s
Stikord til Feldballe sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1700-09


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709


1700

Copuleret
fol 23a
Laurits Lauritsen og A Lauritsdatter af Ulstrup
Clemens datter og N N af Egens

Trolovet
fol 24a
Mads Pedersen af Tåstrup og Karen Nielsdatter af Ulstrup
Rasmus Nielsen og Esther Madsdatter af Feldballe

Døbt
fol 24b
Baltzers søn af Feldballe - Anders
korporal Johan Guldsmeds barn - Basilius
Jens Iversens barn af Tåstrup - Niels
Peder Christensen Skovsens barn af Feldballe - Karen
Jens Sadelmagers barn af Feldballe - Mette Marie
rytter Johan Christians barn - Anne Marie
Mads Majkrogs barn af Tåstrup - Rasmus
Laurits Møllers barn af Essig - Kirsten
N Clemensens barn af Kejlstrup - Mette
fol 25a
væverens datter af Kejlstrup - Karen
Niels Ibsens datter af Essig - Mette

Introduceret
fol 25b
Jens Thuesens hustru af Tåstrup
Baltzers hustru af Feldballe
Dorthe Rytters
Peder Skovhusets hustru
Jens Sadelmagers hustru af Feldballe
korporalens hustru af Tåstrup
Jens Zachers hustru af Kejlstrup

Begravet
fol 26a
Rasmus Skovsens hustru af Feldballe
Rasmus Skrædders mindste barn
den gl Hjul[mand?] af Tåstrup
Jens Fogeds barn af Kejlstrup
hans mindste datter
Poul Skrædders hustru af Tåstrup

1701

Top


Døbt
fol 26b
Jens Thuesens barn af Tåstrup - Bodil
Niels Ibsens barn af Essig - Anne
Smed Sørens barn af Kejlstrup - Anne

Begravet
fol 27b
Birgitte Strandkjærs
Skovpeders mindste barn
soldat Annes datter
Karen Skomagers datter Anne
Knud Jespersens søn af Kejlstrup
Jep af Essig
Niels Ibsens datter Anne af Essig
Niels Jensens navnløse datter af Essig

Copuleret
fol 28b
Poul Skrædder af Tåstrup og A Molbos
Søren Strandkjær og hans kæreste
hyrden og Anne Agris

1702

Top


Døbt
fol 29a
Casper Podemands barn - Anne Margrethe
Søren Molbos barn - Anne
Jens Skrædders barn af Tåstrup - Arendt
hyrdens barn af Feldballe - Peder
smedens barn af Feldballe - Jens
Hans Jørgensens barn af Feldballe - Søren
Jenses barn af Ulstrup mølle - Dorthe
et uægte barn af Tåstrup - Niels
Rasmus Jørgensens barn af Feldballe - Jørgen
Peder Christensens barn af Feldballe - Kirsten
Jacob Fogeds barn - Sidsel
et uægte barn - Rasmus
fol 29b
Rasmus Nielsens barn af Feldballe (navn mangler)
et barn - Zacharias
Niels Ibsens barn af Essig - Mette

Begravet
fol 30a
Dorthe Skrædders af Kejlstrup

Introduceret
fol 32a
Søren Smeds hustru af Kejlstrup
hyrdens? hustru af Feldballe
Maren Skrædders af Tåstrup
Søren Molbos hustru af Tåstrup
Podemandens hustru af Tåstrup
Peder Christensens hustru af Feldballe
Rasmus Jørgensens hustru af Feldballe
Jacob Fogeds hustru af Feldballe

Public absolveret
fol 32a
Karen Esbensdatter som udlagde Søren ibd

1703

Top


Døbt
fol 33a
Baltzer Andersens barn af Feldballe - Rasmus
korporalens barn af Tåstrup - Cathrine Sidonie
Rasmus Vævers barn af Kejlstrup - Gertrud Marie
Anders Rasmussens barn af Feldballe - Jens
Niels Andersens barn af Tåstrup - Karen
Rasmus Laursens barn af Hedegård - Karen
Søren Skrædders barn af Tåstrup - Elisabeth
Jens Thuesens barn af Tåstrup - Anne
Jens Fogeds barn af Kejlstrup - Christen
major Christian Trolles og Hylleborg Gyldenstjernes søn - Holger
fol 33b
Jens Skrædders barn af Tåstrup (navn mangler)
Peder Majkrogs barn af Tåstrup - Anders
Laurits Sørensens barn af Tåstrup - Søren
Michel Høghs barn af Tåstrup (navn mangler)
Rasmus Skrædders barn af Kejlstrup - Anne

