Tilbage til Download side

Dråby sogn 1704-1732, begravede

I 1711-12 mangler ca. 1 ½ års indførsler i kirkebogen

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, tekst

1704 160 Lisbeth Jensdatter Glad i Dråby, en ung pige
1704 160 Rasmus Kjeldsens hustru Mette Andersdatter
1704 160 Casten Christensen spæde barn i Boeslum - Søren
1704 160 Jens Lang, ældgammel
1704 160 Casten Christensens andet spæde barn i Boeslum
1704 160 Sl. Jens Egsmarks datter i Egsmark en vanfør pige
1704 160 Sl. Morten Mikkelsens enke i Handrup
1704 160 Rasmus Koch i Dråby, en gift mand
1704 160 Anders Hesthauge i Handrup, en gift mand
1704 160 Søren Christensen G? i Dråby, en gift mand
1704 160 Rasmus Sørensen Nielsen i Handrup
1704 160 Mads Rasmussens liden søn i Boeslum
1704 160 Niels Mortensens liden datter i Lyngsbæk
1704 160 Kirsten Sørensdatter 14 år, Søren Willumsens datter i Boeslum
1704 160 Ørnbjerg Møllers hustru Dorthe Hansdatter
1704 160 Store Peders hustru i Handrup
1704 160 Rasmus Grønfelds liden barn i Dråby
1704 160 Søren Mikkelsens liden barn i Boeslum
1704 160 Jens Hesthauges liden søn Jens i Boeslum
1704 160 Anders Christensens unge datter Sara
1704 160 Hans Benzon på Skærsø

1705 160 Søren Willumsens liden søn Christen i Boeslum
1705 160 unge Stubbe Rasmus barn Niels 6 år
1705 160 Søren Rasmussen i Handrup en gammel mand
1705 160 Søren Rasmussen liden datter i Holme
1705 160 Rasmus Grønfelds liden søn i Dråby
1705 160 Peder Hestgaards datter i Boeslum
1705 161 Christen Christensen Hav Møllers søn Christen
1705 161 Hans Terkelsens lidet barn i Holme
1705 161 Gamle Anne Jeppes i Boeslum
1705 161 Rasmus Smeds liden datter Maren
1705 161 Oluf Andersens lidet barn i Dråby
1705 161 Bund Hanses ?? i Holme
1705 161 Peder Mikkelsens unge søn i Holme
1705 161 Peder Langs unge datter i Boeslum
1705 161 Niels Vendelbos liden datter Maren
1705 161 Christen Pedersens spæde søn i Holme Laurids
1705 161 Hans Andersens liden søn Rasmus i Stubbe
1705 161 Jomfru Kirstine Benzon på Skærsø
1705 161 Søren Glads lidet barn
1705 161 Sl. Rasmus Smeds enke i Boeslum
1705 161 Rasmus Bertelsen i Handrup hans mindste barn Morten
1705 161 Rasmus Sørensen Cannigaard i Handrup
1705 161 Den værkbrudne Peder Jørgensen i Boeslum
1705 161 Søren Ravns lidet barn Jens i Egsmark
1705 161 Peder Posts lidet barn i Elsegårde
1705 161 Peder Jørgensens ?? barn i Egsmark
1705 161 Snedker Sørens hustru i Boeslum
1705 161 Snedker Søren selv
1705 161 Mads Skrædders dødfødte barn i Dråby
1705 161 Den gamle Karen Hansdatter i Holme
1705 161 Christen Sørensens lidet barn i Holme
1705 161 Niels Posts liden datter i Handrup
1705 161 Rasmus Espensens liden pigebarn Kirsten i Boeslum
1705 161 Sl. Søren Skibsbyggers enke i Boeslum

1706 162 Rasmus Baltsersens søn 10 år i Holme
1706 162 Gamle Oluf Jensen i Boeslum
1706 162 Oluf Andersens spæde barn i Dråby
1706 162 Sl. Morten Høegs søn
1706 162 Staal Rasmus spæde datter Karen
1706 162 Knud Sørensens søn 9 år i Egsmark
1706 162 Rasmus Madsens hustru i Egsmark
1706 162 Knud Sørensens banr i Egsmark
1706 162 ? søn i Dråby
1706 162 Rasmus Timsens lidet barn i Egsmark
1706 162 Niels Vendelbos spæde barn i Elsegårde
1706 162 Søren Willumsens hustru i Boeslum
1706 162 Jens Rasmussens lidet barn i Egsmark
1706 162 Den yngre Rasmus Sørensen i Dråby hans dødfødte barn
1706 162 Niels Thøgersens mindste barn i Dråby
1706 162 Rasmus Andersens barn i Holme Anne 16 år
1706 162 Gamle Peder Hesthauge i Egsmark
1706 162 Baltsers Anne i Holme
1706 162 Mette Glads slegfredbarn i Boeslum
1706 162 Snedker Dorthe i Boeslum
1706 162 Søren Kjeldsens tjenestepige Kirsten Pedersdatter i Boeslum
1706 162 Unge Rasmus Grønfelds barn i Dråby Oluf 8 år
1706 162 Snedker Jenses spæde barn i Boeslum
1706 162 Den gamle pige Maren Kjeldsdatter i Boeslum
1706 162 Søren Albøge i Boeslum
1706 162 Søren Sørensen Willumsen i Boeslum

