s
Stikord til Ørridslev sogns kirkebog, Voer herred, 1742 - 1813

1770-1800
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1800
1770-1800
1770-1800
Alle poster 1800-1813

På denne side:
1770-1779
1780-1789
1790-1800


1770-79

1770
fol 139
Søren Andersen og enke Gertrud Christensdatter (copuleret)
enkemand Erich Pedersen af Ørskov og enke Anne Sørensdatter af Ørridslev (trolovet og copuleret)
Anders Rasmussen og Dorthe Sørensdatter af Tvingstrup (trolovet)
Niels Hansen af Stensballe og enke Anne Jensdatter af Tvingstrup (trolovet)
Anders Rasmussen og Dorthe Sørensdatter begge af Tvingstrup (copuleret)
Niels Hansen af Stensballe og enke Anne Jensdatter af Tvingstrup (copuleret)

1771
fol 139
Niels Christensen og Maren Sørensdatter begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Jens Jacobsen af Møballe og Maren Jensdatter af Tvingstrup (trolovet)

1772
fol 139
Jens Jacobsen af Møballe og Maren Jensdatter (copuleret)
Søren Christensen og Edele Rasmusdatter begge af Ørridslev (trolovet)
Søren Christensen og Edele Rasmusdatter begge af Ørridslev (copuleret)
Anders Jensen og Maren Pedersdatter begge af Tvingstrup (trolovet)
Jens Mortensen af Grumstrup og Kirsten Jensdatter af Hoved Kro (trolovet)
Peder Hansen af Ørridslev og Bodil Nielsdatter af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Jens Mortensen og Kirsten Jensdatter (copuleret)
Hans Nielsen af Hoved og Anne Jørgensdatter af Ørridslev (trolovet)
Anders Jensen og Maren Pedersdatter af Tvingstrup (copuleret)
Hans Nielsen og Anne Jørgensdatter (copuleret)
Niels Andersen af Tvingstrup og Karen Sørensdatter af Ørskov (trolovet)

1773
fol 140
Niels Andersen og Karen Sørensdatter (copuleret)
Hans Clausen Wilstrup skoleholder i Tvingstrup og Maren Jørgensdatter af Ørridslev (trolovet og copuleret)
Christen Christensen af Kattrup og enke Maren Madsdatter af Tvingstrup (trolovet)
Rasmus Enevoldsen og Kirsten Christensdatter begge af Hoved (trolovet)

1774
fol 140
Niels Nielsen af Tolstrup og Anne Andersdatter af Ørridslev (trolovet)
Christen Christensen og enke Maren Madsdatter (copuleret)
Niels Nielsen og Anne Andersdatter (copuleret)
Jens Pedersen og Mette Rasmusdatter begge af Tvingstrup (trolovet)
Rasmus Enevoldsen og Kirsten Christensdatter af Hoved (copuleret)
Christen Rasmussen af Skanderborg Ladegård og enke Charlotte Amalie Jørgensdatter af Ørskov (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og Mette Marie Rasmusdatter af Tvingstrup (copuleret)
Anders Christensen af Brørup og Karen Jørgensdatter af Ørskov (trolovet og copuleret)

1775
fol 141
Peder Jensen af Brørup og Anne Kirstine Nielsdatter af Ørridslev (trolovet)
enkemand Sørens Hansen af Grumstrup og Anne Sophie Baltsersdatter af Ørridslev (trolovet)
Peder Jensen af Brørup og Anne Kirstine Nielsdatter af Ørridslev (copuleret)
enkemand Søren Hansen af Grumstrup og Anne Sophie Baltsersdatter af Ørridslev (copuleret)
Jacob Jensen af Ejer og Mette Mortensdatter af Tvingstrup (trolovet)
Jens Andersen og Apelone Sørensdatter begge af Ørridslev (trolovet og copuleret)
Jacob Jensen af Ejer og Mette Mortensdatter af Tvingstrup (copuleret)
enkemand Michel Nielsen af Gjesing og Johanne Michelsdatter af Hoved (trolovet)
Jørgen Madsen Winther af Nørre Aldum og Cathrine Zachariasdatter Winther af Ørskov (trolovet)
Michel Nielsen og Johanne Michelsdatter (copuleret)
Laurits Bertelsen og Anne Marie Olufsdatter begge af Hoved (trolovet)

