Tilbage til Download side

Fruering-Vitved sogne 1728-1771, døbte

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, begivenhed, tekst

Der er flere huller i indførslerne.

1728 1b Døbt Peder Nielsen og hustru Karen Pedersdatter i Fastrup - Peder
1728 1b Døbt Peder Sørensen og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter i Skårup - Kirsten
1728 2a Døbt Peder Stærk og hustru Else Eriksdatter i Gjesing - Peder (skiftede mening fra Erik)
1728 2a Døbt Kjeld Pedersen dragon og hustru Marie Christiansdatter i Hvolbæk - Karen
1728 2b Døbt Peder Madsen og hustru Karen Jensdatter i Virring - Christen
1728 2b Døbt Niels Jensen og afdøde hustru Else Jensdatter i Vitved - Else
1728 2b Døbt Rasmus Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Vitved - Søren
1728 3a Døbt Niels Hansen og hustru Maren Jensdatter i Skårup - Kirsten
1728 3a Døbt Oluf Christensen i Skårup - et dødfødt barn
1728 3a Døbt Peder Jensen og hustru Maren Knudsdatter i Fruering - Bodil
1728 3a Døbt Peder Kofod og hustru Sophie Hansdatter i Hede mølle - Christine Cathrine
1728 3b Døbt Jens Pedersen og hustru Anne Christophersdatter i Virring - Christopher
1728 3b Døbt Søren Simonsen aftakket krigsmand og hustru Anne Elisabeth Andersdatter født i Skårup - Engelbret
1728 3b Døbt Niels Knudsen i Fruering - et dødfødt barn
1728 4a Døbt Niels Mikkelsen og hustru Anne Nielsdatter i Gjesing - Sidsel
1728 4a Døbt Mikkel Rasmussen og Karen Knudsdatter i Vitved - Ove
1728 4b Døbt Oluf Nielsen og Maren (Rasmus)datter i Skårup - Niels
1728 4b Døbt Jens Christensen som vogter i Gjesing - Bodil
1728 5a Døbt Niels Nielsen og hustru Anne Hansdatter i Gjesing - Karen
1728 5a Døbt Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Peder
1728 5b Døbt Side 5b og 6 mangler (døbte november-december 1728)

1729 7a Døbt Rasmus Espensen i Hvolbæk - et dødfødt barn
1729 7a Døbt Jens Poulsen og hustru Kirsten Ovesdatter i Vitved - Johanne
1729 7a Døbt Niels Jensen og Mette Jensdatter i Vitved - Birgitte
1729 7b Døbt Peder Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Hvolbæk - Anne
1729 7b Døbt Hans Vognsen degn og hustru Anne Marie Rasmusdatter - Hans og Rebekka
1729 8a Døbt Peder Christensen hyrde og Anne Pedersdatter i Virring - Gertrud
1729 8a Døbt Eske Christensen og hustru Maren Pedersdatter i Vitved - Gertrud
1729 8b Døbt Rasmus Nielsen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Niels
1729 8b Døbt Christen Jensen og Kirsten Rasmusdatter i Fruering - Jens
1729 9a Døbt Laurids Jensen og Gunder Jensdatter i Fruering - Jens
1729 9a Døbt Kirsten Hansdatter hos Niels Nielsen til huse hos Peder Stærk i Gjesing - Peder, udlagt Laurids Pedersen
1729 9b Døbt Marcus Sørensen og hustru Maren Nielsdatter i Skårup - Søren
1729 9b Døbt Oluf Chistensen og hustru Helle Andersdatter i Skårup - Karen
1729 10a Døbt Rasmus Pedersen husmand og hustru Anne Sørensdatter i Fruering - Anne Marie
1729 10a Døbt Niels Andersen og hustru Anne Jensdatter i Skårup - Anne
1729 10b Døbt Søren Jespersen og hustru Sidsel Thomasdatter som tjener Jep Rasmussen i Gjesing - Thomas
1729 10b Døbt Mikkel Olufsen og hustru Maren Jacobsdatter i Røde mølle - Maren
1729 11a Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Ovesdatter i Vitved - Jens
1729 11a Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Maren Jensdatter i Hvolbæk - Maren
1729 11a Døbt Niels Jørgensen i Gjesing - et dødfødt barn
1729 11b Døbt Anne Villumsdatter i Svinsager - Anders, udlagt Søren Andersen som tjente med hende i Skanderborg
1729 11b Døbt Peder Rasmussen og hustru Johanne Rasmusdatter i Svinsager - Rasmus
1729 12a Døbt Knud Sørensen og hustru Maren Pedersdatter i Vitved? - Anne
1729 12b Døbt Niels Hansen dragon og hustru Maren Jensdatter - Jens
1729 12b Døbt Jens Hvidberg og hustru Mette Knudsdatter i Fruering - Rasmus
1729 13a Døbt Poul Christensen og hustru Maren Sørensdatter i Vitved - Anders
1729 13b Døbt Peder Madsen og hustru Karen Jensdatter i Virring - Johanne

1730 14a Døbt sl. Poul Rasmussens enke Maren Jensdatter i Virring - Poul
1730 14a Døbt Knud Sørensen og hustru Johanne Sørensdatter i Fruering - Johanne
1730 14b Døbt Rasmus Jensen i Vitved - et dødfødt barn
1730 14b Døbt Peder Nielsen i Fastrup - Ingeborg
1730 14b Døbt Niels Muller og hustru Gertrud Kirstine Lønborg - Inger Marie
1730 15a Døbt Jørgen Gundesen i Hvolbæk - Karen
1730 15a Døbt Mikkel Jensen og hustru Helle Rasmusdatter i Virring - Mikkel
1730 15b Døbt Jens Pedersen af Kirkegård og hustru Lisbeth Jensdatter i Vitved - Peder
1730 16a Døbt Jens Hansen husmand og hustru Kirsten Pedersdatter i Vitved - Maren
1730 16a Døbt Niels Jensen og hustru Mette Jensdatter i Kirkegård - Jens
1730 16a Døbt Rasmus Espensen hyrde og hustru Ellen Rasmusdatter i Hvolbæk - Rasmus
1730 16a Døbt Kjeld dragon og hustru Marie Christiansdatter i Hvolbæk - Christian
1730 16a Døbt Poul Pedersen og hustru Maren Thomasdatter - Peder
1730 16b Døbt Bodil Pedersdatter i Gjesing uægte - Mikkel
1730 16b Døbt Mikkel Rasmussen og hustru Maren Mikkelsdatter i Hvolbæk - Mikkel
1730 16b Døbt Jens Frandsen og hustru Johanne - Knud
1730 16b Døbt Niels Mikkelsen og hustru Birgitte Olufsdatter - Jacob og Oluf
1730 17a Døbt Jep Rasmussen og Maren Rasmusdatter - Maren
1730 17a Døbt Rasmus Rasmussen og Anne Thomasdatter i Virring - Mette
1730 17a Døbt Hans Vognsen degn og hustru Anne Marie - Hans
1730 17a Døbt Niels Mikkelsen i Gjesing - et dødfødt barn
1730 17a Døbt Peder Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Hvolbæk - Niels
1730 17b Døbt Oluf Jespersen og Anne Gundesdatter - Anne som døde
1730 17b Døbt Jens Mikkelsen og Kirsten Andersdatter i Skårup - Anne
1730 17b Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Gundesdatter i Hvolbæk - Søren
1730 17b Døbt Peder Stærk og hustru Else Eriksdatter i Gjesing - Erik
1730 18a Døbt Anders Rasmussen og hustru Karen Rasmusdatter i Skårup - Jens
1730 18a Døbt Laurids Rasmussen og hustru Maren Mortensdatter i Udsenhuset i Vitved - Maren
1730 18a Døbt Thomas Pedersen og hustru Sophie Villumsdatter i Svinsager - Peder

1731 18a Døbt Rasmus Fisker og hustru Esther N. i Skårup - Jørgen
1731 18b Døbt Anders Mikkelsen og Johanne R. i Svinsager - Peder
1731 18b Døbt Eske Christensen og hustru Margrethe Jensdatter - Jens
1731 18b Døbt Niels Andersen og hustru Anne Jensdatter i Skårup - Kirsten
1731 18b Døbt Mikkel Eskegård og hustru Maren Knudsdatter i Vitved - Poul
1731 19a Døbt Dynes Lauridsen og hustru Mette Rasmusdatter - Valborg
1731 19a Døbt Marcus Skrædder og hustru Maren Nielsdatter - Maren
1731 19a Døbt Rasmus Nielsen og Birthe Christensdatter i Vitved - Maren
1731 19a Døbt Mads Nielsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Svinsager - Jens
1731 19b Døbt Hans Poulsen og hustru Gertrud Thomasdatter i Virring - Thomas
1731 19b Døbt Mikkel Rasmussen og Anne Tønnesdatter i Fruering - Mette
1731 19b Døbt Præsten - Hans og Inger Marie (hjemmedåb)
1731 19b Døbt Knud Sørensen og hustru Johanne Sørensdatter i Fruering - Søren
1731 19b Døbt Knud Sørensen og hustru Maren Pedersdatter i Vitved - Peder
1731 20a Døbt Niels Muller og Gertrud Marie Lønborg - Hans og Inger Marie
1731 20a Døbt Jørgen Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter i Skårup - Anne
1731 20a Døbt Jørgen Nielsen og Maren Frandsdatter i Fastrup - Søren
1731 20b Døbt Søren Lauridsen og hustru Anne Rasmusdatter - Anne
1731 20b Døbt Peder Boes og hustru Anne Cathrine - Maren
1731 20b Døbt Laurids Jensen og hustru Anne Jensdatter i Skårup - Jens
1731 20b Døbt Morten Rasmussen og hustru Maren Mikkelsdatter i Hvolbæk - Rasmus
1731 20b Døbt Søren Andersen hyrde i Fastrup - Frands
1731 21a Døbt Niels Mikkelsen og hustru Anne i Gjesing - Anne Kirstine
1731 21a Døbt Christen Jensen og Kirsten Rasmusdatter i Fruering - Anders
1731 21a Døbt Rasmus Jensen i Udsen huset i Vitved - Jens
1731 21a Døbt Ole Jespersen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Jens
1731 21a Døbt Ole Nielsen og Maren Rasmusdatter i Skårup - Maren
1731 21b Døbt Søren Andersen og Inger Jensdatter i Skårup - Jens

1732 21b Døbt Anders Mikkelsen og Johanne R. i Svinsager - Mikkel
1732 21b Døbt Jens Hvidberg og hustru Mette Knudsdatter i Fruering - Maren
1732 21b Døbt Niels Hansen og hustru Maren Jensdatter i Skårup - Hans
1732 22a Døbt Rasmus Nielsen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Virring - Anne
1732 22a Døbt Rasmus Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Vitved - Niels
1732 22a Døbt Søren Pedersen og Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Maren
1732 22a Døbt Eske Christensen og hustru Margrethe Jensdatter - Maren
1732 22b Døbt Poul Christensen og hustru Maren Sørensdatter - Ellen
1732 22b Døbt Jep Rasmussen og Maren Rasmusdatter i Gjesing - Peder
1732 22b Døbt Jørgen Mikkelsen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Svinsager - Inger
1732 22b Døbt Jens Pedersen og hustru Lisbeth i Vitved - Maren
1732 23a Døbt Ole Christensen - et dødfødt barn
1732 23a Døbt Ebbe Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Skårup - Maren
1732 23a Døbt Daniel Jacobsen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Jacob
1732 23a Døbt Peder Rasmussen og hustru Johanne Rasmusdatter i Svinsager - Mette
1732 23a Døbt Rasmus Pedersen husmand og hustru Anne Sørensdatter i Fruering - Søren
1732 23b Døbt Peder Jensen og Maren Nielsdatter i Hvolbæk - Karen
1732 23b Døbt Rasmus Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter i Vitved - Kirsten
1732 23b Døbt Karen Pedersdatter i Fruering uægte - Maren
1732 23b Døbt Mads Nielsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Svinsager - Jens
1732 24a Døbt Søren Kaae og Dorthe Christensdatter - Kirsten
1732 24a Døbt Marcus Skrædder og hustru Maren Nielsdatter i Skårup - Niels
1732 24a Døbt Knud Sørensen og hustru Else Nielsdatter i Vitved - Maren
1732 24a Døbt Anne Cathrine Lauridsdatter uægte - Peder
1732 24a Døbt Marie Lisbeth Offen uægte - Anne
1732 24a Døbt Karen Jensdatter i Virring uægte - Rasmus
1732 24b Døbt Rasmus Rasmussen smed og hustru Sophie Hansdatter Offen i Hvolbæk - Kirstine
1732 24b Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Maren Jensdatter i Hvolbæk - Anne
1732 24b Døbt Peder Nielsen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Anne
1732 24b Døbt Jens Pedersen og hustru Anne Christophersdatter i Virring - Peder
1732 25a Døbt Niels Nielsen hjulmand og hustru Anne Hansdatter i Hvolbæk - Karen
1732 25a Døbt Jørgen Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter i Skårup - Gunde
1732 25a Døbt Peder Madsen i Virring - Mads som døde
1732 25a Døbt Præsten - Anne Marie (hjemmedåb)
1732 25a Døbt Anne Jensdatter Lauring i Skårup uægte - Mikkel
1732 25a Døbt Ole Jespersen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Jesper
1732 25b Døbt Eske Christensen - et dødfødt barn
1732 25b Døbt Niels Mikkelsen og hustru Birthe Olufsdatter i Hvolbæk - Maren
1732 25b Døbt Morten Rasmussen og hustru Maren Mikkelsdatter i Hvolbæk - Kirsten

