Tilbage til Download side

Langskov sogn 1746-1814, copulerede

Person og stednavne er så vidt muligt standardiserede. Der er ikke læst korrektur.
Anført som : Side nr. i kirkebogen, årstal, begivenhed, tekst

1b 1747 Copul. Jacob Mikkelsen Bødker og Karen Frederiksdatter
1b 1747 Copul. Stephen Nielsen af Ildved og Maren Jensdatter
1b 1747 Copul. Anders Pedersen soldat og Johanne Andersdatter
1b 1747 Copul. Mads Jensen og enke Birgitte Christensdatter

1b 1748 Copul. Jens Jensen og Karen Pedersdatter
1b 1748 Copul. Anders Christensen og Kirsten Poulsdatter
1b 1748 Copul. Mads Pedersen og Karen Christensdatter

1b 1749 Copul. Laurids Christensen fra Fousing og Maren Andersdatter

1b 1750 Copul. Jens Brå og Maren Frandsdatter
1b 1750 Copul. Poul Jensen og Anne Sørensdatter
1b 1750 Copul. Christen Lassen og Mette Christensdatter
1b 1750 Copul. Christen Krarup Listo fra Sabro Mølle og Maren Kruse fra Hvolgård
1b 1750 Copul. Jens Nielsen og Maren Christensdatter
1b 1750 Copul. Claus Henriksen og Anne An?datter
1b 1750 Copul. Hans Sørensen af Uldum og Johanne Poulsdatter

1b 1751 Copul. Poul Jensen og Anne Bundgårds
1b 1751 Copul. Anders Pedersen af Vindelev og Karen Hansdatter
1b 1751 Copul. Søren Lassen og Kirsten Andersdatter viet i Hvejsel kirke

1b 1752 Copul. Søren Brå og Kirsten Sørensdatter
1b 1752 Copul. Christen Andersen og Maren Nielsdatter
1b 1752 Copul. Ebbe Christiansen af Koustrup og Anne Christensdatter

1b 1753 Copul. Jens Christensen og Anne Bundgårds
1b 1753 Copul. Mads Underup fra Vindelev og Karen Mikkelsdatter

1b 1754 Copul. Jens Poulsen og Sidsel Jacobsdatter
1b 1754 Copul. Christen Sørensen af Vindelev og Maren Nielsdatter
1b 1754 Copul. Jens Andersen af Ildved og Maren Madsdatter
1b 1754 Copul. Simon Andersen af Gaufstad? og Sidsel Cathrine Sørensdatter
1b 1754 Copul. Jesper Poulsen og Maren Jacobsdatter
1b 1754 Copul. Jacob Krog og Maren Hansdatter
1b 1754 Copul. Mathias Poulsen og Karen Lauridsdatter

2a 1755 Copul. Niels Sørensen og Edel Jacobsdatter
2a 1755 Copul. Hieronimus af Kragelund og Maren Nielsdatter
2a 1755 Copul. Søren Jensen og Mette Christensdatter
2a 1755 Copul. Niels Sørensen af Vindelev og Anne Marie Knudsdatter

2a 1756 Copul. Niels Ingolfsen af ?huse og Anne Sørensdatter
2a 1756 Copul. Niels Pallesen og Mette Madsdatter

2a 1758 Copul. Jens Andersen af Ildved og Karen Andersdatter
2a 1758 Copul. Jørgen Andersen af Fløjstrup og Mette Christensdatter af Nyborg

2a 1760 Copul. Niels Jensen soldat og Maren Henriksdatter
2a 1760 Copul. Ole Christensen enkemand og Maren Christensdatter

2a 1762 Copul. Jens Hansen af Tørring og Maren Pedersdatter
2a 1762 Copul. Niels Nielsen og Mette Poulsdatter
2a 1762 Copul. Anders Nielsen af Dauding i Grædstrup sogn og Maren Madsdatter
2a 1762 Copul. Peder Vidriksen af Holtum og enke Kirsten Andersdatter
2a 1762 Copul. Laurids Sørensen af Ildved og Ellen Cathrine Andersdatter

2a 1763 Copul. Jes Wilhelm fra Skanderborg og jomfru Sommer fra Hvolgård
2a 1763 Copul. Knud Jørgensen af Skanderborg og enke Maren Christensdatter i Nyborg
2a 1763 Copul. Hans Christian Pedersen af Tørring og enke Maren Pedersdatter i Hauge
2a 1763 Copul. Jeppe Olesen og Karen Christensdatter
2a 1763 Copul. Niels Sørensen og Maren Jørgensdatter
2a 1763 Copul. Laurids Iversen og Karen Jepsdatter
2a 1763 Copul. Jacob Møller enkemand og enke Anne Pedersdatter

2a 1764 Copul. Christen Iversen? og Maren Brøggerspige på Hvolgård

2a 1765 Copul. Jens Andersen af Ørum og Ellen Christensdatter
2a 1765 Copul. Jacob Andersen og Maren Kiers
2a 1765 Copul. Niels Hansen i Kærhuset og enke Anne Andersdatter
2a 1765 Copul. Knud Vistisen og Maren Christensdatter
2a 1765 Copul. Jens Poulsen den lille og Anne Hansdatter
2a 1765 Copul. Christen Christensen af Holtum og Anne Nielsdatter

