s
Stikord til Feldballe sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1730-39


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739


1730

Døbt
fol 103a
Rasmus Pallesens barn af Tåstrup - Karen
Rasmus Vævers barn af Feldballe - Laurs
Jens Fogeds barn af Kejlstrup - Jens
Søren Knaps barn af Feldballe - Niels
Niels Sørensens barn af Kejlstrup - Maren
Rasmus Snedkers tvillinger af Nymølle - Peder og Anne
Jens Lykkes barn af Stabrand - Maren
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup - Anne?
Ingeborg Nielsdatters uægte barn af Kejlstrup - Maren
Anders Jensens barn af Kejlstrup - Mads
Peder Lykkes barn af Stabrand - Laurs
Rasmus Jacobsens barn af Hedegård - Peder Mathias
Michel Jensens barn af Tåstrup (navn mangler)
Peder Molbos barn af Kejlstrup (navn mangler)
Niels Sørensens barn af Ulstrup - Anne
Søren Fogeds barn af Feldballe - Elisabeth
Søren Kochs barn af Feldballe - Anne Marie

Begravet
fol 103b
en fattig fremmed mand ved navn Michel Kræmmer som døde i Essig
Peder Knudsens hustru af Kejlstrup
Peder Knudsen af Tåstrup
Jacob Fogeds hustru af Feldballe
Anne Madsdatter af Kejlstrup
Peder Møllers søn af Kejlstrup
Peder Møllers datter af Kejlstrup
en fattig fremmed karl som døde i Feldballe
Jens Lykkes barn af Stabrand
sl Søren Kirkemands enke af Tåstrup
Jens Munk af Kejlstrup
Jens Bruun af Skårup
Ingeborg Nielsdatters barn af Kejlstrup
Peder Madsens enke af Tåstrup
Søren Kochs barn af Feldballe
sl Jens Munks søn af Kejlstrup
Laurs Laursen af Tåstrup
Niels Erichsen af Torlykke
Peder Greve af Skårupgård
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup

Introduceret
fol 104a
sergeant Liimes hustru af Feldballe
Søren Nielsens hustru af Essig
Niels Bondes hustru af Kejlstrup
Rasmus Madsens hustru af Kejlstrup
Rasmus Pallesens hustru af Tåstrup
Rasmus Vævers hustru af Feldballe
Jens Fogeds hustru af Kejlstrup
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Søren Knaps hustru
Jens Lykkes hustru af Stabrand
Niels Sørensens hustru af Kejlstrup
Rasmus Stæhrs hustru af Kejlstrup
Anders Jensens hustru af Tolstrup
Rasmus Jacobsens hustru af Hedegård
Michel Jensens hustru af Tåstrup
Peder Møllers hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 104b
Søren Jacobsen og Karen Hare
Rasmus Christensen og Anne Pedersdatter af Stabrand
Jesper Pedersen af Hedegård og Maren Hansdatter
Frands Skade? og Else Madsdatter af Møllerup

Copuleret
fol 104b
Niels Molbo af Bjødstrup og Mette Nielsdatter af Essig
Søren Jacobsen og Karen Hare
Hans Jensen og Karen Jensdatter af Møllerup
Rasmus Baltzersen og Kirsten Madsdatter af Tåstrup
Christen Rytter og Maren Jensdatter af Feldballe
Jens Friis Galthen og Margrethe Kirstine Bering
Jesper Pedersen af Hedegård og Maren Hansdatter

Public absolveret
fol 105a
Jens Lykke og hustru i Stabrand hvis barn døde hos dem i sengen

1731

Top


Døbt
fol 105b
Maren Vævers uægte barn - Rasmus
en fremmed rytterkone Svenborg Nielsdatters barn - Rasmus
Søren Bødkers [barn] af Tåstrup (navn mangler)
Rasmus Dams barn af Feldballe (navn mangler)
Søren Balles barn af Kejlstrup (navn mangler)
[præstens datter ] - Anne Margrethe Galthen
Enevold Jensens barn af Feldballe - Maren
Rasmus Snedkers barn af Nymølle - Søren
Søren Stæhrs datter af Feldballe - Anne
Christen Rytters barn af Feldballe - Kirsten
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup - Niels
Adams barn af Tåstrup - Søren
Jesper Pedersens barn af Hedegård - Birgitte
Christen Jensens barn af Tåstrup - Maren
Jens Madsens barn af Kejlstrup (navn mangler)
Rasmus Baltzersens barn af Tåstrup - Dorthe
Søren Nørbecks barn af Feldballe - Peder
Jens Christensens barn af Tåstrup - Jens
Niels Madsens barn af Tåstrup - Jens
Søren Sørensens barn af Essig - Peder
Søren Nielsens barn af Essig - Mette

