Tilbage til Download side

Voldby sogn 1760-1811, døbte

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, begivenhed, tekst

1760 64b Døbt Mads Voldby - Søren
1760 64b Døbt Niels Peier - Peder
1760 64b Døbt Peder Jensen i Voldby - Søren
1760 64b Døbt Joen Olufsen i Thorsø - Jacob
1760 65a Døbt Poul Pedersen i Sangstrup - Kirsten
1760 65a Døbt Jens Andersen Morten i Voldby - Birgitte
1760 65a Døbt Søren Bagge i Voldby - Laurids
1760 65a Døbt Niels Greve i Thorsø - Anne Marie
1760 65a Døbt Rasmus Poulsen i Voldby - Anders
1760 65a Døbt Christen Juel - Anne Marie
1760 65a Døbt Anders Skellerup i Voldby - Jens
1760 65a Døbt Søren Pedersen i Thorsø - Gertrud Marie
1760 65a Døbt Anders Winther i Thorsø - Søren
1760 65a Døbt Hans Christian Smed i Sangstrup - Hans

1761 65a Døbt Rasmus Hvid i Sangstrup - Peder
1761 65a Døbt Rasmus Poulsen i Sangstrup - Anders
1761 65a Døbt Peder Dolmer i Voldby - Mette
1761 65a Døbt Christen Kaagh i Voldby - Jens
1761 65a Døbt Rasmus Dam i Voldby - Rasmus
1761 65b Døbt Rasmus Frederiksen i Sangstrup - Anne Marie
1761 65b Døbt Daniel Pedersen i Sangstrup - Mikkel
1761 65b Døbt Jens Nielsen i Thorsø - Anders
1761 65b Døbt Søren Eskildsen Hvid i Sangstrup - Mette
1761 65b Døbt Jens Rasmussen Blok i Voldby - Birgitte

1762 65b Døbt Peder Heilskov i Sangstrup - Christen
1762 65b Døbt Peder Svenske i Voldby - Jens
1762 65b Døbt Søren Bagge i Voldby - Anne
1762 65b Døbt Jens Madsen i Sangstrup - Karen
1762 65b Døbt Søren Jensen Fisker i Voldby - Niels
1762 65b Døbt Peder Jensen i Voldby - Ingeborg Cathrine
1762 65b Døbt Peder Mikkelmand i Voldby - Anne
1762 65b Døbt Anne Simonsdatter i Thorsø - Anne Marie
1762 66a Døbt Peder Bonde i Voldby - Anne
1762 66a Døbt Niels Peier i Voldby - Mette
1762 66a Døbt Karen Hansdatter i Voldby - Anne
1762 66a Døbt Jens Andersen Morten - Peder
1762 66a Døbt Thomas Meiniche birkedommer i Voldby - Jeremias
1762 66a Døbt Søren Pedersen i Thorsø - Karen
1762 66a Døbt Jens Smed i Sangstrup - Birgitte Marie

1763 66a Døbt Jens Vester i Sangstrup - Anne
1763 66a Døbt Peder Poulsen i Sangstrup - Jens
1763 66a Døbt Rasmus Poulsen i Sangstrup - Søren
1763 66a Døbt Mads Volby - Rasmus
1763 66a Døbt Anders Skellerup - Dorthe
1763 66a Døbt Rasmus Poulsen i Voldby - Anders
1763 66a Døbt Niels Pedersen Juel - Peder
1763 66a Døbt Anders Winther hyrde i Thorsø - Anders
1763 66a Døbt Rasmus Eskildsen i Sangstrup - Birgitte
1763 66a Døbt Peder Godskes steddatter som stod skrifte i Veggerslev uægte - Anders
1763 66b Døbt Søren Jensen Fisker i Voldby - Rasmus
1763 66b Døbt Søren Rasmussen Blok - Jacob
1763 66b Døbt Hans Christian i Sangstrup - Erik
1763 66b Døbt Jens Nielsen Rousing - Mette
1763 66b Døbt Daniel Pedersen i Sangstrup - Laurids
1763 66b Døbt Meinicke i Voldby - Andreas

1764 66b Døbt Peder Kaagh i Voldby - Maren
1764 66b Døbt Niels Frandsen i Thorsø - Kirsten
1764 66b Døbt Peder Jensen Svenske i Voldby - Rasmus
1764 66b Døbt Peder Heilskov i Sangstrup - Anders
1764 66b Døbt Jens Juel i Voldby - Birgitte
1764 66b Døbt Niels Pedersen Juel i Voldby - Sidsel Cathrine
1764 66b Døbt Jens Vester i Sangstrup - Margrethe
1764 66b Døbt Rasmus Bagge i Thorsø - Mette Kirstine
1764 67a Døbt Rasmus Juel i Voldby - Søren
1764 67a Døbt Søren Andersen i Thorsø - Karen
1764 67a Døbt Søren Bagge i Voldby - Laurids
1764 67a Døbt Jens Rasmussen Blok - Dorthe
1764 67a Døbt Ingvor Heilskov i Sangstrup - Anne Marie
1764 67a Døbt Jens Andersen Morten i Voldby - Maren
1764 67a Døbt Anders Hyrde i Thorsø - Anne

1765 67a Døbt Meiniche i Voldby - Charlotte Louise
1765 67a Døbt Søren Pedersen i Thorsø - Jens
1765 67a Døbt Daniel Pedersen i Sangstrup - Dorthe Marie
1765 67a Døbt Søren Hvid i Sangstrup - Anne Marie
1765 67a Døbt Rasmus Sonne i Voldby - Jens
1765 67a Døbt Rasmus Poulsen i Sangstrup - Anne
1765 67a Døbt Rasmus Knudsen hjulmand i Voldby - Mikkel

1766 67a Døbt Søren Kande i Voldby - Dorthe
1766 67b Døbt Peder Mikkelmand i Voldby - Else
1766 67b Døbt Ingvor Christensen i Sangstrup - Jørgen
1766 67b Døbt Peder Busk i Sangstrup - Sidsel
1766 67b Døbt Rasmus Hvid - Anders
1766 67b Døbt Jens Juel - Rasmus
1766 67b Døbt Anders Lystrup i Voldby - Søren
1766 67b Døbt Meiniche birkedommer i Voldby - Hans Christopher
1766 67b Døbt Niels Peier - Else
1766 67b Døbt Søren Bagge i Voldby - Peder
1766 67b Døbt Bøje Rasmussen i Sangstrup - Maren
1766 67b Døbt Jens Blok i Voldby - Rasmus
1766 67b Døbt Christian Smed i Sangstrup - Karen
1766 67b Døbt Jens Vester i Sangstrup - navn ikke noteret

