Tilbage til Download side

Dråby sogn 1814-1831, døde kvinder (Kontraministerialbog)

Indtastet af Winnie Steen, Auning.

Afskriften er ikke helt ordret, d.v.s. navnene er stavet nutidig, og der er brugt forkortelser i nogen udstrækning.

gdr : gård..                  mdr : måneder
gmd : gårdmand         ug  : uger
hmd : husmand          dg  : dage
hst : hustru                 tim : timer
afd : afdøde
inds: indsidder

Datoerne er afskrevet i den rækkefølge, de er angivet i kirkebogen.
Ulæselige bogstaver/ord erstattet med "....."
Uforståelige ord har fået " ? "
Uforståelige men umiddelbar læselige ord er gengivet så bogstavret som de tydes.

DØDE KVINDER

død begravet navn bemærkninger alder

1814, side 198

 6 jan  9 jan Dorthe Marie Christensdatter inds Poul Sørensens hst af Boeslum 61
28 feb  6 mar Karen Nielsdatter et barn som er hjemme hos faderen i Holme 1
15 apr 20 apr Kirsten Sørensdatter gmdkone i Dråby 57
24 maj 30 maj Maren Jensdatter gmd Rasmus Laursens hst af Egsmark 39
16 juni 19 juni Kirsten Hansdatter gmd Niels Nielsens hst af Dråby 27
 3 aug  7 aug Anne Jensdatter hmd Laurs Laursens hst af Handrup 36?
 9 sept 14 sept Dorthe Marie Rasmusdatter gmd Hans Rasmussens hst af Stubbe 58

1815, side 198

22 dec 1814 1 jan Maren Pedersdatter almisselem og enke efter forhen afdød Jørgen Kock i Holme og her død 82
 9 jan 15 jan Maren Andersdatter almisselem og enke efter forhen afdød Jens Thomsen i Egsmark og her død 84
25 jan 29 jan Karen Nielsdatter skolelærer Niels Andersens datter Holme 1 dg
18 mar 22 mar Maren Pedersdatter Peder Hansen Wissings steddatter husmandsfolk, var hjemme hos ? 6
28 mar  2 apr Søren Andersens dødfødte datter af Holme -  
 8 apr 12 apr Maren Nielsdatter kone til Anders Nielsen der tjente ved ?mølle, den døde opholdt sig hos sin datter der er gift med Rasmus Hjelmager i Boeslum 68
13 apr 19 apr Anne Kirstine Madsdatter kone til Rasmus Rasmussen udflyttet fra Lyngsbæk nu Krakiergård 42
 7 juni 11 juni Anne Marie Pedersdatter almisselem og enke efter afgl Rasmus Rasmussen forhen hmd i Handrup 60
14 juni 18 juni Dorthe Helene Hansdatter gmd Anders Christensen Hiortes hst af Egsmark 39
20 juni 25 juni Maren Jensdatter hjemme hos faderen Jens Christensen Smed i Holme 13
23 juli 30 juli Anne Marie Jørgensdatter hjemme hos faderen Jørgen Mathiassen hmd i Dråby  6
25 juli 30 juli Sophie Birgitte Rasmusdatter hjemme hos faderen Rasmus Rasmussen gmd i Krakier gård udflyttet fra Lyngsbæk 1 1/2
 2 nov  8 nov Mette Nielsdatter moder til gårdbruger Rasmus Hjelmager i Boeslum, hos hvem hun døde 71
16 dec 22 dec Mette Sørensdatter en steddatter af Niels Nielsdatter gmd i Holme hos hvem hun døde 19