Begravet
fol 106a
Rasmus Snedkers barn af Nymølle
Svenborg Nielsdatters barn af Feldballe
Rasmus Dams barn
Skov-Kirsten af Feldballe
Jens Knudsens hustrus moder af Feldballe
Søren Kjeldsen af Feldballe
Jacob Holcks hustru af Tåstrup
Niels Andersen af Tåstrup
Rasmus Stæhrs barn
Niels Hvol af Essig
Rasmus Skomagers barn af Tolstrup
Zacharias Jensens barn af Kejlstrup
Niels Sørensens barn af Kejlstrup
Jens? Liime af Feldballe
Laurs ?s barn af Feldballe
Jens Munks barn af Torlykke?
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup
Søren Kochs barn af Feldballe
Jacob Foged

Introduceret
fol 106b
Søren Fogeds hustru af Feldballe
Søren Kochs hustru af Feldballe
Svenborg Nielsdatter
Søren Bødkers hustru af Tåstrup
Rasmus Dams hustru af Feldballe
sergiant Liimes hustru af Feldballe
Søren Balles hustru af Kejlstrup
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Enevold Jensens hustru af Feldballe
Søren Stæhrs hustru af Feldballe
Christen Rytters hustru af Feldballe
Rasmusu Madsens hustru af Kejlstrup
Adams hustru af Tåstrup
Jesper Pedersens hustru af Hedegård
Jens Madsens hustru af Kejlstrup
Christen Jensens hustru af Tåstrup
Jens Christensens hustru af Tåstrup
Niels Madsens hustru af Tåstrup

Trolovet
fol 107a
Niels Bødker? og Inge Munk af Møllerup
Jens Møller og Dorthe Jensdatter af Møllerup
Hans Pedersen af Hedegård og [mangler]
Palle Jensen og Maren Jensdatter
Niels Madsen og Karen Jensdatter af Essig

Copuleret
fol 107a
Frands Skade og Else Madsdatter af Møllerup
Niels Christensen og Inger Jensdatter af Torlykke
Hans Pedersen af Hedegård og [mangler]
Palle Jensen og Maren Jensdatter
Jens Pedersen og Dorthe Jensdatter

Public absolveret
fol 107b
Else Jensdatter af Møllerup som udlagde Arndt Pedersen
Maren Vævers af Kejlstrup som udlagde Peder Skrædder
Peder Skrædder af Tåstrup
Michel Pedersen af Kejlstrup

1732

Top


Døbt
fol 108a
Søren Kochs barn af Tåstrup (navn mangler)
Maren Pedersdatters uægte barn - Dorthe
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup (navn mangler)
Zacharias Jensens barn af Kejlstrup - Birgitte
Michel Jensens barn af Tåstrup - Kirsten
Jens Kochs barn af Tåstrup - Niels
Søren Jacobsens barn af Feldballe - Jacob
Jacob Andersens barn af Skårup - Anne
Anders Jensens barn af Tolstrup (navn mangler)
Rasmus Jensens barn af Skovhuset - Kirsten
Jens Fogeds barn af Kejlstrup - Thomas
Niels Bondes barn af Kejlstrup - Dorthe
Rasmus Ravns barn af Feldballe - Maren
Jens Rasmussens barn af Tolstrup - Jens
Rasmus Pallesens barn af Tåstrup - Mette?
Mads Pedersens steddatters uægte barn af Stabrand - Rasmus
Niels Rasmussens barn af Feldballe - Jørgen
Rasmus Snedkers barn af Nymølle - Jens
[præstens barn] - Niels Galthen
Niels Sørensens barn af Ulstrup - Maren
Jens Skomagers barn af Feldballe (navn mangler)
Jesper Pedersens barn af Hedegård - Birgitte
Anders Kieris barn af Feldballe - Peder

