Tilbage til Download side

Vistoft sogn 1798-1813, blandet

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, begivenhed, tekst

NB : Følger kirkeåret indtil 1807 derefter kalenderåret.

1798 130 Trol. Niels Mikkelsen Smed i Strands og Dorthe Marie Mikkelsdatter i Begtrup
1798 130 Trol. Poul Mikkelsen Begtrup i Boeslum og Anne Jensdatter Villum i Strands
1798 130 Trol. Peder Rasmussen fra Rønde og Mette Marie Pedersdatter i Strands
1798 130 Trol. Søren Sørensen Juel og Margrethe Mikkelsdatter i Strands
1798 130 Døbt Rasmus Jensen Søgård og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Mette
1798 130 Døbt Peder Mikkelsen og hustru Karen Lauridsdatter i Begtrup - Rasmus
1798 130 Døbt Søren Jensen og hustru Anne Cathrine Jensdatter i Læggerholm - Niels
1798 130 Døbt Anders Rasmussen Høy og hustru Mette Sørensdatter i Vistoft - Søren
1798 131 Døbt Rasmus Knudsen og hustru Maren Nielsdatter i Bogens - Claus
1798 131 Døbt Rasmus Lauridsen Høy og hustru Maren Sørensdatter i Vistoft - Karen
1798 131 Døbt Niels Jensen ved Ledet og hustru Anne Jensdatter i Strands - Peder
1798 131 Døbt Rasmus Lauridsen Huikier og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Mette
1798 131 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Dorthe Marie Mikkelsdatter i Begtrup - Mette Cathrine
1798 131 Døbt Jens Kjærsgård og hustru Mette Marie Sørensdatter i Vistoft - Søren
1798 131 Døbt Søren Jensen Villum og hustru Karen Rasmusdatter i Toggerbo - Karen
1798 131 Døbt Rasmus Nielsen Skomager og hustru Karen Lauridsdatter i Bogens - Niels
1798 131 Døbt Søren Jørgensen og hustru Maren Christensdatter i Vistoft - Jørgen
1798 131 Døbt Søren Lauridsen og hustru Karen Jensdatter i Læggerholm - Dorthe Marie
1798 131 Døbt Jens Pedersen Stær og hustru Karen Pedersdatter i Fuglsø - Peder
1798 131 Døbt Jens Rasmussen Balle og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Mikkel
1798 131 Døbt Jens Sørensen Hjulmand og hustru Karen Jepsdatter i Strands - Mette Kirstine
1798 132 Konf. Jens Andersens stedsøn i Vistoft Hans Jensen 16 år
1798 132 Konf. Jens Fasts datter i Vistoft Mette Kirstine 14 år
1798 132 Konf. Degnens pige i Vistoft Ellen Sørensdatter 15 år
1798 132 Konf. Jens Olufsens datter i Begtrup Mette Kirstine 14 år
1798 132 Konf. Skuster Annes i Begtrup Anne Jørgensdatter 14 år
1798 132 Konf. Peder Greves søn i Strands Niels 14 år
1798 132 Konf. Anders Juels dreng i Strands Anders Rasmussen 15 år
1798 132 Konf. Mads á Lauis søn i Strands Søren 14 år
1798 132 Konf. Jens Fogeds søn i Strands Christen 15 år
1798 132 Konf. Søren Andersens datter i Strands Karen 14 år
1798 132 Konf. Bertel Nielsens datter i Strands Anne 14 år
1798 132 Konf. Jens Svenskes datter i Strands Birthe Marie 14 år
1798 132 Konf. Thomas Boserup fra Kongsgårde hos degnen i Vistoft 14 år
1798 132 Copul. Niels Mikkelsen Smed i Strands og Dorthe Marie Mikkelsdatter i Begtrup
1798 132 Copul. Poul Begtrup i Boeslum og Anne Villums i Strands
1798 132 Copul. Peder Rasmussen fra Rønde og Mette Marie Pedersdatter i Strands
1798 132 Copul. Søren Sørensen Juel og Margrethe Mikkelsdatter begge i Strands
1798 132 Begr. Anne Bentsens i Bogens 81 år
1798 132 Begr. Søren Skovs søn i Læggerholm Niels 5 uger
1798 132 Begr. Søren Jensens søn i Vistoft Rasmus 4 mdr.
1798 132 Begr. Anne Lauridsdatter i Strands 66 år
1798 132 Begr. Rasmus Høys søn i Vistoft Søren 2 år
1798 132 Begr. Anders Lauridsens søn i Viderup Niels 1½ år
1798 132 Begr. Søren Bentsen i Begtrup 76 år
1798 132 Begr. Jens Bertelsen i Vistoft 73 år
1798 132 Begr. Niels ved Ledets søn i Strands Peder ½ år
1798 132 Begr. Jens Kjærsgårds søn i Vistoft Søren ¼ år
1798 132 Begr. Søren Laders søn i Vistoft Jørgen 19 dage
1798 132 Begr. Søren Lauridsens datter i Læggerholm Dorthe Marie ¼ år

1799 133 Trol. Jens Mikkelsen Kruse enkemand fra Borup og Kirsten Jensdatter i Bogensholm
1799 133 Trol. Mads Jensen Høy og enke Anne Rasmusdatter i Begtrup
1799 133 Døbt Jens Sørensen Clausen og hustru Maren Rasmusdatter i Vistoft - Søren
1799 133 Døbt Søren Jensen og Karen Pedersdatter i Toggerbo - Kirsten
1799 133 Døbt Peder Sørensen Konge og hustru Anne Pedersdatter i Vistoft - dødfødte tvillinger
1799 133 Døbt Søren Sørensen Juel og hustru Margrethe Mikkelsdatter i Strands - Mikkel
1799 133 Døbt Jens Sørensen og hustru Anne Johansdatter i Læggerholm huset - Maren
1799 133 Døbt Rasmus Nielsen i Hovgården og hustru Mette Sørensdatter i Strands - Kirsten
1799 133 Døbt Peder Rasmussen Hvid og hustru Mette Andersdatter i Vistoft - Maren
1799 133 Døbt Jens Lauridsdatter Huikier og hustru Mette Sørensdatter i Begtrup - Anne Marie
1799 134 Døbt Søren Jensen og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter i Læggerholm - Jens
1799 134 Døbt Rasmus Jensen Søgård og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Jens
1799 134 Døbt Anders Lauridsen og hustru Birthe Cathrine Rasmusdatter i Viderup - Marie Cathrine
1799 134 Døbt Niels Jensen ved Ledet og hustru Anne Jensdatter i Strands - Rasmus
1799 134 Døbt Peder Jensen og hustru Bodil Jensdatter i Vistoft - Marie Cathrine
1799 134 Konf. Gårdsteds søn i Bogensholm Ernst Adolph Gårdsted 14 år
1799 134 Konf. Søren Hovesens søn i Fuglsø Niels Sørensen 15 år
1799 134 Konf. Søren Kierres datter i Fuglsø Maren Sørensdatter 15 år
1799 134 Konf. Anders Lauridsens søn i Viderup Laurids Andersen 17 år
1799 134 Copul. Jens Kruse af Borup og Kirsten Jensdatter i Bogensholm
1799 134 Copul. Mads Høy og Niels Tuesens enke Anne Rasmusdatter i Begtrup
1799 134 Begr. Kirsten Juels i Strands 62 år
1799 134 Begr. Niels Tuesen i Begtrup 79 år
1799 134 Begr. Peder Sørensens dødfødte tvillinger i Vistoft
1799 134 Begr. Søren Jensens datter i Toggerbo Kirsten 7 uger
1799 134 Begr. Søren Skovs steddatter i Læggerholm Marie Cathrine 4 år
1799 134 Begr. Jens Sørensens datter i Læggerholm Anne 7 dage
1799 135 Begr. Rasmus i Hovgårdens datter i Strands Kirsten 7 dage
1799 135 Begr. Jens Clausens søn i Vistoft Søren 13 uger
1799 135 Begr. Anders Dejret i Fuglsø 78 år
1799 135 Begr. Maren Bregårds i Vistoft 42 år
1799 135 Begr. Jens á Fastens enke i Vistoft Anne Sørensdatter 76 år
1799 135 Begr. Rasmus Mikkelsens enke i Begtrup Anne Jensdatter 83 år
1799 135 Begr. Rasmus Søgårds søn i Strands Jens 8 uger
1799 135 Begr. Niels ved Ledets søn i Strands Rasmus 11 dage
1799 135 Begr. Christen Heigårds hustru i Begtrup Elisabeth Lauridsdatter 63 år
1799 135 Trol. Niels Sørensen og enke Margrethe Christensdatter i Strands
1799 135 Trol. Niels Mikkelsen Back af Vrinders og Elisabeth Mikkelsdatter i Viderup
1799 135 Døbt Peder Sørensen Konge og hustru Anne Pedersdatter i Vistoft - dødfødte tvillinger
1799 135 Døbt Jens Jensen Høy og hustru Karen Rasmusdatter - Dorthe
1799 135 Døbt Anders Lauridsen Høykarl og hustru Dorthe Hansdatter i Strands - Laurids
1799 135 Døbt Søren Mikkelsen Østergård og hustru Mette Rasmusdatter i Fuglsø - Maren
1799 135 Døbt Rasmus Rasmussen Knudsen og hustru Maren Nielsdatter i Bogens - Søren
1799 135 Døbt Søren Sørensen Lauridsen og hustru Karen Jensdatter i Læggerholm - Jens
1799 136 Begr. Peder Konges dødfødte tvillinger i Vistoft
1799 136 Begr. Jens Foged i Strands 59 år
1799 136 Begr. Anders Høykarls søn i Strands Laurids 2 dage
1799 136 Begr. Jens Skovs hustru i Strands Mette Pedersdatter 58 år

