Tilbage til Download side

Skifteprotokol for Katholm Gods, 1708-1799, G293-158

Navnetilretninger:
-søn: -sen
Anna: Anne
Boedild, Bodel: Bodil
Brigithe: Birgitte
Casper: Kasper
Christopher: Kristoffer
Ditløf,Ditlef Ditlev
Dorethe Dorthe
Ell: Ellen
Erich: Erik
Friederich: Frederik
Giertrud Gertrud
Græv: Greve
Hiulmand: Hjulmand
Jacob: Jakob
Laurids: Lars
Lydert: Lyderik
Michel: Mikkel
Nyemand: Nymand
Olle: Ole
Per: Peder
Povel: Poul
Ras: Rasmus
Rovsing,Rousing: Rossing
Smid,Smith: Smed
Terchild Terkild
Tomas Thomas

1. Side 2. Karen Jensdatter Rossings i Østerballe. 71 år. Juni 1708.
Tidligere gift med Lars Jørgensen Rossing i Østerballe.
B: Rasmus Larsen Rossing i Østerballe.
A: Rasmus Rasmussen Rossing i Glatved, Niels Rasmussen Rossing i Glatved, Peder Rasmussen Rossing i Østerballe, Rasmus Jensen Ladekarl i Hyllested 12 år, søn af Jens Rasmussen Ladekarl i Hyllested og en søster til disse 3 brødre: Maren Rasmusdatter Rossing i Hyllested.
Deb: Christen Mikkelsen i Glatved, hans arvinger: Mikkel Christensen i Glatved, Jens Christensen i Glatved, Rasmus Pedersen Hiort i Glatved, Anders Klausen i Glatved, Søren Andersen i Hoed, Søren Skræder i Hoed, Rasmus Christensen i Hoed, Jens Rasmussen i Hoed, Niels Hjulmand i Hoed, Peder Graabæk i Høberg, Rasmus Terkildsen i Aalsrode hans fader Terkild Rasmussen i Aalsrode, Søren Iversen i Aalsrode, Jens Rasmussen i Østerballe, Peder Jensen Degn i Østerballe, Jens Rasmussen Ladekarl i Hyllested, Rasmus Nymand i Balle, Christen Eriksen i Glatved, Lars Sørensen i Pismølle, Jørgen Ahrenfeld på Rugaard, Anne Marie Ahrenfeld på Rugaard, Niels Rasmussen Rossing i Glatved, Rasmus Rasmussen Rossing i Glatved.
Tidligere boende i et nu øde hus i Albøge, tilhørende boet: Peder Andersen i Albøge.
Kr: Rasmus Rasmussen Rossing i Glatved, Peder Rasmussen Rossing i Østerballe, Jens Rasmussen Ladekarl i Hyllested, Niels Rasmussen Rossing i Glatved, Rasmus Larsen Rossing i Østerballe, Peder Pedersen i Østerballe, Niels Smed i Balle, Anders Christensen i Glatved, Niels Greve i Enslev, Niels Christensen i Grenå, Jens Bang i Grenå,
Kompagniskaber vedr bistader: Rasmus Obsen i Glatved, Jens Jørgensen i Østerballe, Peder Pedersen i Østerballe, Jens Rasmussen i Østerballe.

2. Side 12. Jens Jensen Bend i Allelev. 11. April 1708.
B: Peder Jensen Bend i Allelev, 7 år, Rasmus Jensen Bend i Allelev, 5 år, Bodil Jensdatter Bend i Allelev, 2 år. Fm: Søren Jensen Bend i Lyngby, afdødes broder.
Kr: Jens Hansen i Grenå, Jens Hals i Ebeltoft, Niels Greve i Enslev, Jens S??? i Allelev, Mølleren i Fannerup Mølle.

3. Side 13B. Iver Christensen i Høberg. 63 år. 12. August 1708.
A: Christen Sørensen i Høberg, afdødes brodersøn.
Vm: Niels Broge i Høberg, Søren Hjulmand i Høberg.

4. Side 14B, Rasmus Sørensen Ollermand i Høberg. 23. Juli 1708.
E: Maren Ollermands i Høberg. Lv: Hans Sørensen i Obdrup.
B: Søren Rasmussen i Høberg, 17 år, Karen Rasmusdatter i Høberg, 20 år. Lv: Rasmus Lund i Aalsrode gift med afdødes søster Kirsten Sørensdatter i Aalsrode.
Vm: Anders Mikkelsen i Høberg, Rasmus Pedersen i Høberg.

5. Side 15. Maren Christensdatter i Tolstrup. 34 år. 2. Januar 1709.
E: Peder Jørgensen i Tolstrup.
B: Jørgen Pedersen i Tolstrup, 5 år, Maren Pedersdatter i Tolstrup, 3 år. Fm: Søren Hjulmand i Høberg, afdødes broder.
Vm: Niels Rasmussen i Høberg, Poul Ibsen i Aalsrode.

6. Side 16B. 1. Peder Jensen Skoning i Aalsrode. Over 60 år. Marts 1709.
E: Kirsten Pedersdatter i Aalsrode. Lv: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode.
B: Peder Pedersen i Aalsrode, 2½ år. B: af et tidligere ægteskab med Inger Larsdatter i Aalsrode: Margrethe Pedersdatter i Aalsrode, 17 år, Christian Frederik Pedersen i Aalsrode, 11 år, Anne Birgitte Pedersdatter i Aalsrode, 5½ år. Fm: Niels Hansen Graabæk i Aalsrode.
Kr: Johan Gartner ved Katholm, Rasmus Rytter i Hoed,
Vm: Rasmus Christensen i Aalsrode, Poul Ibsen i Aalsrode.

7. Side 18B. Rasmus Rasmussen i Aalsrode. 81 år. 7. Juni 1709.
Stedbørn: Rasmus Rasmussen i Aalsrode, Birgitte Rasmusdatter i Aalsrode, Maren Sørensdatter i Aalsrode, børn af afdødes tidligere kone Maren Rasmusdatter i Aalsrode og hendes 2 tidligere mænd Rasmus Larsen i Aalsrode og Søren Mikkelsen i Aalsrode. Afdødes søskendebørn: Rasmus Sørensen, Jens Sørensen i ????, Anders Sørensen i København, Anne Sørensdatter i Fuglsang, tienende Hans Eriksen i Fuglsang.
Vm: Søren Ibsen i Aalsrode, Søren Rasmussen Slot i Aalsrode.

8. Side 20. Birgitte Terkildsdatter i Aalsrode. 36 år. 17. juli 1710.
E: Poul Ibsen i Aalsrode.
B: Kirsten Poulsdatter i Aalsrode, 9 år, Karen Poulsdatter i Aalsrode, 7 år. Fm: Anders Terkildsen, afdødes broder.

9. Side 20B. Maren Rasmusdatter i Obdrup. 5. September 1718.
E: Peder Sørensen i Obdrup.
A: Rasmus Ibsen i Stabrand, afdødes fader.
Kr: Rasmus Jensen i Obdrup.
Vm: Anders Mikkelsen i Høberg, Mads Sørensen Egelund i Vejlby.

10. Side 22A. Mads Pedersen i Glatved. 62 år. 25. Februar 1719.
E: Kirsten Andersdatter i Glatved. Lv: Peder Pedersen Hiort i Glatved.
A:, den afdødes søskende: Lars Pedersen i Hoed, Birgitte Pedersdatter i Glatved, Kirsten Pedersdatter i Hyllested, Anne Pedersdatter i Ebeltoft, Ellen Pedersdatter i Marie Magdalene.
Kr: Anne Mogensdatter i Hoed.
Vm: Anders Mikkelsen i Høberg, Rasmus Pedersen Hiort i Glatved.

11. Side 22B. Niels Hansen Graabæk i Aalsrode, skolemester. 38 år. 7. April 1719.
E: Maren Jakobsdatter i Aalsrode. Lv: Christen Jakobsen i Fuglsang, enkens broder
B: Hans Nielsen i Aalsrode, 14 år, Jakob Nielsen i Aalsrode, 10½ år, Mads Nielsen i Aalsrode, 8 år, Rasmus Nielsen i Aalsrode, 6 år, Jens Nielsen i Aalsrode, ½ år, Mette Cathrine Nielsdatter i Aalsrode, 4 år. Fm: Jens Hansen i Grenå, afdødes broder, Anders Rasmussen i Dolmer, afdødes svoger.
Deb: Frederik Lyngby i Lyngby, præst, Rasmus Rasmussen Ladefoged ved Katholm, Jens Nielsen i Bredstrup, Jørgen Broch i Hammelev, Mathias Hansen i Tolstrup, Rasmus Sørensen i Aalsrode, Rasmus Poulsen i Aalsrode.
Kr: Jakob Buch i Aalsø, Niels Klausen Murmester i Aalsrode, Jens Kaspersen i Skovgaard,
Tidligere beboer i huset: Rasmus Christensen i Aalsrode.
Vm: Anders Mikkelsen i Høberg, Søren Rasmussen Slot i Aalsrode.

12. Side 28B. Rasmus Jensen i Høberg. 62 år. 29. Januar 1720.
E: Anne Eriksdatter i Høberg. Lv: Rasmus Nielsen i Høberg.
A: Lars Jensen i Revn, Jens Jensen i Revn, afdødes brødre.
Oplæst et skifte efter Hans Mikkelsen i Høberg og Anne Sørensdatter i Høberg, dateret 5. Juni 1702.
Kr: Kirsten Hansdatter i Høberg. Jørgen Olesen i Høberg.
Vm: Anders Mikkelsen i Høberg, Peder Nielsen i Høberg.

13. Side 30. Jens Sørensen Slot i Aalsrode. 57 år. 20. Januar 1720
E: Johanne Pedersdatter i Aalsrode. Lv: Rasmus Pedersen ved Katholm, enkens broder.
B: Niels Jensen i Aalsrode, 14 år, Peder Jensen i Aalsrode, 12 år, Søren Jensen i Aalsrode, 9 år og en unavngiven pige.
Kr: Thomas Sørensen i Aalsrode, Søren Olufsen i Høberg,
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Hans Andersen Slot i Aalsrode.

14. Side 31. Kirsten Andersdatter Langholtes i Lyngby. 15 April 1720.
Boende hos Jørgen Andersen i Lyngby.
A: Anne Andersdatter i Lyngby, gift med Jakob Mortensen i Lyngby, Maren Andersdatter i Trustrup, gift med Søren Jørgensen i Trustrup, Bodil Rasmusdatter i Trustrup, gift med Rasmus Rasmussen i Trustrup, Jens Andersen i København, Anders Andersen i Aarhus. Fm: Frederik Lyngby i Lyngby.
Vm: Niels Mortensen Smed i Lyngby, Jens Jensen Handrup i Lyngby.

15. Side 33. Jens Rasmussen Ladekarl i Høberg. 60 år. 1. Juli 1720.
Lv: Anders Mikkelsen i Høberg.
B: Rasmus Jensen Ladekarl i Høberg, 24 år, Jens Jensen Ladekarl i Høberg, 18år.
Vm: Peder Nielsen i Høberg, Niels Ibsen Blok i Høberg.

16. Side 34. Kirsten Nielsdatter Trane. 4. Januar 1721.
E: Søren Jørgensen i Albøge.
A: Mette Catharina Trane, gift med Christen Andersen Hald.
Tilstede: Magister Jakob Buch i Aalsø, sognepræst til Aalsø og Hoed, Adrian Becher på Søholt, Erik Sørensen fra Ommestrupgaard, Søren Jørgensen i Albøge, Niels Trane i Karlby, sognedegn til Karlby og Voldby.
Vm: Anders Mikkelsen i Høberg, Mads Sørensen Egelund i Vejlby.

17. Side 34B. Peder Bonde i Aalsrode. 93 år! 25 Februar 1721.
E: Gertrud Rasmusdatter i Aalsrode.
B: Jakob Pedersen Bonde i Aalsrode, 26 år, Maren Pedersdatter i Aalsrode, 30 år, Anne Pedersdatter i Aalsrode, 21 år.
Kr: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Hans Andersen Slot i Aalsrode, Rasmus Christensen Skomager i Glatved, Mathias Hansen i Aalsrode, Ove Broch i Grenå.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Søren Pedersen i Aalsrode.

18. Side 35B. Niels Sørensen Willumsen i Høberg. 23 år. 6. September 1721.
Boende hos Peder Nielsen i Høberg.
A: Søren Willumsen i Vejlby, afdødes fader.
Deb: Peder Nielsen i Høberg, Anders Mikkelsen i Høberg, Inger Rasmusdatter i Høberg, Thomas Sørensen Hatmager i Høberg, Søren Nielsen i Høberg, Anders Skaarup i Høberg, Niels Willumsen i Høberg.
Kr: Kirsten Christensdatter i Høberg, har muligvis en søn med Niels: Søren Nielsen i Høberg, Jens Kusk i Skovhuset,
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

19. Side 37. Rasmus Christensen Skomager i Glatved. 52 år. 11. Juli 1722.
E: Anne Rasmusdatter i Glatved.
B: Christen Rasmussen i Glatved, 15 år, Peder Rasmussen i Glatved, 12 år.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Rasmus Pedersen Hiort i Glatved.

20. Side 38. Rasmus Pedersen i Høberg. 75 år. 3. Februar 1723.
E: Kirsten Thomasdatter i Høberg. Lv: Anders Mikkelsen i Høberg.
B: Peder Rasmussen i Høberg, Inger Rasmusdatter i Høberg, Karen Rasmusdatter i Aalsrode, gift med Hans Andersen Slot i Aalsrode, Anne Rasmusdatter i Høberg.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Peder Olesen i Høberg.

21. Side 40. Søren Olufsen i Høberg. 76 år. 12. Februar 1723. Tidligere birkefoged i Katholm Birk.
E: Else Jensdatter i Høberg. Lv: Jakob Buch i Aalsø.
A: Christen Hansen Friis fra Ryhave. Ole Nielsen i Aalsrode, søn af Niels Klausen i Aalsrode, tidligere gift med Maren Jensdatter i Aalsrode, død, som var datter ef Søren Olufsens broder, Jens Olufsen, død. Niels Olufsen i Rye Sogn ved Holstebro, Mads Olufsen i Meirup Sogn, Oluf Poulsen i Holstebro, Lars Pedersen i Holstebro, Peder Pedersen i Sjælland, Maren Olufsdatter, død, har efterladt sig Else Jensdatter i Rye Sogn, død og har efterladt sig Jens Christensen i Rye Sogn, Jens Pedersen i Rye Sogn, Else Pedersdatter i Rye Sogn, tjener Malte Nielsen i Rye Sogn. Karen Olufsdatter, død og har efterladt sig Lars Paaskesen i Aulum, Hjerm Sogn, Karen Paaskesdatter, død og har efterladt sig Jep Jensen på Lergrav, tjener Niels Ibsen på Lergrav, Karen Jensdatter i Aulum, Hjerm Sogn, Anne Jensdatter i Aulum, Hjerm Sogn. Karen Jensdatter i Svenstrup, Saalt Sogn.
Kr: Henrik Kruse i Aalsø, degn,
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

22. Side 49. Anne Sørensdatter i Allelev. 9. April 1723.
E: Niels Nielsen Lund i Allelev.
A: Rasmus Sørensen, død, afdødes broder, har efterladt sig Søren Rasmussen, Birgitte Rasmusdatter. Maren Rasmusdatter, død har efterladt sig Rasmus Sørensen, Maren Sørensdatter, Anne Sørensdatter. Maren Sørensdatter, afdødes søster, død, har efterladt sig Anders Jørgensen, Mette Birgitte Jørgensdatter, Karen Jørgensdatter.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode. Anders Mikkelsen i Høberg.

