Tilbage til Download side

Fruering-Vitved sogne 1707-1728, døbte

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, begivenhed, tekst

1707 1b Døbt Christen Jensen og hustru (mangler) Jensdatter i Virring - Christen
1707 1b Døbt Rasmus Sørensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Virring - Maren
1707 1b Døbt Rasmus Sørensen og hustru (mangler) Mogensdatter i Svinsager - Peder
1707 2a Døbt Morten Rasmussen og hustru Anne ?dersdatter i Vitved - Gertrud
1707 2a Døbt Christen Olufsen i Fastrup - et dødfødt barn
1707 2a Døbt Rasmus Mikkelsen og hustru Kirsten Christensdatter i Virring - Anne
1707 2a Døbt Peder Rasmussen husmand og hustru Mette Eriksdatter i Hvolbæk - Erik
1707 2b Døbt Rasmus Eriksen og hustru M? Mortensdatter i Rindelevgård - Anne
1707 2b Døbt Niels Jensen den yngre og hustru Maren Christensdatter i Hvolbæk - Maren
1707 2b Døbt Peder Mikkelsen og hustru Kirsten Pedersdatter i Fruering - Karen
1707 3a Døbt Christen Pedersen og Kirsten Sørensdatter i Skårup - Else
1707 3a Døbt Rasmus Mikkelsen og hustru Maren Mikkelsdatter i Fruering - Peder
1707 3a Døbt Peder Pedersen Stærk og hustru Sidsel Eriksdatter i Gjesing - Søren
1707 3a Døbt Hans Madsen og Maren Mikkelsdatter i Fastrup - Mikkel
1707 3b Døbt Peder Sørensen og Kirsten Thomasdatter i Virring - Søren
1707 3b Døbt Peder Sørensen Boes og hustru Birgitte Andersdatter i Skårup - Jens
1707 3b Døbt Rasmus Rasmussen og Anne Jørgensdatter i Fruering - Kirsten
1707 4a Døbt Peder Poulsen af Århus hvis hustru Maren Pedersdatter fødte i Virring - Maren
1707 4a Døbt Jens Ditlevsen og Margrethe Nielsdatter i Fruering - Christian
1707 4a Døbt Rasmus Jensen og Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Maren
1707 4a Døbt Villum Johansen og hustru Maren Eriksdatter i Svinsager - Johan og Sophie
1707 4b Døbt Peder Rasmussen i Hvolbæk - et dødfødt barn
1707 4b Døbt Rasmus Madsen og hustru Anne Nielsdatter i Virring - Gertrud
1707 4b Døbt Niels Jensen og Maren Pedersdatter i Hvolbæk - Maren
1707 4b Døbt Peder Nielsen husmand og hustru Karen Poulsdatter i Hvolbæk - Kirsten
1707 5a Døbt Christopher Sørensen hyrde og hustru Maren Sørensdatter i Fastrup - Søren
1707 5a Døbt Peder Jensen og hustru Karen Jørgensdatter i Gjesing - Gunde
1707 5a Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Birgitte Lasdatter i Hvolbæk - Birgitte
1707 5a Døbt Rasmus Christensen i Virring - et dødfødt barn
1707 5b Døbt Rasmus Sørensen og Karen Jensdatter i Vitved - Søren
1707 5b Døbt Jens Nielsen og hustru Karen Pedersdatter i Vitved - Søren
1707 5b Døbt Christen Rasmussen i Fruering - et dødfødt barn
1707 5b Døbt Anders Rasmussen i Fruering - et dødfødt barn

1708 6a Døbt Morten Nielsen husmand og hustru Maren Mikkelsdatter i Vitved - Bodil
1708 6a Døbt Niels Pedersen husmand og hustru Maren Pedersdatter i Skårup - Maren
1708 6a Døbt Hans Nielsen og hustru Anne Nielsdatter i Fastrup - Anne
1708 6b Døbt Christen Knudsen og hustru Kirsten Jensdatter i Fastrup - Maren
1708 6b Døbt Hans Rasmussen og hustru Maren Sørensdatter i Vitved - Anne
1708 6b Døbt Niels Knudsen i Virring - Anne som døde og et dødfødt barn
1708 7a Døbt Jens Joensen og hustru Anne Rasmusdatter i Virring - Christen
1708 7a Døbt Erik Hansen og Maren Lauridsdatter i Virring - Søren
1708 7a Døbt Niels Lauridsen og hustru Maren Jørgensdatter i Vitved - Else
1708 7b Døbt Jens Hansen og hustru Maren Thomasdatter i Hvolbæk - Thomas
1708 7b Døbt Mikkel Jensen og hustru Maren Madsdatter i Gjesing mølle - Mads
1708 7b Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Mette Rasmusdatter i Svinsager - Johanne
1708 8a Døbt Hans Pedersen i Skårup - Peder
1708 8a Døbt Jens Jacobsen hyrde og hustru Maren Jensdatter i Fruering - Kirsten
1708 8a Døbt Rasmus Mikkelsen og hustru Kirsten Christensdatter i Virring - Johanne
1708 8a Døbt Søren Andersen og hustru Birgitte i Svinsager - ikke noteret
1708 8b Døbt Morten Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Gjesing - Jens
1708 8b Døbt Jens Pedersen og hustru Anne Sørensdatter i Vitved - Kirsten som døde
1708 8b Døbt Anders Rasmussen og hustru Anne Jensdatter i Skårup - Rasmus
1708 9a Døbt Poul Jensen og Maren Christensdatter i Vitved - Morten
1708 9a Døbt Peder Christensen og hustru Kirsten Knudsdatter i Fastrup - Mette
1708 9a Døbt Peder Jensen og hustru Anne Hansdatter i Skårup - Anne
1708 9b Døbt Iver Hansen dragon og Anne Bertelsdatter i Svinsager - Karen
1708 9b Døbt Mikkel Mikkelsen og hustru Anne Thomasdatter i Hvolbæk - Thomas
1708 9b Døbt Christen Rasmussen og hustru Anne Sørensdatter i Fastrup - Rasmus
1708 10a Døbt Præsten - Else Margrethe
1708 10a Døbt Jens Mikkelsen og hustru Mette Sørensdatter i Skårup - Anne
1708 10a Døbt Anne Lauridsdatter en fattig kvinde fra Giølstrup? sogn i Han herred fødte i Virring - Gertrud Marie, udlagt Hans Caspersen
1708 10b Døbt Peder Rasmussen og Anne Mikkelsdatter i Hvolbæk - Mikkel
1708 11a Døbt Jens Christensen og hustru Maren Mikkelsdatter i Virring - Mikkel
1708 11a Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Svinsager - Mikkel
1708 11a Døbt Jørgen Clausen som tjener i Rindelev - et dødfødt barn
1708 11a Døbt Jens Pedersen og Kirsten Pedersdatter i Virring - Peder