Begravet
fol 108b
Søren Kochs barn af Tåstrup
Rasmus Baltzersens barn af Tåstrup
Michel Høgh af Tåstrup
Peder Skrædders barn af Kejlstrup
Søren Nørbecks barn af Feldballe
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup
Jesper Pedersens barn af Hedegård
Søren Smeds 2 sønner af Gåsekjær
Søren Erichsen af Essig
Michel Rasmussen af Feldballe
Knud Holcks søn af Feldballe
Rasmus Madsens hustru af Kejlstrup
Michel Jensens barn af Tåstrup
Hans Pedersens hustru af Hedegård
Anne Røgters af Feldballe
Mads Pedersens steddatters uægte barn

Introduceret
fol 109a
Søren Nørbecks hustru af Feldballe
Søren Nielsens hustru af Essig
Søren Sørensens hustru af Essig
Søren Koochs hustru af Tåstrup
Rasmus Stæhrs hustru af Kejlstrup
Zacher Jensens hustru af Kejlstrup
Michel Jensens hustru af Tåstrup
Jens Kochs hustru af Tåstrup
Anders Jensens hustru af Tolstrup
Søren Jacobsens hustru af Feldballe
Jacob Andersens hustru af Skårup
Rasmus Berns? hustru
Jens Fogeds hustru af Kejlstrup
Rasmus Ravns hustru af Feldballe
Niels Bondes hustru af Kejlstrup
Jens Skomagers hustru af Tolstrup
Rasmus Pallesens hustru af Tåstrup
Niels Rasmussens hustru af Feldballe
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Niels Sørensens hustru af Ulstrup

Trolovet
fol 109b
Anders Rasmussen og Marie Sørensdatter af Møllerup
Jens Agri og Anne Marie Sørensdatter af Feldballe
Jens Nielsen og Maren Sørensdatter af Feldballe
Rasmus Væver og Anne Sørensdatter
Niels Rasmussen og Birgitte Pedersdatter af Feldballe
Rasmus Madsen af Kejlstrup og Anne Greves af Skårup
Søren ? og Mette Rasmusdatter af Horstved

Copuleret
fol 109b
Jens Agri og Anne Marie Sørensdatter af Feldballe
Niels Rasmussen og Birgitte Pedersdatter
Niels Madsen og Maren Jensdatter af Essig
Rasmus Poulsen af Tåstrup og Anne Sørensdatter
Anders Rasmussen og Marie Sørensdatter
Jens Nielsen og Maren Sørensdatter af Feldballe
Rasmus Madsen og Anne Pedersdatter af Skårup

1733

Top


Døbt
fol 110b
Jens Nielsens barn af Kejlstrup - Kirsten
Niels Jensens barn af Kejlstrup - Johan
Niels Madsens barn af Essig - Maren
Palle Jensens barn af Tåstrup - Margrethe
Rasmus Dams barn af Feldballe - Bodil
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup - Karen
Rasmus Jacobsens barn af Hedegård - Karen
Peder Møllers barn af Kejlstrup - Jørgen
Rasmus Baltzersens barn - Baltzer
Rasmus Poulsens barn af Tåstrup - Søren
Søren Bødkers barn af Feldballe - Mette
Niels Nielsen Bondes barn af Kejlstrup - Dorthe

Begravet
fol 111a
en fattig fremmed mand
Jens Agris barn
Rasmus Dams barn
Jens Zacher af Kejlstrup
Jens Skrædders hustru af Tåstrup
Jens Fogeds barn af Kejlstrup
Mads Ladekarls hustru af Kejlstrup
Jens Knudsens dødfødte barn af Feldballe
Michel Jensens dødfødte barn af Tåstrup

Introduceret
fol 111b
Jens Skomagers hustru af Feldballe
Jesper Pedersens hustru af Hedegård
Anders Kieris hustru af Feldballe
Jens Nielsens hustru af Ulstrup
Niels Jensens hustru af Kejlstrup
Niels Madsens hustru af Essig
Palle Jensens hustru af Tåstrup
Rasmus Dams hustru
Jens Tambours hustru
Rasmus Stæhrs hustru af Kejlstrup
Rasmus Jacobsens hustru af Hedegård
Peder Møllers hustru af Kejlstrup
Rasmus Baltzersens hustru
Rasmus Poulsens hustru af Tåstrup
Søren Bødkers hustru af Feldballe

