Tilbage til Download side

Skifteuddrag gods i Vistoft og Agri sogne (G305) skifter, Mols Herred 1739-1797

I uddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer.
Person-og stednavne er standardiserede så vidt muligt.
Oplysninger i [skarpe parenteser] findes ikke i skifteprotokollens tekst, men er fundet andre steder, f.eks. i kirkebogen.
Der er ikke læst korrektur.

I uddragene er følgende forkortelser anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
fol.: folio
FM: formynder/formyndere/tilsynsværge
g.m.: gift med
LV: lavværge/lavværger

1 Jens Lauridsen og hustru Karen Madsdatter i Vistoft 7.4.1739 fol. 1
B: Peder 6, Laurids 4, Mads spæd FM: farfader Laurids Jensen Greve i Vistoft, morfader Mads Sørensen Smed i Knebel. Laurids Jensen Caspen fæster

2 Anders Jensen og hustru Anne Jensdatter i Kjærsgård i Vistoft 28.9.1739 fol. 3
B: Jens 24 som fæster, Mads 18, Peder 11, Niels 6, Mads 3, Mette 16, Maren 14 FM: morbroder Niels Jensen Hvid, Rasmus Jensen Bachmand i Vistoft

3 Anders Rasmussen i Kjærsgård i Vistoft 10.4.1741 fol. 6
E: Bodil Rasmusdatter LV: Jørgen Rasmussen i Stødov B: Laurids 15 mdr, Maren g.m. Anders Jensen i Strands, Anne 17 FM: farbroder Laurids Rasmussen Fast i Vistoft. Af forrige ægteskab B: Rasmus 28, Maren 25

4 Karen Andersdatter i Kjærsgård i Vistoft 10.9.1745 fol. 8
E: Jens Andersen B: Anders 6, Laurids 5, Jens 4, Dorthe 2 FM: Laurids Jensen i Vistoft

5 Niels og Mads Andersen i Kjærsgård i Vistoft 2.11.1747 fol. 9
A: broder Jens Andersen i Kjærsgård, broder Mads Andersen, broder Peder Andersen, søster Mette Andersdatter g.m. Jens Jensen Høgh i Begtrup, søster Maren tjener i Vistoft

6 Jens Andersen i Kjærsgård i Vistoft 22.6.1748 fol. 10
E: Anne Sørensdatter LV: svoger Niels Rasmussen fra Troldhuset, stedfader Laurids Madsen i Essig B: Søren 1. Af forrige ægteskab B: Anders 9, Laurids 7, Jens 6, Dorthe 5 FM: farbroder Mads Andersen. Anders Sørensen af Skellerup fæster.

7 Inger Nielsdatter i Strands 5.7.1743 fol. 25
E: Jens Jensen B: Niels 18, Anne Kirstine 13, Dorthe 11, Maren 9, Inger 5, Karen 4, Mette ¼ FM: morbroder Hans Nielsen i Strands

8 Maren Sørensdatter i Vistoft 8.5.1749 fol. 30
E: Søren Jensen Lassen B: Jens 27, Søren 25, Laurids 15 FM: Rasmus Hvid i Vistoft

9 Anne Lauridsdatter i Vistoft 7.10.1749 fol. 32
E: Jens Sørensen Lassen B: Maren 4 FM: morfader Laurids Rasmussen

10 Claus Jacobsen i Over Mølle 17.5.1740 fol. 35
E: Bodil Hansdatter LV: Poul Jensen i Skovmølle B: Cathrine 14, Kirsten 12, Anne Elisabeth 8 FM: morbroder Rasmus Hansen i Perstrup, sl. morfaders broder Jens Rasmussen i Ørnbjerg Mølle

11 Mette Olufsdatter i Vistoft 22.6.1754 fol. 41
E: Jens Sørensen Lassen B: Søren 4 FM: farfader Søren Jensen Lassen

12 Inger Sørensdatter i Vistoft 18.6.1755 fol. 42
E: Jens Sørensen Lassen A: broder Peder Sørensen i Kejlstrup, søster g.m. Anders Sørensen i Vistoft, broder Søren Sørensen, halvbroder Søren Lauridsen, søster g.m. Niels Rasmussen i Troldhuset på Lyngsbækgård gods, søster Dorthe Sørensdatter, søster Karen Sørensdatter. Stedfader Laurids Madsen i Essig og enkemandens fader Søren Jensen Lassen nævnt.

13 Anders Jensen i Kjærsgård i Vistoft 17.3.1753 fol. 46
E: Maren Andersdatter LV: Laurids Jensen i Vistoft B: Anne 5, Maren 3 FM: farbroder Jens Jensen Strands købmand i Ebeltoft. Enkens broder Laurids nævnt.

