Tilbage til Download side

Vær og Nebel sogne 1714-1740, trolovede, copulerede og absolverede

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, begivenhed, tekst

Trolovede og copulerede, copulationen er anført ved trolovelsen :

1715 70 Troels Eriksen fra København og Mette Jensdatter i Stensballe
1715 70 Niels Jensen og Johanne Andersdatter begge i Serridslev
1715 70 Peder Christophersen og Johanne Eriksdatter begge i Stensballe
1715 70 Thomas Jensen og Kirsten Christophersdatter begge i Stensballe

1716 70 Peder Eriksen og Anne Paaskesdatter begge i Stensballe
1716 70 M. Norup præst og Birgitte Kirstine Bay, kongebrev
1716 70 Søren Christensen af Gangsted og Kirsten Sørensdatter i Serridslev
1716 70 Rasmus Eskesen og Johanne Lauridsdatter i Stensballe

1717 70 Johan Herman Johansen Rosendalh af Skanderborg og Maren Nielsdatter i Vær præstegård
1717 71 Niels Mikkelsen i Brigsted og Anne Andersdatter i Stensballe
1717 71 Hans Sørensen i Serridslev og Maren Nielsdatter i Nebel

1718 71 Niels Mogensen og Maren Pedersdatter i Haldrup
1718 71 Jacob Sørensen og Maren Rasmusdatter i Meldrup
1718 71 Niels Hansen Brandt og Ingeborg Nielsdatter
1718 71 Laurids Albertsen i Haldrup og Peder Str? Hansens enke i Stensballe
1718 71 Jens Sørensen af Birk og Maren Thomasdatter i Blirup

1719 71 Laurids Rasmussen i Båstrup og Maren Jensdatter i Vær præstegård
1719 71 Peder Poulsen annexbonde i Nebel og Maren Frandsdatter
1719 71 Anders Madsen og Maren Nielsdatter begge i Serridslev

1720 71 Poul Rasmussen i Serridslev og Maren Folmersdatter i Haldrup
1720 71 Anders Hansen Elkær af Skjold i Bjerre herred og Peder Træskomands datter Johanne Pedersdatter i Haldrup
1720 71 Jens Jensen i Bleld og Kirsten Jensdatter i Bleld
1720 71 Niels Pedersen i Haldrup og Rasmus Jensens enke Maren Rasmusdatter i Stensballe
1720 71 Niels Nielsen i Stensballe og Simon Vibys datter Anne Simonsdatter i Stensballe
1720 72 Søren Christophersen og Karen Mathiasdatter begge i Stensballe
1720 72 Niels Rasmussen i Serridslev og Anne Sørensdatter på Serridslevgård
1720 72 Jens Nielsen i Stensballe og Barbara Mathiasdatter i Stensballe
1720 72 unge Jørgen Jensen i Stensballe og Else Frandsdatter i Stensballe

1721 72 Morten Pedersen Skiemt og Cathrine Henriksdatter Vinstoch
1721 72 Jens ? i Serridslev og Karen Jensdatter i Serridslev
1721 72 Anders Iversen i Stensballe og Berit Mikkelsdatter i Haldrup
1721 72 Jens Hansen i Hansted og Maren Peiters i Serridslev
1721 72 Jørgen Nielsen i Stensballe og Barbara Madsdatter i Stensballe
1721 72 Peder Viby i Stensballe og Peder Nedergårds enke

1722 72 Niels Rasmussen i Ørskov og Bodil Jensdatter i Bleld
1722 72 Anders Christensen i Serridslev og Maren Knudsdatter i Serridslev
1722 72 Peder Rasmussen i Nebel og Anne Sørensdatter i Serridslev, manden døde
1722 72 Jens Sørensen i Haldrup og Maren Eriksdatter i Blirup
1722 72 Las Rasmussen i Nebel og Ingeborg Jensdatter i Nebel
1722 72 Johan Hansen i Stensballe og Karen Albertsdatter i Stensballe