1800 136 Trol. Søren Rasmussen Bregård i Begtrup og Karen Rasmusdatter i Fuglsø
1800 136 Trol. Jens Pedersen Tuesen i Bogens og Mette Kirstine Jensdatter i Begtrup
1800 136 Trol. Jørgen Nielsen Lynge og Anne Jensdatter i Strands
1800 136 Trol. Søren Pedersen og Maren Pedersdatter i Strands
1800 136 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Dorthe Marie Mikkelsdatter i Strands - Mette
1800 136 Døbt Jens Jensen Loumand og hustru Karen Christensdatter i Strands - Maren
1800 137 Døbt Mads Sørensen Hæderlig og hustru Mette Sørensdatter i Strands - Søren
1800 137 Døbt Søren Jørgensen Lader og hustru Maren Christensdatter i Vistoft - Anne Marie
1800 137 Døbt Rasmus Bang og hustru Anne Margrethe Gimling til Vistoftgård - Thomas Nicolai
1800 137 Døbt Søren Rasmussen Bregård og hustru Karen Rasmusdatter i Fuglsø - Rasmus Severin
1800 137 Døbt Jens Sørensen Kjærsgård og hustru Mette Marie Sørensdatter i Vistoft - Søren
1800 137 Døbt Oluf Sørensen á Ingvors og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Strands - Mette Kirstine
1800 137 Døbt Rasmus Jensen Søgård og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Anne
1800 137 Døbt Jens Sørensen Hvid og hustru Maren Sørensdatter i Vistoft - Mikkel
1800 137 Døbt Anders Sørensen Juel og hustru Mette Mikkelsdatter i Strands - Rasmus
1800 137 Døbt Jens Rasmussen Balle og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Maren
1800 137 Døbt Peder Mikkelsen og hustru Karen Lauridsdatter i Begtrup - Niels
1800 137 Døbt Jens Sørensen og hustru Anne Johansdatter i Læggerholm huset - Søren
1800 138 Døbt Peder Sørensen og hustru Anne Pedersdatter i Vistoft - Søren
1800 138 Døbt Laurids Jensen á Juels og hustru Anne Sørensdatter i Strands - Maren
1800 138 Døbt Rasmus Lauridsen Høy og hustru Maren Sørensdatter i Vistoft - Laurids
1800 138 Døbt Karen Sørensdatter i Vistoft uægte - Søren, udlagt Jacob Sørensen i Vistoft
1800 138 Konf. Mads Sørensens søn i Strands Søren Madsen 14 år
1800 138 Konf. Mads Torups datter i Strands Anne Madsdatter 14 år
1800 138 Konf. Peder Andersens datter i Strands Dorthe Pedersdatter 16 år
1800 138 Konf. Peder Hvids søn i Vistoft Jens Pedersen 14 år
1800 138 Konf. Søren Jensens datter i Vistoft Anne Sørensdatter 14 år
1800 138 Konf. Peder Lauridsen Høy hos Anders Høy i Vistoft 16 år
1800 138 Konf. Peder Tuesens søn i Bogens Anders Pedersen 14 år
1800 138 Konf. Anders Olesen hos hr Gårdsted i Bogensholm 15 år
1800 138 Copul. Niels Sørensen og Jens Fogeds enke Margrethe Christensdatter i Strands
1800 138 Copul. Søren Rasmussen Bregård og Karen Rasmusdatter i Fuglsø
1800 138 Copul. Niels Mikkelsen Back af Vrinders og Elisabeth Mikkelsdatter i Viderup
1800 138 Copul. Jens Pedersen Tuesen i Bogens og Mette Kirstine Jensdatter i Begtrup
1800 138 Copul. Jørgen Nielsen Lynge og Anne Jensdatter i Strands
1800 138 Copul. Søren Pedersen Rytter og Maren Pedersdatter i Strands
1800 138 Begr. Laurids Huikier i Fuglsø 74 år
1800 138 Begr. Niels Smeds datter i Strands Mette 4 uger
1800 138 Begr. Jens ved Ledet i Strands 83 år
1800 138 Begr. Laurids Bentsens hustru i Bogens Dorthe Pedersdatter 57 år
1800 139 Begr. Rasmus Pedersen i Vistoft 86 år
1800 139 Begr. Oluf á Ingvors datter i Strands Kirsten 5 uger
1800 139 Begr. Jens Sørensen i Viderup 49 år
1800 139 Begr. Bertel Nielsens datter i Strands Anne 17 år
1800 139 Begr. Anders Høykarls søn i Strands Mads 4½ år
1800 139 Begr. Jens Balles søn i Fuglsø Rasmus 4 år
1800 139 Begr. Rasmus Knudsens søn i Bogens Søren 1 år
1800 139 Begr. Niels Smeds datter i Strands Mette Cathrine 2½ år
1800 139 Begr. Rasmus Jensen á Olufs i Begtrup 30 år

1801 139 Trol. Peder Jensen Loumand i Knebel og Inger Cathrine Jensdatter Bregård i Vistoft
1801 139 Trol. Rasmus Rasmussen i Læggerholm og Ellen Sørensdatter i Vistoft
1801 139 Trol. Rasmus Olufsen i Basballe og enke Maren Andersdatter i Viderup
1801 139 Trol. Niels Mikkelsen og Anne Jensdatter begge i Vistoft
1801 139 Trol. Peder Lauridsen enkemand og Frederikke Jensdatter i Vistoft
1801 139 Trol. Søren Sørensen Rugård af Lynge og Maren Sørensdatter i Læggerholm
1801 140 Trol. Joen Joensen i Bogens og enke Maren Andersdatter i Fuglsø
1801 140 Døbt Jens Lauridsen Duun og hustru Mette Jensdatter i Begtrup - Jens
1801 140 Døbt sl. Jens Sørensen og hustru Maren Hansdatter i Viderup - Jens
1801 140 Døbt Niels Jørgensen Bødker og hustru Anne Pedersdatter i Toggerbo - Maren
1801 140 Døbt Niels Jensen ved Ledet og hustru Anne Jensdatter i Strands - Rasmus
1801 140 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Dorthe Marie Mikkelsdatter i Strands - Christen
1801 140 Døbt Jørgen Nielsen Lynge og hustru Anne Jensdatter i Strands - Niels
1801 140 Døbt Rasmus Nielsen Skomager og hustru Karen Lauridsdatter i Bogens - Dorthe Marie
1801 140 Døbt Rasmus Lauridsen Huikier og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Laurids
1801 140 Døbt Rasmus Rasmussen Knudsen og hustru Maren Nielsdatter i Bogens - Søren
1801 140 Døbt Niels Mikkelsen og fæstemø Anne Jensdatter i Vistoft - Mette Cathrine
1801 141 Døbt Rasmus Bang og hustru Anne Margrethe Pederlene Gimling til Vistoftgård - Sophie Margrethe
1801 141 Døbt Oluf Sørensen á Ingvors og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Strands - Mette Kirstine
1801 141 Døbt Søren Jensen Villum og hustru Karen Rasmusdatter i Toggerbo - Anne
1801 141 Døbt Peder Jensen Loumand og hustru Inger Cathrine Jensdatter i Vistoft - Ingeborg
1801 141 Døbt Søren Jensen og hustru Karen Pedersdatter i Toggerbo - Niels
1801 141 Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Ellen Sørensdatter i Vistoft - Anne Dorthe
1801 141 Konf. Søren Smeds søn i Vistoft Laurids Sørensen 14 år
1801 141 Konf. Peder Jensens søn i Vistoft Mikkel Pedersen 15 år
1801 141 Konf. Jørgen Lynges søn i Vistoft Søren Jørgensen 15 år
1801 141 Konf. Jens Lauridsens datter i Vistoft Anne Jensdatter 14 år
1801 141 Copul. Peder Loumand i Knebel og Inger Cathrine Jensdatter i Vistoft
1801 141 Copul. Rasmus Rasmussen i Læggerholm og Ellen Sørensdatter i Vistoft
1801 141 Copul. Rasmus Olufsen Trold i Basballe og Maren Andersdatter i Viderup
1801 141 Copul. Niels Mikkelsen og Anne Jensdatter i Vistoft præstegård
1801 141 Copul. Peder Lauridsen og Frederikke Jensdatter i Vistoft
1801 141 Copul. Søren Sørensen Rugård af Lynge og Maren Sørensdatter i Læggerholm
1801 142 Begr. Laurids á Juels datter i Strands Maren 4 mdr.
1801 142 Begr. Mikkel Østergård i Fuglsø 72 år
1801 142 Begr. Claus Hansen i Vistoft 56 år
1801 142 Begr. Hans Rytters enke i Vistoft Øllegård Clausdatter 85 år
1801 142 Begr. Peder Lauridsens hustru i Vistoft Anne Rasmusdatter 56 år
1801 142 Begr. Peder Greves hustru i Strands Maren Sørensdatter 67 år
1801 142 Begr. Rasmus Hvid i Viderup 61 år
1801 142 Begr. Kirsten Jørgens i Strands 71 år
1801 142 Begr. Jens Stærs søn i Fuglsø Peder 2 ¾ år
1801 142 Begr. Søren Bregårds søn i Vistoft Rasmus Severin 1 ¼ år
1801 142 Begr. Jens Høegs datter i Begtrup Marianne 5½ år
1801 142 Begr. Jens Sørensens søn i Viderup Jens ¾ år
1801 142 Begr. Søren Madsen i Strands 78 år
1801 142 Begr. Lisbeth Pouls i Strands 81 år
1801 142 Begr. Jørgen Lynges søn i Strands Niels ½ år
1801 142 Begr. Niels Balle i Fuglsø 51 år
1801 142 Begr. Jens Loumands datter i Strands Maren 2 år
1801 142 Begr. Søren Madsens enke i Strands Maren Nielsdatter 77 år

1802 142 Trol. Rasmus Sørensen af Borup og Karen Jensdatter i Begtrup
1802 142 Trol. Søren Lauridsen enkemand selvejer i Eg og Anne Elisabeth Sørensdatter i Strands
1802 142 Trol. Jens Sørensen i Rodskov i Hornslet sogn og enke Birgitte Nielsdatter i Fuglsø
1802 143 Trol. Peder Sørensen Smed enkemand af Knebel og Karen Nielsdatter i Vistoft
1802 143 Trol. Rasmus Rasmussen og Mette Hansdatter begge i Vistoft
1802 143 Trol. Søren Jensen Terkelsen fra Isgård og enke Mette Sørensdatter i Hovgården i Strands
1802 143 Trol. Søren Rasmussen fra Skellerup og enke Maren Rasmusdatter i Vistoft
1802 143 Døbt Jens Pedersen Stær og hustru Karen Pedersdatter i Fuglsø - Peder
1802 143 Døbt Anders Lauridsen og hustru Birthe Cathrine Rasmusdatter i Viderup - Rasmus
1802 143 Døbt Søren Sørensen Lauridsen og hustru Karen Jensdatter i Læggerholm - Jens
1802 143 Døbt Jens Rasmussen Balle og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Rasmus
1802 143 Døbt Søren Pedersen Rytter og hustru Maren Pedersdatter i Strands - Peder
1802 143 Døbt sl. Rasmus Nielsen i Hovgården og hustru Mette Sørensdatter i Strands - Rasmus
1802 143 Døbt Rasmus Rasmussen Skuster og hustru Maren Rasmusdatter i Strands - Anne Marie
1802 144 Døbt Rasmus Bang og hustru Anne Margrethe Pederlene Gimling i Vistoft - Niels Hoffman
1802 144 Døbt Søren Jensen og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter i Læggerholm - Mette Marie
1802 144 Døbt Jens Sørensen og hustru Anne Johansdatter i Læggerholm huset - Mikkel
1802 144 Døbt Peder Rasmussen Hvid og hustru Mette Andersdatter i Vistoft - Rasmus
1802 144 Døbt Jens Sørensen Kjærsgård og hustru Mette Marie Sørensdatter i Vistoft - Dorthe
1802 144 Konf. Laurids á Juels søn i Strands Jens Lauridsen 14 år
1802 144 Konf. Rasmus á Lauis dreng i Strands Jens Nielsen Esby 15 år
1802 144 Konf. Niels Mays søn i Begtrup Peder Nielsen 15 år
1802 144 Konf. Christen Heigårds pige i Begtrup Anne Kirstine Emmertsdatter 15 år
1802 144 Konf. Jens Duuns datter i Begtrup Karen Jensdatter 14 år
1802 144 Konf. Jørgen Rasmussens datter i Begtrup Anne Jørgensdatter 14 år
1802 144 Konf. Søren Jensens steddatter i Toggerbo Marianne Nielsdatter 15 år
1802 144 Copul. Joen Joensen i Bogens og Maren Andersdatter i Fuglsø
1802 144 Copul. Rasmus Sørensen Rungborg af Borup og Karen Jensdatter Bregård i Begtrup
1802 144 Copul. Jens Sørensen ladefoged og Birgitte Nielsdatter i Fuglsø
1802 144 Copul. Søren Lauridsen i Eg og Anne Elisabeth Sørensdatter i Strands
1802 144 Copul. Peder Sørensen Smed af Knebel og Karen Nielsdatter i Vistoft
1802 144 Copul. Rasmus Rasmussen og Mette Hansdatter i Vistoft
1802 145 Begr. Søren Jensens søn i Toggerbo Niels 29 dage
1802 145 Begr. Jens á Juels i Strands 83 år
1802 145 Begr. Søren Kock i Strands 66 år
1802 145 Begr. Jens Olufsens hustru i Begtrup Anne Sørensdatter 50 år
1802 145 Begr. Jørgen Møller i Fuglsø 74 år
1802 145 Begr. Søren Mikkelsen i Bogens 64 år
1802 145 Begr. Rasmus Huikiers søn i Fuglsø Laurids 8 mdr.
1802 145 Begr. Mads Olufsens hustru i Vistoft Ingeborg Bregård 75 år
1802 145 Begr. Jens Stærs søn i Fuglsø Peder 8 uger
1802 145 Begr. Maren Skrædders i Begtrup 88 år
1802 145 Begr. Rasmus Greve i Strands 42 år
1802 145 Begr. Anders Lauridsens søn i Viderup Rasmus 15 uger
1802 145 Begr. Peder Jensens søn i Vistoft Mikkel 17 år
1802 145 Begr. Hans Brøgger i Strands 69 år
1802 145 Begr. Karen Sørensdatters uægte søn i Vistoft Søren 2½ år
1802 145 Begr. Rasmus Greves søn i Strands Rasmus 14 dage
1802 145 Begr. Jens Clausen i Vistoft 63 år

