Tilbage til Download side

Vistoft sogn 1718-1740, blandet

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, begivenhed, tekst

1718 36a Intr. Jens Bertelsens hustru
1718 36a Begr. Jens Tuesens hustru i Bogens 59 år
1718 36a Døbt Mads Smed i Strands - Mette
1718 36b Begr. Anders Jensens yngste søn
1718 36b Intr. Jens Jensens hustru i Vistoft
1718 36b Døbt Anders á Lauis - Anders
1718 36b Begr. Christen Laders barn
1718 36b Døbt Jens Høeg i Fuglsø - Laurids
1718 36b Trol. Christen Christensen af Vendsyssel? og Kirsten ? i Begtrup
1718 36b Intr. Mads Smeds hustru i Strands
1718 36b Døbt Rasmus Hvid i Vistoft - Rasmus
1718 36b Intr. Anders Rasmussen á Lauis hustru
1718 36b Intr. Jens Høegs hustru i Fuglsø
1718 36b Døbt Nicolai Hansen i Vistoft - ? Jørgen
1718 36b Døbt Laurids Nielsen i Læggerholm - Anders
1718 36b Begr. Laurids Nielsens barn
1718 36b Døbt Søren Rasmussen - Karen
1718 37a Intr. Rasmus Hvids hustru i Vistoft
1718 37a Intr. Nicolai Hansens hustru i Vistoft
1718 37a Intr. Laurids Nielsens hustru i Læggerholm
1718 37a Døbt Mads Rasmussen á Lauis - Mette
1718 37a Intr. Søren Rasmussens hustru i Vistoft
1718 37a Døbt Jens Nielsen i Begtrup - Oluf
1718 37a Døbt Jens Olufsen i Strands - Anne
1718 37a Begr. Niels Sørensen i Strands 51 år
1718 37a Døbt Niels Madsen i Fuglsø - Rasmus
1718 37a Begr. Hans Sørensen i Strands
1718 37a Intr. Mads Rasmussens hustru i Strands
1718 37a Begr. Mikkel Hvids yngste barn i Viderup
1718 37a Intr. Jens Olufsens hustru i Strands
1718 37a Intr. Jens Nielsens hustru i Begtrup
1718 37a Intr. Anders Rasmussens hustru i Vistoftgård
1718 37a Døbt Anders Rasmussen i Vistoftgård - Rasmus
1718 37a Døbt Jens Væver - Anne
1718 37a Intr. Jens Vævers hustru
1718 37b Begr. Jens Bentsens hustru død i barnenød
1718 37b Døbt Jens Bentsen - Maren
1718 37b Trol. Niels Jensen Suder i Knebel og Maren Pedersdatter i Strands
1718 37b Døbt Anders Jensen i Kjærsgård - Maren
1718 37b Døbt Laurids Bonde - Anders
1718 37b Copul. Christen Christensen og Kirsten Jensdatter

1719 37b Intr. Dorthe i Kjærsgård i Vistoft
1719 37b Intr. Maren Loumands den unge i Bogens
1719 37b Begr. Jens á Juels søn 1½ år
1719 37b Begr. Jens Rasmussen Præst 76 år
1719 37b Begr. Jens i Lynges søn 6 år
1719 37b Trol. Laurids Søgaard og Maren Jensdatter i Strands
1719 37b Døbt Laurids Nielsen i Læggerholm - Kirsten
1719 37b Begr. Jens Loumands hustru i Strands
1719 37b Copul. ? Simonsen i Viderup og ikke noteret
1719 37b Begr. Rasmus Nielsen i Toggerbo
1719 37b Copul. Niels Jensen Suder i Knebel og Maren Pedersdatter i Strands
1719 38a Begr. Jens Væver i Vistoft
1719 38a Begr. Rasmus Nielsen i ?
1719 38a Begr. Rasmus Mikkelsen 94 år
1719 38a Intr. Laurids Nielsens hustru i Læggerholm
1719 38a Trol. Laurids Rasmussen og Karen Rasmusdatter begge i Vistoft
1719 38a Copul. Laurids Søgaard og Maren Jensdatter i Strands
1719 38a Begr. Jens Bonde i Bogens 64 år
1719 38a Døbt Morten Pedersen i Begtrup - Maren
1719 38a Døbt Christen Christensen i Vistoft - Christen
1719 38a Copul. Laurids Rasmussen og Karen Rasmusdatter á Lassen
1719 38a Intr. Morten Smeds hustru
1719 38a Døbt Mikkel Hvid i Viderup - Lisbeth
1719 38a Døbt Mikkel Nielsen i Bogens - Søren
1719 38a Døbt Jens á Juel - Rasmus
1719 38a Begr. Jens á Mortens 56 år

1720 38b Døbt Jens Bonde i Strands - Maren
1720 38b Begr. Karen Lauridsdatter i ?borg 94 år
1720 38b Begr. Maren Vævers
1720 38b Døbt Søren Højkold - Kirsten
1720 38b Begr. Laurids Rytter 63 år
1720 38b Begr. Jens Jensen Bonde i Lynge 69 år
1720 38b Døbt Jens Olufsen á Mortens - Maren
1720 38b Trol. Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk og Maren Jensdatter i Strands
1720 38b Trol. Søren Lassen og Maren Rasmusdatter Hvid begge i Vistoft
1720 38b Begr. Jens Sørensen ladefoged på Bogensholm 61 år
1720 38b Copul. Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk og Maren Jensdatter i Strands
1720 38b Trol. Jens Jensen og Inger Nielsdatter i Strands
1720 38b Trol. Hans Nielsen og Dorthe Jensdatter i Strands
1720 39a Trol. Jens Lauridsen i Fuglsø og Karen Bentsdatter i Begtrup
1720 39a Trol. Søren Lauridsen og Karen Lauridsdatter i Begtrup
1720 39a Døbt Peder Skuster i Begtrup - Anne
1720 39a Begr. Anne Andersdatter i Kjærsgård 65 år
1720 39a Trol. Rasmus Rasmussen i Strands og Anne Jensdatter i Vistoft
1720 39a Intr. Maren Skusters i Begtrup
1720 39a Døbt En horeunge - Dorthe
1720 39a Copul. Søren Jensen og Maren Rasmusdatter begge i Vistoft
1720 39a Copul. Jens Lauridsen i Fuglsø og Karen Bentsdatter i Fuglsø
1720 39a Trol. Jens Bentsen og Anne Lauridsdatter i Fuglsø
1720 39a Copul. Søren Lauridsen og Karen Lauridsdatter i Begtrup
1720 39a Trol. Jens Rasmussen i Bondegården i Strands og Anne Jensdatter Tuesen i Bogens
1720 39a Trol. Anders Tuesen i Bogens og Karen Pedersdatter i Bondegården i Strands
1720 39a Begr. Maren Knudsdatter i Vistoft 46 år
1720 39a Copul. Jens Jensen og Inger Nielsdatter begge i Strands

1721 39b Døbt Søren Lauridsen i Begtrup - ikke noteret
1721 39b Døbt Claus i Vistoft - Øllegaard
1721 39b Døbt Søren Lassen i Vistoft - Jens
1721 39b Begr. Mikkel Hvids datter i Viderup Anne 4 år
1721 39b Trol. Mikkel Nielsen i Skellerup og Dorthe Olufsdatter i Strands
1721 39b Begr. Laurids Søgaards dødfødte barn
1721 39b Trol. Rasmus Lauridsen i Fuglsø og Maren Rasmusdatter i Vistoft
1721 39b Døbt Laurids Rasmussen i Vistoft - Maren
1721 39b Begr. Rasmus Hvid i Vistoft 51 år
1721 39b Copul. Jens Bentsen og Anne Lauridsdatter i Fuglsø
1721 39b Begr. ?s søn
1721 39b Begr. Maren á Mortens datter
1721 39b Begr. Oluf Smed
1721 39b Begr. Anderses barn i Kjærsgård
1721 39b Døbt Jens Nielsen - Karen
1721 39b Begr. Laurids Nielsens barn i Bogensholm
1721 39b Begr. Mads Smed i Strands
1721 40a Begr. Jens Olufsens hustru i Strands
1721 40a Copul. Rasmus Rasmussen
1721 40a Copul. Niels Hvid i Vistoft
1721 40a Begr. Anderses søn i Viderup
1721 40a Copul. Jens Bonde i Bondegården
1721 40a Copul. Anders Tuesen i Bogens
1721 40a Copul. Hans Nielsen i ?
1721 40a Døbt Jens Jensen i Strands - Niels
1721 40a Begr. Niels Madsens dødfødte barn i Fuglsø
1721 40a Døbt Christen Christensen i Vistoft - Jens
1721 40a Copul. Niels Rasmussen og Maren Lauridsdatter i Strands
1721 40a Døbt Anders Rasmussen i Kjærsgård - Maren
1721 40a Begr. Jens Hvidkiers dødfødte barn
1721 40a Copul. Rasmus Lauridsen i Fuglsø og Maren Rasmusdatter i Vistoft
1721 40a Døbt Søren á Olufs - Jens
1721 40b Begr. Christen Mogensens barn
1721 40b Copul. Jens Olufsen og Karen Jensdatter á Mortens
1721 40b Døbt Jørgen Jensen i Vistoft - Maren

