Tilbage til Download side

Hørmested sogn 1774-1814, viede

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Side nr. i kirkebogen, årstal, begivenhed, tekst

150b 1774 Tr./Co. Peder Andersen og Maren Jensdatter
150b 1774 Tr./Co. Christen Jensen Møller og Maren Nielsdatter
150b 1774 Tr./Co. Søren Mathiasen og Johanne Jensdatter
150b 1774 Tr./Co. Christen Sørensen i præstegården og Kirsten Christensdatter
150b 1774 Tr./Co. Søren Andersen og Anne Madsdatter i Tislum
150b 1774 Tr./Co. Anders Christensen og Maren Nielsdatter

150b 1775 Tr./Co. Anders Sørensen og Anne Cathrine Axelsdatter
150b 1775 Tr./Co. Niels Jensen og Dorthe Sørensdatter i Tislum
150b 1775 Tr./Co. Christen Christensen i Høgstrup, Torslev sogn og Mette Jensdatter i Tislum
150b 1775 Tr./Co. Severin Olesen og Karen Larsdatter i Birket
150b 1775 Tr./Co. Mads Sørensen og Karen Christensdatter i Nejstskov

150b 1776 Tr./Co. Anders Jensen og Else Jensdatter på Høgholt
151a 1776 Tr./Co. Jens Andersen kusk på Høgholt og Anne Jensdatter
151a 1776 Tr./Co. Peder Nielsen og Margrethe Olesdatter
151a 1776 Tr./Co. Peiter Nielsen og Ingeborg Christensdatter
151a 1776 Tr./Co. Hans Larsen og Johanne Kierulf Pedersdatter i Høgholt Mølle

151a 1777 Tr./Co. Christen Pedersen Bloch og Marie Mikkelsdatter

151a 1778 Tr./Co. Rasmus Hansen Galschiøt og Mette Pedersdatter
151a 1778 Tr./Co. Christen Nielsen og Else Nielsdatter i Grimshave
151a 1778 Tr./Co. Mads Larsen og Else Pedersdatter i Høgholt
151a 1778 Tr./Co. Jens Olesen og Sidsel Andersdatter Korsholt
151a 1778 Tr./Co. Lars Andersen og Johanne Pedersdatter

151a 1779 Tr./Co. Peder Pedersen og Maren Villadsdatter
151a 1779 Tr./Co. Christen Hansen Winther og Mette Marie Sørensdatter
151a 1779 Tr./Co. Ole Larsen Schiør? og Marie Nielsdatter
151a 1779 Tr./Co. Christen Simonsen og Kirsten Nielsdatter

151b 1780 Tr./Co. Christen Nielsen og Anne Margrethe Jensdatter
151b 1780 Tr./Co. Christen Larsen og Marie Nielsdatter Brygård
151b 1780 Tr./Co. Jørgen Jensen Mojen og Cathrine Thomasdatter
151b 1780 Tr./Co. Lars Sørensen og Johanne Kirstine Thomasdatter

151b 1781 Tr./Co. Peder Jensen og Kirsten Jensdatter
151b 1781 Tr./Co. Søren Nielsen Møller og Kirsten Christensdatter
151b 1781 Tr./Co. Jens Jensen og Cathrine Nielsdatter
151b 1781 Tr./Co. Anders Christensen fra Tolne og Marie Hansdatter Bakier
151b 1781 Tr./Co. Anders Larsen og Kirsten Nielsdatter Nørgård
151b 1781 Tr./Co. Villads Jensen og Maren Simonsdatter
151b 1781 Tr./Co. Mads Heileir og Else Pedersdatter
151b 1781 Tr./Co. Niels Jensen Lachiam? og Margrethe Jensdatter

151b 1782 Tr./Co. Peder Jensen og Sidsel Pedersdatter

151b 1783 Tr./Co. Jens Nielsen og Cathrine Axelsdatter
152a 1783 Tr./Co. Søren Knudsen og Lisbeth Jensdatter

152a 1784 Tr./Co. Søren Christensen Huus og Johanne Jensdatter
152a 1784 Tr./Co. Thomas Christensen Smed og Johanne Kierulf Mortensdatter
152a 1784 Tr./Co. Niels Christian Christensen og Anne Olesdatter

152a 1785 Tr./Co. Johan Pedersen og Kirsten Jensdatter

152a 1786 Tr./Co. Søren Jensen Søndergård og Marie Olesdatter i Grimshave
152a 1786 Tr./Co. Emmer Olesen fra Korsentved og Maren Madsdatter
152a 1786 Tr./Co. Jacob Nielsen og Cathrine Christensdatter

