s
Ingers Hjemmeside

Stikord til

Framlev sogns kirkebog 1694 - 1806 C 356 - 15

1694-1739
1740-1779
1780-1813

1694
fol. 1
døbt Rasmus Jensens søn i Lillering Rasmus
døbt Michel Dinesens datter i Lillering Sidsel
begr Anne Sørensdatter i Hørslev 60 år
begr Anne Nielsdatter af Hørslev 59 år
døbt Willum Erichsens søn Rasmus
fol. 1b
døbt Mads Danielsens datter i Hørslevgård Ingeborg
begr en tiggerkvinde, som døde i Rasmus Jensens gård i Framlev
begr Peder Væver af Hørslev 74 år
døbt Rasmus Overgaards søn i Lillering Anders
begr Jens Olufsen af 92 år
begr Maren Pedersdatter af Labing 51 år
begr Søren Jensen af Lillering 45 år
begr Maren Madsdatter af Lillering 63 år
Fol. 2
døbt Jens Jensen Balles søn Rasmus
begr Willum Erichsens søn i Boelen Poul 4 år
begr Niels Sørensen af Boelen 48 år
begr sl. Niels Sørensens hustru Mette Erichsdatter 27 år
begr Sl. Niels Sørensens bror Peder Sørensen 27 år
begr Maren Willumsdatter af Labing 69 år, ligeså hendes søn Mads 38 år
døbt Hans Nielsens datter af Hørslevgård
begr Erich Rasmussen af Labing 73 år
Fol. 2b
begr en rytter af Labing, som var her hos Jens Madsen
inddøbt og døbt Knud Pedersens søn i Framlev Jens
public absolveret Maren Pedersdatter og udlagde til barnefader en soldat kaldet Jens
døbt Jens Overgaards datter i Framlev Anne
Fol. 3
døbt Peder Nielsens søn i Hørslev Anders
inddøbt Peder Jacobsen skovriders søn i Framlev Hans
inddøbt og begravet Henrich Elling rytters søn i Labing Peiter
døbt Else Jensdatters uægte søn i Labing Michel udlagde til barnefader en karl fra Års [Århus]
Fol. 3b
begr Anne Nielsdatter af Framlev 85 år
døbt Peder Jacobsen skovriders søn i Framlev Hans
døbt trompeters datter af Framlev Anne Margrethe
døbt Lorents Rytters søn af Hørslevgård Poul
Fol. 4
døbt Johan Fenris rytters søn af Hørslev Anders
begr Knud Pedersens søn af Framlev Jens 25 uger 3 dage
begr Poul Nielsen af Framlev 85 år
begr Johan Fenris rytters søn af Harlev Anders
inddøbt og begravet Jens Madsens søn af Labing Niels 7 dage
døbt Jens Michelsens datter af Lillering Maren
begr Sidsel Nielsdatter af Labing 38 år 6 uger

1695
fol. 4b
følgende personer er fra Harlev sogn
begr hyrden Søren Rasmussens søn af Skibby 13 år mindre 4 uger 2 dage
trolovet Adam Mentz rytter af Stjær og Anne Jensdatter af Tåstrup
døbt Jens Jensens datter af Tåstrup Kirsten
begr Laurids Sørensens søn af Tåstrup Rasmus 2 år 5 uger
copuleret Adam Mentz rytter af Stjær og Anne Jensdatter af Tåstrup
begr Kirsten Lauridsdatter af Harlev 69 år
fol. 5
copuleret Bernt Thomasen af Storring og Anne Nielsdatter af Tåstrup
begr Anders Michelsen af Harlev 63 år
trolovet Hans Pedersen og Johanne Andersdatter af Harlev
public absolveret Bodil Munch for forsagelse af 6 bud, ingen barnefader noteret
begr Anne Sørensdatter af Harlev 68 år 11 uger 1dag
copuleret Hans Pedersen og Johanne Andersdatter af Harlev
begr Ingeborg Madsdatter sl. Laurids Sørensens af Harlev 81 år
døbt unge Peder Jørgensens datter af Harlev Maren
fol. 5b
begr Jens Lillering af Framlev 66 år
begr Peder Nielsen af Lillering 86 år
døbt Søren Poulsens søn i Hørslev Poul
trolovet Niels Sørensen og Johanne Balle af Framlev
begr Jens Andersen af Hørslev 11 år
begr Søren Poulsens søn Jens (Poul)af Hørslev 19 uger
døbt Niels Rasmussens datter af Labing Anne
fol. 6
inddøbt Oluf Jensens tvillingpiger af Boelen Johanne og Sidsel
begr Oluf Jensens tvillingpiger Johanne og Sidsel 9 dage
døbt Christine Fos? Uægte datter af Framlev Maren
trolovet Niels Andersen af Hørslev og Ingeborg Poulsdatter af Snåstrup
public absolveret Maren Pedersdatter af Høslev, barnefar udlagt Laurids Sørensen
copuleret Niels Sørensen og Johanne Michelsdatter af Framlev
fol. 6b
døbt Rasmus Jensens datter af Labing Maren
begr Birgitte Sørensdatter Søren Rasmussens datter i Framlev 9 år
copuleret Niels Andersen af Hørslev og Ingeborg Poulsdatter af Snåstrup
døbt Niels Nielsens søn af Lillering Jens
døbt Laurids Olufsens søn af Framlev Oluf
begr Maren Andersdatter af Labing 15 år ringer 8 uger 5 dage
fol. 7
begr Niels Sørensen hyrdes søn af Labing Laurids 9 år 2 dage
døbt Bodil Munchs uægte søn af Labing Søren
døbt Niels Andersens datter af Snåstrup Kirsten
trolovet Simon Jørgensen af Herskind og Anne Andersdatter af Hørslev
døbt Henrich Elling Rytters datter af Labing Anne Cathrine
begr Niels Jensen Post af Lillering
begr Bodil Munchs søn af Lillering Søren
fol. 7b
begr Jens Jacobsen af Labing 10 år
døbt Knud Pedersens datter af Framlev Anne
døbt Jens Erichsens datter af Labing Maren
døbt Thomas Erichsens søn af Lillering Jens
trolovet Poul Sørensen og Karen Jensdatter af Framlev
døbt Peder Jacobsens datter af Framlev Anne Dorthe
fol. 8
døbt Rasmus Rasmussens søn af Labing mølle Rasmus
trolovet Niels Hommann af Labing og Anne Danielsdatter af Hørslevgård
døbt Jens Rytters søn af Hørslev Rasmus
døbt Rasmus Balles søn af Framlev Anders
fol. 8b
public absolveret Johanne Rasmusdatter af Lyngby, barnefar udlagt Søren Hansen af England?
copuleret Simon Jørgensen af Herskind og Anne Andersdatter af Hørslev
copuleret Niels Jensen Hommann af Labing og Anne Danielsdatter af Hørslevgård
døbt Morten Rasmussens datter af Voergård Maren
døbt Niels Sørensens søn af Framlev Michel
begr rytterkvinden Mette Nielsdatters uægte datter af Labing
copuleret Poul Sørensen og Karen Jensdatter af Framlev

1696
fol. 9b
døbt hyrden Jens Nielsens søn af Borum Peder
public absolveret Maren Rasmusdatter af Lyngby, barnefar udlagt Niels Michelsen af Ning herred
døbt Rasmus Rasmussens datter af Snåstrup Maren
begr Jens Lauridsen, forrige sognepræst for Harlev og Framlev menigheder 53 år
fol. 10
begr Hyrdens søn Peder
indd. Og døbt Jens Madsens tvillingpiger af Labing Edel og Maren
døbt Niels Erichsens søn af Framlev Erich
begr Laurids Olufsen af Framlev 96 år
fol. 10b
begr Jens Madsens datter af Labing Maren 3 uger
begr Maren Jørgensdatter af Lillering 82 år
begr Rasmus Rasmussen af Snåstrup 28 år
døbt Peder Pedersens datter af Labing
døbt Rasmus Jensens datter af Lillering Helle
begr Niels Sørensens søn af Framlev Michel 5 mdr 3uger 5 dage
begr rytter Johan Trampis? Hustru Cadolif?
fol. 11
begr Jens Overgaards datter af Framlev Anne 2 år
begr Rasmus Balles søn af Framlev Anders 9 mdr
døbt Mads Jensens datter af Labing Maren
døbt Søren Rasmussens søn af Framlev Laurids
fol. 11b
trolovet Poul Jensen af Snåstrup og Maren Danielsdatter af Hørslevgård
døbt Mads Danielsens søn af Hørslevgård Daniel
public absolveret Johanne Michelsdatter forsagelse af 5 bud, sin søn Michels død 5 mdr
trolovet Christen Rasmussen af Stjær og Kirsten Nielsdatter af Hørslev
døbt Rasmus Jensens søn af Labing
døbt Thoer Svendsens datter af Framlev Kirsten
fol. 12
trolovet Oluf Mortensen og Karen Nielsdatter af Framlev
døbt Jens Jensen Balles datter af Labing Anne
begr Michel Dinesen af Lillering 48 år
begr Thoer Svendsens datter af Framlev Kirsten 3 uger
døbt Niels Nielsens søn af Lillering Christen
døbt Niels Hammanns søn af Labing Jens
fol. 12b
copuleret Poul Kande af Snåstrup og Maren Danielsdatter af Hørslevgård
copuleret Oluf Mortensen og Karen Michelsdatter i Framlev
døbt Rasmus Lauridsens datter af Hørslev Karen
døbt Jørgen Jensens datter af Labing Anne
begr Peder Pedersens hustru Anne Sørensdatter af Labing
public absolveret Anne Jørgensdatter af Lillering, barnefar udlagt Søren Christensen

1697
fol. 13
begr Rasmus Jensens søn af Labing Oluf 4 mdr 4 dage
døbt Peder Jacobsens datter af Framlev Christine Sophie
begr den gudfrygtige og dydige matrone Anne Hansdatter Peder Jacobsens af Framlev 33 år
døbt Else Jensdatter uægte søn af Hørslevgård Jens
trolovet Willum Jensen af Hasselager og Kirsten Jensdatter af Lillering
fol. 13b
døbt Frands Trompeters søn af Framlev Rasmus
public absolveret Else Jensdatter af Hørslevgård barnefar udlagt Søren Nielsen af ??
begr sognedegn Bertel Mortensen 54 år
copuleret Willum Jensen og Kirsten Jensdatter af Lillering
døbt Peder Nielsens søn af Hørslev Niels
copuleret Rasmus Christensen af Stjær og Kirsten Nielsdatter af Hørslev
fol. 14
døbt Jens Nielsens datter af Hørslev Maren
døbt Anne Nielsdatters uægte datter af Framlev Anne
døbt Niels Sørensens søn af Framlev Laurids
døbt Jens Michelsens søn af Lillering Jens
begr Peder Gadbods søn af Hørslev Niels 12 uger
døbt Jens Overgaards datter af Framlev Anne
fol. 14b
døbt Rasmus Overgaards datter af Lillering Gertrud
begr Johanne Rasmusdatter af Lillering 80 år
begr Else Jensdatters uægte søn af Hørslev Michel 3 år 4 mdr
døbt Thoer Svendsens datter af Framlev Kirsten

1698
fol. 15
døbt Willum Jensens søn af Lillering Michel
døbt Henrich Olufsens søn af Labing Peiter
hjemd Rasmus Rasmussens datter af Labing mølle Kirsten
begr Rasmus Møllers datter Kirsten 6 dage
døbt Jens Rasmussens søn af Hørslev Rasmus
fol. 15b
begr Mette Nielsdatter af Voergård 86 år
begr Kirsten Sørensdatter af Framlev Kirkegård hendes uægte datter Birgitte 3 uger
begr Jens Jensen Overgaards hustru af Framlev Kirsten Sørensdatter 43 år
begr Jens Michelsens søn af Lillering Jens 4 mdr
døbt Jens Madsens søn af Labing Niels
døbt Oluf Jensens datter af Boelen Johanne
begr Poul Sørensen af Framlev 49 år
døbt Jørgen Rasmussens datter af Lillering Anne
døbt Rasmus Jensens datter af Labing Karen
fol. 16
begr Jens Overgaards datter af Framlev Anne 28 uger
begr David Rytters datter af Lillering Anne
begr Knud Pedersens datter af Framlev Kirsten 6 år 5 dage
begr Christine Michelsdatters datter af Framlev Maren 2 år 11 uger
public absolveret Kirsten Pedersdatter af Framlev barnefar udlagt Peder Rasmussen
døbt Morten Munchs datter af Voergård Karen
døbt Rasmus Balles datter af Framlev Anne
døbt Jens Rytters søn af Hørslev Jens
fol. 16b
begr Willum Jensens søn af Lillering Michel 18 uger
døbt Niels Nørgaards søn af Labing Daniel
begr Jens Madsens søn af Labing Niels 14 uger 3 dage
trolovet Jens Nielsen af Låsby og Anne Mortensdatter af Hørslev
begr Jens Balles hustru af Labing Kirsten Rasmusdatter 28 år 8 mdr
trolovet Christopher Møller rytter og Gertrud Munvold af Framlev
døbt Christine N. uægte søn af Framlev Casper
døbt Peder Nielsens Gadbases søn af Hørslev Niels
copuleret Christopher Møller og Gertrud Munvold af Framlev
fol. 17
public absolveret Christine N. af Framlev barnefar udlagt Johan Tramp
døbt Anne Rasmusdatter Much uægte datter af Hørslev Maren
døbt Simon Olufsens søn af Hørslev Hans
begr Peder Godbases søn af Hørslev Niels 9 mdr
begr Apelone Pedersdatter Jens Jørgensens kone af Labing 46 år 2 uger
begr gl. Anne Sørensdatter Munch af Lillering 63 år
begr Lamme Knuds Datter af Lillering Anne

1699
fol. 17b
døbt Mads Danielsens datter af Hørslev Maren
døbt Cathrine Nielsdatter til huse hos Jens Andersen i Framlev hendes uægte datter Kirsten
trolovet Jens Balle og Anne Jensdatter begge af Labing
trolovet Peder Pedersen af Labing og Anne Rasmusdatter af Framlev
døbt Poul Jensens søn af Snåstrup Daniel
copuleret Jens Nielsen af Låsby og Anne Mortensdatter af Hørslev
døbt Niels Erichsens søn af Framlev Bertel
fol. 18
døbt Rytters datter af Lillering Anne Cathrine
døbt Rasmus Rasmussens datter af Labing mølle Anne
døbt Willum Jensens søn af Lillering Jens
begr Jens Jørgensen af Labing 70 år 2 mdr
døbt hyrden Jens Nielsens søn af Hørslev Poul
Copuleret Peder Pedersen af Labing og Anne Rasmusdatter af Framlev
Begr hyrden Peder Byrrup af Framlev 54 år
Fol. 18b
Døbt Rasmus Jensens datter af Lillering Johanne
Begr hyrden Jens Nielsens søn af Hørslev Poul 2 uger 1 dag
Begr Anne Nielsdatter sl. Daniel Madsens af Hørslevgård 64 år
Copuleret Jens Jensen Balle og Anne Jensdatter begge af Labing
Døbt Jens Overgaards datter af Framlev Bundegård Kirsten
Begr Oluf Jensens datter af Boelen Johanne 1 år 5 mdr
Begr Jens Skrædder af Boelen 38 år 9 mdr
Begr Peder Smeds søn af Labing
Trolovet Søren Jensen i Framlev Kirkegård og Gertrud Nielsdatter af Framlev
Fol. 19
Begr Jens Overgaards datter af Framlev Bundegård Kirsten 11 uger
Copuleret Just Jensen Weyerslev sognedegn til Harlev og Framlev menigheder og Birgitte Nielsdatter Fog
Trolovet Mads Nielsen af Tilst og Helle Rasmusdatter
Public absolveret Cathrine Nielsdatter af Framlev barnefar udlagt en karl ved navn Søren
Copuleret Søren Jensen i Framlev Kirkegård og Gertrud Nielsdatter af Framlev
Hjemd. Og begr Oluf Simonsens datter af Voergård Johanne 2 dage 5 timer
Begr Morten Soldats datter af Framlev døde i Labing, og i mange folks påsyn, var ved at ryge???????

