Tilbage til Download side

Hvirring, Hornborg og Tamdrup sogne 1727-1742, blandet

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er læst korrektur.
Anført som : Side nr. i kirkebogen, årstal, begivenhed, tekst

Følgende mangler er konstateret i kirkebogen :
Ingen vielser fra midt 1737 til 1742

1733 : Ingen døbte fra 1 post Trinitatis og resten af året, ingen begravede fra Dom Exaudi og resten af året
1736 : Ingen indførsler oktober til december
1739 : Ingen indførsler fra 3 post Pasch til 18 post Trinitatis
1740 : Kun 1 begravet fra Påske og resten af året
1741 : Ingen indførsler fra Septuagesima til 3 post Trinitatis, Kun 1 begravet fra årets start til 3 post Trinitatis

9b 1727 Døbt Hornborg Thomas Mikkelsen i Hornborg - Mikkel
9b 1727 Trolovet Hornborg Terkel Eriksen og Kirsten Nielsdatter Terkel Lauridsens enke i Hornborg
9b 1727 Absolveret Hornborg Niels Smed og hustru i Hornborg for forsømt altergang
9b 1727 Trolovet Tamdrup Niels Knudsen af Nim og Laurids Sørensens steddatter Anne Nielsdatter i Vrønding
9b 1727 Døbt Tamdrup Jens Mandix i Tamdrup Bisgård - Oluf
10a 1727 Døbt Hornborg Jørgen Offersen i Kalhave - Anne
10a 1727 Begravet Tamdrup Henrik Clemensen i Vrønding
10a 1727 Begravet Tamdrup Johanne Rasmusdatter Bertels enke i Lund
10a 1727 Begravet Tamdrup Juul Christensens navnløse barn i Vrønding
10a 1727 Begravet Tamdrup Jørgen Lauridsen i Vrønding
10a 1727 Begravet Tamdrup Gundels dødfødte barn i Vrønding
10a 1727 Døbt Tamdrup Sl. Henrik Clemensen i Vrønding - Henrik
10a 1727 Døbt Tamdrup Peder Jørgensen i Vrønding - Christen
10a 1727 Begravet Hornborg Simon Skrædders kones moder i Hornborg Gertrud Jensdattter
10a 1727 Døbt Tamdrup Jens Pedersen i Lund - Kirsten
10b 1727 Begravet Tamdrup Peder Nielsens kones moder i Enner
10b 1727 Døbt Hornborg Niels Jacobsen i Kalhave - Jacob
10b 1727 Begravet Tamdrup Stephen Rørmand i Lund
10b 1727 Begravet Tamdrup Christen Jensens hjemmedøbte datter i Lund Edel
10b 1727 Døbt Hvirring Christen Jørgensen i Boring - Christen
10b 1727 Døbt Tamdrup Anders Nielsen i Vinten - Jens
10b 1727 Døbt Hvirring Jens Nielsen i Hvirring - Niels
11a 1727 Begravet Hornborg Jens Thorsen i Hornborg gammel
11a 1727 Begravet Tamdrup Karen Sommers i Kørup
11a 1727 Begravet Hornborg Niels Jacobsens stedmoder i Kalhave
11a 1727 Begravet Hornborg Jens Sommers datter i Hornborg 1 år
11a 1727 Absolveret Hvirring Mikkel Pedersen og hustru i Hvirring for 7 bud
11a 1727 Begravet Hornborg Jens Pedersens eneste søn i Haurum Peder
11a 1727 Døbt Tamdrup Bodil Væverske i Vrønding uægte - Niels, udlagt Rasmus Christensen landsoldat, Christen Jensens søn i Honum
11a 1727 Absolveret Tamdrup Gundel Jensdatter Oluf Lystrups søster i Vrønding, udlagt Christian Frederik de Boyslef på Basnæs på Sjælland
11b 1727 Trolovet Hvirring Jens Jørgensen i Honum og Anne Jeppesdatter i Honum
11b 1727 Trolovet Hornborg Niels Mikkelsen i Uldum og Johanne Hansdatter i Kalhave
11b 1727 Døbt Tamdrup Rasmus Rasmussen i Vinten - Karen
12a 1727 Døbt Hornborg Anders Nielsen i Kalhave - Anne
12a 1727 Døbt Tamdrup Morten Knudsen i Stampe Mølle - Knud
12a 1727 Døbt Hornborg Jens Jeppesen i Hornborg Mølle - Jens
12a 1727 Begravet Tamdrup Anders Pedersen i Vrønding
12a 1727 Begravet Hvirring Hans Jensens moder i Kodallund Karen Jensdatter
12b 1727 Begravet Hvirring Anders Nielsens moder i Trebjerg Anne Jensdatter
12b 1727 Døbt Tamdrup Peder Lauridsen i Lund - Peder
12b 1727 Døbt Tamdrup Jens Sørensen den lille i Enner - Søren
12b 1727 Døbt Tamdrup Søren Clemensen i Vinten - Laurids
12b 1727 Døbt Tamdrup Christen Nielsen i Vrønding - Maren
12b 1727 Døbt Hvirring Jacob Mortensen i Hvirring - Anne Marie
13a 1727 Begravet Tamdrup Niels Knudsen eneste barn i Vinten
13a 1727 Begravet Tamdrup Niels Maltesens hustru i Vrønding Anne Jensdatter
13a 1727 Begravet Tamdrup Bodil Væverskes uægte søn i Vrønding Niels
13a 1727 Begravet Tamdrup Jørgen Lauridsens navnløse barn i Vrønding
13a 1727 Begravet Tamdrup Søren Rasmussen Niels Christophersens stedfader i Kørup
13a 1727 Døbt Hvirring Hans Jensen i Kodallund - Karen
13a 1727 Absolveret Hvirring Mikkel Pedersen ladefoged på Rask for 6 bud
13a 1727 Trolovet Hvirring Jørgen Pedersen og Maren Jensdatter begge i Honum
13b 1727 Døbt Hornborg Søren Mikkelsen i Hornborg - Mikkel
13b 1727 Døbt Hornborg Søren Hansen i Hornborg - Hans
13b 1727 Døbt Tamdrup Peder Hansen i Vinten - Karen
13b 1727 Døbt Tamdrup Anne Hansdatter, Jens Jørgensens kones søster i Lund uægte - Hans, udlagt Valentin soldat, løjtnanten i Vrøndings søn
13b 1727 Døbt Tamdrup Peder Eriksen i Kørup - Anne
14a 1727 Copuleret Hvirring Søren Nielsen i Haurum og Kirsten Jens Møllers datter i Rask Mølle
14a 1727 Trolovet Tamdrup Jens Samuelsen i Vrønding og Mette Madsdatter som har tjent Søren Clemensen i Vinten
14a 1727 Døbt Hornborg Jacob Sørensen i Haurum - Anne
14a 1727 Døbt Tamdrup Anders Lauridsen Blirup i Vrønding - Mette Cathrine
14a 1727 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Kørup - Jens
14b 1727 Absolveret Tamdrup Anne Hansdatter, Jens Jørgensens kones søster i Lund, udlagde Valentin soldat
14b 1727 Copuleret Hvirring Jørgen Pedersen og Maren Jensdatter begge i Honum
14b 1727 Copuleret Tamdrup Peder Jensen i Kørup og Kirsten Iversdatter i Kørup
14b 1727 Begravet Hvirring Rasmus Jensens søn i Boring Hans
14b 1727 Trolovet Tamdrup Erik Lauridsen i Kørup og Mads Terkelsens enke Anne Stephensdatter
14b 1727 Trolovet Hornborg Poul Christensen i Hornborg og Mette Jensdatter Karen Møllers datter i Hornborg
14b 1727 Døbt Hornborg Kirsten Nielsdatter Niels Thomsens datter i Kalhave uægte - Karen, udlagt Johan Ravns søn Peder i Boring
14b 1727 Begravet Tamdrup Christen Nielsens yngste datter i Vrønding Maren
15a 1727 Begravet Tamdrup Frands Jensen i Kørup
15a 1727 Døbt Hvirring Christen Sørensen i Boring - Iver
15a 1727 Begravet Hvirring Christen Sørensens yngste søn i Boring Iver
15a 1727 Begravet Tamdrup Anne Hansdatters uægte søn i Lund Hans
15a 1727 Begravet Hornborg Jens Christensen Anne Mouritsdatters ældste søn i Hornborg
15a 1727 Begravet Hornborg Anders Mikkelsens søn i Hornborg Mikkel 2 år som druknede i møddingen i gården
15a 1727 Begravet Tamdrup Christen Pedersens yngste og eneste søn i Lund
15a 1727 Begravet Tamdrup Peder Skrædder i Lund
15b 1727 Begravet Hornborg Mourits Christensen Anne Mouritsdatters søn i Hornborg
15b 1727 Begravet Hvirring Hans Jørgensens steddatter i Hvirring Anne Nielsdatter pige og ugift
15b 1727 Døbt Tamdrup Mette Andersdatter enke fra Uldum og Peder Haustrup i Vrønding hans kones søster - Knud
15b 1727 Absolveret Hornborg Anders Mikkelsen og hustru hvis søn druknede
15b 1727 Absolveret Hvirring Mogens Madsen i Hvirring for 6 bud
16a 1727 Døbt Tamdrup Peder Nielsen Knudsen i Vrønding - Kirsten
16a 1727 Døbt Hornborg Stephen Christensen i Haurum - Anne
16a 1727 Døbt Hornborg Frands Christensen i Hornborg - Peder
16a 1727 Copuleret Hornborg Poul Christensen og Mette Jensdatter i Hornborg
16b 1727 Trolovet Tamdrup Anders Sørensens søn i Trebjerg og Mikkel Pedersens datter i Molger
16b 1727 Døbt Tamdrup Jens Enevoldsen Bødker i Enner - Søren
16b 1727 Døbt Hornborg Poul Christensen i Hornborg - Mette
16b 1727 Copuleret Hornborg Niels Mikkelsen i Uldum og Johanne Nielsdatter i Kalhave
16b 1727 Begravet Hvirring Mads Pedersens stedsøn i Kodallund Hans Jensen 19 år
16b 1727 Begravet Tamdrup Markvard Dal i Lund
16b 1727 Begravet Tamdrup Anne Pedersdatter i Kørup
16b 1727 Begravet Tamdrup Maren Sommers i Vinten
16b 1727 Begravet Tamdrup Hans Olesen Svane i Tamdrup Bisgård 76 år
17a 1727 Copuleret Tamdrup Niels Knudsen af Nim og Anne Nielsdatter i Vrønding
17a 1727 Copuleret Hornborg Terkel Eriksen i Hornborg og Kirsten Nielsdatter Terkel Lauridsens enke i Hornborg
17a 1727 Trolovet Tamdrup Søren Hansen af Bredballe og Mette Enevoldsdatter, Enevold Bødkers datter i Enner
17a 1727 Døbt Hvirring Jørgen Pedersen i Honum - Iver
17b 1727 Døbt Hvirring Søren Pedersen i Hvirring - Anne
17b 1727 Copuleret Tamdrup Jens Samuelsen i Vrønding og Mette Madsdatter
17b 1727 Begravet Hvirring Søren Pedersens yngste datter i Hvirring Anne
17b 1727 Trolovet Hvirring Stephen Rasmussen i Boring og Dorthe Hansdatter i Boring
17b 1727 Begravet Hornborg Laurids Hansen i Hornborg
17b 1727 Begravet Hornborg Jacob Sørensens ældste og eneste datter i Haurum
17b 1727 Døbt Hvirring Peder Jørgensen i Honum - Maren
17b 1727 Døbt Hornborg Peder Madsen i Kalhave - Peder
18a 1727 Trolovet Hornborg Peder Johansen Ravn og Kirsten Nielsdatter i Kalhave
18a 1727 Trolovet Tamdrup Rasmus landsoldat Christen Jensens stedsøn i Honum og Bodil Væverske i Vrønding
18a 1727 Trolovet Hvirring Laurids Pedersen i Honum og Maren Nielsdatter i Honum som er Cathrine i Kokborgs søsterdatter
18a 1727 Copuleret Hvirring Jens Jørgensen i Honum og Anne Jeppesdatter i Honum
18a 1727 Copuleret Tamdrup Erik Lauridsen i Kørup og Anne Stephensdatter i Kørup
18a 1727 Begravet Tamdrup Morten Mortensen i Enner gammel
18a 1727 Begravet Tamdrup Anders Blirups datter i Vrønding
18a 1727 Copuleret Tamdrup Christen Andersen i Trebjerg og Mikkel Pedersens datter i Molger Bodil
18a 1727 Copuleret Hvirring Stephen Rasmussen i Boring og Dorthe Hansdatter i Boring
18b 1727 Begravet Tamdrup Jens Pedersens datter i Lund Kirsten
18b 1727 Begravet Hvirring Peder Ravns datter i Boring Karen
18b 1727 Døbt Hornborg Jacob Jacobsen i Kalhave - Mads
18b 1727 Døbt Hornborg Hans Thomsen i Hornborg - Inger
18b 1727 Døbt Hvirring Jens Sørensen i Boring - Hans
19a 1727 Copuleret Tamdrup Rasmus Christensen og Bodil Nielsdatter i Vrønding
19a 1727 Begravet Hornborg Jens Sommers hjemmedøbte barn i Hornborg

