Tilbage til Download side

Nebel sogn 1740-1745 samt 1742-1771, døbte og begravede

Består af to delvist overlappende bøger, ikke alle indførslerne er ens i den dobbelte periode. Sidetal er ikke angivet i 1740-45 kirkebogen, sideskift angives med a, b etc.

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, begivenhed, tekst

1740 a Begr. Karen Jørgensdatter i Nebel 79 år
1740 a Begr. Anders Christensens barn i Serridslev Søren 2 år
1740 a Døbt Poul Nielsen i Nebel - Johanne
1740 a Begr. Hans Jensens barn i Serridslev Mette 8 uger
1740 a Døbt Niels Peitersen i Serridslev - Peiter
1740 a Begr. Anders Christensens barn i Serridslev Knud 10 år
1740 a Døbt Søren Christensen i Nebel - Niels?
1740 a Døbt Niels Hansen i Serridslev - bid af siden mangler
1740 a Døbt Hans Christensen smed i Serridslev - Anne? Margrethe
1740 b Døbt Søren Andersen i Nebel - Anne
1740 b Begr. Karen Olesdatters søn i Bleld Jens Andersen 27 år
1740 b Døbt Niels Pedersen den yngre i Nebel - Maren
1740 b Døbt Jacob Eriksen pottemager i Serridslev - Sinne
1740 b Døbt Hans Knudsen i Serridslev - Anne

1741 b Døbt Rasmus Soldat i Bleld - Karen
1741 b Døbt Niels Andersen i Bleld - Mette
1741 b Døbt Poul Kjeldsen i Stampemøllen - Kjeld
1741 b Døbt Otte Andersen i Serridslev - Valborg
1741 b Begr. Niels Pedersen den ældres hustru i Nebel Anne Jensdatter 60 år
1741 b Begr. Anders Christensens hustru i Serridslev Kirsten Albertsdatter 39 år
1741 b Begr. Niels Pedersen den ældres stedsøn i Nebel Claus Rasmussen 22 år
1741 b Begr. Jens Bertelsens søn i Nebel Niels 21 år
1741 c Døbt Jens Vesterbo i Bleld - Søren
1741 c Døbt Birthe Christophersdatter i Bleld - Christopher
1741 c Døbt Hans Jensen i Serridslev - Jens
1741 c Begr. Anders Poulsen i Bleld 60 år
1741 c Begr. Niels Jensens hustru i Serridslev Maren Pedersdatter 40 år
1741 c Begr. Niels Jacobsens hustru i Serridslev Karen Christophersdatter 64 år
1741 c Begr. Birthe Christophersdatters barn i Bleld Christopher 10 uger
1741 c Begr. Niels Hansens barn i Serridslev Sidsel 9 ¼ år
1741 c Begr. Niels Jensen i Serridslev 49 år
1741 c Døbt Mikkel Pedersen i Bleld - Kirsten
1741 c Døbt Jens Rasmussen i Serridslev - Anne
1741 c Døbt Jens Folmersen i Bleld - Maren
1741 c Begr. Maren Nielsdatter i Serridslev 64 år
1741 c Begr. Hans Sørensen i Serridslev 60 år
1741 c Døbt Søren Andersen i Serridslev - Henrik
1741 c Begr. Jens Rasmussen i Serridslev 31 år

1742 d Begr. Poul Rasmussens hustru i Serridslev Maren Folmersdatter 44 år
1742 d Begr. Jens Folmersens barn i Bleld Maren 14 uger
1742 d Begr. Jens Folmersens hustru i Bleld Maren Jensdatter 38 år
1742 d Begr. Jens Andersen i Bleld 67 år
1742 d Begr. Poul Pedersen i Nebel 48 år
1742 d Døbt Søren Nielsen i Serridslev - Else
1742 d Begr. Niels Andersens barn i Bleld Mette 1 år
1742 d Begr. Niels Andersens barn i Bleld Else 5 år
1742 d Begr. Jørgen Frandsen i Bleld 58 år
1742 d Begr. Mette Jensdatter i Bleld 80 år
1742 d Døbt Søren Christensen i Nebel - Johanne
1742 d Begr. Anders Christensens søn i Serridslev Søren 8 uger
1742 d Døbt Niels Peitersen i Serridslev - Maren
1742 d Døbt Thomas Molbo i Bleld - Bodil
1742 d Døbt Hans Pedersen i Nebel - Anne
1742 d Begr. Niels Bryer? hyrdes barn i Serridslev
1742 d Døbt Rasmus Peitersen i Serridslev - Bodil

1743 e Døbt Hans Jensen i Serridslev - Mette
1743 e Døbt Jacob Pottemager i Serridslev - Karen
1743 e Døbt Peder Eylersen i Serridslev - Niels
1743 e Døbt Poul Andersen i Bleld - Christopher
1743 e Døbt Brynte Clausen Holmgren rytter hos Morten Væver i Serridslev - Claus
1743 e Døbt Niels Pedersen den yngre - Bodil
1743 e Døbt Peder Andersen i Serridslev - Karen
1743 e Begr. Otte Andersens dødfødte barn i Serridslev
1743 e Begr. Jacob Eriksen pottemager i Serridslev
1743 e Døbt Anders Christensen i Serridslev - Knud
1743 e Begr. Hans Poulsens hustru i Serridslev Karen Kjeldsdatter 90 år