2a 1766 Copul. Las Jensen skoleholder og Kirsten Christensdatter

2b 1768 Copul. Jens Lassen af Ølholm og Anne Oles på Hvolgård

2b 1769 Copul. Las Hansen af Hornstrup og Karen Jensdatter på Hvolgård

2b 1770 Copul. Jørgen Andersen og Anne Jensdatter begge tjenende i Hauge

2b 1771 Copul. Jens Jensen af Solskov og Maren Olesdatter i Nyborg
2b 1771 Copul. Claus Monnich præst til Hirsholm og Ingeborg Dorthe Winding på Hvolgård

2b 1772 Copul. Mads Skovfoged af Langskov og Ellen Marie Simonsdatter fra Hvolgård

2b 1773 Copul. Søren Nielsen enkemand af Ølholm og enke Maren Pedersdatter
2b 1773 Copul. Anders Poulsen og Anne Madsdatter begge på Hvolgård

2b 1775 Copul. Claus Henriksen ladefoged på Hvolgård og Gertrud Jensdatter

2b 1776 Copul. Christen Hansen og Else Andersdatter begge af Ølholm
2b 1776 Copul. Claus Henriksen enkemand på Hvolgård og enke Karen Lasdatter i Ølholm

2b 1777 Copul. Peder Nielsen Vindelev og Maren Jensdatter i Nyborg

2b 1778 Copul. Søren Christensen af Vindelev og Karen Andersdatter i Ølholm
2b 1778 Copul. Søren Christensen og Birthe Stephensdatter begge i Ølholm
2b 1778 Copul. Peter Johan Bølcher og Elisabeth Kirstine Kruse på Hvolgård
2b 1778 Copul. Thomas Svinningsen og Kirsten Jespersdatter i Ølholm
2b 1778 Copul. Christen Pedersen og Johanne Christensdatter begge i Ølholm

2b 1779 Copul. Jens Lauridsen og Else Christensdatter af Hesselballe
2b 1779 Copul. Jørgen Thomsen på Hvolgård og Birthe Jensdatter i Ølholm

2b 1781 Copul. Thomas Nielsen fra Åle og Maren Nielsdatter på Hvolgård
2b 1781 Copul. Peder Andersen og Maren Jensdatter begge i Ølholm
2b 1781 Copul. Simon Adolfsen af Vejle og Anne Marie Eskesdatter i Nyborg

2b 1782 Copul. Niels Hansen enkemand i Kærhuset og Mette Christensdatter i Ølholm
2b 1782 Copul. Hans Nielsen af Sødover og Karen Olufsdatter af Ølholm

3a 1783 Copul. Hans Jacobsen Krog og Malene Christensdatter i Hauge
3a 1783 Copul. Hans Hansen af Tørring sogn og enke Anne Marie Jørgensdatter i Ølholm

3a 1785 Copul. Peder Eskildsen og Mette Marie Madsdatter begge i Nyborg
3a 1785 Copul. Poul Mathisen og Kirsten Jensdatter i Ølholm

3a 1786 Copul. Mikkel Rasmussen enkemand af Hoved og Johanne Nielsdatter i i Hauge

3a 1787 Copul. Christen Nielsen og Anne Christensdatter i Ølholm

3a 1789 Copul. Lorentsen degn til Nørup og Randbøl og Mette Marie Knudsdatter på Hvolgård
3a 1789 Copul. Jens Christensen og Johanne Christensdatter i Ølholm, kongebrev beslægtede

3a 1790 Copul. Thyge Eskildsen og Abelone Sørensdatter i Nyborg
3a 1790 Copul. Christen Jensen enkemand af Krollerup og Anne Christensdatter i Nyborg, kongebrev beslægtede

3a 1791 Copul. Lars Mathiasen og enke Karen Christensdatter begge i Ølholm
3a 1791 Copul. Christen Andersen og Kirsten Stephensdatter i Ølholm
3a 1791 Copul. Peder Terkelsen enkemand af Ildved og Anne Simonsdatter i Ølholm

3a 1792 Copul. Niels Christensen og Karen Andersdatter begge i Ølholm
3b 1792 Copul. Jørgen Jacobsen og Lisbeth Christensdatter begge i Ølholm

3b 1793 Copul. Jeppe Lauridsen i Ølholm og Else Marie Madsdatter på Hvolgård

3b 1794 Copul. Jens Christian Nicolaisen og Birthe Mikkelsdatter begge i Ølholm
3b 1794 Copul. Poul Jespersen i Ølholm og Karen Hansdatter i Hauge
3b 1794 Copul. Mads Pedersen af Tørring og Anne Marie Hansdatter i Hauge
3b 1794 Copul. Niels Nielsen Bundgård og Else Larsdatter begge i Ølholm
3b 1794 Copul. Jeppe Hansen enkemand af Uldum og Maren Christensdatter i Ølholm

