Tilbage til Download side

Mosbjerg sogn 1774-1814, viede

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Side nr. i kirkebogen, årstal, begivenhed, tekst

1b 1774 Tr./Co. Eiler Brøndorf og Maren Christensdatter
1b 1774 Tr./Co. Peder Nielsen fra Bindslev og Dorthe Christensdatter i Vogn
1b 1774 Tr./Co. Poul Nielsen Smed i Vogn og Kirsten Nielsdatter i Måstrup

1b 1775 Tr./Co. Alexander Nielsen og Maren Jensdatter i Vogn
1b 1775 Tr./Co. Christen Jensen og Maren Larsdatter i Mosbjerg
2a 1775 Tr./Co. Peder Nielsen og Else Jensdatter

2a 1776 Tr./Co. Jens Jensen Storegård og Johanne Larsdatter i Vogn
2a 1776 Tr./Co. Søren Christensen i Grårup og Kirsten Jensdatter

2a 1777 Tr./Co. Jacob Sørensen og Maren Nielsdatter
2a 1777 Tr./Co. Christen Andersen og Anne Jensdatter i Vestergård i Mosbjerg

2a 1778 Tr./Co. Jens Pedersen Stenum og Johanne Christensdatter
2a 1778 Tr./Co. Christen Broerholt herre til Villerup og forpagter på Eskær og Maren Severin Rosen
2a 1778 Tr./Co. Peder Hald og Anne på Kabeltved?
2b 1778 Tr./Co. Lars Jørgensen og Anne Margrethe Hansdatter i Mosbjerg
2b 1778 Tr./Co. Peder Isak og Maren Larsdatter
2b 1778 Tr./Co. Niels Jensen og Johanne Christensdatter

2b 1779 Tr./Co. Jørgen Nielsen Grårup og Anne Olesdatter
2b 1779 Tr./Co. Peder Pedersen Møller og Anne Jensdatter
2b 1779 Tr./Co. Christen Nielsen og Maren Jensdatter

2b 1780 Tr./Co. Jens Christensen og Kirsten Christensdatter
2b 1780 Tr./Co. Christen Nielsen og Maren Poulsdatter

2b 1781 Tr./Co. Jens Nielsen og Maren Christensdatter
2b 1781 Tr./Co. Niels Sørensen og Karen? Jensdatter Råbhøj
2b 1781 Tr./Co. Jens Jensen i Vogn og Johanne Christensdatter

3a 1782 Tr./Co. Lars Andersen og Maren Christensdatter i Søndergård i Vogn
3a 1782 Tr./Co. Lars Christensen og Anne Nielsdatter

3a 1783 Tr./Co. Christen Jensen og Anne Johansdatter
3a 1783 Tr./Co. Christen Madsen fra Tversted og Johanne Nielsdatter Lakhjem

3a 1784 Tr./Co. Christen Christensen i Lakhjem og Else Nielsdatter
3a 1784 Tr./Co. Peder Christensen og Karen Hvirp
3a 1784 Tr./Co. Peder Christensen og Maren Olesdatter
3a 1784 Tr./Co. Jep Jensen og Mette Christensdatter

3a 1785 Tr./Co. Jens Jørgensen og Anne Pallesdatter
3a 1785 Trol Jens Clemmensen og Maren Olesdatter, hun døde 14 dage efter
3b 1785 Tr./Co. Jens Sørensen Pål fra Bindslev og Elsebeth Malene Madsdatter i Mosbjerg Præstegård

3b 1786 Trol Peder Jørgensen fra Sindal og Else Sørensdatter i Mosbjerg, trolovelsen ophævet
4a 1786 Tr./Co. Christen Nielsen og Mette Poulsdatter i Bollehede
4a 1786 Tr./Co. Hans Pedersen og Else Andersdatter
4a 1786 Tr./Co. Peder Pedersen Grårup og Kirsten Madsdatter
4a 1786 Tr./Co. Søren Larsen og Else Jørgensdatter
4a 1786 Tr./Co. Lars Nielsen og Johanne Marie Nielsdatter

4a 1787 Tr./Co. Søren Chr. Grårup og Kirsten Jørgensdatter Hvirp
4a 1787 Tr./Co. Christen Larsen Vestergård og Karen Thomasdatter i Bindslev?
4a 1787 Trol Christen Poulsen og Maren Jepsdatter, trolovelsen ophævet
4b 1787 Tr./Co. Thomas Nielsen og Anne Marie Christensdatter
4b 1787 Tr./Co. Jens Clemmensen og Anne Christensdatter
4b 1787 Tr./Co. Niels Pedersen og Birthe Hvirp

4b 1788 Tr./Co. Peder Stephensen og Else Jensdatter
4b 1788 Tr./Co. Bertel Nielsen og Maren Poulsdatter i Mosen

4b 1789 Tr./Co. Christen Christensen og Kirsten i Vogn
5a 1789 Tr./Co. Peder Christensen og Anne Andersdatter i Måstrup
5a 1789 Tr./Co. Christen Christensen og Maren Nielsdatter i Vogn
5a 1789 Tr./Co. Christen Larsen og Karen Andersdatter Vogn
5a 1789 Tr./Co. Søren Nielsen og Anne Marie Christensdatter i Mosbjerg
5a 1789 Tr./Co. Søren Nielsen fra Sindal og Karen Poulsdatter
5a 1789 Tr./Co. Jens Nielsen og Anne Andersdatter i Måstrup

5a 1790 Tr./Co. Saddel Søren og Maren Pallesdatter i Mosbjerg
5a 1790 Tr./Co. Jørgen Jørgensen og enke Else Nielsdatter i Wien
5a 1790 Tr./Co. Christen Christensen Kræmmer i Mosbjerg og Christiane Pedersdatter i Skiortholt?