1700
fol. 19b
trolovet Christen Pedersen af Lillering og Karen Andersdatter af Hørslev
begr Søren Jensens datter af Voergård Maren 2 år 4 uger 5 dage
døbt Peder Gordbasses? søn af Hørslev Jens
trolovet Niels Rasmussen af Trige og Anne Simonsdatter af Boelen
begr Søren Munchs søn af Hørslev Jens 2 år
begr en stakkels mand, som i folk overværelse døde i Hørslevgård, som ?????
copuleret Christen Pedersen af Lillering og Karen Andersdatter af Hørslev
copuleret hyrden af Framlev Mads Nielsen og Helle Rasmusdatter af Framlev
copuleret Niels Pedersen af Lillering og Anne Rasmusdatter
fol. 20
døbt Christen Pedersens datter af Lillering Anne
begr Søren Jensen, som tjente Jens Erichsen i Labing 26 år
begr gl. Maren Christensdatter i Labing 70 år
døbt rytter Henrich Ellings søn af Labing Carl
trolovet Peder Michelsen af Tulstrup og Maren Sørensdatter af Framlev
begr Michel Lauridsens hustru af Labing Anne Jensdatter 79 år
begr Michel Lauridsen af Labing 74 år
døbt Søren Jensens datter af Voergård Maren
fol. 20b
begr Søren Jensens datter af Voergård Maren 3 uger 4 dage
døbt Søren Jensens datter af Framlev Maren
copuleret Niels Rasmussen af Trige og Anne Simonsdatter af Boelen
døbt Jens Overgaards søn af Framlev Bundegård Jens
døbt Hyrdens datter af Hørslev Adel
copuleret Peder Michelsen af Tulstrup og Maren Sørensdatter af Framlev
begr Poul Handøs søn af Snåstrup Jens, som var hjemmedøbt
fol. 21
døbt Oluf Jensens datter af Boelen Maren
døbt Jens Erichsens søn af Labing Michel
begr Johanne Andersdatter af Labing 81 år
døbt Rasmus Jensen Balles datter af Framlev Bundegård Johanne

1701
fol. 21b
begr gl. Kirsten Michelsdatter af Hørslev 64 år
begr Niels Erichsens søn af Framlev Rasmus 7 år
begr Hyrdens datter af Hørslev Edel 9 mdr
begr Maren Lauridsdatter af Hørslev 58 år
døbt Mads Danielsens datter af Hørslevgård Karen
døbt Thoer Svendesens datter af Framlev Birgitte
fol. 22
døbt hyrden Søren Munchs datter af Boelen Maren
døbt Willum Jensens søn af Lillering Michel
public absolveret Anne Nielsdatter af Labing barnefar udlagt Jens Andersen af Labing
døbt Anne Nielsdatters uægte datter af Labing Anne
døbt Peder Pedersens datter af Labing Anne
fol. 22b
public absolveret Maren barnefar udlagt en rytter Conrad Denchen
døbt Jens Madsens søn af Labing Niels
public absolveret Jens Andersen af Labing forsagelse af 6 bud med Anne Nielsdatter ibid
døbt Rasmus Rasmussens datter af Labing Kirsten
døbt Søren Jensens datter af Voergård Mette
fol. 23
begr Rasmus Pedersen af Framlev 72 år 3 uger
public absolveret Anne Clausdatters datter Kirsten Andersdatter af Labing barnefar udlagt en rytter Johan ibid
begr Jens Rytter af Hørslev 59 år

1702
fol. 23b
døbt Anne Clausdatters datters uægte søn af Labing Claus
begr en fremmed stakkels kvinde, som døde i Boelen
døbt Jens Nielsens datter af Boelen Birgitte
public absolveret Maren Jensdatter af Lillering barnefar Søren Nielsen
trolovet Niels Andersen af Skjoldelev og Maren Rasmusdatter Balle af Labing
døbt Christen Pedersens datter af Hørslev Anne
fol. 24
døbt Søren Jensens datter af Framlev Kirkegård Karen
døbt Anders Erichsens datter af Labing Maren
døbt Peder Sørensens af Framlev Kirkegård Maren
trolovet Peder Pedersen af Voldby og Anne Rasmusdatter Munch af Framlev
døbt Anne Thomasdatters uægte datter af Lillering Helle
fol. 24b
døbt Poul Randis? Søn af Snåstrup Jens
copuleret Peder Pedersen af Voldby og Anne Rasmusdatter Munch af Framlev
copuleret Niels Andersen af Skjoldelev og Maren Rasmusdatter af Labing
døbt Morten Rasmussens Munchs søn af Voergård Rasmus
begr Oluf Jensens skrøbelige datter Maren 10 år
fol. 25
døbt Jens Overgaards datter af Framlev Bundegård Kirsten
døbt Peder Nielsen Gadbaases? Datter af Hørslev Kirsten
trolovet og copuleret Niels Jensen af Brabrand og Maren Pedersdatter af Hørslevgård
public absolveret Maren Rasmusdatter af Galten barnefar Poul Sørensen tjenende Jens Sørensen i Hørslev
døbt Jens Jensen Balles søn af Labing Jens

1703
fol. 26
døbt Bodil Munchs uægte datter af Boelen Anne
begr Thomas Overgaards søn af Lillering Christen 15 år 9 mdr
døbt Søren Jensens søn af Voergård Jens
døbt Rasmus J. Balles søn af Framlev Anders
begr gl. Rasmus Kande af Lillering
fol. 26b
public absolveret Bodil Munch af Voergård barnefar udlagt Niels Willumsen tjenende hos Anders Erichsen
døbt Niels Rasmussen Moesgaards datter af Labing Johanne
public absolveret Kirsten Sørensdatter af Framlev Kirkegård barnefar udlagt Rasmus Hansen tjenende i Framlev Bundgård
public absolveret Niels Willumsen af Labing for forsagelse af 6 bud
døbt Kirsten Sørensdatter tjenende Rasmus Ladsen i Hørslev hendes uægte søn Anders
døbt Rasmus Jensens datter af Lillering Anne
fol. 27
døbt Niels Erichsens søn af Snåstrup Rasmus
døbt Jens Erichsens søn af Labing Jens
trolovet Jens Jensen af Tåstrup og Kirsten Willumsdatter af Boelen
begr Kirsten Hansdatter Posi? Af Lillering 73 år
trolovet Peder Erichsen af Borum og Anne Rasmusdatter af Lillering
copuleret Jens Jensen af Tåstrup og Kirsten Willumsdatter af Boelen
fol. 27b
trolovet Søren Pedersen Smed af Ormslev og Anne Rasmusdatter af Framlev
begr Anne Michelsdatter af Framlev hendes uægte søn Michel
public absolveret Rasmus Hansen for forsagelse af 6 bud med Kirsten Sørensdatter af Framlev Bundegård
døbt Søren Jensens datter af Framlev Kirkegård Anne
trolovet Oluf Pedersen af Års og Maren Sørensdatter af Snåstrup
copuleret Søren Smed af Ormslev og Anne Rasmusdatter af Framlev
døbt Jens Jensens datter af Lillering Maren
fol. 28
copuleret Peder Erichsen af Borum og Anne Rasmusdatter Overgaard af Lillering
døbt Mads Danielsens søn af Hørslevgård Jens
døbt Søren Simonsens datter af Hørslev Maren

1704
fol. 28b
døbt Thoer Svendsens søn af Framlev Rasmus
begr Jens Moldrup af Lillering 91 år 2mdr
public absolveret Poul Sørensen soldat af Snåstrup for forsagelse af 6 bud udlagt til barnefar af Bodil Johansdatter af Hørslev
døbt Jens Overgaards søn af Framlev Bundegård Jens
fol. 29
begr Morten Munchs søn af Voergård Rasmus
copuleret Oluf Pedersen af Århus og Maren Sørensdatter af Snåstrup
døbt Peder Sørensens søn af Framlev kirkegård Mogens
døbt Rasmus Rasmussens datter af Labing mølle Karen
public absolveret Maren Jensdatter af Hørslev barnefar udlagt Carl Michelsen i Århus
fol. 29b
døbt Willum Jensens datter af Lillering Johanne
trolovet Just Knudsen af Stjær og Anne Jensdatter Overgaard af Lillering
begr Niels Nielsen dragon af Hørslev 23 år 3 mdr 2 uger
døbt Maren Denches uægte datter af Hørslev Anne
trolovet Mogens Jensen af Voldby og Maren Sørensdatter af Hørslevgård
begr Bodil Johansdatters uægte datter af Voergård Anne Poulsdatter 7 mdr 1 uge
copuleret Just Knudsen af Stjær og Anne Jensdatter Overgaard af Lillering
begr Rasmus Poulsens moder af Framlev Anne Sørensdatter 94 år 4 mdr 3 dage
fol. 30
begr Niels Rasmussen Moesgaards datter af Labing Johanne 1 år 3 mdr 1 dag
begr Jens Jensens søn af Framlev Bundegård Jens 23 uger 2 dage
begr Søren Simonsens datter af Hørslev Maren 35 uger 1dag
begr Anne Thomasdatters uægte datter af Lillering Helle Jensdatter 2 år 4 mdr
døbt Maren Rasmusdatter Munchs uægte datter af Framlev Maren
døbt Else Andersdatters uægte søn af Hørslev Niels
begr Maren Rasmusdatter Munchs uægte datter af Framlev Maren 13 uger
fol. 30b
public absolveret Maren Rasmussdatter Munch af Framlev barnefar hendes trolovede fæstemand sl. Niels Nielsen af Hørslev
døbt Niels Sørensens datter af Framlev Anne
copuleret Mogens Jensen af Voldby og Maren Sørensdatter af Hørslevgård
trolovet Michel Mouridsen hyrde i Fatting og Karen Lauridsdatter af Lillering
begr Karen Thomasdatters søn Christen Clausen af Gudum by i Gudum Holm sogn, døde i Hørslev hos Rasmus Ladsen 7 uger
public absolveret Maren Jensdatter hos Niels Pedersen i Lillering barnefar Søren Jensen af Lillering
begr Jens Madsens datter af Labing Anne, som var hjemd. 17 dage
fol. 31
begr Niels Erichsens søn af Snåstrup Rasmus 1 år 4 mdr 3 uger 1 dag
trolovet Christen Rasmussens af Stjær og Edel Jensdatter af Framlev
døbt Anders Rasmussens førstefødte søn af Framlev Bundegård Rasmus
begr Christen Christensen , som var født i Harlev Præstegård og død i Framlev hos Knud Pedersen 64 år
begr Maren Jensdatters dødfødte uægte barn af Lillering
fol. 31b
døbt Morten Rasmussens datter af Voergård Barbara
begr Jens Overgaards søn af Framlev Bundegård Jens 4 år 3 mdr 1 dag

1705
fol. 32
copuleret hyrden af Fatting Michel Mouridsen og Karen Lauridsdatter af Lillering
copuleret Christen Rasmussen af Stjær og Edel Jensdatter af Framlev
begr gl. Kirsten Nielsdatter True af Hørslev 85 år
public absolveret Else Andersdatter af Hørslev barnefar udlagt Christian Sørensen dragon tjenende Oluf Jensen i Boelen
public absolveret omtalte dragon Christian Sørensen for forsagelse af 6 bud med Else Andersdatter
døbt Lisbeth Bertelsdatters uægte søn af Snåstrup Jens
public absolveret Søren Jensen af Lillering for forsagelse af 6 bud med Maren Jensdatter ibid
trolovet Simon Erichsen af Brabrand og Helle Rasmusdatter af Framlev
fol. 32b
begr Rasmus Overgaards hustru af Lillering Anne Jensdatter 51 år 9 uger
public absolveret Johanne Madsdatter Balle af Lillering barnefar udlagt Niels Andersen soldat af Hørslev
copuleret Simon Erichsen af Brabrand og Helle Rasmusdatter Munch af Framlev
begr Morten Rasmussens hustru Johanne Simonsdatter af Voergård 38 år ringer 3 mdr 1 uge 1 dag
døbt Anders Erichsens datter af Labing Mette
begr Søren Jensens udøbte barn af Voergård
døbt Johanne Madsdatter Balles uægte søn af Lillering Rasmus
døbt Søren Jensens søn af Framlev Jens
fol. 33
døbt Sidsel Hansdatters uægte søn af Hørslev Niels
begr Søren Marcussens kone af Voergård Anne Sørensdatter 50 år
døbt Søren Simonsens datter af Hørslev Johanne
døbt Jens Overgaards datter af Framlev Bundegård Maren
døbt Maren Kokes uægte datter af Hørslev Karen
public absolveret Maren Jensdatter af Framlev barnefar udlagt Søren Jensen af Framlev
fol. 33b
døbt Mette Jensdatters uægte datter af Framlev Anne
begr Morten Madsen af Hørslev 56 år
begr Morten Muchs datter af Voergård Barbara 8 mdr 3 uger
public absolveret Maren Nielsdatter af Hørslev barnefar udlagt Jens Blegind soldat tjenende i Hørslev
public absolveret Sidsel Hansdatter af Hørslev barnefar Christian Sørensen dragon tjenende i Borum
begr Søren Jensens søn af Framlev Kirkegård Jens 11 uger 1 dag
begr Johanne Balles uægte søn af Lillering Rasmus 14 uger
public absolveret Søren Jensen af Framlev for forsagelse af 6 bud
public absolveret Niels Andersen af Hørslev for forsagelse af 6 bud med Johanne Balle af Lillering
fol. 34
public absolveret Jens Christen Blegind af Hørslev for forsagelse af 6 bud med Maren Nielsdatter Koch ibid
begr Jens Overgaards datter af Framlev Bundegård Maren 11uger 3 dage
døbt Niels Pedersens datter af Lillering Anne
begr Rasmus Balles datter af Framlev Anne
begr Mette Jensdatters uægte datter af Framlev Anne 12 uger
begr Thoer Svendsens søn af Framlev Rasmus 2 år ringer 2 mdr 11 dage
trolovet Johan Nielsen af Storring og Maren Rasmusdatter af Lillering
fol. 34b
public absolveret Bodil Johansdatter af Harlev barnefar udlagt Rasmus Hansen af Voergård
døbt Just Jensens søn af Lillering Jens
begr Rasmus Rasmussens søn af Labing Rasmus 10 år 2 mdr 5 dage
døbt og begr Maren Bertelsdatters uægte søn af Snåstrup Niels 13 dage