19a 1728 Døbt Hornborg Thomas Holgersen i Kalhave - Jørgen
19a 1728 Døbt Tamdrup Christen Jensen i Lund - Peder
19a 1728 Begravet Tamdrup Peder Jørgensens søn i Vrønding Christen 1 år
19a 1728 Copuleret Hvirring Laurids Pedersen i Honum og Maren Nielsdatter i Honum
19a 1728 Begravet Tamdrup Mette Andersdatters søn i Vrønding Knud
19b 1728 Begravet Hornborg Anders Mikkelsens hjemmedøbte barn i Hornborg
19b 1728 Døbt Hornborg Morten Murmester i Hornborg - Johanne Marie
19b 1728 Begravet Tamdrup Niels Hansens hustru i Lund Karen Pedersdatter 60 år
19b 1728 Begravet Tamdrup Sl Niels Skrædders datter i Lund Anne 5 år
19b 1728 Begravet Hvirring Peder Marcussens kones moder i Hvirring Anne Knuds 88 år
19b 1728 Døbt Hornborg Jens Pedersen lille i Kalhave - Niels
19b 1728 Begravet Tamdrup Peder Hansens hustru i Vinten Maren Jensdatter
20a 1728 Døbt Hvirring Frands Hansen i Boring - Hans
20a 1728 Trolovet Hvirring Oluf Rasmussen og Niels Kokborgs datter Kirsten begge i Honum
20a 1728 Døbt Hornborg Peder Andersen i Flemming - Terkel
20a 1728 Begravet Hornborg Thomas Hansens datter i Hornborg Inger
20a 1728 Begravet Hornborg Thomas Holgersens søn i Kalhave Jørgen
20a 1728 Copuleret Tamdrup Anders Nielsen i Vrønding og Anne Mikkelsdatter i Vrønding, trolovede i Uldum
20a 1728 Begravet Tamdrup Kirsten Nedergårds datters uægte søn i Vrønding 3 år
20b 1728 Døbt Hvirring Christopher Nielsen i Honum - Christen
20b 1728 Døbt Tamdrup Jens Sørensen i Vrønding - Anne
20b 1728 Begravet Hornborg Peder Nielsen i Flemming 52 år
20b 1728 Begravet Tamdrup Jens Pedersens ældste og eneste datter i Lund
20b 1728 Døbt Hornborg Peiter Tambur i Hornborg - Malene Marie
20b 1728 Døbt Hornborg Terkel Eriksen i Hornborg - Jens
21a 1728 Begravet Tamdrup Mads Nielsen Vesterbo i Vrønding
21a 1728 Begravet Tamdrup Niels Marcussen i Lund
21a 1728 Absolveret Hornborg Kirsten Hansdatter i Kalhave, udlagde Søren Terkelsen, hyrdens stedsøn i Kalhave
21a 1728 Døbt Hvirring Anders Nielsen i Trebjerg - Anne
21a 1728 Døbt Tamdrup Rasmus Pedersen i Vinten - Karen
21a 1728 Begravet Hvirring Johan Ravns datters uægte barn
21a 1728 Begravet Tamdrup Christen Nielsens moder i Vrønding Kirsten Thomasdatter
21a 1728 Begravet Tamdrup Kirsten Sørensdatter Nedergård i Vrønding
21a 1728 Begravet Tamdrup Søren Lassens dødfødte barn i Vrønding
21b 1728 Døbt Tamdrup Søren Lassen i Vrønding - Niels
21b 1728 Døbt Tamdrup Thomas Bertelsen i Molger - Laurids
21b 1728 Døbt Hvirring Niels Bødker i Hvirring - Karen
21b 1728 Trolovet Tamdrup Peder Hansen i Vinten og Jørgen Thomsens kones søsterdatter i Vinten
21b 1728 Døbt Hvirring Stephen Rasmussen i Boring - Rasmus
22a 1728 Døbt Tamdrup Peder Jørgensen i Vrønding - Jørgen
22a 1728 Døbt Tamdrup Niels Knudsen i Vinten - Karen
22a 1728 Begravet Tamdrup Rasmus Møllers hustru i Vinten Elisabeth 43 år
22a 1728 Begravet Tamdrup Peder Jensens søn i Kørup Jens
22a 1728 Trolovet Tamdrup Niels Lauridsen af Korning og Anne Hansdatter i Lund, søster til Jens Jørgensens hustru i Lund
22a 1728 Trolovet Tamdrup Jensen Nielsen, Niels Maltesens søn i Vrønding og Jens Enevoldsens ældste datter i Enner
22a 1728 Døbt Tamdrup Anders Christensen i Enner - Mette
22b 1728 Døbt Tamdrup Jørgen Lauridsen i Kørup - Bodil
22b 1728 Døbt Tamdrup Søren Gravesen i Lund - Peder
22b 1728 Copuleret Tamdrup Søren Hansen kommen fra Horsens men bosat i Bredballe i Engum sogn og Mette Enevoldsdatter, Enevold Bødkers datter i Enner
22b 1728 Begravet Tamdrup Christen Jensen i Lund
22b 1728 Begravet Tamdrup Søren Lassens yngste søn i Vrønding Niels
22b 1728 Begravet Tamdrup Knud Simonsen Blirup landsoldat i Kørup
22b 1728 Trolovet Tamdrup Malte Andersen i Kørup og Frands Jensens enke Maren Pedersdatter
22b 1728 Begravet Hvirring Jens Nielsens søn i Hvirring Niels
23a 1728 Trolovet Tamdrup Rasmus Møller i Vinten og Jens Christensens datter i Vinten
23a 1728 Trolovet Hvirring Offer Nielsen i Hvirring og Maren Nielsdatter, Niels Jørgensens steddatter i Hvirring
23a 1728 Absolveret Hornborg Søren Terkelsen i Kalhave for 6 bud
23a 1728 Begravet Tamdrup Christen Jørgensen i Enner
23a 1728 Trolovet Hvirring Niels Christensen Træskomand i Boring og Maren Eriksdatter som tjente Søren Andersen i Boring
23a 1728 Trolovet Hvirring Jens Christensen af Åle og Søren Lunds datter Birthe Sørensdatter i Honum, kongebrev søskendebørn
23a 1728 Trolovet Hornborg Niels Sørensen af Astrup og Hans Pedersens datter Karen Hansdatter i Rask Skovhus
23a 1728 Begravet Hvirring Niels Andersens hustru og yngste søn i Honum
23b 1728 Døbt Hvirring Hans Olesen i Boring - Henrik
23b 1728 Døbt Hvirring Søren Christensen i Hvirring - Jens
23b 1728 Døbt Hvirring Jørgen Christensen hyrde i Trebjerg - Anne Marie
23b 1728 Copuleret Tamdrup Malte Andersen og Maren Pedersdatter i Kørup
23b 1728 Begravet Hvirring Maren Hioks i Trebjerg
23b 1728 Copuleret Hornborg Niels Sørensen af Astrup og Karen Hansdatter i Rask Skovhus
23b 1728 Begravet Hvirring Stephans søn i Boring Rasmus
23b 1728 Begravet Tamdrup Rasmus Pedersens datter i Vinten Karen
24a 1728 Copuleret Tamdrup Rasmus Rasmussen i Vinten og Anne Jensdatter
24a 1728 Begravet Hvirring Anders Nielsens datter i Trebjerg Anne
24a 1728 Trolovet Hvirring Christen Smed i Hvirring og Jens Lauridsens datter Else Jensdatter i Kodallund
24a 1728 Trolovet Hvirring Anders Hansen i Hvirring og Søren Pedersens søster Anne i Hvirring
24a 1728 Døbt Hornborg Jørgen Offersen i Kalhave - Terkel
24a 1728 Døbt Hvirring Peder Skrædder i Hvirring - Jens
24a 1728 Døbt Hornborg Søren Jacobsen i Hornborg - Peder
24b 1728 Begravet Tamdrup Søren Nielsens hustru i Lund Bodil Terkelsdatter 60 år
24b 1728 Begravet Hvirring Hyrdens datter i Trebjerg Anne Marie
24b 1728 Trolovet Hvirring Mikkel Andersen landsoldat og Kirsten Jørgensdatter, Maren Thomasdatters datter i Kokborg, da i Hornborg
24b 1728 Døbt Hvirring Christen Sørensen i Boring - Jørgen
24b 1728 Døbt Hornborg Jens Mikkelsen i Hornborg - Mikkel
24b 1728 Døbt Tamdrup Erik Lauridsen i Kørup - Maren
24b 1728 Begravet Tamdrup Jens Madsens navnløse barn i Vrønding
24b 1728 Begravet Tamdrup Jens Samuelsens navnløse barn i Vrønding
25a 1728 Døbt Hvirring Christen Madsen Damgård røgter på Rask i Troldhuset - Anne
25a 1728 Døbt Hvirring Søren Jørgensen i Boring - Maren
25a 1728 Døbt Hvirring Mikkel Sørensen Skrædder - Sidsel Marie
25b 1728 Døbt Tamdrup Jacob Hjulmand i Lund - Karen
25b 1728 Copuleret Hornborg Mikkel Andersen Landsoldat og Kirsten Jørgensdatter
25b 1728 Copuleret Hvirring Anders Hansen og Anne Pedersdatter begge i Hvirring
25b 1728 Døbt Hornborg Hans Nielsen i Hornborg - Mette Kirstine
25b 1728 Copuleret Hvirring Christen Smed i Hvirring og Else Jensdatter
25b 1728 Begravet Tamdrup Malte Andersens udøbte tvillingesønner i Kørup
25b 1728 Begravet Hornborg Anne Eskildsdatter i Hornborg gammel
26a 1728 Begravet Hornborg Niels Hansen, Oluf Christensens kones broder i Kalhave
26a 1728 Begravet Tamdrup Rasmus Enevoldsens kones moder i Enner
26a 1728 Døbt Hvirring Christen Andersen i Trebjerg - Niels
26a 1728 Døbt Tamdrup Anders Lauridsen Blirup i Vrønding - Kirsten
26a 1728 Copuleret Hvirring Jens Christensen af Åle og Søren Lunds datter Birthe Sørensdatter i Honum
26a 1728 Absolveret Tamdrup Ove Hansen Guldberg for uagtsomhed
27a 1728 Begravet Tamdrup Mads Nielsen i Lund
27a 1728 Begravet Tamdrup Jacob Madsen Hjulmand i Lund
27a 1728 Copuleret Tamdrup Niels Lauridsen af Korning og Anne Hansdatter i Lund
27a 1728 Copuleret Hvirring Niels Christensen Træskomand i Boring og Maren Eriksdatter i Boring
27a 1728 Trolovet Hornborg Knud Pedersen Vindelev og Kirsten Christensdatter i Hornborg, Christen Henriksen Hyrdes datter af Haurum
27a 1728 Trolovet Tamdrup Morten Mortensen og sl. Mads Nielsens datter Anne i Lund
27a 1728 Døbt Hvirring Hans Jensen i Trebjerg - Jens
27a 1728 Begravet Hvirring Jens Lauridsens hustru i Kodallund Karen Mortensdatter
27b 1728 Copuleret Tamdrup Peder Hansen i Vinten og Kirsten Hansdatter i Vinten
27b 1728 Døbt Hornborg Jacob Sørensen i Haurum - Anne
27b 1728 Døbt Hornborg Niels Grolsted sergiant i Hornborg - Kirsten
27b 1728 Døbt Tamdrup Antonius i Vrønding - Poul
27b 1728 Døbt Hvirring Niels Nielsen Møller i Boring - Anne
27b 1728 Copuleret Tamdrup Jens Nielsen, Niels Maltesens søn i Vrønding og Jens Enevoldsens datter i Enner
28a 1728 Copuleret Hornborg Niels Nielsen i Hvirring og Peder Nielsens enke Maren Nielsdatter i Flemming
28a 1728 Begravet Tamdrup Claus Hansens barn i Enner 2 år
28a 1728 Døbt Hornborg Søren Nielsen i Haurum - Niels
28a 1728 Copuleret Tamdrup Morten Mortensen og Anne Madsdatter i Lund
28a 1728 Begravet Hornborg Peder Iversen soldat i Hornborg gammel
28a 1728 Trolovet Hornborg Peder Thomasen af Kragelund og sl. Peder Mikkelsens datter Karen i Kalhave
28a 1728 Døbt Hvirring Jens Nielsen i Hvirring - Søren
28b 1728 Copuleret Hornborg Knud Pedersen Vindelev og Kirsten Christensdatter i Hornborg, gl. Christen Henriksen Hyrdes datter af Haurum
28b 1728 Begravet Hornborg Jørgen Offersens ældste og eneste datter i Kalhave
28b 1728 Døbt Hornborg Jens Christensen Sommer i Hornborg - Christen
28b 1728 Copuleret Hvirring Offer Nielsen og Maren Nielsdatter i Hvirring
28b 1728 Døbt Tamdrup Peder Eriksen i Kørup - Jonas
29a 1728 Begravet Hornborg Mikkel Andersen grenaders tvillingedatter Maren
29a 1728 Begravet Hvirring Peder Skrædders søn i Hvirring Jens
29a 1728 Copuleret Hvirring Oluf Rasmussen og Kirsten Nielsdatter begge i Honum
29a 1728 Døbt Tamdrup Hans Nielsen i Vrønding - Malte
29a 1728 Døbt Tamdrup Rasmus Christensen soldat i Vrønding - Christen
29a 1728 Døbt Tamdrup Juul Christensen i Vrønding - Søren

