Tilbage til Download side

Hvirring, Hornborg og Tamdrup sogne 1697-1726, trolovede og copulerede

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er læst korrektur.
Anført som : Side nr. i kirkebogen, årstal, begivenhed, tekst

161 1697 Trol. Poul Pedersen af Underup og Maren Nielsdatter i Lund
161 1697 Trol. Christen Pedersen og Karen Hansdatter i Trebjerg
131 1697 Copul Christen Loumands datter i Kalhave
131 1697 Copul Jens Hansen og Karen Jacobsdatter i Hornborg
131 1697 Copul Jacob Nielsen og Anne Jensdatter i Hornborg
131 1697 Copul Christen Nielsen og Maren Pedersdatter i Klags Mølle
131 1697 Copul Jens Jørgensen og Maren Thomasdatter i Haurum
131 1697 Copul Niels Pedersen i Honum og Kirsten Madsdatter
131 1697 Copul Erik Andersen og Anne Hansdatter i Honum
131 1697 Copul Ikke noteret og Søren Brarkis? datter i Vinten
131 1697 Copul Ikke noteret og Anders Grøns steddatter i Lund
131 1697 Copul Christen Jensen, Knud Bødkers (sted?)søn i Kalhave og Anders Nielsens datter i Vrønding, han overtog den øde gård i Lund
131 1697 Copul Christen Ebbesen af Ørum og Johanne Mortensdatter i Kalhave
131 1697 Copul Jens Jensen i Enner og Birgitte Pedersdatter
131 1697 Copul Peder Brask? i Enner og Maren Nielsdatter

161 1698 Trol. Peder Skrædder i Honum og Niels Smeds datter Vibeke Christensdatter i Troldhuset
161 1698 Trol. Jens Pedersen og Mikkel Østergårds datter Maren Mikkelsdatter
161 1698 Trol. Joen Pedersen af Lykkehuset og Peder Andersens datter i Lund
161 1698 Trol. Niels Andersen i Hvirring og sl. Agre? Hans's datter i Honum
161 1698 Trol. En man af Åle? og Niels Smeds datter i Troldhuset
161 1698 Trol. En mand af Åle og Christen Rasmussens datter i Hvirring
161 1698 Trol. En soldat og kvinden Johanne i Hornborg
161 1698 Trol. Christen Terkelsen og Anne Nielsdatter i Haurum
131 1698 Copul Hans Jørgensen og Anne Christensdatter i Hvirring
131 1698 Copul Jørgen Lauridsen og Mette Lauridsdatter i Vrønding
131 1698 Copul Terkel Poulsen i Boring og Karen Rasmusdatter
131 1698 Copul Jens Jørgensen Møller i Klags Mølle og Mikkel Østergårds datter
131 1698 Copul Christen Pedersen og Karen Hansdatter i Trebjerg
131 1698 Copul Peder Skrædder i Honum og Vibeke Christensdatter i Troldhuset
131 1698 Copul Jens Pedersen og Susanne Helvig Morland af Årup
131 1698 Copul Mads Henningsen præst i Hammel og Voldby og Sophie Amalie Mouritsdatter Højer på Rask
131 1698 Copul Joen Pedersen og Maren Pedersdatter i Lund
131 1698 Copul Christen Juelsen og Apelone Sørensdatter i Vrønding
131 1698 Copul Søren Nielsen og Karen Andersdatter
132 1698 Copul Søren Terkelsen i Hornborg og Maren Jensdatter Tonbo
132 1698 Copul Søren Jepsen og Karen Andersdatter i Hornborg
132 1698 Copul Henrik Clemensen i Vrønding og Mette Jacobsdatter i Haurum
132 1698 Copul Niels Jørgensen og Maren Christensdatter i Hvirring
132 1698 Copul Niels Andersen og Sidsel Hansdatter i Honum

161 1699 Trol. Mikkel Jensen i Enner og Apelones datter i Lund
161 1699 Trol. Christen Andersen i Vrønding og Søren Christensens datter i Vrønding
161 1699 Trol. Mikkel Thomsen i Lund og Terkels datter i Lund
161 1699 Trol. Laurids Nielsen i Lund og Thomas Mortensens enke i Vrønding
161 1699 Trol. Mads Brixen i Hornborg og Mikkel Møllers enke i Hornborg
161 1699 Trol. Søren Ibsen af Årupgård og Karen Pedersdatter i Lund
161 1699 Trol. Jens Pedersen og Bodil Thomasdatter i Lund
161 1699 Trol. Jens Lauridsen hyrde i Kalhave og Maren Jespersdatter
161 1699 Trol. Jens Høeg og Anne Nielsdatter i Vinten
161 1699 Trol. Jacob Danielsen og Johanne Thomasdatter i Kørup
161 1699 Trol. Jens Andersen i Kalhave og Thomas Pedersens datter
161 1699 Trol. Søren Kjeldsen af Lundum og Søren Thomsens enke i Lund
161 1699 Trol. Rasmus Jørgensen og Søren Terkelsens datter i Flemming
161 1699 Trol. Grave Christensen og Morten Madsens dattter i Flemming
132 1699 Copul Christen Terkelsen og Anne Nielsdatter i Haurum
132 1699 Copul Hans Pedersen og Else Sørensdatter af Rask
132 1699 Copul Mads Brixen og Mikkel Møllers enke Anne Thomasdatter
132 1699 Copul Mikkel Jensen i Enner og Bodil Andersdatter i Lund
132 1699 Copul Peder Simonsen i Mars? i Klovborg sogn og Niels Hansens datter i Honum
132 1699 Copul Søren Mikkelsen og Anne Nielsdatter i Hornborg
132 1699 Copul Mikkel Thomsen og Terkel Sørensens datter i Lund
132 1699 Copul Laurids Nielsen i Vrønding og Maren Jensdatter
132 1699 Copul Jens Pedersen og Bodil Thomasdatter i Lund
132 1699 Copul Mogens Jensen og Anne Mortensdatter i Molger
132 1699 Copul Jens Lauridsen Hjord i Kalhave og Maren Jepsdatter
132 1699 Copul Jens Høeg og Anne Jørgensdatter i Lund
132 1699 Copul Peder Mikkelsen soldat og kvinde Karen Olufsdatter i Hornborg
132 1699 Copul Christen Andersen og Mette Sørensdatter i Vrønding
132 1699 Copul Søren Jepsen og Karen Pedersdatter i Lund
132 1699 Copul Rasmus Jørgensen og Søren Terkelsens datter i Flemming
132 1699 Copul Jens Andersen og Thomas Bisgårds datter i Kalhave
132 1699 Copul Jacob Danielsen og Johanne Thomasdatter i Kørup
133 1699 Copul Søren Kjeldsen af Lundum og Laurids Christensens datter i Lund