1707 162 Peder Bachmands hustru i Boeslum
1707 162 Jens Andersens liden søn i Boeslum
1707 162 Maren Jensdatters slegfredbarn i Holme
1707 162 Unge Rasmus Kjeldsens dødfødte barn i Dråby
1707 163 Henrik Jensens spæde barn i Egsmark
1707 163 Thyge Mikkelsen i Lyngsbæk
1707 163 Anders Pedersens spæde barn i Handrup Peder
1707 163 Anders Madsen i Egsmark
1707 163 Gamle Sejer i Egsmark
1707 163 Jens Rasmussens dødfødte barn i Egsmark
1707 163 Hanses datters slegfredbarn i Skovhuset
1707 163 ?? i Holme hans dødfødte barn
1707 163 Søren Glads lidet pigebarn i Boeslum
1707 163 Sl. Thøger Gaaskjærs enke
1707 163 Søren Sørensen Ravn i Egsmark hans liden søn
1707 163 Niels Mortensen i Lyngsbæk hans vanføre datter Maren
1707 163 Jens Mathiasens hustru i Handrup
1707 163 Enevold Christensen i Handrup

1708 163 Jens Andersens nyfødte barn Morten i Boeslum
1708 163 Niels Mortensen i Lyngsbæk
1708 163 Hans Rasmussens spæde barn i Holme
1708 163 Anders Pedersens nyfødte barn i Handrup
1708 163 En stakkels kvinde Maren Jensdatter i Dråby
1708 163 Store Anne i Boeslum
1708 163 Anne Skibsbyggers i Egsmark
1708 163 Søren Terkelsens spæde barn i Holme
1708 163 Søren Gaaskjærs spæde barn i Dråby
1708 163 Lille Rasmus Kjeldsens nyfødte barn i Dråby
1708 163 Jens Andersens spæde barn i Boeslum
1708 163 Jens Andersens andet barn 2 år
1708 163 Skriver Jenses hustru i Dråby
1708 163 Anders Rasmussens barn i Dråby Rasmus
1708 163 Gaas Maren i Boeslum
1708 163 Rasmus Kjeldsens moder
1708 163 Mads Rasmussens spæde barn i Boeslum
1708 163 Jens Clausen ladefoged på Skærsø
1708 163 Den vanføre Kaae Hans
1708 163 Søren Olufsens nyfødte Anne i Egsmark
1708 164 Christen Lunds hustru i Lyngsbæk
1708 164 Jørgen Kochs liden søn Rasmus i Dråby
1708 164 Laurids Soldat i Dråby
1708 164 Søren Mikkelsens spæde barn i Boeslum Mikkel
1708 164 Niels Posts spæde barn Dorthe i Handrup
1708 164 Niels Post det andet spæde barn
1708 164 Christen Sørensen i Holme

1709 164 Jens Kjeldsen i Lyngsbæk
1709 164 Karen Molbo i Holme
1709 164 Jens Olufsen i Boeslum
1709 164 Bak? Karen i Boeslum
1709 164 Sl. Søren Knudsens enke i Egsmark
1709 164 Sl. Jens Olufsens spæde barn i Boeslum
1709 164 Gamle Anders Hyllested i Dråby
1709 164 Rasmus Christensen i Ørnbjerg Mølle
1709 164 Rasmus Kjeldsens dødfødte barn i Dråby
1709 164 Jens Andersens tvende nyfødte børn i Boeslum
1709 164 Gamle Rasmus Grønfelds hustru
1709 164 Jens Grønfelds nyfødte barn i Dråby
1709 164 Gamle Rasmus Soldat i Handrup
1709 164 Niels Gaaskjærs datters slegfredbarn
1709 164 Jens Christensen i Skov Mølle
1709 164 Jens Jørgensen i Dråby
1709 164 Birgitte Rasmusdatter ?? i Boeslum
1709 164 Sl. Mads Kochs enke i Boeslum
1709 164 Stubbe Jenses hustru Mette Rasmusdatter
1709 164 Søren Bachmand i Dråby
1709 164 Laurids Timsen i Egsmark
1709 164 Rasmus Jensens slegfredbarn i Boeslum
1709 164 Jens Mathiasens søn i Handrup

