Tilbage til Download side

Vær og Nebel sogne 1740-1771, trolovede og copulerede

Består af 2 delvist overlappende kirkebøger, 1740 - 1745 og 1742 - 1771.

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Årstal, Side nr. i kirkebogen, begivenhed, tekst

Trolovede og copulerede, copulationen er anført ved trolovelsen :

1740 - Hans Madsen i Haldrup og Kirsten Olesdatter
1740 - Niels Pedersen i Blirup og Karen Nielsdatter
1740 - Jens Eriksen i Haldrup og Barbara Jensdatter
1740 - Søren Andersen i Serridslev og Margrethe Jørgensdatter
1740 - Rasmus Sørensen soldat af Søvind og Sidsel Hansdatter i Bleld?
1740 - Mikkel Pedersen i Vorbjerg og Mette Nielsdatter i Bleld
1740 - Erik Pedersen og Kirsten Eriksdatter

1741 - Ole Lauridsen i Bjerre og Kirsten Andersdatter i Bleld
1741 - Anders Christensen og Karen Sørensdatter i Serridslev
1741 - Niels Jensen i Serridslev og Karen Folmersdatter i Nebel
1741 - Niels Pedersen den ældre i Nebel og Anne Jespersdatter i Bleld
1741 - Rasmus Jensen i Haldrup og Bodil Jensdatter
1741 - Erik Andersen og Karen Folmersdatter i Serridslev
1741 - Jens Rasmussen og Karen Olesdatter
1741 - Anders Jespersen og Maren Andersdatter i Bleld

1742 - Poul Rasmussen i Serridslev og Kirsten Winther af Tvingstrup
1742 - Ole Pedersen i Haldrup og Barbara Nielsdatter
1742 - Peder Sørensen og Johanne Andersdatter i Handrup
1742 - Poul Andersen og Birthe Christophersdatter i Bleld
1742 - Jens Pedersen i Haldrup og Anne Simonsdatter
1742 - Peder Andersen i Trustrup og Helle Jensdatter i Serridslev
1742 - Jens Folmersen og Maren Nielsdatter i Bleld
1742 - Rasmus Peitersen og Karen Jensdatter i Serridslev

1743 112 Peder Sørensen i Haldrup og Mette Jensdatter
1743 112 Laurids Christensen i Stensballe og Karen Sørensdatter
1743 112 Søren Jensen og Sidsel Mikkelsdatter i Serridslev
1743 112 Niels Jacobsen i Serridslev og Maren Jørgensdatter
1743 112 Søren Jørgensen i Stensballe og Margrethe Andersdatter
1743 112 Jørgen Smed og Anne Jørgensdatter i Stensballe

1744 112 Frands Rasmussen i Meldrup og Maren Andersdatter
1744 112 Søren Jensen i Haldrup og Maren Simonsdatter
1744 112 Jens Nielsen i Stensballe og Maren Jensdatter
1744 112 Ole Simonsen i Blirup og Ingeborg Rasmusdatter
1744 113 Christen Andersen og Rasmus Andersens enke Gunder Jespersdatter i Meldrup
1744 113 Jens Nielsen og Karen Folmersdatter i Serridslev
1744 113 Jens Jensen ladefoged på Serridslevgård og Anne Sørensdatter
1744 113 Niels Pedersen den ældre i Nebel og Anne Andersdatter
1744 113 Peder Olesen og Jens Christophersens enke Maren Andersdatter i Meldrup
1744 113 Mads Rasmussen og Søren Andersens enke Karen Jørgensdatter i Nebel
1744 113 Anders Andersen i Meldrup og Anne Jensdatter
1744 - Morten Brixen i Stensballe og Mette Olesdatter
1744 113 Bernt Stephensen i Haldrup og Inger Hansdatter
1744 113 Anders Mikkelsen i Blirup og Karen Jensdatter
1744 113 Enevold Sørensen i Tolstrup og Sidsel Andersdatter i Bleld