29b 1729 Begravet Tamdrup Jens Bonde hos Mikkel Jensen i Enner
29b 1729 Døbt Hornborg Stephen Christensen i Haurum - Bodil
29b 1729 Begravet Hornborg Jens Brixens søn i Hornborg - Thomas
29b 1729 Begravet Hvirring Niels Andersen i Honum
29b 1729 Trolovet Tamdrup Peder Rasmussen Rask og Søren Pedersen husmands enke Abelone (i Tamdrup sogn)
29b 1729 Begravet Hornborg Rasmus Sørensen en fattig stodder og aftakket soldat født ved Randers og død hos Mads Brixen i Hornborg
29b 1729 Begravet Tamdrup Rasmus Sørensen i Tamdrupgård
29b 1729 Døbt Hornborg Mikkel Andersen landsoldat i Flemming - Jørgen
30a 1729 Døbt Hornborg Thomas Hansen i Hornborg - Hans
30a 1729 Trolovet Tamdrup Peder Jensen rytter født i Dørup og Jacob Danielsens datter Anne
30a 1729 Begravet Tamdrup Clemen Sørensen i Vrønding 94 år
30a 1729 Begravet Tamdrup Jens Sørensens hustru i Vrønding Maren Nielsdatter 39 år
30a 1729 Begravet Tamdrup Peder Lauridsens yngste og mindste barn i Lund
30a 1729 Trolovet Tamdrup Niels Hansen i Lund og Mette Andersdatter i Vinten
30b 1729 Døbt Tamdrup Jens Smed i Lund - Christen
30b 1729 Døbt Tamdrup Morten Mortensen i Lund - Anne
30b 1729 Trolovet Tamdrup Mikkel Hansen tjenende på Årupgård og Thomas Snedkers enke Mette Christensdatter i Lund
30b 1729 Begravet Hvirring Christen Smeds tvillinger i Hvirring Maren og Karen
30b 1729 Begravet Hvirring Hans Pedersen i Honum 34 år
30b 1729 Begravet Hornborg Anders Christensen i Flemming
30b 1729 Døbt Tamdrup Mikkel Jensen i Enner - Bodil
31a 1729 Trolovet Hvirring Peder Thomsen præstens avlskarl og Anne Margrethe Jensdatter som tjente i præstegården
31a 1729 Copuleret Hornborg Peder Madsen af Kragelund og sl. Peder Mikkelsens datter Karen i Kalhave
31a 1729 Trolovet Hornborg Enevold Jensen af Torp og Mette Jensdatter, Jens Knudsens datter i Flemming
31a 1729 Begravet Hornborg Peder Jensen, Frands Pedersens fader (i Hornborg sogn)
31a 1729 Begravet Hornborg Mette Hermansdatter, Terkel Eriksens kones moder (i Hornborg sogn)
31a 1729 Begravet Tamdrup Jens Jensen Thorsens datter i Vrønding Mette
31a 1729 Begravet Hvirring Jørgen Jensens kones moder i Kokborg
31a 1729 Copuleret Tamdrup Peder Rasmussen Rask og Søren Pedersen husmands enke Abelone (i Tamdrup sogn)
31a 1729 Begravet Hvirring Margrethe Madsdatter den gamle degnekone
31b 1729 Døbt Tamdrup Anders Nielsen i Vinten - Mads
31b 1729 Døbt Tamdrup Rasmus Jensen i Lund - Maren
31b 1729 Døbt Tamdrup Rasmus Skrædder i Lund - Kirsten
31b 1729 Trolovet Tamdrup Rasmus Sørensen af Sattrup og Margrethe Jørgensdatter sl. Jørgen Lauridsens datter i Vrønding
31b 1729 Copuleret Hvirring Peder Thomsen og Anne Margrethe Jensdatter begge tjenende i præstegården
32a 1729 Begravet Tamdrup Peder Eriksens ældste datter i Kørup
32a 1729 Begravet Tamdrup Peder Nielsen i Lund 57 år
32a 1729 Døbt Tamdrup Peder Smeds søn i Vrønding - Jens
32a 1729 Døbt Hornborg Frands Pedersen i Hornborg - Peder
32a 1729 Døbt Hornborg Thomas Holgersen i Kalhave - Jørgen
32a 1729 Begravet Tamdrup Karen Lauridsdatter hos Jens Gedved i Vrønding gammel
32a 1729 Begravet Tamdrup Anders Nielsens yngste søn i Vinten Mads
32a 1729 Begravet Hornborg Jens Marcussen i Hornborg
32b 1729 Døbt Hornborg Peder Hansen i Hornborg - Hans
32b 1729 Begravet Hornborg Terkel Pedersens kones moster i Flemming
32b 1729 Copuleret Tamdrup Mikkel Hansen og Thomas Snedkers enke Mette Christensdatter i Lund
32b 1729 Døbt Hornborg Niels Jacobsen i Kalhave - Mikkel
32b 1729 Døbt Tamdrup Peder Hansen i Vinten - Hans
32b 1729 Døbt Hvirring Peder Pedersen, Pedr Jensens søn i Hvirring som tjente i Boring - Peder
32b 1729 Døbt Hvirring Peder Thomsen da boende i Barrit - Dorthe
33a 1729 Begravet Hvirring Mads Jensens hustru i Hvirring Anne Clemensdatter 72 år
33a 1729 Begravet Hvirring Hans Nielsens hustru i Honum Karen Clausdatter 80 år
33a 1729 Begravet Hornborg Margrethe Tyrrisdatters datter i Hornborg
33a 1729 Copuleret Tamdrup Niels Hansen og Mette Andersdatter i Lund
33a 1729 Begravet Hornborg Peder Andersen i Flemming 65 år
33a 1729 Begravet Hvirring Søren Pedersens datter i Hvirring Maren
33a 1729 Begravet Hornborg Birthe Jensdatter i Østergård i Hornborg
33a 1729 Begravet Hornborg Christen Terkelsens hustru i Flemming Maren Jensdatter
33a 1729 Døbt Hvirring Stephen Rasmussen i Boring - Rasmus
33a 1729 Døbt Tamdrup Sl. Christen Andersen i Vrønding - Christen
33b 1729 Trolovet Tamdrup Morten Jensen i Kørup og Else Jensdatter i Lund
33b 1729 Begravet Tamdrup Christen Andersen i Vrønding
33b 1729 Begravet Tamdrup Smedens yngste søn i Vrønding Jens
33b 1729 Begravet Tamdrup Mikkel Jensens yngste datter i Enner Bodil
33b 1729 Begravet Tamdrup Peder Jørgensens søn i Vrønding Jørgen
33b 1729 Copuleret Hornborg Enevold Jensen af Torp og Mette Jensdatter, Jens Knudsens datter i Flemming
33b 1729 Copuleret Hornborg Peder Mule af Horstens og Rasmus Nielsens datter i Klags Mølle Kirsten
33b 1729 Copuleret Tamdrup Peder Jensen og Anne Jacobsdatter i Enner
33b 1729 Copuleret Hvirring Niels Jensen og Anne Cathrine i Kodallund
33b 1729 Døbt Hvirring Niels Bødker i Hvirring - Kirsten
33b 1729 Begravet Hvirring Mads Jensen i Hvirring
34a 1729 Begravet Tamdrup Søren Jensen i Vinten
34a 1729 Begravet Hvirring Niels Jørgensen i Hvirring
34a 1729 Døbt Hornborg Jens hyrde i Hornborg - Johanne
34a 1729 Døbt Hvirring Jacob Mortensen i Hvirring - Morten
34a 1729 Absolveret Hvirring Mette Pedersdatter sl. Peder Mikkelsens datter i Hvirring som havde tjent sl. Hans Friis enke i Boring, udlagt Søren Hansen Friis i Boring
34a 1729 Døbt Hvirring Jens Jørgensen i Honum - Anne Margrethe
34a 1729 Copuleret Tamdrup Oluf Terkelsen i Vrønding og Else Madsdatter i Vrønding
34b 1729 Døbt Hvirring Offer Nielsen i Hvirring - Niels
34b 1729 Døbt Tamdrup Søren Jensen (Rasmus Jensens broder på Årupgård) da i Kørup - datter, navn ikke noteret
34b 1729 Begravet Hornborg Niels Smeds hustru i Hornborg
34b 1729 Døbt Hvirring Peder Madsen i Hvirring hans gifte og af manden forladte søster - Anne
34b 1729 Døbt Hvirring Ove Nielsen i Trebjerg - Peder
34b 1729 Døbt Tamdrup Rasmus Rasmussen i Vinten - Jens
34b 1729 Døbt Hornborg Peder Madsen i Kalhave - Peder
35a 1729 Absolveret Hvirring Søren Hansen Friis for 6 bud
35a 1729 Begravet Hvirring Peder Jørgensen i Honum
35a 1729 Trolovet Tamdrup Christen Terkelsen i Flemming og Karen Hansdatter Peder Madsens steddatter i Molger
35a 1729 Copuleret Tamdrup Morten Jensen og Else Jensdatter i Kørup
35a 1729 Begravet Hornborg Jens Rasmussen af Låsby sogn og by en fattig og aftakket rytter på vej hjem fra Fyn, død i Kalhave
35a 1729 Døbt Hornborg Søren Nielsen Kjær i Hornborg - Anne
35a 1729 Trolovet Tamdrup Anders Pedersen og Ellen Jensdatter sl. Rasmus Sørensens enke i Tamdrupgård
35b 1729 Døbt Tamdrup Peder Jørgensen i Vrønding - Christen
35b 1729 Begravet Hornborg Søren Pedersen i Kalhave
35b 1729 Begravet Hvirring Rasmus Smeds søn i Honum Niels
35b 1729 Begravet Hornborg Jens Pedersen i Kalhave
35b 1729 Absolveret Hvirring Mikkel Madsens datter i Honum Margrethe, udlagt Niels Hansen tjenende på Hammergård
35b 1729 Døbt Tamdrup Jens Jensen Thorsen i Vrønding - Otte
35b 1729 Døbt Tamdrup Rasmus Pedersen i Vinten - Karen
35b 1729 Begravet Hornborg Søren Mikkelsens hustru i Hornborg
36a 1729 Døbt Tamdrup Søren Clemensen i Vinten - Søren
36a 1729 Døbt Tamdrup Oluf Lystrup i Vrønding - Albert
36a 1729 Døbt Tamdrup Morten Jensen i Kørup - Jens
36a 1729 Døbt Hvirring Margrethe, Mikkel Madsens datter i Honum, uægte - Anne Elisabeth
36a 1729 Trolovet Hvirring Morten Jensen i Molger og Maren Madsdatter Huls sl. Hans Christensens enke i Trebjerg
36a 1729 Trolovet Hornborg Otte Christian Jensen korporal i Hornborg og Kirsten, Jens Møllers datter i Hornborg
36b 1729 Trolovet Hvirring Albert Nielsen og Johanne Bertelsdatter i Trebjerg
36b 1729 Døbt Hornborg Søren Mikkelsen i Hornborg - Mikkel
36b 1729 Døbt Tamdrup Morten Hansen i Lund - Anders
36b 1729 Døbt Tamdrup Søren Nielsen Lassen i Vrønding - Karen
36b 1729 Copuleret Tamdrup Christen Terkelsen i Flemming og Karen Hansdatter i Molger
36b 1729 Begravet Tamdrup Anne Lauridsdatter den lokkede? i Enner
36b 1729 Begravet Tamdrup Mikkel Jensens datter i Enner Elisabeth
36b 1729 Begravet Hvirring En gammel fattig mand fra Liim?, død i Honum
37a 1729 Trolovet Tamdrup Niels Assersen fra Træden og Birthe, Jørgen Henriksens ældste datter i Enner
37a 1729 Begravet Tamdrup Mogens Jensens moder i Molger Karen Mogensdatter
37a 1729 Begravet Hornborg Morten Mortensen Bonde i Kalhave
37a 1729 Døbt Hornborg Poul Christensen i Hornborg - Anne
37a 1729 Begravet Hornborg Peder Madsens yngste søn i Kalhave Peder
37a 1729 Begravet Hornborg Søren Mikkelsens sidste barn Mikkel
37a 1729 Copuleret Tamdrup Rasmus Sørensen af Sattrup og Margrethe sl. Jørgen Lauridsens datter i Vrønding
37a 1729 Døbt Hvirring Bertel Pedersen i Honum - Niels
37b 1729 Døbt Hvirring Peder Skrædder i Hvirring - Jens
37b 1729 Døbt Hvirring Anders Nielsen i Trebjerg - Anne Marie
37b 1729 Copuleret Tamdrup Anders Pedersen og Ellen Jensdatter sl. Rasmus Sørensens i Tamdrupgård
37b 1729 Døbt Hornborg Niels Smed i Kalhave - Søren
37b 1729 Copuleret Hornborg Otte Christian Jensen korporal og Kirsten Jensdatter i Hornborg
37b 1729 Begravet Hornborg Christen Terkelsen i Flemming
37b 1729 Døbt Tamdrup Morten Bonde i Kørup - Peder
37b 1729 Copuleret Hvirring Morten Jensen og Maren Huls i Trebjerg
37b 1729 Begravet Hvirring Anders Kokborgs hjemmedøbte datter i Honum
38a 1729 Døbt Hornborg Thomas Mikkelsen i Hornborg - Mikkel
38a 1729 Døbt Hvirring Peder Skrædder i Honum - Viveke
38a 1729 Døbt Hvirring Niels Mullerup hyrde i Hvirring - Anne
38a 1729 Døbt Tamdrup Peder Nielsen i Enner - Rasmus
38a 1729 Copuleret Hvirring Albert Hyrde i Trebjerg og Johanne Bertelsdatter
38a 1729 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Enner - datter, navn ikke noteret
38b 1729 Begravet Hvirring Christen Sørensen i Hvirring gammel
38b 1729 Døbt Hornborg Jens Pedersen i Haurum - Karen
38b 1729 Døbt Tamdrup Claus Hansen i Enner - Anne Kirstine
38b 1729 Begravet Hornborg Jørgen Svanholms hustru i Lille Mølle Mette Brun

39a 1730 Trolovet Hornborg Peder Christensen Tørslev landsoldat og Anne Sørensdatter med skudsmål fra Hatting
39a 1730 Begravet Hornborg Jens Østergårds datter Gertrud
39a 1730 Begravet Hornborg Søren Jacobsen i Hornborg
39a 1730 Døbt Hornborg Peder Tørslev i Hornborg - Maren
39a 1730 Copuleret Tamdrup Niels Assersen fra Træden og Birthe, Jørgen Henriksens ældste datter i Enner
39a 1730 Begravet Tamdrup sl. Jacob Hjulmand i Lund hans enkes broder en aftakket matros
39a 1730 Begravet Tamdrup Claus Hansens datter i Enner Anne
39a 1730 Døbt Hornborg Jørgen Svanholm i Lille Mølle - Henrik
39a 1730 Begravet Hornborg Frands Christensens dødfødte barn i Hornborg
39b 1730 Begravet Hornborg Jens Østergårds ældste datter Kirsten
39b 1730 Døbt Hvirring Jørgen Hyrde i Trebjerg - Søren
39b 1730 Døbt Hvirring Jens Sørensen i Boring - Søren
39b 1730 Begravet Hvirring Joens vanføre steddatter i Honum
39b 1730 Begravet Hornborg Morten Knudsens ældste søn Mikkel
39b 1730 Trolovet Hornborg Morten Mikkelsen Østergård i Hornborg og sl. Jens Pedersens ældste steddatter Karen i Kalhave
39b 1730 Copuleret Hornborg Peder Tørslev og Anne Sørensdatter i Hornborg
39b 1730 Copuleret Hvirring Peder Ravn i Boring og Kirsten Nielsdatter
39b 1730 Trolovet Tamdrup Morten Jensen Rørbæk landsoldat og Anne Lauridsdatter i Lund
40a 1730 Trolovet Hvirring Mogens Madsen og Maren Kjeldsdatter sl. Niels Jørgensens enke
40a 1730 Trolovet Tamdrup Peder Jensen i Vinten og sl. Søren Jensens yngste datter, kongebrev
40a 1730 Begravet Hornborg Jens Christensen Snedker i Hornborg
40a 1730 Begravet Hornborg Laurids en landsoldat som tjente Peder Hansen Skovfoged
40a 1730 Døbt Tamdrup Malte Andersen i Kørup - Peder og Kirsten
40a 1730 Begravet Hornborg Thomas Holgersens datter i Kalhave
40a 1730 Døbt Hvirring Jørgen Pedersen i Honum - Anne Margrethe
40a 1730 Begravet Tamdrup Peder Skomagers hustru i Vrønding
40b 1730 Begravet Hornborg Christen Sørensen i Kalhave
40b 1730 Begravet Tamdrup Jens Nielsen Maltesens nyfødte datter i Vrønding Anne
40b 1730 Døbt Tamdrup Christen Sørensens ældste datter i Vrønding uægte - Bodil, besovet i Horsens af en rytter
40b 1730 Døbt Tamdrup Sidsel Mortensdatter i Enner uægte - Anne, hendes mand rejst for 9-10 år siden og har nu ladet sig bedrage af hyrden i Enner Rasmus Johansen en gift mand
40b 1730 Begravet Tamdrup Mogens Jensens datter i Molger Karen
40b 1730 Trolovet Hvirring Niels Jørgensen af Nim og Mette Jens Sørensens datter i Honum
40b 1730 Døbt Hornborg Søren Hansen i Hornborg - Peder
40b 1730 Begravet Hornborg Hans Nielsen fra Nim en gammel mand som tjente Jens Møller i Hornborg
41a 1730 Begravet Hornborg Jørgen Christensen Kandmand i Hornborg gammel
41a 1730 Begravet Hornborg Anders Nielsens moder i Kalhave
41a 1730 Begravet Hvirring Peder Nielsen Kørup i Boring
41a 1730 Begravet Hvirring Bodil Knudsdatter, Erik Jensens kones moder i Boring
41a 1730 Begravet Hvirring Peder Skrædders datter i Honum
41a 1730 Døbt Hvirring Abelone Madsdatter, Mads Bruns datter i Hvirring uægte - Anne, besovet på Mattrup
41a 1730 Copuleret Tamdrup Morten Jensen Rørbæk landsoldat og Anne Lauridsdatter i Lund
41a 1730 Døbt Tamdrup Niels Hansen i Lund - Karen
41b 1730 Begravet Hvirring Hyrden fra Flemming nu i Honum
41b 1730 Begravet Hornborg Anders Mikkelsens hustru i Hornborg
41b 1730 Begravet Tamdrup Ole Jensen hos Peder Eriksen i Kørup
41b 1730 Begravet Hvirring Mikkel Sørensen i Honum
41b 1730 Trolovet Hvirring Jens Jensen i Honum og sl. Mikkel Sørensens yngste datter Margrethe
41b 1730 Døbt Tamdrup Anders Nielsen i Vinten - Mikkel
41b 1730 Døbt Hvirring Søren Christensen i Hvirring - Christen
41b 1730 Begravet Hvirring Jens Sørensens yngste søn i Boring
41b 1730 Døbt Hornborg Anders Mikkelsen i Hornborg - Mikkel
42a 1730 Begravet Tamdrup Søren Clemensens søn i Vinten Clemen
42a 1730 Begravet Tamdrup Niels Hansens datter i Lund Karen
42a 1730 Absolveret Tamdrup Sidsel Mortensdatter i Enner, udlagt Rasmus Johansen hyrde i Enner
42a 1730 Absolveret Tamdrup Johanne Nielsdatter hyrdens steddatter i Molger besovet i Hylke sogn, udlagt Poul Mikkelsen som tjente i Ringkloster
42a 1730 Begravet Hvirring Jacob Nielsen Friis i Boring
42a 1730 Døbt Hvirring Laurids Pedersen i Honum - Birthe
42a 1730 Copuleret Hornborg Morten Mikkelsen i Hornborg og Karen Jensdatter Brun i Kalhave
42a 1730 Døbt Hvirring Jens Pedersen i Boring - Mads
42b 1730 Copuleret Hvirring Niels Jørgensen af Nim og Mette Jens Sørensens datter i Honum
42b 1730 Copuleret Tamdrup Peder Jensen i Vinten og Kirsten Sørensdatter i Vinten
42b 1730 Trolovet Tamdrup Peder Jensen af Snede sogn og Abelone Sørensdatter i Lund
42b 1730 Begravet Tamdrup Jørgen Henriksens ældste søn i Enner Søren
42b 1730 Døbt Tamdrup Peder Smed i Vrønding - Jens
42b 1730 Begravet Hvirring Jens Pedersens yngste søn i Boring Hans
42b 1730 Absolveret Tamdrup Rasmus Johansen hyrde i Enner for 6 bud
42b 1730 Trolovet Hvirring Niels Terkelsen i Kalhave og Karen Pedersdatter hyrdeenke i Honum
42b 1730 Døbt Tamdrup Johanne Nielsdatter i Molger uægte - Maren, udlagt Poul Mikkelsen
43a 1730 Døbt Hvirring Jørgen Jensen i Kokborg - Mette
43a 1730 Copuleret Hvirring Jens Jensen og Margrethe Mikkelsdatter i Honum
43a 1730 Døbt Hornborg Anders Nielsen i Kalhave - Kirsten
43a 1730 Døbt Tamdrup Morten Jensen i Lund - Anne Kirstine
43a 1730 Copuleret Hvirring Mogens Madsen og Maren Kjeldsdatter i Hvirring
43a 1730 Døbt Hornborg Niels Jacobsen i Kalhave - Maren
43a 1730 Begravet Hvirring Jens Nielsens nyfødte og hjemmedøbte søn i Hvirring Niels
43b 1730 Døbt Hornborg Jacob Jacobsen i Kalhave - Maren
43b 1730 Døbt Hornborg Morten Knudsen soldat i Hornborg - Mette
43b 1730 Døbt Hvirring Christopher i Honum - Christen
43b 1730 Døbt Hornborg Oluf Terkelsen i Flemming - Maren
43b 1730 Døbt Tamdrup Peder Jensen og Kirsten Iversdatter i Lund - Jens
43b 1730 Begravet Hvirring sl. Peder Skrædders yngste søn i Hvirring Jens
44a 1730 Døbt Hornborg Otte Christian Korporal - Dorthe
44a 1730 Døbt Tamdrup Mathias Høeg en aftakket kuraser nu i Stampe Mølle - Susanne
44a 1730 Døbt Hornborg Søren Terkelsen hyrde i Flemming - Kirsten og Johanne
44a 1730 Døbt Tamdrup Christen Pedersen i Lund - Peder
44a 1730 Døbt Tamdrup Jørgen Simonsen i Kørup - Rasmus
44b 1730 Begravet Hornborg Anne Mouritsdatter Høyer
44b 1730 Trolovet Hornborg Niels Falsen af Horsens og Anne Nielsdatter sl. Jens Snedkers enke
44b 1730 Begravet Hvirring Christen Sørensens nyfødte og hjemmedøbte barn i Boring
44b 1730 Begravet Hvirring Christen Andersens nyfødte og hjemmedøbte søn i Trebjerg Anders
44b 1730 Døbt Hornborg Jørgen Offersen i Kalhave - Offer
44b 1730 Begravet Tamdrup Christen Pedersens søn i Lund Peder
44b 1730 Begravet Tamdrup Thomas Bertelsens søn i Molger Laurids
44b 1730 Trolovet Hornborg Jacob Jacobsen landsoldat og Mette Jensdatter i Hornborg
44b 1730 Begravet Tamdrup Thomas Bertelsens søn i Molger Frands
45a 1730 Døbt Tamdrup Niels Lauridsen i Stampe Mølle - Laurids
45a 1730 Døbt Hvirring Mikkel Sørensen Skrædder i Honum - Anne
45a 1730 Begravet Hornborg Mads Hyrdes hustru Karen Jensdatter
45a 1730 Begravet Tamdrup Thomas Bertelsen i Molger
45a 1730 Copuleret Hornborg Niels Falsen snedker i Hornborg og Anne Nielsdatter i Hornborg
45a 1730 Copuleret Tamdrup Peder Jensen Krollerup og Abelone Sørensdatter i Lund
45a 1730 Copuleret Hornborg Jacob Jacobsen landsoldat og Mette Jensdatter begge i Hornborg
45a 1730 Copuleret Hvirring Niels Terkelsen hyrde i Honum og Karen Pedersdatter i Honum
45b 1730 Trolovet Hvirring Niels Ebbesen landsoldat og Anne Jørgensdatter sl. Clemen Hyrdes enke i Hvirring
45b 1730 Trolovet Hvirring Rasmus Pedersen landsoldat og Birthe Andersdatter begge i Hvirring
45b 1730 Døbt Hvirring Søren Pedersen i Hvirring - Jens
45b 1730 Begravet Hvirring Søren Christensens søn i Hvirring Christen
45b 1730 Begravet Tamdrup Peder Lauridsens hustru i Lund
45b 1730 Begravet Tamdrup Søren Nielsens søster i Lund
45b 1730 Begravet Hvirring Knud Bødker i Hvirring
45b 1730 Døbt Hvirring Christen Smed i Hvirring - Karen
45b 1730 Døbt Tamdrup Peder Hansen i Vinten - Anders
46a 1730 Begravet Tamdrup Mads Nielsens enke i Lund
46a 1730 Copuleret Hvirring Niels Ebbesen og Anne Jørgensdatter i Hvirring
46a 1730 Døbt Tamdrup Niels Knudsen i Vinten - Knud
46a 1730 Døbt Tamdrup Peder Jørgensen i Vrønding - Jørgen
46a 1730 Døbt Hvirring Hans Jensen i Trebjerg - Anne
46a 1730 Begravet Hornborg Jens Bisgårds datter i Kalhave Maren
46a 1730 Copuleret Hvirring Rasmus Pedersen og Birthe Andersdatter begge i Hvirring
46a 1730 Begravet Hornborg Peder Hansens dødfødte barn i Hornborg