1816, side 198, 199

14 feb 18 feb Karen Rasmusdatter gmd Anders Rasmussens Thuesens hst af Egsmark 51
26 mart 31 mar Anne Dorthe Andersdatter datter af hmd Anders Pedersen af Boeslum 21½
 5 maj 10 maj Marie Cathrine Pedersdatter datter af hmd Peder Kjeldsen af Egsmark  4
 5 maj 10 maj Anne ? Jensdatter datter af hmd Jens Rasmussen Molboe i Holme 8 år 3 uger
14 maj 19 maj Marie Anne Nielsdatter datter af gmd Niels Andersen Helbo af Boeslum 3 år 15 uger
 4 juni  8 juni Anne Margrethe Nielsdatter kone til snedker? Anders Jensen i Dråby 44
23 juni 26 juni Karen Jensdatter hst til Rasmus Pedersen Kock gmd i Dråby 53
23 juni 26 juni Else Marie Laursdatter en ? datter hos gmd Anders Thygesen i Holme 14
25 juni 30 juni Anne Kirstine Rasmusdatter en datter af gmd Rasmus Rasmussen i Krakiersgård udflyttet fra Lyngsbæk 2 ug 4 dg
30 juni  7 juli Birthe Marie Simonsdatter inds hmd Christen Jørgensen hst af Egsmark 50
16 aug 25 aug Petter Nille Sørensdatter en datter af gmd Søren Andersen af Holme 7 dg
19 sept 25 sep Anne Marie Jensdatter gmd Henrik Rasmussens hst af Boeslum 30
15 dec 22 dec Anne Jensdatter kone til Christen Rasmussen Grav ? folk 30

1817, side 199

20 jan 26 jan Anne Rasmusdatter aftægtsgmd Niels Sørensens hst af Boeslum 57
27 jan  2 feb Louise August Kjær indsidderkone i Holme 37
 8 feb 12 feb Anne Sørensdatter Krogs Almissekone der opholdt sig i Holme hos Jens Grønfeld samme sted 87
10 feb 16 feb Karen Nielsdatter almissekone der opholdt sig hos sognefoged Niels Kieldsen i Boeslum 77
 4 mar  9 mar Marie Anne Jacobsdatter datter af hmd Jacob Rasmussen i Holme 4 ug
16 apr 20 apr Marie Anne Jensdatter datter af udflyttet gmd Jens Rasmusssen af Holme 1
26 apr  4 maj Birthe Marie Jørgensdatter datter af hmd Jørgen Pedersen Boeslum 1
 8 aug 13 aug Anne Jensdatter gmd Rasmus Laursens hst af Egsmark 27
12 aug 17 aug Mette Marie Sørensdatter Pottemager Petersens hst på Lyngsbækgård, døde i et hus i Lyngsbæk 46
26 aug 31 aug Elisabeth Laursdatter hmd og skrædder Jens Hansens hst af Egsmark 77
27 aug 31 aug Marie Cathrine Jensdatter gmd Peder Jensens hst Boeslum, død i barselsseng -
 1 sept  7 sept Bodil Rasmusdatter gmd Rasmus Laursens hst af Stubbe 66
24 sept 28 sept Mette Marie Andersdatter hmd og forhen afdød Jens Sørensens hst af Boeslum 69
 2 nov  5 nov Maren Jensdatter hmd Jens Christensen Fløjstrup datter Wisbroeholm Skærsø mark 17 ug
16 nov 23 nov Birthe Olufsdatter gmd Christen Sørensens hst af Holme 55
30 nov  7 dec Anne Marie Hendriksdatter gmd Hendrik Rasmussen datter af Boeslum 11 uger
11 dec 17 dec Anne Sørensdatter inds og almisselem af Egsmark 55