1709 11b Døbt Peder Knudsen og hustru Birgitte Sørensdatter i Fruering - Anne
1709 11b Døbt Christen Rasmussen og hustru Gertrud Rasmusdatter i Fruering - Peder
1709 11b Døbt Rasmus Sørensen og hustru Mette Mogensdatter i Svinsager - Inger som døde
1709 12a Døbt Niels Knudsen og hustru Else Andersdatter i Virring - Knud
1709 12a Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Birgitte Lasdatter i Hvolbæk - Rasmus
1709 12a Døbt Johanne Sørensdatter i Vitved uægte - Anne, udlagt Rasmus Jensen
1709 12b Døbt Maren Jørgensdatter i Virring uægte - Maren, udlagt Simon Pedersen i Virring
1709 12b Døbt Anders Rasmussen i Fruering - Rasmus
1709 12b Døbt Morten Rasmussen og hustru Anne Pedersdatter i Vitved - Peder
1709 12b Døbt Rasmus Christensen og hustru Kirsten Joensdatter i Virring - Christen
1709 13a Døbt Jens Jensen og hustru Anne Jensdatter i Vitved - Karen
1709 13a Døbt Peder Rasmussen og hustru Mette Eriksdatter i Hvolbæk - Jens
1709 13a Døbt Christen Olufsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fastrup - Niels
1709 13b Døbt Rasmus Pedersen og Anne Sørensdatter i Vitved - Anne
1709 13b Døbt Peder Jensen og hustru Karen Jørgensdatter i Gjesing - Søren
1709 13b Døbt Rasmus Andersen og hustru Karen Jensdatter i Hvolbæk - Jens
1709 14a Døbt Villum Johansen og hustru Maren Eriksdatter i Svinsager - Sophie
1709 14a Døbt Jens Pedersen Loff og Anne Sørensdatter i Vitved - Søren
1709 14a Døbt Søren Knudsen hyrde og hustru Kirsten Pedersdatter i Hvolbæk - Jens
1709 14b Døbt Rasmus Sørensen og hustru Maren Pedersdatter i Vitved - Helle
1709 14b Døbt Rasmus Eriksen og hustru Margrethe Mortensdatter i Rindelevgård - Ellen
1709 14b Døbt Rasmus Henriksen og hustru Maren Sørensdatter i Vitved - Søren
1709 15a Døbt Erik Hansen husmand og hustru Maren Lauridsdatter i Virring - Mikkel
1709 15a Døbt Niels Sørensen og hustru Bodil Rasmusdatter i Vitved - Niels
1709 15a Døbt Jørgen Gundesen og Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Maren
1709 15b Døbt Peder Nielsen husmand og hustru Karen Poulsdatter i Hvolbæk - Anne
1709 15b Døbt Rasmus Rasmussen Møller og Mette Rasmusdatter i Svinsager - Maren
1709 15b Døbt Christen Jensen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Søren
1709 16a Døbt Poul Rasmussen og hustru Maren Jensdatter i Virring - Rasmus

1710 16a Døbt Christen Pedersen og hustru Helle Jensdatter i Vitved - Peder
1710 16a Døbt Anne Sørensdatter i Skårup uægte - et dødfødt barn, udlagt Søren Nielsen dragon i Ringkloster
1710 16b Døbt Niels Jensen Mesing i Hvolbæk - et dødfødt barn
1710 16b Døbt Niels Jensen og hustru Maren Christensdatter i Hvolbæk - Rasmus
1710 16b Døbt Mikkel Rasmussen og hustru Karen Knudsdatter i Vitved - Rasmus
1710 16b Døbt Christen Knudsen og hustru Kirsten Jensdatter i Fastrup - Rasmus
1710 17a Døbt Anders Rasmussen i Fruering - et dødfødt barn
1710 17a Døbt Niels Pedersen og hustru Anne Pedersdatter i Hvolbæk - Johanne
1710 17a Døbt Jens Ditlevsen og hustru Margrethe Nielsdatter i Fruering - Magdalene
1710 17b Døbt Rasmus Sørensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Virring - Anders
1710 17b Døbt Niels Pedersen og hustru Maren Pedersdatter i Skårup - Kirsten
1710 17b Døbt Bernt Hen? gevaldiger og hustru Marie i Skårup - Marie Elisabeth
1710 18a Døbt sl. Jacob Jensens hustru Birgitte Olufsdatter i Hvolbæk - Ane Kirstine
1710 18a Døbt Jens Nielsen og hustru Karen Pedersdatter i Vitved - Peder
1710 18a Døbt Rasmus Jensen og Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Peder
1710 18b Døbt Christen Pedersen og hustru Kirsten Sørensdatter i Skårup - Peder
1710 18b Døbt Anders Hansen ladefoged på Olufsgård og hustru Ingeborg Jensdatter som var hos sine forældre i Vitved - Anne
1710 19a Døbt Peder Knudsen i Fruering - et dødfødt barn
1710 19a Døbt Niels Mortensen i Vitved - et dødfødt barn
1710 19a Døbt Jens Jacobsen og hustru Maren Jensdatter i Fruering - Jacob
1710 19a Døbt Jørgen Clausen som tjener i Rindelevgård og hustru Johanne Jørgensdatter - Anne
1710 19a Døbt Rasmus Rasmussen Boes og hustru Johanne Andersdatter - Niels
1710 19b Døbt Søren Rasmussen Juel og hustru Anne Jensdatter i Hvolbæk - Anne
1710 19b Døbt Anders Lauridsen Boe og hustru Anne Rasmusdatter i Gjesing - Hans
1710 20a Døbt Peder Sørensen og hustru Birgitte Andersdatter i Skårup - Anders
1710 20a Døbt Morten Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Gjesing - Kirsten
1710 20a Døbt Rasmus Sørensen og Mette Mogensdatter i Svinsager - Inger
1710 20b Døbt Hans Madsen og Maren Mikkelsdatter i Fastrup - Mads
1710 20b Døbt Villum Jensen og hustru Anne Pedersdatter i Vitved - Anne som døde
1710 20b Døbt Rasmus Madsen og hustru Johanne Nielsdatter i Virring - Maren
1710 21a Døbt Morten Jørgensen og hustru Johanne Andersdatter i Virring - Mathias
1710 21a Døbt Niels Knudsen og hustru Else Andersdatter i Virring - Karen

1711 21b Døbt Jens Jensen og hustru Anne Jensdatter i Vitved - Maren
1711 21b Døbt Oluf Jensen kuraser og hustru Marie i Vitved - Marie
1711 21b Døbt Christen Nielsen og hustru Maren Ebbesdatter i Skårup - Hans
1711 22a Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine Andreasdatter i Vitved - Andreas
1711 22a Døbt Jens Christensen og hustru Maren Mikkelsdatter i Virring - Anne
1711 22a Døbt Rasmus Sørensen og hustru Karen Jensdatter i Vitved - Anne
1711 22b Døbt Peder Andersen og Johanne Sørensdatter i Vitved - Gertrud
1711 22b Døbt Thomas Ofs? kuraser og hustru Maren Jørgensdatter i Fastrup - Jørgen
1711 22b Døbt Peder Sørensen og hustru Kirsten Thomasdatter i Virring - Jacob
1711 23a Døbt Anders Rasmussen og hustru Maren Jensdatter i Fruering - Rasmus
1711 23a Døbt Peder Christensen og hustru Kirsten Knudsdatter i Fastrup - Gertrud
1711 23a Døbt Niels Jensen Mesing og hustru Maren Pedersdatter - et dødfødt barn
1711 23a Døbt Rasmus Mikkelsen og hustru Kirsten Christensdatter i Virring - Anders
1711 23b Døbt Peder Rasmussen Hale og Anne Jensdatter i Virring - Kirsten
1711 23b Døbt Peder Feldbereder rytter og hustru Anne i Svinsager - Maren
1711 23b Døbt Martin Kruber kuraser og hustru Anne Cathrine Krulerin i Fastrup - Hans Jørgen og Anne Kirstine
1711 24a Døbt Just Berntsen af Skanderborg og hustru Anne Nielsdatter som kom i barselsseng hos hendes moder Anne Anders Boesis i Skårup - Bernt
1711 24a Døbt Poul Jensen og Maren Christensdatter i Vitved - Johanne
1711 24a Døbt Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Niels
1711 24b Døbt Christian Christopher Telman kuraser og hustru Kirsten Sin?datter i Hvolbæk - Carsten Christopher Telman
1711 24b Døbt Niels Mortensen og hustru Maren Bertelsdatter i Vitved - Jens
1711 25a Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Svinsager - Peder
1711 25a Døbt Kirsten Rasmusdatter i Fruering uægte - Jens, udlagt Christian rytter
1711 25a Døbt Anne Pedersdatter et lokket kvindfolk i Virring - Peder
1711 25a Døbt Hans Nielsen og hustru Anne Nielsdatter i Fastrup - Niels
1711 25b Døbt Hans Rasmussen og hustru Maren Sørensdatter i Vitved - Niels og Rasmus
1711 25b Døbt Laurids Jensen kuraser og hustru Kirsten Christensdatter i Svinsager - Jens
1711 26a Døbt Niels Lauridsen og hustru Maren Jørgensdatter i Vitved - Laurids
1711 26a Døbt Niels Mikkelsen hyrde og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Jesper
1711 26a Døbt Peder Nielsen og Karen Poulsdatter i Hvolbæk - Maren
1711 26b Døbt Gabriel Jørgensen og hustru Karen Pedersdatter i Gjesing - Cathrine
1711 26b Døbt Christen Rasmussen og hustru Gertrud Rasmusdatter i Fruering - Peder
1711 26b Døbt Anders Rasmussen Møller og hustru Anne Jensdatter i Skårup - Erik
1711 27a Døbt Christen Pedersen og Kirsten Sørensdatter i Skårup - Peder
1711 27a Døbt Jens Rasmussen og Maren i Skårup - Rasmus
1711 27a Døbt Peder Mikkelsen og hustru Kirsten Pedersdatter i Fruering - Maren
1711 27b Døbt Frederik Barner kuraser og hustru Maren Rasmusdatter i Virring - Christopher
1711 27b Døbt Poul Rasmussen og hustru Maren Jensdatter i Virring - Anne og en dødfødt
1711 27b Døbt Hans Adam Rautenkrantz kuraser og hustru Mette Sørensdatter i Hvolbæk - Johan Andreas
1711 28a Døbt Mikkel Rasmussen og hustru Karen Knudsdatter i Vitved - Anne
1711 28a Døbt Morten Rasmussen og hustru Anne Pedersdatter i Vitved - Maren
1711 28a Døbt Peder Jensen og hustru Anne Hansdatter i Skårup - Jens
1711 28b Døbt Villum Jensen og hustru Anne Pedersdatter i Vitved - Jens
1711 28b Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Maren Pedersdatter i Svinsager - Mette
1711 28b Døbt Peder Rasmussen Stautrup og hustru Anne Mikkelsdatter i Hvolbæk - Anne Margrethe
1711 29a Døbt Christen Rasmussen og hustru Anne Sørensdatter i Fastrup - Anne

