s
Stikord til Beder sogns kirkebog, Ning herred, 1724 - 1813

1765-1813
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1764
1724-1764
1724-1764
1765-1813
1765-1813
1765-1813

På denne side:
1765-74
1775-84
1785-94
1795-1804
1805-13


1765-74

1765
fol 105a
Anders Rasmussen af Jegstrup og Anne Rasmusdatter af Beder (trolovet)
enkemand Anders Rasmussen af Jegstrup og enke Anne Rasmusdatter af Beder (copuleret)
Rasmus Laursen og Anne Jensdatter begge af Beder (trolovet og copuleret)

1766
fol 105b
Søren Christensen og Johanne Sørensdatter af Over Fløjstrup (trolovet og copuleret)
mons Michael Hasle og jomf Kirsten Sørensdatter Møller (copuleret)
Laurs Jørgensen og Karen Pedersdatter begge af Fulden (trolovet og copuleret)

1767
fol 105b
Søren Rasmussen af Mårslet og Karen Olufsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen af Fulden og Maren Jensdatter af Beder (trolovet)
Søren Henrichsen af Århus og Anne Laursdatter af Fulden (trolovet)
Rasmus Pedersen af Fulden og Maren Jensdatter af Beder (copuleret)

1768
fol 105b
Søren Henrichsen af Århus og Anne Laursdatter af Fulden (copuleret)
Jens Andersen af Fulden og Birthe Pedersdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Fulden og Karen Nielsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Mads Andersen af Hørret og Kirsten Knudsdatter af Seldrup (trolovet)

1769
fol 105b
Mads Andersen og Kirsten Knudsdatter af Seldrup (copuleret)
Peder Christensen af Langballe og Anne Sørensdatter af Beder (trolovet)
enkemand Hans Pedersen af Testrup og enke Anne Pedersdatter af Fulden (trolovet)
Peder Christensen af Langballe og Anne Sørensdatter af Beder (copuleret)

1770
fol 105b
enkemand Eske Jacobsen af Malling og Anne Jensdatter af Over Fløjstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Frands Hansen Skrædder af Fulden og Kirsten Sørensdatter af Beder (trolovet)

1771
fol 106a
Frands Hansen og Kirsten Sørensdatter af Beder (copuleret)
Jens Jensen af Pøel og Maren Sørensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen af Langballe og enke Maren Pedersdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Jens Borr af Assendrup og Karen Joensdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Mads Michelsen af Synnedrup og Maren Rasmusdatter af Over Fløjstrup (trolovet og copuleret)

1772
fol 106a
Rasmus Andersen og enke Karen Nielsdatter begge af Fulden (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Nielsen af Assedrup og Anna Rasmusdatter af Rokballe Mølle (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Hansen af Fulden og Margrethe Sørensdatter af præstegården (trolovet og copuleret)
Rasmus Laursen af Fulden og Bodil Knudsdatter af Seldrup (trolovet)

1773
fol 106a
Rasmus Laursen og Bodil Knudsdatter (copuleret)
enkemand Frands Sørensen af Fulden og Sidsel Andersdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Laurs Laursen Skomager af Over Fløjstrup og Karen Rasmusdatter af Rokballe Mølle (trolovet og copuleret)
mons Anders Vejle skoleholder i Hvilsted og Maren Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1774
fol 106a
enkemand Johan Georg Thon og Kirsten Michelsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Peder Christensen af Synnedrup og Johanne Rasmusdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Niels Knudsen af Seldrup og Maren Rasmusdatter af Starup (trolovet og copuleret)
Hans Frandsen af Ajstrup og enke Margrethe Sørensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Christopher Pedersen af Fulden og Anne Sørensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen Smed af Hørret og Inger Sørensdatter af Rokballe Mølle (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen af Storenor og Anne Marie Sørensdatter af Fulden Mølle (copuleret - kongebrev)
Jørgen Jørgensen af Vormstrup og Maren Jacobsdatter af Beder (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen af Fulden og Maren Laursdatter af Over Fløjstrup (trolovet)

