s
Stikord til Gosmer og Halling sognes kirkebog, Hads herred, 1735-1813

Gosmer sogn 1775-1813


På andre sider:
Gosmer sogn:
1735-1774
1775-1813
Halling sogn:
1735-1774
1775-1813

På denne side:
1775
1785
1795
1805


1775

Døbte:
fol 78a
Jens Pedersens barn af Gosmer - Anne
Christen Pedersens barn af Fensten - Søren
præstens tvillinger - Dorothea Sophie og Margrethe
Rasmus Rasmussen Møllers barn af Fensten - Jens
Rasmus Ladefogeds barn af Gersdorphslund - Peder (døde strax)
Peder Snedkers barn af Gosmer - Mette
Christen Jensens barn af Fuglesang - Michel
Jens Pedersens barn af Fensten - Laurits
fol 78b
Rasmus Madsens barn af Smederup - Margrethe
Frands Hansens barn af Fensten - Mette
Søren Bertelsens barn af Smederup - Maren
Ellen Rasmussens dødfødte uægte søn af Søby
Lille Rasmus barn af Fensten - Jens
Laurits Poulsens barn af Fensten - Maren
Margrethe Johansdatters uægte barn af Gosmer - Mogens (Jens Mogensen i Præstholm)
sl Jens Marcussens enkes barn af Fensten - Anne
Hans Hansen Hyrdes dødfødte datter af Søby
Peder Rasmussens barn af Gosmer - Rasmus
Hans Nielsens barn af Fensten - Mette
fol 79a
Thomas Rasmussens barn af Fensten - Anne
Niels Madsens dødfødte datter af Fensten

Begravede:
fol 79a
Sejer Pedersen af Søby - 73 år
Rasmus Ladefogeds søn Peder af Gosmer - 0 år
Ellen Rasmusdatters dødfødte uægte søn af Søby
Ellen Rasmusdatter af Søby - 30 år
Sejer Michelsen Skoleholder af Fensten - 24 år
Dorothea Hansdatter af Gosmer - 54 år
Jens Jensen af Fensten - 51 år
Bodil Mortensdatters søn Jens Friderichsen af Gosmer - 1 år
Bertel Jørgensen af Fensten - 45 år
Jens Marcussen af Fensten - 56 år
Michel Smed af Gosmer - 50 år
Sejer Pedersen af Smederup - 74 år
Rasmus Markmands datter Anne af Fensten - 15 år
Hans Hansens dødfødte datter af Søby
Morten Jensen af Gosmer - 62 år
Mads Hansen af Fensten - 73 år
Niels Madsens dødfødte søn (ved fødslen er det en datter)

Copulerede:
fol 79b
Peder Storm af Søby og sl Christen Hansens enke Sidsel Pedersdatter af Fensten
Frands Hansen Ungermand af Halling og Maren Rasmusdatter Hovgaard af Fensten
Morten Sørensen Provst af Randlev og Maren Rasmusdatter af Smederup
Rasmus Hansen Hovmand af Gylling og Anne Andersdatter af Fensten
Rasmus Storm og Helle Rasmusdatter af Søby
Jens Larsen Linnaa og sl Jens Laursens enke Apelone Jensdatter af Gosmer
Peder Lauritsen af Fillerup og sl Jens Jensens enke Kirsten Pedersdatter af Fensten
Thomas Rasmussen af Søby og Dorothea Sophie Andersdatter af Fensten
Thomas Michelsen af Søby og sl Jens Marcussens enke Anne Pedersdatter af Fensten
erklæring: Karen Sørensdatter sl Peder Rasmussens enke af Gosmer og Peder Rasmussen af Spøttrup

1776

Døbte:
fol 80a
Christen Jensens barn af Fensten - Anne
Oluf Degns dødfødte søn
Rasmus Pedersen Ladefogeds dødfødte søn
Søren Mortensens barn - Morten
præstens dødfødte søn
Hans Jensens barn af Fensten - Hans
Søren Poulsens barn af Smederup - Hans
Anne Mogensdatters uægte barn af Gosmer - Anne (Albert Rauch skoleholder i Fensten)
Niels Hovgaards barn af Fensten - Erich
Rasmus Pedersens barn af Fensten - Anne
Peder Rasmussens barn af Smederup - Knud
fol 80b
Jens Sejersens barn af Fensten - Anne
Rasmus Jørgensens barn af Smederup - Anne

Begravede:
fol 80b
Kirsten Thaanum af Hospitalet - 73 år
Oluf Degns dødfødte søn
Rasmus Pedersen Ladefogeds dødfødte søn
Jens Pedersen Skomager af Gosmer - 34 år
præstens dødfødte søn
Johanne Rasmusdatter af Gosmer - 36 år
Hans Jensens søn Hans af Fensten - 0 år
Anne Sørensdatter af Gosmer - 53 år
Jens Mortensens datter Margrethe af Gosmer - 1 år
degnekonen Øllegaard Olufsdatter Vissing - 74 år
Peder Rasmussen af Gosmer - 36 år
Anne Mogensdatters datter Anne af Gosmer - 0 år
Jens Smed af Gosmer - 85 år
Maren Rasmusdatter af Søby - 64 år
Rasmus Sejersen af Fensten - 84 år
Birthe Jensdatter af Gosmer - 52 år
Peder Sørensen Skrædder af Smederup - 63 år
Maren Bertelsdatter af Gosmer - 72 år
Niels Madsens dødfødte søn af Fensten

Copulerede:
fol 81a
Hans Jensen og sl Bertel Jørgensens enke Kirsten Hansdatter af Fensten
Morten Sørensen af Randlev og Else Hansdatter af Fensten
Søren Sørensen af Gylling og Karen Madsdatter af Dybvad
Poul Sørensen og sl Jens Pedersens enke Karen Hansdatter af Gosmer

1777

Døbte:
fol 81a
Jørgen Sejersens barn af Smederup - Sejer
Christen Jensens barn af Fuglesang - Margrethe
Sejer Rasmussens barn af Smederup - Rasmus
Søren Nielsens dødfødte søn af Fensten
Rasmus Pedersen Ladefogeds dødfødte datter
Oluf Degns barn - Birthe Marie
Hans Pedersens barn af Fensten - Mads
Jens Pedersens barn af Fensten - Jens
fol 81b
Christen Pedersens barn af Fensten - Niels
Rasmus Rasmussens barn af Fensten - Thomas
Rasmus Madsens barn af Smederup - Mads
præstens dødfødte datter
Hans Nielsens barn af Fensten - Else
Jens Nielsens barn af Fensten - Maren
Jens Mortensens barn af Gosmer - Karen
Anders Jensens barn af Gosmer - Kirsten
Thomas Rasmussens barn af Fensten - Birgitte
Niels Madsens dødfødte søn af Fensten

Begravede:
fol 82a
Christen Jensen Schmidt af Gersdorphslund - 88 år
Søren Nielsens dødfødte søn af Fensten
Rasmus Ladefogeds dødfødte datter
Peder Rasmussens søn Rasmus af Gosmer - 2 år
Rasmus Jørgensens datter Anne af Smederup - 0 år
Jens Pedersens søn Jens af Fensten - 0 år
Niels Jensen af Hospitalet - 79 år
præstens dødfødte datter
Peder Castensens hustru Anne Jensdatter af Gosmer - 44 år
Bonde Nielses hustru Anne Sørensdatter af Gosmer - 72 år
Niels Madsens dødfødte søn af Fensten
Hans Sørensen af Gosmer - 15 år

Copulerede:
fol 82a
Rasmus Michelsen og Anne Mogensdatter af Gosmer
Peder Rasmussen af Spøttrup og sl Peder Rasmussens enke Karen Sørensdatter af Gosmer
Morten Rasmussen af Gosmer og Sara Rasmusdatter af Spøttrup
Peder Juelsen af Gosmer og Kirsten Jensdatter af Fensten
Rasmus Knudsen af Gosmer og Anne Sørensdatter af Randlev
Niels Rasmussen af Fensten og Karen Pedersdatter af Smederup

1778

Døbte:
fol 82b
Rasmus Michelsens barn af Søby - Michel
Rasmus Michelsens barn af Gosmer - Niels
Søren Mortensens barn af Fensten - Hans
Laurits Poulsens barn af Fensten - Inger
Christen Jensens barn af Fensten - Anders
Jens Pedersens barn af Fensten - Jens
Peder Rasmussens barn af Gosmer - Peder
Peder Snedkers barn af Gosmer - Kirsten
præstens dødfødte datter
Niels Rasmussens barn af Smederup - Rasmus
fol 83a
Rasmus Ladefogeds barn ved Gersdorpslund - Peder
Niels Hovgaards barn af Fensten - Maren
Søren Nielsens barn af Fensten - Øllegaard Charlotte (døde strax)
Jens Hvirrings barn af Fensten - Anne

Begravede:
fol 83a
Maren Jensdatter af Smederup - 48 år
Rasmus Michelsens søn Niels af Gosmer - 0 år
præstens dødfødte datter
Christen Jensens søn Anders af Fensten - 0 år
Kirsten Jensdatter af Gosmer - 24 år
Jørgen Nielsen af Søby - 48 år
Søren Nielsens datter Øllegaard Charlotte af Fensten - 0 år

Copulerede:
fol 83a
Søren Michelsen af Fillerup og Kirsten Sørensdatter af Fensten
Sejer Pedersen af Gosmer og Karen Esbensdatter af Smederup
Rasmus Jørgensen af Hylken og Anne Christophersdatter af Smederup
hr Jens Hartmann adjungeret sognepræst for Randlev-Bjerager og jomf Friderica Margrethe Langballe af Gersdorphslund
Jens Hvirring af Halling og Anne Thomasdatter af Fensten

1779

Døbte:
fol 83b
Niels Madsens dødfødte datter af Fensten
Christen Jensens barn af Fuglesang - Christian
Hans Hovgaards barn af Fensten - Poul
Sejer Pedersens barn af Gosmer - Maren
Jørgen Sejersens barn af Smederup - Mette
Christen Pedersens barn af Fensten - Maren
Peder Frandsens barn af Fensten - Anne (døde strax)
Peder Rasmussens barn af Smederup - Anne
Peder Juelsens barn af Gosmer - Juel (døde strax)
Hans Jensens barn af Fensten - Anne
fol 84a
Jens Mortensens barn af Gosmer - Morten
Jens Sejersens barn af Fensten - Sejer
Rasmus Madsens barn af Fensten - Anne