1744 f Begr. Anne Lasdatters moder Sidsel Frandsdatter
1744 f Døbt Anders Jespersen i Bleld - Anders
1744 f Begr. Poul Kjeldsens søn Jens 13 år
1744 f Døbt Søren Christensen i Nebel - Maren
1744 f Døbt Jens Ladefoged - Bodil
1744 f Døbt Søren Andersen i Serridslev - Anne
1744 f Begr. Søren Andersen i Nebel
1744 f Døbt Niels Pedersen den ældre - Jesper og Peder
1744 f Begr. Niels Pedersen den ældres hustru
1744 f Døbt Hans Pedersen i Bleld skovhus - Jens
1744 f Begr. Jens Ladefogeds datter Bodil 2 uger
1744 f Døbt Rasmus Peitersen - Peiter og en dødfødt
1744 g Døbt Knud Simonsen - Søren (løst blad i KB, formodentlig fra Vær sogn)
1744 h Døbt Jens Andersen Sundmand - Anders (løst blad i KB, formodentlig fra Vær sogn)
1744 h Døbt Hans Smed i Haldrup - Jens (løst blad i KB, fra Vær sogn)
1744 h Døbt Niels Jacobsen i Blirup - Anne (løst blad i KB, fra Vær sogn)
1744 i Begr. Niels Pedersen den ældres tvilling i Nebel Jesper 11 uger
1744 i Begr. Sl. Jacob Eriksen pottemagers barn i Serridslev Sinnet 4 år
1744 i Begr. Anders Christensens barn i Serridslev Knud 9 mdr.
1744 i Døbt Peiter i Serridslev - Anne Cathrine
1744 i Døbt Niels Hansen i Serridslev - Sidsel
1744 i Begr. Anne Jørgensdatter i Serridslev 69 år
1744 i Begr. Niels Hansens barn i Serridslev Sidsel 3 uger

1745 i Døbt Hans Jensen i Serridslev - Rasmus
1745 i Døbt Poul Andersen i Bleld - Maren
1745 i Begr. Hans Jensens barn i Serridslev Rasmus 5 uger
1745 i Døbt Peder Knudsen i Serridslev - Anne
1745 i Døbt Rasmus Christensen - Jens
1745 j Begr. Niels Peitersens barn i Serridslev Maren 2½ år
1745 j Begr. Niels Peitersens barn i Serridslev Anne Cathrine 22 uger
1745 j Begr. Sidsel Frandsdatter i Serridslev 40 år
1745 j Døbt Niels Pedersen den ældre i Nebel - Anders
1745 j Døbt Jens Eskesen i Serridslev - Eske
1745 j Døbt Mikkel Pedersen i Bleld - Peder
1745 j Døbt Jens Ladefoged på Serridslevgård - Maren
1745 j Døbt Maren Jørgensdatter i Bleld uægte - Jørgen, udlagt Søren Rasmussen rytter i Horsens

1742 62 Døbt Hans Pedersen i Nebel - Anne
1742 62 Begr. Niels Beier hyrdes barn i Serridslev
1742 62 Døbt Rasmus Peitersen i Serridslev - Bodil
1742 62 Begr. Rasmus Peitersens datter i Serridslev Bodil

1743 62 Døbt Hans Jensen i Serridslev - Mette
1743 62 Døbt Jacob Eriksen pottemager i Serridslev - Karen
1743 62 Døbt Peder Eylersen i Serridslev - Niels
1743 62 Døbt Poul Andersen i Bleld - Anne
1743 63 Døbt Brynte Clausen Holmgren rytter hos Morten Væver i Serridslev - Claus
1743 63 Døbt Niels Pedersen den yngre i Nebel - Bodil
1743 63 Døbt Peder Andersen i Serridslev - Karen
1743 63 Begr. Peder Andersens stedbarn i Serridslev Anne 2 år
1743 63 Begr. Otte Andersens dødfødte barn i Serridslev
1743 63 Begr. Jacob Eriksen pottemager i Serridslev
1743 63 Døbt Anders Christensen i Serridslev - Knud
1743 63 Begr. Hans Poulsens hustru i Serridslev Karen Kjeldsdatter 90 år

1744 63 Begr. Anne Lasdatters moder Sidsel Frandsdatter
1744 63 Døbt Anders Jespersen i Bleld - Anders
1744 63 Begr. Poul Kjeldsens søn Jens 13 år
1744 63 Døbt Søren Christensen i Nebel - Maren
1744 63 Døbt Jens Ladefoged på Serridslevgård - Bodil
1744 63 Døbt Søren Andersen i Serridslev - Anne
1744 63 Begr. Søren Andersen i Nebel
1744 63 Døbt Niels Pedersen den ældre - Jesper og Peder
1744 64 Begr. Niels Pedersen den ældres hustru
1744 64 Døbt Hans Pedersen i Bleld skovhus - Jens
1744 64 Begr. Jens Ladefogeds datter i Serridslev Bodil
1744 64 Døbt Rasmus Peitersen i Serridslev - Peiter og en dødfødt
1744 64 Begr. Rasmus Peitersens tvillinger i Serridslev
1744 64 Begr. Niels Pedersen den ældres tvilling i Nebel Jesper 11 uger
1744 64 Begr. Sl. Jacob Eriksen pottemagers barn i Serridslev Sinnet
1744 64 Begr. Anders Christensens barn i Serridslev Knud 9 mdr.
1744 64 Døbt Niels Peitersen i Serridslev - Anne
1744 64 Døbt Niels Hansen skolemester i Serridslev - Sidsel
1744 64 Begr. Anne Jørgensdatter i Serridslev 69 år
1744 64 Begr. Niels Hansen skolemesters barn i Serridslev Sidsel 3 uger

1745 64 Døbt Hans Jensen i Serridslev - Rasmus
1745 64 Døbt Poul Andersen i Bleld - Maren
1745 64 Begr. Hans Jensens barn i Serridslev Rasmus
1745 64 Døbt Peder Knudsen i Serridslev - Anne
1745 64 Døbt Rasmus Christensen i Serridslev - Jens
1745 65 Begr. Niels Peitersens barn i Serridslev Maren 2½ år
1745 65 Begr. Niels Peitersens barn i Serridslev Anne Cathrine
1745 65 Begr. Sidsel Frandsdatter i Serridslev 40 år
1745 65 Døbt Niels Pedersen den ældre i Nebel - Anders
1745 65 Døbt Jens Eskesen i Serridslev - Eske
1745 65 Døbt Mikkel Pedersen i Bleld - Peder
1745 65 Døbt Jens Jensen ladefoged på Serridslevgård - Maren
1745 65 Døbt Maren Jørgensdatter i Bleld uægte - Jørgen, udlagt Søren Rasmussen rytter i Horsens
1745 65 Begr. Peder Knudsens mindste barn Anne
1745 65 Begr. Søren Jensens hustru og nyfødte barn i Serridslev
1745 65 Begr. Niels Andersens hustru i Bleld Kirsten Madsdatter
1745 65 Døbt Jens Nielsen i Serridslev - Morten
1745 65 Døbt Hans Poulsen i Serridslev - Anders
1745 66 Døbt Niels Pedersen den yngre i Nebel - Jens
1745 66 Begr. Maren Frandsdatter i Nebel
1745 66 Døbt Anders Jespersen i Bleld - Anne
1745 66 Døbt Hans Pedersen i Bleld skovhus - Rasmus

