Tilbage til Download side

Ebeltoft sogn 1746-1791, trolovede og copulerede

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, begivenhed, tekst

1746 98b Copul. Niels Sørensen og Kirsten Nielsdatter
1746 98b Copul. Jokum Jacobsen Rittou og Karen Sørensdatter Munck
1746 98b Copul. Jens Rasmussen soldat og Johanne Andersdatter
1746 98b Trol. Rasmus Jensen Sommer og Mette Kjeldsdatter
1746 98b Copul. Niels Jensen og Birthe Jensdatter, hvorefter bruden gjorde barsel

1747 98b Trol. Johannes Kesling og Sophie Kirstine Kiærulf
1747 98b Trol. Peder Sørensen Glad og Elsebeth Pedersdatter
1747 98b Trol. Erik Christian Sørensen Munck og Karen Rasmusdatter Møllers
1747 98b Trol. Jens Nielsen og Bodil Jonasdatter
1747 98b Copul. Rasmus Jensen Sommer og Mette Kjeldsdatter
1747 98b Copul. Johannes Kesling og Sophie Kirstine Kiærulf
1747 98b Trol. Peder Mikkelsen skomager og Kirsten Sørensdatter
1747 98b Copul. Jens Nielsen og Bodil Jonasdatter
1747 98b Trol. Erland Andersen skipper og Cathrine Hansdatter
1747 98b Copul. Erland Andersen skipper og Cathrine Hansdatter
1747 98b Copul. Erik Christian Munck og Karen Rasmusdatter
1747 98b Copul. Peder Mikkelsen skomager og Kirsten Sørensdatter
1747 98b Copul. Peder Sørensen Glad og Elsebeth Pedersdatter

1748 98b Trol. Laurids Nicolaisen og Mette Jensdatter
1748 98b Trol. Peder Pedersen Hjelm og Maren Hansdatter
1748 98b Trol. Christen Nielsen Morup og Karen Jensdatter Helles
1748 99a Copul. Peder Pedersen Hjelm og Maren Hansdatter
1748 99a Trol. Niels Lauridsen og Maren Henriksdatter
1748 99a Copul. Laurids Nicolaisen og Mette Jensdatter
1748 99a Copul. Christen Nielsen Morup og Karen Jensdatter Helles
1748 99a Trol. Anders Nielsen matros og Anne Rasmusdatter
1748 99a Trol. Oluf Gunnersen skoleholder i Handrup og Anne Andersdatter

1749 99a Trol. Terkel Joensen og Maren Nielsdatter
1749 99a Trol. Hans Jørgensen Hindsen og Anne Sørensdatter
1749 99a Trol. Rasmus Jensen Hindsen og Mette Nielsdatter Friis
1749 99a Trol. Rasmus Justsen og Maren Rasmusdattter
1749 99a Copul. Terkel Joensen og Maren Nielsdatter
1749 99a Trol. Hans Lauridsen handskemager og Maren Pedersdatter
1749 99a Copul. Oluf Gunnersen og Anne Andersdatter
1749 99a Copul. Hans Lauridsen handskemager og Maren Pedersdatter
1749 99a Trol. Casper Vilhelm Berg sergiant og Nille Cathrine Jensdatter Helles
1749 99b Copul. Jerimias Møller af Karlby og Johanne Dorthea Kiærulf, kongebrev
1749 99b Copul. Rasmus Justsen og Anne Rasmusdattter
1749 99b Copul. Casper Vilhelm Berg sergiant og Nille Cathrine Jensdatter Helles
1749 99b Copul. Rasmus Jensen Hindsen og enke Mette Nielsdatter Friis
1749 99b Copul. Hans Jørgensen Hindsen og Anne Sørensdatter Stabrand
1749 99b Copul. Anders Nielsen enkemand og enke Anne Rasmusdatter

1750 99b Trol. Hartmann Rechtwind Sattner og Gertrud Jensdatter Ovesens

1751 99b Trol. Peder Hansen rebslager enkemand og Anne Christensdatter Koch
1751 99b Trol. Johan Kiesling enkemand og Anne Marie Jacobsdatter Egsmark
1751 99b Trol. Poul Mortensen bødker og Sophie Nielsdatter
1751 99b Copul. Peder Hansen rebslager enkemand og Anne Christensdatter Koch
1751 99b Copul. Hartmann Rechtwind Sattner og Gertrud Jensdatter Ovesens
1751 99b Trol. Søren Eriksen Hørsløf og Anne Margrethe Sørensdatter Munck
1751 100a Copul. Frederik Julius Arhmann købmand i Ålborg og Christine Marie Goe, kongebrev
1751 100a Copul. Poul Mortensen bødker og Sophie Nielsdatter
1751 100a Copul. Søren Eriksen Hørsløf og Anne Margrethe Sørensdatter Munck
1751 100a Copul. Jesper Hjemldrup og Birthe Madsdatter Bugtrup, kongebrev
1751 100a Copul. Mikkel Kolding og Dorthe Holm, kongebrev
1751 100a Trol. Mogens Andersen bådsmand enkemand og enke Anne Poulsdatter
1751 100a Copul. Johan Kiesling og Anne Marie Egsmark