1733 25b Døbt Niels Muller og hustru Gertrud Kirstine Lønborg - Anne Marie
1733 26a Døbt Søren Pedersen og hustru Inger Margrethe Pedersdatter i Fruering - Kirsten
1733 26a Døbt Peder Christensen smed og hustru Maren Pedersdatter i Virring - Christen
1733 26a Døbt Søren Jensen snedker og hustru Anne Rasmusdatter i Virring - Jens
1733 26a Døbt Maren Olufsdatter som har tjent i præstegården uægte - Anne
1733 26b Døbt Jens Hansen og hustru Kirsten Pedersdatter i Vitved - Hans
1733 26b Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Anne Thomasdatter i Virring - Peder
1733 26b Døbt Jørgen Rasmussen og Bodil Frandsdatter i Fruering - Gundild
1733 26b Døbt Rasmus Nielsen og hustru Birthe Christensdatter i Vitved - Kirsten
1733 26b Døbt Knud Sørensen husmand og hustru Maren Pedersdatter i Vitved - Søren og Mette
1733 27a Døbt Ole Christensen og hustru Helle Andersdatter i Skårup - et dødfødt barn
1733 27a Døbt Anders Mikkelsen og hustru Johanne Rasmusdatter i Svinsager - Rasmus
1733 27a Døbt Jens Pedersen og Lisbeth Jensdatter i Vitved - Maren
1733 27a Døbt Maren Pedersdatter Boes i Skårup uægte - Birthe
1733 27a Døbt Husmanden og hustru Anne Rasmusdatter i Svinsager - Rasmus
1733 27a Døbt Peder Stærk og hustru Ellen Eriksdatter i Gjesing - Gertrud
1733 27b Døbt Peder Nielsen i Fastrup - Kirsten
1733 27b Døbt Jens Mikkelsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Skårup - Mikkel
1733 27b Døbt Jens Christensen hyrde og hustru Sidsel Nielsdatter i Gjesing - Bodil
1733 27b Døbt Jens Christensen og Johanne Pedersdatter i Hvolbæk - Kirsten
1733 27b Døbt Anders Skrædder og hustru Karen Rasmusdatter i Skårup - Johanne
1733 27b Døbt Mikkel Jensen og hustru Helle Rasmusdatter i Virring - Jens
1733 28a Døbt Peder Madsen og hustru Karen i Virring - Christen
1733 28a Døbt Laurids Rasmussen og hustru Maren Mortensdatter i Vitved - Maren
1733 28a Døbt Niels Mikkelsen i Gjesing - et dødfødt barn
1733 28a Døbt Søren Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Mette
1733 28a Døbt Thomas Pedersen og hustru Sophie Villumsdatter i Svinsager - Maren
1733 28b Døbt Niels Jensen og hustru Mette i Vitved - Jens

1734 28b Døbt Eske Christensen i Vitved - et dødfødt barn
1734 28b Døbt Præsten - Kirstine Margrethe som døde
1734 28b Døbt Søren Andersen og hustru Inger Jensdatter i Skårup - Anders
1734 28b Døbt Jørgen Mikkelsen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Svinsager - Rasmus
1734 28b Døbt Jørgen Rasmussen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Skårup - Rasmus
1734 29a Døbt Jens Hansen og hustru Maren Jensdatter i Skårup - Kirsten
1734 29a Døbt Rasmus Fisker og hustru Esther i Skårup - Mette
1734 29a Døbt Morten Nielsen og hustru Anne Hansdatter i Vitved - Niels
1734 29a Døbt Rasmus Torup og hustru Mette Pedersdatter i Fastrup - Kirsten
1734 29b Døbt Søren Jespersen og hustru Sidsel N. i Virring - Søren
1734 29b Døbt Poul Christensen og hustru Maren Sørensdatter i Vitved - Anne
1734 29b Døbt Jep Rasmussen i Gjesing - et dødfødt barn
1734 29b Døbt Peder Beck og hustru Maren Pedersdatter i Virring - Christen
1734 29b Døbt Ebbe Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Skårup - Jens
1734 30a Døbt Mikkel Jacobsen og Maren Sørensdatter i Vitved - Anne Elisabeth
1734 30a Døbt Rasmus Nielsen den yngre og Birthe Andersdatter i Virring - Karen
1734 30a Døbt Niels Nielsen og Anne Hansdatter i Hvolbæk - Maren
1734 30a Døbt Jacob Jensen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Jens
1734 30a Døbt Peder Jensen og Maren Nielsdatter i Hvolbæk - Maren
1734 30b Døbt Daniel Jacobsen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Rasmus
1734 30b Døbt Andreas Kielman og Johanne Nielsdatter i Skårup - Anne
1734 30b Døbt Laurids Eriksen og Karen Nielsdatter i Virring - Erik
1734 30b Døbt Jens Andersen og Kirsten Marie i Skårup - Birthe
1734 30b Døbt Ole Jespersen og Anne Jensdatter i Virring - Anne
1734 30b Døbt Laurids Jensen og Anne Jensdatter i Skårup - Rasmus
1734 31a Døbt Søren Pedersen og Marie Tønnesdatter i Virring - Maren
1734 31a Døbt Niels Pedersen tjenende i Ladegård og Maren Nielsdatter i Skårup - Anne
1734 31a Døbt Rasmus Smed og Sophie Offen i Hvolbæk - Anne
1734 31a Døbt Søren Rasmussen og Gertrud Rasmusdatter i Vitved - Rasmus
1734 31a Døbt Niels Mikkelsen og Maren Jensdatter i Gjesing - Mikkel
1734 31b Døbt Rasmus Rasmussen og ? Thomasdatter i Virring - Helle
1734 31b Døbt Niels Andersen og Anne Jensdatter i Skårup - Karen

1735 31b Døbt Peder Poulsen og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Mikkel
1735 31b Døbt Rasmus Jensen Juel hyrde og Marie Adamsdatter i Fruering - Jens
1735 31b Døbt Christen Jensen og Kirsten Rasmusdatter i Fruering - Anne Marie
1735 32a Døbt Mads Nielsen og Kirsten Jensdatter i Svinsager - Niels
1735 32a Døbt Peder Nielsen i Fastrup - Anne
1735 32a Døbt Rasmus Rasmussen og Mette Pedersdatter i Fastrup - Maren
1735 32a Døbt Morten Rasmussen og Maren Mikkelsdatter i Hvolbæk - Mikkel
1735 32a Døbt Jens Mikkelsen og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Kirsten
1735 32b Døbt Peder Jørgensen og Bodil Mortensdatter i Gjesing - Morten
1735 32b Døbt Niels Christensen og Anne Nielsdatter i Fastrup - Christen
1735 32b Døbt Rasmus Nielsen og Birthe Christensdatter i Vitved - Niels
1735 32b Døbt Marcus Skrædder og Maren Nielsdatter i Skårup - Anne
1735 32b Døbt Anders Rasmussen og Anne Tønnesdatter i Fruering - Mikkel
1735 33a Døbt Peder Madsen og Karen Jensdatter i Virring - Gertrud
1735 33a Døbt Knud Smed og Johanne Sørensdatter i Fruering - Jens
1735 33a Døbt Søren Pedersen og Inger Margrethe Kofoed - Anne Kirstine
1735 33a Døbt Jørgen Nielsen og Maren Frandsdatter i Fastrup - Mette
1735 33a Døbt Rasmus Espensen hyrde i Hvolbæk - Et dødfødt barn
1735 33b Døbt Ole Nielsen og Maren Rasmusdatter i Skårup - Mikkel
1735 33b Døbt Rasmus Rasmussen og Anne Sørensdatter i Hvolbæk - Søren
1735 33b Døbt Peder Rasmussen og Johanne Rasmusdatter i Svinsager - Mogens
1735 33b Døbt Knud Sørensen husmand og Maren Pedersdatter i Vitved - Jørgen
1735 34a Døbt Peder Stærk og Else Eriksdatter i Gjesing - Anne Kirstine
1735 34a Døbt Niels Muller og Gertrud Kirstine Lønborg - Mikkel
1735 34a Døbt Eske Christensen i Vitved - Peder
1735 34a Døbt Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter i Vitved - Rasmus
1735 34a Døbt Rasmus Andersen og Ellen Mortensdatter i Gjesing - Andreas
1735 34b Døbt Mikkel Andersen og Ellen Rasmusdatter i Gjesing - Anders
1735 34b Døbt Jørgen Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter i Skårup - Knud
1735 34b Døbt Jep Rasmussen og Maren Rasmusdatter - Mikkel som døde og en dødfødt

1736 34b Døbt Jens Villumsen og Maren Rasmusdatter i Virring - Kirsten
1736 34b Døbt Anders Kjeldmand og Johanne Nielsdatter i Skårup - Anne
1736 35a Døbt Peder Jensen og Maren Nielsdatter i Hvolbæk - Maren
1736 35a Døbt Søren Andersen hyrde i Fastrup - Frands
1736 35a Døbt Poul Christensen og Maren Sørensdatter i Vitved - Jens
1736 35a Døbt Jens Andersen og Kirsten Marie Rasmusdatter i Skårup - Rasmus
1736 35a Døbt Peder Jørgensen og Bodil Mortensdatter i Gjesing - Jørgen
1736 35b Døbt Ebbe Jensen og Maren Nielsdatter i Skårup - Niels
1736 35b Døbt Jens Pedersen junior og Anne Christophersdatter i Virring - Thomas
1736 35b Døbt Anders Rasmussen og Malene Jensdatter i Fruering - Jens
1736 35b Døbt Anne Nielsdatter i Hvolbæk uægte - Karen
1736 35b Døbt Christen Mikkelsen og Anne Kirstine Jacobsdatter - Jacob
1736 35b Døbt Anders Rasmussen og Anne Tønnesdatter i Fruering - Rasmus
1736 36a Døbt Jens Hansen husmand og hustru Kirsten Pedersdatter i Vitved - Peder
1736 36a Døbt Rasmus Damsgård og Maren Pedersdatter i Vitved - Søren
1736 36a Døbt Jens Pedersen og Lisbeth Jensdatter i Vitved - Laurids
1736 36a Døbt Anders Mikkelsen og Johanne Rasmusdatter i Svinsager - Peder
1736 36a Døbt Søren Andersen og Inger Jensdatter i Skårup - Anne
1736 36a Døbt Niels Muller og Gertrud Kirstine Lønborg - Casper Peter
1736 36b Døbt Niels Nielsen husmand og Anne Hansdatter i Hvolbæk - Kirsten
1736 36b Døbt Peder Poulsen og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Poul
1736 36b Døbt Niels Mikkelsen husmand og Mette Knudsdatter i Fruering - Bodil
1736 36b Døbt Jens Jensen hyrde og Anne Kirstine Madsdatter i Fastrup - Jens
1736 37a Døbt Ole Jespersen og Anne Jensdatter i Virring - Jesper
1736 37a Døbt Mikkel Skrædder og Maren Sørensdatter i Vitved - Søren
1736 37a Døbt Søren Pedersen soldat og Marie Antoniusdatter i Virring - Karen
1736 37a Døbt Jens Vognsen i Gjesing - et dødfødt barn
1736 37a Døbt Peder Rasmussen Møller og Sophie Dorthe Hansdatter i Hede Mølle - Anne
1736 37a Døbt Jørgen Mikkelsen og Kirsten Rasmusdatter i Svinsager - Maren
1736 37b Døbt Niels Mikkelsen og Maren Jensdatter i Gjesing - Jens
1736 37b Døbt Niels Andersen og Anne Jensdatter i Skårup - Maren
1736 37b Døbt Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter i Svinsager - Peder
1736 37b Døbt Niels Pedersen husmand og Maren Nielsdatter i Skårup - Johanne

1737 38a Døbt Niels Hansen og Maren Jensdatter i Skårup - Niels
1737 38a Døbt Søren Jespersen og Sidsel Thomasdatter i Virring - Maren
1737 38a Døbt Thomas Pedersen og Sophie Villumsdatter i Svinsager - Villum
1737 38a Døbt Søren Pedersen og Maren Nielsdatter i Hvolbæk - Niels
1737 38a Døbt Laurids Eriksen og Karen Jensdatter i Virring - Karen
1737 38a Døbt Peder Christensen Smed og Maren Pedersdatter i Virring - Mette
1737 38b Døbt Peder Madsen husmand i Virring - Jens
1737 38b Døbt Jacob Jensen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Anne
1737 38b Døbt Hans Pedersen og Maren Jacobsdatter i Røde Mølle - Dorthe Sophie
1737 38b Døbt Ebbe Jensen og Maren Nielsdatter i Skårup - Niels
1737 38b Døbt Peder Jørgensen og Bodil Mortensdatter i Gjesing - Karen
1737 39a Døbt Erik Andersen og Maren Rasmusdatter i Skårup - Rasmus
1737 39a Døbt Morten Rasmussen og Mette Hansdatter i Rindelev - Rasmus
1737 39a Døbt Jens Christensen og Kirsten Rasmusdatter i Fruering - Gertrud
1737 39a Døbt Engel korporal og Anne Cathrine Hansdatter i Virring - Hans Frederik
1737 39a Døbt Rasmus Torup og Mette Pedersdatter i Fastrup - Kirsten
1737 39b Døbt Knud Sørensen og Maren Pedersdatter i Vitved - Rasmus
1737 39b Døbt Jens Mikkelsen i Skårup - Niels
1737 39b Døbt Rasmus Skrædder i Fruering - Søren
1737 39b Døbt Daniel Jacobsen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Anne Marie
1737 39b Døbt Mads Nielsen i Svinsager - Peder
1737 39b Døbt Morten Rasmussen i Hvolbæk - Maren
1737 40a Døbt Mikkel Andersen i Gjesing - et dødfødt barn
1737 40a Døbt Jørgen Rasmussen Smed i Skårup - Søren
1737 40a Døbt Peder Pedersen Stærk i Gjesing - Ingeborg
1737 40a Døbt Jens Villumsen i Virring - Villum
1737 40a Døbt Søren Rasmussen i Svinsager - Niels
1737 40b Døbt Jep Rasmussen - Mikkel

1738 40b Døbt Ebbe Christensen i Skårup uægte - navn ikke noteret
1738 40b Døbt Rasmus Nielsen i Vitved - Christen
1738 40b Døbt Eske Christensen i Vitved - Peder
1738 40b Døbt Jens Christensen husmand - Maren
1738 40b Døbt Laurids Rasmussen i Vitved - Kirsten
1738 41a Døbt Peder Poulsen i Vitved - Poul
1738 41a Døbt Anders Rasmussen i Fruering - Rasmus
1738 41a Døbt Søren ? i Hvolbæk - Peder
1738 41a Døbt Rasmus Rasmussen i Hvolbæk - Birthe
1738 41b Døbt Søren Pedersen i Fruering - Anne Kirstine
1738 41b Døbt Christen Jensen i Skårup - Jens
1738 41b Døbt Mikkel Skrædder - Rasmus
1738 41b Døbt Søren Pedersen i Virring - Peder
1738 42a Døbt Christen Mikkelsen i Hvolbæk - Anne
1738 42a Døbt Rasmus Pedersen i Vitved - Niels
1738 42a Døbt Poul Nergård i Vitved - Anne
1738 42b Døbt Laurids Nielsen hyrde i Gjesing - Anne Cathrine
1738 42b Døbt Peder Nielsen - Kirsten
1738 42b Døbt Niels Jensen i Vitved - Hans
1738 42b Døbt Rasmus Nielsen i Hvolbæk - Maren
1738 42b Døbt Oluf Jespersen i Hvolbæk - søn, navn ikke noteret
1738 43a Døbt Jens Andersen Overgård i Skårup - Peder
1738 43a Døbt Søren Andersen i Skårup - Jens
1738 43a Døbt Rasmus Rasmussen i Virring - Karen
1738 43a Døbt Niels Christensen i Fastrup - Kirsten
1738 43b Døbt Morten Nielsen i Vitved - Søren
1738 43b Døbt Marcus Sørensen i Skårup - Mads