1746 66 Begr. Rasmus Peitersens søn i Serridslev Jens 2 dage
1746 66 Døbt Søren Christensen i Nebel - Søren
1746 66 Begr. Anne Sørensdatter i Nebel 76 år
1746 66 Begr. Rasmus Peitersens søn i Serridslev Peiter 6 uger
1746 66 Døbt Peder Andersen i Serridslev - Anne
1746 66 Begr. Rasmus Pedersen poedt?mester i Serridslev 72 år
1746 66 Begr. Niels Hansen skoleholders moder i Serridslev Maren Christensdatter 84 år
1746 66 Døbt Hans Jensen i Serridslev - Maren
1746 66 Døbt Peder Eylersen i Serridslev - Hans
1746 66 Begr. Birthe Jacobsdatters barn fra Horsens hos Morten Væver i Serridslev 1½ år
1746 66 Døbt Niels Peitersen i Serridslev - Mikkel
1746 67 Døbt Peder Knudsen i Serridslev - Peder
1746 67 Døbt Søren Andersen i Serridslev - Mette
1746 67 Døbt Søren Jensen i Serridslev - Folmer
1746 67 Begr. Søren Jensens dødfødte barn i Serridslev
1746 67 Døbt Rasmus Andersen i Bleld - Mette
1746 67 Begr. Søren Jensens barn i Serridslev Folmer 3 dage

1747 67 Begr. Rasmus Lassen i Nebel 22 år
1747 67 Begr. Anders Enevoldsen i Bleld 58 år
1747 67 Døbt Niels Pedersen den ældre i Nebel - Anne
1747 67 Begr. Mikkel Pedersens barn i Bleld Peder 2 år
1747 67 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Rasmus
1747 67 Begr. Hans Poulsen i Serridslev 81 år
1747 67 Døbt Niels Pedersen den yngre i Nebel - Johanne
1747 67 Begr. Søren Hansen i Serridslev 26 år
1747 67 Døbt Hans Pedersen i Bleld - Hans
1747 67 Døbt Christen Christensen i Serridslev - Christen
1747 68 Døbt Jens Nielsen i Serridslev - Anne
1747 68 Døbt Søren Jensen i Serridslev - Sidsel
1747 68 Begr. Niels Pedersens den yngres barn i Nebel Johanne 6 uger
1747 68 Døbt Rasmus Christensen røgter på Serridslevgård - Anne
1747 68 Begr. Anders Christensens hustru i Serridslevgårds Mølle 104 år
1747 68 Begr. Søren Andersens barn i Serridslev Anne 3½ år
1747 68 Døbt Jens Jensen ladefoged i Serridslev - Søren

1748 68 Døbt Anders Christensen i Serridslev - Knud
1748 68 Begr. Christen Christensens barn i Serridslev Christen 17 uger
1748 68 Døbt Frederik Lautrup Kancelliråd på Serridslevgård - Anne Magdalene
1748 68 Begr. Jens Jensen ladefogeds barn i Serridslev Søren 16 uger
1748 68 Døbt Søren Christensen i Nebel - Mette
1748 68 Begr. Kirsten Eylersdatter i Nebel 68 år
1748 68 Begr. Anders Christensens barn i Serridslev Knud 17 uger
1748 68 Døbt Poul Andersen i Bleld - Jens
1748 68 Begr. Poul Andersens søn i Bleld Jens 8 uger
1748 68 Døbt Jens Eskesen i Serridslev - Rasmus
1748 69 Begr. Jens Folmersens søn i Serridslev Jørgen 9 år
1748 69 Døbt Rasmus Andersen i Bleld - Maren
1748 69 Begr. Søren Andersens barn i Serridslev Mette 2 år
1748 69 Begr. Jens Nielsens barn i Serridslev Morten 4 år
1748 69 Begr. Jens Eskesens søn i Serridslev Eske 4 år
1748 69 Begr. Søren Nielsens datter i Serridslev Else 7 år
1748 69 Døbt Søren Jensen smed i Serridslev - Anne Cathrine

1749 69 Begr. Søren Jensen smeds barn i Serridslev Anne Cathrine 3 uger
1749 69 Døbt Jørgen Carstensen i Serridslev - Hans
1749 69 Begr. Peder Andersens barn i Serridslev Karen 6 år
1749 69 Begr. Eske Frandsen almisselem i Serridslev 38 år
1749 69 Døbt Søren Andersen i Serridslev - Anders
1749 69 Døbt Rasmus Peitersen i Serridslev - Peiter
1749 69 Døbt Niels Peitersen i Serridslev - Maren
1749 69 Døbt Anders Jespersen i Bleld - Jesper
1749 69 Døbt Niels Pedersen den yngre i Nebel - Hans
1749 69 Døbt Hans Jensen i Serridslev - Kirsten
1749 70 Begr. Hans Pedersens søn i Bleld skovhus værende hos Knud Christensen i Nebel Peder 8 år
1749 70 Begr. Knud Christensen i Nebel 63 år
1749 70 Begr. Hans Jensens mindste barn i Serridslev Kirsten 5 uger
1749 70 Døbt Poul Andersen i Bleld - Jens
1749 70 Døbt Jørgen Nielsen i Bleld - Niels
1749 70 Døbt Hans Pedersen i Bleld - Anne
1749 70 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Peder
1749 70 Døbt Søren Jensen smed i Serridslev - Karen
1749 70 Begr. Anders Christensen i Serridslev 55 år

