s
Stikord til Gosmer og Halling sognes kirkebog, Hads herred, 1735-1813

Halling sogn 1775-1813


På andre sider:
Gosmer sogn:
1735-1774
1775-1813
Halling sogn:
1735-1774
1775-1813

På denne side:
1775
1785
1795
1805


1775

Døbte:
fol 43a
Niels Sejersens barn af Halling - Kirsten
Anders Sørensens barn af Spøttrup - Rasmus
Thøger Jensens barn af Spøttrup - Kirsten
Jens Frandsens barn af Halling - Jochum Otto
fol 43b
Hans Hansens barn af Halling - Rasmus
Christen Frandsens barn af Halling - Maren
Søren Lauritsens barn - Laurits
Jacob Jensens barn af Spøttrup - Maren
Peder Nielsens barn af Spøttrup - Bodil
Peder Madsens barn af Halling - Mette
Hans Jørgensens barn af Spøttrup - Maren
Sejer Hansens barn af Halling - Karen
Peder Foghs barn af Halling - Karen
Christen Hansens hjemmedøbte barn af Halling - Anne (døde strax)
Thøger Andersens hjemmedøbte barn af Spøttrup - Anne (døde strax)

Begravede:
fol 44a
Henrich Rasmussen af Halling - 88 år
Christen Hansens datter Anne - 0 år
Ingeborg Pedersdatter af Halling - 55 år
Jens Frandsens søn Jochum Otto af Halling - 0 år
Johanne Jensdatter af Halling - 55 år
Johanne Sørensdatter af Halling - 35 år
Karen Poulsdatter af Spøttrup - 26 år
Thøger Andersens datter Anne - 0 år
Hans Jørgensen af Spøttrup - 27 år
Maren Hansdatter af Halling - 37 år
Maren Nielsdatter af Halling - 74 år

Copulerede:
fol 44a
Søren Jørgensen af Smederup og Kirsten Michelsdatter Balle af Halling
Peder Frandsen af Fillerup og Anne Frandsdatter af Halling
Christian Poulsen af Halling og sl Hans Jørgensens enke Inger Jensdatter af Spøttrup
fol 44b
erklæring: Sara Rasmusdatter af Spøttrup og Morten Rasmussen af Gosmer

1776

Døbte:
fol 44b
Hans Hansens barn af Halling - Hans
Gert Andersens barn af Halling - Karen
Rasmus Pedersens barn af Halling - Anne
Peder Mogensens barn af Halling - Juel
Søren Jørgensens barn af Halling - Birthe
Rasmus Mortensens barn af Halling - Johanne
Jens Frandsens barn af Halling - Maren
fol 45a
Thøger Simonsens barn af Spøttrup - Maren
Esben Jensens barn af Halling - Johanne
Terkild Jørgensens barn af Halling - Johanne
Søren Michelsens barn af Halling - Michel

Begravede:
fol 45a
Anders Hansen af Halling - 82 år
Maren Andersdatter af Halling - 67 år
Gert Andersens datter Karen af Halling - 0 år
en skibskarl funden død ved Spøttrup strand - ca 40 år
Peder Madsens datter Mette af Halling - 1 år
Peder Poulsens navnløse datter - 0 år
Peder Nielsens datter Anne af Spøttrup - 21 år

Copulerede:
fol 45a
Søren Michelsen og Maren Jensdatter af Halling

1777

Døbte:
fol 45b
Jacob Jensens barn af Spøttrup - Rasmus
Søren Lauritsens barn af Halling - Laurits (døde strax)
Ove Frandsens barn af Halling - Anne
Gert Andersens barn af Halling - Jochum Otto
Hans Hansens barn af Halling - Jens
Anders Sørensens barn af Spøttrup - Peder
Jens Frandsens barn af Halling - Rasmus
Søren Rasmussens barn af Halling - Jens
Rasmus Mortensens barn af Halling - Christen
Hans Hansens dødfødte søn af Halling
Rasmus Vissings barn af Halling - Bodil