1803 145 Trol. Jens Jensen enkemand og Maren Lauridsdatter i Begtrup
1803 145 Trol. Niels Olesen Trold fra Øksen mølle og hr. Gårdsteds datter Anne Marie på Bogensholm
1803 146 Trol. Peder Joensen og Karen Sørensdatter Kjærsgård
1803 146 Døbt Peder Mikkelsen og hustru Karen Lauridsdatter i Begtrup - Anne
1803 146 Døbt Peder Sørensen Konge og hustru Anne Pedersdatter i Vistoft - Mads
1803 146 Døbt Jørgen Nielsen Lynge og hustru Anne Jensdatter i Strands - Jens
1803 146 Døbt Jens Lauridsen Huikier og hustru Mette Sørensdatter i Begtrup - Søren
1803 146 Døbt Rasmus Jensen Søgård og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Mikkel
1803 146 Døbt Søren Mikkelsen Østergård og hustru Mette Rasmusdatter i Fuglsø - Mikkel
1803 146 Døbt Maren Sørensdatter Kierre i Fuglsø uægte - Marianne, udlagt Mikkel Rasmussen i Fuglsø
1803 146 Døbt Rasmus Lauridsen Huikier og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Anne
1803 146 Døbt Rasmus Lauridsen Høy og hustru Maren Sørensdatter i Vistoft - Søren
1803 146 Døbt Anders Nielsen ladefoged fra Lyngsbækgård og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Pauline Jytte Kirstine
1803 146 Døbt Rasmus Nielsen Skomager og hustru Karen Lauridsdatter i Bogens - Laurids
1803 146 Døbt Søren Rasmussen Østergård og hustru Karen Rasmusdatter i Vistoft - Anne Marie
1803 146 Døbt Niels Olesen Trold fra Øksen mølle og hustru Anne Marie Gårdsted i Bogensholm - Adolphine Christine
1803 146 Døbt Niels Jensen ved Ledet og hustru Anne Jensdatter i Strands - dødfødt
1803 147 Trol. Laurids Sørensen enkemand i Tved og Mette Mikkelsdatter i Strands
1803 147 Konf. Jørgen Lynges søn i Vistoft Rasmus Jørgensen 15 år
1803 147 Konf. Peder Hvids datter i Vistoft Anne Pedersdatter 15 år
1803 147 Konf. Jens Fasts datter i Vistoft Dorthe Jensdatter 15 år
1803 147 Konf. Søren Kierres datter i Fuglsø Karen Sørensdatter 16 år
1803 147 Konf. Peder Andersens søn i Strands Anders Pedersen 15 år
1803 147 Konf. Claus Gårdsteds søn i Bogensholm Poul Christian Gårdsted 14 år
1803 147 Copul. Jens Jensen á Olufs og Maren Lauridsdatter begge i Begtrup
1803 147 Copul. Niels Olesen Trold fra Øksen mølle og Anne Marie Gårdsted på Bogensholm
1803 147 Copul. Søren Jensen Terkelsen og Rasmus i Hovgårdens enke Mette Sørensdatter i Strands
1803 147 Copul. Peder Joensen og Karen Sørensdatter i Vistoft
1803 147 Copul. Søren Rasmussen Clausen fra Skellerup og Jens Clausens enke Maren Rasmusdatter i Vistoft
1803 147 Begr. Jens Sørensens søn i Læggerholm huset Mikkel 7 uger
1803 147 Begr. Jens á Olufs hustru i Begtrup Maren Rasmusdatter 56 år
1803 147 Begr. Dorthe Pedersdatter i Strands 34 år
1803 147 Begr. Niels ved Ledets søn i Strands Rasmus 2 år
1803 147 Begr. Peder Hvids søn i Vistoft Rasmus 16 uger
1803 147 Begr. Søren Østergårds søn i Fuglsø Mikkel 8 uger
1803 147 Begr. Dorthe Hvids i Vistoft 83 år
1803 147 Begr. Jens Søgård i Strands 72 år
1803 147 Begr. Kirsten Mogenses i Vistoft 76 år
1803 147 Begr. Niels ved Ledets dødfødte barn i Strands
1803 147 Begr. Niels Trolds datter i Bogensholm Adolphine Christine
1803 148 Døbt Søren Jensen Terkelsen og hustru Mette Sørensdatter i Strands - Rasmus
1803 148 Døbt Peder Joensen og hustru Karen Sørensdatter i Vistoft - Dorthe
1803 148 Døbt Maren Hansdatter i Viderup uægte - Jens, udlagt Rasmus Pedersen Boeslum i Læggerholm
1803 148 Døbt Søren Jensen og hustru Karen Pedersdatter i Toggerbo - Jens
1803 148 Døbt Søren Rasmussen Clausen og hustru Maren Rasmusdatter i Vistoft - Jens
1803 148 Begr. Søren Hovesens søn i Fuglsø Niels 20 år

1804 148 Trol. Mikkel Rasmussen og enke Karen Mikkelsdatter i Fuglsø
1804 148 Trol. Anders Madsen i Toggerbo og enke Karen Lauridsdatter i Bogens
1804 148 Trol. Niels Jensen enkemand i Strands og Birthe Lauridsdatter i Vistoft
1804 149 Trol. Jens Jensen Loumand enkemand og Maren Mikkelsdatter i Strands
1804 149 Trol. Søren Hovesen enkemand og Birthe Jacobsdatter begge i Fuglsø
1804 149 Trol. Niels Sørensen Hjulmand og enke Maren Jensdatter i Vistoft
1804 149 Trol. Rasmus Mikkelsen på Bakken og Birthe Marie Jensdatter begge i Strands
1804 149 Trol. Peder Glad enkemand i Knebel og Maren Jensdatter Bregård i Begtrup
1804 149 Trol. Jens Jensen Bregård og Karen Andersdatter begge i Begtrup
1804 149 Trol. Laurids Hansen enkemand af Borup og Anne Cathrine Sørensdatter i Vistoft
1804 150 Døbt Anders Lauridsen og hustru Birthe Cathrine Rasmusdatter i Viderup - Maren
1804 150 Døbt Jens Pedersen Stær og hustru Karen Pedersdatter i Fuglsø - Kirsten
1804 150 Døbt Peder Lauridsen og hustru Frederikke Jensdatter i Vistoft - Anne Cathrine
1804 150 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Dorthe Marie Mikkelsdatter i Strands - Mette Cathrine
1804 150 Døbt Rasmus Rasmussen Knudsen og hustru Maren Nielsdatter i Bogens - Laurids
1804 150 Døbt Peder Jensen Loumand og hustru Inger Cathrine Jensdatter i Vistoft - Jens
1804 150 Døbt Jens Jensen á Olufs og hustru Maren Lauridsdatter i Begtrup - Laurids
1804 150 Døbt Jens Pedersen Tuesen og hustru Mette Kirstine Jensdatter i Begtrup - Peder
1804 150 Døbt Oluf Sørensen á Ingvors og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Strands - Cathrine
1804 150 Døbt Anders Sørensen Juel og hustru Mette Mikkelsdatter i Strands - Mette
1804 150 Døbt Jens Sørensen og hustru Anne Johansdatter i Læggerholm huset - Anne Kirstine
1804 150 Døbt Niels Olesen Trold og hustru Anne Marie Gårdsted i Bogensholm - Kirstine Marie
1804 150 Døbt Søren Jensen Villum og hustru Karen Rasmusdatter i Toggerbo - Jens
1804 150 Døbt Jens Sørensen Hvid og hustru Maren Sørensdatter i Vistoft - Jens og Maren
1804 150 Døbt Niels Jensen ved Ledet og hustru Birthe Lauridsdatter i Strands - Laurids
1804 151 Døbt Søren Jensens søn i Vistoft Jens Sørensen 14 år
1804 151 Døbt Søren Smeds datter i Vistoft Dorthe Marie Sørensdatter 14 år
1804 151 Døbt Maren Hansdatters datter i Viderup Ellen Jensdatter 14 år
1804 151 Døbt Peder Tuesens datter i Bogens Maren Pedersdatter 14 år
1804 151 Døbt Niels Høegs stedsøn i Strands Peder Jensen 14 år
1804 151 Døbt Jens Svenskes søn i Strands Jens Jensen 14 år
1804 151 Døbt Jens Hjulmands søn i Strands Jep Jensen 14 år
1804 151 Døbt Anders Højkarls stedsøn i Strands Anders Madsen 14 år
1804 151 Døbt Laurids á Juels datter i Strands Mette Lauridsdatter 14 år
1804 151 Døbt Rasmus Skårups søn i Begtrup Søren Rasmussen 15 år
1804 151 Copul. Mikkel Rasmussen Knudsen og enke Karen Mikkelsdatter begge i Fuglsø
1804 151 Copul. Laurids Sørensen af Tved og Mette Mikkelsdatter i Strands
1804 151 Copul. Anders Madsen i Toggerbo og enke Karen Lauridsdatter i Bogens
1804 151 Copul. Jens Jensen Loumand og Maren Mikkelsdatter i Strands
1804 151 Copul. Søren Hovesen og Birthe Jacobsdatter i Fuglsø
1804 151 Copul. Niels Sørensen Hjulmand og Maren Jensdatter i Vistoft
1804 151 Copul. Niels Jensen ved Ledet i Strands og Birthe Lauridsdatter i Vistoft
1804 151 Copul. Rasmus Mikkelsen på Bakken og Birthe Marie Jensdatter i Strands
1804 151 Copul. Laurids Madsen i Borup og Anne Cathrine Sørensdatter i Vistoft
1804 151 Copul. Peder Jensen Glad i Knebel og Maren Jensdatter Bregård i Begtrup
1804 151 Copul. Jens Jensen Bregård og Karen Andersdatter i Begtrup
1804 151 Begr. Jens Balle i Fuglsø 52 år
1804 151 Begr. Søren Torups enke i Strands Anne Madsdatter 84 år
1804 151 Begr. Niels ved Ledets hustru i Strands Anne Jensdatter 35 år
1804 151 Begr. Jens Loumands hustru i Strands Karen Christensdatter 42 år
1804 151 Begr. Rasmus Nielsen Skomager i Bogens 48 år
1804 151 Begr. Jens Rasmussen Fast i Vistoft 60 år
1804 151 Begr. Søren Hovesens hustru Dorthe Nielsdatter i Fuglsø 62 år
1804 151 Begr. Søren Bregårds hustru i Vistoft Karen Rasmusdatter 35 år
1804 151 Begr. Jens Søgårds enke i Strands Kirsten Rasmusdatter 72 år
1804 151 Begr. Maren Rasmusdatter almisselem i Fuglsø 36 år
1804 151 Begr. Søren Jensen Kjærsgård i Vistoft 44 år
1804 151 Begr. Jens Jensen Lassen i Vistoft 53 år
1804 151 Begr. Mette Huikier i Fuglsø 77 år
1804 151 Begr. Kirsten Skrædder i Strands 73 år
1804 151 Begr. Jens á Olufs søn i Begtrup Laurids 5 uger
1804 151 Begr. Søren Smeds hustru i Vistoft Anne Jensdatter 51 år
1804 151 Begr. Jens á Juels enke i Strands Mette Jensdatter 74 år
1804 151 Begr. Maren Hansdatters uægte søn i Viderup Jens 1 år
1804 151 Begr. Jens Hvids søn i Vistoft Jens 10 dage