161 1700 Trol. Niels Nielsen i Trebjerg og Maren Sørensdatter i Kokborg
161 1700 Trol. Peder Mortensen og Maren Nielsdatter i Hornborg
161 1700 Trol. Peder Olufsen og Kirsten Pedersdatter i Kalhave
133 1700 Copul Ikke noteret og Hans Pedersens søster i Skovhuset
133 1700 Copul Terkel Sørensen i Flemming og Maren Olufsdatter i Boring
133 1700 Copul Laurids Lauridsen og Mikkel Østergårds datter i Hornborg
133 1700 Copul Rasmus Nielsen i Klags Mølle og Johanne Andersdatter i Kalhave
133 1700 Copul Rasmus Smed og Anne Nielsdatter i Honum
133 1700 Copul Søren Knudsen og Anne Pedersdatter i Lund
133 1700 Copul Jørgen Henriksen og Birgitte Sørensdatter i Enner
133 1700 Copul Grave i Flemming og Else Lauridsdatter
133 1700 Copul Jens Nielsen og Bodil Rasmusdatter i Honum
133 1700 Copul Niels Hansesn og Apelone Mikkelsdatter i Enner
133 1700 Copul Peder Mortensen og Jens Brixens søster i Hornborg
133 1700 Copul Niels Nielsen og Maren Andersdatter i Trebjerg
133 1700 Copul Rasmus Knudsen og Maren Nielsdatter i Horndrup?
133 1700 Copul Peder Olufsen i Hesselballe og Peder Sørensens datter i Kalhave
133 1700 Copul Christen Smed i Kalhave og Oluf Braags datter i Hornborg
133 1700 Copul Christopher Pedersen og Rasmus Danielsens datter i Hornborg

162 1701 Trol. Søren Jensen og Mikkel Thomsens datter i Hornborg
162 1701 Trol. Jens Jensens tjenestekarl og hans datter i Molger
162 1701 Trol. Morten Knudsen og Jens Mikkelsens søster i Hornborg
133 1701 Copul Niels Jensen og Maren Sørensdatter i Rask Mølle
133 1701 Copul Jens Pedersen og Jens Jensens datter begge i Molger
133 1701 Copul Jørgen Henriksen i Enner og Maren Sørensdatter i Lund
133 1701 Copul Peder Jensen og Gertrud Rasmusdatter i Hvirring
134 1701 Copul Søren Jensen og Mikkel Thomsens datter i Hornborg
134 1701 Copul Mads Sørensen og Cathrine Henriksdatter i Trebjerg
134 1701 Copul Laurids Madsen og Christen Sørensens datter i Hornborg
134 1701 Copul Christen Jensen og Edel Andersdatter i Lund
134 1701 Copul Laurids Sørensen og Gertrud Andersdatter i Vrønding
134 1701 Copul Frands Olufsen og Johanne Sørensdatter i Vrønding
134 1701 Copul Søren Engelsen og Karen Jensdatter i Vrønding
134 1701 Copul Anders Andersen og hustru i Hornborg
134 1701 Copul Søren Jensen og Anne Rasmusdatter i Boring
134 1701 Copul Christen Sørensen og Karen Hansdatter i Kalhave
134 1701 Copul Peder Andersen i Lund og Kirsten Jensdatter i Enner
134 1701 Copul Christen Lauridsen og Kirsten Nielsdatter i Vrønding
134 1701 Copul Peder Mikkelsen i Kalhave og Anne Mortensdatter i Vrønding
134 1701 Copul Jens Brun og Morten Mortensens datter begge i Kalhave
134 1701 Copul Niels Pedersens søn af Åle og Hans Jørgensens datter i Hvirring

134 1702 Copul Erik Pedersens søn i Vrønding og Peder Mikkelsens datter i Hornborg
134 1702 Copul Mads Nielsen ladefoged på Rask og Anne Andersdatter
134 1702 Copul Jørgen Brixen i Hornborg og Mette Bertelsdatter i Kalhave
134 1702 Copul Morten Jensen og Maren Hansdatter i Molger
134 1702 Copul Niels Thomsen og Christen Sørensens datter
134 1702 Copul Jens Jørgensen i Boring og Erik Ibsens datter i Hvirring
134 1702 Copul Peder Andersen i Flemming og Clemens datter i Vrønding
134 1702 Copul Sejer Jacobsen i Haurum og Niels Pedersens datter i Flemming
134 1702 Copul Jens Thomsen og Anne Bertelsdatter i Molger
134 1702 Copul En karl af Ørum og Niels Skyttes steddatter i Boring
134 1702 Copul Søren Nielsen og Else Lauridsdatter i Flemming
134 1702 Copul Jens Rasmussen og Peder Thomsens enke i Honum
134 1702 Copul Niels Jørgensen og Karen Andersdatter i Trebjerg

135 1703 Copul Anders Nielsen og Karen Jensdatter i Vrønding
135 1703 Copul Knud Lauridsen og Mette Sørensdatter af Korning?
135 1703 Copul Mikkel Jacobsen og Kirsten Pedersdatter i Haurum
135 1703 Copul Peder Pedersen og Sejers enke i Haurum
135 1703 Copul Herman Jensen og Kirsten Lauridsdatter i Honum

135 1704 Copul Laurids Nielsen og Maren Knudsdatter
135 1704 Copul Jens Pedersen og Ellen Ibsdatter i Molger
135 1704 Copul Niels Christophersen og Maren Christensdatter i Kørup
135 1704 Copul Søren Jensen og Anne Hansdatter
135 1704 Copul Jens Pedersen og Karen Christensdatter
135 1704 Copul Jens Christensen og Birgitte Jensdatter i Hvirring
135 1704 Copul Christen Nielsen og Anne Jensdatter i Hvirring
135 1704 Copul Niels Jørgensen og Maren Kjeldsdatter
135 1704 Copul Laurids Thomsen og Elisabeth Jørgensdatter
135 1704 Copul Niels Jensen og Dorthe Mikkelsdatter
135 1704 Copul Jens Rasmussen og Bodil Rasmusdatter i Honum

136 1705 Copul Anders Hansen i kitrup? og Maren Madsdatter i Boring
136 1705 Copul Herman Jensen i Honum og Maren Christensdatter i Boring
136 1705 Copul Peder Bondes broder i Lund og Hans Jørgensens datter i Boring
136 1705 Copul Jens Villadsen i Risager og Niels Pedersens datter i Vrønding
136 1705 Copul Poul Madsen og Karen Pedersdatter i Vinten

136 1706 Copul Niels Andersen i Ørum og Johanne Jacobsdatter i Hvirring
136 1706 Copul Søren Jacobsen i Hornborg og Margrethe Hansdatter i Flemming
136 1706 Copul Peder Nielsen og Karen Pedersdatter i Vinten
136 1706 Trol Villads Christensen og Mette Andersdatter begge i Lund
136 1706 Copul Christopher Nielsen og hjulmandens datter i Hvirring?
136 1706 Copul Jørgen Mandix og Edel Mouritsen af Rask
136 1706 Copul En karl af Hårup og David Ziangsens datter i Kodallund
136 1706 Copul Bertels søn i Molger og en pige i Enner
136 1706 Copul Peder Nielsen i Flemming og Niels Andersens datter i Kalhave
136 1706 Copul Jens Knudsen og Maren Knudsdatter i Boring

