Tilbage til Download side

Dråby sogn 1693-1732, døbte

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, tekst

1694 2 Christen Lang i Dråby - Karen
1694 2 Peder Hjulmand i Holme - Peder
1694 2 Søren Bjerre i Boeslum - Søren
1694 2 Hans Jacobsen - Anne Marie
1694 2 Søren Pedersen Kjeldsen i ?? - Peder
1694 2 Jørgen Espensen i Holme - Christen
1694 2 Peder Jensen i Dråby - ??
1694 2 Rasmus Timsen i Egsmark - Mette
1694 2 Skriver Søren i Boeslum - Peder
1694 2 Rasmus Pedersen i Stubbe - Anne
1694 2 Knud Sørensen i Egsmark - Søren
1694 2 Peder Hestgaard i Boeslum - Anne
1694 2 Peder Ibsen i Boeslum - ikke noteret
1694 2 Rasmus Smed i Dråby - Søren og Jørgen
1694 2 Rasmus Rasmussen i Handrup - Anne
1694 2 Søren Andersen i Boeslum - ikke noteret
1694 2 R?? Peder i Boeslum - ikke noteret
1694 2 Rasmus Møller i Ørnbjerg Mølle - Anne
1694 2 Jacob Pedersen i Egsmark - Laurids
1694 2 Peder Nielsen i Holme - Niels
1694 2 Søren Andersen i Holme - ?aren

1695 3 Christen Sauker i Boeslum - ikke noteret
1695 3 Peder Kock i Dråby - ikke noteret
1695 3 Rasmus Østergaard i Egsmark - Rasmus
1695 3 Søren Hyllested - ikke noteret
1695 3 Jens Hesthauge i Boeslum - Jens
1695 3 Rasmus Hansen i Handrup - ikke noteret
1695 3 Søren Christensen i Holme - Christen
1695 3 Dråby Mette slegfredbarn - Kirsten
1695 3 Teil Mads?? i Dråby - Niels
1695 3 Rasmus Molbo i Egsmark - Karen
1695 3 Skriver Rasmus i Boeslum - Anne
1695 3 Niels Grønfeld i Dråby - Niels
1695 3 Peder Pedersen i Holme - Mette
1695 3 Peder Mikkelsen Hestgaard i Boeslum - ikke noteret
1695 3 Rasmus Sørensen i Dråby - Jens
1695 3 Niels Gaaskjær i Boeslum - Kirsten
1695 3 Jens Pedersen i Holme - Johanne
1695 3 Maren Jørgensdatter slegfred i Boeslum - Kirsten
1695 3 Rasmus Andersen i Holme - Peder
1695 3 Søren Bonde i Boeslum - Anders
1695 3 Rasmus Jørgensen i Boeslum - Rasmus
1695 3 Rasmus Madsen i Dråby - Gertrud
1695 3 Hans Andersen i Stubbe - Maren
1695 4 Søren Willumsen i Boeslum - tvillinger ikke noteret
1695 4 Søren Helles i Boeslum - Niels

1696 4 Peder Ibsen i Boeslum - Maren
1696 4 Johanne Pedersdatter i ? slegfred - Peder
1696 4 Christen Sørensen i Handrup - ?
1696 4 Mads Christensen i Handrup - Karen
1696 4 Rasmus Jørgensen i Lyngsbæk - Jørgen
1696 4 Maren Rasmusdatter slegfred i Boeslum - Rasmus
1696 4 Søren Pedersens datter slegfred i Boeslum - Søren
1696 4 Jens Hesthauge i Boeslum - Rasmus
1696 4 Niels Mortensen i Lyngsbæk - ikke noteret
1696 4 Rasmus Jørgensen i Boeslum - Bodil
1696 4 Peder Molbo i Boeslum - Laurids
1696 4 Christen Christensen i Hav Mølle - Laurids
1696 4 Stubbe Jens i Boeslum - Rasmus
1696 4 Søren Gaaskjær i Dråby - ikke noteret
1696 4 Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk - Mette
1696 4 Søren Møller i Dråby - Mette
1696 4 Søren Hyllested i Dråby - Niels
1696 4 Justitsråd ?? - Christian
1696 5 Skriver Søren i Boeslum - Christian
1696 5 Anne, Rasmus Hansens slegfred i Holme - Søren
1696 5 Staal Jens i Boeslum - Søren
1696 5 Mads Rasmussen i Boeslum - Rasmus
1696 5 Søren Pedersen Kjeldsen i Boeslum - Anne
1696 5 Anders Christensen i Holme - Jens

1697 5 Peder Lang i Dråby - Anne
1697 5 Jacob Hjulmand i Boeslum - Kirsten
1697 5 Jens Rasmussen i Handrup - Rasmus
1697 5 Peder Jensen i Dråby - Kirsten
1697 5 Christen Sauker i Boeslum - Morten
1697 5 Mads Madsen i Holme - Dorthe
1697 5 Niels Grønfeld i Dråby - Rasmus
1697 5 Knud Sørensen i Egsmark - Mikkel
1697 6 Henrik Rytter i Lyngsbæk - Anders
1697 6 Søren Olufsen i Dråby - Maren
1697 6 Rytter Jørgen Chrises i Handrup - Elsebeth Marie
1697 6 Søren Caspersen i Handrup - Maren
1697 6 Søren Christensen i Holme - Anne
1697 6 Peder Nielsen i Holme - Jens
1697 6 Christen Christensen i Hav Mølle - Peder
1697 6 Christen Sørensen i Handrup - Søren
1697 6 Mikkel Sørensen i Hestgården i Handrup - ikke noteret
1697 6 Peder Post i Egsmark - Rasmus

1698 6 Peder Kock i Dråby - Kirsten
1698 6 Peder Lang i Dråby - Jens
1698 6 Rasmus Rasmussen i Handrup - Anne
1698 6 Jacob Pedersen i Handrup - Peder
1698 6 Søren Sørensen Ravn i Handrup - Anne?
1698 7 Skriver Oluf i Boeslum - Mads
1698 7 Søren Pedersen Kjeldsen i Boeslum - Anne
1698 7 Oluf Andersen i Boeslum - Christen
1698 7 Jens Nielsen i Handrup - Dorthe
1698 7 Mads Rasmussen i Boeslum - Anne
1698 7 Oluf Kock i Dråby - Rasmus
1698 7 Rasmus Bertelsen ?? i Handrup Jens
1698 7 Peder Hestgaard i Egsmark - Maren
1698 7 Niels Gaaskjær i Dråby - Rasmus
1698 7 Rasmus Espensen i Boeslum - Anne
1698 7 Jacob Hjulmand i Boeslum - Maren
1698 7 Jacob Gødesen i Boeslum - Maren
1698 7 Skriver Rasmus i Boeslum - Maren
1698 7 Thyge Mikkelsen i Lyngsbæk - Dorthe
1698 7 Rasmus Overgaard i Handrup - Maren
1698 7 Søren Andersen i Boeslum - Rasmus
1698 7 Jens Pedersen i Holme - Christen
1698 8 Rasmus Grønfeld i Dråby - Oluf
1698 8 Hans Andersen i Stubbe - Rasmus
1698 8 Rasmus Smed i Dråby - Søren
1698 8 Mikkel Jensen i Lyngsbæk - Anne
1698 8 Søren Hyllested i Dråby - ikke noteret
1698 8 Niels Mortensen i Lyngsbæk - Birgitte

