Tilbage til Download side

Hvirring, Hornborg og Tamdrup sogne 1697-1726, absolverede

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er læst korrektur.
Anført som : Side nr. i kirkebogen, årstal, begivenhed, tekst

185 1697 Abs Maren Hansdatter i Trebjerg som udlagde Knud Lassen
185 1697 Abs Knud Lassen
185 1697 Abs Maren Andersdatter i Kokborg som udlagde Niels Andersen
185 1697 Abs Niels Andersen i Hvirring
185 1697 Abs Mathias Hyrdes hustru Karen Nielsdatter i Lund som lagde sit barn ihjel

185 1698 Abs Christen Smeds datter af Nim som tjente Peder Mortensen i Enner og udlagde Albert Lassen af Giederup sogn i H? herrred
185 1698 Abs Kirsten Nedergård i Enner som udlagde Søren Jensen af Tyrsting, voldtægt
185 1698 Abs Maren Jensdatter i Enner som lagde sit barn ihjel
185 1698 Abs Søren Nielsen i Enner for forsømt kirkegang?
185 1698 Abs Johanne Væverpige i Vrønding som udlagde Isak Lauridsen ladekarl på Rask

185 1699 Abs Isak Lauridsen på Rask
185 1699 Abs Jørgen Lauridsens hustru i Vrønding som lagde sit barn ihjel

185 1700 Abs Kirsten Jensdatter i Enner som udlagde Søren Andersen i Vrønding
185 1700 Abs Kirsten Sørensdatter som udlagde Jep Nielsen som tjente i Hornborg Mølle
185 1700 Abs Bodil Sørensdatter i Kalhave som udlagde Thomas Thomsen i Kalhave
186 1700 Abs Thomas Thomsen i Kalhave
186 1700 Abs Søren Stephensens hustru i Enner som lagde sit barn ihjel

186 1703 Abs Jens Jensen datter af Krollerup som tjente Hans Jensen i Hornborg hvor hun blev lokket
186 1703 Abs Christen Møllers datter som tjente Søren Jacobsen i Hornborg udlagde Knud Soldats søn i Hvirring som er soldat

186 1704 Abs Knud Soldats søn i Hvirring
186 1704 Abs Hans Jensens karl i Hornborg
186 1704 Abs Niels Jensens datter i Honum som udlagde Niels Lauridsen tjenende på Rask
186 1704 Abs Anders Trolds enke i Boring som udlagde Jacob Friis i Boring

186 1705 Abs Maren Andersdatter af Korning som udlagde Mandrup Madsen i Vinten
186 1705 Abs Anders Trolds enke i Boring som lagde sit barn ihjel
186 1705 Abs Mandrup Madsen i Vinten som i sit ægteskab havde besovet sin tjenestepige
186 1705 Abs Kirsten Sørensdatter i Boring for anden gang

186 1706 Abs Karen Rasmusdatter i Enner som udlagde Jørgen Pedersen i Enner
186 1706 Abs Jens Stensballe på Rask for forsømt kirkegang
186 1706 Abs Store Gertrud i Vrønding som lagde sit barn ihjel
186 1706 Abs Maren Nielsdatter som tjente Peder Rask i Enner og udlagde Jørgen Christensen
186 1706 Abs Lille Bodil i Hornborg for forsømt kirkegang

187 1707 Abs Jørgen Christensen i Enner

187 1708 Abs Niels Jensen og hustru i Enner som lagde deres barn ihjel
187 1708 Abs Peder Madsens hustru i Molger som lagde sit barn ihjel
187 1708 Abs Maren Bertelsdatter i Vinten for synd mod 6 bud
187 1708 Abs Niels Andersens enke i Enner for synd mod 6 bud
187 1708 Abs Niels Pedersen i Vinten udlagt af Maren Bertelsdatter
187 1708 Abs Peder Matenn? i Enner udlagt af Skrædderkonen i Enner
187 1708 Abs Karen Rasmusdatter i Boring for synd mod 6 bud

187 1709 Abs Maren Hermandsdatter for synd mod 3 og 6 bud
187 1709 Abs Niels Christensen for synd mod 6 bud
187 1709 Abs Karen Pedersdatter i Enner som udlagde Niels Thomsen i Enner
187 1709 Abs Mette Nielsdatter som tjente i Vrøndinggård og udlagde Niels Nielsen af Hornsyld
187 1709 Abs Anne Kirstine Nielsdatter i Hvirring
187 1709 Abs Niels Thomsen i Enner

188 1710 Abs Dorthe Christensdatter i Vinten som udlagde Jacob Madsen soldat i Vinten
188 1710 Abs Mikkel Pedersen i Honum for synd mod 6 bud

188 1711 Abs Jens Pedersens hustru i Enner for forsømt altergang
188 1711 Abs Kirsten Jørgensdatter i Honum
188 1711 Abs Christen Jørgensen på Rask
188 1711 Abs Mads Terkelsen i Kørup for sit barns død som faldt i en kedel
188 1711 Abs Jacob Friis for forsømt altergang i Hvirring kirke

188 1712 Abs Anne Knudsdatter i Kalhave som udlagde Niels Thomsen en ægtemand i Kalhave
188 1712 Abs Niels Thomsen i Kalhave
188 1712 Abs Karen Christensdatter som tjener i Bisgård og udlagde Jens Pedersen som tjente i Bisgård
188 1712 Abs Jens Pedersen tjenende i Bisgård
189 1712 Abs Christen Henriksen i Haurum for forsømt altergang
189 1712 Abs Jens Jørgensen i Boring for synd mod ? bud

