Tilbage til Download side

Skifteuddrag Isgård Kvelstrup Gods, Mols Herred 1762-1812 (G299)

I uddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer.
Enkelte registreringer er afståelser af fæster og ikke skifter, i disse tilfælde er der i skifteprotokollen noteret opgørelse af ejendele og gæld.
Person-og stednavne er standardiserede.
Oplysninger i [skarpe parenteser] findes ikke i skifteprotokollens tekst, men er fundet andre steder, f.eks. i kirkebogen.
Der er ikke læst korrektur.

I uddragene er følgende forkortelser anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
fol.: folio
FM: formynder/formyndere
g.m.: gift med
LV: lavværge/lavværger

1 Jens Jensen Udengaard i Knebel 2.6.1762, fol. 1.
E: Anne Jensdatter. LV: Enkens fader Jens ?? af Vrinders. B: Jens 3, Søren 2, enken frugtsommelig FM : farbroder Hans Jensen ladefoged ved Bogensholm, Søren Rasmussen i Knebel. Afdødes moder har aftægt.

2 Jens Jensen Greve i Knebel 2.6.1762, fol. 3.
Død som soldat i Haderslev. E: Enken. LV: Niels Skomager af Knebel A: søster Mette Jensdatter g.m. Søren Trold

3 Jens Ulstrup i Landborup 3.3.1763, fol. 4.
E: Maren Lauridsdatter LV: Søren Hjulmand i Tillerup, enken forlovet med Rasmus Pedersen i Eg B: Mette 15, Dorthe 9, Laurids 12 FM: farbroder Anders Sørensen

4 Laurids Højkarl i Strands 9.5.1763, fol. 6.
E: Maren Jørgensdatter som ægter Jens Rasmussen Juel B: Anders, Niels, Jørgen FM: Jens Rasmussen Juel. Ingen registrering, vidner Niels Rasmussen Greve og Jens Jensen (se skifte nr. 93)

5 Jens Ulriksen i Dejret 12.4.1763, fol. 7.
E: Karen Andersdatter LV: Søren Stisen A: Søskende Niels Ulriksen i Eeg, Niels Ulriksen i Bjødstrup, Mette Ulriksdatter i Eg. Anders Andersen ægter og fæster.

6 Mette Sørensdatter i Blåkjær 17.6.1763, fol. 9.
E: Laurids Rasmussen B: Mette 9, Anne 6. Ingen registrering, vidner den gamle Rasmus Lauridsen, Anders Clemensen begge i Blåkjær og Peder Nederby af Tved. Enkemandens forældre har aftægt.

7 Anne Andersdatter i Dejret 6.8.1763, fol. 10.
E: Jens Andersen B: Mette 2, Maren 14 dage, Karen 14 dage FM: Rasmus Andersen

8 Søren Danmands hustru i Dejret [Bodil Sørensdatter] 18.10.1763, fol. 13.
E: Søren Pedersen Danmand B: Søren 28, Maren 23, Dorthe 21, Maren 13, Mette 11 Ingen registrering, vidne Anders Jacobsen. Sønnen Søren overtager fæstet.

9 Søren Pedersen i Tved 13.9.1764, fol. 14.
A: halvsøstre Dorthe Sørensdatter, Maren Sørensdatter FM: Niels Nielsen i Grønfeld

10 Hans Lauridsen i Tillerup 14.9.1764, fol. 15.
E: Mette Lauridsdatter B: Laurids 11, Laurids 9, Jørgen 7, Dorthe 5. FM. farbroder Jens Lauridsen i Tved, Peder Nielsen i Eg og Niels Rasmussen i Strands Arv i boet til enkens søstre Kirsten Lauridsdatter g.m. Jeppe Andersen og Anne Lauridsdatter

11 Hans Nielsen i Strands 4.10.1764. fol. 16.
E: Maren Lauridsdatter LV: Jens Søgaard B: Dorthe 4.

12 Anders Lauridsen som lever i Tved 17.10.1764. fol. 17.
B: Maren Andersdatter g.m. Rasmus Sørensen i Tved, Jens Andersen, Inger Andersdatter

13 Søren [Jensen] Farsen i Dejret 6.4.1766. fol. 17.
E: Dorthe Mikkelsdatter LV: enkens brødre Knud Mikkelsen og Laurids Mikkelsen B: Karen 10, Maren 8, Johanne 4. FM farbroder Jens Farsen og fastermand Peder Bonde. Arv i boet til hans stedbørn efter skiftebrev 6.7.1763

14 Karen Andersdatter i Dejret 29.7.1766 fol. 21.
E. Jacob Andersen B. Maren 4, Anne 15 uger. FM: morfader Anders Clemensen i Blåkjær Arv til børnene fra deres farfar som er gammel og svagelig

15 Jens Lauridsen Begtrup i Begtrup 30.10.1766 fol. 22.
A: moder Gertrud Pedersdatter g.m. Mads Andersen Kjærsgaard, søskende Hans Ostman Lauridsen, Elisabeth Lauridsdatter FM : Mag. Begtrup, Ingeborg Lauridsdatter g.m. Niels Nielsen Eg sognedegn i Vistoft, Peder Lauridsen bortrejst FM: Mag. Begtrup. Arv i boet fra fader Laurids Jensen ifølge skiftebrev 7.4.1755

16 Jens [Rasmussen] Kock i Dejret 13.3.1767. fol. 27.
E: Anne Christensdatter LV: Terkel Jacobsen som ægter B: Maren 4, Rasmus 2 FM: Jens Christensen i Deiret Arv i boet til afdødes søstre Maren Rasmusdatter, Kirsten Rasmusdatter og Anne Rasmusdatter efter skifte 18.12.1731 og 30.5.1749, afdødes morbror Laurids Clemensen i Eg og stedmoder Kirsten Hansdatter nævnt. (se skifte nr. 32)

17 Jacob [Jensen] Juel i Dejret 13.3.1767. fol. 28.
E: Maren Terkelsdatter B: Jens 34 som fæster, Terkel 28, Kirsten 30.

18 Peder Jensen a Mortens i Strands 18.3.1767. fol. 29.
E: Kirsten Jensdatter LV broder Rasmus Jensen i Vrinners B: Jens som har fæstet, Rasmus, Kirsten trolovet med Søren Andersen i Hovgaarden FM : Jens Pedersen

19 Niels Madsen i Tved 29.6.1767. fol. 30.
E: Anne Pedersdatter LV: Mads Jensen af Dejret som ægter B: Mads 11, Peder 9, Bertel 7 FM: Laurids Clemensen af Eg. Ophold til enkens søster Maren Pedersdatter

20 Laurids [Jensen] Færgemand i Bjødstrup 8.10.1767 fol. 32.
E: Apelone Nielsdatter LV: broder Jens Christian Heigaard fra Kongsgaard B: Jens 17, Niels 8, Laurids 6, Karen 18, Ellen 11, Maren 4. FM: farbroder Jens Jensen Færgemand af Eg og fastermand Mikkel Nielsen af Dejret (se skifte nr. 35)

21 Maren Sørensdatter i Bjødstrup 7.9.1768 fol. 35.
E: Peder Rasmussen B: Rasmus, Jens B: af første ægteskab Kirsten Jensdatter død, børn, Maren Jensdatter, FM: Rasmus Pedersen

22 Peder [Jensen] Feld i Eg røgter på Isgaard 19.2.1768 fol. 38.
E: Anne Jørgensdatter LV: Niels Rasmussen af Strands B: Ellen 1. Af hans første ægteskab [med Karen Rasmusdatter] B: Jens 18, Rasmus 16, Karen 14. FM: farbrødre Jens Jensen af Strands og Jens Rasmussen af Lynge. Enkens første ægteskab med Henrik Thomsen landsoldat B: Thomas Henriksen FM: Søren Hjulmand af Dejret

23 Peder Jensen Lisberg i Dejret 3.4.1768 fol. 41
E: Karen Sørensdatter LV: Rasmus Andersen af Bjødstrup B: Jens 10, Søren 7, Niels 1 ½ FM Søren Hjulmand. Enkens broder Mads Sørensen nævnt.

24 Niels Jensen i Begtrup 1.6.1768 fol. 44.
E: Maren Jensdatter LV: brødre Jens Jensen og Laurids Jensen af Feirup B: Elsebeth g.m. Mikkel Sørensen i Agri, Maren g.m. Laurids Jensen som har fæstet, Karen. Af hans forrige ægteskab Kirsten g.m. Niels Lauridsen i Fuglsø

25 Peder [Jensen] Bonde i Dejret 10.6.1769 fol. 46.
E: Anne Jensdatter LV: broder Jeppe Jensen B: Jens 22, Karen 19, Søren 11 Af hans forrige ægteskab Anders, Jens, Rasmus

26 Karen Nielsdatter i Bjødstrup 24.11.1769 fol. 47.
E: Rasmus Pedersen B: Anne 12, Karen 9. FM: farbroder Jens Pedersen i Bjødstrup

27 Rasmus Lauridsen i Eg 1.10.1770 fol. 49.
E: Maren Andersdatter LV: broder Mads Andersen af Begtrup B: Dorthe Marie 10, Anne Cathrine 9, Christiane 1. FM: Peder Sørensen Ladefoged af Eg

28 Jens Jensen i Strands 17.10.1770 fol. 52.
E: Karen Pedersdatter LV: Peder Rasmussen Laumand som ægter B: Thomas 13, Jens 2½, Maren 11, Mette 7 FM: morbroder Jens Pedersen af Torup

29 Mads Sørensen i Dejret 14.2.1771 fol. 53.
E: Sidsel Hansdatter LV: broder Jens Hansen af Blåkjær B: Maren 10, Else 7 FM: farbroder Rasmus Andersen af Bjødstrup.

30 Karen Jensdatter i Eg 30.12.1771 fol. 54.
E: Jens Jensen Færgemand B: Mette 17, Peder 14, Dorthe 10, tvillinger Karen og Barbara 6, Sophie 3 FM: Jens Nielsen Bøg af Eg (se skifte nr. 92)

31 Laurids Sørensen i Torup 13.7.1771 fol. 55.
E: Maren Nielsdatter LV: Jørgen Olesen af Torup B: Søren 18 FM: farbroder Peder Sørensen af Eg

32 Rasmus Christensen død hos Terkel Jacobsen Juel i Dejret 19.2.1772 fol. 58.
A: broder Jens Christensen, død 4B: Christen 24, Rasmus 16 FM: Jens Rasmussen i Strands, Maren g.m. Søren Danmand i Dejret, Mette g.m. Jens Færgemand i Dejret. (se skifte nr. 33)
søster Dorthe Christensdatter g.m. Niels Jensen Busk i Knebel på Rolsøgaard Gods, ved søn Jens Nielsen.
søster Anne Christensdatter g.m. Terkel Jacobsen Juel i Dejret. (se skifte nr. 16)
søster Karen Christensdatter enke [efter Erik Sørensen Hvol] LV: Jens Pedersen.
søster Sidsel Christensdatter, død 2B: Hans Nielsen 30 tjener i Århus, Mette Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Dejret.
søster Anne Christensdatter, død 4B: Jens Pedersen, Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Andersen tjenende Jens Nielsen i Kanex Mølle, Maren Pedersdatter ugift, Mette Pedersdatter g.m. Mikkel Pedersen i Strands.

