Tilbage til Download side

Dråby sogn 1814-1831, fødte drenge (Kontraministerialbog)

Indtastet af Winnie Steen, Auning.

Afskriften er ikke helt ordret, d.v.s. navnene er stavet nutidig, og der er brugt forkortelser i nogen udstrækning.

gdr : gård..                  mdr : måneder
gmd : gårdmand         ug  : uger
hmd : husmand          dg  : dage
hst : hustru                 tim : timer
afd : afdøde
inds: indsidder

Datoerne er afskrevet i den rækkefølge, de er angivet i kirkebogen.
I de år hvor kirkebogen ikke anfører barnets efternavn, er der her skrevet faderens fornavn efterfulgt af "SEN". Hvis faderen har et slægtsnavn er dette også blevet anført.
Fadderoplysninger er ikke afskrevet.
Ulæselige bogstaver/ord erstattet med "....."
Uforståelige ord har fået " ? "
Uforståelige men umiddelbar læselige ord er gengivet så bogstavret som de tydes.

FØDTE DRENGE

Født Navn Forældre og bemærkninger

1814, side 4 og 5

 6 jan Rasmus Nielsen Niels Jensen og Mette Marie Rasmusdatter, hmd folk Holme
18 jan Niels Nielsen angivet barnefader artillerist Niels Sørensen Frasberg, moderen hmd Jens Jørgensens datter Anne Cathrine, Boeslum
21 jan Niels Rasmussen Rasmus Nielsen hulmmager og Bodil Nielsdatter gdrfolk Boeslum
 2 marts Iver Jacob Mikkelsen hmd Mikkel Madsen Sael, Anne Jensdatter, Handrup
14 maj Peder Jørgensen Jørgen Andersen og Karen Rasmusdatter hmdfolk, Dråby
30 april Peder Nielsen Niels Nielsen og Anne Dorthe Pedersdatter gmdfolk Boeslum
 8 juni Rasmus Laursen Laurs Laursen og Anne Jensdatter hmdfolk Handrup
 30 maj Johannes Christensen angivet barnefader hmd Christen Jacobsen i Thorsager, moderen skomager Christopher Krarups datter Karen Christophersdatter Birkehusene.
19 maj Peder Albertsen Albert Rasmussen og Anne Nielsdatter gårdfolk Lyngsbæk
12 sept Anders Pedersen Peder Kjeldsen og Kirsten Terkelsdatter hmdfolk og skrædder i Egsmark
12 okt Niels Jacob Jacobsen Jacob Rasmussen og Marie Pedersdatter hmdfolk og hyrde Dråby
 7 dec Frederik Christian Thomsen Thomas Jensen og Mette Rasmusdatter gdrbrugere i Egsmark

1815, side 5, 6 og 7

 9 jan  Niels Sørensen Søren Rasmussen og Maren Nielsdatter gdrfolk, Stubbe
 5 marts Niels Pedersen Peder Nielsen Saug og Karen Marie Jensdatter, gårdbrugsfolk udflyttere fra Holme
21 marts Jens Jensen Jens Hansen og Mette Jensdatter, gårdbrugfolk i Dråby
26 marts Anders Henriksen 17 dage gmd Henrik Rasmussen og Anne Marie Jensdatter Boeslum
 2 april Jens Terkelsen indsidder hmd Terkel Sørensen og Dorthe Sørensdatter af Dråby
14 april Laurs Christen Eriksen Erik Nielsen, Sidsel Laursdatter inds og hmd Holme
 5? april  Johannes Christophersen Christopher Jensen Krarup og Inger Johannesdatter hmd og skomager i Birkelunden
20 april Christen Jensen Jens Christensen og Mette Marie Jensdatter hmd og smed i Boeslum
13 juni  blev 5 dage inds hmd Christen Rasmussen og Anne Jensdatter Dråby
13 juli Jens Nielsen 9 dage skolelærer Niels Madsen i Boeslum og Karen Hansdatter
16 juni Jens Nielsen Niels Jensen smed af Holme og Anne Marie Terkelsdatter
21 juli Jens Pedersen Peder Sørensen og Anne Dorthe Rasmusdatter inds hos Rasmus Laursen i Stubbe
23 juli Christopher Rasmussen inds hmd Rasmus Sørensen og Christine Schroder af Boeslum
 9 juli Peder Martin og Thomas Jørgen døde Angivet som barnefader Laurs Nielsen hmd Holme, Louise Augustsdatter inds Holme
? juni Ferdinant Emil Ask hr Thyge Kiersgaard Ask propritær af Frederikkesminde og Ytte Kirstine Hanson
30 juli Jens Hansen Hans Jensen og Louise Wilhelmine Jensdatter gdr folk Dråby
 6 aug Søren Sørensen Søren Sørensen og Mette Pedersdatter af Handrup
16 sept Anders Pedersen hmd Peder Frederiksen og Hanne Marie Kjeldsdatter, Boeslum
26 sept Hans Frederik Hansen hmd Hans Frederik Schultz og Anne Sørensdatter, Handrup
 7 okt Christen Rasmussen 3 uger gmd Rasmus Rasmussen og Anne Kirsten Hansdatter i Krakiergaard
 5 nov Niels Mikkelsen Mikkel Nielsen og Mette Laursdatter af Handrup