Begravede:
fol 84a
Niels Madsens dødfødte datter af Fensten
Peder Pedersens barn Peder af Gosmer - 7 år
Søren Poulsens søn Anders af Smederup - 7 år
Jens Mortensens datter Karen af Gosmer - 1 år
Anders Jensens barn Kirsten af Gosmer - 1 år
præsteenken mad Løvenhertz - 61 år
Søren Bertelsens datter Maren af Smederup - 4 år
degnen Rasmus Ring - 78 år
Peder Rasmussens barn Rasmus af Smederup - 5 år
Peder Rasmussens søn Knud af Smederup - 2 år
Rasmus Rasmussens søn Jens af Fensten - 4 år
Rasmus Rasmussens søn Thomas af Fensten - 2 år
Rasmus Ladefogeds søn Peder af Søby - 0 år
sl Jens Jensens søn Peder af Fensten - 6 år
Jens Pedersens søn Rasmus af Fensten - 6 år
Jens Pedersens søn Jens af Fensten - 1 år
fol 84b
Jens Hvirrings søn Thomas af Fensten - 0 år
Thomas Rasmussens datter Anne af Fensten - 4 år
Laurs Poulsens datter Inger af Fensten - 1 år
Marie Bang af Gosmer - 79 år
Christen Jensens datter Margrethe af Fuglesang - 2 år
Peder Frandsens datter Anne af Fensten - 0 år
Rasmus Madsens datter Maren af Smederup - 11 år
Jørgen Sejersens datter Mette af Smederup - 0 år
Peder Juelsens søn Juel af Gosmer - 0 år
Hans Spilmands datter Sidsel af Fensten - 12 år
Sidsel Pedersdatter af Fensten - 49 år
Anne Jørgensdatter af Smederup - 69 år
Peder Hansen af Fensten - 23 år
Rasmus Michelsen af Søby - 30 år
Christen Pedersens søn Søren af Fensten - 4 år
Kirsten Hansdatter af Fensten - 55 år
Helle Rasmusdatter af Søby - 35 år
Maren Rasmusdatter af Søby - 32 år

Copulerede:
fol 84b
skoleholder Severin Andersen Pind af Torrild og Mette Jensdatter af Halling
Niels Jørgensen Yde og Else Sørensdatter af Fensten
Christen Hansen af Gylling og Karen Christensdatter af Søby

1780

Døbte:
fol 85a
Rasmus Michelsens barn af Gosmer - Johanne
Christen Jensens barn af Fensten - Anders
Rasmus Madsens barn af Smederup - Jørgen
præstens tvillinger - Joachim Otto og Karen Johanne Sophie
Oluf Vissing Degns barn af Gosmer - Niels Juel
Rasmus Rasmussen Møllers barn af Fensten - Rasmus
Niels Madsens barn af Fensten - Mads
Søren Mortensens barn af Fensten - Jørgen
fol 85b
Niels Jørgensens barn af Fensten - Kirsten
Jens Michelsens barn af Fensten - Thomas
Hans Spilmands barn af Fensten - Hans
Laurits Poulsens barn af Fensten - Inger
Søren Andersens barn af Søby - Rasmus
Thomas Rasmussens barn af Fensten - Rasmus
Peder Frandsens barn af Fensten - Anne
Rasmus Ladefogeds dødfødte datter
Jens Pedersens barn af Fensten - Anne
Søren Nielsens barn af Fensten - Anne
fol 86a
Anne Andersdatter sl Rasmus Michelsens enkes barn af Søby - Rasmus
Søren Michelsens barn af Gosmer - Johanne
Peder Juelsens barn af Gosmer - Juel
Niels Rasmussens barn af Smederup - Maren (døde strax)
Sejer Pedersens barn af Gosmer - Karen

Begravede:
fol 86b
Sejer Pedersens søn Niels af Søby - 12 år
Knud Jensens søn Esben af Søby - 8 år
Johanne Jensdatter af Søby - 61 år
Anders Pedersen af Søby - 52 år
Hans Nielsens datter Maren af Fensten - 23 år
Søren Borre af Fuglesang - 82 år
Rasmus Jørgensens søn Sejer af Smederup - 7 år
Hans Sørensen af Fensten - 73 år
Oluf Degns søn Niels Juel - 0 år
Søren Andersens søn Rasmus af Søby - 0 år
Niels Hovgaard af Fensten - 53 år
Rasmus Ladefogeds dødfødte datter
Poul Sørensen af Smederup - 72 år
Søren Bertelsens hustru Mette Nielsdatter af Smederup - 52 år
Rasmus Jørgensens søn Rasmus - 14 år
Laurits Poulsens datter Inger af Fensten - 0 år
Niels Rasmussens datter Maren af Smederup - 0 år
Sejer Pedersens hustru Karen Pedersdatter af Gosmer - 27 år
Maren Jensdatter af Hospitalet - 70 år

Copulerede:
fol 86a
Jens Mogensen af Gosmer og Mette Andersdatter af Fensten
Jens Thomasen af Morsholt og Anne Pedersdatter af Halling
Peder Andersen og sl Rasmus Michelsens enke Anne Andersdatter af Søby
Rasmus Rasmussen af Søby og Anne Pedersdatter af Gosmer
Peder Rasmussen og Marie Rasmusdatter af Fensten
Michel Rasmussen af Spøttrup og Maren Rasmusdatter af Søby
hr Henrich Thrane forvalter ved stamhuset Thustrup og jomf Johanne Christine Hartmann i Præstholm
Rasmus Jørgensen af Søby og sl Niels Hovgaards enke Mette Erichsdatter af Fensten
Michel Rasmussen og Maren Hansdatter af Fensten

1781

Døbte:
fol 87a
Jens Nielsens barn af Fensten - Niels
Erich Mortensens barn af Søby - Marie Anne
Peder Snedkers hjemmedøbte søn af Gosmer - Peder (døde strax)
Michel Rasmussens barn af Søby - Johanne
Christen Jensens barn af Fuglesang - Søren
Oluf Degns dødfødte søn af Gosmer
præstens tvillinger - Ove og Ude
Rasmus Jørgensens barn af Fensten - Anne
Rasmus Jørgensens barn af Smederup - Mette
Jørgen Sejersens barn af Smederup - Birthe
Hans Hansens barn af Søby - Rasmus
fol 87b
Sejer Pedersens barn af Gosmer - Karen
Peder Rasmussens barn af Gosmer - Rasmus

Begravede:
fol 87b
Sejer Pedersens datter Karen af Gosmer - 0 år
Hans Christensen af Fensten - 80 år
Maren Jensdatter af Smederup - 65 år
Peder Snedkers søn Peder af Gosmer - 0 år
Peder Snærild af Smederup - 50 år
Claus Thomasen af Fensten - 57 år
Oluf Degns dødfødte søn
Knud Nielsen af Smederup - 70 år
Søren Jensen af Gosmer - 64 år

Copulerede:
fol 87b
Jens Juelsen af Gylling og Anne Erichsdatter af Præstholm
Sejer Pedersen af Gosmer og Anne Pedersdatter af Fensten
Niels Sørensen og Mette Rasmusdatter af Smederup
Peder Rasmussen af Assendrup og Peder Snærilds enke Karen Hansdatter af Smederup

1782

Døbte:
fol 88a
Rasmus Madsens barn af Smederup - Anne
Niels Sørensens barn af Smederup - Mette
Niels Rasmussens barn af Smederup - Peder
Jens Pedersens dødfødte datter af Fensten
Laurits Poulsens barn af Fensten - Inger
Lille Rasmus barn af Fensten - Jens
Rasmus Sørensen Skomagers barn af Gosmer - Søren
Søren Mortensens barn af Fensten - Maren
Rasmus Ladefogeds barn ved Gersdorphslund - Maren
Peder Andersens barn af Søby - Anders
Niels Madsens barn af Fensten - Anne
fol 88b
Niels Jørgensens barn af Fensten - Karen
præstens dødfødte datter

Begravede:
fol 88b
Karen Rasmusdatter af Fensten - 78 år
Rasmus Knudsens barn Esben af Smederup - 12 år
Hans Hansens søn Rasmus af Søby - 0 år
Erich Pedersen af Fensten - 68 år
Jens Pedersens dødfødte datter af Fensten
Maren Sørensdatter af Fensten - 21 år
Knud Hald af Hospitalet - 80 år
Niels Sørensens datter Mette af Smederup - 0 år
Søren Jørgensens hustru Kirsten Sørensdatter af Fensten - 62 år
Jens Sørensen af Fensten - 85 år
Rasmus Madsens datter Margrethe af Smederup - 7 år
Thomas Michelsen af Fensten - 36 år
Søren Paaskes hustru Anne Olufsdatter af Fensten - 77 år
Jens Lauritsens hustru Apelone Jensdatter af Smederup - 51 år
Anne Sørensdatter af Hospitalet - 84 år
Hans Nielsens datter Karen af Fensten - 9 år
Jens Pedersen Skrædder af Fensten - 52 år
præstens dødfødte datter

Copulerede:
fol 88b
Niels Rasmussen af Bjerager og Esther Sørensdatter af Gosmer

1783

Døbte:
fol 89a
Jens Mortensens barn af Gosmer - Peder
Hans Hansens barn af Søby - Maren
Søren Andersens barn af Søby - Karen
Peder Juelsens barn af Gosmer - Niels (døde strax)
Anders Jensens barn af Gosmer - Rasmus
Niels Rasmussens barn af Gosmer - Søren
Christen Pedersens barn af Fensten - Søren
Peder Rasmussens barn af Smederup - Knud
Oluf Vissings barn af Gosmer - Bodil Kirstine
fol 89b
Peder Snedkers barn af Gosmer - Niels
Thomas Rasmussens barn af Fensten - Anders
Michel Rasmussens barn af Fensten - Mette
Hans Hovgaards barn af Fensten - Niels
Peder Frandsens barn af Fensten - Søren
Niels Sørensens barn af Smederup - Rasmus
Michel Rasmussens barn af Søby - Rasmus
Jens Pedersens barn af Fensten - Anders

Begravede:
fol 90a
Peder Juelsens søn Niels af Gosmer - 0 år
Niels Skrædders hustru af Dybvad - 65 år
Karen Olufsdatter af Smederup - 63 år
Hans Buxtrups hustru af Fensten - 56 år
Hans Nielsens søn Oluf af Fensten - 21 år
Sejer Pedersens datter Karen af Gosmer - 1 år
Frands Pedersen af Hospitalet - 84 år
Peder Snedkers søn Niels af Gosmer - 0 år
Peder Spilmands datter Anne af Smederup - 4 år
Jens Mortensen af Gosmer - 38 år
Peder Juelsens søn Juel af Gosmer - 3 år