1745 113 Peder Jacobsen i Stensballe og Maren Jensdatter
1745 113 Christen Lauridsen i Stensballe og Bodil Rasmusdatter
1745 113 Frands Nielsen og Anne Andersdatter begge i Haldrup
1745 113 Erik Hansen og Mette Olesdatter begge i Stensballe
1745 113 Jens Rasmussen og Karen Mortensdatter i Stensballe
1745 113 Christen Pedersen i Tvingstrup og Thyra Jensdatter i Haldrup
1745 113 Søren Jensen og Maren Folmersdatter i Serridslev

1746 113 Mads Jensen og Karen Pedersdatter i Stensballe
1746 113 Peder Rasmussen i Nebel og Bodil Pedersdatter i Bleld

1747 113 Kanceliråd Frederik Lautrup og Sl. Assessor Henrik Mules enke Maren Høstmark på Serridslevgård, kongebrev
1747 113 Herman Madsen og Sidsel Jensdatter i præstegården
1747 114 Jørgen Ravn sognepræst til Væhrsøe? i Ribe Stift og Marina Lautrup på Serridslevgård, kongebrev
1747 114 Rasmus Christensen på Serridslevgård og Mette Hansdatter i Serridslev
1747 114 Malte Jørgensen Cronius skrædder i Egebjerg og Ulika Tønnesdatter Staal i Vær præstegård
1747 114 Søren Christophersen og Karen Jensdatter i Stensballe

1748 114 Johan Kort og Anne Jacobsdatter i Stensballe
1748 114 Jørgen Carstensen og Johanne Hansdatter i Serridslev
1748 114 Jørgen Nielsen i Bleld og Johanne Pedersdatter i Nebel
1748 114 Ulrik Toxværd sognepræst i Rårup i Bjerre herred og Christine Høstmark på Serridslevgård, kongebrev
1748 114 Mads Rasmussen Sommer i Torup og Anne Dorthe Hansdatter i Haldrup Mølle
1748 114 Eske Jensen og Maren Jørgensdatter i Blirup
1748 114 Søren Jensen smed i Serridslev og Johanne Nielsdatter på Serridslevgård
1748 114 Jacob Mikkelsen i Blirup og Rasmus Ibsens enke i Haldrup
1748 114 Jens Nielsen og Maren Jensdatter i Haldrup
1748 114 Knud Rasmussen i Blirup og Oluf Røgters enke Mette Rasmusdatter i Stensballe
1748 114 Jesper Sørensen og Rasmus Pedersens enke Mette Simonsdatter i Stensballe
1748 114 Jens Jensen Juel og Anne Elisabeth Nielsdatter Fleis? i Stensballe

1749 114 Ingen indførsler

1750 114 Rasmus Andersen Dyr i Serridslev og Anders Christensens enke i Serridslev
1750 114 Erik Olesen i Stensballe og Maren Rasmusdatter i Meldrup
1750 114 Peder Nielsen i Haldrup og Anne Sørensdatter i Blirup
1750 114 Jens Boelsen i Serridslev og Kirsten Andersdatter i Serridslevgårds Mølle
1750 114 Hans Pedersen i Brigsted og Karen Olesdatter i Stensballe
1750 114 Rasmus Knudsen i Stensballe og Karen Jensdatter i Stensballe
1750 114 Iver Andersen i Stensballe og Gertrud Andersdatter i Serridslev
1750 114 Rasmus Andersen i Bleld og Ole? Andersens enke i Serridslev

1751 115 Christen Olesen i Tolstrup og Johanne Kirstine Jørgensdatter i Stensballe
1751 115 Erik Olesen i Stensballe og Kirsten Rasmusdatter i Haldrup
1751 115 Jørgen Jensen smed og Anne Frandsdatter begge i Stensballe
1751 115 Laurids Christensen og Mette Hansdatter begge i Stensballe
1751 115 Niels Andersen og Mette Folmersdatter begge i Serridslev
1751 115 Jens Christensen i Tvingstrup og Anne Simonsdatter i Stensballe
1751 115 Jens Andersen i Trustrup og Karen Nielsdatter i Bleld
1751 115 Hans Nielsen i Spestrup? og Søren Nielsens enke Anne Mikkelsdatter i Serridslev
1751 115 Niels Olesen soldat og Johanne Mortensdatter i Stensballe
1751 115 Simon Mortensen soldat og Anne Jørgensdatter i Stensballe
1751 115 Jørgen Nielsen i Bleld og Anne Jørgensdatter i Nebel