136 1707 Copul Jens Nielsen af Uldum og Anne Jensdatter i Hornborg
137 1707 Copul Anders Sørensen og Maren Mortensdatter i Vrønding
137 1707 Copul Peder Madsen og Anne Sørensdatter i Molger
137 1707 Copul Hans Jacobsen og Karen Nielsdatter i Hornborg
137 1707 Copul Anders Christensen og Kirsten Olufsdatter i Kalhave
137 1707 Copul Peder Nielsen og Kirsten Madsdatter i Boring
137 1707 Copul Iver Iversen og Kirsten Madsdatter i Kalhave
137 1707 Copul Casper Andersen af Ørum og Anne Iversdatter i Flemming
137 1707 Copul Jens Jensen og Karen Christensdatter i Vrønding
137 1707 Copul Jørgen Jørgensen og Viveke Pedersdatter (i Hvirring eller Hornborg sogne)
137 1707 Copul Anders Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Vinten
137 1707 Copul Niels Pedersen og Birgitte Jensdatter i Molger
137 1707 Copul Søren Stephensen og Anne Thomasdatter i Lund
137 1707 Copul Niels Pedersen og Birgitte Jensdatter i Molger (præstens gentagelse)
138 1707 Copul Rasmus Hansen og Kirsten Sørensdatter i Boring
138 1707 Copul Morten Jensen af Åle og Dorthe Jensdatter i Kokborg

138 1708 Copul Terkel Terkelsen og Kirsten Sørensdatter i Kalhave
138 1708 Copul Niels Pedersen af Sindberglund og Kirsten Sørensdatter i Kokborg
138 1708 Copul Morten Knudsen og Apelone Mikkelsdatter begge i Flemming
138 1708 Copul Erik Jensen af Tønning? og Maren Pedersdatter i Enner
138 1708 Copul Anders Thomsen i Enner og Karen Hansdatter i Lund
138 1708 Copul Søren Christensen af Korning og Mette Villadsdatter i Vrønding
138 1708 Copul Anders Pedersen af Korning og Karen Stephensdatter i Vrønding
138 1708 Copul Peder Jørgensen i Honum og Margrethe Pedersdatter i Kalhave
138 1708 Copul Søren Nielsen i Hornborg og Kirsten Jensdatter
139 1708 Copul Niels Nielsen og Karen Andersdatter i Enner

139 1709 Copul Hans Pedersen og Maren Madsdatter i Flemming
139 1709 Copul Christen Jørgensen og Anne Hansdatter begge i Boring
139 1709 Copul Christen Pedersen og Johanne Jørgensdatter i Vrønding
139 1709 Copul Søren Jensen i Molger og Mette Jensdatter
139 1709 Copul Peder Hansen i Vinten og Karen Mikkelsdatter i Hornborg
139 1709 Copul Jørgen Jensen af Korning og Karen Mortensdatter i Hornborg
139 1709 Copul Peder Frandsen og Karen Mikkelsdatter i Hornborg
139 1709 Copul Juul Smed og Anne Cathrine Olufsdatter i Vrønding
139 1709 Copul Jens Christensen og Else Jespersdatter i Hornborg
139 1709 Copul Frands Nielsen og Karen Nielsdatter i Hvirring

139 1710 Copul Christen Nielsen og Bodil Nielsdatter i Hornborg kirke
140 1710 Copul Peder Nielsen og Anne Nielsdatter i Lund
140 1710 Copul Mads Mortensen og Anne Jepsdatter på Rask
140 1710 Copul Niels Simonsen og Mette Pedersdatter i Vrønding
140 1710 Copul Jens Jensen og Mette Hansdatter i Kodallund
140 1710 Copul Ove Nielsen og Johanne Nielsdatter i Trebjerg
140 1710 Copul Jørgen Fæder og Maren Mouritsdatter på Rask
140 1710 Copul Jens Pedersen og Anne Terkelsdatter i Haurum
140 1710 Copul Jens Pedersen og Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg
140 1710 Copul Bertel Pedersen og Anne Nielsdatter i Honum
140 1710 Copul Søren Nielsen i Flemming og Karen Nielsdatter i Trebjerg
140 1710 Copul Morten Pedersen og Maren Andersdatter i Lund
140 1710 Copul Hans Juel af Nim og Anne Sørensdatter i Vrønding
140 1710 Copul Thomas Pedersen og Maren Pedersdatter i Lund
140 1710 Copul Søren Pedersen og Maren Hansdatter i Lund

140 1711 Copul Niels Stephensen og Else Jepsdatter i Lund
141 1711 Copul Ziang Nielsen af Lindved og Margrethe Christensdatter i Boring
141 1711 Copul Grave Jørgensen og Mette Nielsdatter i Hvirring
141 1711 Copul Anders Christensen og Anne Jørgensdatter i Honum
141 1711 Copul Knud Jensen og Anne Sørensdatter i Boring
141 1711 Copul Jens Sørensen og Anne Nielsdatter i Vrønding
141 1711 Copul Knud Jensen og Anne Sørensdatter i Boring (præstens gentagelse)
141 1711 Copul Mads Andersen af Ørum og Sidsel Hansdatter i Boring
141 1711 Copul Søren Clemensen og Karen Sørensdatter i Vinten
141 1711 Copul Jacob Madsen og Dorthe Christensdatter i Vinten
141 1711 Copul Søren Pedersen af Dalby og Bodil Nielsdatter i Kørup
141 1711 Copul Carsten Andersen af Vejle og Cathrine Jørgensdatter på Rask
141 1711 Copul Peder Sørensen og Maren Christendatter
141 1711 Copul Jens Pedersen og Mette Mikkelsdatter

141 1712 Copul Hans Ibsen i Hesselballegård og Karen Rasmusdatter i Boring
142 1712 Copul Jens Pedersen og Maren Mikkelsdatter i Hornborg
142 1712 Copul Mads Pedersen af Uldum og Else Andersdatter i Kodallund
142 1712 Copul Christen Jørgensen på Rask og Anne Jensdatter i Kodallund
142 1712 Copul Søren Nielsen og Magdalene Eriksdatter i Hornborg
142 1712 Copul Jørgen Pedersen og Dorthe Davidsdatter i Enner
142 1712 Copul Jens Pedersen og Kirsten Mortensdatter
142 1712 Copul Anders Sørensen og Margrethe Prip i Vrønding
142 1712 Copul Morten Hansen og Anne Jensdatter i Lund
142 1712 Copul Christen Hauberg og Johanne Holgersdatter i Skovhuset
142 1712 Copul Jacob Davidsen i Trebjerg og Kirsten Hansdatter i Honum
142 1712 Copul Rasmus Sørensen og Bodil Rasmusdatter i Honum