46b 1731 Trolovet Hvirring Søren Onsted Christensen og Christen Østergårds kones søster i Hvirring
46b 1731 Begravet Hvirring Anders Sørensen i Trebjerg
46b 1731 Begravet Hornborg Simon Skrædders hustru i Hornborg Kirsten Lauridsdatter
46b 1731 Begravet Tamdrup Peder Nielsens barn i Vrønding
46b 1731 Begravet Tamdrup Søren Jensens datter i Kørup Sidsel
46b 1731 Absolveret Tamdrup Margrethe Lauridsdatter i Lund for anden gang, hun løb bort med en af de svenske fanger for 11 år siden
46b 1731 Døbt Tamdrup Jens Madsen i Vrønding - Christen
47a 1731 Begravet Tamdrup Niels Pedersens stedsøn i Molger Jens Nielsen 26 år
47a 1731 Begravet Tamdrup Peder Eriksens søn i Kørup Jonas
47a 1731 Begravet Tamdrup Søren Gravesens søn i Lund Peder
47a 1731 Begravet Tamdrup Rasmus Møllers dødfødte barn i Vinten
47a 1731 Begravet Hvirring Rasmus Pedersens dødfødte barn i Hvirring
47a 1731 Trolovet Hvirring Christen Grejs i Hornborg og præstens broderdatter Else Bolette
47a 1731 Døbt Hvirring Hans Olufsen i Boring - Kirsten
47a 1731 Begravet Tamdrup Mads Nielsen Iversens hustru i Vrønding Johanne Pedersdatter
47a 1731 Begravet Tamdrup Peder Hansens datter i Vinten Karen 4 år
47a 1731 Begravet Tamdrup Jens Thorsens søn i Vrønding 8 år
47b 1731 Trolovet Tamdrup Niels Jørgensen i Lund og Anne Sørensdatter kommen fra Lundum
47b 1731 Begravet Tamdrup Jens Thorsens datter i Vrønding Dorthe
47b 1731 Begravet Hvirring Christen Kjøle i Hvirring en gl aftakket rytter
47b 1731 Begravet Hornborg Anders Mikkelsens yngste barn i Hornborg
47b 1731 Døbt Tamdrup Jens Samuelsen i Vrønding - Maren
47b 1731 Døbt Hornborg Stephen i Haurum - Christen
47b 1731 Døbt Hvirring Niels Bødker i Hvirring - Anders
47b 1731 Døbt Hvirring Peder Skrædder i Honum - Viveke
48a 1731 Begravet Tamdrup Jørgen Simonsens søn i Kørup Rasmus
48a 1731 Begravet Tamdrup Jens Jørgensen Træskomands navnløse barn i Lund
48a 1731 Begravet Hornborg En gammel stodderkone fra Fyn, død hos Terkel Eriksen
48a 1731 Begravet Hornborg Jacob Jacobsen den yngres barn
48a 1731 Begravet Tamdrup Anders Thomsens søn i Enner Thomas 22 år
48a 1731 Trolovet Hvirring Peder Nielsen i Honum og Kirsten Jensdatter i Honum Østergård
48a 1731 Copuleret Tamdrup Jens Vinten den yngre i Enner og Kirsten Knudsdatter
48a 1731 Begravet Tamdrup Karen Hansdatter sl. Christen Terkelsens enke i Flemming og Peder Madsens steddatter i Molger
48b 1731 Trolovet Tamdrup Søren Nielsens ældste søn i Lund og Jens Hjulmands datter Gertrud
48b 1731 Trolovet Hornborg Jens Henriksen Hørning degn til Rimsø? og Jacob Sørensens søster i Haurum
48b 1731 Døbt Hornborg Jacob Sørensen i Haurum - Søren
48b 1731 Trolovet Hvirring Rasmus Nielsen i Boring og Johan Ravns datter
48b 1731 Trolovet Hornborg Mikkel Jensen i Kalhave og Mette Pedersdatter i Kalhave
48b 1731 Absolveret Tamdrup Søren Nielsens datter i Lund Maren, udlagde Morten Pedersen en gift mand i Lund
48b 1731 Døbt Hvirring Niels Jensen i Kodallund - Hans
48b 1731 Trolovet Hvirring Jens Nicolaisen og sl. Peder Lunds ældste datter i Honum
48b 1731 Begravet Tamdrup Mikkel Pedersen i Molger
49a 1731 Trolovet Hornborg Mads Nielsen Iversen i Vrønding og J. Brixens datter som tjente i Horsens
49a 1731 Døbt Hornborg Hyrden i Haurum - Søren
49a 1731 Døbt Hornborg Morten Murmester i Hornborg - Maren
49a 1731 Trolovet Hornborg Peder Pedersen af Uldum og Mikkel Jacobsens ældste datter i Haurum Bodil
49a 1731 Begravet Hornborg Jens Jørgensen Møllers søn Jens
49a 1731 Døbt Tamdrup Morten Jensen i Kørup - Johanne
49a 1731 Begravet Tamdrup Jørgen Simonsens 2 steddøtre
49a 1731 Begravet Tamdrup Morten Jensen Rørbæks datter i Lund
49b 1731 Copuleret Tamdrup Niels Jørgensen i Lund og Anne Sørensdatter af Lundum
49b 1731 Trolovet Tamdrup Mikkel Thomsen i Lund og Mikkel Jensens datter i Enner Edel
49b 1731 Døbt Tamdrup Maren Sørensdatter i Lund uægte - Hans, udlagt Morten Pedersen i Lund
49b 1731 Døbt Hvirring Jens Jørgensen i Honum - Maren
49b 1731 Copuleret Hvirring Rasmus Nielsen i Boring og Karen Ravn i Boring
49b 1731 Begravet Tamdrup Maltes tvillingedatter i Kørup Kirsten
49b 1731 Begravet Tamdrup Maren Sørensdatters uægte søn i Lund Hans
49b 1731 Døbt Hvirring Christen Jørgensen i Boring - Anne Margrethe
49b 1731 Døbt Hvirring Anders Kokborg i Honum - Anne
50a 1731 Døbt Hvirring Frands Hansen i Boring - Jørgen
50a 1731 Døbt Tamdrup Jens Nielsen i Vrønding - Anne
50a 1731 Døbt Hornborg Jens Pedersen i Kalhave - Karen
50a 1731 Begravet Tamdrup Søren Lauridsens hustru i Lund
50a 1731 Begravet Hornborg Hans Jensens hustru i Flemming
50a 1731 Begravet Hornborg Henrik Christensen forrige hyrdes elendige datter i Haurum
50a 1731 Trolovet Hvirring Niels Hald i Vrønding og Anne Pedersdatter i Hvirring
50a 1731 Trolovet Hvirring Mourits Poulsen af Hårup og Mads Pedersens steddatter i Kodallund Maren Jensdatter
50a 1731 Døbt Hornborg Thomas Hansen i Hornborg - Christen
50b 1731 Døbt Hornborg Knud Vindelev i Hornborg - Peder
50b 1731 Copuleret Hvirring Rasmus Jensen og Peder Skrædders enke Inger Christensdatter i Hvirring
50b 1731 Døbt Tamdrup Langeland kaptajn i Kørup Peiter Christopher
50b 1731 Trolovet Tamdrup Søren, Peder Skomagers eneste søn i Vrønding og Karen Samuelsdatter i Vrønding
50b 1731 Copuleret Hvirring Peder Nielsen i Honum og Kirsten Jensdatter i Honum
50b 1731 Copuleret Hvirring Søren Christensen Onsted og Anne Christensdatter begge i Hvirring
50b 1731 Begravet Tamdrup Anders Hansen i Kørup
50b 1731 Begravet Hvirring Christen Kjærgård i Hvirring gammel
50b 1731 Begravet Hvirring Jørgen Skomager i Honum gammel
50b 1731 Begravet Hvirring Ove Nielsens barn i Trebjerg
51a 1731 Begravet Hvirring Søren Pedersens kones sl. søster af Føvling hendes søn
51a 1731 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Lund - Jens
51a 1731 Døbt Hornborg Jens Sommer i Hornborg - Anne
51a 1731 Copuleret Hornborg Mikkel Jensen i Kalhave og Mette Pedersdatter i Flemming
51a 1731 Copuleret Hornborg Jens Henriksen Hørning og Anne Sørensdatter i Haurum
51a 1731 Begravet Hvirring Anders Nielsens barn i Trebjerg
51a 1731 Begravet Hvirring Niels Jensens barn i Kodallund
51a 1731 Begravet Tamdrup Søren Rasmussens barn i Lund
51a 1731 Copuleret Hornborg Mads Nielsen Iversen i Vrønding og Jørgen Brixens steddatter i Kalhave Gunder
51b 1731 Copuleret Hornborg Peder Pedersen af Uldum og Mikkel Jacobsens datter i Haurum Bodil
51b 1731 Copuleret Tamdrup Mikkel Thomsen i Lund og Mikkel Jensens datter i Enner Edel
51b 1731 Døbt Hvirring Rasmus Nielsen i Boring - Kirsten
51b 1731 Begravet Hvirring Anders Nielsen Ovesen i Trebjerg
51b 1731 Døbt Hornborg Søren Nielsen i Haurum - Jens
51b 1731 Begravet Hornborg Jens Pedersen den lilles hustru i Kalhave
51b 1731 Døbt Hvirring Jens Pedersen tjenende i Boring hustruen i Kapelbjerg - Kirsten
51b 1731 Copuleret Hvirring Mourits Poulsen af Hårup og Mads Pedersens steddatter i Kodallund Maren Jensdatter
52a 1731 Copuleret Hvirring Jens Nicolai og Karen Pedersdatter Lund begge i Haurum
52a 1731 Døbt Hornborg Morten Østergård i Hornborg - Birthe
52a 1731 Copuleret Tamdrup Søren Pedersen og Karen Samuelsdatter begge i Vrønding
52a 1731 Døbt Hvirring Oluf Træskomand i Honum - Anne
52a 1731 Døbt Hornborg Frands Christensen i Hornborg - Anne
52a 1731 Trolovet Hornborg Simon Pedersen Skrædder i Hornborg og Kirsten Jensdatter i Hornborg
52a 1731 Døbt Tamdrup Søren Clemensen i Vinten - Margrethe
52b 1731 Døbt Tamdrup Hans Nielsen i Vrønding - Maren
52b 1731 Døbt Hornborg Peder Madsen i Kalhave - Jens
52b 1731 Absolveret Tamdrup Morten Pedersen i Lund for 6 bud
52b 1731 Døbt Tamdrup Hans Jørgensen i Lund - Marie
52b 1731 Døbt Hvirring Jens Jensen i Honum - Mette
52b 1731 Copuleret Tamdrup Jens Sørensen i Lund og Jens Hjulmands datter Gertrud
52b 1731 Trolovet Hvirring Henrik Nielsen og Anders Nielsens enke Maren Christensdatter
52b 1731 Døbt Tamdrup Niels Jørgensen i Lund - Peder
53a 1731 Begravet Tamdrup Hans Nielsens yngste datter i Vrønding
53a 1731 Begravet Tamdrup Jens Gedveds datter i Vrønding Silke
53a 1731 Døbt Hvirring Christen Madsen i Troldhuset - Mads
53a 1731 Trolovet Tamdrup Anders Mikkelsen i Hornborg og Laurids Sørensens egen datter i Vrønding Birthe
53a 1731 Begravet Hornborg Jens Pedersen den lilles yngste barn i Kalhave
53a 1731 Døbt Tamdrup Rasmus Nielsen i Lund - Ingeborg
53a 1731 Begravet Hvirring Albert Hyrdes moder i Trebjerg Else
53a 1731 Trolovet Tamdrup Jens Hjulmands søn Peder i Lund og Anders Hansens ældste datter i Kørup Bodil
53a 1731 Døbt Hvirring Jens Nielsen i Hvirring - Maren
53b 1731 Døbt Hornborg Jens Mikkelsen Østergård i Hornborg - Kirsten
53b 1731 Copuleret Hvirring Niels Hald i Vrønding og Anne Pedersdatter i Hvirring
53b 1731 Begravet Hornborg Niels Pedersen i Kalhave
53b 1731 Begravet Hvirring Albert Hyrdes dødfødte barn i Trebjerg
53b 1731 Begravet Hvirring Albert Hyrdes hustru i Trebjerg
53b 1731 Begravet Tamdrup Thomas Mikkelsens moder i Lund
53b 1731 Copuleret Hornborg Simon Pedersen Skrædder i Hornborg og Kirsten Jensdatter i Hornborg
53b 1731 Begravet Tamdrup Karen Hansdatter i Vinten gammel
53b 1731 Trolovet Hvirring Mikkel Pedersen forrige ladefoged på Rask og sl. Peder Kørups datter Maren
53b 1731 Copuleret Hvirring Peder Nielsen i Kodallund og Ellen Christensdatter sl. Knud Bødkers enke i Hvirring
53b 1731 Døbt Hornborg Søren Møller i Hornborg Mølle - Mette Lene
54a 1731 Døbt Hornborg Frands Pedersen i Hornborg - Maren
54a 1731 Copuleret Hvirring Henrik Nielsen i Trebjerg og Anders Nielsens enke Maren Christensdatter i Trebjerg
54a 1731 Trolovet Hornborg Peder Hansen Knudsen og Mads Brixens datter begge i Hornborg
54a 1731 Copuleret Tamdrup Peder Jensen i Lund og Bodil Andersdatter i Kørup
54a 1731 Trolovet Hvirring Albert Hyrde i Trebjerg og gl. Poul Hyrdes lokkede steddatter i Molger
54a 1731 Trolovet Hornborg Thomas Madsen, Mads Brixens søn og Peder Hansen Knudsens søster begge i Hornborg
54a 1731 Copuleret Tamdrup Anders Østergård i Hornborg og Laurids Sørensens datter i Vrønding Karen
54b 1731 Døbt Hvirring Søren Onsted i Hvirring - Mette
54b 1731 Copuleret Hvirring Mikkel Pedersen i Boring og Maren Pedersdatter
54b 1731 Trolovet Hvirring Mads Andersen som skal være hyrde i Flemming og sl. Peder Mikkelsens datter Mette Pedersdatter i Hvirring
54b 1731 Copuleret Hornborg Peder Hansen Knudsen og Mads Brixens datter begge i Hornborg
54b 1731 Trolovet Tamdrup Laurids Christensen i Vrønding og Margrethe Christophersdatter i Vrønding
54b 1731 Døbt Tamdrup Sidsel fra Fjaltring nu i Kørup uægte - Jens, udlagt en ægtemand Christen Villadsen i Lund
54b 1731 Begravet Tamdrup Jens Vinten i Enner den gamle
54b 1731 Begravet Hornborg Oluf Terkelsens hustru i Flemming
55a 1731 Døbt Tamdrup Maren Frandsdatter i Vrønding kommen fra Birk uægte - Sidsel, udlagt Niels Pedersen sl. Peder Andersens søn i Vrønding
55a 1731 Begravet Hornborg Mads Brixens søn i Hornborg Niels
55a 1731 Døbt Tamdrup Morten Mortensen Kalhave i Lund - Mette
55a 1731 Begravet Tamdrup Sidsels uægte barn i Kørup Jens
55a 1731 Begravet Tamdrup Maren Frandsdatters uægte datter i Vrønding Sidsel, ligget ihjel
55a 1731 Begravet Hvirring Christen Madsens søn i Troldhuset Mads, ligget ihjel