Copulerede:
fol 90a
Anders Mogensen af Brørup og Maren Nielsdatter af Fensten
Michel Rasmussen af Søby og Anne Mogensdatter af Randlev

1784

Døbte:
fol 90b
Rasmus Jørgensens barn af Fensten - Birthe Kirstine
Maren Jørgensdatters uægte barn fra Morsholt - Maren (Thomas Nielsen af Gersdorphslund)
Møller Rasmus barn af Fensten - Rasmus
Søren Mortensens barn af Fensten - Rasmus (døde strax)
Rasmus Madsens barn af Smederup - Thøger
Jens Molbos barn af Smederup - Thomas
Jens Nielsens barn af Fensten - Peder
Rasmus Knudsens barn af Gosmer - Søren
Sejer Pedersens barn af Gosmer - Peder
Peder Juelsens barn af Gosmer - Kirsten
fol 91a
præstens dødfødte tvillinger
Erich Mortensens barn af Søby - Rasmus

Begravede:
fol 91a
Sidsel Michelsdatter af Søby - 76 år
Michel Rasmussens datter Mette af Fensten - 1 år
Søren Mortensens søn Rasmus af Fensten - 0 år
Niels Madsens datter Anne af Fensten - 1 år
Hans Hovgaards søn Peder - 1 år
Peder Storms hustru Marie Rasmusdatter af Fensten - 48 år
Sejer Pedersens søn Peder af Gosmer - 0 år
præstens dødfødte tvillinger
Jørgen Sejersens datter Maren - 11 år
Søren Nielsen af Gosmer - 49 år

Copulerede:
fol 91a
Hans Jørgensen af Odder og Maren Nielsdatter af Fensten
Poul Knudsen af Søby og sl Jens Mortensens enke Maren Pedersdatter af Gosmer
Simon Sørensen af Smederup og Kirsten Terkildsdatter af Gosmer

1785

Top


Døbte:
fol 91b
Simon Sørensens barn af Gosmer - Laurits
Lille Rasmus barn af Fensten - Maren
Peder Rasmussens barn af Smederup - Knud (døde strax)
Jens Sørensens barn af Gosmer - Hedvig
Michel Rasmussens barn af Fensten - Jens
Rasmus Ladefogeds tvillinger ved Gersdorphslund - Søren og Anne
Peder Rasmussens barn af Gosmer - Kirsten
Sejer Pedersens barn af Gosmer - Karen
fol 92a
sr Oluf Vissings datter - Dorothea Sophie
Peder Pedersens barn af Gosmer - Maren (døde strax)
Maren Hansdatters uægte barn af Fensten - Søren (Niels Sørensen af Ondrup)

Begravede:
fol 92a
Laurits Poulsens søn Poul af Fensten - 17 år
Rasmus Madsens datter Anne af Smederup - 3 år
Jens Molbo af Smederup - 78 år
Rasmus Madsens søn Thøger af Smederup - 1 år
Søren Paaskes søn Peder af Fensten - 25 år
Margrethe Enevoldsdatter af Hospitalet - 84 år
Michel Pedersen af Hospitalet - 78 år
Peder Rasmussens søn Knud af Smederup - 0 år
Niels Ydes datter Kirsten af Fensten - 6 år
Hans Hovgaards søn Poul af Fensten - 8 år
Rasmus Jensen af Smederup - 74 år
Rasmus Jensens hustru Karen Hansdatter af Smederup - 74 år
Peder Snedkers datter Maren af Gosmer - 0 år
Anne Mørk sl provst Wogelius enke i Hundslund - 70 år

Copulerede:
fol 92b
Jens Sørensen af Gosmer og Kirsten Knudsdatter af Fensten
Peder Storm af Fensten og Maren Jørgensdatter af Morsholt

1786

Døbte:
fol 92b
Thomas Rasmussens barn af Fensten - Anne Marie
Peder Andersens barn af Søby - Søren
Niels Sørensens barn af Smederup - Søren
Jens Pedersens barn af Fensten - Jens
Søren Mortensens barn af Fensten - Bodil

Begravede:
fol 93a
Maren Hansdatters søn Søren af Fensten - 0 år
Rasmus Pedersen af Fensten - 45 år
Johanne Pedersdatter af Hospitalet - 71 år
Jørgen Sejersens datter Birthe af Smederup - 4 år
Else Terkildsdatter af Gosmer - 23 år
Søren Paaskes hustru af Fensten - 55 år
Hans Nielsens datter Else af Fensten - 7 år
Johanne Jensdatter af Fuglesang - 84 år
Rasmus Ladefogeds søn Niels af Fensten - 0 år
Mette Thomasdatter af Fensten - 81 år
Søren Mortensens søn Jørgen af Fensten - 5 år
Jens Nielsens søn Peder af Fensten - 3 år

Copulerede:
fol 93a
Hans Brabrand af Fillerup og Karen Storm af Gosmer
Rasmus Olufsen af Præstholm og Maren Pedersdatter af Gersdorphslund
Søren Christensen og Margrethe Jensdatter af Fensten
Rasmus Vang fra Skanderborg og Maren Slot af Dybvad
Rasmus Ridder og Karen Andersdatter af Gosmer
Jacob Erichsen af Hardrup og Inger Hansdatter af Fensten
Niels Jørgensen af Bovlstrup og Inger Sørensdatter af Smederup

1787

Døbte:
fol 93b
præstens dødfødte søn
Peder Storms barn - Sidsel Marie
Rasmus Knudsens barn af Fensten - Knud
Peder Juelsens barn af Gosmer - Birthe (døde strax)
Søren Christensens barn af Fensten - Else
Rasmus Jørgensens barn af Fensten - Niels
Niels Madsens dødfødte datter af Fensten
Niels Madsens søn af Fensten - Peder
fol 94a
Jens Nielsens barn af Fensten - Peder
Peder Rasmussens barn af Gosmer - Knud
Jens Sørensens barn af Søby - Søren

Begravede:
fol 94a
Mette Andersdatter af Fensten - 71 år
Erich Mortensens søn Rasmus af Søby - 2 år
Niels Sørensen af Gosmer - 79 år
præstens dødfødte søn
mad Maren Bergenhammer - 77 år
Laurits Poulsens datter Inger af Fensten - 5 år
Peder Juelsens datter Birthe af Gosmer - 0 år
Erich Mortensen af Søby - 45 år
Anne Knudsdatter af Smederup - 42 år
Hans Nielsen af Fensten - 65 år
Niels Madsens dødfødte datter af Fensten
Søren Christensens datter Else af Fensten - 0 år

Copulerede:
fol 94b
forvalter Hans Clausen af Lindesvold på Sjælland og jomf Sophie Amalie Langballe af Gersdorphslund
Hans Jensen af Gylling og Karen Sørensdatter af Dybvad

1788

Døbte:
fol 94b
Peder Juelsens dødfødte søn
Michel Rasmussens barn af Søby - Anders (døde strax)
degnens datter - Else
Søren Christensens barn af Fensten - Jens
Peder Andersens barn af Søby - Jens
Niels Sørensens barn af Smederup - Jørgen
Peder Rasmussens barn af Fensten - Jens

Begravede:
fol 95a
Søren Bertelsen af Smederup - 62 år
Karen Sørensdatter af Præstholm - 24 år
Else Sommer af Præstholm - 19 år
Else Sørensdatter af Fensten - 33 år
Søren Mortensens datter Bodil af Fensten - 1 år
Anne Jacobsdatter af Hospitalet - 65 år
Maren Bræstrup af Gosmer - 55 år
Peder Juelsens dødfødte søn af Gosmer
Michel Rasmussens søn Anders af Søby - 0 år
Jens Nielsens søn Peder af Fensten - 1 år
følgende unge mænd som blev dræbt i en brønd i Smederup:
Peder Christophersen - 29 år
Jørgen Rasmussen - 27 år
Poul Sørensen - 20 år
Anders Jørgensen - 19 år
Knud Sørensen - 21 år
Hans Jørgensen - 19 år
Søren Sørensen - 28 år
Jens Nielsens datter Maren af Fensten - 11 år

Copulerede:
fol 95b
Peder Rasmussen af Fensten og Anne Jensdatter af Søby
Hans Knudsen af Torrild og Anne Rasmusdatter sl Erich Mortensens enke i Søby
Søren Andersen og Maren Hansdatter af Fensten
Niels Jørgensen Yde af Fensten og Kirsten Sørensdatter af Gylling
Rasmus Ahrendtsen af Bjerager og Anne Rasmusdatter af Smederup
hr Peter Petersen af Ørting og Maren Sommer af Præstholm

1789

Døbte:
fol 95b
Rasmus Jensens barn af Gosmer - Maren
Simon Sørensens barn af Gosmer - Dorthe
fol 96a
Søren Andersens barn af Fensten - Anders
Søren Mortensens barn af Fensten - Jørgen
Rasmus Michelsens barn af Gosmer - Niels
Rasmus Ladefogeds barn af Fensten - Peder
Thomas Rasmussens barn af Fensten - Søren
Peder Juelsens barn af Gosmer - Jens
Peder Rasmussens barn af Smederup - Søren (døde strax)
fol 96b
Peder Storms barn - Rasmus

Begravede:
fol 96b
Laurits Jensen af Gosmer - 67 år
Christopher Sørensens hustru af Smederup - 65 år
Rasmus Ladefogeds datter Anne af Fensten - 3 år
Peder Rasmussens søn Knud af Gosmer - 1 år
Peder Rasmussens søn Søren af Smederup - 0 år
Rasmus Ladefogeds søn Peder af Fensten - 0 år
Kirsten Jørgensdatter af Fensten - 65 år

Copulerede:
fol 96b
Rasmus Jensen af Halling og Gertrud Sørensdatter af Fensten
Jacob Pedersen af Spøttrup og Maren Pedersdatter af Gosmer
Anders Madsen af Torrild og Anne Jensdatter af Fensten
Jens Knudsen af Randlev og Anne Michelsdatter af Smederup
Rasmus Sørensen af Fillerup og Gertrud Jensdatter af Fensten

1790

Døbte:
fol 97a
Michel Rasmussens barn af Søby - Anders
Rasmus Knudsens barn af Fensten - Peder
Niels Jørgensens barn af Fensten - Jørgen
Søren Rasmussens barn af Fensten - Maren
Maren Jensdatters uægte barn af Gosmer - Kirsten (Rasmus Andersen af Randlev Hovgård)
Jens Nielsens barn af Fensten - Maren
Jens Helvigs barn af Søby - Maren
Peder Rasmussens barn af Gosmer - Maren
Rasmus Jensens barn af Fensten - Anne
Niels Hansens barn af Fensten - Jens