Begravet
fol 34a
Søren Nielsens navnløse tvillinger af Ulstrup
gl Laurits Smed af Feldballe
gl Karen Skomagers
gl Rasmus Smed af Feldballe
Mads Rasmussens moder af Kejlstrup
Jens Sørensen Sadelmager af Feldballe
Niels Jensens hustru af Essig

Trolovet
fol 34b
Jens Erichsen og Inger Sørensdatter af Essig
Peder Michelsen af Bjødstrup og Maren Andersdatter af Tåstrup
Jørgen Væver af Mårup og Anne Jensdatter
Søren Dam og Maren Nielsdatter
Jens Jacobsen og Anne Jensdatter af Kejlstrup
Jens Rasmussen og Kirsten Hansdatter af Nymølle
Søren Nielsen og Anne Pedersdatter

Copuleret
fol 35a
Christen Sørensen og Karen Nielsdatter
Rasmus Sørensen og Maren Madsdatter i Skoven
Jens Munk? og Birgitte Christensdatter af Pederstrup
præsten og hans hustru (viet af præsten i Saksild sogn)

Introduceret
fol 35b
Niels Jensens hustru af Essig
Jens Zachers hustru af Kejlstrup
Baltzer Andersens hustru af Feldballe
korporalens hustru af Tåstrup
Rasmus Vævers hustru af Kejlstrup
Anders Rasmussens hustru af Feldballe
Rasmus Laursens hustru af Hedegård
Niels Andersens hustru af Tåstrup
Søren Clemensens hustru af Ulstrup
Jens Thuesens hustru af Tåstrup
Jens Fogeds hustru af Kejlstrup
Jens Skrædders hustru af Tåstrup
fru Hylleborg Gyldenstjerne
Peder Majkrogs hustru af Tåstrup
Laurits Sørensens hustru af Tolstrup
Michel Høghs hustru af Tåstrup
Rasmus Skrædders hustru af Feldballe
Rasmus skrædders hustru af Kejlstrup

Public absolveret
fol 36a
Johanne Pedersdatter af Tolstrup som udlagde Rasmus Christensen
Søren Agri
Kirstine Hansdatter af Skårupgård som udlagde soldat Hans Jensen af Søby?
soldat Hans Jensen

1704

Top


Døbt
fol 37a
Søren Kochs søn af Tåstrup - Peder
Jens Høghs datter af Feldballe - Maren
Mads Majkrogs barn af Tåstrup - Niels
Mads Rasmussens datter af Kejlstrup - Karen
Rasmus Jespersens datter af Hedegård (navn mangler)
Søren Molbos søn - Niels
Jørgen Hyrdes datter - Mette
Hans Rasmussens datter af Feldballe - Birthe
Mads Pedersens barn af Kejlstrup - Jens
Søren Jensens barn af Feldballe - Maren
Jens Røgters barn af Feldballe - Anne
Jens Rasmussens barn af Gåsekjær - Søren
et uægte barn af Tåstrup - Niels (Peder Molbo)
Anders Skovsens barn af Feldballe - Anne
Rasmus Høghs datter af Feldballe - Maren
præstens søn - Jens Friis
? ?s søn af Feldballe - ?

Begravet
fol 38a
Jens Poulsen af Tåstrup
Niels Sørensen af Tåstrup
Mads Majkrogs mindste barn
Jørgen Hyrdes mindste barn
Jens Hugs mindste barn
Søren Molbos moder af Tåstrup
Hans Rasmussens mindste barn af Feldballe
Mads Høghs kones søster af Feldballe
Niels Ebbesen af Feldballe
Laurits Sørensens moder af Tolstrup
Poul Skrædders dødfødte barn af Tåstrup
Søren Nielsens hustru og dødfødte søn af Kejlstrup