1723 72 Niels Jensen i Serridslev og Maren Pedersdatter i Nebel
1723 72 Christen Rasmussen i Gangsted og Maren Jensdatter i Bleld
1723 72 Søren Rasmussen i Haldrup og Karen Sørensdatter i Haldrup
1723 72 Eske Jensen af Søvind og Mette Eriksdatter i Blirup
1723 72 Thomas Jensen Fundter og Maren Andersdatter i Serridslev
1723 73 Frands? Jensen i Stensballe og Karen Sørensdatter i Stensballe

1724 73 Jørgen Lauridsen og Anne Simonsdatter i Blirup
1724 73 Jørgen Pedersen og Maren Pedersdatter i Nebel
1724 73 Peter Christensen Monsen B?mager og Elisabeth Johansdatter Lund begge fremmede

1725 73 Gert Pedersen i Haldrup og Anne Christophersdatter i Stensballe
1725 73 Hans Madsen Munderup murmester svend fra København og Gertrud Jensdatter i Meldrup
1725 73 Anders Christensen og Maren Pedersdatter i Serridslevgårds mølle
1725 73 Morten Jensen og Mette Mikkelsdatter i Serridslev
1725 73 Mogens Frandsen og Maren Olesdatter i Stensballe
1725 73 Claus Fucht og Birgitte Sophie Wiinstok?
1725 73 Niels Jacobsen i Serridslev og Karen Christophersdatter i Serridslev
1725 73 Poul Kjeldsen i Serridslev og Gertrud Jensdatter i Serridslev
1725 73 Oluf Røgter i Stensballe og Mette ? i Meldrup
1725 73 Hans Simonsen i Stensballe og Rasmus Jensens enke Johanne Madsdatter i Stensballe
1725 73 Oluf Eriksen i Haldrup og Bodil Rasmusdatter i Blirup
1725 73 Jens Lassen i Haldrup og Anne Jensdatter i Haldrup
1725 73 Niels Simonsen i Blirup og Sl. Mikkel Mikkelsens enke Abild Nielsdatter i Blirup
1725 73 Otte Skytte? på Stensballegård og Kirsten Winther i Haldrup
1725 73 Peder Sørensen i Haldrup og Mette Sørensdatter i Haldrup

1726 73 Morten Widbye i Stensballe og Maren Ibsdatter i Haldrup
1726 73 Knud Engelbretsen herredsskriver i Hads Ning herreder og Marie Elisabeth Sørensdatter i Vær præstegård
1726 73 Erik Mortensen i Haldrup og Anne Jensdatter malkepige på Stensballegård
1726 73 Niels Sørensen i Stensballe og Anne Jespersdatter i Haldrup
1726 73 Søren Pedersen og Anne Christophersdatter i Haldrup
1726 73 Christen Jensen snedkersvend og Maren Pedersdatter i Nebel
1726 73 Simon Andersen i Haldrup Mølle og møllerenken Kirsten Pedersdatter i Haldrup Mølle
1726 73 Mikkel Mortensen? i Hansted og Johanne Andersdatter i Bleld

1727 74 Niels Andersen i Gedved og Sl. Christen Rasmussens enke Maren Jensdatter i Bleld
1727 74 Knud Rasmussen i Blirup og Dorthe Jensdatter i Blirup
1727 74 Rasmus Nielsen og Sl. Søren Rasmussens enke Mette Henriksdatter i Meldrup
1727 74 Anders Jensen og Johanne Clausdatter i Nebel
1727 74 Poul Nielsen og Maren Jensdatter begge i Nebel
1727 74 Niels Andersen ? i Gedved og enke Kirsten Madsdatter i Bleld

1728 74 Anders Enevoldsen i Borup og Søren Smeds enke Maren Rasmusdatter i Stensballe
1728 74 Søren Knudsen i Blirup og Anne larsdatter Bryggerspige i Vær præstegård
1728 74 Hans Jensen i Haldrup og Anne Nielsdatter i Brigsted
1728 74 Niels Christophersen og Maren Jensdatter begge i Stensballe
1728 74 Laurids Jørgensen i Overby og Kirsten Rasmusdatter i Haldrup
1728 74 Peder Sørensen og Marie Pedersdatter begge i Haldrup