142 1713 Copul Peder Degn i Tamdrup og Maren Thomasdatter i Lund
142 1713 Copul Laurids Christensen og Anne Rasmusdatter i Lund
142 1713 Copul Knud Bødker og Ellen Christensdatter i Kalhave
142 1713 Copul Jens Mikkelsen og Gertrud Sørensdatter i Hornborg
143 1713 Copul Søren Rasmussen og Birgitte Hansdatter begge i Honum
143 1713 Copul Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter begge i Honum
143 1713 Copul Hans Hansen i Boring og Anne Pedersdatter i Honum
143 1713 Copul Jørgen Lauridsen i Kørup og Anne Mikkelsdatter i Honum
143 1713 Copul Christen Olesen og Gertrud Sørensdatter i Vrønding
143 1713 Copul Jacob Christensen af Ørum og Margrethe Knudsdatter i Hvirring
143 1713 Copul Jens Knudsen og Inger Pedersdatter i Hvirring
143 1713 Copul Jens Pedersen og Else Jacobsdatter i Kalhave
143 1713 Copul Christen Randbøl og Karen Tangård i Hvirring
143 1713 Copul Christen Jensen Rytter og Jens Frandsens enke
143 1713 Copul Morten Hansen og hustru i Kalhave
143 1713 Copul Søren Lauridsen af Bostrup og Bodil Frandsdatter i Hornborg
143 1713 Copul Niels Hansen og Karen Pedersdatter i Vinten

143 1714 Copul Mikkel Pedersen og Maren Hansdatter i Hvirring
143 1714 Copul Jørgen Mortensen hyrde og Karen Christensdatter i Vinten
143 1714 Copul Rasmus Thøgersen og Anne Jørgensdatter i Undrop?
143 1714 Copul Niels Andersen i Hvirring præstegård og Mette Knudsdatter i Kalhave
144 1714 Copul Christian Colin og Anne Pedersdatter i Hvirring
144 1714 Copul Niels Jensen og Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg
144 1714 Copul Jens Jensen og Karen Andersdatter i Trebjerg
144 1714 Copul Torsten Jørgensen af Horsens og Margrethe Jacobsdatter på Rask
144 1714 Copul Jens Smed og Anne Thomasdatter i Lund
144 1714 Copul Jens Pedersen og Mette Albertsdatter i Enner
144 1714 Copul Jens Madsen og Anne Cathrine Marqvorsdatter i Vrønding
144 1714 Copul Thomas Bertelsen og Maren Lauridsdatter i Molger
144 1714 Copul Peder Andersen og Kirsten Jørgensdatter i Hvirring
144 1714 Copul Jens Jørgensen og Kirsten Hansdatter i Boring
144 1714 Copul Palle Smed og Anne Jensdatter i Kapelbjerghus
144 1714 Copul Niels Andersen og Maren Jensdatter i Vrønding
144 1714 Copul Rasmus Pedersen snedker af Horsens og Cathrine Andersdatter i Kørup
144 1714 Copul Søren Christensen og Anne Jørgensdatter i Hvirring
144 1714 Copul Peder Andersen og Johanne Jensdatter i Flemming
144 1714 Copul Niels Pedersen Filt? og Kirsten Olufsdatter i Kalhave

145 1715 Copul Adrian Joensen og Kirsten Rasmusdatter i Hornborg
145 1715 Copul Oluf Christensen og Mette Hansdatter i Kalhave
145 1715 Copul Christen Nielsen og Maren Christensdatter i Vrønding
145 1715 Copul Mons. Alexander og Sara Jacobsdatter i Kørup
145 1715 Copul Jens Lauridsen skoleholder i Hornborg og Maren Jensdatter Brixen
145 1715 Copul Mads Mortensen og sl. Jens Bruns datter i Kalhave
145 1715 Copul Peder Eriksen og Anne Sophie i Kørup
145 1715 Copul Anders Lauridsen og Maren Lauridsdatter i Vrønding
145 1715 Copul Jens Jørgensen og Karen Christensdatter i Lund
145 1715 Copul Jens Christensen og Anne Nielsdatter i Hornborg
145 1715 Copul Jens Lauridsen og Maren Jensdatter i Hornborg
145 1715 Copul Hans Jensen i Hornborg og Anne Jensdatter i Honum
146 1715 Copul Jens Andersen og Karen Jørgensdatter
146 1715 Copul Mikkel Poulsen og Anne Nielsdatter
146 1715 Copul Mikkel Sørensen og Johanne Pedersdatter
146 1715 Copul Søren Madsen og Maren Jørgensdatter i Vinten
146 1715 Copul Jens Sørensen og Anne Mortensdatter i Enner
146 1715 Copul Peder Jacobsen og Karen Jensdatter fra Årup
146 1715 Copul Hans Sørensen og Anne Andersdatter i Enner
146 1715 Copul Jørgen Jensen og Johanne Sørensdatter i Kokborg

146 1716 Copul. Peder Pedersen og Mette Jacobsdatter i Haurum
146 1716 Copul. Peder Marcusen og Sophie Knudsdatter i Hvirring
146 1716 Copul. Christen Terkelsen og Maren Pedersdatter i Hornborg
146 1716 Copul. Peder Sørensen skrædder og Anne Cathrine Bentsdatter i Hvirring
146 1716 Copul. Jens Jensen og Maren Christensdatter i Enner
146 1716 Copul. Christen Bertelsen og Birthe Christensdatter i Hornborg
146 1716 Copul. Hans Christensen og Karen Jensdatter i Molger
146 1716 Copul. Jørgen Villumsen og Inger Pedersdatter i Hornborg
146 1716 Copul. Iver Simonsen af Hatting og Karen Jensdatter i Hornborg
146 1716 Copul. Laurids Andersen af Ørum og Maren Iversdatter i Flemming
146 1716 Copul. Terkel Pedersen og Maren Andersdatter begge i Flemming

146 1717 Copul. Christen Pedersen hyrde og Maren Jensdatter i Molger
146 1717 Copul. Mads Jespersen og Karen Jensdatter i Hornborg
146 1717 Copul. Niels Pedersen af Tyrsting og Anne Olufsdatter i Boring
146 1717 Copul. Andreas Davidsen og Karen Hansdatter i Vrønding
146 1717 Copul. Rasmus Pedersen og Maren Madsdatter i Lund som kom til Vinten at bo
146 1717 Copul. Niels Jensen og Karen Jensdatter i Hornborg
146 1717 Copul. Henrik Christensen og Sidsel Knudsdatter i Hornborg
146 1717 Copul. Hans Olufsen og Karen Sørensdatter i Hornborg

