s
Stikord til Beder sogns kirkebog, Ning herred, 1724 - 1813

1724-1764
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1764
1724-1764
1724-1764
1765-1813
1765-1813
1765-1813

På denne side:
1724-34
1735-44
1745-54
1755-64


1724-34

1724
fol 98b
Niels Mogensen og Anne Andersdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Oluf Nielsen af Fulden og Kirsten Rasmusdatter ibd (trolovet)

1725
fol 98b
Oluf Nielsen og Kirsten Rasmusdatter af Fulden (copuleret)
Oluf Nielsen og Else Jesperssdatter af Fulden (trolovet)
Peder Jensen og Anne Christensdatter af Fulden (trolovet)
Oluf Nielsen og Else Jespersdatter af Fulden (copuleret)
Øvli Jacobsen af Seldrup og Anne Jacobsdatter af Rokballe Mølle (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og Anne Christensdatter af Fulden (copuleret)
Jacob Rokballe og Kirsten Laursdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1726
fol 98b
Søren Knudsen af Hasle og Kirsten Jørgensdatter af Beder (trolovet og copuleret)

1727
fol 99a
Peder Nielsen og Anne Eskesdatter af Fløjstrup (trolovet)
Rasmus Nielsen og Anne Rasmusdatter af Fløjstrup (trolovet)
Christen Nielsen af Århus og Karen Sørensdatter af Beder (trolovet)
Oluf Nielsen af Fulden og Anne Rasmusdatter ibd (trolovet)
Peder Nielsen af Fløjstrup og Anne Eskesdatter (copuleret)
Rasmus Nielsen og Anne Rasmusdatter af Fløjstrup (copuleret)
Christen Nielsen og Karen Sørensdatter af Beder (copuleret)
Oluf Nielsen af Fulden og Anne Rasmusdatter af Hørret (copuleret)
Else Knudsdatter af Fulden (public absolveret - udlagde Hans Sørensen ved Constantinsborg)

1728
fol 99a
Mathias Pedersen af Skåde og Anne Rasmusdatter af Fulden (trolovet)
Laurs Jensen af Ålborg og Anne Mortensdatter af Fulden (trolovet)
Rasmus Jensen af Fulden og Maren Pedersdatter af Malling (trolovet)
Laurs Jensen af Ålborg og Anne Mortensdatter af Fulden (copuleret)
Johannes Hieronymussen og Birthe Pedersdatter af Fløjstrup (copuleret)
Rasmus Jensen og Maren Pedersdatter af Fulden (copuleret)
Mathias Pedersen af Skåde og Anne Cathrine Rasmusdatter af Fulden (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Hasle og Maren Laursdatter af Beder (trolovet)

1729
fol 99a
Michel Mortensen af Beder og Karen Laursdatter af Fulden (trolovet)
Niels Pedersen af Fløjstrup og Anne Jensdatter ibd (trolovet)
Søren Hansen af Beder og Maren Poulsdatter af Malling (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Hasle og Maren Laursdatter af Beder (copuleret)
Michel Mortensen af Beder og Karen Laursdatter af Fulden (copuleret)
Hans Olufsen og Maren Sejersdatter af Fulden (copuleret)
Jens Pedersen af Fulden og Anne Sørensdatter af Fløjstrup (trolovet)
Niels Pedersen og Anne Jensdatter af Fløjstrup (copuleret)
Peder Pedersen af Fulden og Inger Laursdatter ibd (trolovet)
Jens Pedersen af Fulden og Anne Sørensdatter af Fløjstrup (copuleret)
Søren Hansen af Beder og Maren Poulsdatter af Malling (copuleret)
Peder Pedersen og Inger Laursdatter af Fulden (copuleret)