33 Jens Christensen død hos søn Christen Jensen i Dejret 16.3.1772 fol. 63.
E: Dorthe Rasmusdatter B: Christen, Rasmus 18 FM: Grev Niels i Strands, Maren g.m. Søren Danmand i Dejret, Mette g.m. Jens Færgemand i Dejret. Arv i boet efter fader Christen Bendixsen Hvold skifte 5.1.1726

34 Karen Rasmusdatter i Blåkjær 9.6.1772 fol. 64.
E: Jens Hansen B: Hans 12, Niels 8

35 Jens Jensen hos Laurids Færgemands enke i Bjødstrup 3.4.1772 fol. 65.
A: broder Jens Færgemand i Eg
broder Laurids Jensen død B: Jens 28, Karen 24, Ellen 22, Niels 18, Laurids 16, Maren 14 LV: Mads Jensen af Bjødstrup
søster Mette Jensdatter g.m. Mikkel Nielsen i Dejret (se skifte nr. 20)

36 Laurids Sørensen i Tillerup 14.7.1772 fol. 67.
E: Karen Rasmusdatter LV: Peder Rasmussen Trold i Dejret B: Rasmus 22, Søren 16, Maren 18, Mikkel 11, Jens 7 FM: Søren Danmand i Dejret

37 Rasmus Sørensen Stubbe i Tved 17.10.1772 fol. 68.
E: Maren Andersdatter LV: Jens Rasmussen i Torup B: Kirsten 7, Anne 6, Søren 2 FM: Søren Hovmand i Tved (Se skifte nr. 246)

38 Karen Rasmusdatter i Begtrup 30.10.1772 fol. 70.
E: Jens Pedersen B: Dorthe 5, Rasmus 3

39 Søren Nielsen May i Tillerup 7.11.1772 fol. 73.
E: Anne Sørensdatter A: søster Kirsten Nielsdatter, død 2B: Niels Nielsen 34, Mette Nielsdatter 24 ugift FM: farbroder Niels Nielsen i Begtrup
søster Karen Nielsdatter, død 2B: Niels Jensen 27 i Knebel, Peder Jensen, død 1B: Anne Pedersdatter 12
broder Jens Nielsen, død 1B: Peder Jensen 36 i Vrinners.

40 Kirsten Jensdatter i Torup 3.6.1773 fol. 74.
E: Jørgen Olufsen [Knøvl] B: Mette Kirstine 13, Ole 16, Jens 7 FM: morbroder Jens Jensen i Eg (se skifte nr. 98)

41 Oluf Jensen Greve i Begtrup 24.5.1773 fol. 75.
E: Mette Madsdatter LV: Søren Jensen i Strands B: Jens som fæster, Mads, Rasmus FM: fastermand Peder Andersen i Skellerup

42 Rasmus Sørensen Bødker i Tved 7.8.1773 fol. 76.
E: Margrethe Sørensdatter LV: broder Rasmus Sørensen i Vrinners A: Søstersønnedatter Anne Pedersdatter i Dejret FM: stedfader Rasmus Fast i Dejret

43 Anders Rasmussen i Tved 7.8.1773 fol. 77.
E: Anne Madsdatter LV: Mikkel Pedersen i Strands B: Peder 21, Maren 18, Anne 15, Mette 12. FM: Jens Rasmussen i Landborup

44 Mette Pedersdatter i Strands 9.8.1773 fol. 79.
E: Mikkel Pedersen B: datter [Maren] 5 FM: morbroder Jens Pedersen i Dejret (se skifte nr. 71)

45 Niels Rasmussen Greve i Strands 7.9.1773 fol. 80.
Fortabt fæstet, auktion over ejendele.

46 Mette Eriksdatter i Tillerup 19.2.1774 fol. 85.
E: Laurids Rasmussen Rungborg B: Erik, Rasmus, Jens, Anne FM: morbroder Mads Jensen af Knebel by og mostermand Anders Andersen i Knebel by

47 Maren Andersdatter Basse af Tved død hos sin halvbroder Peder Basse i Tillerup 15.11.1773 fol. 86.
A: halvbroder Peder Andersen Basse i Tillerup
halvbroder Laurids Andersen Basse i Landborup
halvbroder Anders Andersen Basse i Dejret
halvbroder Jens Andersen Basse på Helgenæs
halvsøster Dorthe Andersdatter Basse ugift, tjenende i Vistoft

48 Hans Sørensen i Esby 30.3.1774 fol. 87.
Fortabt fæstet, vurdering af ejendele.

49 Rasmus Jørgensen og Niels Rasmussen Hornstrup i Begtrup 2.4.1774 fol. 89.
Fordelingsforretning

50 Karen Christensdatter i Dejret 2.6.1774 fol. 90.
Enke efter Erik [Sørensen] Hvol B: Karen FM: farbroder Søren Sørensen Danmand

51 Rasmus [Rasmussen] Foged i Landborup 21.4.1774 fol. 91.
E: Maren Pedersdatter LV: Rasmus Andersen i Bjødstrup B: Rasmus 15, Maren 17 FM: farbroder?? [mostermand] Jens Christensen i Landborup

52 Mads Rasmussen i Dejret 12.6.1774 fol. 93.
E: Anne Pedersdatter LV: Jens Jacobsen Juel B: Peder 8 FM: Jacob Andersen af Dejret

53 Niels Essendrup i Neder Tved 4.7.1774 fol. 96.
E: Kirsten Nielsdatter LV: Laurids Lauridsen A: broder Peder Jensen Essendrup i Vrinners, søster Anne Jensdatter i Vrinners FM: Jens Nielsen

54 Anne Sørensdatter i Tillerup 25.7.1774 fol. 98.
E: Jens Jensen Skrædder A: broder Rasmus Sørensen på Rolsøgårds gods i Vrinners,
broder Simon Sørensen i Knebel, død 1B: Peder Simonsen, død,
søster Margrethe Sørensdatter i Tved
søster Karen Sørensdatter g.m. Erik Foged i Tillerup

55 Maren Rasmusdatter i Dejret 11.11.1774 fol. 104.
E: Jens Jensen Farsen B: Jens 27 som fæster, Mette 24 FM: farbroder Jeppe Jensen i Eg

56 Maren Jensdatter i Bjødstrup 27.1.1775 fol. 106.
A: søster Kirsten Jensdatter g.m. ladefoged Christen Christensen, døde 6B: Christen 26 tjenende præsten i Agri, Jens 24, død i Vestindien, Claus 23, sadelmagersvend i Randers, Søren 20 tjener Søren Lauridsen i Vrinners, Peder 17 tjener Søren Andersen i Blåkjær, Karen hos sin stedfader Niels Jensen i Vrinners på Rolsøgård gods
halvbror Rasmus Pedersen i Bjødstrup
halvbror Jens Pedersen i Bjødstrup

57 Mette Margrethe Madsdatter i Eg 18.2.1775 fol. 109.
E: Laurids Sørensen Clemensen A: søster Birthe Madsdatter g.m. Jens Lauridsen i Tved
broder Niels Madsen i Tved by, død 3B: Mads 17, Peder 14, Bertel 12 FM: stedfader Mads Jensen i Tved

58 Maren Nielsdatter fra Helgenæs død i Torup 24.4.1775 fol. 111.
B: Niels Nielsen 24, Peder Nielsen 17, Jens Rasmussen 15 alle i Havn på Samsø, Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Loemand i Torup, død, Jens Nielsen

59 Søren Andersen i Blåkjær 19.9.1775 fol. 112.
Fortabt fæstet, vurdering af ejendele.

60 Kirsten Jensdatter på bakken i Strands 11.12.1775 fol. 114.
E: Jens Jensen A: Anne Jensdatter g.m. Niels Rasmussen Foged i Dejret, Maren Jensdatter i Dejret ved søn Søren Andersen i Begtrup
Død hos Mikkel Rasmussen i Strands, afdøde er hans hustru Mette Jensdatters stedmoder

61 Jens Terkelsen i Eg 13.1.1776 fol. 117, 125.
E: Maren Jensdatter LV broder Niels Jensen i Eg B: Søren 7, Jens 3 uger og 5 dage den 25.9.1776 FM: farbroder Niels Terkelsen (se skifte nr. 85 og 92)

62 Anne Jensdatter i Dejret 1775 fol. 118.
E: Niels Rasmussen Foged A: søster Maren Jensdatter i Dejret LV: Degn Niels Friis

63 Laurids Mikkelsen i Eg 17.11.1775 fol. 119.
E: Mette Rasmusdatter LV: Jens Sørensen B: Rasmus, død 3B Dorthe Marie 17, Anne Cathrine 14, Christiane 7 FM stedfader Otte Guldmand, morbroder Peder Andersen i Skellerup, Peder Ladefoged af Eg

64 Jens Andersen i Dejret 18.5.1776 fol. 124.
E: Maren Pedersdatter LV: Rasmus Rasmussen Fast i Dejret B: Anders 11, Peder 3, Anne 8. Af forrige ægteskab [med Anne Andersdatter] Mette 15, FM: farbroder Rasmus Andersen i Bjødstrup Rasmus Sørensen ægter enken.

65 Laurids [Sørensen] Clemensen i Eg 18.3.1777 fol. 128.
A: Jens Juels kone i Dejret, Sl Jens Kocks børn i Dejret FM: Terkel Juel i Dejret, Jørgen [Olufsen] Knøvls Sl. kone Kirsten [Jensdatter] børn i Torup, Søren og Rasmus Kock i Strands, Neder Jens og Neder Søren i Eg, Anne Jensdatter i Blåkjær, Kock Maren i Tved alle den afdødes 2 søstres børn og børnebørn. søsterdatter g.m. Mads Nielsen
broder Anders [Sørensen] Clemensen

66 Søren Lauridsen i Tved 17.3.1777 fol. 129.
E: Anne Sørensdatter LV: Rasmus Sørensen B: Laurids 10, Søren 6, Anne 12 FM: farbroder Laurids Lauridsen i Neder Tved. Enkens broder Jacob Sørensen nævnt. Mads Pedersen ægter enken

67 Kirsten Jensdatter i Strands 24.3.1777 fol. 131.
A: Peder Jensen Essendrup i Vrinners på Rolsøgaard Gods
Anne Jensdatter g.m. Smed Jens i Vrinners
Rasmus Amme i Eg
Jens Amme i Eg
Maren Pedersdatter g.m. Jens Hellesen i Eg
Mette Pedersdatter g.m. Skov Jens Sørensen i Strands
Alle søsterbørn til afdøde

68 Christen Hansen i Tillerup 11.5.1777 fol. 133.
E: Maren Rasmusdatter LV: broder Peder Trold af Dejret B: Hans 28 som fæster, Rasmus 18, Margrethe 25 var g.m. Anders [Pedersen] Skaarup i Strands som er død (se skifte nr. 71), Maren 16, Karen 13 FM: Søren Clausen i Dejret, Jens Sørensen i Strands, Jacob Andersen i Dejret.