1752 100a Tr./Co. Rasmus Rasmussen Hallendrup og enke Elsebeth Pedersdatter
1752 100a Trol. Thomas Sørensen Lyngby og Maren Christensdatter
1752 100a Copul. Oluf Olufsen skomager og Anne Sørensdatter
1752 100a Copul. Thomas Sørensen Lyngby og Maren Christensdatter
1752 100a Copul. Mogens Andersen og Anne Poulsdatter
1752 100a Tr./Co. Anders Christensen Lund og Dorthe Pedersdatter
1752 100a Tr./Co. Søren Sørensen Stær og Anne Sophie Pedersdatter
1752 100b Copul. Lorentz Ditlevsen birkeskriver og Christine Margrethe Boesen, kongebrev

1753 100b Trol. Rasmus Pedersen Madsen og Anne Stisdatter
1753 100b Trol. Søren Abrahamsen og Anne Clausdatter
1753 100b Trol. Peder Pedersen Coort og Anne Marie Eriksdatter Sejers?
1753 100b Trol. Johan Casper Vogt og enke Kirsten Sørensdatter Kannegård
1753 100b Trol. Jens Rasmussen Bonde enkemand og enke Maren Henriksdatter
1753 100b Trol. Hans Christensen Ørnbjerg skomager enkemand og Mette Nielsdatter Vrinnes
1753 100b Copul. Jørgen Jensen Fåborg og Else Jensdatter Rohde, kongebrev
1753 100b Trol. Niels Nielsen og Mette Rasmusdatter
1753 100b Copul. Peder Pedersen Coort og Anne Marie Eriksdatter
1753 100b Copul. Hans Ørnbjerg skomager og Mette Nielsdatter Vrinnes
1753 101a Copul. Niels Nielsen Grønfeld og Mette Rasmusdatter
1753 101a Copul. Jens Rasmussen Bonde og Maren Henriksdatter

1754 101a Trol. Christian Thomsen og Birthe Jonasdatter
1754 101a Trol. Tegl Rasmus Pedersen Vad og Anne Marie Jensdatter
1754 101a Trol. Jens Rasmussen enkemand og Anne Poulsdatter Rabis
1754 101a Trol. Christen Hansen Ørnbjerg og Kirsten Jensdatter Feldballe
1754 101a Copul. Jens Kræmmer og Anne Rabis
1754 101a Copul. Tegl Rasmus Vad og Anne Marie Jensdatter
1754 101a Copul. Christian Thomsen og Birthe Jonasdatter

1755 101a Copul. Peder Skovsen skipper og Ursula Arnet, kongebrev
1755 101a Trol. Nicolai Johansen Kiesling og Anne Cathrine Eriksdatter Hørsløf
1755 101a Trol. Mogens Mikkelsen smed og enke Maren Rasmusdatter Skovsen
1755 101a Copul. Jens Jensen Strands enkemand og Johanne Marie Bruun, kongebrev
1755 101a Copul. Christen Ørnbjerg og Kirsten Jensdatter Feldballe
1755 101b Trol. Jens Nielsen Boeslum og Maren Hansdatter Kock
1755 101b Trol. Rasmus Lauridsen og Maren Hansdatter i Elsegårde
1755 101b Trol. Mikkel Christophersen Boeslum enkemand og Maren Nielsdatter
1755 101b Copul. Rasmus Lauridsen og Maren Hansdatter i Elsegårde
1755 101b Copul. Mogens Mikkelsen smed og Maren Rasmusdatter Skovsen
1755 101b Trol. Rasmus Jensen Havmøller og Karen Mikkelsdatter Killing
1755 101b Trol. Jens Christiansen Dråby og Maren Madsdatter Boeslum
1755 101b Trol. Rasmus Christensen Kock og Anne Helvig Lauridsdatter Fiil
1755 101b Copul. Mikkel Boeslum og Maren Nielsdatter
1755 101b Trol. Mads Jensen Sommer og Anne Christensdatter Bern
1755 101b Copul. Rasmus Christensen Kock og Anne Helvig Lauridsdatter Fiil
1755 101b Copul. Jens Nielsen Boeslum og Maren Hansdatter Kock
1755 101b Copul. Rasmus Havmøller og Karen Killing
1755 101b Trol. Christen Jensen Tromborg og Kirsten Sørensdatter i Elsegårde
1755 101b Copul. Jens Bering og Marianne Goe, kongebrev
1755 101b Copul. Mads Sommer og Anne Christensdatter
1755 101b Copul. Jens Christiansen Dråby og Maren Madsdatter Boeslum