1818, side 199, 200

 4 jan 11 jan Anne Marie Jensdatter enke efter forhen afdøde hmd Jens Hestehauge af Boslum 70
 4 jan 11 jan Maren Rasmusdatter eller Potte Maren hun var Almisselem i Attrup? sogn ? ? og sidst i Egsmark i Dråby sogn, ved ? 63
17 jan 25 jan Mette Nielsdatter aftægtsenke hos gmd Niels Grønfeldt i Dråby 77
20 feb 25 feb Anne Jensdatter hmd Rasmus Tyrris datter af Handrup                29
25 feb  1 mar Maren Sørensdatter gmd Rasmus Sørensens moder i Dråby 75
10 mar 15 mar Kirsten Andersdatter indsidderenke efter forhen afdøde Stubbe Niels i Boelsum 72
 9 apr 12 apr Anne Kirstine Jensdatter datter af gmd Jens Terkelsen i Boelsum        1 1/2
11 apr 17 apr Christine Rasmusdatter datter af hmd Rasmus Jensen af Dråby 3 ¾
10 maj 17 maj Pette Nille Nielsdatter hmd Rasmus Hansens hst af Holme 79
25 maj 31 maj Anne Kjeldsdatter datter af hmd Kjeld Mogensen i Egsmark         7 ½
10 juni 14 juni Marie Anne Jensdatter stifdatter af gmnd Rasmus Jensen Simonsen af Dråby 6 1/2
21 juni 28 juni Anne Kirstine Sørensdatter datter af gmd Søren Olesen i Boelsum 17
19 juli 22 juli Anne Sophie Andersdatter datter af gmd Anders Nielsen Kusk? i Holme 1
 2 sept  6 sept Anne Marie Eriksdatter datter af hmd Erik Nielsen i Holme 19 ug
10 sept 16 sept Birthe Sørensdatter aftægtsenke hos sin søn Søren Sørensen i Handrup 64
29 okt - nov Karen Terkelsdatter aftægtsenke hos sin søn Jens Jensen i Holme 76
27 okt  1 nov Dorthe Laursdatter almisselem opholdet sig hos sin svoger hmd Jørgen Andersen i Dråby 79
 6 dec 10 dec Anne Marie Mikkelsdatter hmd Mikkel Sall på Lyngsbækgård mark hans datter 7 dg
22 dec 27 dec Bodil Kirstine Rasmusdatter gmd Rasmus Rasmussens datter af Stubbe 3 ug

1819, side 200, 201

19 jan 24 jan Maren Jensdatter gmd Niels Christensens hst af Holme 50
3 mar  7 mar Dorthe Marie Nielsdatter skolelærer Niels Madsens moder af Boeslum 71
29 mar 29 mar Elisabeth Jacobsdatter hmd Jacob Rasmussens datter af Holme 15
11 apr 18 apr Stine Mikkelsdatter afdøde Jens Christensen smeds enke af Boeslum 58
25 apr  3 maj Birthe Rasmusdatter enke efter forhen afgangne hmd Mikkel Nielsen i Birkelunden 79
22 juni  1 jul Maren Pedersdatter enke efter afgl Jørgen Christensen gmd i Handrup, hun havde ombragt sig selv 54
14 juli 18 juli enke Anne Kirstine Sørensdatter aftægtsenke opholdt sig hos boelsmd Jørgen Jensen i Handrup 55
 5 aug 12 aug pige Anne Dorthe Andersdatter gmd og udflyttet fra Dråby Anders Olsens hans datter 15
30 sep  3 okt Anne Marie Rasmusdatter gmd Rasmus Laursens datter af Egsmark              8 dg
26 sep  3 okt enke Karen Jensdatter indsidderenke hos gmd Jens Andersen Egsmark 88
10 okt 16 okt Magdalene Madsdatter Christen Jørgensens kone ved Skovmøllen 54
14 okt 16 okt Maren Christensdatter en datter af Christen Bachs enke på Ørnberg mølle, sygdommen som af Maren Bach døde af ? 17
 3 nov  7 nov Dorthe Marie Rasmusdatter datter af gmd Rasmus Hielmmager af Boeslum 2
23 nov 28 nov Marie Anne Jensdatter datter af indsidder hmd Jens Jensen af Dråby 3 ug
23 nov 28 nov Karen Kirstine Sørensdatter kone til snedker Nicolai Weibel på Wisbroeholm 45
30 nov  5 dec Marie Bach enke efter forhen afdøde møller Christen Bach ved Ørnberg Mølle 55

1820, side 201

 4 maj 11 maj Mette Marie Nielsdatter selvejerhmd Jens Sørensen Lunds hst af Dråby 44
 3 okt  8 okt Kirsten Nielsdatter datter af skolelærer Niels Andersen i Holme 1 dg
2 nov  5 nov Anne Malene Andersdatter svigermoder til hmd Jørgen Mathiasen i Dråby. Hun var almisselem i Dråby sogn 66
16 dec 24 dec Birthe Marie Sørensdatter Kock datter af hmd Søren Andersen Kock i Dråby, Druknet i Dråby sø d. 16 dec 12