1706
fol. 35
trolovet Jens Jensen hyrde af Skibby og Kirsten Sørensdatter af Framlev
døbt Peder Pedersens søn af Labing Rasmus
trolovet Lars Rasmussen og Karen Poulsdatter af Hørslev
public absolveret Margrethe Rasmusdatter af Voergård barnefar en karl ved navn Gabriel, som havde hjemme ved Randers
public absolveret Karen Poulsdatter af Snåstrup barnefar Poul Sørensen soldat tjenende Rasmus Balle i Framlev
fol. 35b
begr Jørgen Jensens søn af Labing Jens 17 år
begr Just Jensens søn af Lillering Jens 12 uger
begr Else Andersdatters uægte søn af Hørslev Niels Christiansen 1½ år
døbt Karen Sørensdatter Lindes uægte søn af Snåstrup Søren
begr Margrethe Rasmusdatters uægte dødfødte datter af Voergård
trolovet Peder Nielsen af Søballe og Bodil Nielsdatter Munch af Lillering
døbt Jens Balles datter af Labing Kirsten
begr Peder Pedersens søn af Labing Rasmus 6 uger 3 dage
døbt Søren Christensen Skrædders datter af Hørslev Anne
fol. 36
public absolveret Rasmus Hansen Fyn soldat for forsagelse af 6 bud med Bodil Johansdatter af Hørslev
public absolveret Poul Sørensen af Framlev for forsagelse af 6 bud med Karen Poulsdatter af Snåstrup
copuleret Jens Jensen hyrde af Skibby og Kirsten Sørensdatter af Framlev
døbt Rasmus Jensens datter af Lillering Kirsten
copuleret Lads Rasmussen og Karen Poulsdatter begge af Hørslev
begr Jens Nielsen Grunførs datter af Hørslev Birgitte 4 år 2 mdr 3 uger
fol. 36b
begr Karen Michelsdatter af Framlev 79 år 2 uger 5 dage
begr Rasmus Ladsens søn af Hørslev Christen 21 år
public absolveret Peder Pedersens hustru af Labing Anne Rasmusdatter efter hendes barn var død hos hende om natten
hjemd. Og begr Niels Erichsens 2 børn af Snåstrup Søren 1 dag og Karen 6 dage
copuleret Peder Nielsen af Søballe og Bodil Nielsdatter af Veng
døbt Peder Sørensens datter af Framlev Dorthe
fol. 37
døbt Søren Jensens datter af Voergård Maren
copuleret Johan Nielsen af Storring og Maren Rasmusdatter af Lillering
begr Mads Danielsens søn af Hørslevgård Daniel 10 år
døbt Lamme Annes af Lillering hendes datter Maren uægte datter Anne
fol. 37b
døbt Conrad Teskes datter af Hørslev Marie
begr Peder Nielsens hustru Maren Andersdatter af Hørslev 43 år 4 mdr
døbt Mads Danielsens datter af Hørslev Anne
trolovet Anders Sørensen og Anne Madsdatter begge af Hørslev
begr Peder Nielsen Godbajse? Datter af Hørslev Anne 9 uger
døbt Søren Jensens søn af Framlev Jens
døbt Rasmus Overgaards datter af Lillering Anne
fol. 38
trolovet Peder Sørensen af Stjær og Elle Jensdatter af Lillering
begr Maren Bertelsdatter, som døde i tolderens seng: Jørgen Pedersen tjente i Århus og tilladelse, ført lig til Snåstrup hendes alder 24 år 8 mdr 10 dage
døbt Anders Rasmussens søn af Framlev Jens
døbt Anne Poulsdatters uægte søn af Hørslev Niels
begr Anne Clausdatter af Labing 65 år
copuleret Anders Sørensen og Anne Madsdatter begge af Hørslevgård

1707
fol. 38b
trolovet Rasmus Hansen og Anne Poulsdatter begge af Hørslev
døbt Just Jensens søn af Lillering Rasmus
copuleret Peder Sørensen af Stjær og Elle Jensdatter af Lillering
døbt Rasmus Balles datter af Framlev Anne
døbt Søren Nielsen glarmeters søn af Framlev Henrich Jan
fol. 39
trolovet Peder Nielsen af Hørslev og Maren Svendsdatter af Framlev
døbt Morten Rasmussen Munchs søn af Voergård Søren
døbt Willum Jensens søn af Lillering Mads
copuleret Rasmus Hansen og Anne Poulsdatter begge af Hørslev
begr Jens Jensen Wad af Hørslev 92 år
døbt Anders Erichsens søn af Labing Erich
fol. 39b
begr Sidsel Hansdatters uægte søn af Hørslev Niels 2 år ringer 5 uger 3 dage
begr Rasmus Sørensen Munch af Framlev 97 år
døbt hyrden Jens søn af Hørslev Niels
begr Just Jensens søn af Lillering Rasmus 5 mdr 3 dage
trolovet Jacob Nielsen og Maren Jensdatter begge af Framlev
begr Rasmus Balles datter af Framlev Anne 5 mdr 6 dage
begr Willum Jensens søn af Lillering Michel 6 år 3 mdr 4 dage
begr Anne Rasmusdatter, som tjente Rasmus Overgaard i Lillering 46 år
begr Anders Erichsens søn af Labing Erich 4 mdr 2 uger
døbt Maren Poulsdatters uægte datter af Snåstrup Maren
fol. 40
døbt Jens Clausens søn af Labing Peder
copuleret Jacob Nielsen og Maren Jensdatter af Framlev
begr Niels Jensen Lundgaard af Labing 46 år
døbt Søren Simonsens datter af Hørslev
begr Jens Overgaards datter af Framlev Bundegård Dorthe 1 år 2 mdr
døbt Else Andersdatters uægte søn af Hørslev Niels
begr Anne Jørgensdatter Fyn af Framlev 80 år
copuleret Peder Nielsen og Maren Svendsdatter af Hørslev
begr Peder Pedersens søn af Labing Laurids 15 år ringer 4 mdr 5 dage
fol. 40b
begr Peder Rasmussen af Framlev Smiddegård 42 år

1708
fol. 41
begr Søren Pedersen af Framlev Kirkegård 82 år
begr Jens Frandsen af Hørslev 78 år
begr Søren Macussen af Voergård 62 år
begr Morten Jensen Bunde af Snåstrup mølle 69 år
trolovet Rasmus Therkelsen af Boelen og Kirsten Sørensdatter af Hørslev
døbt Morten Munchs datter af Voergård Johanne
døbt Claus Hansens søn af Hørslev Anders
døbt Anders Sørensens datter af Hørslevgård Anne
fol. 41b
copuleret Rasmus Therkelsen af Hørslevgård og Kirsten Sørensdatter af Hørslev
døbt Søren Christensen skrædders datter af Boelen Anne
public absolveret Else Jensdatter af Hørslev barnefar udlagt Christen Christensen dragon tjenende Oluf Jensen i Boelen
døbt Else Jensdatters uægte søn af Hørslev Jens
begr Niels Forgir? Steddatter af Boelen Karen Jensdatter 24 år 1 mdr
begr en stakkels kvinde Kirsten Olufsdatter, som døde hos Knud Pedersen i Framlev
fol. 42
public absolveret Else Andersdatter af Hørslev barnefar udlagt Christian Sørensen dragon af Hørslev, samme dag også udlagt til barnefar af Sidsel Hansdatter af Hørslev
døbt hyrden Jens Møllers søn af Hørslev Christen
begr Morten Munchs datter af Voergård Johanne 10 uger
begr Maren Thomasdatters søn af Framlev Niels 10 år ringer 3 mdr
public absolveret Kirsten Andersdatter af Framlev barnefar udlagt en soldat af Hørning Peder Christensen
begr Jens Madsens datter af Labing Maren 20 år
fol. 42b
begr Jens Erichsens hustru af Labing Maren Jensdatter 48 år
begr Anne Lauridsdatter, som var til huse hos Christen Smed i Framlev 60 år
begr Anders Sørensens datter af Hørslev Anne 3 mdr 5 dage
begr Søren Christensen skrædders datter af Hørslevboel Anne 8 uger
døbt Just Jensens søn af Hørslev Jørgen
begr Maren Michelsdatter af Framlev 80 år
døbt Kirsten Andersdatters uægte søn af Framlev Jens
døbt Niels Erichsens datter af Snåstrup
fol. 43
begr Niels Pedersens datter af Lillering Anne 3 år ringer 1 mdr
begr Søren Poulsens hustru af Hørslev Kirsten Pedersdatter 58 år
begr Michel Jensen Bunde af Framlev 78 år, han havde hentet vand i en spand i Jens Andersens brønd, efter spanden var fyldt og sat på jorden, faldt han frem i brønden og druknede
begr Kirsten Andersdatters søn af Framlev Jens 11 uger
døbt Jens Jensen Overgaards søn af Framlev Jens
hjemd Anders Rasmussens søn af Framlev Nedergård Peder
fol. 43b
begr Anders Rasmussens søn af Framlev Nedergård Peder 8 dage
trolovet Søren Pedersen af Harlev og Kirsten Nielsdatter af Hørslev
trolovet Mads Thomasen skrædder af Lillering og Mette Nielsdatter af Boelen
døbt Maren Nielsdatter Kochs uægte datter af Hørslev Anne
copuleret Mads Thomasen af Lillering og Mette Nielsdatter af Voergård
begr Niels Moesgaards datter af Labing Anne
begr Jens Overgaards søn af Framlev Jens 2 år 11 uger 1 dag
døbt Anders Erichsens søn af Labing Niels
fol. 44
døbt Søren Jensens datter af Framlev Dorthe
døbt Anne Nielsdatters uægte datter af Labing Maren
døbt Rasmus Jensens datter af Ryttergården i Lillering Sidsel

1709
fol 44b
begr Anne Jensdatter Kommans? Af Labing 67 år 3 uger
begr Maren Michelsdatter, som døde hos Rasmus Balle i Framlev 64 år
public absolveret Maren Nielsdatter Harlev af Hørslev barnefar udlagt Jens Christensen Blegind soldat i Hørslev
begr Søren Christensen skrædders udøbt søn af Framlev
begr Rasmus Jensens datter af Lillering Sidsel 7 uger 2 dage
public absolveret Anne Nielsdatter af Labing barnefar udlagt Jens Pedersen dragon i Framlev
public absolveret Kirsten Pedersdatter af Framlev barnefar udlagt Niels Bundes søn af Stjær ved navn Jens, som er rejst til København
begr Jens Sørensen af Hørslev 52 år 6 mdr 5 dage
begr sl. Jens Sørensens hustru Maren Michelsdatter 63 år
fol. 45
døbt Peder Sørensens datter af Framlev Anne
begr Anne Nielsdatters uægte datter af Labing Maren 7 uger 4 dage
døbt Morten Rasmussen Munchs datter af Voergård Johanne
døbt Kirsten Pedersdatters uægte søn af Framlev Jens
fol. 45b
trolovet Jens Andersen af Labing og Kirsten Andersdatter af Hørslev
begr Maren Christensdatters uægte dødfødte af Framlev
begr Mads Danielsens datter af Hørslevgård Ingeborg 16 mdr 1 uge 2 dage
begr Jens Madsen af Labing 66 år 1 mdr 3 dage
døbt Rasmus Overgaards datter af Lillering Dorthe
begr Morten Thomasen af Labing, som tjente Jens Balle 38 år
trolovet Niels Sørensen af Borum og Mette Lundgaard af Labing
public absolveret Jens Blegind af Hørslev for forsagelse af 6 bud med Maren Nielsdatter
fol. 46
public absolveret Margrethe Rasmusdatter af Hørslevgård barnefar udlagt Svend Rasmussen, som nu er soldat i Rensborg
trolovet Rasmus Rasmussen af Skovby og Anne Sørensdatter af Hørslevgård
døbt Anders Rasmussens datter af Framlev Maren
døbt Margrethe Rasmusdatters uægte datter af Hørslevgård Gunnit
fol. 46b
døbt Jens Erichsens søn af Labing Søren
copuleret Niels Sørensen og Mette Jensdatter af Labing
public absolveret Mette Madsdatter af Labing barnefar udlagt Jens Madsen dragon, som tjente Anders Poulsen i Labing
copuleret Jens Andersen Lundgaard af Labing og Kirsten Andersdatter af Hørslev
døbt Søren Pedersens søn af Hørslev Niels
copuleret Rasmus Rasmussen af Skovby og Anne Sørensdatter af Hørslevgård
begr en gl. pige Mette Jensdatter af Boelen 88 år

1710
fol. 47
begr Simon Olufsen af Hørslev 86 år
begr Maren Madsdatter Jens Andersens hustru af Labing 85 år
begr Mette Madsdatters uægte dødfødte af Labing
døbt Søren Christensen skrædders søn af Framlev Christen
døbt Peder Pedersens datter af Labing Maren
fol. 47b
døbt Mads Danielsens datter af Hørslevgård Ingeborg
begr Jens Andersen af Labing 87 år
public absolveret Johanne Madsdatter barnefar udlagt Niels Andersen
begr Søren Simonsens dødfødte datter af Hørslev
døbt Else Andersdatters uægte datter af Hørslev Karen
begr Søren Jensen af Labing 60 år
fol. 48
begr Peder Sørensens datter af Framlev Kirkegård Anne 1 år 1 mdr
begr Rasmus Jensens søn af Lillering Jens 23 år 2 mdr 5 dage
døbt Johanne Madsdatter Balles uægte søn af Lillering Anders
begr Jens Jensen Overgaard af Framlev Bundegård 43 år 6 mdr
begr hyrden Michel Michelsens søn af Lillering Niels 3 år ringer 3 mdr
begr Rasmus Jensen Overgaards datter af Lillering Dorthe 1 år 5 uger
begr Willum Jensens datter af Lillering Johanne 6 år 4 uger
begr Oluf Simonsen af Voergård 46 år ringer 9 mdr 14 dage
begr Thomas Overgaards steddatter af Lillering Anne Jensdatter, som døde i Lillering 4 år 7 mdr
fol. 48b
begr Johanne Madsdatter Balles uægte søn af Lillering Anders Nielsen 12 uger
begr Else Andersdatters uægte datter af Hørslev Karen Christiansdatter 15 uger
begr Rasmus Møllers søn af Labing mølle 3 dage, var hjemmedøbt
begr rytter Hans Møllers hustru af Labing Birgitte Christensdatter 42 år
copuleret Niels Pedersen af Hørslev og Anne Jensdatter af Voergård
trolovet Søren Jensen af Stjær og Maren Willumsdatter af Boelen
begr Jens Andersen af Framlev 74 år
døbt Anders Sørensens søn af Hørslevgård Søren
fol. 49
trolovet rytter Hans Schubert i Hørslev og Lisbeth Simonsdatter ibid
trolovet Anders Jensen og Anne Rasmusdatter Balle begge af Framlev