Trolovet
fol 38b
Jens Munk af Egens og Mette Nielsdatter af Torlykke
Søren Kjeldsen og Mette Bassesdatter
Christen Joensen og Maren Jens Pallesens
Knud Nielsen og Niels Svendsens enke af Tåstrup
Søren Jensen af Stabrand og Maren Michelsdatter af Kejlstrup
Peder Sørensen af Pederstrup og Maren Michelsdatter af Feldballe
Knud Sørensen og Kirsten Pedersdatter af Feldballe
Peder Ebbesen og Maren Jensdatter af Feldballe
Jens Nielsen og Anne Laursdatter

Copuleret
fol 39a
Christen Joensen og Maren Palles af Tåstrup
Knud Nielsen og Anne Jørgensdatter
Søren Jensen af Stabrand og Maren Michelsdatter af Kejlstrup
Søren Knudsen og Mette Bassesdatter
Jens Munk af Egens og Mette Nielsdatter af Torlykke
Knud Sørensen og Kirsten Pedersdatter af Feldballe

Introduceret
fol 39b
Mads Majkrogs hustru af Tåstrup
Søren Kochs hustru af Tåstrup
Jens Hugs hustru af Feldballe
hyrdens hustru af Feldballe
Mads Rasmussens hustru af Kejlstrup
Søren Molbos hustru af Tåstrup
Rasmus Jespersens hustru af Hedegård
Mads Pedersens hustru af Kejlstrup
Anne Agris af Feldballe
Jens Røgters hustru af Feldballe
Jens Rasmussens hustru af Nymølle
Anders Skovsens hustru af Feldballe
præstens hustru

Public absolveret
fol 40a
Karen Esbensdatter som udlagde Søren Rasmussen
Søren Agri og Christen Soldats
Peder Molbo og Kirsten Clausdatter af Tåstrup

1705

Top


Døbt
fol 40b
Rasmus Skrædders barn af Feldballe - Peder
Jens Thuesens barn af Tåstrup - Jørgen
betler Jens Jensen ?flers barn - Mette
Mads Majkrogs barn - Niels (døde strax)
Hans Strandkjærs barn af Feldballe - Peder
Væverens barn af Kejlstrup - Laurs
Laurits Tolstrups datter - Mette
Jørgen Hyrdes datter - Mette
hyrdens datter af Tåstrup - Kirsten
Søren Smedemands barn af Kejlstrup - Rasmus
Johanne Tolstrups uægte datter (navn mangler)
Søren Skrædders barn af Tåstrup - Mette
Knud Skovsens barn af Feldballe - Søren
Rasmus Laursens barn af Hedegård - Anne
Christen Joensens barn af Tåstrup - Jens
Søren Kjeldsens barn af Feldballe - Jens
Skov-Peders barn af Feldballe - Joen
præstens søn - Peder
Niels Hvols barn - Kirsten (døde strax)

Begravet
fol 41a
Søren Dams datter
en betlerkvindes barn
Jørgen Madsens hustru af Feldballe
Peder Majkrogs søn Anders
Mads Majkrogs mindste barn
Søren Stæhrs søn Mads
Niels Andersens hustru af Tåstrup
Daniel Majkrog af Tåstrup
Clemen Poulsen af Kejlstrup
Anders Skovsens liden søn
en gl afdanket dragon Rasmus Mouritsen
Niels Andersens datter af Tåstrup
Anders Skovsens datter
Niels Pedersen Majkrog
Gåse Michels hustru
hyrdens barn af Tåstrup
Peder Molbos uægte barn af Tåstrup
hyrdens mindste barn af Tåstrup
Mads Pedersens hustru
Baltzers hustru og dødfødte barn
Søren Smedemands ældste datter Maren
ung Søren Dam
Niels Møllers hustru af Kejlstrup
Knud Jespersens ældste datter
Peder Bødker og hustru i én grav
Jens Hvols? barn af Essig

Trolovet
fol 41b
Niels Nielsen og Kirsten Jensdatter af Kejlstrup
Jørgen Madsen og Anne Jensdatter af Feldballe
Jens Madsen og Karen Jensdatter af Feldballe
Hans Rasmussen og Peder Madsens datter af Tåstrup

Copuleret
fol 41b
Peder Ebbesen og Maren Jensdatter
Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter af Tåstrup
Niels Nielsen og Kirsten Jensdatter af Kejlstrup
Jens Madsen og Karen Jensdatter af Feldballe
Jørgen Madsen og Anne Jensdatter