1739 43b Døbt Niels Nielsen husmand i Skårup - Hans
1739 43b Døbt Jørgen Mikkelsen i Svinsager - Kirsten
1739 44a Døbt Søren Rasmussen i Svinsager - Mette
1739 44a Døbt Niels Mikkelsen - Thomas
1739 44a Døbt Laurids Rasmussen Smed i Hvolbæk - Rasmus
1739 44a Døbt Søren Jespersen i Virring - Anne
1739 44a Døbt Rasmus Rasmussen i Skårup - Rasmus
1739 44b Døbt Lille Anders i Fruering - Anne Kirstine
1739 44b Døbt Erik Andersen Smed i Skårup - Gunnild
1739 44b Døbt Peder Jørgensen Bonde i Gjesing - Mette
1739 45 Døbt Siden mangler, men der ser ikke ud til at mangle nogen døbte
1739 46a Døbt Jens Christensen i Fruering - Karen
1739 46a Døbt Erik Christensen i Vitved - Peder
1739 46a Døbt Jacob Jensen i Virring - Rasmus
1739 46a Døbt Daniel Jacobsen i Virring - Anne
1739 46b Døbt Jens Olesen Saksild degn og Elisabeth Pedersdatter Lagesen - Peder Lagesen
1739 46b Døbt Anders Mikkelsen i Svinsager - Anne
1739 46b Døbt Hans Pedersen i Røde Mølle - Peder
1739 47a Døbt Mads Nielsen i Svinsager - Kirsten

1740 47a Døbt Mads Hansen og Maren Jensdatter - Peder
1740 47a Døbt Rasmus Nielsen og Birthe Andersdatter i Virring - Peder
1740 47b Døbt Rasmus Christensen i Fastrup - navn ikke noteret
1740 47b Døbt Christen Mikkelsen og Anne Kirstine i Hvolbæk - Mikkel
1740 47b Døbt Christen Jensen og Maren Rasmusdatter i Skårup - Ole
1740 47b Døbt Lille Anders Rasmussen og Inger Rasmusdatter i Fruering - Anne
1740 48a Døbt Søren Pedersen og Maren Tønnesdatter i Virring - Mette
1740 48a Døbt Ebbe Jensen og Maren Nielsdatter i Skårup - Peder
1740 48a Døbt Peder Jørgensen og Bodil Mortensdatter i Gjesing - Jørgen
1740 48a Døbt Rasmus Espensen og Maren Jensdatter i Hvolbæk - Rasmus
1740 48b Døbt Rasmus Knudsen og Anne N. i Fruering - Kirsten
1740 48b Døbt Mikkel Andersen og Ellen Rasmusdatter i Gjesing - Sidsel
1740 48b Døbt Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter i Svinsager - Peder
1740 48b Døbt Jens Bonde hyrde i Gjesing - Niels
1740 49a Døbt Jens Villumsen og Maren Rasmusdatter i Virring - Anne
1740 49a Døbt St. Anders Rasmussen og Malene Jensdatter i Fruering - Kirsten
1740 49a Døbt Sl. Hans ? og enke Anne ? - Hans
1740 49a Døbt Rasmus Torup og Mette Pedersdatter i Fastrup - Rasmus
1740 49b Døbt Jep Rasmussen i Gjesing - Jens
1740 49b Døbt Ole Jespersen og Anne Jensdatter i Virring - Kirsten
1740 49b Døbt Søren Pedersen og Maren Nielsdatter i Hvolbæk - Erik
1740 49b Døbt Morten Rasmussen og Mette Nielsdatter i Rindelev - Niels
1740 50a Døbt Rasmus Rasmussen og Anne Sørensdatter i Hvolbæk - Rasmus
1740 50a Døbt Jens Rasmussen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Maren
1740 50a Døbt Peder Poulsen og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Jens
1740 50a Døbt Jens Ru? som sad indsat i Skanderborg ? - Jens, døbt i Fruering
1740 50a Døbt Peder Torup og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Maren
1740 50b Døbt Christen Jensen og Kirsten Rasmusdatter i Virring - Anne
1740 50b Døbt Mikkel Jacobsen og Maren Sørensdatter i Vitved - Søren
1740 50b Døbt Søren Christensen og Maren Christensdatter i Skårup - Christen
1740 50b Døbt Rasmus Nielsen og Birthe Christensdatter i Vitved - Claus
1740 51a Døbt Karen Rasmusdatter slegfred - Anne Margrethe, udlagt en skibskarl i Århus Christen
1740 51a Døbt Niels Jacobsen skoleholder og Charlotte Andersdatter i Virring - Ingeborg Charlotte
1740 51a Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Jens
1740 51b Døbt Kirsten Nielsdatter i Fruering uægte - Christiane, udlagt en Kongens karl Christen

1741 51b Døbt Jens Andersen og Kirsten Marie i Skårup - Anders
1741 51b Døbt Hans Jensen og Gertrud Pedersdatter i Virring - Jens
1741 51b Døbt Joen Rasmussen og Kirsten Mikelsdatter i Virring - Bodil
1741 51b Døbt Else Rasmusdatter i Virring uægte - Christian, udlagt lægdsmandens søn Peder Jensen i Virring som for retten fragik det ved sin ed
1741 52 Døbt Siden mangler, men der ser ikke ud til at mangle nogen døbte
1741 53a Døbt Søren Andersen og Inger Jensdatter i Skårup - Maren
1741 53a Døbt Søren Loft og Karen i Vitved - Anne
1741 53a Døbt Peder Jensen og Maren Nielsdatter i Hvolbæk - Anne
1741 53a Døbt Erik Andersen og Maren Rasmusdatter i Skårup - Anders
1741 53a Døbt Jens Christensen og Kirsten Rasmusdatter i Fruering - Mette
1741 53b Døbt Knud Sørensen og Maren Pedersdatter i Vitved - Jørgen
1741 53b Døbt Søren Pedersen og Inger Pedersdatter i Fruering - Niels
1741 53b Døbt Rasmus Rasmussen og Anne Thomasdatter i Virring - Anne
1741 53b Døbt Lille Anders Rasmussen og Inger Rasmusdatter i Fruering - Mikkel
1741 54a Døbt Poul Jensen og Marie Rasmusdatter i Vitved - Anne
1741 54a Døbt Thomas Pedersen og Sophie Villumsdatter i Svinsager - Jens
1741 54a Døbt Niels Jacobsen og Ingeborg Charlotte i Virring - Ingeborg Charlotte
1741 54b Døbt Mikkel Jensen og Else Nielsdatter i Virring - Maren
1741 54b Døbt Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter i Svinsager - Niels
1741 54b Døbt Peder Torup og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Rasmus
1741 54b Døbt Jørgen Mikkelsen og Kirsten Rasmusdatter i Svinsager - Inger

1742 55a Døbt Søren Pedersen aftakket landsoldat og Marie i Virring - Rasmus
1742 55a Døbt Christen Jensen og Maren Rasmusdatter i Virring - Jens
1742 55a Døbt Laurids Rasmussen og Karen fattigfolk i Skårup - Kirsten
1742 55a Døbt Niels Jensen og Mette Hansdatter i Vitved - Maren
1742 55b Døbt Jens Saksild degn og Elisabeth Lagesen - Kirsten
1742 55b Døbt Peder Stærk og Else Eriksdatter i Gjesing - Kirsten
1742 55b Døbt Eske Christensen og Maren Nielsdatter i Vitved - Margrethe
1742 56a Døbt Rasmus Poulsen og Anne Pedersdatter i Virring - Poul
1742 56a Døbt Morten Rasmussen og Mette Hansdatter i Rindelev - Erik
1742 56a Døbt Jacob Jensen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Kirsten
1742 56a Døbt Rasmus Espensen og Maren Jensdatter i Hvolbæk - Else
1742 56b Døbt Peder Skrædders enke Maren Jensdatter i Hvolbæk - Peder
1742 56b Døbt Rasmus Torup og Mette Pedersdatter i Fastrup - Helle
1742 56b Døbt Jens Villumsen og Maren Pedersdatter i Virring - Maren
1742 57a Døbt Søren Pedersen og Inger Pedersdatter i Fruering - Dorthe Sophie
1742 57a Døbt Rasmus Nielsen og Maren Jørgensdatter i Hvolbæk - Anne
1742 57a Døbt Ole Jespersen og Anne Jensdatter i Virring - Else
1742 57a Døbt Jens Rasmussen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Jørgen
1742 57b Døbt Johanne Espensdatter uægte - Anne
1742 57b Døbt Niels Jacobsen skoleholder og Ingeborg Charlotte i Virring - Jacob
1742 57b Døbt Rasmus Eriksen og Anne Pedersdatter i Skårup - Maren
1742 57b Døbt Peder Poulsen og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Rasmus
1742 57b Døbt Mikkel Jespersen og Karen i Fruering - Maren

1743 58a Døbt Ebbe Christensen og Johanne Olesdatter i Skårup - Maren
1743 58a Døbt Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter i Svinsager - Kirsten
1743 58a Døbt Poul Skrædder og Kirsten Andersdatter i Gjesing - Jens Frederik
1743 58a Døbt Søren Pedersen og Kirsten Eriksdatter i Hvolbæk - Jens
1743 58b Døbt Niels Christensen og Anne Nielsdatter i Fastrup - Maren
1743 58b Døbt Søren Andersen og Karen Pedersdatter i Fruering - Anders
1743 58b Døbt Jørgen Smeds enke Anne Olesdatter i Skårup - Jørgen
1743 58b Døbt Christian Coldevin og Mette Christine Hammer - Fabita
1743 59a Døbt Jens Christensen og Kirsten Rasmusdatter i Fruering - Christen
1743 59a Døbt Anders Mikkelsen og Johanne Rasmusdatter i Svinsager - Bodil
1743 59a Døbt Ole Rasmussen og Maren Rasmusdatter i Vitved - Karen
1743 59a Døbt Rasmus Rasmussen og Anne Sørensdatter i Hvolbæk - Las
1743 59b Døbt Peder Jørgensen og Dorthe Pedersdatter i Gjesing - Peder
1743 59b Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Maren
1743 59b Døbt St. Anders Rasmussen og Malene Jensdatter i Fruering - Niels
1743 59b Døbt Christen Mikkelsen og Anne Kirstine i Hvolbæk - Ole
1743 60a Døbt Anders Jensen korporal og Karen Pedersdatter i Vitved - Peder
1743 60a Døbt Poul Jensen og Anne Marie Rasmusdatter i Vitved - Karen
1743 60a Døbt Morten Rasmussen og Maren Mikkelsdatter i Hvolbæk - Anne
1743 60b Døbt Jens Mikkelsen og Birthe Jensdatter i Skårup - Mikkel
1743 60b Døbt Henrik Sørensen og Anne Rasmusdatter i Vitved - Anne
1743 60b Døbt Mikkel Andersen og Ellen Rasmusdatter i Gjesing - Anne Margrethe
1743 60b Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Maren
1743 61a Døbt Jens Andersen og Kirsten Marie Rasmusdatter i Skårup - Anne
1743 61a Døbt Rasmus Eriksen og Anne Pedersdatter i Skårup - Maren
1743 61a Døbt Niels Jacobsen skoleholder og Charlotte Andersdatter i Virring - Anders
1743 61a Døbt Mads Hansen og Maren Jensdatter i Fastrup - Peder

1744 61b Døbt Morten Andersen og Kirsten ? i Fruering - Karen
1744 61b Døbt Johan Johansen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Jørgen
1744 61b Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten ? i Virring - Rasmus
1744 61b Døbt Søren Nielsen og ? i Vitved - Jens
1744 62a Døbt Knud Lauridsen og Mette Hansdatter i Skårup - Anne
1744 62a Døbt Knud Sørensen og Karen i Skårup - Else
1744 62a Døbt Peder Rasmussen Overgård og Maren Rasmusdatter i Svinsager - Maren
1744 62a Døbt Laurids Rasmussen og Karen Carlsdatter i Skårup - Maren
1744 62b Døbt Niels Jacobsen skoleholder og Charlotte Andersdatter i Virring - Jørgen
1744 62b Døbt Poul Jensen og Marie Rasmusdatter i Vitved - Kirsten
1744 62b Døbt Peder Jørgensen og Dorthe Pedersdatter i Gjesing - Bodil
1744 62b Døbt Jacob Jensen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Maren
1744 63a Døbt Henrik Sørensen og Anne Rasmusdatter i Vitved - Maren
1744 63a Døbt Søren Andersen og Inger Jensdatter i Skårup - Sidsel
1744 63a Døbt Peder Beck og hustru Maren Pedersdatter i Virring - Maren
1744 63a Døbt Ebbe Jensen og Else Rasmusdatter i Skårup - Maren og Johanne
1744 63b Døbt Niels Rasmussen ? og Johanne Nielsdatter i Hvolbæk - Kirsten
1744 63b Døbt Rasmus Poulsen og Anne Pedersdatter i Virring - Laurids
1744 63b Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Anne
1744 63b Døbt Erik Andersen og Maren Rasmusdatter i Skårup - Johanne
1744 63b Døbt Ole Rasmussen Smed og Mette Andersdatter i Gjesing - Jørgen
1744 64a Døbt Poul Skrædder og Kirsten Andersdatter i Gjesing - Anders
1744 64a Døbt Jens Mikkelsen og Karen Nielsdatter i Virring - Else
1744 64a Døbt Poul Christensen og Barbara Sørensdatter i Vitved - Niels
1744 64a Døbt Jens Mikkelsen og Birthe Jensdatter i Skårup - Anne

1745 64b Døbt Frands Petersen korporal og Elisabeth Pedersdatter i Fruering - Jens
1745 64b Døbt Peder Rasmussen og Kirsten Villumsdatter i Vitved - Peder
1745 64b Døbt Mikkel Jespersen og Karen Nielsdatter i Fruering - Niels
1745 64b Døbt Laurids Rasmussen og Lisbeth Andersdatter i Virring - Peder
1745 65a Døbt Rasmus Hansen og Valborg Rasmusdatter i Vitved - Anne Elisabeth
1745 65a Døbt Christen Mikkelsen og Anne Kirstine Jacobsdatter i Hvolbæk - Jacob
1745 65a Døbt Ole Jespersen og Anne Jensdatter i Virring - Jens
1745 65a Døbt Mikkel Andersen og Ellen Rasmusdatter i Gjesing - Sidsel
1745 65b Døbt Søren Pedersen og Inger Pedersdatter i Fruering - Niels
1745 65b Døbt Poul Skrædder og Kirsten Andersdatter i Gjesing - Jens
1745 65b Døbt Jens Saksild degn og Elisabeth Pedersdatter Lagesen - Hans
1745 65b Døbt Peder Christensen og Anne Margrethe Pedersdatter i Fruering - Anne
1745 66a Døbt Anders Rasmussen og Anne Hansdatter i Vitved - Maren
1745 66a Døbt Hans Væver og Margrethe Mikkelsdatter i Fruering - Anne
1745 66a Døbt Christian Coldevin og Mette Christine Hammer - Mette Elisabeth
1745 66a Døbt Laurids Rasmussen og Karen Carlsdatter i Virring - først kaldet Christen men døbt Anders
1745 66b Døbt Henrik Sørensen og Anne Rasmusdatter i Vitved - Søren
1745 66b Døbt Rasmus Eriksen og Anne Pedersdatter i Skårup - Peder
1745 66b Døbt Rasmus Rasmussen og Anne Sørensdatter i Hvolbæk - Rasmus
1745 66b Døbt Laurids Villumsen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Laurids