1767 68a Døbt Niels Pedersen i Voldby - Christen
1767 68a Døbt Jens Vester - Jens
1767 68a Døbt Peder Svenske - Else
1767 68a Døbt Henrik Fuglsang i Sangstrup - Hans
1767 68a Døbt Søren Hvid i Sangstrup - Maren
1767 68a Døbt Peder Heilskov i Sangstrup - Erik
1767 68a Døbt Peder Busk - Jacob
1767 68a Døbt Jens Madsen - Valborg
1767 68a Døbt Rasmus Juel hyrde - Karen
1767 68a Døbt Anders Bilde i Voldby - Niels
1767 68a Døbt Peder Knudsen i Voldby - Karen
1767 68a Døbt Meiniche birkedommer i Voldby - Cathrine Margrethe
1767 68a Døbt Ingvor Christensen i Sangstrup - Jens

1768 68a Døbt Daniel Pedersen i Sangstrup - Cathrine
1768 68a Døbt Niels Palch i Sangstrup - Maren
1768 68b Døbt Peder Poulsen i Sangstrup - Maren
1768 68b Døbt Jens Vester i Sangstrup - Peder
1768 68b Døbt Anders Lystrup i Voldby - Søren
1768 68b Døbt Rasmus Poulsen i Sangstrup - Karen
1768 68b Døbt Anders Mogensen hyrde i Thorsø - Anne og Cathrine
1768 68b Døbt Mads Voldby - Maren
1768 68b Døbt Søren Bager i Voldby - Else
1768 68b Døbt Søren Bitch? - Simon
1768 68b Døbt Søren Lassen? i Thorsø - Søren
1768 68b Døbt Rasmus Hvid i Sangstrup - Kirsten
1768 68b Døbt Jens Juel i Voldby - Anne Marie
1768 68b Døbt Hjulmanden i Voldby - Peder

1769 68b Døbt Peder Mikkelmand i Voldby - Peder
1769 68b Døbt Peder Andersen i Sangstrup - Mads
1769 69a Døbt Jens Blok i Voldby - Niels
1769 69a Døbt Søren Kande - Karen
1769 69a Døbt Erik Hiøbjerg i Thorsø - Karen
1769 69a Døbt Jens Mortensen i Voldby - Anne
1769 69a Døbt Tibbert Kande i Voldby - Sidsel
1769 69a Døbt Peder Bødker i Sangstrup - Anders
1769 69a Døbt Søren Hvid i Sangstrup - Søren
1769 69a Døbt Niels Christensen i Thorsø - Christen
1769 69a Døbt Peder Busk i Sangstrup - Anne
1769 69a Døbt Niels Palch i Sangstrup - Karen

1770 69a Døbt Niels Peier i Voldby - Rasmus
1770 69a Døbt Rasmus Kobbersmed i Thorsø - Christen
1770 69a Døbt Rasmus Vester i Voldby - Anne Marie
1770 69b Døbt Anders Kruse? i Voldby - Peder
1770 69b Døbt Christen Smed i Sangstrup - Lisbeth
1770 69b Døbt Rasmus Poulsen i Sangstrup - Anders
1770 69b Døbt Søren Bager i Thorsø - Maren
1770 69b Døbt Meiniche birkedommer - Jeremias
1770 69b Døbt Søren Bager i Voldby - Anne Marie
1770 69b Døbt Erik Hiøbjerg i Thorsø - Søren
1770 69b Døbt Peder Fisker i Voldby - Rasmus
1770 69b Døbt Peder Poulsen i Sangstrup - Valborg
1770 69b Døbt Anders Bilde i Voldby - Anne
1770 69b Døbt Niels Christensen i Thorsø - Anne

1771 69b Døbt Søren Lassen i Thorsø - Inger
1771 70a Døbt Niels Busk i Sangstrup - Maren
1771 70a Døbt Rasmus Kobbersmed i Thorsø - Anne Marie
1771 70a Døbt Jacob Eskildsen i Sangstrup - Henrik
1771 70a Døbt Daniel Pedersen - Inger som døde
1771 70a Døbt Jens Mikkelmand i Voldby - Anne Marie
1771 70a Døbt Søren ?gård i Sangstrup - Karen
1771 70a Døbt Søren B? i Voldby - Kirsten
1771 70a Døbt Jens Vester i Sangstrup - Peder
1771 70a Døbt Niels Palch i Sangstrup - Laurids

1772 70a Døbt Peder Busk i Sangstrup - Mette
1772 70a Døbt Peder Jacobsen i Sangstrup - Mette
1772 70a Døbt Jens Morten i Voldby - Anne Marie
1772 70a Døbt Peder Knudsen i Voldby - Karen
1772 70a Døbt Niels Christensen i Thorsø - Karen
1772 70b Døbt Tibbert Kande i Voldby - Mette
1772 70b Døbt Anders Hær i Sangstrup - Maren som døde
1772 70b Døbt Søren Bager i Thorsø - Søren
1772 70b Døbt Rasmus Hvid i Sangstrup - Anne Birthe
1772 70b Døbt Peder Busk i Voldby - Birthe
1772 70b Døbt Niels Peier i Voldby - Inger
1772 70b Døbt Christen Smed i Sangstrup - Niels
1772 70b Døbt Erik Hiøbjerg i Thorsø - Maren
1772 70b Døbt Rasmus Poulsen i Sangstrup - Jens
1772 70b Døbt Jens Blok i Voldby - Rasmus
1772 70b Døbt Anders Skovgård i Sangstrup - Anne Birgitte
1772 70b Døbt Søren Christensen i Thorsø - Christen
1772 70b Døbt Søren Attrup i Voldby - Søren
1772 70b Døbt Daniel Pedersen i Sangstrup - Inger

1773 71a Døbt Meiniche birkedommer - Anne Sophie
1773 71a Døbt Søren Sørensen i Thorsø - Maren
1773 71a Døbt Søren Bager i Voldby - Niels
1773 71a Døbt Rasmus Kobbersmed i Thorsø - Christen
1773 71a Døbt Sl. Peder Busk i Sangstrup - Peder
1773 71a Døbt Niels Busk i Sangstrup - Dorthe Marie
1773 71a Døbt Rasmus Pedersen i Sangstrup - Jens Severin
1773 71a Døbt Jens Nielsen i Voldby - Anne

1774 71a Døbt Rasmus Frandsen i Thorsø - Karen som døde
1774 71a Døbt Anders Palch i Voldby - Niels
1774 71a Døbt Niels Palch i Sangstrup - Jens
1774 71a Døbt Daniel Pedersen i Sangstrup - Anne Marie
1774 71a Døbt Niels Juel i Voldby - Sidsel Cathrine
1774 71a Døbt Christen Smed i Voldby - Anne Marie
1774 71a Døbt Niels Christensen i Thorsø - barn som døde
1774 71a Døbt Peder Busk i Voldby - Karen
1774 71a Døbt Tibbert Kande i Voldby - Søren
1774 71b Døbt Anders Bilde i Voldby - Kirsten
1774 71b Døbt Søren Bager i Thorsø - Laurids
1774 71b Døbt Anders Skovgård i Sangstrup - Kirsten
1774 71b Døbt Peder Jacobsen i Sangstrup - Mads
1774 71b Døbt Søren Sørensen i Thorsø - Las