1712 29b Døbt Rasmus Eriksen og hustru Margrethe Mortensdatter i Rindelevgård - Karen
1712 29b Døbt Christen Nielsen og hustru Maren Ebbesdatter i Skårup - Ebbe
1712 29b Døbt Jens Pedersen Loff og Anne Sørensdatter i Vitved - Peder
1712 30a Døbt Christen Olufsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fastrup - Oluf
1712 30a Døbt Erik Hansen og hustru Maren Lauridsdatter i Virring - Jens
1712 30a Døbt Claus Hutfeld kuraser og hustru Marie Mikkelsdatter i Virring - Hans Mikkel
1712 30b Døbt Morten Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Gjesing - Jørgen
1712 30b Døbt Mikkel Lauridsen som tjener præsten i Astrup og hustru Anne Rasmusdatter nu i Virring - Kirsten
1712 31a Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Birgitte Lasdatter i Hvolbæk - Kirstine Marie
1712 31a Døbt Rasmus Torup og hustru Maren Pedersdatter i Vitved - Peder
1712 31a Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine Andreasdatter i Vitved - Anne
1712 31b Døbt Rasmus Pedersen og hustru Anne Sørensdatter i Vitved - Mette
1712 31b Døbt Niels Sørensen og hustru Bodil Rasmusdatter i Vitved - Anne
1712 31b Døbt Christen Pedersen og hustru Helle Jensdatter i Vitved - Anne
1712 32a Døbt Mikkel Mikkelsen og hustru Anne Thomasdatter i Hvolbæk - Mikkel
1712 32a Døbt Sl. Rasmus Andersen i Hvolbæk - et dødfødt barn
1712 32a Døbt Niels Mikkelsen og Karen Jørgensdatter i Gjesing - Karen
1712 32a Døbt Oluf Christensen i Skårup - et dødfødt barn
1712 32a Døbt Niels Jensen og Maren Pedersdatter i Hvolbæk - Kirsten
1712 32b Døbt Mikkel Jensen i Gjesing mølle - Anne som døde
1712 32b Døbt Rasmus Christensen og hustru Kirsten Joensdatter i Virring - Else
1712 32b Døbt Margrethe Pedersdatter af Kristrup sogn ved Rasmders i Rumalt by som tigger i Vitved uægte - Johanne, udlagt Rasmus Jensen soldat
1712 33a Døbt sl. Niels Jensens hustru Maren Christensdatter i Hvolbæk - Kirsten
1712 33a Døbt Peder Rasmussen og hustru Mette Eriksdatter i Hvolbæk - Mogens
1712 33a Døbt Christen Knudsen og hustru Kirsten Jensdatter i Fastrup - Valborg
1712 33b Døbt Jørgen Gundesen og Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Kirsten
1712 33b Døbt Niels Knudsen og hustru Else Andersdatter i Virring - Anders
1712 34a Døbt Niels Mikkelsen og hustru Birgitte Olufsdatter i Hvolbæk - Maren
1712 34a Døbt Christen Christensen rytter og hustru Maren Nielsdatter i Fruering - Albert
1712 34a Døbt Christen Pedersen hyrde og hustru Maren Knudsdatter i Skårup - Knud

1713 34b Døbt Erik Hansen og hustru Maren Lauridsdatter i Virring - Kirsten
1713 34b Døbt Morten Hansen og hustru Mette Nielsdatter i Rindelevgård - Ellen
1713 34b Døbt Gabriel Jørgensen og hustru Karen Pedersdatter i Gjesing - Maren
1713 35a Døbt Jørgen Pedersen og hustru Karen Mikkelsdatter i Gjesing - Peder
1713 35a Døbt Rasmus Madsen og hustru Johanne Nielsdatter i Virring - Mads
1713 35a Døbt Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Kirsten
1713 35b Døbt Jens Nielsen og hustru Karen Pedersdatter i Vitved - Rasmus
1713 35b Døbt Villum Johansen og hustru Maren Eriksdatter i Svinsager - Else
1713 35b Døbt Oluf Christensen og Karen Jensdatter i Skårup - Anne
1713 36a Døbt Søren Jensen i Virring - et dødfødt barn
1713 36a Døbt Rasmus Sørensen og hustru Mette Mogensdatter i Svinsager - Rasmus
1713 36a Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine Andreasdatter i Vitved - Valborg
1713 36a Døbt Christen Jensen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Karen
1713 36b Døbt Rasmus Jensen og hustru Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Jens
1713 36b Døbt Peder Rasmussen og hustru Else Christensdatter i Hvolbæk - Anne
1713 36b Døbt Rasmus Sørensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Virring - Johanne
1713 37a Døbt Niels Pedersen og hustru Karen Pedersdatter i Skårup - Karen
1713 37a Døbt Poul Rasmussen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Jens
1713 37b Døbt Morten Damsgård og hustru Anne Nielsdatter i Vitved - Niels
1713 37b Døbt Jens Ditlevsen og hustru Margrethe Nielsdatter - Kirsten
1713 37b Døbt Peder Kofod og hustru Sophie Hansdatter i Hede mølle - Inger Margrethe
1713 38a Døbt Jens Pedersen og hustru Sidsel Jørgensdatter i Skårup - Inger
1713 38a Døbt Niels Mortensen og hustru Maren Bertelsdatter - Anne
1713 38a Døbt Poul Jensen og hustru Maren Christensdatter i Vitved - Morten
1713 38b Døbt Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Gjesing - Bodil
1713 38b Døbt Mikkel Rasmussen og hustru Karen Knudsdatter i Vitved - Maren
1713 38b Døbt Niels Sørensen hyrde og hustru Karen Mikkelsdatter i Svinsager - Søren
1713 39a Døbt Rasmus Rasmussen Boes og hustru Johanne Andersdatter - Christen
1713 39a Døbt Poul Mortensen i Vitved - et dødfødt barn
1713 39a Døbt Anders Rasmussen og hustru Maren Jensdatter i Fruering - Jens
1713 39a Døbt Rasmus Sørensen og Karen Jensdatter i Vitved - Oluf