1746 67a Døbt St. Anders Rasmussen og Malene Jensdatter i Fruering - Margrethe
1746 67a Døbt Jens Nielsen og Mette Hansdatter i Rindelev - Morten
1746 67a Døbt Jens Christensen og Kirsten Rasmusdatter i Fruering - Niels
1746 67a Døbt Niels Pedersen og Anne Nielsdatter i Skårup - Anne Marie
1746 67a Døbt Valle Hansen og Anne Nielsdatter i Svinsager - Johanne
1746 67b Døbt Eske Christensen og (mangler) Nielsdatter i Vitved - Ellen
1746 67b Døbt Thomas Pedersen og Sophie Villumsdatter i Svinsager - Erik
1746 67b Døbt Poul Jensen og Johanne Jespersdatter i Fastrup - Rasmus
1746 67b Døbt Anders Nielsen og Ellen Henriksdatter i Fruering - Niels
1746 68a Døbt Peder Jensen og Else Jensdatter i Virring - Kirsten
1746 68a Døbt Jens Rasmussen og Kirsten Mikkelsdatter i Virring - Anne
1746 68a Døbt Niels Due og Ellen Mortensdatter i Gjesing - Anne Marie
1746 68a Døbt Hans Christian Jacobsen og Margrethe Christensdatter i Hvolbæk - Mette
1746 68b Døbt Rasmus Poulsen og Anne Pedersdatter i Virring - Peder
1746 68b Døbt Peder Rasmussen og Kirsten Villumsdatter i Vitved - Anne
1746 68b Døbt Maren Sørensdatter uægte - Mikkel, udlagt Niels Mortensen soldat i Rensborg
1746 68b Døbt Søren Pedersen og Marie Knudsdatter i Virring - Peder
1746 68b Døbt Peder Torup og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Mikkel
1746 69a Døbt Peder Jørgensen og Dorthe Pedersdatter i Gjesing - Hans
1746 69a Døbt Poul Jensen og Marie Rasmusdatter i Vitved - Maren
1746 69a Døbt Rasmus Rasmussen og Anne Thomasdatter i Virring - Karen
1746 69a Døbt Lille Anders Rasmussen og Inger Rasmusdatter i Fruering - Inger
1746 69b Døbt Rasmus Nielsen og Birthe Christensdatter i Vitved - Mette Marie
1746 69b Døbt Daniel Jacobsen og Anne Pedersdatter i Virring - Peder
1746 69b Døbt Niels Pedersen og Anne Nielsdatter i Skårup - Peder
1746 69b Døbt Peder Rasmussen og Gertrud Rasmusdatter i Virring - Kirsten

1747 70a Døbt Marcus Andersen og Kirsten i Fruering - Anders
1747 70a Døbt Erik Andersen og Maren Rasmusdatter i Skårup - Anne
1747 70a Døbt Christian Coldevin og Mette Christine Hammer - Johan Andreas
1747 70a Døbt Søren Pedersen og Kirsten Eriksdatter i Hvolbæk - Else
1747 70b Døbt Jens Mikkelsen og Birthe Jensdatter i Skårup - Maren
1747 70b Døbt Søren Rasmussen soldat og Karen Pedersdatter i Fruering - Peder
1747 70b Døbt Poul Christensen og Barbara Sørensdatter i Vitved - Søren
1747 70b Døbt Rasmus Nielsen og Maren Jørgensdatter i Hvolbæk - Kirsten
1747 70b Døbt Søren Andersen og Inger Jensdatter i Skårup - Maren
1747 71a Døbt Rasmus Espensen og Maren Jensdatter i Hvolbæk - Jens
1747 71a Døbt Anders Nielsen og Ellen Henriksdatter i Fruering - Else
1747 71a Døbt Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter i Svinsager - Søren
1747 71a Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Karen
1747 71a Døbt Jens Nielsen og Kirsten Pedersdatter i Virring - Niels
1747 71b Døbt Peder Damsgård og Maren Pedersdatter i Vitved - Anne
1747 71b Døbt Valle Hansen og Anne Nielsdatter i Svinsager - Johanne
1747 71b Døbt Søren Nielsen Bjerregård og Anne Jensdatter i Vitved - Niels
1747 71b Døbt Mads Nielsen og Kirsten Jensdatter i Svinsager - Peder
1747 72a Døbt Mikkel Jensen og Else Nielsdatter i Virring - Niels
1747 72a Døbt Niels Andersen den unge og Anne Olesdatter i Skårup - Karen
1747 72a Døbt Ole Rasmussen og Maren i Vitved - Rasmus
1747 72a Døbt Anne Jensdatter i Hvolbæk slegfred - Knud, udlagt Mikkel
1747 72b Døbt Peder Jensen i Hvolbæk - Kirsten
1747 72b Døbt Jørgen Mikkelsen og Kirsten Rasmusdatter i Svinsager - Mikkel
1747 72b Døbt Ole Rasmussen Smed og Mette Andersdatter i Gjesing - Anders

1748 73a Døbt Jens Villumsen og Maren Pedersdatter i Virring - Peder
1748 73a Døbt Anne Christensdatter slegfred - Thomas
1748 73a Døbt Jens Rasmussen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Jørgen
1748 73a Døbt Peder Poulsen og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Morten
1748 73a Døbt Ebbe Christensen og Johanne Olesdatter i Skårup - Karen
1748 73b Døbt Peder Christensen og Anne Margrethe Pedersdatter i Fruering - Karen
1748 73b Døbt Ebbe Christensen og Johanne Olesdatter i Skårup - Jens
1748 73b Døbt Peder Torup og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Mette
1748 73b Døbt Eske Christensen og Maren Nielsdatter i Vitved - Niels
1748 73b Døbt Jørgen Mikkelsen og Kirsten Rasmusdatter i Svinsager - Kirsten
1748 74a Døbt Hans Jacobsen Smed og Margrethe Christensdatter i Hvolbæk - Maren
1748 74a Døbt Jens Villumsen og Anne Pedersdatter i Virring - Ellen
1748 74a Døbt Niels Andersen og Anne Olesdatter i Skårup - Anders
1748 74a Døbt Søren Andersen og Maren Espensdatter i Hvolbæk - Maren
1748 74a Døbt Christen Mikkelsen og Anne Kirstine Jacobsdatter i Hvolbæk - Rasmus
1748 74b Døbt Jens Olesen Saksild degn og Elisabeth Pedersdatter Lagesen - Ole
1748 74b Døbt Jens Andersen og Kirsten Marie i Skårup - Maren
1748 74b Døbt Niels Pedersen og Anne Nielsdatter i Skårup - Niels
1748 74b Døbt Christian Coldevin og Mette Christine Hammer - Dorthe Cathrine
1748 75a Døbt Peder Poulsen og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Morten
1748 75a Døbt Thomas Pedersen og Sophie Villumsdatter i Svinsager - Kirsten
1748 75a Døbt Mikkel Jensen og Else Nielsdatter i Virring - Else
1748 75a Døbt Ebbe Jensen og Else Rasmusdatter i Skårup - Maren, Johanne som begge døde og en dødfødt dreng
1748 75b Døbt Jens Nielsen og Mette Hansdatter i Rindelev - Anne Marie
1748 75b Døbt Peder Villumsen og Maren Pedersdatter i Vitved - Rasmus
1748 75b Døbt Anders Nielsen og Ellen Henriksdatter i Fruering - Kirsten
1748 76a Døbt Niels Christensen og Anne Nielsdatter i Fastrup - Niels
1748 76a Døbt Jens Mikkelsen og Karen Nielsdatter i Vitved - et dødfødt barn
1748 76a Døbt Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter i Svinsager - Mogens
1748 76a Døbt Poul Jensen og Johanne Jespersdatter i Fastrup - Anne
1748 76a Døbt Søren Andersen og Inger Jensdatter i Skårup - Gunder som døde
1748 76a Døbt Rasmus Rasmussen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Laurids
1748 76b Døbt Bogen starter forfra med jan 1748, der er ingen gentagelser - den kan jeg ikke gennemskue !
1748 76b Døbt Søren Pedersen og Inger Pedersdatter i Fruering - Dorthe Sophie
1748 76b Døbt Søren Rasmussen og Karen Pedersdatter i Fruering - Kirsten
1748 76b Døbt Peder Rasmussen og Mette Andersdatter i Vitved - Johanne
1748 76b Døbt Ebbe Jensen og Else Rasmusdatter i Skårup - Maren
1748 77a Døbt Niels Due og Ellen Mortensdatter i Gjesing - Rasmus
1748 77a Døbt St. Anders Rasmussen og Malene Jensdatter - Maren
1748 77a Døbt Jens Pedersen og Anne Rasmusdatter i Udsen huset i Vitved - Peder
1748 77a Døbt Niels Rasmussen og Maren Pedersdatter i Fruering - Rasmus som døde
1748 77a Døbt Knud Lauridsen og Mette Hansdatter i Skårup - Laurids og Anders som begge døde
1748 77a Døbt Jens Villumsen og Maren Pedersdatter i Virring - Laurids
1748 77b Døbt Lille Anders Rasmussen og Inger Rasmusdatter i Fruering - Johanne
1748 77b Døbt Jens Nielsen og Kirsten Pedersdatter i Virring - Peder
1748 77b Døbt Jacob Jensen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Rasmus
1748 77b Døbt Rasmus Rasmussen Nedergård og Anne Sørensdatter i Hvolbæk - Anne
1748 78a Døbt Laurids Villumsen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Anne
1748 78a Døbt Niels Christensen tjenende i ? og Maren Jørgensdatter hos sin fader Jørgen Nielsen i Fastrup - Jørgen
1748 78a Døbt Søren Andersen og Maren Espensdatter i Hvolbæk - Anne Cathrine
1748 78a Døbt Rasmus Eriksen og Johanne Pedersdatter i Skårup - et dødfødt barn
1748 78a Døbt Mikkel Jespersen og Karen Nielsdatter i Fruering - Ellen Marie
1748 78b Døbt Niels Pedersen og Anne Nielsdatter i Skårup - Anders
1748 78b Døbt Peder Andersen og Marie Lisbeth i Virring - Mette Marie
1748 78b Døbt Jens Rasmussen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Rasmus
1748 78b Døbt Jens Rasmussen og Kirsten Mikkelsdatter i Virring - et dødfødt barn
1748 79a Døbt Jørgen Kofoed og Edel Marie i Hvolbæk - Sophie Hedvig
1748 79a Døbt Valle Johansen og Anne Nielsdatter i Svinsager - Marie
1748 79a Døbt Poul Jensen og Marie Rasmusdatter i Vitved - Kirsten
1748 79a Døbt Anders Jensen korporal i Virring - Else
1748 79b Døbt Christian Coldevin og Mette Christine Hammer - Christiane
1748 79b Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Pedersdatter i Virring - Peder
1748 79b Døbt Rasmus Nielsen og Maren Jørgensdatter i Hvolbæk - Niels
1748 79b Døbt Thomas Jensen og Karen Lauridsdatter i Hvolbæk - Maren
1748 80a Døbt Erik Pedersen og Marianne Rasmusdatter i ? - et dødfødt barn
1748 80a Døbt Morten Rasmussen og Maren Mikkelsdatter i Hvolbæk - Rasmus
1748 80a Døbt Niels Jørgensen og Else Rasmusdatter i Virring - Helle
1748 80a Døbt Niels Andersen og Anne Olesdatter i Skårup - Ole
1748 80a Døbt Erik Andersen Smed og Maren Rasmusdatter i Skårup - Peder

1749 80b Døbt Peder Jensen og Else Cathrine Jensdatter i Virring - Kirsten Marie
1749 80b Døbt Dorthe Andersdatter fra Horsens slegfred - Stine
1749 80b Døbt Niels Jacobsen skoleholder og Ingeborg Charlotte Andersdatter i Virring - Ingeborg Charlotte
1749 80b Døbt Søren Pedersen og Inger Pedersdatter i Fruering - Niels og Dorthe Sophie
1749 81a Døbt Jens Rasmussen hjulmand og Anne Jensdatter i Hvolbæk - et dødfødt barn
1749 81a Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Niels
1749 81a Døbt Søren Andersen og Anne Jensdatter i Skårup - Niels
1749 81a Døbt Peder Christensen og Anne Margrethe Pedersdatter i Fruering - Mikkel
1749 81a Døbt Johanne Christensdatter i Fastrup - et dødfødt barn
1749 81a Døbt Peder Rasmussen og Kirsten Villumsdatter i Vitved - Peder
1749 81b Døbt Laurids Rasmussen og Lisbeth Hansdatter i Vitved - Hans
1749 81b Døbt Niels Sørensen og Anne Johansdatter i Fruering - Anne
1749 81b Døbt Søren Pedersen og Kirsten Eriksdatter i Hvolbæk - Maren
1749 81b Døbt Jens Mikkelsens enke Karen Nielsdatter i Vitved - Helle
1749 81b Døbt Anne Dorthe kommen fra Skanderborg slegfred, fødte hos Søren Pedersen i Hvolbæk - Maren
1749 82a Døbt Ole Rasmussen og Maren Rasmusdatter i Vitved - Anne
1749 82a Døbt Hans Jensen og Gertrud Pedersdatter i Virring - Jens
1749 82a Døbt Søren Nielsen Hiord og Johanne Espensdatter i Gjesing - et dødfødt barn
1749 82a Døbt Niels Rasmussen Væver og Johanne Nielsdatter i Hvolbæk - et dødfødt barn
1749 82a Døbt Niels Rasmussen og Maren i Fruering - Anne
1749 82a Døbt Jens Loft og Karen Mikkelsdatter i Rindelev - Mette Marie
1749 82b Døbt Mogens Rasmussen og Maren Jensdatter i Gjesing - Margrethe
1749 82b Døbt Peder Pedersen Stærk og Cathrine Mikkelsdatter i Gjesing - Peder
1749 82b Døbt Marcus Andersen og Kirsten Nielsdatter i Fruering - Christen
1749 82b Døbt Johan Josephsen tjenende i Ladegård og Kirsten Jensdatter i Skårup - Jens
1749 82b Døbt Jens Villumsen og Maren Pedersdatter i Virring - Jens
1749 83a Døbt Knud Lauridsen og Maren Eriksdatter i Skårup - Maren
1749 83a Døbt Niels Jacobsen og Johanne Sørensdatter i Virring - Jacob
1749 83a Døbt Anders Rasmussen og Anne Hansdatter i Vitved - Rasmus
1749 83a Døbt Erik Smed og Maren Rasmusdatter i Skårup - Jørgen og Maren som begge døde