1805 152 Trol. Rasmus Sørensen Schiøt af Tistrup og Dorthe Madsdatter i Toggerbo
1805 152 Trol. Jens Andersen Høeg og Anne Jørgensdatter i Begtrup
1805 152 Trol. Peder Jensen Højkarl i Vistoft og enke Maren Pedersdatter i Strands
1805 152 Trol. Peder Pedersen i Viderup og Dorthe Marie Sørensdatter i Fuglsø
1805 152 Trol. Niels Pedersen og enke Anne Sørensdatter i Strands
1805 153 Døbt Søren Lauridsen og hustru Karen Jensdatter i Læggerholm - Anne Marie
1805 153 Døbt Jørgen Nielsen Lynge og hustru Karen Sørensdatter i Vistoft - Anne Marie
1805 153 Døbt Mikkel Rasmussen Knudsen og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Jens og Anne Marie
1805 153 Døbt Maren Pedersdatter enke og sl. Søren Pedersen Rytter i Strands - Søren
1805 153 Døbt Jens Sørensen Kjærsgård og hustru Mette Marie Sørensdatter i Vistoft - Jens
1805 153 Døbt Dorthe Pedersdatter i Strands uægte - Anne Marie, udlagt Jens Pedersen Stær i Fuglsø
1805 153 Døbt Jens Jensen Loumand og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Mette Cathrine
1805 153 Døbt Søren Hovesen og hustru Birthe Jacobsdatter i Fuglsø - Dorthe Marie
1805 153 Døbt Peder Sørensen Konge og hustru Anne Pedersdatter i Vistoft - Anne Marie
1805 153 Døbt Peder Mikkelsen og hustru Karen Lauridsdatter i Begtrup - Mette
1805 153 Døbt Rasmus Sørensen Schiøt og hustru Dorthe Madsdatter i Toggerbo - Mads
1805 154 Døbt Søren Mikkelsen á Ingvors og hustru Mette Rasmusdatter i Fuglsø - Mikkel
1805 154 Døbt Søren Jensen og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter i Læggerholm - Marie Cathrine
1805 154 Døbt Christiana Lauridsdatter der tjener Søren Clausen i Vistoft uægte - Søren, udlagt Anders Sørensen Gårdsted af Korup
1805 154 Døbt Jens Lauridsen Huikier og hustru Mette Sørensdatter i Begtrup - Jens
1805 154 Døbt Rasmus Lauridsen Høy og hustru Maren Sørensdatter i Vistoft - Dorthe
1805 154 Trol. Søren Pedersen i Bogens og enke Maren Sørensdatter i Vistoft
1805 154 Trol. Laurids Sørensen Lassen i Vistoft og Maren Lauridsdatter Bentsen i Bogens
1805 155 Trol. Søren Jensen Høy og enke Anne Sørensdatter i Vistoft
1805 155 Døbt Rasmus Jensen Søgård og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Marianne
1805 155 Døbt Jens Jensen Bregård og hustru Karen Andersdatter i Begtrup - Mette Cathrine
1805 155 Døbt Peder Rasmussen Jepsen og hustru Mette Marie Pedersdatter i Strands - Anne
1805 155 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Dorthe Marie Mikkelsdatter i Strands - Karen
1805 155 Konf. Jens Duuns søn i Begtrup Laurids 14 år
1805 155 Konf. Søren Konges søn i Begtrup Anders 14 år
1805 155 Konf. Jens Hjulmands søn i Strands Søren 14 år
1805 155 Copul. Rasmus Sørensen Schiøt og Dorthe Madsdatter i Toggerbo
1805 155 Copul. Jens Jensen Høeg og Anne Jørgensdatter i Begtrup
1805 155 Copul. Peder Jensen Højkarl og Maren Pedersdatter i Strands
1805 155 Copul. Peder Pedersen Rytter og Dorthe Marie Sørensdatter i Fuglsø
1805 155 Copul. Niels Pedersen Greve og Anne Sørensdatter i Strands
1805 155 Begr. Maren Kierres uægte datter i Fuglsø Marianne 1 ¼ år
1805 155 Begr. Niels ved Ledets søn i Strands Laurids 4 uger
1805 155 Begr. Søren Rytter i Strands 35 år
1805 155 Begr. Mikkel Rasmussen Knudsens søn i Fuglsø Jens 17 dage
1805 155 Begr. Niels Trolds datter i Bogensholm Kirstine Marie 4 mdr.
1805 156 Begr. Jens Loumands datter i Strands Mette Cathrine 8 dage
1805 156 Begr. Laurids á Juels i Strands 47 år
1805 156 Begr. Søren Kierre i Fuglsø 76 år
1805 156 Begr. Laurids Mikkelsen almisselem i Fuglsø 76 år
1805 156 Begr. Sophie Amalie Ask født Begtrup i Vistoft 64 år
1805 156 Begr. Peder Lauridsens datter i Vistoft Anne Cathrine 1½ år
1805 156 Begr. Jens Olesen i Begtrup som druknede sig i en kilde 64 år
1805 156 Begr. Rasmus Søgårds datter i Strands Marianne 17 dage
1805 156 Begr. Søren Lauridsens datter i Læggerholm Anne Marie ½ år
1805 156 Begr. Rasmus Høy i Vistoft dræbt ved lynild 48 år
1805 156 Begr. Cecilia Kirstine Cathrine Kjærulf født Hirtznach provstinde i Vistoft 75 år
1805 156 Begr. Anders Høegs hustru i Begtrup Dorthe Rasmusdatter 54 år
1805 156 Begr. Mads Olesen i Vistoft 58 år
1805 156 Begr. Oluf á Ingvors datter i Strands Mette Cathrine 1 år
1805 156 Begr. Jens Huikiers søn i Begtrup Jens ¼ år
1805 156 Begr. Laurids Andersen i Vistoft 75 år
1805 156 Begr. Dorthe Pedersdatters uægte datter i Strands Anne Marie ¾ år
1805 156 Begr. Mikkel Pedersens hustru i Begtrup Anne Rasmusdatter 74 år

1806 156 Døbt Anders Madsen og hustru Karen Lauridsdatter i Bogens - Karen
1806 156 Døbt Jens Jensen á Olufs og hustru Maren Lauridsdatter i Begtrup - Inger Marie
1806 156 Intr. Anders Madsens hustru i Bogens
1806 156 Trol. Søren Jensen Bregård enkemand af Esby og Kirsten Sørensdatter i Strands
1806 157 Intr. Jens á Olufs hustru i Begtrup
1806 157 Døbt Peder Pedersen Rytter og hustru Dorthe Marie Sørensdatter i Fuglsø - Søren
1806 157 Intr. Peder Rytters hustru i Fuglsø
1806 157 Begr. Niels Jensen ved Ledet i Strands 51 år
1806 157 Døbt Peder Joensen og hustru Karen Sørensdatter i Vistoft - Anne
1806 157 Copul. Laurids Sørensen Smed i Vistoft og Maren Lauridsdatter i Bogens
1806 157 Copul. Søren Jensen Høy og enke Anne Sørensdatter i Vistoft
1806 157 Intr. Peder Joensens hustru i Vistoft
1806 157 Konf. Søren Lauridsen i Vistoft Søren Høys stedsøn 15 år
1806 157 Konf. Mette Marie i Viderup Anders Lauridsens datter 15 år
1806 157 Konf. Søren i Strands Anders Juels søn 14 år
1806 157 Konf. Peder i Fuglsø sl. Søren Kierres søn 14 år
1806 157 Konf. Maren i Fuglsø Jens Stærs datter 15 år
1806 157 Døbt Rasmus Lauridsen Huikier og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Laurids
1806 157 Døbt Jens Jensen Loumand og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Mikkel
1806 157 Intr. Rasmus Huikiers hustru i Fuglsø
1806 158 Copul. Søren Jensen Bregård af Esby og Kirsten Sørensdatter i Strands
1806 158 Copul. Søren Pedersen i Bogens og Maren Sørensdatter i Vistoft
1806 158 Døbt Søren Sørensen Lauridsen og hustru Karen Jensdatter i Læggerholm - Rasmus
1806 158 Intr. Jens Loumands hustru i Strands
1806 158 Intr. Søren Lauridsens hustru i Læggerholm
1806 158 Begr. Peder Rytters søn i Fuglsø Søren 5 mdr.
1806 158 Døbt Anders Nielsen og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Niels
1806 158 Døbt Jens Jensen Høeg og hustru Anne Jørgensdatter i Begtrup - Dorthe
1806 158 Trol. Ole Jensen af Dråby og enke Birthe Lauridsdatter i Strands
1806 158 Døbt Rasmus Rasmussen Knudsen og hustru Maren Nielsdatter i Bogens - Kirstine
1806 158 Intr. Anders Nielsens hustru i Strands
1806 158 Begr. Peder Andersen i Strands 58 år
1806 159 Intr. Jens Høegs hustru i Begtrup
1806 159 Døbt Rasmus Jensen Søgård og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Anne Marie
1806 159 Begr. Rasmus Søgårds datter i Strands Anne Marie 4 dage
1806 159 Intr. Rasmus Knudsens hustru i Bogens
1806 159 Trol. Jep Rasmussen Kock enkemand af Skellerup og Anne Rasmusdatter i Læggerholm
1806 159 Døbt Oluf Sørensen á Ingvors og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Strands - Søren
1806 159 Intr. Rasmus Søgårds hustru i Strands
1806 159 Intr. Oluf á Ingvors hustru i Strands
1806 159 Trol. Hans Sørensen og Maren Jensdatter i Læggerholm
1806 159 Trol. Søren Rasmussen og Else Nielsdatter i Vistoft
1806 159 Trol. Jens Sørensen Lassen af Agri og Anne Marie Jensdatter Bødker i Vistoft
1806 160 Døbt Rasmus Sørensen Konge og hustru Maren Rasmusdatter i Begtrup - Søren
1806 160 Begr. Rasmus Sørensens søn i Begtrup Søren 14 dage
1806 160 Døbt Peder Jensen Loumand og hustru Inger Cathrine Jensdatter i Vistoft - Anne
1806 160 Intr. Rasmus Sørensens hustru i Begtrup
1806 160 Copul. Ole Jensen af Dråby og Birthe Lauridsdatter i Strands
1806 160 Intr. Peder Loumands hustru i Vistoft
1806 160 Copul. Jens Sørensen Lassen og Anne Marie Jensdatter i Vistoft
1806 160 Copul. Søren Rasmussen og Else Nielsdatter begge i Vistoft
1806 160 Copul. Jep Rasmussen af Skellerup og Anne Rasmusdatter i Læggerholm
1806 160 Trol. Anders Lauridsen Rungborg af Tillerup og Anne Marie Madsdatter i Strands
1806 160 Copul. Hans Sørensen og Maren Jensdatter i Læggerholm
1806 160 Døbt Jens Sørensen Kjærsgård og hustru Mette Marie Sørensdatter i Vistoft - et dødfødt barn
1806 161 Begr. Jens Kjærsgårds dødfødte barn i Vistoft
1806 161 Trol. Søren Rasmussen Bregård enkemand og Marie Lisbeth Mikkelsdatter i Vistoft