1714 39b Døbt Christen Rasmussen og hustru Gertrud Rasmusdatter i Fruering - Søren
1714 39b Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Gundesdatter i Hvolbæk - Maren
1714 40a Døbt Peder Christensen og hustru Kirsten Knudsdatter i Fastrup - Anne
1714 40a Døbt Mikkel Lauridsen og hustru Anne Rasmusdatter i Virring - Rasmus
1714 40a Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Maren Pedersdatter i Svinsager - Maren
1714 40b Døbt Niels Mikkelsen og hustru Karen Jørgensdatter i Gjesing - Mikkel
1714 40b Døbt Anne Lasdatter i Vitved uægte - Niels, udlagt Jens Rasmussen rytter
1714 40b Døbt Mikkel Holst korporal og hustru Sophie Elisabeth ?drup i Virring - Johan Conrad
1714 41a Døbt Jens Pedersen Loff og Anne Sørensdatter i Vitved - Niels
1714 41a Døbt Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Else
1714 41a Døbt Jens Rasmussen husmand og hustru Maren i Skårup - Birgitte
1714 41a Døbt Niels Mikkelsen hyrde og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Anne
1714 41b Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Svinsager - Kirsten
1714 41b Døbt Morten Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Gjesing - Karen
1714 41b Døbt Jørgen Nielsen og hustru Maren Frandsdatter i Fastrup - Niels
1714 42a Døbt Rasmus Eriksen og hustru Margrethe Mortensdatter i Rindelevgård - Niels
1714 42a Døbt Jens Andersen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Tønnes
1714 42a Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine i Vitved - Rasmus
1714 42b Døbt Christen Rasmussen og hustru Anne Sørensdatter i Fastrup - Johanne
1714 42b Døbt Morten Nielsen kuraser og hustru Anne Pedersdatter i Svinsager - Anne
1714 42b Døbt Bastian Frank kuraser i Vitved - Anne Elisabeth
1714 43a Døbt Knud Christensen og hustru Maren Christensdatter i Hvolbæk - Maren
1714 43a Døbt Christen Pedersen og hustru Kirsten Sørensdatter i Skårup - Kirsten
1714 43a Døbt Hans Vognsen degn og hustru Anne Marie Rasmusdatter i Fruering - Karen
1714 43b Døbt Christen Pedersen rytter og hustru Kirsten Thomasdatter i Hvolbæk - Thomas
1714 43b Døbt Jens Jensen og Anne Jensdatter i Vitved - Poul
1714 43b Døbt Villum Jensen og hustru Anne Pedersdatter i Vitved - Peder
1714 44a Døbt Rasmus Jørgensen og Birgitte Lasdatter i Hvolbæk - Claus
1714 44a Døbt Niels Sørensen og hustru Bodil Rasmusdatter i Vitved - Ellen
1714 44a Døbt Peder Jensen og hustru Anne Hansdatter i Skårup - Johanne
1714 44b Døbt Anne Olufsdatter i Hvolbæk uægte - dødfødte tvillinger, udlagt Christen Nielsen Brønding kuraser da hun tjente hos Morten Jensen i Gjesing
1714 44b Døbt Christen Knudsen og hustru Kirsten Jensdatter i Fastrup - Jens
1714 44b Døbt Christian Sørensen kuraser og hustru Anne Sørensdatter i Vitved - Karen
1714 45a Døbt Peder Madsen husmand og hustru Johanne Mikkelsdatter i Virring - Anne
1714 45a Døbt Niels Mikkelsen og hustru Birgitte Olufsdatter i Hvolbæk - Birgitte
1714 45a Døbt Niels Jensen og hustru Maren Pedersdatter i Hvolbæk - Mette

1715 45b Døbt Peder Rasmussen og hustru Anne Mikkelsdatter i Hvolbæk - Peder
1715 45b Døbt Rasmus Christensen og hustru Kirsten Joensdatter i Virring - Maren
1715 45b Døbt Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Gjesing - Jørgen
1715 46a Døbt Niels Knudsen og hustru Else Andersdatter i Fruering - Christen
1715 46a Døbt Jens Christensen og hustru Johanne Pedersdatter i Hvolbæk - Maren
1715 46a Døbt Søren Kaae og hustru Kirsten Sørensdatter i Virring - Søren
1715 46b Døbt Jørgen Gundesen og Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Rasmus
1715 46b Døbt Christen Olufsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fastrup - Claus
1715 46b Døbt Hans Rasmussen og hustru Maren Sørensdatter i Vitved - Søren
1715 47a Døbt Peder Kofod i Hede mølle - Dorthe som døde
1715 47a Døbt Niels Mikkelsen og hustru Karen Jørgensdatter i Gjesing - Maren
1715 47a Døbt Poul Jensen og hustru Maren Christensdatter i Vitved - Maren
1715 47a Døbt Jens Christensen og hustru Maren Mikkelsdatter i Virring - Søren
1715 47b Døbt Rasmus Pedersen og hustru Anne Sørensdatter i Vitved - Søren
1715 47b Døbt Erik Hansen og Maren Lauridsdatter i Virring - Rasmus
1715 47b Døbt Christen Jensen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Anne som døde
1715 48a Døbt Rasmus Sørensen og Mette Mogensdatter i Svinsager - Mogens
1715 48a Døbt Mikkel Mikkelsen og hustru Anne Thomasdatter i Hvolbæk - Anne
1715 48a Døbt Hans Vognsen degn og hustru Anne Marie Rasmusdatter - Anne
1715 48b Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine i Vitved - Henrik
1715 48b Døbt Rasmus Eriksen og hustru Margrethe Mortensdatter i Rindelev - Maren
1715 48b Døbt Peder Jensen og hustru Anne Hansdatter i Skårup - Maren
1715 49a Døbt Oluf Christensen og hustru Karen Jensdatter i Skårup - Karen
1715 49a Døbt Jens Ditlevsen og hustru Margrethe Nielsdatter i Fruering - Albert Christian

1716 49b Døbt Niels Knudsen og hustru Else Andersdatter i Fruering - Peder
1716 49b Døbt Rasmus Sørensen og hustru Karen Jensdatter i Vitved - Anders og Peder som døde
1716 50a Døbt Rasmus Sørensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Virring - Mikkel
1716 50a Døbt Peder Nielsen og Karen Jensdatter i Fastrup - Jens
1716 50a Døbt Jørgen Pedersen og hustru Karen Mikkelsdatter i Gjesing - Mikkel
1716 50b Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Maren Jensdatter i Hvolbæk - Jens
1716 50b Døbt Poul Rasmussen og hustru Maren Jensdatter i Virring - Rasmus
1716 50b Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Ovesdatter i Vitved - Knud som døde
1716 50b Døbt Poul Pedersen i Vitved - et dødfødt barn
1716 51a Døbt Jørgen Nielsen og hustru Maren Frandsdatter i Fastrup - Frands
1716 51a Døbt Niels Mortensen og hustru Maren Bertelsdatter i Vitved - Anne
1716 51a Døbt Mikkel Rasmussen og hustru Karen Knudsdatter i Vitved - Knud
1716 51b Døbt Peder Kofod og hustru Sophie Hansdatter - Dorthe
1716 51b Døbt Morten Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Gjesing - Rasmus
1716 51b Døbt Jens Loff og hustru Anne Sørensdatter i Vitved - Hans
1716 52a Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Gundesdatter i Hvolbæk - Gertrud
1716 52a Døbt Christen Jensen og Maren Knudsdatter i Skårup - Maren
1716 52a Døbt Kirsten Pedersdatter en fattig kvinde ankommen til Skårup for 2 dage siden fra Trebjerg i Hvirring sogn - Niels, udlagt en soldat af Fredericia
1716 52b Døbt Jens Hansen og hustru Maren Thomasdatter i Hvolbæk - Hans
1716 52b Døbt sl. Ditlev Tims enke Maren Nielsdatter i Fruering - Rasmus Ditlev
1716 52b Døbt Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Peder
1716 53a Døbt Morten Hansen og hustru Mette Nielsdatter i Rindelevgård - Bodil
1716 53a Døbt Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Gjesing - Karen
1716 53a Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Maren Pedersdatter i Svinsager - Peder
1716 53b Døbt Peder Rasmussen og Anne Sørensdatter i Hvolbæk - Gertrud
1716 53b Døbt Johan Christopher og hustru Maren Nielsdatter i Virring - Niels
1716 54a Døbt Kirsten Andersdatter en fremmed person kommen fra Vejle til Svinsager - Anders, udlagt Jacob Pedersen møllersvend i Vejle mølle
1716 54a Døbt Christen Rasmussen og hustru Gertrud Rasmusdatter i Fruering - Rasmus
1716 54a Døbt Knud Christensen og hustru Maren Christensdatter i Hvolbæk - Niels
1716 54b Døbt Jens Nielsen husmand og hustru Anne Poulsdatter i Virring - Poul
1716 54b Døbt Christen Pedersen kuraser og hustru Kirsten Thomasdatter i Hvolbæk - Peder