Begravede:
fol 46a
Poul Sørensen af Halling - 68 år
Rasmus Pedersens datter Anne af Halling - 1 år
Michel Olufsen af Halling - 72 år
Jacob Jensens søn Rasmus af Spøttrup - 0 år
Søren Lauritsens søn Laurits - 0 år
Karen Rasmusdatter af Spøttrup - 66 år
Hans Hansens søn Rasmus af Halling - 0 år
Niels Ladefoged af Halling - 25 år
Kirsten Michelsdatter af Halling - 31 år
Kirsten Rasmusdatter af Spøttrup - 62 år
Hans Hansens dødfødte søn af Halling - 0 år

1778

Døbte:
fol 46a
Niels Sejersens barn - Oluf
Rasmus Pedersens barn af Halling - Anne
Søren Lauritsens barn af Halling - Johanne
fol 46b
Anne Michelsdatters uægte barn af Halling - Anne (Michel Rasmussen af Fensten)
Hans Hansen Hyrdes barn af Halling - Anne
gårdmand Hans Hansens dødfødte datter af Halling
Niels Nielsens barn af Halling - Niels
Christian Poulsens barn af Spøttrup - Hans
Thøger Jensens barn af Halling - Anne
Peder Madsens barn af Halling - Rasmus
Søren Jørgensens barn af Halling - Kirsten
Thøger Andersens barn af Spøttrup - Anne

Begravede:
fol 47a
Rasmus Mortensens søn Christen af Halling - 0 år
Dorthe Sophie Hansdatter Ungermand af Halling - 20 år
Niels Sejersens søn Oluf af Halling - 0 år
Hans Hansen Hyrdes datter Anne af Halling - 0 år
gårdmand Hans Hansens dødfødte datter af Halling
Anders Jørgensen af Spøttrup - 60 år
Peder Madsens søn Rasmus af Halling - 0 år

Copulerede:
fol 47a
Hans Andersen af Fensten og Bodil Mogensdatter sl Poul Sørensens enke af Halling
Søren Jørgensen af Halling og Johanne Sørensdatter af Fensten
Niels Nielsen og Anne Nielsdatter af Halling
Rasmus Juelsen af Fillerup og Anne Rasmusdatter af Halling

1779

Døbte:
fol 47b
Peder Nielsens barn af Spøttrup - Kirsten
Peder Poulsens barn af Halling - Poul
Rasmus Smeds barn af Halling - Christen (døde strax)
Sejer Hansens barn af Halling - Margrethe
Jens Frandsens barn af Halling - Karen
Jacob Jensens barn af Spøttrup - Rasmus (døde strax)
Hans Hansens barn af Halling - Kirsten (døde strax)
Hans Hansen Hyrdes barn af Halling - Kirsten
Peder Hansens barn af Halling - Hans

Begravede:
fol 48a
Kirsten Pedersdatter af Halling - 46 år
Sejer Hansens søn Jørgen af Halling - 6 år
Esben Jensen af Halling - 54 år
Oluf Jensen af Halling - 12 år
Simon Pedersen af Spøttrup - 8 år
Thøger Jensens datter Anne af Halling - 0 år
Rasmus Smeds søn Christen af Halling - 0 år
Rasmus Vissings datter Bodil af Halling - 0 år
Hans Hansen Hyrdes søn Rasmus af Halling - 4 år
sl Esben Jensens datter Johanne af Halling - 3 år
Christen Hansens datter Maren af Halling - 10 år
Ove Simonsens søn Peder af Halling - 6 år
Søren Lauritsens datter Johanne af Halling - 1 år
Rasmus Smeds datter Johanne af Halling - 4 år
Jacob Jensens barn Rasmus af Spøttrup - 0 år
Hans Hansens datter Kirsten af Halling - 0 år
Ove Frandsens datter Anne af Halling - 4 år
Christian Albertins søn Friderich af Spøttrup - 5 år
Christian Albertins datter Charlotte af Spøttrup - 3 år