1756 101b Trol. Johan Hermansen og Karen Jensdatter Krog
1756 101b Trol. Søren Rasmussen Bierre og Sophie Jørgensdatter
1756 102a Trol. Rasmus Nielsen Egens skipper og enke Anne Poulsdatter
1756 102a Copul. Søren Rasmussen Bierre og Sophie Jørgensdatter
1756 102a Copul. Christen Jensen Tromborg og Kirsten Sørensdatter i Elsegårde
1756 102a Trol. Anders Jensen Hald bødker enkemand og Anne Hansdatter Kolding
1756 102a Copul. Rasmus Egens skipper og Anne Poulsdatter
1756 102a Copul. Johan Caspersen Hermansen og Karen Jensdatter Krog
1756 102a Copul. Anders Hald bødker og Anne Hansdatter Kolding

1757 102a Trol. Hans Jensen skomagersvend og Maren Sørensdatter
1757 102a Trol. Jørgen Pedersen og enke Dorthe Nielsdatter i Elsegårde
1757 102a Trol. Niels Olufsen og Kirsten Pedersdatter
1757 102a Trol. Niels Jensen matros og Else Nielsdatter Klog
1757 102a Trol. Erik Christian Munck og enke Maren Rasmusdatter
1757 102a Copul. Niels Olufsen og Kirsten Pedersdatter
1757 102a Copul. Niels Jensen matros og Else Klogs

1758 102a Trol. Jørgen Andersen smed enkemand og Marie Nielsdatter
1758 102a Trol. Peiter Fiil og Anne Kirstine (efternavn mangler)
1758 102a Trol. Jens Sørensen Skade og enke Anne Rasmusdatter
1758 102a Trol. Rasmus Andersen og Catrine Jensdatter Havmøller
1758 102b Copul. Jens Skade og enke Anne Rasmusdatter
1758 102b Copul. Rasmus Andersen og Catrine Havmøller

1759 102b Trol. Mads Sommer enkemand og Anne Cathrine Jensdatter Hindsen
1759 102b Trol. Erik Christian enkemand og Anne Marie Jensdatter
1759 102b Copul. Peiter Fiil og Anne Kirstine Jensdatter
1759 102b Copul. Erik Christian Munck og Anne Marie Jensdatter
1759 102b Trol. Ditlev Sørensen og Birgitte Sørensdatter
1759 102b Trol. Niels Nielsen og Kirsten Jensdatter
1759 102b Trol. Jens Sørensen Skovgård og Maren Nielsdatter Hyllested

1760 102b Trol. Jens Christensen Kock og Anne Jensdatter
1760 102b Copul. Jens Sørensen Skovgård og Maren Nielsdatter Hyllested
1760 102b Copul. Niels Nielsen feldbereder og Kirsten Jensdatter Feldballe
1760 102b Trol. Jens Jensen Dolmer og Karen Christensdatter Bænn
1760 102b Copul. Ditlev Sørensen og Birgitte Sørensdatter Grun
1760 102b Copul. Jens Christensen Kock og Anne Jensdatter Hals
1760 102b Copul. Jens Jensen Dolmer og Karen Christensdatter Bænn
1760 102b Trol. Palle Axelsen og Maren Stisdatter
1760 102b Trol. Hans Christensen Ørnbjerg enkemand og Anne Sophie Pedersdatter Kock
1760 103a Copul. Palle Axelsen og Maren Stisdatter
1760 103a Copul. Anders Pettersen Eldrup skipper og Mette Marie Pedersdatter Molbo, kongebrev

1761 103a Copul. Hans Christensen Ørnbjerg enkemand og Sophie Pedersdatter Kock
1761 103a Copul. Jens Pedersen Thykjær og Anne Dorthe Pedersdatter Fisker, kongebrev
1761 103a Trol. Peder Rasmussen Vad enkemand og Cathrine Jensdatter
1761 103a Trol. Jens Nielsen Grønfeld og Mette Thomasdatter Rohde
1761 103a Trol. Oluf Jørgensen Pind og Maren Jensdatter Elman
1761 103a Copul. Peder Rasmussen og Cathrine Jensdatter
1761 103a Copul. Oluf Jørgensen Pind og Maren Jensdatter Elman

1762 103a Trol. Søren Jensen smedesvend og enke Maren Nielsdatter
1762 103a Trol. Rasmus Rasmussen Stove og Gertrud Mortensdatter

1763 103a Copul. Jens Andersen Schmidt og Dorthe Sophie Grønfeld, kongebrev
1763 103a Copul. Rasmus Rasmussen og Gertrud Marie Mortensdatter i Elsegårde
1763 103a Trol. Jokum Henrik Schuman sergiant og Karen Poulsdatter Rabe
1763 103a Trol. Rasmus Jensen Knebel og Kirsten Rasmusdatter
1763 103b Trol. Peder Olufsen Eeg og Else Andersdatter Rosmus
1763 103b Copul. Rasmus Jensen Knebel og Kirsten Rasmusdatter Holme, viet i Vistoft kirke
1763 103b Copul. Peder Olufsen Eeg og Else Rasmusdatter Rosmus, viet i Rosmus kirke
1763 103b Trol. Erik Christian Munck enkemand og Maren Rasmusdatter

