s
Stikord til Yding sogns kirkebog, Voer herred, 1703-1814

1800-14


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

På denne side:
Viede
Døbte
Døde


Viede

År Folie
1800 200 Viede Rasmus Nielsen og Simon Eriksens enke Maren Henriksdatter begge i Yding
1800 200 Viede Jens Jacobsen af Holm og Anne Elisabeth Hansdatter i Såby
1800 200 Viede Mikkel Nielsen tjener i Såby og Anne Cathrine Nielsdatter tjener i Yding
1800 200 Viede Søren Pedersen enkemand tjener i Østbirk Præstegård og kvinde Amalie Gothardsdatter i Yding
1800 200 Viede Poul Sørensen enkemand i Sæbylund i Ousted sogn og Anne Madsdatter i Yding
1800 201 Viede Peder Christensen i Hammergård og Anne Marie Nielsdatter i Nørhavegård
1800 201 Viede Christen Andersen af Horsens og Bodil Nielsdatter i Såby
1800 201 Viede Søren Nielsen enkemand og sognefoged i Dørup og Anne Lauridsdatter i Yding
1801 201 Viede Knud Gundesen enkemand i Voerladegård og Anne Kirstine Jensdatter i Såby
1802 201 Viede Niels Hansen og Birthe Jensdatter i Sønderskovgård
1802 202 Viede Niels Olufsen og Inger Hansdatter begge i Såby
1803 202 Viede Jens Rasmussen af Hem og Anne Marie Pedersdatter i Yding
1804 202 Viede Christen Jensen og Karen Nielsdatter begge i Yding
1804 202 Viede Jens Jensen enkemand i Ejer og Maren Christensdatter i Såby
1804 203 Viede Thomas Sørensen enkemand i Voerladegård og Anne Marie Knudsdatter i Yding
1804 203 Viede Rasmus Christensen og Kirsten Lauridsdatter begge i Yding
1805 203 Viede Søren Iversen i Flemming og Christen Christensens enke Kirsten Holgersdatter i Yding
1805 203 Viede Rasmus Lauridsen og enke Bodil Andersdatter begge i Såby
1806 203 Viede Niels Olufsen enkemand i Såby og Kirsten Jensdatter i Yding
1806 203 Viede Jørgen Lauridsen enkemand i Såby og Margrethe Nielsdatter i Yding
1806 204 Viede Rasmus Sørensen enkemand i Dørup og Else Jensdatter i Yding
1806 204 Viede Søren Christensen enkemand og Dorthe Elisabeth Nielsdatter i Yding
1807 204 Viede Søren Pedersen i Purup og Ellen Jensdatter i Yding
1808 204 Viede Ingen
1809 204 Viede Søren Jensen og Kirsten Jensdatter i Yding
1810 204 Viede Ingen
1811 205 Viede Peder Christensen i Valmandsgård og Anne Margrethe Lauridsdatter i Såby
1812 205 Viede Knud Rasmussen enkemand og sognefoged i Pedersborg og Anne Elisabeth Jørgensdatter i Sønder?gård
1813 205 Viede Jens Christensen enkemand og gårdmand og Mette Jensdatter begge i Såby
1813 205 Viede Niels Hansen i Purup og Mette Kirstine Pedersdatter i Yding
1814 206 Viede Johan Christophersen enkemand og Maren Mortensdatter begge i Yding
1814 206 Viede Juel Stephensen i Kloster Mølle og enke Bodil Nielsdatter i Såby
1814 206 Viede Laurids Andersen enkemand og Kirsten Christensdatter begge i Yding

Døbte

Top

År Folie
1800 3 Døbt Morten Pedersen gårdmand og Bodil Andersdatter i Yding - Else Cathrine
1800 3 Døbt Niels Iversen gårdmand og Anne Andersdatter i Yding - Karen
1800 3 Døbt Jens Jensen Ring gårdmand og Anne Nielsdatter i Yding - Anne
1800 3 Døbt Jens Thomsen Smed husmand og Else Kirstine Jensdatter i Såby - Peder
1800 3 Døbt Jens Schanderup Skoleholder og Karen Mikkelsdatter i Yding - Juliane Marie