1816, side 7, 8 og 9

 6 jan Rasmus Rasmussen 3 dage gmd Rasmus Nielsen og Anne Rasmusdatter af Boeslum
 2 feb Niels Nielsen gmd og udflytter fra Boeslum Niels Nielsen Bøg og Anne Dorthe Pedersdatter
 9 feb Anders Andersen angivet til barnefader soldat Anders Terkelsen ungkarl opholdt sig hos Niels Smed i Holme moderen Karen Jørgensdatter, inds Holme
12 feb Jens Jensen hmd Jens Jensen og Maren Pedersdatter Boeslum
 6 marts Peder Laursen gmd Laurs Rasmussen og Anne Marie Rasmusdatter af Boeslum
 9 marts Rasmus Rasmussen gmd Rasmus Rasmussen og Mette Marie Isaksdatter, Boeslum
 9 april Hans Jensen gmd Jens Hansen og Mette Jensdatter af Dråby
25 april Jens Nicolai Pedersen hmd Peder Rasmussen Grav og Marie Cathrine Frederiksdatter, Dråby
12 maj Anders Sørensen 7 dage gmd Søren Andersen og Anne Nielsdatter Boeslum
19 maj Jens Sørensen hmd Søren Jensen og Gertrud Rasmusdatter af Egsmark
13 juli Jens Pedersen angivet til barnefader Peder Madsen hmd i Tillerup Tved sogn og Margrethe Jensdatter, Dråby
 9 juni Rasmus Rasmussen født og døbt i Ebeltoft angivet til barnefader gmd Rasmus Rasmussen i Krakjærsgård udflyttet fra Lyngsbæk, moderen Maren Rasmusdatter, opholdende sig hos Thyge Havmøller udflytter fra Boeslum
15 juli Søren Jørgensen indsidder Jørgen Nicolaisen og Birthe Sørensdatter af Wibecksgård
20 juli Anders Henriksen gmd Henrik Rasmussen og Anne Marie Jensdatter, Boeslum
 6 sept Jens Jacobsen hmd Jacob Rasmussen og Bodil Pedersdatter Boeslum
11? nov Rasmus Nielsen 14 dage gmd Niels Rasmussen og Anne Jensdatter af Egsmark
 8 dec Ole Jørgensen 4 uger hmd Jørgen Andersen Kock og Karen Rasmusdatter af Dråby
27 dec Niels Pedersen hmd Peder Nielsen Just og Kirsten Rasmusdatter af Dråby

1817, side 9 og 10

29 jan Anders Nicolaisen 9 dage inds hmd Nicolai Jonasen og Karen Andersdatter af Egsmark
10 jan Søren Rasmussen hmd Rasmus Sørensen og Christine Schroder af Boeslum
 8 jan Anders Nielsen gmd Niels Andersen og Dorthe Andersdatter af Boeslum
 8 feb Mikkel Jensen gmd Jens Andersen og Dorthe Cathrine Mikkelsdatter af Boeslum
17 feb Jens Rasmussen 4 uger inds hmd Rasmus Jensen og Marie Rasmusdatter af Holme
 6 maj Peder Sørensen gmd Søren Jensen og Birthe Cathrine Rasmusdatter af Stubbe
24 april Niels Rasmussen gmd Rasmus Nielsen og Anne Rasmusdatter af Boeslum
31 juli Rasmus Andersen gmd Anders Rasmussen og Maren Sørensdatter af Egsmark
22 aug Søren Jensen gmd Jens Sørensen og Karen Laursdatter af Boeslum
12 aug Niels Pedersen boelsmand Peder Frederiksen og Hanne Marie Nielsdatter, Boeslum
 5 okt Niels Peter Berg 8 dage skolelærer og kirkesanger Wilhelm Berg og Anne Kirstine Nielsdatter, Dråby
28 aug Jens Pedersen gmd Peder Jensen og afdøde hustru Marie Cathrine Jensdatter, Boeslum. Moderen døde efter barnet var født
25 dec Jacob Christian Christensen møller Christen Rasmussen Lyngbye og Anne Christensdatter af Skovmøllen