1717 55a Døbt Christopher Peper kuraser i Fastrup - Hans Vilhelm
1717 55a Døbt Niels Mikkelsen og hustru Karen Jørgensdatter i Gjesing - Bodil
1717 55a Døbt Niels Jensen og hustru Else Nielsdatter i Virring - Jens
1717 55a Døbt Hans Peter Sejer rytter i Vitved - et dødfødt barn
1717 55b Døbt Johanne Sørensdatter i Vitved uægte - Anne, udlagt Søren Justsen
1717 55b Døbt Niels Mikkelsen og hustru Birgitte Olufsdatter i Hvolbæk - Anne
1717 55b Døbt Jens Christensen og hustru Johanne Pedersdatter i Hvolbæk - Kirsten
1717 56a Døbt Niels Sørensen og Bodil Rasmusdatter i Vitved - Maren
1717 56a Døbt Hans Vognsen degn og hustru Anne Marie Rasmusdatter - Else
1717 56a Døbt Rasmus Christensen og hustru Kirsten Joensdatter i Virring - Johanne
1717 56b Døbt Christen Rasmussen og hustru Maren Sørensdatter i Fastrup - Karen
1717 56b Døbt Jacob Bork og hustru Anne Cathrine Vilken i Skårup - Anne Cathrine
1717 56b Døbt Villum Jensen og hustru Anne Pedersdatter i Vitved - Kirsten
1717 57a Døbt Poul Jensen og hustru Maren Christensdatter i Vitved - Christen
1717 57a Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Ovesdatter i Vitved - Anne
1717 57b Døbt Mikkel Lauridsen og Anne Rasmusdatter i Virring - Kirsten
1717 57b Døbt Johan Henrik March og hustru Elisabeth Vie? i Vitved - Hans Jacob
1717 58a Døbt Mikkel Jensen og hustru Anne Pedersdatter - Jens
1717 58a Døbt Niels Madsen og hustru Maren Nielsdatter i Svinsager - Anne
1717 58a Døbt Christen Knudsen og hustru Kirsten Jensdatter i Fastrup - Ellen
1717 58b Døbt Hans Pedersen hyrde og hustru Anne Christensdatter i Svinsager - Jens
1717 58b Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine Andreasdatter i Vitved - Maren
1717 58b Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Gunder Knudsdatter i Skårup - Maren
1717 58b Døbt Rasmus Nielsen i Virring - hjemmedøbt datter som døde
1717 59a Døbt Christen Olufsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fastrup - Kirsten
1717 59a Døbt Niels Jensen og hustru Maren Pedersdatter i Hvolbæk - Jens
1717 59a Døbt Mikkel Rasmussen og Karen Knudsdatter i Vitved - Knud
1717 59b Døbt Niels Knudsen og hustru Else Andersdatter i Fruering - Rasmus

1718 59b Døbt Gustavus Pedersen og Marie Elisabeth i Gjesing - Jørgen Vencel
1718 60a Døbt Rasmus Eriksen og hustru Margrethe Mortensdatter i Rindelevgård - Erik
1718 60a Døbt Rasmus Jensen og hustru Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Rasmus
1718 60a Døbt Jens Tønnesen og Maren Christensdatter i Fruering - Thomas
1718 60b Døbt Rasmus Sørensen og hustru Karen Jensdatter i Vitved - Anders
1718 60b Døbt Hans Vognsen degn og hustru Anne Marie Rasmusdatter - Vogn Nielsen
1718 60b Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Svinsager - Karen
1718 61a Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Gundesdatter i Hvolbæk - Gunde
1718 61a Døbt Jørgen Gundesen og hustru Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Gunde
1718 61a Døbt Johan Meier rytter og hustru Aneke Edlers i Fastrup - Johan
1718 61b Døbt Erik Hansen og hustru Maren Lauridsdatter i Virring - Maren
1718 61b Døbt Christopher Henrik Haubt og hustru Christina Tøffel? i Fastrup - Johan Vilhelm
1718 61b Døbt Jørgen Nielsen og hustru Maren Frandsdatter i Fastrup - Birgitte
1718 62a Døbt Anders Rasmussen og hustru Karen Rasmusdatter i Skårup - Rasmus
1718 62a Døbt Niels Jørgensen og Anne Mikkelsdatter i Gjesing - Mikkel
1718 62a Døbt Rasmus Pedersen og hustru Sørensdatter i Vitved - Peder
1718 62b Døbt Christen Pedersen og hustru Helle Jensdatter i Vitved - Jens
1718 62b Døbt Peder Nielsen og Karen Jensdatter i Fastrup - Anne
1718 62b Døbt Frederik Asmussen kaptainløjtnant og Christence Lønborg - Hans Frederik
1718 63a Døbt Morten Jensen og hustru Maren Rasmusdatter i Gjesing - Rasmus
1718 63a Døbt Jens Rasmussen og hustru Maren Rasmusdatter i Skårup - Anne
1718 63a Døbt Peder Madsen og hustru Johanne Mikkelsdatter i Virring - Jens
1718 63b Døbt Christen Pedersen Vinter og hustru Kirsten Jensdatter i Skårup - Anne
1718 63b Døbt Rasmus Jensen og Maren Mikkelsdatter i Vitved - Mikkel (skiftede mening fra Jens)
1718 63b Døbt Peder Rasmussen og Anne Mikkelsdatter i Hvolbæk - Jens
1718 64a Døbt Oluf Christensen og hustru Karen Jensdatter i Skårup - Johanne
1718 64a Døbt Mikkel Jensen og hustru Helle Rasmusdatter i Virring - Jens
1718 64a Døbt Jørgen Pedersen og hustru Karen Mikkelsdatter i Gjesing - Las
1718 64b Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Ovesdatter i Vitved - Mikkel
1718 64b Døbt Niels Mortensen og hustru Maren Bertelsdatter i Vitved - Laurids