1776
fol 141
Jens Stephansen af Tvingstrup og enke Anne Margrethe Jensdatter af Ørskovlund (trolovet)
Laurits Bertelsen og Anne Marie Olufsdatter begge af Hoved (copuleret)
Jørgen Madsen Winther af Nørre Aldum og Cathrine Zachariasdatter Winther af Ørskov (copuleret)
Jens Stephansen af Tvingstrup og enke Anne Margrethe Jensdatter af Ørskovlund (copuleret)
Anders Nielsen af Grum?strup og Anne Margrethe Marcusdatter af Hoved (copuleret - kgl bevilling)

1777
fol 142
Jens Hansen Winther af Ørridslev og Gertrud Michelsdatter af Ørskov (trolovet)
Jens Jensen og Maren Thomasdatter begge af Tvingstrup (trolovet)
enkemand Poul Nielsen og Maren Simonsdatter begge af Ørridslev (trolovet og copuleret)
Jens Jensen og Maren Thomasdatter af Tvingstrup (copuleret)
Jens Hansen Winther af Ørridslev og Gertrud Michelsdatter af Ørskov (copuleret)

1778
fol 142
Søren Gundersen og Johanne Poulsdatter begge af Ørridslev (trolovet)
Jens Olufsen af Ustrup og Anne Marie Jørgensdatter af Ørridslev (copuleret - kgl bevilling)
Rasmus Nielsen af Ustrup og Mette Andersdatter af Ørridslev (trolovet)
Søren Gundersen og Johanne Poulsdatter begge af Ørridslev (copuleret)
Rasmus Nielsen af Ustrup og Mette Andersdatter af Ørridslev (copuleret)
Niels Jensen af Ørridslev og enke Bodil Nielsdatter af Tvingstrup (trolovet)
Knud Pedersen og Maren Jensdatter begge af Tvingstrup (trolovet)
Niels Jensen af Ørridslev og Bodil Nielsdatter af Tvingstrup (copuleret)

1779
fol 142
Knud Pedersen og Maren Jensdatter af Tvingstrup (copuleret)
Anders Bertelsen og Maren Pedersdatter begge af Hovedgård (trolovet)
Niels Jensen Skibsted af Neder Mølle og Anne Lauritsdatter af Hoved Kro (trolovet)
Anders Bertelsen og Maren Pedersdatter begge af Hovedgård (copuleret)
Niels Jensen Skibsted af Neder Mølle og Anne Lauritsdatter af Hoved Kro (copuleret)

1780-89

Top


1780
fol 143
Peder Hansen af Stensballe og Karen Christensdatter af Tvingstrup (trolovet)
Folmer Jensen af Tvingstrup og Karen Nielsdatter af Ørskovlund (trolovet)
Enevold Pedersen Winther af Tolstrup og Apelone Pedersdatter af Tvingstrup (trolovet)
Morten Staal af Ørskov og Kirsten Frandsdatter af Tvingstrup (trolovet)
Peder Hansen af Stensballe og Karen Christensdatter af Tvingstrup (copuleret)
Enevold Pedersen Winther af Tolstrup og Apelone Pedersdatter af Tvingstrup (copuleret)
Folmer Jensen af Tvingstrup og Karen Nielsdatter af Ørskovlund (copuleret)
Morten Staal af Ørskov og Kirsten Frandsdatter af Tvingstrup (copuleret)
Anders Christensen Svenstrup og Inger Andersdatter begge af Hovedgård (trolovet)
Niels Sørensen af Hoved Nedergård og Johanne Pedersdatter af Testrup (copuleret)
Anders Christensen Svenstrup og Inger Andersdatter begge af Hovedgård (copuleret)
Rasmus Sørensen af Ås og Elisabeth Thomasdatter af Tvingstrup (trolovet)

1781
fol 143
Jens Jensen Rytter af Tvingstrup og Anne Christian Friderichsdatter af Kattrup (trolovet)
Rasmus Sørensen af Ås og Elisabeth Thomasdatter af Tvingstrup (copuleret)
Jens Jensen Rytter af Tvingstrup og Anne Christian Friderichsdatter af Kattrup (copuleret)
Jens Jensen af Tvingstrup og Maren Olufsdatter af Horsens (trolovet)
Jens Jensen af Tvingstrup og Maren Olufsdatter af Horsens (copuleret)

1782
fol 144
Hans Thomasen og Bodil Sørensdatter Daugaard begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)

1783
fol 144
Søren Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Ørskov (trolovet og copuleret)
Morten Nielsen af Grumstrup og Gertrud Jørgensdatter af Hovedgård (trolovet og copuleret)