14 Claus Hansen i Vistoft 27.4.1761 fol. 51
E: Maren Pedersdatter Bierring LV: Laurids Jensen i Vistoft. Af forrige ægteskab med Mette Amme? B: Hans i Vistoft, Øllegård g.m. Hans Jørgensen i 5 Møller

15 Christen Christensen i Vistoft 26.10.1761 fol. 53
E: Kirsten Jensdatter LV: Søren Simonsen i Viderup B: Christen, Rasmus, Jens, Kirsten g.m. Niels Jørgensen Lynge i Vistoft, Else Margrethe 28

16 Kirsten Jensdatter i Vistoft 2.10.1762 fol. 55
Emke efter Christen Christensen Mogensen B: Rasmus på Helgenæs, Christen på Helgenæs, Jens matros, Kirsten g.m. Niels Lynge, Else 29

17 Rasmus Høy og datter Anne i Vistoft 22.4.1763 fol. 58
E: Maren Andersdatter B: Anders, Laurids 19, Dorthe 20, FM: Laurids Rasmussen i Egens

18 Dorthe Rasmusdatter i Vistoft 6.10.1766 fol. 59
A: Jens Sørensen á Fasten i Vistoft, moders søstersøn Jens Andersen i Dejret, moders søstersøn Rasmus Andersen i Bjødstrup, Peder Rasmussen i Dejret, Maren Pedersdatter i Tved, Hans Jensen Skrædder i Agri og hans søskende, Niels Fisker handskemager i Århus

19 Bodil Pedersdatter i Vistoft 6.4.1767 fol. 61
E: Jens Sørensen Lassen B: Peder 6, Rasmus 5, Maren 10, Mette Kirstine 8 uger FM: Søren Lauridsen i Læggerholm, Niels Nielsen May i Fuglsø

20 Maren Andersdatter i Kjærsgård i Vistoft 21.2.1769 fol. 62
E: Søren Jensen Af forrige ægteskab B: Anne 19, Maren 17 FM: morbroder Laurids Andersen i Vistoft

21 Jens Sørensen á Fasten i Vistoft 15.2.1771 fol. 65
E: Anne Sørensdatter LV: Peder Højkold B: Anne trol.m. Søren Jensen Lassen, Dorthe, Søren FM: farbroder Jens Sørensen i Strands. Af forrige ægteskab B: Maren

22 Maren Rasmusdatter i Vistoft 22.4.1771 fol. 69
E: Jens Sørensen Af forrige ægteskab B: Kirsten Jørgensdatter 28 FM: Mikkel Lauridsen

23 Hans Hansen Smed i Vistoft 26.8.1771 fol. 69
E: Maren Jensdatter LV: Søren Bertelsen A: søster Maren Hansdatter g.m. Saur Mikkel i Boeslum på Skærsø gods, halvsøster Maren Jensdatter g.m. Mikkel Jensen Tømmermand i Århus

24 Søren Rasmussen Hjulmand i Vistoft 9.3.1772 fol. 73
E: Anne Sørensdatter LV: Søren Lauridsen i Læggerholm B: Niels 15, Søren 7, Anne Marie 17, Kirsten 12 FM: Søren Sørensen i Knebel. Af forrige ægteskab med Anne Jensdatter B: Jens i Vrinners

25 Karen Bachmans i Vistoft 12.3.1772 fol. 75
E: Laurids Andersen A: broder Rasmus Bachmand

26 Peder Mikkelsen i Vistoft 11.12.1772 fol. 76
E: Kirsten Sørensdatter LV: Jens Lauridsen B: Søren landsoldat som døde, Dorthe 24 som ægter Jens Rasmussen Fast, Maren 18, Karen 14 Anne 12, Birthe 10 FM: Anders Høy i Vistoft

27 Søren Pedersen landsoldat i Vistoft 14.1.1773 fol. 79
A: moder Kirsten Sørensdatter LV: Jens Lauridsen, umyndige søstre FM: Anders Høy

28 Afkald 14.12.1775 fol. 84
Afkald fra Jens Jensen Høgh på hustru Maren Jensdatter Fastens vegne for arv efter forældre

29 Hans Jørgensen i Vistoft 25.4.1781 fol. 85, 92
E: Øllegard Clausdatter LV: Jens Rasmussen Lynge B: Claus, Jørgen, Jens, Rasmus, Mette 20 FM: Hans Clausen i Vistoft

30 Jens Nielsen Bentsen i Vistoft 18.4.1781 fol. 86
E: Ingeborg Sørensdatter A: på sl. fader Niels Bertelsens side fars farbroder Peder Smed i Begtrup, død 2B: Maren, Morten, død 1B: Maren g.m. Jens Christensen, fars morbroder Jens Bentsen i Begtrup, død 4B: Maren g.m. Rasmus på Bakken i Dråby, Søren i Begtrup, Mette g.m. Jens Juel i Strands, Anne g.m. Peder Andersen i Bogens, død 3B: Jens, Karen, Anne, fars moster Karen Sørensdatter/Jensdatter g.m. Jens Lauridsen Hukier i Fuglsø, død 1B: Laurids i Fuglsø, på moders side ingen arvinger, da hun var slegfredbarn.

