s
Stikord til Tolstrup sogns kirkebog, Voer herred, 1742 - 1813

1803-1813
Blandede poster


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1803
1770-1803
1770-1803
Alle poster 1803-1813

På denne side:
1803-1809
1810-1813


1803-1809

1803
fol 2b
Jeppe Jensens og Karen Jespersdatters barn af Gedved - Kirsten

1804
fol 2b
Enevold Pedersens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Tolstrup - Bodil
Jens Jacobsens og Karen Nielsdatters barn af Gedved - Karen
Peder Enevoldsens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Tammestrup - Rasmus
Niels Rasmussens og Anne Margrethe Poulsdatters barn af Gedved - Else Marie
fol 3a
Jens Laursens og Anne Marie Jensdatters barn af Tolstrup - Ingeborg Christine
Christian Mørchs og Anne Cathrine Jørgensdatters barn af Lykkeberg - Anne Margrethe
Christian Mørchs datter Anne Margrethe af Lykkeberg - 5 dage
Jens Laursens datter Ingeborg Christine af Tolstrup - 2 mdr
Jørgen Foghsens barn - Fogh
Jens Christian Christensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Gedved - Rasmus Christian
Anne Dorthe Rasmusdatter af Gedved mølle - 34 år
Laurs Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Tammestrup - Karen
Enevold Winthers datter Dorthe Sophie af Tolstrup - 19 år
Jens Jørgensens og Inger Pedersdatters barn af Tammestrup - Kirsten
Niels Friderichsens og Maren Sørensdatters tvillinger af Gedved mark - Friderich Nielsen Bang og Maren
fol 3b
Simon Nielsens og Elisabeth Rasmusdatters barn af Ruballehus - Anne Marie
Christen Sørensens og Kirsten Laursdatters barn af Eldrup mark - Anne Marie

1805
fol 3b
Bertel Jensens hustru Karen af Gedved - 30 år
Peder Jacobsen af Gedved - 59 år
Bertel Jensens og Karen Nielsdatters barn af Gedved - Kirsten Marie
Peder Herskind Enevoldsens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Tammestrup - Enevold
Anne Margrethe Jensdatter af Overholm i Gedved - 61 år
Rasmus Nielsen af Gedved - 82 år
Niels Andersens og Anne Margrethe Peitersdatters barn af Eldrup - Mette
Peder Stephansens og Maren Terkildsdatters barn af Tammestrup - Stephan
Anders Johansens og Maren Johannesdatters barn af Gedved mark - Anne Marie

1806
fol 4a
Jens Jacobsens og Karen Nielsdatters barn af Gedved - Jens
Bertel Jensens datter Kirsten af Gedved - 8 mdr
Niels Andersens søn Anders af Eldrup mark - 3 år
Niels Smeds søn Søren af Gedved - 9 år
Anne Cathrine Rasmusdatters uægte barn Rasmus af Gedved - 1 mdr
Peder Herskinds søn Enevold af Tammestrup - 1 år
Jens Caspersen af Eldrup - 69 år
skolelærer Peder Asklevs og Bodil Olufsdatters barn af Gedved - Ingeborg Christine
Hans Rasmussens og Anne Marie Johannesdatters barn af Tammestrup - Kirsten
Anders Johansens datter Anne Marie - 8 mdr
Niels Rasmussens og Anne Margrethe Poulsdatters barn af Gedved - Poul
fol 4b
Jeppe Jensens og Karen Esbensdatters barn af Gedved - Jesper
Frands Andersens og Anne Jeppesdatters barn af Gedved - Jeppe
Frands Andersens hustru af Gedved - 46 år
Frands Andersens søn Jeppe af Gedved - 2 uger
Peder Pedersens og Mette Pedersdatters barn af Gedved - Marie Cathrine
Karen Jensdatters uægte barn af Gedved - Elias (Elias Eliasen tjener i Gangsted)
Jens Christensen Kjærs og Karen Sørensdatters barn af Gedved - Mette Kirstine
ungkarl Jens Rasmussen af Gedved og pige Edel Margrehte Pedersdatter af Gedved mølle (copuleret)
ungkarl Peder Jensen og pige Karen Jensdatter af Gedved (copuleret)
fol 5a
Peder Herskind Enevoldsens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Tammestrup - Enevold
Jens Jensens og Maren Sørensdatters barn af Gedved - Morten
Johanne Laursdatter af Gedved - 74 år
Jens Johannesens og Maren Jensdatters barn af Lykkeberg - Jens
Michel Nielsen Snedkers og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Tammestrup - Apelone
Petherriche Johanne Johannesdatter af Gedved mølle - 6½ år