Begravede:
fol 97b
sl Peder Rasmussens datter Maren af Gosmer - 19 år
sl Peder Rasmussens søn Søren af Gosmer - 16 år
Michel Thomasen af Søby - 72 år
Michel Rasmussens hustru Maren Rasmusdatter af Søby - 37 år
Niels Mogensen af Præstholm - 68 år
Liflig Jørgens søn Friderich fra Gram - 11 år
Niels Yde af Fensten - 44 år
Peder Storm af Fensten - 48 år

Copulerede:
fol 97b
Gotfred Christiansen af Odder og Mette Kirstine Pedersdatter af Præstholm
Jens Esbensen og Karen Rasmusdatter af Smederup
Morten Sørensen af Randlev og Karen Sørensdatter af Smederup
Niels Nielsen og Anne Hansdatter af Fensten
Niels Isaksen og Kirsten Henrichsdatter af Gersdorphslund
Oluf Nielsen og Anne Pedersdatter af Halling
Niels Hansen og Maren Jensdatter af Fensten
Poul Esbensen af Søby og Margrethe Pedersdatter af Gosmer

1791

Døbte:
fol 98a
Niels Nielsens barn af Fensten - Niels
Lille Rasmus barn af Fensten - Niels
Peder Spilmands barn af Smederup - Anne
Øvli Sørensens barn af Gosmer - Mette
Peder Andersens barn af Søby - Anne Dorthe
Johanne Hansdatters uægte barn af Fensten - Thøger (Jens Thøgersen af Halling)
Søren Christensens barn af Fensten - Else
fol 98b
Michel Rasmussens barn af Søby - Jørgen (døde strax)
Sejer Pedersens barn af Gosmer - Birthe
Niels Sørensens barn af Smederup - Mette Inger
Søren Andersens barn af Fensten - Hans

Begravede:
fol 98b
Peder Rasmussens søn Rasmus af Gosmer - 9 år
skovrider Bech på Dybvad - 76 år
Johannes Røgters datter Johanne af Gersdorphslund - 12 år
Anders Jensens datter Maren af Gosmer - 24 år
Karen Juelsdatter af Hospitalet - 42 år
Peder Jensen Skrædder af Fensten - 23 år
Dorthe Sophie Nielsdatter af Gosmer - 49 år
Peder Rasmussens datter Maren af Gosmer - 1 år
Michel Rasmussens søn Jørgen af Søby - 0 år
Peder Andersens datter Anne Dorthe af Søby - 0 år
skovrider Bechs enke af Dybvad - 72 år
skoleholder Niels Rasmussen af Fensten - 61 år

Copulerede:
fol 99a
Øvli Sørensen og Maren Sørensdatter af Randlev
Jens Nielsen Ravn og Niels Ydes enke Kirsten Sørensdatter begge af Fensten

1792

Døbte:
fol 99a
Rasmus Jørgensens barn af Fensten - Jørgen
Peder Rasmussen Nygaards barn af Smederup - Anne Kirstine
Jørgen Smeds barn af Gosmer - Maren
Jens Esbensens barn af Smederup - Esben
Michel Christiansens barn af Søby - Rasmus
fol 99b
Rasmus Jensens barn af Fensten - Søren
Peder Andersens barn af Søby - Anne Cathrine
Jens Nielsen Ravns barn af Fensten - Kirsten
fol 100a
Michel Rasmussens barn af Søby - Jørgen
Niels Rasmussens datter af Smederup - (navn mangler)
Jens Sejersens barn af Søby - Knud
fol 100b
Anders Jørgensens barn af Fensten - Søren
Niels Nielsens barn af Fensten - Hans

Begravede:
fol 100a
Søren Rasmussen af Fensten - 64 år
Rasmus Jørgensens søn Jørgen af Fensten - 0 år
Maren Sejersdatter af Gosmer - 80 år
Peder Andersens søn Jens af Søby - 3 år
hr Sommer i Præstholm - 53 år
et fattigt dødfødt barn
Kirsten Nygaards af Søby - 72 år
Søren Jørgensen af Hospitalet - 70 år
Søren Christensens søn Jens af Fensten - 3 år
mad Sommer i Præstholm - 47 år
Møller Rasmus hustru - 84 år
sl Peder Storms søn Rasmus - 3 år
Peder Snedkers hustru - 28 år

Copulerede:
fol 100b
Jørgen Madsen af Svorbæk og Karen Jensdatter af Gosmer
Peder Jensen af Fensten og Karen Sørensdatter af Gosmer
Jens Sørensen af Gosmer og Johanne Jensdatter af Fensten

1793

Døbte:
fol 100b
Peder Snedkers barn af Gosmer - Dorothea
Peder Rasmussens barn af Fensten - Maren
fol 101a
Thomas Rasmussens barn af Fensten - Mette Kirstine
Søren Christensens barn af Fensten - Mette
Peder Jensens barn af Fensten - Jens
Simon Sørensens barn af Gosmer - Søren
Jens Sørensens barn af Gosmer - Maren
hr Kaalunds barn af Præstholm - Margrethe
fol 101b
Peder Rasmussens barn af Gosmer - Rasmus

Begravede:
fol 101b
Juel Pedersen af Gosmer - 88 år
Peder Snedkers datter Dorothea af Gosmer - 0 år
Christen Jensen af Fensten - 63 år
jomf Wagner af Hospitalet - 79 år
Jens Nielsens søn Jørgen af Fensten - 3 år
Maren Henrichsdatter af Gosmer - 72 år
Søren Christen af Fensten - 36 år
Rasmus Jørgensen af Fensten - 37 år
Jens Nielsens datter Kirsten af Fensten - 1 år
Rasmus Rasmussen af Hospitalet - 67 år

Copulerede:
fol 101b
Jacob Skoleholder af Fensten og Anne Andersdatter ibd
Peder Pedersen af Gosmer og Else Jensdatter af Fensten
Peder Jensen af Fensten og Margrethe Jensdatter ibd

1794

Døbte:
fol 102a
Niels Sørensens barn af Smederup - Anne
Rasmus Knudsens barn af Søby - Kirsten
Rasmus Jensens barn af Fensten - Jens
Jens Nielsens barn af Fensten - Kirsten
provst Kaalunds barn af Præstholm - Marie Kirstine
Niels Nielsens barn af Fensten - Maren

Begravede:
fol 102b
Poul Knudsens søn Morten af Gosmer - 14 år
Peder Pedersens hustru Else Jensdatter af Gosmer - 32 år
Niels Rasmussens datter Maren af Smederup - 1 år
Jens Sørensen af Søby - 36 år
Terkild Jensen af Gosmer - 69 år
Hans Hovgaards hustru af Fensten - 54 år
Peder Lauritsen af Fensten - 56 år
Anders Pedersen af Hospitalet - 74 år
Niels Jensen af Søby - 76 år

Copulerede:
fol 102b
Laurits Sørensen af Mårslet? og Maren Pedersdatter af Gosmer
Peder Pedersen af Gosmer og Johanne Hansdatter af Fensten
Søren Pedersen af Fensten og Maren Jørgensdatter ibd
Jørgen Pedersen af Randlev og Margrethe Sørensdatter af Spøttrup
Christen Nielsen af Halling og Kirsten Knudsdatter af Søby
Rasmus Sørensen af Halling og Anne Sejersdatter af Smederup

1795

Top


Døbte:
fol 103a
Jens Esbensens barn af Smederup - Sidsel
Erich Nielsens barn af Fensten - Rasmus
Peder Jensens barn af Fensten - Søren
Peder Andersens barn af Søby - Johanne
Søren Andersens barn af Fensten - Maren
fol 103b
Søren Pedersens barn af Fensten - Peder
Michel Rasmussens barn af Søby - Peder
Peder Pedersens barn af Gosmer - Hans
Jens Sørensens barn af Gosmer - Anne
fol 109b
hr provst Kaalunds og mad Maren Lauritsdatters barn af Præstholm - Hans Wilhelm

Begravede:
fol 103b
mad Petersen af Præstholm - 79 år
Rasmus Jensens datter Maren af Gosmer - 6 år
Peder Nielsen af Søby - 55 år
Rasmus Storms hustru Anne Pedersdatter - 44 år
fol 104a
Jens Nielsens hustru Kirsten Jørgensdatter af Fensten - 42 år
Anders Nielsens hustru Hedvig Hansdatter af Fensten - 73 år
Jens Sørensens datter Anne af Gosmer - 0 år
Christopher Sørensen af Smederup - 73 år
præstens datter Marie Kirstine - 1 år
Peder Pedersens søn Hans af Gosmer - 0 år

Copulerede:
fol 104a
Jørgen Sejersen af Odder og Karen Rasmusdatter af Gosmer
Mogens Christophersen af Smederup og Margrethe Sørensdatter af Gosmer
Rasmus Jørgensen af Søby og Birthe Christophersdatter af Smederup
Niels Sørensen og Margrethe Jensdatter begge af Fensten
Jens Nielsen Bisgaard af Fensten og Birthe Marie Olufsdatter Vissing af Gosmer
Rasmus Rasmussen Storm af Søby og Maren Esbensdatter ibd
Jens Jensen af Fensten og Maren Rasmusdatter af Søby

1796

Døbte:
fol 104b
Mogens Christophersens barn af Smederup - Christen
hyrdens søn af Fensten - Christen (døde strax)
Rasmus Knudsens barn af Søby - Knud
Niels Sørensens barn af Søby - Sejer
Jens Sørensen Avlskarls barn af Præstholm - Marie Kirstine
Simon Sørensens navnløse datter af Gosmer
Rasmus Rasmussen Storms barn af Søby - Anne
fol 105b
Peder Pedersens og Johanne Hansdatters barn af Gosmer - Hans
Niels Rasmussens og Karen Pedersdatters barn af Smederup - Maren
Erich Nielsens og Kirsten Pedersdatters barn af Gosmer - Niels
Jens Nielsen Ravns og Margrethe Nielsdatters barn af Fensten - Niels

Begravede:
fol 105a
Rasmus Knudsens datter Kirsten af Søby - 1 år
Rasmus Jørgensen af Smederup - 70 år
hyrdens søn Christen af Fensten - 0 år
Christen Pedersen af Fensten - 55 år
Hans Knudsens hustru Anne Rasmusdatter af Søby - 54 år
Michel Rasmussens datter Johanne af Søby - 15 år
Simon Sørensens navnløse datter af Gosmer
Rasmus Knudsens søn Knud af Fensten - 9 år
Anne Hansdatter af Fensten - 83 år
Søren Andersens datter Maren af Fensten - 1 år
fol 105b
Erich Nielsens dødfødte søn af Gosmer
Sejer Pedersens datter Birthe af Gosmer - 5 år
Rasmus Hansen af Tebstrup - 81 år

