Tilbage til Download side

Dråby sogn 1814-1831, dødfødte drenge og piger (Kontraministerialbog)

Indtastet af Winnie Steen, Auning.

Afskriften er ikke helt ordret, d.v.s. navnene er stavet nutidig, og der er brugt forkortelser i nogen udstrækning.

gdr : gård..                  mdr : måneder
gmd : gårdmand         ug  : uger
hmd : husmand          dg  : dage
hst : hustru                 tim : timer
afd : afdøde
inds: indsidder

Datoerne er afskrevet i den rækkefølge, de er angivet i kirkebogen.
I de år hvor kirkebogen ikke anfører barnets efternavn, er der her skrevet faderens fornavn efterfulgt af "SEN". Hvis faderen har et slægtsnavn er dette også blevet anført.
Fadderoplysninger er ikke afskrevet.
Ulæselige bogstaver/ord erstattet med "....."
Uforståelige ord har fået " ? "
Uforståelige men umiddelbar læselige ord er gengivet så bogstavret som de tydes.

ægte/ uægte fødsels datum forældrenes navne, stand håndtering og bopæl udtog af jordemoderens indberetning (her kun stikord)

DØDFØDTE MANDKJØN

1815

ægte 6. juni gmd Thyge Sørensen og hst Dorthe Marie Christensdatter i Boeslum moderen hold? sin kirkegang 6. aug konen fødte .. 4 dage og nætter

1817

ægte 4. marts, begravet 9. marts hmd Terkel Sørensen og hst Dorthe Sørensdatter af Dråby født et dødt drengebarn moderen hold sin kirkegang 20. april konen nedkom på... 9. md efter en 12 timer fødsel..hun havde tilforn født et levende barn

1819

ægte 12 jan gmd Jens Hansen og hst Mette Jensdatter i Dråby moderen hold sin kirkegang 21 feb 1819 nedkom i 9. md.............. tilforn født 3 levende børn
ægte 26 april, begravet 2 maj gmd Søren Andersen i Holme og hst Dorthe Marie Jensdatter moderen hold sin kirkegang 23. maj 1819 ..........ingen midler brugte for at få det til live. Moderen havde tilforn født to dødfødte piger

DØDFØDTE QVINDEKJØN

1815

ægte 27 marts, begravet 31 marts gmd Søren Andersen og hst Dorthe Marie Jensdatter i Holme moderens kirkegang d. 7. maj nedkom i 7. måned før jordemoderen kom. Har tilforn født 3 levende børn

1818

ægte 14 marts, begravet 20 marts ......gmd Søren Andersen og hst Dorthe Marie Jensdatter i Holme ......konen havde i den sidste tid af svangerskabet været meget svagelig. Hun havde før født et dødfødt barn
ægte 19 april hmd Rasmus Pedersen og hst Birthe Nielsdatter i Dråby. Moderen holdt sin kirkegang 24. maj ..og havde 14 timer før jordemoderen kom haft en kraftig blod-styrtning. Havde tilforn født to levende børn
ægte 19 okt, begravet 24 okt hmd Rasmus Sørensen Carelsen og hst Kirstine Christensdatter af Boeslum. Moderen holdt sin kirkegang d 22. nov nedkomsten var i 9. md, barnet kom til verden på en besværlig måde.. der blev brugt alle mulige.....for at få det til live men forgæves. Moderen har tilforn født 2 levende børn

1822

ægte 14 feb Rasmus Pedersen og hst Karen Christophersdatter af Dråby Moderen blev betjent af Maren Kristiansdatter hun forløste barselskonen i jordemoderens forfald. Havde ej tilforn født noget dødfødt barn

1830

ægte 8 aug Kirkesanger og skolelærer Jens Peter Petersen og hst Marie Cathrine født Berg i Dråby moderen blev betjent af den i saa henseende saa duelige og berømte læge Hr. Neve i Ebeltoft ...forløsningen som var meget besværlig barnet døde..og alle midler blev anvendt for at bringe det til live, men forgæves. Hun har ej tilforn født hverken levende eller dødfødte børn

Tilbage til Download side

c