147 1718 Copul. Simon Pedersen og Kirsten Lauridsdatter i Hornborg
147 1718 Copul. Oluf Jensen af Hjortsvang og Karen Lauridsdatter i Kokborg
147 1718 Copul. Jens Sørensen og Anne Thomasdatter i Enner
147 1718 Copul. Christen Jenspersen degn i Hjortsvang og Peder Degns enke Maren Thomasdatter
147 1718 Trol. Laurids Jensen ladefoged på Rask og Kirsten Pedersdatter i Kodallund som var frugtsommelig med ham
147 1718 Trol. Rasmus Sørensen og Birthe Pedersdatter i Hvirring som var frugtsommelig med ham
147 1718 Trol. Peder Lauridsen og Kirsten Joensdatter i Lund
147 1718 Trol. Hans Sørensen og Birthe Mikkelsdatter i Hornborg
147 1718 Copul. Rasmus Sørensen og Birthe Pedersdatter i Hvirring
147 1718 Copul. Laurids Jensen og Kirsten Pedersdatter i Kodallund
147 1718 Trol. Anders Mikkelsen i Hornborg og Hans Knudsens steddatter i Hornborg
147 1718 Copul. Hans Sørensen og Birthe Mikkelsdatter i Hornborg
147 1718 Copul. Rasmus Rasmussen og en enke af ? Elisabeth Jensdatter
147 1718 Copul. Thor Jensen og Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg
147 1718 Copul. Peder Jensen og Maren Terkelsdatter i Boring
148 1718 Copul. Frands Nielsen og Else Sørensdatter i Boring
148 1718 Trol. Hans Rasmussen af Stobberup og Maren Pedersdatter i Honum
148 1718 Trol. Søren Hansen og Hans Jensesns enke Anne Jensdatter i Hornborg
148 1718 Copul. Søren Hansen, Hans Pedersens søn i Rask Skovhus og Jens Sørensens datter i Honum som er Hans Jensens enke i Hornborg
148 1718 Trol. Peder Nielsen Holm og Kirsten Andersdatter i Lund
148 1718 Trol. Frands Christensen i Hornborg og Johanne Pedersdatter i Flemming
148 1718 Trol. Peder Nielsen i Vrønding og Karen Christensdatter i Hvirring
148 1718 Trol. Mads Nielsen Lyngbye soldat og Anne Lauridsdatter i Vrønding
148 1718 Copul. Frands Christensen i Hornborg og Johanne Pedersdatter i Flemming
148 1718 Copul. Peder Lauridsen og Kirsten Joensdatter i Lund
148 1718 Copul. Anders Mikkelsen i Hornborg og Hans Knudsens steddatter Maren Rasmusdatter i Hornborg
148 1718 Copul. Mads Nielsen Lyngbye og Anne Lauridsdatter i Vrønding
148 1718 Copul. Hans Rasmussen af Stobberup og Maren Pedersdatter i Honum
149 1718 Copul. Peder Nielsen Holm og Kirsten Andersdatter i Lund
149 1718 Trol. Jens Madsen og Niels Jensens datter Anne Cathrine i Haurum
149 1718 Copul. Peder Nielsen i Vrønding og Jacob Mortensens steddatter Karen Christensdatter i Hvirring
149 1718 Trol. Christian Villadsen soldat og Kirsten Nielsdatter enke efter Christen Lassen som erklæredes død efter slaget i Skåne 1710
150 1718 Trol. Søren Pedersen i Lund og Apelone Lauridsdatter i Lund
150 1718 Trol. Hans Jensen enkemand og borger i Flensborg og Karen Thomasdatter, Mikkel Thomsens søster i Lund
150 1718 Copul. Jacob Mortensen og Maren Christensdatter i Hvirring
150 1718 Copul. Hans Jensen af Flensborg og Karen Thomasdatter i Lund
150 1718 Copul. Christen Villadsen soldat og Kirsten Nielsdatter i Tamdrupgård

150 1719 Copul. Søren Pedersen i Lund og Apelone Lauridsdatter i Lund
150 1719 Trol. Peder Sørensen i Hvirring og Jens Thomsens steddatter i Molger
151 1719 Copul. Jens Madsen af Kirkeby ved Vejle og Niels Jensens datter Anne Cathrine i Haurum
151 1719 Trol. Rasmus Jensen og Søren Bondes enke Anne Hansdatter i Lund
151 1719 Copul. Jens Nielsen af Solskov og Søren Lunds datter Mette i Honum
151 1719 Trol. Anders Andersen af Hammer og Jens Madsens kones søster Sidsel Marcusdatter i Vrønding
151 1719 Copul. Knud Nielsen af Tørring og Hans Jørgensens datter Karen i Boring
151 1719 Copul. Thomas Mikkelsen i Hornborg og Mads Brixens steddatter Karen Mikkelsdatter i Hornborg
151 1719 Copul. Morten Nielsen af Birk og Søren Andersens datter Maren i Boring
151 1719 Trol. Jens Christensen og Jens Rasmussens steddatter Anne Nielsdatter i Rask Mølle
151 1719 Trol. Knud Andersen af Hatting og Niels Christophersens steddatter Liffe Christensdatter i Vrønding
151 1719 Copul. Jens Christensen og Jens Rasmussens steddatter Anne Nielsdatter i Rask Mølle
151 1719 Copul. Knud Andersen af Hatting og Liffe Christensdatter i Kørup
152 1719 Copul. Rasmus Jensen og Anne Hansdatter i Lund
152 1719 Copul. Peder Sørensen Skrædder i Hvirring og Jens Thomsens steddatter i Molger
152 1719 Trol. David von Stycken af Fredericia og præstens sl. broderdatter Helvig Hansdatter Guldberg sl. Johan Toxsens
152 1719 Trol. Hans Pedersen i Honum og Rasmus Sørensens enke Bodil Rasmusdatter i Honum
152 1719 Copul. Terkel Lauridsen og Kirsten Nielsdatter i Hornborg
152 1719 Copul. David von Stycken og præstens sl. broderdatter Helvig Hansdatter Guldberg
152 1719 Trol. Anders Nielson den svenske i Honum og snedkerenken i Honum
152 1719 Trol. Hans Rasmussen korporal og Henrik Hesses ældste datter Anne Margrethe i Boring
152 1719 Trol. Anders Jørgensen og Jørgen Skomagers tjenestepige i Honum
152 1719 Trol. Jørgen Christensen Landemand? i Hornborg og Sidsel Sørensdatter i Hornborg
152 1719 Copul. Hans Pedersen i Honum og Bodil Rasmusdatter i Honum
152 1719 Copul. Anders Andersen af Møllerup og Sidsel Marcusdatter i Hammer kirke
153 1719 Copul. Hans Rasmussen korporal og Anne Margrethe Henriksdatter Hesse i Boring
153 1719 Trol. Hans Olesen soldat og sl. Henrik Hesses anden datter
153 1719 Trol. Søren Gravesen Skygge soldat og Anne Bertelsdatter i Lund
153 1719 Trol. Christen Pedersen i Lund og Hans Friis's ældste datter Anne i Boring
153 1719 Copul. Anders Jørgensen i Honum og Maren Pedersdatter
153 1719 Copul. Søren Gravesen og Anne Bertelsdatter
153 1719 Trol. Peder Nielsen i Pilehuset i Vrønding og Christen Jørgensens datter Kirsten i Enner