Copulerede:
fol 105a
Jens Sørensen Avlskarl af Præstholm og Anne Rasmusdatter ibd
Jørgen Jørgensen af Dyngby og Kirsten Sørensdatter af Gosmer
fol 106a
Jens Jørgensen af Fillerup og Birthe Erichsdatter af Søby
Jacob Rasmussen af Odder og Mette Sørensdatter af Smederup
Erich Nielsen af Rude og Kirsten Pedersdatter af Gosmer

1797

Døbte:
fol 106a
Jens Sørensens og Johanne Jensdatters barn af Gosmer - Anne
Niels Nielsens og Anne Hansdatters barn af Fensten - Jens
Jørgen Jørgensens og Kirsten Sørensdatters barn - Sara
Mogens Christophersens og Margrethe Sørensdatters barn af Smederup - Peder
fol 106b
Rasmus Jensens og Gertrud Sørensdatters dødfødte søn
Niels Sørensens og Mette Rasmusdatters barn af Smederup - Kirsten
Jens Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Jens (døde strax)
Christen Nielsens og Kirsten Knudsdatters barn af Søby - Jens
Jens Christensens og Karen Knudsdatters barn af Fensten - Maren
Rasmus Knudsens og Kirsten Mortensdatters barn af Søby - Morten
Rasmus Smedgrathes og Karen Pedersdatters barn af Fensten - Margrethe

Begravede:
fol 107a
hr provst Kaalunds søn Jochum Otte af Præstholm - 0 år
Poul Vævers hustru Karen Hansdatter af Gosmer - 64 år
Peder Pedersens søn Hans af Gosmer - 0 år
Rasmus Jensens dødfødte søn af Fensten
Niels Sørensens søn Sejer af Søby - 1 år
Erich Andersen af Hospitalet - 75 år
Hans Pedersen af Fensten - 64 år
Jens Jensens søn Jens af Fensten - 0 år
Jens Ravns søn Niels af Fensten - 0 år
Mogens Christophersens søn Peder af Smederup - 0 år
Anders Jensen af Gosmer - 69 år
Sejer Pedersen af Søby - 76 år
Rasmus Knudsens søn Morten af Søby - 0 år
Niels Sørensens dødfødte søn af Søby

Copulerede:
fol 107a
Sejer Nielsen af Halling og Anne Jensdatter af Gosmer
Marcus Jensen af Fensten og Kirsten Rasmusdatter ibd
Niels Jensen af Fensten og Anne Lauritsdatter ibd
Hans An?dersen af Gosmer og Karen Pedersdatter ibd
Hans Hansen af Fensten og Sidsel Sørensdatter ibd
hr Lind? af Gylling og jomf Hera? Sommer i Præstholm
Peder Christensen af Fensten og Anne Pedersdatter af Fuglesang

1798

Døbte:
fol 107b
Marcus Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Fensten - Jens
Peder Pedersens og Johanne Hansdatters barn af Gosmer - Dorothea Sophie
Hans Knudsens og Anne Jensdatters barn af Søby - Knud (døde strax)
hyrdens barn af Fensten - Maren (døde strax)
Peder Jensens og Karen Sørensdatters barn af Fensten - Anne
Niels Jensens og Anne Lauritsdatters barn af Fensten - Laurits
Poul Sørensens og Malene Knudsdatters barn af Gosmer - Hans
fol 108a
Rasmus Storms og Maren Esbensdatters barn af Søby - Helle
hr provst Kaalunds og Maren Sommers barn - Jochum Otte
Peder Andersens og Anne Andersdatters barn af Søby - Jens
Hans Hansens og Sidsel Sørensdatters barn af Fensten - Bodil (døde strax)
Michel Rasmussens og Mette Jørgensdatters barn af Søby - Maren
Jørgen Jørgensens og Kirsten Sørensdatters barn af Gosmer - Margrethe (døde strax)
Hans Sørensens og Maren Jensdatters barn af Smederup - Else (døde strax)
fol 108b
Peder Rasmussens og Anne Nielsdatters tvillinger af Smederup - Inger og Anne Margrethe
Jens Esbensens og Karen Rasmusdatters barn af Smederup - Rasmus
Jens Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Jens
Rasmus Knudsens og Kirsten Mortensdatters barn af Søby - Kirsten
sl Peder Christensens og Anne Pedersdatters barn af Fensten - Anne

Begravede:
fol 109a
hyrdens datter Kirsten Jensdatter af Søby - 29 år
Jens Ravns hustru Margrethe af Fensten - 31 år
Mogens Christophersens hustru Margrethe af Smederup - 27 år
Hans Knudsens søn Knud af Søby - 0 år
Sejer Rasmussens hustru Karen Rasmusdatter af Smederup - 47 år
hyrdens datter Maren af Fensten - 0 år
Niels Sørensen af Smederup - 46 år
Peder Snedkers datter Dorothea Sophie af Gosmer - 0 år
Peder Winther af Hospitalet - 77 år
Rasmus Knudsen af Fensten - 45 år
Niels Rasmussen af Smederup - 46 år
Søren Mortensen af Fensten - 57 år
Knud Jensen af Hospitalet - 77 år
Peder Christensen af Fensten - 29 år
Hans Hansens datter Bodil af Fensten - 0 år
Jørgen Skrædders hustru Kirsten af Gosmer - 24 år
Jørgen Skrædders datter Margrethe af Gosmer - 0 år
Hans Sørensens datter Else af Smederup - 0 år

Copulerede:
fol 109b
Hans Sørensen af Smederup og Maren Jensdatter af Gosmer
Søren Knudsen af Smederup og Mette Rasmusdatter ibd
Niels Sørensen af Gosmer og Maren Pedersdatter af Fensten
Jens Sejersen af Smederup og Maren Nielsdatter af Fensten
Hans Michelsen af Halling og Karen Pedersdatter af Smederup
Rasmus Jensen og Anne Sørensdatter begge af Fensten
Niels Sørensen af Halling og Anne Pedersdatter af Fensten

1799

Døbte:
fol 110a
Jens Ravns og Anne Øvlisdatters barn af Fensten - Anne Margrethe
Rasmus Jensens og Maren Sørensdatters barn af Fensten - Mette fattig mand Lorentz Rasmussens og Lisbeth Jørgensdatters barn fra Blostrup nord for Hobro - Anne Kirstine
fol 110b
Hans Knudsens og Anne Jensdatters barn af Søby - Knud (døde strax)
Jens Sejersens og Maren Nielsdatters barn af Smederup - Niels
Niels Nielsens og Anne Hansdatters barn af Fensten - Kirsten
Peder Jensens og Margrethe Jensdatters barn af Fensten Overgård - Søren
Niels Sørensens og Margrethe Jensdatters barn af Søby - Birthe
fol 111a
Hans Hansens og Sidsel Sørensdatters barn af Fensten - Søren
Rasmus Jensens og Gertrud Sørensdatters dødfødte datter af Fensten
hr Kaalunds og mad Maren Lauritsdatters barn af Præstholm - Øllegaard Charlotte
Sejer Jørgensens og Anne Frandsdatters barn af Smederup - Sejer
fol 111b
Jens Sørensens og Johanne Jensdatters barn af Gosmer - Karen
Jens Smeds og Anne Hansdatters barn af Gosmer - Rasmus
Anne Christensdatters uægte barn af Fensten - Karen (udlagde Michel Christensen af Halling, han nægtede)
Anne Rasmusdatters uægte barn - Maren (døde strax)
Peder Pedersens og Johanne Hansdatters barn af Gosmer - Peder
fol 112a
Niels Jensens og Anne Lauritsdatters barn af Fensten - Anne

Begravede:
fol 112a
Jens Smeds søn Rasmus af Gosmer - 13 år
Hans Knudsens søn Hans af Søby - 0 år
Jens Nielsens datter Maren af Fensten - 9 år
Niels Nielsens hustru Maren Jacobsdatter af Fensten - 83 år
Anders Nielsen af Fensten - 67 år
Else Thomasdatter af Fensten - 84 år
Rasmus Sørensen af Hospitalet - 68 år
Hans Hansens hustru Sidsel Sørensdatter af Fensten - 40 år
Rasmus Jensens dødfødte datter af Fensten
Søren Jensen af Hospitalet - 76 år
Simon Sørensens søn Søren af Gosmer - 6 år
fol 112b
Anne Rasmusdatters navnløse barn af Fensten - 0 år
Horsens Anne af Fensten - 69 år
Jørgen Sørensen af Gosmer - 65 år

Copulerede:
fol 112b
Laurits Andersen af Gosmer og Anne Nielsdatter ibd
Hans Hansen af Fensten og Helle Bertelsdatter ibd
Anders Pedersen af Gylling og Mette Hansdatter af Fensten
Jens Jensen af Halling og Mette Pedersdatter af Gosmer

1800

Døbte:
fol 112b
Hans Sørensens og Maren Jensdatters barn af Smederup - Poul
fol 113a
Marcus Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Fensten - Karen (døde strax)
Peder Rasmussens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Mette
Hans Knudsens og Anne Jensdatters barn af Søby - Anne
Jørgen Jørgensens og Kirsten Nielsdatters barn af Gosmer - Niels (døde strax)
Poul Sørensens og Malene Knudsdatters barn af Gosmer - Søren
Rasmus Rasmussens og Maren Esbensdatters barn af Søby - Rasmus
fol 113b
Simon Sørensens og Kirsten Terkildsdatters barn af Gosmer - Maren
Christen Nielsens og Kirsten Knudsdatters barn af Søby - Kirsten
Jens Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Else
Sejer Jørgensens og Anne Frandsdatters barn - Karen
Poul Hansens og Anne Pedersdatters barn - Hans
fol 115a
Jens Jensens og Mette Pedersdatters barn af Søby - Jens
Jens Sejersens og Maren Nielsdatters barn - Sejer