1775-84

Top


1775
fol 106b
enkemand Rasmus Pedersen af Fulden og Maren Laursdatter af Over Fløjstrup (copuleret)
enkemand Poul Erichsen af Bøgeskov og Marie Christensdatter af Ingerslev, som tjente i Fulden Mølle (trolovet og copuleret)

1776
fol 106b
Poul Sørensen af Beder og Anne Jensdatter af Assedrup (trolovet og copuleret)

1777
fol 106b
Hans Jacobsen af Fulden og Kirsten Sørensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Hans Jensen af Over Fløjstrup og Johanne Hansdatter ibd (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen af Fulden og Anne Øvlisdatter af Seldrup (trolovet og copuleret)
Mads Jensen af Mårslet og Maren Joensdatter af Beder (trolovet og copuleret)
enkemand Frands Sørensen af Fulden og Birthe Christophersdatter ibd (trolovet)

1778
fol 107a
enkemand Frands Sørensen af Fulden og Birthe Christophersdatter ibd (copuleret)
Christen Jensen af Fløjstrup og Maren Christensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Oluf Andersen af Ajstrup og Margrethe Laursdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Michel Olufsen af Ajstrup og Kirsten Andersdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Hans Nielsen af Fulden og Anne Jørgensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Hans Michelsen af Beder og Anne Pedersdatter af Hørning (trolovet og copuleret)
Rasmus Bendixsen af Fulden og enke Maren Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Jochum Hansen af Wilhelmsborg og enke Birthe Olufsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1779
fol 107a
Jens Pedersen af Pedholt og Anne Bendixdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Rasmus Bendixsen af Fulden og enke Maren Jensdatter ibd (copuleret)

1780
fol 107a
enkemand Bendix Sørensen af Fulden og Maren Michelsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen af Snogdrup og Karen Michelsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen af Fløjstrup og Kirsten Jacobsdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Obstrup og enke Karen Olufsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
enkemand Øvli Madsen af Ajstrup og Anne Jensdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Søren Laursen og Kirsten Jensdatter begge af Over Fløjstrup (trolovet og copuleret)

1781
fol 107b
Peder Jensen af Hørret og Kirsten Øvlisdatter af Seldrup (trolovet og copuleret)
Morten Jensen af Ormselv og Sidsel Laursdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Jens Andersen af Skåbling og Anne Margrethe Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen af Hørret ogt Karen Sørensdatter af Assendrup (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Fløjstrup og Maren Sørensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Michel Eskildsen af Svorbæk og Anne Frandsdatter af Fulden (trolovet)
Rasmus Christensen af Fulden og Kirsten Rasmusdatter af Starup (trolovet og copuleret)
Erich Frandsen af Fulden og enke Kirsten Andersdatter ibd (trolovet)

1782
fol 108a
Erich Frandsen af Fulden og enke Kirsten Andersdatter ibd (copuleret)
Michel Eskildsen af Svorbæk og Anne Frandsdatter af Fulden (copuleret)
Hans Nielsen af Malling og enke Anne Jensdatter af Seldrup (trolovet)

1783
fol 108a
Søren Bendixsen af Fulden og enke Karen Michelsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Hans Nielsen af Malling og enke Anne Jensdatter af Seldrup (copuleret)
Rasmus Jensen af Bjerager og enke Gertrud Michelsdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)

1784
fol 108a
enkemand Hans Frandsen af Fulden og Anne Knudsdatter af Hophaven (trolovet og copuleret)
Laurs Rasmussen af Testrup og Maren Jensdatter af Beder (trolovet og copuleret)

1785-94

Top


1785
fol 108b
Peder Jensen af Over Fløjstrup og enke Birthe Olufsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Langballe og enke Karen Nielsdatter af Over Fløjstrup (trolovet og copuleret)

1786
ingen

1787
fol 108b
Christen Jensen af Over Fløjstrup og enke Maren Michelsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen Utrup musketer ved det jydske infanteri i Fredericia og Kirsten Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen fra Friderichsodde, Malling sogn, og Karen Nielsdatter af Mårslet tjenende i præstegården (trolovet og copuleret - i Malling kirke)
Niels Michelsen af Østerby og enke Kirsten Jensdatter af Trianglen (trolovet og copuleret)