Copulerede:
fol 48a
Peder Juelsen af Gosmer og Karen Nielsdatter af Halling
Peder Frandsen af Søby og Maren Sørensdatter af Fensten
Jacob Mogensen af Gosmer og sl Esben Jensens enke Mette Jensdatter af Halling
Peder Hansen af Halling og enken Maren Pedersdatter Tak af Spøttrup

1780

Døbte:
fol 48b
Terkild Jørgensens barn af Halling - Bodil
Søren Jørgensens barn af Halling - Else
Peder Madsens barn af Halling - Rasmus
Thøger Jensens barn af Halling - Anne
Rasmus Vissings barn - Niels
Gert Andersens barn af Halling - Karen
Søren Lauritsens barn af Halling - Johanne
Niels Nielsens barn af Halling - Jochum Otto
fol 49a
Jacob Mogensens barn af Halling - Esben
Jacob Jensens barn af Spøttrup - Mogens
Rasmus Mortensens barn - Johanne
Thøger Andersens barn af Spøttrup - Anne
Rasmus Pedersens barn af Halling - Niels

Begravede:
fol 49a
Mette Frandsdatter af Halling - 60 år
Peder Michelsen af Halling - 70 år
Ove Simonsen af Halling - 73 år

1781

Døbte:
fol 49b
Thøger Simonsens dødfødte søn af Spøttrup
Søren Jørgensens barn af Halling - Inger
Christian Albretsens barn af Gersdorphslund - Jens Friderich
Hans Hansens dødfødte søn af Halling
Niels Sejersens hjemmedøbte søn - Søren (døde strax)

Begravede:
fol 49b
Thøger Simonsens dødfødte søn
Hans Hansens dødfødte søn af Halling
Niels Sejersens søn Søren - 0 år
Rasmus Mogensen af Spøttrup - 70 år
Peder Skrædders datter Kirsten af Spøttrup - 23 år

Copulerede:
fol 49b
Søren Rasmussen af Halling og Margrethe Rasmusdatter af Spøttrup

1782

Døbte:
fol 49b
Søren Rasmussens tvillinger af Halling - Maren og Margrethe (døde strax)
Christian Poulsens barn af Spøttrup - Maren
Hans Hansens dødfødte datter af Halling
fol 50a
Rasmus Mortensen Smeds barn af Halling - Karen
Terkild Jørgensens barn af Halling - Jørgen
Rasmus Vissings søn - Oluf

Begravede:
fol 50a
Jacob Jensens søn Jens af Spøttrup - 8 år
Jacob Jensens datter Karen af Spøttrup - 7 år
Søren Rasmussens datter Margrethe af Halling - 0 år
Søren Rasmussens datter Maren af Halling - 0 år
Peder Hansens søn Hans af Halling - 3 år
Jørgen Terkildsen af Halling organist ved Gosmer kirke - 77 år
Anders Jensen af Halling - 75 år
Gert Andersen af Halling - 45 år
Peder Poulsen af Halling - 49 år
Hans Hansens dødfødte datter af Halling
Jens Pedersen af Halling - 78 år
Else Jacobsdatter Gyde af Gosmer - 72 år

Copulerede:
fol 50a
Anders Hansen af Fensten og sl Gert Andersens enke Maren Poulsdatter af Halling

1783

Døbte:
fol 50b
Rasmus Pedersens barn af Halling - Else
Thøger Andersens barn af Spøttrup - Birthe
Søren Rasmussens barn af Spøttrup - Rasmus
Jens Frandsens barn af Halling - Thomas
Hans Hansens tvillinger af Halling - (navne mangler, døde strax)
Thøger Jensens barn af Halling - Christiane (døde strax)
Jens Michelsens barn af Halling - Jørgen
Søren Jørgensens barn af Halling - Jørgen
Anders Hansens barn af Halling - Hans
Søren Lauritsens barn af Halling - Karen
Christian Gartners datter ved Gersdorphslund - Else (døde strax)
fol 51a
Jacob Jensens barn af Spøttrup - Jens (døde strax)
Peder Madsens dødfødte søn af Halling