Trolovet
fol 112a
Søren Sørensen og Maren Nielsdatter af Feldballe
Hans Pedersen? og Kirsten Rasmusdatter
Laurs Sørensen af Bjødstrup og Ingeborg Nielsdatter
Hans Hansen og Anne Andersdatter

Copuleret
fol 112a
Søren Sørensen og Maren Nielsdatter af Feldballe
Laurs Sørensen af Bøjdstrup og Ingeborg Nielsdatter

1734

Top


Døbt
fol 113a
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup - Peder
Anders Jensens barn af Tolstrup - Søren
Hans Jacob?sens barn af Hedegård - Rasmus
Niels Hvidkjærs barn af Kejlstrup - Niels
Jens Tovmøllers barn af Tåstrup - Anne
[præstens barn] - Elisabeth Galthen
Søren Kochs tvillinger af Feldballe - Jens og Maren
Jens Madsens barn af Kejlstrup - Kirsten
Christen Jensens barn af Tåstrup - Joen
Jens Christensens barn af Tåstrup - Mette
Niels Madsens barn af Essig - Karen
Jens Fogeds barn af Kejlstrup - Dorthe
Rasmus Dams barn af Feldballe - Søren
Søren Jacobsens barn af Feldballe - Jens
Jesper Pedersens barn af Hedegård - Peder
Rasmus Snedkers barn af Nymølle (navn mangler)
Jens Agris barn af Feldballe - Søren
Zacher Jensens barn af Kejlstrup - Dorthe
Rasmus Jensens barn af Tåstrup (navn mangler)

Begravet
fol 113b
Christen Rytters moder af Feldballe
Søren Agri af Feldballe
Mette Munks af Kejlstrup
Niels Jørgensen og hustru af Feldballe
Søren Skrædders enke af Tåstrup
Anders Skovsens hustru af Feldballe
Rasmus Dams barn af Feldballe
Jens Skomagers tvillinger af Tolstrup
Søren Nielsens barn af Essig
Søren Kochs barn af Feldballe
Skov Peder af Feldballe
Anne Cathrine Høgh
Søren Stæhrs nyfødte barn af Feldballe

Introduceret
fol 114a
Jens Knudsens hustru af Feldballe
Michel Jensens hustru af Tåstrup
Rasmus Madsens hustru af Kejlstrup
Niels Bondes hustru af Kejlstrup
Anders Jensens hustru af Tolstrup
Hans Jacob?sens hustru af Hedegård
Søren Balles hustru af Kejlstrup
Jens Tovmøllers hustru af Tåstrup
Niels Hvidkjærs hustru af Kejlstrup
Søren Kochs hustru af Feldballe
Jens Madsens hustru af Kejlstrup
Jens Christensens hustru af Tåstrup
Niels Madsens hustru af Essig
Christen Jensens hustru af Tåstrup
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Jens Fogeds hustru af Kejlstrup
Jens Skomagers hustru af Tåstrup
Jesper Pedersens hustru af Hedegård
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Søren Jacobsens hustru af Feldballe
Søren Nielsens hustru af Essig
Peder Agris hustru af Feldballe

Trolovet
fol 114b
Hans Rasmussen af Ildbjerg og Inger Jensdatter
Rasmus Jensen og Birgitte Jensdatter af Tåstrup
Peder Skrædder og Birgitte ?sens
Jens Smed af Feldballe og Mette Nielsdatter af Tåstrup
Iver Rasmussen og Anne Nielsdatter
Rasmus Bech? og Birgitte Nielsdatter
Jacob Søgaard af Tåstrup og Anne Rasmusdatter

Copuleret
fol 114b
Peder Rasmussen og Birgitte Rasmusdatter
Jens Nielsen og Mette Nielsdatter
Hans Hansen og Anne Andersdatter
Rasmus Jensen og Birgitte Jensdatter af Tåstrup
Iver Rasmussen og Anne Nielsdatter af Feldballe