1764 103b Trol. Søren Jensen Madsen og Johanne Jørgensdatter Hindsen
1764 103b Copul. Erik Christian Munck og Maren Rasmusdatter Svack
1764 103b Trol. Jens Christensen Skovmøller og Else Marie Jensdatter
1764 103b Copul. Hans Larsen forstander fra Århus og Birgitte Grønfeld, kongebrev
1764 103b Copul. Jens Christensen Skovmøller og Else Marie Jensdatter, i Dråby kirke
1764 103b Trol. Rasmus Pedersen matros fra Norge og Dorthe Jensdatter Sk?
1764 103b Copul. Jens Sørensen Feldballe skipper og Lene Pedersdatter Skovsen, kongebrev
1764 103b Copul. Jørgen Kolding skipper og Anne Dorthe Nielsdatter Hals, kongebrev

1765 103b Copul. Søren Jensen Madsen og Johanne Jørgensdatter Hindsen
1765 103b Trol. Erik Christian Munck enkemand og Anne Cathrine Jensdatter
1765 104a Trol. Laurids Nielsen og Karen Pedersdatter
1765 104a Trol. Søren Jensen Havmøller og Maren Thygesdatter Lyngby
1765 104a Trol. Iver Pedersen Guldmand skovridder og Anne Jensdatter Haunlev, viet i Hyllested kirke
1765 104a Trol. Niels Jensen Høeg og Ellen Nicolaisdatter
1765 104a Copul. Søren Jensen Havmøller og Maren Thygesdatter Lyngby
1765 104a Trol. Jens Nielsen Hyllested og Dorthe Nielsdatter Rosmus
1765 104a Trol. Mikkel Nielsen og Anne Cathrine Jensdatter Ulstrup
1765 104a Copul. Jens Nielsen Hyllested og Dorthe Nielsdatter, i Rosmus kirke
1765 104a Copul. Laurids Nielsen matros og Karen Pedersdatter
1765 104a Copul. Niels Jensen Høeg og Ellen Nicolaisdatter
1765 104a Copul. Mikkel Nielsen bødker og Anne Cathrine Jensdatter Ulstrup
1765 104a Copul. Vincens Hansen Tørsløf studiosus og Maren Jensdatter Rohde, sl. Bugtrups enke
1765 104a Copul. Erik Christian Munck og Anne Cathrine Jensdatter Lyng

1766 104a Trol. Mikkel Andreasen matros og Gertrud Sørensdatter
1766 104a Copul. Rasmus Pettersen Rebæn og Dorthe Jensdatter Hyllested
1766 104b Copul. Mikkel Andreasen matros og Gertrud Sørensdatter
1766 104b Copul. Ditlevsen birkeskriver og Niels Lunds enke Christiane Elisabeth Redlich
1766 104b Trol. Peder Nielsen Kni og Bodil Mikkelsdatter
1766 104b Trol. Hans Rasmussen i Elsegårde og Anne Kjeldsdatter i Elsegårde
1766 104b Trol. Lorentz Christian Kiesling og Stine Eriksdatter Salsted
1766 104b Copul. Hans Rasmussen og Anne Kjeldsdatter
1766 104b Trol. Christen Hansen og Maren Christensdatter

1767 104b Trol. Jørgen Jensen Møller styrmand og Anne Marie Sørensdatter Feldballe
1767 104b Trol. Jens Olufsen enkemand i Boeslum og Maren Rasmusdatter
1767 104b Copul. Jørgen Jensen Møller styrmand og Anne Marie Sørensdatter Feldballe
1767 104b Trol. Christen Andersen Høeg og Anne Jensdatter Schiøt
1767 104b Copul. Stu Hansen Mygind og Jørgen Koldings enke, kongebrev
1767 104b Trol. Niels Jensen Høeg enkemand og Anne Thygesdatter
1767 104b Copul. Christen Andersen Høeg og Anne Jensdatter Schiøt
1767 105a Copul. Jens Olufsen enkemand i Boeslum og Maren Rasmusdatter
1767 105a Trol. Jens Jensen tjente Sr. Rohde og Maren Andersdatter
1767 105a Copul. Hans Jensen Rosen? og Elisabeth Sørensdatter Obsen, kongebrev
1767 105a Copul. Bræmer forvalter og Anne Grønfeld, kongebrev
1767 105a Copul. Niels Jensen Høeg og Anne Thygesdatter