Begravede:
fol 114a
Maren Sørensdatter af Gosmer - 80 år
Marcus Jensens datter Karen af Fensten - 0 år
Maren Jensdatter af Gosmer - 72 år
Søren Paaske af Fensten - 77 år
Jørgen Jørgensens søn Niels af Gosmer - 0 år
Hans Hansens søn Søren af Fensten - 0 år
Poul Knudsens hustru Maren Pedersdatter af Gosmer - 57 år
Thøger Michelsens hustru Kirsten Poulsdatter af Søby - 79 år
Maren Jørgensdatter af Fensten - 84 år
Peder Christensens datter Anne af Fensten - 1 år
Niels Nielsens datter Kirsten af Fensten - 1 år
Niels Rasmussens datter Maren af Smederup - 4 år
degnen Oluf Vissing af Gosmer - 61 år
husmand Rasmus Pedersens datter af Fensten - 2 år

Copulerede:
fol 114b
Peder Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Fensten
Ude Hansen af Søby og Margrethe Pedersdatter af Fensten
Søren Jensen af Søby og Anne Jensdatter af Fensten
Christen Michelsen af Ørting og Karen Sørensdatter af Fensten
Søren Simonsen af Saksild og jomf Øllegaard Vissing af Gosmer
Peder Hansen og Anne Rasmusdatter af Fensten

1801

Døbte:
fol 115a
provst Peder Bentzen Kaalunds og Maren Sommers barn - Jens
Rasmus Knudsens og Kirsten Mortensdatters barn - Morten
fol 115b
Peder Jensen Nedergaards og Karen Sørensdatters barn af Fensten - Anders
Peder Rasmussens og Anne Nielsdatters barn af Smederup - Rasmus
Jens Ravns og Anne Sørensdatters barn - Peder
Peder Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Hans
fol 116a
Marcus Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Fensten - Rasmus
Poul Knudsens og Apelone Nielsdatters barn - Niels
Rasmus Ovesens og Anne Sørensdatters barn af Søby - Ove (døde strax)
Hans Sørensens og Maren Jensdatters barn - Maren
husmand Hans Hansens og Helle Hansdatters barn af Fensten - Sidsel
fol 116b
Rasmus Pedersens og Karen Melballe?s barn af Fensten - Margrethe
Jens Esbensens og Karen Rasmusdatters barn - Mette Sophie
Niels Bisgaards og Anne Hansdatters barn af Fensten - Mads

Begravede:
fol 116b
Michel Rasmussens søn Jørgen af Søby
Peder Rasks hustru Karen Sørensdatter af Gosmer - 55 år
Jens Hyrde af Søby
Kirsten Madsdatter af Fensten - 60 år

Copulerede:
fol 117a
Hans Jensen af Gylling og Maren Hansdatter af Fensten
Peder Sørensen af Ålstrup og Birthe Thomasdatter af Fensten

1802

Døbte:
fol 117a
Jørgen Jørgensen Skrædders og Kirsten Nielsdatters barn - Jørgen
Mogens Christophersens og Maren Sejersdatters barn af Smederup - Sejer
provsten hr Peder Bentzon Kaalunds og Maren Sommers barn af Præstholm - Peder
fol 117b
Niels Sørensens og Birgitte Jensdatters barn af Søby - Karen
Jens Jensen Vævers og Mette Pedersdatters barn - Kirsten
Hans Knudsens og Anne Jensdatters barn af Søby - Kirsten
Jens Sørensens og Johanne Jensdatters barn af Gosmer - Anne Marie
Michel Rasmussens og Mette Jørgensdatters barn af Søby - Jørgen
fol 118a
Jens Rasmussen Smeds og Anne Rasmusdatters barn af Gosmer - Just (døde strax)
Poul Hansens og Anne Pedersdatters barn - Peder
Rasmus Storms og Maren Esbensdatters barn af Søby - Johanne
Sejer Jørgensens og Anne Frandsdatters barn af Smederup - Frands (døde strax)
Rasmus Knudsens og Kirsten Mortensdatters barn af Søby - Poul
Jens Jensens og Anne Jensdatters barn af Fensten - Rasmus
fol 118b
Rasmus Pedersen Ladefogeds og Maren Nielsdatters barn af Gersdorphslund - Niels

Begravede:
fol 118b
Niels Bisgaards søn Mads af Fensten - 0 år
Jens Smeds søn Just af Gosmer - 0 år
Poul Vævers søn Søren af Gosmer - 2 år
Jens Esbensens datter Mette Sophie af Smederup - 0 år
Anne Hansdatter af Fensten - 28 år
fol 119a
Helvig Jensdatter af Hospitalet
Søren Andersen Paaske af Fensten - 65 år
Jens Esbensen af Smederup - 48 år
hr Erichsens datter Agathe på Dybvad - 2 år
Rasmus Paaskes dødfødte søn af Gersdorphslund
Sejer Jørgensens søn Frands af Smederup - 0 år
Birgitte Thomasdatter af Søby - 88 år
Marie Anne Erichsdatter af Søby - 22 år

Copulerede:
fol 119a
Rasmus Jacobsen af Rørt og Anne Olufsdatter af Præstholm
fol 119b
degnen Rasmus Andersen og Bodil Kirstine Olufsdatter begge af Gosmer
Albret Christiansen af Gersdorphslund og Maren Christensdatter af Fensten

1803

Døbte:
fol 119b
Rasmus Ovesens og Anne Sørensdatters barn af Søby - Peder
Christen Sørensens og Kirsten Pedersdatters barn af Fensten - Anne
Jens Christensens og Birgitte Sørensdatters barn af Gosmer - Karen
fol 120a
gårdmand Peder Hansens og Kirsten Jensdatters barn af Fensten - Kirsten
Niels Jensens og Anne Laursdatters barn af Fensten - Maren
Simon Sørensen Vævers og Kirsten Terkildsdatters barn af Gosmer - Peder Bentzon
Jens Sejersens og Maren Nielsdatters barn af Smederup - Karen
Niels Bisgaards og Anne Hansdatters barn af Fensten - Mads
provst Kaalunds og Maren Sommers barn af Præstholm - Marie Kirstine
fol 120b
Rasmus Thomasens og Mette Nielsdatters barn af Fensten - Margrethe
Poul Sørensen Vævers og Maren Knudsdatters barn af Gosmer - Karen
Peder Rasmussens og Anne Nielsdatters barn af Smederup - Maren
Hans Sørensens og Maren Jensdatters barn af Smederup - Søren
Baltzer? Ditlev Harrenborgs og Anne Dorothea Zaugs barn på Dybvad - Friderica Cathrine Henriette
Poul Knudsens og Apelone Nielsdatters barn af Gosmer - Maren
fol 121a
Sejer Jørgensens og Anne Frandsdatters barn af Smederup - Frands

Begravede:
fol 121a
enke Karen Fiskers hjemmedøbte søn Jens af Smederup - 0 år
Mogens Christophersens søn Sejer af Smederup - 1 år
Hans Peter Petersen af Præstholm - 18 år
Jens Sørensesn datter Anne Marie af Gosmer - 0 år
Søren Poulsen af Smederup - 68 år
Poul Hansens hustru Anne Pedersdatter af Fensten - 36 år
Laurs Poulsen af Fensten - 69 år
Peder Sørensen af Fensten - 34 år
Christen Sørensen af Fensten - 29 år

Copulerede:
fol 121b
Frands Rasmussen af Gylling og enke Karen Rasmusdatter af Smederup
Jens Andersen af Halling og Maren Rasmusdatter af Fensten
Jørgen Mortensen af Gylling og Maren Jensdatter af Fensten
hr Jens Kaalund sognedegn i Saksild-Nølev og jomf Karen Petersen af Præstholm

1804

Døbte:
fol 121b
Mogens Christophersens og Maren Sejersdatters barn af Smederup - Sejer
Marcus Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Fensten - Anne
Jens Vævers og Mette Pedersdatters barn af Søby - Thøger
fol 122a
Frands Rasmussens og Karen Rasmusdatters dødfødte datter af Smederup
husmand Peder Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Maren
husmand Hans Hansens og Helle Bertelsdatters barn af Fensten - Kirsten
smeden Jens Rasmussens og Anne Hansdatters barn af Gosmer - Just
husmand Jens Ravns og Anne Sørensdatters barn af Fensten - Rasmus
Hans Knudsens og Anne Jensdatters barn af Søby - Knud
fol 123b
Peder Jensen Nedergaards og Karen Sørens?datters barn af Fensten - Maren
Jørgen Jørgensen Skrædders og Kirsten Nielsdatters barn af Gosmer - Kirsten
Jens Sørensens og Johanne Jensdatters barn af Gosmer - Anne Marie
Peder Hansens og Kirsten Jensdatters barn af Fensten - Maren
skovfoged Rasmus Paaskes og Anne Nielsdatters barn - Birthe
Niels Jensens og Anne ?datters dødfødte søn af Fensten
Jens Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Kirsten (døde strax)
Niels Sørensens og Grete Jensdatters dødfødte søn af Søby

Begravede:
fol 122b
enke Anne Pedersdatter af Fensten - 72 år
Rasmus Markmands hustru Anne Sørensdatters af Fensten - 72 år
Frands Rasmussens dødfødte datter af Smederup
Poul Sørensen Væver af Gosmer - 56 år
Jørgen Nielsen Skrædder af Hospitalet - 65 år
Poul Vævers søn Hans Christian af Gosmer - 5 år
Rasmus Thomasens datter Margrethe af Fensten - 0 år
husmand Jørgen Rasmussen af Fensten - 65 år
Hans Knudsens søn Knud af Søby - 0 år
studiosus theologie Casper Petersen af Præstholm - 22 år
degn Andersens datter Karen af Gosmer - 0 år
stuekonen Bodil Rasmusdatter af Hospitalet - 58 år
Niels Jensens dødfødte søn af Fensten
omgående betler Johan Christian Hermands datter Henrikke Hermandsdatter - 0 år
Jens Jensens navnløse datter af Fensten - 0 år
Niels Sørensens dødfødte søn af Søby
degnens hustru Bodil Kirstine af Gosmer - 21 år

Copulerede:
fol 123a
Jens Pedersen af Spøttrup og enke Kirsten Pedersdatter af Fensten
Christen Jensen af Gylling og Karen Sørensdatter af Fensten
Hans Christensen af Fensten og Anne Thøgersdatter ibd
Jørgen Jensen af Fensten og Anne Jensdatter ibd
Andreas Sørensen af Fensten og Karen Frandsdatter af Smederup
Mads Rasmussen af Søby og Mette Rasmusdatter ibd