1750 70 Døbt Mikkel Pedersen i Nebel - Søren
1750 70 Døbt Niels Pedersen den ældre i Nebel - Jesper
1750 70 Begr. En fattig betlermand som kom til Bleld
1750 70 Døbt Stephen Sørensen hyrde i Serridslev - Peder
1750 71 Døbt Rasmus Christensen i Serridslev - Mette
1750 71 Døbt Søren Jensen i Serridslev - Bodil
1750 71 Døbt Rasmus Christensen røgter på Serridslevgård - Hans
1750 71 Døbt Niels Hansen skomager i Serridslev - Anne
1750 71 Begr. Maren Jørgensdatters søn i Nebel Jørgen 5 år
1750 71 Begr. Jens Jensens barn i Serridslev 1 dag
1750 71 Begr. Poul Nielsens hustru i Nebel 49 år
1750 71 Begr. Otte Andersen i Serridslev 55 år
1750 71 Begr. Niels Hansen skomagers barn i Serridslev Anne 15 uger
1750 71 Døbt Jørgen Carstensen i Serridslev - Søren
1750 71 Begr. Karen Olesdatter i Bleld 69 år
1750 71 Begr. Peder Dues dødfødte barn i Bleld
1750 71 Begr. Kirsten Jørgensdatter i Nebel 90 år
1750 71 Begr. Niels Rasmussens hustru i Bleld 75 år

1751 71 Døbt Jens Pedersen i Nebel - Anne
1751 72 Døbt Rasmus Andersen i Bleld - Anders
1751 72 Døbt Jens Nielsen i Serridslev - Karen
1751 72 Døbt Jens Poulsen i Serridslev - Anne
1751 72 Døbt Jørgen Nielsen i Bleld - Peder
1751 72 Begr. Jens Pedersen i Bleld 39 år
1751 72 Begr. Maren Sørensdatter i Bleld 58 år
1751 72 Døbt Hans Pedersen i Bleld skovhus - Peder
1751 72 Begr. Søren Nielsen i Serridslev 52 år
1751 72 Døbt Jens Jensen i Serridslev - Søren
1751 72 Begr. Rasmus Andersen i Serridslev 34 år
1751 73 Begr. Niels Kleis en gammel mand som døde hos Jens Jensen i Nebel
1751 73 Begr. Jørgen Nielsens hustru i Bleld 30 år
1751 73 Døbt Anders Jespersen i Bleld - Jens
1751 73 Døbt Hans Jensen i Serridslev - Kirsten
1751 73 Døbt Rasmus Peitersen i Serridslev - Jens

1752 73 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Jens
1752 73 Begr. Mads Christensen hyrdes nyfødte barn i Serridslev
1752 73 Begr. Niels Rasmussens steddatter i Bleld Birthe Pedersdatter 33 år
1752 73 Begr. Hans Jensens barn i Serridslev Kirsten 9? uger
1752 73 Begr. Jørgen Nielsens mindste barn i Bleld Peder ¾ år
1752 73 Begr. Sl. Søren Andersens datter i Nebel Valborg 29 år
1752 73 Begr. Morten Jensen skrædder i Serridslev 55 år
1752 73 Begr. Peder Andersen husmands hustru i Serridslev
1752 73 Døbt Niels Peitersen i Serridslev - Johan
1752 74 Døbt Rasmus Christensen hyrde i Nebel - Maren
1752 74 Døbt Niels Hansen skomager i Serridslev - Maren
1752 74 Døbt Rasmus Due i Serridslev - Anders
1752 74 Begr. Peder Rasmussens mindste barn i Bleld Jens 22 uger
1752 74 Døbt Niels Andersen væver i Serridslev - Anne
1752 74 Døbt Jens Pedersen i Nebel - Peder
1752 74 Begr. Niels Nielsen i Bleld 85 år
1752 74 Døbt Søren Jensen smed i Serridslev - Jens
1752 75 Begr. Niels Hansen skomagers barn i Serridslev Maren 18 uger
1752 75 Døbt Jørgen Carstensen i Serridslev - Ole
1752 75 Døbt Søren Andersen i Serridslev - Jørgen
1752 75 Begr. Jens Vesterbos søn i Bleld Rasmus 16 år

1753 75 Døbt Mathias Nielsen i Bleld - Niels
1753 75 Begr. Trinchen? Johansdatter almisselem hjemmehørende i Fruering
1753 75 Begr. Jørgen Nielsens søn i Bleld Niels 3 år
1753 75 Døbt Poul Andersen i Bleld - Anders
1753 75 Begr. Mads Hansen fra Ring sogn som tjente Mathias Nielsen i Bleld
1753 75 Døbt Rasmus Andersen i Bleld - Johanne
1753 75 Døbt Søren Jensen i Serridslev - Morten
1753 76 Begr. Jens Nielsen forrige hyrdes hustru i Bleld Anne Pedersdatter 52 år
1753 76 Døbt Hans Pedersen i Bleld skovhus - Anders
1753 76 Døbt Niels Rasmussen i Bleld - Rasmus
1753 76 Døbt Hans Jensen i Serridslev - Rasmus
1753 76 Begr. Ole Sørensens hustru i Serridslev 62 år
1753 76 Begr. Sl. Jesper Jensens enke i Bleld Maren Andersdatter 82 år
1753 76 Døbt Rasmus Peitersen i Serridslev - Niels
1753 76 Døbt Niels Andersen væver i Serridslev - Karen
1753 76 Døbt Jens Poulsen i Serridslev - Anders
1753 76 Døbt Jens Nielsen i Serridslev - Niels
1753 76 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Kirsten
1753 77 Begr. Rasmus Christensen i Serridslev 65 år