1750 83b Døbt Ingen døbte jan-feb
1750 83b Døbt Ebbe Jensen og Else Rasmusdatter i Skårup - Maren
1750 83b Døbt Eske Christensen og Maren Nielsdatter i Vitved - Peder
1750 83b Døbt Henrik Sørensen og Anne Rasmusdatter i Vitved - Karen
1750 83b Døbt Poul Jensen og Kirsten Andersdatter i Gjesing - Jens Frederik
1750 84a Døbt Niels Andersen Nedergård og Anne Olesdatter i Skårup - Anders
1750 84a Døbt Ebbe Christensen og Johanne Olesdatter i Skårup - Ole
1750 84a Døbt Rasmus Eriksen og Johanne Pedersdatter i Skårup - Anne Marie
1750 84a Døbt Peder Pedersen og Cathrine Mikkelsdatter i Gjesing - Peder
1750 84b Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Søren
1750 84b Døbt Hans Jensen og Gertrud Pedersdatter i Virring - Jens
1750 84b Døbt Jørgen Kofoed og Edel Marie Hansdatter i Hede Mølle - Hedvig
1750 84b Døbt Jens Saksild degn og Margrethe Rasmusdatter Skårup - Rasmus
1750 84b Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Pedersdatter i Virring - Kirsten
1750 84b Døbt Ingen døbte sep-nov
1750 85a Døbt Poul ?gård og Barbara Sørensdatter i Vitved - Kirsten
1750 85a Døbt Thomas Jensen og Anne Sørensdatter i Skårup - Jens

1751 85a Døbt Jens Udsen og Anne Rasmusdatter i Vitved - Maren
1751 85a Døbt Niels Pedersen og Anne Nielsdatter i Skårup - Maren
1751 85a Døbt Back Poul og Maren Rasmusdatter i Vitved - Jens
1751 85b Døbt Søren Loft og Valborg Sørensdatter i Vitved - Karen
1751 85b Døbt Joen Rasmussen og Kirsten Mikelsdatter i Virring - Anne
1751 85b Døbt Niels Due og Ellen Mortensdatter i Gjesing - Christian Frederik
1751 85b Døbt Jens Nielsen og Kirsten Pedersdatter i Virring - Else Marie
1751 85b Døbt Peder Stærk og Cathrine Mikkelsdatter i Gjesing - Else
1751 86a Døbt Peder Christensen og Anne Margrethe Pedersdatter i Fruering - Anne Marie
1751 86a Døbt Mikkel Nedergård og Else Nielsdatter i Virring - Jens
1751 86a Døbt Søren Nielsen og Johanne Espensdatter i Gjesing - Karen
1751 86a Døbt Peder Rasmussen og Mette Andersdatter i Vitved - Johanne
1751 86b Døbt Henrik Christensen og Sidsel Hvidborre? i Fruering - Jens
1751 86b Døbt Thomas Jensen og Karen Lauridsdatter i Hvolbæk - Jens
1751 86b Døbt Jens Jensen og Johanne Jensdatter i Vitved - Jens
1751 86b Døbt Poul Jensen og Karen Nielsdatter i Vitved - Jens
1751 86b Døbt Peder Poulsen og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Karen
1751 87a Døbt Peder Jørgensen og Dorthe Pedersdatter i Gjesing - Hans
1751 87a Døbt Niels Rasmussen og Maren Rasmusdatter i Fruering - Rasmus

1752 87a Døbt Jens Saksild degn og Margrethe Skårup - Rasmus
1752 87a Døbt Niels Rasmussen væver og Mette Mogensdatter? i Hvolbæk - Rasmus
1752 87b Døbt Mikkel Andersen og Ellen Rasmusdatter i Gjesing - Peder
1752 87b Døbt Søren Nielsen Bjerregård og Anne Jensdatter i Vitved - Christen
1752 87b Døbt Mikkel Skrædder og Karen Jensdatter i Vitved - Maren
1752 87b Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Jens
1752 88a Døbt Peder Hvejsel og Anne Margrethe i Virring - Niels
1752 88a Døbt Sti Anders og Malene Jensdatter i Fruering - Margrethe
1752 88a Døbt Mads T? og Dorthe i Fruering - Mette
1752 88a Døbt Christen Knudsen og Kirsten Marie i Skårup - Jens
1752 88a Døbt Søren Andersen og Anne Jensdatter i Hvolbæk - Mette
1752 88b Døbt Rasmus Rasmussen Møller og Johanne Pedersdatter i Skårup - Rasmus
1752 88b Døbt Rasmus Poulsen og Anne Pedersdatter i Virring - Poul
1752 88b Døbt Jens Rasmussen og Anne Jørgensdatter i Vitved - Jørgen
1752 88b Døbt Jacob Jensen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Maren
1752 88b Døbt Smed Ole og Maren Rasmusdatter i Vitved - Jens
1752 89a Døbt Rasmus Mikkelsen og Maren Andersdatter i Virring - Mikkel

1753 89a Døbt Peder Rasmussen og Mette Andersdatter i Svinsager - Jens
1753 89a Døbt Poul Skrædder og Kirsten Andersdatter i Gjesing - Niels
1753 89a Døbt Rasmus Eriksen og Johanne Pedersdatter i Skårup - Erik
1753 89a Døbt Erik Andersen og Maren Rasmusdatter i Skårup - Søren
1753 89b Døbt Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Maren
1753 89b Døbt Peder Christensen og Anne Margrethe Pedersdatter i Virring - Karen
1753 89b Døbt Laurids Villumsens enke Maren Lauridsdatter i Vitved - Else
1753 89b Døbt Knud Sørensen og Kirsten Sørensdatter i Hvolbæk - Søren
1753 89b Døbt Peder Madsen og Birthe Rasmusdatter i Svinsager - Mads
1753 90a Døbt Poul Jensen og Karen Nielsdatter i Vitved - Niels
1753 90a Døbt Niels Jørgensen og Else Rasmusdatter i Virring - Maren
1753 90a Døbt Jens Rasmussen og Johanne Rasmusdatter i Virring - Kirsten
1753 90a Døbt Peder Eg? og Anne Rasmusdatter i Gjesing - Jens
1753 90a Døbt Valle Johansen og Anne Nielsdatter i Svinsager - Lisbeth
1753 90b Døbt Anders Jensen og Kirsten Jensdatter i Vitved - Jens

1754 90b Døbt Jens Pedersen og Maren Pedersdatter i Hvolbæk - Maren
1754 90b Døbt Niels Nedergård og Anne Olsedatter i Skårup - Jørgen
1754 90b Døbt Eske Christensen og Maren Nielsdatter i Vitved - Bodil
1754 91a Døbt Peder Hvejsel skoleholder og Anne Margrethe i Virring - Aneche Marie
1754 91a Døbt Niels Pedersen og Anne Nielsdatter i Skårup - Anders
1754 91a Døbt Niels Væver og Mette Mogensdatter i Hvolbæk - Johanne
1754 91a Døbt Jens Jensen og Johanne Jensdatter i Vitved - Lisbeth
1754 91a Døbt Peder Poulsen og Anne Mikkelsdatter i Vitved - Peder
1754 91b Døbt Niels Rasmussen og Maren Rasmusdatter i Fruering - Kirsten
1754 91b Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Pedersdatter i Virring - Peder
1754 91b Døbt Mads Rasmussen og Anne Jensdatter i Gjesing - Rasmus
1754 91b Døbt Back Rasmus og Maren Lauridsdatter i Vitved - Rasmus
1754 91b Døbt Peder Pedersen Smed og Birthe Rasmusdatter i Gjesing - Birthe
1754 92a Døbt Anders Sørensen og Maren Simonsdatter i Vitved - Karen
1754 92a Døbt Jørgen Rasmussen hjulmand og Mette i Hvolbæk - Anne Marie
1754 92a Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Maren
1754 92a Døbt Hollum Niels og Mette i Vitved - Karen
1754 92a Døbt Niels Marcussen og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Marcus
1754 92b Døbt Niels Eriksen og Karen Hansdatter i Fruering - Karen
1754 92b Døbt Mikkel Jespersen og Karen Nielsdatter i Fruering - Ellen
1754 92b Døbt Joen Rasmussen og Kirsten Mikelsdatter i Virring - Kirsten
1754 92b Døbt Anders Pedersen hyrde og Lisbeth Andersdatter i Virring - Laurids
1754 92b Døbt Poul Skrædder og Kirsten Andersdatter i Gjesing - Niels
1754 93a Døbt Søren Axelsen og Marie Nielsdatter i Gjesing - Maren
1754 93a Døbt Jens Saksild degn og Margrethe Skårup - Jacob
1754 93a Døbt Maren Mikkelsdatter i Vester Mølle uægte - Jens, udlagt Mikkel Jensen i Vester Mølle
1754 93a Døbt Dines Simonsen og Kirsten Rasmusdatter i Vitved - Anne Marie
1754 93b Døbt Peder Jørgensen og Dorthe Pedersdatter i Gjesing - Sophie Dorthe
1754 93b Døbt Poul Jensen og Marie Rasmusdatter i Vitved - Rasmus
1754 93b Døbt Søren Nielsen og Anne Nielsdatter i Skårup - Anne
1754 93b Døbt Jens Sørensen Tykjær og Anne Kirstine Pedersdatter i Skårup - Birthe
1754 93b Døbt Jens Abraham Petersen Skou og Marie Lisbeth Eriksdatter? i Virring - Johanne
1754 94a Døbt Søren Nielsen og Anne Rasmusdatter i Vitved - Anne
1754 94a Døbt Valle Johansen og Anne Nielsdatter i Svinsager - Lisbeth
1754 94a Døbt Christen Rasmussen i Skårup - Karen
1754 94a Døbt Thomas Pedersen Smed og Kirsten Lauridsdatter i Gjesing - Peder

1755 94b Døbt Søren Loft og Valborg Sørensdatter i Vitved - Søren
1755 94b Døbt Peder Rasmussen og Kirsten Villumsdatter i Vitved - Rasmus
1755 94b Døbt Jens Andersen og Karen Rasmusdatter i Virring - Johanne
1755 94b Døbt Peder Rasmussen og Mette Andersdatter i Svinsager - Maren
1755 94b Døbt Søren Andersen bødker og Marie i Hvolbæk - Kirsten
1755 94b Døbt Niels Loft og Karen Rasmusdatter i Fruering - Jens
1755 95a Døbt Hans Rasmussen maler og Anne i Fruering - Barbara
1755 95a Døbt Hans Jensen og Maren Rasmusdatter i Vitved - Ermgard
1755 95a Døbt Jens Pedersen og Karen Pedersdatter i Hvolbæk - Niels
1755 95a Døbt Peder Stærk og Cathrine Mikkelsdatter i Gjesing - Mikkel
1755 95a Døbt Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Rasmus
1755 95a Døbt Christen Kjeldsen og Anne Pedersdatter Hvass i Skårup - Peder
1755 95a Døbt Knud Sørensen og Kirsten Sørensdatter i Hvolbæk - Rasmus
1755 95b Døbt Rasmus Poulsen og Anne Pedersdatter i Virring - Else
1755 95b Døbt Jens Mathiasen og Maren Pedersdatter i Gjesing - Mathias og Laurids som døde
1755 95b Døbt Peder Smed og Birthe Rasmusdatter i Gjesing - Birthe
1755 95b Døbt Jens Rasmussen og Anne Jørgensdatter i Vitved - Dorthe
1755 95b Døbt Lille Peder Jensen og Anne Jensdatter i Virring - Jens
1755 95b Døbt Emanuel Blaunfeld og Anne Hans i Fruering - Mathias Zacharias
1755 95b Døbt Erik Smed og Maren Jensdatter i Skårup - Jens
1755 96a Døbt Rasmus Nedergård og Margrethe Thomasdatter i Hvolbæk - Else
1755 96a Døbt Jens Jensen og Mette Rasmusdatter i Virring - Jens
1755 96a Døbt Jørgen Mikkelsen og Kirsten Rasmusdatter i Svinsager - Hans
1755 96a Døbt Laurids Nielsen og Dorthe Jensdatter i Virring - Maren
1755 96a Døbt Anders Sørensen og Maren Hansdatter i Virring - Anne
1755 96a Døbt Peder Overgård og Maren Rasmusdatter i Svinsager - Peder
1755 96a Døbt Rasmus Rasmussen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Niels

1756 96b Døbt Søren Bjerregård og Anne Marie Sørensdatter i Vitved - Rasmus
1756 96b Døbt Thomas Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Karen
1756 96b Døbt Søren Loft og Valborg Sørensdatter i Vitved - Maren
1756 96b Døbt Poul Jensen og Karen Nielsdatter i Vitved - Kirsten
1756 96b Døbt Mikkel Nedergård og Else Nielsdatter i Virring - Anne
1756 97a Døbt Niels Sørensen og Anne Johansdatter i Fruering - Cathrine Marie
1756 97a Døbt Anders Jensen og Maren Pedersdatter i Svinsager - Rasmus
1756 97a Døbt Valle Johansen og Anne Nielsdatter i Svinsager - Maren
1756 97a Døbt Rasmus Rasmussen og Kirsten Pedersdatter i Virring - Thomas
1756 97a Døbt Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Erik
1756 97b Døbt Rasmus Christensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Christen
1756 97b Døbt Henrik Christensen og Sidsel Jensdatter i Fruering - Niels
1756 97b Døbt Niels Andersen Nedergård og Anne Olesdatter i Skårup - Kirsten
1756 97b Døbt Jens Rasmussen og Anne Jørgensdatter i Vitved - Maren
1756 97b Døbt Mikkel Sørensen Skrædder og Karen Jensdatter i Vitved - Kirsten
1756 97b Døbt Rasmus Rasmussen og Anne Pedersdatter i Skårup - Peder
1756 98a Døbt Jens Abraham Petersen og Karen Rasmusdatter i Virring - Marie Lisbeth
1756 98a Døbt Peder Jørgensen i Bjødstrup og Anne Rasmusdatter hos sin svoger Jens Rasmussen i Virring - Jørgen