1788
ingen

1789
fol 108b
hr Christian Rosendahl sognepræst for Thiele og Vinge menigheder i Viborg stift og jomf Dorthea Marie Konnerup (copuleret - kongebrev)
Michel Sejersen af Fløjstrup og Kirsten Andersdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Ravnholt og enke Anne Rasmusdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen af Mårslet og Kirsten Jensdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Anders Mogensen af Beder og Anne Cathrine Jacobsdatter af Tulstrup (trolovet)

1790
fol 109a
Anders Mogensen af Beder og Anne Cathrine Jacobsdatter af Tulstrup (copuleret)
enkemand Rasmus Simonsen Stæhr i Rokballe Mølle og Maren Laursdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
enkemand Bendix Rasmussen af Bisgård og Maren Pedersdatter af Fløjstrup (trolovet)

1791
fol 109a
enkemand Claus Christian Clausen af Fulden og Karen Knudsdatter af Hophaven (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen af Starup og Kirsten Jensdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Bendix Rasmussen og Maren Pedersdatter (copuleret)
Morten Johansen af Fulden og Birthe Knudsdatter af Hophaven (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Beder og Anne Christensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Bisgård og Anne Marie Christensdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Peder Clausen af Bjerager og en besvangret kvinde af Mårslet Karen Jensdatter (trolovet og copuleret)

1792
fol 109b
Wilhelm Kipp, musketer ved det første jydske infanteri, og enke Anne Margrete Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Jensen af Testrup og Karen Michelsdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)

1793
fol 109b
enkemand Jens Pedersen af Hørret og Anne Nielsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Michel Nielsen af Ajstrup og enke Karen Knudsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Michel Michelsen af Pedholt og enke Birthe Christophersdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
enkemand Hans Pedersen og Anne Cathrine Jacobsdatter begge af Beder (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Jensen og Kirsten Michelsdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1794
fol 110a
Laurs Rasmussen af Fulden og Anne Marie Rasmusdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Stephan Rasmussen af Malling og enke Maren Christensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Anders Jacobsen af Tulstrup og Kirsten Christensdatter af Beder (trolovet og copuleret)

1795-1805

Top


1795
fol 110a
enkemand Søren Andersen af Malling og Maren Rasmusdatter af Ravnholt, tjenende i Beder (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Over Fløjstrup og Kirsten Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
hr Peder Friis sognedegn for Malling og præstens søsterdatter Anne Boye (copuleret - kongebrev)
Peder Jensen Ladefoged fra Wilhelmsborg og enke Maren Laursdatter i Rokballe Mølle (trolovet og copuleret)

1796
ingen

1797
fol 110a
Jens Sørensen af præstegården og enke Anne Christensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1798
fol 110b
Jens Michelsen af Snogdrup og Kirsten Christensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Fulden og Birthe Madsdatter af Langballe (trolovet)
Niels Jensen af Gunnestrup og Maren Jensdatter af Beder (copuleret - kongebrev)
overstreget: Oluf Rasmussen af Beder og enke Maren Pedersdatter af Snogdrup (copuleret - kongebrev)

1799
fol 110b
Jens Rasmussen af Fulden og Birthe Madsdatter af Langballe (copuleret)
Jens Laursen fæster på Christiansgård i Malling sogn og Maren Rasmusdatter af Fulden (copuleret)
Jens Mortensen af Hørning og Charlotte Amalie Andersdatter af Fulden (copuleret)
Anders Sørensen og Kirsten Nielsdatter begge af Over Fløjstrup (copuleret)
Jens Sørensen og Karen Jensdatter begge af Over Fløjstrup (copuleret)

1800
fol 110b
overstreget post: Oluf Andersen af Hørret og Birthe Christensdatter af Langballe (copuleret)
Jens Jensen af Slet og enke Kirsten Andersdatter af Fulden (copuleret)
enkemand Oluf Andersen af Hørret og Birthe Christensdatter af Langballe (copuleret - i Mårslet kirke)
Jørgen Laursen af Fulden og Anne Knudsdatter af Fløjstrup (copuleret)