1710 164 Peder Overgaards barn i Egsmark
1710 164 Jørgen Lauridsens lidet barn i Egsmark
1710 164 Den stakkels døve Rasmus Sørensen
1710 164 Gamle Dorthe Mortensdatter
1710 165 Dorthe Mikkelsdatters datter i Handrup
1710 165 Søren Hyllesteds spøde barn i Dråby
1710 165 Sl. Sau Mikkels enke
1710 165 Ingvar Sørensens barn i Egsmark
1710 165 Søren Madsens lidet barn i Egsmark
1710 165 Søren Lauridsen i Egsmark
1710 165 Sl. Christen Sørensens barn i Holme
1710 165 Jørgen Kochs spæde datter
1710 165 Rasmus Murer i Dråby
1710 165 ?? spæde barn i Handrup
1710 165 Jørgen Pedersens lidet barn i Dråby
1710 165 Jens Rasmussens dødfødte barn i Ørnbjerg Mølle
1710 165 Jens Rasmussen hustru Kirsten Rasmusdatter i Ørnbjerg Mølle
1710 165 Stubbe Rasmusses hustru i Boeslum

1711 165 Anders Pedersens dødfødte barn i Handrup
1711 165 Corporal Morten Pedersens lille datter
1711 165 Rasmus Smeds hustru i Dråby Dorthe Andersdatter
1711 165 Peder Overgaard og et af hans børn
1711 165 Sl. Peder Overgaards andet barn
1711 165 Peder Kjær hustru i Holme

1712 166 Henrik Jensens hustru i Egsmark
1712 166 Niels Rasmussen som var Jens Feldbereders broder i Boeslum
1712 166 Niels Postes stedsøn i Handrup 12 år
1712 166 Carsten Christensens barn i Holme 3 år
1712 166 Mikkel Andersen i Skov Mølle 80 år
1712 166 Margrethe Anne? i Egsmark 70 år
1712 166 Gammel Stubbe Rasmus i Boeslum

1713 166 Dorthe Thygesdatter i Skov Mølle 84 år
1713 166 Peder Andersen skriver på Lyngsbækgård 56 år
1713 166 Søren Mikkelsens spæde barn i Holme
1713 166 Rasmus K?gs spæde barn i Boeslum
1713 166 En gammel mand i Holme kaldet Kris? mod 100 år
1713 166 Hans Mouritsen Kock i Egsmark 75 år
1713 166 Hans i Skovhuset
1713 166 Poul Sadelmagers hustru i Holme Malene Knudsdatter 47 år
1713 166 Ole Pedersens datter i Dråby 13 år
1713 166 Jens Sørensen Krogs dødfødte barn i Holme
1713 166 Poul Sadelmagers spæde barn i Holme

1714 166 Søren Madsens moder i Egsmark Mette Sørensdatter næsten 100 år
1714 166 Søren Hyllesteds spøde barn i Dråby
1714 166 Søren Kjeldsens hustru i Boeslum Maren Sørensdatter 52 år
1714 166 Mette Jensdatter i Dråby
1714 166 En gammel ubekendt kvinde død hos Jens Hesthauge i Egsmark
1714 166 Erik Svenskes datters lille søn som få dage tidligere var kommen fra København
1714 166 Anne Rasmusdatters lille barn i Boeslum
1714 166 Hjul Sørens godmoder i Egsmark Maren Jensdatter
1714 166 Søren Møller i Dråby 60 år
1714 166 Carsten Christensens spæde barn i Boeslum
1714 166 Søren Mikkelsens spæde barn i Holme
1714 166 Søren Nielsen i Handrup ældgammel
1714 166 Hans Jacobsens hustru på Lyngsbækgård Dorthe Pedersdatter, begravet i Agri
1714 167 Hans Jacobsen til Lyngsbækgård, begravet i Agri
1714 167 Skov Rasmusses hustru i Handrup Kirsten Lauridsdatter 77 år
1714 167 Jørgen Kocks datter i Dråby 11 år

1715 167 Maren Andersdatter i Lyngsbæk over 80 år
1715 167 Gamle Anders Konges hustru i Holme ved 80 år
1715 167 Søren Bjerre i Boeslum 72 år
1715 167 Anders Konge i Holme 92 år
1715 167 Jørgen Kocks moder i Dråby over 70 år
1715 167 Mads Jacobsens datter i Boeslum Anne spæd
1715 167 Maren Hansdatter i Stubbe 20 år
1715 167 Søren Mikkelsens datter i Holme liden
1715 167 Jens Mortensens dødfødte barn i Dråby
1715 167 Jens Andersens søn i Boeslum Christen 9 år
1715 167 En gammel ubekendt kvinde død hos Anders Christensen i Holme
1715 167 Morten Pedersen i Dråby 86 år
1715 167 Christen Vendelbos hustru i Boeslum gammel og sengeliggende over år og dag
1715 167 Kaae Christens barn i Holme Jens spæd