1754 77 Begr. Sl. Hans Sørensens enke i Serridslev Maren Nielsdatter 67 år
1754 77 Begr. Enevold Nielsens hustru i Serridslev Maren Enevoldsdatter 74 år
1754 77 Begr. Jens Nielsen i Serridslev 40 år
1754 77 Begr. Mathias Mikkelsen i Serridslev 35 år
1754 77 Døbt Jens Pedersen i Nebel - Knud
1754 77 Begr. Hans Jensens mindste søn i Serridslev Rasmus 2 år
1754 77 Døbt Anders Jespersen i Bleld - Jørgen
1754 77 Begr. Niels Brandts hustru af Horsens Ingeborg Nielsdatter 74 år hos sin svoger Niels Hansen skoleholder i Serridslev
1754 77 Begr. Sl. Poul Pedersens enke i Nebel Anne Jensdatter 54 år
1754 77 Begr. Sl. Anders Poulsens enke i Bleld Johanne Jørgensdatter 76 år
1754 77 Døbt Mathias Nielsen i Bleld - Anders
1754 77 Døbt Jørgen Carstensen i Serridslev - Maren
1754 77 Døbt Jens Jensen i Serridslev - Jens
1754 78 Begr. Jørgen Carstensens barn i Serridslev Maren 6 uger
1754 78 Døbt Peder Andersen i Serridslev - Jens
1754 78 Døbt Niels Peitersen i Serridslev - Niels
1754 78 Døbt Søren Andersen i Serridslev - Anne
1754 78 Døbt Søren Smed i Serridslev - Anne
1754 78 Begr. Søren Smeds datter i Serridslev Anne
1754 78 Døbt Hans Johansen soldat og hustru Karen Jørgensdatter i Bleld - Inger
1754 78 Begr. En fattig betlermand som kom til Erik Andersen i Serridslev, havde pas med navnet Hieronimus Ester

1755 78 Døbt Niels Andersen væver i Serridslev - Kirsten
1755 78 Begr. Niels Andersen vævers datter i Serridslev Kirsten
1755 78 Døbt Jørgen Nielsen i Bleld - Johanne
1755 79 Døbt Søren Nielsen til huse hos Jørgen Carstensen i Serridslev - Jens
1755 79 Døbt Rasmus Peitersen i Serridslev - Maren
1755 79 Døbt Niels Rasmussen i Bleld - Bodil
1755 79 Døbt Rasmus Andersen i Bleld - Anne
1755 79 Begr. Poul Rasmussens datter i Serridslev Karen 22 år
1755 79 Begr. Rasmus Andersens mindste barn i Bleld Anne 13 uger
1755 79 Døbt Kirsten Christensdatter i Serridslev uægte - Karen
1755 79 Døbt Hans Jensen i Serridslev - Rasmus
1755 79 Døbt Poul Andersen i Bleld - Johanne
1755 79 Døbt Søren Jensen smed i Serridslev - Maren
1755 79 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Anne
1755 79 Begr. Jørgen Carstensens hjemmedøbte barn Niels
1755 79 Døbt Søren Jensen i Serridslev - Folmer

1756 80 Begr. Jens Poulsens dødfødte barn
1756 80 Begr. Jesper Mortensens hustru i Nebel Ingeborg Jensdatter 59 år
1756 80 Begr. Rasmus Peitersens søn i Serridslev Jens 5 år
1756 80 Døbt Mathias Nielsen i Bleld - Jens
1756 80 Døbt Niels Andersen væver i Serridslev - Kirsten
1756 80 Begr. Jørgen Nielsens datter i Bleld Johanne 1 år
1756 80 Begr. Anders Jespersens søn i Bleld Jørgen 2 år
1756 80 Begr. Anders Jespersens datter i Bleld Anne 12 år
1756 80 Begr. Jens Andersen hyrdes barn i Bleld Anne Cathrine 4 år
1756 80 Begr. Niels Rasmussens søn i Bleld Rasmus 3 år
1756 80 Begr. Niels Andersen vævers datter i Serridslev Karen 2½ år
1756 80 Begr. Niels Pedersen den ældres søn i Nebel Jesper 7 år
1756 80 Begr. Peder Rasmussens tvende døtre i Bleld Kirsten 2½ år og Anne ½ år
1756 80 Begr. Hans Pedersens søn i Bleld skovhus Peder 4 år
1756 80 Døbt Rasmus Andersen i Bleld - Anne
1756 80 Døbt Eske Mikkelsen i Serridslev - Mikkel
1756 80 Begr. Jens Jensen bødkers hustru i Serridslev Anne Lisbeth Nielsdatter 48 år
1756 80 Begr. Johanne Knudsdatter i Nebel 85 år

1757 81 Døbt Jens Poulsen i Serridslev - Maren
1757 81 Begr. Søren Jensen forrige hyrde i Nebel 60 år
1757 81 Begr. Jens Andersen i Serridslev 49 år
1757 81 Døbt Jens Pedersen i Nebel - Karen
1757 81 Døbt Hans Johansen i Bleld - Jørgen
1757 81 Døbt Niels Pedersen den ældre i Nebel - Karen
1757 81 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Anne
1757 81 Døbt Jørgen Nielsen i Bleld - Niels
1757 81 Døbt Niels Poulsen i Nebel - Rasmus
1757 81 Døbt Jørgen Carstensen i Serridslev - Niels
1757 82 Begr. Niels Peitersens hustru i Serridslev Anne Marie Mikkelsdatter 48 år
1757 82 Begr. En betlerkvinde Kirsten Pedersdatters spæde barn fra Wormløf? sogn Carl ½ år død hos Niels Pedersen den ældre i Nebel
1757 82 Begr. Folmer Skrædders datter i Serridslev Sidsel 27 år
1757 82 Døbt Tem Andersen hyrde i Bleld - Anne Cathrine
1757 82 Døbt Niels Rasmussen i Bleld - Jens
1757 82 Begr. Tem Andersen hyrdes mindste barn i Bleld
1757 82 Begr. Jens Eskesen i Serridslev