55b 1732 Absolveret Tamdrup Maren Frandsdatter i Vrønding for 5 og 6 bud
55b 1732 Døbt Hvirring Offer i Hvirring - Kirsten Marie
55b 1732 Døbt Hvirring Christen Andersen i Trebjerg - Mikkel
55b 1732 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Enner - Maren
55b 1732 Trolovet Tamdrup Oluf Terkelsen i Flemming og Morten Pedersens søster i Lund Maren
55b 1732 Copuleret Hvirring Albert Nielsen Hyrde i Trebjerg og gl. Poul Hyrdes steddatter
55b 1732 Begravet Tamdrup Niels Eskildsen i Enner
55b 1732 Begravet Tamdrup Niels Jensens datter i Enner Maren
56a 1732 Absolveret Tamdrup Karen Jensdatter i Kørup, udlagde Christen Villadsen en gift mand i Lund
56a 1732 Begravet Hvirring En fattig gammel mand som havde været soldat
56a 1732 Begravet Hvirring Johan en gammel aftakket soldat og almisselem, Edels mand i Hvirring
56a 1732 Begravet Hvirring Niels Jensens svigerfader i Honum Hans Nielsen
56a 1732 Døbt Tamdrup Jens Sørensen i Lund - Søren
56b 1732 Døbt Tamdrup Bodil Christensdatter i Lund kommen fra Torsted uægte - Anne
56b 1732 Døbt Hornborg Morten Knudsen Hjulmand i Hornborg - Niels
56b 1732 Trolovet Hvirring Jesper i Kalhave og Christen Jørgensens ældste datter i Boring
56b 1732 Begravet Tamdrup Maren i Vrønding en fattig kvinde kommen fra Hyrup i Bjerre herred
56b 1732 Døbt Tamdrup Marcus Hansen i Enner - Hans
56b 1732 Begravet Tamdrup Marcus Hansens barn i Enner
56b 1732 Begravet Hornborg Johanne Marie Olufsdatter i Haurum kommen fra Vieby på Fyn og hendes barn på 5 uger
56b 1732 Døbt Tamdrup Gertrud Rasmusdatter uægte Kirsten og Karen, udlagt Hans Andersen, Anders Thomsens søn i Enner
57a 1732 Absolveret Tamdrup Christen Villadsen i Lund
57a 1732 Copuleret Tamdrup Laurids Christensen og Margrethe Christophersdatter i Vrønding
57a 1732 Døbt Tamdrup Jørgen Simonsen - Mette Marie
57a 1732 Døbt Hornborg Mikkel Bisgård i Kalhave - Peder
57a 1732 Døbt Tamdrup Juel Christensen i Vrønding - Mette
57a 1732 Absolveret Tamdrup Niels Pedersen i Vrønding
57a 1732 Begravet Tamdrup Bertel Hansen i Vrønding
57a 1732 Begravet Tamdrup Maren Pedersdatter i Vinten
57a 1732 Døbt Hornborg Peder Hansen Skovfoged - Søren
57b 1732 Copuleret Hvirring Jesper Jørgensen i Kalhave og Maren Christensdatter i Boring
57b 1732 Døbt Hvirring Søren Christensen i Hvirring - Christen
57b 1732 Døbt Tamdrup Rasmus Møller i Vinten - Peder
57b 1732 Døbt Tamdrup Rasmus Christensen i Vrønding - Niels
57b 1732 Begravet Tamdrup Gertrud Rasmusdatters 2 uægte børn i Enner
57b 1732 Begravet Tamdrup Bodil Christensdatters uægte barn i Lund
57b 1732 Begravet Hvirring Offers barn i Hvirring
57b 1732 Døbt Hvirring Rasmus Jensen i Hvirring - Peder
57b 1732 Begravet Hvirring Anne Jensdatter en fattig kvinde i Trebjerg
57b 1732 Begravet Hvirring Frands Hansens barn i Boring
57b 1732 Begravet Hvirring Jens Pedersens barn i Kapelbjerg
58a 1732 Døbt Tamdrup Claus Hansen i Enner - Stine
58a 1732 Begravet Hvirring Mette Pedersdatters barn i Hvirring
58a 1732 Døbt Tamdrup Peder Eriksen i Kørup - Sidsel
58a 1732 Døbt Tamdrup Peder Jørgensen i Vrønding - Karen
58a 1732 Døbt Hornborg Niels Smed i Kalhave - Hans
58a 1732 Absolveret Tamdrup Gertrud Rasmusdatter i Enner, udlagt Anders Thomsens søn Hans i Enner
58a 1732 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Vinten - Maren
58b 1732 Begravet Hvirring Søren Christensens barn i Hvirring
58b 1732 Døbt Tamdrup Peder Hansen i Vinten - Mette
58b 1732 Begravet Tamdrup Anders Nielsens barn i Vinten
58b 1732 Døbt Hornborg Maren Christensdatter uægte - Hans, udlagt Hans Hansen
58b 1732 Absolveret Hvirring Maren Nielsdatter i Hvirring, udlagt Mogens Madsen en gift mand i Hvirring
58b 1732 Begravet Hornborg Smedens barn i Kalhave
58b 1732 Begravet Hvirring Rasmus Smeds søster i Honum
58b 1732 Døbt Hvirring Jørgen Pedersen i Honum - Peder
58b 1732 Absolveret Hornborg Hans Hansen
58b 1732 Begravet Tamdrup Jørgen Christensens søn i Vrønding
58b 1732 Døbt Tamdrup Mads Iversen i Vrønding - Kirsten
59a 1732 Døbt Hvirring Christen Sørensen i Boring - Anne
59a 1732 Døbt Hvirring Henrik Nielsen i Trebjerg - Anders
59a 1732 Døbt Hornborg Hans Pedersen i Kalhave - Karen
59a 1732 Copuleret Hornborg Oluf Terkelsen og Maren Pedersdatter begge i Flemming
59a 1732 Copuleret Hornborg Thomas Madsen og Karen Hansdatter
59a 1732 Begravet Hvirring Christopher Hjulmands barn i Honum
59a 1732 Døbt Tamdrup Malte Andersen i Kørup - Jørgen
59a 1732 Døbt Hornborg Thomas Holgersen i Kalhave - Hans
59b 1732 Copuleret Hvirring Niels Madsen og Maren Jensdatter i Hvirring
59b 1732 Begravet Hvirring Anne Jørgensdatter i Boring
59b 1732 Begravet Tamdrup Erik Nielsen, Niels Nielsens dreng i Enner
59b 1732 Copuleret Hvirring Christen Jensen og Mette Rasmusdatter i Honum
59b 1732 Døbt Tamdrup Oluf Lystrup i Vrønding - Peder
59b 1732 Døbt Hornborg Christen Grejs i Hornborg - Anne Mette
59b 1732 Begravet Hornborg Mikkel Jacobsens datter i Haurum
59b 1732 Begravet Hornborg Kirsten Pedersdatter i Kalhave en fattig
59b 1732 Døbt Tamdrup Smeden i Lund - Karen
59b 1732 Copuleret Hornborg Jørgen Andersen og Karen Jensdatter
60a 1732 Døbt Hornborg Anders Nielsen i Kalhave - Hans
60a 1732 Absolveret Hvirring Mogens Madsen i Hvirring
60a 1732 Døbt Hvirring Niels Jensen i Kodallund - Jens
60a 1732 Begravet Hornborg Søren Nielsen husmand i Hornborg
60a 1732 Begravet Hornborg Jens Pedersen den lilles barn i Kalhave
60a 1732 Begravet Hvirring Christen Andersens barn i Trebjerg
60a 1732 Begravet Tamdrup Jacob Davidsen i Enner, fik almisse
60a 1732 Begravet Hvirring Niels Madsens hustru i Hvirring
60a 1732 Begravet Hvirring Joens søn i Honum som fik almisse
60a 1732 Døbt Hvirring Niels Møller i Boring - Jens
60a 1732 Døbt Tamdrup Niels Hald i Lund - Peder og Anne
60b 1732 Døbt Tamdrup Laurids Christensen i Vrønding - Christen
60b 1732 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Lund - Else Marie
60b 1732 Døbt Hornborg Anders Mikkelsen i Hornborg - Jens
60b 1732 Døbt Hvirring Rasmus Nielsen i Boring - Margrethe
60b 1732 Døbt Hornborg Poul Christensen i Hornborg - Lisbeth Cathrine
60b 1732 Døbt Hornborg Thomas Mikkelsen i Hornborg - Niels
61a 1732 Absolveret Tamdrup Anders Thomsens søn Hans Andersen i Enner
61a 1732 Begravet Tamdrup Peder Smed i Vrønding
61a 1732 Døbt Hornborg Søren Hansen i Hornborg - Birgitte
61a 1732 Copuleret Tamdrup Christen Nielsen og Anne Mortensdatter i Lund
61a 1732 Døbt Hornborg Jacob Jacobsen i Kalhave - Anne
61a 1732 Begravet Tamdrup Hans Nielsens barn i Vrønding 5 dage
61a 1732 Døbt Hvirring Jens Sørensen i Boring - Søren
61a 1732 Døbt Hvirring Hyrden i Honum - Else
61a 1732 Begravet Hornborg Søren Jacobsens barn i Hornborg
61a 1732 Begravet Hornborg Peder Hansens barn i Hornborg 5 dage
61b 1732 Copuleret Tamdrup Anders Jensen og Karen Isaksdatter i Vrønding
61b 1732 Copuleret Hornborg Sejer Mikkelsen i Haurum og Karen Jensdatter i Flemming
61b 1732 Begravet Hornborg Morten Murmesters barn i Hornborg
61b 1732 Begravet Hornborg Peder Mortensens barn i Hornborg
61b 1732 Døbt Hvirring Laurids Pedersen i Honum - Mette
61b 1732 Døbt Tamdrup Søren Pedersen i Vrønding - Anne Thyra
61b 1732 Copuleret Hvirring Mikkel Pedersen og Else Hansdatter i Boring
61b 1732 Døbt Hvirring Rasmus Pedersen i Hvirring - Anne
61b 1732 Døbt Hvirring Peder Nielsen i Honum - Jens
62a 1732 Copuleret Hvirring Thomas Frimodig og Edel Jensdatter i Hvirring
62a 1732 Copuleret Tamdrup Jørgen Pedersen af Korning og Mette Cathrine i Vrønding
62a 1732 Begravet Tamdrup Peder Åles hustru i Vrønding
62a 1732 Døbt Tamdrup Jørgen Lauridsen i Kørup - Mikkel
62a 1732 Begravet Hvirring Søren Pedersens barn i Hvirring
204b 1732 Trolovet Hvirring Thomas Pedersen og Edel Jensdatter
204b 1732 Trolovet Tamdrup Anders Jensen og Karen Isaksdatter i Vrønding
204b 1732 Trolovet Tamdrup Jørgen Pedersen enkemand af Korning og Mette Cathrine Christensdatter i Vrønding sl. Christen Andersens datter
204b 1732 Trolovet Hvirring Mikkel Pedersen og Else Hansdatter begge i Boring
204b 1732 Trolovet Hvirring Niels Pedersen i Vrønding og Kirsten Sørensdatter i Honum
204b 1732 Trolovet Hornborg Jens Jensen Snedker og Elisabeth Christensdatter i Hornborg