1730
fol 99b
Jens Jensen af Fulden og Maren Christensdatter af (mangler) (trolovet)
Peder Pedersen Skrædder af Viby og Maren Jensdatter af Fulden (trolovet)
Søren Jensen og Else Knudsdatter af Fløjstrup (trolovet)
Peder Pedersen af Viby og Maren Jensdatter af Fulden (copuleret)
Peder Rasmussen af Hasle og Birthe Pedersdatter af Fulden (trolovet)
Laurs Andersen og Maren Sørensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Peder Hansen og Maren Pedersdatter af Fulden (trolovet)
Michel Sørensen af Torrild og Gertrud Pedersdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Laurs Laursen af Fulden og Karen Sørensdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Jacob Skrædder af Fulden og Else Jensdatter ibd (trolovet)
Søren Jensen og Else Knudsdatter af Fløjstrup (copuleret)
Peder Rasmussen af Hasle og Birthe Pedersdatter af Fulden (copuleret)
Ude Mortensen i Fløjstrup (public absolveret - lejermål)

1731
fol 100a
Rasmus Rasmussen af Tulstrup og Kirsten Jensdatter af Fløjstrup (trolovet)
Christen Andersen af Århus og Anne Rasmusdatter af Seldrup (trolovet og copuleret)
Poul Sørensen af Bjødstrup og Anne Jacobsdatter af Seldrup (trolovet og copuleret)
Poul Jacobsen og Anne Sørensdatter af Fulden (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Tulstrup og Kirsten Jensdatter af Fløjstrup (copuleret)
Jacob Skrædder og Else Jensdatter af Fulden (copuleret)
Poul Jacobsen og Anne Sørensdatter af Fulden (copuleret)
Søren Hansen af Fløjstrup og Johanne Michelsdatter ibd (copuleret)
Jens Laursen af Beder og Anne Rasmusdatter af Fulden (trolovet)

1732
fol 100a
Anders Mortensen og Bodil Olufsdatter af Beder (trolovet)
Jens Laursen og Anne Rasmusdatter af Fulden (copuleret)
Anders Mortensen og Bodil Olufsdatter af Beder (copuleret)

1733
fol 100a
Rasmus Jensen og Maren Jacobsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Jacob Gundesen af Skanderborg og Anne Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Jens Mogensen af Stautrup og Johanne Sørensdatter af Fulden (trolovet)

1734
fol 100b
Niels Ellersen af Århus og Kirsten Sørensdatter af Beder (trolovet)
Jens Mogensen af Stautrup og Johanne Sørensdatter af Fulden (copuleret)
Jens Sørenesn og Maren Hansdatter af Fløjstrup (trolovet)
Søren Pedersen og Maren Michelsdatter af Fulden (trolovet)
Rasmus Christiansen og Ellen Pedersdatter af Fløjstrup (trolovet)
Jens Sørensen og Maren Hansdatter af Fløjstrup (copuleret)
Niels Ellersen af Århus og Kirsten Sørensdatter af Beder (copuleret)
Rasmus Christiansen og Ellen Pedersdatter af Fløjstrup (copuleret)
Søren Pedersen og Maren Michelsdatter af Fulden (copuleret)
Peder Hansen og Bodil Jacobsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Mogens Christensen og Elle Rasmusdatter af Fulden (trolovet)
Karen Nielsdatter af Fulden (public absolveret - udlagde en barnefader ved navn Niels)

1735-44

Top


1735
fol 100b
Laurs Rasmussen af Seldrup og Anne Marie Bentsdatter af Århus (trolovet)
Mogens Christensen og Elle Rasmusdatter af Fulden (copuleret)
Laurs Rasmussen og Anne Marie Bentsdatter af Århus (copuleret)
corporal Hans Lothge og Anne Hansdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)

1736
fol 101a
Peder Hansen og Birthe Jacobsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1737
fol 101a
Jørgen Sørensen af Fulden og Maren Sørensdatter af Fløjstrup (trolovet)
Jens Pedersen af Starup og Karen Pedersdatter af Beder (trolovet)
Jørgen Sørensen af Fulden og Maren Sørensdatter af Fløjstrup (copuleret)
Jens Pedersen af Starup og Karen Pedersdatter af Beder (copuleret)
Oluf Andersen af Fulden og Mette Rasmusdatter af Malling (copuleret)
Else Knudsdatter af Fløjstrup (public absolveret - udlagde ungkarl Hans Sørensen ved Constantinsborg)