153 1720 Copul. Hans Olesen i Boring og Anne Cathrine Henriksdatter Hesse i Boring
153 1720 Trol. Søren Andersen af Hatting og Mads Pedersens steddatter Anne Jensdatter i Kodallund
153 1720 Copul. Christen Pedersen i Lund og Hans Friis's datter Anne i Boring
153 1720 Copul. Oluf Jensen Lystrup i Vrønding og Else Terkelsdatter i Boring
153 1720 Copul. Anders Hansen i Flemming og Maren Jørgensdatter kogekone i Hornborg
153 1720 Copul. Jørgen Christensen Landemand? i Hornborg og Sidsel Sørensdatter
154 1720 Trol. Anders Nielsen i Hornborg og Anne Jespersdatter i Hornborg
154 1720 Copul. Søren Andersen af Hatting og Kirsten Jensdatter i Kodallund
154 1720 Trol. Christen Mikkelsen og Søren Jensens enke Birthe Jensdatter begge i Hornborg
154 1720 Trol. Søren Pedersen soldat i Enner og Hans Sørensens kones søster Anne Pedersdatter i Enner
154 1720 Trol. Jørgen Terkelsen af Kragelund i Øster Snede sogn og Jens Thorsens datter Maren i Hornborg
154 1720 Copul. Peder Nielsen i Vrønding og Christen Jørgensens datter Kirsten i Enner
154 1720 Copul. Laurids Blirup i Vrønding og Karen Nielsdatter i Lund
154 1720 Trol. Mikkel Jensen i Enner og Søren Jensens datter i Vinten
154 1720 Copul. Jens Thomsen degn i Åle og Ellen Didriksdatter på Rask
154 1720 Trol. Søren Nielsen i Kørup og hans tjenestepige Maren
154 1720 Trol. Søren Lauridsen Beck og Maren Nielsdatter Hjulmands i Kokborg
154 1720 Trol. Jørgen Christensen i Enner og Mikkel Jensens datter Apelone
155 1720 Trol. Peder Nielsen i Vrønding Laurids Sørensens stedsøn og Frands Olesens datter Karen i Vrønding
155 1720 Trol. Jens Lauridsen i Hornborg og Jens Villadsens enke Anne Cathrine Hansdatter i Kokborg
155 1720 Copul. Christen Mikkelsen og Birthe Jensdatter
155 1720 Trol. Niels Olesen og Anne Christensdatter begge i Boring
155 1720 Trol. Søren Pedersen af Uth sogn i Bjerre herred og Peder Mikkelsens enke Birthe Andersdatter i Hvirring
155 1720 Copul. Mikkel Jensen i Enner og Karen Sørensdatter i Vinten
155 1720 Trol. Mads Andersen af Ørum og Kirsten Mortensdatter i Kalhave
156 1720 Copul. Anders Nielsen og Kirsten Jespersdatter i Hornborg
156 1720 Copul. Jørgen Terkelsen af Snede sogn og Maren Jensdatter i Hornborg
156 1720 Copul. Søren Pedersen soldat i Enner og Anne Pedersdatter i Enner
156 1720 Copul. Anders Nielson den svenske i Honum og snedkerenken i Honum
156 1720 Copul. Søren Lauridsen og Maren Nielsdatter i Kokborg
156 1720 Copul. Niels Olesen og Anne Christensdatter i Boring
156 1720 Copul. Peder Nielsen og Karen Frandsdatter i Vrønding
156 1720 Copul. Jørgen Christensen i Enner og Apelone Mikkelsdatter i Enner
156 1720 Trol. Jens Christensen snedker i Boring og Søren Andersens halvsøster Anne Nielsdatter i Boring

157 1721 Copul. Søren Pedersen og Birthe Andersdatter i Østergård i Hvirring
157 1721 Copul. Mads Andersen af Ørum og Kirsten Mortensdatter i Kalhave
157 1721 Trol. Anders Lauridsen enkemand og en af de overblevne svenske fanger og Edel som i tre somre har set til vore køer
157 1721 Copul. Anders Lauridsen og Edel Jensdatter
157 1721 Trol. Jacob Mortensen og Kirsten Nielsdatter
157 1721 Copul. Jens Lauridsen i Hornborg og Anne Cathrine Hansdatter i Kokborg
157 1721 Trol. Anders Christensen af Hjortsvang i Tørring sogn og Kirsten Sørensdatter i Vrønding
157 1721 Trol. Frands Jensen og Søren Nielsens enke Maren Pedersdatter i Kørup
157 1721 Trol. Jens Jensen af Hatting og Kirsten Mortensdatter i Hornborg
157 1721 Trol. David Mikkelsen Halvig og Maren Pedersdatter i Honum
158 1721 Copul. Jens Christensen i Boring og Anne Nielsdatter i Boring
158 1721 Copul. Frands Jensen og Maren Pedersdatter i Kørup
158 1721 Copul. Peder Hansen og Kirsten Sørensdatter i Hornborg
158 1721 Copul. Jacob Mortensen i Hvirring og Kirsten Nielsdatter i Hvirring
158 1721 Trol. Anders Sørensen Skrædder af Uldum og Lille Jens Bruns steddatter Anne Jensdatter i Kalhave
158 1721 Trol. Anders Jensen enkemand af Elbæk sogn og Bodil Nielsdatter Flintholm i Hornborg
158 1721 Trol. Søren Jensen af Skade og Mads Jensens datter Anne Kirstine i Hvirring
158 1721 Copul. David Mikkelsen Halvig og Maren Pedersdatter i Honum
158 1721 Copul. Anders Sørensen af Uldum og Anne Jensdatter i Kalhave
158 1721 Trol. Christopher Nielsen i Honum og Anne Madsdatter
158 1721 Trol. Peder Christensen soldat og Birthe Andersdatter i Molger
158 1721 Trol. Hans Sørensen i Hornborg og Niels Træskomands ældste datter i Boring
159 1721 Trol. Anders Andersen sergiant og Sidsel Jensdatter på Årupgård
159 1721 Copul. Anders Jensen af Elbæk og Bodil Nielsdatter i Hornborg
159 1721 Copul. Christopher Nielsen i Honum og Anne Madsdatter i Honum
159 1721 Copul. Anders Andersen sergiant og Sidsel Jensdatter på Årupgård
159 1721 Trol. Peder Christophersen af Hatting og Niels Træskomands datter Maren i Boring
159 1721 Copul. Anders Christensen af Tørring og Kirsten Jensdatter i Vrønding
159 1721 Copul. Søren Jensen af Skade og Mads Jensens datter Anne Kirstine i Hvirring
159 1721 Copul. Peder Haustrup og Birthe Andersdatter i Molger