1784
fol 144
mons Rasmus Jensen Kruse sognedegn i Astrup-Tulstrup-Hvilsted og jomf Marie Sophie Johansdatter Schuman af Hovedgård (trolovet og copuleret)

1785
fol 144
Jens Nielsen af Ørskov og Anne Rasmusdatter af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Anders Sørensen Due af Kattrup og Anne Simonsdatter af Ørridslev (trolovet og copuleret)

1786
fol 145
Søren Thomasen og Karen Sørensdatter Daugaard begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Jens Andersen af Serridslevgård og Kirsten Thomasdatter af Tvingstrup (trolovet)
Anders Jørgensen af Horsens og Anne Hansdatter af Ørridslev (trolovet og copuleret)
Johannes Guttormsen af Ørskovgård og Anne Kirstine Sørensdatter af Tvingstrup (trolovet)
Jens Andersen af Serridslevgård og Kirsten Thomasdatter af Tvingstrup (copuleret)
Johan Guttormsen af Ørskovgård og Anne Kirstine Sørensdatter af Tvingstrup (copuleret)
Niels Hansen af Serridslev og enke Maren Johansdatter af Tvingstrup (trolovet og copuleret)

1787
fol 145
Frands Jørgensen og Lene Kirstine Dinesdatter begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Hans Julius Jensen Toman og Birthe Jensdatter begge af Hovedgård (trolovet)
Søren Esbensen af Ringkloster og Anne Marie Jørgensdatter af Ørridslev (trolovet)
Hans Julius Toman og Birthe Jensdatter begge af Hovedgård (copuleret)
Søren Esbensen af Ringkloster og Anne Marie Jørgensdatter af Ørridslev (copuleret)
Rasmus Mortensen af Audrup? og Johanne Kirstine Jensdatter af Ørridslev (trolovet og copuleret)
Jens Madsen af Grumstrup og Anne Nielsdatter af Hovedgård (trolovet og copuleret)

1788
fol 146
Jens Zachariasen Winther af Ørskov og Mette Kirstine Jørgensdatter af Ørridslev (trolovet)
Michel Laursen af Kattrup og Maren Rasmusdatter af Ørridslev (trolovet)
Jens Zachariasen Winther af Ørskov og Mette Kirstine Jørgensdatter af Ørridslev (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Ustrup og sl Søren Jørgensens enke af Tvingstrup (trolovet)
Anders Michelsen og Mette Torman begge af Ørridslev (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Ustrup og sl Søren Jørgensens enke af Tvingstrup (copuleret)
Anders Michelsen og Mette Jensdatter Thoman begge af Ørridslev (copuleret)
Peder Rasmussen Daugaard af Jordbjerggård og Apelone Erichsdatter af Hoved (copuleret)
Michel Laursen af Kattrup og Maren Rasmusdatter af Ørridslev (copuleret)

1789
fol 147
Mads Thomasen og Margrethe Christensdatter begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Mads Rasmussen af Ås og Maren Jensdatter af Hovedgård (trolovet og copuleret)
Niels Baltsersen af Ørridslev og Kirstine Marie Jørgensdatter af Gedved (trolovet og copuleret)
Morten Sørensen af Serridslevgård og Anne Cathrine Sørensdatter af Tvingstrup (trolovet og copuleret)

1790-1800

Top


1790
fol 147
Peder Gertsen af Vinding og enke Maren Jørgensdatter af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Haldrup og Marie Michelsdatter af Tvingstrup (trolovet)
Niels Pedersen og Kirstine Isaksdatter begge af Ørridslev (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Haldrup og Marie Michelsdatter af Tvingstrup (copuleret)

1791
fol 148
Michel Rasmussen og Anne Sørensdatter begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Jens Winther af Tvingstrup og enke Mette Kirstine Jørgensdatter Winther af Ørskov (trolovet og copuleret)
Anders Hansen og Anne Cathrine Sørensdatter af Ørskovgård (trolovet og copuleret)
Jens Mathiasen og Anne Mette Jacobsdatter begge af Ørridslev (trolovet og copuleret)

1792
fol 148
Niels Jørgensen af Serridslev og Maren Jensdatter af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Mads Thomasen og Maren Frandsdatter begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Niels Olufsen Lund af Nø?lev og Mette Kirstine Pedersdatter af Hoved Nedergård (trolovet)
Jens Andersen af Ørskovlund og Ingeborg Andersdatter af Ørridslev (trolovet)
Niels Olufsen Lund af Nø?lev og Mette Kirstine Pedersdatter af Hoved Nedergård (copuleret)
Jens Andersen af Ørskovlund og Ingeborg Andersdatter af Ørridslev (copuleret)