1722 40b Døbt Jens Bentsen - Søren
1722 40b Døbt Jens á Juels - Jens
1722 40b Døbt Jens Bertelsen i Vistoft - Jens
1722 40b Døbt Niels Hvid i Vistoft - Niels
1722 40b Døbt Jens Bonde i Strands - søn, navn ikke noteret
1722 40b Begr. Maren Andersdatter i Fuglsø 74 år
1722 41a Døbt Søren Hvidkier i Begtrup - Laurids
1722 41a Døbt Laurids Søgaard á Juels - Maren
1722 41a Trol. Laurids Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter begge i Læggerholm
1722 41a Begr. Jacob Dal 66 år
1722 41a Begr. Niels Simonsen 23 år
1722 41a Døbt Søren Lassen - ikke noteret
1722 41a Døbt Rasmus Greve - Jens
1722 41a Copul. Laurids Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter begge i Læggerholm
1722 41a Døbt ? i Bogens - Niels
1722 41a Døbt Søren Højkold - Niels
1722 41a Døbt Christen Christensen - Kirsten
1722 41b P. Abs. Cathrine Rasmusdatter udlagde Rasmus Mikkelsen? Soldat
1722 41b Døbt Rasmus Rasmussen i Begtrup - Kirsten
1722 41b Døbt Rasmus Lauridsen - Anne
1722 41b Døbt Jens Rasmussen - Jens
1722 41b Døbt Jens Nielsen i Begtrup - Kirsten
1722 41b Døbt Jens Greve i Vistoft - Jens

1723 42a Begr. Jens Rasmussens datter i Begtrup 10 år
1723 42a Døbt Peder Jensen i Vistoft - Mette
1723 42a Begr. Søren Hvid i Vistoft 56 år
1723 42a Begr. Maren Skousters i Toggerbo 60 år
1723 42a Begr. Provsten
1723 42a Døbt Mads Nielsen i Strands - Søren
1723 42a Copul. Jørgen Nielsen og Maren Bondes
1723 42a Døbt Jørgen Nielsen i Strands - Maren
1723 42a Copul. Hans Mojen og Else Margrethe Aagaard
1723 42a Begr. Laurids Jensen i Begtrup
1723 42a Begr. Karen Mogensdatter i Vistoft
1723 42b Døbt Peder Bonde i Begtrup - Mikkel
1723 42b Døbt Peder Degn - Anne Lisbeth
1723 42b Døbt Rasmus Greve - Maren
1723 42b Copul. Peder May og Bodil Rasmusdatter
1723 42b Begr. Anders Rasmussens hustru i Kjærsgård
1723 42b Døbt Laurids May i Læggerholm - Mette
1723 43a Døbt Laurids Olufsen i Kjærsgård - Oluf
1723 43a Døbt Jens Rasmussen i Strands - Rasmus
1723 43a Begr. Anne Jensdatter til Højkarls 49 år
1723 43a Døbt Jens Olufsen i Strands - Kirsten
1723 43a Døbt Morten Pedersen i Begtrup - Niels
1723 43a Døbt Jens Andersen i Bogens - Kirsten
1723 43b Begr. Rasmus Greves barn i Begtrup
1723 43b Døbt Anders Jensen i Kjærsgård - Mette
1723 43b Copul. Mads Christensen og Maren Jensdatter i Begtrup
1723 43b Døbt Mikkel Hvid i Viderup - Rasmus

1724 43b Døbt Jens Hougaard i Vistoft - Jens
1724 44a Begr. Anne Sørensdatter i Fuglsø en gammel kone
1724 44a Intr. Mikkel Hvids hustru
1724 44a Intr. Karen Jensdatter
1724 44a Døbt Mads Christensen i Begtrup - Kirsten
1724 44a Døbt Jens Bentsen i Begtrup - Anne
1724 44a Begr. Jens Bondes barn
1724 44a Begr. Jens Rasmussens barn i Strands
1724 44a Døbt Laurids á Fasten - Anne
1724 44a Intr. Mads Christensens hustru
1724 44a Døbt Et uægte barn
1724 44a Døbt Jens Jensen i Strands - Søren
1724 44b Begr. Sidsel Kjeldsdatter
1724 44b Intr. Karen á Fastens
1724 44b Begr. Anne Cathrine i Strands
1724 44b Copul. Søren Sørensen og Karen Olufsdatter
1724 44b Begr. Jens Lauridsens søn
1724 44b Døbt Christen Mogensen i Vistoft - Jens
1724 44b Trol. Peder Andersen og Anne Jensdatter
1724 44b Trol. Rasmus Bonde og Maren Lauridsdatter
1724 44b Trol. Simon Mikkelsen og Anne Pedersdatter
1724 44b Døbt Jens Nielsen i Begtrup - Jens
1724 44b Døbt Anders Rasmussen i Kjærsgård - Rasmus
1724 45a Copul. Simon Mikkelsen og Anne Pedersdatter
1724 45a Copul. Rasmus Jensen og Maren Lauridsdatter
1724 45a Døbt Jens Hvidkier - Anne?
1724 45a Intr. Christen Mogensens hustru
1724 45a Begr. Anders Rasmussens barn
1724 45a Copul. Peder Andersen og Anne Jensdatter i Fuglsø
1724 45a Intr. Anders Rasmussens hustru
1724 45a Intr. Jens Nielsens hustru
1724 45a Intr. Søren Lassens hustru
1724 45a Intr. Jens Hvidkiers hustru
1724 45a Begr. Jens Knolds hustru
1724 45a Begr. Jens Hvidkiers barn
1724 45a Trol. Rasmus Jensen og Birgitte Simonsdatter
1724 45a Begr. Jens Olufsens barn i Strands
1724 45a Døbt Jørgen Jensen i Vistoft - Jens