159 1722 Trol. Jens Pedersen ahv og Anne Pedersdatter som tjente Anne Madsdatter
159 1722 Trol. Peder Hansen i Vinten og Marqvor Dals steddatter Maren Jensdatter i Lund
159 1722 Trol. Peder Hansen røgter på Rask og Hyrdeenken i Kalhave
160 1722 Copul. Jens Pedersen i Hvirring og Maren Pedersdatter i Hvirring
160 1722 Trol. Jørgen Knudsen Lund af Hatting og Rasmus Jensens søster Maren på Årupgård
160 1722 Copul. Hans Sørensen i Hornborg og Anne Nielsdatter i Boring
160 1722 Trol. Christen Sørensen i Honum og Peder Jørgensens broderdatter Anne Rasmusdatter i Honum
160 1722 Trol. Rasmus Pedersen af Uldum og Søren Andersens datter Anne Sørensdatter i Boring
160 1722 Copul. Peder Christophersen af Hatting og Niels Træskomands yngste datter Maren i Boring
160 1722 Copul. Peder Hansen røgter på Rask og Hyrdeenken i Kalhave
160 1722 Copul. Peder Hansen i Vinten og Maren Jensdatter i Lund
160 1722 Trol. Niels Andersen af Korning og Karen Nielsdatter Flintholm i Hornborg
160 1722 Trol. Frands Hansen i Boring og Karen Lauridsdatter
162 1722 Copul. Rasmus Pedersen af Uldum og Anne Sørensdatter i Boring
162 1722 Copul. Jørgen Knudsen af Hatting og Maren Jensdatter på Årupgård
162 1722 Copul. Christen Sørensen og Anne Rasmusdatter i Honum
162 1722 Copul. Frands Hansen i Boring og Karen Lauridsdatter i Boring
162 1722 Trol. Niels Mullerup soldat og Rasmus Smeds datter Anne i Honum
162 1722 Trol. Anders Nielsen og Maren Terkelsdatter i Hvirring
162 1722 Copul. Niels Andersen Smed af Korning og Maren Nielsdatter Flintholm i Hornborg
162 1722 Trol. Rasmus Jensen af Vestbirk og Anne Marcusdatter i Vrønding
162 1722 Trol. Jens Christensen af Torp og Karen Jespersdatter i Enner
162 1722 Copul. Anders Nielsen og Maren Terkelsdatter i Hvirring

163 1723 Copul. Niels Nielsen soldat og Rasmus Smeds ældste datter Anne i Honum
163 1723 Trol. Jens Andersen Bonde i Lund og Mette Pedersdatter i Enner
163 1723 Trol. Jens Christensen Smed i Lund og Morten Hansens mosterdatter Karen Sørensdatter i Lund
163 1723 Copul. Jens Christensen af Torp og Karen Jespersdatter i Enner
163 1723 Trol. Jens Jørgensen i Lund og Frederik Svanes amme Mette Hansdatter på Bisgård
163 1723 Trol. Jens Nielsen i Haurum og Jens Brixens datter i Hornborg
163 1723 Copul. Rasmus Jensen af Vestbirk og Anne Marcusdatter i Vrønding
163 1723 Trol. Hans Nielsen Niels Maltesens uægte søn og Else Mikkelsdatter i Honum
163 1723 Copul. Jens Andersen Bonde i Lund og Mette Pedersdatter i Enner
163 1723 Trol. Niels Nielsen i Rask Mølle og Jens Jørgensens enke Kirsten Hansdatter i Boring, næstsøskendebørn
164 1723 Copul. Jens Christensen Smed i Lund og Karen Sørensdatter i Lund
164 1723 Trol. Claus Hansen aftakket soldat og Helle Nielsdatters datter Inger Marie Pedersdatter i Enner
164 1723 Copul. Hans Nielsen i Vrønding og Else Mikkelsdatter i Honum
164 1723 Copul. Niels Nielsen i Rask Mølle og Kirsten Hansdatter i Boring
164 1723 Copul. Anders Lauridsen af Eriknaur og Jens Bruns datter Anne i Kalhave
164 1723 Trol. Anders Nielsen i Trebjerg og Jens Thomsens steddatter Maren Christensdatter i Molger
164 1723 Copul. Jens Jørgensen i Lund og Mette Hansdatter
164 1723 Trol. Christen Terkelsen i Boring og Enevolds enke i Honum
164 1723 Trol. Søren Mikkelsen ahm og Hans Davidsens enke Florabella Jacobsdatter i Kodallund
164 1723 Copul. Anders Nielsen i Trebjerg og Maren Christensdatter i Molger
164 1723 Copul. Claus Hansen og Inger Marie Pedersdatter i Enner
165 1723 Trol. Jens Jensen af Bjerres Mølle og Peder Christensens datter Anne Pedersdatter i Lund
165 1723 Copul. Søren Mikkelsen i Honum og Florabella Jacobsdatter i Kodallund
165 1723 Copul. Christen Terkelsen i Boring og Enevolds enke Karen Nielsdatter i Honum
165 1723 Trol. Jens Stephensen af Uldum og Terkels søsterdatter Maren Pedersdatter i Kalhave
165 1723 Trol. Jacob Jacobsen i Hornborg og Mads Mortensens enke i Kalhave
165 1723 Trol. Oluf Mikkelsen i Snede Mølle og Søren Lunds datter Anne i Honum