1818, side 10, 11 og 12

30 jan Jens Jørgensen død 14 nov 1829 hmd Jørgen Andersen Kock og Karen Rasmusdatter af Dråby
25 jan Niels Nielsen gmd Niels Andersen og Dorthe Andersdatter af Boeslum
24 jan Søren Rasmussen hmd Rasmus Sørensen og Mette Cathrine Olufsdatter, Boeslum
15 feb Søren Sørensen inds hmd Søren Nielsen og Anne Cathrine Jensdatter Boeslum
 2 maj Niels Peter Jørgensen hmd Jørgen Mathisen og Maren Madsdatter Dråby
3 maj Jens Poulsen gmd Poul Rasmussen Kock og Anne Dorthe Jensdatter af Dråby
15 maj Rasmus Jensen hmd Jens Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Holme
15 maj Søren Nielsen gmd Niels Sørensen og Anne Dorthe Nielsdatter Boeslum
14 juli Johannes Christensen 13 dage Maren Rasmusdatter tjpige hos Thyge Havmøller udflyttet fra Boeslum, faderen angives at være ?? fra Sverige
15 juli Søren Hansen gmd Hans Rasmussen og Anne Sørensdatter Boeslum
24 aug Andreas Rasmussen 13 uger hmd bødker Rasmus Laursen Horn og Marie Kirstine Jensdatter af Hesselballehuset
 8 sept Jens Jørgensen hmd Jørgen Pedersen og Mette Marie Rasmusdatter Boeslum
23 okt Rasmus Rasmussen gmd Rasmus Hansen Krog og Maren Rasmusdatter, Holme
 5 okt Poul Hans Nicolaisen inds hmd Nicolai Jonasen og Karen Andersdatter Egsmark
11 okt Laurs Sørensen inds hmd Søren Laursen og Mette Andersdatter, Boeslum
13 nov udøbt   hmd Jens Fløjstrup og Mette Laursdatter af Wiebechgård

1819, side 12, 13 og 14

21 jan Anders Jacobsen hmd Jacob Rasmussen og Bodil Pedersdatter af Dråby
14 jan Søren Terkelsen inds hmd Terkel Sørensen og Dorthe Sørensdatter Dråby
22 jan Jacob Andersen Anders Jacobsen og Marie Cathrine Jensdatter Handrup
 6 marts Rasmus Sørensen hmd Søren Jensen og Gertrud Rasmusdatter af Egsmark
17 feb Søren Rasmussen Dorthe Sørensdatter hjemme hos hendes fader Søren Olesen? gmd i Boeslum, angivet til barnefader ungkarl og gmdsøn Rasmus Mikkelsen af Boeslum
15 marts Hans Jensen hmd og skrædder Jens Hansen og Anne Cathrine Mogensdatter, Egsmark
11 april Niels Sørensen 5 dage inds hmd Søren Nielsen og Anne Cathrine Jensdatter, Boeslum
13 april Anders Jensen gmd Jens Andersen Bjerre og Dorthe Cathrine Mikkelsdatter, Boeslum
12 maj Johannes Rasmussen hmd Rasmus Pedersen Svack og Birthe Nielsdatter, Dråby
17 maj Anders Jensen inds og hmd Jens Andersen og Dorthe Marie Pedersdatter, Holme
22 april Jens Pedersen hmd Peder Frederiksen Wissing og Mette Marie Jensdatter, Egsmark
 4 juni Peder Andersen hmd smed Anders Jensen og Dorthe Marie Jensdatter, Dråby
23 aug Peder Sørensen gmd Søren Pedersen og Marie Anne Christensdatter, Boeslum
19 sept Peder Sørensen gmd Søren Andersen og Anne Nielsdatter, Boeslum
 2 okt Laurs Jensen gmd Jens Sørensen og Karen Laursdatter, Boeslum
14 nov Christen Jensen gmd Jens Christensen og Mette Marie Jensdatter, Boeslum
20 nov Rasmus Rasmussen gmd Rasmus Nielsen og Anne Rasmusdatter Boeslum

1820, side 14, 15 og 16

 2 jan Niels Hansen gmd Hans Jensen og Louise Wilhelmine Jensdatter, Dråby
 2 feb Jens Nielsen gmd Niels Sørensen og Kirsten Hansdatter, Stubbe
20 feb Søren Sørensen 8 dage gmd Søren Andersen og Dorthe Marie Jensdatter, Holme
22 feb Rasmus Nielsen gmd Niels Andersen og Dorthe Andersdatter i Boeslum
 5 marts Søren Nielsen gmd og udflytter fra Boeslum Niels Nielsen Øster Tørslev og Anne Dorthe Pedersdatter
19 marts Lauritz Albretsen gmd Albret Rasmussen og Anne Nielsdatter, Lyngsbæk
27 marts Rasmus Christensen gmds søn Christen Laursen og Mette Marie Rasmusdatter, Boeslum
 4 april Andreas Konig Rasmussen hmd bødker Rasmus Laursen Horn og Marie Kirstine Jensdatter af Hesselballehuset
 4 juni Poul Sørensen Maren Nielsdatter inds hos gmd Rasmus Sørensen i Dråby, barnefader ungkarl Søren Rasmussen tjenende i Eg i Tved sogn på Mols
26 juli Mads Jørgensen hmd Jørgen Andersen Kock og Karen Rasmusdatter, Dråby
19 juli Peder Sørensen inds hmd Søren Nielsen Kock og Anne Cathrine Jensdatter, Boeslum
 3 aug Søren Pedersen hmd Peder Rasmussen Grav og Marie Cathrine Frederiksdatter, Dråby
26 aug Hans Pedersen hmd Peder Nielsen Just og Kirsten Rasmusdatter, Dråby
17 okt Anders Jensen hmd Jens Brodersen og Mette Marie Andersdatter, Wibroeholm på Skærsø mark
23 dec Peder Pedersen 20 dage gmd Peder Jensen og Anne Dorthe Andersdatter, Boeslum