31 Mikkel Jensen i Vistoft 30.4.1781 fol. 89
E: Maren Pedersdatter LV: Jens Jensen Bertelsen i Vistoft B: Jens 17, Kirsten 13, Karen 11 FM: Søren Jacobsen i Vejrup

32 Jens Olesen i Vistoft 14.7.1785 fol. 93
E: Kirsten Rasmusdatter LV: broder Jens Rasmussen i Vistoft B: Frederikke 23 tjener på Samsø, Mette 19 tjener i Århus, Ole 15, Jens Erik 8 FM: Laurids Andersen i Vistoft

33 Anne Rasmusdatter i Vistoft 17.9.1787 fol. 96
E: Jens Bertelsen A: brodersøn Søren Rasmussen 19, broderdatter Karen Rasmusdatter 23 FM: Jens Clausen i Vistoft, Anders Rasmussen Høy i Vistoft

34 Else Margrethe Christensdatter i Vistoft 24.7.1788 fol. 98
E: Hans Clausen A: broder Jens Christensen i Fejrup, broder Rasmus, død 4B: Dines 30, Christen 26, Marie Kirstine 20, Kirsten 15, søster Kirsten Christensdatter g.m. Niels Jørgensen Lynge i Vistoft

35 Karen Mikkelsdatter i Vistoft 15.7.1791 fol. 101
E: Peder Jensen B: Jens 11, Mikkel 6 FM: morbroder Søren Mikkelsen i Bogens

36 Mette Sørensdatter i Vistoft 12.12.1792 fol. 102
E: Jens Sørensen Clausen B: Marianne som ægter Niels Rasmussen Fast i Skellerup FM: morbroder Jens Sørensen Bregaard i Begtrup

37 Maren Jensdatter i Vistoft 2.3.1794 fol. 107
E: Peder Jensen A: moder Karen Jørgensdatter g.m. Hans Sørensen Brøgger i Strands, søster Anne Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Gjesing på Løvenholm gods, søster Mette Jensdatter

38 Laurids Rasmussen Høy og hustru Karen Rasmusdatter i Vistoft 2.5.1794 fol. 110, 116
B: Rasmus 27, Rasmus 14, Peder 10, Maren, Dorthe, Birthe FM: farbroder Anders Høy i Vistoft

39 Anne Pedersdatter i Vistoft 21.10.1794 fol. 113
E: Jens Sørensen May B: Søren 21, Peder 18, Niels 14 Af forrige ægteskab B: Jens Andersen 26 i København

40 Dorthe Jensdatter i Vistoft 30.1.1795 fol. 114, 120
E: Søren Jensen Bertelsen B: Jens 25, Anders 22, Maren g.m. Rasmus Høy i Vistoft, Karen 16 FM: morbroder Søren Jensen i Vistoft

41 Søren Bertelsen i Vistoft 8.5.1796 fol. 123, 132
B: Jens 27, Anders 24, Maren g.m. Rasmus Høy i Vistoft, Karen 19 FM: morbroder Søren Jensen i Vistoft

42 Mette Sørensdatter i Vistoft 18.7.1796 fol. 125, 134
E: Mads Sørensen B: Anne 5 uger som døde FM: mosters mand Jens Sørensen i Vistoft. Enkemandens svigerfader Peder Andersen i Bogens nævnt.

43 Kirsten Rasmusdatter i Vistoft 27.9.1796 fol. 126
E: Jens Jensen A: broder Jens Rasmussen i Dejret, broder Mads Rasmussen i Strands, broder Anders Rasmussen 26 tjener i Viderup, søster Maren Rasmusdatter g.m. Kog Jens Jørgensen i Holme på Skærsø gods, søster Mette Rasmusdatter g.m. Peder Jensen i Knebel, død 1B: Dorthe Marie, søster Mette Marie Rasmusdatter 28 tjener i Skellerup

44 Jens Sørensen May i Vistoft 28.9.1796 fol. 130
B: Peder 19, Niels 15 FM: farbroder Jens Clausen i Vistoft

Tilbage til Download side

c