1807 161 Begr. Peder Jensen almisselem i Vistoft 78 år
1807 161 Døbt Jens Sørensen Lassen og hustru Anne Marie Jensdatter i Vistoft - Jens
1807 161 Intr. Jens Sørensens hustru i Vistoft
1807 161 Begr. Jens Kjærsgårds hustru Mette Marie Sørensdatter i Vistoft 33 år
1807 161 Døbt Søren Rasmussen og hustru Else Nielsdatter i Vistoft - Niels
1807 161 Trol. Laurids Lauridsen Højkarl af Borup og enke Bodil Jensdatter Lassens i Vistoft
1807 161 Begr. Peder Rasmussen Jepsens søn i Strands Peder 4½ år
1807 162 Trol. Jens Sørensen Kjærsgård enkemand og Karen Sørensdatter begge i Vistoft
1807 162 Begr. Skuster Anne almissselem i Begtrup 83 år
1807 162 Intr. Søren Rasmussens hustru i Vistoft
1807 162 Trol. Søren Sørensen i Basballe og Maren Sørensdatter i Vistoft
1807 162 Døbt Hans Sørensen og hustru Maren Jensdatter i Læggerholm - Søren
1807 162 Begr. Søren Mikkelsens enke i Bogens Anne Jacobsdatter 75 år, hos hendes svigersøn Søren Mikkelsen i Fuglsø
1807 162 Begr. Karen Sørensdatter Mahler enke i Viderup 69 år
1807 162 Begr. Peder Jensens datter i Strands Anne 1 2/3 år
1807 162 Døbt Jens Jensen Loumand og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Søren
1807 162 Begr. Søren Hovesens datter i Fuglsø Dorthe Marie 2 år
1807 162 Intr. Hans Sørensens hustru i Læggerholm
1807 162 Døbt Rasmus Sørensen Schiøt og hustru Dorthe Madsdatter i Toggerbo - Niels
1807 163 Døbt Peder Pedersen Rytter og hustru Dorthe Marie Sørensdatter i Fuglsø - Peder
1807 163 Intr. Rasmus Schiøts hustru i Toggerbo
1807 163 Intr. Peder Rytters hustru i Fuglsø
1807 163 Konf. Jens i Vistoft Jørgen Lynges søn 16 år
1807 163 Konf. Marianne i Vistoft Jens Andersens datter 15 år
1807 163 Konf. Niels i Viderup Anders Lauridsens søn 18 år
1807 163 Konf. Anne Jensdatter i Fuglsø Mikkel Knudsens steddatter 15 år
1807 163 Konf. Mette i Fuglsø Søren Østergårds datter 15 år
1807 163 Konf. Rasmus i Begtrup Jørgen Rasmussens søn 15 år
1807 163 Konf. Anders Nielsen Smed i Begtrup hos Anders Høeg 15 år
1807 163 Konf. Jens Nielsen i Strands Oluf Jensens stedsøn 14 år
1807 163 Konf. Rasmus i Strands Jens Hjulmands søn 15 år
1807 163 Konf. Maren Jensdatter i Strands Niels Høegs steddatter 15 år
1807 163 Konf. Anne Marie Madsdatter i Strands Anders Højkarls steddatter 15 år
1807 163 Konf. Peder i Toggerbo Niels Bødkers søn 15 år
1807 163 Begr. Rasmus Schiøts søn i Toggerbo Niels 6 uger
1807 163 Intr. Jens Loumands hustru i Strands
1807 163 Begr. Laurids Bondes hustru Anne Jensdatter 57 år
1807 163 Begr. Karen Loumands enke i Strands 79 år
1807 163 Begr. Rasmus Kock i Strands 70 år
1807 163 Copul. Søren Sørensen af Basballe og Maren Sørensdatter i Vistoft
1807 163 Copul. Søren Rasmussen Bregård og Marie Elisabeth Mikkelsdatter i Vistoft
1807 163 Copul. Laurids Lauridsen Højkarl af Borup og Bodil Jensdatter Lassens i Vistoft
1807 163 Trol. Søren Rasmussen af Tved og Maren Terkelsdatter i Strands
1807 164 Copul. Jens Sørensen Kjærsgård og Karen Sørensdatter i Vistoft
1807 164 Begr. Jens Jensen Svenske i Strands 57 år
1807 164 Copul. Anders Lauridsen Rungborg af Tillerup og Anne Marie Madsdatter i Strands
1807 164 Døbt Peder Jensen Højkarl og hustru Maren Pedersdatter i Strands - Kirsten
1807 164 Intr. Peder Jensen Højkarls hustru i Strands
1807 164 Begr. Anders Pedersen i Strands 20 år
1807 164 Copul. Søren Rasmussen Lynge af Tved og Maren Terkelsdatter i Strands
1807 164 Begr. Niels Bregård i Vistoft 58 år
1807 164 Døbt Søren Jensen Terkelsen og hustru Mette Sørensdatter i Strands - Jens
1807 164 Døbt Jens Sørensen og hustru Anne Johansdatter i Læggerholm huset - Kirsten
1807 164 Døbt Peder Sørensen Konge og hustru Anne Pedersdatter i Vistoft - Peder
1807 164 Intr. Søren Terkelsens hustru i Strands
1807 164 Intr. Jens Sørensens hustru i Læggerholm huset
1807 164 Begr. Rasmus Knudsens datter i Bogens Kirsten 1 ¾ år
1807 164 Døbt Peder Mikkelsen og hustru Karen Lauridsdatter i Begtrup - Dorthe
1807 165 Intr. Peder Mikkelsens hustru i Begtrup
1807 165 Døbt Rasmus Sørensen Konge og hustru Maren Rasmusdatter i Begtrup - Rasmus
1807 165 Intr. Peder Konges hustru i Vistoft
1807 165 Intr. Rasmus Konges hustru i Begtrup
1807 165 Døbt Jørgen Nielsen Lynge og hustru Anne Jensdatter i Vistoft - Mette
1807 165 Begr. Henrik Anne i Vistoft 78 år
1807 165 Begr. Jens Bregårds hustru i Begtrup Mette Jensdatter 69 år
1807 165 Begr. Peder Mikkelsens datter i Begtrup Dorthe 4 mdr.
1807 165 Intr. Jørgen Lynges hustru i Vistoft
1807 165 Døbt Niels Pedersen Udengård og hustru Mette Kirstine Jensdatter i Vistoft - Mette Kirstine