1768 105a - Ingen i 1768

1769 105a Copul. Frederik Lyngby og Charlotte Amalie Overgård
1769 105a Copul. Frederik Boesen og Elisabeth Magdalene Overgård
1769 105a Trol. Rasmus Jacobsen tjente byfoged Boserup og Maren Pedersdatter
1769 105a Trol. Christian Hansen skomager og Maren Rasmusdatter
1769 105a Copul. Rasmus Jacobsen og Maren Pedersdatter
1769 105a Copul. Christian Hansen og Maren Rasmusdatter

1770 105a Trol. Niels Olufsen Hals og Mette Sørensdatter begge i Elsegårde
1770 105a Trol. Hans Knudsen og Karen Nielsdatter Møller
1770 105b Copul. Niels Olufsen Hals og Mette Sørensdatter
1770 105b Copul. Hans Knudsen Basse og Karen Nielsdatter Møller
1770 105b Copul. Jørgen Jensen Brantz fra Århus og Marianne Hals, kongebrev
1770 105b Trol. Andreas Cortsen Schiøt og Marianne Rasmusdatter
1770 105b Trol. Rasmus Andersen Bund og Dorthe Jensdatter
1770 105b Trol. Nicolai Johansen Kiesling enkemand og Birthe Rasmusdatter Svach
1770 105b Copul. Andreas Cortsen Schiøt og Marianne Rasmusdatter
1770 105b Trol. Mogens Mikkelsen enkemand og Kirsten Madsdatter

1771 105b Copul. Rasmus Andersen Bund og Dorthe Jensdatter Sommer
1771 105b Copul. Mogens Mikkelsen og Kirsten Madsdatter
1771 105b Copul. Nicolai Kiesling og Birthe Rasmusdatter Svach
1771 105b Trol. Peder Johansen og Margrethe Kirstine Nielsdatter
1771 105b Trol. Rasmus Jensen Krog og Anne Marie Rasmusdatter Svach
1771 105b Copul. Peder Johansen og Margrethe Kirstine Lange
1771 105b Copul. Rasmus Jensen Krog og Anne Marie Rasmusdatter

1772 106a Trol. Thue Christensen Ravn og Anne Cathrine Filcher
1772 106a Trol. Jens Caspersen Se?gård enkemand og Anne Marie Mikkelsdatter Møller
1772 106a Copul. Thue Christensen Ravn og Anne Cathrine Filcher
1772 106a Trol. Hans Bonde fra Balle og Esther Jensdatter
1772 106a Trol. Hans Mikkelsen enkemand fra Hyllested og Anne Jensdatter
1772 106a Copul. Hans Bonde og Esther Jensdatter fra Balle

1773 106a Trol. Else Johanne Caspersdatter og Rasmus Boeslum
1773 106a Trol. Søren Rasmussen Knap og Mette Jensdatter
1773 106a Copul. Rasmus Basland enkemand fra Dolmer og Else Johanne fra Skovgårde
1773 106a Copul. Søren Rasmussen Knap og Mette Marie Jensdatter
1773 106a Trol. Laurids Sørensen Begtrup og enke Elisabeth Sørensdatter
1773 106b Copul. Elisabeth Sørensdatter enke og Laurids Sørensen Bastrup
1773 106b Trol. Søren Pedersen Ørup og Christine Sørensdatter
1773 106b Trol. Rasmus Jensen Hindsen enkemand og enke Johanne Andersdatter
1773 106b Copul. Hans Jensen og Mette Rasmusdatter fra Elsegårde, kongebrev
1773 106b Trol. Mathias Rasmussen Duhsel og enke Karen Krogs
1773 106b Copul. Søren Pedersen af Ørup og Kirsten Sørensdatter, i Rosmus kirke

1774 106b Trol. Søren Rasmussen Egens skipper og Anne Thygesdatter
1774 106b Trol. Søren Madsen enkemand og Anne Cathrine Jensdatter af Holme
1774 106b Copul. Søren Rasmussen Egens skipper og Anne Thygesdatter
1774 106b Copul. Søren Madsen enkemand og Anne Cathrine Jensdatter
1774 106b Trol. Rasmus Thomasen og Else Jensdatter
1774 107a Trol. Niels Hansen og Dorthe Jensdatter
1774 107a Copul. Jens Volder Vorendram og Pernille Rohde, kongebrev
1774 107a Trol. Hans Knudsen skomager og Abelone Quist
1774 107a Copul. Rasmus Hindsen og Johanne Andersdatter
1774 107a Copul. Mathias Duhsel og Karen Krogs
1774 107a Trol. Simon Jensen Thor og enke Karen Jensdatter Elman
1774 107a Trol. Enevold Rasmussen og enke Anne Rasmusdatter
1774 107a Trol. Jens Jensen og Dorthe Rasmusdatter
1774 107a Copul. Hans Knudsen Basse og Abelone Pedersdatter
1774 107a Copul. Niels Hansen og Dorthe Jensdatter
1774 107a Copul. Niels sadelmager og Karen Jensdatter
1774 107a Copul. Rasmus Thomsen Rede og Else Margrethe Jensdatter
1774 107b Trol. Just Rasmussen Møller og Perthrine Hansdatter Hindsen
1774 107b Copul. Enevold Rasmussen og enke Anne Rasmusdatter
1774 107b Copul. Mikkel Hals og Mette Marie Fauborg, kongebrev
1774 107b Copul. Just Rasmussen Møller og Perthrine Hindsen
1774 107b Copul. Peder Olesen Hals og Kirsten Pedersdatter, kongebrev