1725 45b Intr. Jørgen Pedersens hustru
1725 45b Døbt Laurids Søgaard i Strands - Jens
1725 45b Trol. Jens Madsen og Anne Rasmusdatter
1725 45b Døbt Jens Bentsen i Begtrup - ikke noteret
1725 45b Døbt Rasmus Rasmussen - Jens
1725 45b Begr. Jens Knold i Fuglsø
1725 45b Døbt Jens Rasmussen i Strands - Maren
1725 45b Begr. Anders Rasmussens hustru
1725 45b Trol. Jens Jensen i Strands og Kirsten Sørensdatter i Vistoft
1725 45b Begr. Karen Hvids dødfødte barn i Fuglsø uægte, udlagt Rasmus Jensen i Begtrup
1725 45b Trol. Søren Simonsen og Anne Søgaard
1725 45b Intr. Laurids Søgaards hustru
1725 45b P. Abs. Malene, udlagde Anders Jensen
1725 45b P. Abs. Rasmus Jensen i Begtrup
1725 45b Intr. Rasmus Rasmussens hustru
1725 45b Trol. Laurids Mikkelsen i Fuglsø og Kirsten Nielsdatter i Strands
1725 45b Trol. Jørgen Rasmussen af Helgenæs og Anne Mikkelsdatter i Viderup
1725 46a Døbt Peder Dun i Fuglsø - Jens
1725 46a Intr. Jens Bentsens hustru
1725 46a Intr. Jens Rasmussens hustru
1725 46a Døbt Søren Højkold - Anne
1725 46a Døbt Søren Rasmussen - Karen
1725 46a Copul. Jens Madsen og Anne Rasmusdatter
1725 46a Døbt Peder Jensen i Vistoft - Karen
1725 46a Intr. Jens Duns hustru
1725 46a Copul. Rasmus Jensen og Birgitte Simonsdatter
1725 46a Begr. Anders Rasmussen i Strands 58 år
1725 46a Døbt Jens Bertelsen - Mette
1725 46a Døbt Rasmus Bonde i Bogens - Dorthe
1725 46a Intr. Søren Højkolds hustru
1725 46a Intr. Søren Rasmussens hustru
1725 46a Copul. Søren Simonsen og Anne Rasmusdatter
1725 46a Trol. Hans Jensen og Kirsten Andersdatter
1725 46a Intr. Kirsten Rasmusdatter i Vistoft
1725 46a Døbt Jens Madsen i Bogens - Rasmus
1725 46b Intr. Jens Bertelsens hustru
1725 46b Intr. Rasmus Bondes hustru
1725 46b Intr. Anne Rasmusdatter i Bogens
1725 46b Trol. Rasmus Jensen og Maren Sørensdatter i Vistoft
1725 46b Begr. Laurids Mays barn i Læggerholm
1725 46b Trol. Rasmus Mikkelsen og Karen Hovgaards
1725 46b Døbt Peder Skuster - Anne
1725 46b Intr. Laurids Mays hustru
1725 46b Begr. Mads Sørensens hustru i Kjærsgård 84 år
1725 46b Døbt Anders Rasmussen i Kjærsgård - Anne
1725 46b Døbt et uægte barn
1725 46b Begr. et uægte barn
1725 46b Intr. Peder Skusters hustru
1725 46b Intr. Anders Rasmussens hustru
1725 46b Copul. Rasmus Mikkelsen og Karen Rasmusdatter
1725 46b Døbt Laurids Nielsen - Søren
1725 46b Copul. Jørgen Rasmussen og Anne Mikkelsdatter
1725 46b Døbt Rasmus Lauridsen - Mette
1725 47a Copul. Jens Jensen og ?
1725 47a Copul. Laurids Mikkelsen og Kirsten Nielsdatter
1725 47a Intr. Maren Loumands
1725 47a Copul. Rasmus Jensen og Maren Sørensdatter
1725 47a Intr. Laurids Nielsens hustru
1725 47a Copul. Jens Jensen og Kirsten Andersdatter
1725 47a Begr. Jørgen Jensen i Vistoft
1725 47a Døbt Jens Jensen - Jens
1725 47a Intr. Maren Hvids i Fuglsø

1726 47a Døbt Rasmus ? Soldat - Anne
1726 47a Intr. Kirsten Ladsis
1726 47a Intr. Karen Hougaards
1726 47a Døbt Søren Simonsen - Dorthe
1726 47a Døbt Laurids Mikkelsen i Fuglsø - Mikkel
1726 47a Døbt Jens Huikjær i Fuglsø - Laurids
1726 47a Døbt Søren Lauridsen - Jens
1726 47b Intr. Søren Simonsens hustru
1726 47b Intr. Laurids Mikkelsens hustru
1726 47b Døbt Jens Olufsen i Strands - Maren
1726 47b Begr. Anders Rasmussens barn
1726 47b Intr. Søren Rytters hustru
1726 47b Begr. Peder Smeds hustru
1726 47b Begr. Sl. Jacob Dals hustru
1726 47b Intr. Jens Huikjærs hustru
1726 47b Begr. Peder Lauridsens hustru
1726 47b Døbt Jørgen Jensen i Strands - Anne
1726 47b Døbt Anders Jensen i Kjærsgård - Maren
1726 47b Intr. Anders Jensens hustru
1726 47b Intr. Maren Bondes
1726 47b Døbt Anders Jensen i Bogens - Maren
1726 47b Døbt Laurids Skovsen? - Maren
1726 47b Intr. Jens Jensens hustru
1726 47b Intr. Anders Jensens hustru
1726 47b Intr. Laurids Skovsens hustru
1726 48a Begr. Christen Mogensens barn
1726 48a Døbt Jens Jensen -Rasmus
1726 48a Begr. Jens Jensens barn
1726 48a Døbt Christen Christensen - Rasmus
1726 48a Døbt Laurids Rasmussen i Læggerholm - Rasmus
1726 48a Intr. Christen Christensens hustru
1726 48a Begr. Rasmus Lauridsens datter i Fuglsø
1726 48a Begr. Jens Jensens barn
1726 48a Døbt Søren Lassen - Anne
1726 48a Intr. Jens Jensens hustru
1726 48a Begr. Søren á Olufs barn
1726 48a Begr. Jens Fast
1726 48a Intr. Kirsten i Læggerholm
1726 48a Begr. Søren Jensens barn
1726 48a Døbt Mads Nielsen i Strands - Maren
1726 48a Begr. Anne Andersdatter i Strands
1726 48a Copul. Rasmus Høgh og Maren Andersdatter
1726 48b Begr. Kirsten Hvid
1726 48b Intr. Maren Hvids

1727 48b Begr. Niels Jensen
1727 48b Begr. Søren Simonsens barn
1727 48b Begr. Maren Loumands i Bogens
1727 48b Døbt Jens på Bakken - Anders
1727 48b Intr. Anne i Viderup
1727 48b Døbt Rasmus Høgh i Vistoft - Anders
1727 48b Begr. Laurids Mikkelsens ? i Fuglsø
1727 48b Begr. Maren Christensdatters barn i Begtrup
1727 48b Døbt Rasmus Jensen - Maren
1727 48b Begr. Laurids Nielsens barn
1727 48b Begr. Kirsten Andersdatter i Strands
1727 48b Intr. Maren Skusters
1727 48b Begr. Corporal Bregaards hustru
1727 48b Begr. Rasmus Høghs barn
1727 48b Intr. Rasmus Jensens hustru
1727 48b Døbt Peder Jensens datter i Fuglsø - Rasmus
1727 48b Begr. Jens Andersen i Bogens
1727 48b Døbt Laurids Bonde - Anne
1727 48b Begr. Peder Jensens barn
1727 49a Intr. Peder Jensens datter
1727 49a Intr. Kirsten Hvids
1727 49a Begr. Peder Andersen
1727 49a Copul. Jens Mikkelsen og Karen Pedersdatter
1727 49a Copul. Rasmus Nielsen og Mette Fastens
1727 49a Copul. Jens Jensen og Maren Søgaards
1727 49a Copul. Corporal Bregaard og Maren Niels?datter
1727 49a Begr. Anne Cathrine?
1727 49a Begr. Svinehyrden i Strands
1727 49a Døbt Rasmus Bonde i Bogens - Anne
1727 49a Døbt Jens Rasmussen - Anders