1738
fol 101a
Jacob Arent og Kirsten Laursdatter af Fulden (copuleret??)
Jens Jensen af Fulden og Anne Jacobsdatter af Seldrup (trolovet)
Peder Pedersen af Malling og Anne Eskesdatter af Fløjstrup (trolovet)
Michel Hansen og Maren Pedersdatter af Fløjstrup (trolovet)
Jacob Arent og Kirsten Laursdatter af Fulden (copuleret)
Søren Jensen af Hørret og Elle Rasmusdatter af Fulden (trolovet)
Peder Pedersen af Malling og Anne Eskesdatter af Fløjstrup (copuleret)
Jens Laursen og Anne Rasmusdatter begge af Fulden (copuleret)
Søren Jensen af Hørret og Elle Rasmusdatter af Fulden (copuleret)
Michel Hansen og Maren Pedersdatter af Fløjstrup (copuleret)
Niels Andersen og Kirsten Christophersdatter begge af Fulden (trolovet)

1739
fol 101b
Niels Andersen og Kirsten Christophersdatter af Fulden (copuleret)
Jens Pedersen Smed og Mette Hansdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Oluf Nielsen og Anne Jensdatter af Fulden (trolovet)
Jens Hansen og Anne Handsdatter af Fløjstrup (trolovet)
Johanne Jensdatter af Seldrup (public absolveret - udlagde soldat Søren Jensen af Fulden)

1740
fol 101b
Laurs Rasmussen af Fulden og Mette Sørensdatter af Fulden (trolovet)
enkemand corporal Hans Lothge af Malling og Karen Jensdatter af Fløjstrup (trolovet)
Jens Hansen og Anne Hansdatter af Fløjstrup (copuleret)
Anders Jensen og Anne Jensdatter af Fulden (trolovet)
Øvli Rasmussen og Anne Jensdatter af Præstegården (trolovet og copuleret)
Laurs Rasmussen og Mette Sørensdatter af Fulden (copuleret)
Søren Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Fulden (trolovet)
Anne Olufsdatter af Beder (public absolveret - udlagde Anders Pedersen af Århus)

1741
fol 101b
enkemand Hans Pedersen af Fulden og Voldborg Laursdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Jens Michelsen af Ajstrup og Kirsten Eliasdatter af Beder (trolovet)
Søren Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Fulden (copuleret)
Anders Jensen af Fulden og Kirsten Rasmusdatter af Malling (copuleret)
Jens Michelsen og Kirsten Eliasdatter af Ajstrup (copuleret)
Jens Jensen af Fulden og Anne Rasmusdatter af Ajstrup (trolovet)
Sidsel Erichsdatter af Seldrup (public absolveret - udlagde Poul Sørensen en rejsende karl af Århus)

1742
fol 102a
Knud Laursen af Beder og Sidsel Erichsdatter af Seldrup (trolovet)
Morten Nielsen af Langballe og Maren Jensdatter af Beder (copuleret)
Jens Jensen og Anne Rasmusdatter af Fulden (copuleret)
Søren Christensen af Rokballe Mølle og Kirsten Laursdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Knud Laursen og Sidsel Erichsdatter af Seldrup (copuleret)
Jens Olufsen af Seldrup og Kirsten Laursdatter af Fulden (trolovet)
Anders Mortensen og Kirsten Pedersdatter af Fulden (trolovet)
Bendix Sørensen af Malling og Kirsten Rasmusdatter af Fulden (trolovet)

