s
Generelt om stikordslisterne

Disse lister er oprindeligt lavet til mig selv, når jeg skulle danne mig et overblik over en kirkebog eller en bestemt periode af en kirkebog. De er ikke ment som et alternativ til egne opslag i kirkebogen - absolut ikke - og listerne kan på ingen måde erstatte egne opslag i selve kirkebogen. På den anden side kunne andre måske have glæde af listerne, hvorfor de præsenteres her.

Al anvendelse på eget ansvar!

I listerne er patronymer standardiseret til -sen / -datter, mens forstavelserne - især i de ældste lister - er skrevet som læst. I nyere lister er en vis standardisering tilstræbt, dog ikke fuldt gennemført. Leder du efter "Bonde", skal du derfor også søge på fx "Bunde" og andre varianter af samme navn, hvis du vil være sikker på at få alt med.
Stednavne indenfor sognet er standardiserede, mens stednavne udenfor sognet ofte er skrevet som læst. Dette gælder i relation til den pågældende kirkebog. I kirkebogen for Tved sogn er Tved - naturligt nok - standardiseret til Tved. Men i nabosognets kirkebog vil det sagtens kunne forekomme som Tveed, Tueed eller andet, hvis præsten har skrevet det på den måde. Nyere lister er mere standardiserede end ældre.
Da jeg ikke skal gøre mig til af at være en ørn udi det gotiske, forekommer der med jævne mellemrum passager, jeg ikke har kunnet læse. Tilføjelser/rettelser modtages med tak! Et ? placeret tæt opad en orddel betyder, at der mangler en del af dette ord. Et ? placeret alene betyder, at der er et helt ord, jeg ikke har kunnet dechifrere. ?? betyder at noget ser ud som skrevet, men at dette ikke rigtig giver mening (ex NNs søn på 87 år begravet o.lign.)
I en del sogne optræder der i listerne over døbte også dødfødte børn og børn, der døde inden dåb i kirken. Disse er naturligvis medtaget, hvor de er fundet.

Når dette er sagt så: God jagt, jeg håber, du finder noget brugbart.

Index

Opdateret d. 9-1-05 c