1775 71b Døbt Søren Christensen i Thorsø - Mikkel
1775 71b Døbt Erik Oldermand i Thorsø - Rasmus
1775 71b Døbt Søren Rasmussen i Thorsø - Rasmus
1775 71b Døbt Rasmus Christensen i Thorsø - Christen
1775 71b Døbt Søren Attrup i Voldby - Inger
1775 71b Døbt Rasmus Pedersen i Sangstrup - Gertrud
1775 71b Døbt Jacob Eskildsens enke Mette Marie i Sangstrup uægte - Dorthe, udlagt Niels Sørensen Nyhus i Karlby
1775 71b Døbt Ingvor Heilskov i Sangstrup - Maren
1775 72a Døbt Jens Morten i Voldby - Dorthe Marie
1775 72a Døbt Peder Busk i Voldby - Anne Marie
1775 72a Døbt Lille Rasmus i Thorsø - Rasmus
1775 72a Døbt Jens Blok i Voldby - Anne Dorthe
1775 72a Døbt Daniel i Sangstrup - Laurids
1775 72a Døbt Søren Busk i Voldby - Inger
1775 72a Døbt Niels Palch i Sangstrup - Jens
1775 72a Døbt Christen Nielsen i Voldby - Rasmus
1775 72a Døbt Rasmus Bagge i Thorsø - Maren
1775 72a Døbt Rasmus Poulsen i Sangstrup - Kirsten
1775 72a Døbt Anders Palch i Sangstrup - Inger

1776 72a Døbt Søren Lassen i Thorsø - Jens
1776 72a Døbt Søren Drejer i Thorsø - Kirsten som døde
1776 72b Døbt Christen Kobbersmed i Thorsø - Birthe
1776 72b Døbt Peder Knudsen i Voldby - Anne Marie
1776 72b Døbt Jens Bonde i Voldby - Inger
1776 72b Døbt Søren Bager i Thorsø - Karen
1776 72b Døbt Niels Dam i Sangstrup - Mette
1776 72b Døbt Anders Jacobsen i Sangstrup - Jacob
1776 72b Døbt Rasmus Hvid i Sangstrup - Jens
1776 72b Døbt Jens Mogens i Voldby - Niels
1776 72b Døbt Søren Veje i Thorsø - Peder
1776 72b Døbt Erik Oldermand i Thorsø - Oluf
1776 72b Døbt Daniel Pedersen i Sangstrup - Hans
1776 72b Døbt Rasmus Poulsen i Sangstrup - Søren

1777 72b Døbt Mogens Sørensen i Thorsø - Søren
1777 72b Døbt Peder Poulsen i Sangstrup - Niels
1777 73a Døbt Tibbert Kande i Voldby - Karen
1777 73a Døbt Anders Bilde i Voldby - Mikkel
1777 73a Døbt Rasmus Christensen i Thorsø - Karen
1777 73a Døbt Peder Fugl i Sangstrup - Anne Marie
1777 73a Døbt Søren Attrup i Voldby - Karen
1777 73a Døbt Peder Busk i Voldby - Søren
1777 73a Døbt Søren Qvist i Thorsø - Casper
1777 73a Døbt Peder Olesen i Voldby - Christen
1777 73a Døbt Anders Skovgård i Sangstrup - Sidsel
1777 73a Døbt Søren Christensen i Thorsø - Christen og Karen
1777 73a Døbt Jens Fævejle i Thorsø - Maren Kjær

1778 73a Døbt Anders Palch i Sangstrup - Laurids
1778 73b Døbt Søren Bager i Voldby - Erik
1778 73b Døbt Rasmus Andersen i Sangstrup - Kirsten
1778 73b Døbt Anders Sørensen i Voldby - Sidsel Cathrine
1778 73b Døbt Tibbert Kande i Voldby - Rasmus
1778 73b Døbt Ingvor i Sangstrup - Anne
1778 73b Døbt Søren Bager i Thorsø - Anne Marie
1778 73b Døbt Christen Smed i Voldby - Hans
1778 73b Døbt Anders Sørup i Voldby - Johanne
1778 73b Døbt Peder Knudsen i Voldby - Søren
1778 73b Døbt Anders Eskildsen i Sangstrup - Margrethe

1779 73b Døbt Niels Palch i Sangstrup - Dorthe Marie
1779 73b Døbt Anders Palch i Sangstrup - Gertrud Marie
1779 73b Døbt Niels Trise? i Sangstrup - Anne Kirstine
1779 73b Døbt Jens Nedergård i Sangstrup - Peder
1779 73b Døbt Peder Fugl i Sangstrup - Jens
1779 74a Døbt Peder Olufsen i Voldby - Maren
1779 74a Døbt Erik Hiøbjerg i Thorsø - Karen
1779 74a Døbt Søren Bager i Voldby - Søren
1779 74a Døbt Søren Attrup i Voldby - Jens
1779 74a Døbt Søren Sørensen i Thorsø - Christen
1779 74a Døbt Anders Tibertsen i Voldby - Dorthe
1779 74a Døbt Jens Elle i Sangstrup - Hans
1779 74a Døbt Lille Rasmus i Thorsø - Karen
1779 74a Døbt Rasmus Juel i Voldby - Maren
1779 74a Døbt Mikkel Fogh i Sangstrup - Peder

1780 74a Døbt Søren Bager i Thorsø - Karen
1780 74a Døbt Mogens i Thorsø - Karen
1780 74a Døbt Jens Bonde i Voldby - Ingeborg
1780 74a Døbt Jens Elle i Voldby - Hans
1780 74a Døbt Anders Eskildsen i Sangstrup - Rasmus
1780 74b Døbt Peder Olufsen i Voldby - Maren
1780 74b Døbt Peder Fugl i Sangstrup - Karen
1780 74b Døbt Søren Lassen i Thorsø - Mads
1780 74b Døbt Jens Nedergård i Sangstrup - Anne
1780 74b Døbt Smeden i Voldby - Christen
1780 74b Døbt Erik Hiøbjerg i Thorsø - Anne
1780 74b Døbt Søren Drejer i Voldby - Kirsten

1781 74b Døbt Rasmus Andersen i Sangstrup - Anders
1781 74b Døbt Niels Lund i Voldby - Rasmus
1781 74b Døbt Rasmus Poulsen i Sangstrup - Sidsel
1781 74b Døbt Rasmus Juel i Thorsø - Maren
1781 74b Døbt Peder Astrup i Voldby - Maren
1781 74b Døbt Niels Juel i Sangstrup - Rasmus
1781 74b Døbt Meiniche Skomager i Thorsø - Andreas
1781 74b Døbt Anders Tibertsen i Voldby - Søren
1781 75a Døbt Henrik Jensen i Voldby - Inger
1781 75a Døbt Niels Palch i Sangstrup - Anne Cathrine
1781 75a Døbt Tibbert Kande i Voldby - Mikkel som døde
1781 75a Døbt Eskild Blok i Voldby - Sidsel
1781 75a Døbt Ingvor i Sangstrup - Anne