1793
fol 149
Hans Thomasen og Kirstine Nielsdatter begge af Tvingstrup (trolovet)
Niels Hansen af Ørskov og Dorothea Pedersdatter begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Hans Thomasen og Kirstine Nielsdatter begge af Tvingstrup (copuleret)
Michel Jensen og Anne Terkildsdatter af Ørskovgård (trolovet)
Christian Jørgensen og Maren Jensdatter begge af Tvingstrup (trolovet)
Knud Jensen og Kirstine Marie Jørgensdatter begge af Tvingstrup (trolovet)
Christian Jørgensen og Maren Jensdatter begge af Tvingstrup (copuleret)
Michel Jensen og Anne Terkildsdatter af Ørskovgård (copuleret)
Knud Jensen og Kirstine Marie Jørgensdatter begge af Tvingstrup (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Sidsel Sørensdatter begge af Tvingstrup (trolovet)
Hans Engelsen Reinholt og Anne Marie Rasmusdatter af Tvingstrup (trolovet)

1794
fol 149
Erich Jensen af Grumstrup og Mette Cathrine Sørensdatter af Ørskov (trolovet)
Rasmus Rasmussen og Sidsel Sørensdatter begge af Tvingstrup (copuleret)
Hans Engelsen Reinholt og Anne Marie Rasmusdatter af Tvingstrup (copuleret)
Erich Jensen af Grumstrup og Mette Cathrine Sørensdatter af Ørskov (copuleret)
Jesper Andersen og Anne Margrethe Jensdatter begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Hans Henrich Pedersen og enke Karen Andersdatter begge af Tvingstrup (trolovet)

1795
fol 150
Christopher Jensen af Ørridslev og Maren Jensdatter af Tvingstrup (trolovet)
Hans Henrich Pedersen og enke Karen Andersdatter begge af Tvingstrup (copuleret)
Christopher Jensen af Ørridslev og Maren Jensdatter af Tvingstrup (copuleret)
enkemand Søren Hansen af Grumstrup og Maren Holgersdatter af Gedved Mølle (trolovet)
Knud Rasmussen og Bodil Sørensdatter begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Andersen af Ørridslev og Kirsten Madsdatter af Kattrup (trolovet)
Thomas Jensen af Tvingstrup og Maren Pedersdatter af Ørskov (trolovet)
enkemand Jens Andersen af Ørridslev og Kirsten Madsdatter af Kattrup (copuleret)
Henrich Hansen af Høgholt og Johanne Marie Madsdatter af Tvingstrup (trolovet)
Thomas Jensen af Tvingstrup og Maren Pedersdatter af Ørskov (copuleret)
Henrich Hansen af Høgholt og Johanne Marie Madsdatter af Tvingstrup (copuleret)

1796
ingen

1797
fol 151
Niels Michelsen Knebel og Bodil Sørensdatter af Hovedgård (trolovet)
Jørgen Holgersen og Marie Elisabeth Andersdatter begge af Tvingstrup (trolovet og copuleret)
Mads Nielsen af Nebel og enke Kirsten Madsdatter af Ørridslev (trolovet og copuleret)

1798
fol 151
Peder Nielsen og Else Pedersdatter af Hoved (trolovet og copuleret)
krigskommissær Ingerslev af Århus og mad Bogild af Hoved (copuleret)

1799
fol 151
Thomas Jensen og enke Kirsten Nielsdatter af Tvingstrup (copuleret)
Mads Nielsen Kjærum og Anne Rasmusdatter af Hoved (copuleret)
Jens Gundersen og Sidsel Sørensdatter begge af Ørridslev (copuleret)

1800
fol 151
Jens Pedersen af Søvind og Anne Nielsdatter af Ørridslev (copuleret)
Christopher Thomasen Hovaldt og enke mad Kirstine Thrane af Hoved Kro (copuleret)
Anders Sørensen af Horsens og enke Inger Hansdatter af Ørskov (copuleret)
Erich Michelsen og Bodil Gundersdatter begge af Ørridslev (copuleret)
Christen Andersen af Baargårde og Maren Iversdatter af Tvingstrup (copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1800
1770-1800
1770-1800
Alle poster 1800-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c