1807
fol 5a
Peder Jensens og Karen Jensdatters barn af Gedved - Birgitte Cathrine
Peder Herskind af Tammestrup - 26 år
Else Laursdatter af Gedved - 65 år
fol 5b
Oluf Sørensen af Serridslevgård og Anne Nicolajsdatter af Tolstrup (copuleret)
Hans Andersens og Kirsten Pedersdatters barn af Gedved mark - Anders
Enevold Pedersens hustru Anne Cathrine Christensdatter af Tolstrup - 38 år
Bertel Jensens og Dorthe Terkildsdatters barn af Gedved - Karen
Kirsten Marie Hansdatters uægte barn af Gedved - Jens (Morten Christophersen af Holdt)
Søren Kjær af Gedved - 60 år
Jens Rasmussens og Edel Margrethe Pedersdatters barn af Gedved - Rasmus
Jørgen Foghsens og Anne Rasmusdatters barn af Gedved - Søren Ravn
fol 6a
konfirmation
Hans Frandsens hustru af Eldrup - 63 år
Marcus Bendixens hustru af Tammestrup - 49 år
enkemand Anders Pedersen Nebsager og Maren Jensdatter begge af Gedved (copuleret)
Niels Andersens hustru af Eldrup - 37 år
Oluf Sørensens og Anne Nicolajsdatters barn af Thue mølle - Peder Christian
Morten Jensens hustru af Gedved - 61 år
fol 6b
Niels Andersen af Gedved - 76 år
enkemand Niels Andersens og pige Maren Jensdatter af Eldrup mark (copuleret)
Søren Nielsens og Maren Jensdatters barn af Gedved - Jørgen Christian
skolelærer Peder Asklevs og Bodil Olufsdatters barn af Gedved - Henrich

1808
fol 6b
Jens Jacobsens og Karen Nielsdatters barn af Gedved - Søren
enkemand Morten Jensen og pige Maren Sørensdatter af Gedved (copuleret)
Laurs Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Tammestrup - Jens
Bertel Jensens og Dorthe Terkildsdatters barn af Gedved - Mette Cathrine
fol 7a
Peder Stephansens og Maren Terkildsdatters barn af Tammestrup - Mette Kirstine
Christen Pedersen Gylling og Apelone Marcusdatter begge af Tammestrup (copuleret)
Niels Rasmussens og Anne Margrethe Poulsdatters barn af Gedved - Albret
Christen Pedersen Gyllings og Apelone Marcusdatters barn af Tammestrup - Peder Gylling
ungkarl Peder Jensen af Vrold og enke Diliane Christensdatter af Gedved (copuleret)
Maren Jensdatters uægte barn af Gedved - Laurs (Christen Laursen tjener rådmand Kruse i Horsens)
ungkarl Jens Pedersen af Elling og pige Kirsten Albretsdatter af Gedved (copuleret)
kandidat Jacob Steenberg kordegn ved Århus Domkirke og jomf Svane Kjær af Tolstrup mølle (copuleret)
Jens Christensen Kjærs og Karen Sørensdatters barn af Gedved - Anne Marie
fol 7b
Jens Kjærs datter Anne Marie - 2 mdr
Thomas Jørgensens søn Jørgen - 6 år
Peder Jensens og Karen Jensdatters barn af Gedved - Elisabeth Margrethe
Morten? Jensens og Maren Sørensdatters barn af Gedved - Maren
ungkarl Friderich Rasmussen og enke Ingeborg Jensdatter begge af Tolstrup mølle (copuleret)
Morten Jensens og Maren Sørensdatters barn af Gedved - Søren
Morten Jensens søn Søren af Gedved - 2 mdr
Friderich Rasmussens stedsøn Jens Jørgen Rasmussen af Tolstrup mølle - 11 år
ungkarl Frands Peder Hansen og pige Maren Pedersdatter af Eldrup (copuleret)
Christen Sørensens søn Peder - 36 år