1716 167 Hans Kocks enke i Egsmark gammel og elendig
1716 167 Skrædder Dorthe i Boeslum ved 70 år
1716 167 Anders Kock i Holme over 70 år
1716 167 Rasmus Svendsen i Boeslum ved 65 år
1716 167 Peder Kjeldsen? i Egsmark ved 80 år
1716 167 Rasmus Jensens hustru i Boeslum Dorthe Olesdatter 32 år
1716 167 Rasmus bygs godemoder i Boeslum Kirsten Olesdatter gammel og elendig
1716 167 Niels Degn i Boeslum 18-20 år
1716 167 Rasmus Mogensens moder i Boeslum Maren Christensdatter 70 år
1716 167 Søren Hyllesteds datter i Holme ½ år
1716 167 Jens Kannegaards barn i Handrup Laurids spæd
1716 167 Mikkel Ovesens hustru i Dråby gammel og sengeliggende
1716 167 Skov Rasmusses barn i Handrup Karen ½ år
1716 167 Kaae Jørgens godemoder i Dråby Maren Søren Ousens 78 år
1716 167 Peder Kerri i Holme imod 100 år
1716 167 Hans Rasmussen i Stubbe 34 år
1716 167 Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk 71 år
1716 167 En fremmed kvinde i Handrup
1716 167 Kaae Christen i Holme var en god ærlig mand 50 år
1716 167 Peder Kock i Dråby 75 år
1716 167 En af de svenske fanger under kaptain Schønmans kompani, hed Sven Collin
1716 168 Rasmus Krogs barn i Boeslum Maren 2½ år
1716 168 Søren Mikkelsens søn i Boeslum Søren 10 år
1716 168 Rasmus Andersen i Holme 86 år

1717 168 Mikkel Mikkelsen i Holme over 80 år
1717 168 Mikkel Kjeldsens barn i Boeslum Peder spæd
1717 168 Jens Mortensens moder i Dråby 88 år
1717 168 Skoll Rasmusses hustru i Boeslum 62 år
1717 168 Stubbe Anne i Boeslum 60 år
1717 168 Lille Skriver Sørens barn i Boeslum Anne 4 uger
1717 168 Søren Mikkelsens spæde barn i Holme
1717 168 Skov Rasmusses spæde barn i Handrup
1717 168 Skrædder Rasmusses spæde barn i Boeslum
1717 168 Rasmus Mortensens hustru i Boeslum Dorthe Sørensdatter 31 år
1717 168 Poul Sadelmager i Holme 48 år
1717 168 Store Jenses datter i Boeslum Anne 8 år
1717 168 Rasmus Espensens søn Jens 10 år
1717 168 Smed Madses dødfødte barn i Egsmark
1717 168 Peder Langs datter i Boeslum Anne 18 år
1717 168 Anne Pedersdatter i Handrup 81 år
1717 168 Jørgen Larsens stedsøn i Boeslum Hans 6 år
1717 168 Store Rasmus i Stubbe 83 år
1717 168 Niels Vendelbos barn i Boeslum Mette ½ år
1717 168 Rasmus Grønfelds barn i Dråby Rasmus 2 år
1717 168 Abraham Jacobsens barn i Egsmark Niels 3 år
1717 168 Ole Jespersens barn i Egsmark Jens 2 år
1717 168 Anders Rasmussens barn i Dråby Jens 2½ år
1717 168 Søren Andersen i Egsmark 24 år

1718 168 Inger Hansdatters barn Søren 6½ år
1718 168 Kjelds godemoder i Egsmark Anne Andersdatter 60 år
1718 168 Store Rasmus Kjeldsens søn i Dråby Søren 5-6 år
1718 168 Store Rasmus Kjeldsens datter Karen 8 år
1718 168 Maren Terkelsdatters barn i Holme Karen 6 år
1718 168 Sau Nielses barn i Boeslum Jens 4 år
1718 168 Sau Nielsens barn i Boeslum Anne 6 år
1718 168 Jørgen Sørensens Kock i Egsmark
1718 168 Søren Glads 2 dødfødte børn i Boeslum
1718 169 Rasmus Pedersens barn Peder 4 år
1718 169 Kaae Jørgens søn i Dråby Peder 5 år
1718 169 Anders Overgaards barn i Egsmark Maren ¾ år
1718 169 Maren Knudsdatter i Egsmark død i barselsseng
1718 169 Maren Knudsdatters barn i Egsmark
1718 169 Anne Pedersdatters barn Søren 14 dage
1718 169 Jens Grønfelds barn i Dråby Jens ½ år
1718 169 Ole Jespersens moder i Egsmark 70 år
1718 169 Hjul Jacobs datter i Boeslum Maren som fandtes død ved Stubbe sø
1718 169 Peder Backmand i Boeslum 92 år