Introduceret
fol 42a
Rasmus Høghs hustru af Feldballe
Tyges hustru af Feldballe
Rasmus Skrædders hustru af Feldballe
Jens Thuesens hustru af Tåstrup
Mads Majkrogs hustru af Tåstrup
Hans Strandkjærs hustru af Feldballe
Rasmus Vævers hustru af Kejlstrup
hyrdens hustru af Feldballe
hyrdens hustru af Tåstrup
Søren Smedemands hustru af Kejlstrup
Søren Skrædders hustru af Tåstrup
Knud Sørensens hustru af Feldballe
Rasmus Laursens hustru af Hedegård
Maren Hanses
Christen Joensens hustru af Tåstrup
Søren Kjeldsens hustru af Feldballe
Skov-Peders hustru af Feldballe

Public absolveret
fol 42b
Johanne Tolstrup som udlagde Rasmus Christensen
Peder Lykke og Kirsten Jensdatter
den tåbelige Anne af Skårup
Christen Rasmussens søn Rasmus af Stabrand
Mette Amme af Møllerup som udlagde Peder Pedersen
Karen Madsdatter af Essig som udlagde Jens Erichsen

1706

Top


Døbt
fol 43a
omløbende kvinde Helvig Jensdatters uægte barn - Niels (Jens Nielsen)
Niels Smeds søn af Feldballe - Laurits
Jens Hugs datter af Feldballe - Maren
Jens Skrædders datter af Tåstrup - Birthe
Peder Molbos søn af Tåstrup - Niels
Søren Clemensens barn af Kejlstrup - Mads
Anders Skovsens barn af Feldballe - Rasmus
Jens Fogeds datter - Anne
Peder Ebbesens datter - Anne
Peder Bugtrups søn - Hans Henrich
Niels Nielsens barn af Kejlstrup - Mette
Mads Rasmussens barn af Kejlstrup - Peder
Lob Christens datter af Tåstrup - Mette
Niels Hvols søn af Essig - Jens
Søren Smedemands datter af Kejlstrup - Mette

Begravet
fol 44a
Niels Møllers datter af Kejlstrup
Søren Smedmands hustru af Kejlstrup
Mette Willadses af Kejlstrup
Hans Michelsen af Kejlstrup
Mads Pedersens søster Inger
Niels Qvist af Essig
hyrdekonens barn af Tåstrup
Rasmus i Nymølle
Laurs Sommer som blev slagen til døde i Ebeltoft
Laurs Zachers gode moder
Jacob Fogeds hustru af Feldballe
sl Laurs Smeds enke
gl Søren Dams hustru
Jens Madsens hustru af Kejlstrup
Søren Smedemands mindste barn
Baltzers dødfødte barn

Trolovet
fol 44b
Just Rasmussen og Kirsten Nielsdatter af Kejlstrup
Søren Smedemand og Dorthe Knudsdatter af Kejlstrup
Rasmus Rasmussen og Maren Nielsdatter af Feldballe
Peder Møller og Karen Jørgensdatter af Kejlstrup
Peder Molbo og Kirsten Clausdatter
Rasmus Laursen af Egens og Mette Clemensdatter af Kejlstrup
Jacob Foged og Karen Skovsens af Feldballe

Copuleret
fol 44b
Rasmus Rasmussen og Maren Dams
Søren Christensen og Dorthe Knudsdatter
Just Rasmussen og Kirsten Nielsdatter
Peder Møller og Karen Jørgensdatter af Kejlstrup
Peder Molbo og Kirsten Clausdatter
Rasmus Laursen af Egens og Mette Clemensdatter

Introduceret
fol 45a
præstens hustru
Niels Hvols hustru af Essig
Niels Smeds hustru af Feldballe
Jens Hugs hustru af Feldballe
Jens Skrædders hustru af Tåstrup
Kirsten Molbos af Tåstrup
Søren Clemensens hustru af Kejlstrup
Anders Skovsens hustru
Peder Bugtrups hustru af Stabrand
Jens Fogeds hustru
Peder Ebbesens hustru
Niels Nielsens hustru af Kejlstrup
Mads Rasmussens hustru af Kejlstrup
Lob Christens hustru af Tåstrup

Public absolveret
fol 46a
Jens Erichsen af Essig
Peder Pedersen som besov Mette Amme
Jens Fogeds vanføre datter af Kejlstrup
Rasmus Skrædders søster af Tåstrup
Peder N Soldat af Kejlstrup
Maren Christensdatter som udlagde Henrich Pedersen