1735

Top


Døbt
fol 115b
Niels Rasmussens barn af Feldballe - Anne
Jacob Andersens barn af Skårup - Karen
Søren Kochs barn af Tåstrup - Else
Søren Sørensens barn af Essig (navn mangler)
Rasmus Pallesens barn af Tåstrup (navn mangler)
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup (navn mangler)
Jens Kochs barn af Tåstrup - Else
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup - Karen
sl Niels Nielsens barn af Kejlstrup - Anne
Peder Molbos barn af Tåstrup - Kirsten
Rasmus Poulsens barn af Tåstrup - Poul
Jacob Søgaards barn - Søren
Rasmus Bachs barn af Hedegård - Kirsten
Jens Skomagers barn af Feldballe - Sidsel
Peder Skrædders barn af Feldballe - Søren
Rasmus Dams barn af Feldballe - Maren
Jens Rasmussens barn af Tolstrup - Rasmus
Søren Jacobsens barn af Ulstrup - Anne
[præstens barn] - Anne Elene Galthen

Begravet
fol 116a
Knud Nielsens hustru af Tåstrup
Peder Møllers datter af Kejlstrup
sl Laurs Laursens enke af Tåstrup
Jørgen Madsens enke af Feldballe
Niels Nielsen af Kejlstrup
Søren Kochs barn af Feldballe
Niels Agri af Feldballe
Jens Agri af Feldballe
Jacob Jensen Holck af Feldballe - 101 år
Mette Høghs af Tåstrup
Niels Rasmussens barn af Feldballe
Søren Kochs barn af Tåstrup
sl Jens Hares enke af Stabrand
Søren Nielsens hustru af Essig
Rasmus Snedkers barn af Nymølle
Anne Nielsdatter af Feldballe

Introduceret
fol 116b
Zacher Jensens hustru af Kejlstrup
Birgitte Skrædders af Tåstrup
Søren Stæhrs hustru
Niels Rasmussens hustru af Feldballe
Søren Kochs hustru af Tåstrup
Jacob Andersens hustru af Skårup
Søren Sørensens hustru af Essig
Mads Bødkers hustru af Stabrand
Rasmus Pallesens hustru af Tåstrup
Jens Kochs hustru af Tåstrup
Rasmus Stæhrs hustru af Kejlstrup
Rasmus Madsens hustru af Kejlstrup
sl Niels Nielsens enke af Kejlstrup
Peder Molbos hustru af Tåstrup
Rasmus Poulsens hustru af Tåstrup
Rasmus Bachs hustru af Hedegård
Peder Skrædders hustru af Feldballe
Jens Skomagers hustru af Feldballe

Trolovet
fol 117a
Rasmus Skovsen og Sidsel Fogeds
Michel Bonde og Karen Nielsdatter af Feldballe
Peder Molbo og Anne Pedersdatter af Tåstrup
Niels Molbo og Kirsten Jensdatter af Tåstrup
Houge Sørensen og Anne Pedersdatter af Kejlstrup

Copuleret
fol 117a
Niels Hals? af Ebeltoft og Maren Michelsdatter
Peder Christensen og Anne Pedersdatter af Tåstrup
Rasmus Ander?sen og Sidsel Jacobsdatter af Feldballe
Rasmus Bach af Hedegård og Birgitte Nielsdatter af Kejlstrup
Michel Bonde og Karen Nielsdatter af Feldballe
Niels Molbo og Kirsten Jensdatter

Public absolveret
fol 117a
Anne Jensdatter for udeblivelse fra sakramentet

1736

Top


Døbt
fol 118a
hyrdens barn af Tåstrup - Jens
Michel Jensens barn af Tåstrup (navn mangler)
Rasmus Snedkers barn af Nymølle - Rasmus
Jens Tambours barn af Feldballe - Niels
Michel Bondes barn af Feldballe - Niels
Søren Kochs barn af Feldballe - Rasmus
Niels Bondes barn af Kejlstrup - Niels
Adam Hansens barn af Tåstrup - Jens
Hans Jacobsen?s barn af Hedegård - Anne
Søren Bachs barn af Kejlstrup - Jens
Palle Jensens tvillinger af Tåstrup - Jens og Kirsten
Niels Molbos barn af Tåstrup - Karen
Christen Svendsens barn af Tåstrup - Christian Carl
Anders Kieris barn af Feldballe - Maren
Søren Nielsens barn af Essig - Karen
Jens Høghs barn af Tåstrup - Karen
Niels Rasmussens barn af Feldballe - Kirsten