1711
fol. 49b
trolovet Niels Andersen af Lyngby og Johanne Madsdatter Balle af Lillering
copuleret Søren Jensen af Stjær og Maren Willumsdatter af Boelen
døbt curasier Peiter Peitersens datter af Labing Maren
copuleret Anders Jensen og Anne Rasmusdatter Balle begge af Framlev
begr curasier Peiter Peitersens datter af Labing Maren 16 dage
copuleret curasier Johan Schubert og Lisbeth Simonsdatter begge af Hørslev
copuleret Niels Andersen af Lyngby og Johanne Madsdatter Balle af Lillering
fol. 50
døbt Peder Sørensens 2 sønner af Framlev Kirkegård Jens Vejerslev og Søren
døbt Anders Jensens søn af Framlev Jens
public absolveret Maren Poulsdatter Kande af Snåstrup barnefar udlagt rytter Lorents Frederichsen i Snåstrup mølle
fol. 50b
døbt Søren Simonsens datter af Hørslev Bodil
døbt Søren Jensens datter af Framlev Kirkegård Kirsten
døbt curasier Andreas Corkis datter i Boelen Maren
fol. 51
begr Peder Sørensens søn af Framlev Kirkegård Søren 7 uger 2 dage
public absolveret Lene Christensdatter til huse hos smed Pedersen i Framlev barnefar udlagt rytter Oluf Pedersen
døbt corporal Casper Bladhes? Datter Mette Kristine
begr Johanne Lundgaards uægte søn af Labing Jens, den gl. jordemoder Kirsten Sørensdatter havde døbt ham
døbt corasier Bertel Large? søn af Hørslevgård Iver
fol. 51b
døbt Just Jensens datter af Hørslev Anne
trolovet Søren Jensen og Maren Jensdatter begge af Lillering
døbt Niels Pedersens søn af Lillering Peder
døbt hyrden Michel Michelsens datter af Lillering Bodil
begr Peder Sørensens søn af Framlev Jens Vegerslev 5 mdr 3 uger 2 dage
fol. 52
døbt Claus Hansens datter af Hørslev Dorthe
begr Thoer Svendsens hustru Helle Rasmusdatter af Framlev 50 år 7 mdr
døbt rytter Christopher Hermanns søn af Framlev Johan Christopher
døbt Rasmus Overgaards datter af Lillering Dorthe
public absolveret Johanne Lundgaard af Labing barnefar udlagt rytter Jesper Brandmand
fol. 52b
døbt Jens Jensen Balles datter af Labing Gertrud
døbt curasier Abraham Leenhards søn af Lillering Johan Mathias
begr Karen Pedersdatters søn af Framlev Søren Knudsen 4 år
trolovet Daniel Rasmussens af Labing mølle og Kirsten Jensdatter af Framlev Bundegård
copuleret Søren Jensen og Maren Jensdatter begge af Lillering
døbt curasier Lorents Andreasens datter af Framlev Anne Sophie
fol. 53
døbt curasier Hans Schuberts søn af Hørslev Simon
trolovet Laurids Rasmussen og Sidsel Hansdatter begge af Hørslev
begr curasier Hans Schuberts søn af Hørslev Simon 5 uger 3 dage
copuleret Daniel Rasmussen af Labing mølle og Kirsten Jensdatter af Framlev Bundegård
døbt Jens Erichsens datter af Labing Mette
begr curasier Lorents Andreasens datter af Labing Anne Sophie 6 uger
fol. 53b
begr Mette Jensdatters datter af Framlev Johanne 18 år 4 uger
begr Niels Nielsen hyrde af Lillering 52 år
døbt Anders Erichsens søn af Labing Erich

1712
fol. 54
begr Johanne Sørensdatter af Snåstrup 17 år
begr Jens Balles datter af Labing Gertrud 19 uger 9 dage
døbt Anders Rasmussens søn af Framlev Nedergård Niels
trolovet Poul Sørensen af Hørslev og Mette Madsdatter af Labing
begr rytter Laurids Erichsen 23 år 5 mdr
copuleret Laurids Rasmussen og Sidsel Hansdatter begge af Hørslev
fol. 54b
begr Anne Rasmusdatter af Lillering 60 år
begr Mads Danielsen af Hørslevgård 57 år 9 mdr 5 uger
begr Kirsten Michelsdatter af Hørslev 64 år
døbt Morten Rasmussens søn af Voergård Rasmus
døbt Søren Pedersens datter af Hørslev Maren
begr curasier Bertel Langes søn af Hørslevgård Iver 1 år 3 uger
begr sl. Mads Danielsens datter af Hørslevgård Ingeborg 2 år 10 uger
begr rytter Hans Jensens søn af Framlev Jens 4 år
begr Jens Rasmussen Nørgaard af Hørslevgård 55 år
fol. 55
copuleret Poul Sørensen af Hørslev og Mette Madsdatter af Labing
begr Niels Rasmussen, som tjente Peder Jacobsen i Framlev 57 år
begr Johanne Olufsdatter af Boelen 72 år
begr Rasmus Jensen af Lillering 56 år 5 dage
begr Cathrine Elisabeth Fogs datter Dorthe 4 år, som havde til huse i Lillering, hendes mand Christopher Hermann er rytter
døbt Jens Lundgaards søn af Hørslev Anders
døbt Peder Sørensens datter af Framlev Kirkegård Anne
begr Niels Pedersens dødfødte søn af Voergård
fol. 55b
døbt Laurids Rasmussens datter af Hørslev
døbt Peder Thomasens førstefødte søn af Lillering Erich
døbt Niels Sørensens datter af Framlev Maren
begr hyrden Laurids Pedersen af Labing 51 år
døbt Søren Rasmussen Overgaards førstefødte søn af Lillering Jens
fol. 56
døbt Else Andersdatters uægte søn af Hørslev Laurids

1713
fol 56b
public absolveret Mette Nielsdatter som tjente Anders Sørensen i Hørslevgård barnefar udlagt Gregers Rytter
begr Else Andersdatters uægte søn af Hørslev Laurids 9 uger
trolovet Mogens Sørensen af Hørslevgård og Maren Michelsdatter af Lillering
trolovet Jeppe Bertelsen af Storring og Lisbeth Rasmusdatter Munch af Framlev
begr Kirsten Hog? Af Hørslev (ingen alder noteret)
public absolveret Else Andersdatter af Hørslev barnefar udlagt Laurids Andersen tjenende Niels Nørgaard i Labing
public absolveret Anne Michelsdatter nu i Borum, men blev besovet da hun tjente i Labing barnefar udlagt Jens Michelsen ved Skanderborg
fol. 57
døbt Poul Sørensens førstefødte datter af Hørslev Karen
public absolveret Maren Mortensdatter som tjente Niels Nørgaard i Labing barnefar rytter Peder Volstrup som havde kvarter hos Daniel Jensen i Framlev
døbt Søren Jensens datter af Framlev Maren
begr Poul Sørensens datter af Hørslev Karen 2 uger 2 dage
copuleret Jeppe Bertelsen af Storring og Lisbeth Rasmusdatter Munch af Framlev
fol. 57b
døbt Maren Mortensdatters uægte datter af Framlev Karen
public absolveret Anders Lauridsen tjenende Niels Nørgaard i Labing for forsagelse af 6 bud
begr Søren Simonsens dødfødte af Hørslev
døbt Jens Ejlersen curasiers søn af Framlev Niels
trolovet Rasmus Pedersen af Sabro og Anne Lauridsdatter af Framlev
trolovet Peder Rasmussen Bonde af Skibby og Johanne Knudsdatter af Framlev
copuleret Mogens Sørensen af Hørslevgård og Maren Michelsdatter af Lillering
copuleret Peder Rasmussen Bonde af Skibby og Johanne Knudsdatter af Framlev
copuleret Rasmus Pedersen af Sabro og Anne Lauridsdatter af Framlev
fol. 58
public absolveret Kirsten Pedersdatter i Labing barnefar udlagt Rasmus Nielsen som tjente Anders Balle i Labing
døbt Anders Iversens datter af Hørslevgård Anne
begr Jens Balles søn af Labing Rasmus Jensen 19 år 5 mdr
døbt Morten Munchs søn af Voergård Anders
trolovet Peder Nielsen af Framlev Kirkegård og Cathrine Jørgensdatter
fol. 58b
døbt Niels Jensens datter af Snåstrup Kirsten
begr Anders Sørensens datter af Hørslevgård Anne 3 uger 3 dage
public absolveret Rasmus Nielsen Moesgaard tjenende Anders Balle i Labing for forsagelse af 6 bud med Kirsten Pedersdatter
begr Poul Nielsens datter af Hørslev Else 32 år
public absolveret Kirsten Andersdatter af Framlev barnefar udlagt Søren Nielsen i Århus
døbt Just Jensens søn af Hørslev Peder
fol. 59
døbt Kirsten Andersdatters uægte søn af Framlev Jens
begr Just Jensens søn af Hørslev Peder 1 mdr 9 dage
begr Mads Hyrdes stedsøn af Labing Peder Rasmussen 21 år
trolovet Jens Nielsen af Søballe og Kirsten Thomasdatter af Hørslevgård

1714
fol. 59b
døbt Jens Erichsens barn i Labing
trolovet Anders Mortensen af Års og Kirsten Mortensdatter Munch af Voergård
copuleret Jens Nielsen af Søballe og Kirsten Thomasdatter af Hørslevgård
trolovet Jens Jensens af Tåstrup og Anne Michelsdatter af Framlev Kirkegård
døbt Anders Rasmussens datter af Framlev Nedergård Helle
fol. 60
copuleret Anders Mortensen af Års og Kirsten Mortensdatter Munch af Voergård
public absolveret Anne Nielsdatter af Lillering barnefar udlagt Just Jensen af Hørslev
begr Albreth Christensen, som tjente Niels Lundgaard i Labing 16 år
trolovet Niels Balle af Labing og Maren Rasmusdatter af Labing mølle
døbt Anders Mortensens datter af Voergård Anne
døbt Anne Nielsdatters uægte søn af Labing Laurids
døbt Søren Simonsens datter af Hørslev Anne
fol. 60b
trolovet hyrden Niels Jensen og Bodil Nielsdatter Munch begge i Framlev
døbt Poul Sørensens søn af Labing Mads
begr Anne Nielsdatters uægte søn af Labing Laurids 1 mdr
døbt Anders Jensens datter af Framlev Bundegård Anne
copuleret Jens Jensen af Tåstrup og Anne Michelsdatter af Framlev Kirkegård
begr Barbara Mortensdatter af Framlev 87 år
copuleret Niels Andersen Balle af Labing og Maren Rasmusdatter af Labing mølle
fol. 61
døbt Mette Andersdatters uægte datter af Labing Karen
begr Niels Pedersens dødfødte af Voergård
begr Anders Mortensens datter af Voergård Anne 3 mdr 1dag
copuleret hyrden Niels Jensen af Hørslev og Bodil Nielsdatter ibid
døbt hyrden Anthony Davidsens søn af Labing David
trolovet curasier Niels Pedersen i Framlev og Mette Lauridsdatter af Framlev
fol. 61b
begr Anne Anthonysdatter af Hørslev 30 år
public absolveret Mette Madsdatter tjenende Anders Pedersen i Labing barnefar udlagt curasier Christen Nielsen ibid
begr Anders Sørensens søn af Hørslevgård Mads 5 uger 1 dag
døbt Rasmus Overgaards datter af Lillering
copuleret Niels Pedersen og Mette Lauridsdatter af Framlev
døbt Søren Rasmussen Overgaards datter af Lillering Anne
fol. 62
døbt Morten Rasmussen Munchs datter af Voergård Barbara
trolovet og copuleret sadelmager Gotlib Steffen og Inger Jensdatter af Hørslev
begr Morten Munchs datter af Voergård Barbara 6 dage
døbt Anders Erichsens søn af Labing Peder
copuleret curasier Johan Johansen og Maren Thoersdatter af Framlev
begr Rasmus Munchs søn Rasmus 12 dage

1715
fol. 63
public absolveret Margrethe Rasmusdatter af Hørslevgård barnefar udlagt curasier Hans Pedersen i Framlev
public absolveret Anne Limbartsdatter, som tjente Niels Nørgaard i Labing barnefar udlagt en curasier
copuleret Michel Knudsen og Lisbeth Rasmusdatter begge af Framlev
døbt Mogens Sørensens førstefødte af Hørslev Karen
fol. 63b
døbt curasier Daniel Gotlib Steffens datter af Hørslev Anne Rosine
begr Niels Sørensen af Framlev 65 år
døbt Søren Jensens søn af Framlev Kirkegård Niels
døbt Jens Jensens datter af Framlev Kirkegård
public absolveret Maren Clausdatter af Snåstrup barnefar udlagt curasier Mads Pedersen
fol. 64
begr Anders Rasmussen Balle af Labing 56 år
begr Lads Rasmussens hustru af Hørslev Karen Poulsdatter 72 år
døbt Anne Limbartsdatters uægte søn af Lillering Mathias
begr Jens Sørensen af Snåstrup 16 år
begr gl. Edel Pedersdatter af Framlev 86 år
trolovet Jesper Mortensen af Vitten og Anne Knudsdatter af Framlev
døbt Just Jensens søn af Hørslev Jens
fol. 64b
begr Anders Simonsens dødfødte af Hørslev
døbt Niels Jensens søn af Snåstrup Jens
begr Maren Thoersdatters dødfødte af Framlev
copuleret Jesper Mortensen af Vitten og Anne Knudsdatter af Framlev
døbt Niels Andersen Balles søn af Labing Anders
fol. 65
døbt Thoer Svendsens søn af Framlev Peder