1808 165 Døbt Jens Sørensen Kjærsgård og hustru Karen Sørensdatter i Vistoft - Søren
1808 165 Intr. Niels Udengårds hustru i Vistoft
1808 165 Trol. Anders Jensen Loumand enkemand og Kirsten Sørensdatter i Strands
1808 166 Døbt Anders Madsen og hustru Karen Lauridsdatter i Bogens - Rasmus
1808 166 Trol. Jens Christensen Lang og Dorthe Pedersdatter i Strands
1808 166 Begr. Jens Lyses søn Jens 10 år
1808 166 Begr. Søren Lauridsens søn i Læggerholm Rasmus 1 ¾ år
1808 166 Intr. Jens Kjærsgårds hustru i Vistoft
1808 166 Begr. Laurids Rytters enke i Bogens Mette Jensdatter 71 år
1808 166 Døbt Mikkel Rasmussen Knudsen og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Jens
1808 166 Intr. Anders Madsens hustru i Bogens
1808 166 Begr. Rasmus á Ingvors i Strands 74 år
1808 166 Begr. Christen Heigård i Begtrup 53 år
1808 167 Døbt Søren Hovesen og hustru Birthe Jacobsdatter i Fuglsø - Niels
1808 167 Døbt Rasmus Mikkelsen på Bakken og hustru Birthe Marie Jensdatter i Strands - Mette Kirstine
1808 167 Døbt Søren Sørensen Basballe og hustru Maren Sørensdatter i Vistoft - Søren
1808 167 Intr. Mikkel Knudsens hustru i Fuglsø
1808 167 Intr. Søren Hovesens hustru i Fuglsø
1808 167 Trol. Peder Jensen May og Maren Pedersdatter i Begtrup
1808 167 Begr. Jens Jensen Søgård i Strands 43 år
1808 167 Døbt Peder Rasmussen Jepsen og hustru Mette Marie Pedersdatter i Strands - Anders
1808 168 Døbt Rasmus Jensen Søgård og hustru Maren Mikkelsdater i Strands - Maren
1808 168 Intr. Rasmus på Bakkens hustru i Strands
1808 168 Intr. Søren Basballes hustru i Vistoft
1808 168 Konf. Rasmus Anders Høys søn i Vistoft 15 år
1808 168 Konf. Mette Kirstine Jørgen Lynges datter i Vistoft 15 år
1808 168 Konf. Mette Laurids Tuesens datter i Begtrup 14 år
1808 168 Konf. Jens Mads á Lauis søn i Strands 14 år
1808 168 Konf. Maren Peder Andersens datter i Strands 15 år
1808 168 Konf. Kirsten Anders á Juels datter i Strands 14 år
1808 168 Konf. Anne sl. Laurids á Juels datter i Strands 15 år
1808 168 Konf. Anne Niels Lyses datter i Viderup 15 år
1808 168 Konf. Niels Nielsen Joen Joensens stedsøn i Fuglsø 15 år
1808 168 Begr. Rasmus Hvid i Fuglsø 74 år
1808 168 Døbt Rasmus Sørensen Schiøt og hustru Dorthe Madsdatter i Toggerbo - Søren
1808 168 Begr. Anders Dejrets enke i Fuglsø Anne Cathrine Andersdatter 78 år
1808 168 Begr. Rasmus Schiøts søn i Toggerbo Søren 7 dage
1808 168 Intr. Peder Jepsens hustru i Strands
1808 168 Begr. Mikkel Rasmussen Knudsen i Fuglsø 34 år
1808 168 Intr. Rasmus Søgårds hustru i Strands
1808 168 Intr. Rasmus Schiøts hustru i Toggerbo
1808 168 Begr. Maren Jensdatter sl. Mikkel Knudsens steddatter i Fuglsø 8 år
1808 168 Copul. Anders Jensen Loumand og Kirsten Sørensdatter i Strands
1808 169 Copul. Peder Jensen May og Maren Pedersdatter i Begtrup
1808 169 Copul. Jens Christensen Lang og Dorthe Pedersdatter i Strands
1808 169 Begr. Rasmus Nielsen Juel i Fuglsø 33 år
1808 169 Døbt Jens Jensen Høeg og hustru Anne Jørgensdatter i Begtrup - Mette
1808 169 Intr. Jens Høegs hustru i Begtrup
1808 169 Begr. Jens Hansen almisselem i Vistoft 59 år
1808 169 Døbt Laurids Lauridsen Højkarl og hustru Bodil Jensdatter i Vistoft - Mette Marie
1808 169 Begr. Rasmus Kocks enke i Strands Mette Jensdatter 65 år
1808 169 Intr. Laurids Højkarls hustru i Vistoft
1808 169 Begr. Jens Kjærsgårds søn i Vistoft Søren ½ år
1808 169 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Dorthe Marie Mikkelsdatter i Strands - et dødfødt barn
1808 169 Begr. Niels Smeds dødfødte barn i Strands
1808 169 Trol. Søren Madsen af Lynge og enke Karen Mikkelsdatter i Fuglsø
1808 169 Døbt Søren Pedersen og hustru Maren Sørensdatter i Vistoft - Bodil
1808 169 Begr. Rasmus Søgårds datter i Strands Maren 16 uger
1808 169 Begr. Mette Marie Brøggers i Strands 44 år
1808 169 Intr. Niels Smeds hustru i Strands
1808 169 Intr. Søren Pedersens hustru i Vistoft
1808 169 Døbt Hans Clausen og hustru Maren Eriksdatter i Vistoft - Claus
1808 170 Intr. Hans Clausens hustru i Vistoft
1808 170 Begr. Anders Lauridsens søn i Viderup Niels 20 år
1808 170 Trol. Joen Christensen i Viderup og Inger Jensdatter i Vistoft
1808 170 Døbt Jens Christensen Lang og hustru Dorthe Pedersdatter i Strands - Anne Marie
1808 170 Copul. Søren Madsen af Lynge og enke Karen Mikkelsdatter i Fuglsø
1808 170 Døbt Ole Jensen ved Ledet og hustru Birthe Lauridsdatter i Strands - et dødfødt barn
1808 170 Begr. Ole Jensens dødfødte barn

1809 170 Begr. Rasmus Konges søn i Begtrup Rasmus 1 ¼ år
1809 170 Intr. Jens Langs hustru i Strands
1809 170 Intr. Ole ved Ledets hustru i Strands
1809 170 Begr. Rasmus Rasmussens hustru i Vistoft Ellen Sørensdatter 26 år
1809 170 Døbt Søren Sørensen Lauridsen og hustru Karen Jensdatter i Læggerholm - Rasmus
1809 170 Døbt Peder Sørensen Greve og hustru Mette Andersdatter i Strands - Søren
1809 171 Intr. Søren Lauridsens hustru i Læggerholm
1809 171 Døbt Peder Mikkelsen og hustru Karen Lauridsdatter i Begtrup - Jens
1809 171 Begr. Peder Trolds enke i Fuglsø Karen Jensdatter 72 år
1809 171 Intr. Peder Mikkelsens hustru i Begtrup
1809 171 Intr. Peder Greves hustru i Strands
1809 171 Døbt Jens Pedersen Stær og hustru Karen Pedersdatter i Fuglsø - Peder
1809 171 Døbt Anne Nielsdatter May i Fuglsø uægte - Karen, udlagt Mads Christensen Vingab
1809 171 Begr. Jens Stærs søn i Fuglsø Peder 21 dage
1809 171 Døbt Mads Olesen og hustru Gertrud Olesdatter i Vistoft - Else Marie
1809 171 Begr. Mads Olesens datter Else Marie 8 dage
1809 171 Døbt Hans Sørensen og hustru Maren Jensdatter i Læggerholm - Anne Kirstine
1809 171 Døbt Karen Rasmusdatter Skårup i Begtrup uægte - Marie Kirstine, udlagt Jens Sørensen i Strands
1809 171 Begr. Niels Eeg degns hustru Dorthe Marie Hjort i Vistoft 69 år
1809 171 Intr. Jens Stærs hustru i Fuglsø
1809 171 Intr. Hans Sørensens hustru i Læggerholm
1809 171 Konf. Mikkel Peder Mikkelsens i Begtrup 15 år
1809 171 Konf. Anders Nielsen Søren Hansens stedsøn i Toggerbo 15 år
1809 171 Konf. Niels Rasmus Huikiers søn 14 år
1809 172 Konf. Jens sl. Søren Kierres i Fuglsø 15 år
1809 172 Konf. Mette Marie Jensdatter Søren Madsens steddatter 15 år
1809 172 Konf. Karen Jensdatter Højkarl hos Peder Højkarl i Strands 17 år
1809 172 Begr. Laurids Højkarls datter i Vistoft Mette Marie ¾ år
1809 172 Begr. Søren Pedersens steddatter i Vistoft Dorthe 4 ¾ år
1809 172 Begr. Søren Pedersens stedsøn i Vistoft Søren 6 år
1809 172 Begr. Hans Sørensens søn i Læggerholm Søren 2 år
1809 172 Begr. Mikkel Pedersen i Begtrup 86 år
1809 172 Begr. Peder Højkarls datter i Strands Kirsten 2 år
1809 172 Intr. Mads Olesens hustru i Vistoft
1809 172 Døbt Anders Jensen Loumand og hustru Kirsten Sørensdatter i Vistoft - Anne Cathrine
1809 172 Begr. Ole Jensen á Lauridsen i Vistoft 28 år
1809 172 Begr. Jens Sørensens enke i Viderup Maren Hansdatter 52 år
1809 172 Begr. Jens Sørensen Juel i Strands 52 år
1809 172 Intr. Anders Loumands hustru i Vistoft
1809 172 Trol. Hans Christensen af Thorsager og enke Maren Johansdatter Møller i Begtrup
1809 172 Copul. Joen Christensen og Inger Jensdatter Lassen i Vistoft
1809 173 Døbt Søren Jensen og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter i Læggerholm - Niels
1809 173 Begr. Jens Duuns datter i Begtrup Anne Cathrine 12 år
1809 173 Begr. Søren Madsens stedsøn i Fuglsø Jens Mikkelsen 1½ år
1809 173 Døbt Jens Sørensen Kjærsgård og hustru Karen Sørensdatter i Vistoft - Mette Marie
1809 173 Intr. Søren Skovs hustru i Læggerholm
1809 173 Trol. Jacob Nielsen af Bjødstrup i Bregnet sogn og Anne Jensdatter i Vistoft
1809 173 Copul. Hans Christensen og enke Maren Johansdatter Møller i Begtrup
1809 173 Døbt Jens Sørensen og hustru Anne Marie Jensdatter i Vistoft - Anne
1809 173 Begr. Jens Ladefogeds karl Peder Sørensen Handrup i Fuglsø 56 år
1809 173 Døbt Jens Jensen Loumand og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Mette Cathrine
1809 173 Intr. Jens Kjærsgårds hustru i Vistoft
1809 174 Intr. Jens Sørensen Smeds hustru i Vistoft
1809 174 Intr. Jens Loumands hustru i Strands
1809 174 Døbt Peder Joensen og hustru Karen Sørensdatter i Vistoft - Joen
1809 174 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Dorthe Marie Mikkelsdatter i Strands - Mikkel
1809 174 Døbt Peder Pedersen Rytter og hustru Dorthe Marie Sørensdatter i Fuglsø - Mette Marie
1809 174 Intr. Peder Joensens hustru i Vistoft
1809 174 Intr. Niels Smeds hustru i Strands
1809 174 Trol. Rasmus Rasmussen enkemand i Vistoft og Karen Rasmusdatter i Begtrup
1809 174 Intr. Peder Rytters hustru i Fuglsø
1809 174 Copul. Jacob Nielsen af Bjødstrup og Anne Jensdatter i Vistoft
1809 174 Døbt Rasmus Sørensen Konge og hustru Maren Rasmusdatter i Begtrup - Kirsten
1809 174 Begr. Jens Kjærsgårds datter i Vistoft Mette Marie 5 mdr.
1809 174 Døbt Peder Jensen Højkarl og hustru Maren Pedersdatter i Strands - Dorthe Marie
1809 174 Døbt Rasmus Jensen Søgård og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Anne Marie
1809 175 Intr. Rasmus Konges hustru i Vistoft
1809 175 Begr. Peder Højkarls datter i Strands Dorthe Marie 13 dage
1809 175 Døbt Søren Rasmussen Clausen og hustru Maren Rasmusdatter i Vistoft - Dorthe Marie
1809 175 Begr. Peder Rytters datter i Fuglsø Mette Marie 9 uger

