Anvendte kilder og Litteratur

Tilbage til Start side

Foruden kirkebøger, folketællinger, skifter, fæsteprotokoller og lægdsruller er følgende litteratur anvendt (i tilfældig orden) :

Nr Titel Forfatter og udgivelsesår
1 Skanderborg Ryttergods Fæstebreve 1686-1767 Kurt Kermit Nielsen i Århus
2 Stedsmål, sagefald og føringspenge (Førlov) uddraget af Skanderborg/Åkær lens regnskaber 1581-1671 Kirstin Nørgaard Pedersen i Beder 1994-96
3 Sagsregister/ekstrakt af Voer herreds tingbog 1656-1688, Ry Birk tingbog 1661-1687, Hjelmslev herred, Skanderup og Ry Birk tingbog 1688-1719 Bjarne Nørgaard Pedersen i Beder 1995-2000
4 Det står skrevet - i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier Jens Peder Skou, Slægten 1998
5 Hedensted og Store Dalby sognes historie Jacob Jacobsen 1937
6 Hylke sogn i det attende århundrede Anna Rasmussen 1980
7 Hylke sogn i det nittende århundrede Anna Rasmussen 1985
8 Skanderborg Rytterdistrikt, Uddrag af samtlige bevarede 3002 skifter 1680-1765 Erik Brejl 1995
9 Voer og Nim samt Nørvang herreder, Uddrag af samtlige bevarede 2959 skifter i herredernes godser og hospitaler 1716-1850 Erik Brejl 1997
10 Optegnelse over Michel Hansen og Maren Jacobsdatters efterkommere Martin Jacobsen Kjær, 1945
11 Oplysninger fra Bent Enemærke Bent Enemærke
12 Uddrag af Rask Gods Fæsteprotokol, m.fl. Erik Brejl, download fra hans hjemmeside
13 Slægtsbog for efterkommere efter Jørgen Winther Jørgensen, husmand i Kalhave, Hornborg sogn født 1817 Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1978
14 En slægt Sejersen fra Hornborg sogn, Peder Sejersen, født 1814, og hustru deres forfædre og efterkommere Nordisk Slægtsforskning, Skringstrup, Skals 1978
15 Slægten Mortensen fra Damgaard i Hornborg sogn, Morten Nielsen, født 1825, og hustru deres forfædre og efterkommere Nordisk Slægtsforskning, Skringstrup, Skals 1976
16 En slægt Therkelsen fra Hornborg sogn, Therkel Andersen, født 1815, og hustru deres forfædre og efterkommere Nordisk Slægtsforskning, Skringstrup, Skals 1974
17 Slægten fra Kollerup i Østbirk sogn, Anders Pedersen (Svendsen), født 1820, og hustru deres forfædre og efterkommere Nordisk Slægtsforskning, Skringstrup, Skals 1981
18 Skanderborg Rytterdistrikt. Adkomster for selvejere ved Ryttergodsets salg 1767 Kurt Kermit Nielsen i Århus
19 Indgående breve til Amtmanden Skanderborg-Åkær Amter 1661-1760 Kurt Kermit Nielsen i Århus
20 En slægt Hansen fra Føvling sogn Nordisk Slægtsforskning, Skringstrup, Skals 1977
21 Mads Gjesager C. E. Gjesager 1985
22 Fjerde Rytterregiments ekstraskatteregnskab 1681-88 Kirstin Nørgaard Pedersen i Beder 2000-01
23 Da bonden malkede den blå ko Ingvard Mølbjerg, Vendsyssel Årbog 1983
24 Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985

c