1821, side 16 og 17

 4 jan Niels Nicolaisen moderen Maren Didriksdatter af Holme, udlagt til barnefader ungkarl Niels Nicolaisen tjenende inspekteur Solter? Ebeltoft
 1 feb Poul Laursen møllersvend og inds hmd Laurs Poulsen og Elisabet Rasmusdatter Handrup
15 feb Jens Rasmussen hmd Rasmus Jensen og Anne Marie Rasmusdatter, Holme
19 feb Rasmus Jensen gmd Jens Andersen og Dorthe Cathrine Mikkelsdatter, Boeslum
12 juni  Mikkel Andersen hmd Anders Christensen Hjort og Anne Mikkelsdatter Egsmark
23 sept Jens Pedersen inds og hmd Peder Sørensen Mårslet og Mette Jensdatter, Holme
17 sept Peder Jensen gmd Jens Sørensen og Karen Laursdatter, Boeslum
30 sept Mogens Jensen hmd Jens Hansen og Anne Cathrine Mogensdatter, Egsmark
 7 okt Andreas Johansen hmd Johan Weibel og Karen Jørgensdatter, Holme
19 okt Peder Sørensen inds Søren Pedersen og Dorthe Marie Jensdatter, Holme
 1 dec Søren Rasmussen moderen Marie Cathrine Sørensdatter af Stubbe, udlagt til barnefader ungkarl Rasmus Hansen, tjenende i Hoed
27 nov Mikkel Terkelsen gmds søn Terkel Sørensen og Dorthe Nielsdatter, Boeslum
15 dec Nicolius Rasmussen hmd og bødker Rasmus Laursen Horn og Marie Kirstine Jensdatter, Hesselballehuset

1822, side 17, 18, 19 og 20

12 jan Anders Sørensen gmd Søren Andersen og Anne Nielsdatter, Boeslum
 9 jan Jens Sørensen halv gmd Søren Jensen og Birthe Marie Rasmusdatter, Stubbe
 4 jan Thomas Sørensen hmd Søren Jensen og Gertrud Rasmusdatter, Egsmark
29 jan Jens Christian Jacobsen gmds søn Jacob Christensen og Sophie Kirstine Jensdatter, Stubbe
2 marts Jens Andersen smed Anders Jensen og Dorthe Marie Jensdatter, Dråby
19 marts Poul Nielsen hmd Niels Nielsen Bøg og Anne Dorthe Pedersdatter, udflyttere fra Boeslum
 8 april Niels Peter Jensen gmd Jens Andersen Helbo og Dorthe Andersdatter, Boeslum
 2 maj Jens Sørensen gmd Søren Andersen og Dorthe Marie Jensdatter Holme
13 dec 1821! Caril Benedichte Caril Frederiksen forpagter Caril Frederik Erhardi og Philiphina Cathrine Erhardi ved Havmøllen
16 april Niels Pallesen inds hmd Palle Pedersen og Anne Kirstine Andersdatter, Holme
13 juni  Jens Christian Nielsen moderen Anne Martha Christophersdatter Krarup af Birkehusene udlagt til barnefader ..?svend Niels Birck opholdende sig i Skåde 1/2 mil sønden for Århus
24 jan Peter Christen Pedersen inds og hmd Peder Frederiksen og Mette Marie Jensdatter, Egsmark
12 juni Jens Peter Jensen Jens Jensen Kock og Marie Pedersdatter Jensen inds hos gmd Peder Jensen Stoer, Boeslum
18 juni Peter Pedersen hmd Peder Rasmussen Grav og Marie Cathrine Frederiksdatter, Dråby
23 juli Mikkel Rasmussen gmd søn Rasmus Mikkelsen og Dorthe Marie Sørensdatter, Boeslum
17 aug Terkel Nielsen hmd og smed Niels Jensen Høg og Anne Marie Terkelsdatter, Holme
24 aug Jens Rasmussen gmd Rasmus Jensen med tilnavn Simonsen og Elisabeth Christensdatter, Dråby
13 sept Isak Rasmussen inds Rasmus Rasmussen og Mette Marie Isaksdatter, Boeslum
26 sept Laurs Nielsen gmd Niels Nielsen Pind og Anne Marie Rasmusdatter, Boeslum
13 sept Rasmus Sørensen hmd Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Kroghaugehuset på Lyngsbæk mark
13 sept Jens Peter Sørensen inds hmd Søren Jensen Kop og Maren Pedersdatter Dråby
2 feb ?? Otte Christopher Christensen Rosenørn Christian Rosenørn og Anne Rosenørn opholdende sig på Frederikkesminde
17 nov Niels Jensen inds Jens Jensen og Margrethe Nielsdatter Dråby
27 dec Jens Peter Sørensen gmd søn Søren Pedersen og Maren Jensdatter Handrup
4 dec Mads Peter Jacobsen 7 dage moderen Bodil Andersdatter af Boeslum udlagt til barnefader ungkarl Jacob Madsen tjenende i Stubbe
22 dec Ole Rasmussen gmd Rasmus Nielsen og Anne Rasmusdatter Boeslum