1729 74 Rasmus Mortensen i Brigsted og Sl. Oluf Eriksens enke Bodil Rasmusdatter i Haldrup
1729 74 Thomas Jensen i Meldrup og Maren Skovs i Stensballe

1730 74 Jens Jensen gårdskarl på Stensballegård og Kirsten Pedersdatter i Haldrup
1730 74 Rasmus Andersen i Brigsted og Maren Albertsdatter i Stensballe
1730 74 Knud Christensen og Karen Pedersdatter begge i Nebel
1730 74 Mads Jensen i Egebjerg og Anne Jensdatter i Nebel
1730 74 Jørgen Nielsen i Blirup og Sidsel Jensdatter i Haldrup
1730 74 Hans Pedersen og Anne Nielsdatter begge i Stensballe
1730 74 Jørgen Nielsen i Stensballe og Maren Clausdatter i Nebel
1730 74 Otte Andersen i Serridslev og Anne Rasmusdatter i Meldrup
1730 74 Niels Pedersen og Sl. Rasmus Poulsens enke Anne Jensdatter begge i Nebel
1730 74 Søren Gundesen i Ørridslev og Birthe Kirstine Andersdatter i Haldrup
1730 74 Jens Jørgensen og Anne Hansdatter begge i Stensballe
1730 75 Niels Rasmussen i Serridslev og Karen Rasmusdatter i Meldrup
1730 75 Hans Hansen ladekarl på Stensballegård og Karen Sørensdatter i Haldrup

1731 75 Niels Pedersen Widbye og Johanne Sørensdatter i Haldrup
1731 75 Rasmus Eskesen i Stensballe og Niels Mogensens enke Maren Pedersdatter
1731 75 Rasmus Andersen og Anne Andersdatter i Meldrup
1731 75 Hans Simonsen og Karen Jensdatter i Stensballe
1731 75 Henrik Nielsen og Karen Madsdatter i Stensballe
1731 75 Søren Christensen og Mette Pedersdatter i Nebel
1731 75 Rasmus Pedersen og Mette Simonsdatter i Stensballe

1732 75 Peder Sørensen smed i Haldrup og Maren Jørgensdatter i Haldrup
1732 75 Niels Hansen fra Uldum og Pernille Hansdatter i Stensballe
1732 75 Anders Christensen i Serridslev og Kirsten Alberstdatter på Serridslevgård
1732 75 Paaske Rasmussen og Sl. Jens Nielsens enke Barbara Mathiasdatter begge i Stensballe
1732 75 Jens Rasmussen i Blirup og karen Mikkelsdatter i Stensballe
1732 75 Rasmus Jensen i Haldrup og Mette Mikkelsdatter i Serridslev
1732 75 Niels Pedersen Widbye i Haldrup og Karen Jensdatter i Stensballe
1732 75 Søren Pedersen Borg og Anne Pedersdatter i Sundhuset
1732 75 Otte Rasmussen og Kirsten Nielsdatter i Vær præstegård
1732 75 Peder Bødker på Stensballegård og Anne Jensdatter
1732 76 Folmer Knudsen og Karen Peitersdatter i Serridslev
1732 76 Rasmus Andersen i Meldrup og Gundil Jespersdatter i Haldrup

1733 76 Jens Christophersen og Anne Jensdatter begge i Stensballe
1733 76 Niels Pedersen rytter og Maren Andersdatter i Haldrup, trolovede i Horsens
1733 76 Jesper Mortensen og Sl. Las Rasmussens enke Ingeborg Jensdatter i Nebel
1733 76 Anders Pedersen i Bleld og Margrethe Rasmusdatter i Serridslev
1733 76 Peder Jensen Kudsk og Anne Justdatter w?ske på Stensballegård
1733 76 Jens Folmersen i Nebel og Maren Jensdatter i Bleld
1733 76 Hans Christensen smedesvend og Birthe Rasmusdatter i Serridslev
1733 76 Lauge Hansen fra Endelave og Maren Sørensdatter i Stensballe