1752 115 Mathias Nielsen i Bleld og Anne Jensdatter i Vær præstegård
1752 115 Jens Justsen degn i Kattrup og Kirsten Rasmusdatter kokkepige på Stensballegård
1752 115 Terkel Ebbesen på Stensballegård og Anne Jensdatter i Haldrup, han har avlet 2 børn med hende i hor
1752 115 Gert Sørensen i Haldrup og Anne Jensdatter i Serridslev
1752 115 Ole Krog lakaj på Stensballegård og Dorthe Andersdatter Nettrup i Vær præstegård
1752 115 Niels Rasmussen i Bleld og Jens Jørgensens datter Kirsten Jensdatter i Tvingstrup som tjente i Bleld
1752 116 Peder Pedersen Seidelin soldat i Fredericia? og Sl. Rasmus Pedersen Podemesters datter Malene Rasmusdater i Nebel
1752 116 Jørgen Nielsen og Sl. Morten Skrædders enke Mette Mikkelsdatter begge i Serridslev
1752 116 Jens Jørgensen og Maren Nielsdatter begge i Stensballe

1753 116 Jens Eriksen i Brigsted og Jesper Sørensens enke Mette Simonsdatter i Stensballe
1753 116 Anders Andersen i Haldrup og Kirsten Thomasdatter i Meldrup
1753 116 Søren Jensen og Øllegaard Tønnesdatter begge? udensogns, trolovet i Nebel
1753 117 Iver Nielsen i Haldrup og kirsten Jensdatter i Vær præstegård
1753 117 Hans Jensen og Kirsten Carstensdatter? begge i Serridslev
1753 117 Jens Andersen Sundmand? og Helle Eskesdatter i Horsens
1753 117 Søren Jensen og Anne Nielsdatter begge i Handrup
1753 117 Christopher Nielsen og Karen Jensdatter begge i Stensballe
1753 117 Peder Jensen og Dorthe Hansdatter begge i Haldrup

1754 117 Mads Christensen og Rasmus Christensens enke begge i Serridslev
1754 117 Søren Folmersen i Nebel og Sl. Jens Nielsens enke Karen Folmersdatter i Serridslev
1754 117 Erik Pedersen i Blirup og Anne Margrethe Sørensdatter i Stensballe
1754 117 Søren Nielsen og Erik Mortensens enke Anne Lauridsdatter i Haldrup
1754 117 Søren Jensen i Haldrup og Jørgen Nielsens datter Mette Jørgensdatter i Stensballe

1755 117 Jesper Nielsen og Maren Rasmusdatter begge i Haldrup
1755 117 Jørgen Jørgensen soldat og Anne Jørgensdatter i Stensballe
1755 117 Albert Sørensen i Stensballe og Sl. Peder Sørensens enke i Haldrup
1755 117 Christopher Pedersen og Sl. Johan? Kocks enke begge i Stensballe
1755 117 Hans Mikkelsen og Sl. Hans Jensens enke Karen Jensdatter i Stensballe
1755 117 Hans Madsen enkemand i Haldrup og Sl. Søren Rasmussens datter Mette Sørensdatter i Meldrup
1755 117 Simon Mortensen soldat enkemand i Stensballe og Maren Mathiasdatter en enkekone som for nogle år siden kom fra Brigsted til Stensballe
1755 117 Niels Poulsen, Poul Nielsens søn i Nebel og Mads Christensens steddatter Anne Rasmusdatter i Serridslev