1823, side 21, 22 og 23

 5 jan Niels Rasmussen gmd søn Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter Dråby
10 jan Jens Jensen inds hmd Jens Jensen og Louise Christine Wilhelmine Jensdatter, Dråby
22 jan Rasmus Jacobsen gmd søn Jacob Christensen og Sophie Kirstine Jensdatter, Stubbe
 2 feb Laurs Christensen inds Christen Laursen og Mette Marie Rasmusdatter, Boeslum
22 dec! Søren Jensen inds hmd Jens Jensen Tannerup og Margrethe Sørensdatter, Boeslum
16 marts Søren Rasmussen gmd Rasmus Hansen Krog og Maren Sørensdatter Holme
22 marts Anders Jørgensen hmd Jørgen Andersen Kock og Karen Rasmusdatter, Dråby
10 marts Søren Henriksen gmd Henrik Rasmussen og Mette Marie Sørensdatter, Boeslum
23 april Peder Pedersen gmd Peder Jensen og Anne Dorthe Andersdatter, Boeslum
19 juli Niels Peter Rasmussen moderen Dorthe Rasmusdatter i Birkelunden udlagt til barnefader ungkarl Rasmus Andersen opholdende sig i Birkehusene
3 aug Niels Terkelsen gmd Terkel Nielsen og Anne Cathrine Pedersdatter Holme
2 aug Rasmus Hansen gmd Hans Rasmussen og Anne Sørensdatter Boeslum
22 aug Niels Nielsen inds hmd Niels Sørensen Røgter og Anne Dorthe Nielsdatter, Boeslum
16 sept Jens Olesen moderen Marie Cathrine Jensdatter, Holme, udlagt til barnefader gmdsøn Ole Christensen, Holme
14 juni Niels Christensen inds hmd Christen Christensen Mørke og Anne Marie Nielsdatter boende i sønden for Dråby sø
25 okt Peder Henriksen gmd søn Henrik Laursen Møller og Anne Marie Mikkelsdatter, Boeslum
uden dato Jens Jensen 6 dage inds Jens Jensen og Margrethe Nielsdatter, Dråby

1824, side 23, 24, 25 og 26

10 jan Jørgen Jensen hmd Jens Sørensen Lund og Anne Margrethe Jørgensdatter, Dråby
19 jan Christopher Rasmussen hmd Rasmus Pedersen Lang og Karen Benedicte Christophersdatter Dråby
 4 marts Lorens Christian Sørensen gmd Søren Pedersen og Dorthe Marie Jensdatter Stubbe
 5 marts Niels Christensen gmd Christen Nielsen Ogstrup og Johanne Marie Christensdatter i Krakiersgård på Lyngsbæk mark
23 april Rasmus Sørensen gmd Søren Jensen og Birthe Cathrine Nielsdatter i Stubbe
21 april Niels Peter Pedersen gmd Peder Nielsen og Marie Cathrine Nielsdatter, Dråby
14 marts Søren Mikkelsen gmd Mikkel Sørensen og Maren Mikkelsdatter, Boeslum
 9 maj Peder Andersen hmd og smed Anders Jensen og Dorthe Marie Jensdatter, Dråby
13 feb Jacob Jensen gmd Jens Sørgensen og Karen Laursdatter, Boeslum
15 aug Florian Christensen møller ved Skovmølle Christen Rasmussen Lyngbye og Anne Christensdatter
 1 maj Rasmus Christiansen sognefoged og gmd Christian Rasmussen og Martha Kjeldsdatter, Dråby
14 jan Andreas Jensen hmd og skrædder Jens Hansen og Anne Cathrine Mogensdatter, Egsmark
17 april Niels Nielsen gmd Niels Nielsen Pind og Anne Marie Rasmusdatter, Boeslum
22 marts Jens Peter Rasmussen gmd Rasmus Pedersen Nissen og Appelone Jensdatter Boeslum
2 aug Rasmus Sørensen hmd Søren Rasmussen Albeck og Anne Jensdatter i Kroghaugen på Lyngsbæk mark
21 juli Niels Peter Rasmussen gmd Rasmus Nielsen hulmmager og Bodil Nielsdatter, Boeslum
10 sept Peder Terkelsen gmd Terkel Nielsen og Anne Cathrine Pedersdatter, Holme
 2 juni Frederik Pedersen hmd Peder Frederiksen og Hanne Marie Nielsdatter Boeslum
19 sept Jens Peter Sørensen hmd Søren Nielsen Kock og Anne Cathrine Jensdatter, Boeslum
26 okt Jens Jensen inds hmd Jens Jensen og Margrethe Nielsdatter, Dråby
30 okt Peder Lassen Pedersen hmd Peder Hansen Wissing og Mette Marie Jensdatter, Egsmark
26 nov Rasmus Hoff Moderen Anne Kirstine Rasmusdatter i Handrup datter af hmd Rasmus Thyræ i Handrup (ingen barnefader nævnt)
 6 okt Jens Christen Jensen hmd og smed i Boeslum Jens Christensen og Mette Marie Jensdatter i Boeslum
17 nov Christen Hansen hmd Hans Pedersen Nymand og Marie Christensdatter Boeslum