69 Marie Jørgensdatter i Dejret 1.6.1777 fol. 136.
E: Hans Rasmussen Foged B: Mikkel 20, Jørgen 9, Rasmus 7, Karen 16, Maren 13, Anne 4 FM: morbroder Claus Jørgensen, farbroder Niels Rasmussen Foged i Dejret Af afdødes forrige ægteskab [med Mikkel Sørensen] (skifte 21.6.1755) Søren Mikkelsen 25, Kirsten Mikkelsdatter 23

70 Karen Nielsdatter i Strands 6.3.1776 fol. 139.
A: Maren Jensdatter 27 g.m. soldat Rasmus Skaarup i Strands, Jens Jepsen 21 bortrejest uden at vide hvorhen, Niels Jepsen 16, Anne Jepsdatter 14 LV: Søren Lauridsen ladefoged i Torup, Rasmus Loumand i Torup

71 Anders Pedersen Skaarup i Strands 28.5.1777 fol. 142.
E: Margrethe Christensdatter LV: Jens Pedersen som ægter og fæster (se skifte nr. 68) A: broder Mads Pedersen tjenende i Dejret.
halvbroder Jens Pedersen Skaarup i Dejret
halvsøster Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Andersen i Dejret
halvsøster Maren Pedersdatter ugift
halvsøsters [Mette Pedersdatter] barn Maren Mikkelsdatter FM: fader Mikkel Pedersen i Strands (se skifte nr. 44)

72 Mikkel Sørensen i Tved 5.7.1777 fol. 144.
E: Anne Nielsdatter LV: Jens Andersen som ægter og fæster B: Niels 6, Søren 11 uger, Dorthe 14, Mette 3 FM: morbroder Jens Nielsen af Knebel

73 Jens Sørensen i Eg 27.10.1777 fol. 147.
Disput om overtagelse af fæste med hans faster Mette Rasmusdatter LV: Jens Jensen

74 Rasmus Jensen i Strands 8.4.1777 fol. 147.
Bortrømt fra konen, børnene og gården uden at vide hvorhen. Auktion over ejendele.

75 Jens Sørensen Smed og hustru Lisbeth Rasmusdatter i Dejret 23.5.1777 fol. 151.
B: Rasmus 21 som er tåbelig, Søren 19, Niels 18, Jens 16, Hans 14, Karen 11, Anne 7 FM: morbrødre Niels Rasmussen Foged og Jacob Rasmussen Foged i Dejret og Jeppe Rasmussen i Tved samt Jacob Andersen

76 Dorthe Jensdatter i Strands hos Søren Andersen 7.4.1777 fol. 157.
A: søster Maren Jensdatter g.m. skoflikker Jens Aalborg i Århus
halvsøster g.m. købmand Rasmus i Hørning ved Skanderborg
halvsøsters børn Rasmus Loumand i Torup, Jens Loumand i Torup, Anders Loumand tjenende Jacob Andersen i Dejret, Dorthe Loumand g.m. Morten Søgaard i Hørning, Karen Loumand g.m. Søren Kock i Strands

77 Jens Jensen Bak i Strands hos Mikkel Rasmussen 27.10.1777 fol. 160.
B: Anne Kirstine g.m. Søren Jacobsen i Viderup på Skærsø gods, død 1B: Lisbeth Sørensdatter 15, Dorthe g.m. Jens Rasmussen Feld i Tved, Inger 40 ugift LV: Jens Pedersen i Strands, Karen g.m. Søren Sørensen i Stødov på Sommerfelds gods i Kongsgaard på Helgenæs, Mette g.m. Mikkel Rasmussen i Strands

78 Rasmus Madsen i Torup 16.12.1777 fol. 161.
E: Kirsten Rasmusdatter LV: Rasmus Pedersen Loumand B: Mads 39 som fæster, Rasmus 36, Maren 28, Mette 20 FM: morbroder Jens Rasmussen Juel i Torup da farbroder Søren Madsen i Strands for svagheds skyld ikke kunne møde

79 Søren Stisen i Dejret 30.3.1778 fol. 162.
E: Anne Pedersdatter LV: Niels Snedker af Dejret B: Peder 21, Johanne 17, Kirsten 14, Dorthe FM: farbroder Peder Stiesen af Vrinners på Rolsøgaard gods

80 Rasmus Jensen Hvol i Dejret hos Jens Færgemand 19.7.1778 fol. 163.
A: moder Dorthe Rasmusdatter LV: Rasmus Rasmussen Fast i Dejret,
broder Christen Jensen i Dejret,
søster Maren Jensdatter g.m. Søren Sørensen Danmand i Dejret,
søster Mette Jensdatter g.m. Jens Mikkelsen Færgemand

81 Jens Stiesen i Dejret 12.10.1778 fol. 165.
Frasiger fæstet på grund af gæld, kaution af svoger Laurids Smed i Tved.

82 Mikkel Kruse og hustru i Tved som er levende 23.11.1778 fol. 167.
B: Niels som fæster, Jens 22, FM: morbroder Jeppe Nielsen i Bjødstrup, Kirsten g.m. Oluf Jørgensen

83 Laurids Eriksen i Tved 10.2.1779 fol. 168.
Frasiger fæstet på grund af gæld. Søn Erik Lauridsen overtager fæstet.

84 Rasmus Rasmussen Fast i Dejret 12.3.1779 fol. 171.
E: Maren Rasmusdatter LV: Jacob Andersen i Dejret
A: søster, død, 3 børn i Vrinners
halvbroder Rasmus Pedersen i Vrinners
halvbrødre Jens, Søren og Niels Pedersen i Vrinners
halvsøster g.m. Hjul Rasmus i Dejret
svigersøn?? Jacob Nielsen

85 Maren Jensdatter i Eg 12.4.1779 fol. 174.
E: Jens Pedersen Bonde B. Peder 3 uger FM: morbroder Niels Jensen Af afdødes forrige ægteskab [med Jens Terkelsen] B: Søren Jensen 10, Jens Jensen 2 FM: farbroder Niels Terkelsen (se skifte nr. 61)

86 Karen Eriksdatter i Dejret 1.7.1779 fol. 176.
E: Rasmus Jensen Kock skomager B: Jens 4, Karen 9 uger FM: Christen Jensen Hvol i Dejret

87 Jens Mikkelsen Færgemand i Dejret 25.9.1779 fol. 177.
Frasiger fæstet på grund af gæld.

88 Søren Rasmussen Juel i Strands 28.12.1779 fol. 180.
E: Kirsten Jensdatter LV: Jens Jensen i Strands B: Jens 22, Anders 19, Ole 13, Søren 6 FM: farbroder Jens Rasmussen Juel i Torup

89 Birgitte Madsdatter i Tved 4.1.1780 fol. 184.
E: Jens Lauridsen Svenske B: Jens 28, Kirsten 20

90 Mads Nielsen i Eg 8.1.1780 fol. 186.
E: Anne Rasmusdatter LV: Niels Andersen i Eg B: Niels 37 uger FM: morbroder Søren Kock i Strands

91 Maren Pedersdatter i Eg 31.1.1780 fol. 188.
E: Jens Pedersen B: Peder 19, Rasmus 17, Maren 22, Anne 16 FM: morbroder Rasmus Pedersen Amme i Eg

92 Barbara Madsdatter og søn Niels Jensen Bøg i Eg 13.10.1779 fol. 190.
B: Rasmus Jensen 27,Mette Jensdatter 30 vanfør FM: broder Rasmus Jensen,Karen Jensdatter g.m. Jens Jensen Færgemand i Eg, død (se skifte nr. 30) 6B: Peder 22, Mette 23, Dorthe 19, tvillinger Barbara og Karen 14, Sophie Malene 11 FM: fader Jens Færgemand
Maren Jensdatter g.m. Jens Terkelsen og derefter Jens Pedersen Bøg, død (se skifte nr. 61 og 85) 2B: Søren Jensen 11, Jens 3. FM: farbroder Jens Terkelsen i Tillerup som er fattig, arven derfor betroet stedfader Jens Pedersen Bøg i Eg

93 Maren Jørgensdatter i Torup 19.9.1780 fol. 193.
E: Jens Rasmussen Juel Af forrige ægteskab [med Laurids Højkarl] (se skifte nr. 4) B: Anders Lauridsen 33, Niels Lauridsen 28, Jørgen Lauridsen 25 som fæster, Laurids Lauridsen 18

94 Rasmus Jørgensen i Begtrup 4.3.1780 fol. 196.
E: Sophie Marie Rasmusdatter LV: Jens Olesen i Begtrup B: Niels 29 tjener i Christianshavn i København, Rasmus 23, Jørgen 23 som fæster, Cathrine Margrethe 26 tjener på Støvringaard FM: Christen Heigaard i Begtrup. (Se skifte nr. 214)

95 Rasmus Jensen og Maren Lauridsdatter som lever i Strands 20.9.1780 fol. 201.
B: Jens i Århus
datter g.m. Bertel Nielsen i Strands som fæster
datter g.m. Niels Thuesen i Begtrup,
datter g.m. Peder Andersen i Strands

96 Jens Jensen Olesen i Eg 24.11.1779 fol. 202.
E: Anne Lauridsdatter som opholder sig i Dejret LV: Peder Nielsen i Eg B: Jens 22, Niels 17, Kirsten 24 FM: farbroder Mads Jensen i Bjødstrup

97 Karen Nielsdatter i Begtrup 3.1.1781 fol. 204.
E: Niels Madsen B: datter g.m. Jens Pedersen som fæster, datter g.m. Mikkel Pedersen, datter g.m. Anders Jensen Høeg, søn g.m. Anne Rasmusdatter LV: Christen Heigaard

98 Jørgen Olufsen [Knøvl] i Torup 3.1.1781 fol. 206.
E: Maren Sørensdatter LV: Jens Loumand B: Søren 6, Kirsten 3 FM: morbroder Peder Sørensen i Strands. Af forrige ægteskab [med Kirsten Jensdatter] (se skifte nr. 40) : Ole Jørgensen i Dejret, Jens, Mette Kirstine FM: morbroder Jens Juel

99 Maren Jacobsdatter i Neder Tved 14.2.1781 fol. 209.
B: Jacob Sørensen Pind i lære hos Jens Loumand i Torup
[Dorthe Sørensdatter] g.m. Laurids Lauridsen Pind i Neder Tved
datter g.m. Mads Pedersen Bonde i Tved