1809
fol 7b
Hans Andersens og Kirsten Pedersdatters barn af Gedved mark - Anne Kirstine
Jeppe Jensens og Karen Esbensdatters barn af Gedved mark - Karen
fol 8a
Jørgen Foghsens og Anne Rasmusdatters barn af Gedved - Birthe Kirstine
Niels Friderichsens og Maren Sørensdatters barn af Gedved mark - Anne
Poul Johansen Nordmand af Gedved - 60 år
Johannes Jonassens og Anne Nielsdatters barn af Gedved mark - Niels
Oluf Sørensens og Anne Nicolajsdatters barn af Tolstrup - Christian Friderich
Frands Peder Hansens og Maren Pedersdatters barn af Eldrup - Peder
Niels Andersens og Maren Jensdatters barn af Eldrup - Margrethe Cathrine
Niels Rasmussen af Eldrup - 61 år
Laurs Jensens søn Jens af Tammestrup - 1½ år
fol 8b
Peder Jensens og Diliane Christensdatters barn af Gedved - Kirsten
Bertel Jensens og Dorthe Terkildsdatters barn af Gedved - Birthe Kirstine
Peder Jensens hustru Diliane Christensdatter af Gedved - 44 år
Hans Rasmussens og Anne Marie Johannesdatters barn af Tammestrup mark - Mette Cathrine
Jens Rasmussens og Edel Margrethe Pedersdatters barn af Gedved - Peder
Michel Nielsens og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Tammestrup - Peder
Jens Rasmussens søn Rasmus af Gedved - 1 mdr
fol 9a
Bertel Jensens datter Birthe Kirstine af Gedved - 3 mdr
Peder Jensens datter Kirsten af Gedved - 2 mdr
Friderich Rasmussens og Ingeborg Jensdatters barn af Tolstrup mølle - Rasmus
Peder Christensen Leths hustru af Gedved (begravet)
Jens Laursen af Tolstrup - 54 år
Peder Stephansens og Maren Terkildsdatters barn af Tammestrup - Trine
enkemand Peder Jensen Svejstrup af Gedved og Else Marie Pedersdatter af Gedved mølle (copuleret)
Karen Jensdatters uægte barn af Eldrup - Rasmus (Søren Rasmussen af Rådved)
enkemand Hans Jensen af Horsens og pige Mette Cathrine Jørgensdatter af Gedved (copuleret)
Morten Jensens og Maren Sørensdatters barn af Gedved - Karen
fol 9b
Laurs Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Tammestrup mark - Anne
Laurs Jensens datter Anne - 1 mdr

1810-1813

Top


1810
fol 9b
Jens Jensens og Maren Sørensdatters barn af Gedved - Søren
Christen Pedersens og Apelone Marcusdatters barn af Tammestrup - Johanne Margrethe
Michel Nielsen Bro af Gedved - 34 år
Maren Nielsdatter af Gedved - 30 år
Enevold Pedersen af Tolstrup - 59 år
Jørgen Foghsen af Gedved - 36 år
Niels Jensen af Gedved - 55 år
Bertel Jensens og Dorthe Terkildsdatters barn af Gedved - Birthe Kirstine
fol 10a
Rasmus Thomasens hustru af Gedved - 45 år
Laurs Jensen af Tolstrup - 22 år
Karen Hansdatters søn Christen af Eldrup - 3 uger
Rasmus Jensen af Gedved - 61 år
Christopher Jeppesens og Maren Pedersdatters barn af Tammestrup - Mariane
Peder Enevoldsens og Magdalene Caspersdatters barn - Enevold
Jens Knudsens og Karen Andersdatters barn af Gedved mark - Karen
ungkarl Rasmus Pedersen af Hylke og enke Anne Marie Rasmusdatter af Tammestrup (copuleret)
skolelærer Peder Nielsens og Bodil Olufsdatters barn af Gedved - Maren
fol 10b
Niels Rasmussens og Margrethe Poulsdatters barn af Gedved - Anne Marie
ungkarl Rasmus Jensen Torsted og enke Anne Rasmusdatter af Gedved (copuleret)