1719 169 Ingvor i Egsmark
1719 169 Gamle Jacob Nielsen i Handrup
1719 169 Søren Rasmussens lille barn i Holme
1719 169 Bøcker Anne i Dråby 94 år
1719 169 Mikkels godemoder i Havgården i Handrup 73 år
1719 169 Rasmus Voldborgs barn i Handrup 3½ år
1719 169 Rasmus Molsings 2 børn døde af mæslinger
1719 169 Christen Langs spæde barn i Boeslum
1719 169 Niels Svendsen i Boeslum over 70 år
1719 169 Rasmus Albøges lille barn i Boeslum
1719 169 Stubbe Kirsten i Boeslum var elendig
1719 169 Oluf Jespersens lille datter i Egsmark
1719 169 Søren Glads spæde barn i Boeslum
1719 169 Jens Andersens hustru i Boeslum
1719 169 Rasmus Krog i Boeslum 38 år
1719 169 Jens Nielsen i Holme imod 80 år
1719 169 Mikkel Simonsen i Holme 70 år
1719 169 En gammel kvinde i Egsmark

1720 169 Anders Christensens hustru i Holme Lisbeth 56 år
1720 169 Søren Nielsens hustru i Handrup 80 år
1720 169 Søren Madsen i Egsmark 55 år
1720 169 Rasmus Møllers søn i Stubbe Jens Soldat
1720 169 Rasmus Præst i Handrup 66 år
1720 169 Skriver Sørens barn i Boeslum 1½ år
1720 170 Mette Vendelboes en gammel stakkel i Boeslum
1720 170 Niels Svendsens enke i Boeslum 74 år
1720 170 Jørgen Trold i Handrup 78 år
1720 170 Hjul Madses datter i Boeslum Anne som tjente Kaae Jørgen i Dråby
1720 170 Jens Pedersens dødfødte barn fra Lyngsbækgård
1720 170 Peder Mikkelsen og hustru i Holme begge ældgamle
1720 170 (blank) Sørens hustru i Handrup som var hyrde ved Lyngsbækgård
1720 170 Kaae Jørgens dødfødte barn i Dråby
1720 170 Jens Pedersens lille datter i Lyngsbæk
1720 170 Maren ved kilden i Egsmark 78 år
1720 170 Maren Sørensdatter i Holme 70 år
1720 170 Sau Nielses lille barn i Boeslum
1720 170 Rasmus Bertelsen i Handrup 49 år
1720 170 Lars Hjulmand i Holme 90 år
1720 170 Hans Smeds lille datter i Handrup
1720 170 Anne Rasmusdatter i Egsmark, død i Ebeltoft hos Walther Hageman
1720 170 Et lille barn fra Grenå som moderen gik om at betle med, død i Egsmark
1720 170 Maren Rasmusdatters barn i Egsmark 3 år
1720 170 Anne Jensdatter i Dråby 70 år

1721 170 Hans Rasmussen eller Kar? Hans i Holme 61 år
1721 170 Christen Vendelbo i Boeslum 70 år
1721 170 Søren Glads dødfødte barn i Boeslum
1721 170 Anne Raasmusdatter i Lyngsbæk 69 år
1721 170 Kjeld Pedersens spæde barn i Egsmark
1721 170 Anne Christendatter Havmøllers 21 år
1721 170 Søren Olufsens søn i Egsmark 20 år
1721 170 Hans Smed i Handrup 40 år
1721 170 Søren Mikkelsens hustru i Boeslum 50 år
1721 170 Søren Madsen i Boeslum en elendig stakkel
1721 170 Rasmus Hansens spæde barn i Holme

1722 171 Anders Overgaard i Egsmark 50 år
1722 171 Eske Andersens dødfødte barn i Holme
1722 171 Jens Rasmussens barn i Ørnbjerg Mølle 15-16 uger
1722 171 Peder Postes hustru i Egsmark 55 år
1722 171 Peder Mikkelsens datter i Holme 1 1/4 år
1722 171 Skriver Rasmus i Boeslum
1722 171 Mol? Karen i Dråby 80 år
1722 171 Søren O? i Dråby 70 år
1722 171 Hjul Madses søster i Boeslum
1722 171 Peder Justesens dødfødte barn i Dråby
1722 171 Peder Hougaard i Boeslum over 70 år
1722 171 Et fattigt fremmed barn hos Peder Post i Egsmark 8 uger
1722 171 Søren Mikkelsens dødfødte barn i Boeslum
1722 171 Mads Poulsens søster i Handrup Birthe Christensdatter 80 år
1722 171 Maren Pedersdatter i Egsmark over 80 år
1722 171 ? Maren i Boeslum over 70 år
1722 171 Rasmus Pedersens gamle pige i Egsmark over 70 år

1723 171 Erik Svenske i Boeslum over 70 år
1723 171 Søren Bondes hustru i Boeslum 60-70 år
1723 171 Sl. Jørgen Kocks enke i Egsmark over 50 år
1723 171 Maren Lauridsdatter i Holme 40 år
1723 171 Søren Albøges dødfødte barn i Boeslum
1723 171 Store Rasmus Kjeldsens datter i Dråby Maren 6 år
1723 171 Peder Lie? på Lyngsbækgård 13 år, begravet i Agri
1723 171 Kirsten Smed en gammel kvinde
1723 171 ? Langs dødfødte barn i Boeslum
1723 171 Rasmus Voldborgs barn i Handrup 2½ år
1723 171 Ole Andersens hustru i Dråby 54 år
1723 171 Anne Madses barn i Boeslum Birthe 5 år
1723 171 Maren Svachs dødfødte barn i Boeslum
1723 172 Peder Justesens spæde barn i Dråby