1782 75a Døbt Anders Sjørup i Sangstrup - Dorthe
1782 75a Døbt Baltser Madsen i Sangstrup - Mads
1782 75a Døbt Søren Konge i Voldby - Peder
1782 75a Døbt Søren Bager i Voldby - Maren
1782 75a Døbt Rasmus Frandsen i Thorsø - Søren
1782 75a Døbt Søren Christensen i Thorsø - Peder og Karen
1782 75a Døbt Søren B? i Thorsø - Birthe
1782 75a Døbt Peder Fugl i Sangstrup - Søren
1782 75a Døbt Anders Eskildsen i Sangstrup - Anne Marie
1782 75a Døbt Niels Trise? i Sangstrup - Niels
1782 75b Døbt Søren Danielsen i Sangstrup - Daniel
1782 75b Døbt Jens Juel i Sangstrup - Rasmus
1782 75b Døbt Mikkel Krog i Voldby - Eskild
1782 75b Døbt Jens Nørgård i Sangstrup - Hans

1783 75b Døbt Anders Sørensen i Voldby - Peder Nejergård
1783 75b Døbt Erik Hiøbjerg i Thorsø - Rasmus
1783 75b Døbt Jens Pedersen i Voldby - Maren
1783 75b Døbt Peder Olufsen i Voldby - Oluf
1783 75b Døbt Mette Sørensdatter i Voldby uægte - Søren, udlagt Peder Hansen Brun i Fuglsang i Sønder herred
1783 75b Døbt Tibbert Kande i Voldby - Karen
1783 75b Døbt Jens Elle i Sangstrup - Maren
1783 75b Døbt Niels Busk i Sangstrup - Anders
1783 75b Døbt Baltser Madsen i Sangstrup - Inger
1783 75b Døbt Jens Kruse i Sangstrup - Christen
1783 76a Døbt Meiniche Skomager i Thorsø - Thomas

1784 76a Døbt Anders Palch i Sangstrup - Anders
1784 76a Døbt Jens Miller i Sangstrup - Gertrud
1784 76a Døbt Jens Elman i Voldby - Maren
1784 76a Døbt Rasmus Miller i Sangstrup - Christen
1784 76a Døbt Rasmus Juel i Thorsø - Karen
1784 76a Døbt Erik Klofte i Thorsø - Birthe
1784 76a Døbt Rasmus Donne i Voldby - Christen
1784 76a Døbt Jens Eriksen i Voldby - Karen
1784 76a Døbt Anders Tibertsen i Voldby - Karen
1784 76a Døbt Rasmus Andersen i Sangstrup - Sidsel
1784 76a Døbt Ude Sørensen i Voldby - Søren
1784 76a Døbt Mikkel Miller i Sangstrup - Maren

1785 76a Døbt Jørgen Bolsmand degn - Marie Dorthe
1785 76a Døbt Rasmus Kobbersmed i Thorsø - Anders
1785 76b Døbt Niels Krog i Voldby - Maren
1785 76b Døbt Erik Oldermand i Thorsø - Karen
1785 76b Døbt Mikkel Krog i Voldby - Mette
1785 76b Døbt Eskild Godske i Thorsø - Anders
1785 76b Døbt Peder Astrup i Thorsø - Anne Cathrine
1785 76b Døbt Peder Fugl i Sangstrup - Karen
1785 76b Døbt Anders Eskildsen i Sangstrup - Anne Cathrine
1785 76b Døbt Jens Nedergård i Sangstrup - Joen
1785 76b Døbt Jens Fugl i Sangstrup - Søren
1785 76b Døbt Anders Bager i Voldby - Christen
1785 76b Døbt Søren Christensen i Thorsø - Jens
1785 76b Døbt Søren Konge i Voldby - Søren
1785 76b Døbt Søren Danielsen i Sangstrup - Daniel

1786 77a Døbt Anders Tibertsen i Voldby - Kirsten
1786 77a Døbt Jens Pedersen i Voldby - Christen
1786 77a Døbt Søren Blok i Voldby - Søren
1786 77a Døbt Jens Elman i Voldby - Søren
1786 77a Døbt Søren Attrup i Voldby - Inger som døde
1786 77a Døbt Baltser Madsen i Sangstrup - Peder
1786 77a Døbt Peder Olesen i Voldby - Sidsel
1786 77a Døbt Tibbert Kande i Voldby - Eskild
1786 77a Døbt Mikkel Miller i Sangstrup - Jens
1786 77a Døbt Niels Lund i Voldby - Søren
1786 77a Døbt Mikkel Sørensen i Voldby - Søren
1786 77a Døbt Anders Palch i Sangstrup - Laurids
1786 77a Døbt Henrik Jensen i Voldby - Rasmus
1786 77a Døbt Jens Kruse i Sangstrup - Jens

1787 77a Døbt Ole Joensen i Thorsø - Marianne
1787 77a Døbt Jørgen Busk i Sangstrup - Sidsel
1787 77b Døbt Rasmus Juel i Thorsø - Christen
1787 77b Døbt Søren Dolmer i Voldby - Peder
1787 77b Døbt Jens Juel i Sangstrup - Kirsten
1787 77b Døbt Søren Danielsen i Sangstrup - Laurids
1787 77b Døbt Anders Bonde i Voldby - Rasmus
1787 77b Døbt Jens Elman i Voldby - Kirsten
1787 77b Døbt Anders Bilde i Voldby - Mikkel
1787 77b Døbt Erik Oldermand i Thorsø - Karen
1787 77b Døbt Peder Astrup i Voldby - Søren
1787 77b Døbt Mikkel Krog i Voldby - Niels
1787 77b Døbt Mikkel Juel i Voldby - Karen

1788 77b Døbt Jens Eriksen i Voldby - Søren
1788 77b Døbt Jens Fugl i Sangstrup - Anders
1788 77b Døbt Ude Sørensen i Voldby - Maren
1788 77b Døbt Anders Eskildsen i Sangstrup - Jacob
1788 77b Døbt Jens Busk i Sangstrup - Søren
1788 78a Døbt Rasmus Andersen i Sangstrup - Anne Kirstine
1788 78a Døbt Anders Tibertsen i Voldby - Søren
1788 78a Døbt Christen Frederiksen i Voldby - Margrethe Augusta
1788 78a Døbt Eskild Hvid i Sangstrup - Valborg som døde
1788 78a Døbt Niels Krog i Voldby - Karen
1788 78a Døbt Peder Fugl i Sangstrup - Jens
1788 78a Døbt Jens Olesen i Voldby - Rasmus
1788 78a Døbt Søren Veje i Thorsø - Jens
1788 78a Døbt Jørgen Meiniche i Thorsø - Peder