1821, side 201

15 jan 21 jan Karen Jensdatter datter af indsidder hmd Jens Christensen Fløjstrup i Dråby
21 jan 28 jan Maren Jensdatter datter af inds hmd Jens Christensen Fløjstrup af Dråby 1
 4 mar 11 mart Christine Jensdatter en uægte datter af Kirsten Christensdatter af Holme 1
31 mar  2 apr Birthe Jensdatter en datter af inds hmd Jens Jensen Gaaeskier i Dråby 5 ug
26 apr 30 apr Nille Marie Jensdatter en datter af inds hmd Jens Jensen i Dråby 10ug
 4 maj  9 maj Mette Peersdatter Hmd Rasmus Pedersen Langs hstr af Dråby 61
22 maj 26 maj Karen Sørensdatter gartner Anders Nielsens hstr af Dråby 44
17 juli 29 juli Dorthe Jensdatter gårdmandsdatter af Handrup 18
27 aug  2 sep Maren Hansdatter en datter af hmd Hans Nørager i Holme 5
 8 sept 16 sept Dorthe Rasmusdatter enke og almisselem og indsidder hos sin søn Rasmus Lang i Dråby 85
25 sept 30 sept Birthe Pedersdatter Hmdskone af Handrup 89

1822, side 201, 202

 1 feb  6 feb Kirsten Hansdatter gmd Anders Sørensens hstr af Stubbe 38
 6 feb 10 feb Kirsten Nielsdatter gmd Niels Jensens stif- datter af Egsmark 11
 9 feb 17 feb  Karen Pedersdatter hmd Peder Kjeldsens datter af Egsmark 6
26 feb  3 mar enke Maren Rasmusdatter moder til gmd Christen Sørensen i Holme 98
25 feb   3 mar Anna Marie Charilsdatter datter af inds og hmd Charil Christian Asmilgaard i Dråby 4
18 mar  24 mar Anne Margrethe Andersdatter datter af hmd og smed i Dråby Anders Jensen 5
15 mar  20 mar Jomfr. Maren Jørgensdatter faster til den gl. møller ved Skovmøllen hvor hun opholdt sig 85
20 mar  24 mar Mette Jensdatter fattige almisselem af Dråby -
16 apr  21 apr Maren Rasmusdatter hmd Rasmus Hansens hstr af Holme 37
20 apr  24 apr Marie Anne Hansdatter datter af Sk? Hans Pedersen i Boeslum 8 ug
28 mar  31 mar Anne Dorthe Hansdatter datter af Mariane Olesdatter opholdt sig i Ebeltoft, uægte barn, fader er død udi Aarhus 6 ug
26 apr  30 apr Marie Cathrine Jensdatter hmd Jens Hansen Langs hstr Dråby, død 15 dage efter hun havde gjort  barsel 35
 5 maj  12 maj Marie Anne Jensdatter datter af afgl. hmd Jens Andersen i Holme 5
25 maj 27 maj Birthe Marie Andersdatter datter af hmd Anders Jacobsen Lime i Handrup 3 ug
 3 juni  9 juni Karen Marie Nicolaisdatter datter af inds hmd Nicolai Jonasen i Egsmark
23 juni 26 juni Mette Cathrine Jensdatter datter af hmd Jens Rasmussen boende i Hesselballe huset 15
10 sep 15 sep Marie Anna Rasmusdatter Hielmmager datter af gmd Rasmus Nielsen Hielmmager af Boeslum 2
23 sep 29 sep Kirstine Andersdatter datter af gmd Anders Nielsen Stub udflyttet fra Egsmark 8