Begravet
fol 118b
Søren Knaps søster af Feldballe
Gertrud Kjeldsdatter af Kejlstrup
Niels Foged af Feldballe
Rasmus Skrædder af Feldballe
Adam Hansens barn af Tåstrup
Jens Jensen af Feldballe
Laurs Sørensens hustru af Tåstrup
Rasmus Dams barn af Feldballe
Niels Molbos barn af Tåstrup
Søren Koch af Tåstrup
Peder Møllers datter af Ulstrup
Søren Jacobsens barn af Ulstrup
Adam Hansen af Tåstrup
Jens Nielsen af Kejlstrup

Introduceret
fol 119a
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Jens Skomagers hustru af Tolstrup
Søren Jacobsens hustru af Ulstrup
Michel Jensens hustru af Tåstrup
hyrdens hustru af Tåstrup
Jens Tambours hustru af Feldballe
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Søren Kochs hustru af Feldballe
Michel Bondes hustru af Feldballe
Rasmus Skovsens hustru af Feldballe
Adam Hansens hustru af Tåstrup
Hans Jacob?sens hustru af Hedegård
Niels Bondes hustru af Kejlstrup
Knud Nielsens hustru af Tåstrup
Niels Molbos hustru af ?
Søren Balles hustru af Kejlstrup
Christen Svendsens hustru af Tåstrup
Søren Nielsens hustru af Essig
Anders Kochs hustru af Feldballe
Jens Høghs hustru af Tåstrup
Niels Rasmussens hustru af Feldballe

Trolovet
fol 119b
Søren Hansen og enke Anne Molbos
Søren Kruse af Fuglslev og Dorthe Nielsdatter af Kejlstrup
Søren Hansen og Maren Laursdatter af Tåstrup
Niels Nymand og [mangler]

Copuleret
fol 119b
Houge Sørensen og Anne Pedersdatter af Kejlstrup
Søren Hansen af Egens og Anne Molbos
Søren Kruse af Fuglslev og Dorthe Nielsdatter

1737

Top


Døbt
fol 120b
Peder Molbos barn af Tåstrup - Maren
Anders Tolstrups barn - Anne
Jens Knudsens barn af Feldballe - Laurs
Zacharias Jensens barn af Kejlstrup - Karen
Christen Jensens barn af Tåstrup - Anne
Christen Rytters barn af Feldballe (navn mangler)
Houge Sørensens barn af Kejlstrup - Maren
Niels Madsens barn af Essig - Birgitte
Rasmus Bachs barn af Hedegård - Jens
[præstens barn] - Hylleborg Galthen
Niels Molbos barn af Tåstrup - Maren
Niels Hvidkjærs barn af Kejlstrup - Søren
Peder Møllers barn af Kejlstrup - Jens
Jacob Andersens barn af Skårup - Jens
Peder Agris barn af Feldballe - Jens
Jacob Søgaards barn af Tåstrup - Rasmus

Begravet
fol 121a
Rasmus Boels hustru af Troldhuset
Bodil Bassesdatter af Feldballe
Rasmus Lykke af Gåsekjær
Rasmus Madsens navnløse barn af Kejlstrup
Rasmus Boels af Troldhuset
Michel Gåsekjærs hustru af Feldballe
Christen Svendsens barn af Tåstrup
Christen Molbos hustru af Tåstrup
Anders Jensens barn af Tolstrup
Niels Zacher af Kejlstrup
Zacher Jensens barn af Kejlstrup
Houge Sørensens hustrus moder af Kejlstrup
Søren Greves barn af Skårup
Rasmus Jacobsen af Hedegård