1728 49a Døbt Rasmus Backmand - Mette
1728 49a Døbt Jens Jensen i Hovgården - Jens
1728 49a Intr. Jens Rasmussens hustru i Strands
1728 49a Intr. Rasmus Bondes hustru i Bogens
1728 49a Døbt Søren Jensen i Vistoft - Rasmus
1728 49b Intr. Mette Fastens
1728 49b Intr. Jens Jensens hustru i Strands
1728 49b Intr. Søren Lassens hustru
1728 49b Døbt Søren Bregaard - Rasmus
1728 49b Døbt Rasmus Mikkelsen - Maren
1728 49b Døbt Jens Olufsen i Strands - Maren
1728 49b Begr. Rasmus á Juul 72 år
1728 49b Intr. Karen Hougaards
1728 49b Døbt Anders i Kjærsgård - Maren
1728 49b Døbt Jens Jensen i Strands - Anders
1728 49b Intr. Bregaards hustru
1728 49b Begr. Jens Jensens barn i Strands
1728 49b Begr. Rasmus ?s barn i Begtrup
1728 49b Begr. Søren ?s barn
1728 49b Døbt Jens Nielsen i Begtrup - Karen
1728 49b Døbt Laurids Rasmussen i Toggerbo - Anne
1728 50a Intr. Jens Olufsens hustru
1728 50a Trol. Jep Rasmussen i Agri og Abild Rasmusdatter i Fuglsø
1728 50a Begr. Søren Nielsen i Læggerholm
1728 50a Intr. Anders Rasmussens hustru i Kjærsgård
1728 50a Intr. Jens Jensens hustru i Strands
1728 50a Copul. Peder Jensen og Kirsten Jensdatter i Strands
1728 50a Døbt Rasmus Jensen - Karen
1728 50a Intr. Laurids Rasmussens hustru i Toggerbo
1728 50a Døbt Anders Jensen i Kjærsgård - Peder
1728 50a Intr. Jens Nielsens hustru i Begtrup
1728 50a Copul. Jens Jensen i ? og Mette Lauridsdatter i Begtrup
1728 50a Intr. Jens Jensens hustru i Strands
1728 50a Døbt Rasmus Lauridsen i Fuglsø - Rasmus
1728 50a Døbt Jens Jensen i Vistoft - Niels
1728 50a Intr. Rasmus Jensens hustru i Begtrup
1728 50a Copul. Søren Mikkelsen og Anne Jensdatter i Fuglsø
1728 50a Intr. Anders Jensens hustru i Kjærsgård
1728 50a Intr. Jens Jensens hustru i Vistoft
1728 50a Intr. Rasmus Lauridsens hustru i Fuglsø
1728 50a Døbt Christen Christensen i Vistoft - Jens
1728 50a Døbt Rasmus Lauridsen - Laurids
1728 50a Døbt Laurids Bonde i Fuglsø - Niels
1728 50b Intr. Christen Christensens hustru i Vistoft
1728 50b Copul. Jørgen Hansen og Dorthe Jensdatter i Bogens
1728 50b Intr. Laurids Mikkelsens hustru i Fuglsø
1728 50b Intr. Rasmus Lauridsens hustru i Vistoft
1728 50b Copul. Peder Rasmussen og Mette Andersdatter i Strands
1728 50b Begr. Anne Pedersdatter i Bogens
1728 50b Begr. Laurids Pedersen i Fuglsø 80 år
1728 50b Døbt Jens Bertelsen - Søren

1729 50b Trol. Søren Pedersen og Karen Hvids
1729 50b Døbt Laurids á Juuls - Hans
1729 50b Begr. B? Karen
1729 50b Døbt Mads Christensen i Begtrup - Anne
1729 50b Begr. Rasmus Lauridsens hustru
1729 50b Intr. Jens Bertelsens hustru
1729 50b Begr. Dorthe Sørensdatter i Begtrup
1729 50b Begr. Anne Jensdatter i Begtrup
1729 50b Døbt Laurids Rasmussen i Vistoft - Mette
1729 50b Døbt Abild Rasmusdatter som er trolovet med en enkemand i Agri uægte - Anne
1729 51a Copul. Laurids Rasmussen og Inger Jep?sdatter i Vistoft
1729 51a Intr. Laurids Søgaards hustru
1729 51a Begr. Jens Nielsens barn i Begtrup
1729 51a Døbt Søren Lauridsen i Begtrup - Søren
1729 51a Intr. Mads Christensens hustru
1729 51a Begr. Rasmus Lassen i Vistoft
1729 51a Begr. Søren Højkolds dødfødte barn i Vistoft
1729 51a Døbt Jens Rasmussen i Strands - Jens
1729 51a Døbt Søren Simonsen i Viderup - Karen
1729 51a Intr. Laurids Rasmussens hustru
1729 51a Begr. Søren Rasmussens barn
1729 51a Intr. Søren Lauridsens hustru
1729 51a Intr. Søren Højkolds hustru
1729 51a Trol. Rasmus Hovgaard og Anne Skippers
1729 51a Intr. Søren Simonsens hustru
1729 51a Copul. Søren Pedersen og Karen Hvids
1729 51a Døbt Søren Lassen - Rasmus
1729 51a Begr. Maren Olufs
1729 51a Begr. Anne Lauridsdatters uægte barn
1729 51b Døbt Laurids May i Læggerholm - Mikkel
1729 51b Intr. Søren Jensens hustru i Vistoft
1729 51b Begr. Gamle Andreas fra Mørke sogn død hos Anders Rasmussen i Kjærsgård
1729 51b Døbt Jens Jensen i Strands - Anne
1729 51b Intr. Laurids Mays hustru i Læggerholm
1729 51b Copul. Rasmus Hougaard i Begtrup og Anne ? i Strands
1729 51b Døbt Corporal Bregaard - Ingeborg
1729 51b Døbt Rasmus Mikkelsen soldat - Rasmus
1729 51b Intr. Corporal Bregaards hustru
1729 51b Intr. Jens Jensens hustru
1729 51b Copul. Søren Pedersen og Karen Hvids
1729 51b Døbt Jens Jensen - Jens
1729 51b Begr. Jens Bonde i Strands
1729 52a Begr. Rasmus Rasmussens udøbte barn
1729 52a Døbt Andreas Hansen - Anne Cathrine
1729 52a Begr. Mads Nielsen i Strands
1729 52a Intr. Jens Jensens hustru
1729 52a Begr. Peder Jensen i Vistoft
1729 52a Copul. Frands Christensen og Anne Marie Jensdatter
1729 52a Intr. Rasmus Knudsens hustru i Bogens
1729 52a Intr. Andreas Hansens hustru
1729 52a Døbt Kirsten Rasmusdatter i Vistoft - Peder
1729 52a Døbt Anders Bonde i Strands - Jens
1729 52a Døbt Laurids Soldat - Jørgen
1729 52a Begr. Peder Mikkelsens hustru i Begtrup

1730 52a Døbt Jens Mikkelsen - Mikkel
1730 52a Døbt Jørgen Nielsen - Niels
1730 52b Døbt Søren Smed - Karen
1730 52b Copul. Jep Rasmussen i Agri og Abild Rasmusdatter i Fuglsø
1730 52b Døbt Jens Sørensen - Anne
1730 52b Begr. Søren Højkold
1730 52b Intr. Anders Bondes hustru
1730 52b Intr. Jørgens hustru i Strands
1730 52b Intr. Jens Bentsens hustru
1730 52b Døbt Laurids Rasmussen - Rasmus
1730 52b Begr. Jens Nielsens hustru i Begtrup
1730 52b Begr. Søren Hvid i Viderup
1730 52b Intr. Søren Smeds hustru i Begtrup
1730 52b Begr. Jens Nielsens søn i Begtrup
1730 52b Copul. Peder Pedersen og Maren Sørensdatter i Strands
1730 52b Intr. Jens Bentsens hustru
1730 52b Begr. Rasmus Hougaards barn i Begtrup
1730 52b Begr. Rasmus Hougaards hustru
1730 52b Begr. Skrædder Kirsten i Strands
1730 52b Begr. Dorthe Sørensdatter
1730 52b Døbt Anders i Kjærsgård - Anne
1730 53a Døbt Peder Dun i Fuglsø - Kirsten
1730 53a Døbt Søren Rasmussen i Vistoft - Maren
1730 53a Begr. Karen Fastens
1730 53a Intr. Anders Rasmussens hustru
1730 53a Intr. Anne Jensdatter
1730 53a Copul. Peder Jensen og Mette Rasmusdatter begge i Strands
1730 53a Begr. Søren Højkolds barn
1730 53a Døbt Rasmus Jensen i Begtrup - Karen og Anne
1730 53a Begr. Børnene (Rasmus Jensens tvillinger i Begtrup)
1730 53a Copul. Mikkel Sørensen i Grønfeld og Karen Mikkelsdatter
1730 53a Intr. Rasmus Konges hustru i Begtrup
1730 53a Intr. Søren Højkolds hustru
1730 53a Begr. Jens Søgaards barn i Strands
1730 53a Intr. Søren Rasmussens hustru i Vistoft
1730 53a Døbt Søren Lauridsen i Begtrup - Mette
1730 53a Intr. Jens Jensens hustru i Strands
1730 53b Intr. Søren Nielsens hustru i Begtrup
1730 53b Begr. Laurids Mikkelsens moder i Fuglsø
1730 53b Begr. Søren Hjulmands hustru i Vistoft 102 år
1730 53b Begr. Rasmus Jensens hustru i Bogens
1730 53b Begr. Mads Christensens hustru
1730 53b Døbt Rasmus Backmand - Karen
1730 53b Begr. Søren Lauridsens søn i Begtrup
1730 53b Intr. Rasmus Bachmands hustru
1730 53b Copul. Jørgen Jensen og Maren Rasmusdatter i Vistoft
1730 53b Copul. Rasmus Sørensen og Karen Jensdatter
1730 53b Døbt Hans á Juuls - Dorthe
1730 53b Copul. Jens Jensen og Karen Jensdatter
1730 53b Begr. Jens Olufsens datter
1730 53b Copul. Jens Hjulmand og Lisbeth? Hansdatter
1730 53b Døbt Rasmus Bonde i Bogens - Mette
1730 53b Begr. Peder Andersens hustru i Fuglsø
1730 53b Døbt Anders Tuesen? i Bogens - Anne
1730 53b Begr. Laurids Mays hustru i Læggerholm
1730 53b Copul. Hr Berg? fra København og Mette Margrethe Aagaards
1730 54a Copul. Mads Christensen og Kirsten Sørensdatter
1730 54a Begr. Søren Sørensens hustru