1756 118 Eske Mikkelsen og Johanne Poulsdatter i Serridslev
1756 118 Anders Christophersen i Bleld og Jesper Mortensens datter Mette i Nebel
1756 118 Søren Sørensen og Anne Jensdatter i Haldrup
1756 118 Peder Pedersen født i Vrønding i Tamdrup sogn nu Rasmus Pedersens svend i Serridslev og Kirsten Jacobsdatter født i Gammelby i Stovby sogn i Bjerre herred
1756 118 Simon Andersen Møller og Mette Jensdatter begge i Haldrup
1756 118 Ole Pedersen i Haldrup og Sidsel Hansdatter i Stensballe
1756 118 Jens Jensen Juel og Anne Kirstine i Haldrup

1757 118 Jens Nielsen i Remmerslund i Løsning sogn og Jens Pedersens datter Karen i Haldrup
1757 118 Rasmus Sørensen i Meldrup og Maren Rasmusdatter i Stensballe
1757 118 Jacob Hansen i Hansted og Jørgen Pedersens datter Sidsel i Nebel
1757 118 Erik Jensen og Sl. Rasmus Jensens enke begge i Haldrup
1757 118 Anders Sørensen hospitalslem og Sl. Søren Jensens enke Maren Christensdatter begge i Nebel

1758 118 Peder Nielsen i Nebel og Ingeborg Rasmusdatter husholderske på Serridslevgårds ? i Rørt i Bjerager sogn i Hads herred
1758 118 Erik Pedersen i Blirup og Kirsten Eriksdatter i Haldrup

1759 118 Peder jensen og Mette Frandsdatter i Stensballe
1759 118 Jens Jensen skrædder i Serridslev og Margrethe Gydesdatter kokkepige på Stensballegård
1759 119 Niels Jensen avlskarl i præstegården og Thomas Jensens enke i Meldrup Maren Pedersdatter
1759 119 Niels Frandsen og Sl. Niels Pedersens enke Anne Mathiasdatter begge i Stensballe
1759 119 Hans Nielsen enkemand og Hans Jensens datter begge i Serridslev
1759 119 Samuel Mathiasen og Kirsten Sørensdatter begge i Stensballe
1759 119 Rasmus Olesen og Mette Henriksdatter begge i Stensballe
1759 119 Niels Olesen og Johanne Nielsdatter begge i Stensballe
1759 119 Jens Jensen i Serridslev og Ingeborg Nielsdatter i Vrønding søm tjener Rasmus Væver i Serridslev

1760 119 Mads Nielsen som er Niels Skoleholders søn i Haldrup og Jens Andersens datter Edel Jensdatter i Sundhuset
1760 119 Henrik Clausen som er Claus Skrædders søn i Stensballe og Jørgen Føvlings datter Kirsten Jørgensdatter i Stensballe
1760 119 Søren Nielsen og Sl. Jens Nielsens enke Maren Jensdatter bgge i Stensballe
1760 119 Mathias Jørgensen ladefoged på Stensballegård og Mette Kirstine Lauridsdatter i Blirup
1760 119 Søren Nielen og Sl. Rasmus Andersens enke Karen Sørensdatter begge i Serridslev
1760 119 Jens Hansen i Haldrup og Maren Sørensdatter i præstegården
1760 119 Simon Jørgensen i Blirup og Else Rasmusdatter i Haldrup
1760 119 Søren Nielsen skoleholder i Stensballe og Jørgen Nielsens datter Karen i Stensballe
1760 120 Frands Mogensen i Haldrup og Sl. Jens Eriksen Posts enke Mette Simonsdatter i Stensballe
1760 120 Anders Jørgensen og Johanne Jørgensdatter begge i Stensballe