152a 1787 Tr./Co. Heile Nielsen og Anne Jensdatter i Korsentved
152a 1787 Tr./Co. Christen Larsen og Kirsten Christensdatter
152b 1787 Tr./Co. Niels Jensen Bles?alk og Anne Hansdatter Bakken

152b 1788 Tr./Co. Peder Nielsen i Birket og Mette? Jensdatter

152b 1789 Tr./Co. Søren Jensen Rytter og Kirsten Thomasdatter
152b 1789 Tr./Co. Niels Axelsen og Karen Christensdatter
152b 1789 Tr./Co. Marqvor og Maren Hansdatter

152b 1790 Tr./Co. Christen Thomsen i Birket og Inger Marie Christophersdatter i Grimshave
152b 1790 Tr./Co. Søren Christensen i Studsholt Mølle og Karen Christensdatter i Studsholt Mølle
152b 1790 Tr./Co. Lars Falster Heedemarch i Fladstrand og jomfru Brønnum på Høgholt
152b 1790 Tr./Co. Jens Jensen og Anne Kirstine Christensdatter på Stensbæk
153a 1790 Tr./Co. Anders Lauridsen i Korsentved og Kirsten Hansdatter i Tislum Bunke

153a 1791 Tr./Co. Laurids Hansen i Bakken og Mette Sophie Jensdatter
153a 1791 Tr./Co. Morten Sørensen i Sindal præstegård og enke Anne Jensdatter i Nejst
153a 1791 Tr./Co. Palle Olesen og Mette Jensdatter i Studsholt Mølle
153a 1791 Tr./Co. Lars Larsen Kringelholt og Margrethe Christensdatter Topholt

153b 1792 Tr./Co. Christen Lauridsen enkemand og Anne Nielsdatter

153b 1793 Tr./Co. Mads Christensen og Else Lauridsdatter begge i Tislum
153b 1793 Tr./Co. Peder Larsen emkemand i Stenberg i Lendum sogn og enke Margrethe Olesdatter i Tislum
153b 1793 Tr./Co. Hans Nielsen i Sindal sogn og Cathrine Pedersdatter i Nejst
153b 1793 Tr./Co. Laurids Christensen ladefoged på Høgholt og Maren Sørensdatter i Søndergaden?

154a 1794 Tr./Co. Christen Lauridsen og Anne Sørensdatter begge tjener på Høgholt
154a 1794 Tr./Co. Peder Hansen og Maren Pedersdatter
154a 1794 Tr./Co. Jens Andersen Smed enkemand i Glimsholt i Ugilt sogn og enke Maren Jensdatter i Skrejborg
154a 1794 Tr./Co. Jørgen Pedersen og Anne Andersdatter begge i Nygård

154a 1795 Tr./Co. Peder Andersen i Tislum og Anne Christiansdatter
154a 1795 Tr./Co. Peder Jensen Målund og Elisabeth Lauridsdatter på Høgholt

154a 1796 Tr./Co. ingen

154b 1797 Tr./Co. Peder Jensen Højberg og Anne Nielsdatter
154b 1797 Tr./Co. Christen Jensen og Karen Christensdatter Vognsbæk
154b 1797 Tr./Co. Niels Jensen og enke Anne Christensdatter i Hollet?

154b 1798 Tr./Co. Anders Mikkelsen og Kirstine Nielsdatter begge i Nejst
154b 1798 Tr./Co. Christen Andersen og enke Kirstine Nielsdatter i Engvad
154b 1798 Tr./Co. Niels Christensen i Volstrup og Mette Christensdatter i Annexgården
155a 1798 Tr./Co. Christen Thomsen enkemand skoleholder i Hørby og Dorthe Tyrrestrup på Høgholt
155a 1798 Tr./Co. Otto Henrik Sveistrup og Anne Pouline Boldt

155b 1799 Tr./Co. Otto Nielsen og Karen Jørgensdatter i Tislum
155b 1799 Tr./Co. Niels Andersen ladefoged på Høgholt og Else Olesdatter i Stensbæk

156a 1800 Tr./Co. Niels Mikkelsen og Maren Christensdatter begge i Nejst
156a 1800 Tr./Co. Mikkel Christensen i Rudsholt Mølle og Lars Korholts enke Johanne Pedersdatter
156b 1800 Tr./Co. Niels Nielsen i Korsholt og Maren Christensdatter i Rudsholt Mølle
156b 1800 Tr./Co. Mads Christensen i Tislum og Maren Lauridsdatter i Hørmested præstegård
157a 1800 Tr./Co. Niels Christensen på Høgholt og Mette Andersdatter