1758 82 Begr. Niels Rasmussens hustru i Bleld Kirsten Jensdatter 34 år
1758 82 Døbt Rasmus Peitersen i Serridslev - Bodil
1758 82 Døbt Anders Christophersen i Nebel - Christopher
1758 83 Begr. Mette Jensdatter i Nebel Jørgen Pedersens tjenestepige
1758 83 Døbt Søren Jensen smed i Serridslev - Niels
1758 83 Begr. Anders Christophersens søn i Nebel Christopher 8 uger
1758 83 Begr. Niels Poulsens søn i Nebel Rasmus 1 år
1758 83 Begr. Sl. Jens Sørensens enke i Serridslev Mette Jørgensdatter 86 år

1759 83 Døbt Søren Jensen i Serridslev - Jens
1759 83 Begr. Niels Andersens hustru i Serridslev Mette Jensdatter 69 år
1759 83 Begr. Niels Andersen i Bleld 64 år
1759 83 Begr. En gammel betlerkvinde Anne Kirstine Rasmusdatter i hyrdehuset i Serridslev
1759 83 Begr. Hans Nielsens hustru i Serridslev Anne Mikkelsdatter 45 år
1759 83 Døbt Hans Johansen i Bleld - Anne Kirstine
1759 83 Døbt Niels Poulsen i Nebel - Rasmus
1759 84 Begr. Sl. Knud Christensens hustru i Nebel Karen Pedersdatter 63 år
1759 84 Begr. Niels Andersen vævers datter i Serridslev Kirsten 4 år
1759 84 Døbt Peder Nielsen i Bleld - Maren
1759 84 Døbt Jens Poulsen i Serridslev - Poul
1759 84 Begr. Jørgen Nielsens søn i Bleld Niels 3 år
1759 84 Begr. Jens Pedersens søn i Nebel Peder 8 år
1759 84 Begr. Niels Madsens hustru i Serridslev Anne Marie Jensdatter 64 år
1759 84 Døbt Anders Christophersen i Nebel - Christopher
1759 84 Døbt Mathias Nielsen i Bleld - Knud
1759 84 Begr. Mikkel Poulsen snedker i Serridslev 76 år
1759 84 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Jens

1760 84 Begr. Bodil Nielsdatter i Serridslev 90 år
1760 84 Døbt Rasmus Andersen i Bleld - Margrethe
1760 84 Begr. Peder Rasmussens barn i Bleld Jens 6 uger
1760 84 Begr. Niels Jacobsen i Serridslev 63 år
1760 85 Døbt Hans Nielsen i Serridslev - Maren
1760 85 Begr. Hans Nielsens barn i Serridslev Maren 3 uger
1760 85 Begr. Margrethe Nielsdatter i Serridslev 98 år
1760 85 Begr. Rasmus Andersen i Serridslev 40 år
1760 85 Døbt Jens Skrædder i Serridslev - Anne Sophie
1760 85 Døbt Jørgen Nielsen i Bleld - Maren
1760 85 Døbt Tem Andersen hyrde i Bleld - Inger
1760 85 Døbt Søren Smed i Serridslev - Anne
1760 85 Begr. Ole Sørensen 86 år
1760 85 Begr. Niels Hansen skoleholder i Serridslev 63 år
1760 85 Begr. Niels Andersen i Serridslev 72 år
1760 85 Døbt Jens Jensen væversvend i Serridslev - Birgitte
1760 85 Døbt Jens Pedersen i Nebel - Mette
1760 85 Begr. Jens Pedersens barn i Nebel Mette 4 uger
1760 86 Døbt Jørgen Carstensen i Serridslev - Rasmus
1760 86 Begr. Jørgen Carstensens søn i Serridslev Rasmus 4 uger
1760 86 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Niels

1761 86 Døbt Anders Christophersen i Nebel - Ingeborg
1761 86 Begr. Mathias Nielsens moder i Bleld Kirsten Jensdatter 78 år
1761 86 Døbt Peder Nielsen i Bleld - Kirsten
1761 86 Døbt Jens Poulsen i Serridslev - Rasmus
1761 86 Begr. Hans Johansens datter i Bleld Anne Kirstine 2 år
1761 86 Døbt Hans Nielsen i Serridslev - Maren
1761 86 Begr. Hans Nielsens barn i Serridslev Maren 8 dage
1761 86 Begr. En gammel betlermand Niels Jensen fra Hansted 79 år hos hans søn som tjener Jens Pedersen i Nebel
1761 86 Begr. Niels Rasmussen i Serridslev 8?6 år
1761 86 Begr. Cathrine Justdatter i Serridslev 102 år

1762 86 Døbt Niels Poulsen i Nebel - Poul
1762 86 Begr. Johanne Albertsdatter i Serridslev 86 år
1762 86 Døbt Eske Mikkelsen - Maren
1762 87 Begr. Eske Mikkelsens hjemmedøbte tvilling 4 dage
1762 87 Begr. Eske Mikkelsens anden tvilling Maren 12 dage
1762 87 Begr. Kirsten Jørgensdatter i Bleld 85 år
1762 87 Begr. Karen Christensdatters uægte hjemmedøbte barn 8 dage, udlagt Jens Sørensen i Bleld
1762 87 Begr. Jørgen Carstensens søn i Serridslev Niels 4½ år
1762 87 Døbt Hans Nielsen i Serridslev - Niels
1762 87 Døbt Frederik Skoleholder i Serridslev - Anne
1762 87 Begr. Hans Jensen den ældres datter i Serridslev Mette 19 år
1762 87 Døbt Mathias Nielsen i Bleld - Johanne
1762 87 Begr. Peder Andersens hustru i Serridslev Helle Jensdatter 48 år
1762 87 Døbt Jørgen Carstensen i Serridslev - Niels
1762 87 Døbt Jens Pedersen i Nebel - Peder
1762 87 Begr. Niels Salomonsen på Serridslevgård 90 år
1762 87 Begr. Søren Jensens søn Folmer 7 år
1762 87 Døbt Anders Christophersen i Nebel - Anne