1699 8 Christen Sauker i Boeslum - Maren
1699 8 Jens Rasmussen i Handrup - Laurids
1699 8 Skriver Søren i Boeslum - Birgitte
1699 8 Jens Jensen i Boeslum - Jens
1699 8 Søren Bachmand - Maren
1699 8 Anders Christensen i Holme - Maren
1699 8 Peder Bachmands datter? uægte i Boeslum - Niels, udlagt Rasmus Rasmussen i Elsegårde
1699 9 Søren Sørensen i Handrup - Søren
1699 9 Rasmus Bertelsen i Handrup - Søren
1699 9 Mads Skriver? i Dråby - ikke noteret
1699 9 Søren Willumsen i Boeslum - Christen
1699 9 Rasmus Samsøs datter slegfred - Anne
1699 9 Rasmus Hansen i Egsmark - Claus
1699 9 Rasmus Jørgensen i Boeslum - Mette
1699 9 Rasmus Madsen i Holme - Mads
1699 9 Staal Jens i Boeslum - Dorthe
1699 9 Rasmus Høgh i Lyngsbæk - Anders
1699 9 Christen Lang i Dråby - Inger
1699 9 Sl. Rasmus Overgaard i Egsmark - Rasmus
1699 9 Peder Trold i Boeslum - Rasmus og Niels
1699 9 Rasmus Bachmand i Boeslum - Jørgen
1699 9 Niels Gaaskjær i Dråby - Dorthe

1700 10 Anders Hesthauge i Handrup - Jens
1700 10 Peder Hestgaard i Handrup - Maren
1700 10 Rasmus Rasmussen i Boeslum - Jens
1700 10 Rasmus Jensen i Egsmark - Birgitte
1700 10 Rasmus Grønfeld i Dråby - Jørgen
1700 10 Skriver Oluf i Boeslum - Maren
1700 10 Niels Grønfeld i Dråby - Jens
1700 10 Maren Jensdatter Høgh slegfred i Lyngsbæk - ??
1700 10 Christen Havmøller - Anne
1700 10 Oluf Kock i Egsmark - Rasmus
1700 10 Søren Krogh - Jørgen
1700 10 Søren Terkelsen i Holme - Terkel
1700 10 Søren Bjerre i Boeslum - Maren
1700 11 Stubbe Jens i Boeslum - Dorthe
1700 11 Rasmus Madsen i Holme - Anders
1700 11 Thyge Mikkelsen i Lyngsbæk - ikke noteret
1700 11 Henrik Mulmand? Bolbjerre? - Hans Jacob
1700 11 Mogens Glad i Egsmark - Maren
1700 11 Rasmus Overgaard i Handrup - Søren

1701 11 Jens Rasmussen i Handrup - Laurids
1701 11 Jens Nielsen i Handrup - Maren
1701 11 Peder Lang i Boeslum - Anne
1701 11 Rasmus Pedersen Bachmand i Boeslum - ikke noteret
1701 12 Jens Hesthauge i Egsmark - Søren
1701 12 Rasmus Smed i Dråby - Maren
1701 12 Niels Mikkelsen i Boeslum - Mikkel
1701 12 Jens Andersen i Boeslum - ikke noteret
1701 12 Peder Hestgaard i Boeslum - ikke noteret
1701 12 Jens Christensen i Skov Mølle - Mikkel
1701 12 Christen Sørensen i Dråby - Dorthe
1701 12 Niels Mortensen i Lyngsbæk - ikke noteret
1701 12 Søren Andersen i Dråby - Jens
1701 12 Mads Rasmussen i Boeslum - ikke noteret
1701 12 Hans Andersen i Stubbe - Anders
1701 12 Peder Post i Egsmark - Rasmus
1701 12 Søren Ravn i Handrup - Maren
1701 12 Christen Sauker i Boeslum - Morten
1701 12 Mads Skrædder i Dråby - Karen

1702 13 Jørgen Lauridsen i Egsmark - Christen
1702 13 Rasmus Sørensen Nielsen i Handrup - Søren
1702 13 Rasmus Grønfeld i Dråby - Rasmus
1702 13 Oluf Kock i Egsmark - Oluf
1702 13 Rasmus Timsen i Egsmark - Karen
1702 13 Rasmus Hansen i Egsmark - Hans
1702 13 Peder Kock i Dråby - Dorthe
1702 13 Søren Bachmand i Dråby - Poul
1702 13 Oluf Jørgensen i Boeslum - Jørgen
1702 13 Søren Terkelsen i Holme - Anne
1702 13 Kaae Christen i Holme - Maren
1702 13 Thyge Mikkelsen i Lyngsbæk - Mikkel
1702 14 Stubbe Rasmus i Boeslum - Rasmus
1702 14 Peder Skrædder i Boeslum - Anders
1702 14 Søren Andersen i Holme - Kirsten
1702 14 Anders Madsen i Egsmark - Mads
1702 14 Rasmus Bertelsen i Handrup - Peder
1702 14 Niels Mortensen i Lyngsbæk - Kjeld
1702 14 Niels Grønfeld i Dråby - ??
1702 14 Johan Reimer af ??gården i København - Anne
1702 14 Hans Sørensen i Skovhuset - Sidsel
1702 14 Jens Hesthauge i Handrup - Mette
1702 14 Maren Rasmusdatter slegfred i Boeslum - Dorthe, udlagt Niels Feldbereder i Boeslum
1702 15 Søren Gaaskjær i Dråby - Hans
1702 15 Oluf Andersen i Dråby - Søren
1702 15 Niels Thøgersen i Dråby - Birgitte
1702 15 Kirsten Rasmusdatter slegfred i Boeslum - Anne, udlagt Rasmus Kocks søn Jørgen i Dråby
1702 15 Niels Lauridsen i Dråby - Mette Marie
1702 15 Jens Kannegaard i Handrup - Søren
1702 15 Staal Jens i Boeslum - Jørgen
1702 15 Knud Sørensen i Egsmark - Niels

1703 15 Niels Mikkelsen i Boeslum - Peder
1703 15 Rasmus Høeg i Lyngsbæk - Maren
1703 15 Jens Andersen i Boeslum - Maren
1703 16 Jens Hesthauge i Egsmark - Kirsten
1703 16 Jacob Hjulmand i Boeslum - Tvillinger som døde
1703 16 Rasmus Rasmussen i Handrup - Rasmus
1703 16 Jens Rasmussen i Egsmark - Anne
1703 16 Rasmus Espensen i Boeslum - Maren
1703 16 Rasmus Jensen i Egsmark - Anne
1703 16 Anders Christensen i Holme - Sara
1703 16 Søren Bjerre i Boeslum - Peder
1703 16 Søren Andersen i Dråby - Gertrud
1703 16 Rasmus Grønfeld - Dødfødt
1703 16 Rasmus Nielsen i Handrup - Mads
1703 16 Peder Pedersen Hjulmand i Holme - Jens
1703 16 Anders Kock - Jørgen
1703 16 Peder Sørensen i Handrup - Kirsten
1703 17 Ikke noteret slegfred i Handrup - Tvillinger som døde
1703 17 Mogens Glad i Egsmark - Søren
1703 17 Mikkel Jensen i Lyngsbæk - Jens
1703 17 Peder Lang i Boeslum - Karen
1703 17 Margrethe Andersdatter slegfred - Maren
1703 17 Søren Mikkelsen i Boeslum - Maren
1703 17 Bund Søren i Dråby - Kirsten
1703 17 Rasmus Overgaard i Handrup - Niels
1703 17 Jørgen Rasmussen Kock i Dråby - Anne
1703 17 Unge Rasmus Kjeldsen i Dråby - Dødfødt