Begravede:
fol 51a
Christian Poulsens datter Maren af Spøttrup - 0 år
Rasmus Pedersens datter af Halling - 0 år
Hans Hansens dødfødte søn og datter af Halling
Thøger Jensens datter Christiane af Halling - 0 år
Christian Poulsens datter Kirsten af Spøttrup - 12 år
Christian Gartners datter Else ved Gersdorphslund - 0 år
Peder Madsens dødfødte søn af Halling
sl Gert Andersens søn Jochum Otto - 6 år
Jacob Jensens søn Jens af Spøttrup - 0 år
Christian Poulsens datter Maren af Spøttrup - 7 år
Søren Jørgensens datter Inger af Halling - 2 år
skoleholder Rasmus Vissings søn Niels - 3 år
Thøger Andersens datter Birthe af Spøttrup - 0 år
Sejer Hansens datter Margrethe af Halling - 3 år

1784

Døbte:
fol 51b
Hans Hansens barn af Halling - Anders (døde strax)
Anne Poulsdatters uægte barn af Halling - Poul (Jens Andersen af Ørting)
Rasmus Pedersens barn af Halling - Peder
Thøger Simonsens barn af Spøttrup - Jens
Hans Hansens barn af Halling - Niels
Christian Schrøders barn af Gersdorphslund - Niels
Jacob Jensens barn af Spøttrup - Kirsten
Jens Frandsens barn af Halling - Johanne

Begravede:
fol 52a
Hans Hansens søn Anders af Halling - 0 år
Anne Poulsdatters søn Poul af Halling - 0 år
Christian Poulsens søn Poul af Spøttrup - 6 år
Hans Hansens søn Niels af Halling - 0 år
Karen Christensdatter af Spøttrup - 68 år
Maren Pedersdatter af Spøttrup - 68 år

1785

Top


Døbte:
fol 52a
Maren Nielsdatters uægte barn af Halling - Mette (Jacob Fensholt af Saksild)
Søren Jørgensens barn af Halling - Søren
Thøger Andersens barn af Spøttrup - Rasmus
Terkild Jørgensens tvillinger - Niels og Christiane Sophie
Søren Poulsens barn af Halling - Anne (døde strax)
fol 52b
Rasmus Vissings barn af Halling - Kirsten
Rasmus Smeds barn af Halling - Maren
Søren Rasmussens barn af Spøttrup - Anne

Begravede:
fol 52b
Terkild Jørgensens søn Niels af Halling - 0 år
Anders Sørensens søn Peder af Spøttrup - 7 år
Maren Sørensdatter af Spøttrup - 82 år
Søren Poulsens datter Anne af Halling - 0 år
Rasmus Pedersens datter Kirsten af Halling - 10 år

1786

Døbte:
fol 53a
Anders Hansens barn af Halling - Maren
Søren Lauritsens barn af Halling - Kirsten
Hans Hansens barn af Halling - Rasmus
Hans Hansens barn af Halling - Anders
Søren Poulsens barn af Halling - Poul
Rasmus Pedersens barn af Halling - Søren
Søren Jørgensens barn af Halling - Anne

Begravede:
fol 53b
Maren Nielsdatter af Halling - 82 år
Anne Jensdatter af Halling - 79 år
Søren Jørgensens søn Søren af Halling - 1 år
Kirsten Nielsdatter af Halling - 42 år
Thøger Andersens datter Anne af Spøttrup - 6 år
Hans Hansens søn Anders af Halling - 0 år
Hans Hansens søn Rasmus af Halling - 0 år
Hans Hansens datter Karen af Halling - 15 år