1724 172 Søren Terkelsen i Holme 54 år
1724 172 Søren Andersen i Holme 70 år
1724 172 Birthe Møllers i Dråby 70 år
1724 172 Rasmus Jensen Smed i Dråby 60 år
1724 172 Mikkel Jensen i Lyngsbæk 68 år
1724 172 Søren Kocks hustru i Boeslum ældgammel
1724 172 SL. Justitsråd Benzons enke på Skærsø Christine Glud 56 år
1724 172 Rasmus Svachs dødfødte barn i Boeslum
1724 172 Jens Albøges dødfødte barn i Boeslum

1725 172 Anders Hansens dødfødte barn i Holme
1725 172 Hans Hansen i Egsmark over 70 år
1725 172 Staal Jens i Boeslum 70 år
1725 172 Sidsel Madsdatter i Egsmark over 60 år
1725 172 Lars Hjulmands enke i Holme over 80 år
1725 172 Jens Jensen i Handrup en god ærlig mand 54 år
1725 172 Søren Christophersens hustru i Holme 38 år
1725 172 Væv Karen i Boeslum en halvgammel pige
1725 172 Søren Knudsens spæde barn i Egsmark
1725 172 Sidsel Skousters en gammel kvinde i Handrup
1725 172 Søren Gaaskjær i Dråby 60 år
1725 172 Jens Timsens hustru i Lyngsbæk 42 år
1725 172 Bund Jens i Dråby 85 år ugift
1725 172 Christen Christensen Hav Møller 76 år
1725 172 Rasmus Sørensen i Dråby
1725 172 Søren Nielsen i Handrup
1725 172 Rasmus Voldborgs barnebarn
1725 172 Jeppe Hjulmands hustru i Egsmark
1725 172 Et slegfredbarn i Dråby 8 dage

1726 173 Christen Sørensen Svach 72 år
1726 173 Chor Christens hustru i Egsmark Gertrud Rasmusdatter 70 år
1726 173 Niels Jensen husmands hustru i Handrup
1726 173 Bund Christens hustru i Handrup 36 år
1726 173 Kaae Christens bmoder 80 år
1726 173 Smedens mindste barn i Boeslum
1726 173 Niels Jensens søn i Handrup
1726 173 Dorthe Sørensdatters barn i Handrup Maren 5½ år
1726 173 Niels Pedersen Knies søn i Dråby Søren 5 år
1726 173 Peder Jacobsens barn i Boeslum Maren 2½ år
1726 173 Rasmus Bertelsens søn i Handrup Peder 20 år
1726 173 Hans Gregersens datter i Dråby Dorthe 6-7 år
1726 173 Søren Bondes hustru i Boeslum Anne Rasmusdatter 40 år
1726 173 Jens Jensens enke i Handrup 57 år
1726 173 Mikkel Kjeldsens søn i Boeslum Peder 5 år
1726 173 Anders Hansens hustru i Holme Karen Andersdatter 30 år
1726 173 Anne Eriksdatters uægte søn Erik nyfødt
1726 173 Niels Gaaskjærs søn i Boeslum Søren 1 år
1726 173 Peder Joensens søn i Boeslum Joen 5½ år
1726 173 Peder Madsens dødfødte barn i Boeslum
1726 173 Kirsten Krysen? i Holme mod 100 år
1726 173 Sau Nielses søn i Boeslum Jens 3 år
1726 173 Jens Sørensen Albøges dødfødte barn i Boeslum
1726 173 Lille Christen Langs søn i Boeslum Laurids 2 år
1726 173 Jens Sørensen Albøges datter i Boeslum Maren nogle dage
1726 173 Simon Rasmussens hustru i Boeslum Maren Sørensdatter 32 år
1726 173 Ole Postes datter i Egsmark Karen 1 år
1726 173 Søren Olufsens dødfødte barn i Holme
1726 173 Jens Sørensens søn i Egsmark Rasmus 2 år
1726 173 Søren Svensk ungkarl i Boeslum 32 år
1726 173 Søren Andersens hustru i Boeslum Anne Jensdatter 77 år
1726 173 Rasmus Christensens søn i Dråby Christen 6 år
1726 173 Søren Rasmussens datter i Egsmark Lisbeth 5 år
1726 173 Jens Sørensens datter i Egsmark Else nogle uger
1726 173 Stubbe Jens i Boeslum 80 år
1726 173 Søren Rasmussens datter i Egsmark Mette 3 år
1726 173 Christen Andersens datter i Holme Lisbeth 32 uger
1726 173 Søren Glads datter i Dråby Maren 31 uger