1805

Top


Døbte:
fol 124a
gårdmand Hans Pedersens og Kirsten Pedersdatters barn - Christen
gårdmand Niels Sørensens og Anne Pedersdatters barn af Fensten - Anne
husmand Jens Christensens og Birthe Sørensdatters barn af Søby - Søren
gårdmand Søren Andersens og Maren Hansdatters barn af Fensten - Søren
Rasmus Thomasens og Mette Nielsdatters barn af Fensten - Anne Sophie
gårdmand Jens Sejersens og Maren Nielsdatters barn af Smederup - Mette
Maren Hansdatters uægte barn af Fensten - Hans (Hans Pedersen Gylling)
fol 124b
Hans Hansens dødfødte søn af Fensten
smed Michel Nielsens barn af Fensten - Kirsten
gårdmand Christen Jensens og Karen Sørensdatters barn af Fensten - Morten
gårdmand Hans Knudsens og Anne Jensdatters barn af Søby - Michel
gårdmand Michel Rasmussens og Mette Jørgensdatters barn af Søby - Hans
husmand Rasmus Storms og Maren Esbensdatters barn af Søby - Christiane Barbara
indsidder Jens Rasmussens og Ingeborg Christensdatters barn af Gosmer - Rasmus
gårdmand Jørgen Jensens og Anne Jensdatters barn af Fensten - Gertrud Kirstine
husmand Rasmus Ovesens og Anne Sørensdatters barn af Søby - Karen
husmand Rasmus Knudsens og Kirsten Mortensdatters barn af Søby - Jens

Begravede:
fol 125a
gårdmand Peder Andersen af Søby - 50 år
Peder Rasmussen af Smederup - 59 år
Inger Marie Christensdatter af Søby - 19 år
Peder Andersens enke Anne Andersdatter af Søby - 49 år
Anders Pedersen af Søby - 21 år
Peder Esbensen af Gosmer - 75 år
jomf Christiane Barbara Kaalund af Præstholm - 13 år
Anne Mortensdatter af Fensten - 63 år
husmand Hans Hansens datter Kirsten af Fensten - 1 år
Mogens Christophersens søn Sejer af Smederup - 0 år
Poul Hansens dødfødte søn af Fensten
husmand Hans Hansens hustru Helle Bertelsdatter af Fensten - 32 år
Søren Knudsens hustru Mette Rasmusdatter af Smederup - 47 år

Copulerede:
fol 125a
Jens Rasmussen og Ingeborg Christensdatter af Gosmer

1806

Døbte:
fol 125a
Sejer Jørgensens og Anne Frandsdatters barn af Smederup - Kirsten
fol 125b
provst Kaalunds og Maren Sommers barn af Præstholm - Casper Ernst
overstreget: husmand Rasmus Storms og Maren Esbensdatters barn af Søby - Peder
gårdmand Rasmus Rasmussens og Anne Davidsdatters barn af Søby - Peder
gårdmand Jens Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Kirsten
gårdmand Niels Sørensens og Margrethe Jensdatters barn af Søby - Mette
Marcus Jensens barn af Fensten - Peder
gårdmand Mogens Christophersens og Maren Sejersdatters barn af Smederup - Margrethe
gårdmand Hans Sørensens og Maren Jensdatters barn af Smederup - Else Cathrine
gårdmand Niels Jensens og Anne Laursdatters barn af Fensten - Johanne
fol 126a
husmand Jens Jensen Vævers og Mette Pedersdatters barn af Søby - Peder
gårdmand Frands Rasmussens og Karen Rasmusdatters barn - Rasmus
husmand Jens Ravns og Anne Sørensdatters barn af Fensten - Karen

Begravede:
fol 126a
Sejer Jørgensens datter Kirsten af Smederup - 0 år
Rasmus Storms datter Christiane Barbara af Søby - 0 år
husmand Hans Hansens hustru Anne Margrethe Jacobsdatter af Fensten - 47 år
husmand Jacob Sørensens søn Søren af Gosmer - 0 år
degneenken mad Maren Vissing af Gosmer - 63 år
Marcus Jensens søn Peder af Fensten - 0 år
indsidder Rasmus Pedersen af Fensten - 73 år

Copulerede:
fol 126a
enkemand Søren Knudsen og Mette Rasmusdatter begge af Smederup
enkemand Hans Hansen af Fensten og Kirsten Pedersdatter af Søby
fol 126b
Friderich Nielsen af Ørting og Maren Nielsdatter af Fensten
Knud Pedersen af Smederup og Kirsten Pedersdatter af Gosmer

1807

Døbte:
fol 126b
gårdmand Poul Hansens og Anne Christensdatters barn af Fensten - Anne
gårdmand Jens Pedersens og Kirsten Pedersdatters barn af Fensten - Maren
gårdmand Poul Knudsens og Apelone Nielsdatters barn af Gosmer - Kirsten
Kirsten Pedersdatters uægte barn af Gosmer - Peder (Laurits Mortensen af Randlev)
gårdmand Sejer Jørgensens og Anne Frandsdatters barn af Smederup - Anders
gårdmand Peder Hansens og Kirsten Jensdatters barn af Fensten - Birthe
fol 127a
husmand Jørgen Jørgensen Skrædders og Kirsten Nielsdatters barn af Gosmer - Maren
indsidder Rasmus Thomasens og Mette Rasmusdatters barn af Fensten - Thomas
husmand Hans Hansens og Kirsten Pedersdatters barn af Fensten - Helle
husmand Jens Christensens og Birthe Sørensdatters barn af Søby - Christen
gårdmand Jens Sørensens og Johanne Jensdatters barn af Gosmer - Søren
gårdmand Knud Pedersens og Kirsten Pedersdatters barn af Smederup - Karen
gårdmand Hans Knudsens og Anne Jensdatters barn af Søby - Karen
fol 127b
hr Peder Bentzon Kaalunds og Maren Sommers barn af Præstholm - Christiane Barbara
gårdmand Marcus Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Fensten - Karen
husmand Rasmus Knudsens og Kirsten Mortensdatters barn af Søby - Johanne
gårdmand Jens Sejersens og Maren Nielsdatters barn af Smederup - Marie Anne

Begravede:
fol 127b
Lars Jensens søn Jens af Fensten - 0 år
Jens Andersen af Dybvad - 80 år
Jørgen Jensens søn Jens af Fensten - 0 år
husmand Peder Jensens søn Rasmus af Fensten - 0 år
fol 128a
husmand Jørgen Jørgensen af Gosmer - 30 år
Peder Skovfogeds datter Anne af Fuglesang - 30 år
Jens Nielsen af Smederup - 20 år
gårdmand Jørgen Sejersen af Smederup - 68 år
gårdmand Jens Nielsen af Fensten - 67 år
enke Maren Thomasdatter af Fensten - 85 år

Copulerede:
fol 128a
enkemand Niels Sørensen af Fensten og Birthe Kirstine Rasmusdatter ibd

1808

Døbte:
fol 128a
møller Poul Glindermanns og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Dybvad Vejrmølle - Friderica
Bolette Marie Nissens uægte barn fra Rødding sogn - Petrine Bolette Marie (student Peder Christensen som døde i slaget ved København)
fol 128b
gårdmand Jørgen Jensens og Anne Jensdatters barn af Fensten - Peder
smed Peder Nielsen Bechs og Anne Marie Nielsdatters barn - Poul Nielsen Bech
gårdmand Rasmus Rasmussens og Anne Davidsdatters barn af Søby - Anne
gårdmand Niels Sørensens og Birthe Kirstine Rasmusdatters barn af Fensten - Kirsten
indsidder Jens Rasmussens og Ingeborg Christensdatters barn af Gosmer - Peder
gårdmand Poul Hansens og Anne Christensdatters barn af Fensten - Christen
fol 129a
gårdmand Erich Knudsens og Anne Frandsdatters barn af Fensten - Peder
gårdmand Søren Knudsens og Mette Rasmusdatters barn af Smederup - Knud
husmand Rasmus Ovesens og Anne Sørensdatters barn af Søby - Mogens
husmand Peder Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Rasmus
husmand Rasmus Pedersens barn af Fensten - Søren
gårdmand Just Nielsens og Karen Pedersdatters barn af Halling - Anne
fol 129b
gårdmand Knud Pedersens og Kirsten? Pedersdatters barn - Anne

Begravede:
fol 129b
husmand Hans Michelsen af Smederup - 44 år
den blinde Søren Frandsen af Hospitalet - 66 år
Marcus Jensens datter Karen af Fensten - 0 år
Peder Juelsens hustru Karen Nielsdatter af Gosmer - 58 år
Thomas Rasmussens datter Mette Cathrine af Fensten - 15 år
landværnsmand Troel Jensens datter Karen af Gosmer - 0 år
betler Hans Michelsens og Maren Nielsdatters søn Peder fra Kristrup ved Randers - 0 år
gårdmand Michel Rasmussens søn Rasmus af Søby - 24 år
Karen af Hospitalet - 80 år
husmand Jens Ravns søn Peder af Fensten - 7 år

Copulerede:
fol 129b
landværnsmand Troel Jensen og Karen Jensdatter begge af Præstholm
Niels Rasmussen og Maren Christensdatter begge af Fensten
fol 130a
Rasmus Pedersen og Anne Rasmusdatter begge af Gersdorphslund

1809

Døbte:
fol 130a
vejrmøller Adrian Brauers og Anne Johanne Nielaus barn - Mourits Christian
gårdmand Peder Hansens og Kirsten Jensdatters barn - Hans
gårdmand Sejer Jørgensens og Anne Frandsdatters barn af Smederup - Kirsten
gårdmand Rasmus Thomasens og Mette Pedersdatters barn af Fensten - Peder
fol 130b
gårdmand Niels Sørensens og Margrethe Jensdatters barn af Søby - Maren
gårdmand Mogens Christophersens og Maren Sejersdatters barn af Smederup - Johanne
husmand Hans Hansens og Kirsten Pedersdatters barn af Fensten - Peder
Sidsel Pedersdatters uægte barn af Fensten - Maren (Niels Hjort af Søby)
indsidder Niels Tonnings og Anne Jensdatters barn af Fensten - Anne
gårdmand Jens Sørensens og Johanne Jensdatters barn af Gosmer - Kirsten
gårdmand Jens Pedersens og Kirsten Pedersdatters barn - Kirsten
gårdmand Marcus Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn - Karen