1787

Døbte:
fol 53b
Terkild Jørgensens barn af Halling - Kirsten
Rasmus Sørensens barn af Halling - Else
Thøger Andersens barn af Spøttrup - Anders
Peder Frandsens barn af Halling - Maren

Begravede:
fol 54a
Thøger Simonsens søn Jens - 4 år
Rasmus Balle af Spøttrup - 70 år
Bodil Jensdatter af Halling - 71 år

Copulerede:
fol 54a
Rasmus Sørensen af Spøttrup og Anne Nielsdatter af Halling
Jørgen Sørensen af Fensten og Anne Jensdatter af Halling

1788

Døbte:
fol 54a
Thøger Simonsens barn af Spøttrup - Simon
Rasmus Vissings barn af Halling - Else
Hans Hansens barn af Halling - Kirsten (døde strax)
Rasmus Pedersens dødfødte datter af Halling
fol 54b
Peder Madsens barn - Margrethe
Søren Rasmussens barn af Spøttrup - Herman

Begravede:
fol 54b
Rasmus Vissings datter Kirsten - 3 år
Helle Andersdatter af Halling - 53 år
Kirsten Pedersdatter af Halling - 80 år
Rasmus Andersen af Spøttrup - 80 år
Hans Hansens datter Kirsten af Halling - 0 år
Rasmus Pedersens dødfødte datter af Halling
Peder Frandsens datter Maren - 0 år
Peder Frandsens datter Anne - 8 år
Søren Rasmussens datter Anne af Spøttrup - 3 år

1789

Døbte:
fol 55a
Rasmus Sørensens dødfødte datter af Halling
Rasmus Nielsens barn af Halling - Niels
Terkild Jørgensens barn af Halling - Maren
Søren Jørgensens tvillinger - Rasmus og Søren (døde strax)

Begravede:
fol 55a
Johanne Eskesdatter af Spøttrup - 76 år
Rasmus Sørensens dødfødte datter af Halling
Thøger Andersens søn Anders af Spøttrup - 1 år
Peder Jensen Fogh af Halling - 56 år
Frands Frandsens hustru af Spøttrup - 52 år
Frands Frandsens datter Else af Spøttrup - 17 år
Søren Jørgensens sønner Rasmus og Søren af Halling - 0 år
fol 55b
Søren Jørgensens hustru Johanne Sørensdatter af Halling - 38 år
Rasmus Smeds hustru Anne Christensdatter af Halling - 48 år

Copulerede:
fol 55b
Rasmus Nielsen og Maren Sejersdatter af Halling

1790

Døbte:
fol 55b
Søren Poulsens barn af Halling - Niels
Peder Frandsens barn af Halling - Frands
Jacob Pedersens barn af Spøttrup - Helle
Rasmus Sørensens barn af Halling - Søren
Christian Schrøders barn af Gersdorphslund - Øllegaard Charlotte
Hans Hansens barn af Halling - Anders
fol 56a
Søren Jørgensens barn af Halling - Mette
Jens Rendsborgs barn af Halling - Jens

Begravede:
fol 56a
Peder Madsen af Halling - 56 år
Peder Nielsen af Spøttrup - 67 år
Peder Frandsens søn Frands af Halling - 0 år
Thøger Andersens datter Maren af Spøttrup - 10 år

Copulerede:
fol 56a
erklæring: Rasmus Pedersen og Anne Jensdatter begge af Halling

1791

Døbte:
fol 56b
Rasmus Smeds barn af Halling - Anne
Rasmus Pedersens barn af Halling - Kirsten
Rasmus Vissings barn af Halling - Bodil Kirstine
Thøger Andersens barn af Spøttrup - Maren
Oluf Nielsens barn af Halling - Anne
Rasmus Foghs barn af Halling - Peder
Søren Jørgensens barn af Halling - Rasmus