1731 54a Intr. Anders Jensens hustru
1731 54a Begr. Anders Jensens hustru i Vistoft
1731 54a Døbt Jens på Bakken - Dorthe
1731 54a Begr. Jens May i Vistoft
1731 54a Begr. Peder Mays hustru
1731 54a Begr. Jens Nielsen i Begtrup
1731 54a Døbt Jørgen Jensen - Rasmus
1731 54a Døbt Kirsten Smed uægte - Karen
1731 54a Døbt Rasmus Høy - Anders
1731 54a Døbt Peder Rasmussen i Strands - Anders
1731 54a Døbt Rasmus Hovgaard - Anne
1731 54a Døbt Karen Mikkelsdatter i Strands uægte - Kirsten
1731 54a Intr. Maren Mays
1731 54b Døbt Mette Kock uægte - Jens
1731 54b Intr. Rasmus Hovgaards hustru
1731 54b Intr. Rasmus Høys hustru
1731 54b Copul. Laurids May og Mette Lauridsdatter
1731 54b Copul. Anders Jensen og Anne Nielsdatter
1731 54b P. Abs. Karen Mikkelsdatter i Strands, udlagt Niels Kræmmer i Strands
1731 54b Døbt Rasmus Knudsen i Bogens - Karen
1731 54b Begr. Søren Lassens barn i Vistoft
1731 54b Copul. Søren Højkold og Anne Rasmusdatter
1731 54b Copul. Hans Nielsen og Dorthe Rasmusdatter
1731 54b Døbt Rasmus Jensen i Begtrup - Anne
1731 54b Intr. Rasmus Knudsens hustru
1731 54b Døbt Søren Simonsen i Viderup - Dorthe
1731 54b Intr. Rasmus Jensens hustru
1731 54b Begr. Rasmus Juuls hustru
1731 54b Begr. Niels Pedersen ladefoged på Bogensholm
1731 54b Intr. Peder Mikkelsens hustru
1731 54b Intr. Søren Simonsens hustru
1731 54b Begr. Jens Olufsens barn i Strands
1731 55a Copul. Peder Andersen og Anne Jensdatter
1731 55a Begr. Søren Lauridsen i Begtrup
1731 55a Døbt Søren Rasmussen - Anne
1731 55a Copul. Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter i Bogens
1731 55a Døbt Andreas Hansen - Kirstine
1731 55a Copul. Rasmus Rasmussen og Inger Andersdatter i Begtrup
1731 55a Begr. Søren Rasmussens barn i Vistoft
1731 55a Intr. Søren Rasmussens hustru i Vistoft
1731 55a Intr. Andreas Hansens hustru i Vistoft
1731 55a Begr. Anne Lauridsdatter i Strands
1731 55a Begr. Mads Rasmussens barn i Strands
1731 55a Døbt Laurids May i Læggerholm - Niels
1731 55a Begr. Jens Jensens søn i Vistoft
1731 55a Døbt Laurids Søgaard i Strands - Mette
1731 55a Døbt Peder May i Vistoft - Jens (tvilling)
1731 55a Begr. Peder Mays anden tvilling

1732 55b Intr. Mads Rasmussens hustru
1732 55b Begr. Oluf Jensen i Strands
1732 55b Døbt Jens Jensen - Jens
1732 55b Døbt Laurids Skovsen - Peder
1732 55b Intr. Laurids Mays hustru
1732 55b Døbt Søren Højkold i Vistoft - Rasmus
1732 55b Intr. Laurids Søgaards hustru
1732 55b Begr. Rasmus Kock
1732 55b Begr. Søren Højkolds barn
1732 55b Begr. Peder Jensens dødfødte barn i Strands
1732 55b Copul. Jens Rasmussen og Karen Lauridsdatter
1732 55b Begr. Jens Rasmussens hustru i Begtrup
1732 55b Intr. Jens Søgaards hustru
1732 55b Intr. Søren Højkolds hustru i Vistoft
1732 55b Intr. Laurids Skovsens hustru i Toggerbo
1732 55b Begr. Peder Mays andet barn
1732 55b Intr. Peder Jensens hustru i Strands
1732 55b Døbt Christen Rotmand - Hans Jørgen
1732 56a Døbt Jens Ingvor - Dorthe
1732 56a Døbt Laurids Mikkelsen i Fuglsø - Mikkel
1732 56a Intr. Christen Rotmands hustru
1732 56a Døbt Mads Christensen - Anne
1732 56a Begr. Laurids Mikkelsens barn i Fuglsø
1732 56a Døbt Sergiant Bregaard - Anne
1732 56a Begr. Rasmus Haugaards datter i Begtrup
1732 56a Intr. Laurids Mikkelsens hustru
1732 56a Intr. Mads Christensens hustru
1732 56a Intr. Bregaards hustru
1732 56a Copul. Jens Lauridsen og Karen Pedersdatter
1732 56a Begr. Rasmus Rasmussens tvende børn i Begtrup
1732 56a Begr. Jens Helstrups barn
1732 56a Døbt Anders Tuesen i Bogens - Peder
1732 56b Copul. Niels Jensen og Maren Olesdatter
1732 56b Intr. Rasmus Rasmussens hustru
1732 56b Døbt Jens Lauridsen - Peder
1732 56b Intr. Jens Helstrups hustru
1732 56b Begr. Søren Simonsens barn
1732 56b Døbt Anders Rasmussen - Laurids
1732 56b Intr. Jens Lauridsen Greves hustru i Vistoft
1732 56b Døbt Anders Jensen i Kjærsgård - Rasmus
1732 56b Begr. Hans Ingvors barn?
1732 56b Døbt Jens Olufsen i Strands - Maren
1732 56b Intr. Anders Rasmussens hustru
1732 56b Intr. Anders Jensens hustru
1732 56b Døbt Søren Lassen - Laurids
1732 56b Copul. Jens Rasmussen og Anne Mikkelsdatter i Bogens
1732 57a Intr. Jens Olufsens hustru i Strands i Mortens gård
1732 57a Begr. Jens Fisker i Begtrup
1732 57a Intr. Søren Lassens hustru i Vistoft
1732 57a Døbt Jens Lassen i Strands - Søren
1732 57a Intr. Jens á Lauis hustru
1732 57a Døbt Jens Rasmussen Kjærsgaard i Begtrup - Søren
1732 57a Begr. Søren Lassens barn i Vistoft
1732 57a Døbt Rasmus Lauridsen i Fuglsø - Laurids