1810 175 Døbt Oluf Sørensen á Ingvors og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Strands - Mikkel
1810 175 Intr. Søren Clausens hustru i Vistoft
1810 175 Copul. Rasmus Rasmussen enkemand og Karen Rasmusdatter i Vistoft
1810 175 Begr. Peder Joensens hustru i Vistoft Karen Sørensdatter som druknede sig selv 31 år
1810 175 Intr. Rasmus Søgårds hustru i Strands
1810 175 Intr. Peder Højkarls hustru i Strands
1810 175 Intr. Oluf á Ingvors hustru i Strands
1810 175 Begr. Anders Loumand i Strands 68 år
1810 175 Begr. Bodil Bentsens i Begtrup 75 år
1810 175 Døbt Anne Jørgensdatter i Læggerholm uægte - Dorthe Marie, udlagt Peder Nielsen Høeg i Fuglsø
1810 175 Begr. Niels Nielsen Eeg i Vistoft 72 år
1810 176 Begr. Jens Andersen i Vistoft 82 år
1810 176 Begr. Oluf á Ingvors søn i Strands Mikkel 8 uger
1810 176 Begr. Anne Jørgensdatters uægte datter i Læggerholm Dorthe Marie 17 dage
1810 176 Døbt Laurids Højkarl husmand og hustru Bodil Jensdatter i Vistoft - Peder
1810 176 Døbt Jens Bregård og hustru Maren Andersdatter i Begtrup - Inger Marie
1810 176 Døbt Jacob Nielsen og hustru Anne Jensdatter i Vistoft - Ole
1810 176 Konf. Søren Jens Hvids søn i Vistoft 15 år
1810 176 Konf. Rasmus Søren Clausens stedsøn 16 år
1810 176 Konf. Mette Kirstine hos Niels Hjulmand 15 år
1810 176 Konf. Dorthe Sørensdatter ? 15 år
1810 176 Konf. Jens Jens Loumands søn i Strands 15 år
1810 176 Konf. Niels Lyere Niels stedsøn i Strands 15 år
1810 176 Konf. Søren Søren Sørensens søn i Læggerholm 16 år
1810 176 Konf. Rasmus Rasmus Knudsens søn i Bogens 15 år
1810 176 Konf. Marie Cathrine Jens Stærs datter i Fuglsø 15 år
1810 176 Døbt Rasmus Schiøt og hustru Dorthe Madsdatter i Toggerbo - Marie Elisabeth
1810 176 Intr. Rasmus Schiøts hustru i Toggerbo
1810 176 Intr. Laurids Højkarls hustru i Vistoft
1810 177 Intr. Jacob Nielsens hustru i Vistoft
1810 177 Intr. Jens Bregårds hustru i Begtrup
1810 177 Begr. Niels Mikkelsen Smeds søn i Strands Mikkel 7 mdr.
1810 177 Begr. Jørgen Lynges søn i Vistoft Niels 15 år
1810 177 Begr. Søren Madsens stedsøn i Fuglsø Rasmus 8 år
1810 177 Døbt Niels Pedersen Udengård og hustru Mette Kirstine Jensdatter i Vistoft - Dorthe Marie
1810 177 Døbt Jens Sørensen og hustru Anne Johansdatter i Lynge - Mikkel
1810 177 Døbt Rasmus Lauridsen Huikier og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Mikkel
1810 177 Intr. Niels Udengårds hustru i Vistoft
1810 177 Intr. Jens Sørensens hustru i Læggerholm huset
1810 177 Døbt Anders Madsen og hustru Karen Lauridsdatter i Bogens - Anne
1810 177 Intr. Rasmus Huikiers hustru i Fuglsø
1810 177 Intr. Anders Madsens hustru i Bogens
1810 178 Døbt Peder Jensen Loumand og hustru Inger Cathrine Jensdatter i Vistoft - Laurids
1810 178 Døbt Niels Jørgensen og hustru Anne Pedersdatter i Toggerbo - et dødfødt barn
1810 178 Begr. Niels Jørgensens dødfødte barn i Toggerbo
1810 178 Intr. Niels Jørgensens hustru i Toggerbo
1810 178 Intr. Peder Loumands hustru i Vistoft
1810 178 Begr. Peder Stærs hustru i Fuglsø 78 år
1810 178 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Dorthe Mikkelsdatter i Strands - Stine Cathrine Cecilie
1810 178 Døbt Søren Hansen og hustru Sidsel Sørensdatter i Strands - Søren
1810 178 Trol. Laurids Andersen i Viderup og Dorthe Marie Sørensdatter i Vistoft
1810 178 Døbt Peder Høeg degn og hustru Dorthe Marie Eeg i Vistoft - Anne Sophie
1810 179 Intr. Degnens hustru i Vistoft
1810 179 Intr. Niels Smeds hustru i Strands
1810 179 Intr. Søren ?s hustru i Strands
1810 179 Trol. Christen Jensen Foged i Strands og Karen Terkelsdatter i Begtrup
1810 179 Copul. Laurids Andersen i Viderup og Dorthe Marie Sørensdatter i Vistoft

1811 179 Begr. Anders Høeg i Vistoft 79 år
1811 179 Døbt Jens Sørensen Kjærsgård og hustru Karen Sørensdatter i Vistoft - Søren
1811 179 Begr. Niels Bentsens hustru i Toggerbo 73 år
1811 179 Døbt Peder Jensen Højkarl og hustru Maren Pedersdatter i Strands - dødfødt tvilling
1811 180 Døbt Laurids Andersen og hustru Dorthe Marie Sørensdatter i Viderup - Anders
1811 180 Begr. Mikkel Smed i Strands 72 år
1811 180 Begr. Peder Højkarls dødfødte barn i Strands
1811 180 Begr. Laurids Andersens søn i Viderup 6 dage
1811 180 Døbt Peder Rytter og hustru Dorthe Marie Sørensdatter i Fuglsø - Søren
1811 180 Døbt Peder Jensen Højkarl og hustru Maren Pedersdatter i Strands - Kirsten, tvilling
1811 180 Intr. Jens Kjærsgårds hustru i Vistoft
1811 180 Intr. Laurids Andersens hustru i Viderup
1811 180 Copul. Christen Jensen Foged i Strands og Karen Terkelsdatter i Begtrup
1811 180 Begr. Neir Anders i Begtrup 65 år
1811 180 Intr. Peder Rytters hustru i Fuglsø
1811 180 Intr. Peder Højkarls hustru i Strands
1811 180 Døbt Hans Clausen og hustru Maren Eriksdatter i Vistoft - Augustinus
1811 180 Konf. Søren Lades datter Christiane i Vistoft 15 år
1811 180 Konf. Søren Clausens datter Mette Marie i Vistoft 15 år
1811 181 Konf. Peder Lauridsens søn Jens 15 år
1811 181 Konf. Søren Lauridsens datter Mette i Læggerholm 14 år
1811 181 Konf. Niels Bødkers søn Jørgen i Toggerbo 14 år
1811 181 Konf. Søren Østergårds datter Anne Marie i Fuglsø 14 år
1811 181 Konf. Anders Lauridsens søn Rasmus i Viderup 16 år
1811 181 Konf. Andreas hos Jens Duun i Begtrup 14 år
1811 181 Konf. Peder Mikkelsens søn Laurids 15 år
1811 181 Konf. Jens Huikiers søn Laurids 14 år
1811 181 Konf. Søren Terkelsens steddatter Maren i Strands 14 år
1811 181 Konf. Rasmus Søgårds datter Kirsten 15 år
1811 181 Konf. Anders Juels søn Mikkel 14 år
1811 181 Konf. Hans Jensen hos hr Kragballe 15 år
1811 181 Begr. Jens Jensen i Vistoft 53 år
1811 181 Døbt Søren Sørensen Basballe og hustru Maren Sørensdatter i Vistoft - Anne
1811 181 Intr. Hans Clausens hustru i Vistoft
1811 181 Begr. Claus Gårdsted på Bogensholm 60 år
1811 181 Begr. Peder Stær i Fuglsø 77 år
1811 181 Intr. Søren Basballes hustru i Vistoft
1811 181 Døbt Jens Andersen Høeg og hustru Anne Jørgensdatter i Begtrup - Anders
1811 181 Intr. Jens Høegs hustru i Begtrup
1811 181 Begr. Rasmus Huikiers søn i Fuglsø Mikkel 11 mdr.
1811 181 Døbt Jens Pedersen Tuesen og hustru Mette Kirstine Jensdatter i Begtrup - Jens
1811 182 Døbt Oluf Sørensen á Ingvors og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Strands - Mette
1811 182 Intr. Jens Tuesens hustru i Vistoft
1811 182 Intr. Oluf Sørensens hustru i Strands
1811 182 Døbt Jens Pedersen Stær og hustru Karen Pedersdatter i Fuglsø - Karen
1811 182 Døbt Rasmus Mikkelsen og hustru Birthe Marie Jensdatter i Strands - Dorthe Marie
1811 182 Begr. Niels Sørensens hustru i Klokkerholm 80 år
1811 182 Begr. Peder Tuesen i Bogens 80 år
1811 182 Begr. Hans Clausens søn i Vistoft Augustinus 4 mdr.
1811 182 Begr. Anne Rasmusdatter hos Rasmus Hvid i Viderup 42 år
1811 182 Intr. Rasmus Mikkelsens hustru i Strands
1811 182 Trol. Niels Sørensen enkemand i Klokkerholm og enke Kirsten Sørensdatter i Vistoft
1811 182 Døbt Karen Sørensdatter hos Søren Terkelsen i Strands uægte - Dorthe, udlagt en landeværnsmand Hans fra Helgenæs
1811 182 Begr. Madame Kragballe i Vistoft 46 år
1811 183 Intr. Jens Stærs hustru i Fuglsø
1811 183 Døbt Peder Mikkelsen og hustru Karen Lauridsdatter i Begtrup - Niels
1811 183 Intr. Peder Mikkelsens hustru i Begtrup
1811 183 Trol. Søren Lauridsen Rytter og Anne Lauridsdatter begge i Bogens
1811 183 Trol. Laurids Rasmussen Dråby i Begtrup og Mette Marie Andersdatter i Viderup
1811 183 Døbt Dorthe Jensdatter i Fuglsø uægte - Jens, udlagt en landeværnsmand ved navn Peder Lind
1811 183 Døbt Christen Jensen Foged og hustru Karen Terkelsdatter i Begtrup - Jens
1811 183 Døbt Søren Madsen og hustru Karen Mikkelsdatter i Fuglsø - Karen
1811 184 Begr. Søren Pedersen og hustru Maren Sørensdatters dødfødte barn i Klokkerholm
1811 184 Copul. Niels Sørensen i Klokkerholm og Kirsten Sørensdatter i Vistoft
1811 184 Intr. Søren Madsens hustru i Fuglsø
1811 184 Begr. Niels Mikkelsen Smeds hustru i Strands 38 år
1811 184 Begr. Mette Rytters i Strands 60 år
1811 184 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Dorthe Marie Mikkelsdatter i Strands - Dorthe Marie
1811 184 Intr. Christen Fogeds hustru i Begtrup
1811 184 Trol. Niels Mikkelsen Smed enkemand i Strands og Maren Jensdatter i Strands
1811 184 Begr. Niels Smeds datter i Strands Dorthe Marie 16 dage
1811 184 Intr. Søren Pedersens hustru i Klokkerholm