1763 87 Døbt Karen Lauridsdatter i Serridslev uægte Apelone, udlagt Hans Jensen tjenende i Nebel
1763 88 Begr. Rasmus Nielsens dødfødte barn i Serridslev
1763 88 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Kirsten
1763 88 Begr. Jens Pedersen i Nebel 55 år
1763 88 Begr. Peder Eylersen i Serridslev 68 år
1763 88 Begr. Jørgen Nielsens dødfødte barn i Bleld
1763 88 Begr. Niels Jensen skovfoged i Serridslev 90 år
1763 88 Begr. Niels Rasmussens dødfødte barn i Serridslev
1763 88 Døbt Niels Pedersen den ældre i Nebel - Jens
1763 88 Begr. Jørgen Pedersens hustru i Nebel Maren Pedersdatter 65 år
1763 88 Begr. Jens Folmersen i Serridslev 62 år
1763 88 Døbt Søren Jensen smed i Serridslev - Marianne
1763 88 Begr. Peder Knudsen i Serridslev 75 år
1763 88 Begr. Anders Christensen Møller i Serridslev 86 år
1763 88 Døbt Peder Nielsen i Bleld - Johanne
1763 88 Døbt Jens Poulsen i Serridslev - Jørgen
1763 88 Døbt Rasmus Sørensen i Serridslev - Anders
1763 88 Begr. Hans Pedersen i Serridslev 68 år
1763 88 Døbt Frederik Skoleholder i Serridslev - Johanne
1763 89 Døbt Hans Johansen i Bleld - Niels

1764 89 Døbt Rasmus Nielsen i Serridslev - Karen
1764 89 Begr. Jens Poulsens barn i Serridslev Jørgen ½ år
1764 89 Døbt Hans Nielsen i Serridslev - Hans
1764 89 Døbt Mads Nielsen i Bleld skovhus - Niels
1764 89 Døbt Niels Rasmussen i Serridslev - Mette
1764 89 Begr. Mads Nielsens barn i Bleld skovhus Niels 5 uger
1764 89 Begr. Niels Rasmussens barn i Serridslev Mette 10 dage
1764 89 Døbt Mathias Nielsen i Bleld - Niels
1764 89 Døbt Peder Andersen i Serridslev - Helle
1764 89 Begr. Marthias Nielsens barn i Bleld Johanne 1½ år
1764 89 Begr. Niels Pedersen den ældre i Nebel 68 år
1764 89 Begr. Peder Rasmussens datter i Bleld Kirsten 1½ år
1764 89 Døbt Jens Skrædder i Serridslev - Maren
1764 89 Døbt Anders Christophersen i Nebel - Jesper
1764 89 Døbt Niels Poulsen i Nebel - Mads
1764 89 Begr. Niels Poulsens barn i Nebel Mads 4 uger
1764 89 Døbt Eske Mikkelsen i Serridslev - Poul
1764 90 Begr. Poul Kjeldsen i Serridslevgårds Mølle 63 år
1764 90 Begr. Peder Andersens barn i Serridslev Helle 24 uger
1764 90 Døbt Peder Sørensen i Nebel - Karen
1764 90 Begr. Ole Andersen hos Peder Due i Bleld 58 år
1764 90 Døbt Jens Jacobsen i Nebel - Søren
1764 90 Begr. Søren Andersens søn Henrik 23 år

1765 90 Begr. Peder Andersens søn i Serridslev Jens 10 år
1765 90 Døbt Jens Poulsen i Serridslev - Jørgen
1765 90 Døbt Rasmus Ottesen i Nebel - Kirsten
1765 90 Døbt Mads Nielsen i Bleld skovhus - Maren
1765 90 Døbt Peder Nielsen i Bleld - Anne
1765 90 Begr. Anne Andersdatter i Bleld 63 år
1765 90 Begr. Laurids Brandts enke i Serridslev Ottilia? 49 år
1765 90 Begr. Niels Peitersens hustru Maren Jørgensdatter 49 år
1765 90 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Jens
1765 90 Døbt Niels Poulsen i Nebel - Mads

1766 90 Døbt Niels Bonde i Serridslev - Otte
1766 90 Døbt Anders Christophersen i Nebel - Jens
1766 91 Døbt Mathias Nielsen i Bleld - Kirsten
1766 91 Døbt Rasmus Nielsen i Serridslev - Anne
1766 91 Døbt Frederik Skoleholder i Serridslev - Johan
1766 91 Døbt Mads Nielsen i Bleld skovhus - Niels
1766 91 Døbt Jørgen Carstensen i Serridslev - Maren
1766 91 Døbt Hans Nielsen i Serridslev - Mette og Maren
1766 91 Begr. Hans Nielsens tvillingedøtre i Serridslev Mette og Maren
1766 91 Døbt Hans Jørgensen i Nebel - Maren
1766 91 Døbt Peder Andersen i Serridslev - Anne Cathrine
1766 91 Døbt Rasmus Ottesen i Nebel - Birthe
1766 91 Døbt Peder Sørensen i Nebel - Mette

1767 91 Begr. Peder Andersens barn i Serridslev Anne Cathrine 6 uger
1767 91 Begr. Frederik Skoleholders datter Johanne 3 år
1767 91 Begr. Anders Christophersens søn i Nebel Jens 1 år
1767 91 Døbt Jens Poulsen i Serridslev - Niels
1767 92 Døbt Peder Nielsen i Bleld - Birthe
1767 92 Døbt Niels Peitersen i Serridslev - Anne Marie
1767 92 Døbt Henrik Møller i Serridslevgårds mølle - Gertrud
1767 92 Begr. Hans Nielsens dødfødte tvillinger i Serridslev
1767 92 Begr. Søren Christensens hustru Mette Pedersdatter 62 år
1767 92 Døbt Niels Bonde i Serridslev - Rasmus