1733 57a Begr. Karen Mogens i Viderup
1733 57a Døbt Peder May i Vistoft - Bodil
1733 57a Døbt Rasmus Høg i Fuglsø - Anne
1733 57b Døbt Laurids May i Læggerholm - Niels
1733 57b Døbt Jens á Juuls i Strands - ikke noteret
1733 57b Intr. Peder Mays hustru i Vistoft
1733 57b Begr. Søren Højkolds hustru i Vistoft
1733 57b Døbt Peder á Mortens i Strands - Jens
1733 57b Døbt Rasmus Jensen i Begtrup - Karen
1733 57b Intr. Rasmus Jensens hustru
1733 57b Døbt Anders Bonde i Strands - Anne
1733 57b Begr. Anders Jepsens hustru i Strands
1733 57b Copul. Peder Sørensen og Karen Jensdatter
1733 57b Begr. Jens Lynges barn i Viderup
1733 58a Copul. Søren Sørensen og Sophie Sørensdatter
1733 58a Døbt Christen Mogensen - Else Margrethe
1733 58a Intr. Anders Bondes hustru i Strands
1733 58a Døbt Jens Rasmussen i Strands - Jens
1733 58a Intr. Christen Christensens hustru
1733 58a Intr. Niels Jensens hustru
1733 58a Intr. Jens Rasmussens hustru
1733 58a Døbt Rasmus Rasmussen - Anders
1733 58a Døbt Jens Jensen i Strands - Maren
1733 58a Døbt Rasmus Nielsen - Niels
1733 58a Intr. Søren Simonsens hustru
1733 58b Intr. Rasmus Rasmussens hustru
1733 58b Intr. Mette Fastens
1733 58b Døbt Laurids Mikkelsen i Fuglsø - Mikkel
1733 58b Døbt Peder Mikkelsen i Begtrup - Jens
1733 58b Copul. Christen Jørgensen og Anne Lauridsdatter
1733 58b Intr. Inger i Strands
1733 58b Intr. Peder Mikkelsens hustru
1733 58b Intr. Laurids Mikkelsens hustru
1733 58b Døbt Jens Lauridsen i Begtrup - Laurids
1733 58b Døbt Rasmus Hovgaard i Begtrup - Karen
1733 59a Døbt Rasmus Rasmussen i Bogens - Rasmus
1733 59a Døbt Søren Rasmussen i Vistoft - Bodil

1734 59a Intr. Rasmus Hovgaards hustru
1734 59a Intr. Niels Pedersens hustru
1734 59a Intr. Rasmus Knudsens hustru
1734 59a Intr. Jens Lauridsens hustru
1734 59a Intr. Søren Rasmussens hustru
1734 59a Døbt Søren Jensen - Laurids
1734 59a Døbt Anders Hansen - Hans Jørgen
1734 59a Begr. Sophie Sørensdatter
1734 59a Begr. Niels? ?s hustru
1734 59b Begr. Jens Jensens barn
1734 59b Begr. Søren Sørensen
1734 59b Intr. Søren Jensens hustru
1734 59b Døbt Rasmus Høy - Dorthe
1734 59b Døbt Jens Mikkelsen - Dorthe
1734 59b Døbt Mads Rasmussen - Rasmus
1734 59b Døbt Jens Jensen i Viderup - Jens
1734 59b Døbt Anders Jensen - Niels
1734 59b Intr. Jens ?s hustru
1734 60a Intr. Jens Mikkelsens hustru
1734 60a Intr. Jens Jensens hustru i Viderup
1734 60a Intr. Anders Jensens hustru
1734 60a Copul. Anders Sørensen og Mette Madsdatter
1734 60a Intr. Mads Rasmussens hustru
1734 60a Begr. Jens Jensens barn i Strands
1734 60a Døbt Hans Nielsen i Strands - Niels
1734 60a Døbt Mads Christensen - Jens
1734 60a Copul. Søren Sørensen og Maren Rasmusdatter
1734 60a Copul. Jacob Sørensen? og Lisbeth Mikkelsdatter i Viderup
1734 60a Døbt Peder Rasmussen i Bogens - Dorthe
1734 60b Intr. Hans Nielsens hustru
1734 60b Intr. Mads Christensens hustru i Begtrup
1734 60b Begr. Peder Jensens barn i Fuglsø
1734 60b Døbt Anders Jensen - Jens
1734 60b Copul. Rasmus Mikkelsen og Maren Nielsdatter
1734 60b Copul. Søren Jensen og Anne Jensdatter
1734 60b Intr. Anders Jensens hustru
1734 60b Trol. Niels Jensen og Maren Sørensdatter
1734 60b Døbt Rasmus Mikkelsen - Mikkel

1735 61a Døbt Laurids Søgaard i Strands - Rasmus
1735 61a Copul. Søren Mortensen og Kirsten Willumsdatter begge i Strands
1735 61a Begr. Laurids Jensens hustru
1735 61a Begr. Rasmus Rasmussens hustru
1735 61a Begr. Søren Højkolds barn
1735 61a Døbt Jens Jensen - Niels?
1735 61a Intr. Rasmus Mikkelsens hustru
1735 61b Døbt Niels Hansen i Vistoft - Søren
1735 61b Døbt Laurids Rasmussen - Laurids
1735 61b Begr. Rasmus Pedersen
1735 61b Begr. Søren Højkolds hustru
1735 61b Døbt Jens Rasmussen i Begtrup - Laurids
1735 61b Intr. Niels Hansens hustru
1735 61b Intr. Rasmus Lauridsens hustru i Vistoft
1735 62a Intr. Laurids Søgaards hustru
1735 62a Intr. Jens Jensens hustru
1735 62a Begr. Rasmus Konge i Begtrup
1735 62a Intr. Rasmus ? hustru
1735 62a Begr. Maren Backmands
1735 62a Copul. Niels Jensen og Maren Sørensdatter
1735 62a Begr. Jens Jensen
1735 62a Begr. Niels? Pedersens barn i Fuglsø
1735 62a Begr. Lene Hansdatter
1735 62a Copul. Søren Sørensen og Dorthe Andersdatter
1735 62a Begr. Maren Fastens
1735 62a Begr. Laurids Mikkelsens barn
1735 62a Døbt Peder Rasmussen - Niels?
1735 62b Begr. Rasmus Sørensen
1735 62b Døbt Jens Jensen - Inger
1735 62b Begr. Jens Jensens barn
1735 62b Copul. Laurids Jensen og Gertrud Pedersdatter
1735 62b Intr. Laurids Bondes hustru
1735 62b Døbt Maren Jensdatter uægte - Jens
1735 62b Begr. Peder Jensens barn
1735 63a Copul. Laurids Jensen og Inger Jensdatter
1735 63a Begr. Anne Lassens
1735 63a Intr. Jens Jensens hustru
1735 63a Begr. Peder Jensens barn
1735 63a Begr. Laurids Nielsens hustru
1735 63a Copul. Peder Christensen ? og Anne Marie Jensdatter
1735 63a Begr. Jens Rasmussens hustru
1735 63a Døbt Jens Lauridsen i Vistoft - Mads

1736 63a Døbt Niels Jensen - Jens
1736 63a Døbt Jens Olesen - Kirsten
1736 63b Begr. Niels Jensens hustru i Begtrup
1736 63b Døbt Jens Rasmussen i Bogens - Mette
1736 63b Intr. Jens Lauridsens hustru i Vistoft
1736 63b Begr. Niels Jensens barn i Begtrup
1736 63b Døbt Niels Pedersen - Niels
1736 63b Begr. Andreas Hansen i Vistoft
1736 64a Døbt Andreas Hansen - Andreas
1736 64a Begr. Mads Christensens barn
1736 64a Begr. Karen Sørensdatters mindste barn
1736 64a Begr. Mads Sørensen
1736 64a Begr. Anne Mays
1736 64a Intr. Jens Olesens hustru
1736 64a Intr. Jens Rasmussens hustru
1736 64a Intr. Niels Pedersens hustru i Fuglsø
1736 64a Intr. Karen Sørensdatter
1736 64a Døbt Niels Jensen - Dorthe
1736 64a Døbt Søren Simonsen - Anne
1736 64b Begr. Karen Smeds?
1736 64b Begr. Rasmus Nielsens barn
1736 64b Begr. Mads Jensen
1736 64b Begr. Rasmus Lauridsens 2 børn
1736 64b Intr. Niels Bentsens hustru
1736 64b Intr. Søren Simonsens hustru
1736 64b Begr. Søren Simonsens barn
1736 64b Døbt Rasmus Hovgaard i Begtrup - Rasmus
1736 64b Copul. Jens Rasmussen i Strands og Mette Rasmusdatter i Begtrup
1736 64b Intr. Rasmus Hovgaards hustru
1736 65a Copul. Laurids Sørensen og Maren Lauridsdatter
1736 65a Døbt Anne Rasmusdatter uægte - Niels
1736 65a Døbt Søren Højkold - Søren
1736 65a Døbt Meister? Peiter fra Vosnæsgård - Jens Christian
1736 65a Døbt Laurids Jensen - Elisabeth
1736 65a Døbt Jens Jensen i Vistoft - Anne Cathrine
1736 65b Intr. Søren Højkolds hustru i Vistoft
1736 65b Intr. Jens Rasmussens hustru i Viderup
1736 65b Begr. Søren Andersen i Strands
1736 65b Døbt Anders Sørensen i Hovgård i Strands - Søren
1736 65b Døbt Jens Jensen på Bakke i Strands - Anders
1736 65b Intr. Anders Sørensens hustru i Strands
1736 65b Døbt Rasmus Jensen i Begtrup - Maren
1736 66a Døbt Jens Lauridsen i Hovgården i Begtrup - Mette
1736 66a Copul. Peder Joensen af Knebel sogn og Karen Rasmusdatter i Vistoft
1736 66a Intr. Jens Jensens hustru i Strands
1736 66a Begr. Rasmus Mikkelsen i Vistoft
1736 66a Begr. Rasmus Jensens datter i Begtrup
1736 66a Intr. Rasmus Jensens hustru i Begtrup
1736 66a Døbt Jens Jensen i Strands - Anne
1736 66a Intr. Jens H? hustru i Begtrup
1736 66a Døbt Laurids Mikkelsen i Fuglsø - Karen
1736 66b Døbt Niels Pedersen i Fuglsø - Rasmus
1736 66b Intr. Jens Jensens hustru i Strands
1736 66b Intr. Laurids Mikkelsens hustru i Fuglsø