23. Side 50B. Niels Rasmussen i Aalsrode. 29 år. 12. Marts 1723.
E: Anne Jensdatter i Aalsrode. Lv: Jens Pedersen Kieldsen, enkens fader.
B: Jens Nielsen i Aalsrode, 1½ år. Fm: Søren Rasmussen i Aalsrode, afdødes broder.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

24. Side 51B. Peder Rasmussen Rossing i Østerballe. 60 år. 26. Juli 1723
E: Maren Andersdatter i Østerballe. Lv: Anders Mikkelsen i Høberg.
A: Rasmus Rasmussen Rossing i Glatved, afdødes broder, Niels Rasmussen Rossing i Østerballe, afdødes border, død, har efterladt sig Rasmus Nielsen Rossing i Østerballe, Kirsten Nielsdatter Rossing i Østerballe, Anne Nielsdatter Rossing i Østerballe, Rasmus Larsen Rossing i Østerballe, afdødes halvbroder.
Deb: Lars Andersen Malmø i Grenå, Anders Skrædder i Grenå, Søren Jensen i Torsø, Jens Sørensen i Hoed, Peder Skolemester i Hoed, Søren Iversen i Aalsrode, Søren Pedersen i Aalsrode, Rasmus Obsen i Glatved, Anders Klausen i Glatved, Mikkel Christensen i Glatved, Poul Poulsen Klausen i Glatved, Rasmus Pedersen Wad i Hoed, Søren Andersen i Hoed, Rasmus Pedersen Hjulmand i Hoed, Jørgen Pedersen i Hoed, Niels Jensen i Hoed, Hans Bonde i Balle, Hans Rasmussen Lund i Balle, Søren Sørensen Broge i Balle, Mikkel Terkildsen Lund i Balle, Rasmus Smed i Balle, Mads Broge i Enegaard, Niels Kolding i Hyllested, Niels Ladefoged i Hyllested, Lars Pedersen Hiort i Østerballe, Jens Larsen i Østerballe, Rasmus Nielsen ???gaard i Østerballe.
Boende i huse tilhørende gården: Jens Jørgensen i Østerballe, Anders Pedersen i Østerballe, Peiter Kloubæk i Østerballe.
Karen Jensdatter i Østerballe, død, se nr 1.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Madsen Munk i Østerballe. Rasmus Nielsen Lund i Østerballe

25. Side 72B. Christen Pedersen Hjulmand i Aalsrode. 62 år. 7. September 1723
E: Anne Christensdatter i Aalsrode. Lv: Anders Mogensen i Aalsrode.
B: Peder Christensen Hjulmand i Aalsrode, 26 År, Knud Christensen Hjulmand i Aalsrode, 24 år, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, 17 år, Anne Christensdatter i Aalsrode, Lisbeth Christensdatter i Aalsrode, Kirsten Christensdatter i Aalsrode.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

26. Side 73B. Else Christensdatter i Høberg. 37 år. 18. Oktober 1723.
E: Søren Mikkelsen i Høberg.
A: Maren Houles i Aalsrode, afdødes moder. Afdødes søskende: Hans Christensen Houle, Maren Christensdatter i Aalsrode, gift med Niels Jørgensen i Aalsrode, Maren Christensdatter, Bodil Christensdatter.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

27. Side 75. Maren Sørensdatter i Aalsrode. 47 år. 23. December 1723.
E: Niels Jensen Skræder i Aalsrode.
B: Jens Nielsen i Aalsrode, 21 år, Hans Nielsen i Aalsrode, 15 år, Ellen Nielsdatter i Aalsrode, 13 år.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

28. Side 76B. Hille Christensdatter i Østerballe. 30 år. 11. Januar 1724
E: Lars Pedersen Hiort i Østerballe.
B: Christen Larsen Hiort i Østerballe, 1 år, Maren Larsdatter Hiort i Østerballe, 4 år.
Kr: Rasmus Sørensen Hiort i Balle Mølle, Peder Rasmussen Rossing i Østerballe, hans arvinger, til Søren Rasmussen Hiort i Glatved, hans enke Else Larsdatter i Hoed,
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

29. Side 77B. Bodil Nielsdatter i Høberg. 32 år. 15. Januar 1724.
E: Hans Andersen i Høberg.
B: Anne Hansdatter i Høberg, 6 år.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

30. Side 79. Rasmus Eriksen i Høberg, tidligere hyrde i Aalsrode. 44 år. 24. Marts 1724.
E: Kirsten Pedersdatter i Høberg. Lv: Joen Sørensen i Høberg.
B: Erik Rasmussen i Høberg, Jens Rasmussen i Høberg, Anne Marie Rasmusdatter i Høberg, Karen Rasmusdatter i Høberg. Fm: Rasmus Sørensen Bast.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

31. Side 79B. Rasmus Christensen i Aalsrode. 73 år. 19. April 1724.
E: Anne Madsdatter i Aalsrode. Lv: Niels Jensen i Aalsrode, Birkefoged i Katholms Birk.
B: Christen Rasmussen i Aalsrode, Maren Rasmusdatter i Tromborg, gift med Jens Mikkelsen i Tromborg.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

32. Side 81. Søren Christensen Broge Skræder i Høberg. 60 år. 20. April 1724.
Bor hos Niels Ibsen Blok i Høberg.
A: Niels Christensen Broge, afdødes broder, Hans Broge i Lund, død, afdødes broder, har efterladt sig Peder Hansen Broge, ???? Hansen Broge, Maren Hansdatter Broge
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

33. Side 81B. Christen Sørensen Iversen i Høberg. 60 år. 5. Maj 1724.
Bor hos Rasmus Jensen i Høberg.
E: Maren Sørensdatter i Høberg. Lv: Jørgen Sørensen Skomager i Aalsrode.
B: Søren Christensen i Høberg, Anne Christensdatter i Høberg. Fm: Peder Sørensen i Høberg, birkeskriver i Katholms Birk.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

34. Side 81B. Maren Andersdatter i Østerballe. 83 år. 12. Januar 1725.
Boede hos Rasmus Nielsen Rossing i Østerballe og hans hustru Anne Christensdatter i Østerballe. Rasmus er broder søn til afdødes mand Peder Rasmussen Rossing i Østerballe, se skifte nr. 24.
A: Søren Broe i Lyngby, Jens Nymand i Trustrup, Anne Andersdatter i Trustrup, Søren Andersen i Glatved, afdødes halvbroder, Klaus Andreasen i I???inggaard, afdødes halvsøstersøn, Anders Brun i Aalsrode, Bodil Jensdatter i Aalsrode, gift med Rasmus Nielsen i Aalsrode, Niels Andersen i Albøge, død, har efterladt sig Maren Nielsdatter i Søby, repræsenteret ved Lars Nielsen i Søby. Efter testamente arver Rasmus Nielsen Rossings datter Maren Rasmusdatter Rossing. Arvingerne repræsenteret ved Christian Hoff Junior fra Høgholm
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

35. Side 88. Peder Pedersen Hiort i Glatved. 42 år. 11. Marts 1725.
E: Karen Pedersdatter i Glatved. Ifølge kirke bogen hedder eneken Karen Christensdatter i Glatved. Lv: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode.
B: Christen Pedersen Hiort i Glatved, Peder Pedersen Hiort i Glatved, Anne Pedersdatter Hiort i Glatved, Maren Pedersdatter Hiort i Glatved. Fm: Rasmus Pedersen Hiort i Glatved.
Vm: Hans Tygesen i Glatved, Mikkel Rasmussen i Glatved.

36. Side 89B. Niels Klausen Murmester i Aalsrode. 59 år. 27. August 1725.
E: Dorthe Sørensdatter i Aalsrode. Lv: Rasmus Marquarsen
B: Ole Nielsen i Aalsrode, 24 År, Søren Nielsen i Aalsrode, 19 år, Klaus Nielsen i Aalsrode, 12 år, Jens Nielsen i Aalsrode, 7 år, Else Marie Nielsdatter i Aalsrode, 17 år. Fm: Niels Jensen Skræder i Aalsrode, Hans Andersen Slot i Aalsrode.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Thomas Sørensen i Aalsrode.

37. Side 95. Peder Nielsen i Høberg. 52 år. 21. November 1728.
E: ??? Jensdatter i Høberg.
B: Niels Pedersen i Høberg, 17 år, Christen Pedersen i Høberg, 7 år, Lisbeth Pedersdatter i Høberg, 19 år, Mette Pedersdatter i Høberg, 12 år.
Kr: Niels Pedersen Bang i Grenå, Niels Nielsen Smed i Høberg, Søren Willumsen i Vejlby.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

38. Side 96B. Rasmus Nielsen i Østerballe. 23. September 1730.
E: Karen Pedersdatter i Østerballe.
B: Niels Rasmussen i Østerballe, Maren Rasmusdatter i Østerballe. Fm: Hans Andersen Slot i Aalsrode, Anders Nielsen i Aalsrode.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Madsen Munk i Østerballe.

39. Side 98. Rasmus Larsen Rossing i Østerballe. Omk. 60 år. 12. Februar 1733.
E: Maren Rasmusdatter Friis i Østerballe. Lv: Hans Rasmussen Friis i Albøge.
B: Rasmus Rasmussen Rossing i Østerballe, Lars Rasmussen Rossing i Østerballe, Maren Rasmusdatter i Østerballe, Kirsten Rasmusdatter i Østerballe. Lv: Rasmus Nielsen Rossing i Østerballe.
A: Niels Rasmussen Rossing i Østerballe, død, har været gift med Anne Jakobsdatter i Østerballe, har efterladt sig Rasmus Nielsen Rossing i Østerballe, Kirsten Nielsdatter Rossing i Trustrup, gift med Peder Andersen Niemand i Trustrup, Anne Nielsdatter Rossing i Østerballe. Rasmus Rasmussen Rossing i Glatved.
Kr: Jens Roed i Ebeltoft, Niels Pedersen Bang i Grenå, Søren Jensen i Østerballe, Ditlev Klausen i Hoed, Anders Andersen ved Lille Mølle, Rasmus Munk i Østerballe.
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

40. Side 103B. Søren Rasmussen i Aalsrode. 49 år. 10. September 1734.
E: Dorthe Mikkelsdatter i Aalsrode.
B: Mikkel Sørensen i Aalsrode, Maren Sørensdatter i Aalsrode, Anne Sørensdatter i Aalsrode, Mette Sørensdatter i Aalsrode, Karen Sørensdatter i Aalsrode.
Kr: Kristoffer Brok i Grenå, Jens Træskomand i Aalsrode, Jakob Rasmussen, Peder Konge i Aalsrode, Rasmus Albøge, Jørgen Bang i Grenå, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Isach Hansen i Ebeltoft, Kasper Jensen i Skovgaarde,
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Rasmus Andersen Blok i Aalsrode.

41. Side 105. Kirsten Poulsdatter i Aalsrode. 33 år. 3. Januar 1735.
E: Christen Rasmussen i Aalsrode.
B: Rasmus Christensen i Aalsrode, Poul Christensen i Aalsrode, Mads Christensen i Aalsrode.
Kr: Niels Pedersen Bang i Grenå,
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Rasmus Andersen Blok i Aalsrode.

42. Side 107B. Jakob Nielsen i Aalsrode. 60 år. 4. April 1736.
Lv: Anders Nielsen i Aalsrode.
Kr: Kristoffer Brok i Grenå, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode,
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Hans Andersen Slot i Aalsrode.

43. Side 109. Maren Jakobsdatter i Hoed. 28 år. 16. Juni 1736.
E: Rasmus Rasmussen Rossing i Hoed.
B: Anne Marie Rasmusdatter i Hoed. og endnu en unavngiven datter.
Kr: Christen Holm i Ebeltoft, Rasmus Sørensen Hiort i Balle Mølle, Søren Jensen i Østerballe, Rasmus Nielsen i Østerballe, Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Jørgen Bang i Grenå.
Vm: Joen Sørensen i Glatved, Jens Sørensen i Glatved.

44. Side 110B. Jørgen Olesen i Høberg. 45 år. 24. November 1736.
E: Anne Nielsdatter i Høberg. Lv: Niels Rasmussen i Høberg, enkens fader.
B: Ole Jørgensen i Høberg, Birgitte Jørgensdatter i Høberg, Bodil Jørgensdatter i Høberg. Fm: Peder Olesen i Høberg, Rasmus Jensen Ladekarl i Høberg.
Kr: Jens Jensen Ladekarl i Høberg, Peder Andersen i Høberg, Søren Larsen i Revn,
Vm: Søren Rasmussen Slot i Aalsrode, Anders Mikkelsen i Høberg.

45. Side 112. Karen Pedersdatter i Aalsrode. 59 år. 29. December 1738.
E: Jørgen Sørensen Skomager i Aalsrode.
B: Karen Jørgensdatter i Aalsrode, Anne Jørgensdatter i Aalsrode.
Vm: Peder Nielsen i Aalsrode, Rasmus Pedersen i Aalsrode.

46. Side 113B. Kirsten Andersdatter i Glatved. 80 år. 1. Februar 1740.
E: Lyderik Jensen i Glatved.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Rasmus Sørensen Molbo i Aalsrode.

47. Side 114. Jens Jespersen i Aalsrode. 39 år. 20. Juni 1740.
E: Karen Poulsdatter i Aalsrode. Lv: Hans Andersen Slot i Aalsrode.
B: Poul Jensen i Aalsrode, 5 år, Maren Jensdatter i Aalsrode, 3 år. Fm: Jakob Rasmussen i Østerballe, Anders Nielsen i Aalsrode.
Kr: Jakob Rusk i Østerballe, Søren Præst i Aalsrode,
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Rasmus Sørensen Molbo i Aalsrode.

48. Side 115B. Søren Willumsen i Vejlby. 8. August 1740.
Lv: Mads Sørensen Egelund i Vejlby.
Fm: Rasmus Willumsen Sallingbo i Vejlby, afdødes broder.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Peder Andersen i Høberg.

49. Side 116. Jørgen Pedersen Høyfeld i Glatved. 72 år. 28. November 1740.
Lv: Mikkel Rasmussen Friis i Glatved.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Peder Andersen i Høberg.

50. Side 116B. Niels Jensen i Aalsrode, forhenværende birkedommer. 52 år. 14. Juni 1741.
Lv: Christen Sørensen Slot i Aalsrode.
Vm: Lars Andersen i Aalsrode, Jakob Nielsen i Aalsrode.

51. Side 117. Bodil Joensdatter i Høberg. 48 år. 20. Juni 1741.
E: Jens Sørensen Tækker i Høberg.
B: Søren Jensen i Høberg, Niels Jensen i Høberg, 11 år, Anne Katrine Jensdatter i Høberg, 16 år, Maren Jensdatter i Høberg, 9 år. Fm: Jakob Jørgensen i Høberg.
Vm: Peder Andersen i Høberg, Rasmus Knudsen i Høberg.

52. Side 117B. Afkald efter Anders Mikkelsen i Høberg, 78 år, og hustru. 29. Januar 1742.
A: Mette Andersdatter i Høberg, gift med Jakob Jørgensen i Høberg.

53. Side 118. Mads Sørensen Egelund i Vejlby. 31. Januar 1742.
E: Anne Jensdatter i Vejlby. Lv: Rasmus Sørensen Hiort i Balle Mølle.
B: af et tidligere ægteskab: Søren Madsen, Anders Madsen i Vejlby, B: m. Enken: Jens Madsen.
Deb: Niels Bendiksen i Vejlby, Søren Smed i Vejlby, Peder Eriksen i Vejlby, Jens Bentsen i Tolstrup,
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

54. Side 120B. Niels Jensen i Vejlby. 3. Februar 1742.
Lv: Søren Hjulmand i Vejlby, enkens broder.
B: Jens Nielsen i Vejlby, 26 år, Rasmus Nielsen i Vejlby, 13 år, Dorthe Nielsdatter i Vejlby, 22 år, Bodil Nielsdatter i Vejlby, 21 år. Fm: Hans Christensen Farver i Vejlby.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Peder Andersen i Høberg.

55. Side 122. Hans Andersen Slot i Aalsrode. Omk. 60 år. 8. Februar 1742.
E: Karen Rasmusdatter i Aalsrode. Anders Nielsen i Aalsrode.
B: Anders Hansen i Aalsrode, 26 år, Poul Hansen i Aalsrode, 20 år, Bodil Hansdatter i Aalsrode, 28 år, Maren Hansdatter i Aalsrode, 18 år. Fm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode.
Vm: Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Peder Sørensen Præst i Aalsrode.

56. Side 124B. Anne Nielsdatter i Aalsrode. 73 år. 23. Marts 1742.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Jakob Nielsen Skoleholder i Aalsrode.