1800 3 Døbt Morten Sørensen gårdmand og Anne Sørensdatter i Yding - Helle
1800 3 Døbt Rasmus Nielsen husmand og Maren Henriksdatter i Yding - Henrik som døde
1800 3 Døbt Jens Jacobsen indsidder og Anne Elisabeth Hansdatter i Såby - Dødfødt dreng
1801 4 Døbt Ole Iversen gårdmand og Anne Marie Sørensdatter i Yding - Anders
1801 4 Døbt Stephen Pedersen husmand og Anne Peitersdatter i Yding - Mads
1801 4 Døbt Laurids Sørensen boelsmand og Elisabeth Marie Adamsdatter i Såby - Anne Marie
1801 4 Døbt Morten Pedersen gårdmand og Bodil Andersdatter i Yding - Birthe
1801 4 Døbt Søren Pedersen indsidder og Juliane Marie Nielsdatter i Yding - Maren
1802 4 Døbt Jens Jacobsen indsidder og Anne Elisabeth Hansdatter i Såby - Jacob Christian
1802 4 Døbt Rasmus Nielsen Winther gårdmand og Else Lauridsdatter i Yding - Peder
1802 4 Døbt Jens Knudsen husmand og Karen Jensdatter i Yding - Jens
1802 5 Døbt Niels Jensen gårdmand og Anne Andersdatter i Yding - Anders
1802 5 Døbt Søren Pedersen indsidder og Amalie Gothardtsdatter i Yding - Peder
1802 5 Døbt Ole Iversen gårdmand og Anne Marie Sørensdatter i Yding - Mette
1803 5 Døbt Niels Nielsen gårdmand og Anne Marie Andersdatter i Yding - Søren og Peder som døde
1803 5 Døbt Laurids Sørensen boelsmand og Elisabeth Marie Adamsdatter i Såby - Wilhelmine Eleonora
1803 5 Døbt Morten Pedersen gårdmand og Bodil Andersdatter i Yding - Karen
1803 5 Døbt Karen Eriksdatter i Yding - Maren, udlagt Jens Christensen i Dørup
1803 5 Døbt Jens Andersen Schanderup gårdmand og Karen Mikkelsdatter i Cathrinelund - Anders
1803 6 Døbt Morten Sørensen gårdmand og Anne Sørensdatter i Yding - Søren
1803 6 Døbt Niels Hansen indsidder og Birthe Jensdatter i Sønderskovgård - Dødfødt pige
1803 6 Døbt Jens Thomsen Smed husmand og Else Kirstine Jensdatter i Såby - Anne Cathrine
1804 6 Døbt Søren Pedersen indsidder og Amalie Gothardtsdatter i Yding - Mette
1804 6 Døbt Niels Iversen gårdmand og Anne Andersdatter i Yding - Anne
1804 6 Døbt Jens Nielsen gårdmand og Bodil Nielsdatter i Såby - Anne
1804 6 Døbt Rasmus Nielsen husmand og Maren Henriksdatter i Yding - Niels
1804 6 Døbt Niels Nielsen gårdmand og Anne Marie Andersdatter i Yding - Peder
1805 6 Døbt Niels Jensen boelsmand og Karen Nielsdatter i Yding Østergård - Jacob
1805 6 Døbt Karen Eriksdatter i Yding - Anne Margrethe, udlagt Jens Christensen i Hem nu soldat i København
1805 7 Døbt Niels Hansen indsidder og Birthe Jensdatter i Sønderskovgård - Hans
1805 7 Døbt Ernst Hansen husmand og Margrethe Mortensdatter i Yding - Maren
1805 7 Døbt Christen Sørensen Bjerre Skoleholder og Anne Jensdatter i Yding - Juliane Marie
1805 7 Døbt Christen Jensen gårdmand og Karen Nielsdatter i Yding - Jens
1805 7 Døbt Niels Hansen Teglbrænder husmand og Inger Marie Christensdatter i Yding - Søren og Anne Sophie som begge døde
1805 7 Døbt Stephen Pedersen husmand og Anne Peitersdatter i Yding - Else
1805 7 Døbt Rasmus Christensen gårdmand og Kirsten Lauridsdatter i Yding - Mette
1805 7 Døbt Jens Jensen Ring gårdmand og Anne Nielsdatter i Yding - Ellen
1805 7 Døbt Morten Pedersen gårdmand og Bodil Andersdatter i Yding - Dødfødt pige
1806 8 Døbt Margrethe Nielsdatter i Yding - Niels, udlagt Jørgen Jensen i ?