1823, side 202

28 dec 1822 5 jan Maren Madsdatter enke efter Jørgen Mathiasen hmd i Dråby 46
24 jan  2 feb Magdalene Jensdatter datter af inds Jens Nielsen i Dråby 43 dg
29 jan  2 feb Birthe Jensdatter Anders Andersen Bjerres hst i Boeslum 66
30 feb  2 mar Dorthe Sørensdatter almissekone af Boeslum 66
 9 mar 12 mar Karen Christensdatter kone til aftægtsmand Rasmus Jensen Parsen? i Boeslum 72
16 mar 23 mar Birthe Nielsdatter datter af gmd Jens Andersen Helboe i Boelsum  8
 1 maj  8 maj Karen Jørgensdatter hmd Johan Weibels hustru i Holme 42
 8 maj 11 maj Marie Cathrine Pedersdatter datter af gårdmandssøn Peder Nielsen i Dråby  1½
20 maj 25 maj Margrethe Jensdatter datter af afgl. gmd Jens Andersen i Egsmark 12
20 maj 28 maj Dorthe Jensdatter hmd Caril Asmilgaardes hst i Dråby. hun havde ombragt sig selv og blev efter amtmandens resolution af 23. may 1825, I al stilhed, uden nogen ? begravet på kirkegården. 44
30 maj  8 juni Maren Jensdatter inds Søren Pedersens hst i Handrup 24½
 2 aug  6 aug Anne Sørensdatter hmd Jacob Rasmussens  hst i Holme. hun havde druknet sig selv og blev efter amtmandens resolution af 3 aug 1825 i al stilhed uden nogen ? begravet på kirkegården 50
 3 aug 10 aug Mette Sørensdatter en datter af gmd Søren Sørensen i Handrup  3
 3 sep  7 sep Mette Kirstine Pedersdatter enke efter forhen døde hmd Erik Eriksen i Boeslum 80
25 sep 28 sep Marie Kirstine Nielsdatter datter af gmdsøn Niels Nielsen Ring i Holme 2
26 nov  7 dec Lene Nielsdatter gmd Peder Jensen Hvids hst i Boeslum 60
19 dec 21 dec Karen Pedersdatter datter af hmd og skrædder Peder Kjeldsen i Egsmark  5 md
28 nov  7 dec Anne Dorthe Sørensdatter datter af gmd Søren Sørensen i Handrup, er død kom ej i kirke 16 dg

1824, side 202, 203

11 feb 15 feb Cathrine Marie Jacobsdatter Bach datter af møller Jacob Christensen Bach på Ørnberg mølle 3dg
 2 mar  7 mar Jensine Andersdatter datter af gmd Anders Jensen i Boeslum 15ug
24 juni 27 juni Marie Christine Pedersdatter Grav datter af hmd Peder Rasmussen Grav i Dråby 6
13 aug 15 aug Christina Sørensdatter datter af gmd Søren Jørgensen i Dråby 14
19 aug 22 aug Anna Kirstine Christensdatter gmd Anders Rasmussen Ammes hst i Dråby 70
 6 sep 12 sep Marie Jacobsdatter datter af hmd Jacob Rasmussen i Holme 20 dg
16 sep 19 sep Mette Cathrine Rasmusdatter enke efter afgl. hmd Niels Jørgensen i Dråby 80
 5 okt 10 okt Maren Pedersdatter afdøde hmd Niels Sørensens enke i Dråby 94
 7 okt 10 okt Anne Pedersdatter hmd Jørgen Christensen hst i Dråby 64
 7 okt 10 okt Mette Rasmusdatter hmd Rasmus Rasmussens hst i Stubbe 55
 6 dec 12 dec Ytta Kirstine Frederiksdatter Schultz datter af hmd Frederik Schultz i Handrup 12

1825, side 203

21 feb 27 feb Maren Pallesdatter datter af hmd Palle Pedersen i Holme  1
 1 mar   6 mar Marie Anne Pallesdatter datter af Palle Pedersen Holme  1
 8 mar 13 amr Kirsten Terkelsdatter enke efter afgl. hmd Peder Kjeldsen af Egsmark 44
 6 maj 12 maj Petter Trine Hendriksdatter datter af gmd Hendrik Laursen i Boeslum 10 ug
18 maj 23 maj Marie Cathrine Jensdatter hmd Ole Nielsens hst i Handrup 44
 - juni 12 juni Marie Cathrine Pedersdatter hmd Niels Simonsens steddatter i Egsmark  5
21 juni 26 juni Maren Mortensdatter Boelsmand Ole Jensens hst i Egsmark 70
 1 juli  6 juli Anne Cathrine Rasmusdatter gmd Mikkel Rasmussen Volborgs hst i Boeslum 63
20 juli 24 juli Ingeborg Christensdatter gmd Laurs Møllers hst i Boeslum 68
 6 sep 11 sep Bodil Pedersdatter Fiskers almisselem i Boeslum 98
25 okt  1 nov Anne Rasmusdatter enke efter afgl. Peder Nielsen Kudsk i Lyngsbæk 60
17 okt 23 okt Birthe Jensdatter aftægtsenke hos gmd Rasmus Hansen i Holme 76