Introduceret
fol 121b
Jens Fogeds hustru af Kejlstrup
Anders Tolstrups hustru
Peder Molbos hustru af Tåstrup
Zacher Jensens hustru
Christen Joensens hustru
Christen Rytters hustru af Feldballe
Houge Sørensens hustru af Kejlstrup
Niels Madsens hustru af Essig
Rasmus Bachs hustru af Hedegård
Niels Molbos hustru af Tåstrup
Niels Hvidkjærs hustru af Kejlstrup
Peder Møllers hustru af Kejlstrup
Jacob Andersens hustru
Søren Greves hustru ved skoven
Rasmus Dams hustru
Peder Agris hustru

Trolovet
fol 122a
Christen Madsen og Anne Rasmusdatter
Mads Madsen og Karen Ibsdatter af Gåsekjær
Jens Svittrich og Anne Knudsdatter

Copuleret
fol 122a
Søren Hansen og Maren Laursdatter af Tåstrup
Christen Madsen af Handrup og Anne Rasmusdatter
Jens Baltzersen og Mette Nielsdatter
Mads Madsen og Kirsten Ibsdatter af Gåsekjær
Niels Andersen og Dorthe Nielsdatter af Feldballe

Public absolveret
fol 122b
Christen Svendsen og hustru og hustrus moder af Tåstrup for udeblivelse

1738

Top


Døbt
fol 123a
Knud Nielsens barn af Tåstrup - Anne
Jens Baltzersens barn af Tåstrup - Karen
Søren Nielsens barn af Essig - Mette
Michel Bondes barn af Feldballe - Jørgen
Jens Lykkes barn af Stabrand - Birgitte
sl Rasmus Jacobsens barn af Hedegård - Rasmus
Jens Kochs barn af Tåstrup - Mette
Niels Jensens barn af Tåstrup - Rasmus
Rasmus Poulsens barn af Tåstrup - Dorthe
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup - Mads
Niels Nymands barn af Tåstrup - Anders
Zacher Jensens barn af Kejlstrup - Karen
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup (navn mangler)
Søren Gregersens barn af Kejlstrup - Maren
Rasmus Snedkers barn af Nymølle - Oluf
Jens Rytter?s barn af Feldballe (navn mangler)
Anders Jensens barn af Tolstrup - Laurs
Jens Rasmussens barn af Tolstrup (navn mangler)
Oluf Tolstrups barn af Nødager - Jens
Søren Jacobsens barn af Ulstrup - Mette
Hans Jensens barn af Hedegård - Peder

Introduceret
fol 123b
Søren Nielsens hustru af Essig
Knud Nielsens hustru
Jens Baltzersens hustru
Niels Madsens hustru af Tåstrup
døde sl Elisabeth Galthen
døde sl Anne Helene Galthen
Michel Bondes hustru af Feldballe
Rasmus Jacobsens hustru af Hedegård
Jens Lykkes hustru af Stabrand
hyrdens hustru af Tåstrup
Jens Kochs hustru af Tåstrup
Rasmus Poulsens hustru
Niels Nymands hustru
Rasmus Madsens hustru af Kejlstrup
Zacher Jensens hustru af Kejlstrup
Rasmus Stæhrs hustru af Kejlstrup
Rasmus Balles hustru af Tåstrup
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Jens Svittrichs hustru af Feldballe
Anders Jensens hustru af Tolstrup
Peder Skrædders hustru af Feldballe
Jens Rasmussens hustru af Tolstrup
Søren Greves hustru af Skårup

Begravet
fol 124a
Laurs Sørensen af Tolstrup
Rasmus Skovsens hustru af Feldballe
Niels Madsens navnløse barn af Tåstrup
Søren Balle?s hustrus moder af Kejlstrup
Palle Jensens barn af Tåstrup
Michel Bondes barn af Feldballe
Knud Nielsen af Tåstrup
Rasmus Skrædders enke af Feldballe
Christen Madsens barn af Feldballe
gl fattige Anne Jørgensdatter af Feldballe
Jens Kochs barn af Tåstrup
hyrdens barn af Tåstrup
Peder Agris barn af Feldballe
Michel Clemensens uægte barn af Kejlstrup
sl Niels Galthen
Niels Rasmussens barn af Feldballe
Just Rasmussens datter af Kejlstrup
Rasmus Bonde af Kejlstrup
Niels Nymands barn af Tåstrup
Inge Amme af Torlykke - 93 år
Mads Jensen af Kejlstrup