1704 17 Store Rasmus Grønfeld i Dråby - Anne Marie
1704 18 Christen Sauker i Boeslum - Karen
1704 18 Jens Hesthauge i Egsmark - Karen?
1704 18 Hans Rasmussen i Holme - Dorthe
1704 18 Jens Hesthauge i Boeslum - Søren
1704 18 Casten Christensen i Boeslum - Søren og Maren
1704 18 Christen Sørensen i Holme - Anne
1704 18 Skriver Oluf i Boeslum - ??
1704 18 Søren Krogh i Boeslum - Maren
1704 18 Peder Post i Egsmark - Peder
1704 18 Unge Rasmus Grønfeld i Dråby - Maren
1704 19 Rasmus Rasmussen i Handrup - Anne
1704 19 Jacob Hjulmand i Boeslum - Søren
1704 19 Rasmus Rasmussen Bachmand i Boeslum - Dorthe
1704 19 Oluf Andersen i Dråby - Anne
1704 19 Jens Kannegaard i Handrup - Maren
1704 19 Søren Bachmand i Dråby - Rasmus
1704 19 Oluf Kock i Egsmark - Dorthe
1704 19 Søren Ravn i Egsmark - Jens
1704 20 Jens Andersen i Boeslum - Anders
1704 20 Knud Sørensen i Egsmark - Christen
1704 20 Rasmus Hansen i Egsmark - Birgitte
1704 20 Jens Jensen i Boeslum - Laurids
1704 20 Søren Bjerre i Boeslum - Peder
1704 20 Ingvar Sørensen i Egsmark - ikke noteret
1704 20 Niels Mortensen i Lyngsbæk - Karen og Dorthe
1704 20 Søren Andersen i Holme - Maren
1704 20 Niels Thøgersen i Dråby - Karen?
1704 20 Jens Rasmussen i Egsmark - Jens
1704 21 Søren Gaaskjær i Dråby - Hans
1704 21 Hans Rasmussen i Holme - Karen

1705 21 Hans Terkelsen i Holme - Karen
1705 21 Christen Bødker i Egsmark - Rasmus
1705 21 Søren Hyllested i Dråby - Jacob og Elisabeth
1705 21 Christen Pedersen i Holme - Laurids
1705 21 Bodil Baltsersdatter slegfred i Holme - Kirsten
1705 21 Rasmus Bertelsen i Handrup - Morten
1705 21 Hans Sørensen i Skovhuset - Dorthe
1705 22 Peder Skrædder i Boeslum - Anne
1705 22 Rasmus Timsen i Egsmark - Jens
1705 22 Peder Kock i Dråby - Anne
1705 22 Anders Madsen i Egsmark - Søren
1705 22 Søren Madsen i Egsmark - Mads
1705 22 Mads Rasmussen i Boeslum - Maren
1705 22 Rasmus Kjeldsen i Dråby - ikke noteret
1705 22 Niels Nielsen Post i Handrup - Maren
1705 22 Casten Christensen i Boeslum - Rasmus
1705 22 Søren Andersen i Dråby - Birgitte
1705 22 Rasmus Espensen i Boeslum - Kirsten
1705 23 Anne Rasmusdatter slegfred i Boeslum - Rasmus
1705 23 Christen Sørensen i Holme - Anders
1705 23 En fattig fremmed mand i Egsmark - Bendix og Johanne
1705 23 Jens Christensen i Skov Mølle - Niels
1705 23 Mads Skrædder i Dråby - Dødfødt
1705 23 Teil Rasmus i Dråby - Karen
1705 23 Peder Hesthauge i Egsmark - Maren
1705 23 Rasmus Høeg i Lyngsbæk - Kirsten
1705 23 Jens Andersen i Boeslum - Birgitte

1706 24 Jørgen Kock i Dråby - Rasmus
1706 24 Unge Rasmus Grønfeld - Niels
1706 24 Oluf Andersen i Dråby - Anne, død straks
1706 24 Niels Mikkelsen i Boeslum - Mikkel
1706 24 Jens Jensen i Handrup - Søren
1706 24 Staal Rasmus i Boeslum - Karen
1706 24 Hans Rasmussen i Holme - ikke noteret
1706 24 Søren Mikkelsen i Boeslum - Søren
1706 24 Søren Glad i Boeslum - Lisbeth
1706 24 Christen Sauker i Boeslum - ikke noteret
1706 25 Peder Sørensen i Handrup - Søren
1706 25 Store Jens i Boeslum - Christen
1706 25 Rasmus Rasmussen Stubbe i Boeslum - Niels
1706 25 Peder Sørensen i Egsmark - Kirsten
1706 25 Unge Rasmus Sørensen i Dråby - Dødfødt
1706 25 Anders Kock i Holme - Peder
1706 25 Mette Glad slegfred i Boeslum - Niels
1706 25 Rasmus Bertelsen i Handrup - Bodil
1706 25 Store Peder i Handrup - Maren
1706 25 Rasmus Jensen i Egsmark - ??
1706 25 Snedker Jens i Boeslum - Peder
1706 26 Hans Terkelsen i Holme - Kirsten
1706 26 Christen Pedersen i Holme - Peder
1706 26 Maren Jensdatter slegfred i Holme - Søren
1706 26 Jørgen Lauridsen i Handrup - Laurids
1706 26 Søren Sørensen Ravn i Egsmark - Jens
1706 26 Laurids Jensen i Egsmark - Ingeborg
1706 26 Rasmus Espensen hyrde i Boeslum - Jens
1706 26 Hans Andersen i Stubbe - Rasmus