1761 120 Peder Jørgensen og Maren Christensdatter begge i Stensballe
1761 120 Niels Lauridsen og Maren Hansdatter begge i Haldrup
1761 120 Niels Olesen skovfoged i Stensballe og Anne Jensdatter i Meldrup
1761 120 Jørgen Mathiasen og Kirsten Rasmusdatter begge i Stensballe
1761 120 Niels Peitersen i Serridslev og Maren Jørgensdatter i Bleld
1761 120 Hans Rasmussen og Bodil Jensdatter begge i Haldrup
1761 120 Frederik Carl Johansen skoleholder i Serridslev og Niels Pedersens datter Maren Nielsdatter i Nebel
1761 120 Jens Eriksen i Haldrup og Johanne Kirstine Sørensdatter i Vær præstegård

1762 120 Niels Rasmussen i Serridslev og Karen Ottesdatter
1762 120 Claus Jørgensen i Stensballe og Kirsten Jensdatter i Stensballe
1762 120 Jens Hansen kirkemand? i Haldrup og Karen Lauridsdatter i Blirup
1762 120 Hans Jensen og Kirsten Nielsdatter begge i Haldrup
1762 120 Peder Nielsen og Maren Jensdatter begge i Haldrup
1762 120 Peder Eriksen i Haldrup og Sl. Jens Nielsen snedkers enke i Haldrup
1762 120 Mathias Sørensen og Barbara begge i Stensballe

1763 120 Rasmus Thomsen og Kirsten Nielsdatter begge i Stensballe
1763 121 Peder Hansen og Anne Christophersdatter begge i Nebel
1763 121 Jens Jacobsen i Bleld og Mette Sørensdatter i Serridslev
1763 121 Ole Olesen og Anne Jensdatter begge i Stensballe
1763 121 Niels Jørgensen og Maren Rasmusdatter begge i Haldrup
1763 121 Mads Nielsen på Serridslevgård og Johanne Jørgensdatter i Nebel
1763 121 Mads Rasmussen i Stensballe og Anne Pedersdatter i Haldrup
1763 121 Søren Rasmussen og Valborg Jensdatter begge i Haldrup
1763 121 Anders Jensen i Haldrup og Karen Sørensdatter kokkepige på Stensballegård
1763 121 Søren Eriksen enkemand og Johanne Hansdatter begge i Haldrup
1763 121 Rasmus Mortensen i Serridslev og Else Jørgensdatter i Serridslev
1763 121 Peder Sørensen i Nebel og Sidsel Sørensdatter i Nebel

1764 121 Erik Thorup? sognepræst i Løsning og Korning og Anne Friborg i Vær præstegård, kongebrev
1764 121 Rasmus Ottesen i Nebel og Anne Poulsdatter i Bleld
1764 121 Søren Jørgensen i Bleld og Johanne Pedersdatter i Serridslev
1764 121 Rasmus Jensen bødker på Stensballegård og Kirsten Sørensdatter fra Alrø
1764 121 Rasmus Lauridsen i Blirup og Valborg Pedersdatter i Haldrup
1764 121 Claus Jørgensen og Sl. Niels Pedersens enke Anne Andersdatter begge i Nebel
1764 121 Otte Winther og Anne Margrethe Schriver stuepige på Stensballegård, uden trolovelse, kongebrev
1764 121 Jens Rasmussen og Niels Pedersens enke Karen Nielsdatter begge i Blirup
1764 121 Jens Jensen i Haldrup og Kirsten Jensdatter i Stensballe
1764 121 Jeppe Mortensen og Bodil Pedersdatter begge i Stensballe

1765 121 Rasmus Nielsen i Grumstrup og Anne Eriksdatter i Vær præstegård
1765 121 Mathias Jensen i Stensballe og Anne Pedersdatter i Haldrup
1765 122 Bernt Hansen i Egebjerg og Karen Larsdatter i Hansted
1765 122 Hans Jørgensen i Nebel og Maren Mikkelsdatter i Bleld
1765 122 Simon Mortensen og Anne Andersdatter begge i Stensballe