1801
fol 111a
Christen Davidsen af Odder og Maren Jacobsdatter af Fulden (copuleret)
Hans Terkildsen gartner på Wilhelmsborg og enke Anne Cathrine Henrichsdatter jordemoder i Beder (copuleret - med kgl bevilling [brudgommen er bror til enkens første mand])

1802
fol 111a
enkemand Peder Jacobsen i Krekær og Johanne Jensdatter af præstegården (copuleret)
enkemand Niels Sørensen af Snogdrup og Maren Sørensdatter af Fulden (copuleret)
enkemand Laurs Andersen og Maren Laursdatter af Fløjstrup (copuleret)
enkemand Hans Nielsen af Seldrup og Birthe Sørensdatter af Snogdrup (copuleret)

1803
fol 111a
Peder Hansen Smed i Assendrup og Kirsten Hansdatter født i Mårslet, tjenende i Pøel (copuleret)
Bendix Olufsen af Pedholt og Anne Sørensdatter af Mårslet (copuleret)

1804
fol 111b
Søren Sørensen af Elmose og Kirsten Sørensdatter af Fulden (copuleret)
Niels Sørensen af Malling og Else Sejersdatter af Beder (copuleret - i Malling kirke)
Jens Hansen af Lillenor og Johanne Michelsdatter af Fløjstrup (copuleret)
Jørgen Sørensen og Maren Pedersdatter begge af Fulden (copuleret)
enkemand Michel Nielsen af Ajstrup og Anne Johanne Sørensdatter af præstegården (copuleret)

1805-1813

Top


1805
[bog 2]
fol 316
enkemand Peder Jacobsen af Krekær og enke Maren Øvlisdatter af Beder (i Malling kirke)
enkemand Morten Johansen Skovfoged af Hophaven og Anne Elisabeth Simonsdatter af Kysing

1806
fol 317a
Søren Frandsen af Fulden og Karen Eskesdatter af Hvilsted
Rasmus Jensen og Birthe Madsdatter begge af Beder
Peder Jensen af Fulden og Kirsten Pedersdatter af Synnedrup

1807
fol 317a
Christen Hansen af Mårslet og Anne Rasmusdatter af Balle
Niels Pedersen af Langballe og enke Birthe Sørensdatter af Seldrup
Jens Nielsen og Birthe Christensdatter begge af Fløjstrup

1808
fol 317a
Christian Friderich Iselin og Cathrine Marie Thomsen begge i herskabets tjeneste
Christian Hansen af Beder og Karen Sørensdatter af præstegården
Frands Hansen og Kirsten Nielsdatter af Fulden
Peder Nielsen af Hørning og Anne Johanne Rasmusdatter af Malling

1809
fol 317a
Anders Rasmussen af Fulden og Anne Marie Hansdatter af Beder
enkemand Rasmus Jacobsen af Ajstrup og Maren Sørensdatter af Fløjstrup

1810
fol 317a
Jacob Øvlisen af Malling og enke Birthe Christensdatter af Fløjstrup
Jens Thøger Rasmussen af Fulden og degneenken Anne Nielsdatter

1811
fol 317b
Niels Jensen skovbetjent på Moesgård og enke Anne Elisabeth Simonsdatter af Hophaven
Hans Jensen af Krekær og enke Ingeborg Laursdatter af Seldrup

1812
fol 317b
Niels Jacobsen af Ajstrup og Ingeborg Hansdatter af Seldrup
Jacob Pedersen af Østerby og Anne Pedersdatter af Beder
Søren Rasmussen af Fulden og Anne Sørensdatter af Over Fløjstrup
Søren Michelsen af Solbjerg og Sidsel Marie Laursdatter af Beder

1813
fol 317b
Niels Davidsen og Anne Sørensdatter begge af Fløjstrup
Mads Jensen Skovfoged og Anne Jacobsdatter af Fulden Mølle

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1764
1724-1764
1724-1764
1765-1813
1765-1813
1765-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 16-10-03
c