100 Kirsten Sørensdatter i Dejret 15.3.1781 fol. 210.
E: Niels [Jensen] Fig B: Søren Af forrige ægteskab [med Rasmus Andersen Fig] B: Karen Rasmusdatter g.m. Erik Lauridsen i Tved (se skifte nr. 102)

101 Jens Hansen i Blåkjær 26.3.1781 fol. 210.
Frasiger fæstet på grund af gæld. Ny fæster Niels Jensen.

102 Erik Lauridsen i Tved 13.4.1781 fol. 213.
E: Karen Rasmusdatter LV: Niels Møller i Tved B: Laurids 4 FM: farfader Laurids Eriksen (Se skifte nr. 100)

103 Johan Rasmussen Væver i Esby 30.4.1781 fol. 217.
Frasiger fæstet på grund af sygdom og armod.

104 Søren [Lauridsen] Pebling i Torup 12.5.1781 fol. 219.
Frasiger fæstet på grund af sygdom.

105 Knud Mikkelsen i Dejret 24.5.1781 fol. 224.
B: Mikkel som har fæstet (Se skifte nr. 107), [Karen Knudsdatter] g.m. Christen [Jensen] Hvol

106 Jens Pedersen i Strands hos Mikkel Pedersen 27.5.1781 fol. 225.
A: broder Mikkel Pedersen i Strands hvis søn Jens Mikkelsen er nævnt.
søster Maren Pedersdatter enke i Landborup,
søster Anne Pedersdatter g.m. matros Niels Olesen i Århus,
søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Landborup,
søster Kirsten Pedersdatter ugift i Landborup,
halvbror Mads Pedersen i Tved,
halvbror Rasmus Pedersen i Tved,
halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen Rungborg i Tillerup,
halvsøster Karen Pedersdatter ugift hos sin broder Peder Andersen i Tved,
halvsøster Mette Pedersdatter g.m. Anders Jensen Løjstrup i Bjødstrup

107 Mikkel Knudsen i Dejret 9.8.1781 fol. 226.
E: Karen Pedersdatter LV: fader Peder Nielsen i Eg B: Dorthe Marie 7, Kirsten 2 FM: Niels Pedersen i Eg (Se skifte nr. 105)

108 Søren Madsen og hustru Maren Nielsdatter som lever i Strands 13.9.1781 fol. 230.
B: Mads som fæster, Niels, Mette g.m. Laurids Jensen i Tved, Anne g.m. Jens Olesen i Begtrup

109 Maren Jensdatter i Strands 29.9.1781 fol. 231.
E: Rasmus Sørensen Skaarup B: Bodil 6, Karen 1. FM: Søren Lauridsen Ladefoged i Torup pårørende på mødrene side.

110 Karen Andersdatter i Dejret 28.1.1782 fol. 234.
E: Anders Andersen Basse Afdødes B af forrige ægteskab [med Jens Jensen Skrædder] Anders Jensen som har fæstet i Dejret, Jens Jensen i Tved, Anne Jensdatter g.m. Niels Rasmussen Foged i Dejret, Maren Jensdatter g.m. Hans Lund fra Århus, Anne Dorthe Jensdatter g.m. Christen Pedersen fra Borum på Frisenborg gods
Enkemandens arvinger : Laurids Andersen Basse i Landborup, Jens Andersen Basse på Helgenæs

111 Maren Jacobsdatter i Tved 25.2.1782 fol. 236.
E: Peder Andersen B: Karen 8 uger FM: morfader Jacob Andersen i Dejret

112 Dorthe Mikkelsdatter i Dejret 23.1.1782 fol. 237.
Enke efter Rasmus Willumsen A: [Maren Rasmusdatter g.m.] Laurids Nielsen Møller i Dejret, Mikkel Smed i Strands. Peder Møller i Torup fæster

113 [Kirsten Sørensdatter] i Bjødstrup 2.3.1782 fol. 239.
E: Niels Ulriksen B: Søren som har fæstet i Bjødstrup, Maren g.m. Brok Søren Jensen i Bjødstrup, Karen g.m. Rasmus [Pedersen] Amme i Eg

114 Mette Lauridsdatter i Eg 5.3.1782 fol. 239.
E: Peder Nielsen B: Niels, Karen g.m. Anders Sørensen i Dejret

115 Dorthe Sørensdatter Danmand i Dejret 27.3.1782 fol. 239.
A: broder Søren Danmand i Dejret, søster Mette Sørensdatter og søster Maren Sørensdatter, søster [Kirsten Sørensdatter] g.m. Jens [Pedersen] Bødker i Bjødstrup, død.

116 Niels Hornstrup i Begtrup 3.4.1782 fol. 240.
E: Margrethe Skade LV: Otto Guldmand i Eg B: Joachimine 13 FM: morbroder Rasmus Skade sognedegn i Skanderborg og Skannerup.

117 Erik Jensen i Tillerup 22.6.1782 fol. 243.
E: Karen Sørensdatter LV: Laurids Rasmussen A: broderbørn Jens Foged og Søren Lassen i Tillerup,
søster Anne Jensdatter i Landborup B: Jens Skomager i Landborup, Anne Rasmusdatter g.m. Peder Snedker i Knebel,
søster Sidsel Jensdatter B: Laurids Basse i Landborup, Jens Basse i Borup på Helgenæs, Anders Basse i Tved, Dorthe Andersdatter i Ebeltoft

118 Mette Thomasdatter i Dejret 30.9.1782 fol. 245.
B: Else Nielsdatter FM: Jacob Andersen i Dejret

119 Søren [Rasmussen] Skaarup i Dejret 10.7.1782 fol. 248.
E: Bodil Andersdatter LV: Mads Lisbjerg B: Rasmus 29, Anders 28, Jens 16, Kirsten 25, Karen 21 FM: Christen Hvol

120 Niels Rasmussen i Strands 11.10.1782 fol. 249.
E: Maren Andersdatter LV: broder Jørgen Andersen B: Jens 24, Rasmus 22, Anders 20, Elisabeth 15, FM: Jens Jensen Thuesen i Strands

121 Jens Jensen Houmand i Eg 10.10.1781 fol. 251.
E: Karen Sørensdatter LV: Peder Sørensen Ladefoged af Eg B: Jens 27, Søren 22, Claus 20, Poul 15, Laurids 11, Bodil g.m. Jens Andersen i Landborup, Maren g.m. Jørgen Højkarl i Torup, Dorthe 10. FM: broder Jens Jensen

122 Maren Pedersdatter i Dejret 3.5.1782 fol. 255.
Fattig kommen til Dejret, død hos Jacob Andersen. B: uægte søn Peder Madsen 3, udlagt barnefader Mads Pedersen soldat i Skejby. Afdøde har tjent i Kasted på Kærbygård gods. FM: Urmager Peder Møller i Dejret tager barnet til sig til opdragelse for betaling.

123 Peder Lauridsen i Strands 6.11.1782 fol. 257.
E: Kirsten Jensdatter som ægter Jens Jensen LV: Søren Madsen i Strands B: Dorthe 11, Maren 1 FM: Mikkel Rasmussen Smed i Strands

124 Apelone Lauridsdatter i Neder Tved 2.5.1783 fol. 259.
E: Mikkel Jensen B: Mette 15 FM: morbroder Laurids Lauridsen Pind i Neder Tved

125 Rasmus Andersen i Bjødstrup 8.5.1783 fol. 261.
E: Dorthe Sørensdatter LV: broder Anders Sørensen som fæster A: broder Jens Andersen i Dejret, død 3B: Anders Jensen 17, Anne Jensdatter, Mette Jensdatter FM: stedfader Rasmus Sørensen Hjul i Dejret.
Enkens A: broder Anders Sørensen,
broder Mads Sørensen, død, B: Else Madsdatter, Maren Madsdatter ugifte
søster [Karen Sørensdatter] g.m. Mads Rasmussen Foged i Dejret
søster Maren Sørensdatter i Vrinners, død, B: Jens Jensen 25, Maren Jensdatter ugift

126 Anne Pedersdatter i Dejret 12.8.1783 fol. 262.
E: Jacob Nielsen [Bonde] B: Niels 4, Kirsten 2 FM: morbroder Mads Jensen i Tved. Afdødes moder Maren Rasmusdatter nævnt

127 Johan [Rasmussen] Væver i Neder Tved 10.11.1783 fol. 265.
E: Dorthe Rasmusdatter LV: Jacob Sørensen i Tved som ægter B: Rasmus 8, Mette, Anne Marie 5 FM: Jens Lauridsen Svenske i Tved mødt på vegne af farbroder Peder Trold i Knebel.

128 Neder Anders i Dejret 11.10.1783 fol. 266.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele.

129 Jens Christensen Smed i Begtrup 14.10.1783 fol. 269.
E: Maren Mortensdatter LV: Rasmus Pedersen i Vistoft og Anders Jensen Høj i Begtrup
A: søster Anne Christensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Lyngsbæk,
søster Mette Christensdatter g.m. Mikkel Smed i Strands,
halvbroder Peder Jensen i Studstrup, død, 3B: Hans Pedersen smed i Studstrup, Maren Pedersdatter g.m. Peder Lassen i Svinbo??, Anne Pedersdatter ugift på Vosnæsgård gods

130 Jens Nielsen i Tved 14.1.1784 fol. 273.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele.

131 Hans Rasmussen Foged i Dejret 4.2.1784 fol. 276.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele.

132 Jacob Smed i Knebel 22.3.1784 fol. 278.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele.

133 Mikkel Rasmussen i Strands 15.4.1784 fol. 280.
E: Mette Jensdatter LV: Rasmus Rasmussen Stub?? som ægter B: Rasmus 16, Maren 3 FM: Søren Andersen i Strands

134 Laurids Smed i Neder Tved 20.4.1784 fol. 283.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele.

135 Jens Pedersen i Strands 13.5.1784 fol. 284.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele.

136 Kirsten Rasmusdatter Præstes i Dejret
E: Rasmus Præst bortrømt det vides ikke hvorhen B: Jens 19, Rasmus 16, Peder 11 FM: Jacob Andersen

137 Peder Sørensen Ladefoged i Eg 16.4.1784 fol. 289.
E: Maren Jensdatter LV: Otte Guldmand i Eg B: Søren 38 i Vestindien, Jens 32 hestehandler, Eva g.m. Under Jens Jensen [Houmand] i Eg På de fraværendes vegne afdødes søskendebarn Søren Lauridsen Ladefoged i Torup

138 Jens Rasmussen Skomager i Landborup 4.5.1784 fol. 294.
E: Karen Rasmusdatter LV: Laurids Jensen i Landborup B: Rasmus 18, Niels 15, Anne g.m. Laurids Jensen i Landborup, Maren 21, Anne Marie 12, Mette 10 FM: morbroder Rasmus Rasmussen Fast i Skjellerup