1789 78a Døbt Rasmus Miller i Sangstrup - Laurids
1789 78a Døbt Jens Bonde i Voldby - Peder
1789 78a Døbt Ole Joensen i Thorsø - Anne Margrethe
1789 78a Døbt Hans Snedker i Thorsø - Anne Cathrine
1789 78a Døbt Mikkel Miller i Sangstrup - Søren
1789 78a Døbt Søren Blok i Voldby - Søren
1789 78a Døbt Eskild Hvid i Sangstrup - Rasmus
1789 78a Døbt Laurids Dolmer i Voldby - Søren

1790 78b Døbt Jens Eriksen i Voldby - Christen
1790 78b Døbt Jørgen Busk i Sangstrup - Peder
1790 78b Døbt Niels Lund i Voldby - Mette
1790 78b Døbt Mikkel Krog i Voldby - Karen
1790 78b Døbt Ude Sørensen i Voldby - Birthe
1790 78b Døbt Anders Tibertsen i Voldby - Peder
1790 78b Døbt Jens Konge i Thorsø - Birthe
1790 78b Døbt Jens Elman i Voldby - Kirsten
1790 78b Døbt Jens Svenske i Voldby - Kirsten

1791 78b Døbt Christen Frederiksen i Voldby - Frederik
1791 78b Døbt Erik Oldermand i Thorsø - Peder
1791 78b Døbt Peder Fugl i Sangstrup - Anne
1791 78b Døbt Søren Danielsen i Sangstrup - Inger
1791 78b Døbt Søren Terkelsen i Sangstrup - Mette Marie
1791 79a Døbt Mikkel Juel og Mette Rasmusdatter - Anne
1791 79a Døbt Rasmus Miller og Anne Marie Christensdatter i Sangstrup - Marie
1791 79a Døbt Mikkel Sørensen og Margrethe Pedersdatter i Voldby - Peder
1791 79a Døbt Eskild Hvid og Anne Marie Sørensdatter i Sangstrup - Valborg
1791 79a Døbt Baltser Madsen og Birthe Pedersdatter i Sangstrup - Niels
1791 79a Døbt Jens Busk og Ingeborg Hansdatter i Sangstrup - Dorthe Kirstine

1792 79a Døbt Jens Pedersen og Maren Christensdatter i Voldby - Niels som døde
1792 79a Døbt Jens Eriksen og Anne Sørensdatter i Voldby - Peder
1792 79a Døbt Anders Tibertsen og Maren Pedersdatter i Voldby - Karen
1792 79a Døbt Anders Nielsen og Anne Madsdatter i Voldby - Anne Marie
1792 79a Døbt Mikkel Danielsen og Birthe Andersdatter i Sangstrup - Anders
1792 79a Døbt Anders Jacobsen og Karen Rasmusdatter i Sangstrup - Eskild og Anne Cathrine
1792 79b Døbt Ole Joensen og Dorthe Sørensdatter i Thorsø - Rasmus
1792 79b Døbt Ude Sørensen og Anne Pedersdatter i Voldby - Peder Udsen
1792 79b Døbt Søren Hvid og Cathrine Eriksdatter i Sangstrup - Valborg

1793 79b Døbt Mikkel Miller og Mette Mikkelsdatter i Sangstrup - Marie
1793 79b Døbt Mikkel Krog og Karen Jensdatter i Voldby - Jens
1793 79b Døbt Jens Pedersen og Maren Christensdatter i Voldby - Jens
1793 79b Døbt Jens Elman og Gertrud Jensdatter i Voldby - Søren
1793 79b Døbt Jens Eriksen og Maren Sørensdatter i Voldby - Karen
1793 79b Døbt Hans Hansen og Mette Andersdatter i Thorsø - Anne
1793 80a Døbt Mikkel Sørensen og Margrethe Pedersdatter i Voldby - Anne Marie

1794 80a Døbt Christen Jensen og Dorthe Christensdatter i Voldby - Else
1794 80a Døbt Søren Lystrup og Anne Pedersdatter i Voldby - Anders
1794 80a Døbt Eskild Hvid og Anne Marie Sørensdatter i Sangstrup - Anne
1794 80a Døbt Erik Krog og Sidsel Nielsdatter i Voldby - Anne
1794 80a Døbt Mikkel Juel og Mette Rasmusdatter i Voldby - Rasmus
1794 80a Døbt Rasmus Miller og Anne Marie Christensdatter i Sangstrup - Marie
1794 80a Døbt Peder Fugl og Anne Marie Sørensdatter i Sangstrup - Johanne
1794 80a Døbt Christen Frederiksen og Karen Rasmusdatter i Voldby - Anne Marie
1794 80a Døbt Anders Heilskov og Kirsten Sørensdatter i Voldby - Maren
1794 80b Døbt Søren Terkelsen og Kirsten Pedersdatter i Sangstrup - Jens
1794 80b Døbt Niels Bitch og Else Nielsdatter i Sangstrup - Maren
1794 80b Døbt Christen Heilskov og Mette Jensdatter i Voldby - Maren

1795 80b Døbt Niels Bilde og Maren Nielsdatter i Voldby - Mette
1795 80b Døbt Erik Rasmussen og Sidsel Nielsdatter i Voldby - Rasmus
1795 80b Døbt Søren Danielsen og Maren Pedersdatter i Sangstrup - Inger
1795 80b Døbt Rasmus Eriksen og Maren Ingvorsdatter i Voldby - Anne Cathrine
1795 80b Døbt Ude Sørensen og Anne Pedersdatter i Voldby - Jens
1795 80b Døbt Anders Tibertsen og Maren Pedersdatter i Voldby - Eskild
1795 81a Døbt Jens Elman og Gertrud Jensdatter i Voldby - Inger
1795 81a Døbt Jens Poulsen og Marie Danielsdatter i Sangstrup - Peder
1795 81a Døbt Mikkel Krog og Karen Jensdatter i Voldby - Rasmus
1795 81a Døbt Thomas Nielsen Smed og Karen Rasmusdatter i Sangstrup - Niels
1795 81a Døbt Niels Hald og Bodil Jensdatter i Voldby - Peder
1795 81a Døbt Gunder Sørensen og Karen Nielsdatter i Thorsø - Dorthe

1796 81a Døbt Søren Jensen og Mette Blok i Voldby - Karen
1796 81a Døbt Jacob Joensen og Cathrine Christensdatter i Thorsø - Joen
1796 81a Døbt Søren Lystrup og Anne Busk i Voldby - Kirsten
1796 81a Døbt Jørgen Rygård degn og Dorthe Pedersdatter - Marie Dorthe
1796 81a Døbt Mikkel Danielsen og Anne Birthe Andersdatter i Sangstrup - Inger
1796 81a Døbt Mikkel Miller og Mette Mikkelsdatter i Sangstrup - Gertrud
1796 81b Døbt Mikkel Juel og Mette Jensdatter i Voldby - Anne Marie
1796 81b Døbt Christen Heilskov og Mette Jensdatter i Voldby - Anne Marie