1743
fol 102a
Jens Olufsen og Kirsten Laursdatter af Fulden (copuleret)
Mathias Rasmussen og Anne Sørensdatter af Fulden (trolovet)
Anders Mortensen og Kirsten Pedersdatter af Fulden (copuleret)
Jens Rasmussen og enke Karen Sørensdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Søren Andersen og Karen Jacobsdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Fløjstrup og Karen Olufsdatter af Beder (trolovet)
Frands Hansen af Århus og Anne Erichsdatter af Seldrup (trolovet og copuleret)
Poul Ejlertsen i Skovmøllen og Maren Mortensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Poul Rasmussen af Fulden og Maren Rasmusdatter af Malling (copuleret)
Mathias Rasmussen og Anne Sørensdatter af Fulden (copuleret)
Bendix Sørensen og Kirsten Rasmusdatter af Fulden (copuleret)

1744
fol 102b
Jens Poulsen og Kirsten Pedersdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1745-54

Top


1745
fol 102b
Niels Andersen af Fulden og Voldborg Laursdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Willum Sørensen og Kirsten Jacobsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Langballe og Karen Michelsdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Søren Jensen og Johanne Jensdatter begge af Fulden (trolovet og copuleret)
Johan Christian Didrichsen af Århus og Johanne Pedersdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen og Anne Cathrine Rasmusdatter af Fløjstrup (trolovet)
Bodil Hansdatter af Fulden (public absolveret - udlagde Peder Frandsen af Ajstrup)

1746
fol 103a
Peder Pedersen [Skiby] og Anne Cathrine Rasmusdatter af Fløjstrup (copuleret)
Jens Jensen af Pedholt og enke Anne Andersdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Jacob Jacobsen af Snogdrup og Ingeborg Laursdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Skåbing og enke Kirsten Laursdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Peder Olufsen og Johanne Sørensdatter af Fløjstrup (trolovet)
Anders Sørensen af Bjødstrup og Voldborg Laursdatter af Fulden (trolovet)
Jacob Jensen af Beder og Kirsten Rasmusdatter af Beder Præstegård (trolovet og copuleret)

1747
fol 103a
Peder Olufsen og Johanne Sørensdatter af Fløjstrup (copuleret)
Anders Sørensen af Bjødstrup og Voldborg Laursdatter af Fulden (copuleret)
Laurs Jensen af Fløjstrup og Karen Stephansdatter af Rokballe Mølle (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen Hyrde af Kolt og Maren Mortensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1748
fol 103a
Niels Sørensen af Mårslet og enke Kirsten Rasmusdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Jens Andersen af Lillenor og enke Anne Rasmusdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Rasmus Mortensen af Malling og enke Maren Poulsdatter af Beder (trolovet og copuleret)

1749
fol 103b
Mogens Rasmussen af Beder og Anne Mortensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Jens Christensen og Karen Hansdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Anne Catrine Rasmusdatter af Fulden (public absolveret - udlagde Søren Jensen i Beder præstegård)

1750
fol 103b
Søren Stephansen af Boulstrup og enke Anne Rasmusdatter af Fulden (trolovet)
Michel Sørensen af Malling og Karen Rasmusdatter af Fulden (trolovet)
Søren Stephansen og Anne Rasmusdatter af Fulden (copuleret)
Erich Pedersen af Langballe og Ellen Nielsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Claus Christian Runge af Fulden og (mangler) (trolovet og copuleret)
Michel Sørensen af Malling og Karen Rasmusdatter af Fulden (copuleret)

1751
fol 103b
Jens Jacobsen af Fløjstrup og Anne Andersdatter af Beder (trolovet og copuleret)

1752
fol 103b
Hans Pedersen og Mette Christophersdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Malling og enke Anne Sørensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
skoleholder Laurs Hansen af Seldrup og Anne Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)

1753
fol 103b
Hans Sørensen og Kirsten Jacobsdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Anne Jensdatter (public absolveret - udlagde soldat Niels Laursen af Seldrup)
enkemand Poul Sørensen af Bjødstrup og Karen Rasmusdatter af Beder (trolovet)
enkemand Michel Hansen af Fløjstrup og Anne Rasmusdatter ibd (trolovet)
Poul Sørensen af Bjødstrup og Karen Rasmusdatter af Beder (copuleret)
Anne Jensdatter af Fløjstrup (public absolveret - udlagde soldat Niels Laursen - præstens gentagelse)