139 Mette Ulriksdatter i Eg 28.7.1784 fol. 298.
A: broder Niels Ulriksen i Bjødstrup og søn Søren Nielsen,
broderdatter Anne Pedersdatter i Blåkjær,
broderdatter Dorthe Nielsdatter i Tved

140 Karen Knudsdatter Knøvl i Tillerup 12.8.1784 fol. 299.
B: Jørgen Jensen Knøvl 38 i Dejret, Anne Jensdatter 36 g.m. Laurids Sørensen Bonde i Vistoft, Anne Jensdatter 19 ugift FM: broder Jørgen Jensen Knøvl i Dejret

141 Søren [Jensen] Neder i Eg 23.12.1784 fol. 300.
E: Margrethe Andersdatter LV: Otto Guldmand i Eg
A: broder Neder Jens, død 8B: Neder Jens, Neder Søren 34, Neder Claus 31, Neder Poul 19, Neder Laurids 14, Neder Bodil g.m. Jens Andersen i Landborup, Neder Maren g.m. Jørgen Højkarl i Torup, Neder Dorthe 31 ugift,
søster Kirsten Jensdatter i Torup, død, B: Ole Jørgensen, Jens Jørgensen, Mette Kirstine Jørgensdatter
søster Maren Jensdatter g.m. Jens Juel i Dejret
søster Anne Jensdatter enke LV: svigersøn Mads Nielsen Ladefoged i Blåkjær
søstersøn Neder Anders i Begtrup FM: svoger Niels Pedersen i Eg

142 Maren Pedersdatter i Dejret 25.11.1784 fol. 303.
E: Hans Sørensen Feld B: Anne 26, Maren 24 FM: Rasmus Sørensen Hjul i Dejret

143 Karen Rasmusdatter i Dejret 26.1.1785 fol. 305.
E: Søren Rasmussen B: Rasmus i Dejret, Rasmus 38 som fæster, Johanne 32 ugift. FM: broder Rasmus Sørensen

144 Laurids Rasmussen og Elisabeth Hansdatter som lever i Blåkjær 27.1.1785 fol. 306 .
hans B af forrige ægteskab : Mette g.m. Jens Pedersen Lisbjerg som fæster, Anne FM: Mads Nielsen Ladefoged i Blåkjær
hendes A: broder Jens Hansen, søster Sidsel Hansdatter g.m. Mikkel Lauridsen i Dejret

145 Søren Christensen i Dejret 1.4.1785 fol. 307.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af gæld.

146 Jens Madsen i Dejret 1.4.1785 fol. 308.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af gæld. Søren Frederiksen er ny fæster.

147 Mette Andersdatter i Dejret 4.5.1785 fol. 309.
A: broder Jens Andersen i Landborup,
søster Dorthe Andersdatter g.m. Anders Sørensen i Bjødstrup,
søster Maren Andersdatter g.m. Jeppe Rytter i Dejret
halvbroder Rasmus Rasmussen 26,
halvsøster Maren Rasmusdatter 29 FM: halvbroder Jens Andersen

148 Kirsten Hansdatter i Dejret 10.6.1785 fol. 310.
B: Peder Rasmussen 33, Anders Rasmussen 28, Maren Rasmusdatter 34, Anne Rasmusdatter 30, FM: Niels Andersen

149 Rasmus Lauridsen i Tillerup 21.9.1785 fol. 311.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele.

150 Christen Heigaard i Begtrup 13.7.1785 fol. 314.
Selvejer køber jordstykke af Oluf Marcussen til Isgaard og Kvelstrup

151 Laurids Eriksen i Tved 13.1.1786 fol. 315.
E: Maren Pedersdatter LV: Ole Hansen i Tved B: Peder 32, Niels 28, Mette 24, sønnesøn Laurids Eriksen 6 FM: Peder Lauridsen på søskendes vegne og stedfader Jens Jensen Skrædder på sønnesønnens vegne. Afdøde død som indsidder hos Jens Skrædder.

152 Hans Feld i Dejret 25.1.1786 fol. 316.
B: Anne 38 FM: Rasmus Hjul i Dejret

153 Rasmus Juel i Strands 7.2.1786 fol. 316.
B: 2 umyndige, afdøde begravet for godsejerens regning.

154 Søren Clausen i Dejret 25.2.1786 fol. 317.
E: Maren Nielsdatter LV: broder Laurids Nielsen Møller i Dejret B: Claus 5 FM: skoleholder Thomas Mellerup i Dejret på vegne af farbroder Mads Clausen ladefoged på Holbækgaard

155 Maren Madsdatter i Strands 18.2.1786 fol. 318.
E: Rasmus Jensen Slot B: Jens 38, Mads 26 tåbelig, Anders 19, Mette 36 g.m. Peder Pebling, Maren 33, Kirsten 29, Mette Marie 21 FM: morbroder Søren Madsen

156 Anne Pedersdatter som lever i Dejret 27.2.1786 fol. 319.
enke efter Søren Stisen (se skifte nr. 79) B: Peder (kaldes Peder Stisen) som fæster, Johanne, Kirsten, Dorthe FM: farbroder Peder Stisen i Vrinners

157 Anne Madsdatter i Tved 5.3.1786 fol. 319.
A: Rasmus Kjeldsen, Mads Bonde, Peder Andersen, Niels Kruse, Jens Bonde, Anders Løjstrup, Anders Rytter, Laurids Rungborg, Niels Rungborg

158 Peder Andersen Hougaard i Tved 20.3.1786 fol. 320.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele.

159 Dorthe Rasmusdatter i Dejret 1.4.1786 fol. 323.
B: Christen Jensen Hvol, Maren Jensdatter g.m. Søren Danmand, Mette Jensdatter g.m. Jens Færgemand

160 Jens Pedersen Skaarup i Dejret 6.4.1786 fol. 323.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele.

161 Anders Andersen Basse i Tved 5.5.1786 fol. 325.
Stedsønner Anders Jensen Skrædder i Dejret og Jens Jensen Skrædder i Tved nævnt

162 Laurids Jensen i Begtrup 9.6.1786 fol. 326.
E: Maren Nielsdatter LV: Jens Sørensen Bengaard i Begtrup B: Niels 19, Jens 16, Jens 7½, Maren 12 FM: Christen Heigaard. Jens Lauridsen Due fæster.

163 Anne Mikkelsdatter i Dejret 22.6.1786 fol. 329.
A: Søsterdatter g.m. Laurids Nielsen Møller i Dejret,
Søstersøn Mikkel Smed i Strands

164 Maren Pedersdatter i Dejret 17.7.1786 fol. 330.
E: Rasmus Sørensen Hjul B: Karen 9, Anne 5 af afdødes forrige ægteskab med Jens Andersen 2 B: Anders Jensen 22, Anne Jensdatter 18 FM: morbrødre Niels Pedersen og Søren Pedersen i Vrinners.

165 Jens Færgemand som lever i Eg 18.7.1786 fol. 332.
B: Peder, datter g.m. Claus Jensen Neder som fæster, flere børn FM: morbroder Rasmus Jensen Bøg

166 Kirsten Jensdatter som lever i Strands 1786 fol. 334.
Enke efter Søren Rasmussen Juel B: Anders som fæster, flere børn FM: Mads Sørensen

167 Maren Rasmusdatter i Dejret 10.4.1786 fol. 335.
A: søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Krey Rasmus i Esby på Helgenæs,
halvbrødre Søren Kock, Rasmus Kock og Anders Kock i Strands,
halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Niels Andersen i Eg,
halvsøster Anne Rasmusdatter og halvbror Peder Rasmussen i Eg,
halvsøster Kock Maren i Tved,
halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Søren Frederiksen i Dejret
halvbror Jens Kock i Dejret, død, 2B: Rasmus Jensen, Maren Jensdatter FM: stedfader Terkel Jacobsen i Dejret

168 Søren Andersen i Dejret 26.4.1786 fol. 336.
Enke B: Anders Sørensen flere børn

169 Margrethe Andersdatter i Eg 15.5.1786 fol. 337.
A: søstersøn Jens Jensen Skrædder i Tved,
Søsterdatter g.m. Niels Rasmussen Foged i Dejret,
søstersøn Anders Jensen Skrædder i Dejret
søsterdatter g.m. Hans Vægter i Århus,
søsterdatter g.m. Christen i Borum

170 Jens Bødker i Bjødstrup 16.7.1786 fol. 339.
E: Kirsten Sørensdatter LV: Rasmus Bonde i Bjødstrup B: flere børn FM: Rasmus Pedersen Bødker i Bjødstrup

171 Jens Mikkelsen Kruse i Torup 17.3.1787 fol. 341.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele. Stedsøn Søren Jørgensen, steddatter Kirsten Jørgensdatter nævnt.

172 Niels Jensen Skaarup i Blåkjær 26.3.1787 fol. 344.
Afstår fæstet på grund af gæld, vurdering af ejendele. Ny fæster Thomas Henriksen i Eg

173 Maren Lauridsdater i Strands 10.5.1787 fol. 347.
E: Rasmus Lauridsen B: Maren 21, Anne 19, Karen 11 FM: farbroder Jens Lauridsen i Strands Af afdødes forrige ægteskab med Hans Nielsen B: Dorthe Hansdatter 27 FM: Søren Madsen i Strands

174 Rasmus kræmmer fra Århus 3.12.1787 fol. 350.
død hos Grev Nielses enke Maren Andersdatter i Strands

175 Mette Rasmusdatter i Eg 25.10.1787 fol. 353.
E: Jens Pedersen Hellesen A: broder Mikkel Rasmussen, død B: Johannes Mikkelsen murmester på Frisenborg gods, Niels og Jens i Vrinners på Rolsøgaard gods, Mette på Rolsøgaard gods, Rasmus rømt for 36 år siden angaves af være død.
broder Søren Fig død, B: Jens Sørensen murmester i Eg, Kirsten g.m. Rasmus Feld i Bjødstrup, Dorthe ugift i København,
broder Laurids Rasmusen, død, B: Lyse Jens 27 i Torup , Lyse Niels, Lyse Kirsten g.m. Slot Jens
halvbroder Anders Fig, død, B: Jeppe Fig i Tillerup, sønnedatter Karen g.m. Jens Jensen Skrædder i Tved, Dorthe g.m. Peder Nederby i Dejret, datterdatter Mette Jensdatter g.m. Jørgen Olesen i Ørby på Samsø,
halvsøster Maren Fig, død, B: Søren Hjulmand i Tillerup, Kirsten g.m. Brok Rasmus
halvsøster Thore Fig, død, B: sønnesøn Ole Lauridsen i Landborup, sønnedatter Mette g.m. Brok Laurids i Dejret, sønnedatter Dorthe g.m. Peder Skaarup i Dejret

176 Jeppe Fig i Tillerup 9.5.1788 fol. 356.
E: Kirsten Lauridsdatter LV: Søren Jensen Hjulmand B: Karen g.m. Jens Sørensen i Tillerup