1757 98b Døbt Peder Rasmussen og Mette Andersdatter i Svinsager - Jens
1757 98b Døbt Ebbe Jensen og Else Rasmusdatter i Skårup - Kirsten
1757 98b Døbt Thomas Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Mikkel
1757 98b Døbt Niels Rasmussen og Maren Rasmusdatter i Fruering - Mogens
1757 99a Døbt Hans Jensen og (mangler) Eskesdatter i Vitved - Maren
1757 99a Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Kirsten
1757 99a Døbt Valborg Dinesdatter i Vitved uægte - Jens, udlagt Peder Sørensen i Gram
1757 99a Døbt Eske Christensen og Maren Nielsdatter i Vitved - Christen
1757 99a Døbt Jens Jespersen og Karen Nielsdatter som gik om og tiggede - Niels
1757 99b Døbt Anders Sørensen og Maren Hansdatter i Virring - Hans
1757 99b Døbt Jens Jensen og Mette Rasmusdatter i Virring - Jens
1757 99b Døbt Mads Rasmussen og Anne Jensdatter i Gjesing - navn ikke noteret
1757 99b Døbt Hans Rasmussen maler og Anne Rasmusdatter i Fruering - Rasmus
1757 99b Døbt Jens Staudrup og Kirsten Rasmusdatter i Hvolbæk - Anne
1757 100a Døbt Peder Nielsen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Karen
1757 100a Døbt Christen Nielsen og Anne Jensdatter i Fastrup - Jens
1757 100a Døbt Jacob Danielsen og Kirsten Rasmusdatter i Virring - Daniel
1757 100a Døbt Søren Andersen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Rasmus
1757 100a Døbt Søren Nielsen og Anne Rasmusdatter i Vitved - Jens
1757 100b Døbt Thomas Jensen og Karen Lauridsdatter i Hvolbæk - Anne
1757 101a Døbt Anders Jensen gårdmand og Maren Pedersdatter - Kirsten
1757 101a Døbt Laurids Nielsen husmand i Virring - Jens
1757 101a Døbt Søren Nielsen gårdmand og Anne Nielsdatter i Skårup - Birgitte

1758 101a Døbt Niels Marcussen husmand og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Maren
1758 101a Døbt Thomas Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Karen
1758 101a Døbt Peder Rasmussen gårdmand og Else Jørgensdatter i Vitved - Jørgen
1758 101a Døbt Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Marcus?
1758 101b Døbt Rasmus Rasmussen og Margrethe Thomasdatter i Hvolbæk - Jens
1758 101b Døbt Ingen døbte maj-juli
1758 101b Døbt Søren Nielsen og Kirsten Kjeldsdatter? i Hvolbæk - Niels
1758 101b Døbt Mikkel Jensen og Else Nielsdatter i Virring - Anders
1758 101b Døbt Peder Nielsen i Vitved - Karen
1758 102a Døbt Rasmus Jørgensen og Karen Nielsdatter i Hvolbæk - Maren
1758 102a Døbt Søren Nielsen og Kirsten Kjeldsdatter? i Hvolbæk - Rasmus
1758 102a Døbt Poul Kirkegård og Karen Nielsdatter i Vitved - datter, navn ikke noteret
1758 102a Døbt Jens Sørensen og Anne Kirstine Pedersdatter i Skårup - Jens
1758 102a Døbt Jens Madsen og Karen Pedersdatter i Fastrup - Peder
1758 102a Døbt Rasmus Danielsen og Kirsten Rasmusdatter i Virring - Peder
1758 102b Døbt Rasmus Møller og Johanne Pedersdatter i Skårup - Anne
1758 102b Døbt Christen Mikkelsen og Anne Jensdatter i Virring - Dorthe

1759 103a Døbt Jens Jensen og Johanne Jensdatter i Vitved - Laurids
1759 103a Døbt Jens Sørensen Leth og Anne Sørensdatter i Rindelevgård - Jens
1759 103a Døbt Jens Villumsen og Maren Pedersdatter i Virring - Anne
1759 103a Døbt Rasmus Christensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Kirsten
1759 103b Døbt Jens Pedersen Staudrup i Hvolbæk - Peder
1759 103b Døbt Henrik Christensen og Sidsel Jensdatter i Fruering - Mette Marie
1759 103b Døbt Jens Andersen og Karen Rasmusdatter i Svinsager - Maren
1759 103b Døbt Rasmus Jespersen og Mette Pedersdatter i Gjesing - Karen
1759 103b Døbt Rasmus Rasmussen og Maren ? i Vitved - Niels
1759 104a Døbt Rasmus Jensen og Maren Jensdatter i Fruering - Jens
1759 104a Døbt Niels Nielsen husmand og Maren Rasmusdatter i Vitved - Rasmus
1759 104a Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Jørgen
1759 104a Døbt Rasmus Poulsen og Anne Pedersdatter i Virring - Maren
1759 104a Døbt Peder Stærk og Cathrine Mikkelsdatter i Gjesing - Jørgen
1759 104b Døbt Rasmus Christensen hyrde og Maren Nielsdatter i Fastrup - Niels
1759 104b Døbt Lille Peder Jensen og Anne Jensdatter i Virring - Anne
1759 104b Døbt Erik Smed og Maren Rasmusdatter i Skårup - Peder
1759 104b Døbt Søren Rasmussen og Anne Frandsdatter? i Vitved - Rasmus
1759 104b Døbt Rasmus Jørgensen og Karen Nielsdatter i Hvolbæk - Maren
1759 105a Døbt Peder Hvejsel skoleholder og Anne Margrethe Nielsdatter i Virring - Frederik Gerhard
1759 105a Døbt Jens Andersen og Maren Olufsdatter i Fruering - Karen
1759 105a Døbt Ole Hansen og Margrethe Mikkelsdatter i Gjesing - Maren
1759 105a Døbt Søren Jørgensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Maren
1759 105a Døbt Rasmus Nedergård og Margrethe Thomasdatter i Hvolbæk - Thomas
1759 105b Døbt Siden mangler og ingen døbte i dec

1760 106a Døbt Siden mangler og 10 stk døbte mangler jan-mar
1760 106b Døbt Jens Jensen og Mette Rasmusdatter i Virring - et dødfødt barn
1760 106b Døbt Qvist Knudsen omvandrende glarmester og Marie Tårnvægter? kommen til Virring fra mandens fader Knud Lauridsen i Amstrup - Maren
1760 106b Døbt Rasmus Jensen og Maren Jensdatter i Fruering - Erik
1760 106b Døbt Peder Rasmussen og Mette Andersdatter i Svinsager - Anders
1760 106b Døbt Søren Nielsen Skrædder og Anne Rasmusdatter i Vitved - Kirsten
1760 106b Døbt Unge Peder Jensen og Maren Thonig? i Virring - Niels
1760 107a Døbt Laurids Andersen og Sidsel Nielsdatter i Vitved - Anne og Johanne
1760 107a Døbt Jacob Danielsen og Kirsten Mikkelsdatter i Virring - Mikkel
1760 107a Døbt Søren Nielsen og Anne Nielsdatter i Skårup - Karen
1760 107a Døbt Rasmus Christensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Birthe
1760 107a Døbt Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Anne Kirstine
1760 107a Døbt Jens Rasmussen og Anne Jørgensdatter i Vitved - Rasmus
1760 107b Døbt Niels Jørgensen og Else Rasmusdatter i Virring - Jørgen
1760 107b Døbt Peder Jørgensen og Anne Rasmusdatter i Virring - Maren
1760 107b Døbt Hans Jacobsen Smed og Anne Sørensdatter i Hvolbæk - Søren
1760 107b Døbt Peder Stærk og Cathrine Mikkelsdatter i Gjesing - Anne Marie
1760 107b Døbt Laurids Troelsesn og Anne Rasmusdatter i Skårup - Rasmus
1760 107b Døbt Rasmus Nielsen og Kirsten Lauridsdatter i Vitved - Maren
1760 108a Døbt Peder Overgård og Maren Rasmusdatter i Svinsager - Maren
1760 108a Døbt Christian Ludvig Block kapellan og Elisabeth Frederiksdatter Falck - et dødfødt barn
1760 108a Døbt Rasmus Nedergård og Margrethe Thomasdatter i Hvolbæk - Thomas som døde
1760 108a Døbt Jens Madsen og Karen Pedersdatter i Fastrup - Karen
1760 108a Døbt Jens Thykjær og Maren Knudsdatter i Skårup - Anne Kirstine
1760 108a Døbt Søren Andersen og Mette Jørgensdatter i Fastrup - søn, navn ikke noteret
1760 108a Døbt Peder Madsen og Maren Christensdatter i Hvolbæk - Søren
1760 108b Døbt Siden mangler og ingen døbte i dec

1761 109a Døbt Siden mangler og 11 stk døbte mangler jan-maj
1761 109b Døbt Christen Kjeldsen og Anne Pedersdatter i Skårup - Anne
1761 109b Døbt Søren Andersen og Marie Zachariasdatter i Hvolbæk - Mette Marie
1761 109b Døbt Peder Nielsen og Maren Jeppesdatter i Fruering - Maren
1761 109b Døbt Jens Rasmussen og Anne Jørgensdatter i Vitved - Dorthe
1761 109b Døbt Søren Christensen skrædder og Kirsten Jensdatter i Virring - Christen
1761 109b Døbt Poul Jensen og Karen Nielsdatter i Vitved - Peder
1761 110a Døbt Jens Møller og Karen Rasmusdatter i Svinsager - Anders
1761 110a Døbt Mathias Vilhelm og Anne Margrethe i Vitved - Johanne
1761 110a Døbt Poul Poulsen og Kirsten Olesdatter i Virring - et dødfødt barn
1761 110a Døbt Rasmus Nedergård og Margrethe Thomasdatter i Hvolbæk - et dødfødt barn
1761 110a Døbt Peder Nielsen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Gertrud
1761 110a Døbt Thomas Jensen og Birthe Sørensdatter i Skårup - Søren
1761 110a Døbt Ole Hansen og Margrethe Mikkelsdatter i Gjesing - Mette
1761 110a Døbt Kjeld? Sørensen og Kirstine? Nielsdatter i Vitved - Thomas?
1761 110b Døbt Jens Staudrup og Kirsten Rasmusdatter i Hvolbæk - Dorthe
1761 110b Døbt Balzer Sørensen og Lisbeth Nielsdatter i Skårup - Søren
1761 110b Døbt Anne Mortensdatter som tjente i Røde Mølle uægte - Maren
1761 110b Døbt Peder Stærk og Cathrine Mikkelsdatter i Gjesing - Peder
1761 110b Døbt Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Mette
1761 110b Døbt Rasmus Andersen og Marie Pedersdatter i Virring - Kirsten
1761 110b Døbt Hans Nielsen og Karen Christensdatter i Hvolbæk - Anne
1761 110b Døbt Søren Nielsen i Skårup - Niels

1762 111a Døbt Hans Christian Vilhelm og Else Kirstine Hansdatter fattige omvandrende kommen til Skårup - Hans Christian
1762 111a Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Hans
1762 111a Døbt Qvist Knudsen fattig omvandrende og Marie Tårnvægter kommen til Virring - Maren
1762 111a Døbt Peder Poulsen og Mette Marie Jensdatter i Virring - Poul
1762 111a Døbt Søren Jørgensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Rasmus
1762 111b Døbt Anders Nielsen og Marie Rasmusdatter i Vitved - Niels
1762 111b Døbt Jens Jensen og Mette Rasmusdatter i Virring - Anne
1762 111b Døbt Mikkel Nedergård og Else Nielsdatter i Virring - Karen
1762 111b Døbt Niels Loft og Karen Rasmusdatter i Fruering - et dødfødt barn
1762 111b Døbt Søren Bjerregård og Anne Jensdatter i Vitved - Anne
1762 111b Døbt Rasmus Nedergård og Margrethe Thomasdatter i Hvolbæk - et dødfødt barn
1762 111b Døbt Rasmus Sørensen Smed og Maren Jensdatter i Virring - Anne
1762 111b Døbt Jens Christensen og Birthe Andersdatter i Fruering - Christen
1762 112a Døbt Peder Poulsen Dørup og Maren Nielsdatter i Fastrup - Anne
1762 112a Døbt Poul Poulsen og Kirsten Olesdatter i Virring - Maren
1762 112a Døbt Niels Marcussen og Kirsten Nielsdatter i Skårup - Karen
1762 112a Døbt Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Jens
1762 112a Døbt Jørgen Rasmussen og Mette Rasmusdatter i Gjesing - Søren
1762 112a Døbt Jacob Danielsen og Kirsten Mikkelsdatter i Virring - Niels
1762 112b Døbt Mathias Vilhelm og Anne Margrethe i Vitved - Anders
1762 112b Døbt Christen Ebbesen og Maren Nielsdatter i Skårup - Niels
1762 112b Døbt Laurids Andersen og Sidsel Nielsdatter i Vitved - Maren
1762 112b Døbt Søren Nielsen husmand og Kirsten Kjeldsdatter i Hvolbæk - Peder
1762 112b Døbt Rasmus Nielsen og Kirsten Lauridsdatter i Udsen huset i Vitved - Niels
1762 112b Døbt Rasmus Christensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Rasmus og Gertrud
1762 113a Døbt Anders Jensen og Maren Pedersdatter i Svinsager - Poul
1762 113a Døbt Rasmus Jørgensen i Hvolbæk - Anne
1762 113a Døbt Jens Nebel og Maren Mikkelsdatter i Røde Mølle - Mikkel