189 1713 Abs Knud Jensen for forsømt altergang

189 1714 Abs Karen Bonde i Haurum for synd mod ? bud
189 1714 Abs Søren Nielsens hustru i Hornborg Magdalene Eriksdatter som lagde sit barn ihjel
189 1714 Abs Kirsten Rasmusdatter som tjente i Bisgård og udlagde Søren Jensen som tjente Christen Hansen i Horsens

189 1715 Abs Sidsel Sørensdatter i Kalhave som udlagde Søren Sørensen rytter som tjente Thomas Holgersen i Kalhave
189 1715 Abs Mette Madsdatter, Anders Hjulmands enke i Lund for synd mod 6 bud
189 1715 Abs Maren Mortensdatter i Vrønding som udlagde Niels Andersen rytter hos Christen Andersen i Vrønding
190 1715 Abs Edel Jensdatter som tjente i Kørup og udlagde en svensker ved navn Niels
190 1715 Abs Maren Pedersdatter i Kalhave og udlagde en svensk Jacob Jacobsen
190 1715 Abs Peder Jensens huskvinde Anne blev lokket til Erik Ibsens i Hvirring, udlagde (mangler)

190 1716 Abs Mads Iversen i Kørup for forsømt altergang
190 1716 Abs En kvinde i Kalhave for synd mod 6 bud
190 1716 Abs Gamle Bodil Madsdatter i Hornborg for forsømt altergang

190 1717 Abs Edel Jensdatter i Kørup som udlagde Anders Lassen i Rådved
190 1717 Abs Anne Sørensdatter i Vrønding som udlagde en svensk fange Svend Davidsen som tjente i gården hos hende
191 1717 Abs Karen Clausdatter i Vrønding som udlagde Malte Andersen i Kørup
191 1717 Abs Malte Andersen i Kørup

191 1718 Abs Rasmus Sørensens kone i Hvirring hvis barn som længe havde været sygt blev lagt ihjel

191 1719 Abs Anne Pedersdatter i Hvirring som udlagde Erik Ibsens søn Jens i Hvirring
191 1719 Abs Mette Pedersdatter i Enner som udlagde Enevold Bødkers søn Jens i Enner som er soldat i Rendsburg
191 1719 Abs Margrethe Lauridsdatter i Lund som mod sine forældres vilie løb bort med en svensk fange som bildte hende ind, at han ville ægte hende, da han dog var gift i Sverige
191 1719 Abs Jens Knudsens kone i Hvirring Inger Pedersdatter som lagde sit barn ihjel

191 1720 Abs Maren Eriksdatter i Lund besovet på Årupgård og udlagde Hans Jensen som tjente på Årupgård
191 1720 Abs Hans Jensen som tjener på Årupgård

192 1721 Abs Søren Rasmussens hustru i Honum som lagde sit barn ihjel

192 1722 Abs Birthe Hansdatter i Hvirring som udlagde gamle Kjeld Jensen i Hvirring
192 1722 Abs Karen Nielsdatter Flintholm i Hornborg for den uskikkeligheds og forargelses skyld der var begået Thomas Pedersen den forløbne fynbo, samt af hende og Maren Andersdatter i Hornborg
192 1722 Abs Maren Andersdatter i Hornborg
192 1722 Abs Kjeld Jensen i Hvirring
192 1722 Abs Anne Marcusdatter, Jens Madsens kones søster i Vrønding som udlagde Thomas en kræmmer fra Flensborg
192 1722 Abs Karen Christensdatters tåbelige datter i Lund som udlagde Maren Hermandsdatters søn i Lund
192 1722 Abs Peder Haustrup landsoldat og hustru som lagde deres barn ihjel

313 1723 Abs Maren Hermandsdatters søn i Lund Jens Nielsen
313 1723 Abs Mette Lauridsdatter i Enner som udlagde Hans Madsen af Nim

313 1724 Abs Jens Eriksen i Hvirring for synd mod 6 bud
313 1724 Abs Johan Ravns datter Karen i Boring som udlagde en soldat Jens som tjente hendes fader
313 1724 Abs Sidsel Sørensdatter i Kalhave som udlagde Thomas Holgersen en ægtemand i Kalhave
313 1724 Abs Thomas Holgersen i Kalhave
313 1724 Abs Anne Lauridsdatter i Enner som udlagde Jens Enevoldsen
313 1724 Abs Jens Enevoldsen

313 1725 Abs Søren Madsen hyrdes datter Apelone Sørensdater i Kørup som udlagde Knud Simonsen landsoldat som tjente i Kørup
313 1725 Abs Gertrud Rasmusdatter i Vrønding Kirsten Nedergårds datter som udlagde Peder Nielsens stedsøn i Lund Niels Jørgensen landsoldat
313 1725 Abs Karen Clausdatter i Kørup som da tjente Niels Christophersen ug udlagde en trommeslager som logerede hos Malte Andersen i Kørup
314 1725 Abs Apelone Jensdatter som tjente Jens Pedersen i Haurum og udlagde en landsoldat tjenende i Grejs

314 1726 Abs Johanne Lauridsdatter som forrige sommer tjente Erik Ibsen i Hvirring og udlagde Erik Ibsens søn Jens
314 1726 Abs Laurids Blirups datter Karen i Vrønding som var besovet i Holsten
314 1726 Abs Kirsten Mortensdatter i Hornborg som var trolovet med Jens Jensen fra Hatting i 1721 men løb bort og ville ikke lade sig copulere til han, kom nu tilbage da hun havde hørt at han var død
314 1726 Abs Erik Ibsens søn Jens
314 1726 Abs Maren Andersdatter som havde tjent Mads Jensen i Hvirring og udlagde Mads Jensens søn Mogens

Tilbage til Download side

c