1707

Top


Døbt
fol 46b
Rasmus Dams barn af Feldballe - Rasmus
Jens Zachariasens barn af Kejlstrup - Niels
Peder Greves søn af Skårupgård - Rasmus
major Christian Trolles datter - jomf Ingeborg Trolle
Søren Kochs søn af Tåstrup - Niels
Rasmus Høghs barn af Feldballe - Dorthe
Jens Nielsens barn af Kejlstrup - Niels
Rasmus Vævers barn af Kejlstrup - Søren
sl Niels Ibsens barn af Essig - Anne
Søren Nielsens barn af Feldballe - Mette
Just Rasmussens barn af Kejlstrup - Anne
Søren Skrædders barn af Tåstrup - Jacob
Anders Skovsens datter - Anne
Niels Møllers barn af Kejlstrup - Anne
Peder Smeds barn af Stabrand - Rasmus
Rasmus ?sens datter af Pederstrup - Karen

Begravet
fol 47a
Søren Smedemands søn af Kejlstrup
Søren Jacobsen af Kejlstrup
den gl Maren Thomasdatter af Kejlstrup
Peder Greves nyfødte barn af Skårupgård
Rasmus Dams nyfødte barn af Feldballe
Jacob Hulk?s hustru
Lob Christens barn
Laurs Hellesens hustru af Tåstrup
Niels Ibsen af Essig
Jørgen Høgh af Tåstrup
Søren Ladekarl af Kejlstrup
Poul Skrædders dødfødte barn af Tåstrup
Rasmus Clemensen af Tåstrup
sl Niels Ibsens mindste barn af Essig
Jens Hares søn Christen af ?
Jens Fogeds mindste datter af Kejlstrup
Michel Jensen af Skovhuset
et fattigt betlerbarn fra Assenbech død i Ulstrup
Anne Agris barn
Søren Caspersens dødfødte barn af Tåstrup
Knud Jespersen af Kejlstrup

Introduceret
fol 47b
Søren Smedemands hustru
Jens Hvols hustru af Essig
Baltzer Andersens hustru af Feldballe
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Jens Zachers hustru af Kejlstrup
Peder Greves hustru af Skårup
fru oberstløjtnant Trolle
Rasmus Høghs hustru af Feldballe
Søren Kochs hustru af Tåstrup
Jens Nielsens hustru af Kejlstrup
Rasmus Vævers hustru af Kejlstrup
Anne Agris af Feldballe
sl Niels Ibsens enke af Essig
Just Rasmussens hustru af Kejlstrup
Søren Skrædders hustru af Tåstrup

Trolovet
fol 48a
Søren Dam og Bodil Jensdatter af Feldballe
Mads Jensen og Søren Ladekarls enke af Kejlstrup

Copuleret
fol 48a
Jacob Foged og Karen Jensdatter af Feldballe
Søren Dam og Bodil Jensdatter
Mads Jensen og Anne Nielsdatter af Kejlstrup

Public absolveret
fol 48b
Elle Nielsdatter som udlagde Jens Laursen

1708

Top


Døbt
fol 49a
Jens Thuesens datter af Tåstrup - Kirsten
Niels Nielsens barn af Kejlstrup - Rasmus
Mads Majkrogs datter - Maren
Søren Molbos søn - Søren
omløbere fra Holsten Cort Andreas og Anne Maries barn - Cort Andreas
Hans Strandkjærs datter - Birgitte
Rasmus Dams barn - Mette
Søren Kjeldsens datter af Feldballe - Anne
Peder Greves søn af Skårupgård - Rasmus
Jens Skrædders søn af Tåstrup - Hans
Søren Smedemands datter af Kejlstrup - Mette
Niels Smeds søn af Feldballe - Rasmus
Jens Bruuns søn af Skårupgård - Søren
Jørgen Hyrdes søn af Feldballe - Jens

Begravet
fol 49b
Rasmus Laursens mindste datter af Hedegård
Peder Nielsens søn af Essig
Peder Skovs søn Joen
Mads Majkrogs mindste datter
Mads Majkrogs hustru af Tåstrup
Søren Clemensens mindste barn af Kejlstrup
Søren Esbensens hustru af Hedegård
Niels Bonde af Kejlstrup
Jens Røgters datter af Feldballe
Margrethe Henrichsdatter sl Knud Gravers fra København
Mads Smed af Kejlstrup - 80 år
Peder Majkrog af Tåstrup
Niels Sørensen af Kejlstrup
Birgitte Svends af Feldballe
Peder Knudsens hustru af Kejlstrup
Baltzer Andersens dødfødte barn af Feldballe
Laurs Hellesen af Tåstrup