1763 113a Døbt Thomas Hansen og Karen Ovesdatter i Virring - Hans
1763 113a Døbt Knud Lauridsen og Maren Eriksdatter i Skårup - Laurids
1763 113a Døbt Søren Nielsen og Anne Nielsdatter i Skårup - Maren
1763 113b Døbt Hans Nielsen og Karen Christensdatter i Hvolbæk - Johanne
1763 113b Døbt Søren Jensen og Margrethe Eskesdatter i Vitved - Maren
1763 113b Døbt Jens Madsen og Karen Pedersdatter i Fastrup - Kirsten
1763 113b Døbt Søren Skrædder og Kirsten Jensdatter i Virring - Maren
1763 113b Døbt Jens Leth og Anne Sørensdatter i Rindelevgård - Maren
1763 113b Døbt Christen Nielsen og Anne Jensdatter i Virring - Anne
1763 113b Døbt Johan Gotfred Mejsler? og Gertrud Jensdatter i Fruering hos præsten - Anne Marie
1763 114a Døbt Anders Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter i Virring - Rasmus
1763 114a Døbt Jens Møller og Karen Rasmusdatter i Svinsager - Maren
1763 114a Døbt Valle Johansen og Anne Nielsdatter i Svinsager - Sophie
1763 114a Døbt Tønnes Jensen og Anne Sørensdatter i Skårup - Søren
1763 114a Døbt Søren Andersen og Mette Jørgensdatter i Fastrup - Anders
1763 114a Døbt Jens Pedersen Firgårde og Karen Pedersdatter i Hvolbæk - Rasmus
1763 114a Døbt Jens Sørensen Tykjær husmand og Maren Knudsdatter i Skårup - Else
1763 114a Døbt Rasmus Jeppesen og Anne Rasmusdatter i Gjesing - Maren
1763 114b Døbt Lille Peder Jensen og Anne Jensdatter i Virring - et dødfødt barn
1763 114b Døbt Jens Lassen og Dorthe Kirstine Lindberg i Vester Mølle - Hans
1763 114b Døbt Thomas Jensen og Karen Lauridsdatter i Hvolbæk - Anne Cathrine
1763 114b Døbt Peder Pedersen Stærk og Cathrine Mikkelsdatter i Gjesing - Anne Cathrine
1763 114b Døbt Peder Rasmussen og Anne Sørensdatter i Vitved - Rasmus
1763 114b Døbt Peder Hveisel skoleholder og Anne Margrethe Nielsdatter i Virring - Ingeborg
1763 114b Døbt Søren Bjerregård og Anne Marie Rasmusdatter i Vitved - Maren
1763 115a Døbt Søren Rasmussen opholdsmand og Kirsten Pedersdatter i Virring - Ellen
1763 115a Døbt Poul Jensen og Karen Nielsdatter i Vitved - Mette
1763 115a Døbt Rasmus Hvidberg og Maren Jensdatter i Fruering - Erik
1763 115a Døbt Kirsten Jensdatter i Skårup slegfred - Peder, udlagt Marcus Pedersen tjenende i Jordbjerg
1763 115a Døbt Rasmus Lauridsen og Kirsten Sørensdatter i Svinsager - Maren
1763 115a Døbt Rasmus Rasmussen Nedergård og Margrethe Thomasdatter i Hvolbæk - Anne Marie som døde
1763 115a Døbt Christen Rasmussen og Else Poulsdatter i Skårup - Rasmus
1763 115a Døbt Jacob Danielsen og Kirsten Mikkelsdatter i Virring - Mikkel
1763 115b Døbt Christen Ebbesen og Maren Nielsdatter i Skårup - Niels
1763 115b Døbt Poul Frandsen en fattig omvandrende og Ellen Rasmusdatter kommen til Hvilbæk - Rasmus
1763 115b Døbt Jens Jensen og Johanne Jensdatter i Vitved - Peder
1763 115b Døbt Peder Poulsen og Mette Marie Jensdatter i Virring - Jens
1763 115b Døbt Rasmus Rasmussen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Maren
1763 115b Døbt Mathias Vilhelm og Anne Margrethe i Vitved - Anders

1764 116a Døbt Laurids Troelsesn og Anne Rasmusdatter hyrdefolk i Gjesing - Anne
1764 116a Døbt Peder Beck og Anne Jensdatter i Virring - Rasmus
1764 116a Døbt Rasmus Møller i Skårup - Anne
1764 116a Døbt Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Peder
1764 116a Døbt Peder Poulsen og Maren Nielsdatter i Fastrup - Niels
1764 116a Døbt Rasmus Sørensen Smed og Maren Jensdatter i Virring - Jens
1764 116a Døbt Balzer Sørensen og Lisbeth Nielsdatter i Skårup - Helene Laurica
1764 116b Døbt Ole Hansen Smed og Margrethe Mikkelsdatter i Gjesing - Kirsten
1764 116b Døbt Peder Mikkelsen og Kirsten Jensdatter i Virring - Mikkel
1764 116b Døbt Hans Nielsen husmand og Karen Marcusdatter i Skårup - Niels
1764 116b Døbt Rasmus Hansen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - et dødfødt barn
1764 116b Døbt Søren Jørgensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Maren
1764 116b Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Rasmus
1764 116b Døbt Jens Ebbesen og Anne Andreasdatter i Hvolbæk - Andreas
1764 116b Døbt Christen Nielsen og Anne Jensdatter i Virring - Lisbeth
1764 117a Døbt Rasmus Andersen soldat og Maren Pedersdatter i Hvolbæk - Peder og Inger
1764 117a Døbt Anders Jensen og Maren Pedersdatter i Vitved - Niels
1764 117a Døbt Peder Rasmussen og Mette Andersdatter i Svinsager - Maren
1764 117a Døbt Anders Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter i Virring - Peder
1764 117a Døbt Thomas Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Rasmus
1764 117a Døbt Thomas Jensen og Karen Lauridsdatter i Hvolbæk - Anne Cathrine
1764 117a Døbt Søren Andersen og Anne Rasmusdatter i Skårup - Anders
1764 117b Døbt Knud Sørensen og Kirsten Sørensdatter i Hvolbæk - Maren
1764 117b Døbt Hans Nielsen og Karen Christensdatter i Hvolbæk - Karen
1764 117b Døbt Rasmus Rasmussen og MArgrethe Thomasdatter i Hvolbæk - Anne Marie
1764 117b Døbt Niels Loft og Karen Rasmusdatter i Fruering - et dødfødt barn
1764 117b Døbt Christen Madsen og Anne Pedersdatter i Skårup - Maren
1764 117b Døbt Jens Thykjær og Maren Knudsdatter i Skårup - Birgitte
1764 117b Døbt Niels Nielsen? og Kirsten Nielsdatter i Fastrup - Mikkel
1764 117b Døbt Søren Andersen og Mette Jensdatter i Fastrup - Anders
1764 118a Døbt Jens Lassen Bøgh og Dorthe Lindberg i Vester Mølle - Regitze
1764 118a Døbt Jens Madsen og Karen Pedersdatter i Fastrup - Kirsten
1764 118a Døbt Niels Nielsen og Maren Rasmusdatter i Svinsager - Maren
1764 118a Døbt Thomas Hansen og Karen Ovesdatter i Virring - Gertrud
1764 118a Døbt Jens Pedersen Firgårde og Karen Pedersdatter i Hvolbæk - Thomas
1764 118a Døbt Rasmus Andersen og Bodil Pedersdatter i Svinsager - Jens
1764 118a Døbt Thomas Jensen og Anne Sørensdatter i Skårup - Rasmus
1764 118a Døbt Peder Jensen og Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Jens
1764 118b Døbt Jørgen Rasmussen husmand i Fruering - Rasmus
1764 118b Døbt Anders Rasmussen og Birthe Rasmusdatter i Hvolbæk - Kirsten
1764 118b Døbt Christopher Peder og Karen Sørensdatter i Hvolbæk - Johanne
1764 118b Døbt Jens Jensen? og Johanne Pedersdatter i Vitved - et dødfødt barn

1765 118b Døbt Rasmus Nielsen Hjulmand og Kirsten Lauridsdatter i Vitved - Laurids
1765 118b Døbt Jens Jensen lægdsmand og Mette Rasmusdatter i Virring - Anne
1765 118b Døbt Poul Poulsen og Kirsten Olesdatter i Virring -Anne
1765 118b Døbt Peder Dørup og Maren Pedersdatter? i Fastrup - et dødfødt barn
1765 119a Døbt Gotlib Hyrde og Anne Hansdatter i Vitved - Maren
1765 119a Døbt Jens Rasmussen og Anne Jørgensdatter i Vitved - Maren
1765 119a Døbt Peder Mikkelsen og Kirsten Jensdatter i Virring - Helle
1765 119a Døbt Jens Staudrup og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - datter som døde
1765 119a Døbt Rasmus Lauridsen og Kirsten Sørensdatter i Svinsager - Anne
1765 119a Døbt Rasmus Hansen husmand og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Hans
1765 119a Døbt Rasmus Christensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Birthe
1765 119a Døbt Jens Leth og Anne Sørensdatter i Rindelevgård - Peter Kårsberg
1765 119b Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Inger Marie
1765 119b Døbt Rasmus Møller og Birgitte Jensdatter i Skårup - Johanne
1765 119b Døbt Peder Nielsen i Vitved - datter, navn ikke noteret
1765 119b Døbt Søren Nielsen og Anne Nielsdatter i Skårup - Niels
1765 119b Døbt Søren Jensen og Margrethe Eskesdatter i Vitved - Jens
1765 119b Døbt Laurids Andersen hyrde og Sidsel Nielsdatter i Vitved - Niels
1765 119b Døbt Hr. Stilling og Margrethe Christensdatter - Mette
1765 119b Døbt Rasmus Jeppesen og Anne Rasmusdatter i Gjesing - Jeppe
1765 120a Døbt Anders Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter i Virring - Ellen
1765 120a Døbt Søren Jørgensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Niels
1765 120a Døbt Peder Madsen og Birthe Rasmusdatter i Svinsager - Mads
1765 120a Døbt Christen Kjeldsen i Skårup - Kjeld
1765 120a Døbt Søren Bjerregård og Anne Marie i Vitved - Mikkel
1765 120a Døbt Peder Madsen og Mette Marie Rasmusdatter i Fastrup - Birthe
1765 120a Døbt Jacob Danielsen og Kirsten Mikkelsdatter i Virring - Johanne
1765 120b Døbt Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter Torup i Fastrup - Rasmus
1765 120b Døbt Niels Loft og Karen Rasmusdatter i Fruering - Maren som døde
1765 120b Døbt Hans Nielsen og Karen Marcusdatter i Skårup - Niels
1765 120b Døbt Christen Ebbesen og Maren Nielsdatter i Hvolbæk - Ole

1766 120b Døbt Rasmus Rasmussen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Peder
1766 120b Døbt Thor Jensen og Anne Sørensdatter i Skårup - Karen
1766 120b Døbt Peder P? Dørup og Maren Pedersdatter i Fastrup - Jens
1766 120b Døbt Kirsten Sørensdatter, Søren Bjerregårds søster i Vitved uægte - Peder, udlagt Peder ? smed i ?
1766 121a Døbt Jørgen Christensen og Karen Sørensdsatter i Gjesing - Hans
1766 121a Døbt Kirsten Andersdatter af Skanderborg kommen til Virring uægte - Jeppe, udlagt Rasmus Jepsen rytter i Skanderborg
1766 121a Døbt Christen Nielsen og Anne Jensdatter i Virring - Hans
1766 121a Døbt Rasmus Jensen Hvidberg og Maren Hansdatter i Fruering - Laurids som døde og Niels
1766 121a Døbt Johan Christopher Johansen og Johanne Sophie Jensdatter fattige folk fra Hesselballe i Uldum sogn - Johan som døde
1766 121a Døbt Jens Pedersen Staudrup og Kirsten Rasmusdatter i Hvolbæk - Rasmus
1766 121a Døbt Peder Smed og Birthe Rasmusdatter i Hvolbæk - Niels som døde
1766 121a Døbt Hans Nielsen og Karen Christensdatter i Hvolbæk - Niels
1766 121b Døbt Rasmus Andersen og Bodil Pedersdatter i Svinsager - Sophie
1766 121b Døbt Jens Jensen og Johanne Jensdatter i Vitved - Kirsten
1766 121b Døbt Mikkel Nielsen og Karen Nielsdatter i Gjesing - Anne
1766 121b Døbt Svend? Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Peder
1766 121b Døbt Mikkel Nielsen og Anne Margrethe Mikkelsdatter i Gjesing - Mikkel
1766 121b Døbt Mathias Vilhelm og Margrethe Christensdatter i Vitved - Johanne
1766 121b Døbt Peder Stærk og Cathrine Mikkelsdatter i Gjesing - Hans
1766 121b Døbt Peder Beck og Anne Jensdatter i Virring - Søren
1766 122a Døbt Niels Marcussen hyrde og Kirsten Stidsdatter i Fruering - Anne Marie
1766 122a Døbt Rasmus Nedergårds enke Margrethe Thomasdatter i Hvolbæk - Anne Marie
1766 122a Døbt Niels Andersen og Valborg Dinesdatter i Vitved - Anne
1766 122a Døbt Mikkel Olesen og Johanne Nielsdatter i Skårup - et dødfødt barn
1766 122a Døbt Peder Andersen og Anne Joensdatter i Virring - Kirsten
1766 122a Døbt Christen Rasmussen og Maren Sørensdatter i Skårup - Maren
1766 122a Døbt Rasmus Andersen smed og Marie Pedersdatter i Gjesing - datter (navn ikke noteret)
1766 122a Døbt Jens Loft og Anne Sørensdatter i Rindelev - Anne
1766 122b Døbt Jacob Pedersen og Maren Nielsdatter i Rindelev - Anne
1766 122b Døbt Jens Lassen Bøgh og Dorthe Lindberg i Vester Mølle - Anne Kirstine
1766 122b Døbt Peder Jensen og Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Rasmus
1766 122b Døbt Rasmus Andersen smed og Maren Pedersdatter i Hvolbæk - Rasmus
1766 122b Døbt Christen Pedersen hyrde og Mette Jørgensdatter i Skårup - Anne Cathrine
1766 122b Døbt Søren Skrædder og Anne Rasmusdatter i Vitved - søn (navn ikke noteret)
1766 122b Døbt Claus Rasmussen og Anne Pedersdatter i Vitved - Rasmus

1767 123a Døbt Laurids Troelsen og Anne Rasmusdatter i Gjesing - Rasmus og Adam
1767 123a Døbt Niels Nielsen hyrde og Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Peder
1767 123a Døbt Peder Mikkelsen og Kirsten Jensdatter i Virring - søn som døde
1767 123a Døbt Niels Knudsen og Anne Nielsdatter i Skårup - Anne
1767 123a Døbt Rasmus Lauridsen og Kirsten Sørensdatter - Karen
1767 123a Døbt Søren Jørgensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Jørgen
1767 123a Døbt Søren Rasmussen skoleholder og Sidsel Sørensdatter i Virring - Rasmus
1767 123a Døbt Peder Dørup og Maren Pedersdatter i Fastrup - Poul
1767 123b Døbt Peder Jensen Kirkegård og Mette Jørgensdatter i Fastrup - Jens
1767 123b Døbt Jørgen Ba? og Anne Marcusdatter i Hvolbæk - Marcus
1767 123b Døbt Rasmus Andersen og Anne Mortensdatter i Fruering - Morten
1767 123b Døbt Rasmus Nielsen hjulmand og Kirsten Lauridsdatter i Vitved - Niels
1767 123b Døbt Jens Rasmussen og Anne Jørgensdatter i Vitved - datter (navn ikke noteret)
1767 123b Døbt Knud Sørensen og Kirsten Sørensdatter i Hvolbæk - Inger Margrethe
1767 123b Døbt Peder Madsen og Maren Andersdatter i Fastrup - Anders
1767 124a Døbt Anders Jacobsen og Maren Mikkelsdatter i Fruering - Anne
1767 124a Døbt Peder Knudsen og Anne Danielsdatter i Vitved - Knud
1767 124a Døbt Mikkel Nielsen og Karen Nielsdatter i Gjesing - Niels
1767 124a Døbt Rasmus Danielsen og Kirsten Torup? i Virring - Andreas
1767 124a Døbt Unge Peder Jensen og Maren Torup? i Virring - Niels
1767 124a Døbt Hans Nielsen og Karen Christensdatter i Hvolbæk - Niels
1767 124a Døbt Laurids Nielsen hyrde og Dorthe Jensdatter i Virring - Rasmus
1767 124b Døbt Jens Nielsen og Karen Jensdatter i Fruering - Mette og Niels som døde
1767 124b Døbt Jacob Pedersen og Maren Nielsdatter i Rindelev - Bodil Marie som døde
1767 124b Døbt Rasmus Rasmussen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Mikkel