1825, side 26, 27 og 28

14 jan Frederik Rasmussen hmd Rasmus Sørensen med tilnavn Charelsen og Stine Schroder i Boeslum
15 feb Rasmus Jacobsen hmd Jacob Rasmussen og Bodil Pedersdatter Dråby
24 feb Niels Peter Jensen inds hmd Jens Christensen Fløjstrup og Mette Nielsdatter, Dråby
4 marts Hans Andersen gmd Anders Sørensen og Else Cathrine Andersdatter, Stubbe
 4 marts Jacob Hansen gmd Hans Jensen og Louise Wilhelmine Jensdatter Dråby
23 april  Niels Mogensen hmd stokmager Mogens Christophersen Krarup og Anne Nielsdatter, Dråby
29 marts Mikkel Pedersen hmd Peder Rasmussen Grav og Marie Cathrine Frederiksdatter Dråby
14 marts Jens Peter Pedersen gmd Peder Jensen Hvid og Anne Pedersdatter Boeslum
15 april Peder Jensen gmd Jens Andersen og Dorthe Cathrine Mikkelsdatter Boeslum
 9 marts Niels Nielsen gmd søn Niels Nielsen Ring og Anne Margrethe Sørensdatter Holme
23 marts Niels Jacobsen gmd søn Jacob Christensen og Sophie Kirstine Jensdatter Stubbe
5 juli Jens Peter Jacobsen inds hmd Jacob Christensen og Anne Rasmusdatter Hesselballehuset på Holme mark
21 april Jacob Johannesen hmd Johannes Thilcher og Anne Marie Christensdatter, Boeslum
5 feb Niels Christen Sørensen hmd bødker Søren Christensen og Mette Marie Nielsdatter, Boeslum
17 maj Niels Hansen hmd Hans Rasmussen Hane og Anne Cathrine Nielsdatter, Boeslum
19 maj Christian Jacobsen Back møller Jacob Christensen Back og Anne Olufsdatter i Ørnbjerg mølle
25 juli Rasmus Andersen Hjort inds hmd Anders Christensen Hjort og Anne Mikkelsdatter, Egsmark
10 dec Mads Jensen hmd Jens Jensen og Margrethe Nielsdatter Dråby
10 nov Jens Pedersen gmd Peder Nielsen Høg og Marie Cathrine Nielsdatter 
18 dec Rasmus Poulsen inds Poul Henriksen og sin trolovede Karen Terkelsdatter, Dråby

1826, side 29 og 30

22 jan Peder Pallesen inds hmd Palle Pedersen og Anne Kirstine Andersdatter Holme
17 jan Søren Jensen 10 dage moderen Marie Hansdatter i Holme udlagt barnefader Jens Sørensen i Wibechsgård er soldat i København
 5 feb Jens Hansen 3 dage gmd Hans Rasmussen og Anne Sørensdatter Boeslum
 6 feb Peder Rasmussen 7 uger hmd Rasmus Jensen Bønnerup og Anne Marie Rasmusdatter, Holme
22 feb Mikkel Mikkelsen gmd Mikkel Sørensen og Maren Mikkelsdatter, Boeslum
12 marts Rasmus Henriksen gmd Henrik Laursen Møller og Marie Mikkelsdatter Boeslum
22 marts Rasmus Jensen inds hmd Jens Jensen Gaaskier og Christine Louise Wilhelmine Jensdatter Dråby
1 juli Jens Poulsen gmd Poul Rasmussen Kock og Dorthe Jensdatter Dråby
27 april Peter Tobias Jørgensen gmd fisker Jørgen Petersen og Cecilia Marie Boende ved Boeslum strand
19 juli Søren Christensen inds Christen Sørensen og Anne Sørensdatter Holme
28 sept Johan Rubertus Iver Johansen Hørdum inds og skomager Johannes Laurentius Hørdum og Susanne Marie Brouer Dråby
 3 okt Julian Rasmussen hmd og bødker Rasmus Laursen Horn og Anne Kirstine Fugl i Hesselballehuset på Holme mark
25 okt Jens Peter Jensen hmd Jens Terkelsen og Kirsten Jørgensdatter Dråby
 3 nov Peder Nielsen gmd Niels Pedersen og Anne Andersdatter, Lyngsbæk
4? dec Jens Pedersen hmd Peder Jacobsen og Anne Marie Jensdatter Holme