1797 81b Døbt Anders Heilskov og Kirsten Sørensdatter i Voldby - Peder
1797 81b Døbt Niels Bilde og Maren Nielsdatter i Voldby - Niels
1797 81b Døbt Eskild Hvid og Anne Marie Sørensdatter i Sangstrup - Søren
1797 81b Døbt Jens Elman og Gertrud Jensdatter i Voldby - Dorthe
1797 81b Døbt Christen Sørensen og Maren Mogensdatter i Thorsø - Søren
1797 81b Døbt Rasmus ? og Anne Marie Ingvorsdatter - Ingvor
1797 81b Døbt Rasmus Miller og Sidsel Andersdatter i Sangstrup - Anne Marie
1797 81b Døbt Jens Poulsen og Marie Danielsdatter i Sangstrup - Daniel

1798 81b Døbt Thomas Nielsen Smed og Karen Rasmusdatter i Sangstrup - Anders
1798 82a Døbt Ude Sørensen og Anne Pedersdatter i Voldby - Rasmus
1798 82a Døbt Jens Eriksen og Anne Sørensdatter i Voldby - Jens
1798 82a Døbt Thomas Sørensen Smed og Anne Cathrine Jensdatter i Voldby - Søren
1798 82a Døbt Niels Hald og Bodil Jensdatter i Voldby - Kirsten
1798 82a Døbt Erik Rasmussen og Sidsel Nielsdatter i Voldby - Rasmus
1798 82a Døbt Christen Frederiksen og Karen Rasmusdatter i Voldby - Anne
1798 82a Døbt Søren Sørensen og Maren Lauridsdatter i Thorsø - Søren
1798 82a Døbt Niels Sørensen og Anne Nielsdatter i Thorsø - Søren
1798 82a Døbt Peder Mikkelsen og Gertrud Rasmusdatter i Sangstrup - Kirsten
1798 82a Døbt Mikkel Krog og Karen Jensdatter i Voldby - Anne
1798 82a Døbt Christen Pedersen og Mette Jensdatter i Voldby - Peder
1798 82a Døbt Søren Lystrup og Anne Pedersdatter i Voldby - Peder
1798 82b Døbt Peder Juel og Sidsel Pedersdatter i Voldby - Christen

1799 82b Døbt Anders Heilskov og Kirsten Sørensdatter i Voldby - Peder
1799 82b Døbt Niels Bilde og Maren Nielsdatter i Voldby - Anders
1799 82b Døbt Rasmus Nielsen Ladefoged og Karen Pedersdatter i Voldby - Niels
1799 82b Døbt Anders Nielsen og Sidsel Andersdatter i Thorsø - Marianne
1799 82b Døbt Mikkel Danielsen og Birthe Andersdatter i Sangstrup - Birthe
1799 82b Døbt Jørgen Busk og Karen Christensdatter i Sangstrup - Maren
1799 82b Døbt Søren Knudsen og Mette Blok i Thorsø - Søren
1799 82b Døbt Niels Nielsen Bitch og Else Nielsdatter Kock i Sangstrup - Niels
1799 82b Døbt Rasmus Miller og Sidsel Andersdatter i Sangstrup - Birthe som døde
1799 82b Døbt Christen Sørensen og Karen Mogensdatter i Thorsø - Rasmus
1799 82b Døbt Rasmus Svensk og Maren Jensdatter - Peder som døde
1799 83a Døbt Jens Fausing og Maren Pedersdatter - Birthe
1799 83a Døbt Peder Mikkelsen Møller og Gertrud Rasmusdatter i Sangstrup - Anne Marie

1800 83a Døbt Maren Ingvorsdatter i Sangstrup - Severine, udlagt Søren Nielsen Fisker i Grenå
1800 83a Døbt Niels Isak og Anne Nielsdatter i Thorsø - Anne
1800 83a Døbt Thomas Sørensen og Anne Cathrine Jensdatter i Voldby - Else Marie som døde
1800 83a Døbt Søren Sørensen og Maren Lauridsdatter i Thorsø - Mette som døde
1800 83a Døbt Søren Danielsen og Maren Pedersdatter i Sangstrup - Mette
1800 83a Døbt Peder Kjær og Dorthe Marie Nielsdatter i Sangstrup - Maren
1800 83a Døbt Jens Christensen og Dorthe Marie Jensdatter i Voldby - Christen
1800 83a Døbt Jens Pedersen og Anne Marie Danielsdatter i Sangstrup - Niels
1800 83a Døbt Anders Back i Voldby - Marie Cathrine som døde
1800 83a Døbt Andreas Nielsen og Sidsel Andersdatter i Thorsø - Maren
1800 83b Døbt Gunder Sørensen og Anne Kirstine Nielsdatter i Thorsø - Søren
1800 83b Døbt Ude Sørensen og Anne Pedersdatter i Voldby - Christen
1800 83b Døbt Rasmus Eriksen og Anne Marie Ingvorsdatter i Sangstrup - Anders
1800 83b Døbt Hr. Balck og Kirsten Marie - Rasmus Anton
1800 83b Døbt Søren Pedersen og Mette Mikkelsdatter i Sangstrup - Mette Marie
1800 83b Døbt Rasmus Miller og Sidsel Andersdatter i Sangstrup - Birthe
1800 83b Døbt Eskild Hvid og Anne Marie Sørensdatter i Sangstrup - Kirsten
1800 83b Døbt Rasmus Pedersen Svensk og Maren Jensdatter - Anne Marie
1800 83b Døbt Jens Nedergård og Ingeborg Hansdatter - Jens Peter

1801 83b Døbt Peder Hvid gårdmand - datter døde straks
1801 83b Døbt Søren Lystrup gårdmand og Anne Pedersdatter i Voldby - Søren
1801 84a Døbt Rasmus Nielsen Ladefoged indsidder og Anne Marie Pedersdatter i Voldby - Peder
1801 84a Døbt Christen Heilskov husmand og Mette Jensdatter i Voldby - Inger
1801 84a Døbt Thomas Smed husmand og Anne Cathrine Jensdatter i Voldby - Jens
1801 84a Døbt Peder Jensen Morten gårdmand og Karen Andersdatter i Voldby - Kirsten
1801 84a Døbt Ole Christensen Winther i Sangstrup - dødfødt
1801 84a Døbt Peder Møller gårdmand og Gertrud Rasmusdatter i Sangstrup - Mikkel
1801 84a Døbt Peder Kjær husmand og Dorthe Marie i Sangstrup - Niels
1801 84a Døbt Peder Smed gårdmand og Dorthe Cathrine i Thorsø - Jørgen som døde
1801 84a Døbt Niels Gregersen husmand og Inger Jensdatter i Voldby - Kirsten
1801 84a Døbt Niels Lund husmand og Anne Nielsdatter i Thorsø - Dorthe
1801 84a Døbt Niels Bilde gårdmand og Maren Nielsdatter i Voldby - Jørgen
1801 84a Døbt Gunder Sørensen gårdmand og hustru Anne Kirstine Nielsdatter i Thorsø - Karen

