s

Mandtal efter Skoleforordningen af afvigte 23 jan: 1739, dens 32 Artikel over Holme og Tranbjerg sogne

 

Håndværksfolk

 

Husfolk og Inderster

 

Ugifte

Hvor de tjener og er

Holme sogn, Skåde by

 

 

Christen Laursen og

Søren Rasmussen, som er husmænd

 

Christen Joensen og

Maren Høgs,

der er Inderster

 

Niels Sørensen

Ane Michelsdatter

Rasmus Hansen

Maren Pedersdatter

Casper Platz

Søren Pedersen

Oluf Rasmussen

En dreng, Niels Pedersen

Peder Molbo

Michel Jensen

Mads Christophersen

En dreng, Jens Rasmussen

Michel Sørensen

Holme by

Jens Hjulmand

Oluf Frandsen, Smed

Simon Skrædder

Laurs Jensen Væver

Hans Skrædder

Jørgen Hansen, Væver

Morten Væver

Niels Skaaning, Skrædder

 

Peder Skaaning

Rasmus Simonsen

Christen Nielsen

Anne Rasmusdatter

Jens Viby

som alle er husfolk

 

Jens Christensen

Søren Friderichsen

En dreng, Jens Kaa

Anne Michelsdatter

Anne Laursdatter

Præstegården

Jens True

Anne Rasmusdatter

Kirsten Andersdatter

sl hr. Niels Hs enke

Michel Hansen

En dreng, Michel Sørensen

Anne Pedersdatter

Birkedommer Jens Mørch

Knud Christensen

En dreng, Morten Rasmussen

Anne Olufsdatter

Peder Friderichsen

Anne Sørensdatter

Søren Pedersen

Mette og Anne Pedersdatter

Peder Jensen

Morten Rasmussen

Jens Rasmussen

Karen Andersdatter

Søren Hansen

Christen Laursen

Maren Thomasdatter

Anne Marie [Thomasdatter]

Thomas Bundgaard

Peder Jensen

Maren Rasmusdatter

Rasmus Bundgaard

Søren Rasmussen

En dreng, Rasmus Rasmussen

Rasmus Bech

Anders Sørensen

Maren Andersdatter

Christen Knudsen

Peder Jensen

Søren Sørensen

En dreng, Anders Sørensen

Karen Sørensdatter

Christen Henrichsen

Christen Laursen

Kirsten Sørensdatter

Niels Christensen

En dreng, Niels Madsen

Kirsten Rasmusdatter

Mads Jensen

Mogens Rasmussen

Oluf Jensen

Rasmus Pedersen

Birgitte Olufsdatter

Søren Knudsen

En dreng, Jens Rasmussen

Rasmus Knudsen

Tranbjerg sogn, Bjødstrup by

Morten Jensen Hjulmand

 

 

 

Niels Christensen

Christen Rasmussen

Søren Michelsen

Maren Michelsdatter

Michel Sørensen

En dreng, Laurs Mortensen

Morten Laursen

Jens Sørensen

Maren Sørensdatter

Poul Sørensen

Gunnestrup

 

 

 

 

Peder Pedersen

Jens Christensen

Anne Michelsdatter

Christen Jensen

Søren Laursen

Maren Rasmusdatter

Christen Rasmussen

Peder Rasmussen

Maren Nielsdatter

Rasmus Sørensen

Niels Pedersen

Jens Laursen

Maren og Karen Pedersdatter

Peder Loft

Østerby

 

 

Mette Laursdatter

og

Maren Jensdatter,

som er Inderster

 

Tosten Jespersen

Maren Jespersdatter

Jesper Tostesen

En dreng, Peder Nielsen

Mette Nielsdatter

Anders Christensen

En dreng, Christen Christensen

Ingeborg Christensdatter

Christen Loft

2 drenge, Michel og Rasmus Jensen

Margrethe Laursdatter

Jens Clausen

Rasmus Sørensen

Kirsten Sørensdatter

Anders Sejersen

Jens Ovesen

Karen Jespersdatter

Jacob Ejlertsen

Jegstrup

 

 

 

 

Søren Jacobsen

Karen Pedersdatter

Peder Møller

Anne Nielsdatter

Jens Thomasen

2 drenge, Laurs og Søren Jacobsen

Karen Jacobsdatter

Jacob Sørensen

Michel Andersen

Christen Christensen

Maren Andersdatter

enken Johanne Michelsdatter

Børup

 

 

 

 

En dreng, Jens Nielsen

Niels Jensen

Slet

Christen Jensen Smed

Jens Sørensen Skrædder

Rasmus Nielsen Skrædder

 

Rasmus Jensen

Michel Laursen

 

Rasmus Andersen

En dreng, Jens Andersen

Anders Rasmussen

Søren Nielsen

Stephan Sørensen

En dreng, Jens Hansen

Sidsel og Karen Hansdatter

Søren Nielsen

Johanne Nielsdatter

Niels Sørensen

En dreng, Knud Jensen

Peder Thomasen

En dreng, Jens Sørensen

Karen Sørensdatter

Søren Møller

 

Holme Præstegaard d. 11 sept: 1739

Hans Key Lagesen

 

I anledning af fornævnte allernådigste udgangne forordnings samme artikel berettes, at her behøves en Bibel til Tranbjerg sogns oprettede skole, så en til skolen som skal bygges her i Holme sogn. En del katekismer og forklaringer, salmebøger med skrive- og regneredskaber.

 Århus Bispearkiv. De danske skoler 1739-1747. C3-1961

 

blomst

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Opdateret d. 26.5.2010 c