57. Side 124B. Hans Mortensen Smed i Aalsrode. 51 år. 14. Maj 1742.
E: Anne Jensdatter i Aalsrode. Lv: Jens Nielsen i Lyngby, enkens halvbroder.
B: Jens Hansen Smed i Aalsrode, 26 år, Morten Hansen i Aalsrode, Niels Hansen i Aalsrode, Søren Hansen i Aalsrode, Peder Hansen i Aalsrode.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

58. Side 125B. Afkald efter Rasmus Andersen Blok i Aalsrode, 85 år, og Maren Christensdatter Knuds i Aalsrode, 65 år. 20. Maj 1742
A: Christen Rasmussen Blok i Aalsrode. Mette Rasmusdatter Blok, Kirsten Rasmusdatter Blok.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

59. Side 125B. Mikkel Hansen i Høberg. Omk 45 år. 4. Juni 1742.
E: Anne Christensdatter i Høberg. Lv: Hans Christian Christensen Bødker i Høberg, enkens broder.
A. Søren Sørensen Kudsk i Tirstrup, Peder Nielsen i Aalsrode
Kr: Christen Pedersen i Høberg, afdødes stedsøn.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

60. Side 127B. Maren Andersdatter i Aalsrode. 20. Juli 1742.
E: Anders Nielsen i Aalsrode.
B: Niels Andersen i Aalsrode, 25 år, Anders Andersen i Aalsrode, 18 år, Søren Andersen i Aalsrode, 5 år.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

61. Side 129. Niels Broge i Høberg. 41 år. 7. August 1742.
E: Maren Sørensdatter i Høberg. Lv: Søren Iversen i Aalsrode, enkens fader.
Fm: Peder Sørensen i Aalsrode, enkens broder.
Kr: Jens Høy i Grenå, Rasmus Juul i Grenå, Jens Kræmer ved Katholm, Hans Jørgensen i Høberg, Christen Jakobsen Hjulmand i Aalsrode, Christen Sørensen Iversen i Høberg, enkens broder, Peder Rasmussen Hiort i Aalsrode.
Enkens nye ægtemand og fæster af gården: Jens Rasmussen Skaaning i Aalsrode.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Peder Andersen i Høberg.

62. Side 130. Niels Jensen Skræder i Aalsrode. 77 år. 30. Maj 1743.
E: Anne Sørensdatter i Aalsrode. Lv: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, enkens broder.
B: Søren Nielsen i Aalsrode, 18 år, Peder Nielsen i Aalsrode, 7 år, Maren Nielsdatter i Aalsrode, 16 år, Anne Nielsdatter i Aalsrode, 11 år. Fm: Jens Christensen i Aalsrode.
Kr: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Peder Pedersen Skaaning i Aalsrode, Søren Terkildsen, Niels Jørgensen i Høberg.
Vm: Søren Præst i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

63. Side 132. Thomas Rasmussen Hiort i Glatved. 35 år. 7. Juli 1744.
E: Anne Rasmusdatter i Aalsrode. Lv: Christen Andersen i Hoed.
A: Rasmus Pedersen Hiort i Glatved, afdødes fader.
Tilstede: Peder Rasmussen Hiort i Aalsrode.
Kr: Niels Rasmussen i Aalsrode, Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved, Henrik Snedker, Niels Rasmussen Hiort i Hoed.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

64. Side 133. Ellen Sørensdatter Smed på Katholm. 11. Maj 1744.
E: Søren Hansen Hiort på Katholm, gartner.
B: Marianne Sørensdatter Hiort på Katholm, 6½ år, Dorthe Marie Sørensdatter Hiort på Katholm, 5 år, Susanne Sørensdatter Hiort på Katholm, 3½ år. Fm: Peder Sørensen Smed i Høberg, afdødes broder.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

65. Side 134B. Kirsten Rasmusdatter i Aalsrode. 13. Maj 1745.
E: Hans Rasmussen i Aalsrode.
B: Kirsten Hansdatter i Aalsrode, 13 år, Rasmus Hansen i Aalsrode, 11 år, Niels Hansen i Aalsrode, 2½ år. Fm: Søren Rasmussen Bast i Aalsrode, afdødes broder.
Kr: Lars Rugaard i Grenå, Rasmus Juul i Grenå, Niels Lang i Fuglsang,
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

66. Side 136B. Mette Sørensdatter Præst i Aalsrode. 23. Juni 1745.
E: Søren Nielsen i Aalsrode.
B: Niels Sørensen i Aalsrode, 12 år, Søren Sørensen i Aalsrode, 10 år, Rasmus Sørensen i Aalsrode, 8 år, Hans Sørensen i Aalsrode, 2 år. Fm: Peder Sørensen Præst i Aalsrode, afdødes broder.
Kr: Jens Blok i Aalsrode, Mads Andersen Ladefoged på Katholm, Kristoffer Brok i Grenå.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Jens Hansen Smed i Aalsrode.

67. Side 137B. Niels Joensen i Vejlby. 2. April 1745.
E: Bodil Jensdatter i Vejlby.
B: Anne Nielsdatter i Hyllested, gift med korporal Rasmus Andersen i Hyllested, Maren Nielsdatter i Vejlby, gift med Erik Rasmussen Skaaning i Vejlby, Karen Nielsdatter i Lille Mølle, 24 år, Joen Nielsen i Vejlby, 22 år.
Vm: Hans Christensen Farver i Vejlby, Jens Nielsen i Vejlby.

68. Side 138. Jørgen Sørensen Skomager i Aalsrode. 72 år. 21. December 1745.
E: Bodil Johansdatter i Aalsrode. Lv: Jens Bach i Aalsrode.
B med afdøde Karen Pedersdatter i Aalsrode: Karen Jørgensdatter i Aalsrode, 29 år, Anne Jørgensdatter i Aalsrode, 22 år. Fm: Søren Rasmussen Bast i Aalsrode.
Kr: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Christen Rasmussen Blok i Aalsrode, Niels Christensen Smed i Aalsrode,
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

69. Side 139. Rasmus Sørensen Molbo i Aalsrode. 76 år. 7. Marts 1746.
E: Kirsten Sørensdatter i Aalsrode. Lv. Peder Rasmussen Hiort i Aalsrode.
B: Christen Rasmussen Molbo i Aalsrode, 38 år, Anne Sofie Rasmusdatter i Aalsrode, 36 år, gift med Søren Rasmussen Bast i Aalsrode, Sofie Rasmusdatter i Aalsrode, 23 år. Kirsten Rasmusdatter i Aalsrode, 21 år.
Kr: Rasmus Juul i Grenå, Kristoffer Brok i Grenå, Christen Larsen.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

70. Side 140B. Afkald efter Karen Pedersdatter Brang i Høberg. 31. Juli 1747
E: Niels Jakobsen Ostenborg i Høberg.
B: Mette Nielsdatter, 28 år, Marie Nielsdatter, 26 år, Jakob Nielsen Muurmand, Anne Nielsdatter, 38 år, gift med Rasmus Nielsen Sodier, Katrine Nielsdatter, 36 år, gift med Rasmus Nielsen.
Vm: (Dannemænd): Jakob Jørgensen i Høberg, Peder Andersen i Høberg.

71. Side 141. Ditlev Klausen i Hoed. 80 år. 4. September 1747.
E: Birgitte Andersdatter i Hoed. Lv: Rasmus Nielsen i Aalsø, enkens broder.
A: Dorte Andreasdatter, afdødes søster, Anne Dreyersdatter, afdødes søster, Anders Poulsen Bager på Høghholm, afdødes halvbrodersøn,
Tilstede: Eggert Tryde fra Høghholm, Jens Rasmussen i Hoed, Klaus Andersen.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Peder Andersen Munk i Østerballe.

72. Side 149. Nille Marie Tygesdatter i Aalsrode. 38 år. 10 Maj 1747.
E: Lars Andersen i Aalsrode.
Niels Nielsen Brandt i Aalsø, Sognedegn, Anders Jensen i Vejlby, Sognedegn, Thomas Thygesen i Aalsrode.

73. Side 150. Peder Pedersen i Tolstrup. 1747.
E: Anne Rasmusdatter i Tolstrup. Lv: Rasmus Sørensen Hougaard/Broge i Tolstrup.
B: Rasmus Pedersen i Tolstrup, 4½ år, Anne Marie Pedersdatter i Tolstrup 2 ¼ år. Fm: Peder Jørgensen i Tolstrup.
Kr: Rasmus Juul i Grenå, Lars Rasmussen i Tolstrup, Søren Brøger i Søby.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Peder Andersen i Høberg.

74. Side 152B. Niels Christensen i Østerballe. 30 år. 18. Februar 1748.
E: Maren Jakobsdatter i Østerballe. Lv: Niels Jakobsen i Aalsrode.
A: Mikkel Christensen Snedker i Allelev, Niels Snedker i Allelev, Rasmus Rasmussen Snedker i Albøge, Jens Christensen Rossing i Glatved, Bodil Christensdatter i Søby, gift med Jørgen Hommo i Søby, Anne Christensdatter i Østerballe, gift med Rasmus Nielsen i Østerballe,
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

75. Side 154. Niels Ibsen Blok i Høberg og Maren Andersdatter i Høberg. 23. September 1748.
Boende hos Jens Rasmussen Skaaning i Høberg.
A: Søren Ibsen Blok i Høberg, Kirsten Ibsdatter i Høberg, Anne Andersdatter i Aalsø,
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Peder Andersen i Høberg.

76. Side 156B. Maren Nielsdatter i Vejlby. 27. Februar 1749.
E: Erik Rasmussen Skaaning i Vejlby.
B: Rasmus Eriksen i Vejlby, 7 år, Kirsten Eriksdatter i Vejlby, 3 år. Fm: Jens Nielsen i Vejlby.
Vm: Peder Andersen i Høberg, Hans Christensen Farver i Vejlby.

77. Side 158B. Niels Christensen i Aalsrode. 57 år. 5. Februar 1749.
E: Anne Christensdatter i Aalsrode. Lv: Jens Christensen i Aalsrode.
B: Anne Nielsdatter i Aalsrode. Fm: Peder Frandsen i Aalsrode.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

78. Side 160. Niels Nielsen Smed i Høberg. 54 år. 25 April 1749.
E: Maren Jensdatter i Høberg. Lv: Peder Jensen i Høberg.
B: Kirsten Nielsdatter i Høberg, 7 år. Fm: Jakob Jørgensen i Høberg.
Vm: Peder Andersen i Høberg, Jakob Jørgensen i Høberg.

79. Side 161B. Kirsten Pedersdatter i Aalsrode. 31. Maj 1749.
B: Peder Pedersen Skaaning i Aalsrode, Erik Rasmussen Skaaning i Vejlby, Jens Rasmussen Skaaning i Høberg, Anne Rasmusdatter i Fuglsang, gift med Søren Pedersen i Fuglsang, Karen Rasmusdatter i Balle, gift med Jens Sørensen i Balle.
Købere ved auktionen: Christen Rasmussen Blok i Aalsrode, Jakob Wadsteen på Katholm, Joen Bisp i Strandhuset, Søren Jensen i Østerballe, Christen Hansen Bødker i Høberg, Jens Sørensen Broge i Balle, Peder Rasmussen Hiort i Aalsrode, Peder Konge i Aalsrode, Lars Andersen i Aalsrode, Søren Nielsen Skræder i Aalsrode, Hans Jørgensen i Høberg, Jens Pedersen i Homå, Rasmus Mikkelsen Friis i Hoed, Lars Smed i Aalsrode, Jens Nielsen Væver i Aalsrode, Christen Poulsen i Aalsrode, Søren Tambur i Fuglsang, Niels Jakobsen i Aalsrode, Christen Hansen Bødker i Høberg, Rasmus Mogensen i Aalsø, Jakob Møller i Aalsrode,
Kr: Rasmus Nielsen i Aalsø, Peder Iversen i Aalsrode.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

80. Side 164B. Anne Jensdatter i Vejlby. 9. April 1749.
E: Anders Madsen i Vejlby.
A: Birgitte Sørensdatter i Revn, gift med Niels Christensen Kong i Revn, Anne Sørensdatter i Hammelev, Else Rasmusdatter i Høberg, gift med Jens Skriver i Høberg, Jørgen Skriver i Hedegaard, Niels Skriver ved Kannike Mølle på Mols, Karen Rasmusdatter i Homå, Kirsten Rasmusdatter i Saldrup, Rasmus Vester i Søby, Anne Christensdatter i Aalsrode, gift med Christen Poulsen i Aalsrode, Maren Nielsdatter i Allelev, gift med Jens Bonde i Allelev, Karen Nielsdatter i Homå, Christen Christensen Smed i Hammelev,
Kr: Jens Madsen i Lille Mølle, hans fader: Mads Egelund i Vejlby, Kristoffer Brok i Grenå,
Vm: Hans Christensen Farver i Vejlby, Peder Andersen i Høberg.

81. Side 168B. Inger Andersdatter i Østerballe. 31 år. 21. April 1749.
E: Lars Rasmussen Rossing i Østerballe.
B: Dorthe Marie Larsdatter i Østerballe, 5½ år, Rasmus Larsen Rossing i Østerballe, 4 år.
Tilstede Christen Andersen i Hoed, afdødes broder. Maren Rasmusdatter Friis i Østerballe, enkemandens moder, og hendes lavværge, hendes broder, Rasmus Rasmussen Friis i Lyngby.
Dokument fra Rasmus Rasmussen Rossing i Glatved fra 1733, afkald efter broderen Rasmus Larsen Rossing i Østerballe. Dokument fra 1749 nævner desuden: Niels Rasmussen Rossing i Østerballe, død, Rasmus Nielsen Rossing i Østerballe, Peder Andersen Niemand i Trustrup, Frederik Sørensen i Lund. Maren Rasmusdatter Rossing ved Vosnæsgaard, enkemandens søster, Kirsten Rasmusdatter Rossing i Ebeltoft, enkemandens søster. Jakob Pedersen i Østerballe. Karen Rasmusdatter Rossing i Østerballe.
Kr: Jens Høy i Grenå, Jens Enslev i Grenå, Christen Holm i Ebeltoft,
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

82. Side 177. Anne Andersdatter i Aalsrode. 61 år. 16. November 1749.
E: Christen Sørensen Slot i Aalsrode.
Afkald fra arvingerne: Kirsten Andersdatter i Horstved, afdødes søster, gift med Jens Mikkelsen i Horstved, afdødes broderbørn: Anders Hansen Slot i Aalsrode, Poul Hansen i Aalsrode, Bodil Hansdatter i Aalsrode, Maren Hansdatter i Aalsrode, gift med Niels Jakobsen i Aalsrode, Anders Andersen i Aalsrode, afdødes broder, Søren Andersen i Aalsrode, afdødes broder.
Vm: Lars Andersen i Aalsrode, birkedommer, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

83. Side 178. Søren Ibsen Blok i Høberg. 69 år. 29. November 1749.
E: Kirsten Andersdatter i Høberg. Lv: Jakob Pedersen i Høberg.
A: Afdødes broderbørn: Terkild Jørgensen i Grenå, Peder Jørgensen i Grenå, Birgitte Jørgensdatter i Grenå, gift med Mads Glarmester i Grenå, Rasmus Jørgensen i Hammelev, og afdødes søster Kirsten Ibsdatter i Høberg,
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

84. Side 179B. Rasmus Pedersen Hiort i Glatved. 76 år.13. Maj 1750.
E: Maren Sørensdatter i Glatved. Lv: Jakob Nielsen i Glatved, skoleholder.
B: Rasmus Rasmussen Hiort i Glatved, 8 år, Thomas Rasmussen Hiort i Glatved, 3½ år, Anne Marie Rasmusdatter Hiort i Glatved, 19 år, Maren Rasmusdatter Hiort i Glatved, 17 år, Anne Rasmusdatter Hiort i Glatved, 14 år.
Børn af 2 tidligere ægteskaber: Peder Rasmussen Hiort i Aalsrode, Niels Rasmussen Hiort i Homå, Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved, Jakob Rasmussen Hiort i Vejlby, Søren Rasmussen Hiort i Glatved,
Kr: Kristoffer Brok i Grenå, Niels Pedersens Enke i Grenå, Christen Holm i Ebeltoft,
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

85. Side 182B. Karen Rasmusdatter i Høberg. 48 år. 23 Marts 1752.
E: Peder Jensen i Høberg.
B: Rasmus Pedersen i Høberg, 20 år, Maren Pedersdatter i Balle, 26 år, gift med Peder Nielsen i Balle, Anne Pedersdatter i Høberg, 22 år, Kirsten Pedersdatter i Høberg, 14 år, Karen Pedersdatter i Høberg, 10 år.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Peder Andersen i Høberg.

86. Side 183B. Søren Terkildsen i Glatved. 15. Juni 1752.
E: Maren Jørgensdatter i Glatved. Lv: Søren Jørgensen i Glatved.
B: Anne Sørensdatter i Glatved, 4½ år, Jørgen Sørensen i Glatved, 1 år. Fm: Jens Christensen Rossing i Glatved.
Vm: Jakob Nielsen Skoleholder i Glatved, Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved.