1806 8 Døbt Peder Christensen landsoldat og indsidder og Johanne Jensdatter i Yding - Niels
1806 8 Døbt Niels Iversen Møller gårdmand og Anne Andersdatter i Yding - Helle
1806 8 Døbt Morten Mortensen husmand og Anne Rasmusdatter på Yding Mark - Morten
1806 8 Døbt Jens Rasmussen gårdmand og Anne Marie Pedersdatter i Yding - Karen
1806 8 Døbt Morten Sørensen gårdmand og Anne Sørensdatter i Yding - Maren
1806 8 Døbt Morten Pedersen gårdmand og Bodil Andersdatter i Yding - Anne Margrethe
1807 9 Døbt Christen Jensen gårdmand og Karen Nielsdatter i Yding - Jens
1807 9 Døbt Sidsel Sørensdatter i Yding - Birthe Kirstine, udlagt ungkarl Christen Pedersen Molboe i Yding
1807 9 Døbt Jens Jensen Winther husmand og Maren Jensdatter i Såby - datter og Jens som begge døde
1807 9 Døbt Thomas Sørensen hjulmand og indsidder og Anne Marie Knudsdatter i Yding - Knud
1807 9 Døbt Niels Jensen boelsmand og Karen Nielsdatter i Yding Østergård - Niels
1807 9 Døbt Christen Sørensen Bjerre Skoleholder og Anne Jensdatter i Yding - Anne Sophie
1807 9 Døbt Niels Olesen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Såby - Inger
1807 9 Døbt Stephen Pedersen husmand og Anne Peitersdatter i Yding - Peiter
1807 10 Døbt Ernst Hansen Smed husmand og Margrethe Mortensdatter i Yding - Anne Johanne
1807 10 Døbt Niels Hansen husmand og Birthe Jensdatter i Yding - Jens
1807 10 Døbt Mikkel Nielsen Bødker husmand og Anne Cathrine Nielsdatter i Såby - Niels
1807 10 Døbt Søren Christensen husmand og Dorthe Elisabeth Nielsdatter i Yding - Christen
1808 10 Døbt Rasmus Christensen Sognefoged og Kirsten Lauridsdatter i Yding - Karen
1808 10 Døbt Jørgen Lauridsen gårdmand og Margrethe Nielsdatter i Såby - Laurids som døde
1808 10 Døbt Peder Lauridsen indsidder og Cathrine Lauridsdatter Bang i Yding - Anne som døde
1808 11 Døbt Christen Jensen gårdmand og Karen Nielsdatter i Yding - Niels
1808 11 Døbt Jens Jensen Winther husmand og Maren Jensdatter i Såby - Jensine
1808 11 Døbt Niels Olesen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Såby - Jens
1808 11 Døbt Christen Sørensen Bjerre Skoleholder og Agate Elisabeth Serridslev i Yding - Ove Henrik
1809 11 Døbt Thomas Sørensen indsidder og Anne Marie Knudsdatter i Yding - Knud
1809 11 Døbt Jens Christensen gårdmand og Gertrud Jensdatter i Såby - Helle
1809 11 Døbt Morten Mortensen husmand og Anne Rasmusdatter på Yding Mark - Niels
1809 11 Døbt Stephen Pedersen husmand og Anne Peitersdatter i Yding - Jens
1809 12 Døbt Jens Thomsen Smed husmand og Else Kirstine Jensdatter i Såby - Peder
1809 12 Døbt Niels Nielsen gårdmand og Anne Marie Andersdatter i Yding - Karen
1809 12 Døbt Søren Christensen husmand og Dorthe Elisabeth Nielsdatter i Yding - Maren
1809 12 Døbt Søren Jensen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Yding - Cecilie Helene