1811
fol 10b
Jens Rasmussens og Edel Margrethe Pedersdatters barn af Gedved - Peder
ungkarl Jørgen Michelsen og pige Anne Elisabeth Olufsdatter begge af Gedved (copuleret)
Jens Knudsens datter Karen af Gedved - 4 mdr
Anne Margrethe Johannesdatters uægte barn af Lykkeberg - Karen (Søren Pedersen af Hatting)
Niels Andersens og Maren Jensdatters barn af Eldrup - Karen
Peder Stephansens og Maren Terkildsdatters barn af Tammestrup - Dorothea
Michel Nielsen af Eldrup - 78 år
fol 11a
Peder Christensen Leths søn Rasmus af Gedved mark - 1 mdr
Maren Jensdatter af Gedved - 49 år
Niels Rasmussens datter Anne Marie af Gedved - 7 mdr
Jeppe Jensens og Karen Esbensdatters datter af Gedved - (navn mangler)
Laurs Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Tammestrup - Marie Kirstine
Peder Jensens og Karen Jensdatters barn af Gedved - Jens
ungkarl Andreas Emanuel Michelsen af Eldrup og pige Elisabeth Pedersdatter af Enner (copuleret)
Albret Rasmussen af Gedved - 83 år
ungkarl Hans Friis Andersen af Ørskov og enke Anne Marie Jensdatter af Tolstrup (copuleret)
Rasmus Pedersens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Tammestrup - Jens Peder
fol 11b
Hans Andersens og Kirsten Pedersdatters barn af Gedved mark - Maren
Bertel Jensens og Dorthe Terkildsdatters barn af Gedved - Mariane
Christen Sørensens og Kirsten Laursdatters barn af Eldrup mark - Inger
Hans Frandsen af Eldrup - 66 år
Friderich Rasmussens og Ingeborg Jensdatters barn af Gedved - Sidsel Kirstine
Jens Knudsen af Gedved - 22 år

1812
fol 11b
Jens Nielsen af Gedved - 92 år
Peder Enevoldsens søn Enevold af Tolstrup - 1½ år
Laurs Jensens datter Marie Cathrine af Tammestrup mark - 10 mdr
fol 12a
Søren Pedersen af Hatting og Anne Margrethe Johannesdatter af Gedved mark (copuleret)
Jens Jensens og Maren Sørensdatters barn af Gedved - Marie
Andreas Michelsens og Elisabeth Pedersdatters barn af Eldrup - Michel
konfirmation
fol 12b
Karen Jensdatters uægte barn af Eldrup - Jens Peder (Anders Hansen af Ørskovgård)
Jørgen Michelsens og Anne Elisabeth Olufsdatters barn af Gedved - Marie Cathrine
Anders Madsens datter Kirsten af Gedved - 16 år
Rasmus Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Gedved - Jørgen
Peder Christensens og Maren Rasmusdatters barn af Gedved - Anne Elisabeth
Peder Jensens hustru Else Marie Pedersdatter af Gedved - 25 år
Morten Jensens og Maren Sørensdatters barn af Gedved - Søren
fol 13a
skolelærer Peder Asklevs søn Gerhard Munk af Gedved - 12 år
sl Jens Knudsens enke Karen Andersdatters barn af Gedved - Jens
Jens Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Gedved - Kirsten
Peder Enevoldsens og Magdalene Caspersdatters barn af Tolstrup - Jens
Hylleborg Christensdatters uægte barn af Lykkeberg - Oluf Johan Eskesen (Rasmus Nielsen af Glud)
Rasmus Pedersens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Tammestrup - Anne Margrethe
Peder Stephansens og Maren Terkildsdatters barn af Tammestrup - Jens Peder

1813
fol 13b
Anne Cathrine Rasmusdatter af Gedved - 21 år
Maren Nielsdatter af Gedved - 63 år
enkemand Niels Hansen Sattrup og pige Anne Dorthe Albretsdatter af Gedved (copuleret)
ungkarl Jens Pedersen Tyrsted og enke Karen Andersdatter af Gedved (copuleret)
ungkarl Erich Jørgensen og pige Sidsel Michelsdatter begge af Tolstrup (copuleret)
Frands Peder Hansens søn Peder af Eldrup - 4 år
Andreas Michelsens og Elisabeth Pedersdatters barn af Eldrup - Peder
Anderas Michelsens søn Peder af Eldrup - 2 mdr
Peder Christensens og Maren Rasmusdatters barn af Gedved - Elisabeth
Hans Andersens og Kirsten Pedersdatters barn af Gedved - Anne Marie
Niels Andersens og Maren Jensdatters barn af Eldrup - Jens
fol 14a
Peder Jensens og Karen Jensdatters barn af Gedved - Niels
Michel Nielsen Bros datter Apelone af Gedved - 7 år
enkemand Jens Jensen af Lundumskov og Kirsten Marie Hansdatter af Eldrup mark (copuleret)
Peder Nielsens og Bodil Olufsdatters barn af Gedved - Johanne Marie
Jens Rasmussens og Edel Margrethe Pedersdatters barn af Gedved - Anne Margrethe
Christen Sørensen af Gedved - 69 år
Anders Erichsens hustru Anne Sørensdatter af Gedved - 71 år
Karen Mortensdatter af Gedved - 55 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1803
1770-1803
1770-1803
Alle poster 1803-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c