87. Side 184. Anders Madsen i Vejlby. 21. Maj 1753.
E: Johanne Larsdatter i Vejlby. Lv: Christen Skipper i Revn
B: Mads Andersen i Vejlby, 3 år, Lars Andersen i Vejlby, 1 år. Fm: Peder Andersen i Høberg. Søren Sørensen Kejser i Revn.
Vm: Jens Nielsen i Vejlby, Hans Christensen Farver i Vejlby.

88. Side 186. Anne Rasmusdatter i Tolstrup. 25. September 1753.
E: Lars Rasmussen i Tolstrup.
B: Karen Larsdatter i Tolstrup, 4½ år. B af tidligere ægteskab med Peder Pedersen i Tolstrup: Rasmus Pedersen i Tolstrup, 8½ år, Anne Marie Pedersdatter i Tolstrup, 7 år. Fm: Hans Christensen Farver i Vejlby, Jens Nielsen i Vejlby. Rasmus Sørensen Hougaard/Broge i Tolstrup.
Kr: Rasmus Wad i Grenå, Peder Skræder i Trustrup,
Vm: Peder Andersen i Høberg, Jakob Jørgensen i Høberg.

89. Side 188. Bodil Jensdatter i Vejlby. 6. Juli 1754.
E: Rasmus Willumsen Sallingbo i Vejlby.
B: Niels Rasmussen i Vejlby, 27 år, Rasmus Rasmussen i Vejlby, 17år. B: af tidligere ægteskab: Lars Larsen i Aalsrode.
Vm: Hans Christensen Farver i Vejlby, Jens Nielsen i Vejlby.

90. Side 189. Bodil Pedersdatter i Aalsrode. 41 år. 8. April 1754.
E: Poul Hansen i Aalsrode.
B: Karen Poulsdatter i Aalsrode, 3 år, Peder Poulsen i Aalsrode, 1 år.
Tilstede: afdødes 2 brødre: Anders Pedersen i Koed, Rasmus Pedersen i Allelev, afdødes moder: Mette Nielsdatter i Allelev.
Vm: Christen Sørensen Slot i Aalsrode, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

91. Side 190B. Anne Hansdatter i Høberg. 47 år. 23. December 1754.
E: Jens Nielsen Murmand i Høberg.
B: Niels Jensen i Høberg, 10 år.
Tilstede: Klaus Nielsen i Høberg.
Kr: Jens Høy i Grenå.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Peder Andersen i Høberg.

92. Side 191B. Anne Madsdatter i Høberg. 33 år. 18. Juni 1754.
E: Peder Andersen i Høberg.
B: Mads Pedersen i Høberg, 10 år, Anne Pedersdatter i Høberg, 7 år, Anders Pedersen i Høberg, 3 år, Kirsten Pedersdatter i Høberg, 3 måneder.
Tilstede: Jens Madsen i Lille Mølle, afdødes broder, Søren Sørensen Kejser i Revn, gift med afdødes moder.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.
Fortsættes side 207B.

93. Side 194. Jens Nielsen i Vejlby. 16. Juli 1755.
E: Kirsten Pedersdatter i Vejlby. Lv: Hans Pedersen i Vejlby, enkens broder.
B: Niels Jensen i Vejlby, 12 år, Jens Jensen i Vejlby, 9 år, Peder Jensen i Vejlby, 3 år, Anders Jensen i Vejlby, 9 uger. Fm: Rasmus Nielsen i Vejlby, afdødes broder.
Kr: Hans Hansen i Pederstrup,
Vm: Hans Christensen Farver i Vejlby, Jakob Jørgensen i Høberg.
Fortsættes side 197B.

94. Side 196. Peder Andersen i Høberg. 64 år. 12. November 1755.
E: Anne Marie Rasmusdatter Hiort i Høberg. Lv: Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved.
B: af forrige ægteskab: Mads Pedersen i Høberg, 11½ år, Anders Pedersen i Høberg, 4½ år, Anne Pedersdatter i Høberg, 8½ år. Fm: Jens Madsen i Lille Mølle.
Tilstede Søren Sørensen Kejser i Revn, Klaus Nielsen i Høberg, Anders Andersen i Høberg.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.
Fortsættes side 207B.

95. Side 199B. Anne Kirstine Jensdatter i Høberg. 6. Juli 1756.
E: Peder Jensen i Høberg.
B: Johanne Pedersdatter i Høberg.
Tilstede Marlene Jensdatter, afdødes søster, Søren Jensen Tækker i Høberg, Søren Rasmussen Bødker i Høberg, gift med enekmandens datter Kirsten Pedersdatter i Høberg.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

96. Side 201. Peder Pedersen Skaaning i Aalsrode. 52 år. 8. December 1756.
E: Ellen Nielsdatter i Aalsrode. Lv: Søren Nielsen Skræder i Aalsrode.
B: Kirsten Pedersdatter i Aalsrode, 13 år, Niels Pedersen i Aalsrode, 7 år, Maren Pedersdatter i Aalsrode, 2½ år. Fm: Jens Rasmussen Skaaning i Høberg.
Vm: Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

97. Side 201B. Mette Pedersdatter i Høberg. 28. Januar 1757.
E: Hans Jørgensen i Høberg.
B: Mikkel Hansen i Høberg, 12 år, Niels Hansen i Høberg, ½ år, Anne Hansdatter i Høberg, 13 år, Mette Hansdatter i Høberg, 5½ år, Maren Hansdatter i Høberg, 3 år.
Tilstede Jakob Nielsen Skoleholder i Glatved.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

98. Side 203. Kirsten Pedersdatter i Vejlby. 22. Februar 1757.
E: Jakob Rasmussen Hiort i Vejlby.
B: af tidligere ægteskab: Niels Jensen i Vejlby, 13 år, Jens Jensen i Vejlby, 11 år, Peder Jensen i Vejlby, 5 år. Fm: Hans Christensen Farver i Vejlby, Hans Pedersen i Vejlby.
Tilstede Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode.

99. Side 204B. Afkald efter Anne Marie Rasmusdatter Hiort i Høberg. 27 år.14. Marts 1757.
E: Anders Andersen i Høberg.
A: Maren Sørensdatter i Glatved, afdødes moder. Lv: Jakob Rasmussen Hiort i Vejlby.
Vm: Klaus Nielsen i Høberg, Christen Hansen Bødker i Høberg.

100. Side 204B. Anne Jensdatter i Aalsrode. 34 år. 24. Februar 1757.
E: Anders Sørensen Iversen i Aalsrode.
B: Søren Andersen i Aalsrode, 5½ år, Maren Andersdatter i Aalsrode, 2 år, Dorthe Andersdatter i Aalsrode, 1 år. Fm: Søren Jensen i Aalsrode, afdødes broder, Søren Nielsen Skræder i Aalsrode.
Vm: Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

101. Side 206. Søren Jensen i Aalsrode. 44 år. 2. August 1757.
E: Birgitte Nielsdatter i Aalsrode. Lv: Jens Nielsen i Aalsrode
B: Kirsten Sørensdatter i Aalsrode, 11 år, Niels Sørensen i Aalsrode, 9 år, Jens Sørensen i Aalsrode, 7 år, Karen Sørensdatter i Aalsrode, 4 år. Fm: Niels Jensen i Aalsrode.
Kr: Anders Jensen i Aalsrode, Søren Nielsen Skræder i Aalsrode, Rasmus Juul i Grenå, Peder Skriver i Fladstrup,
Vm: Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

102. Side 207B. Peder Andersen i Høberg og Anne Madsdatter i Høberg.10. Februar 1757. Fortsættelse. Se nr. 92 og 94.
B: Mads Pedersen i Høberg. Fm: Jens Madsen i Lille Mølle, Annes broder, Søren Sørensen Kejser i Revn, Klaus Nielsen i Høberg.
Købere ved auktionen: Peder Christensen Smed i Aalsrode, Brandt i Aalsø, Christen Jensen Slot i Aalsrode, Anders Andersen i Høberg, Peder Jensen i Høberg, Jens Pedersen Lund i Aalsrode, Jakob Jørgensen i Høberg, Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved, Niels Pedersen Lund i Aalsrode, Rasmus Mikkelsen Friis i Hoed, Søren Nielsen Skræder i Aalsrode, Jens Madsen i Lille Mølle, Christen Bødker i Glatved, Søren Rasmussen Bødker i Høberg, Bodil Bruns, Christen Hansen Bødker i Høberg, Peder Rasmussen Hiort i Aalsrode, Anne Hiortes i Høberg, Jens Jensen Ladekarl i Høberg, Jens Joensen i Vejlby, Niels Jakobsen Murmester i Høberg,
Vm: Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Jakob Jørgensen i Høberg.

103. Side 210B. Jakob Andersen Rytter i Aalsrode. 13. Marts 1758.
E: Karen Mikkelsdatter i Aalsrode. Lv: Christen Rasmussen Molbo i Aalsrode.
B: Anders Jakobsen i Aalsrode, 9½ år. Fm: Anders Andersen i Albøge, afdødes broder.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

104. Side 211B. Kirsten Christensdatter i Aalsrode. 14. Maj 1759.
E: Anders Sørensen Iversen i Aalsrode. Se også nr. 100..
B: Anne Andersdatter i Aalsrode, 1 år. Fm: Christen Poulsen i Aalsrode.
Vm: Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

105. Side 212. Maren Andersdatter i Høberg. 28. Juni 1759.
E: Hans Christian Christensen Bødker i Høberg.
B: Christen Hansen Bødker i Høberg, Anders Hansen i Høberg, Ole Hansen i Høberg, Peder Hansen i Høberg, Mette Hansdatter i Høberg, gift med Jakob Pedersen i Høberg.
Kr: Jens Høy i Grenå, Jens Enslev i Grenå, Rasmus Juul i Grenå.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

106. Side 213. Karen Christensdatter i Hoed. 12. Maj 1760.
E: Jens Kiær i Hoed.
B: i tidligere ægteskab med Peder Pedersen Kiær i Grenå: Christen Pedersen Kiær i Grenå, Peder Pedersen Kiær i Glatved, død men har efterladt sig 4 piger: Anne Pedersdatter i Glatved, Karen Pedersdatter i Glatved, Dorthe Pedersdatter i Glatved, Mette Pedersdatter i Glatved, Rasmus Smed,
Kr: Rasmus Juul i Grenå.
Vm: Peder Andersen Munk i Østerballe, Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved.

107. Side 214. Søren Nielsen Skræder i Aalsrode. 19. Juni 1760.
E: Inger Jørgensdatter i Aalsrode. Lv: Jørgen Jensen Smed i Glatved, enkens fader.
B: Niels Sørensen i Aalsrode, 8 år, Jørgen Sørensen i Aalsrode, 7 år, Rasmus Sørensen i Aalsrode, 3 år, Margrethe Sørensdatter i Aalsrode, 4 år, Anne Sørensdatter i Aalsrode, 3 år. Fm: Jens Pedersen i Homå. Tilstede: Jens Jørgensen Smed i Aalsrode.
Kr: Peder Nielsen Skræder i Aalsrode, Søren Præst i Aalsrode, Peder Sørensen Præst i Aalsrode.
Vm: Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

108. Side 216B. Else Marie Nielsdatter i Aalsrode. 19. Juni 1760.
E: Christen Rasmussen Molbo i Aalsrode.
B: Niels Christensen i Aalsrode, 25 år, Rasmus Christensen i Aalsrode, 23 år, Søren Christensen i Aalsrode, 19 år, Jens Christensen i Aalsrode, 13 år, Karen Christensdatter i Aalsrode, 17 år. Fm: Klaus Nielsen i Aalsrode.
Kr: Christen Jakobsen Hjulmand i Aalsrode, Rasmus Juul i Grenå.
Vm: Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

109. Side 218B. Anne Rasmusdatter i Høberg. 7. Juli 1760.
E: Jens Rasmussen Ladekarl i Høberg.
B: Rasmus Jensen Ladekarl i Høberg, 5 år, Peder Jensen Ladekarl i Høberg, 1 år, Anne Jensdatter i Høberg, 10 år, Birgitte Marie Jensdatter i Høberg, 7 år. Fm: Klaus Nielsen i Høberg.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Jakob Pedersen i Høberg.

110. Side 220B. Anne Pedersdatter i Aalsrode. 22. September 1760.
E: Mikkel Sørensen i Aalsrode.
B: Kirsten Mikkelsdatter i Aalsrode, 2 år.
Kr: Niels Jensen Skræder i Aalsrode.
Vm: Niels Christensen Hjulmand i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

111. Side 222B. Rasmus Jensen Skriver i Høberg. 17. November 1760.
E: Sofie Rasmusdatter i Høberg. Lv: Anders Sørensen.
B: Jens Rasmussen i Høberg, 7 år, Rasmus Rasmussen i Høberg, 4 år, Søren Rasmussen i Høberg, 1½ år. Fm: Peder Jensen Skriver.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

112. Side 224B. Hans Jørgensen i Høberg. 11. Juni 1761.
E: Maren Jørgensdatter i Høberg. Fm: Rasmus Jørgensen i Østerballe.
B: Mette Marie Hansdatter i Høberg, 2½ år, Inger Hansdatter i Høberg, 1½ år. B. i forrige ægteskab med Mette Pedersdatter i Høberg: Mikkel Hansen i Høberg, 16 år, Niels Hansen i Høberg, 5 år, Anne Hansdatter i Høberg, 18 år, Mette Hansdatter i Høberg, 11 år, Maren Hansdatter i Høberg, 7 år. Fm: Niels Jørgensen i Høberg.
Kr: Jens Ingvarsen i Aalsrode, afdødes søstersøn. Søren Hansen Hiort på Katholm, podemester, Kristoffer Brok i Grenå, Jakob Jørgensen i Høberg, Jørgen Ingvorsen i Høberg,
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

113. Side 228B. Lyderik Jensen i Glatved. 30. Juli 1761.
E: Anne Joensdatter i Glatved. Lv: Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved.
B: Jens Lyderiksen i Glatved, 21 år, Kirsten Lyderiksen i Glatved, 17 år, Bodil Lyderiksdatter i Glatved, 15 år. Fm: Søren Joensen i Aalsrode.
Vm: Peder Andersen Munk i Østerballe, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

114. Side 230. Hans Jensen i Høberg. 2. Januar 1762.
E: Dorthe Sørensdatter i Høberg. Lv: Peder Frandsen i Aalsrode.
B: Kirsten Hansdatter i Høberg, 8 år. Fm: Peder Christensen Smed i Aalsrode.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

115. Side 231B. Peder Sørensen Smed i Høberg. 5. Marts 1762.
E: Karen Rasmusdatter i Høberg. Lv: Niels Friis fra Egøe.
B: Søren Pedersen i Høberg, 36 år, Rasmus Pedersen i Høberg, 33 år, Christen Pedersen Smed i Høberg, 22 år, Jakob Pedersen i Høberg, 19 år, Hans Pedersen Væver i Høberg, 17 år, Anne Pedersdatter i Høberg, 35 år, Ingeborg Pedersdatter i Høberg, 31 år, Bodil Pedersdatter i Høberg, 27 år. Fm: Jens Nielsen Murmand i Høberg. Tilstede: Christen Rasmussen Molbo i Aalsrode.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Jens Jørgensen Smed i Aalsrode.

116. Side 233B. Rasmus Rasmussen i Vejlby. 1. Maj 1762.
E: Bodil Jensdatter i Vejlby. Lv: Jens Jensen i Vejlby.
B: Karen Rasmusdatter i Vejlby, 1½ år. Fm: Niels Madsen i Vejlby.
Aftægtsmand: Rasmus Willumsen Sallingbo i Vejlby.
Vm: Hans Christensen Farver i Vejlby, Jakob Rasmussen Hiort i Vejlby.

117. Side 235. Jakob Pedersen i Glatved. 10. Maj 1762.
E: Karen Rasmusdatter i Glatved. Lv: Lars Rasmussen Rossing i Østerballe.
B: Peder Jakobsen i Glatved, 23 år, Anne Kirstine Jakobsdatter i Glatved, 26 år, gift med Peder Christensen i Glatved. Fm: Anders Andersen i Høberg.
Vm: Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

118. Side 236B. Erik Skaaning i Høberg. 25. Novemder 1762.
E: Johanne Pedersdatter i Høberg. Lv: Niels Eriksen.
B: Anne Marie Eriksdatter i Høberg, 5 år. B. i tidligere ægteskab: Rasmus Eriksen i Høberg, 19 år. Fm: Niels Jakobsen i Høberg.
Kr: Jakob Jørgensen i Høberg, Jens Nielsen Murmand i Høberg, Jørgen Jørgensen, Jørgen Ladefoged ved Katholm.