1754
fol 104a
husmand Michel Hansen af Fløjstrup og Anne Pedersdatter ibd (copuleret)
Christen Christensen og enke Charlotte Jørgensdatter af Rokballe Mølle (trolovet)

1755-64

Top


1755
fol 104a
møller Christen Christensen af Randlev og enke Charlotte Jørgensdatter af Rokballe Mølle (copuleret)
Knud Rasmussen og Inger Jensdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Jens Vendelbo af Fulden og Karen Pedersdatter ibd (trolovet og copuleret)
Anne Christophersdatter af Fulden (public absolveret - udlagde soldat Rasmus Christensen ibd)
Anne Rasmusdatter af Beder (public absolveret - udlagde soldat Jens Laursen)

1756
fol 104a
Søren Jensen Elkjær og enke Anne Jensdatter af Over Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen og Maren Rasmusdatter af Beder (trolovet og copuleret)
enkemand Sejer Pedersen af Neder Fløjstrup og Karen Rasmusdatter af Over Fløjstrup (trolovet)
Jacob Hansen af Fløjstrup (public absolveret)

1757
fol 104b
Sejer Pedersen af Neder Fløjstrup og Karen Rasmusdatter af Over Fløjstrup (copuleret)
Laurs Jensen af Bisgård og Anne Rasmusdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Maren Nielsdatter af Fulden (public absolveret - udlagde soldat Jacob Pedersen af Beder)
Jacob Pedersen af Beder (public absolveret - lejermål)

1758
fol 104b
Laurs Laursen af Over Fløjstrup og Birthe Sørensdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Michel Jensen af Bisgård og Kirsten Sørensdatter af Over Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Jacob Hansen og enke Karen Laursdatter af Fulden (copuleret)
enkemand Rasmus Michelsen af Fulden og enke Lisbeth Robertsdatter (trolovet og copuleret)
Anders Thomasen Ladefoged af Moesgård og Maren Laursdatter af Fløjstrup (trolovet)
Jens Sørensen af Over Fløjstrup og Else Rasmusdatter af Malling (trolovet)

1759
fol 104b
Anders Thomasen af Moesgård og Maren Laursdatter af Fløjstrup (copuleret)
Jens Sørensen Ladefoged af Wilhelmsborg og enke Maren Rasmusdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Søren Mathiasen af Langballe og enke Kirsten Pedersdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1760
fol 104b
Søren Mathiasen af Langballe og enke Kirsten Pedersdatter af Fulden (copuleret)
Niels Hansen af Beder præstegård og enke Anne Mortensdatter af Fulden Mølle (trolovet og copuleret)

1761
fol 105a
Anders Olufsen af Ajstrup og Johanne Rasmusdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Mathias Rasmussen af Over Fløjstrup og Maren Michelsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1762
fol 105a
enkemand Søren Mathiasen af Fulden og Birthe Olufsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Jacob Pedersen og Karen Knudsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1763
fol 105a
Christen Andersen Snedker af Fulden og Johanne Rasmusdatter af Rokballe Mølle (trolovet)
Peder Pedersen af Gunnestrup og Maren Jensdatter af Fulden (trolovet)
Christen Andersen af Fulden og Johanne Rasmusdatter af Rokballe Mølle (copuleret)
Peder Pedersen af Gunnestrup og Maren Jensdatter af Fulden (copuleret)
Christen Andersen Snedker af Fulden og Johanne Rasmusdatter af Rokballe Mølle (copuleret - præstens gentagelse)
Rasmus En?lsen af ? og Maren Nielsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1764
fol 105a
Jens Jensen af Storenor og Maren Øvlisdatter af Seldrup (trolovet)
Jens Jensen og Maren Øvlisdatter af Seldrup (copuleret)
Rasmus Pedersen af Malling og Johanne Pedersdatter af Beder (trolovet og copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1764
1724-1764
1724-1764
1765-1813
1765-1813
1765-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c