1826, side 203, 204

 2 jan 8 jan Birthe Kirstine Sørensdatter gmd Søren Pedersens datter i Boeslum
14 feb 19 feb Elsebet Eskilsdatter hmd Jens Jørgensens hst i Boelsum 80
13 mar 19 mar Kirsten Hansdatter gmd Christen Sørensens hst i Holme 66
28 mar  1 apr Dorthe Andersdatter hmd Jacob Resches hst i Holme 54
 4 apr  9 apr Maren Jensdatter Rasmus Andersen Helboes hst i Boeslum 26
13 apr 16 apr Anne Marie Nielsdatter hmd Christen Christensens hst udflyttet fra Dråby 29
22 Majus 28 majus Birthe Sørensdatter almisselem opholdt sig hos sin søn Søren Svendsen i Stubbe 73
20 juni 25 juni Anne Kirstine Rasmusdatter datter af hmd Rasmus Sørensen Røgter i Boeslum  5
20 juli 30 juli Marie Anne Pedersdatter datter af gmd Peder Laursen i Handrup 24
29 juli  6 aug Mette Rasmusdatter gmd Thomas Jensens hst i Egsmark 51
19 aug 22 aug Mette Jensdatter gmd Jens Hansens hst i Dråby 45
11 sep 14 sep Sille Nielsdatter gmd Christen Rasmussens hst i Stubbe 59
28 nov  3 dec Petter Nille Rasmusdatter datter af hmd Rasmus Hansen Kop i Holme 7
16 dec 24 dec Anne Elisabeth Jensdatter hmd Jørgen Olesens hst i Boeslum og almisselem 72

1827, side 204

30 dec  7 jan Dorthe Marie Pedersdatter datter af hmd Peder Nielsen Just i Dråby 2 dg
14 jan 21 jan Anne Andersdatter enke efter forhen afdøde hmd Thomas Snedker i Dråby 79
 1 feb  4 feb Anne Jensdatter Anders Christensen Hjorts hst i Egsmark, han er hmd 38
 7 feb 18 feb Maren Nerderhausen Christensdatter datter af hmd Christen Eriksen boende på Lyngsbæksgaards mark ved ?
 1 mar  4 mar Mette Marie Nielsdatter hmd og bødker Søren Christensen hst i Boeslum 27
18 mar 21 mar Mette Nielsdatter enke efter forhen døde gmd Rasmus Jensen Bonde i Boeslum 68½
19 apr 24 apr Maren Rasmusdatter  fattiglem i Holme enke efter afgl hmd Jens Jørgensen i Holme 79
29 maj  4 juni Marie Anne Sørensdatter datter af hmd Søren Laursen i Boeslum  6 dg
 6 junius 10 juni Dorthe Sophie Nielsdatter datter af hmd Niels Sørensen Hogsborer ?? 18 ug
14 junius 17 juni Petter Trine Pedersdatter datter af gmd Peder Jørgensen i Boeslum 5
22 junius 28 juni Kirsten Poulsdatter gmd Niels Kjeldsens hst i Boeslum 75
21 juni 28 juni Maren Thygesdatter enke Enke efter afgl. L? Jens i Dråby 58
20 okt 28 okt Anne Mortensdatter enke enke efter afd Rasmus Christensen i Lyngsbæk 74
 9 nov 14 nov Elisabeth Sørensdatter enke enke efter afd gmd Mikkel Kjeldsen af Boeslum 68
14 dec 19 dec Anne Margrethe Jensdatter datter af gmd Jens Hansen i Dråby  3
18 dec 23 dec Anne Margrethe Sørensdatter hmd Jens Jensens hst i Boeslum 36