119. Side 237. Jens Blok i Aalsrode. 24. Februar 1763.
E: Maren Sørensdatter i Aalsrode. Lv: Mikkel Sørensen i Aalsrode.
B: Maren Jensdatter i Aalsrode, 5 år, Søren Jensen i Aalsrode, 3 år, Dorthe Jensdatter i Aalsrode, 2 år. Fm: Christen Jensen Slot i Aalsrode.
Kr: Jens Hansen Smed i Aalsrode, Jens Jørgensen Smed i Aalsrode,
Vm: Anders Hansen i Aalsrode, Niels Pedersen Konge i Aalsrode.

120. Side 238. Bodil Pedersdatter i Aalsrode. 24. April 1763.
E: Christen Rasmussen Molbo i Aalsrode.
B: Else Marie Christensdatter i Aalsrode, 1½ år. Fm: Rasmus Pedersen Smed i Høberg, afdødes broder.
Vm: Christen Jensen Slot i Aalsrode, Mikkel Sørensen i Aalsrode.

121. Side 238B. Søren Joensen i Aalsrode. 22. December 1763.
E: Anne Jørgensdatter i Aalsrode. Lv: Peder Nielsen i Aalsrode.
B: Peder Sørensen i Aalsrode, 22 år, Jørgen Sørensen i Aalsrode, 8 år, John Sørensen i Aalsrode, 4 år, Bodil Sørensdatter i Aalsrode, 12 år, Anne Sørensdatter i Aalsrode, 11 år, Inger Sørensdatter i Aalsrode, 6 år. Fm: Niels Christensen i Aalsrode.
Kr: Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved, Hans Broch i Grenå,
Vm: Christen Jensen Slot i Aalsrode, Mikkel Sørensen i Aalsrode.

122. Side 239B. Maren Sørensdatter i Aalsrode. 44 år. 21. November 1764.
E: Niels Thomsen i Aalsrode.
B i et tidligere ægteskab: Maren Jensdatter i Aalsrode, 6 år, Søren Jensen i Aalsrode, 4½ år, Dorthe Jensdatter i Aalsrode, 3 år. B i dette ægteskab: Jens Nielsen i Aalsrode, nyfødt. Fm: Mikkel Sørensen i Aalsrode.
Kr: Peder Konge i Aalsrode, Niels Pedersen Konge i Aalsrode, Niels Molbo.
De ældste børn fordeles således: Søren kommer til Mikkel Sørensen i Aalsrode, afdødes broder, Maren kommer til Søren Thomsen i Aalsrode.
Vm: Christen Jensen Slot i Aalsrode, Mikkel Sørensen i Aalsrode.

123. Side 240B. Niels Jensen Slot i Høberg. 12. Marts 1765.
E: Anne Rasmusdatter i Høberg. Lv: Jakob Jørgensen i Høberg.
B: Jens Nielsen i Høberg, 26 år, Søren Nielsen i Høberg, 18 år.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Jakob Pedersen i Høberg.

124. Side 241B. Karen Jakobsdatter Adler i Katholm Mølle. 4. Maj 1765.
E: Søren Hansen Hiort på Katholm Mølle, Gartner.
B: Ellen Christence Sørensdatter Hiort i Katholm Mølle. Fm: Behr i Grenå, Byfoged.
Enkemandens børn af tidligere ægteskab (se nr. 64): Marianne Sørensdatter Hiort på Katholm, Dorthe Marie Sørensdatter Hiort på Katholm.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Peder Nielsen i Aalsrode.

125. Side 243B. Rasmus Terkildsen i Albøge. 16. Juli 1765
E: Maren Jensdatter i Albøge. Lv: Jens Jensen i Trustrup.
B: Gertrud Rasmusdatter i Albøge, 12 år, Dorthe Rasmusdatter i Albøge, 10 år. Fm: Christen Terkildsen, afdødes broder.
Kr: Niels Jensen i Hallendrup, Jens Madsen i Pis Mølle,
Vm: Erik Rasmussen i Albøge, Anders Andersen i Albøge.

126. Side 244B. Jens Stubbe i Hoed. 9. Maj 1766.
E: Bodil Christensdatter i Hoed. Lv: Niels Christensen i Aalsrode, enkens broder.
Stedbørn: Anne Pedersdatter i Glatved, gift med Jens Hemmesen i Glatved, Fm for de fraværende: Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved,
Kr: Rasmus Nielsen Bisp i Hyllested, Jens Blok i Østerballe, som tjener hos Peder Rasmussen Rossing i Østerballe, Jens Hemmesen i Glatved,
Vm: Peder Jakobsen i Glatved, Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved.

127. Side 245B. Niels Rasmussen Rossing i Aalsrode. 37 år. 18. Januar 1768
E: Inger Jørgensdatter i Aalsrode. Lv: Jens Jørgensen Smed i Aalsrode, enkens broder.
B: Christen Nielsen i Aalsrode, 2 år, Anne Marie Nielsdatter i Aalsrode, 5 år. Fm: Peder Rasmussen Rossing i Østerballe, afdødes broder.
Vm: Mikkel Sørensen i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

128. Side 246. Rasmus Christensen Bach i Aalsrode. 18. Januar 1768.
E: Maren Ingvarsdatter i Aalsrode. Lv: Jens Ingvarsen i Aalsrode.
B: Christen Rasmussen i Aalsrode, 4 år, Dorthe Rasmusdatter i Aalsrode, 1½ år. Fm: Ditlev Christensen i Aalsrode, afdødes broder.
Kr: Jakob Jørgensen i Høberg.
Vm: Mikkel Sørensen i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

129. Side 246B. Rasmus Sørensen Bast i Aalsrode. 36 år. 24. Februar 1768
E: Mette Rasmusdatter i Aalsrode. Lv: Rasmus Nielsen i Høberg, enkens fader.
B: Rasmus Rasmussen i Aalsrode, 2 år, Anne Sofie Rasmusdatter i Aalsrode, 1 år. Fm: Jens Nielsen Murmand i Høberg.
Vm: Mikkel Sørensen i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

130. Side 247. Anne Nielsdatter i Aalsrode. 27. Februar 1768
E: Lars Rasmussen Væver i Aalsrode.
B: Hans Larsen i Aalsrode, 12 år, Christen Larsen i Aalsrode, 10 år, Bodil Larsdatter i Aalsrode, 9 år, Anne Larsdatter i Aalsrode, 6 år, Jens Larsen i Aalsrode, ¾ år. Fm: Niels Jensen i Østerballe, afdødes broder.
Vm: Mikkel Sørensen i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

131. Side 247B. Peder Jensen Smed ved Katholm. 23. januar 1768.
A: Afdødes broders, Rasmus Jensen Smed i Rimsø, børn: Mette Rasmusdatter i Rimsø, 24 år, Jens Rasmussen i Stokkebro, 21 år, Mette Kirstine Rasmusdatter i Rimsø, 12 år, Rasmus Rasmussen i Rimsø, 9 år, samt en halvbrodersøn, Jens Sørensen Theiler i København. Fm: Søren Hansen Hiort på Katholm.
Deb: Peder Hansen i Aalsrode, Jens Pedersen Lund i Aalsrode, Peder Kusk i Aalsrode, Niels Jakobsen i Aalsrode, Peder Mortensen i Lund, Peder Sallingbo i Lund, Ole Holgaard i Bredstrup, Nørre Herred, Peder Hing i Veggerslev, Jens Bolder i Veggerslev, Jakob Rage i Grenå, Jakob Skipper i Bredstrup, Jakob Pedersen i Høberg, Søren Pedersen Smed i Høberg, Rasmus Skipper i Bredstrup.
Kr: Anders Nielsen Offersen ved Katholm, Niels Jensen Tækker i Høberg, Anne Jensdatter i Høberg, Niels Jakobsen i Aalsrode, Jens Nielsen Murmand i Høberg, Jens Terkildsen i Høberg, Mikkel Sørensen i Aalsrode, vidner: Jakob Jørgensen i Høberg, Ditlev Christensen i Aalsrode
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Niels Jensen Tækker i Høberg.

132. Side 261. Peder Nielsen Skræder i Aalsrode. 32 år. 19. Januar 1768.
Ungkarl, tjente hos Niels Rasmussen Rossing i Aalsrode.
A: børnene efter afdødes afdøde broder Søren Nielsen Skræder i Aalsrode: Niels Sørensen i Aalsrode, 16 år, Jørgen Sørensen i Aalsrode, 14 år, Rasmus Sørensen i Aalsrode, 10 år, Margrethe Sørensdatter i Aalsrode, 12 år, Anne Sørensdatter i Aalsrode, 8 år; afdødes søster, som er gift med Jens Pedersen i Homå, en halvbroder Jens Nielsen Væver i Aalsrode, som er død og har efterladt sig: Niels Jensen i Aalsrode, Jesper Jensen ved Katholm, Maren Jensdatter i Aalsrode, gift med Ditlev Christensen i Aalsrode, en halvsøster til afdøde, Ellen Nielsdatter i Aalsrode, hendes børn: Niels Pedersen i Aalsrode, 18 år, Kirsten Pedersdatter i Aalsrode, 24 år, og børnene efter en halvbroderdatter, som var gift med Jokum Nielsen Murmester i Høberg: Jens Jokumsen i Aalsrode, 10 år, Kirsten Jokumsdatter i Aalsrode, 8 år. Fm: Jens Jørgensen Smed i Aalsrode.
Deb: Jokum Nielsen Murmester i Høberg, Peder Sørensen Præst i Aalsrode, Jens Bødker i Høberg, Peder Frandsen i Aalsrode, Jens Pedersen i Homå, Niels Væver, Jens Hansen Smed i Aalsrode, Anders Jensen Bend i Aalsrode, Niels Thomsen i Aalsrode, Inger Jørgensdatter i Aalsrode.
Vm: Mikkel Sørensen i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

133. Side 265B. Kirsten Rasmusdatter i Høberg. 40 år. 8. November 1768.
E: Anders Andersen i Høberg.
B: Anders Andersen i Høberg, 11 år, Peder Andersen i Høberg, 6 år, Anne Margrethe Andersdatter i Høberg, 8 år.
Kr: Mads Pedersen i Høberg.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.
Fortsættes side 271.

134. Side 268B. Magdalene Jensdatter i Høberg. 49 år. 8. November 1768
E: Søren Jensen Tækker i Høberg.
B: Karen Sørensdatter i Aalsrode, gift med Niels Klausen i Aalsrode, Mette Marie Sørensdatter i Høberg, 16 år, Jens Sørensen i Høberg. 14 år.
Vm: Jakob Jørgensen i Høberg, Anders Andersen i Høberg.

135. Side 271B. Niels Jensen i Østerballe. 12. Januar 1769.
E: Karen Nielsdatter i Østerballe. Lv: Rasmus Rasmussen Johnsen i Østerballe.
B: Søren Nielsen i Østerballe, 7 år. Fm: Christen Jensen i Aalsrode, afdødes broder.
Deb: Peder Jakobsen i Glatved.
Kr: Peder Rasmussen i Østerballe for ligkisten, Rasmus Jensen i Østerballe, afdødes broder, Mikkel Sørensen i Aalsrode.
Vm: Peder Andersen Munk i Østerballe, Peder Rasmussen i Østerballe.

136. Side 273. Anne Rasmusdatter i Høberg. 14. Januar 1769.
E: Niels Bødker i Høberg.
B: Dorthe Nielsdatter i Høberg, 3 år. Fm: Jens Hemmesen i Glatved, afdødes broder.
Kr: Søren Jensen Tækker i Høberg, Schultz ved Katholm.
Vm: Anders Andersen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

137. Side 275B. Jakob Rasmussen Hiort i Vejlby. 22. Marts 1769.
E: Maren Pedersdatter i Vejlby. Lv: Jens Pedersen i Homå.
B: Kirsten Jakobsdatter Hiort i Vejlby, 8 år. Fm: Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved, afdødes broder.
Kr: Niels Jensen i Aalsrode,
Vm: Niels Rasmussen i Vejlby, Hans Christensen Farver i Vejlby.

138. Side 278B. Bodil Christensdatter i Hoed. 53 år. 13. November 1769.
E: Rasmus Nielsen Hiort i Hoed.
A: afdødes søskende: Peder Christensen Smed i Aalsrode, død har efterladt sig: Christen Pedersen Smed i Aalsrode, 43 år, Peder Pedersen Smed i Aalsrode, 36 år, Maren Pedersdatter i Ennegaard, gift med Christen Nielsen i Ennegard; Thomas Christensen, død og har efterladt sig Jens Thomasen, 40 år; Niels Christensen Smed i Aalsrode, 57 år; Mette Christensdatter, død og har efterladt sig Dorthe Sørensdatter i Høberg, gift med Rasmus Pedersen Smed i Høberg; Anne Christensdatter, død og har efterladt sig Rasmus Nielsen, 40 år, Søren Nielsen, 30 år, Dorthe Marie Nielsdatter, 26 år.
Vm: Søren Hansen Smed i Hoed, Søren Thomasen i Hoed.

139. Side 279B. Hans Christian Christensen Bødker i Høberg. 81 år. 13. November 1769.
E: Anne Olesdatter i Høberg. Lv: Anders Jakobsen i Høberg.
B: Christen Hansen Bødker i Høberg, 54 år, Anders Hansen i Høberg, 51 år, Peder Hansen, 44 år, Mette Hansdatter i Høberg, gift med Jakob Pedersen i Høberg.
Vm: Niels Jakobsen Murmester i Høberg, Niels Jensen Tækker i Høberg.

140. Side 280. Hans Pedersen Væver i Høberg. 25 år. 2. Juni 1770
E: Anne Olesdatter i Høberg. Lv: Jakob Jørgensen i Høberg.
A: Karen Rasmusdatter i Høberg, afdødes moder, hans søskende: Søren Pedersen Smed i Høberg, 43 år, Rasmus Pedersen i Høberg, 39 år, Christen Pedersen Smed i Høberg, 31 år, Jakob Pedersen i Aalsrode, 27 år, Anne Pedersdatter i Skjødstrup, gift med Degnen Niels Friis i Skjødstrup, Ingeborg Pedersdatter i Høberg, gift med Søren Jensen Tækker i Høberg, Bodil Pedersdatter i Aalsrode, gift med Christen Rasmussen Molbo i Aalsrode, død men har efterladt sig Else Marie Christensdatter i Aalsrode, 9 år.
Vm: Anders Jakobsen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

141. Side 281B. Anne Jensdatter i Aalsrode. 45 år. 19. December 1770.
E: Mikkel Sørensen i Aalsrode.
B: Anne Mikkelsdatter i Aalsrode, 9 år, Dorthe Mikkelsdatter i Aalsrode, 6 år, Maren Mikkelsdatter i Aalsrode, 2 år.
Kr: Jakob Johns Enke i Østerballe, Anders Jensen i Aalsrode.
Vm: Christen Jensen Slot i Aalsrode, Peder Frandsen i Aalsrode.

142. Side 284B. Jens Nielsen Murmand i Høberg. 54 år. 4. Januar 1771.
E: Anne Sørensdatter i Høberg. Lv: Anders Jakobsen i Høberg.
B af 1. ægteskab: Niels Jensen i Høberg, 25 år, og af 2. ægtesk. Klaus Jensen i Høberg, 8 år, Jens Jensen i Høberg, ½ år. Fm: Klaus Nielsen i Høberg.
Deb: Jens Hougaard i Homå, Jens Andersen i Homå, Ole Gregersen i Aalsø.
Vm: Anders Andersen i Høberg, Niels Jensen Tækker i Høberg.

143. Side 288B. Karen Jørgensdatter i Tolstrup. 22. April 1771.
E: Lars Rasmussen i Tolstrup.
B: Jørgen Larsen i Tolstrup, 13 år, Rasmus Larsen i Tolstrup, 7 år, Niels Larsen i Tolstrup 3 år, Mette Larsdatter i Tolstrup, 10 år.
Vm: Jakob Jørgensen i Albøge, Rasmus Pedersen i Tolstrup.