Begravede:
fol 57a
Søren Jørgensens datter Mette af Halling - 0 år
Søren Jørgensens datter Else af Halling - 11 år
Else Jensdatter af Halling - 72 år
Helle Andersdatter af Spøttrup - 77 år
Jørgen Bertelsen af Spøttrup - 80 år

Copulerede:
fol 57a
Rasmus Fogh og Anne Jensdatter begge af Halling

1792

Døbte:
fol 57a
Terkild Jørgensens barn af Halling - Anders
Jens Nielsens barn af Halling - Else
Rasmus Mortensens barn af Halling - Kirsten
fol 57b
Niels Hansens barn - Anne
Søren Rasmussens barn af Spøttrup - Anne
gartneren på Gersdorphslund Christian Albrechtsen Skrøders og Maren Nielsdatters søn - Jochum Otto

Begravede:
fol 58a
Niels Sejersen af Halling - 59 år
Anne Henrichsdatter af Halling - 76 år
Bodil Sørensdatter af Spøttrup - 78 år

1793

Døbte:
fol 58a
Oluf Nielsens barn af Halling - Else
Rasmus Pedersens barn af Halling - Jens
Søren Poulsens barn af Halling - Anne
Rasmus Sørensens dødfødte datter af Halling

Begravede:
fol 58b
Rasmus Pedersens datter Kirsten af Halling - 1 år
Rasmus Vissings datter Else af Halling - 5 år
Christen Hansen af Halling - 57 år
Rasmus Sørensens dødfødte datter af Halling
Ove Frandsens hustru af Halling - 47 år
Anders Sørensen af Spøttrup - 55 år

1794

Døbte:
fol 59a
Rasmus Vissings barn af Halling - Niels
Thøger Andersens barn af Spøttrup - Jens
fol 59a
Jens Nielsens barn af Halling - Niels
Knud Hjorts dødfødte datter af Halling
Niels Hansens barn af Halling - Karen
Christian Gartners barn ved Gersdorphslund - Michel
Søren Jørgensens barn af Halling - Mette Marie
NB Jens Pedersen, som er glemt, findes under 1813

Begravede:
fol 59b
Rasmus Foghs søn Peder af Halling - 3 år
Søren Poulsens datter Anne af Halling - 1 år
Knud Hjorts dødfødte datter af Halling
Søren Nielsen af Halling - 63 år
Oluf Nielsens datter Else af Halling - 1 år
Jacob Jensen af Spøttrup - 58 år

Copulerede:
fol 59b
Ove Frandsen af Halling og Kirsten Christensdatter ibd
Knud Andreasen og Maren Hansdatter begge af Halling
Mogens Ovesen af Halling og Kirsten Rasmusdatter af Fensten
Erich Nielsen af Fensten og Karen Sørensdatter af Halling
Rasmus Christensen af Halling og Kirsten Poulsdatter ibd

1795

Top


Døbte:
fol 60a
Rasmus Christensens barn af Halling - Christen
Rasmus Sørensens barn af Halling - Niels
Oluf Nielsens barn af Halling - Niels
Søren Poulsens barn af Halling - Hans

Begravede:
fol 60b
Niels Thomasen af Halling - 70 år
Anne Marie Rasmusdatter af Spøttrup - 21 år
Maren Michelsdatter af Halling - 81 år
Søren Rasmussens søn Rasmus af Spøttrup - 12 år
Søren Rasmussens datter Anne af Spøttrup - 5 år
Simon Thøgersen af Spøttrup - 84 år
Søren Rasmussens søn Herman af Spøttrup - 8 år

Copulerede:
fol 60b
Knud Rasmussen af Gosmer og enke Karen Rasmusdatter af Spøttrup

1796

Døbte:
fol 60b
Knud Hjorts barn af Halling - Anne
Rasmus Rasmussens barn af Spøttrup - Rasmus
fol 61a
Peder Smeds barn af Halling - Rasmus
Jens Nielsens barn af Halling - Maren