1775 107b Copul. Jens Jensen og Dorthe Rasmusdatter
1775 107b Trol. Niels Lauridsen og Marianne Nielsdatter
1775 107b Trol. Niels Christiansen og Anne Pedersdatter
1775 107b Trol. Bertel Christian Holst og Bodil Lydriksdatter
1775 107b Trol. Terkel Mikkelsen og Susanne Jacobsdatter
1775 108a Copul. Bertel Christian Holst og Bodil Lydriksdatter
1775 108a Copul. Simon Jensen Thor og Karen Christensdatter Elman
1775 108a Trol. Jens Lauridsen Skovsen og Karen Pedersdatter
1775 108a Copul. Terkel Mikkelsen og Susanne Jacobsdatter
1775 108a Copul. Niels Lauridsen Ravn og Marianne Nielsdatter, viet i Feldballe

1776 108a Copul. Niels Christiansen og Anne Pedersdatter
1776 108a Trol. Rasmus Jensen Krog og Anne Christensdatter
1776 108a Copul. Rasmus Jensen Krog og Anne Christensdatter

1777 108a Trol. Jacob Christensen og Anne Marie Hansdatter
1777 108a Trol. Peder Andersen fra Bogens og Anne Mikkelsdatter
1777 108b Trol. Anders Jensen Hindsen enkemand og enke Karen Sørensdatter
1777 108b Copul. Peder Andersen fra Bogens og Anne Mikkelsdatter, viet i Vistoft
1777 108b Trol. Rasmus Sørensen i Skovgårde og Anne Sørensdatter
1777 108b Copul. Jacob Christensen og Anne Marie Hansdatter
1777 108b Copul. Anders Hindsen og Karen Sørensdatter
1777 108b Copul. Rasmus Sørensen i Skovgårde og Anne Sørensdatter
1777 108b Copul. Søren Munck og Anne Kirstine Villums, kongebrev
1777 108b Copul. Thomas Villumsen og Maren Skovsen, kongebrev

1778 109a Trol. Jens Jacobsen Mørck og Maren Jensdatter
1778 109a Copul. Niels Kolding og Anne Elisabeth Margrethe Nyrup, kongebrev
1778 109a Copul. Jens Skovsen og Marie Cathrine Hindsen, kongebrev
1778 109a Trol. Niels Christian Andersen og Anne Dorthe Olesdatter
1778 109a Copul. Jens Jacobsen Mørck og Maren Jensdatter
1778 109a Trol. Jens Nielsen og Birthe Marie Eriksdatter
1778 109a Copul. Niels Christian Andersen og Anne Dorthe Olesdatter
1778 109b Copul. Jens Nielsen og Birthe Marie Eriksdatter
1778 109b Trol. Laurids Andersen Solberg og enke Maren Christensdatter

1779 109b Copul. Laurids Andersen Solberg og enke Maren Christensdatter
1779 109b Trol. Jens Christensen Kock enkemand og enke Anne Sørensdatter
1779 109b Trol. Cathrine Margrethe Skovsen og Christian Prissen korporal
1779 109b Copul. Christian Prissen korporal og Cathrine Margrethe Skovsen
1779 110a Copul. Jens Christensen Kock og Anne Sørensdatter
1779 110a Trol. Erik Hansen og Bodil Sørensdatter Hørslef

1780 110a Trol. Jørgen Pedersen og Christine Sørensdatter
1780 110a Copul. Erik Hansen og Bodil Sørensdatter
1780 110a Trol. Nicolai Hansen og Bodil Christensdatter Sæby
1780 110a Copul. Nicolai Hansen og Bodil Christensdatter
1780 110a Trol. Peder Andersen af Bogens og Else Jensdatter
1780 110a Copul. Peder Tuesen af Bogens og Else Jensdatter
1780 110b Trol. Christopher Sørensen enkemand og Karen Pedersdatter
1780 110b Trol. Søren Rasmussen Knap og Bodil Pedersdatter i Elsegårde
1780 110b Trol. Rasmus Christen Kock og Birthe Hansdatter
1780 110b Copul. Niels Hals og Dorthe Cathrine Boeslum, kongebrev
1780 110b Copul. Søren Rasmussen Knap og Bodil Pedersdatter
1780 110b Trol. Jens Boeslum enkemand og enke Lene Pedersdatter Skovsen
1780 110b Trol. Gotfred Kunkel og Karen Arentz
1780 111a Trol. Rasmus Lauridsen og Dorthe Andersdatter
1780 111a Trol. Conrad Alexander Trobøs ved Jydske infanteri og Cecilie Frelken Heidtman
1780 111a Copul. Rasmus Lauridsen og Dorthe Andersdatter
1780 111a Copul. Conrad Alexander Trobøs og Cecilie Frelken Heidtman
1780 111a Copul. Johan Frederik Kunkel og Karen Arentz
1780 111a Copul. Jens Boeslum enkemand og enke Lene Pedersdatter Skovsen
1780 111a Copul. Rasmus Christensen Kock og Birthe Hansdatter
1780 111a Trol. Johan Didrik Trolle og Maren Jørgensdatter