1827, side 30, 31, 32 og 33

 7 jan Jens Sørensen hmd Søren Rasmussen Albeck og Anne Rasmusdatter i Kroghaugen på Lyngsbæk mark
 9 feb Niels Peter Andersen hmd og smed Anders Jensen og Dorthe Marie Jensdatter Dråby
15 feb Niels Sørensen gmd Søren Nielsen og Mette Marie Andersdatter Holme
20 feb Anders Rasmussen gmd Rasmus Jacobsen Præst og Maren Sørensdatter Egsmark
20 marts Hans Peter Rasmussen hmd Rasmus Pedersen Lang og Karen Christophersdatter Dråby
22 juni Rasmus Pedersen gmd Peder Jensen Hvid og Anne Pedersdatter Boeslum
31 april Niels Peter Jensen hmd Jens Nielsen Sacher og Karen Nielsdatter Dråby
22 maj Jens Jensen gmd Jens Hansen og Anne Marie Jensdatter Dråby
 4 april Christen Sørensen gmd Søren Pedersen Kjeldsen og Marie Anne Christensdatter Boeslum
10 juli Christen Jensen udlagt barnefader Jens Thomsen hvorfra uvis og moderen kvinde Karen Christensdatter Egsmark
12 juni Hans Nielsen 12 dage udlagt barnefader Niels Thomasen Skrædder og spillemand i Egsmark, moderen kvinde Anne Cathrine Sørensdatter Stubbe
22 sept Peder Rasmussen hmd Rasmus Pedersen Kusk og Anne Andersdatter Boeslum
11 aug Jens Christen Rasmussen gmd Rasmus Jensen Simonsen og Elisabeth Christensdatter Dråby
15 aug Jens Christian Jensen hmd Jens Rasmussen og Charlotte Louise Krarup Dråby
27 aug Rasmus Rasmussen hmd Rasmus Jensen Bønnerup og Anne Marie Rasmusdatter Holme
24 juli Niels Pedersen gmd Peder Jensen Backmann og Anne Dorthe Andersdatter Boeslum
 4 juli Jens Hansen gmd Hans Rasmussen og Anne Sørensdatter Boeslum
14 juli Ole Rasmussen hmd Rasmus Sørensen Røgter og Mette Olufsdatter Boeslum
28 nov Hans Jacobsen hmd Jacob Rasmussen Overgaard og Bodil Pedersdatter Dråby
8 nov Bernhart Johna Lybert og hustru Margrete Elisabet Wilhelmine på Frederikkesminde
12 dec Jørgen Jensen hmd Jens Sørensen Lund og Anne Margrete Jørgensdatter Dråby
20 dec Christian Christensen Christen Christensen Hjort og Mette Marie Hansdatter Egsmark

1828, side 33, 34, 35 og 36

 2 jan Jens Christian Jensen inds hmd Jens Christensen Fløjstrup og Mette Nielsdatter Dråby
 5 jan Jens Andersen gmd Anders Sørensen og Maren Iversdatter udflyttere fra Dråby
14 jan Jens Jensen gmd Jens Andersen Bjerre og Dorte Cathrine Mikkelsdatter Boeslum
 9 feb Anders Sørensen gmd Søren Andersen og Kirsten Marie Sørensdatter Holme
27 feb Jacob Sørensen hmd Søren Jensen Kop og Maren Pedersdatter Dråby
21 marts Niels Christian Jensen hmd Jens Jensen og Margrethe Nielsdatter Dråby
 6 april Søren Nielsen gmd Niels Sørensen Kjeldsen og Anne Jensdatter Boeslum
 9 maj tvillingerne Søren og Jens Terkelsen gmd Terkel Nielsen og Anne Cathrine Pedersdatter Holme
20 maj Ole Rasmussen død 25 april 1829 Rasmus Pedersen Nissen og Appelone Jensdatter gmdfolk i Boeslum
21 maj Rasmus Jørgensen Jørgen Andersen Kock og Karen Rasmusdatter husfolk af Dråby
 4 juli Anders Thygesen gmd Thyge Andersen og Maren Nielsdatter i Holme
 3 juli Jørgen Jensen til barnefader er udlagt Jens Jensen af Boeslum moderen Anne Cathrine Sørensdatter Stubbe
10 juli Hans Martin Bertelin Petersen hmd Jørgen Petersen, Dannebrogsmand og Cecilie Marie Frederiksen Boeslum strand
19 juli Søren Larsen hmd Lars Sørensen Ravn og Sophie Marie Magdalene Jensdatter Egsmark
13 aug Jens Christian Mogensen skomager og hmd Mogens Krarup og Anne Nielsdatter Dråby
 5 juli Hans Rasmussen hmd Rasmus Rasmussen og Maren Hansdatter Stubbe
30 okt Hans Peter Jensen hmd og smed Jens Hansen og Birte Pedersdatter Holme