5b 1791 Tr./Co. Thomas Christensen i Eskær og Maren Andersdatter i Måstrup
5b 1791 Tr./Co. Christen Nielsen fra Råbjerg sogn og Maren Madsdatter i Måstrup
5b 1791 Tr./Co. Christen ? i Mølheden i Tolne sogn og Anne Pedersdatter i Vogn

5b 1792 Tr./Co. Peder Christensen og Johanne Jensdatter i Råbhøj
5b 1792 Tr./Co. Christen Jørgensen Hvirp og Maren Lauridsdatter, næstsøskendebørn
6a 1792 Tr./Co. Peder Lauridsen i Mosbjerg og Maren Jørgensdatter
6a 1792 Tr./Co. Heile Olesen og Anne Christensdatter i Måstrup

6a 1793 Tr./Co. Henrik Andersen og Anne Pedersdatter
6a 1793 Tr./Co. Anders Christensen og Karen Andersdatter
6a 1793 Tr./Co. Laurids Jensen fra Bøgsted i Åstrup sogn og Maren Jensdatter på Eskær

6a 1794 Tr./Co. Jens Christensen enkemand i Holmen i Elling sogn og Dorthe Jørgensdatter Hvirp
6b 1794 Tr./Co. Christen Christensen i Måstrup og Else
6b 1794 Tr./Co. Jens Sørensen i Mosbjerg og Marie Sørensdatter

6b 1795 Tr./Co. Niels Andersen og enke Maren Pedersdatter i Vogn
6b 1795 Tr./Co. Søren Nielsen Uggerhale og Anne Christensdatter Bollehede
6b 1795 Tr./Co. Christen Olesen og Mette Christensdatter i Blæsbjerg
6b 1795 Tr./Co. Christen Nielsen og Johanne Lauridsdatter

6b 1796 Tr./Co. Thomas Christensen enkemand og Kirstine Marie Pedersdatter

7a 1797 Tr./Co. Peder Sørensen i Mosbjerg og Karen Jacobsdatter
7a 1797 Tr./Co. Ole Lauridsen Sønderlev og Else Olesdatter i Mosbjerg
7a 1797 Tr./Co. Jens Pedersen i Råbhøj og Margrethe Sørensdatter

7a 1798 Tr./Co. Jens Nielsen enkemand og Else Jensdatter
7a 1798 Tr./Co. Jens Christensen enkemand i Lendum og Kirstine Christensdatter på Eskær
7a 1798 Tr./Co. Peder Nielsen og Margrethe Nicolaisdatter begge i Vogn
7a 1798 Tr./Co. Jens Christensen og enke Christiane Pedersdatter

7b 1799 Tr./Co. Christen Pedersen i Måstrup og Kirsten Madsdatter på Eskær

7b 1800 Tr./Co. Anders Mikkelsen i Råbhøj og Sidsel Pedersdatter i Nørgård i Vogn
7b 1800 Tr./Co. Christen Poulsen enkemand i Vogn og Mette Marie Jensdatter tjenende Jens Abildgård

8a 1802 Tr./Co. Niels Peitersen tjenende i Bakken i Hørmested sogn og Else Christensdatter i Måstrup
8a 1802 Tr./Co. Peder Pedersen enkemand i Måstrup og Mette Madsdatter på Eskær
8b 1802 Tr./Co. Christen Lauridsen tjenende i mosbjerg Præstegård og Maren Christensdatter kokkepige i Præstegården

8b 1803 Tr./Co. Christen Christensen og Margrethe Jensdatter i Måstrup

8b 1804 Tr./Co. Niels Andersen tjenende i Mosbjerg Præstegård og enke Margrethe Nicolaisdatter
10a 1804 Tr./Co. Jens Christensen i ? i Elling sogn og Johanne Pedersdatter på Eskær
10a 1804 Tr./Co. Christen Jensen Snedker fra Vester Skærum og Anne Balzersdatter?
10a 1804 Tr./Co. Jens Lauridsen i Sindal og Kirsten Jensdatter i Bjørnbak Mølle
10b 1804 Tr./Co. Christen Jensen i Lendum sogn og enke Maren Jensdatter i Måstrup
10b 1804 Tr./Co. Christen Jensen og Dorthe Pedersdatter på Eskær

11a 1805 Tr./Co. Jens Jensen tjenende i Ballegård og Kirsten Christensdatter i Grårup mølle
11a 1805 Tr./Co. Christen Iversen og Maren Sørensdatter begge tjenende i Overgård i Vogn
11a 1805 Tr./Co. Jacob Severin Rosen og Anne Jensdatter, kongebrev
11a 1805 Copul. Peder Christensen og Karen Poulsdatter begge på Eskær