1734 76 Jens Jensen og Kirsten Frandsdatter begge i Stensballe
1734 76 Niels Pedersen i Nebel og Maren Pedersdatter i Bleld
1734 76 Las Pedersen i Hansted og Anne Andersdatter i Serridslev
1734 76 Rasmus Hansen i Søvind og Kirsten Mikkelsdatter i Serridslev
1734 76 Hans Hansen og Barbara Jensdatter begge i Haldrup

1735 76 Rasmus Christensen og Maren Jensdatter i Serridslev
1735 76 Poul Pedersen i Nebel og Mads Jensens enke Anne Jensdatter i Nebel
1735 76 Søren Ladefoged på Stensballegård og Cathrine Nicolaisdatter i præstegården
1735 76 Jens Hansen og Anne Andersdatter i Haldrup
1735 76 Peder Rasmussen i Meldrup og Ingeborg Hansdatter i Haldrup
1735 76 Søren Nielsen og Anne Mikkelsdatter i Serridslev
1735 76 Mikkel Pedersen i Bleld og Karen Rasmusdatter i Blirup
1735 77 Frederik Jespersen gartner og Mette Nielsdatter i Stensballe

1736 77 Niels Rasmussen Molbo i Schobling? og Kirsten Simonsdater i Vær præstegård
1736 77 Peder Knudsen i Serridslev og Maren Pedersdatter i Nebel
1736 77 Hans Jensen i Serridslev og Karen Rasmusdatter i Nebel
1736 77 Jens Rasmussen i Nebel og Helle Jensdatter i Serridslev

1737 77 Mikkel Poulsen i Serridslev og Anne Jensdatter i Nebel
1737 77 Christen Røgter på gården og Karen Lauridsdatter
1737 77 Knud Simonsen og Johanne Christensdatter i Stensballe

1737 77 Hans Jensen i Stensballe og Karen Jensdatter bryggerspige på gården

1738 77 Peder Jensen Kudsk og Søren Lassens enke Cathrine Nicolaisdatter i Meldrup
1738 77 Knud Rasmussen i blirup og Maren Mikkelsdatter i Bleld
1738 77 Hans Rasmussen og Maren Andersdatter i Haldrup

1739 77 Niels Jensen skovfoged i Serridslev og Karen Johansdatter i Serridslev
1739 77 Niels Pedersen i Nebel og Kirsten Jensdatter i Serridslev
1739 77 Peder Andersen i Østbirk og Barbara Rasmusdatter i Serridslev
1739 77 Søren Nielsen og Mette Jensdatter i Haldrup
1739 77 Søren Eriksen i Haldrup og Lene Mikkelsdatter i Blirup
1739 77 Niels Nielsen i Brigsted og Karen Mathiasdatter i Stensballe
1739 77 Hans Simonsen og Johanne Rasmusdatter begge i Stensballe
1739 77 Jens Pedersen med ægteskabsseddel af provsten Assessor Glud og Anne Andersdatter i Haldrup
1739 77 Niels Pedersen kurraser og Maren Christensdatter i Stensballe
1739 78 Folmer Rasmussen med ægteskabsseddel fra Carl Ermandinger i Kragelund og Anders Jensens enke Johanne Clausdatter i Nebel
1739 78 Jens Andersen med ægteskabsseddel fra provsten Assessor Glud og Cathrine Mortensdatter i Haldrup Mølle

1740 78 Rasmus Knudsen og Sl. Laurids Jørgensens enke Kirsten Rasmusdatter i Blirup

Absolverede :

1714 91 Maren Fog i Bleld for hoeri, udlagt Jacob Olesen rytter
1719 91 Birgitte Mikkelsdatter i Stensballe for hoeri, udlagt Anders Iversen landsoldat
1722 91 Anne Nielsdatter i Stensballe for hoeri, udlagt Niels Olufsen soldat i Stensballe
1724 91 Maren Thomasdatter hyrdekone i Blirup for hoeri, udlagt Niels Simonsen i Blirup
1724 91 Maren Christensdatter i Stensballe for hoeri, udlagt Frands Jensen i Stensballe som nægtede?
1724 91 Niels Simonsen i Blirup for hoeri
1725 91 Kirsten Olufsdatter i Stensballe for hoeri, udlagt Jørgen Jacobsen Herman soldat som nægtede?

Tilbage til Download side

c