1781 111b Trol. Hans Jacob Caspersen og Maren Pedersdatter
1781 111b Trol. Niels Pedersen Cort og Ingeborg Sørensdatter Ebtrup
1781 111b Trol. Hans Casper Veiløe enkemand og enke Mette Margrethe Mortensdatter
1781 111b Trol. Peder Christensen Mariager og Ellen Andersdatter
1781 111b Trol. Søren Eriksen Hørsløf og enke Kirsten Pedersdatter
1781 111b Copul. Peder Christensen Mariager og Ellen Andersdatter
1781 111b Copul. Niels Pedersen Cort og Ingeborg Sørensdatter Ebtrup
1781 111b Copul. Søren Eriksen Hørsløf enkemand og enke Kirsten Pedersdatter
1781 111b Copul. Hans Casper Veiløe og Mette Margrethe Mortensdatter
1781 112a Copul. Hans Jacob Caspersen og Maren Pedersdatter
1781 112a Copul. Johan Didrik Trolle og Maren Jørgensdatter

1782 112a Trol. Peder Eriksen af Boeslum og Karen Mortensdatter
1782 112a Copul. Christian Gotfred Fischer og Kirstine Magdalene Grønfeld, kongebrev

1783 112a Trol. Søren Sørensen og Mette Marie Sørensdatter
1783 112a Trol. Anders Sørensen af Rosmus og Maren Pedersdatter
1783 112a Trol. Peder Rasmussen af Elsegårde og Maren Andersdatter i Elsegårde
1783 112b Copul. Gebhart Heidenreich Cramohn kaptajn og Johanne Cathrine Schreil Ditlevsen, kongebrev
1783 112b Copul. Søren Sørensen og Mette Marie Sørensdatter
1783 112b Trol. Søren Iversen Dahl og Pernille Caspersdatter
1783 112b Copul. Søren Iversen Dahl og Pernille Caspersdatter
1783 112b Trol. Peder Pedersen af Hyllested og Anne Kirstine Christensdatter
1783 112b Copul. Peder Pedersen af Hyllested og Anne Kirstine Christensdatter

1784 112b Trol. Carl Vilhelm Henrik Waldich Fourer ved 16 kompani og enke Kirsten Mikkelsdatter
1784 112b Copul. Carl Vilhelm Henrik Waldich Fourer og enke Kirsten Mikkelsdatter
1784 113a Trol. Rasmus Pedersen enkemand og Karen Nielsdatter
1784 113a Copul. Rasmus Pedersen enkemand og Karen Nielsdatter
1784 113a Trol. Lorentz Christopher Bischof og Margrethe Schaltz
1784 113a Copul. Lorentz Christopher Bischof korporal og Margrethe Schaltz

1785 113a Trol. Rasmus Sørensen enkemand og Anne Sophie Thomasdatter
1785 113a Copul. Rasmus Sørensen enkemand og Anne Sophie Thomasdatter
1785 113a Trol. Peder Andreasen Frank og Mette Marie Olufsdatter
1785 113a Copul. Peder Andreasen Frank og Mette Marie Olufsdatter
1785 113b Trol. Jens Christian Nielsen Sommer og Birthe Jensdatter
1785 113b Copul. Jens Christian Nielsen Sommer og Birthe Jensdatter

1786 113b Trol. Jens Jensen Elman og Helene Thomasdatter
1786 113b Copul. Jens Jensen Elman og Helene Thomasdatter
1786 113b Copul. Rasmus Jørgensen Bonde og Marianne Andersdatter Elstrup, kongebrev
1786 113b Trol. Frederik Jensen Federhof og Anne Marie Elisabeth Sommer
1786 114a Copul. Frederik Jensen Federhof og Anne Marie Elisabeth Sommer
1786 114a Copul. Daniel Melby toldkontrollør og Anne Kirstine Rohde, kongebrev

1787 114a Copul. Sellio Lang forvalter fra Rugård og Johanne Helene Boesen
1787 114a Trol. Peder Mikkelsen af Balle og Anne Jacobsdatter
1787 114a Copul. Peder Mikkelsen og Anne Jacobsdatter