62a 1733 Døbt Tamdrup Antonius i Vrønding - Anne Cathrine
62a 1733 Døbt Hornborg Morten Østergård i Hornborg - Jens
62a 1733 Døbt Hvirring Mikkel Skrædder i Honum - Maren
62b 1733 Døbt Tamdrup Morten Rørbæk i Lund - Jens
62b 1733 Begravet Tamdrup Niels Andersens barn i Lund
62b 1733 Begravet Tamdrup Thomas Mikkelsens inddøbte barn i Lund
62b 1733 Begravet Tamdrup Enkens barn i Molger
62b 1733 Begravet Tamdrup Rasmus Nielsens inddøbte barn i Lund
62b 1733 Begravet Hornborg Jens Østergård i Hornborg
62b 1733 Døbt Hvirring Peder Madsen i Hvirring - Laurids
62b 1733 Døbt Hornborg Jens Sommer i Hornborg - Inger
62b 1733 Absolveret Hvirring Ingeborg Olufsdatter i Hvirring, udlagt Anders Halling i Hvirring
62b 1733 Døbt Tamdrup Rasmus Pedersen i Vinten - Peder
62b 1733 Begravet Tamdrup Jørgen Lauridsens barn i Kørup
63a 1733 Døbt Hvirring Jens Nielsen i Hvirring - Christen
63a 1733 Døbt Hornborg Søren Møller i Hornborg Mølle - Søren
63a 1733 Copuleret Hornborg Jens Jensen Snedker og Elisabeth Christensdatter fra København
63a 1733 Copuleret Hvirring Niels Pedersen i Vrønding og Kirsten Sørensdatter i Honum
63a 1733 Døbt Tamdrup Mikkel Jensen i Enner - navn ikke noteret
63a 1733 Døbt Tamdrup Niels Hansen i Lund - Anders
63a 1733 Begravet Hornborg Sergiantens inddøbte barn i Hornborg
63a 1733 Begravet Tamdrup Løjtnant Hyllings frue i Kørup
63b 1733 Begravet Hvirring Mikkel Pedersens dødfødte barn i Boring
63b 1733 Begravet Tamdrup En gammel fattig kvinde i Årupgård
63b 1733 Begravet Hornborg Thor Jensens moder i Hornborg 82 år
63b 1733 Døbt Hvirring Christen Jeppesen i Honum - Niels
63b 1733 Trolovet Hvirring Jens Sørensen og enke Margrethe Pedersdatter i Honum
63b 1733 Døbt Tamdrup Smeden i Vrønding - Christen
63b 1733 Døbt Hornborg Jørgen Offersen i Kalhave - Anne Kirstine
63b 1733 Døbt Hornborg Thomas Madsen i Hornborg - Anne
63b 1733 Begravet Hornborg Jørgen Brixen i Kalhave
64a 1733 Døbt Hvirring Jens Jensen i Honum - Kirsten
64a 1733 Døbt Hvirring Jens Pedersen i Kapelhuset - Jørgen
64a 1733 Døbt Tamdrup sl. Peder Smed i Vrønding - Maren
64a 1733 Døbt Hornborg Niels Jacobsen i Kalhave - Mikkel
64a 1733 Døbt Hvirring Ingeborg Olufsdatter uægte - Else Christine, udlagt Anders Halling
64a 1733 Begravet Tamdrup Jens Snedkers barn i Lund Karen
64a 1733 Trolovet Hvirring Oluf Christensen enkemand af Nim og Birthe Davidsdatter i Kodallund
64a 1733 Trolovet Hvirring Jeppe Sørensen enkemand fra Tyrsting og Margrethe Pedersdatter, Søren Jørgensens (sted?)datter i Boring
64a 1733 Trolovet Hornborg Knud Jensen i Flemming og Anne Terkelsdatter enke i Hornborg
64b 1733 Døbt Hornborg Jesper i Kalhave - Jørgen
64b 1733 Døbt Hornborg Søren Kjær i Hornborg - Anne
64b 1733 Døbt Hornborg Thomas Hansen i Hornborg - Inger
64b 1733 Døbt Tamdrup Anders Christensen i Enner - Christen
64b 1733 Begravet Hvirring Kjeld Christensen gammel
64b 1733 Døbt Hvirring Jens Jørgensen i Honum - Jørgen
64b 1733 Døbt Hvirring Søren Tranholm - Mette
64b 1733 Døbt Tamdrup Søren Clemensen i Vinten - Johanne
64b 1733 Begravet Tamdrup Jens Thorsens dødfødte barn i Vrønding
64b 1733 Døbt Hornborg Stephen Christensen i Haurum - Peder
64b 1733 Døbt Tamdrup Anders Nielsen i Vinten - Peder
65a 1733 Trolovet Hornborg Niels Sørensen og Maren Nielsdatter i Flemming
65a 1733 Trolovet Tamdrup Christopher Christensen skomagersvend af Horsens og Kirsten Pedersdatter i Provstlund
65a 1733 Døbt Tamdrup Morten Jensen i Kørup - Hans
65a 1733 Døbt Hvirring Offer Nielsen i Hvirring - Maren
65a 1733 Døbt Hvirring Hans Jensen i Trebjerg - Jørgen
65a 1733 Trolovet Hvirring Søren Andersen, sl. Anders Sørensens søn i Trebjerg og Mette Sørensdatter, Niels Jensens steddatter i Honum
65a 1733 Trolovet Hornborg Erik Mikkelsen og Karen Jensdatter i Kalhave
65a 1733 Trolovet Tamdrup Ulæselig
65b 1733 Trolovet Hvirring Søren Pedersen i Vrønding og Anne Hansdatter Søren Mikkelsens steddatter i Kodallund
65b 1733 Trolovet Hvirring Hans Jørgensen i Kalhave og Abelone Madsdatter i Hvirring
65b 1733 Trolovet Tamdrup Søren Sørensen fra Våbensholm i Føvling sogn og Silke Henriksdatter i Vrønding
65b 1733 Trolovet Hornborg Mikkel Jensen og Bodil Sørensdatter begge i Hornborg
65b 1733 Trolovet Hornborg Niels Sørensen i Honum og Karen Andersdatter i Flemming
66a 1733 Trolovet Tamdrup Mikkel Larsen fra Horsens og Anne Pedersdatter, Niels Stephensens steddatter i Lund

66a 1734 Trolovet Hvirring Søren Friis og Cathrine Fredriksdatter begge i Boring
66a 1734 Trolovet Hornborg Villads Nielsen? og Anne Nielsdatter? i Hornborg
66a 1734 Trolovet Tamdrup Jørgen Jensen og Karen Mortensdatter i Kørup
66a 1734 Trolovet Tamdrup Terkel Andersen og Maren Lauridsdatter i Molger
66a 1734 Trolovet Hvirring Christen Christensen og Anne Ovesdatter i Trebjerg
66a 1734 Trolovet Hvirring Claus Hansen i Enner og Karen Jensdatter i Kodallund
66b 1734 Trolovet Tamdrup Jens Jensen enkemand af Træden og Maren Joensdatter i Lykke
66b 1734 Trolovet Hornborg Morten Hansen Friis i Boring og Karen Pedersdatter, Niels Nielsens steddatter i Kalhave
66b 1734 Trolovet Hvirring Christen Pedersen og Inger Christensdatter i Hvirring
66b 1734 Trolovet Tamdrup Christen Jensen, Jens Thomsens søn i Molger og Karen Nielsdatter, Niels Jensens datter i Enner
66b 1734 Trolovet Tamdrup Jens Dal i Lund og Poul Pedersens (sted?)datter Maren Sørensdatter
66b 1734 Døbt Tamdrup Thomas Mikkelsen i Lund - Mikkel
67a 1734 Begravet Hvirring sl. Peder Jørgensens kones moder i Honum Anne Nielsdatter 92 år
67a 1734 Døbt Tamdrup Jens Sørensen i Lund - Bodil
67a 1734 Døbt Tamdrup Peder Jensen husmand i Lund - Anne Kirstine
67a 1734 Døbt Hvirring Frands Hansen i Boring - Anne
67a 1734 Døbt Hvirring Christen Andersen i Trebjerg - Anders
67a 1734 Døbt Hornborg Jacob Spillemand - Jens
67a 1734 Døbt Hvirring Hans Olufsen i Boring - Magdalene
67a 1734 Begravet Hvirring Christen Andersens søn i Trebjerg Anders
67b 1734 Døbt Hornborg Mikkel Jensen i Kalhave - Christen
67b 1734 Døbt Tamdrup Peder Hansen i Vinten - Anders
67b 1734 Døbt Hornborg Jens Pedersen i Haurum - Peder
67b 1734 Døbt Tamdrup Thomas Mikkelsen i Lund - Mikkel
67b 1734 Begravet Tamdrup Peder Jensens barn i Vinten Søren
67b 1734 Døbt Hornborg Jacob Sørensen i Haurum - Jens
67b 1734 Døbt Hornborg Søren Kjær i Hornborg - Anne
67b 1734 Døbt Hornborg Søren Nielsen i Haurum - navn ikke noteret
67b 1734 Begravet Hornborg En korporal, blev ihjelskudt af Loven
67b 1734 Døbt Hornborg Thomas Hansen - Inger
68a 1734 Døbt Tamdrup Mads Nielsen i Vrønding - Mette
68a 1734 Døbt Tamdrup Rasmus Skrædder i Lund - Marie
68a 1734 Begravet Tamdrup Malte Andersen i Kørup
68a 1734 Begravet Tamdrup Jens Pilborg i Kørup
68a 1734 Begravet Tamdrup En fattig kvinde i Kørup
68a 1734 Døbt Hvirring Christen Smed - Maren
68a 1734 Begravet Hvirring Niels Madsens barn i Hvirring
68a 1734 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Lund - Maren
68a 1734 Døbt Tamdrup sl. Malte Andersen - Malte
68a 1734 Døbt Tamdrup Jørgen Lauridsen i Kørup - Anne Cathrine
68a 1734 Begravet Tamdrup En almisselem i Enner
68a 1734 Døbt Hornborg Sejer Mikkelsen i Haurum - navn ikke noteret
68b 1734 Døbt Hornborg Peder Hansen i Hornborg - Søren
68b 1734 Døbt Hornborg Poul Christensen i Hornborg - navn ikke noteret
68b 1734 Begravet Hornborg Søren Mikkelsen husmand
68b 1734 Begravet Hornborg Morten Murmesters søn i Hornborg
68b 1734 Døbt Hvirring Jørgen Pedersen i Boring - Jens
68b 1734 Døbt Hvirring Peder Nielsen i Honum - Sidsel Marie
68b 1734 Begravet Hvirring Rasmus Skolemester
68b 1734 Begravet Hvirring Peder Jensens hustru
68b 1734 Døbt Tamdrup Niels Jørgensen husmand - Søren
68b 1734 Døbt Tamdrup Niels Quist i Stampe Mølle - Hans
68b 1734 Begravet Tamdrup Jens Thomsens hustru i Molger gammel og udtræt
68b 1734 Døbt Tamdrup Maren Joensdatter i Lykke uægte - Thomas, udlagt udlagt en rytter som hun sagde havde taget hende med vold i Ry skov
69a 1734 Døbt Hvirring Knud Jensen i Boring - navn ikke noteret (formodentlig Niels)
69a 1734 Begravet Hvirring Jørgen Pedersens hustru i Boring som døde i barselsseng
69a 1734 Døbt Tamdrup Laurids Christensen i Vrønding - Christen
69a 1734 Begravet Tamdrup Peder Jørgensens hustrus moder i Vrønding
69a 1734 Døbt Hvirring Peder Skrædder i Honum - Peder
69a 1734 Døbt Hvirring Offer Nielsen - Maren
69a 1734 Døbt Hornborg Niels Sørensen i Flemming - navn ikke noteret
69a 1734 Døbt Hvirring Christopher Hjulmand i Honum - Mette
69a 1734 Begravet Hvirring Johanne Væverkones datter i Hvirring
69a 1734 Begravet Hvirring Offer Nielsens barn i Hvirring
69a 1734 Døbt Tamdrup Jørgen Jensen i Lund - Jens
69a 1734 Døbt Tamdrup Hyrden i Vinten - Mette
69a 1734 Begravet Tamdrup Jens Samuelsens dødfødte barn i Vrønding
69a 1734 Døbt Tamdrup Peder Jørgensen i Vrønding - navn ikke noteret
69b 1734 Døbt Hornborg Christen Grejs i Hornborg - Oluf
69b 1734 Begravet Hornborg Christen Grejs hustru i Hornborg Else Bolette som døde i barselsseng
69b 1734 Døbt Tamdrup Søren Pedersen i Vrønding - Hans
69b 1734 Døbt Hornborg Jesper Jørgensen i Kalhave - Christen
69b 1734 Døbt Hornborg Peder Hansen i Hornborg - Hans
69b 1734 Døbt Hornborg Thomas Holgersen i Kalhave - Maren
69b 1734 Trolovet Hornborg Thomas Christensen af Ring sogn og Else Hansdatter, Hans Jacobsens datter i Hornborg
69b 1734 Døbt Hornborg Jørgen Terkelsen i Hornborg - Mette
69b 1734 Døbt Hornborg Søren Møller i Hornborg Mølle - Anne Dorthe
70a 1734 Absolveret Hvirring Anne Madsdatter, udlagt en gift rytter Sejer Nielsen Bondo, voldtægt
70a 1734 Døbt Hornborg Hans Jørgensen i Kalhave - Jørgen
70a 1734 Begravet Tamdrup Niels Hyrde i Trebjerg død i Lund gammel
70a 1734 Begravet Tamdrup Mogens Jensens gl kone i Molger
70a 1734 Begravet Tamdrup Peder Hansens barn i Vinten
70a 1734 Trolovet Hvirring Søren Knudsen af Mattrup gods i Tyrsting sogn og Margrethe Mikkelsdatter Jens Jensens enke i Honum
70a 1734 Døbt Hornborg Morten Murmester - Henrik Christian