165 1724 Copul. Jens Jensen af Bjerres Mølle og Anne Pedersdatter
165 1724 Copul. Jens Stephensen af Uldum og Maren Pedersdatter i Kalhave
166 1724 Copul. Oluf Mikkelsen i Snede Mølle og Søren Lunds datter Anne i Honum
166 1724 Copul. Jacob Jacobsen og Mads Mortensens enke Margrethe Jensdatter i Kalhave
166 1724 Trol. Mads Nielsen sl. Ivers stedsøn i Vrønding og sl. Peder Andersens datter Johanne i Vrønding
166 1724 Copul. Jørgen Høeg af Horsens og præstens ældste datter Eline Dorthea Guldberg
166 1724 Trol. Christopher Nielsen og Johanne Clausdatters datter Anne Rasmusdatter
166 1724 Trol. Offer Nielsen i Hvirring og Maren Christensdatter i Hvirring
166 1724 Trol. Anders Nielsen i Vinten og Jens Sommers datter Maren i Vinten
166 1724 Copul. Christopher Nielsen i Honum og Johanne Clausdatters datter Anne Rasmusdatter
166 1724 Trol. Peder Smed i Hvirring og Bodil Pedersdatter
166 1724 Copul. Christen Hansen Lademand i Lund og Karen Nielsdatter kommen fra Horsens
167 1724 Trol. Kjeld Christensen og Gertrud Sørensdatter i Vrønding
167 1724 Copul. Mads Nielsen i Vrønding og Johanne Andersdatter i Vrønding
167 1724 Copul. Anders Nielsen i Vinten og Jens Sørensens datter Maren i Vinten
167 1724 Trol. Knud Hansen sergiant og Niels Christophersens ældste datter i Kørup
167 1724 Trol. Niels Andersen af Birk sogn og Niels Nielsens steddatter Anne Sørensdatter
167 1724 Trol. Jens Nielsen i Hvirring og Søren Jensens datter i Vinten
167 1724 Copul. Offer Nielsen i Hvirring og Maren Christensdatter i Hvirring
167 1724 Copul. Knud Hansen sergiant og Niels Christophersens ældste datter Anne i Kørup
167 1724 Copul. Peder Lauridsen Smed og Bodil Pedersdatter i Hvirring
167 1724 Copul. Niels Andersen af Naldal og Niels Nielsens steddatter Anne Sørensdatter i Enner
168 1724 Trol. Marqvor Andersen Søren Bagers karl af Horsens og Rasmus Eskildsens enke Maren Andersdatter
168 1724 Copul. Jens Nielsen i Hvirring og Søren Jensens datter Mette i Vinten
168 1724 Copul. Kjeld Christensen og Gertrud Sørensdatter i Vrønding
168 1724 Trol. Hans Christensen og Maren Madsdatter Hals i Trebjerg
168 1724 Trol. Christen Christensen hyrdens søn i Haurum og Johanne Bertelsdatter som har tjent sl. Søren Pedersen
168 1724 Trol. Niels Jacobsen i Kalhave og Mikkel Pedersens datter Anne Mikkelsdatter i Molger
168 1724 Copul. Marqvor Andersen og Maren Andersdatter i Vinten

168 1725 Copul. Niels Jacobsen i Kalhave og Mikkel Pedersens datter Anne i Molger
169 1725 Trol. Christen Nielsen i Enner og Jens Bondes enke Mette Pedersdatter
169 1725 Trol. Jens Pedersen i Enner og Maren Christensdatter forrige hyrdes i Molger
169 1725 Copul. Christen Christensen hyrde i Haurum og Johanne Bertelsdatter
169 1725 Copul. Christen Nielsen hyrde i Enner og Mette Pedersdatter i Enner
169 1725 Trol. Søren Jørgensen og Peder Eskildsens enke Anne Hansdatter
169 1725 Trol. Ebbe Jensen i Vinten som har været hyrde i Molger og Niels Simonsens enke Mette Pedersdatter
169 1725 Copul. Jens Pedersen i Enner og Maren Christensdatter
169 1725 Trol. Hans Jensen Jens Henriksens søn i Trebjerg og Christen Jørgensens steddatter Anne Sørensdatter i Boring
169 1725 Trol. Anders Christensen enkemand af Uldum og Mikkel Madsens datter Johanne i Honum
169 1725 Copul. Søren Jørgensen og Anne Hansdatter i Boring
169 1725 Copul. Hans Jensen i Trebjerg og Anne Sørensdatter i Boring
170 1725 Trol. Niels Jensen Mads Pedersens stedsøn i Kodallund og Søren Rasmussens enke Birthe Hansdatter i Honum
170 1725 Trol. En mand af Uldum og Maren Pedersdatter i Troldhuset
170 1725 Copul. Ebbe Hansen og Mette Pedersdatter i Vrønding
170 1725 Copul. Anders Christensen af Uldum og Johanne Mikelsdatter i Honum
170 1725 Copul. En mand af Uldum og Maren Pedersdatter i Troldhuset
170 1725 Copul. Christen Jørgensen i Boring og Anne Elisabeth Christensdatter Hjerrild
170 1725 Copul. Niels Jensen og Birthe Hansdatter i Honum
170 1725 Copul. Christen Jensen i Lund og Maren Pedersdatter i Lund

170 1726 Copul. Juul Smed i Vrønding og Iver Iversens enke i Vrønding
170 1726 Copul. Anders Christensen Christen Andersens søn i Vrønding og Jens Enevoldsens datter Maren i Enner
170 1726 Trol. Søren Mikkelsen i Hornborg og Væverkonen i Hornborg
170 1726 Trol. Jens Enevoldsen soldat og enkens datter i Honum
170 1726 Trol. Christen Sørensen af Lundum sogn og Henrik Clemensens datter Bodil
170 1726 Trol. Christen Terkelsen og Niels Andersens enke Maren Jensdatter i Flemming
171 1726 Trol. Niels Knudsen af Birk og Søren Madsens enke Maren Jørgensdatter i Vinten
171 1726 Trol. Søren Nielsen i Haurum Skovhus og Jens Marcusens steddatter Karen Andersdatter i Hornborg
171 1726 Trol. Jes Jeppesen født i Jelling og sl. Jens Lauridsens yngste datter Dorthe i Lille Mølle
171 1726 Trol. Peder Jørgensen af Rådved og sl. Christen Juuls yngste datter Karen
171 1726 Trol. Jens Sørensen i Boring og Hans Friis's datter Kirsten i Boring
171 1726 Trol. Jørgen Offersen og Terkels enke Kirsten Nielsdatter
171 1726 Trol. Jacob Sørensen i Haurum og Søren Pedersens datter Kirsten i Kalhave
171 1726 Trol. Stephen Christensen og Peder Pedersens enke i Haurum
171 1726 Copul. Peder Jørgensen i Vrønding og Karen Christensdatter i Vrønding
171 1726 Copul. Søren Mikkelsen i Hornborg og Væverkonen Kirsten Nielsdatter i Hornborg
171 1726 Copul. Jens Sørensen i Boring og Kirsten Hansdatter i Boring
171 1726 Copul. Jørgen Offersen og Terkels enke i Kalhave
171 1726 Copul. Christen Terkelsen i Flemming og Niels Andersens enke Maren Jensdatter i Flemming
172 1726 Trol. Laurids Nielsen af Østbirk og Jens Pedersens enke Karen Christensdater i Hvirring
172 1726 Copul. Søren Nielsen i Haurum Skovhus og Karen Andersdatter
172 1726 Copul. Christen Sørensen af Rådved og Henrik Clemensens datter Bodil i Vrønding
172 1726 Copul. Jacob Sørensen i Haurum og Søren Pedersens datter Kirsten i Kalhave
172 1726 Copul. Niels Knudsen og Maren Jørgensdatter i Vinten
172 1726 Copul. Jes Jeppesen i Lille Mølle og Dorthe Jensdatter i Lille Mølle
172 1726 Copul. Laurids Nielsen af Østbirk og Christen Kjærgårds datter samt Jens Pedersens enke Store Karen i Hvirring
172 1726 Copul. Stephen Christensen og Peder Pedersens enke Mette Jacobsdatter i Haurum
172 1726 Trol. Søren Nielsen i Haurum og Jens Møllers datter Kirsten i Rask Mølle
172 1726 Copul. Jens Mandix til Bisgård og Frederik Svanes enke Else Marie Thorum

Tilbage til Download side

c