144. Side 291B. Anne Andersdatter i Aalsrode. 44 år. 11. Maj 1771.
E: Anders Iversen i Aalsrode.
B: Anne Marie Andersdatter i Aalsrode, 10 år, Anders Andersen i Aalsrode, 8 år, Mette Andersdatter i Aalsrode, 6 år, Peder Andersen i Aalsrode, 4 år, Niels Andersen i Aalsrode, 1 år.
Kr: Christen Jakobsen Hjulmand i Aalsrode, Niels Broge i Høberg,
Vm: Niels Rasmussen Ladekarl i Aalsrode, Jens Jørgensen Smed i Aalsrode.

Side 145. Side 293B. Jens Lyderiksen i Glatved. Omk 36 år. 21. Juni 1771.
E: Karen Christensdatter i Glatved. Lv: Rasmus Sørensen Skræder i Aalsrode.
B: Christen Jensen i Glatved, 5 år, John Jensen i Glatved, 1 år, Else Marie Jensdatter i Glatved, 4 år. Fm: Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved.
Vm: Peder Jakobsen i Glatved, Jens Hemmesen i Glatved.

146. Side 295. Søren Jensen Tækker i Høberg. 54 år. 7. Juni 1771
E: Ingeborg Pedersdatter i Høberg. Lv: Rasmus Pedersen Skræder i Høberg, enkens broder. B: Karen Sørensdatter i Aalsrode, gift med Niels Klausen i Aalsrode, Mette Marie Sørensdatter i Aalsrode, 18 år, Jens Sørensen i Aalsrode, 16 år, Marlene Sørensdatter i Aalsrode, 7 år, Søren Sørensen i Høberg, nyfødt. Fm: Niels Jensen Tækker i Høberg.
Kr: Niels Jensen Tækker i Høberg for kisten, Rasmus Pedersen Skræder i Høberg, Anders Andersen i Høberg, Anders Jakobsen i Høberg, Jens Christensen Slot på Katholm, Christen Hansen Bødker i Høberg, Rasmus Pedersen i Høberg, Rasmus Rasmussen Hiort i Høberg, Søren Hansen i Høberg, Jens Jørgensen Smed i Aalsrode, Ole Rasmussen Ladekarl i Aalsrode.
Vm: Christen Hansen Bødker i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

147. Side 300. Anders Nielsen Offersen ved Katholm. 88 år. 8. Spet. 1768.
Er født i Gern Sogn. Ingen arvinger melder sig efter annoncering i aviserne.
Præsten i Gern meddeler følgende arvinger:
Ellen Jensdatter i Gern, gift med Søren Madsen i Gern, bege døde, har efterladt sig 3 børn: Jens Sørensen i Gern, 19 år, Peder Sørensen i Gern, 14 år, Karen Sørensdatter i Gern, 16 år; Maren Jensdatter i Gern, gift med Anders Pedersen i Gern, Anne Jensdatter i Grundfør, gift med Niels Christensen i Grundfør.
Fm for de fraværende arvinger: Søren Hansen Hiort på Katholm, gartner.
Købere ved auktionen: Jakob Jørgensen i Høberg, Jens Bødker i Høberg, Niels Lund i Aalsø, Niels Christensen i Aalsrode, Christen Pedersen i Høberg, Niels Andersen i Aalsø, Jens Christensen i Fuglslev, Søren Bast i Høberg, Niels Christensen i Fuglslev, Rasmus Sørensen Skræder i Aalsrode, Søren Jensen Tækker i Høberg.
Kr: Niels Bødker i Høberg, Anne Jensdatter, Søren Tækker, Niels Thomsen i Aalsrode,
Vm: Jakob Jørgensen Ladefoged på Katholm, Jørgen Lorentsen på Katholm.
Fortsættes side 312.

148. Side 304. Anders Andersen i Høberg. 46 år. 4. Januar 1772.
E: Anne Christensdatter i Høberg. Lv: Anders Jakobsen i Høberg.
Kr: Rasmus Rasmussen Hiort i Høberg, Jens Juul i Grenå.
B: Peder Andersen i Høberg, 9 år. Fm: Jens Martinussen i Høberg i stedet for Søren Andersen.
Vm: Niels Jensen Tækker i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

149. Side 307. Niels Jakobsen Murmester i Høberg. 1. Marts 1772
E: Bodil Nielsdatter i Høberg. Lv: Anders Jakobsen i Høberg.
B: Jokum Nielsen Murmester i Høberg, Marie Nielsdatter,
Vm: Niels Jensen Tækker i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

150. Side 308B. Johanne Larsdatter i Vejlby. 46 år. 17. Marts 1772.
E: Niels Rasmussen i Vejlby.
B af 1. ægtesk.: Mads Andersen i Vejlby, 26 år, Lars Andersen i Vejlby, 18 år. I 2. ægtesk: Anders Nielsen i Vejlby, 15 år, Bodil Nielsdatter i Vejlby, 13 år, Kirsten Nielsdatter i Vejlby, 7 år.
Kr: Jens Juul i Grenå,
Vm: Anders Hansen Munk i Vejlby, Poul Jensen i Vejlby.

151. Side 311. Maren Christensdatter i Høberg. 44 år. 14. Juli 1772.
E: Rasmus Pedersen i Høberg.
B: Karen Rasmusdatter i Høberg, Anne Rasmusdatter i Høberg, Kirsten Rasmusdatter i Høberg.
Vm: Christen Hansen Bødker i Høberg, Niels Jensen Tækker i Høberg.

152. Side 313B. Christen Pedersen Hjulmand i Aalsrode. 41 år. 4. Februar 1773.
E: Birthe Marie Nielsdatter i Aalsrode. Jakob Jørgensen Ladefoged på Katholm.
B: Niels Christensen i Aalsrode, 10 år, Inger Christensdatter i Aalsrode, 12 år, Fm: Niels Sørensen i Aalsrode, børnenes halvbroder.
Kr: Anders Jakobsen i Høberg, Jens Jørgensen Smed i Aalsrode,
Vm: Mikkel Sørensen i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

153. Side 316B. Peder Andersen Frandsen i Aalsrode. 17. April 1773.
E: Else Jensdatter i Aalsrode. Lv: Christen Jensen i Aalsrode.
B: Anders Pedersen i Aalsrode, 25½ år, Jens Pedersen i Aalsrode, 21 år, Jakob Pedersen i Aalsrode, 18 år, Kirsten Pedersdatter i Aalsrode, 14 år.
Kr: Jens Juul i Grenå, Christen Pedersen Farver i Vejlby, Anders Jensen i Aalsrode.
Vm: Mikkel Sørensen i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

154. Side 318B. Christen Lund i Østerballe.17. April 1773.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter i Østerballe. Lv: Rasmus Jørgensen i Østerballe.
B: Rasmus Christensen Lund i Østerballe, 11 år, Søren Christensen Lund i Østerballe, 10 år, Maren Christensdatter Lund i Østerballe, 5 år. Fm: Lars Rasmussen i Tolstrup.
Vm: Søren Jakobsen Rusk i Østerballe, Rasmus Pedersen i Østerballe.

155. Side 319B. Anne Pedersdatter i Glatved. 6. Oktober 1774.
E: Jens Hemmesen i Glatved.
B: Rasmus Jensen Hemmesen i Glatved, 28 år, Peder Jensen Hemmesen i Glatved, 26 år, Christen Jensen Hemmesen i Glatved, 20 år, Maren Jensdatter Hemmesen i Glatved, 19 år.
Vm: Jens Bødker i Høberg, Mads Pedersen Konge i Glatved.

156 Side 322B. Peder Johnsen i Aalsrode. 34. år. 7. Oktober 1774.
E: Anne Klausdatter i Aalsrode. Lv: Rasmus Klausen i Høberg, Niels Sørensen i Aalsrode, enkens senere ægtemand.
B: Else Marie Pedersdatter i Aalsrode, 3 år, Pernille Pedersdatter i Aalsrode, ufødt. Fm: Klaus Nielsen i Høberg.
Kr: Hans Broch i Grenå, Rasmus Jørgensen i Østerballe, Rasmus Mikkelsen Friis i Hoed, Niels Sørensen i Aalsrode.
Vm: Mikkel Sørensen i Aalsrode, Søren Hansen Smed i Hoed, Anders Jensen Bend i Aalsrode.

157. Side 324B. Maren Pedersdatter i Vejlby. 10. Juni 1776.
E: Poul Jensen Hiort i Vejlby.
B: Kirsten Jakobsdatter Hiort i Vejlby, 15 år. Fm: Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved, barnets farbroder.
Vm: Anders Hansen Munk i Vejlby, Niels Rasmussen i Vejlby.
1
158. Side 325. Anne Kirstine Rasmusdatter i Østerballe. 36 år. 19. Marts 1777.
E: Rasmus Rasmussen Rusk i Østerballe.
B af 1.ægteskab med Christen Lund i Østerballe: Maren Christensdatter Lund i Tolstrup, 8 år, er hos Lars Rasmussen i Tolstrup, Søren Christensen Lund i Østerballe, 13 år, Rasmus Christensen Lund i Østerballe, 12 år. B: af dette ægteskab: Anne Rasmusdatter i Østerballe, 2 år. Fm: Lars Rasmussen i Tolstrup.
Kr: Søren Hansen Hiort på Katholm, Peder Rasmussen Rusk i Glatved, enkemandens broder, Rasmus Jørgensen i Østerballe.
Vm: Rasmus Jørgensen i Østerballe, Rasmus Pedersen i Østerballe.

159. Lisbeth Jakobsdatter i Aalsrode. 65 år. Side 326. 9. Juli 1777.
E: Niels Pedersen Lund i Aalsrode.
B: Jakob Nielsen Lund i Aalsrode, 39 år, Peder Nielsen Lund i Aalsrode, 25 år, Anne Marie Nielsdatter Lund i Aalsrode, 37 år, Lisbeth Nielsdatter Lund i Aalsrode, 20 år, Maren Nielsdatter Lund i Vejlby, gift med Jens Iversen i Vejlby.
Kr: Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved,
Vm: Rasmus Pedersen i Aalsrode, skoleholder, Anders Hansen Præst i Aalsrode.

160. Side 327. Elisabeth Pedersdatter i Glatved. 60 år. 28. April 1777.
E: Søren Rasmussen Hiort i Glatved, død.
B: Christen Jakobsen i Glatved, 27 år, Jens Jakobsen i København, farer til søs, Peder Jakobsen i Skathelle ved Skien i Norge, Mette Jakobsdatter i København. Fm: Anders Rasmussen i Glatved, Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved..
Vm: Jens Rasmussen i Glatved, Hans Jørgensen Smed i Glatved.

161. Side 328B. Anders Andersen Præst i Albøge. 62 år.18. December 1777.
E: Kirsten Christensdatter i Albøge.
B: Dorthe Andersdatter i Albøge, gift med Niels Pedersen i Albøge, faderens eftermand i fæstet, Anne Andersdatter på Sjælland, gift med Peder Andersen på Sjælland, Sophia Andersdatter i Vejlby, gift med Niels Knudsen i Vejlby, Maren Andersdatter i Lyngby. Fm: Erik Rasmussen i Albøge.
Vm: Rasmus Larsen i Albøge, Anders Thomasen i Albøge.

162. Side 329. Peder Rasmussen Rossing i Østerballe. 54 år. 3. Juli 1778.
E: Anne Jensdatter i Østerballe. Lv: Christen Jensen Rossing i Glatved.
B: Anne Pedersdatter i Østerballe, 12 år, Bodil Pedersdatter i Østerballe, 7 år, Maren Pedersdatter i Østerballe, 4 år, Mette Pedersdatter i Østerballe, 1 år, Jens Pedersen i Østerballe, 10 år. Fm: Jens Jørgensen Smed i Aalsrode.
Kr: Anders Jakobsen i Høberg, Jens Jørgensen Smed i Aalsrode, Anders Jensen i Aalsrode.
Vm: Søren Jakobsen Rusk i Østerballe, Rasmus Pedersen i Østerballe.

163. Side 331. Christen Pedersen Farver i Vejlby. 8. September 1779.
A: Rasmus Pedersen i Østerballe, broder, Maren Pedersdatter i Østerballe, søster, gift med Rasmus Mikkelsen i Østerballe, Else Christensdatter i Homå, søsterdatter, boende hos sin fader Christen Nielsen Winther i Homå.
Deb: Rasmus Molbo, Jens Johnsen på Hessel, Niels Friis i Østerballe, Rasmus Markusen i Høberg, John Andersen i Vejlby, Jakob Draaby i Vejlby, Niels Jakobsen Murmester i Høberg,
Vm: Niels Rasmussen i Vejlby, Niels Bend i Vejlby.

164. Side 333. Peder Pedersen Smed i Aalsrode. 47 år. 26. November 1779.
E: Marie Kirstine Larsdatter i Aalsrode. Ny ægtemand: Niels Hansen i Aalsrode.
B: Karen Pedersdatter i Aalsrode, 19 år, tjenende Christen Jakobsen Hjulmand i Aalsrode hans enke, Anne Pedersdatter ved Katholm Mølle, 16 år, Mette Pedersdatter i Aalsrode, 8 år. Fm: Christen Pedersen Smed i Aalsrode, afdødes broder.
Kr: Anders Hansen Præst i Aalsrode, Mikkel Skovfoged i Aalsrode, Lars Ingvarsen,
Vm: Mikkel Skovfoged i Aalsrode, Christen Jensen Slot i Aalsrode.

165. Side 334. Maren Pedersdatter i Hoed. 51 år. 9. Marts 1780.
E: Søren Hansen Smed i Hoed.
B: Jens Sørensen i Hoed, 9 år.
Vm: Niels Hansen i Glatved, skoleholder, Rasmus Nielsen Hiort i Hoed.

166. Side 334B. Jens Rasmussen Ladekarl i Høberg. 54 år. 24. April 1780.
E: Karen Rasmusdatter i Høberg. Lv: Thomas Rasmussen Hiort i Høberg.
B i tidligere ægteskab med afdøde Anne Rasmusdatter i Høberg: Rasmus Jensen Ladekarl ved Koll Mølle, 24 år, hos Niels Rasmussen Ladekarl ved Koll Mølle, Peder Jensen Ladekarl i Høberg, 22 år, Birthe Jensdatter i Vejlby, gift med Niels Bend i Vejlby. B i sidste ægteskab: Jens Jensen Ladekarl i Høberg, 17 år, Jørgen Jensen Ladekarl i Høberg, 14 år, Anne Marie Jensdatter i Høberg, 12 år. Fm: Ole Rasmussen Ladekarl i Aalsrode, afdødes broder.
Kr: Jens Juul i Grenå, Hans Broch i Grenå, Niels Jensen i Balle, Jens Sørensen Tækker i Høberg, Jens Hansen Smed i Aalsrode, Rasmus Pedersen Smed i Høberg.
Vm: Niels Jensen Tækker i Høberg, Jens Martinussen i Høberg.

167. Side 335B. Maren Rasmusdatter i Høberg. 49 år.10. Juni 1780.
E: Christen Hansen Bødker i Høberg.
B: Anne Christensdatter i Høberg, 24 år, forlovet med Jørgen Jakobsen i Høberg, Hans Christensen i Høberg, 21 år, Rasmus Christensen i Høberg, 16 år. Fm: Ole Rasmussen Ladekarl i Høberg, afdødes broder.
Vm: Rasmus Pedersen i Høberg, Klaus Nielsen i Høberg.

168. Side 337B. Kirsten Martinusdatter i Høberg. 38 år. 7. November 1780.
E: Søren Iversen i Høberg.
B: Anne Marie Sørensdatter i Høberg, 5 år. Fm: Jens Martinussen i Høberg, afdødes broder.
Kr: Jens Sørensen Tækker i Høberg, Maren Schiønnings i Grenå.
Vm: Rasmus Pedersen i Høberg, Jørgen Ingvorsen i Høberg.

169. Side 338B. Lars Rasmussen i Tolstrup. 59 år. 27. Feb. 1782.
E: Maren Sørensdatter i Tolstrup. Lv: Mikkel Molbo i Aalsø.
B af tidligere ægteskab med Karen Jørgensdatter i Tolstrup: Jørgen Larsen i Tolstrup, 24 år, Rasmus Larsen i Tolstrup, 18 år, Niels Larsen i Tolstrup, 14 år, Mette Larsdatter i Tolstrup, 22 år. B af sidste ægteskab: Karen Larsdatter i Tolstrup, 7 år. Fm: Jakob Jørgensen i Fladstrup.
Kr: Anders Pedersen Fjelbonde i Høberg, Peder Jakobsen i Glatved, Hans Broch i Grenå, Søren Møller i Lille Mølle,
Vm: Rasmus Brun i Tolstrup, Anders Jakobsen i Høberg.