Begravede:
fol 130a
aftægtsmand Niels Bisgaard af Fensten - 82 år
Søren Enevoldsen af Hospitalet - 72 år
Jens Jensen Vævers dødfødte søn af Søby
Mette Erichsdatter af Fensten - 59 år
Marcus Jensens søn Rasmus - 7 år
husmand Hans Jensens datter Maren - 29 år
opholdsmand Hans Jensen af Fensten - 61 år
fol 130b
opholdsmand Peder Jørgensen af Fensten - 72 år
gårdmand Jens Jensens datter Gertrud Kirstine af Fensten - 0 år
gårdmand Jørgen Jensen af Fensten - 33 år
gårdmand Laurs Jensens søn Søren af Fensten - 0 år
husmand Jens Ravns søn Peder af Fensten - 0 år
husmand Jens Ravn af Fensten - 46 år
Anne Christophersdatter af Hospitalet - 75 år
gårdmand Peder Rasmussens hustru af Smederup - 34 år
fol 131a
Christen Jensen af Hospitalet - 72 år
Thomas Sørensen af Hospitalet - 66 år
smedens hustru Anne Hansdatter af Gosmer - 48 år
Niels Pedersen af Gosmer - 37 år
husmand Peder Smedgrathes søn Rasmus - 1 år
gårdmand Jørgen Jensens enke Anne Jensdatter - 29 år
opholdsmand Hans Nielsen af Fensten - 76 år
aftægtskone Kirsten Pedersdatter af Fensten - 29 år
gårdmand Hans Knudsen af Søby - 63 år

1810

Døbte:
fol 131a
inspektør Seitz og Mette Jepsens barn af Dybvad - Henrich Friderich
husmand Jens Christensens og Birthe Sørensdatters barn af Søby - Niels
degnen Anton Plovs og Maren Kiiser?lings barn af Gosmer - Carl August
gårdmand Poul Hansens og Anne Christensdatters barn af Fensten - Karen
fol 131b
gårdmand Jens Sejersens og Maren Nielsdatters barn af Smederup - Anne
gårdmand Jens Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Gertrud Kirstine
gårdmand Niels Sørensens og Birthe Kirstine Rasmusdatters barn af Fensten - Rasmus
husmand Mads Nielsens og Anne Margrethe Rasmusdatters barn af Fensten - Birthe
gårdmand Rasmus Rasmussens og Anne Davidsdatters barn af Søby - Helle
husmand Peder Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Peder
fol 132a
husmand Jens Jensen Vævers og Mette Pedersdatters barn af Søby - Anne Sophie

Begravede:
fol 132a
sl Peder Spilmands hustru Anne Sørensdatter af Smederup - 60 år
gårdmand Jens Sørensens datter Kirsten af Gosmer - 1 år
gårdmand Jens Jensens moder Kirsten Pedersdatter af Fensten - 79 år
gårdmand Jacob (rettet til Jens) Sejersens fader Sejer Rasmussen af Smederup - 80 år
husmand Jens Christensens datter Kirsten af Søby - 2 år
gårdmand Frands Rasmussens datter Margrethe af Smederup - 8 dage
betler Peder Jensens datter Anne Johanne fra Åbenrå - 1 år
Peder Smedgrathes hustru Regine Sørensdatter af Fensten - 82 år
opholdskone Karen Hansdatter af Fensten - 68 år
husmand David Steins hustru Ide Lucie Margrethe af Fuglesang - 38 år
inspektør Seitz søn Henrich Friderich af Dybvad - 11 uger
fol 132b
Søren Christophersen af Brørup i Voer herred, som døde i Smederup - 59 år
gårdmand Jens Jensens søn Jens af Fensten - 11 år
gårdmand Jens Jensens datter Gertrud Kirstine af Fensten - 3 mdr
sl Jens Ravns datter Anne Margrethe af Fensten - 11 år
gårdmand Niels Bisgaards navnløse søn af Fensten - 0 år
Morten Christensen af Gosmer - 39 år

Copulerede:
fol 132b
Hans Jensen Smed af Fensten og Bodil Pedersdatter ibd
gårdmand Jørgen Jensen af Fensten og Maren Jensdatter af Gosmer
gårdmand Niels Jensen af Fensten og Inger Jespersdatter af Alrø
Peder Jensen af Dyngby og enke Malene Knudsdatter af Gosmer
Friderich Mayer Smed på Åkjær og Anne Cathrine Thomasdatter af Fensten
gårdmand Peder Erichsen af Dyngby og Maren Laursdatter af Dyngby
gårdmand Jacob Michelsen af Søby og Hans Knudsens enke Anne Jensdatter ibd
boelsmand Niels Knudsen af Lerdrup og Maren Pedersdatter af Gosmer
Peder Nielsen af Fensten og Anne Jensdatter af Torrild
enkemand David Stein og Jørgen Skrædders enke Kirsten Nielsdatter begge af Gosmer

1811

Døbte:
fol 133a
gårdmand Knud Pedersens og Kirsten Pedersdatters barn af Smederup - Peder
gårdmand Jens Sørensens og Johanne Jensdatters barn af Gosmer - Jens
gårdmand Niels Jensens og Inger Jespersdatters barn af Fensten Mark - Birthe Kirstine
husmand Peder Jensens og Malene Knudsdatters barn af Gosmer - Anne
gårdmand Rasmus Thomasens og Mette Pedersdatters barn af Fensten - Niels
fol 133b [kort 8]
inspektør Seitz og Mette Jepsens barn af Dybvad - Bolette Kirstine
husmand Jens Jensen Knops og Maren Jensdatters barn af Søby - Jens
husmand David Steins og Kirsten Nielsdatters barn af Gosmer - Niels
gårdmand Jens Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Fensten - Gertrud Kirstine
gårdmand Søren Knudsens og Mette Rasmusdatters barn af Smederup - Rasmus
gårdmand Jens Pedersens og Grethe Michelsdatters barn af Fensten - Peder
fol 134a
smed Jens Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Gosmer - Anne

Begravede:
fol 134a
gårdmand Peder Nielsens dødfødte datter af Fensten
smed Hans Jensens dødfødte søn af Fensten
almisselem Morten Kruse af Smederup - 73 år
indsidder Otte Knudsens hustru Else Christiansdatter af Gosmer - 25 år
gårdmand Laurs Jensens hustru Mette Sørensdatter af Fensten - 31 år
gårdmand Niels Jensens hustru Inger Jespersdatter af Fensten - 32 år
møller Berents moder Elisabeth Friderica Kath, Cay Lorentz Berentses hustru af Holsten - 60 år
gårdmand Peder Pedersens datter Karen af Gosmer - 1 dag
gårdmand Peder Hansens dødfødte søn af Fensten
almisselem Anne Michelsdatter af Søby - 78 år
mad Elisabeth Magdalene Qvist født Musmand af Gersdorphslund - 37 år
husmand Rasmus Smedgrathes datter Margrethe af Fensten - 10 år
husmand Peder Jensens datter Anne af Gosmer - 3 år
degnen hr Anton Plov af Gosmer - 36 år
husmand David Steins datter Cathrine Elisabeth af Gosmer - 8 år

Copulerede:
fol 134b
Rasmus Jensen af Gylling og Anne Hansdatter af Fensten
gårdmand Niels Jensen af Fensten og Birthe Lauritsdatter af Dyngby
Anders Jensen af Gosmer og Maren Thomasdatter af Præstholm
Jens Christensen Vang af Gersdorphslund og Johanne Rasmusdatter af Gosmer
husmand Knud Rasmussen af Brørup i Voer herred og Maren Jensdatter af Gersdorphslund

1812

Døbte:
fol 134b
husmand Jens Rasmussens og Ingeborg Pedersdatters tvillinger af Gosmer - Søren og Niels
gårdmand Jørgen Jensens og Maren Jensdatters barn af Fensten - Anne
fol 135a
husmand Jens Jensen Vævers og Mette Pedersdatters barn af Søby - Jens
gårdmand Peder Hansens og Kirsten Jensdatters barn af Fensten - Jens
gårdmand Mogens Christophersens og Maren Sejersdatters barn af Smederup - Karen
gårdmand Erich Knudsens og Anne Frandsdatters barn af Fensten - Anne
gårdmand Peder Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Gosmer - Karen
fol 135b
gårdmand Sejer Mogensens og Anne Frandsdatters barn af Smederup - Anne Cathrine
gårdmand Jens Sejersens og Maren Nielsdatters barn af Smederup - Inger
husmand Albrect Christiansens og Maren Christensdatters barn af Fuglesang - Peder

Begravede:
fol 135b
indsidder Thøger Michelsen Snedker af Søby - 79 år
Kirsten Hansdatter af Hospitalet - 68 år
indsidder Rasmus Michelsen af Gosmer - 70 år
aftægtskone Birthe Pedersdatter af Fensten - 65 år
Hans Hansen af Hospitalet - 60 år
betler Laurits Stephansen som døde i Fensten - 60 år

Copulerede:
fol 136a
Enevold Knudsen og Kirsten Sørensdatter begge af Søby
Jacob Jensen Falgreen Skrædder i Amstrup og Anne Marie Michelsdatter af Præstholm

1813

Døbte:
fol 136a
husmand Peder Jensens og Maren Knudsdatters barn af Gosmer - Anne
husmand Enevold Knudsens og Kirsten Sørensdatters barn af Søby - Søren
gårdmand Poul Hansens og Anne Christensdatters barn af Fensten - Mette
fol 136b
gårdmand Laurs Jensens og Anne Marie Laursdatters barn af Fensten - Mette
gårdmand Rasmus Rasmussens og Anne Davidsdatters barn af Søby - Jens
gårdmand Rasmus Thomasens og Mette Pedersdatters barn af Fensten - Friderich
husmand Jens Jensen Knops og Maren Jensdatters barn af Søby - Niels
fol 137a
husholderske Sophie Foghs uægte barn af Gersdorphslund - Elise

Begravede:
fol 136a
aftægtsmand Rasmus Rasmussen hos Marcus Jensen i Fensten - 82 år
gårdmand Niels Sørensens hustru Birthe Kirstine Rasmusdatter af Fensten - 30 år
sl Jørgen Rasks enke Else Jensdatter af Fensten - 92 år
Karen Sejersdatters uægte dødfødte søn af Smederup
indsidder Peder Nielsens dødfødte søn af Fensten
gårdmand Niels Jensens søn Laurits Nielsen af Fensten - 15 år

Copulerede:
fol 137a
Niels Rasmussen og Anne Jørgensdatter begge af Dybvad Mølle
Niels Michelsen Falling og Mette Nielsdatter begge af Dybvad
Wilhelm Knudsen af Ørting og Anne Mogensdatter af Dybvad
fol 137b
Christen Nielsen af Nølev og Anne Jensdatter af Dyngby
gårdmand Christen Jensen af Haderup og enke Karen Madsdatter af Fensten
Jørgen Rasmussen Fisker og Karen Sejersdatter begge af Smederup


På andre sider:
Gosmer sogn:
1735-1774
1775-1813
Halling sogn:
1735-1774
1775-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 14.4.2013
c