177 Jens Thuesen i Strands 12.1.1788 fol. 356.
E: Mette Lauridsdatter LV: Mads Sørensen B: flere børn

178 Mette Lauridsdatter i Blåkjær 24.5.1788 fol. 359.
E: Jens Pedersen Lisberg B: Mette ? uger FM: morfader Laurids Rasmussen

179 Dorthe Nielsdatter i Dejret 25.7.1788 fol. 361.
E: Søren Pedersen Smed B: Peder 23, Dorthe Cathrine 24 FM: Hr Friis i Tved

180 Karen Sørensdatter i Eg 15.4.1788 fol. 362.
enke efter Neder Jens [Jensen Houmand] B: Jens 32 som har fæstet, Søren 27, Claus 26, Poul 21, Laurids 18, Bodil g.m. Jørgen Lauridsen Højkarl i Torup, Dorthe g.m. Hans Jensen i Eg

181 Niels [Jensen] Fig i Dejret 6.5.1788 fol. 364.
E: Anne Sørensdatter LV: Jens Rasmussen B: Jens 7, Søren 1½. FM: morbroder Anders Sørensen Af forrige ægteskab [med Kirsten Sørensdatter] B: Søren Nielsen Fig 22

182 Peder Trold i Dejret 29.5.1788 fol. 365.
E: Mette Lauridsdatter LV: Mikkel Lauridsen i Dejret A: søster Maren Rasmusdatter enke efter Christen Trold i Tillerup LV: søn Rasmus Christensen,
søster Kirsten Rasmusdatter Trold enke efter Brok Laurids i Tillerup LV: søn Rasmus Lauridsen,
søster Karen Rasmusdatter Trold, død, B: Hans Jensen i Bjødstrup, Niels Jensen i Dejret FM: fader Jens Hansen i Dejret
Rasmus Jensen i Landborup fæster.

183 Dorthe Pedersdatter Kjelds i Neder Tved 15.5.1788 fol. 373.
Enke efter Rasmus ?? A: søstersøn Christen Nielsen i Præstskov?? i Agri,
Den afdøde mands arvinger: halvbroder Laurids Andersen Basse i Landborup, brodersøn Anders Basse i Tillerup, halvbroder Jens Basse i Borup på Helgenæs

184 Jørgen Elkjær i Bjødstrup 25.5.1788 fol. 376.
A: broder Rasmus Elkjær hjulmand i Stabrand i Nødager sogn,
halvsøskende i Knebel og Vrinners

185 Maren Mortensdatter i Strands 7.4.1788 fol. 378.
A: søskendebarn Maren Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Dråby på Skærsø gods,
søskendebarn Maren Jensdatter g.m. Jens Jensen Høg i Begtrup

186 Rasmus Lauridsen i Strands 28.2.1788 fol. 381.
Overlader fæstet til svigersøn Rasmus Rasmussen
B: flere børn FM: farbroder Jens Lauridsen i Strands

187 Karen Pedersdatter i Landborup 13.1.1789 fol. 388.
E: Jens Christensen Færgemand B: Maren 30 ugift, Christen 17, Maren 24 tjener i Dejret, FM: Jens Andersen i Landborup

188 Mikkel Olesen i Tillerup 17.2.1789 fol. 391.
E: Karen Nielsdatter LV: Laurids Rungborg i Tillerup B: Ole 12, Maren 10 FM: Niels Rungborg i Tillerup

189 Maren Skaarup i Dejret 31.1.1789 fol. 393.
A: broder Jens Skaarup i Dejret,
søster Dorthe Skaarup i Dejret,
søster Mette Skaarup g.m. Mikkel Pedersen i Strands, død, B: Maren Mikkelsdatter 20,
halvbroder Mads Skaarup 40 tjener i Tved

190 Rasmus Jensen Kock i Dejret 18.2.1789 fol. 395.
A: moder Anne Christensdatter g.m. Terkel Jacobsen Juel, søster Maren Jensdatter 26 FM: Søren Danmand i Dejret

191 Peder Nederby i Dejret 26.3.1789 fol. 397.
E: Dorthe Andersdatter Fig B: Rasmus

192 Mette Lauridsdatter i Dejret 15.6.1789 fol. 397.
E: Rasmus Jensen B: Rasmus 10 dage FM: morfader Laurids Nielsen Møller i Dejret

193 Terkel Sørensen i Begtrup 8.6.1789 fol. 398.
E: Birthe Andersdatter FM: Jens Brangaard i Begtrup og Mikkel Andersen B: Sidsel 19, Maren 16, Karen 13, Anders 7, Søren 1½ FM: Niels Andersen i Eg

194 Maren Sørensdatter i Dejret 21.3.1790 fol. 400.
E: Jens Kruse B: Maren 9, Kirsten 5, Anne 3 FM: farbroder Niels Kruse i Tved Af afdødes første ægteskab B: Søren Jørgensen 16, Kirsten Jørgensdatter 12 FM: morbroder Peder Greve i Strands, halvbroder Ole Knøvl i Dejret

195 Mikkel Lauridsen i Dejret 8.5.1790 fol. 403.
E: Sidsel Hansdatter LV: Søren Lauridsen B: Mads 11, Kirsten 18, Lisbeth 8 FM: morbroder Jens Hansen i Dejret Arv i boet efter skifte 14.2.1771 (Skifte nr. 29) til Else Madsdatter FM: Anders Sørensen i Bjødstrup

196 Maren Jensdatter i Eg 7.10.1790 fol. 420.
Enke efter Peder Ladefoged B: Søren i Vestindien, Jens Ladefoged i Løgten, datter g.m. Jens Jensen Neder i Eg

197 Rasmus Pedersen Bonde i Dejret 27.11.1790 fol. 423.
E: Kirsten Sørensdatter LV: Bitte Anders Sørensen i Strands B: Dorthe Marie nyfødt FM: Jens Bonde i Dejret

198 Dorthe Mikkelsdatter i Dejret 17.12.1790 fol. 423.
E: Laurids Hansen rytter A: moder Anne Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Tved,
broder Niels Mikkelsen 21, søster Mette Mikkelsdatter 16, broder Søren Mikkelsen 12, halvsøster Kirsten Jensdatter 8

199 Søren Rasmussen Ladefoged i Tillerup 3.2.1791 fol. 424.
E: Maren Jacobsdatter LV: Jacob Andersen i Dejret B: Jacob 8, Marie Kirstine 5, Maren 2 FM: farbroder Anders Rasmussen i Studstrup, farbroder Peder Rasmussen i Skødstrup, fastermand Niels Bonde i Skødstrup

200 Niels [Lauridsen] Højkarl i Torup 6.5.1791 fol. 437.
Opgiver fæstet da han er forvildet i hovedet. Hustru Karen Lauridsdatter og broder Jørgen Lauridsen Højkarl i Torup nævnt. Han opholder sig hos svoger Mikkel Lauridsen i Skellerup

201 Niels Rungborg i Tillerup 30.7.1791 fol. 340.
E: Maren Pedersdatter LV: Otto Guldmand A: broder Laurids Rungborg i Tillerup, broder Søren Rungborg i Borup på Helgenæs

202 Klittens deling i 14 lodder 1791 fol. 450.
Fordeles til : Gårdmænd Jacob Andersen, Rasmus Rasmussen Skomager, Terkel Juel, Jens Juel, Søren Danmand, Brok Laurids. Boelsmænd Jacob Knøvl, Peder Stisen, Jørgen Knøvl, Anders Skrædder

203 Anne Jensdatter i Dejret 16.1.1792 fol. 452.
E: Niels [Rasmussen] Foged B: Jens 14, Rasmus 12, Ole spæd, Karen 8, Anne Marie 5 FM: morbroder Jens Jensen i Tved, morbroder Anders Jensen i Dejret

204 Anne Pedersdatter i Tved 9.7.1792 fol. 455.
E: Mads Jensen snedker Af forrige ægteskab B: Peder Nielsen i Tved, Bertel Nielsen i Strands, [Mads Nielsen] død B: Niels Madsen 14 FM: Niels Andersen i Eg

205 Anne Pedersdatter i Eg 10.8.1792 fol. 456.
Enke [efter Søren Stisen] B: Peder Sørensen 35, Johanne Sørensdatter 30, Kirsten Sørensdatter 28, Dorthe Sørensdatter 24 ugift FM: Jens Bonde, Søren Lauridsen Kudsk

206 Søren Pedersen Høeberg i Dejret 19.9.1792 fol. 457.
B: Peder 26, Dorthe Cathrine 27 FM: fastermand Degn Friis i Tved

207 Jens Pedersen Hellesen i Eg 22.9.1792 fol. 459.
B: Peder 32 som fæster, Rasmus 30, Anne 28, Maren g.m. Anders Jensen i Tillerup FM: morbroder Rasmus Pedersen Amme i Eg

208 Anne Sørensdatter i Tved 10.10.1792 fol. 461.
E: Peder Jeppesen B: Kirsten ½, FM: Ole Hansen
Død som indsidder hos Ole Hansen

209 Hans [Christensen] Trold i Tillerup 14.11.1792 fol. 466.
E: Karen Sørensdatter ægter Søren Lauridsen Basse som fæster LV: afdødes svoger Niels Jensen Skaarup i Eg B: Christen 15, Søren 12, Søren 4, Mads 1½, FM: farbroder Rasmus Christensen Trold i Dejret. Enkens broder Mads Clausen nævnt

210 Maren Andersdatter i Strands 27.4.1793 fol. 481.
Enke efter Niels Rasmussen B: Jens 36 tjener i Randers, Rasmus 32 som fæster, Lisbeth 24 FM: morbroder Peder Greve

211 Jens Pedersen i Begtrup 17.5.1793 fol. 481.
E: Maren Rasmusdatter LV: Anders Høeg i Begtrup B: Peder 9. Af forrige ægteskab : Rasmus 23, FM: farbroder Mikkel Pedersen i Begtrup

212 Rasmus Loemand i Torup 29.7.1793 fol. 488.
E: Maren Nielsdatter LV: søn Søren Ladefoged A: søster g.m. selvejer Morten Pedersen i Henning??, søster g.m. Søren Kock i Strands, broder selvejer Jens Loemand i Knebel, broder Anders Loemand 40

213 Niels Jensen snedker i Dejret 7.12.1793 fol. 497.
E: Dorthe Nielsdatter LV: svigersøn Mikkel Andersen og Christen Hvol i Dejret B: Mette g.m. Mikkel Andersen i Begtrup, Dorthe 22, Anne 20, Maren 13, Jens 25, Niels 21, John 10, Niels 4 FM: Jens Bak i Knebel, Jens Frederiksen i Dejret

214 Sophie Marie Rasmusdatter i Begtrup 8.2.1794 fol. 502.
Enke efter Rasmus Jørgensen B: Jørgen, Rasmus i Strands, Niels på Bodenhofs Plads i København, Cathrine g.m. tømmermand Henning Nielsen på Sjælland, Søn Jørgens datter Anne nævnt (Se skifte nr. 94)