1719 65a Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Maren Jensdatter i Hvolbæk - Birgitte
1719 65a Døbt Niels Mikkelsen og hustru Karen Jørgensdatter i Gjesing - Jørgen
1719 65a Døbt Søren Jensen Kaae og hustru Kirsten Sørensdatter i Virring - Kirsten
1719 65b Døbt Kirsten Rasmusdatter i Hvolbæk uægte - Marie, udlagt Zacharias Tiet kuraser
1719 65b Døbt Peder Christensen og hustru Anne Pedersdatter i Fastrup - Peder
1719 65b Døbt Poul Rasmussen og hustru Maren Jensdatter i Virring - Laurids
1719 66a Døbt Niels Jensen og hustru Else Nielsdatter i Virring - Rasmus
1719 66a Døbt Jens Jacobsen og hustru Maren Jensdatter i Skårup - Else Cathrine
1719 66a Døbt Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Jens
1719 66b Døbt Peder Kofod og hustru Sophie Dorthe Hansdatter - Jørgen
1719 66b Døbt Jens Pedersen og hustru Anne Sørensdatter i Vitved - Maren
1719 66b Døbt Jens Ditlevsen og hustru Margrethe Nielsdatter i Fruering - Jens
1719 67a Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine i Vitved - Laurids
1719 67a Døbt Morten Hansen og hustru Mette Nielsdatter i Rindelevgård - Johanne
1719 67a Døbt Jens Christensen og hustru Johanne Pedersdatter i Hvolbæk - Anne
1719 67b Døbt Christen Jensen og hustru Maren Christensdatter i Skårup - Anne
1719 67b Døbt Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter - Karen
1719 67b Døbt Rasmus Nielsen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Virring - Rasmus
1719 68a Døbt Niels Knudsen og hustru Else Andersdatter i Fruering - Mikkel
1719 68a Døbt Anders Rasmussen i Skårup - et dødfødt barn
1719 68a Døbt Knud Christensen og hustru Maren Christensdatter i Hvolbæk - Kirsten

1720 68b Døbt Niels Mikkelsen og hustru Birgitte Olufsdatter i Hvolbæk - Karen og Kirsten
1720 68b Døbt Poul Mortensen og hustru Anne Nielsdatter i Vitved - Kirsten
1720 69a Døbt Hans Vognsen degn og hustru Anne Marie Rasmusdatter - Jacob
1720 69a Døbt Hans Pallesen og Engelke Johansdatter i Fruering - Kirstine
1720 69a Døbt Villum Johansen og hustru Maren Eriksdatter i Svinsager - Karen
1720 69b Døbt Rasmus Sørensen og hustru Karen Thomasdatter i Hvolbæk - Mikkel
1720 69b Døbt Christen Rasmussen og hustru Anne Sørensdatter i Fastrup - Karen
1720 69b Døbt Christen Rasmussen og hustru Gertrud Rasmusdatter i Fruering - Mikkel
1720 70a Døbt Christen Jensen i Virring - Peder som døde
1720 70a Døbt Peder Nielsen og hustru Karen Jensdatter i Fastrup - Anne
1720 70a Døbt Niels Madsen og hustru Maren Nielsdatter i Svinsager - Christen
1720 70a Døbt Villum Jensen og hustru Anne Pedersdatter i Vitved - Anne
1720 70b Døbt Christen Knudsen og hustru Kirsten Jensdatter i Fastrup - Gertrud
1720 70b Døbt Niels Sørensen og hustru Bodil Rasmusdatter i Vitved - Søren
1720 70b Døbt Jørgen Nielsen og hustru Maren Frandsdatter i Fastrup - Maren
1720 71a Døbt Rasmus Eriksen og hustru Margrethe Mortensdatter i Rindelevgård - Niels
1720 71a Døbt Rasmus Rasmussen Møller og hustru Maren Pedersdatter i Svinsager - Peder
1720 71a Døbt Poul Rasmussen og hustru Maren Jensdatter i Virring - Søren
1720 71b Døbt Poul Jensen og hustru Maren Christensdatter i Vitved - Anne
1720 71b Døbt Eske Pedersen og hustru Maren Pedersdatter i Vitved - Anne
1720 72a Døbt Niels Jensen og hustru Else Nielsdatter i Virring - Else
1720 72a Døbt Jens Pedersen og hustru Anne Christophersdatter i Virring - Peder
1720 72a Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Ovesdatter i Vitved - Knud
1720 72b Døbt Poul Pedersen og hustru Bodil Jensdatter i Vitved - Kirsten
1720 72b Døbt Anders Skrædder og hustru Karen Rasmusdatter i Skårup - Niels
1720 72b Døbt Niels Mikkelsen og hustru Karen Jørgensdatter i Gjesing - Maren
1720 73a Døbt Kirsten Thomasdatter i Hvolbæk uægte - Christian, udlagt Johan Christian dragon
1720 73a Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Gundesdatter i Hvolbæk - Kirsten
1720 73b Døbt Jens Poulsen og hustru Kirsten Ovesdatter i Vitved - Poul

1721 74a Døbt Niels Mikkelsen og hustru Birgitte Olufsdatter i Hvolbæk - Jacob
1721 74a Døbt Morten Jensen og hustru Maren Nielsdatter i Gjesing - Karen
1721 74a Døbt Rasmus Nielsen hyrde og hustru Kirsten Nielsdatter i Fastrup - Jørgen
1721 74b Døbt Mikkel Jensen i Gjesing mølle - et dødfødt barn
1721 74b Døbt Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Gjesing - Peder
1721 74b Døbt Knud Christensen og Maren Christensdatter i Hvolbæk - Anne
1721 75a Døbt Rasmus Jensen og Maren Mikkelsdatter i Vitved - Jens
1721 75a Døbt Mikkel Lauridsen og hustru Anne Rasmusdatter i Virring - Laurids
1721 75a Døbt Mikkel Rasmussen og hustru Karen Knudsdatter i Vitved - Ove
1721 75b Døbt Erik Hansen og hustru Maren Lauridsdatter i Virring - Else
1721 75b Døbt Peder Madsen husmand og hustru Johanne Mikkelsdatter i Virring - Niels
1721 75b Døbt Peder Rasmussen og hustru Anne Mikkelsdatter i Hvolbæk - Karen
1721 76a Døbt Oluf Nielsen husmand og hustru Maren Rasmusdatter i Svinsager - Niels
1721 76a Døbt Jørgen Gundesen og hustru Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Kirsten
1721 76a Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine i Vitved - Valborg
1721 76b Døbt Mikkel Jensen og hustru Helle Rasmusdatter i Virring - Rasmus
1721 76b Døbt Oluf Christensen og hustru Karen Jensdatter i Skårup - Christen
1721 76b Døbt Jørgen Pedersen og hustru Karen Mikkelsdatter i Gjesing - Søren
1721 77a Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Maren Jensdatter i Hvolbæk - Søren

1722 77b Døbt Hans Vognsen degn og hustru Anne Marie Rasmusdatter - Birgitte Marie
1722 77b Døbt Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Peder
1722 77b Døbt Rasmus Pedersen i Vitved - et dødfødt barn
1722 78a Døbt Jens Christensen og hustru Johanne Pedersdatter i Hvolbæk - Peder
1722 78a Døbt Jacob Smidt trompeter og hustru Johanne Madsdatter i Virring - Johan Henrik
1722 78a Døbt Jens Pedersen og hustru Anne Christophersdatter i Virring - Christopher
1722 78b Døbt Jens Jacobsen og Maren Jensdatter i Virring - Jens
1722 78b Døbt Christen Jensen og hustru Maren Knudsdatter i Skårup - Anne
1722 78b Døbt Thomas Mikkelsen og hustru Sidsel Rasmusdatter i Gjesing - Maren
1722 79a Døbt Jens Pedersen og hustru Elisabeth Jensdatter i Vitved - Jens
1722 79a Døbt Mikkel Olufsen og hustru Maren Jacobsdatter i Røde mølle - Jacob
1722 79a Døbt Hyrden i Svinsager - et dødfødt barn
1722 79a Døbt Peder Kofod - Anne Sophie
1722 79b Døbt Villum Jensen og hustru Anne Pedersdatter i Vitved - Laurids
1722 79b Døbt Jens Loff og hustru Anne Sørensdatter i Vitved - Jens
1722 79b Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Ovesdatter i Vitved - Anders
1722 80a Døbt Knud Christensen og Maren Christensdatter i Hvolbæk - Christen
1722 80a Døbt Mikkel Rasmussen og hustru Karen Pedersdatter i Vitved - Maren
1722 80a Døbt Eske Christensen og hustru Maren Pedersdatter i Vitved - Christen
1722 80b Døbt Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Gjesing - Maren
1722 80b Døbt Peder Rasmussen og Anne Mikkelsdatter i Hvolbæk - Jens
1722 80b Døbt Peder Stærk og hustru Else Eriksdatter i Gjesing - Sidsel
1722 80a Døbt Jørgen Nielsen og hustru Maren Frandsdatter i Fastrup - Birgitte (2 stk side 80)
1722 80a Døbt Rasmus Jensen og hustru Maren Mikkelsdatter i Vitved - Anne
1722 80a Døbt Oluf Christensen og hustru Helle Andersdatter i Skårup - Christen
1722 80b Døbt Anders Skrædder og Karen Rasmusdatter i Skårup - Johanne
1722 80b Døbt Niels Sørensen og hustru Bodil Rasmusdatter i Vitved - Anne Elisabeth
1722 80b Døbt Kirsten Poulsdatter kommen til Virring uægte - Maren, udlagt en soldat