1802 84a Døbt Peder Hvid gårdmand i Sangstrup - Valborg som døde
1802 84b Døbt Christen Sørensen gårdmand og Karen Mogensdatter i Thorsø - Karen
1802 84b Døbt Anders Heilskov husmand og Kirsten Sørensdatter i Voldby - Karen
1802 84b Døbt Erik Rasmussen Krog husmand og Sidsel Cathrine Nielsdatter i Voldby - Anne
1802 84b Døbt Jens Pedersen husmand og Anne Marie Danielsdatter i Sangstrup - Birthe
1802 84b Døbt Andreas Nielsen selvejer og Sidsel Andersdatter i Thorsø - Niels som døde
1802 84b Døbt Peder Møller gårdmand og Gertrud Rasmusdatter i Sangstrup - Rasmus
1802 84b Døbt Mikkel Danielsen gårdmand og Birthe Andersdatter i Sangstrup - Daniel
1802 84b Døbt Niels Hansen Smed husmand og Sidsel Pedersdatter i Voldby - Anne
1802 84b Døbt Ude Sørensen gårdmand og Anne Pedersdatter i Voldby - Maren

1803 84b Døbt Rasmus Svensk gårdmand og Maren Jensdatter - Anne
1803 84b Døbt Peder Hvid gårdmand og Kirsten Andersdatter i Sangstrup - Rasmus
1803 84b Døbt Gunder Sørensen gårdmand og hustru Anne Kirstine Nielsdatter i Thorsø - Karen
1803 85a Døbt Niels Bilde gårdmand og Maren Nielsdatter i Voldby - Niels
1803 85a Døbt Søren Pedersen gårdmand og Mette Mikkelsdatter i Sangstrup - Karen
1803 85a Døbt Eskild Rasmussen Hvid husmand og Anne Marie Sørensdatter i Sangstrup - Søren
1803 85a Døbt Thomas Smed husmand og Anne Cathrine i Voldby - Niels
1803 85a Døbt Niels Gregersen husmand og Ingeborg Jensdatter i Voldby - Gregers
1803 85a Døbt Rasmus Lauridsen gmdog Sidsel Andersdatter i Sangstrup - Anders Møller
1803 85a Døbt Bolch degn og Johanne Dorthe - Kirstine Marie
1803 85a Døbt Rasmus Nielsen indsidder og Anne Marie Pedersdatter i Voldby - Kirsten
1803 85a Døbt Thomas Sabro indsidder - Karen som døde
1803 85a Døbt Jens Blok gårdmand og Maren Pedersdatter i Voldby - Karen
1803 85a Døbt Peder Jensen gårdmand og Karen Terkelsdatter i Voldby - Anne
1803 85a Døbt Andreas Nielsen selvejer og Sidsel Andersdatter i Thorsø - Marianne
1803 85a Døbt Anders Eskildsen og Birthe Jensdatter - Jens

1804 85b Døbt Rasmus Honning indsidder og Anne Marie Ingvorsdatter i Sangstrup - Maren
1804 85b Døbt Ole Winther husmand og Anne Jensdatter i Sangstrup - Sidsel
1804 85b Døbt sl. Søren Sørensen selvejer og Maren Lauridsdatter i Thorsø - Laurids Severin
1804 85b Døbt Søren Lystrup gårdmand og Anne Pedersdatter i Voldby - Jens Lystrup
1804 85b Døbt Christen Sørensen husmand og Anne Kirstine Jensdatter - Søren
1804 85b Døbt Peder Møller gårdmand og Gertrud Rasmusdatter i Sangstrup - Maren
1804 85b Døbt Thomas Sabro indsidder og Birthe Andersdatter i Sangstrup - Dorthe Cathrine
1804 85b Døbt Niels Hansen Smed husmand og Sidsel Pedersdatter i Voldby - Peder
1804 85b Døbt Niels Sørensen indsidder og Anne Marie Pedersdatter - Søren
1804 85b Døbt Christen Heilskov husmand og Mette Jensdatter i Voldby - Jens

1805 85b Døbt Anne Nielsdatter uægte - Rasmus, udlagt Rasmus Nielsen Lund
1805 85b Døbt Niels Bilde gårdmand og Maren Nielsdatter i Voldby - Søren
1805 85b Døbt Søren Eriksen gårdmand og Maren Mogensdatter i Thorsø - Dorthe Marie
1805 86a Døbt Søren Udsen gårdmand og Mette Mikkelsdatter i Sangstrup - Mikkeline
1805 86a Døbt Rasmus Christensen Smed og Anne Pedersdatter i Sangstrup - Christen som døde
1805 86a Døbt Niels Skiffard selvejer husmand og Lisbeth Thomas - Peder
1805 86a Døbt Rasmus Svenske gårdmand og hustru Maren Jensdatter - Peder
1805 86a Døbt Anders Heilskov selvejer husmand og Kirsten Sørensdatter - Severine
1805 86a Døbt Thomas Smed husmand og Anne Cathrine i Voldby - Else Marie
1805 86a Døbt Peder Hvid gårdmand og Kirsten Andersdatter - Anders
1805 86a Døbt Maren Ingvorsdatter uægte - Niels, udlagt Niels Jensen matros fra Egsmark
1805 86a Døbt Niels Jensen gårdmand - dødfødt
1805 86a Døbt Ole Winther husmand - Anne som døde
1805 86a Døbt Rasmus Møller gårdmand og Sidsel Andersdatter - Christen
1805 86a Døbt Mikkel Juel husmand og Mette Marie Rasmusdatter i Voldby - Mette Cathrine
1805 86a Døbt Jens Pedersen husmand og Anne Marie Danielsdatter - Cathrine
1805 86a Døbt Erik Krog husmand og Sidsel Nielsdatter i Sangstrup - Lotte
1805 86a Døbt Mikkel Danielsen gårdmand og Birthe Andersdatter i Sangstrup - Jens