1716
fol. 65b
begr hyrden Jens Jacobsen af Labing
døbt Morten Munchs datter af Voergård Anne
begr Maren Nielsdatter som tjente Peder Thomsen i Lillering 14 år
døbt Jens Erichsens datter af Labing Johanne
trolovet Søren Jensen og Margrethe Rasmusdatter af Hørslevgård
døbt Maren Rasmusdatter sl. Jens Jacobsen hyrdes enke i Labing hendes søn Jens
fol. 66
begr Peder Thomasens søn af Lillering Christen ½ år 2 dage
døbt Laurids Rasmussens husmands datter af Hørslev Maren
copuleret Søren Jensen og Margrethe Rasmusdatter af Hørslevgård
trolovet Jens Poulsen og Anne Nielsdatter begge af Labing
begr Lads Rasmussen af Hørslev 35 år 5 mdr
døbt Rasmus Munchs datter af Framlev Barbara
fol. 66b
døbt Jesper Mortensens førstefødte datter af Framlev Gertrud
trolovet Rasmus Andersen af Farre og Maren Rasmusdatter af Hørslev
trolovet Jens Jensen Kirkegaard af Lyngby og Karen Willumsdatter af Boelen
copuleret Jens Poulsen og Anne Nielsdatter af Labing
døbt Søren Simonsens søn af Hørslev Niels
fol. 67
copuleret Rasmus Andersen af Farre og Karen Rasmusdatter af Hørslev
døbt Anders Sørensens datter af Hørslevgård Ingeborg
døbt Anders Mortensens søn af Framlev Morten
copuleret Jens Jensen af Lyngby Kirkegård og Karen Willumsdatter af Boelen
døbt Anders Rasmussens datter af Framlev Johanne
fol. 67b
døbt Anders Simonsens datter af Framlev Lisbeth
døbt Jens Jensen Balles søn af Labing Rasmus
begr Anders Sørensens datter af Hørslevgård Ingeborg 2 mdr 1 uge 3 dage
trolovet Rasmus Rasmussen af Hørslev og Anne Olufsdatter af Boelen
begr Anne Rasmusdatter sl. Michel Bundes af Framlev 90 år
døbt Anne Nielsdatter hos Jens Balle i Labing hendes uægte søn Niels
fol. 68
trolovet Poul Sørensen af Hørslev og Maren Nielsdatter af Hørslevboel
trolovet Jacob Nielsen af True og Sidsel Michelsdatter af Lillering

1717
fol. 68b
døbt curasier Hans Jørgen Bertelsen hans søn Henrich
døbt curasier Hans Adam Eggerts søn af Labing Henrich Peiter
begr Dorthe Rasmusdatter af Framlev Kirkegård 90år
hjemd. Og begr curasier Gortlieb Steffens Tvillinger Gotlieb Steffen og Karen han 5 dage hun 4 dage
døbt curasier Christen Holbechs søn af Framlev Just
fol. 69
døbt Niels Jensen Framlevs datter af Snåstrup Maren
døbt Søren Jensens søn af Framlev Kirkegård Niels
begr hyrden Michel Ladsen af Hørslevboel 99 år
begr Anders Erichsens søn af Labing Niels 8½ år
begr Jens Erichsens datter Johanne 1 år 9 mdr
fol. 69b
begr Poul Sørensens søn Mads af Labing 3 år 14 dage
døbt hyrden Jens Poulsens datter af Labing Maren
begr Rasmus Larsen af Hørslev 68 år
begr Maren Rasmusdatter Munch af Framlev 40 år
trolovet Poul Nielsen og Anne Nielsdatter begge af Hørslev
begr Søren Jensens søn af Framlev Kirkegård Niels 10 uger
døbt Jens Jensens søn af Framlev Kirkegård Peder
copuleret Jacob Nielsen af True og Sidsel Michelsdatter af Lillering
fol. 70
copuleret Rasmus Rasmussen af Hørslev og Anne Olufsdatter af Boelen
copuleret Poul Sørensen af Hørslev og Maren Nielsdatter af Boelen
begr Niels Nielsen smed af Hørslev 96 år
copuleret Poul Nielsen og Anne Nielsdatter begge af Hørslev
begr hyrden Jens Poulsens datter af Labing Maren 3 mdr 3 uger 2 dage
begr et pigebarn 5 år gammel, som blev fundet død i en tørvegrav på Labing mark
begr Anne Mortensdatter af Framlev 32 år
fol 70b
døbt Poul Sørensens søn af Labing Mads
trolovet og copuleret curasier Gotfred Mørch og Christine Sophie Dolmer af Framlev
begr Jens Jensens søn af Framlev Kirkegård Peder 20 uger
trolovet hyrden Niels Nielsen og Anne Sørensdatter begge af Hørslevboel
døbt Niels Andersen Balles søn af Labing Rasmus
døbt hyrden Rasmus Simonsens datter af Lillering Inger
fol. 71
døbt Rasmus Rasmussen Munchs søn af Framlev Rasmus
døbt Laurids Rasmussens datter af Labing Kirsten
døbt Michel Knudsens søn af Framlev Rasmus
fol. 71b
hjemd og begr Thoer Svendsens datter af Framlev Helle 6 dage
døbt Johan Bruns søn af Lillering Jacob

1718
fol. 72
døbt curasier Baltser Hendings søn Baltser
døbt Anders Sørensens datter af Hørslevgård Anne
begr Jens Jensen af Framlev Kirkegård 10 år
begr Rasmussens 2 børn af Hørslev det ene dødfødt og det andet døde lige efter fødslen
fol. 72b
døbt Søren Mortensens datter af Snåstrup Kirsten
begr Kirsten Simonsdatter af Snåstrup 17 år
copuleret Oluf Lauridsen og Maren Sørensdatter begge af Framlev
begr Anne Madsdatter Anthony hustru 71 år
begr Poul Kandes hustru Maren Danielsdatter af Snåstrup 59 år
døbt Jesper Mortensens søn af Framlev Peder
fol. 73
døbt Søren Jensens søn af Framlev Kirkegård Niels
døbt Jens Balles datter af Labing Maren
begr Just Jensens dødfødte barn af Hørslev
begr Niels Olufsen af Voergård 22 år 3 mdr
begr Laurids Rasmussens datter af Hørslev Maren 2 år 2 mdr
fol. 73b
døbt Else Andersdatter hos Søren Simonsen i Hørslev hendes uægte søn Jens
begr Jens Jensen Balles datter af Labing Anne 22 år ringer 3 uger
døbt hyrden Hendrich Hendrichsens søn af Hørslev Hendrich
public absolveret Else Andersdatter til huse hos Søren Simonsen i Hørslev barnefar udlagt Anders Lauridsen tjenende Knud Jensen i Herskind
fol. 74
døbt Jens Jensens datter af Framlev Kirkegård Kirsten
trolovet Laurids Sørensen og Anne Rasmusdatter begge af Framlev
trolovet med kongebrev skovridder mon. Peiter Mønster og Anne Dorthea Dolmer begge af Framlev
public absolveret Anders Lauridsen af Labing for forsagelse af 6 bud med Else Andersdatter af Hørslev
fol. 74b
copuleret Laurids Sørensen af Framlev og Anne Rasmusdatter
døbt Anders Rasmussens datter af Framlev Nedergård Berete
døbt Jens Erichsens søn af Labing Bundegård Mads

1719
fol. 75
døbt Rasmus Rasmussens datter af Hørslev Maren
døbt Anders Simonsens søn af Hørslev Simon
døbt Thoer Svendsens datter af Framlev Helle
fol. 75b
begr Søren Jensens hustru af Lillering Maren Jensdatter 49 år
begr Jens Balles datter af Labing Maren 9 mdr 3 dage
døbt Jens Rasmussen Balles søn af Framlev Rasmus
copuleret skovridder mon. Peiter Mønster og Anne Dorthea Dolmer af Framlev
døbt Poul Sørensens datter af Hørslev Kirsten
fol. 76
døbt og begr Simon Dinesens søn af Framlev Bundegård Christen 3uger
begr Jens Thomasens hustru af Lillering Maren Jensdatter 29 år 2 mdr
døbt Jens Thomasens datter af Lillering Maren
fol. 76b
begr Jens Rasmussen balles søn af Framlev Rasmus 3 mdr 1 uge
begr Karen Mogensdatter af Hørslev 70 år
begr Niels Pedersen af Lillering 67 år
trolovet Peder Lauridsen af Tåstrup og Maren Rasmusdatter af Lillering
døbt Oluf Lauridsens førstefødte søn af Framlev Laurids
begr Jens Thomesens datter af Lillering Maren ½ år 6 dage
fol. 77
copuleret Peder Lauridsen af Tåstrup og Maren Rasmusdatter af Lillering
trolovet Rasmus Willumsen af Hørslevboel og Helle Rasmusdatter af Lillering
trolovet Knud Lauridsen af Borum og Johanne Jensdatter af Labing
døbt Rasmus Rasmussen Munchs søn af Framlev Erich
døbt Laurids Sørensen skrædders datter af Framlev Maren
copuleret Rasmus Willumsen af Hørslevboel og Helle Rasmusdatter af Lillering
fol. 77b
copuleret Knud Lauridsen af Borum og Johanne Jensdatter af Labing
begr Rasmus Poulsens hustru af Framlev Maren Jensdatter 82 år
døbt Søren Mortensens datter af Snåstrup mølle Maren

1720
fol. 78
begr Bodil Ladsdatter af Hørslev 83 år
begr Laurids Nielsens dødfødte datter i Lilleringgården i Framlev
trolovet Anders Pedersen af Hørslev og Karen Mortensdatter Munch af Voergård
døbt Søren Rasmussen Overgaards søn af Lillering Anders
døbt Morten Munchs datter af Voergård Ingeborg
fol. 78b
døbt landsoldat Christen Christensens datter af Framlev Sidsel
begr gl. Cathrine Rasmusdatter af Framlev
døbt Niels Jensens datter af Snåstrup Ingeborg
døbt Anne Jørgensdatters uægte datter af Labing Karen
fol. 79
døbt husmand Laurids Rasmussen søn af Hørslev Niels
begr Anne Nielsdatter af Hørslev 78 år
begr en liden pige Anne Hansdatter, som var hos Rasmus Jensen i Hørslevgård 8 år
begr Anne Jørgensdatters uægte datter af Labing Karen Jensdatter 3 uger 3 dage
fol. 79b
døbt Simon Dinesens datter af Framlev Sidsel
trolovet Thomas Jensen Søegaard og Anne Rasmusdatter af Lillering
trolovet Niels Jensen af Stjær og Anne Jensdatter Balle af Labing
døbt Rasmus Overgaards søn af Lillering Jens
fol. 80
begr gl. Anne Hamman af Labing
døbt hyrden Søren Jensens datter af Hørslev Maren
begr Anne Rasmusdatter Moesgaard af Labing 69 år
copuleret Anders Pedersen af Hørslev og Karen Mortensdatter af Voergård
copuleret Mads Rasmussen af Lillering og Kirsten Jensdatter af Framlev Bundegård
trolovet Thomas Rasmussen af Hørslev og Maren Laursdatter af Snåstrup
fol. 80b
døbt Laurids Nielsens søn af Lilleringgården i Framlev Niels
trolovet Niels Sørensen af Labing og Maren Rasmusdatter af Lillering
copuleret Niels Jensen af Stjær og Anne Jensdatter af Labing
døbt Søren Jensens søn af Lillering Jens
begr Rasmus Munchs søn af Framlev Rasmus 3 år 1 uge 3 dage
copuleret Thomas Søegaard og Anne Rasmusdatter af Lillering
fol. 81
begr Søren Mortensens søn af Snåstrup mølle Anders 3 timer, blev døbt af sin farmor Maren Danielsdatter af Framlev
døbt Jesper Mortensens søn af Framlev Morten
begr Kirsten Sørensdatter af Hørslev 61 år
copuleret Rasmus Poulsen og Maren Jensdatter Balle begge af Framlev
copuleret Thomas Rasmussen og Maren Lauridsdatter begge af Snåstrup
trolovet Jens Michelsen af Lyngbygård og Anne Jensdatter af Skibby

1721
fol. 81b
copuleret Niels Sørensen af Labing og Maren Rasmusdatter af Lillering
døbt Niels Andersen soldats datter af hørslev Maren
begr Anders Pedersens hustru Kirsten Sørensdatter af Labing 81 år
døbt Niels Andersen Balles datter af Labing Voldborg
fol. 82
begr Oluf Lauridsens søn af Framlev Laurids 6 uger
døbt Jens Thomasens søn af Lillering Jens
begr Willum Jensens søn af Lillering Mads 14 år
begr gl. Mads Ladsen af Hørslev
døbt Anders Sørensens søn af Hørslevgård Mads
fol. 82b
begr Simon Dinnesens datter af Framlev Bundegård Sidsel 9 mdr 8 dage
begr Søren Simonsens dødfødte af Hørslev
døbt Anders Pedersens førstefødte datter af Hørslev Maren
begr Claus Hansens kone Anne Simonsdatter 52 år
begr Mads Jensen Balle af Lillering 67 år
døbt Rasmus Willumsems søn af Hørslevboel Rasmus
fol. 83
døbt Poul Sørensen til huse hos Anders Erichsen i Labing hans datter Karen
begr Johan Balle af Framlev 41 år
døbt Morten Munchs datter af Voergård Barbara
døbt hyrden Rasmus Simonsens søn af Lillering Jens
begr Anders Sørensens søn af Hørslevgård Mads 13 uger 3 dage
fol. 83b
copuleret Jens Michelsen fra Lyngbygård og Anne Jensdatter af Skibby
trolovet Anders Jensen af Tåstrup og Anne Rasmusdatter af Labing mølle
begr Jens Jensens datter af Framlev Kirkegård Anne 6 år 4 mdr 2 uger
begr Rasmus Munchs søn af Framlev Erich 2 år 14 dage
copuleret Anders Jensen af Framlev Bundegård og Anne Rasmusdatter af Labing mølle
døbt Thoer Svendsens datter af Framlev Else
døbt Anders Rasmussens datter af Framlev Nedergård Anne
fol. 84
begr Johan Gabrielsen af Hørslevboel 39 år ringer 3 mdr
begr Hanne Danielsdatter af Hørslevgård 50 år
døbt Oluf Larsens datter af Framlev Kirsten
døbt Anne Jørgensdatters uægte datter af Labing Anne
døbt Laurids Sørensen skrædders datter af Framlev Kirsten
fol. 84b
døbt Anders Simonsens datter af Hørslev Helle
begr Maren Olufsdatter af Framlev
døbt Oluf Lauridsens datter af Framlev Kirsten
begr Mette Jensdatter Niels Sørensen Lundgaards hustru af Labing 77 år
begr sl. Mette Jensdatters bror Peder Jensen 73 år