1737 66b Copul. Peder Jensen i Bogens og Kirsten Rasmusdatter i Vistoft
1737 66b Intr. Niels Pedersens hustru i Fuglsø
1737 66b Intr. Madame Hasselbalck
1737 66b Døbt Madame Hasselbalck - Maren
1737 67a Døbt Rasmus Høgh i Vistoft - S? (pige)
1737 67a Døbt Jørgen May - Kirsten
1737 67a Døbt Jacob Sørensen i Viderup - Anne
1737 67a Begr. Niels Bentsens datter i Vistoft
1737 67a Døbt Søren á Olufs - Jens og Kirsten
1737 67a Døbt Peder Jensen i Vistoft - Anne
1737 67b Intr. Rasmus Høghs hustru
1737 67b Døbt Niels Lauridsen i Læggerholm - Søren
1737 67b Døbt Anders Jensen i Kjærsgård - Mads
1737 67b Døbt Anders Tuesen i Bogens - Anne
1737 67b Begr. Rasmus Bondes nyfødte barn
1737 67b Intr. Jacob Sørensens hustru i Viderup
1737 67b Intr. Jørgen Mays hustru i Vistoft
1737 67b Intr. Søren Rasmussens hustru
1737 67b Intr. Peder Jensens hustru i Vistoft
1737 67b Døbt Mads Christensen i Begtrup - Karen?
1737 68a Intr. Anders Jensens hustru i Kjærsgård
1737 68a Intr. Niels Lauridsens hustru i Læggerholm
1737 68a Døbt Laurids ? i Bogensholm - Søren
1737 68a Døbt Søren Jensen i Vistoft - Rasmus
1737 68a Døbt Maren Andersdatter i Strands uægte - Anders
1737 68a Intr. Anders Tuesens hustru i Bogens
1737 68a Intr. Rasmus Bondes hustru i Bogens
1737 68a Begr. Peder Jensens barn i Strands
1737 68a Intr. Laurids Mays hustru i Læggerholm
1737 68a Intr. Søren Jensens hustru i Vistoft
1737 68a Intr. Mads Christensens hustru i Begtrup
1737 68a Intr. Peder Jensens hustru i Strands
1737 68a Begr. Søren Rasmussens mindste søn i Vistoft
1737 68b Begr. Christen Laders hustru i Begtrup
1737 68b Begr. Søren Rasmussens mindste datter
1737 68b Døbt Laurids Jensen i Begtrup - Jens
1737 68b Begr. Karen Nielsdatter i Strands
1737 68b Døbt Rasmus Backmand i Vistoft - Niels? og Maren?
1737 68b Døbt Anders Bonde i Strands - Jørgen
1737 68b Intr. Laurids Jensens hustru i Begtrup
1737 68b Døbt Søren Simonsen i Viderup - Simon
1737 69a Intr. Rasmus Backmands hustru i Vistoft
1737 69a Intr. Anders Bondes hustru i Strands
1737 69a Intr. Søren Simonsens hustru i Viderup
1737 69a Copul. Jørgen Christensen og Johanne Rasmusdatter begge i Fuglsø
1737 69a Døbt Jens Lauridsen Greve i Vistoft - Mads
1737 69a Døbt Niels Jensen i Begtrup - Jens
1737 69a Begr. Else Mikkelsdatter i Vistoft
1737 69b Døbt Jens i Bondegården i Strands - Peder
1737 69b Begr. Søren Simonsens mindste søn i Viderup
1737 69b Intr. Jens Lauridsen Greves hustru i Vistoft
1737 69b Begr. Niels ?s mindste søn i Begtrup
1737 69b Begr. Søren Andersen i Vistoft
1737 69b Begr. Jens Lauridsen Greve i Vistoft
1737 69b Begr. Søren Lassens mindste søn i Vistoft
1737 70a Intr. Peder Loumands hustru i Strands
1737 70a Intr. Jens Rasmussens hustru i Strands

1738 70a Begr. Maren Rasmusdatter i Begtrup
1738 70a Døbt Rasmus Juul i Begtrup - Anne
1738 70a Intr. Niels Jensens hustru i Begtrup
1738 70a Begr. Jens Jensen Søgaards nyfødte søn
1738 70a Intr. Rasmus Juuls hustru i Begtrup
1738 70a Døbt Niels Bentsen i Vistoft - Jens
1738 70b Døbt Bregaard i Vistoft - Mette
1738 70b Intr. Madame Hasselbalck
1738 70b Døbt Madame Hasselbalck - Antonette
1738 70b Intr. Niels Bentsens hustru i Vistoft
1738 70b Intr. Jens Søgaards hustru i Strands
1738 70b Intr. Søren Bregaards hustru i Vistoft
1738 70b Døbt Peder á Mortens i Strands - Karen
1738 71a Begr. Peder Mortensen S? i Begtrup
1738 71a Intr. Peder á Mortens hustru i Strands
1738 71a Døbt Christen Svendsen? i Vistoft - Jens
1738 71a Begr. Jørgen Mays datter i Vistoft
1738 71a Døbt Jens Jensen på Bakken i Strands - Inger
1738 71a Begr. Laurids Jensen Greve i Vistoft
1738 71a Begr. Niels Madsens hustru i Fuglsø
1738 71a Intr. Christen Svendsens? hustru i Vistoft
1738 71a Begr. Madame Anne Cathrine Jensdatter Lyngbye i Vistoft
1738 71a Begr. En fattig ?s datter
1738 71b Døbt Laurids Rasmussen i Strands - Karen
1738 71b Begr. Jens Nielsen i Begtrup
1738 71b Begr. Laurids Nielsen i Læggerholm
1738 71b Døbt Rasmus Rasmussen i Bogens - Søren
1738 71b Intr. Jens Jensens hustru i Strands
1738 71b Copul. Laurids Jensen og Karen Madsdatter begge i Vistoft
1738 71b Døbt Jens Pedersen i Begtrup - Inger
1738 72a Copul. Søren Lauridsen og Karen Pedersdatter begge i Begtrup
1738 72a Døbt Søren Rasmussen i Vistoft - Mette
1738 72a Intr. Laurids á Juuls hustru i Strands
1738 72a Intr. Rasmus Knudsens hustru i Bogens
1738 72a Intr. Jens Pedersens hustru i Begtrup
1738 72a Intr. Søren Rasmussens hustru i Vistoft
1738 72a Begr. Rasmus Backmands søn
1738 72a Begr. Jens Pedersens datter i Begtrup
1738 72a Begr. Ole Nielsens datter i Vistoft
1738 72a Begr. Peder Jørgensens datter i Vistoft
1738 72a Døbt Jens Jensen i Viderup - Karen
1738 72b Begr. Kirsten Nielsdatter i Strands
1738 72b Døbt Jacob Sørensen i Viderup - Søren
1738 72b Intr. Jens Jensens hustru i Viderup
1738 72b Begr. Niels Pedersens søn i Fuglsø
1738 72b Døbt Søren Simonsen i Viderup - Rasmus
1738 72b Copul. Niels Nielsen Helstrup og Else? Pedersdatter begge i Vistoft
1738 73a Intr. Jacob Sørensens hustru i Viderup
1738 73a Begr. Jens Jensen i Vistoft
1738 73a Intr. Søren Simonsens hustru i Viderup
1738 73a Intr. Niels Pedersens hustru i Fuglsø
1738 73a Døbt Rasmus Jensen i Begtrup - Søren
1738 73a Døbt Peder Rasmussen i Vistoft - Jens og Rasmus
1738 73b Begr. Rasmus Jensens datter i Begtrup
1738 73b Begr. Peder Rasmussens yngste søn i Vistoft
1738 73b Begr. Jens Lassen i Begtrup kommen fra Helgenæs
1738 73b Begr. Anders Jensens datter i Bogens
1738 73b Døbt Rasmus Hovgaard i Begtrup - Dorthe
1738 73b Døbt Laurids Mikkelsen i Fuglsø - Anders