170. Side 340. Christen Jensen Slot i Aalsrode. 60 år. 11. Juni 1782.
E: Mette Larsdatter i Aalsrode. Lv: Niels Pedersen Konge i Aalsrode.
B: Lars Christensen Slot i Aalsrode, 29 år, Søren Christensen Slot i København, 27 år, Jens Christensen Slot på Katholm, 24 år, Thomas Christensen Slot i Aalsrode, 20 år, Hans Christensen Slot i Aalsrode, 17 år, Jakob Christensen Slot i Aalsrode, 15 år. Fm: Niels Sørensen i Aalsrode.
Vm: Anders Jakobsen i Høberg, Rasmus Pedersen Skoleholder i Aalsrode.

171. Side 342. Maren Pedersdatter i Aalsrode. 38 år. 4. Juni 1783
E: Jakob Pedersen Smed i Aalsrode.
B: Peder Jakobsen i Aalsrode, 3 år. Fm: Rasmus Pedersen i Aalsrode.
Kr: Rasmus Pedersen Præst i Aalsrode, Jørgen Sørensen i Høberg, tjenende Ole Rasmussen Ladekarl i Høberg.
Vm: Anders Jensen Bend i Aalsrode, Anders Hansen i Aalsrode.

172. Side 343B. Mette Marie Christiansdatter i Aalsrode. 36 år. 10. Juli 1783.
E: Hans Nielsen Smed i Aalsrode.
B: Niels Hansen i Aalsrode, ½ år, Anne Chathrine Hansdatter i Aalsrode, 4 år. Fm: Christian Hansen, afdødes fader.
Kr: Rasmus Nielsen i Aalsrode, tjenende Jens Ingvarsen i Aalsrode, Todberg i Aalsø, degn.
Vm: Jens Jørgensen Smed i Aalsrode, Niels Thomsen i Aalsrode.

173. Side 345. Anne Joensdatter i Glatved. 66 år. 24. November 1783.
[Navnet på den afdøde mangler! men er fundet i kirkebogen.]
E: Anders Christensen Blok i Glatved.
B med hendes tidligere mand Lyderik Jensen i Glatved: Jens Lyderiksen i Glatved, Hans Lyderiksen i Glatved, Bodil Lyderiksdatter i Glatved. Fm: Christoffer Hansen.
Kr: Peder Jakobsen i Glatved, Rasmus Nielsen i Aalsrode, Mikkel Rasmussen Hiort i Glatved, Søren Thomsen, Christen Jensen Rossing i Glatved, Hans Broch i Grenå.
Vm: Christen Jensen i Glatved, Peder Jakobsen i Glatved.

174. Side 345B. Edel Rasmusdatter i Aalsrode. 47 år. 10. Maj 1784.
E: Jens Jørgensen Smed i Aalsrode.
B: Rasmus Jensen Smed i Glatved, 23 år, Jørgen Jensen Smed i Aalsrode, 21 år, Peder Jensen Smed i Aalsrode, 14 år, Jens Jensen Smed i Aalsrode, 10 år, Marie Jensdatter i Aalsrode, 25 år, Elisabeth Jensdatter i Glatved, 17 år, tjenende Rasmus Jensen Hemmesen i Glatved, Maren Jensdatter i Aalsrode, 12 år, Edel Jensdatter i Aalsrode, 7 år, Kirsten Jensdatter i Aalsrode, 5 år. Fm: Christen Jensen Rossing i Glatved.
Vm: Niels Sørensen i Aalsrode, Niels Thomsen i Aalsrode.

175. Side 348. Jens Christensen Slot på Katholm. Nogle og 20 år. Skriverkarl. 3. Maj 1784.
A: Mette Larsdatter i Aalsrode, afdødes moder. Lv: Rasmus Pedersen i Aalsrode, skoleholder, Lars Christensen Slot i Aalsrode, broder, 30 år, Søren Christensen Slot i København, broder, Hans Christensen Slot i Aalsrode, broder, 19 år, Jakob Christensen Slot i Aalsrode, broder, 15 år, Fm: Niels Sørensen i Aalsrode.
Deb: Peder Konge i Aalsrode, Jakob Poulsen i Aalsrode, Mads Christensen i Aalsrode, Hans Pedersen i Aalsrode, Jens Rasmussen Sodier i Aalsrode, Jakob Frandsen i Aalsrode, Jokum Nielsen Murmester i Høberg, Jens Martinussen i Høberg, Samuel Qvitzou, Anders Iversen i Glatved, Mads Andersen Ladefoged på Katholm, Christen Jakobsen i Glatved, Anders Christensen Blok i Glatved, Peder Præst i Høberg, Jørgen Jakobsen i Høberg, Jakob Jensen i Aalsrode, Hans Nielsen Smed i Aalsrode, Mikkel Sørensen.
Kr: Doktor Hahn i Aarhus, Wulf i Grenå, Apoteker Alberg i Grenå, Niels Bødker i Høberg, hans Kone, Rasmus Markusen i Høberg, Hans Forrider ved Katholm, Rasmus Kudsk ved Katholm,
Vm: Søren Hansen Hiort på Katholm, gartner, Christen Rasmussen på Katholm.

176. Side 353. Elisabeth Margrethe Hansen på Katholm. Omk. 50 år. 29. Februar 1784.
A: Frederik Hansen i Mandal i Norge, broder, Christen Hansen i Aabenraa i Holsten!!, Maximilianus Wilhelm Hansen i Middelfart, Søren Hansen i København, Frederika Hansen i Tørring Kro, Aale Sogn, gift med Niels Tomsen i Tørring Kro, Aale sogn, Henning Hansen i Give By, Nykirke Sogn, død, enken er Bodil Marie i Give By, Nykirke Sogn, og efterladte børn: Inger Henningsen i Mandal hos Frederike Hansen, Ellen Henningsen i Give By, Nykirke Sogn, Birgitte Henningsen i Give By, Nykirke Sogn, Christiane Henningsen i Give By, Nykirke Sogn, Ditlev Henningsen i Give By, Nykirke Sogn.
Deb: Jørgen Sørensen i Høberg.
Kr: Smith i Glatved, skræder, Mette Bødkers i Aalsrode, Jens Christensen Slot på Katholm, Anders Jakobsen i Høberg.
Vm: Mads Andersen Ladefoged på Katholm, Jens Christensen Slot på Katholm, Søren Hansen Hiort på Katholm.

177. Side 358. Jørgen Larsen i Aalsrode. Omk. 27 år. 14. April 1784.
A: Rasmus Larsen i Høberg, broder, 20 år, tjener Jens Sørensen Tækker i Høberg, Niels Larsen i Tolstrup, broder, 15 år, tjener Lars Ingvorsen i Tolstrup, Mette Larsdatter i Vejlby, helsøster, 24 år, tjener præst Worsø i Vejlby, Karen Larsdatter i Tolstrup, halvsøster, 9 år, hos Lars Ingvorsen i Tolstrup. Fm: Rasmus Pedersen i Aalsrode, skoleholder.
Husbond: Jens Ingvorsen i Aalsrode.
Deb: Niels Murmand i Aalsø, tjener Todberg i Aalsø, Jens Ingvorsen i Aalsrode, Jakob Frandsen i Aalsrode, Jakob Poulsen i Aalsrode, Jakob Pedersen Smed i Aalsrode, Jens Rasmussen Sodier i Aalsrode, Mikkel Sørensen i Aalsrode, Rasmus Skriver i Aalsrode, Søren Iversen i Aalsrode, Rasmus Sørensen Hougaard/Broge i Tolstrup,
Vm: Niels Sørensen i Aalsrode, Jens Ingvorsen i Aalsrode.

178. Side 359B. Mette Hansdatter i Aalsrode. 35 år. 6. juni 1785
E: Jakob Andersen i Aalsrode.
B. Anders Jakobsen i Aalsrode, 1½ år, Mette Jakobsdatter i Aalsrode, 9 år, Anne Jakobsdatter i Aalsrode, 4 år. Fm: Niels Hansen i Aalsrode, afdødes broder.
Vm: Søren Thomsen i Aalsrode, Anders Hansen i Aalsrode.

179. Side 361B. Lars Christensen Slot i Aalsrode. 31 år. 30. September 1784.
E: Mette Larsdatter i Aalsrode. Lv: Rasmus Pedersen i Aalsrode, skoleholder.
A: Søren Christensen Slot i København, lakaj hos de Rosenørn i København, broder, Hans Christensen Slot i Aalsrode, 19½ år, broder, Jakob Christensen Slot i Aalsrode, 17 år, broder. Fm: Niels Sørensen i Aalsrode.
Vm: Anders Hansen Præst i Aalsrode, Niels Pedersen Konge i Aalsrode.

180. Side 364B. Marie Hansdatter i Aalsrode. Nogle og 60 år. 9. December 1785.
E: Christen Jensen Skomager i Aalsrode.
A: Anders Hansen Præst i Aalsrode, afdødes broder, Jens Hansen Smed i Aalsrode.
Kr: Anders Jensen i Aalsrode, Enkemandens broder, Rasmus Pedersen Præst i Aalsrode, Jens Frandsen i Aalsrode, Anders Hansen Præst i Aalsrode.
Vm: Jens Jørgensen Smed i Aalsrode, Hans Nielsen Smed i Aalsrode.

181. Side 365B. Dorthe Nielsdatter i Høberg. 50 år. 28. Juni 1786.
E: Rasmus Bødker i Høberg.
B: Niels Rasmussen i Høberg, 2½ år. Fm: Peder Bødker i Aalsrode, enkemandens broder.
Vm: Jens Martinussen i Høberg, Thomas Rasmussen Hiort i Høberg.

182. Side 366, Anders Jensen i Aalsrode. Over 60 år. 19. Maj 1786.
A: 1. Søren Jensen i Aalsrode, broder, død og har efterladt sig Kirsten Sørensdatter i Aalsrode, gift med Anders Jakobsen i Aalsrode, Niels Sørensen i Aalsrode, Jens Sørensen i Aalsrode, Karen Sørensdatter i Rosmus, gift med Hans Andersen i Rosmus; 2. Hans Jensen, broder, død og har efterladt sig Kirsten Hansdatter i Enslev, gift med Jens Christian i Enslev; 3. Niels Jensen i Aalsrode, broder, død og har efterladt sig Søren Nielsen i Aalsrode, 25 år; 4. Else Jensdatter i Aalsrode, søster, død og har efterladt sig Anders Pedersen i Aalsrode, 36 år, Jens Pedersen i Aalsrode, 30 år, Jakob Pedersen i Aalsrode, død og har efterladt sig Peder Jakobsen i Aalsrode, 7 år, Else Marie Jakobsdatter i Aalsrode, 4 år; Kirsten Pedersdatter i Aalsrode, gift med Jakob Poulsen i Aalsrode; 5. ??? Jensdatter, søster, død og har efterladt sig Anne ???? og Dorthea ???. Fm: Jens Pedersen i Aalsrode.
Deb: Niels Knudsen i Vejlby, Peder Juul i Homå,
Vm: Jens Frandsen i Aalsrode, Jens Sørensen i Aalsrode, Niels Sørensen i Aalsrode.
Fortsættes side 403.
Fortsættes side 404B.

183. Side 369. Mikkel Sørensen i Aalsrode. 66 år. 19. Juni 1787.
E: Sofie Sørensdatter i Aalsrode. Lv: Jens Frandsen i Aalsrode, Jens Martinussen i Høberg.
B af 1. ægteskab: Kirsten Mikkelsdatter i Aalsrode; af 2. ægteskab: Anne Mikkelsdatter i Aalsrode, Dorthe Mikkelsdatter i Aalsrode; af 3. ægteskab: Anne Sofie Mikkelsdatter i Aalsrode. Fm: Søren Thomsen i Aalsrode, afdødes halvbroder.
Kr: Jens Frandsen i Aalsrode, Jakob Nielsen Lund i Aalsrode, Jens Jørgensen Smed i Aalsrode, Jens Juul i Grenå, Jens Kejser i Lyngby,
Vm: Niels Sørensen i Aalsrode, Jens Ingvarsen i Aalsrode, Jens Pedersen i Aalsrode.

184. Side 370B. Anne Marie Poulsdatter i Høberg. 24 år. 30. Juli 1787
Husbond: Rasmus Rasmussen Hiort i Høberg.
A: Karen Rasmusdatter i Høberg, halvsøster, tjener Jens Sørensen Tækker i Høberg. Fm: Rasmus Rasmussen Hiort i Høberg.
Vm: Jens Sørensen Tækker i Høberg, Jens Bentsen i Høberg, Rasmus Klausen i Høberg, Peder Rasmussen Møller i Høberg.

185. Side 372. Karen Pedersdatter i Aalsrode. 48 år.16. Februar 1788.
E: Rasmus Sørensen Skræder i Aalsrode.
A: Rasmus Bødker i Aalsrode. Repræsenterer afdødes søskende.

186. Side 372B. Mette Marie Sørensdatter i Høberg. 35 år. 15. Marts 1788.
E: Søren Nielsen Terkildsen i Høberg.
B: Birgitte Sørensdatter i Høberg, 9 år. Fm: Jens Sørensen Tækker i Høberg.
Vm: Rasmus Klausen i Høberg, Niels Jensen Tækker i Høberg.

187. Side 373B. Søren Hansen i Glatved. 7. Oktober 1788.
E: Anne Hansdatter i Østerballe. Enkens tilkomne ægtemand: Niels Hansen i Høberg.
B: Niels Sørensen i Aalsø, 28 år, Karen Sørensdatter i Aalsrode, gift med Peder Rasmussen Rusk i Aalsrode,
Vm: Søren Jakobsen Rusk i Østerballe, Niels Jensen i Østerballe.

188. Side 374B. Christen Jensen Hemmesen i Glatved. 37 år. 11. Juni 1789.
E: Karen Mikkelsdatter Hiort i Glatved. Lv: Anders Rasmussen Kræmer i Glatved, Rasmus Jensen Smed i Glatved, enkens kommende ægtemand.
B: Jens Christensen i Glatved, 7 år, Mikkel Christensen i Glatved, 3 år, Anne Marie Christensdatter i Glatved, 1 år. Fm: Rasmus Jensen Hemmesen i Glatved, afdødes broder.
Vm: Rasmus Jørgensen i Østerballe, Peder Jensen Hemmesen i Glatved.
Fortsættes side 379B og 388B og 392 og 406 og 418B.

189. Side 376B. Rasmus Rasmussen Johnsen i Østerballe. 65 år. 7. august 1789.
E: Bodil Jørgensdatter i Østerballe. Lv: Christen Jørgensen i Horstved, enkens broder.
B: Jørgen Rasmussen Johnsen, 28 år, i Kongens tjeneste, John Rasmussen Johnsen, 27 år, i Kongens tjeneste, Rasmus Rasmussen Johnsen i Østerballe, 24 år, Hans Rasmussen Johnsen i Østerballe, 20 år, Mikkel Rasmussen Johnsen i Østerballe, 14 år, Jens Rasmussen Johnsen i Østerballe, 12 år, Anne Rasmusdatter Johnsen i Østerballe. Fm: Søren Nielsen i Horstved.
Afskrift af skøde fra Lars Rasmussen Rossing i Østerballe fra 1756, med underskrifter af Rasmus Rasmussen Friis i Lyngby og Peder Andersen Munk i Østerballe.
Vm: Niels Jensen i Østerballe, Rasmus Jørgensen i Østerballe, Christen Toxverd på Katholm, Peder Skolemester på Katholm.
Fortsættes side 401 og 407 og 408 og 418B og 421.

190. Side 378. Rasmus Rasmussen i Østerballe. 64 år. 30. Marts 1789.
B: Christen Rasmussen i Østerballe.
Vm: Niels Jensen i Østerballe, Rasmus Jørgensen i Østerballe.

191. Side 378B. Anne Katrine Nielsdatter i Høberg. 51 år. 20. November 1789.
E: Jokum Nielsen Murmester i Høberg.
B: Peder Jukumsen i Høberg, 24 år, Hans Nikolaj Jukumsen i Høberg, 12 år, Dorthe Jukumsdatter i Kolind, 17 år, Karen Jukumsdatter i Høberg, 9 år. Fm: Niels Nielsen Ostenborg Væver i Høberg.
Vm: Peder Rasmussen Møller i Høberg, Niels Jensen Tækker i Høberg.