1809 12 Døbt Niels Jensen boelsmand og Karen Nielsdatter i Yding Østergård - Morten
1810 12 Døbt Jørgen Lauridsen gårdmand og Margrethe Nielsdatter i Såby - Maren
1810 12 Døbt Peder Lauridsen indsidder og Cathrine Lauridsdatter Bang i Yding - Dødfødt dreng
1810 13 Døbt Jens Thomsen Smed husmand og Anne Johanne Jensdatter i Såby - Jens
1810 13 Døbt Morten Sørensen gårdmand og Anne Sørensdatter i Yding - Kirsten
1810 13 Døbt Rasmus Christensen Sognefoged og Kirsten Lauridsdatter i Yding - Laurids
1810 13 Døbt Morten Pedersen gårdmand og Bodil Andersdatter i Yding - Christen
1810 13 Døbt Niels Iversen Møller gårdmand og Anne Andersdatter i Yding - Ellen
1810 13 Døbt Mikkel Nielsen Bødker husmand og Anne Cathrine Nielsdatter i Såby - Kirsten Marie
1810 13 Døbt Thomas Sørensen indsidder og Anne Marie Knudsdatter i Yding - Jacob
1810 13 Døbt Niels Andreasen husmand og Maren Andersdatter i Såby - Maren
1811 14 Døbt Christen Jensen gårdmand og Karen Nielsdatter i Yding - Karen
1811 14 Døbt Anne Mortensdatter i Yding - Karen Marie, udlagt ungkarl Jens Pedersen tjener i Grøndam
1811 14 Døbt Rasmus Christensen Sognefoged og Kirsten Lauridsdatter i Yding - datter som døde
1811 14 Døbt Søren Jensen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Yding - Anne
1811 14 Døbt Niels Nielsen gårdmand og Anne Marie Andersdatter i Yding - Else Cathrine som døde
1811 14 Døbt Christen Sørensen Bjerre Skoleholder og Agate Elisabeth Serridslev i Yding - Jens Jørgen
1811 14 Døbt Peder Nielsen gårdmand og Maren Rasmusdatter i Nørhauge - Niels
1811 14 Døbt Niels Hansen husmand og Birthe Jensdatter i Yding - Anders
1811 15 Døbt Stephen Pedersen husmand og Anne Peitersdatter i Yding - Else
1812 15 Døbt Niels Jensen gårdmand og Karen Nielsdatter i Yding Østergård - Karen
1812 15 Døbt Morten Mortensen husmand og Anne Rasmusdatter i Tornbjerghus på Yding Mark - Jens
1812 15 Døbt Jens Christensen gårdmand og Gertrud Jensdatter i Såby - Dødfødt pige
1812 15 Døbt Niels Olesen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Såby - Anne
1812 15 Døbt Jens Thomsen Smed husmand og Anne Johanne Jensdatter i Såby - Else
1812 15 Døbt Thomas Sørensen hjulmand og indsidder og Anne Marie Knudsdatter i Yding - Peder
1813 16 Døbt Rasmus Christensen Sognefoged og Kirsten Lauridsdatter i Yding - Laurids
1813 16 Døbt Niels Andreasen husmand og Maren Andersdatter i Såby - Kirsten Marie
1813 16 Døbt Maren Jensdatter Trane i Såby - Marianne, udlagt Peder Jensen fra Haderslev
1813 16 Døbt Søren Jensen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Røgildgård på Yding Mark - Anne Cathrine
1813 16 Døbt Jacob Pedersen Smed og Else Kirstine Johansdatter i Yding - Henrik
1813 16 Døbt Christen Jensen gårdmand og Karen Nielsdatter i Yding - Anne