3b 1795 Copul. Jens Jørgensen af Sindbjerglund og Mette Terkelsdatter i Nyborg

3b 1797 Copul. Erik Pedersen og Anne Kirstine Nielsdatter af Kronborg

3b 1798 Copul. Peder Nielsen og Anne Knudsdatter i Ølholm
3b 1798 Copul. Laurids Jørgensen på Hvolgård og Anne Marie Simonsdatter i Ølholm
3b 1798 Copul. Anders Simonsen og Sidsel Eriksdatter begge i Ølholm
3b 1798 Copul. Christen Jepsen og Anne Kirstine Jensdatter begge i Ølholm

3b 1799 Copul. Peder Jensen af Ørum og Mette Jacobsdatter i Ølholm
3b 1799 Copul. Søren Nielsen og Maren Jensdatter begge i Langskov
4a 1799 Copul. Christen Ottesen af Oksenbjerre og Inger Madsdatter af Ørum

4a 1800 Copul. Hans Simonsen og Kirsten Mikkelsdatter begge i Ølholm
4a 1800 Copul. Just Madsen og Frederikke Birgitte Bendixdatter på Hvolgård

4a 1803 Copul. Visti Knudsen og Karen Marie Nielsdatter begge i Ølholm
4a 1803 Copul. Johan Frederik Bodsel trompeter? af Horsens og Cathrine Vintine Fridsk på Hvolgård

4a 1804 Copul. Jens Christensen og Johanne Andersdatter begge i Ølholm
4a 1804 Copul. Anders Andersen og Kirsten Christensdatter begge i Ølholm
4a 1804 Copul. Niels Christensen enkemand i Ølholm og Anne Mortensdatter af Vange

4a 1805 Copul. Christen Stephensen af Horsens og Maren Jacobsdatter i Ølholm
4a 1805 Skilt Hans Christian Pedersen og Birthe Kirstine Christensdatter, trolovelsen ophævet

4b 1806 Copul. Jens Christensen og enke Birthe Kirstine Christensdatter begge i Ølholm
4b 1806 Copul. Anders Terkelsen af Uldum og Johanne Christensdatter i Ølholm

4b 1807 Copul. Adam Christensen og Anne Marie Pedersdatter begge på Hvolgård
4b 1807 Copul. Clemen Jensen enkemand på Stougård Mark og Maren Sørensdatter i Ølholm
4b 1807 Copul. Thyge Eskesen enkemand i Nyborg og Maren Christensdatter på Hvolgård
4b 1807 Copul. Niels Andersen af Vindelev og Mikkel Olesens enke Anne Bertelsdatter på Hvolgård Mark

4b 1808 Copul. Lars Christensen enkemand og Maren Hansdatter begge i Ølholm
4b 1808 Copul. Henrik Hieronimus Henningsen og Maren Eskesdatter begge i Hauge

4b 1809 Copul. Mads Nielsen og Anne Margrethe Hansdatter begge tjenende på Ødsted i Bredstrup sogn

4b 1810 Copul. Jens Christensen af Flemming og enke Maren Jensdatter i Langskov
4b 1810 Copul. Hans Christensen i Ølholm og Else Marie Nielsdatter på Hvolgård

4b 1811 Copul. Hans Henriksen enkemand i Hesselballe og Else Knudsdatter i Ølholm
4b 1811 Copul. Frands Jepsen og Anne Jacobsdatter fra Rårup, indskrevet i Rårup kirkebog, men viet i Langskov
4b 1811 Copul. Jens Nicolaisen og Lene Cathrine Larsdatter begge i Ølholm
4b 1811 Copul. Jørgen Larsen og Maren Poulsdatter begge i Ølholm
4b 1811 Copul. Jens Pedersen fra Merringgård og Maren Andersdatter på Hvolgård Mark
4b 1811 Copul. Anders Larsen enkemand og Anne Marie Nielsdatter på Hvolgård Mark
4b 1811 Copul. Peder Hansen og Marianne Pedersdatter fra Teglværket

5a 1812 Copul. Peder Olesen fra Hvejsel og enke Dorthe Jensdatter på Hvolgård Mark
5a 1812 Copul. Ole Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter fra Ildved
5a 1812 Copul. Rasmus Godskesen enkemand og Sidsel Poulsdatter begge i Ølholm

5a 1813 Copul. Jens Christensen enkemand på Hvolgård Mark og Lene Nielsdatter i Nyborg Mark
5a 1813 Copul. Jens Mogensen af Holtum og enke Else Kirstine Christensdatter af Marselisborg
5a 1813 Copul. Mikkel Nielsen i Langskov og Stine Andersdatter på Hvolgård Mark
5a 1813 Copul. Hans Jepsen i Boring og Maren Andersdatter i Hauge
5a 1813 Copul. Anders Christensen og Kirsten Pedersdatter begge i Ølholm

5a 1814 Copul. Christen Larsen enkemand af Vindelev og Karen Christensdatter på Hvolgård
5a 1814 Copul. Jens Christensen og Jens Nims enke Anne Jørgensdatter begge i Ølholm


Tilbage til Download side

c