Introduceret
fol 50a
Anders Skovsens hustru af Feldballe
Peder Møllers hustru af Kejlstrup
Rasmus Laursens hustru af Hedegård
Søren Caspersens hustru af Kejlstrup efter dødfødt barn
Jens Thuesens hustru af Tåstrup
Niels Nielsens hustru af Kejlstrup
Hans Strandkjærs hustru af Feldballe
Søren Molbos hustru af Tåstrup
Søren Kjeldsens hustru af Feldballe
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Peder Greves hustru af Skårupgård
Jens Skrædders hustru af Tåstrup
Niels Smeds hustru af Feldballe
Søren Smedemands hustru af Kejlstrup
hyrdens hustru af Feldballe
Jens Bruuns hustru af Skårupgård
Baltzer Andersens hustru efter dødfødt barn

Trolovet
fol 50b
Rasmus Morup og Mette Nielsdatter af Troldhuset
Anders Nielsen af Ålsø og Kirsten Majkrog af Tåstrup
Christen Rasmussen af Groulev og Inger Jensdatter af Stabrand
Laurs Enevoldsen og Else Nielsdatter Bang
Jacob ? og Bodil Majkrogs
Poul Jensen og Maren Jørgensdatter

Copuleret
fol 50b
Christen Rasmussen af Groulev og Inger Jensdatter af Stabrand
Anders Nymand og Kirsten Majkrog (i Ålsø kirke)

1709

Top


Døbt
fol 51a
Søren Agris søn - Jens
Peder Ebbesens datter af Feldballe - Karen
Rasmus Laursens datter af Hedegård - Mette
Poul Skrædders barn af Tåstrup - Anders
Laurs Sørensens barn af Tolstrup - Kirsten
Søren Clemensens datter af Kejlstrup - Anne
Jens Skræddes barn af Tåstrup - Peder
oberstløjtnant Trolles datter - Helle Pallene
Rasmus Høghs datter af Feldballe - Dorthe
Skov-Peders datter af Feldballe - Gertrud
Baltzers datter af Feldballe (navn mangler)

Begravet
fol 51b
Søren Skrædders faster af Tåstrup - 100 år
Rasmus Laursens hustru og mindste barn af Hedegård
Rasmus Laursens gl moder af Hedegård
Rasmus Skrædders dødfødte barn
Jens Madsen af Kejlstrup
Michel Clemensen af Kejlstrup
Christen Peder?sen Friis
Iver ?intersens søn af Mårup som døde i Essig
Laurs Zachers hustru af Tåstrup
Jep Rasmussen af Kejlstrup

Introduceret
fol 52a
Peder Ebbesens hustru af Feldballe
Søren Agris hustru af Feldballe
Poul Skrædders hustru af Tåstrup
Laurs Sørensens hustru af Tolstrup
Jens Røgters hustru af Feldballe
Rasmus Skrædders hustru efter dødfødte barn
Jens Skrædders hustru af Tåstrup
Søren Clemensens hustru af Kejlstrup
fru Hylleborg Gyldenstjerne hr Christian Trolles
Rasmus Høghs hustru af Feldballe
Peder Skovs hustru af Feldballe
Baltzer Andersens hustru af Feldballe

Trolovet
fol 52b
Søren Nielsen og Karen Nielsdatter begge af Kejlstrup
Rasmus Jensen og Anne Zachariasdatter

Copuleret
fol 52b
Jacob Hvols og Bodil Majkrogs
kaptajn Otte Schak og jomf Elisabeth Birgitte Rantzau
justitsråd Børge Trolle og jomf Charlotte Amalie Rosenkrantz
Laurs Enevoldsen og Else Nielsdatter Bang
Søren Nielsen og Karen Nielsdatter af Kejlstrup
Poul Jensen og Maren Jørgensdatter

Public absolveret
fol 53a
Anders Forrider på Møllerup
Karen Svittrichs af Tåstrup som udlagde Jens Sørensen soldat


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c