1813 16 Døbt Karen Andersdatter i Yding - Mette Cecilie, udlagt ungkarl Mikkel Pedersen tjener i Såby
1813 17 Døbt Søren Pedersen husmand og Anne Marie Nielsdatter i Yding - Karen
1813 17 Døbt Jørgen Lauridsen gårdmand og Anne Margrethe Nielsdatter i Såby - Maren Kirstine
1814 17 Døbt Christen Sørensen Bjerre Skoleholder og Agate Elisabeth Serridslev i Yding - Jens
Jørgen 1814 17 Døbt Peder Nielsen gårdmand og Maren Rasmusdatter i Nørhauge - Anne
1814 17 Døbt Morten Mortensen husmand og Anne Rasmusdatter i Tornbjerghus på Yding Mark - Marianne

Døde

Top

År Folie
1800 160 Begravet Iver Rasmussen indsidders datter i Såby Maren 1 år 7 måneder
1800 160 Begravet Rasmus Axelsen ungkarl i Yding 38 år
1800 160 Begravet Amalie Gothartsdatters uægte datter i Yding Mette Pedersdatter 1½ år
1800 160 Begravet Morten Pedersen gårdmands datter i Yding Else Cathrine 24 uger
1800 160 Begravet Rasmus Nielsen husmands søn i Yding Henrik3 dage
1800 160 Begravet Jens Jacobsen indsidders dødfødte søn i Såby
1801 160 Begravet Jens Jensen Winther husmands datter i Såby Kirsten 4½ år
1801 160 Begravet Mads Henriksen gårdmand i Yding 66 år
1801 160 Begravet Jens Jensen Ring aftægtsmand i Yding 74 år
1801 160 Begravet Peder Hiensen husmands enke i Yding Maren Nielsdatter 75 år
1802 160 Begravet Jens Thomsen Smed husmands søn i Såby Peder 1½ år
1802 160 Begravet Peder Sørensen Skrædder husmand i Såby 67 år
1802 160 Begravet Niels Hansen indsidder i Yding 84 år
1802 160 Begravet Jens Hansen aftægtsmand i Yding 88 år
1802 160 Begravet Hans Sørensen gårdmand i Såby 64 år
1803 160 Begravet Jens Jensen Smed husmands datter i Såby Anne Cathrine 21 år
1803 160 Begravet Søren Pedersen indsidders søn i Yding Peder 23 uger
1803 160 Begravet Søren Mortensen gårdmands enke i Yding Mette Jensdatter 76 år
1803 160 Begravet Morten Pedersen gårdmands datter i Yding Birthe 1½ år
1803 160 Begravet Niels Nielsen gårdmands søn i Yding Peder 17 dage
1803 160 Begravet Jørgen Sørensen gårdmands datter i Sønderskovgård Anne Kirstine næsten 6 år
1803 161 Begravet Ernst Hansen smeds hustru i Yding Maren Clausdatter 53 år
1803 161 Begravet Søren Sørensen aftægtsmand i Yding 58 år
1803 161 Begravet Karen Eriksdatters uægte datter i Yding Maren 7 uger
1803 161 Begravet Jens Sørensens hustru i Såby Maren Pedersdatter 78 år
1803 161 Begravet Niels Adsersen aftægtsmand i Såby 79 år
1803 161 Begravet Otto Nielsen ungkarl i Yding 35 år
1803 161 Begravet Jens Nielsen gårdmands enke i Yding Karen Pedersdatter 65 år
1804 161 Begravet Christen Jensen Sommer indsidders hustru i Yding Anne Christensdatter 50 år
1804 161 Begravet Anne Margrethe en betler som døde hos Christen Christensen i Yding omkring 60 år
1804 161 Begravet Ole Jensen gårdmand i Yding 58 år
1804 161 Begravet Niels Hansen indsidder i Såby