70b 1735 Døbt Hvirring Jens Nielsen - Hans
70b 1735 Døbt Hornborg Laurids Skrædder - Maren
70b 1735 Begravet Hornborg Morten Murmesters søn
70b 1735 Døbt Tamdrup Niels Pripp i Vrønding - Karen
70b 1735 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Enner - Jens
70b 1735 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Vinten - Mette
70b 1735 Døbt Tamdrup Rasmus Rasmussen i Vrønding - Johan
71a 1735 Begravet Hornborg Anders Kudsk i Kalhave
71a 1735 Begravet Hvirring Karen Knippelpige i Hvirring
71a 1735 Døbt Hornborg Thomas Madsen - Hans
71a 1735 Begravet Hornborg Peder Hansens moder i Hornborg
71a 1735 Døbt Tamdrup Claus Hansen i Enner - Jens
71a 1735 Begravet Tamdrup Helle i Enner gammel
71a 1735 Døbt Hornborg Jens Sommer - Else
71a 1735 Døbt Tamdrup Anders Blirup i Vrønding - Maren
71a 1735 Døbt Hvirring Jens Pedersen - Thomas
71b 1735 Trolovet Tamdrup Mikkel Nielsen i Enner og Elisabeth Joensdatter i Lykke
71b 1735 Trolovet Tamdrup Jeppe Eriksen i Hvirring og Anne Madsdatter, Jens Madsens søster i Hvirring
71b 1735 Trolovet Hvirring Niels Jørgensen (Mogensen) i Hvirring og Johanne Jørgensdatter i Hvirring
72a 1735 Trolovet Hornborg Niels Mortensen og enke Birgitte Nielsdatter i Kalhave
72a 1735 Trolovet Hornborg Christen Christensen af Kollemorten og Maren Hansdatter, Terkels (sted)datter i Flemming
72a 1735 Begravet Hornborg Jens Brixen i Hornborg gammel
72a 1735 Døbt Tamdrup Jens Nielsen i Enner - Rasmus
72a 1735 Begravet Hornborg Sejer Pedersens hustru og dødfødte barn i Hornborg
72a 1735 Døbt Hvirring Christen Skrædder - Rasmus
72b 1735 Begravet Hvirring Offer Nielsens hustru i Hvirring
72b 1735 Døbt Hornborg Thomas Hansen - Bodil
72b 1735 Døbt Hvirring Niels Møller i Boring - Niels
72b 1735 Døbt Hvirring et uægte barn i Trebjerg - Hans, udlagt sl. Christen Andersens søn i Flemming
72b 1735 Døbt Hvirring Niels Jensen i Kodallund - Hans
72b 1735 Døbt Tamdrup Mikkel Nielsen i Lykke - Dorthe
72b 1735 Begravet Hornborg Jens Brixens enke
72b 1735 Begravet Hornborg Knud Jensens barn
72b 1735 Døbt Tamdrup Morten Jensen i Enner - Anders
72b 1735 Døbt Tamdrup Oluf Lystrup - Mikkel
73a 1735 Døbt Hornborg Anders Nielsen i Kalhave - Maren
73a 1735 Begravet Hornborg Jens Pedersen i Haurum
73a 1735 Begravet Hornborg Anne Poulsdatter i Kalhave
73a 1735 Døbt Hvirring Rasmus Pedersen i Hvirring - Anders
73a 1735 Døbt Tamdrup Mikkel Larsen - Peder
73a 1735 Begravet Hornborg Jørgen Brixens enke i Kalhave
73a 1735 Døbt Tamdrup Peder Hansen i Vinten - Anders
73a 1735 Døbt Hornborg Anders Østergård - Maren
73a 1735 Begravet Hornborg Christophers hustru Kirsten
73a 1735 Døbt Hornborg Knud Vindelev - Jeppe
73b 1735 Døbt Hvirring Christen Christensen i Trebjerg - Christen
73b 1735 Begravet Hornborg Thomas Hansens hustru
73b 1735 Døbt Hvirring Morten Friis i Boring - Maren
73b 1735 Begravet Tamdrup Oluf Lystrups hustru i Vrønding
73b 1735 Døbt Tamdrup Jørgen Jensen i Lund - Jens
73b 1735 Døbt Tamdrup Anders Larsen hyrde i Vinten - Mette
73b 1735 Begravet Tamdrup Peder Jensens barn i Enner
73b 1735 Begravet Tamdrup Claus Hansens barn i Enner
73b 1735 Døbt Hvirring Frands Hansen i Boring - Karen
73b 1735 Begravet Hvirring Christen Smed i Hvirring
73b 1735 Døbt Tamdrup Christen Jensen - Jens
74a 1735 Døbt Hvirring Søren Knudsen i Honum - Jens
74a 1735 Begravet Hvirring Niels Lunds børn
74a 1735 Døbt Hvirring Jens Jørgensen - Jeppe
74a 1735 Begravet Hornborg Christen Grejs søn Oluf
74a 1735 Døbt Hornborg Jørgen Skrædder - Abelone
74a 1735 Begravet Hvirring Christen ? i Hvirring
74a 1735 Begravet Hvirring Bertel Pedersens moder som blev indebrændt
74a 1735 Begravet Tamdrup Laurids Skrædders hustru
74a 1735 Begravet Tamdrup Maren Børkone
74a 1735 Begravet Tamdrup Villads Christensen den gamle
74a 1735 Døbt Hornborg Knud Jensen i Hornborg - Jens
74b 1735 Begravet Tamdrup Anders Maltesens enke Inger 81 år
74b 1735 Trolovet Tamdrup Niels Jensen Florens og Maren Sørensdatter i Lund
74b 1735 Trolovet Hvirring Rasmus Rasmussen og Else Pedersdatter begge i Kodallund
74b 1735 Trolovet Hornborg Laurids Jørgensen og Maren Sørensdatter begge i Kalhave
74b 1735 Absolveret Hvirring Johanne Hansdatter i Trebjerg, udlagt sl. Christen Andersens søn Rasmus i Flemming, overstreget
75a 1735 Døbt Hvirring Præsten - Didrik

75b 1736 Døbt Hvirring Laurids Pedersen i Honum - Niels
75b 1736 Begravet Hvirring Erik Ibsen i Hvirring næsten 100 år
75b 1736 Døbt Tamdrup Søren Clemensen i Vinten - Maren
76a 1736 Trolovet Hvirring Søren Rasmussen i ? sogn og Anne Jensdatter i præstegården
76a 1736 Trolovet Tamdrup Jens Mortensen fra Hvejsel sogn og Mette Rasmusdatter, Rasmus Sørensens datter i Enner
76a 1736 Trolovet Tamdrup Oluf Jensen i Trebjerg og Maren Sørensdatter, Søren Dues datter i Molger
76b 1736 Begravet Tamdrup Mar?s hustru i Lund fattig
76b 1736 Døbt Hornborg Morten Murmester i Hornborg - navn ikke noteret
76b 1736 Begravet Hornborg Laurids Ibsen, gammel og fattig
76b 1736 Døbt Hvirring Peder Nielsen i Honum - barn som døde
76b 1736 Døbt Hvirring Karen Friis i Kokborg uægte - Hans
76b 1736 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Lund - Anders
77a 1736 Døbt Tamdrup Niels Pedersen i Vrønding - Kirsten
77a 1736 Begravet Hvirring Peder Nielsens spæde barn i Honum
77a 1736 Absolveret Hvirring Karen Friis i Kokborg, udlagt Jens Madsen landsoldat
77a 1736 Døbt Tamdrup Anders Nielsen i Vinten - Søren
77a 1736 Døbt Hvirring Hans Jensen i Trebjerg - Anne Cathrine
77b 1736 Begravet Hornborg Laurids Marcussens dødfødte barn i Hornborg
77b 1736 Døbt Hornborg Knud Jensen i Hornborg - Jens
77b 1736 Døbt Tamdrup Mikkel Jensen i Enner - Mette
77b 1736 Døbt Hvirring Niels Madsen i Hvirring - Mads
77b 1736 Døbt Tamdrup Thomas Mikkelsen i Lund - Mikkel
78a 1736 Begravet Tamdrup Jens Christensen i Vinten
78a 1736 Døbt Tamdrup Peder Hjuler i Lund - Jens
78a 1736 Døbt Tamdrup Søren Åle i Vrønding - Bodil
78a 1736 Døbt Hvirring Niels Lund i Honum - Kirsten og Anne
78a 1736 Døbt Tamdrup Mikkel Lauridsen i Lund - Kirsten
78b 1736 Begravet Hvirring Hans Jørgensens hustru over 70 år
78b 1736 Døbt Hornborg Christen Grejs i Hornborg - Mathæus Christian
78b 1736 Døbt Hvirring Henrik Nielsen i Trebjerg - Christen
78b 1736 Døbt Hvirring Mikkel Skrædder i Honum - Anne
78b 1736 Døbt Tamdrup Peder Jørgensen i Vrønding - Maren
79a 1736 Døbt Hvirring Søren Christensen i Hvirring - Jens
79a 1736 Døbt Hornborg Jørgen Offersen i Kalhave - navn ikke noteret
79a 1736 Begravet Hvirring Søren Christensens spæde barn i Hvirring
79a 1736 Døbt Hvirring Niels Smed den gale i Hvirring - Hans
79a 1736 Døbt Tamdrup Niels Pripp - Ingeborg
79a 1736 Døbt Tamdrup Oluf Lystrup i Vrønding - Peder
79b 1736 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Vinten - Søren
79b 1736 Døbt Tamdrup Niels Skrædder i Lund - Ellen Marie
79b 1736 Døbt Tamdrup Niels Knudsen i Vinten - Johanne Marie
79b 1736 Døbt Hvirring Christopher Hjulmand - tvillinger, navne ikke noteret
79b 1736 Begravet Hvirring Christophers nydøbte børn
79b 1736 Døbt Hvirring Peder Madsen i Hvirring - Christen
80a 1736 Døbt Hvirring Præsten - Cecilie Christence
80a 1736 Døbt Hvirring Jørgen Pedersen i Boring - Maren
80a 1736 Døbt Tamdrup Jens Samuelsen i Vrønding - Anne Cathrine
80a 1736 Begravet Hvirring Præstens datter 5 uger

80b 1737 Døbt Tamdrup Mikkel Jensen i Enner - Mette
80b 1737 Begravet Tamdrup Jens Mortensens hjemmedøbte barn i Enner
80b 1737 Begravet Hornborg Christen Hyrdes hustru i Hornborg
80b 1737 Døbt Tamdrup Mikkel Lauridsen i Lund - Kirsten
80b 1737 Begravet Tamdrup Mikkels spæde barn i Lund
80b 1737 Døbt Hvirring Jens Nielsen i Hvirring - Niels
80b 1737 Begravet Hornborg Sergiant Grolsted
80b 1737 Begravet Hornborg Karen Madsdatter i Flemming gammel
80b 1737 Begravet Hornborg Tvende børn i Kalhave
81a 1737 Døbt Tamdrup Peder Hare i Stampe Mølle - Søren
81a 1737 Trolovet Tamdrup Peder Jørgensen husmand og Mette Porsesdatter i Vrønding
81a 1737 Begravet Tamdrup Laurids Sørensens hustru i Vrønding
81a 1737 Begravet Tamdrup Peder Jensens dødfødte barn i Lund
81a 1737 Døbt Tamdrup Jørgen Enevoldsen i Kørup - Anne
81a 1737 Begravet Tamdrup Søren Nielsen i Lund 73 år
81a 1737 Døbt Hornborg Mikkel Bisgård i Kalhave - Jens
81a 1737 Døbt Tamdrup Claus Hansen i Enner - Hans
81a 1737 Begravet Tamdrup Rasmus Pedersens dødfødte barn i Vinten
81b 1737 Døbt Hornborg Sejer Mikkelsen i Haurum - Mikkel
81b 1737 Døbt Hornborg Peder Skovmand i Hornborg - Anne Cathrine
81b 1737 Trolovet Hvirring David Jacobsen i Trebjerg og Johanne Rasmusdatter i Honum
81b 1737 Trolovet Hornborg En enkemand af Åle og Poul Jacobsens datter i Kalhave
81b 1737 Trolovet Tamdrup Hans Madsen i Honum og Kirsten Jensdatter i Vinten
81b 1737 Døbt Tamdrup Morten Kalhave i Lund - Morten
81b 1737 Døbt Hvirring Morten Friis i Boring - Hans
82a 1737 Trolovet Tamdrup Erik Enevoldsen og Kirsten Jacobsdatter i Kørup
82a 1737 Begravet Hvirring Søren Knudsens hustru i Honum
82a 1737 Begravet Hvirring Søren Knudsens svigermoder i Honum
82a 1737 Døbt Hornborg Ole Smed i Flemming - navn ikke noteret
82a 1737 Begravet Hvirring Anders Salling almisselem
82a 1737 Begravet Hvirring Anders Sallings hustru almisselem
82a 1737 Døbt Hornborg Stephen Christensen i Haurum - Sejer
82a 1737 Døbt Tamdrup Jens Jensen i Vinten - Mads
82a 1737 Døbt Tamdrup Ole Mule i Lund - Maren
82b 1737 Begravet Tamdrup Mortens blinde moder i Lund
82b 1737 Døbt Hvirring Christen Andersen i Trebjerg - Jens
82b 1737 Døbt Tamdrup Morten Grøn i Lund - Anne
82b 1737 Døbt Hornborg Christen Grejs i Hornborg - Mathæus Christian
82b 1737 Døbt Hvirring Niels Ovesen i Hvirring - Bernhard Knud Christopher
82b 1737 Døbt Tamdrup Jørgen Lauridsen i Kørup - Anne
83a 1737 Døbt Tamdrup Peder Jensen i Enner - navn ikke noteret
83a 1737 Begravet Hvirring Christopher Hjulmands barn i Honum
83a 1737 Begravet Hornborg Thomas Bisgård fhv. herredsfogeds enke
83a 1737 Døbt Hvirring Niels Jensen i Kodallund - Karen
83a 1737 Døbt Hvirring Oluf Jensen i Trebjerg - Jens
83a 1737 Begravet Hornborg Jens Pedersen den lilles hustru
83a 1737 Døbt Tamdrup Christen Hyrde i Vrønding - Anne
83b 1737 Begravet Tamdrup Jørgen Lauridsens hustru i Kørup i barselsseng
83b 1737 Begravet Tamdrup Christen Hyrdes spæde barn
83b 1737 Begravet Tamdrup Peder Grøn
83b 1737 Begravet Hvirring Niels Hansens hustru i barselsseng
83b 1737 Begravet Hvirring Hans Madsen i Honum
83b 1737 Døbt Hornborg Morten Østergård i Hornborg - navn ikke noteret
83b 1737 Begravet Tamdrup Laurids Blirups hustru i Vrønding gammel
83b 1737 Begravet Hvirring Christen Christensen barn i Trebjerg
83b 1737 Døbt Tamdrup Jens Nielsen i Enner - Dorthe
83b 1737 Døbt Tamdrup Erik Enevoldsen i Kørup - Sidsel
84a 1737 Begravet Hvirring Didrik von Haues uægte barn med Maren Christensdatter i Boring
84a 1737 Døbt Tamdrup Niels Jørgensen i Lund - Niels og Karen
84a 1737 Døbt Hornborg Jens Sommer - Ellen
84a 1737 Døbt Hvirring Johanne Hansdatter fra Horsens uægte - Hans, udlagt Niels Møller krambødker sl. Peiter ?magers søn fra ?skov
84a 1737 Døbt Hornborg Morten Murmester i Hornborg - Maren
84a 1737 Begravet Hvirring Johanne Hansdatters uægte barn i Hvirring
84b 1737 Begravet Tamdrup Peder Christensen i Lund
84b 1737 Døbt Tamdrup Rasmus Møllers barn i Vinten - Elisabeth
84b 1737 Døbt Tamdrup Morten Jensen i Enner - Jens
84b 1737 Døbt Tamdrup Søren Gravesen i Lund - Peder
84b 1737 Døbt Hvirring Hans Olufsen i Boring - navn ikke noteret
84b 1737 Døbt Tamdrup Oluf Lystrup i Vrønding - Else
84b 1737 Begravet Hvirring Jeppe Eriksen spæde barn i Hvirring Erik
85a 1737 Begravet Tamdrup Kirsten Garn almisselem
85a 1737 Døbt Hornborg Jesper Jørgensen i Kalhave - Jens
85a 1737 Døbt Tamdrup Peder Jørgensen i Vrønding - Stephen
85a 1737 Begravet Tamdrup Peder Jensen i Vinten
85a 1737 Døbt Hvirring Præsten - Sophie