1723 81a Døbt Rasmus Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter i Vitved - Anne Marie
1723 81a Døbt Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Anne
1723 81a Døbt Niels Mikkelsen i Gjesing - et dødfødt barn
1723 81b Døbt Niels Knudsen og hustru Else Andersdatter i Fruering - Anne
1723 81b Døbt Niels Madsen og hustru Maren Nielsdatter i Svinsager - Maren
1723 82a Døbt Jens Lauridsen og hustru Anne Elisabeth Mejer i Hvolbæk - Laurids
1723 82a Døbt Mikkel Jensen og hustru Anne Hansdatter i Gjesing mølle - Anne
1723 82a Døbt Peder Nielsen og hustru Karen Jensdatter i Fastrup - Niels
1723 82b Døbt Mikkel Andersen og hustru Anne Jensdatter i Skårup - Kirsten
1723 82b Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine Andreasdatter i Vitved - Karen
1723 82b Døbt Christen Rasmussen i Fastrup - søn som døde
1723 83a Døbt Poul Pedersen og hustru Maren Thomasdatter i Virring - Anne
1723 83a Døbt Laurids Nielsen og hustru Gertrud Rasmusdatter i Fruering - Maren
1723 83a Døbt Rasmus Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Vitved - Jens Mikkel
1723 83b Døbt Jens Poulsen og hustru Kirsten Ovesdatter i Vitved - Johanne
1723 83b Døbt Søren Knudsen og Maren Gundesdatter i Hvolbæk - Knud
1723 83b Døbt Rasmus Nielsen og hustru Kirsten Rasmusdatter - Kirsten
1723 84a Døbt Kirsten Thomasdatter i Hvolbæk uægte - Johan, udlagt Johan Christian dragon
1723 84a Døbt Peder Sørensen og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter i Skårup - Birgitte
1723 84a Døbt Sidsel Thomasdatter i Virring uægte - Karen, udlagt Søren Jespersen tjenende i Gjesing. De fik siden hverandre
1723 84b Døbt Niels Jensen hyrde og hustru Karen Rasmusdatter i Svinsager - Jens
1723 84b Døbt Thomas Mikkelsen og Sidsel Rasmusdatter i Gjesing - Rasmus
1723 84b Døbt Niels Mikkelsen og hustru Birgitte Olufsdatter i Hvolbæk - Oluf
1723 85a Døbt Oluf Nielsen og hustru Maren Rasmusdatter i Skårup - Anne
1723 85a Døbt Rasmus Eriksen og hustru Margrethe Mortensdatter i Rindelevgård - Johan
1723 85a Døbt Maren Jensdatter i Vitved uægte - Mette, udlagt Peder Mortensen dragon nu i Forlev
1723 85b Døbt Jens Pedersen og hustru Elisabeth i Vitved - Karen

1724 86a Døbt Mikkel Lauridsen og hustru Anne Rasmusdatter i Virring - Bodil
1724 86a Døbt Mikkel Jensen og hustru Helle Rasmusdatter i Virring - Anders og Kirsten
1724 86b Døbt Poul Jensen og hustru Maren Christensdatter i Vitved - Rasmus
1724 86b Døbt Morten Jensen og hustru Maren Rasmusdatter i Gjesing - Maren
1724 87a Døbt Jens Loff og hustru Anne Sørensdatter i Vitved - Elisabeth
1724 87a Døbt Jens Christensen og hustru Johanne Pedersdatter i Hvolbæk - Sidsel
1724 87a Døbt Birgitte Jensdatter i Fruering - Johan
1724 87b Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Ovesdatter i Vitved - Rasmus
1724 87b Døbt Søren Kaae og hustru Dorthe Christensdatter i Virring - Claus
1724 87b Døbt Hans Poulsen og hustru Gertrud Thomasdatter i Virring - Maren
1724 88a Døbt Peder Madsen i Virring - datter som døde
1724 88a Døbt Niels Jensen og hustru Else Jensdatter i Vitved - Karen
1724 88a Døbt Mette Pedersdatter nu i Fastrup uægte - Kirsten, udlagt Anders Jensen af Onsted hvor hun tjente hos hans fader
1724 88b Døbt Rasmus Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter i Vitved - Jens
1724 88b Døbt Anders Skrædder i Skårup - et dødfødt barn
1724 88b Døbt Rasmus Rasmussen Møller og hustru Maren Pedersdatter i Svinsager - Karen
1724 89a Døbt Hans Vognsen degn og hustru Anne Marie Rasmusdatter - Rasmus
1724 89a Døbt Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Gjesing - Rasmus
1724 89a Døbt Mikkel Olufsen og hustru Maren Jacobsdatter i Røde mølle - Oluf
1724 89b Døbt Rasmus Sørensen og hustru Karen Thomasdatter i Hvolbæk - Anne som døde og en dødfødt dreng
1724 89b Døbt Niels Jensen og Else Nielsdatter i Virring - Poul
1724 90a Døbt Margrethe Nielsdatter i Gjesing - Niels
1724 90a Døbt Jørgen Pedersen i Gjesing - Mikkel
1724 90a Døbt Eske Pedersen og hustru Maren Pedersdatter i Vitved - Maren
1724 90b Døbt Rasmus Jensen og hustru Maren Rasmusdatter i Vitved - Mette Marie
1724 90b Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine i Vitved - Themme
1724 90b Døbt Thomas Mikkelsen og hustru Sidsel Rasmusdatter i Gjesing - Anne Kirstine
1724 91a Døbt Christen Rasmussen og hustru Anne Sørensdatter i Fastrup - Søren
1724 91a Døbt Jens Pedersen og hustru Anne Christophersdatter i Virring - Jens
1724 91a Døbt Troels Jensen og hustru Anne Lauridsdatter i Fastrup - Mette