1707 26 Jens Grønfeld i Dråby - Lisbeth
1707 26 Unge Rasmus Kjeldsen i Dråby - Dødfødt
1707 26 Store Jens i Boeslum - Anne
1707 27 Ældre Rasmus Kjeldsen i Dråby - Mette
1707 27 Anders Pedersen i Handrup - Peder
1707 27 Jens Kannegaard i Handrup - ikke noteret
1707 27 Mads Skrædder i Dråby - Karen
1707 27 Rasmus Timsen i Egsmark - Rasmus
1707 27 Mogens Glad i Egsmark - Karen
1707 27 Anders Rasmussen i Dråby - Rasmus
1707 27 Jens Rasmussen i Egsmark - Dødfødt
1707 27 Christen Sørensen i Holme - Maren
1707 28 Hans ?? meget utydeligt
1707 28 ?? i Holme - Dødfødt
1707 28 Rasmus Murmand i Handrup - Rasmus
1707 28 Jens Hesthauge i Boeslum - Anders
1707 28 Hans Andersen i Boeslum - Kirsten
1707 28 Jørgen Pedersen i Dråby - Dorthe
1707 28 Rasmus Overgaard i Handrup - Morten
1707 28 Søren Bjerre i Boeslum - Kirsten
1707 28 Hans Sørensen i Skovhuset - Søren
1707 28 Snedker Jens i Boeslum - Søren
1707 28 Teil Rasmus i Boeslum - Oluf
1707 29 Søren Gaaskjær i Dråby - Jens
1707 29 Hans Rasmussen i Holme - Rasmus
1707 29 Peder Hjulmand i Holme - ikke noteret
1707 29 Casten Christensen i Boeslum - ikke noteret
1707 29 Søren Terkelsen i Holme - Oluf

1708 29 Mikkel Jensen i Lyngsbæk - Maren
1708 29 Jens Andersen i Boeslum - Morten, død straks
1708 29 Rasmus Grønfeld på bakken i Dråby - Maren
1708 29 Anders Pedersen i Handrup - Død straks
1708 29 Lille Rasmus Kjeldsen i Dråby - Dødfødt
1708 30 Mads Rasmussen i Boeslum - Inger
1708 30 Peder Skrædder i Boeslum - Rasmus
1708 30 Søren Hyllested i Dråby - Anne
1708 30 Søren Madsen i Egsmark - ikke noteret
1708 30 Anders Mikkelsen i Boeslum - Anne
1708 30 Jens Gundesen i Boeslum - Erik
1708 30 Søren Mikkelsen i Boeslum - Mikkel
1708 30 Søren Andersen i Dråby - Jørgen
1708 30 Niels Post i Handrup - Maren og Dorthe, Dorthe døde straks
1708 31 Jens Olufsen i Boeslum - Oluf
1708 31 Christen Pedersen i Holme - Laurids
1708 31 Jens Mortensen i Dråby - Niels

1709 31 Peder Kock i Dråby - Mette
1709 31 Peder Hjulmand i Holme hans datter Marens slegfred - Maren
1709 31 Anders Pedersen i Handrup - Peder
1709 31 Jørgen Kock i Dråby - Mette
1709 31 Christen Sauker i Boeslum - Anne
1709 32 Niels Mikkelsen i Boeslum - Anne
1709 32 Lille Rasmus Kjeldsen i Dråby - Dødfødt
1709 32 Jens Andersen i Boeslum - Tvillinger, døde straks
1709 32 Niels Gaaskjærs datter slegfred - ??
1709 32 Rasmus Hansen i Holme - Rasmus
1709 32 Anders Rasmussen i Dråby - Maren
1709 32 Rasmus Bertelsen i Handrup - Morten
1709 32 Søren Gaaskjær i Dråby - Rasmus
1709 32 Sl. Søren Møller i Ebeltoft hans datter Anne slegfred - Terkel
1709 32 Rasmus Jensen i Boeslum hans steddatter Anne slegfred - Maren
1709 32 Snedker Jens - Søren, inddåb
1709 32 Peder Overgaard i Egsmark - Dorthe
1709 32 Jens Rasmussen i Egsmark - Anne
1709 33 Mads Rasmussen i Boeslum - Jens
1709 33 Maren Gundesdatter slegfred - Laurids
1709 33 Rasmus Hansen i Handrup - Jens
1709 33 Peder Olufsen i Egsmark - Maren
1709 33 Christen Bødker i Egsmark - Hans
1709 164 Søren Madsens steddatter i Boeslum slegfred - Niels (anført under begravede)

1710 33 Søren Mikkelsen i Boeslum - Laurids
1710 33 Rasmus Mortensen i Boeslum - Anne
1710 33 Rasmus Murmand i Handrup - Jens
1710 33 Casten i Boeslum - Søren
1710 33 Skrædder Rasmus i Boeslum - Birgitte
1710 34 Store Rasmus Kjeldsen i Dråby - Karen
1710 34 Mikkel Sørensen i Handrup - Kirsten
1710 34 Jens Nielsen i Handrup - Anne
1710 34 Karen?? Hansen i Holme - Niels
1710 34 Jens Eskildsen i Handrup - Jens
1710 34 Jens Kannegaard i Handrup - Knud
1710 34 Store Jens i Boeslum - Søren
1710 34 Rasmus Giug?? i Boeslum - Maren
1710 34 Søren Olufsen i Egsmark - Anne
1710 34 Peder Rytter i Handrup - Simon
1710 35 Rasmus Jørgensen i Lyngsbæk - Peder
1710 35 Snedker Jens i Boeslum - Dorthe
1710 35 Jens Ørnbjerg Møller - Dødfødt

1711 35 Anders Pedersen i Handrup - Dødfødt
1711 35 Anders Hyllested i Dråby - Anne
1711 35 Jens Rasmussen i Lyngsbæk - Rasmus
1711 35 Søren Madsen i Egsmark - Mikkel
1711 35 Valborg Andersdatters datter i Boeslum slegfred - Maren
1711 35 Christen Pedersen i Holme - Kirsten
1711 35 Jens Andersen i Boeslum - Morten
1711 35 Niels Thøgersen i Dråby - Thøger
1711 35 Jørgen Kock i Dråby - Mette
1711 35 Jens Jacobsen i Egsmark - Kirsten
1711 36 Hans Greisen i Dråby - Søren
1711 36 Søren Bjerre i Boeslum - Hans
1711 36 Mads Pedersen i Dråby - Peder

1712 37 Anders Rasmussen i Dråby - Mette
1712 37 Mads Jacobsen i Boeslum - Jacob
1712 37 Niels Mikkelsen i Boeslum - Anne
1712 37 Jens Hesthauge i Egsmark - Dorthe
1712 37 Jens Andersen i Boeslum - Anne
1712 37 Maren Pedersdatter slegfred - Karen
1712 37 Baltser Mikkelsen i Holme - Anne
1712 37 Anders Pedersen i Handrup - Søren
1712 37 Jens Nielsen i Handrup - Dorthe
1712 37 Casten Christensen i Boeslum - Søren
1712 37 Jens Mortensen i Dråby - Mette
1712 37 Søren Hvisberg i Boeslum - Maren
1712 37 Jens Grønfeld i Dråby - Rasmus
1712 37 Mads Hjulmand i Boeslum - Rasmus
1712 38 Kaae Christen i Holme - Mette
1712 38 Jens Rasmussen i Ørnbjerg Mølle - Christian
1712 38 Lille Rasmus Kjeldsen i Dråby - Søren
1712 38 Jørgen Kock i Dråby - Rasmus