1788 114a Copul. Christopher Brock Rohde vejer, måler og købmand og Anne Pallene Margrethe Gjørup, kongebrev
1788 114b Trol. Johan Martin Zollner konsumptionsbetjent og Dorthe Marie Pedersdatter
1788 114b Trol. Enevold Rasmussen enkemand og enke Maren Jensdatter
1788 114b Trol. Mads Sørensen enkemand og Anne Birgitte Hansdatter begge i Hyllested Skovgårde
1788 114b Copul. Johan Martin Zollner konsumptionsbetjent og Dorthe Marie Pedersdatter
1788 114b Copul. Mads Sørensen og Birgitte Hansdatter, viet i Hyllested
1788 114b Copul. Enevold Rasmussen og Maren Jensdatter Elman
1788 115a Trol. Niels Pedersen Quist og enke Maren Rasmusdatter
1788 115a Copul. Niels Pedersen Quist og enke Maren Rasmusdatter
1788 115a Trol. Jonas Jensen og Anne Cathrine Sørensdatter
1788 115a Trol. Hans Pedersen rebslager og Marianne Olufsdatter Pind
1788 115a Copul. Hans Pedersen rebslager og Marianne Olufsdatter

1789 115a Copul. Laurids Sørensen Bastrup og Else Cathrine Fabritius, kongebrev
1789 115b Trol. Jørgen Christensen og Maren Pedersdatter
1789 115b Copul. Christen Boye fra Sakskøbing og Heinine Christian Styrup, kongebrev
1789 115b Copul. Thue Ravn enkemand og Niels Hals's enke Dorthe Cathrine, kongebrev

1790 115b Copul. Johannes Gotfred Tilkier og Lucia Marie Meier, kongebrev
1790 115b Trol. Niels Pedersen og Marie Andersdatter Hals
1790 115b Trol. Søren Jacobsen enkemand og Anne Cathrine Christensdatter
1790 116a Trol. Christen Andersen Nørager og Mette Ottesdatter
1790 116a Trol. Niels Lauridsen enkemand af Boeslum og Kirsten Sørensdatter
1790 116a Copul. Christen Andersen Nørager og Mette Ottesdatter
1790 116a Trol. Johan Didrik smed enkemand og Mette Lauridsdatter
1790 116a Copul. Niels Lauridsen enkemand og Kirsten Sørensdatter
1790 116a Trol. Johan Joseph Joakim Sveigert og Ellen Margrethe Nielsdatter Høeg
1790 116a Copul. Johan Joseph Joakim Sveigert og Ellen Margrethe Nielsdatter
1790 116a Copul. Niels Pedersen og Marie Andersdatter
1790 116a Copul. Søren Jacobsen og Anne Cathrine Christensdatter
1790 116b Trol. Frederik Caspersen og Dorthe Pedersdatter
1790 116b Trol. Søren Nielsen og Nille Marie Mortensdatter
1790 116b Copul. Johan Didrik smed og Mette Lauridsdatter

1791 116b Trol. Poul Jensen og enke Anne Marie Hansdatter
1791 116b Copul. Frederik Caspersen og Dorthe Pedersdatter
1791 116b Trol. Mads Sørensen og Lisbeth Jensdatter
1791 116b Trol. Peder Christiansen og Dorthe Kirstine Nielsdatter
1791 116b Copul. Søren Nielsen og Nille Marie Mortensdatter
1791 116b Copul. Mads Sørensen og Lisbeth Jensdatter
1791 117a Copul. Peder Christiansen og Dorthe Kirstine Nielsdatter
1791 117a Trol. Hans Christian Hansen Veiløe og Bodil Rasmusdatter
1791 117a Trol. Niels Jensen glarmester og Anne Pedersdatter
1791 117a Trol. Søren Sørensen Ebtrup og Anne Marie Christensdatter
1791 117a Copul. Niels Jensen glarmester og Anne Pedersdatter
1791 117a Copul. Poul Jensen og enke Anne Marie Hansdatter
1791 117a Trol. Henrik Holm kordegn enkemand og Anne Marie Rigtrup
1791 117b Trol. Niels Jensen og Anne Pedersdatter
1791 117b Trol. Søren Lauridsen og Kirsten Nielsdatter
1791 117b Copul. Henrik Holm kordegn enkemand og Anne Marie Rigtrup, kongebrev
1791 117b Copul. Jørgen Lauridsen og Maren Pedersdatter begge i Elsegårde, kongebrev
1791 117b Copul. Hans Christian Hansen Veiløe og Bodil Rasmusdatter
1791 117b Copul. Niels Jensen og Anne Pedersdatter
1791 117b Copul. Søren Lauridsen og Kirsten Nielsdatter
1791 117b Copul. Søren Sørensen Ebtrup og Anne Marie Christensdatter

Tilbage til Download side

c