1768 124b Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Inger Marie
1768 124b Døbt Rasmus Christensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Gertrud
1768 124b Døbt Peder Rasmussen og Maren Torup i Fastrup - Knud
1768 124b Døbt Hans Nielsen husmand og Karen Marcusdatter i Skårup - Karen
1768 124b Døbt Poul Poulsen og Kirsten Olesdatter i Virring - Ole
1768 125a Døbt Laurids Andersen hyrde og Sidsel Nielsdatter i Vitved - Anders
1768 125a Døbt Christen Nielsen Koe og Anne Jensdatter i Virring - Anne Margrethe
1768 125a Døbt Peder Andersen og Anne Joensdatter i Virring - Mikkel
1768 125a Døbt Peder Madsen og Birthe Rasmusdatter i Svinsager - Anne Kirstine
1768 125a Døbt Maren Ebbesdatter zsa uægte - Jeppe, udlagt Peder Jepsen
1768 125a Døbt Hans Nielsen og Karen Christensdatter i Hvolbæk - Kirsten
1768 125a Døbt Mikkel Mortensen og Bodil Pedersdatter i Svinsager - Maren
1768 125a Døbt Niels Andersen og Valborg Dinesdatter i Vitved - Jens
1768 125a Døbt Søren Bjerregård og Anne Marie Rasmusdatter i Vitved - Maren
1768 125a Døbt Rasmus Jørgensen og Bodil Andersdatter i Svinsager - Jørgen
1768 125b Døbt Gotlib Ranefeldt og Anne Hansdatter i Vitved - Anne Magdalene
1768 125b Døbt Jens Stilling degn og Margrethe Christensdatter i Fruering - Dorthe Margrethe
1768 125b Døbt Søren Jensen og Margrethe Eskesdatter i Vitved - Jens
1768 125b Døbt Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Anne og Kirstine som begge døde
1768 125b Døbt Rasmus Sørensen i Gjesing - Søren
1768 125b Døbt Peder Mikkelsen og Kirsten Jensdatter i Virring - Jens
1768 125b Døbt Jens Nebel og Maren Mikkelsdatter i Røde Mølle - Maren
1768 125b Døbt Peder Nielsen og Maren Jeppesdatter i Fruering - Anne
1768 125b Døbt Thomas Nielsen i Gjesing - Maren
1768 126a Døbt Anders Sørensen og Kirsten Andersdatter i Fruering - Ellen
1768 126a Døbt Jens Thykjær og Maren Knudsdatter i Skårup - Else
1768 126a Døbt Jens Madsens enke Karen Nielsdatter i Skårup - Jens
1768 126a Døbt Niels Knudsen Bakborg i Skårup - Else
1768 126a Døbt Niels Loft i Fruering - Rasmus
1768 126b Døbt Erik Lauridsen i Nedergård i Hvolbæk - Rasmus
1768 126b Døbt Rasmus Hansen hjulmand og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Anne
1768 126b Døbt Peder Jørgensen og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Rasmus
1768 127a Døbt Jens Lassen Bøgh og Dorthe Lindberg i Vester Mølle - Margrethe
1768 127a Døbt Marie tjenende i Hvolbæk uægte - Anne, udlagt Rasmus Sørensen fra Gram som rømte
1768 127a Døbt Peder Andersen og Anne Joensdatter i Virring - Johanne
1768 127b Døbt Niels Marcussen i Fruering - Erik som døde
1768 127b Døbt Mikkel Dahl? og Margrethe Mikkelsdatter i Gjesing - Anne
1768 127b Døbt Thomas Jensen i Virring - Maren som døde
1768 127b Døbt Poul Jensen Kirkegård og Karen Nielsdatter i Vitved - Maren
1768 127b Døbt Rasmus Andersen smed i Gjesing - Anders
1768 128a Døbt Jacob Danielsen og Kirsten Mikkelsdatter i Virring - Dorthe
1768 128a Døbt Frederik Vilhelm glarmester og Dorthe Knudsdatter i Vitved - Karen

1769 128b Døbt Søren Juel skoleholder og Sidsel Sørensdatter i Virring - Inger Margrethe
1769 128b Døbt Thomas Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Mikkel
1769 128b Døbt Jens Rasmussen i Vitved - Else
1769 128b Døbt Rasmus Andersen og Maren Pedersdatter i Hvolbæk - Rasmus
1769 129a Døbt Jens Jensen og Johanne Jensdatter i Vitved - Dorthe? Sophie
1769 129a Døbt Mikkel Nielsen og Karen Nielsdatter i Gjesing - Niels
1769 129a Døbt Rasmus Lauridsen og Kirsten Sørensdatter i Svinsager - Laurids
1769 129b Døbt Rasmus Lauridsen og Anne Marie Rasmusdatter i Fruering - Christian Ludvig
1769 129b Døbt Søren Jensen Alrø ladefoged på Nissumgård og Maren Andersdatter i Gjesing - Maren
1769 129b Døbt Søren Nielsen og Anne Mikkelsdatter i Skårup - Anne Marie
1769 129b Døbt Ole Christensen og Maren Jensdatter i Virring - Peder
1769 130a Døbt Jens Ebbesen og Gunhild Eriksdatter i Skårup - Ebbe
1769 130a Døbt Hans Nielsen og Maren Marcusdatter i Skårup - Maren
1769 130a Døbt En omløbende kvinde uægte - Laurids, udlagt en omløbende Søren Mouridsen
1769 130a Døbt Morten Pedersen inderste og Mette Hansdatter i Gjesing - Mette Marie
1769 130b Døbt Peder Jeppesen og Maren Ebbesdatter i Skårup - Maren
1769 130b Døbt Jens Stautrup og Kirsten Rasmusdatter i Hvolbæk - Jesper
1769 130b Døbt Christopher Jensen og Anne Pedersdatter i Skårup - Kirsten Marie
1769 130b Døbt Rasmus Andersen og Anne Mortensdatter i Fruering - Thomas
1769 131a Døbt Rasmus Nielsen hjulmand og Kirsten Lauridsdatter i Vitved - Laurids
1769 131a Døbt Peder Nielsen og Maren Jeppesdatter i Fruering - Anne
1769 131a Døbt Peder Poulsen Dørup og Maren Pedersdatter i Fastrup - Poul
1769 131b Døbt Niels Sørensen præstens husmand og Anne Jensdatter i Fruering - Margrethe
1769 131b Døbt Jørgen Baes inderste og Anne Marcusdatter i Skårup - Marcus
1769 132a Døbt Tonius Jensen og Anne Sørensdatter i Skårup - Anne
1769 132a Døbt Peder Beck og Anne Jensdatter i Virring - Christian
1769 132a Døbt Thomas Hansen og Karen Ovesdatter i Virring - Gertrud
1769 132b Døbt Peder Jensen Madskier? og Maren Pedersdatter i Virring - Peder
1769 132b Døbt Rasmus Hvidberg og Maren Jensdatter i Fruering - Mette
1769 132b Døbt Peder Pedersen Stærk den yngre og Maren Thomasdatter i Gjesing - Thomas
1769 132b Døbt Peder Jensen Kirkegård og Mette Jørgensdatter i Fastrup - Maren
1769 132b Døbt Søren Rasmussen i Hvolbæk - et dødfødt barn
1769 133a Døbt Rasmus Danielsen og Kirsten Rasmusdatter i Virring - Johanne
1769 133a Døbt Peder Madsen i Fastrup - Mads
1769 133a Døbt Hans Christian Friis og Edel Marie Møller i Hede Mølle - Georgine Christine
1769 133b Døbt Gunder Jørgensen og Anne Jensdatter i Skårup - Inger
1769 133b Døbt Peder Madsen og Bente ? i Svinsager - Rasmus

1770 133b Døbt Jens Mikkelsen og Maren Mikkelsdatter i Virring - Helle
1770 133b Døbt Peder Pedersen og Anne Nielsdatter i Vitved - Peder
1770 134a Døbt Skoleholderen og Sidsel Sørensdatter i Virring - Rasmus
1770 134a Døbt Jens Christensen og Birthe Andersdatter i Fruering - Anne Christine
1770 134a Døbt Laurids Nielsen og Dorthe Jensdatter i Virring - Rasmus
1770 134a Døbt Anders Hald og Birgitte Rasmusdatter i Hvolbæk - Kirsten Marie
1770 134b Døbt Rasmus Due og Kirsten Henriksdatter i Gjesing - Niels
1770 134b Døbt Jacob Pedersen og Maren Nielsdatter i Rindelev - Birgitte
1770 134b Døbt Peder Rasmussen Torup og Maren Rasmusdatter i Fastrup - Mikkel
1770 135a Døbt Anders Sørensen og Kirsten Andersdatter i Fruering - Anders
1770 135a Døbt Knud Sørensen og Kirsten Sørensdatter i Hvolbæk - Peder
1770 135a Døbt Rasmus Andersen og Karen Pedersdatter i Vitved - Anders
1770 135a Døbt Søren Nielsen Skrædder og Anne Rasmusdatter i Vitved - Erik
1770 135b Døbt Mikkel Mortensen og Bodil Pedersdatter i Svinsager - Rasmus
1770 135b Døbt Peder Nielsen og Maren Jeppesdatter i Fruering - Jørgen
1770 135b Døbt Rasmus Møller og Birgitte Jensdatter i Skårup - Johanne
1770 135b Døbt Jens Jensen en omløbende betler og Anne Sørensdatter ophold i Fruering - Maren
1770 136a Døbt Thomas Nielsen og Ingeborg Pedersdatter i Gjesing - Else
1770 136a Døbt Niels Rasmussen inderste og Anne Christensdatter i Virring - Johanne
1770 136a Døbt Hans Nielsen husmand og Karen Marcusdatter i Skårup - Kirsten Marie
1770 136b Døbt Jens Sørensen Thykær husmand og Maren Knudsdatter i Skårup - Else
1770 136b Døbt Peder Rasmussen Kaae og Maren Jensdatter i Virring - Anne Marie
1770 136b Døbt Martinus Martinusen og Maren Sørensdatter i Gjesing - Cathrine
1770 136b Døbt Jens Pedersen Staudrup og Kirsten Rasmusdatter i Hvolbæk - Birthe
1770 137a Døbt Peder Mikkelsen og Kirsten Jensdatter i Virring - Mikkel
1770 137a Døbt Søren Rasmussen Damsgård og Maren Mikkelsdatter i Vitved - Maren
1770 137a Døbt Niels Marcusen hyrde og Kirsten Nielsdatter i Fruering - Laurids
1770 137b Døbt Jens Lassen Bøgh og Dorthe Lindberg i Vester Mølle - Hans
1770 137b Døbt Mikkel Vestergård og Karen Nielsdatter i Gjesing - datter, navn ikke noteret
1770 137b Døbt Søren Nielsen i Skårup - Edel
1770 137b Døbt Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Anders
1770 138a Døbt Jens Rasmussen og Anne Jørgensdatter i Vitved - Niels
1770 138a Døbt Præsten - et dødfødt barn
1770 138a Døbt Søren Johansen fra Bodil Mølle og Karen Jacobsdatter i Vitved - Anne
1770 138a Døbt Jens Leth i Rindelevgård - et dødfødt barn
1770 138a Døbt Rasmus Danielsen og Kirsten Rasmusdatter i Virring - Rasmus
1770 138a Døbt Rasmus Hjulmand og Anne Rasmusdatter i Hvolbæk - Kirsten
1770 138b Døbt Degnen - et dødfødt barn

1771 138b Døbt Ole Jensen smed og Ingeborg Madsdatter i Fruering - Mads
1771 138b Døbt Peder Jensen og Kirsten Rasmusdatter i Hvolbæk - Knud
1771 138b Døbt Jesper Sørensen og Anne Christensdatter i Fruering - Kirstine
1771 139a Døbt Peder Rasmussen i Svinsager - et dødfødt barn
1771 139a Døbt Søren Jørgensen i Fastrup - Maren
1771 139a Døbt Niels Andersen inderste og Valborg Dinesdatter i Vitved - Mette
1771 139a Døbt Niels Knudsen i Skårup - et dødfødt barn
1771 139a Døbt Rasmus Andersen smed og Marie Pedersdatter i Hvolbæk - Malene
1771 139a Døbt Søren Jensen og Anne Eskesdatter i Vitved - et dødfødt barn
1771 139b Døbt Rasmus Christensen og Kirsten Rasmusdatter i Fastrup - Niels
1771 139b Døbt Mikkel Nielsen Kahs? og Margrethe Mikkelsdatter i Gjesing - Ellen
1771 139b Døbt Peder Andersen og Anne Joensdatter i Virring - Anders
1771 139b Døbt Niels Jensen Loft og Karen Rasmusdatter i Fruering - Anne Marie
1771 139b Døbt Rasmus Jørgensen og Bodil Andersdatter i Svinsager - Inger Marie
1771 140a Døbt Thomas Jensen og Helle Rasmusdatter i Virring - Mette Marie
1771 140a Døbt Hans Nielsen husmand og Karen Christensdatter i Hvolbæk - Niels
1771 140a Døbt Jens Leth og Cathrine Pedersdatter i Rindelevgård - Marie Cathrine
1771 140b Døbt Søren Bjerregård og Anne Marie Rasmusdatter i Vitved - Anne
1771 140b Døbt Peder Rasmussen Kaae og Maren Jensdatter i Virring - Rasmus
1771 140b Døbt Søren Juel skoleholder og Sidsel Sørensdatter i Virring - Søren
1771 140b Døbt Rasmus Andersen og Anne Mortensdatter i Fruering - Anders
1771 141a Døbt Christen Nielsen og Anne Jensdatter i Virring - Peder
1771 141a Døbt Rasmus Rasmussen og Maren Lauridsdatter i Vitved - Mikkel
1771 141a Døbt Rasmus Lauridsen og Kirsten Sørensdatter i Svinsager - Johanne
1771 141a Døbt Jens Jensen i Virring - Mette
1771 141b Døbt Morten Pedersen inderste og Mette Hansdatter i Gjesing - Bodil
1771 141b Døbt Niels husmands enke Anne Jensdatter i Fruering - Niels
1771 141b Døbt Jens Pedersen Firgårde og Karen Pedersdatter i Hvolbæk - Anne Kirstine
1771 141b Døbt Anders Sørensen og Kirsten Andersdatter i Fruering - Inger

Tilbage til Download side

c