1739 74a Begr. Peder Rasmussens yngste søn i Vistoft
1739 74a Døbt Niels Lauridsen i Læggerholm - Anne
1739 74a Døbt Niels Nielsen Helstrup i Vistoft - Maren
1739 74a Begr. Jens Lauridsen Rytter i Fuglsø
1739 74a Begr. Anne Thomasdatter i Strands
1739 74a Intr. Laurids Mikkelsens hustru i Fuglsø
1739 74a Intr. Rasmus Jensens hustru i Begtrup
1739 74b Døbt Jens Lauridsen i Begtrup - Anne
1739 74b Døbt Anders Sørensen Hovgaard i Strands - Karen
1739 74b Intr. Peder Rasmussens hustru i Vistoft
1739 74b Intr. Rasmus Rasmussens hustru i Begtrup
1739 74b Begr. Søren Rasmussen Bregaaards hustru i Vistoft
1739 74b Intr. Niels Lauridsens hustru i Læggerholm
1739 74b Intr. Niels Nielsen Helstrups hustru i Vistoft
1739 74b Begr. Jens Søgaards nyfødte søn i Strands
1739 75a Begr. Anne Jensdatter i Begtrup
1739 75a Intr. Madame Hasselbalck
1739 75a Døbt Madame Hasselbalck - Johan
1739 75a Intr. Anders Hovgaards hustru i Strands
1739 75a Intr. Jens Lauridsens hustru i Begtrup
1739 75a Døbt Laurids Jensen i Begtrup - Peder
1739 75a Intr. Jens Søgaards hustru i Strands
1739 75a Døbt Søren Sørensen i Vistoft - Anne
1739 75b Begr. Anders Jensen hustru i Kjærsgård
1739 75b Døbt Jens Jensen i Strands - Anders
1739 75b Begr. Søren Sørensens mindste datter i Vistoft
1739 75b Begr. Dorthe Nielsdatter i Vistoft
1739 75b Døbt Laurids Jensen i Vistoft - Anne
1739 75b Intr. Jens Lauridsens hustru i Begtrup
1739 75b Døbt Laurids Rasmussen i Læggerholm - Mads
1739 76a Intr. Søren Sørensens hustru i Vistoft
1739 76a Døbt Jens Olesen i Strands - Karen
1739 76a Intr. Jens Jensens hustru i Strands
1739 76a Døbt Søren Lauridsen i Begtrup - Maren
1739 76a Intr. Laurids Rasmussens hustru i Læggerholm
1739 76a Begr. Karen Sørensdatter i Vistoft
1739 76a Intr. Jens Olesens hustru i Strands
1739 76a Intr. Søren Rasmussens hustru i Begtrup
1739 76a Begr. Anders Jensen i Kjærsgård
1739 76b Døbt Niels Jensen i Begtrup - Elsebeth
1739 76b Begr. Laurids Rasmussens søn i Læggerholm
1739 76b Copul. Rasmus Jensen og Maren Jensdatter i Vistoft
1739 76b Copul. Søren Rasmussen Bregaard og Karen Jensdatter
1739 76b Intr. Niels Jensens hustru i Begtrup
1739 76b Begr. Jens Jensens søn i Strands
1739 76b Begr. Laurids Jensens hustru i Vistoft
1739 76b Døbt Peder Jørgensen i Vistoft - Rasmus
1739 77a Copul. Jens Andersen og Karen Andersdatter i Vistoft
1739 77a Intr. Peder Jørgensens hustru i Vistoft
1739 77a Copul. Jens Jensen og Karen Pedersdatter begge i Fuglsø
1739 77a Intr. Niels Madsens hustru i Fuglsø
1739 77a Døbt Peder Rasmussen i Vistoft - Jens
1739 77a Døbt Mads Christensen i Begtrup - Anne
1739 77a Døbt Jens Mikkelsen i Vistoft - Rasmus
1739 77b Døbt Niels Pedersen i Fuglsø - Maren
1739 77b Begr. Niels Pedersens mindste datter

1740 77b Intr. Peder Rasmussens hustru i Vistoft
1740 77b Intr. Jens Mikkelsens hustru i Vistoft
1740 77b Intr. Niels Pedersens hustru i Fuglsø
1740 77b Intr. Mads Christensens hustru i Begtrup
1740 77b Døbt Jens Pedersens i Begtrup - Inger
1740 77b Begr. Rasmus Lauridsen May i Vistoft
1740 78a Døbt Ole Nielsen i Vistoft - Jens
1740 78a Begr. Peder Jørgensen degn i Vistoft 91 år
1740 78a Begr. Søren Bregaards hjemmedøbte søn Jens
1740 78a Intr. Ole Nielsens hustru i Vistoft
1740 78a Intr. Jens Pedersens hustru i Begtrup
1740 78a Begr. Maren Jensdatter i Fuglsø
1740 78a Intr. Søren Bregaards hustru i Vistoft
1740 78a Døbt Jens Søgaard i Strands - Karen
1740 78a Begr. ? Mouritsen ? hæderlig og højlærd
1740 78b Intr. Jens Søgaards hustru i Strands
1740 78b Begr. Laurids Jensens datter i Vistoft
1740 78b Døbt Rasmus Jensen i Vistoft - Jens
1740 78b Døbt Peder Loumand i Strands - Rasmus
1740 78b Begr. Kirstine Amalie Margrethe Aagaard
1740 78b Copul. Ole Jensen i Begtrup og Mette Madsdatter i Strands
1740 78b Begr. Rasmus Bertelsens søn i Vistoft
1740 78b Begr. Laurids Mikkelsens søn i Fuglsø
1740 87a Intr. Peder Loumands hustru i Strands
1740 87a Intr. Rasmus Bertelsens hustru i Vistoft
1740 87a Døbt Laurids Jensen i Vistoft - Jens
1740 87a Døbt Jens Jensen i Strands - Karen
1740 87a Døbt Jens Andersen i Vistoft - Anders
1740 87a Intr. Laurids Jensens hustru i Vistoft
1740 87b Intr. Jens Jensens hustru i Strands
1740 87b Intr. Jens Andersens hustru
1740 87b Døbt Laurids Rasmussen i Læggerholm - Mads
1740 87b Intr. Madame Hasselbalck
1740 87b Døbt Madame Hasselbalck - Sophie Amalie
1740 87b Intr. Laurids Rasmussens hustru i Læggerholm
1740 87b Døbt Niels Lauridsen i Læggerholm - Mette
1740 87b Døbt Niels Madsen i Fuglsø - Lisbeth
1740 88a Begr. Jens Jensen i Strands
1740 88a Døbt Jørgen Jensen i Vistoft - søn og datter
1740 88a Copul. Peder Jensen af Knebel og Maren Andersdatter i Strands
1740 88a Døbt Niels Pedersen i Fuglsø - Maren
1740 88a Intr. Niels Lauridsens hustru i Læggerholm
1740 88b Begr. Peder Jensens datter i Strands 2 år
1740 88b Døbt Søren Rasmussen i Vistoft - Jens
1740 88b Intr. Niels Madsens hustru i Fuglsø
1740 88b Intr. Jørgen Jensens hustru i Vistoft
1740 88b Copul. Hans Albert Ostmand degn og Birthe Andersdatter i Begtrup

Tilbage til Download side

c