1722
fol. 85
trolovet Claus Hansen og Johanne Andersdatter Lundgaard begge af Hørslev
begr Jens Poulsen af Labing 32 år 3 mdr
begr Anders Simonsens søn af Hørslev Simon 3 år 14 dage
trolovet Søren Rasmussen af Hørslev og Lisbeth Jensdatter Rytter af Hørslevgård
trolovet Jens Rasmussen af Snåstrup og Kirsten Rasmusdatter af Labing mølle
døbt Jens Erichsens søn af Labing Peder
begr en stakkels kvinde Anne Nielsdatters barn af Yding ved navn Anne Therkelsdatter, som døde i Framlev hos Daniel Jensen
fol. 85b
trolovet Anders Pelsen og Anne Jørgensdatter af Labing efter kongelig tilladelse 6 uger efter hans sl. kones død
copuleret Jens Nielsen og Sidsel Pedersdatter begge af Hørslevgård
døbt Rasmus Rasmussens søn af Hørslev Rasmus
begr Maren Christensdatter Smid af Hørslev
fol. 86
døbt Jens Thomesens søn af Lillering Thomas
døbt Anders Jensens datter af Framlev Bundegård Anne Marie
copuleret Søren Rasmussen af Hørslev og Lisbeth Jensdatter af Hørslevgård
døbt Else Andersdatters uægte datter af Borum Anne
døbt Anders Sørensens søn af Hørslevgård Rasmus
fol 86b
døbt Jens Nielsen som er tjenende Rasmus Jensen i Hørslevgård hans datter Karen
begr Thomas Erichsen af Lillering 58 år
døbt Søren Rasmussen Overgaards datter af Lillering Cathrine Elisabeth
fol. 87
begr Anne Poulsdatter Slyrmann af Hørslevgaard 82 år
begr Jens Nielsens datter af Hørslev 8 dage
døbt Mogens Sørensens søn af Hørslevgård Michel
døbt Poul Sørensens søn af Hørslev Niels
begr Jens Christensen af Framlev 76 år
fol 87b
begr sadelmager Gotlieb Thoersens datter Karen 2 år 3 mdr 1 dag
public absolveret Maren Lauridsdatter af Framlev barnefar udlagt Jens Christensen som tjente Anders Jensen i Framlev Bundegård, nu tjenende på Skanderborg Ladegård
public absolveret Else Andersdatter af Hørslevgård barnefar udlagt dragon Søren Pedersen tjenende i Hørslevgård
copuleret Anders Pedersen Pelsen og Anne Jørgensdatter af Labing
copuleret Jens Rasmussen af Snåstrup og Kirsten Rasmusdatter af Labing mølle
døbt Niels Jensens søn af Snåstrup Michel
fol. 88
døbt Christen Nielsens søn af Lillering Niels
begr Søren Jensen af Framlev Kirkegård et dødfødt barn
døbt Rasmus Munchs datter af Framlev Kirsten
døbt Søren Mortensens datter af Snåstrup mølle Anne
fol. 88b
døbt Jens Jensens søn af Framlev Kirkegård Jens
begr Kirsten Nielsdatter Søren Simonsens hustru af Hørslev 39 år 6 mdr
trolovet Vincense Ibsen og Anne Christensdatter begge af Framlev

1723
fol. 89
public absolveret Else Jørgensdatter af Framlev barnefar udlagt dragon Jens Pedersen i Snåstrup
begr Laurids Nielsens søn af Framlev Niels 2 år 9 uger
copuleret Vincense Ibsen og Anne Christensdatter af Framlev
begr Poul Sørensens søn af Labing Mads 5 år 4 mdr 2 dage
begr Claus Johansen af Framlev
trolovet Johan Johansen ? af Vissing og Maren Jensdatter af Lillering
døbt Anders Pedersens datter af Hørslev Johanne
fol. 89b
public absolveret Maren Sørensdatter tjente i Snåstrup mølle barnefar udlagt soldat Jens Christensen ved Randers
døbt Thomas Rasmussens datter af Framlev Kirsten
døbt corporal Poul? Fredings? Datter af Labing Johanne Kirstine
fol. 90
døbt Niels Sørensen Lundgaards søn af Labing Søren
døbt Lars Nielsens søn Lillering Niels
begr Voldborg Andersdatter af Labing 73 år 2 mdr 1 uge 6 dage
begr Lars Sørensens datter af Framlev Else
fol. 90b
begr Rasmus Rasmussens søn af Hørslev Rasmus 1 år 4 mdr 2 dage
copuleret Johan Johansen Dose? Og Maren Jensdatter af Lillering
begr Lars Rasmussens dødfødte barn af Hørslev
begr Ingeborg Poulsdatter af Hørslev 43 år
begr Søren Jensens dødfødte barn af Lillering
begr Niels Rasmussen Moesgaard af Labing 82 år 7 mdr 2 uger
døbt Jens Rasmussens førstefødte datter af Snåstrup Anne
døbt Jesper Mortensens søn af Framlev Knud
fol. 91
begr mølleren af Snåstrup mølle Søren Mortensen 34 år 2 uger
døbt Rasmus Munchs datter af Framlev Maren
trolovet Peder Sørensen og Karen Andersdatter begge af Labing
public absolveret Jens Christensen af Framlev for forsagelse af 6 bud
døbt Niels Andersen Balles søn af Labing Daniel
døbt Mads Rasmussens førstefødte søn af Lillering Jens
døbt Anders Simonsens søn af Hørslev Simon
fol. 91b
begr Anne Jensdatter Rytter af Hørslevgård 72 år
begr Dorthe Nielsdatter forrige sognedegn sl. Bertel Mortensens enke 84 år
døbt Johan Johansen Doses? Førstefødte søn af Lillering Hans
døbt Anders Jensens søn af Framlev Bundegård Jens
døbt Anders Pelsens datter af Labing Elle
fol. 92
copuleret Peder Sørensen og Kirsten Andersdatter begge af Labing

1724
fol. 92b
trolovet Jens Michelsen Basse og Maren Christensdatter begge af Framlev
døbt Rasmus Overgaards datter af Lillering Anne
døbt Peder Sørensen tjenende i Låsby, moderen i hyrdehuset i Hørslev deres søn Søren
trolovet smed Peder Christensen i Framlev og Johanne Jensdatter af Framlev Kirkegård
døbt Oluf Larsens datter af Framlev Karen
begr gl. Birgitte Pedersdatter af Hørslev 80 år
fol. 93
trolovet Søren Pedersen i Røde mølle og Maren Andersdatter i Snåstrup mølle
døbt Thoer Svendsens søn af Framlev Rasmus
begr Niels Andersen Balles søn af Labing Daniel 21 uger
copuleret Jens Michelsen Basse og Maren Christensdatter begge af Framlev
begr Else Sørensdatter af Snåstrup 54 år
døbt Jens Thomesens datter af Lillering Maren
begr Lisbeth Christensdatter af Lillering 70 år
begr Jens Michelsen Basse af Framlev 55 år
døbt Søren Simonsens søn af Hørslev Jens
fol. 93b
trolovet Jens Thoersen og Maren Christensdatter begge af Framlev
begr Jens Jensens søn af Framlev Kirkegård Jens 1 år 8 mdr
døbt Lars Rasmussens datter af Hørslev Maren
copuleret Peder Smed af Framlev og Johanne Jensdatter af Framlev kirkegård
copuleret Søren Pedersen og Maren Andersdatter af Snåstrup mølle
døbt Søren Jensens søn af Lillering Rasmus
fol. 94
døbt Rasmus Willumsens søn af Hørslev Willum
døbt Erich Nielsens søn af Snåstrup Niels
begr Søren Rasmussen Mouridsen af Framlev 71 år 11 mdr
døbt Michel Nielsens søn af Framlev Thomas
begr Peder Nielsen Gadbasse af Hørslev 79 år
døbt Anders Rasmussens datter af Framlev Nedergård Kirsten
fol. 94b
døbt Lisbeth Johansdatters uægte søn af Labing Niels
døbt hyrden Poul Sørensens søn af Hørslev Mads
begr Niels Andersen af Labing 45 år 6 mdr
begr Peder Sørensen af Labing, hvis hustru var til huse i Hørslev, hvor sønnen Søren døde 4 mdr 6 dage
begr Jens Kandes? Enke Maren Simonsdatter af Lillering 60 år 8 mdr
døbt Anders Erichsens søn af Labing Niels
døbt Bertram Slies datter af Lillering Cathrine
fol. 95
copuleret Jens Thoersen og Maren Christensdatter af Framlev
døbt ? Johan Dases? Søn af Lillering Hans
døbt Søren Rasmussen Overgaards datter af Lillering Mette
begr Christen Pedersen Smed af Framlev 82 år
begr Poul Nielsens hustru Anne Nielsdatter af Hørslev 71 år
døbt Mogens Sørensens søn af Hørslevgård Jens

1725
fol. 96
trolovet Niels Pedersen skovfoged af Årslev og Maren Andersdatter af Labing
begr Maren Rasmusdatter Jens Madsens hustru i Hørslevgård 79 år
døbt Jens Nielsens datter af Hørslevgård Elle
begr Jens Nielsen Grundfør af Hørslevgård 79 år
døbt Lars Nielsens datter af Framlev Lilleringgård Kirsten
døbt Laurids Sørensen skrædders datter af Framlev Birgitte
fol. 96b
begr Jens Rasmussens hustru Kirsten Rasmusdatter af Snåstrup 23 år 3 mdr 2 uger
begr gl. Else Jensdatter til huse hos Poul Nielsen i Hørslev 60 år
begr Oluf Jensen af Hørslevboel 71 år
døbt Niels Jensen Framlevs datter af Snåstrup Anne
begr Anders Pelsen af Labing 55 år
døbt Søren Pedersens datter af Snåstrup Elisabeth
begr Niels Jensens datter af Snåstrup Anne 13 dage
begr Anne Dynesdatter af Hørslevboel 80 år
begr hyrden Poul Sørensens datter af Hørslev Karen 4 år
begr Oluf Lauridsens datter af Framlev Karen 1 år 3 mdr 3 dage
begr Laurids Sørensen skrædders datter af Framlev Birgitte 8 uger
fol. 97
døbt Peder Christensen Smeds tvillinger af Framlev sønnen Christen og datteren Anne
begr Jens Michelsen af Lillering 76 år
begr Peder Smeds tvillingsøn af Framlev Christen 6 dage
døbt Jens Erichsens datter af Labing Johanne
trolovet Jens Olufsen af Voergård og Karen Sørensdatter af Framlev Kirkegård
begr Peder Smeds hustru Johanne Jensdatter af Framlev 33 år
public absolveret Johanne Sørensdatter af Boelen barnefar udlagt en rytter af Års Niels Johansen
fol. 97b
begr Søren Simonsen af Hørslev 51 år
begr Poul Sørensens dødfødte datter af Hørslev
copuleret Niels Pedersen skovfoged af Års og maren Sørensdatter af Labing
begr Peder Christensen Smeds tvillingdatter Anne af Framlev 7 uger
døbt Niels Lundgaards søn af Labing Niels
trolovet Frands Jensen af Lisbjerg og Maren Madsdatter af Labing
døbt Anders Sørensens søn af Hørslev Mads
døbt Peder Sørensens datter af Labing Karen
fol. 98
døbt Anders Pedersens Gadbasses søn af Hørslev Anders
copuleret Frands Jensen af Lisbjerg og Maren Madsdatter Balle af Labing
trolovet og copuleret Christen Mortensen og Mette Pedersdatter af Hørslev
copuleret Jens Olufsen af Voergård og Karen Sørensdatter af Framlev kirkegård
døbt Anders Jensens søn af Framlev Rasmus
trolovet Peder Nielsen dragon og Kirsten Sørensdatter begge i Lillering
trolovet Peder Christensen Smed og Helle Nielsdatter begge i Framlev
fol. 98b
begr Mogens Sørensens søn af Hørslevgård Jens 1 år 14 dage

1726
fol. 99
døbt Rasmus Rasmussens søn af Hørslev Oluf
begr Niels Jensens datter af Snåstrup Kirsten 12 år
døbt hyrden Rasmus Pedersens søn af Framlev Christen
begr hyrden Rasmus Pedersens datter af Framlev Birgitte 3 år ringer 3 uger
copuleret Christen Mortensen og Mette Pedersdatter begge af Hørslev
copuleret Just Jensen af Svejstrup og Anne Jørgensdatter af Hørslev
døbt Jens Thomasens søn af Lillering Peder
fol. 99b
begr Jens Madsen af Hørslevgård 79 år
begr Jens Jensen Balle af Labing 67 år
trolovet Anders Andersen af Flensted og Kirsten Nielsdatter Moesgaard af Labing
døbt Lars Sørensens skrædders søn af Framlev Jens
døbt Niels Jensens søn af Snåstrup Niels
begr hyrden Rasmus Andersen af Lillering 48 år
begr Søren Jensens hustru Birgitte Simonsdatter af Hørslevgård 53 år
fol. 100
begr Rasmus Overgaards datter af Lillering Maren 2 år
døbt Anders Simonsens søn af Hørslev Søren
begr Thomas Jensen Søegaard af Lillering 59 år
begr Jens Nielsens datter af Hørslev Elle 9 mdr
døbt Jesper Mortensens datter af Framlev Sidsel
begr Mogens Sørensens datter af Hørslevgård Kirsten
fol. 100b
begr Anne Rasmusdatter tjenende Peder Overgaard i Lillering hendes datter Lisbeth Andersdatter 5 år 2mdr 8 dage
døbt Oluf Larsens datter af Framlev Karen
begr Kirsten Simonsdatter af Hørslevgård 66 år
copuleret Anders Andersen og Kirsten Nielsdatter af Labing
trolovet Rasmus Moersen af Terp og Edel Jensdatter af Labing
døbt Enevold Pedersens søn af Hørslevboel Peder
døbt Lars Rasmussens søn af Hørslev Mads
fol. 101
døbt Christen Mortensens datter af Hørslev Maren
døbt Søren Pedersens søn af Snåstrup Søren
døbt Just Jensens søn af Labing Anders
begr Rasmus Rasmussens søn af Hørslev Oluf 9 mdr 2 uger
fol. 101b
trolovet Christen Rasmussen af Skibby og Anne Sørensdatter af Framlevgård
copuleret Rasmus Moensen af Terp og Edel Jensdatter af Labing
copuleret Peder Nielsen dragon og Kirsten Sørensdatter af Lillering
begr Kirsten Poulsdatters nyfødte barn af Framlev 5 dage
døbt Peder Christensens Smed søn af Framlev Christen
copuleret Christen Rasmussen af Skibby og Anne Sørensdatter af Framlev kirkegård
døbt Niels Andersen Balles datter af Labing Kirsten
begr Peder Christensen Smeds søn af Framlev Christen 2 uger 2 dage
fol. 102
trolovet Niels Andersen af Tilst og Maren Pedersdatter af Framlev Kirkegård
public absolveret Karen Sørensdatter af Lillering barnefar udlagt kvartermester Bæring af Tåstrup
begr Niels Rasmussen Trige af Hørslevboel 63 år
døbt Lars Nielsens søn af Framlev Lilleringgård Erich
døbt Niels Nielsens tvillingsønner Thomas og Niels