1766 122 Niels Peitersen i Serridslev og Johanne Hansdatter i Bleld skovhus
1766 122 Jens Sørensen i Nebel og enken Maren Andersdatter i Serridslev
1766 122 Rasmus Bødker i Brigsted og Johanne Bryggpige på Stensballegård
1766 122 Jens Sundmand og Kirsten Jacobsdatter
1766 122 Erik Olesen enkemand og Johanne Rasmusdatter begge i Stensballe
1766 122 Niels Jensen enkemand i Meldrup og Maren Pedersdatter på Stensballegård
1766 122 Anders Jensen og Maren Jensdatter i Haldrup Mølle

1767 122 Anders Rasmussen kudsk på Stensballegård og Karen Pedersdatter i Stensballe
1767 122 Søren Mikkelsen i Serridslev og Kirsten Nielsdatter i Bleld
1767 122 Jens Hansen i Haldrup og Anne Jørgensdatter i Blirup

1768 122 Christen Rasmussen tømmermand i Stensballe og Jørgen Mathiasens enke i Stensballe
1768 122 Søren Nielsen og Margrethe Eriksdatter begge i Stensballe
1768 122 Rasmus Pedersen i Haldrup og Sophie Pedersdatter i Meldrup
1768 122 Christopher Jensen og Rasmus Eskildsens enke Anne Jensdatter i Stensballe
1768 122 Niels Henriksen og Mette Rasmusdatter i Stensballe
1768 122 Frands Jørgensen i Toftum og Karen Albertsdatter bryggerspige på Stensballegård
1768 122 Peder Pedersen i Haldrup og Karen Sørensdatter på Serridslevgård
1768 122 Jens Nielsen i Nebel og enken Anne Rasmusdatter i Nebel

1769 122 Søren Smed enkemand i Serridslev og Anne Sørensdatter i Nebel
1769 122 Hans Jensen Glud og Kirsten Christensdatter begge i Serridslev
1769 122 Niels Pedersen og Apelone Sørensdatter begge i Haldrup
1769 123 Mads Hansen i Haldrup og Anne Rasmusdatter i Blirup
1769 123 Anders Ottesen og enke Margrethe Jørgensdatter begge i Serridslev
1769 123 Rasmus Pedersen enkemand i Meldrup og Johanne Jensdatter i Stensballe
1769 123 Claus Jørgensen enkemand og Maren Nielsdatter begge i Stensballe

1770 123 Folmer Poulsen og enken Margrethe Gydesdatter begge i Serridslev
1770 123 Jens Rasmussen enkemand i Blirup og Ingeborg Mogensdatter i Haldrup
1770 123 Claus Jørgensen enkemand i Nebel og Anne Berntsdatter i Haldrup
1770 123 Anders Andersen og Rasmus Simonsens enke Anne Jensdatter begge i Stensballe
1770 123 Peder Jensen og Ingeborg Jensdatter i Haldrup
1770 123 Peder Pedersen bødker og Dorthea Jensdatter begge i Haldrup
1770 123 Jens Poulsen i Serridslev og Bodil Nielsdatter i Nebel
1770 123 Christen Sørensen og Sidsel Sørensdatter begge i Serridslev
1770 123 Christen Scavenius og Maren Abel? begge på Stensballegård
1770 123 Anders Andersen i Bleld og Anne Pedersdatter i Serridslev
1770 123 Jens Jensen og Anne Iversdatter begge i Stensballe

1771 123 Jens Hansen i Stensballe og Kirsten Pedersdatter i Haldrup
1771 123 Claus Pedersen fra horsens og Margrethe Christensdatter i Haldrup
1771 123 Søren Andersen enkemand i Ballebo og Maren Poulsdatter i Bleld
1771 123 Niels Jacobsen i Torup? og enken Anne Andersdatter i Bleld
1771 123 Jens Nielsen og enken Anne Jensdatter begge i Serridslevgård Mølle
1771 123 Niels Sørensen i Gangsted og enken Anne Sørensdatter i Serridslevgård Mølle
1771 123 Peder Nielsen i Serridslev og Sl. Niels Peitersens enke Johanne Hansdatter i Serridslev

Tilbage til Download side

c