215 Inger Jensdatter i Torup 2.3.1794 fol. 503.
E: Mads Rasmussen Juel B: Inger 14 FM: Rasmus Kock i Strands, farbroder Rasmus Rasmussen Juel

216 Laurids Basse i Landborup 3.3.1794 fol. 504.
Opgiver fæstet

217 Søren Houmand i Tved 20.3.1794 fol. 507.
B: Niels, Karen g.m. Rasmus Bødker i Bjødstrup, Anne g.m. Laurids Juel i Strands

218 Peder Rasmussen Kock i Bjødstrup 5.4.1794 fol. 513.
tjenestekarl hos Jens Lauridsen i Bjødstrup A: søster Anne Rasmusdatter g.m. Thomas Henriksen i Blåkjær, søster Maren Rasmusdatter 40, broder Anders Rasmussen i Blåkjær.
halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Kroen Søren i Dejret, halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Niels Andersen i Eg, halvbroder Søren Kock i Strands, halvbroder Rasmus Kock i Strands, halvsøster Kirsten Rasmusdatter enke på Helgenæs

219 Jens Pedersen i Dejret 6.10.1794 fol. 519.
E: Mette Nielsdatter LV: Rasmus Kjeldsen i Dejret, Jens Frederiksen B: Mette 24, Peder 20 FM: Peder Blander i Dejret

220 Maren Andersdatter i Dejret 10.10.1794 fol. 520.
E: Claus Jørgensen B: Jørgen 21, Maren 26, Anne 24, Marie 15 FM: morbroder Søren Andersen i Dejret

221 Niels [Rasmussen] Foged i Dejret 17.1.1795 fol. 528.
E: Maren Sørensdatter LV: broder Søren Danmand i Dejret Af forrige ægteskab B: Jens 16, Rasmus 12, Karen 10, Anne Marie 8, Ole 4 FM: morbroder Anders Jensen Skrædder i Dejret, Jens Jensen

222 Mads Andersen i Strands 13.3.1795 fol. 534.
E: Dorthe Hansdatter LV: Rasmus Lauridsen B: Anders 6, Mette 3 FM: Søren Andersen

223 Anne Pedersdatter i Strands 17.4.1795 fol. 536.
E: Niels Jensen B: Jens 3 FM: Søren Kock i Strands

224 Maren Pedersdatter i Dejret 20.4.1795 fol. 537.
E: Søren Andersen B: Laurids 21 FM: Jacob Andersen, datter død, B: Kirsten Pedersdatter 4 FM: fader Peder Jeppesen i Tved

225 Søren Fisker i Dejret 25.4.1795 fol. 538.
E: Thore Sørensdatter LV: Søren Danmand i Dejret B: Maren 26 FM: farbroder Jens Lauridsen Fisker i Borup på Helgenæs

226 Maren Jensdatter Udengaard i Tillerup 29.4.1795 fol. 541.
Enke efter Anders Bonde B: datter g.m. Peder Danmand i Eg

227 Kirsten Nielsdatter i Dejret 8.6.1795 fol. 541.
B: Maren Rasmusdatter

228 Rasmus Bonde i Bjødstrup 13.9.1795 fol. 542.
E: Anne Marie Sørensdatter LV: Anders Sørensen i Bjødstrup B: Søren som har fæstet, Anne 32 hos Degnen Hans Weilby i Karlby på Rosenholm gods FM: farbroder Jens Sørensen murmester i Eg

229 Jens Andersen Vistoft i Begtrup 31.10.1795 fol. 546.
tjenestekarl hos Jens Lauridsen Due i Begtrup, død ved Regimentet i København. Født i Vistoft, stedfader husmand Jens Sørensen og moder Anne Pedersdatter, halvsøskende Søren Jensen 22 artillerist i København, død, Peder Jensen 18 i Egsmark i Dråby, Niels Jensen 15 tjener i Leggerholm FM: Jens Clausen i Vistoft

230 Laurids Jensen Smed i Tved 10.3.1796 fol. 550.
E: Mette Nielsdatter LV: broder Jens Nielsen i Knebel B: Peder 31 smed i Dejret, Niels 34, Jens 28, Søren 25, Karen 20, Maren g.m. Peder Blander i Dejret

231 Jens Frederiksen Kroer i Dejret 22.11.1796 fol. 554.
E: Maren Jensdatter LV: Mikkel Andersen i Tillerup A: broder Niels Frederiksen i Tved, broder Niels Frederiksen smed i Knebel, broder Søren Frederiksen i Dejret

232 Karen Pedersdatter i Dejret 20.6.1797 fol. 561.
E: Anders Sørensen Rytter A: broder Rasmus Kjeldsen i Dejret,
søster Mette Pedersdatter g.m. Anders Løjstrup,
søster Maren Pedersdatter g.m. Søren Bonde,
halvbror Mikkel Pedersen i Strands,
halvbror Peder Andersen i Tved,
halvsøster Kirsten g.m. Ole Hansen,
halvsøster Mette Andersdatter g.m. Jens Bøg,
halvsøster Maren Andersdatter g.m. Laurids Rungborg,
halvsøster Anne Andersdatter g.m. Niels Kruse,
halvsøsterdatter Mariane Nielsdatter 24 tjener på Apoteket i Randers FM: Mikkel Pedersen i Strands da faderen er fraværende som matros på en sørejse,
halvsøster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Landborup B: Maren Jensdatter g.m. Smed Jens i Landborup, Maren Jensdatter g.m. Jens Knøvl, Kirsten Tyrri 26
halvsøsterbørn Jens Andersen i Tillerup, Rasmus Foged i Dejret, Maren g.m. Jeppe Rytter, Dorthe g.m. Anders Madsen i Bjødstrup, Maren Rasmusdatter g.m. Jens Poulsen.
Enkemandens moder Bodil Andersdatter nævnt

233 Rasmus Kock snedker i Blåkjær 10.4.1798 fol. 567.
E: Karen Sørensdatter B: Søren smed i Blåkjær, Mette g.m. selvejer Anders Skrædder i Dejret, Sophie g.m. Niels Pedersen i Hornslet

234 Rasmus Lauridsen Basse i Dejret 16.5.1798 fol. 568.
E: Karen Pedersdatter LV: Jens Bonde i Eg B: Kirsten 21, Anne 19, Laurids 17, Maren 14 FM: farbroder Søren Lauridsen Basse i Tillerup

235 Kirsten Jensdatter i Dejret 19.9.1798 fol. 571.
E: Anders Sørensen Rytter A: moder Maren Jensdatter i Agri som afdøde var slegfredbarn af. LV: Rasmus Skomager
Enkemandens moder Bodil Andersdatter nævnt

236 Kirsten Jensdatter i Strands 28.11.1798 fol. 574.
B: Anders Sørensen Juel i Strands, Jens Sørensen, Ole Sørensen, Søren Sørensen

237 Rasmus Foged i Neder Tved 27.4.1799 fol. 576.
E: Birthe Jensdatter LV: Peder Madsen Stubbe B: Maren 19 FM: Peder Foged i Tved, Jens Foged i Strands

238 Jens Slot i Dejret 1.7.1799 fol. 577.
E: Kirsten Jensdatter Lyse LV: Jens Frederiksen i Tved B: Jens 15, Rasmus 10, Sophie Magdalene ½ FM: Anders Rasmussen i Strands

239 Ole Hansen i Tved 21.1.1800 fol. 581.
E: Kirsten Pedersdatter LV: Laurids Møller, Niels Frederiksen i Tved A: halvbroder Peder Olesen i Skovgaarden i Ebeltoft,
halvsøster Karen Olesdatter g.m. Jeppe Skrædder i Torup,
søster Mette Hansdatter g.m. Jens Amme Bødker i Eg
Stedsøn Peder Jeppesen nævnt

240 Rasmus Jensen artillerist i Begtrup 12.11.1800 fol. 583.
død hos stedfader Jens Jensen A: farbroder Mikkel Pedersen i Begtrup,
moster og stedmoder Maren Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Begtrup,
morbroder Niels Rasmussen, død, B: Rasmus Nielsen 26 tjener Rasmus Bødker i Fuglsø, Karen Nielsdatter tjener Anders Høy i Vistoft, Maren Nielsdatter 29 tjener Jørgen Rasmussen i Begtrup
moster Anne Rasmusdater g.m. Mikkel Pedersen i Begtrup ved søn Peder Mikkelsen,
moster Dorthe Rasmusdatter g.m. Anders Høeg i Begtrup

241 Maren Jensdatter i Dejret 8.12.1800 fol. 584.
Enke efter Jens Frederiksen, indsidder hos Mikkel Andersen A: broderbørn Niels Nielsen Skrædder selvejer i Dejret, Jens Nielsen i Knebel på Rolsøgaard gods, John Nielsen 18 i Knebel, Niels Nielsen 11 i Dejret, Anne Nielsdatter g.m. Laurids Konge i Knebel, Dorthe Nielsdatter g.m. Niels Nielsen skomager i Ebeltoft, Mette Nielsdatter g.m. Mikkel Andersen i Dejret, Maren Nielsdatter 19 tjener i Eg.FM: morbroder Jens Nielsen i Knebel

242 Mette Nielsdatter i Tved 21.1.1801 fol. 591.
Enke efter Laurids Jensen smed B: Niels i Vrinners, Peder i Dejret, Jens i Tved, Søren i Dejret, død, B: Søren 4 hos fosterfader Peder Kjeldsen i Dejret, Maren g.m. Peder Blander urmager i Dejret, Karen g.m. Anders Jensen Bonde i Dejret,

243 Anne Marie Rasmusdatter i Tillerup 4.2.1801 fol. 592.
Enke efter Jørgen Knøvl B: Christian 13, Karen 21 tjener i Århus, Maren 10 FM: Søren Foged i Tillerup g.m. moster Anne Rasmusdatter, morbroder Jacob Pind snedker i Tved

244 Maren Sørensdatter i Strands 26.5.1801 fol. 598.
E: Peder Sørensen Greve B: Søren 29 som har fæstet, Peder 26, Mikkel 24 soldat i Regensburg, Niels 18 FM: morbroder Laurids Bentsen i Bogens??