1727
fol. 103
begr lægsmanden Rasmus Jensen af Hørslevgård 49 år 2 mdr
begr hyrden Jens Jepsens dødfødte barn af Hørslev
begr Niels Jensen af Snåstrup 49 år 9 mdr
døbt Lars Snedkers datter af Framlev
døbt Mads Rasmussens søn af Lillering Rasmus
begr Niels Nielsens tvillingsøn Niels af Lillering 5 uger
fol. 103b
døbt Jens Olufsens førstefødte datter af Voergård Maren
copuleret Niels Andersen af Tilst og Anne Pedersdatter af Framlev Kirkegård
copuleret Carl Gertsen og Maren Jensdatter af Labing
trolovet Søren Jensen af Hørslevgård og Maren Rasmusdatter Overgaard af Labing
døbt Peder Nielsen dragons søn af Lillering Jens
døbt Erich Nielsens datter af Snåstrup Dorthe
fol. 104
trolovet Niels Christensen af Hørslev og Sidsel Michelsdatter af Hørslevgård
begr hyrden Rasmus Pedersens søn af Framlev Christen 1 år 4 mdr 3 uger
public absolveret Maren Sørensdatter af Labing barnefar udlagt Jens Rasmussen
døbt Maren Sørensdatter uægte datter af Labing Birgitte
trolovet Søren Søegaard af Præstegården og Maren Michelsdatter af Snåstrup
døbt Johan Dosis Malmans datter af Lillering Dorthe
fol. 104b
døbt Jens Nielsens datter af Hørslev Elle
trolovet og copuleret Jens Poulsen Kande og Kirsten Rasmusdatter af Labing mølle
copuleret Søren Søegaard og Maren Rasmusdatter Overgaard af Labing
døbt Rasmus Munchs datter af Framlev Helle
copuleret Niels Christensen af Hørslev og Sidsel Michelsdatter af Hørslevgård
døbt hyrden Rasmus Pedersens søn af Framlev Christen
fol. 105
copuleret skoleholder Peder Pedersen Larsen af Stjær og Kirsten Thomasdatter af Framlev
døbt Jens Poulsen Kandes skrædders søn af Framlev Poul
begr hyrden Rasmus Pedersens søn af Framlev Christen 2 uger 2 dage
døbt Niels Sørensen Lundgaards datter af Labing Mette
døbt Peder Christensen Smeds søn af Framlev Niels

1728
fol. 105b
begr Maren Poulsdatter Willum Erichsens hustru af Hørslevboel 76 år 5 mdr
begr sl. Maren Poulsdatters mand Willum Erichsen af Hørslevboel 83 år
public absolveret Karen Sørensdatter tjenende Niels Christensen af Hørslevgård barnefar udlagt murersvend Mathias Greis
døbt Jens Thomasens søn af Lillering Niels
døbt Enevold Pedersens søn af Hørslevboel Jens
begr Søren Sørensens førstefødte søn af Hørslevboel Søren
fol. 106
døbt Anders Pedersens datter af Hørslev Karen
begr Peder Smeds søn af Framlev Niels 4 mdr 1 dag
begr Jens Christensen Kirk af Skanderborg, som gik her omkring og tiggede sit brød, han døde hos Daniel Jensen i Framlev
døbt Anders Jensens søn af Framlev Bundegård Daniel
døbt Karen Sørensdatters uægte datter af Hørslevgård Kirsten
døbt Søren Rasmussens søn af Lillering Peder
begr Jens Thomsens søn af Lillering Peder 2 år 4 mdr
fol. 106b
døbt Anders Andersens datter af Labing Johanne
trolovet Rasmus Christensen af Stjær og Anne Rasmusdatter af Lillering
begr dragon Niels Svejstrups datter af Labing Helle 5 mdr 3 uger
døbt Anders Sørensens søn af Hørslevgård Jens
døbt Sidsel Pedersdatter til huse hos hyrden Niels Jensen i Hørslev hendes uægte søn Jens
begr Maren Sørensdatters barn af Hørslevgård det døde straks efter fødslen
copuleret Rasmus Christensen af Stjær og Anne Rasmusdatter af Lillering
fol. 107
døbt Just Jensens datter af Labing Kirsten
begr Peder Pedersen af Labing 79 år
begr Maren Olufdsdatter af Hørslevboel 28 år
begr Jesper Mortensen af Framlev 58 år
trolovet Peder Lauridsen af Borum og Maren Mortensdatter Much af Voergård
begr Anders Sørensens søn af Hørslevgård Jens 12 uger

1729
fol. 107b
begr Anders Pedersens datter af Hørslev Anne
begr Peder Christensen Smed af Framlev 37 år 5 uger
døbt Oluf Larsens søn af Framlev Lars
begr Maren Jensdatter Smed af Framlev 78 år
døbt Jens Erichsens datter af Labing Kirsten
døbt Jens Balles datter af Framlev Anne
døbt Rasmus Willumsens datter af Hørslevboel Maren
begr Jens Hjulmands hustru Kirsten Sørensdatter af Framlev 82 år 4 mdr
døbt Jens Olufsens søn af Voergård Oluf
begr Mads Rasmussens søn af Lillering Daniel 3 uger
fol. 108
døbt Niels Nielsens datter af Lillering Maren
trolovet Jacob Rasmussen af Vissing og Anne Knudsdatter af Framlev
begr Mette Bertelsdatter af Snåstrup 63 år
trolovet Niels Pedersen af Terp og Kirsten Jensdatter af Labing
døbt skoleholder Niels Nielsens førstefødte datter af Hørslevboel Anne Kirstine
begr Peder Nielsens søn af Lillering Jens 2 år 6 dage
døbt Søren Pedersens søn af Snåstrup mølle Peder
begr Niels Jensen Nørgaard af Labing 72 år
begr Møens (Mogens?) Pedersen af Framlev Kirkegård 25 år
fol 108b
trolovet Niels Pedersen Smed af Skadder? Og Helle Nielsdatter af Framlev
trolovet Niels Erichsen af Snåstrup og Maren Jensdatter af Hørslevboel
trolovet Enevold Jensen og Mette Andersdatter af Labing
trolovet Jens Pedersen af Lyngby og Anne Pedersdatter af Labing
trolovet Jens Jensen hjulmand og Maren Jensdatter begge af Framlev
copuleret Peder Larsen af Borum og Maren Mortensdatter af Voergård
begr Mads Rasmussen af Lillering 38 år 2 mdr
copuleret Niels Pedersen af Terp og Kirsten Jensdatter Balle af Labing
copuleret Jacob Rasmussen af Vissing og Anne Knudsdatter af Framlev
døbt Peder Nielsens søn af Lillering Søren
trolovet Mads Andersen af Laven og Sidsel Pedersdatter af Hørslev
fol. 109
begr Maren Jensdatter Mollerup af Lillering 75 år
begr Just Jensen Vejerslev forrige sognedegn for Harlev og Framlev Menigheder 61 år
copuleret Niels Pedersen Smed af Skadder? Og Helle Nielsdatter af Framlev
copuleret Enevold Jensen og Mette Andersdatter af Labing
døbt Rasmus Rasmussens førstefødte datter af Lillering Maren
copuleret Jens Jensen hjulmand og Maren Jensdatter begge af Framlev
copuleret Jens Pedersen af Lyngby og Anne Pedersdatter af Labing
døbt Jens Nielsens søn af Hørslev
fol. 109b
døbt Møen (Mogens?) Sørensens datter af Hørslevgård Anne
copuleret Niels Ertemsen? Af Snåstrup og Anne Jensdatter af Boelen
døbt Jens Thomesens datter af Lillering Lisbeth

1730
fol. 110
døbt Skrædderen Jens Kandes datter af Labing Maren
døbt Jacob Rasmussens datter af Framlev Karen
døbt Niels Lundgaards datter af Labing Anne
begr Anne Jensdatter af Hørslevboel 63 år
døbt Christen Pedersens søn af Labing Peder
begr Morten Rasmussen Munch af Hørslevgård 63 år 6 mdr 2 uger
begr Jens Thomasens datter af Lillering 6 år ringer 1 mdr
begr Møens (Mogens?) Sørensens datter af Hørslevgård Anne 13 uger 5 dage
begr Michel Sørensen som tjente degneenken i Framlev 19 år gl
begr Kirsten Jensdatter Søren Rasmussens hustru af Lillering 40 år
fol. 110b
begr smeden Niels Pedersens dødfødte barn i Framlev
døbt Rasmus Rasmussens søn af Hørslev Oluf
døbt skoleholder Niels Nielsens søn af Hørslevboel Niels
døbt Maren Sørensdatter skrædders uægte datter af Hørslevgård Karen
døbt Niels Andersen Balles søn af Labing Daniel
trolovet dragon Mads Clausen og Karen Rasmusdatter af Labing mølle
døbt hyrden Rasmus Nielsens søn af Hørslevboel Christen
fol. 111
begr Albret Legardt forrige sognedegn for Harlev og Framlev menigheder 35 år
copuleret med kongebrev Rasmus Mortensen af Framlev og Kirsten Jensdatter af Lillering
døbt Laurs Nielsens søn af Framlev Mogens
begr Birgitte Jensdatter af Lillering 38 år
copuleret med kongebrev Jens Jensen Balle af Labing og Dorthe Sørensdatter af Framlev
fol. 111b
døbt Søren Pedersens søn af Snåstrup mølle Anders
trolovet Jørgen Justsen af Hørslev og Maren Madsdatter af Hørslevgård
døbt Enevold Pedersens søn af Hørslevboel Anders
døbt skrædder Lars Sørensen Munchs datter af Framlev Berete
beg gl. Søren Poulsen af Hørslev 83 år
copuleret degnen for Harlev og Framlev menigheder Peder Larsen Prang og Mette Marie Sørensdatter af Todberg
døbt Johan Møllers datter af Lillering Maren

1731
fol. 112
begr Toer Svendsen af Labing 77 år 8 mdr 1 dag
begr Morten Sørensens hustru Maren Jensdatter af Snåstrup mølle 87 år ringer 5 mdr 2 uger 1 dag
begr Jens Jensen Balle af Labing 29 år 2 mdr 2 dage
døbt Rasmus Madsens datter af Lillering Anne Marie
begr Maren Sørensdatter af Harlev 80 år 2 mdr 3 dage
døbt Anders Pedersen Gadbasses datter af Hørslev Anne
døbt Niels Smeds søn af Framlev Peder
døbt Just Jensens søn af Labing Knud
begr Sidsel Balle af Labing 73 år
døbt Mads Larsens søn af Lillering Rasmus
fol. 112b
begr Niels Smeds søn af Framlev Peder 10 dage
begr Lars Nielsens barn af Framlev
begr Jens Erichsen af Labing 67 år
begr Anders Jensens søn af Framlev Bundegård 5 år 5 mdr 8
døbt Anders Sørensens datter af Hørslevgård Karen
begr Anders Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Framlev Bundegård 32 år 1 mdr 6 uger
begr Peder Sørensens dødfødte barn af Labing
begr Niels Erichsen af Snåstrup 69 år 4 mdr 2 uger
copuleret Jørgen Justsen af Hørslev og Maren Madsdatter af Hørslevgård
døbt Jacob Rasmussens søn af Framlev Rasmus
trolovet Peder Nielsen af Lillering og Anne Nielsdatter af Snåstrup
fol. 113
begr Jacob Rasmussens søn af Framlev Rasmus 3 uger ringer 1 dag
døbt Hans Erichsens datter af Lillering Elisabeth Cathrine
trolovet Søren Michelsen tjenende i Framlev Kirkegård og Maren Jensdatter tjenende i Lillering
undragen skoleholder Niels Nielsen i Hørslevboel sig kirkens disciplin efter ????
begr urmager Hans Erichsens datter af Lillering Elisabeth Cathrine 2 uger
copuleret Peder Nielsen af Lillering og Anne Nielsdatter af Snåstrup
begr Kirsten Jensdatter Willum Jensens hustru af Lillering 69 år
døbt Jens Olufsens søn af Voergård Mogens
fol. 113b
copuleret Anders Madsen Balle af Labing og Kirsten Pedersdatter af Hørslev
døbt Jens Pedersens søn af Labing Johan
døbt Søren Michelsens søn af Framlev Michel
døbt Marie Mortensdatter til huse hos Daniel Jensen hendes uægte datter Margrethe
copuleret Anders Jensen af Framlev Bundegård og Johanne Mortensdatter af Voergård
døbt Rasmus Rasmussens datter af Lillering Adel
begr skoleholder Niels Nielsens søn af Hørslevboel Niels
døbt degnen Peder Prangs førstefødte datter af Framlev Birgitte Marie
fol. 114
døbt skoleholder Niels Nielsens datter af Hørslevboel Anne Kirstine
begr Mads Larsen dragons søn af Labing 8 mdr
begr Søren Michelsens søn af Framlev Michel 4 mdr
trolovet Rasmus Therkildsen og Maren Lauridsdatter af Hørslev
efter højædle og velbårne hr etatsråd og amtmand von Weyde hans ordre kastede jeg jord på Laurs Nielsen af Framlev, som den 16 juli blev decolleret (halshugget) for det mord han havde begået på sit eget barn
døbt Peder Nielsens datter af Framlev Johanne Marie
begr Niels Andersens søn af Framlev Søren 5 dage
døbt Jørgen Justsens søn af Labing Mads
fol. 114b
døbt Jens Nielsens datter af Hørslev Maren
begr Anders Sørensens datter af Hørslevgård Karen 9 mdr ringer 1 dag

1732
døbt Niels Pedersen Smeds søn af Framlev Niels
trolovet Rasmus Nielsen og Anne Jensdatter begge af Framlev
trolovet Søren Rasmussen af Tåstrup og Maren Pedersdatter af Labing
begr Laurs Sørensen skrædders datter af Framlev Birgitte 1 år 2 mdr 2 dage
public absolveret Anne Sørensdatter tjenende Daniel Pedersen i Hørslevboel barnefar udlagt Christen Sørensen af Hørslevboel
fol. 115
begr Jens Rasmussens datter af Snåstrup Anne 8 år 6 mdr
døbt Anders Madsen Balles datter af Labing Sidsel
døbt Niels Sørensen Lundgaards søn af Labing Jens
begr skoleholder Niels Nielsens datter af Hørslev Anne Kirstine 4 mdr 3 dage
trolovet Christen Nielsen af Snåstrup og Mette Laursdatter af Framlev
trolovet Niels Jensen af Labing og enken Anne Sørensdatter af Framlev
døbt Jens Willumsens førstefødte søn af Lillering Oluf
fol. 115b
copuleret Rasmus Therkildsen og Maren Lauridsdatter af Hørslev
begr Niels Pedersen Smeds søn af Framlev Niels 3 mdr 8 dage
begr Marie Pedersdatter af Labing 73 år
begr Maren Jensdatter Basse af Framlev en pige på 65 år 5 mdr
copuleret Rasmus Nielsen og Anne Jensdatter af Framlev
copuleret Christen Nielsen af Snåstrup og Mette Laursdatter af Framlev
copuleret Niels Jensen af Labing og enken Anne Sørensdatter af Framlev
copuleret Søren Rasmussen af Tåstrup og Maren Pedersdatter af Labing
public absolveret Christen Sørensen af Hørslevgård for forsagelse af 6 bud
døbt Jens Rasmussens datter af Snåstrup Kirsten
begr Kirsten Pedersdatter af Hørslev
døbt Hans Erichsen Urmagers søn af Lillering Jacob
fol. 116
døbt Anders Jensens datter af Framlev Bundegård Anne
begr Rasmus Nielsens dødfødte barn af Framlev
døbt Mogens Sørensens søn af Hørslevgård Søren
begr Søren Søegaard af Snåstrup hans søsters datter
begr Sidsel Jensdatter af Framlev 79 år 6 mdr 1 uge
trolovet Jørgen Pedersen af Kongstrup og Dorthe Sørensdatter af Labing
døbt Peder Sørensens søn af Hørslev Søren
begr Søren Skrædders hustru Karen Jensdatter af Hørslevgård 52 år
fol. 116b
begr Niels Pedersen Smeds hustru Helle Nielsdatter 32 år