1804 161 Begravet Laurids Bangs enke fra Horsens Inger Sophie Johansdatter 67 år død hos Peder Lauridsen i Yding
1804 161 Begravet Peder Terkelsen gårdmand i Yding 65 år
1804 161 Begravet Niels Nielsen gårdmands datter i Yding Karen 14 år
1804 161 Begravet Christen Rasmussen gårdmands søn i Såby Rasmus 32 år
1804 161 Begravet Didrik Jensen Busk Skomager i Yding 75 år
1804 161 Begravet Jens Rasmussen gårdmands datter i Hem ved Yding Karen 18 uger
1805 161 Begravet Christen Christensen gårdmand i Yding 70 år
1805 161 Begravet Christen Andersen husmand i Såby 58 år
1805 161 Begravet Peder Andersen gårdmands enke i Yding Karen Ottesdatter 80 år
1805 161 Begravet Morten Pedersen gårdmands dødfødte datter i Yding
1805 161 Begravet Jens Didriksen Skomager ungkarl i Yding 36 år
1805 161 Begravet Niels Hansen Teglbrænders datter i Yding Anne Sophie 5 uger
1805 161 Begravet Niels Hansen Teglbrænders søn i Yding Søren 12 uger
1805 161 Begravet Niels Olesen gårdmands hustru i Såby Inger Hansdatter 25 år
1805 161 Begravet Christen Rasmussen gårdmand i Såby 62 år
1805 161 Begravet Niels Olesens enke i Yding Maren Christensdatter 82 år
1805 161 Begravet Christen Jensen gårdmands søn i Yding Jens ½ år
1806 162 Begravet Jørgen Lauridsen gårdmands hustru i Såby Maren Enevoldsdatter 73 år
1806 162 Begravet Søren Rasmussen husmand i Såby 71 år
1806 162 Begravet Søren Christensen husmands hustru i Yding Anne Cathrine Holgersdatter 50 år
1806 162 Begravet Niels Andreasen husmands datter i Såby Anne Mette 20 år
1806 162 Begravet Stephen Pedersen husmands datter i Yding Else 1 år
1806 162 Begravet Jens Sørensen indsidder i Såby over 80 år
1807 162 Begravet Christen Rasmussens enke i Såby Helle Iversdatter 67 år
1807 162 Begravet Jens Jensen husmands nyfødte datter i Såby
1807 162 Begravet Jens Jensen husmands søn i Såby Jens 5 dage
1807 162 Begravet Christen Sørensen Bjerre Skoleholders hustru i Yding Anne Jensdatter 32 år
1807 162 Begravet Christen Bjerre Skoleholders datter i Yding Anne Sophie 4 uger
1807 162 Begravet Laurids Sørensen boelsmands datter i Såby Wilhelmine Eleonora 4 år
1807 162 Begravet Niels Hansen husmands enke i Såby Anne Marie Jensdatter 74 år
1807 162 Begravet Jens Marcussens enke i Yding Anne Nielsdatter 72 år
1808 162 Begravet Jørgen Lauridsen gårdmands søn i Såby Laurids 4 uger
1808 162 Begravet Thomas Sørensen husmands søn i Yding Knud 1 år
1808 162 Begravet Stephen Pedersen husmands hjemmedøbte søn i Yding Peder
1808 162 Begravet Rasmus Christensen gårdmands enke i Dørup Gertrud Eriksdatter i Yding 86 år
1808 162 Begravet Peder Lauridsen indsidders datter i Yding Anne 14 dage
1808 162 Begravet Thomas Sørensen indsidders søn i Yding Niels 5 år
1808 162 Begravet Knud Rasmussen indsidders enke i Yding Anne Thomasdatter 60 år
1808 162 Begravet Peder Christensen indsidders søn i Yding Niels 2 år