1713 38 Søren Mikkelsen i Boeslum - Mette
1713 38 Søren Pedersen i Dråby - Peder
1713 38 Rasmus Pedersen i Dråby - Peder
1713 38 Anne Madsdatter i Boeslum slegfred - Karen
1713 38 Jørgen Sørensen Trold i Handrup - Søren
1713 38 Lille Rasmus Grønfeld i Dråby - Mikkel
1713 38 Rasmus Jensen Smed i Dråby - Dorthe
1713 38 Rasmus? Sørensen i Handrup - Dorthe
1713 38 Abraham Jacobsen i Egsmark - Margrethe
1713 38 Hans Andersen i Boeslum - Karen
1713 39 Jørgen Sørensen i Boeslum - Birthe
1713 39 Rasmus Espensen i Boeslum - Margrethe
1713 39 Rasmus Mortensen i Boeslum - Søren
1713 39 Jens Lund i Handrup - Karen
1713 39 Jens Timsen i Lyngsbæk - Laurids
1713 39 Teil Rasmus i Dråby - Jens
1713 39 Erik Rasmussen i Handrup - Rasmus
1713 39 Kjeld Pedersen i Egsmark - Mikkel
1713 39 Søren Gaaskjær i Dråby - Jens
1713 39 Maren Sørensdatter uægte - Maren
1713 39 Søren Mikkelsen i Holme - Anne
1713 39 Rasmus Lang i Boeslum - Dorthe
1713 40 Snedker Jens i Boeslum - Søren
1713 40 Oluf Jensen i Egsmark - Anne
1713 40 Jørgen Sørensen i Boeslum - Maren
1713 40 Jens Jacobsen i Egsmark - Jacob
1713 40 Poul Jacobsen Sadelmager i Holme - Hans
1713 40 Jørgen Lauridsens enke Gertrud Andersdatter i Egsmark slegfred - Jørgen, udlagt Christen Andersen tjenende i Begtrup

1714 40 Søren Andersen Hyllested i Dråby - Maren
1714 40 Mette Jensdatter i Dråby slegfred - Christen
1714 40 Hjul Søren i Egsmark - Søren
1714 40 Anne Hansdatter i Egsmark enke efter Rasmus Johnsen i Ebeltoft - Elsevine? Cathrine
1714 40 Rasmus Krog i Boeslum - Maren
1714 40 Hans Greisen i Dråby - Anne
1714 41 Rasmus Jacobsen i Boeslum - Søren
1714 41 Jens Sørensen i Egsmark - Søren
1714 41 Anne Rasmusdatter i Boeslum uægte - Jens
1714 41 Jens Rasmussen i Ørnbjerg Mølle - Hans
1714 41 Jørgen Trold i Handrup - Peder
1714 41 Rasmus Voldborg i Handrup - Jens
1714 41 Jens Jensen i Handrup - Mikkel
1714 41 Maren Voldborg slegfred - Rasmus
1714 41 Søren Mikkelsen i Holme - Maren
1714 41 Søren Sørensen i Handrup - Søren
1714 41 Store Jens i Boeslum - Maren
1714 41 Carsten Pedersen i Boeslum - Karen
1714 41 Peder Sørensen i Egsmark - Anne
1714 42 Rasmus Samsing i Boeslum - Maren
1714 42 Sau Niels i Boeslum - Jens
1714 42 Søren Konge i Dråby - Laurids?
1714 42 Abraham Jacobsen i Egsmark - Niels

1715 42 Anders Overgaard i Handrup - Jens
1715 42 Rasmus Pedersen i Dråby - Søren
1715 42 Mikkel Baltersen i Holme - Dorthe
1715 42 Søren Glad i Boeslum - Anne
1715 42 Rasmus Jensen Smed i Dråby - Jørgen
1715 42 Christen Hansen i Holme - Simon
1715 42 Anders Rasmussen i Dråby - Jens
1715 42 Niels Thøgersen i Dråby - Maren
1715 43 Mads Jacobsen i Boeslum - Anne
1715 43 Maren Terkelsdatter uægte - Mette
1715 43 Peder Visberg i Dråby - Jens
1715 43 Stubbe Rasmus og Maren Sørensdatter slegfred i Boeslum - Søren
1715 43 Kaae Christen i Holme - Jens og Anders
1715 43 Peder Rasmussen i Stubbe - Maren
1715 43 Maren Mikkelsdatter slegfred - Anne, udlagt Mikkel Pedersen ridefoged på Rugård
1715 43 Søren Madsen i Egsmark - Niels
1715 43 Søren Mikkelsen i Holme - Kirsten
1715 43 Rasmus Voldborg i Handrup - Jens
1715 43 Søren Hyllested i Holme - Maren
1715 43 Skov Rasmus i Handrup - Karen
1715 43 Rasmus Grønfeld i Dråby - Rasmus
1715 43 Jens Grønfeld i Dråby - Niels
1715 43 Rasmus Jacobsen i Boeslum - Mette Marie
1715 44 Anne Eriksdatter i Boeslum slegfred - Anders
1715 44 Søren Hesthauge i Handrup - Niels

1716 44 Hans Greisen i Dråby - Johanne
1716 44 Anders Sørensen i Holme - Anders
1716 44 Ole Jespersen i Egsmark - Jens
1716 44 Jørgen Kock i Dråby - Peder
1716 44 Hans Rasmussen i Holme - Jens
1716 44 Jens Kannegaard i Handrup - Laurids, døde straks
1716 44 Kjeld Pedersen i Egsmark - Peder
1716 44 Mads Jacobsen i Boeslum - Jens
1716 44 Rasmus Bertelsen i Handrup - Bertel
1716 44 Jens Jacobsen i Egsmark - Anne
1716 44 Jens Rasmussen i Ørnbjerg Mølle - Dorthe
1716 44 Mikkel Sørensen i Handrup - Anne
1716 44 Simon Rasmussen i Boeslum - Rasmus

1717 45 Kaae Jørgen i Dråby - Christen
1717 45 Hjul Mads i Boeslum - Søren
1717 45 Skov Rasmus i Handrup - Kirsten
1717 45 Mikkel Kjeldsen i Boeslum - Peder
1717 45 Søren Svenske i Boeslum - Anne
1717 45 Store Rasmus kjeldsen i Dråby - Maren
1717 45 Søren Mikkelsen i Holme - Rasmus
1717 45 Jens Jensen i Handrup - Anne
1717 45 Christen Vendelbo i Boeslum - Mette
1717 45 Hans Andersen i Boeslum - Anders
1717 45 Mikkel Sørensen i Holme - Karen
1717 45 Skrædder Rasmus i Boeslum - Jens
1717 46 Bund Christen i Holme - Anne
1717 46 Jens Tuesen i Lyngsbæk - Karen
1717 46 Niels Post i Handrup - Maren
1717 46 Anders Pedersen Overgaard i Egsmark - Maren
1717 46 Sau Niels i Boeslum - Dorthe
1717 46 Hans Mikkelsen Smed i Handrup - Maren
1717 46 Peder Joensen Svenske i Boeslum - Jacob
1717 46 Hjul Mads i Egsmark - Maren
1717 46 Peder Thygesen i Dråby - Maren
1717 46 Rasmus Molsing i Dråby - Maren
1717 46 Karen Rasmusdatter slegfred i Dråby - Jacob
1717 46 Maren Rasmusdatter slegfred i Egsmark - Dorthe