1828, side 205, 206

27 jan  5 feb Karen Marie Nielsdatter en datter af afdøde hmd Niels Simonsen i Egsmark 5
 3 feb 10 feb Karen Christensdatter indsidder hmd Christen Hjorts hst i Egsmark 74
 7 mar 14 mar Anne Johanne Brouers fød Nicolaisen mølbrygger Adrian Brouers hst i Birkehusene 42
 9 mar 16 mar Anne Elisabeth Pedersdatter almisselem i Boeslum 76
21 mar 27 mar Jensine Nielsdatter et barn af gmd Niels Bonde i Boeslum 2
27 mar 30 mar Anne Lene Hansdatter almisselem i Stubbe. denne opholdt sig i Stubbe men fik almisse fra Lyngsbæk pastorat 62
10 apr 15 apr Maren Nielsdatter gmdsenke i Boeslum 72
20 april 27 apr Anne Marie Pedersdatter en datter af hmd Peder Frederiksen Wissing i Boeslum  9
27 apr  2 maj Mariane Pedersdatter en datter af forbemeldte 7 1/2
 2 maj  4 maj Mette Kirstine Pedersdatter en datter af forbemeldte 6
28 apr  4 maj Dorthe Cathrine Rasmusdatter en datter af hmd Rasmus Sørensen Røgter i Boeslum  4
 6 maj 15 maj Anne Kirstine Andersdatter en datter af gmd Anders Sørensen i Stubbe 1/4
 8 juni 12 juni Karen Rasmusdatter aftægtsenke i Holme 70
14 juni 18 juni Mette Marie Rasmusdatter hmd Jens Jensens hst i Boeslum 58
17 juni 22 juni Karen Sørensdatter Toften almisselem i Dråby 70
19 juni 22 juni Jensine Andersdatter datter af gmd Anders Caspersen i Boeslum ½
24 juni 27 juni Anne Cathrine Jensdatter husmands Søren Kortes hst i Boeslum 45
26 juli 30 juli Mette Marie Pedersdatter et barn af hmd Peder Grav i Dråby 14 dg
27 juli 30 juli Dorthe Rasmusdatter indsidder hos sin broder i Dråby 48
 5 aug 10 aug Mette Kirstine Pedersdatter datter af hmd Peder Frederiksen Wissing i Boeslum 15
12 aug 14 aug Marta Kjeldsdatter gmd Christen Rasmussens kone i Dråby 46
 5 sep  7 sep - gmd Søren Sørensens datter i Handrup 5 dg
24 sep 26 sep Anne Rasmusdatter afgangne Mads Krags enke i Egsmark 64
31 okt  2 nov Anne Margrethe Pedersdatter en datter af Peder Frederiksen Wissing i Boeslum 1 1/4
27 nov 30 nov Anne Sørensdatter enke i Kroghaugen 80
19 nov 29 nov Dorthe Kirstine Andersdatter en datter af gmd Anders Johansen i Handrup 15 ug
31 dec  4 jan Dorthe Cathrine Sørensdatter hmd kone i Boeslum 82

1829

10 mar 22 mar Anne Jensdatter gmd Peder Jørgensens hst på Boeslum mark. hængte sig, men blev efter amtmandens resolution begravet mod sædvanlig ? 40
 6 apr 12 apr Karen Nielsdatter opholdsenke på Hogs Borres 75
 8 maj 15 maj Anne Marie Sørensdatter afgangne Jens Eriksens enke i Boeslum 72
18 maj 24 maj Dorthe Marie Pedersdatter tjenestepige i Vistoft død i Egsmark 23
25 maj 31 maj Karen Johansdatter Peder Høgs hstr i Egsmark 60
 5 jun  8 jun Anne Cathrine Thygesdatter gmdsenke i Holme 65
 9 jun 12 jun Maren Frederiksdatter opholdsenke i Dråby 72
19 jul 26 jul Birthe Nielsdatter hmd Ole Bachs hst i Handrup -
22 aug 25 aug Anne Sørensdatter afdød hmd Søren Jørgensens enke i Boeslum 59
28 aug  1 sep Kirsten Thygesdatter aftægtsmand Anders Ostenfelts hst i Dråby 60
 2 sep  6 sep Anne Thomine Smidt fød Havmøller på Margrethelund 72
13 sept 16 sep Karen Rasmusdatter hmd Jørgen Kochs hst i Dråby 46
15 aug 23 aug   fandtes et ubekjendt fruentimmer druknet på Boeslum strand, som blev efter amtsmandens resolution begravet på Dråby Kirkegård d. 23 aug  
18 nov 22 nov Mette Marie Rasmusdatter hmskone i Boeslum 51
26 nov 29 nov Marie Christine Pedersdatter hmdsenke i Dråby 60