192. Side 380. Søren Hansen Hiort på Katholm Mølle. 81 år. 8. april 1786.
E: Inger Kirstine Rusk ved Katholm. Lv: Broberg på Fanderupgaard.
B af første ægteskab med Ellen Sørensdatter Smed på Katholm: Marianne Sørensdatter Hiort på Katholm, Dorthe Marie Sørensdatter Hiort i Søby, gift med degnen Søren Fisker i Søby, Susanne Sørensdatter Hiort i Ebeltoft, gift med Mathias Christian Preisler i Ebeltoft. Børn af 2. ægteskab med Karen Jakobsdatter Adler i Katholm Mølle: Ellen Christense Hiort i København, gift med Søren Jørgensen Daobnetz i København. B i ægteskab med Enken: Ulrika Hedvig Sørensdatter Hiort ved Katholm, 16 år, Hans Severin Sørensen Hiort ved Katholm, 14 år, Karoline Christense Sørensdatter Hiort ved Katholm, 11 år, Edel Benedikte Sørensdatter Hiort ved Katholm, 6 år. Fm: Blach i Aalsø, Lohmann ved Katholm.
Deb: Hoff ved Ryomgaard, Haasum i Gjerrild, Peder Hansen i Gjerrild, Jens Skriver i Aalsrode, Anders Rasmussen i Aalsrode, Asferg i Grenå, Søren Hansen i Høberg, Mads Christensen i Fuglsang, Niels Jakobsen Murmester i Høberg, Jens Sørensen Tækker i Høberg, Lohmann ved Katholm,
Vm: Mads Andersen Ladefoged på Katholm, Niels Jensen Tækker i Høberg, Rasmus Klausen i Høberg.
Fortsættes side 403B.

193. Side 392. Marie Jørgensen på Katholm. Nogle og 40 år. 27. april 1790.
A: Ingeborg Jakobsdatter i ???, afdødes moder, Elisabeth Jørgensen i København, afdødes søster, Inger Jørgensen på Hirtsholm, gift med Ole Mogensen på Hirtsholm, Dorthe Jørgensen i Birkerød, gift med Jens Terkildsen i Birkerød, Jørgen Jørgensen i ???. Fm: Blach i Aalsø.
Vm: Mads Andersen Ladefoged på Katholm, Peder Rasmussen på Katholm, John Sørensen Skytte på Katholm, Christen Rasmussen på Katholm, Christen Toxverd på Katholm.
Fortsættes side 394B og 400B og 404B og 407B og 415B.

194 Side 398. Kirsten Pedersdatter i Aalsrode. 32 år. 6. Maj 1790.
E: Jakob Poulsen i Aalsrode.
B: Peder Jakobsen i Aalsrode, 7 år, Poul Jakobsen i Aalsrode, 4 år. Fm: Jens Pedersen i Aalsrode, afdødes broder.
Vm: Niels Sørensen i Aalsrode, Anders Iversen i Aalsrode, Christen Toxverd på Katholm.

195. side 408B, Peder Jakobsen i Glatved. 50 år. 3. April 1791.
E: Karen Rasmusdatter i Glatved. Lv: Mikkel Sørensen Friis i Glatved, Mikkel Sørensen i Glatved, enkens nye ægtemand.
B: Rasmus Pedersen i Glatved, 6 år, Jakob Pedersen i Glatved, 4 år, Karen Pedersdatter i Glatved, 10 år, Kirsten Pedersdatter i Glatved, 2 år. Fm: Peder Christensen Lund i Fuglslev, Hans Nielsen i Glatved.
Kr: Søren Jensen i Glatved, Mikkel Sørensen Friis i Glatved, Mads Pedersen Konge i Glatved, Christen Mols i Hoed, Ole Friis i Revn,
Vm: Rasmus Jensen Hemmesen i Glatved, Peder Jensen Hemmesen i Glatved, Christen Toxverd på Katholm, Hans Nielsen i Glatved.
Fortsættes side 413.

196. Side 410, Anne Andersdatter i Høberg. 34 år. 20, April 1791.
E: Jens Sørensen Tækker i Høberg.
B: Anders Jensen i Høberg, 8 år, Søren Jensen i Høberg, 3 år, Christen Jensen i Høberg, 2 år, Peder Jensen i Høberg, 4 uger, Magdalene Jensdatter i Høberg, 4 år. Fm: Søren Iversen i Aalsrode, afdødes broder.
Kr: Jens Juul i Grenå,
Vm: Rasmus Rasmussen Hiort i Høberg, Niels Jensen Tækker i Høberg, Christen Toxverd på Katholm, Christen Rasmussen på Katholm.

197. Side 417, Inger Pedersdatter i Albøge. 59 år. 15. Oktober 1791.
Boende hos Rasmus Eriksen i Albøge.
A: Peder Pedersen i Hallendrup, broder, Jens Pedersen, broder, er død og har efterladt sig: Henrik Jensen i Tirstrup, 30 år, Jørgen Jensen i Vivild Sogn på Hævringholm Gods, 28 år, Maren Jensdatter i Giesing, 24 år; Bodil Pedersdatter, søster, er død og har efterladt sig: Mariane Christensdatter i Hoed, gift med Jens Eriksen i Hoed, Anne Kirstine Christensdatter i Hyllested, gift med Peder Pedersen i Hyllested; Dorthe Pedersdatter i Albøge, søster, er død og har efterladts sig: Rasmus Eriksen i Albøge.
Vm: Rasmus Rasmussen Snedker i Albøge, Mikkel Nielsen i Albøge.
Fortsættes side 419B.

198. Side 424B, Anne Jensdatter i Østerballe. 49 år. 13. November 1792.
E: Niels Jensen i Østerballe.
B af føste ægteskab med afdøde Peder Rasmussen Rossing i Østerballe: Anne Pedersdatter i København, 27 år, gift med Niels Jensen i København, Jens Pedersen i Østerballe, 26 år, Bodil Pedersdatter i Østerballe, 21 år, Maren Pedersdatter i Østerballe, 19 år, Mette Pedersdatter i Østerballe, 15 år. B af 2. ægteskab: Peder Nielsen i Østerballe, 12 år, Edel Nielsdatter i Østerballe, 9 år. Fm: Peder Sørensen Smed.
Vm: Rasmus Jensen Hemmesen i Glatved, Peder Jensen Hemmesen i Glatved, Christen Toxverd på Katholm, Christen Rasmussen på Katholm.
Fortsættes side 428B.

199. Side 426B, Rasmus Jørgensen i Østerballe, 65 år. 7. December 1792.
E: Anne Sørensdatter i Østerballe. Rasmus Sørensen Skuster i Glatved.
A: en søster Anne Jørgensdatter i Aalsrode, som er død men har efterladt sig: Jørgen Sørensen i Høberg, 40 år, John Sørensen Skytte på Katholm, 32 år, Bodil Sørensdatter, 47 år, Anne Sørensdatter i København, 45 år, gift med Johan Frederiksen i København, Inger Sørensdatter i Balle, gift med Rasmus Jensen i Balle; en halvbroder Peder Jensen, som er død og har efterladt sig en datter Pedernille Pedersdatter i København, 18 år; en halvsøster Maren Jørgensdatter i Aalsrode, 70 år, gift med Hans Pedersen i Aalsrode; en halvsøster Anne Jørgensdatter, som er død og har efterladt sig Jørgen Christensen i Handrup, 45 år, Dorthe Christensdatter i Attrup, 48 år, gift med Niels Rasmussen Colding i Attrup, Maren Christensdatter, 50 år.
Deb: Anders Iversen i Glatved, Peder Svarre i Attrup, Hans Jørgensen Smed i Glatved, Christen Smed i Østerballe, Niels Hansen i Østerballe, Jens Sørensen i Aalsrode, Rasmus Pedersen Præst i Aalsrode, Jakob Poulsen i Aalsrode, Jørgen Poulsen i Høberg.
Vm: Niels Jensen i Østerballe, Peder Jensen Hemmesen i Glatved, Christen Toxverd på Katholm,
Fortsættes side 430.

200. Side 433B. Mette Larsdatter i Aalsrode. 64 år. 2 marts. 1793.
B: Hans Christensen Slot i Aalsrode, 29 år, Jakob Christensen Slot i Aalsrode, 26 år.
Vm: Rasmus Pedersen Skoleholder i Aalsrode, Niels Sørensen i Aalsrode, Christen Rasmussen på Katholm, Christen Toxverd på Katholm.

201. Side 435. Peder Jensen Hemmesen i Glatved. 45 år. 20. Oktober 1794
E: Bodil Mikkelsdatter i Glatved. Lv: Hans Jørgensen Smed i Glatved.
B: Jens Pedersen i Glatved, 20 år, Anne Pedersdatter i Glatved, 14 år, Maren Pedersdatter i Glatved, 15 år, Marie Pedersdatter i Glatved, 6 år. Fm: Rasmus Jensen Hemmesen i Glatved.
Kr: Søren Rasmussen Friis i Hoed, Anders Rasmussen Kræmer i Glatved,
Vm: Jens Bødker i Glatved, Anders Iversen i Glatved, Niels Rasmussen Møller i Hoed.

202. Side 438. Inger Møllers i Aalsrode. 58 år. 11. Marts 1796.
E: Peder Bødker i Aalsrode.
B: Niels Pedersen Møller på Tepstrupgaard ved Horsens, 25 år, Rasmus Pedersen Møller i Aalsrode, 27 år, Anders Pedersen Møller i Aalsrode, 21 år, Christian Pedersen Møller i Aalsrode, 20 år.
Vm: Rasmus Pedersen Skoleholder i Aalsrode, Hans Nielsen Smed i Aalsrode, Rasmus Aegidius ved Katholm, Rasmus Christensen i Aalsø.

203. Side 441. Anne Olesdatter i Høberg. 80 år. 14. December 1796.
E: Niels Christensen Broge i Høberg.
A: 3 søstre: Maren Olsdatter i Handrup, enke efter Christian Kieldsen i Handrup, død men har efterladt sig en datter Anne Kirstine Christiansdatter i Handrup, Giertrud Olesdatter i Ebeltoft, enke efter Ole Gundersen i Ebeltoft, Kirsten Olesdatter i Ebeltoft. Fm: Anders Rasmussen i Handrup.
Vm: Rasmus Klausen i Høberg, Rasmus Rasmussen Hiort i Høberg.
Fortsættes side 445.

204. Side 443. Maren Frederiksdatter i Østerballe. 45 år. 10. Januar 1797.
E: Søren Jakobsen Rusk i Østerballe.
B: Jakob Sørensen i Østerballe, 21 år, Frederik Sørensen i Østerballe, 15 år, Christen Sørensen i Østerballe, 13 år, Rasmus Sørensen i Østerballe, 6 år, Inger Sørensdatter i Østerballe, 26 år, Karen Marie Sørensdatter i Østerballe, 8 år, Maren Sørensdatter i Østerballe, 5 år. Fm: Joen Frederiksen i Albøge.
Vm: Niels Rasmussen Møller i Hoed, sognefoged, Anders Jakobsen i Aalsrode.

205. Side 445B. Anders Hansen Munk i Vejlby. 67 år. 13. Marts 1797
E: Maren Hansdatter i Vejlby. Lv: Anders Pedersen i Hammelev.
B: Kirsten Andersdatter i Attrup, gift med Nikolaj Jørgensen i Attrup, Anne Andersdatter i Lyngby, gift med Thomas Sørensen i Lyngby, Sidsel Andersdatter i Søby, gift med Rasmus Jensen i Søby, Maren Andersdatter i Aalsrode, gift med Rasmus Pedersen i Aalsrode, Johanne Andersdatter i Vejlby, 19 år, Fm: Niels Rasmussen Møller i Hoed.
Vm: Niels Jakobsen i Vejlby, Rasmus Sørensen i Vejlby, Niels Buch i Vejlby.
Fortsættes side 449.
Fortsættes side 451.

206. Side 447. Niels Thomsen i Aalsrode. 63 år. 29. Marts 1797.
E: Else Andersdatter i Aalsrode. Lv: Peder Rasmussen Møller i Høberg.
B: Jens Nielsen i Gravlev, 32 år, Thomas Nielsen i Voldby, 26 år, Anne Nielsdatter i Høberg, gift med Peder Rasmussen Møller i Høberg,
Kr: Mads Andersen i Vejlby, Søren Jensen i Høberg, Jens Pedersen i Aalsrode.
Vm: Jens Jørgensen Smed i Aalsrode, Jens Frandsen i Aalsrode, Søren Pedersen Hiort i Aalsrode.
Fortsættes side 449B.

207. Side 452. Karen Andersdatter i Glatved. 38 år. 18. November 1797.
E: Peder Rasmussen Svarre i Østerballe.
B: Anders Pedersen i Østerballe, 14 år, Rasmus Pedersen i Østerballe, 12 år, Søren Pedersen i Østerballe, 7 år.
Kr: Jens Stigsen i Glatved, Søren Bødker i Hyllested Skovgaarde, Christen Molbo i Ebeltoft,
Vm: Rasmus Jensen Smed i Glatved, Rasmus Jensen Hemmesen i Glatved.

208. Side 453. Christian Christensen Adler ved Katholm Mølle. 56 år. 4. Marts 1798
Vm: John Sørensen Skytte på Katholm Mølle, Rasmus Mortensen i Høberg, Rasmus Pedersen Smed i Høberg, Søren Jørgensen på Katholm.

209. Side 454. Jokum Nielsen Murmester i Høberg. 70 år. 31. Marts 1798.
E: Karen Rasmusdatter i Høberg. Lv: Niels Jensen Tækker i Høberg.
B i 1. ægteskab med afdøde Dorthe Jensdatter i Høberg: Jens Jokumsen, 43 år, bortrømt, Kirsten Jokumsdatter i Aalsrode, enke efter Rasmus Sørensen Skræder i Aalsrode. B i 2. ægteskab med Anne Katrine Nielsdatter i Høberg: Peder Jokumsen i Aalsrode, 32 år, Hans Nikolaj Jokumsen i Fuglsang, 21 år, Katrine Jokumsdatter i Kolind, gift med Anders Jensen i Kolind, Karen Jokumsdatter i Kolind, 18 år. Fm: Martinus Jensen i Høberg.
Kr: Niels Nielsen Væver i Aalsrode, Jakob Bruun i Aalsrode, Rasmus Bang i Grenå (for tobak!),
Vm: Niels Nielsen Ostenborg Væver i Høberg, Rasmus Markusen i Høberg. Rasmus Rasmussen Krarup i Fuglsang, Rasmus Christensen i Aalsø.
Fortsættes side 471B.

210. Side 456. Inger Jørgensdatter i Aalsrode. 68 år. 28. April 1798.
E: Anders Jensen Bend i Aalsrode.
B af ægteskab med afdøde Søren Nielsen Skræder i Aalsrode: Niels Sørensen i Hoed, Jørgen Sørensen Petersen i Randers, Rasmus Sørensen Skræder i Aalsrode, død men efterlader sig i ægteskab med Kirsten Jokumsdatter i Aalsrode: Søren Rasmussen i Aalsrode, 7 år, Dorthe Rasmusdatter i Aalsrode, 4 år, Margrethe Sørensdatter i Aalsrode, gift med Peder Rasmussen Rusk i Aalsrode, Anne Sørensdatter i Hoed, gift med Johannes Stuntz i Hoed, død men har efterladt sig: Christine Dorthea Stunz i Hoed. B af 2. andet ægteskab med Niels Rasmussen Rossing i Aalsrode: Anne Marie Nielsdatter på Katholm, gift med Elias Henriksen West på Katholm. B af 3. ægteskab Jens Andersen Bend i Aalsrode, 29 år, Søren Andersen Bend i Aalsrode, 24 år.
Fm: Niels Rasmussen Møller i Hoed, Jens Jørgensen Smed i Aalsrode, afdødes broder,
Vm: Niels Sørensen i Aalsrode, Anders Sørensen i Aalsrode.

211. Side 469. 1789 (kort nr 1.)
Kongebrev og testamente vedr. Christian Christensen Adler ved Katholm Mølle, gartner på Katholm.

212. Side 473B. Anne Kirstine Nielsdatter i Høberg. 20 September 1799.
E: Rasmus Klausen i Høberg.
B: Niels Rasmussen i Høberg, 15 år. Fm: Søren Klausen Væver i Høberg.
Vm: Rasmus Rasmussen Hiort i Høberg, Niels Nielsen Ostenborg Væver i Høberg.

Tilbage til Download side

c