11b 1806 Tr./Co. Bertel Christensen fra Topholt i Lendum sogn og Else Andersdatter i Mosbjerg Præstegård
11b 1806 Tr./Co. Anders Jørgensen fra Frø? i Elling sogn og Maren Lauridsdatter i Hvirp
12a 1806 Tr./Co. Jens Christian Thomsen og Anne Christensdatter i Gaden
12a 1806 Tr./Co. Peder Andersen enkemand i Tislum i Hørmested sogn og Johanne Iversdatter i Vogn

12a 1807 Tr./Co. Jesper Larsen Ryel? fra Astrup sogn og Marie Sørensdatter i Stendrup
12b 1807 Tr./Co. Anders Nielsen og Maren Nielsdatter begge tjenende på Eskær

12b 1808 Tr./Co. Christen Johansen i Mosbjerg og Anne Jensdatter tjenende Jens Abildgård i Vogn
12b 1808 Tr./Co. Niels Christensen ? og Anne Marie Christensdatter i Mosbjerg
13a 1808 Tr./Co. Thomas Pedersen fra Nejst i Hørmested sogn og Maren Nielsdatter i Søndergård i Mosbjerg

13a 1809 Tr./Co. Ole Jensen Skærby og Kirsten Jensdatter i Mosbjerg
13a 1809 Tr./Co. Anders Andersen fra Bakken i Tolne sogn og enke Else Jensdatter i Mosbjerg
13b 1809 Tr./Co. Christen Jensen og Maren Poulsdatter
13b 1809 Tr./Co. Jens Jensen Boberg enkemand i Sindal by og Anne Lauridsdatter i Vogn
13b 1809 Tr./Co. Christen Nielsen og Maren Christensdatter Vaaen
14a 1809 Tr./Co. Niels Poulsen i Vogn og Margrethe Pedersdatter i Måstrup
14a 1809 Tr./Co. Christen Pedersen og Elsen Nielsdatter
14a 1809 Tr./Co. Anders Christensen tjenende i Bollehede og Karen Christensdatter tjenende i Mosbjerg
14b 1809 Tr./Co. Niels Olesen enkemand i Vejerbakken i Åsted sogn og Mette Christensdatter Overgård i Vogn
14b 1809 Tr./Co. Christen Jensen i Måstrup og Anne Marie Pedersdatter i Råbhøj
14b 1809 Tr./Co. Peder Pedersen Moskær enkemand i Måstrup og Maren Pedersdatter i Måstrup
15a 1809 Tr./Co. Morten Sørensen enkemand og Kirsten Christensdatter begge i Mosbjerg Præstegård

15a 1810 Tr./Co. Niels Nielsen og Maren Christensdatter
15b 1810 Tr./Co. Jens Nielsen Knarborg fra Råbjerg sogn og Anne Jeppesdatter i Måstrup
15b 1810 Tr./Co. Ove Andersen og Anne Marie Jensdatter i Vogn

15b 1811 Tr./Co. Niels Jørgensen og Kirsten Lauridsdatter i Grårup
16a 1811 Tr./Co. Thøger Christensen i Stukholm? og Anne Kirstine Jørgensdatter
16a 1811 Tr./Co. Jens Jeppesen enkemand i Måstrup og Else Christensdatter i Mosbjerg
16a 1811 Tr./Co. Mikkel Pedersen og Anne Jensdatter
16b 1811 Tr./Co. Niels Pedersen enkemand i Gaden og ugifte Anne Marie Nielsdatter

16b 1812 Tr./Co. Christen Jensen i Måstrup og Maren Jeppesdatter i Måstrup
16b 1812 Tr./Co. Jens Jørgensen Agger og Johanne Cathrine Christensdatter i Lakhjem
17a 1812 Tr./Co. Christen Christensen Overgård i Vogn og Margrethe Jørgensdatter i ?drup

17a 1814 Tr./Co. Niels Frandsen Saxtrupaf Bjergby sogn og Anne Christensdatter
17a 1814 Tr./Co. Ole Jørgensen i Grårup og Margrethe Nielsdatter i Vogn
17b 1814 Tr./Co. Anders Jensen 32 år og Maren Nielsdattr 33 år i Måstrup
17b 1814 Tr./Co. Laurids Nielsen i Vogn 37 år og Johanne Christensdatter i Vogn 24 år
17b 1814 Tr./Co. Christen Pedersen i Mosbjerg 29 år og Else Christensdatter 33 år
18a 1814 Tr./Co. Niels Christian Thomsen 27? år og Karen Christensdatter 37 år tjenende i Mosbjerg Præstegård
18a 1814 Tr./Co. Jens Jeppesen i Måstrup 24 år og Mette Marie Nielsdatter i Vogn 24 år
18a 1814 Tr./Co. Thomas Nielsen enkemand i Mosbjerg 48 år og enke Mette Christensdatter i Søndergård i Mosbjerg

Tilbage til Download side

c