1733
døbt Niels Jensens datter af Framlev Else
begr Knud Pedersen af Framlev 87 år 2 mdr 5 dage
begr Poul Nielsen af Hørslev 87 år 6 mdr 2 dage
trolovet Niels Pedersen Smed af Framlev og Anne Nielsdatter Moesgaard af Labing
døbt Søren Michelsens Søn af Snåstrup Jens
døbt Peder Nielsens datter af Lillering Anne
fol. 117
døbt Jens Poulsen Kandes datter af Labing Johanne Marie
døbt Enevold Pedersens søn af Hørslevboel Rasmus
døbt Christen Nielsens datter af Framlev Birgitte
døbt skoleholder Niels Nielsens Søn af Hørslevboel Hans Jørgen
public absolveret Karen Sørensdatter af Hørslevgård barnefar udlagt en rytter af Tåstrup Niels Andersen
begr skovrider Peder Jacobsen Zolkiær af Lillering 68 år
døbt Karen Sørendatters uægte datter af Hørslevgård Anne
fol. 117b
trolovet Knud Michelsen af Åby og Elline Rasmusdatter af Labing mølle
copuleret Jørgen Pedersen og Dorthe Sørensdatter af Labing
begr Niels Larsen af Lilleringgård i Framlev 13 år
copuleret Knud Michelsen og Elline Rasmusdatter af Labing mølle
copuleret Niels Pedersen Smed i Framlev og Anne Nielsdatter af Labing
døbt Anders Pedersens søn af Hørslev Peder
døbt Søren Pedersens datter af Snåstrup mølle Sidsel
døbt Knud Michelsens søn af Labing mølle Rasmus
fol. 118
begr Maren Sørensdatters uægte barn, som hun havde født i dølgsmål
trolovet Christian Frederich Wolf fra Urup og Christine Pedersdatter Zølorer af Lillering
public absolveret Jens Nielsen Moesgaard af Labing for forsagelse af 6 bud med Maren Sørensdatter af Labing, som havde født i dølgsmål og blevet decelleret (halshugget)
døbt Just Jensens datter af Labing Maren
døbt Michel Andersens førstefødte datter af Hørslev Maren
døbt Jens Pedersens søn af Labing Peder
begr Michel Andersens førstefødte datter af Hørslev Maren 2 dage
fol. 118b
copuleret Christian Frederich Wolf og Christine Sophie Zølorer af Lillering
trolovet Søren Christensen skrædder og Anne Pedersdatter af Hørslevgård
trolovet Rasmus Jensen af Blegind og Maren Pedersdatter af Framlev Kirkegård
begr Søren Jensens hustru Maren Rasmusdatter af Hørslevboel 60 år
døbt Jacob Rasmussens søn af Framlev Rasmus

1734
døbt Niels Pedersen Smeds datter af Framlev Anne
døbt Lars Knudsens tvillingsønner af Snåstrup
fol. 119
døbt Mads Laursen dragons datter af Framlev Kirsten
begr Niels Pedersen Smeds datter af Framlev Anne 14 dage
døbt Anders Andersen Moesgaards datter af Labing Anne
trolovet hyrden Søren Jensen af Hørslevboel og Maren Sørensdatter af Hørslevgård
copuleret Rasmus Jensen af Blegind og Maren Pedersdatter af Framlev
døbt Christen Pedersens søn af Labing Jens
døbt Jens Olufsens søn af Voergård Niels
fol. 119b
døbt Jens Nielsens søn af Hørslev Rasmus
begr Rasmus Rasmussen Møller af Labing mølle 79 år 1 mdr 2 uger
begr Jens Rasmussens dødfødte datter af Snåstrup
døbt Rasmus Rasmussens datter af Lillering Johanne
begr Karen Ladsdatter af Hørslevgård 70 år
begr Daniel Jensen forrige kirkeværge af Framlev 58½ år
døbt Anders Madsen Balles datter af Labing Maren
public absolveret Anne Sørensdatter i Lillering barnefar udlagt Jens Laursen soldat i Lillering
fol. 120
døbt Christian Frederich Wolfs søn af Lillering Peder Nicolaus
copuleret hyrden Søren Jensen og Maren Sørensdatter begge i Hørslevgård
døbt Anders Jensens datter af Framlev Johanne
døbt Rasmus Nielsens søn af Framlev Niels
copuleret Søren Christensen skrædder og Anne Pedersdatter begge af Hørslev
begr Jens Olufsens datter af Voergård Maren 7 år 5 mdr 2 uger 6 dage
fol. 120b
begr Johan Johansens datter af Lillering Dorthe 7 år 4 mdr 3 uger 3 dage
begr Kirsten Laursdatter af Framlev 9 år 2 mdr 3 uger 1 dag
trolovet Niels Jensen af Herskind og Maren Laursdattersl Daniel Jensens enke af Framlev
døbt Jørgen Pedersens førstefødte søn af Labing Jens
døbt Niels Sørensen Lundgaards datter af Labing Karen
begr Laurs Knudsens datter af Lillering Maren 2 år ringer 9 mdr 5 dage
trolovet Johan Pedersen af True og Kirsten Sørensdatter af Framlev
fol. 121
døbt Anne Sørensdatters uægte datter af Hørslevgård Karen
døbt hyrden Søren Jensens søn af Hørslevgård Jens
public absolveret soldat Jens Laursen af Lillering, som 2 gange har forsaget sig mod det 6 bud
copuleret Niels Jensen af Herskind og Maren Lauridsdatter af Framlev
begr Søren Jensen af Lillering 72år 5 mdr
døbt urmager Hans Erichsens søn af Lillering Jens

1735
fol. 121b
døbt Niels Jensens datter af Framlev Johanne
begr hyrden Søren Jensens søn af Hørslevgård Jens 3 uger
døbt skrædder Søren Christensens datter af Hørslevgård Karen
copuleret Johan Pedersen Krog af True og Kirsten Sørensdatter af Framlev Kirkegård
døbt Jørgen Justsens datter af Hørslev Anne Kirstine
døbt Christen Nielsens søn af Framlev Laurids
fol. 122
begr degnen Peder Laursen Prangs datter af Framlev Berete Marie 3 år 5 mdr 3 uger 1 dag
begr Rasmus Poulsen af Framlev 77 år 2 mdr 3 dage
døbt Rasmus Madsens datter af Lillering Bodil
trolovet Jens Nørgaard og Mette Jensdatter begge af Labing
begr Anders Jensens datter af Framlev Bundegård Anne Marie 13 år 3 mdr 3 dage
døbt skrædder Jens Poulsen Kandes søn af Labing Rasmus
begr Jørgen Justsens datter af Hørslev Anne Kirstine 4 mdr 1 uge
døbt Jens Willumsens datter af Lillering Johanne
fol. 122b
døbt hyrden Søren Jensens søn af Hørslevboel Jens
døbt Jens Rasmussens datter af Snåstrup Anne
copuleret Jens Nielsen Nørgaard og Mette Jensdatter begge af Labing
begr gl. Elle Simonsdatter af Hørslev
begr hyrden Søren Jensens søn af Hørslevboel Jens 14 dage
døbt Niels Pedersen Smeds datter af Framlev Helle
trolovet Daniel Nielsen Nørregaard af Labing og Anne Sørensdatter af Lillering
fol. 123
trolovet Niels Christensen og Dorthe Pedersdatter begge af Framlev
døbt Anders Pedersens datter af Hørslev Kirsten

1736
døbt Just Jensens søn af Labing Jens
copuleret Daniel Nielsen af Labing og Anne Sørensdatter af Lillering
copuleret Niels Christensen og Dorthe Pedersdatter begge af Framlev
døbt Jens Nielsens søn af Hørslev Anders
fol. 123b
døbt Enevold Pedersens søn af Hørslevboel Niels
døbt degnen Peder Prangs datter af Framlev Anne Marie
døbt Niels Christensens datter af Framlev Kirsten
begr gl Niels Jørgensen af Hørslevboel
døbt Anders Jensens søn af Framlev Bundegård Rasmus
fol. 124
døbt Laurs Knudsens søn af Snåstrup Niels
døbt Knud Michelsens datter af Labing mølle Anne
døbt Jens Nielsen Nørregaards søn af Labing Niels
døbt Jens Pedersens søn af Labing Rasmus
begr Jens Nielsen Nørregaards søn af Labing Niels 3 uger 3 dage
fol. 124b
døbt Rasmus Rasmussens datter af Lillering Anne
begr Peder Sørensen af Hørslevgård 10 år 5 mdr
døbt Peder Nielsens datter af Lillering Kirsten
døbt Niels Laursens datter af Framlev Anne
døbt Niels Balles søn af Labing Niels
døbt Søren Jensens søn af Framlev Niels
fol. 125
døbt hyrden Hans Madsens datter af Hørslevgård Anne
trolovet Jens Madsen af Edslev og Maren Justdatter af Hørslev
døbt Jørgen Pedersens søn af Labing Peder
døbt Jens Kandes søn af Labing Niels
døbt Jørgen Justsens datter af Hørslevgård Anne Kirstine
fol. 125b
døbt og begr Else Sørensdatters uægte søn af Framlev Søren 3 uger 3 dage

1737
begr Søren Jensens søn af Framlev Niels 5 uger 3 dage
døbt Daniel Nielsen Nørgaards datter af Labing Anne Kirstine
public absolveret Else Sørensdatter af Framlev barnefar udlagt Rasmus Jensen tjenende Jens Rasmussen i Snåstrup
fol. 126
døbt Anders Madsens datter af Labing Maren
copuleret Jens Madsen og Maren Justdatter af Hørslev
døbt Niels Jensens datter af Framlev Kirsten
begr Oluf Sørensen af Hørslevboel 52 år 4 mdr
døbt Anders Knudsens datter af Lillering Johanne
fol. 126b
døbt Niels Sørensens søn af Framlev Nedergård Søren
døbt urmager Hans Erichsens søn af Lillering Erich
begr Peder Jensen af Labing 15 år 3 mdr
begr Thoer Svendsen af Framlev 84 år
begr Anders Jensens datter af Framlev Bundegård Anne 5 år ringer 3 mdr
døbt hyrden Jens Borris søn af Hørslev Anders
døbt Jens Rasmussens datter af Snåstrup Maren
fol. 127
begr Niels Jensen Labings datter af Framlev Johanne 2½ år
døbt Jens Nielsen Nørgaards søn af Labing Niels
begr Mogens Nielsen af Framlev 6 år
døbt Anders Jensens søn af Framlev Bundegård Søren
døbt Jens Madsens førstefødte søn af Framlev Mads
begr Niels Balles søn af Labing Niels 10 år 1 mdr 6 dage
fol. 127b
begr Mads Laursens datter af Framlev Mette 1 år ringer 3 uger 2 dage
begr Christen Sørensens søn af Framlev Lars 3 mdr 3 uger 4 dage
begr Peder Nielsens datter af Lillering Kirsten 1 år 3 uger 2 dage
begr Maren Danielsdatter af Framlev 64 år 2 mdr 8 dage
døbt Rasmus Nielsens datter af Hørslevgård Maren
døbt Mogens Sørensens datter af Hørslevgård Anne
døbt Rasmus Willumsens søn af Hørslevboel Mads
fol. 128
trolovet Anders Jensen af Siim og Birgitte Pedersdatter af Tulstrup
døbt Rasmus Madsens datter af Framlev

1738
fol. 128b
døbt Søren Jensens datter af Framlev Elsebeth Christentz
copuleret Anders Jensen af Siim og Birgitte Pedersdatter af Framlev
døbt Mads Laursens datter af Framlev Mette
døbt Niels Christensen Smeds søn af Framlev Niels
døbt Christen Pedersens søn af Labing Niels
fol. 129
døbt Jens Olufsens datter af Voergård Gertrud
begr Anne Jensdatter Moesgaard af Labing 75 år
døbt Just Jensens søn af Labing Rasmus
begr Mogens Sørensens datter af Hørslevgård Anne 1 år 3 uger ringer 2 dage
døbt Daniel Nielsen Nørgaards søn af Labing Niels
døbt Niels Christensen datter af Framlev Anne

1739
fol. 129b
trolovet Rasmus Ladsen af Fårvang og Anne Mortensdatter af Voergård
public absolveret Kirsten Sørensdatter af Framlev barnefar Rasmus Andersen tjenende Jens Rasmussen i Snåstrup
døbt Jens Pedersens søn af Labing Jens
begr Anne Danielsdatter af Labing 76 år 8 mdr 1 uge
fol. 130
public absolveret Rasmus Andersen af Snåstrup for forsagelse af 6 bud med Kirsten Sørensdatter af Framlev
trolovet Jens Jensen og Else Jensdatter begge af Framlev
døbt Enevold Pedersens datter af Hørslevboel Kirsten
begr Jens Nørgaards søn af Labing Niels 2 år ringer 2 mdr 5 dage
begr Enevold Pedersen af Hørslevboel 42 år ringer 3 mdr 1 uge 2 dage
copuleret Jens Jensen og Else Jensdatter af Framlev
døbt urmager Hans Erichsens datter af Lillering Elsebeth
fol. 130b
døbt Niels Sørensen Lundgaards søn af Labing Søren
døbt Anders Jensens søn af Framlev Rasmus
trolovet Thomas Jensen af Borum og Barbara Rasmusdatter af Framlev
trolovet Niels Sørensen af Hørslev og Maren Andersdatter af Hørslevboel
døbt Peder Nielsens søn af Lillering Niels
trolovet Jens Jensen af Hørslev og Anne Rasmusdatter af Lillering
fol. 131
begr Anders Madsens datter af Labing Maren 5 år ringer 3 mdr
begr Karen Johansdatter af Hørslevgård 9 år 4 mdr
døbt degnen Peder Prangs søn af Framlev Søren
copuleret Rasmus Ladsen af Fårvang og Anne Mortensdatter af Voergård
copuleret Niels Sørensen af Hørslev og Maren Andersdatter af Hørslevboel
copuleret skrædder Thomas Jensen af Borum og Barbara Rasmusdatter Munch af Framlev
copuleret Frands Pedersen af Stjær og Karen Nielsdatter af Hørslevboel
døbt Jens Overgaards datter af Labing Anne
fol. 131b
døbt Anders Madsens datter af Labing Sidsel
copuleret Jens Ladsen af Hørslev og Anne Rasmusdatter af Lillering
døbt Anders Jensen Siims søn af Framlev
begr Jens Pedersens kone Anne Pedersdatter af Labing
døbt Anders Knudsens datter af Lillering Maren
fol. 132
begr Jens Rasmussens dødfødte barn af Snåstrup
trolovet Søren Mortensen af Voergård og Kirsten Olufsdatter af Framlev

Top

Forside

Opdateret d. 6-3-05 c