1806 86b Døbt Mikkel Juel husmands datter Maren uægte - Søren, udlagt Mads Sørensen fra Mostrup?
1806 86b Døbt Peder Jensen Morten gårdmand og Karen Andersdatter i Voldby - Anders
1806 86b Døbt Jørgen Pedersen Busk gårdmand og Karen Hansdatter i Sangstrup - Christine
1806 86b Døbt Søren Allermand selvejer husmand - Hans
1806 86b Døbt Peder Krog husmand og Karen Sørensdatter i Voldby - Birthe Marie
1806 86b Døbt Andreas Nielsen selvejer og Sidsel Andersdatter - Grethe
1806 86b Døbt Peder Møller gårdmand og Gertrud Rasmusdatter i Sangstrup - Mikkel
1806 86b Døbt Rasmus Honning indsidder og Marie Ingvorsdatter - Niels
1806 86b Døbt Rasmus Ladefoged indsidder og Anne Marie Pedersdatter - Karen
1806 86b Døbt Christen Sørensen gårdmand og Birthe Hansdatter i Thorsø - Hans
1806 86b Døbt Eskild Hvid husmand og Anne Marie Sørensdatter - Anders
1806 86b Døbt Thomas Sabro husmand og Birthe Andersdatter - Jeseph
1806 86b Døbt Peder Andersen Kjær husmand og Karen Sørensdatter i Sangstrup - Søren Krog
1806 86b Døbt Niels Sørensen indsidder og Anne Marie Pedersdatter - Peder
1806 86b Døbt Ole Christensen Winther husmand og Birthe Rasmusdatter - Anne Kirstine som døde
1806 86b Døbt Rasmus Svensk gårdmand og Maren Jensdatter - Jens
1806 87a Døbt Søren Lystrup gårdmand og Anne Pedersdatter - Niels

1807 87a Døbt Søren Rasmussen gårdmand og Sidsel Jørgensdatter i Sangstrup - Anne
1807 87a Døbt Rasmus Smed husmand og Anne Pedersdatter i Sangstrup - Christen
1807 87a Døbt Søren Allermand og Maren Mogensdatter i Thorsø - Karen
1807 87a Døbt Mikkel Juel husmand og Mette Marie Rasmusdatter - Rasmus
1807 87a Døbt Thomas Smed husmand og Anne Cathrine Jensdatter - Anne Marie
1807 87a Døbt Søren Thu? husmand og Anne Marie Pedersdatter - Anne som døde
1807 87a Døbt Anders Heilskov husmand og Kirsten Sørensdatter - Søren
1807 87a Døbt Peder Møller gårdmand og Mette Rasmusdatter - Mette
1807 87a Døbt Andreas Nielsen gårdmand og Sidsel Cathrine Andersdatter - Johanne Dorthe

1808 87a Døbt Rasmus Juel husmand og Anne Jensdatter - Jens
1808 87a Døbt Mikkel Juels datter Maren uægte - Anders, udlagt Mads Sørensen soldat i Madstrup
1808 87a Døbt Christen Sørensen gårdmand og Birthe Hansdatter i Thorsø - Anne Cathrine
1808 87a Døbt Jens Blok gårdmand og Inger Nielsdatter - Johanne Marie
1808 87b Døbt Niels Bilde gårdmand og Maren Nielsdatter - Mette Marie
1808 87b Døbt Erik Krog husmand og Sidsel Nielsdatter - Maren
1808 87b Døbt Peder Kjær husmand og Karen Sørensdatter - Dorthe Marie
1808 87b Døbt Thomas Meiniche gårdmand og Mette Sørensdatter - Augustine
1808 87b Døbt Mikkel Danielsen gårdmand og Birthe Andersdatter - Anders
1808 87b Døbt Søren Pedersen gårdmand og Mette Nielsdatter - Peder

1809 87b Døbt Søren Eriksen gårdmand og Maren Mogensdatter i Thorsø - Erik
1809 87b Døbt Jens Pedersen boelsmand og Anne Marie Danielsdatter i Sangstrup - Niels
1809 87b Døbt Peder Morten gårdmand og Karen Andersdatter - dødfødt
1809 87b Døbt Rasmus Møller gårdmand og Sidsel Andersdatter - Mikkel
1809 87b Døbt Søren Rasmussen gårdmand og Sidsel Jørgensdatter i Sangstrup - Karen
1809 87b Døbt Anders Pedersen Heilskov selvejer og Kirsten Sørensdatter i Voldby - Kirsten
1809 87b Døbt Thomas Josefsen husmand og Anne Marie Andersdatter i Sangstrup - Anders
1809 88a Døbt Birkedommer Juel og Anne Cathrine i Voldby - Anne Cathrine
1809 88a Døbt Jens Blok gårdmand og Inger Nielsdatter - Johanne Marie
1809 88a Døbt Søren Andersen Lystrup gårdmand og Anne Pedersdatter - Anne
1809 88a Døbt Søren Rasmussen Oldermand og Stine Rasmusdatter i Sangstrup - Laurids
1809 88a Døbt Jens Madsen og Kirsten Rasmusdatter i Voldby - Anne Marie

1810 88a Døbt Thomas Sørensen Smed og Anne Cathrine i Voldby - Peder Christian
1810 88a Døbt Christen Sørensen og Birthe Hansdatter i Thorsø - Mikkel
1810 88a Døbt Niels Bilde og Maren Nielsdatter i Voldby - Mette Marie
1810 88b Døbt Anders Nielsen gårdmand og Sidsel Andersdatter i Thorsø - Grethe
1810 88b Døbt Mikkel Danielsen gårdmand og Birthe Andersdatter i Sangstrup - Anders
1810 88b Døbt Peder Jensen gårdmand og Karen Andersdatter i Voldby - Kirsten
1810 88b Døbt Søren Eriksen gårdmand og Maren Mogensdatter i Thorsø - Anne
1810 88b Døbt Jørgen Pedersen Busk gårdmand og Karen Hansdatter i Sangstrup - Anne Cathrine
1810 88b Døbt Peder Møller gårdmand og Gertrud Rasmusdatter i Sangstrup - Mikkel
1810 88b Døbt Michael Juel birkedommer og A. C. Juel i Voldby - Ingeborg
1810 88b Døbt Rasmus Pedersen gårdmand og Maren Pedersdatter i Voldby - Anne

1811 88b Døbt Peder Andersen Kjær boelsmand og Karen Sørensdatter i Sangstrup - Anders
1811 88b Døbt Erik Rasmussen Krog selvejer og Sidsel Nielsdatter i Voldby - Niels og Peder
1811 88b Døbt Søren Rasmussen gårdmand og Sidsel Jørgensdatter i Sangstrup - Kirsten
1811 88b Døbt Søren Rasmussen indsidder og Margrethe Andersdatter i Sangstrup - Anders
1811 89a Døbt Thomas Josefsen husmand og Anne Marie Andersdatter i Sangstrup - Jens
1811 89a Døbt Søren Udsen gårdmand og Mette Nielsdatter i Sangstrup - Mette
1811 89a Døbt Jens Jensen Blok gårdmand og Inger Nielsdatter i Voldby - Mette Kirstine
1811 89a Døbt Thomas Jørgensen Meiniche gårdmand og Mette Sørensdatter i Thorsø - Maren Louise
1811 89a Døbt Andreas Nielsen gårdmand og Sidsel Andersdatter i Thorsø - Nicoline Marie
1811 89a Døbt Jens Poulsen boelsmand og Anne Marie Danielsdatter i Sangstrup - Mette Kirstine

Tilbage til Download side

c