1718 46 Niels Vendelbo Soldat i Boeslum - Maren
1718 46 Mikkel Kjeldsen i Boeslum - Birthe
1718 46 Jens Grønfeld i Dråby - Jens
1718 47 Hans Greisen i Dråby - Dorthe
1718 47 Rasmus på Bakken i Dråby - Rasmus
1718 47 Skrædder Rasmus i Boeslum - Jens
1718 47 Mikkel Rasmussen i Egsmark - Maren
1718 47 Søren Hesthauge i Handrup - Maren
1718 47 Store Jens i Boeslum - Søren
1718 47 Anders Rasmussen i Dråby - Jens
1718 47 Anne Pedersdatter i Egsmark slegfred - Søren som døde
1718 47 Rasmus Smed i Dråby - Rasmus
1718 47 Ole Jespersen i Egsmark - Kirsten
1718 47 Rasmus Mortensen i Boeslum - Rasmus
1718 48 Kjeld Jensen i Egsmark - Morten
1718 48 Anne Madsdatter i Boeslum slegfred - Birthe
1718 48 Skov Rasmus i Handrup - Mette
1718 48 Søren Svenske i Boeslum - Jens
1718 48 Søren Rasmussen i Holme - Rasmus

1719 48 Jørgen Kock i Dråby - Jens
1719 48 Mads Jacobsen i Boeslum - Anne
1719 48 Christen Lang i Boeslum - Mette
1719 48 Christen Møller i Stubbe - Anne
1719 48 Rasmus Albøge i Dråby - Søren
1719 48 Rasmus Bertelsen i Handrup - Dorthe
1719 48 Rasmus Jacobsen i Boeslum - Anne
1719 48 Hans Smed i Handrup - Dorthe
1719 49 Mette Pedersdatter i Holme uægte - Peder
1719 49 Anders Sørensen i Holme - Maren
1719 49 Jørgen Trold i Handrup - Mikkel
1719 49 Peder Rasmussen i Stubbe - Rasmus
1719 49 Dorthe Pedersdatter i Holme slegfred - Christen
1719 49 Balser Mikkel i Holme - Mette
1719 49 Søren Madsen i Egsmark - Anne
1719 49 Søren Holme i Holme - Mikkel
1719 49 Sau Maren i Boeslum uægte - Maren

1720 49 Rasmus Rasmussen i Dråby - Rasmus
1720 49 Rasmus Samsing i Boeslum - Peder
1720 49 Karen Rasmusdatter slegfred i Dråby - Mette
1720 50 Søren Hesthauge i Handrup - Birthe
1720 50 Ole Jespersen i Egsmark - Jens
1720 50 Jens Pedersen ladefoged på Lyngsbækgård - Peder, død straks
1720 50 Sau Niels i Boeslum - Laurids
1720 50 Simon Rasmussen i Boeslum - Ellen
1720 50 Store Rasmus Kjeldsen i Dråby - Karen
1720 50 Niels Vendelbo i Boeslum - Anders
1720 50 Skrædder Rasmus i Boeslum - Niels
1720 50 Søren Konge i Dråby - Mette
1720 50 Lille Christen Lang i Boeslum - Maren
1720 50 Jens Timsen i Lyngsbæk - Niels
1720 50 Søren Nielsen i Handrup - Maren
1720 50 Christen Rasmussen i Stubbe - Rasmus
1720 50 Dorthe Ingvorsdatter i Egsmark slegfred - Karen
1720 50 Rasmus Voldborg i Handrup - Maren
1720 51 Mikkel Sørensen i Holme - Terkel

1721 51 Kirsten Nielsdatter i Boeslum slegfred - Dorthe
1721 51 Rasmus Albøge i Boeslum - Søren
1721 51 Peder Joensen i Boeslum - Joen
1721 51 Niels Pedersen Knig? i Dråby - Søren
1721 51 Mikkel Kjeldsen i Boeslum - Peder
1721 51 Hans Rasmussen i Holme - Søren
1721 51 Kjeld Pedersen i Egsmark - Jens
1721 51 Rasmus Mortensen i Boeslum - Dorthe
1721 51 Søren Larsen i Dråby - Niels
1721 51 Christen Hansen i Holme - Maren
1721 51 Søren Mikkelsen i Holme - Maren
1721 51 Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk - Rasmus
1721 51 Jens Rasmussen i Ørnbjerg Mølle - Jens
1721 52 Søren Rasmussen i Egsmark - Lisbeth
1721 52 Poul Pedersen i Holme - Maren
1721 52 Rasmus Hansen i Holme - Hans
1721 52 Sl. Hans Mikkelsen Smed i Handrup - Hans
1721 52 Søren Rasmussen i Holme - Lisbeth

1722 52 Søren Svenske i Boeslum - Søren
1722 52 Store Jens i Boeslum - Jens
1722 52 Jens Nielsen i Handrup - Laurids
1722 52 Rasmus Jacobsen i Boeslum - Peder
1722 52 Rasmus på Bakken i Dråby - Anne
1722 52 Jørgen Kock i Dråby - Anne
1722 52 Mads Jacobsen i Boeslum - Ellen
1722 52 Kjeld Pedersen i Egsmark - Jens
1722 52 Jens Svendsen i Handrup - Mette
1722 52 Rasmus Sørensen i Handrup - Anne
1722 52 Christen Rasmussen i Stubbe - Hans
1722 52 Søren Christensen i Holme - Karen
1722 52 Skrædder Rasmus i Boeslum - Søren
1722 52 Anne Eriksdatter i Boeslum slegfred - Laurids

1723 53 Rasmus Hansen i Holme - Hans
1723 53 Jens Sørensen i Egsmark - Niels
1723 53 Peder Rasmussen Kjeldsen i Dråby - Mette
1723 53 Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk - Anne
1723 53 Niels Pedersen Konge i Dråby - Anne
1723 53 Søren Hesthauge i Handrup - Jens
1723 53 Peder Balsersen i Egsmark - Maren
1723 53 Sau Niels i Boeslum - Jens
1723 53 Jens Lauridsen Smed i Boeslum - Hans
1723 53 Ole Jespersen i Egsmark - Maren
1723 53 Peder Lilia i Boeslum - Mette
1723 53 Jens Rasmussen skolemester i Dråby - Rasmus
1723 53 Jens Rasmussen i Ørnbjerg Mølle - Claus
1723 53 Karen Andersdatter i Holme slegfred - Anne
1723 53 Hans Gregersen i Dråby - Lisbeth
1723 53 Jens Simonsen Smed i Handrup - Dorthe
1723 53 Rasmus Jørgensen i Dråby - Jens
1723 53 Christen ? i Holme - Niels
1723 53 Simon Rasmussen i Boeslum - Anne
1723 53 Søren Mikkelsen i Boeslum - Mette
1723 54 Jørgen Houg i Egsmark - Peder
1723 54 Peder Justesen i Stubbe - Anne og Maren
1723 54 Kaae Jørgen i Dråby - Dorthe
1723 54 Søren Rasmussen i Egsmark - Mette
1723 54 Søren Bjerre i Boeslum - Maren
1723 54 Jens Mag??sen i Egsmark - Mette