Trolovet
fol 124b
Jørgen Rasmussen og Birgitte Hansdatter af Feldballe
Jens Pedersen og Anne Rasmusdatter af Tåstrup
Jens [mangler] og Dorthe Marie

Copuleret
fol 124b
Jens Jensen og Anne Knudsdatter af Feldballe
Jørgen Rasmussen og Birgitte Hansdatter af Feldballe
Jens Pedersen og Anne Rasmusdatter af Tåstrup

Public absolveret
fol 125a
Jens Pedersens hustru af Tåstrup

1739

Top


Døbt
fol 125b
Michel Bondes barn af Feldballe (navn mangler)
Rasmus Skovsens barn af Feldballe - Anders
Søren Kochs barn af Feldballe - Albret
Jens Christensens barn af Tåstrup - Dorthe
Jørgen Bolesens barn af Feldballe - Rasmus
Niels Rasmussens barn af Feldballe - Rasmus
Jens Nielsens barn af Feldballe - Søren
Peder Malers barn af Feldballe - Søren
Iver Rasmussens barn af Feldballe - Karen
Jacob Andersens barn af Skårup - Anders
Søren Sørensens barn af Essig - Karen
Anders Gundesens barn af Tåstrup - Adam
Jens Baltzersens barn af Tåstrup (navn mangler)
Niels Nymands barn af Tåstrup - Barbara
Niels Molbos barn af Tåstrup - Søren
Rasmus Bachs barn af Hedegård (navn mangler)
sl Søren Nielsens barn af Essig (navn mangler)

Introduceret
fol 126a
Enevolds hustru af Feldballe
Søren Jacobsens hustru af Ulstrup
Hans Jensens hustru af Hedegård
Michel Bondes hustru af Feldballe
Søren Stæhrs hustru af Feldballe
Søren Kochs hustru af Feldballe
Rasmus Andersens hustru af Feldballe
Jens Christensens hustru af Tåstrup
Peder Malers hustru af Feldballe
Jørgen Bolesens hustru af Feldballe
Niels Rasmussens hustru af Feldballe
Jens Nielsens hustru af Feldballe
Iver Rasmussens hustru af Feldballe
Jacob Andersens hustru af Skårup
Søren Sørensens hustru af Essig
Anders Gundesens hustru af Tåstrup
Niels Molbos hustru af Tåstrup
Rasmus Bachs hustru af Hedegård

Begravet
fol 126b
Søren Stæhrs navnløse barn af Feldballe
Søren Nielsens datter af Essig
Jens Madsen af Feldballe
Anne Peders af Tåstrup
Jens Rasmussens barn af Tolstrup
Niels Molbos barn af Tåstrup
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Laurs Michelsens enke af Kejlstrup
Søren Clemensen af Kejlstrup
Peder Høgh af Nymølle
Poul Vævers søn af Tåstrup
Søren Smeds hustru af Gåsekjær
Søren Smed af Kejlstrup
Peder Madsens barn af Feldballe
sl mag Galthen
Peder Clemensens søn af Kejlstrup
Jens Foged af Kejlstrup
Peder Clemensen af Kejlstrup
Houge Sørensens steddatter af Kejlstrup
Stephan Nielsens hustru af Feldballe
Rasmus Nielsen af Kejlstrup
Niels Bondes hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 127a
Knud Sørensen og Maren Sørens?datter af Kejlstrup
Rasmus Snedker og Anne Justsdatter
Jens Olufsen og Dorthe Marie begge af Feldballe
Jens Rasmussen og ? Jensdatter af Feldballe
Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter
Niels Thomasen og Rasmus Jensens enke af Hedegård
Anders Jensen og Anne Pedersdatter af Kejlstrup?
Anders Nielsen Grønfeld og Anne Rasmusdatter
Jens Hvidkjær af Kejlstrup og Maren Sørensdatter

Copuleret
fol 127a
Knud Sørensen og Maren Sørensdatter af Kejlstrup
Jens Olufsen og Dorthe Marie Nielsdatter
Rasmus Snedker og Anne Justsdatter
Rasmus Sørensen af Rostved og Maren Pedersdatter

Public absolveret
fol 127a
Anders Rasmussen af Feldballe


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c