157a 1801 Tr./Co. Jens Hansen tjener i Nygård og Karen Christensdatter i Nejstskov
157b 1801 Tr./Co. Christen Andersen i Store Albæk i Lendum sogn og Dorthe Christensdatter i Lille Vognsbæk
157b 1801 Tr./Co. Christen Jensen og Johanne Lauridsdatter begge i Birket
158a 1801 Tr./Co. Jens Jensen i Fuglsang i Åsted sogn og Kirsten Marie Christensdatter i Tislum Nørgård
158a 1801 Tr./Co. Christen Christensen og Maren Nielsdatter begge på Høgholt

158a 1802 Tr./Co. Søren Simonsen i Nejstskov og Malene Lauridsdatter i Nygård
158b 1802 Tr./Co. Christen Jensen og enke Karen Jensdatter i Tislum

158b 1803 Tr./Co. Peder Nielsen enkemand og Anne Pedersdatter begge i Tislum
159a 1803 Tr./Co. Christen Andersen i Engvad og Karen Madsdatter i Tislum
159a 1803 Tr./Co. Jens Jensen i Åsted sogn og Kirsten Andersdatter i Tislum

159a 1804 Tr./Co. Anders Christensen enkemand i Tislum Bunkene og Else Knudsdatter i Tislum Bunkene
159b 1804 Tr./Co. Christen Christensen i Tolne by og sogn og Else Marie Knudsdatter

160a 1805 Tr./Co. Søren Knudsen enkemand og Mette Marie Jensdatter i Søndergård

160a 1806 Tr./Co. Niels Andersen Skersbæk? enkemand i Hørmested og enke Anne Olesdatter i Åsted Mølle
160a 1806 Tr./Co. Niels Nielsen Nippel i Mejling i Åsted sogn og Birgitte Jørgensdatter i Møjen
160b 1806 Tr./Co. Niels Jensen i Skoven i Tolne sogn og Maren Lauridsdatter i Korsholt

160b 1808 Tr./Co. Jacob Christensen og Anne Cathrine Thomasdatter begge på Høgholt
160b 1808 Tr./Co. Christen Jensen Bredsig og Maren Nielsdatter i Annexgården
161a 1808 Tr./Co. Søren Knudsen enkemand i Bunkene og Sidsel Lauridsdatter på Stensbæk
161a 1808 Tr./Co. Niels Jensen Tislum og Mette Nielsdatter i Nygård
161a 1808 Tr./Co. Jens Jensen Teglbrænder og Anne Jensdatter på Elkær

161b 1809 Tr./Co. Peder Pedersen i Kalsig i Tolne sogn og Johanne Cathrine Pedersdatter
161b 1809 Tr./Co. Christen Andersen i Grimshave og Maren Pedersdatter i Tislum

161b 1810 Tr./Co. Christen Olesen og Anne Margrethe Madsdatter begge i Tislum
162a 1810 Tr./Co. Morten Madsen i Tislum og Kirsten Pedersdatter i Mejlund

162a 1811 Tr./Co. Christen Andersen og Dorthe Sørensdatter
162a 1811 Tr./Co. Lars Pedersen Nejst og Kirsten Marie Jørgensdatter
162b 1811 Tr./Co. Morten Nielsen Skrejborg og Maren Sørensdatter i Stensbækhus
162b 1811 Tr./Co. Christen Christensen Flade og enke Margrethe Christensdatter i Kringelholt
162b 1811 Tr./Co. Jens Sørensen Horsnab og Gertrud Hansdatter i Tislum Mølle

163a 1812 Tr./Co. Ole Jeppesen i Øster Skærum og enke Maren Lauridsdatter i Tislum
163a 1812 Tr./Co. Søren Jensen i Linderum og Mariane Marcusdatter i Øster Tved
163b 1812 Tr./Co. Simon Christensen og Jens Jensens enke Anne Jensdatter i Teglhuset
163b 1812 Tr./Co. Jeppe Christensen i Nygård og enke Karen Madsdatter i Engvad
163b 1812 Tr./Co. Thomas Pedersen Slotved og Cathrine Marie Christensdatter i Birket
164a 1812 Tr./Co. Christen Nielsen på Høgholt og Else Marie Jespersdatter? i Møjen

164a 1813 Tr./Co. Christen Jørgensen i Sortkær i Elling sogn og Christiane Jørgensdatter i Møjen

164a 1814 Tr./Co. Christen Christensen Vidstrup og enke Karen Svendsdatter i Boller
164b 1814 Tr./Co. Hans Christensen Krogsdahl 37 år og Birthe Marie Sørensdatter 27 år

Tilbage til Download side

c