1808 162 Begravet Maren Pedersdatter tjenestepige i Yding 44 år
1809 163 Begravet Jens Thomsen Smed husmands hustru i Såby Else Kirstine Jensdatter 42 år
1809 163 Begravet Jens Thomsen Smeds nyfødte søn i Såby Peder
1809 163 Begravet Jens Jensen Ring gårdmand i Yding 60 år
1809 163 Begravet Jens Nielsen gårdmand i Såby 49 år
1809 163 Begravet Jens Thomsen Smed husmands datter i Såby Bodil Marie 16 år
1809 163 Begravet Laurids Andersen husmands hustru i Yding Mette Henriksdatter 65 år
1809 163 Begravet Iver Jørgensen aftægtsmands enke i Såby Maren Jensdatter 81 år
1809 163 Begravet Andreas Johansen indsidders enke i Såby Birthe Pedersdatter over 80 år
1809 163 Begravet Niels Sejersen Nørgård gårdmand i Nørhauge? henved 74 år
1809 163 Begravet Niels Andreasens husmands hustru i Såby Anne Terkelsdatter 54 år
1810 163 Begravet Peder Lauridsen indsidders dødfødte søn i Yding
1810 163 Begravet Peder Andersen Molbo indsidder i Yding 67 år
1810 163 Begravet Christen Mikkelsen ungkarl i Yding 50 år
1810 163 Begravet Jens Thomsen hospitalslem i Yding 67 år
1810 163 Begravet Rasmus Christensen sognefogeds søn i Yding Laurids 6 dage
1810 163 Begravet Niels Sørensen husmands hustru i Yding Maren Knudsdatter 68 år
1811 163 Begravet Jens Knudsen indsidder i Yding 47 år
1811 163 Begravet Niels Pedersens enke aftægtskone i Nørhauge Anne Nielsdatter 67 år
1811 163 Begravet Rasmus Christensen sognefoged og gårdmands nyfødte datter
1811 163 Begravet Stephen Pedersen husmands søn i Yding Jens 2 år
1811 163 Begravet Niels Nielsen gårdmands nyfødte datter i Yding Else Cathrine
1812 163 Begravet Morten Mortensen husmands steddatter i Tornbjerghus Christiane Christensdatter
1812 163 Begravet Jens Christensen gårdmands dødfødte datter i Såby
1812 163 Begravet Søren Sørensens enke aftægtskone i Yding Helle Jensdatter 75 år
1812 163 Begravet Niels Andersens enke aftægtskone i Såby Anne Jensdatter 78 år
1812 163 Begravet Niels Olesen gårdmands datter i Såby Anne 6 uger
1812 163 Begravet Jens Thomsen Smeds søn i Såby Jens 1 år
1812 163 Begravet Johan Christophersen Snedker husmands hustru i Yding Anne Jensdatter 85 år
1813 163 Begravet Jens Christensen gårdmands hustru i Såby Gertrud Jensdatter 24 år
1813 163 Begravet Christen Bjerre Skoleholders søn i Yding Jens Jørgen 2 år
1813 163 Begravet Jens Rasmussens tjenestedreng i Yding Niels Albertsen 15 år som faldt af en hest
1813 164 Begravet Rasmus Sognefogeds søn i Yding Laurids 17 uger
1813 164 Begravet Jørgen Rasmussen i Såby 69 år
1813 164 Begravet Anders Jørgensen husmand i Yding 80 år
1814 164 Begravet Johanne Jensdatter i Yding 72 år
1814 164 Begravet Maren Jensdatter i Yding 78 år
1814 164 Begravet Anders Jørgensen husmand 76 år


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 3.10.2013
c