1830, side 207

28 jan 31 jan Nielsine Rasmusdatter en datter af sognefoged Rasmus Thuesen i Dråby
15 febr 20 feb Else Cathrine Thyggesdatter en datter af Thyge Andersen i Holme  2 md
17 feb 25 feb Jomfru Petrine Margrete Klitgaard hos hendes forældre på Skærsø 28
 7 mar 14 mar Birthe Kirstine Pedersdatter en datter af Peder Sørensen Bachman i Dråby  2
 7 mar 17 mar - mejeribestyrer Lyberts datter i Frederiksminde, død uden at være døbt 5 md
29 mar  4 apr Anne Dienesdatter Balles almisselem i Dråby 90
29 mar  4 apr Anne Marie Jensdatter en datter af Jens Gåskær Dråby 2
16 apr 19 apr Johanne Rasmusdatter almisselem i Dråby/Boeslum? 70
26 apr 28 apr Maren Andersdatter hmd Søren Jacobsens hst i Dråby 78
12 maj 16 maj Mette Sørensdatter hmdkone i Egsmark 74
11 juni 13 juni Mette Kirstine Nielsdatter en datter af gmd Niels Kjeldsen i Boelsum 2 md
15 juni 20 juni Hanne Nielsdatter hmd Peder Wissings kone i Boeslum 40
28 juni  4 juli Maren Christensdatter almissekone i Stampehuset 66
 7 juli 10 juli Anne Marie Rasmusdatter hmdskone i Dråby 51
 9 juli 11 juli Marie Cathrine Rasmusdatter en datter af(der står ikke mere, født i Ebeltoft 25 marts 15ug
6 juli 11 juli Anne Kirstine Andersdatter opholdsenke i Holme 87
 4 aug  8 aug Maren Christensdatter tjenestepige i Lyngsbæk 30
 8 aug 15 aug Anne Mikkelsdatter hms Rasmus Fischers hst i Handrup 58
20 okt 24 okt Lise Kirstine Mikkelsdatter en datter af Mikkel Olesen i Boeslum 1 md
21 okt 26 okt Maren Jensdatter pige i Egsmark 31
14 nov  - Nicoline Elisabeth Jensdatter en datter af skrædder Jens Hansen i Egsmark 11
22 nov 27 nov Mette Nielsdatter hmd Niels Jensen Høegs datter i Birkelund 11½
27 dec  1 jan Anne Nielsdatter en datter af gmd Niels Nielsen Ring i Holme
21 juli 25 juli Maren Nielsdatter opholdsmand Niels Nielsens Rings hst i Holme 77

1831, side 207, 208

15 jan 19 jan Anne Elisabeth Thygesdatter styrmand Peder Hansen Nørskovs hst ved Boeslum strand 20
18 jan 23 jan Anne Marie Jensdatter en datter af afdøde hmd Jens Jensen i Boeslum. moderen opholdt sig hos sine forældre i Stubbe 3/4
22 jan 30 jan Maren Andersdatter en datter af gmd Anders Caspersen i Boeslum
 6 mar 13 mar Anne Elisabeth Jensdatter en datter af hmd Jens Fannerup i Boeslum 5
14 mar 20 mar Anne Kirstine Rasmusdatter en datter af Rasmus Sørensen hmd i Boeslum
19 mar 23 mar Mette Marie Rasmusdatter opholdsenke i Dråby 63
28 mar  1 apr Marie Cathrine Andersdatter almisselem i Dråby 15
 5 apr 10 apr Nielsine Rasmusdatter hmd Rasmus Poulsens datter i Handrup -

Tilbage til Download side

c