1812 184 Begr. Jens Fasts enke i Vistoft 70 år
1812 184 Copul. Niels Mikkelsen Smed enkemand og Maren Jensdatter i Strands
1812 184 Døbt Jens Jensen Loumand og hustru Maren Mikkelsdatter i Strands - Rasmus
1812 184 Begr. Rasmus Juel hos Rasmus Søgård i Strands 40 år
1812 185 Trol. Søren Christensen af Esby og Mette Lauridsdatter i Strands
1812 185 Trol. Mads Bertelsen i Strands og Anne Madsdatter i Strands
1812 185 Døbt Anders Juel og hustru Mette Mikkelsdatter i Strands - Mette Kirstine
1812 185 Intr. Jens Loumands hustru i Strands
1812 185 Begr. Niels Jensen i Viderup 49 år
1812 185 Copul. Laurids Rasmussen i Begtrup og Mette Marie Andersdatter i Viderup
1812 185 Copul. Søren Lauridsen og Anne Lauridsdatter i Bogens
1812 185 Begr. Anders Juels datter i Strands Mette Kirstine 13 dage
1812 185 Begr. Karen i Hovgårdens uægte datter i Strands 8 mdr.
1812 185 Døbt Laurids Højkarl husmand og hustru Bodil Jensdatter i Vistoft - Laurids
1812 185 Døbt Anne Dorthe Mikkelsdatter i Vistoft uægte - Hanne Marie, udlagt en tysker Johan Henriksen
1812 186 Døbt Jens Bregård og hustru Karen Andersdatter i Begtrup - Mette
1812 186 Døbt Peder Greve og hustru Mette Andersdatter i Strands - Rasmus
1812 186 Begr. Jens Bregårds datter i Begtrup Mette 12 dage
1812 186 Intr. Anders Juels hustru i Strands
1812 186 Begr. Søren Lauridsens moder i Læggerholm 92 år
1812 186 Begr. Peder Greves søn i Strands Rasmus 11 dage
1812 186 Konf. Mette Jensdatter Jens Hvids datter i Vistoft 14 år
1812 186 Konf. Søren Lauridsen Niels Greves stedsøn i Strands 14 år
1812 186 Konf. Rasmus Rasmussen Rasmus Skisters søn i Strands 14 år
1812 186 Konf. Karen Jensdatter Jens loumands datter i Strands 14 år
1812 186 Begr. Anne Dorthe Mikkelsdatters uægte datter i Vistoft 6 uger
1812 186 Døbt Laurids Madsen og hustru Anne Sørensdatter i Toggerbo - Kirsten
1812 186 Intr. Laurids Madsens hustru i Toggerbo
1812 186 Intr. Jens Bregårds hustru i Begtrup
1812 186 Intr. Laurids Højkarls hustru i Vistoft
1812 186 Begr. Anders Kjærsgård i Vistoft 39 år
1812 186 Begr. Anne Lauridsdatter i Vistoft 73 år
1812 186 Begr. Laurids Højkarls søn i Vistoft Laurids 6 uger
1812 186 Begr. Niels Sørensen i Klokkerholm 67 år
1812 187 Intr. Peder Greves hustru i Strands
1812 187 Begr. Søren Terkelsens hustru i Strands 42 år
1812 187 Begr. Søren Pedersen i Klokkerholm 48 år
1812 187 Døbt Jens Sørensen Smed og hustru Anne Marie Jensdatter i Vistoft - Søren
1812 187 Døbt Jens Christensen og hustru Dorthe Pedersdatter i Strands - Peder
1812 187 Trol. Jens Lauridsen Skrædder i Begtrup og enke Maren Sørensdatter i Klokkerholm
1812 187 Begr. Jens Christensens søn i Strands Peder 7 dage
1812 187 Døbt Laurids Sørensen Smed og hustru Maren Lauridsdatter i Vistoft - Søren
1812 187 Intr. Jens Christensens hustru i Strands
1812 187 Begr. Niels May i Fuglsø 81 år
1812 187 Copul. Mads Bertelsen og Anne Madsdatter i Strands
1812 187 Trol. Rasmus Sørensen Kiere i Fuglsø og enke Kirsten Sørensdatter i Klokkerholm
1812 188 Intr. Laurids Smeds hustru i Vistoft
1812 188 Copul. Søren Christensen af Esby og Mette Lauridsdatter i Strands
1812 188 Trol. Søren Terkelsen enkemand i Strands og Maren Rasmusdatter i Vistoft præstegård
1812 188 Begr. Skov Jens i Læggerholm 70 år
1812 188 Trol. Søren Rasmussen i Bogens og Anne Mikkelsdatter i Viderup
1812 188 Trol. Christen Simonsen i Esby og Marie Cathrine Rasmusdatter i Begtrup
1812 188 Døbt Peder Sørensen Konge og hustru Anne Pedersdatter i Vistoft - Jens
1812 188 Intr. Peder Konges hustru i Vistoft
1812 188 Begr. Ole Juels datter i Strands Mette 1 ¾ år
1812 188 Døbt Hans Sørensen og hustru Maren Jensdatter i Viderup - Anne
1812 188 Intr. Hans Sørensens hustru i Viderup
1812 189 Døbt Søren Lauridsen og hustru Anne Lauridsdatter i Bogens - Jens og Dorthe (hjemmedåb)
1812 189 Begr. Søren Lauridsens datter i Bogens Dorthe 5 dage
1812 189 Begr. Søren Jensens enke i Kjærsgård 67 år
1812 189 Døbt Søren Lauridsen og hustru Anne Lauridsdatter i Bogens - Jens
1812 189 Trol. Søren Madsen i Strands og Karen Jensdatter i Begtrup
1812 189 Intr. Søren Lauridsens hustru i Bogens
1812 189 Døbt Hans Clausen og hustru Maren Eriksdatter i Vistoft - Erik
1812 189 Begr. Maren Hjulers i Begtrup 81 år
1812 189 Begr. Søren Lauridsens søn i Bogens Jens 7 uger
1812 189 Intr. Hans Clausens hustru i Vistoft
1812 189 Døbt Søren Madsen i Hæderlig og hustru Anne Lauridsdatter i Strands - Mads
1812 189 Copul. Rasmus Sørensen Kiere og enke Kirsten Sørensdatter i Klokkerholm
1812 189 Begr. Kirsten Thulin almisselem 93 år
1812 189 Trol. Niels Jacobsen og Dorthe Mikkelsdatter begge i Strands
1812 190 Copul. Søren Madsen i Strands og Karen Jensdatter i Begtrup
1812 190 Copul. Jens Lauridsen i Begtrup og enke Maren Sørensdatter i Klokkerholm
1812 190 Intr. Søren Madsens hustru i Hæderlig i Strands
1812 190 Copul. Christen Simonsen i Esby og Marie Cathrine Rasmusdatter i Begtrup

1813 190 Døbt Niels Mikkelsen Smed og hustru Kirsten Jensdatter i Strands - Dorthe Marie
1813 190 Begr. Jens Sørensens søn i Læggerholm huset Mikkel 2½ år
1813 190 Intr. Niels Smeds hustru i Strands
1813 190 Begr. Niels Smeds datter i Strands Stine 2 år
1813 190 Trol. Søren Pedersen i Knebel og Kirsten Mikkelsdatter i Begtrup
1813 190 Copul. Søren Rasmussen i Bogens og Anne Mikkelsdatter i Viderup
1813 190 Copul. Søren Terkelsen i Strands og Maren Rasmusdatter i Vistoft
1813 190 Døbt Peder Høeg degn og hustru Dorthe Marie Eeg i Vistoft - Sara Mine Kirstine
1813 191 Begr. Søren Andersen i Hovgården i Strands 79 år
1813 191 Døbt Anders Madsen og hustru Karen Lauridsdatter i Bogens - Maren
1813 191 Intr. Degnens hustru i Vistoft
1813 191 Døbt Anders Jensen Loumand og hustru Kirsten Sørensdatter i Vistoft - Søren
1813 191 Intr. Anders Loumands hustru i Vistoft
1813 191 Intr. Anders Madsens hustru i Bogens
1813 191 Døbt Anne Jensdatter af Bjødstrup i Tved sogn uægte - Kirsten, udlagt Jens Sørensen i Vistoft
1813 191 Begr. Anne Jensdatters uægte datter 19 dage
1813 191 Konf. Rasmus Peder Mikkelsens søn i Begtrup 15 år
1813 191 Konf. Søren Anders Høegs søn i Vistoft 15 år
1813 191 Konf. Claus Rasmus Knudsens søn i Bogens 15 år
1813 191 Konf. Niels Anders Madsens stedsøn i Bogens 14 år
1813 191 Konf. Mette Rasmus Søgårds datter i Strands 15 år
1813 191 Konf. Mette Rasmus Huikiers datter i Fuglsø 15 år
1813 191 Konf. Maren Peder Hvids datter i Vistoft 14 år
1813 191 Konf. Karen Jens Skrædders steddatter i Vistoft 14 år
1813 191 Konf. Anne Marie Jens Huikiers datter i Begtrup 14 år
1813 192 Begr. Mikkel Pedersen i Strands 82 år
1813 192 Døbt Laurids Rasmussen og hustru Mette Marie Andersdatter i Begtrup - Rasmus
1813 192 Intr. Laurids Rasmussens hustru i Begtrup
1813 192 Døbt Niels Pedersen Udengård og hustru Mette Kirstine Jensdatter i Vistoft - et dødfødt barn
1813 192 Begr. Niels Pedersens dødfødte barn i Vistoft
1813 192 Begr. Jens Jørgensen søn af husmand Jørgen Nielsen i Vistoft 23 år
1813 192 Døbt Mads Bertelsen og Anne Madsdatter i Strands - Bertel
1813 192 Døbt Søren Jensen og Maren Rasmusdatter i Strands - Mette
1813 192 Intr. Niels Pedersen Udengårds hustru i Vistoft
1813 192 Begr. Peder Rasmussen Hvid i Vistoft 66 år
1813 192 Copul. Niels Jacobsen og Dorthe Mikkelsdatter begge i Strands
1813 192 Copul. Søren Pedersen i Knebel og Kirsten Mikkelsdatter i Begtrup
1813 192 Intr. Mads Bertelsens hustru i Strands
1813 192 Intr. Søren Jensens hustru i Strands
1813 192 Døbt Jens Christensen og Dorthe Pedersdatter i Strands - Peder
1813 192 Døbt Jens Lauridsen i Sommergården og Maren Sørensdatter i Vistoft - Laurids
1813 192 Intr. Jens Christensens hustru i Strands
1813 192 Intr. Jens Lauridsen i Sommergårdens hustru i Vistoft
1813 192 Døbt Søren Madsen Torup og Karen Jensdatter i Strands - Mads
1813 192 Intr. Søren Madsen Torups hustru Karen Jensdatter i Strands
1813 193 Døbt Ole á Juels og Kirsten Mikkelsdatter i Strands - Mette
1813 193 Intr. Ole á Juels hustru i Strands
1813 193 Døbt Bertel Møller og hustru Anne Marie Christensdatter i Vistoft - Bertholine Margrethe
1813 193 Døbt Peder Rasmussen og Karen Jørgensdatter i Strands - Øllegård
1813 193 Intr. Bertel Møllers hustru i Vistoft
1813 193 Intr. Peder Rasmussens hustru i Strands
1813 193 Begr. Rasmus Skorps hustru i Begtrup Maren Rasmusdatter 67 år
1813 193 Begr. Søren Konges hustru i Begtrup Lisbeth Jacobsdatter 66 år

Tilbage til Download side

c