1829, side 36, 37, 38, 39 og 40

 4 jan Johan Peter Rasmussen hmd og skrædder Rasmus Hansen Gaaskier og Gertrud Marie Dideriksdatter Dråby
21 juni Søren Andreas Larsen inds hmd Lars Andersen Helbo og Anne Larsdatter Lyngsbæk
29 juli Jens Christian Rasmussen inds hmd Rasmus Thomsen og Karen Christensdatter Dråby
11 feb Jens Andersen gmd Anders Sørensen og Maren Jensdatter Dråby
20 marts Jens Peter Hansen gmd Hans Sørensen og Anne Sørensdatter Boeslum
 3 maj Barnet døde samme dag det blev født forvalter Hans Lund på Lyngsbæk gård blev angivet til barnefader, moderen Pige Dorthe Marie Andersdatter, Handrup
 9 maj Niels Sørensen gmd Søren Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, Dråby
21 maj Henrik Hansen gmd Hans Christian Sørensen og Maren Mikkelsdatter, Boeslum
 9 maj Hans Peter Rasmussen hmd Rasmus Hansen og Dorthe Marie Terkelsdatter, Holme
 2 juni Rasmus Poulsen + 2 marts 1830 gmd Poul Rasmussen Kock og Dorthe Jensdatter, Dråby
15 juli Anders Rasmussen Tuesen hmd Rasmus Andersen Woldborg og Dorthe Rasmusdatter i Birkelunden
8 juni død uden dåb 13 juni moderen Birthe Andersdatter Boeslum (ingen barnefader nævnt)
 2 aug Søren Pedersen Bachmann gmd Peder Sørensen Bachmann og Kirsten Eriksdatter, Dråby
29 sept Hans Jensen gmd Jens Hansen og Anne M. Jensdatter Dråby
30 okt Døde uden dåb dagen efter gmd Niels Jensen Bonde og Marie Jørgensdatter, Boeslum
 9 okt Iver Hansen hr propritær Jacob Hansen og Grethe Hansen født Mygind til Frederikkesminde
11 nov Anders Andersen hmd og smed Anders Jensen og Dorte Marie Nielsdatter, Dråby
13 nov Anders Peter Jensen hmd Jens Nielsen Sacher og Karen Nielsdatter Dråby
20 nov Claus Sønderup Petersen hr Jørgen Petersen gmd og Dannebrogsmand og Cecilia Marie Frederiksen af Boeslum
 7 dec Jens Peter Jensen Jens Jensen Kusk og Karen Rasmusdatter inds i Handrup
 7 nov Peter Severin Terkelsen gmd Terkel Nielsen og Anne Cathrine Pedersdatter Holme
16 dec Søren Rasmussen gmd Rasmus Jensen Simonsen og Elisabeth Christensensdatter Dråby

1830, side 41 og 42

23 marts Søren Laursen gmd Laurs Jensen Grønfeldt og Birthe Sørensdatter Holme
 7 april Jens Sørensen gmd Søren Christensen og Anne Margrethe Jensdatter Boeslum
15 april Søren Nielsen gmd Niels Nielsen og Anne Margrethe Sørensdatter Holme
25 juni Søren Jensen Thomsen død 14 juli gmd Jens Thomsen og Anne Kirstine Sørensdatter Egsmark
10 aug Jens Nielsen gmd Niels Jensen og Karen Christensdatter Egsmark
13 okt Jacob Andersen hmd Anders Rasmussen og Kirsten Jensdatter Holme
22 okt Peder Mikkelsen hmd Mikkel Pedersen og Anne Kirstine Pedersdatter Holme
22 sept Jens Peter Pedersen gmd Peder Jensen Bachmann og Dorte Andersdatter Boeslum
14 dec Hans Rasmussen hmd og skrædder Rasmus Hansen og Gertrud Marie Didriksdatter Dråby
19 okt Anders Rasmussen hmd Rasmus Pedersen Kusk og Anne Andersdatter Boeslum

1831, side 43, 44 og 45

 9 jan Anders Sørensen hmd Søren Laursen og Mette Andersdatter Boeslum
26 jan død uden dåb hmd og skrædder Johannes Salvorsen Tilken og Marie Christensdatter, Boeslum
28 jan Erik Pedersen gmd Peder Sørensen Bachmann og Kirstine Eriksdatter Dråby
12 jan Jens Peter Sørensen gmd Søren Pedersen Helles og Dorthe Marie Jensdatter, Stubbe
 6 feb Søren Christensen gmd Christen Sørensen og Mette Marie Andersdatter Boeslum
17 feb Rasmus Rasmussen Rasmus Sørensen og Mette Cathrine Olesdatter Boeslum
 1 marts Jørgen Peter Ingerslev la Cour hr propritær Holger la Cour og Edle Charlotte Ingerslev på Skærsø
15 marts Rasmus Sørensen gmd Søren Nielsen og Kirsten Rasmusdatter Dråby
 1 marts Niels Thygesen død 10 sept gmd Thyge Andersen og Maren Nielsdatter Holme
 6 april Anders Didrik Nielsen pige Maren Johanne Didriksdatter. udlagt til barnefader Niels Andersen tjenende i de fem møller

Tilbage til Download side

c