1724 54 Rasmus Samsing i Boeslum - Gertrud
1724 54 Peder Jacobsen i Boeslum - Maren
1724 54 Anders Hansen i Holme - Mikkel
1724 54 Rasmus Bjere i Dråby - Søren
1724 54 Gertrud Lang i Boeslum slegfred - Anne
1724 54 Christen Møller i Stubbe - Rasmus
1724 54 Skrædder Rasmus i Boeslum - Maren
1724 54 Christen Lang i Boeslum - ikke noteret
1724 54 Anders Sørensen i Holme - Mette
1724 54 Rasmus ? i Egsmark - Christen
1724 54 Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk - Anders
1724 54 Dorthe Ingvorsdatter i Egsmark slegfred - Jens og Søren

1725 55 Søren Sørensen i Holme - Kirsten
1725 55 Søren Knudsen i Egsmark - Mikkel
1725 55 Søren Mikkelsen i Boeslum - Søren
1725 55 Peder Rasmussen Kjeldsen i Dråby - Karen
1725 55 Peder Jensen i Dråby - Jens
1725 55 Mads Jacobsen i Boeslum - Inger
1725 55 Mikkel Kjeldsen i Boeslum - Maren
1725 55 Jørgen Møller i Dråby - Søren
1725 55 Knud Rasmussen i Holme - Søren
1725 55 Søren Hesthauge i Handrup - Søren
1725 55 Skrædder Rasmus i Boeslum - Birthe Marie
1725 55 Maren Stigs i Dråby slegfred - Karen
1725 55 Peder Post i Egsmark - Christen
1725 55 Jens Smed i Handrup - ikke noteret
1725 55 Gertrud Pedersdatter i Boeslum slegfred - Niels
1725 55 Peder Skrædder i Stubbe - Jens
1725 55 Søren Holme - Jacob
1725 55 Jens Mikkelsen Feldbereder i Boeslum - Karen
1725 55 Rasmus Lang i Holme - Maren
1725 56 Oluf Post - Karen
1725 56 Soldat i Dråby - Kirsten
1725 56 Rasmus Christensen i Holme - Inger
1725 56 Anne Jørgensdatter i Dråby slegfred - Søren
1725 56 Søren Rasmussen i Egsmark - Maren

1726 56 Jens Mogensen i Egsmark - Rasmus
1726 56 Rasmus Mortensen i Boeslum - Anne
1726 56 Jørgen Kock - Mette
1726 56 Jens Lauridsen Smed i Boeslum - Karen
1726 56 Jens Hansen i Dråby - Anne Cathrine
1726 56 Store Søren i Holme - Mikkel
1726 56 Søren Glad i Dråby - Maren?
1726 56 Christen Andersen i Holme - Lisbeth
1726 56 Søren Jensen i Boeslum - Johanne
1726 56 Mette Nielsdatter uægte - Laurids
1726 56 Anne Eriksdatter uægte - Erik
1726 56 Peder Madsen i Boeslum - Dødfødt
1726 56 Rasmus Christensen i Boeslum - Christen
1726 56 Jens Sørensen Albøge - Maren og dødfødt dreng
1726 56 Simon Rasmussen i Boeslum - Jens
1726 56 Jens Pedersen i Holme - Dorthe
1726 56 Mikkel Sørensen i Holme - Dødfødt
1726 56 Jens Sørensen i Egsmark - Else
1726 56 Store Peder i Holme - Anne
1726 56 Søren Olufsen i Holme - Dødfødt
1726 56 Christen Poulsen i Handrup - Mads
1726 56 Ole Kock i Egsmark - Jens
1726 56 Kjeld Sørensen i Handrup - Christen
1726 56 Mikkel Rasmussen i Egsmark - Jens
1726 56 Rasmus Sørensen i Boeslum - Hans

1727 57 Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk - Jens
1727 57 Søren Knudsen i Egsmark - Dødfødt
1727 57 Peder Joensen i Boeslum - Joen
1727 57 Anders Sørensen i Holme - Jens
1727 57 Søren Rasmussen i Boeslum - Gertrud
1727 57 Niels Pedersen i Handrup - Mette
1727 57 Jens Svendsen i Handrup - Anne
1727 57 Ole Rasmussen i Stubbe - Anne
1727 57 Anders Visberg i Dråby - Jens
1727 57 Terkel Sørensen i Holme - Christen
1727 57 Søren Rasmussen i Egsmark - Karen
1727 57 Christen Lang i Boeslum - Laurids
1727 57 Jørgen? Molbo tjener i Dråby - Anders
1727 57 Søren Sørensen i Holme - Jens
1727 57 Jens Albøge i Boeslum - Søren
1727 57 Søren Rasmussen Smed i Dråby - Rasmus
1727 57 Bund Christen i Holme - Maren
1727 57 Peder Madsen i Boeslum - Maren
1727 57 Peder Nielsen Housen i Handrup - Niels
1727 57 Rasmus Albøge i Boeslum - Mette
1727 57 Søren Mikkelsen i Boeslum - Rasmus
1727 57 Jens Mikkelsen i Boeslum - Mikkel
1727 57 Søren Glad i Dråby - Maren
1727 57 Christen Andersen i Holme - Jens
1727 57 Kirsten Svach i Boeslum uægte - Oluf

1728 57 Jens Tuesen i Lyngsbæk - Anne
1728 57 Jens Smed i Boeslum - Anne Cathrine
1728 57 Anne ? i Dråby uægte - Maren
1728 57 Jens Sørensen i Egsmark - Dødfødt
1728 57 Niels Pedersen i Dråby - Kirsten
1728 57 Anders Sørensen i Holme - Dorthe
1728 57 Ole Post i Egsmark - Karen
1728 57 Christen Poulsen i Handrup - Jens
1728 57 Aftakket rytter i Handrup - Niels
1728 57 Rasmus Samsing i Boeslum - Inger
1728 57 Bund Rasmus i Holme - Birthe
1728 57 Mikkel Kjeldsen i Boeslum - Dorthe
1728 57 Niels K? i Dråby - Peder
1728 57 Sau? Jens i Boeslum - Jens
1728 57 Søren Bjerre i Boeslum - Karen
1728 57 Peder Kjeldsen i Dråby - Maren
1728 57 Christen Møller i Stubbe - Hans?
1728 58 Peder Jensen i Dråby - Mette
1728 58 Søren Christensen i Holme - Dødfødt
1728 58 Jens Iversen? i Boeslum - Anne
1728 58 Anders Nielsen Smed i Handrup - Anne Birgitte
1728 58 Niels Pedersen i Handrup - Anne
1728 58 Hyrden i Holme - Inger
1728 58 Rasmus Lang i Dråby - Anne
1728 58 Søren Feldbereder i Boeslum - Dorthe
1728 58 Maren Olufsdatter i Boeslum uægte - Dødfødt
1728 58 Dorthe Jensdatter i Boeslum uægte - Jørgen? og dødfødt pige
1728 58 Søren Knudsen i Egsmark - Dødfødt
1728 58 Peder Mikkelsen i Lyngsbæk - Rasmus
1728 58 Christen Lang i Boeslum - Peder
1728 58 Søren Olesen i Holme - Rasmus
1728 58 ? Skovmøller - Dorthe Marie