1768 92 Begr. Claus Jørgensens hustru i Nebel 48 år
1768 92 Døbt Mads Nielsen i Nebel skovhus - Ole
1768 92 Døbt Anders Christophersen i Nebel - Lars
1768 92 Døbt Peder Andersen i Serridslev - Anders
1768 92 Begr. Gertrud Jensdatter i Serridslevgårds mølle 79 år
1768 92 Døbt Hans Jørgensen i Nebel - Karen
1768 92 Begr. Hans Jørgensens barn i Nebel Karen 4 uger
1768 92 Begr. Søren Smeds hustru i Serridslev Johanne Nielsdatter 48 år
1768 92 Begr. Folmer Rasmussens hustru i Nebel Johanne Clausdatter 76 år
1768 92 Døbt Anders Nielsen i Nebel - Søren
1768 93 Døbt Peder Rasmussen i Bleld - Kirsten
1768 93 Begr. Anders Sørensens datter i Nebel Anne Marie 22 år
1768 93 Begr. Elsebeth Clausdatter en fattig kone som boede i Hylke sogn og gik og betlede 81 år død hos Eske Mikkelsen i Serridslev
1768 93 Begr. Niels Poulsen i Nebel 38 år
1768 93 Døbt Frederik Skoleholder i Serridslev - Niels
1768 93 Døbt Søren Mikkelsen i Serridslev - Niels
1768 93 Døbt Sl. Niels Poulsen i Nebel - Niels
1768 93 Døbt Anders Sørensen hyrde i Serridslev - Karen
1768 93 Begr. Niels Poulsens barn i Nebel Niels 6 uger
1768 93 Døbt Rasmus Ottesen i Nebel - Johanne
1768 93 Døbt Rasmus Nielsen i Serridslev - Niels

1769 93 Døbt Jørgen Carstensen i Serridslev - Claus
1769 93 Begr. Peder Andersens barn i Serridslev Anders ¾ år
1769 93 Begr. Jørgen Carstensens barn i Serridslev Claus 6 uger
1769 93 Begr. Poul Nielsen i Nebel 82 år
1769 93 Begr. Anders Christophersens barn i Nebel Lars ¾ år
1769 93 Begr. Peder Rasmussens barn i Bleld Kirsten ¾ år
1769 93 Døbt Niels Rasmussen i Serridslev - Niels
1769 93 Døbt Hans Nielsen i Serridslev - Jens
1769 94 Begr. Søren Andersen i Serridslev 68 år
1769 94 Døbt Hans Jørgensen - Karen
1769 94 Begr. Frederik Skoleholders barn i Serridslev Johan 3 år
1769 94 Begr. Hans Nielsens barn i Serridslev Jens 4 uger
1769 94 Begr. Niels Rasmussens barn i Serridslev Niels 4 uger
1769 94 Begr. Jørgen Carstensens barn i Serridslev Niels 6 år
1769 94 Begr. Søren Nielsens stedsøn Anders 17 år
1769 94 Begr. Rasmus Nielsens datter i Serridslev Anne 3 år
1769 94 Begr. Søren Smeds datter i Serridslev Marianne 6 år
1769 94 Begr. Hans Jørgensens datter i Nebel Karen 6 uger
1769 94 Døbt Peder Sørensen i Nebel - Anne
1769 94 Døbt Claus Jørgensen i Nebel - Anne
1769 94 Begr. Jens Jensen skrædder i Serridslev 42 år
1769 94 Døbt Henrik Poulsen i Serridslevgårds mølle - Kirsten
1769 94 Begr. Claus Jørgensens barn i Nebel Anne 4 uger
1769 94 Begr. Claus Jørgensens hustru i Nebel Apelone 38 år
1769 94 Døbt Jens Nielsen i Nebel - Niels og Maren

1770 94 Døbt Søren Smed i Serridslev - Johanne
1770 94 Begr. Jens Nielsens barn i Nebel Niels 4 uger
1770 94 Begr. Søren Smeds barn i Serridslev Johanne 3 uger
1770 94 Døbt Jens Poulsen i Serridslev - Peder
1770 95 Døbt Anders Christophersen i Nebel - Jens
1770 95 Døbt Hans Nielsen i Serridslev - Jens
1770 95 Begr. Folmer Skrædder i Serridslev 83 år
1770 95 Døbt Hans Jørgensen i Nebel - Peder
1770 95 Begr. Hans Jørgensens søn i Nebel Peder 14 dage
1770 95 Begr. Jørgen Pedersen i Nebel 70 år
1770 95 Begr. Anders Jespersens hustru i Bleld Maren Andersdatter 60 år
1770 95 Døbt Frederik Skoleholder i Serridslev - Johan
1770 95 Døbt Niels Bonde i Serridslev - Niels
1770 95 Døbt Maren Jensdatter i Serridslev uægte - Niels, udlagt Jens Nielsen i Serridslev
1770 95 Begr. Niels Rasmussen i Bleld 86 år
1770 95 Døbt Enger? forpagter på Serridslevgård - Sophie
1770 95 Begr. Mathias Nielsen i Bleld 66 år
1770 95 Døbt Rasmus Ottesen i Nebel - Otte
1770 95 Døbt Claus Jørgensen i Nebel - Jørgen
1770 95 Døbt Peder Andersen i Serridslev - Maren
1770 96 Begr. Niels Peitersen i Serridslev 66 år

1771 96 Begr. Henrik Møller af Serridslevgårds mølle 41 år
1771 96 Begr. Claus Jørgensens søn i Nebel Jørgen 10 uger
1771 96 Døbt Søren Mikkelsen i Serridslev - Mikkel
1771 96 Begr. Niels Vævers barn i Nebel Hans
1771 96 Begr. Anders ottesen i Serridslev 38 år
1771 96 Begr. Marie Thomasdatter den stumme i Bleld 43 år
1771 96 Begr. Karen Mikkelsdatter i Serridslev 85 år
1771 96 Begr. Anders Christophersens barn i Nebel Jens 1 år

Tilbage til Download side

c