1725 91b Døbt Peder Pedersen Stærk og hustru Else Eriksdatter i Gjesing - Gertrud
1725 92a Døbt Jens Christensen og Johanne Pedersdatter i Hvolbæk - Maren
1725 92a Døbt Jørgen Gundesen og hustru Maren Rasmusdatter i Hvolbæk - Rasmus
1725 92a Døbt Niels Mikkelsen i Gjesing - et dødfødt barn
1725 92a Døbt Mikkel Rasmussen og hustru Karen Knudsdatter i Vitved - Anne
1725 92b Døbt Christen Pedersen og hustru Maren Knudsdatter i Skårup - Knud
1725 92b Døbt Peder Madsen husmand i Virring - et dødfødt barn
1725 92b Døbt Jep Rasmussen og hustru Maren Rasmusdatter i Gjesing - Rasmus
1725 92b Døbt Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter i Fruering - Johanne
1725 93a Døbt Peder Christensen og hustru Anne Pedersdatter i Fruering - Kirsten
1725 93b Døbt Rasmus Frisenborg dragon og hustru Anne Sophie Henriksdatter i Fruering - Henrik
1725 93b Døbt Peder Nielsen og hustru Karen Pedersdatter i Fastrup - Karen
1725 94a Døbt Rasmus Christensen og hustru Kirsten Joensdatter i Virring - Anne
1725 94a Døbt Rasmus Jørgensen i Hvolbæk - Birgitte
1725 94b Døbt Anders Skrædder og hustru Karen Rasmusdatter i Skårup - Anne
1725 94b Døbt Bodil Pedersdatter i Gjesing uægte - Jesper, udlagt Morten Grønbeck soldat
1725 94b Døbt Peder Rasmussen i Svinsager - Dorthe som døde
1725 95a Døbt Christen Jensen og hustru Anne Jensdatter i Virring - Søren
1725 95a Døbt Jens Pedersen og hustru Elisabeth Jensdatter i Vitved - Kirsten
1725 95a Døbt Peder Kofod og hustru Sophie Hansdatter i Hede mølle - Hans Carl
1725 95b Døbt Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter i Gjesing - Kirsten
1725 95b Døbt Peder Pedersen og Johanne Nielsdatter i Svinsager - Peder
1725 95b Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Ovesdatter i Vitved - Mikkel
1725 96a Døbt Oluf Christensen i Skårup - et dødfødt barn
1725 96a Døbt Peder Jensen og hustru Maren Knudsdatter i Fruering - Jens

1726 96b Døbt Jens Poulsen og hustru Kirsten Ovesdatter i Vitved - Ove
1726 96b Døbt Niels Madsen og hustru Maren Nielsdatter i Svinsager - Niels
1726 97a Døbt Jens Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter i Fastrup - Anne
1726 97a Døbt Rasmus Esbensen hyrde og hustru Ellen Rasmusdatter i Hvolbæk - et dødfødt barn
1726 97a Døbt Oluf Nielsen og hustru Maren Rasmusdatter i Skårup - Rasmus
1726 97a Døbt Niels Sørensen i Vitved - et dødfødt barn
1726 97b Døbt Hans Vognsen og hustru Anne Marie Rasmusdatter i Fruering - Hans
1726 97b Døbt Villum Jensen og hustru Anne Pedersdatter i Vitved - Anne
1726 98a Døbt Niels Jensen og Else Nielsdatter i Vitved - Maren
1726 98a Døbt Frederik Barner og hustru Maren Rasmusdatter i Virring - Ingeborg
1726 98a Døbt Kjeld Pedersen og hustru Maria Christiansdatter i Hvolbæk - Kirsten (ændrede mening fra Karen)
1726 98b Døbt Marie Hansdatter kommen til Svinsager og logerer hos Søren Knudsen hyrde uægte - Birgitte, udlagt en skibskarl som skulle være død. Barnet døde og hun gik bort
1726 98b Døbt Rasmus Pedersen og hustru Anne Sørensdatter i Fruering - Peder
1726 99a Døbt Rasmus Nielsen i Virring - datter som døde
1726 99a Døbt Niels Hansen dragon og Maren Jensdatter i Skårup - Hans
1726 99a Døbt Peder Pedersen Stærk og hustru Else Eriksdatter i Gjesing - Ingeborg
1726 99b Døbt Peder Madsen og hustru Ingeborg Johansdatter i Virring - Johanne
1726 99b Døbt Hans Poulsen og hustru Gertrud Thomasdatter i Virring - Thomas
1726 99b Døbt Jørgen Nielsen og hustru Maren Frandsdatter i Fastrup - Anne
1726 100a Døbt Poul Rasmussen og hustru Maren Jensdatter i Virring - Laurids
1726 100a Døbt Mikkel Eriksen og hustru Mette Nielsdatter i Rindelevgård - Karen
1726 100b Døbt Kirsten Hansdatter i Vitved - Karen, udlagt Søren Sørensen dragon i Vitved
1726 100b Døbt Niels Mikkelsen og hustru Anne Nielsdatter i Gjesing - Karen
1726 101a Døbt Søren Knudsen og hustru Maren Gundesdatter i Hvolbæk - Gertrud
1726 101a Døbt Birgitte Pedersdatter i Skårup - Peder, udlagt Peder Pedersen en vejfarende karl som passerede Skårup forgangen år ved juletid og rejste til Sjælland
1726 101a Døbt Peder Rasmussen i Svinsager - Rasmus som døde
1726 101b Døbt Rasmus Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter i Vitved - Rasmus
1726 101b Døbt Eske Christensen og hustru Maren Pedersdatter i Vitved - Ellen
1726 101b Døbt Jens Christensen hyrde i Gjesing - et dødfødt barn
1726 102a Døbt Jens Rasmussen Hvidbjerg og hustru Mette Knudsdatter i Fruering - Sidsel
1726 102a Døbt Jep Rasmussen og hustru Maren Rasmusdatter i Gjesing - Rasmus
1726 102a Døbt Rasmus Frisenborg dragon og hustru Anne Sophie Henriksdatter i Fruering - Inger
1726 102b Døbt Peder Stautrup og hustru Anne Mikkelsdatter i Hvolbæk - Anne
1726 102b Døbt Mikkel Olufsen og hustru Anne Jacobsdatter i Røde mølle - Rasmus
1726 103a Døbt Peder Jensen og hustru Regitse Nielsdatter i Vester mølle - Niels
1726 103a Døbt Rasmus Henriksen og hustru Anne Kirstine i Vitved - Karen og Anne

1727 169b Døbt Oluf Christensen i Skårup - Karen som døde
1727 169b Døbt Niels Jørgensen i Gjesing - et dødfødt barn
1727 169b Døbt Mikkel Jensen og Helle Rasmusdatter i Virring - Peder
1727 169b Døbt Niels Mikkelsen og hustru Birgitte Olufsdatter i Hvolbæk - Mikkel
1727 170a Døbt Mikkel Lauridsen og hustru Anne Rasmusdatter i Virring - Niels
1727 170a Døbt Rasmus Jensen og hustru Maren Mikkelsdatter i Vitved - Kirsten
1727 170a Døbt Rasmus Pedersen og hustru Johanne Jespersdatter fra Låsby - Johanne, blev gift dagen før fødslen
1727 170b Døbt Frederik Barner og hustru Maren Rasmusdatter i Fastrup - Kirsten
1727 170b Døbt Niels Sørensen og hustru Bodil Rasmusdatter i Vitved - Mikkel
1727 171a Døbt Rasmus Jørgensen og hustru Maren Jensdatter i Hvolbæk - Las
1727 171a Døbt Laurids Rasmussen og hustru Maren Mortensdatter i Vitved - Rasmus
1727 171b Døbt Anders Skrædder og Karen Rasmusdatter i Skårup - Søren
1727 171b Døbt Rasmus Esbensen i Hvolbæk - et dødfødt barn
1727 171b Døbt Hans Vognsen og hustru Anne Marie Rasmusdatter - Rebecca
1727 172a Døbt Jens Christensen og hustru Johanne Pedersdatter i Hvolbæk - Christen
1727 172a Døbt Peder Rasmussen og hustru Johanne Rasmusdatter i Svinsager - Mette
1727 172a Døbt Rasmus Rasmussen og hustru Anne Thomasdatter i Virring - Maren
1727 172b Døbt Anders Mikkelsen og hustru Johanne Rasmusdatter i Svinsager - Mette
1727 172b Døbt Jens Pedersen og hustru Elisabeth Jensdatter i Vitved - Cathrine

1728 173a Døbt Peder Nielsen og hustru Karen Pedersdatter i Fastrup - Peder
1728 173a Døbt Peder Sørensen og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter i Skårup - Kirsten
1728 173b Døbt Peder Stærk og hustru Else Eriksdatter i Gjesing - Erik

Tilbage til Download side

c