1727 173 Jens Mortensen i Egsmark 100 år
1727 173 Søren Knudsens dødfødte barn i Egsmark
1727 173 Maren Sørensdatters uægte datter Karen 2-3 år
1727 173 Niels Larsens hustru i Dråby Anne Nielsdatter 66 år
1727 173 Mads Jacobsens dater i Boeslum Ellen 4-5 år
1727 173 Birthe Pedersdatter enke i Holme 83 år
1727 173 Rasmus Jørgensen i Lyngsbæk 66 år
1727 173 Anders Sørensens hustru i Holme Dorthe Sørensdatter 42 år
1727 173 Mette Pedersdatters søn i Holme Peder 9 år
1727 173 Hans Rasmussens søn i Holme Rasmus 14 år
1727 173 Christen Poulsens moder i Handrup Maren Rasmusdatter 96 år
1727 173 Inger ? i Boeslum 82 år
1727 173 Bund Christens datter i Holme Anne 8 år
1727 173 Kaae Jørgens datter i Dråby 4 år
1727 173 Rasmus Eskesen? i Egsmark 70 år
1727 173 Store Sørens søn i Holme Mikkel 3 år
1727 173 Bund Christens søn i Holme Mikkel 3 år
1727 173 Bund Christens datter i Holme Maren 6 år
1727 173 Anders Sørensens søn i Holme Jens nogle uger
1727 173 Jacob Hjulmand i Boeslum 70-80 år
1727 173 Niels Lauridsen i Dråby 80 år
1727 173 Bund Christens moder i Holme Kirsten 70-80 år
1727 173 Jørgen Kock i Dråby 100 år
1727 173 Jomfru Anne Kirstine Kjærulf af Lyngsbækgård 1 ¾ år
1727 173 Mads Madsens stedsøn i Holme Niels 16 år
1727 174 Ole Rasmussens datter i Stubbe Anne nogle uger
1727 174 Rasmus Sørensens søn i Boeslum Hans ½ år
1727 174 Poul Skovmøllers hustru Maren Mikkelsdatter 61 år
1727 174 Peder Mikkelsens hustru i Lyngsbæk Mette Mikelsdatter 49 år
1727 174 Rasmus Pedersens enke i Stubbe Anne Andersdatter 92 år
1727 174 Christen Langs søn i Boeslum Laurids nogle uger
1727 174 Mikkel Bild? søn af Ebeltoft 5 mdr.
1727 174 Niels Rasmussens hustru i Handrup død i barselsseng
1727 174 Jens Albøges søn i Boeslum Søren nogle uger
1727 174 Peder Hestehauge i Egsmark 60 år

1728 174 Christen Sk? i Lyngsbæk 84 år
1728 174 Jens Sørensens dødfødte barn i Egsmark
1728 174 Jørgen Rasmussens steddatter i Holme Kirsten Christensdatter 16 år
1728 174 Rasmus Jørgensen i Boeslum 80 år
1728 174 Bund Christens hustru i Holme Maren 23 år
1728 174 Peder Olufsens moder i Egsmark imod 100 år
1728 174 Anne Saamsdatters uægte datter i Dråby Maren nogle uger
1728 174 En aftakket kvartermester 65 år død i Egsmark
1728 174 Jens Svendsens datter i Handrup Anne 1 år
1728 174 Rasmus Samsings nyfødte datter i Boeslum
1728 174 Christen Poulsens søn i Handrup Jens nogle uger
1728 174 Peder Visberg i Dråby
1728 174 Anders Olufsens hustru i Dråby
1728 174 Casten Christensens hustru i Boeslum
1728 174 Søren Christophersens dødfødte barn i Holme
1728 174 Rasmus Svachs søn i Boeslum 2 år
1728 174 Anne ? i Dråby 60 år
1728 174 Store Jenses søn i Boeslum Søren 7 år
1728 174 Lisbeths moder i Egsmark Maren Christensdatter 100 år
1728 174 Maren Olufsdatters uægte dødfødte barn i Boeslum
1728 174 Dorthe Jensdatters uægte dødfødte barn i Boeslum
1728 174 Søren Knudsens dødfødte barn i Egsmark
1728 174 Dorthe Jensdatters uægte søn i Boeslum Jørgen nogle dage
1728 174 Rasmus Møller i Stubbe 82 år
1728 174 Jens Andersen i Boeslum en gammel stakkel
1728 174 En fattig gammel mand som døde hos Jens Lauridsen i Boeslum
1728 174 Store Jens i Boeslum 50-60 år