85b 1738 Døbt Tamdrup Niels Pedersen i Vrønding - Anne Marie
85b 1738 Døbt Hornborg Laurids Marcussen i Hornborg - Mette
85b 1738 Døbt Tamdrup Niels Pripp i Vrønding - Søren
85b 1738 Begravet Hvirring Søren Onsted hustru i barselsseng
85b 1738 Begravet Hvirring Søren Onsteds spæde barn
85b 1738 Døbt Hvirring Jens Lærke i Hvirring - Clemen
85b 1738 Begravet Hvirring Jens Jørgensen i Honum
85b 1738 Døbt Tamdrup Peder Pedersen i Enner - Karen som døde
85b 1738 Døbt Tamdrup Niels Soldat i Lund - Søren
85b 1738 Begravet Hornborg Jens Knudsens hustru i Flemming
86a 1738 Døbt Hvirring Niels Lund i Honum - Søren
86a 1738 Begravet Hvirring Peder Pedersen en ung dog sengeliggende karl i Honum
86a 1738 Døbt Hornborg Søren Kjær i Hornborg - Birthe
86a 1738 Begravet Hvirring Hyrdens tvende børn i Trebjerg
86a 1738 Døbt Tamdrup Christen Jensen i Molger - Niels
86a 1738 Begravet Tamdrup Søren Åle i Vrønding
86a 1738 Begravet Tamdrup Christen Hansen i Lund
86a 1738 Døbt Hornborg Thomas Madsen - Hans
86a 1738 Begravet Hornborg Christen Grejs barn
86a 1738 Døbt Tamdrup Søren Clemensen - Mette
86a 1738 Begravet Tamdrup Antonius's broder i Vrønding en ungkarl
86b 1738 Døbt Hvirring Frands Hansen i Boring - Hans
86b 1738 Døbt Tamdrup Anders Nielsen i Vinten - Peder
86b 1738 Døbt Tamdrup Laurids Christensen i Vrønding - Clemen
86b 1738 Døbt Tamdrup Jens Enevoldsen i Enner - Jørgen
86b 1738 Døbt Hornborg Mikkel Bisgård i Kalhave - Christen
86b 1738 Døbt Hvirring David Jacobsen i Trebjerg - Rasmus
86b 1738 Begravet Hornborg Knud Jensens barn i Hornborg
86b 1738 Begravet Hornborg Ole Smeds barn i Flemming
87a 1738 Døbt Hornborg Mikkel Jensen i Flemming - Søren
87a 1738 Begravet Hvirring Henrik Nielsens dødfødte barn i Trebjerg
87a 1738 Døbt Tamdrup Rasmus Skrædder i Lund - Mette
87a 1738 Begravet Tamdrup Niels Jensens datter i Lund Maren ½ år
87a 1738 Døbt Hornborg Hyrden i Haurum - Peder
87a 1738 Døbt Hvirring Søren Friis i Honum - Maren
87a 1738 Døbt Tamdrup Anders Christensen i Enner - Søren
87b 1738 Begravet Tamdrup Anders Christensens liden søn i Enner 11 dage
87b 1738 Døbt Hornborg Laurids Skrædder i Hornborg - Hans
87b 1738 Døbt Tamdrup Jørgen Pedersens datter i Enner uægte - Peder, udlagt en landsoldat i Nim
87b 1738 Døbt Tamdrup Jens Mortensen i Enner - Anne
87b 1738 Døbt Hvirring Hyrden i Trebjerg - Mette Kirstine
87b 1738 Døbt Hvirring Præsten - Mads

88a 1739 Døbt Tamdrup Niels Skrædder i Lund - navn ikke noteret
88a 1739 Døbt Hornborg Henrik Berntsen i Haurum - Bernt
88a 1739 Begravet Hvirring Søren Jørgensens datter i Boring
88a 1739 Begravet Hornborg Søren Kjærs lidet barn i Hornborg
88a 1739 Døbt Tamdrup Mads Andersen - Anne
88a 1739 Begravet Tamdrup Mads Iversens spæde barn
88a 1739 Begravet Hornborg Søren Møllers 2 børn i Hornborg Mølle
88b 1739 Døbt Tamdrup Peder Hansen i Vinten - Karen
88b 1739 Døbt Hornborg Hans Jørgensen i Kalhave - Mads
88b 1739 Døbt Tamdrup Jens Mikkelsen i Vinten - Bodil
88b 1739 Begravet Tamdrup Niels Hansen Pripps datter i Vrønding Anne Cathrine
88b 1739 Døbt Hvirring Jørgen Pedersen i Boring - Maren
88b 1739 Døbt Tamdrup Niels Sørensen i Lund - Søren
88b 1739 Døbt Tamdrup Christen Hjulmand i Lund - Anne Cathrine
88b 1739 Døbt Hornborg Sejer Mikkelsen i Haurum - Kirsten
89a 1739 Døbt Tamdrup Christen Pedersen i Vrønding - Bodil
89a 1739 Døbt Tamdrup Rasmus Møller i Vinten - Christen
89a 1739 Begravet Tamdrup Johan Clemensens nyfødte søn i Vrønding Clemen
89a 1739 Døbt Hvirring Morten Friis i Boring - Maren
89a 1739 Døbt Tamdrup Oluf Lystrup i Vrønding - Johanne Kirstine
89a 1739 Døbt Tamdrup Erik Rasmussen hyrde i Vinten - Maren
89a 1739 Begravet Tamdrup Niels Halds søn Christen
89a 1739 Døbt Hornborg Laurids Jørgensen i Kalhave - Søren
89a 1739 Døbt Hvirring Peder Madsen i Hvirring - Jens
89b 1739 Døbt Hornborg Jacob Jacobsen i Hornborg - Jacob
89b 1739 Døbt Tamdrup Mikkel Lauridsen i Lund - Laurids
89b 1739 Døbt Tamdrup Jens Samuelsen i Vrønding - Mads
89b 1739 Døbt Tamdrup Jens Jensen i Vrønding - Jens
89b 1739 Begravet Tamdrup Peder Jørgensens datter i Vrønding Anne
89b 1739 Begravet Tamdrup Antonius's datter i Vrønding Anne

89b 1740 Begravet Hvirring Søren Andersen i Boring 75 år
89b 1740 Døbt Hvirring Christen Kudsk i Hvirring - Peder
90a 1740 Døbt Tamdrup Laurids Jørgensen i Vrønding - Johanne
90a 1740 Døbt Hornborg Christopher Sørensen i Flemming - Karen
90a 1740 Begravet Hvirring Johan Ravn i Boring
90a 1740 Døbt Hvirring Henrik Nielsen i Trebjerg - Jens
90a 1740 Døbt Hornborg Peder Hansen i Hornborg - Niels
90a 1740 Begravet Tamdrup Christen Andersens hustru i Vrønding og hendes dødfødte barn
90a 1740 Begravet Hornborg Ole Christensens hustru i Kalhave
90a 1740 Begravet Hvirring Peder Ravns barn i Boring
90b 1740 Døbt Hornborg Morten Østergård - Niels
90b 1740 Døbt Hvirring Mikkel Skrædder i Honum - navn ikke noteret
90b 1740 Begravet Hornborg Jens Jørgensen Møller i Hornborg
90b 1740 Døbt Tamdrup Rasmus Skrædder i Lund - Mette
90b 1740 Døbt Hornborg Jens Sommer - Morten
90b 1740 Begravet Tamdrup Christen Sørensens hustru i Vrønding
90b 1740 Døbt Tamdrup Jens Nielsen i Enner - Anne Marie
90b 1740 Begravet Hornborg Anders Østergårds barn
90b 1740 Begravet Hornborg Niels Mortensen i Kalhave
91a 1740 Døbt Hvirring Anders Kokborg i Honum - Maren
91a 1740 Døbt Tamdrup Jens Sørensen i Lund - Else Marie
91a 1740 Døbt Tamdrup Hyrden i Lund - Elisabeth som døde
91a 1740 Døbt Tamdrup Jens Bødker i Enner - Kirsten
91a 1740 Døbt Tamdrup Peder Godske i Vinten - Karen
91a 1740 Døbt Tamdrup Peder Christensen i Vrønding - Christen
91a 1740 Døbt Tamdrup Anne Ammes datters uægte barn i Enner - navn ikke noteret
91a 1740 Døbt Hornborg Simon Skrædder i Hornborg - Peder
91b 1740 Døbt Hvirring Hans Jensen i Trebjerg - Hans
91b 1740 Døbt Hvirring Jens Mortensen i Hvirring - Jens
91b 1740 Døbt Hvirring Oluf Jensen i Trebjerg - Jens
91b 1740 Begravet Hvirring Morten Friis moder i Boring
91b 1740 Begravet Hornborg Søren Møllers datter i Lille Mølle Anne Dorthe
91b 1740 Døbt Hvirring Niels Jensen i Kodallund - Karen
91b 1740 Døbt Hornborg Jesper i Kalhave - Anne
91b 1740 Døbt Tamdrup Claus Hansen i Enner - Jens
92a 1740 Døbt Hvirring Mads Lauridsen i Honum - Kirsten
92a 1740 Begravet Hvirring Jørgen Hansens søn i Honum Hans
92a 1740 Døbt Tamdrup Anders Nielsen i Lund - Birthe
92a 1740 Døbt Tamdrup Erik Bødker i Lund - Enevold
92a 1740 Døbt Tamdrup Morten Kalhave i Lund - Niels
92a 1740 Døbt Hornborg Knud Hansen i Flemming - Peder
92a 1740 Døbt Hornborg Terkel Eriksen i Hornborg - Karen
92a 1740 Døbt Hornborg Jørgen Daugård i Hornborg - Niels
92a 1740 Døbt Tamdrup Jørgen Christensen i Vrønding - Jens
92b 1740 Døbt Hvirring Christen Knudsen i Kodallund - Else
92b 1740 Døbt Hornborg Morten Hjulmand i Flemming - Dorthe
92b 1740 Døbt Tamdrup Johan Clemensen i Vrønding - Clemen
92b 1740 Døbt Tamdrup Hyrdens datter i Molger - Maren
92b 1740 Begravet Tamdrup Christen Andersens datter i Vrønding Anne
92b 1740 Døbt Tamdrup Niels Jensen i Vrønding - Anne Marie
92b 1740 Døbt Hornborg Laurids Marcussen i Hornborg - Karen
92b 1740 Døbt Hornborg Thomas Bisgård i Kalhave - Karen
93a 1740 Døbt Tamdrup Ole Christensen i Lund - Villads
93a 1740 Døbt Tamdrup Rasmus Ravn i Vrønding - Karen
93a 1740 Døbt Hornborg Jacob Jacobsens i Hornborg - Karen

93a 1741 Døbt Tamdrup Niels Pedersen i Vrønding - Anne Kirstine
93a 1741 Begravet Hornborg Mikkel Jensens hustru i Hornborg
93a 1741 Døbt Hvirring Peder Jensen i Kodallund - navn ikke noteret
93a 1741 Døbt Tamdrup Mads Andersen i Lund - Mette
93b 1741 Døbt Tamdrup Thomas Lauridsen i Vinten - Mette
93b 1741 Døbt Hornborg Mikkel Bisgård i Kalhave - Birthe
93b 1741 Døbt Hornborg Thomas Madsen - Anne Marie
93b 1741 Døbt Tamdrup Christen Jensen i Molger - Peder
93b 1741 Døbt Hornborg Christen Hansen i Skovhuset - Henrikke
94a 1741 Begravet Tamdrup Jens Enevoldsens hustru i Enner 78 år
94a 1741 Begravet Tamdrup Jens Enevoldsen i Enner 78 år
94a 1741 Begravet Tamdrup Hans Simonsens datter i Provstlund 20 uger
94a 1741 Døbt Tamdrup Thomas Lauridsen i Vinten - Mette
94a 1741 Begravet Hornborg Erik Mikkelsens spæde barn i Kalhave Mikke 7 uger
94a 1741 Døbt Tamdrup Christen Jensen i Molger - Peder
94a 1741 Døbt Hornborg Hans Hansen i Hornborg - Inger
94a 1741 Begravet Hornborg Morten Murmesters datter Johanne Marie
94b 1741 Begravet Hvirring Jens Jørgensen Skrædder ungkarl i Honum
94b 1741 Døbt Tamdrup Jørgen Lauridsen i Kørup - Maren
94b 1741 Døbt Tamdrup Anders Andersen i Lund - Anders
94b 1741 Døbt Tamdrup Christen Pedersen i Vrønding - Sidsel
94b 1741 Døbt Hornborg Niels Jacobsen i Kalhave - Niels
94b 1741 Begravet Hornborg Christen Mikkelsens stedsøn Søren Sørensen
94b 1741 Døbt Hvirring Christen Mortensen - Anne
94b 1741 Døbt Hornborg Mikkel Mortensen i Kalhave - Morten
95a 1741 Begravet Hornborg Karen Jacobsdatter i Hornborg
95a 1741 Begravet Hornborg Christen Christensen i Haurum
95a 1741 Begravet Hvirring Frands Hansens hustru i Boring Karen Lauridsdatter
95a 1741 Døbt Hornborg Laurids Skrædder - Rasmus
95a 1741 Døbt Tamdrup Mikkel Nielsen i Enner - Jørgen
95a 1741 Begravet Hvirring Anders Sørensens enke i Trebjerg Mette Sørensdatter
95a 1741 Begravet Hornborg Mikkel Bisgård i Kalhave
95a 1741 Døbt Tamdrup Niels Høeg i Lund - Maren

95b 1742 Begravet Hornborg Thomas Holgersen i Kalhave
95b 1742 Døbt Hornborg Sejer Mikkelsen i Haurum - Maren
95b 1742 Døbt Hornborg Thomas Nielsen hyrde i Haurum - Søren
95b 1742 Døbt Hvirring Mads Pedersen i Kodallund - Peder
95b 1742 Døbt Hornborg Henrik Berntsen i Haurum - Maren
95b 1742 Døbt Hornborg Peder Hansen i Hornborg - Knud
95b 1742 Døbt Hvirring Christen Sørensen i Honum - Søren
95b 1742 Begravet Tamdrup Niels Stephensens hustru i Lund Else Jepsdatter
96a 1742 Begravet Hornborg Løjtnant Wibers i Haurum
96a 1742 Begravet Hvirring Christen Rasmussen i Østergård i Hvirring 83 år
96a 1742 Døbt Tamdrup Johan Clemensen i Vrønding - Silke
96a 1742 Døbt Hvirring Christen Knudsen i Kodallund - Knud
96a 1742 Døbt Hvirring David Jacobsen i Trebjerg - Anne Margrethe
96a 1742 Døbt Hvirring Søren Friis i Kodallund - Hans
96a 1742 Døbt Hvirring Mads Lauridsen i Honum - Mads
96b 1742 Døbt Hvirring Hyrden i Trebjerg - Søren
96b 1742 Døbt Hvirring Christen Bødker i Kodallund - navn ikke noteret
96b 1742 Døbt Tamdrup Peder Nielsen i Vrønding - navn ikke noteret
96b 1742 Døbt Tamdrup Johan Clemensen i Vrønding - navn ikke noteret
96b 1742 Døbt Hvirring David Jacobsen i Trebjerg - navn ikke noteret
96b 1742 Døbt Hornborg Anders Mikkelsen i Hornborg - navn ikke noteret
96b 1742 Døbt Hvirring 2 børn i Hvirring - navne ikke noterede
96b 1742 Døbt Hornborg Jacob Sørensen i Lund - navn ikke noteret
96b 1742 Døbt Tamdrup Jens Sørensen i Lund - navn ikke noteret
96b 1742 Døbt Hornborg Et barn - navn ikke noteret
96b 1742 Døbt Tamdrup Et barn i Enner - navn ikke noteret
205a 1742 Trolovet Hornborg Søren Christensen i Boring og Mikkel Bisgårds enke Mette Pedersdatter i Kalhave

Tilbage til Download side

c