245 Maren Andersdatter i Eg 10.9.1801 fol. 602.
E: Peder Danmand B: Mette Marie 12, Jens 7, Anne Marie 4 FM: farbroder Rasmus Jensen i Eg

246 Maren Andersdatter i Tved 27.9.1801 fol. 606.
E: Rasmus Stubbe Af forrige ægteskab B: Kirsten Rasmusdatter 32, Anne Rasmusdatter 31, Søren Rasmussen 30 (Se skifte nr. 37)

247 Bodil Andersdatter i Dejret 1.2.1802 fol. 611.
Enke efter Søren Rasmussen Skaarup B: Anders Sørensen Rytter, Rasmus Sørensen Skaarup i Begtrup, Jens Sørensen i Tillerup, Kirsten g.m. Peder Stisen i Dejret

248 Marie Hansdatter i Dejret 25.3.1802 fol. 612.
E: Jens Andersen Løjstrup B: Anders 1½ FM: farbroder Peder Andersen

249 Hans Jensen i Dejret 26.3.1802 fol. 614.
A: broder Laurids Jensen død, B: datter, datter g.m. Anders Andersen i Tved, Mette ugift.
broder Jens Jensen, rømt, B: 1 søn, 2 døtre umyndige
søster g.m. selvejer Mads Ladefoged i Blåkjær
søster g.m. Jens Hansen i Dejret
søster Maren Jensdatter ugift

250 Anders Sørensen Skaarup kaldet Bitte Anders i Dejret 12.3.1803 fol. 617.
E: Kirsten Sørensdatter LV: Peder Greve i Tillerup A: søster Anne Sørensdatter g.m. Jens Kock i Dejret,
søsterdatter Dorthe Marie Rasmusdatter 12 FM: farbroder Jens Bøg i Eg

251 Jens Jensen Søgaard i Strands 9.6.1803 fol. 623.
E: Kirsten Rasmusdatter LV: Ole Sørensen Juel i StrandsB: Rasmus 45 som har fæstet, Jens 37, Maren g.m. Jens Jensen i Egsmark, Mette 40, Anne 27

252 Kirsten Madsdatter i Bjødstrup 19.3.1804 fol. 626.
E: Hans Jensen B: Jens 20, Dorthe 14, Karen 6 FM: farbroder Jens Hansen i Dejret

253 Jacob Pind snedker i Neder Tved 26.3.1804 fol. 630.
E: Dorthe Rasmusdatter LV: Anders Rasmussen i Tved, Anders Jeppesen A: søster Anne Sørensdatter enke efter Mads Bonde i Tved LV: Laurids Bonde,
søster Dorthe Sørensdatter enke efter Laurids Pind LV: Brok Niels i Tved
halvbroder Rasmus Pind 70 ugift hos Laurids Bonde i Tved
Tilstede stedsøn Rasmus Væver i Dejret

254 Jens Skrædder i Tillerup 21.5.1804 fol. 633.
E: Sidsel Sørensdatter LV: Søren Jensen Foged i Tillerup A: broderbørns børn selvejer Søren Lauridsen Ladefoged i Torup,
Anne Jeppesdatter g.m. Jørgen Clausen i Dejret
styrmand Jens Jeppesen i København
Old Laurids Jensen i Landborup
Mette Jensdatter g.m. Brok Laurids i Dejret
Old Dorthe Jensdatter enke efter Peder Skaarup i Eg LV: Brok Laurids
broderbørns børns børn Bodil Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter FM: fader Rasmus Skaarup i Begtrup

255 Anne Pedersdatter i Blåkjær 28.6.1804 fol. 639.
A: brodersøn Søren Rasmussen smed i Blåkjær,
broderdatter Mette Rasmusdatter g.m. Anders Skrædder i Dejret,
Sophie Rasmusdatter g.m. Niels Ladefoged i Hornslet på Rosenholm gods
søskendebarn Søren Nielsen i Bjødstrup,
søskendebarn Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Amme i Eg,
søskendebarn Maren Nielsdatter g.m. Brok Søren Jensen i Bjødstrup,
søskendebarn Dorthe Nielsdatter g.m. Rasmus Hellesen i Eg

256 Jens Andersen i Tillerup 16.8.1804 fol. 647.
E: Bodil Jensdatter LV: Claus Jensen B: Jens 25, Mette Marie 22, Karen 20, Mette 18 FM: morbroder Søren Jensen

257 Søren Pedersen i Strands 24.12.1804 fol. 652.
E: Maren Pedersdatter LV: skoleholder Jens Jensen i Strands B: Peder 20, Søren 12 dage FM: farbroder Peder Pedersen i Strands.

258 Knud Knudsen i Blåkjær 4.2.1805 fol. 656.
af Ommestrup, som døde som tjenestekarl hos snedker Søren Rasmussen i Blåkjær.
A: broder Mikkel Knudsen ved stedsøn Søren Nielsen i Aastrup på Vosnæsgaard gods,
broder Niels Knudsen i Ommestrup, død, B: Knud Nielsen 29, Rasmus Nielsen 27, Peder Nielsen 26 alle i Ommestrup,
halvsøster Anne Margrethe Rasmusdatter g.m. Niels Jensen i Rodskov

259 Anders Sørensen Skaarup Rytter i Dejret 11.3.1805 fol. 657.
E: Maren Rasmusdatter som ægter Jens Skaarup LV: Søren Basse i Tillerup B: Kirstine Katrine 5 FM: farbroder Rasmus Skaarup i Begtrup

260 Jens [Pedersen] Skaarup i Eg 25.11.1805 fol. 663.
B: Niels i Eg, Søren i Esby, Jens i Dejret, Peder, død, B: Rasmus 16, Anne 18 FM: Niels Jensen Skaarup i Eg

261 Otto Guldmand gartner i Eg 15.12.1805 fol. 664.
E: Maren Andersdatter LV: selvejer Neder Claus Jensen i Eg
A: broder Christian Guldmand død i Skjørring, B: Peder smed rømt fra kone og børn, Maren g.m. Anders Skou gartner ved Rosenholm, Margrethe, død, enke efter Jens Thorsen i Mørke, 2 døtre,
broder Frederik Guldmand, død, enke Hilleborg Skade i Århus b: Frands student, Rasmune enke, Marie Elsebeth,
broder Mads Guldmand i Hovedkro,
broder Iver Guldmand skovridder, død, B: Peder vintapper i København, Hans 24, Else Kirstine g.m. degn eller skoleholder på Sjælland, Dorthe Marie enke efter Søren Rasmussen i Bjødstrup nu g.m. Peder Rasmussen, Birgitte på Sjælland
broder Hans Guldmand skovridder på Rosenholm,
søster Johanne Guldmand g.m. podemester Mathias i Gåskjær i Møllerup, død, B: Mathias i Femmøller, Knud skovridder ved Boller, Birgitte g.m. Bernt Jacobsen i Gåskjær

262 Jens Hansen i Dejret 13.2.1806 fol. 674
E: Mette Jensdatter LV: Jens Lauridsen Pind B: Jens 30, Jacob 27, Karen 32, Else 25 Af forrige ægteskab [med Karen Rasmusdatter] B: Hans i Bjødstrup

263 Kirsten Jensdatter i Eg 12.11.1808 fol. 686.
E: Peder Jensen Danmand B: Maren 4 FM: farbroder Rasmus Jensen i Eg

264 Dorthe [Jensdatter] Old i Eg 20.4.1809 fol. 690.
Enke efter Peder [Jensen] Skaarup B: Anne 22, Rasmus 19 FM: farbroder Niels Jensen Skaarup i Eg

265 Søren Mikkelsen i Eg 11.8.1809 fol. 693.
E: Dorthe Jeppesdatter LV: broder Jens Poulsen i Wibrogaarden B: Mikkel 8, Marie 16, Karen 11 FM: fars halvbroder Mikkel Hansen i Dejret

266 Maren Andersdatter i Eg 5.2.1810 fol. 697.
Enke efter Otto Guldmand gartner Af forrige ægteskab B: Anne Cathrine 47, Christiane 39 tjener på Isgaard, Dorthe Marie g.m. Bernt Nielsen i Skanderborg, død 4B: Otto Christian 23, Niels Iver, Marie Kirstine 19, Caroline 15, FM: selvejer Neder Claus Jensen i Eg

267 Rasmus [Nielsen] Skrædder i Bjødstrup 28.3.1810 fol. 702.
E: Anne Sørensdatter LV: Anders Sørensen i Bjødstrup B: Anne Marie 7½ FM: Laurids Jensen Brok i Dejret
Enkens afdøde fader Brok Søren [Jensen] nævnt

268 Anne Lauridsdatter i Tved 21.12.1810 fol. 707.
E: Jens Nielsen, Almisselemmer

269 Kirsten Pedersdatter i Eg 21.12.1810 fol. 707
1 år gammel Fader Peder Danmand meget fattig, dødsanmeldelse

270 Søren Lauridsen i Tillerup 17.1.1811 fol. 707.
Meget fattig, enken i uskiftet bo.

271 Dødfødt i Strands 19.1.1811 fol. 707
Fader Peder Højkarl, dødsanmeldelse

272 Mikkel Smed i Strands 19.1.1811 fol. 708.
Enken i uskiftet bo.

273 Niels Poulsen i Bjødstrup 24.1.1811 fol. 708.
26 uger gammel Fader Poul [Jensen] Neder, dødsanmeldelse.

274 Anders Neder i Begtrup 18.2.1811 fol. 708.
E: Karen Pedersdatter LV: Peder Nielsen i Eg, Jens Pedersen Thuesen Afdøde slegfredbarn af gifte Søren Stoumand på Helgenæs
halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Søren Rasmussen Samsing i Torup
andre arvinger farbroder og morbroders børn som er utallige
Boet fallit

275 Rasmus Jensen Kock i Torup 7.3.1811 fol. 709.
E: Mette Jensdatter LV: Jens Farsen i Dejret B: Niels 28 soldat, Søren 23, Dorthe Cathrine 20 FM: selvejer Søren Jensen i Torup Af første ægteskab B: Jens Rasmussen Kock 35, soldat

276 Søren Nielsen i Bjødstrup 11.3.1811 fol. 710.
død hos svigersøn Laurids Højkarl, dødsanmeldelse.

277 Inger Andersdatter [i Tved] 6.6.1811 fol. 714.
E: Jeppe [Rasmussen] Mejed, enkemanden i uskiftet bo.

278 Jens Jensen [i Tillerup] 19.7.1811 fol. 714.
1½ år gammel Fader Jens Bøg, dødsanmeldelse.

279 Maren Lauridsdatter i Bjødstrup 9.11.1811 fol. 716.
8 uger gammel Fader Laurids [Jørgensen] Højkarl, dødsanmeldelse.

280 Lene Jensdatter i Bjødstrup 28.11.1811 fol. 716.
E: Poul Jensen [Neder] B: Jens 16, Laurids 12, Søren 6, Karen 14, Dorthe Marie 10, Ane Marie 8 FM: [farbroder] selvejer Søren Jensen i Torup

281 Mette Kirstine [Sørensdatter] i Bjødstrup 28.11.1811 fol. 719.
E: Laurids Jørgensen Højkarl B: Søren 8, Jørgen 6, Mette Marie 3, Kirsten 10 uger FM: selvejer Jørgen Højkarl i Torup

282 Kirsten Lauridsdatter i Bjødstrup 8.1.1812 fol. 729.
12 uger gammel Fader Laurids [Jørgensen] Højkarl, dødsanmeldelse.

Tilbage til Download side

c