1729 174 Rasmus Voldborg i Handrup 72 år
1729 174 Skule? Peder i Handrup 96 år
1729 174 Mikkel Tuesens dødfødte barn i Egsmark
1729 174 Abraham Jacobsens hustru i Egsmark Bodil Andersdatter 60 år
1729 174 Simon Rasmussens datter i Boeslum Maren 4 uger
1729 174 Jens Feldbereders datter i Boeslum Mette Marie nogle uger
1729 174 Skriver Ole i Boeslum 62 år
1729 174 Niels Pedersens hustru i Handrup Maren Pedersdatter 24 år
1729 174 Dorthe Jensdatter i Boeslum 21 år
1729 174 En gammel stakkel af Voldby sogn død i Dråby
1729 174 Estrid Andersdatter i Handrup 60 år
1729 174 Anne Christensdatter i Egsmark 70 år
1729 174 Laurids Havmøllers moder Mette Christensdatter 79 år
1729 174 Niels Pedersen i Handrup 26 år
1729 174 Søren Bondes datter i Boeslum Maren 30 år
1729 174 Snedker Jens i Boeslum 45 år
1729 174 Søren Smeds søn i Dråby Søren nogle uger
1729 174 Skriver Peders dødfødte barn i Holme
1729 174 Kaae Jørgen i Dråby 57 år
1729 174 Christen Jensen i Ørnbjerg Mølle 17 år

1730 174 Niels Backmand i Boeslum 55 år
1730 174 Christian Benzon til Skærsø
1730 174 Søren Holm i Holme 63 år
1730 174 Margrethe Bagers i Handrup 84 år
1730 174 Jørgen Røgter i Dråby 35 år
1730 174 Hans Andersen i Stubbe 86 år
1730 175 Rasmus Rasmussens datter i Lyngsbæk Anne 7 år
1730 175 Teil Jørgen i Dråby 31 år
1730 175 Søren Sørensens datter i Boeslum Kirsten 5 år
1730 175 Bodil Olufs i Holme 83 år
1730 175 Anne Jacobsdatter i Dråby 80 år
1730 175 Skriver Sidsel i Boeslum 73 år
1730 175 Søren Bondes hustru i Boeslum Maren Sørensdatter 36 år
1730 175 Et uægte barn Anne Marie nogle dage
1730 175 Maren Jørgensdatter i Boeslum 72 år
1730 175 Rasmus Møllers hustru i Boeslum Maren Jensdatter 70 år
1730 175 Ole Skralds hustru i Dråby 40 år
1730 175 Rasmus Pedersen i Boeslum 52 år
1730 175 Anders Visbergs datter i Dråby Maren ¾ år
1730 175 En skipper fra København og 2 andre som med et skib var sunket ved Boeslum strand
1730 175 Gertrud Christensdatters uægte søn i Dråby Jens nogle uger
1730 175 Smed Jenses dødfødte barn i Dråby
1730 175 Jens Albøges datter i Boeslum Anne 1½ år

1731 175 Søren Feldbereders dødfødte barn i Boeslum
1731 175 Niels Backmands datter i Boeslum Anne nogle dage
1731 175 Mads Olesens søn i Boeslum Peder nogle uger
1731 175 Søren Rasmussens datter i Boeslum Maren 1½ år
1731 175 Hans Rasmussen i Holme 58 år
1731 175 Ole Andersen i Dråby 69 år
1731 175 Christen Jensens hustru i Egsmark 92 år
1731 175 Et fattigt fremmed barn død i Handrup
1731 175 Søren Krog i Boeslum 24 år
1731 175 Skolemesterens datter i Handrup Margrethe 4 år
1731 175 Rasmus Bjerres datter i Boeslum Dorthe 1½ år
1731 175 Skolemesterens søn i Handrup
1731 175 Rasmus Langs datter i Dråby
1731 175 Smed Mads i Egsmark 51 år
1731 175 Anders Visbergs søn i Dråby Søren 4½ år
1731 175 Rasmus Rasmussens søn i Lyngsbæk Anders 6½ år
1731 175 Smedens dødfødte barn i Boeslum
1731 175 Rasmus Langs søn i Dråby Christen ½ år
1731 175 Margrethe Jensdatter i Holme 81½ år
1731 175 Birthe Nielsdatters søn i Dråby Rasmus nogle dage
1731 175 Jørgen Andersens dødfødte barn i Boeslum
1731 175 Niels Post i Handrup 70 år
1731 175 Rasmus Molbos søn i Boeslum Jens nogle dage

1732 175 Laurids Havmøllers datter Mette nogle dage
1732 175 Søren Kjeldsen i Boeslum mod 90 år
1732 175 Skrædder Rasmusses søn i Boeslum Jens 14 år
1732 175 Laurids Th? i Egsmark 37 år
1732 175 Lille Larses hustru i Holme Margrethe Andersdatter 55 år
1732 175 Søren Madsen i Boeslum 80 år
1732 175 Dorthe ? i Egsmark 70 år
1732 175 Jens Mortensens hustru i Dråby Dorthe Rasmusdatter 63 år
1732 175 Simon Rasmussens datter i Boeslum Maren 2 år
1732 175 Søren Feldbereder i Boeslum 32 år
1732 175 Søren Svenskes datter i Boeslum Birthe 18 år
1732 175 Maren Nielsdatter i Boeslum 60 år

Tilbage til Download side

c