1729 58 Mikkel Tuesen i Egsmark - Dødfødt
1729 58 Skolemesteren i Handrup - ikke noteret
1729 58 Simon Rasmussen i Boeslum - Maren
1729 58 Jørgen Møller i Dråby - Sophie Amalie
1729 58 Jens Feldbereder i Boeslum - Mette Marie
1729 58 Søren Bonde? i Boeslum - Søren
1729 58 Maren ? på Skærsø uægte - Anne Lisbeth
1729 58 Rasmus Svenske? i Boeslum - Birthe
1729 58 Jørgen Kopmand i Holme - Anne
1729 58 Jens Albøge i Boeslum - Anne
1729 58 Ole Kock i Egsmark - Niels
1729 58 Hvid? Søren i Boeslum - Maren
1729 58 Bund Christen i Holme - Jens
1729 58 Birthe Olufsdatter i Boeslum uægte - Ole
1729 58 Rasmus Bjerre i Boeslum - Dorthe
1729 58 Søren Christophersen i Holme - Dorthe Marie
1729 58 Søren Smed i Dråby - Søren
1729 58 Skriver Peder i Holme - Dødfødt
1729 58 Jens Svendsen i Handrup - Anne

1730 58 Morten Nielsen i Handrup - Karen
1730 58 Mikkel Timsen i Egsmark - Maren
1730 59 Kjeld ? i Boeslum - Rasmus
1730 59 Anders Visberg i Dråby - Maren
1730 59 Kjeld Pedersen i Handrup - ikke noteret (datter)
1730 59 Jens Mogensen i Egsmark - ikke noteret (datter)
1730 59 Mette Pedersdatter i Holme uægte - Kirsten
1730 59 Christen Poulsen i Handrup - Søren
1730 59 Christen Andersen i Holme - Dorthe
1730 59 Rasmus Rasmussen i Boeslum - Mikkel
1730 59 Peder Møller i Holme - Marie
1730 59 Simon Rasmussen i Boeslum - Maren
1730 59 Jens Jensen Feldbereder i Boeslum - Peder
1730 59 Jens Pedersen i Egsmark - Hans
1730 59 Søren Castesen i Boeslum - Rasmus
1730 59 Sl. Teil Jørgen i Dråby - Sidsel
1730 59 Terkel Sørensen i Holme - Søren
1730 59 Christen Lang i Boeslum - Niels
1730 59 Anne Lystrup? logerende i Dråby uægte - Anne Marie
1730 59 Karen Rasmusdatter i Egsmark uægte - Rasmus
1730 59 Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk - Thyge
1730 59 Jens Kudsk på Lyngsbækgård - Anne Marie
1730 59 Gertrud Christensdatter i Dråby uægte - Jens
1730 59 Joen? Knudsen i Egsmark - Anne Marie
1730 59 Jens Mikkelsen i Boeslum - Anne Marie
1730 59 Smeden i Handrup - Niels
1730 59 Jens Joensen i Boeslum - Rasmus
1730 59 Rasmus Albøge i Boeslum - Peder og Rasmus
1730 59 Poul Skovmøller - Jens
1730 59 Ole Post i Egsmark - Dorthe
1730 59 Smeden i Dråby - Dorthe og dødfødt dreng

1731 59 Niels Jensen i Handrup - Jens
1731 59 Mads Olesen i Boeslum - Peder og Maren
1731 59 Søren Feldbereder i Boeslum - Dødfødt
1731 59 Niels Backmand i Boeslum - Anne
1731 59 Rasmus Lang i Boeslum - Christen
1731 60 Peder Kjeldsen i Dråby - Søren
1731 60 Mikkel Kjeldsen i Boeslum - Søren
1731 60 Søren Glad i Boeslum - Mette
1731 60 Kirsten ? i Handrup uægte - Anne
1731 60 Søren ? i Boeslum - Peder
1731 60 Jens Stubbe i Holme - Kirsten
1731 60 Maren fra Bisegrav? uægte - Niels
1731 60 Forrige smed i Boeslum - Søren
1731 60 Peder Justesen i Stubbe - Maren
1731 60 Bund Rasmus i Holme - Rasmus
1731 60 Morten Podemand i Handrup - Niels
1731 60 Christen Jensen i Dråby - Anne
1731 60 Søren Sørensen i Boeslum - Kirsten
1731 60 Anders Sørensen i Holme - Peder
1731 60 Smeden i Boeslum - Dødfødt
1731 60 Søren Olesen i Holme - Ole
1731 60 Birthe Nielsdatter i Dråby - Rasmus
1731 60 Jørgen Olesen i Boeslum - Jacob
1731 60 Jørgen Møller i Dråby - Birthe
1731 60 Peder Madsen i Boeslum - Birthe
1731 60 Peder Kock i Holme - Søren
1731 60 Skrædder Rasmus i Boeslum - Peder
1731 60 Mikkel Tuesen i Egsmark - Anne
1731 60 Thomas Christensen i Egsmark - Jens
1731 60 Kvinde fra Tiils? by uægte - Kirsten
1731 60 Rasmus Sørensen Smed i Holme - Hans
1731 60 Jens Timsen i Lyngsbæk - Christen
1731 60 Jens Sørensen Hald i Egsmark - Anne
1731 60 Skolemesteren i Handrup - Margrethe
1731 60 Bund Christen i Holme - Jørgen
1731 60 Jørgen Andersen i Boeslum - Dødfødt
1731 60 Rasmus Molbo i Boeslum - Jens
1731 60 Laurids Havmøller - Mette
1731 60 Rasmus Rasmussen i Boeslum - Dorthe

1732 61 Rasmus Kolding i Dråby - Niels
1732 61 Hans Gaaskjær i Dråby - Maren
1732 61 Smeden i Handrup - Jens
1732 61 Rasmus Bjerre i Boeslum - Jens
1732 61 Anders Visberg i Dråby - Peder
1732 61 Skriver Peder i Holme - Elsebeth
1732 61 Christen Poulsen i Handrup - Jens
1732 61 Søren Feldbereder i Boeslum - Maren
1732 61 Sl. Laurids Tuesen i Egsmark - Laurids
1732 61 Søren Castesen i Boeslum - Dorthe
1732 61 Søren Mikkelsen i Boeslum - Karen
1732 61 Jord Søren i Boeslum - Jens
1732 61 Poul Skovmøller - Hans
1732 61 Rasmus Christophersen i Holme - Christopher
1732 61 Peder Gartner i Dråby - Christian
1732 61 Jørgen Kopmand i Holme - Hans
1732 61 Karen Christensdatter i Holme uægte - Maren
1732 61 Kjeld Pedersen i Handrup - Rasmus
1732 61 Jørgen Pedersen i Handrup - Karen
1732 61 Ole Kock i Egsmark - Maren
1732 61 Dorthe Jensdatter i Egsmark uægte - Maren
1732 61 Jens Feldbereder i Boeslum - Mette Marie
1732 61 Poul Sørensen i Dråby - Dorthe
1732 61 Søren Ladefoged - Anders
1732 61 Rasmus Kock i Dråby - Maren
1732 61 Rasmus Smed i Boeslum - Niels

Tilbage til Download side

c