Begravede:
fol 61a
Peder Poulsen af Spøttrup - 63 år
Peder Smeds søn Rasmus af Halling - 0 år
Birthe Hjorts af Halling - 83 år
Søren Jensen af Spøttrup - 58 år

1797

Døbte:
fol 61b
Sejer Pedersens og Else Rasmusdatters barn af Halling - Peder
Peder Smeds barn af Halling - Christine
Peder Jensens og Karen Knudsdatters barn af Halling - Jens
Rasmus Rasmussens og Birthe Sørensdatters barn af Spøttrup - Maren
Rasmus Sørensens og Anne Sejersdatters barn af Halling - Kirsten
Jens Thøgersens og Johanne Hansdatters barn af Spøttrup - Margrethe
Christian Gartners og Maren Nielsdatters barn af Gersdorphslund - (navn mangler, døde strax)

Begravede:
fol 62a
Jens Frandsens hustru Anne Bertelsdatter af Halling - 55 år
Christian Gartners søn Peder af Gersdorphslund - 0 år
Oluf Nielsen af Halling - 46 år
Anders Rasmussens hustru Karen Rasmusdatter af Spøttrup - 57 år
Rasmus Mogensen af Halling - 66 år
Rasmus Rasmussens barn Rasmus af Spøttrup - 1 år
Peder Smeds datter Christine af Halling - 0 år
Rasmus Rasmussen Møller af Spøttrup - 92 år

Copulerede:
fol 62a
Sejer Pedersen af Halling og Else Rasmusdatter af Spøttrup
Jens Thøgersen af Spøttrup og Johanne Hansdatter af Præstholm
Anders Rasmussen og enke Karen Rasmusdatter af Spøttrup
enkemand Hans Knudsen af Søby og Anne Jensdatter
Peder Jensen og Karen Knudsdatter af Halling
Kjeld Nielsen af Hundslund og enke Maren Sørensdatter af Halling
Anders Michelsen af Torrild og enke Anne Pedersdatter af Halling
Rasmus Jensen og Karen Jensdatter af Halling

1798

Døbte:
fol 62b
Rasmus Sørensens og Anne Jensdatters barn fra Saksild - Johanne
Rasmus Jensens og Karen Jensdatters barn af Halling - Jens
Anders Michelsens og Anne Pedersdatters barn af Halling - Oluf
Niels Hansens og Maren Jensdatters barn af Halling - Johanne
Sejer Nielsens og Anne Jensdatters barn af Halling - Hans Christian
Mogens Pedersens og Karen Pedersdatters søn af Spøttrup - Peder (døde strax)
Jacob Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Spøttrup - Peder
fol 63a
Søren Poulsens og Anne Nielsdatters barn af Halling - Bodil (døde strax)
Peder Rasmussen Smeds og Karen Jensdatters barn af Halling - Christine
Rasmus Jensens og Maren Thøgersdatters barn af Spøttrup - Karen

Begravede:
fol 63a
Thøger Simonsen af Spøttrup - 60 år
Mogens Pedersens søn Peder af Spøttrup - 0 år
Mogens Pedersen af Spøttrup - 32 år
Jens Michelsens søn Jørgen af Halling - 16 år
Rasmus Vissings søn Oluf af Halling - 16 år
Anne Pedersdatter af Halling - 75 år
Rasmus Mortensen af Halling - 65 år
Søren Poulsens datter Bodil af Halling - 0 år

Copulerede:
fol 63b
Rasmus Sørensen af Fensten og enke Kirsten Jensdatter af Halling
Rasmus Jensen af Gylling og Maren Thøgersdatter af Spøttrup
Søren Rasmussen Buch og Maren Rasmusdatter af Spøttrup
Mogens Pedersen og Karen Pedersdatter af Halling
Niels Rasmussen af Søby og Anne Jensdatter af Halling
Hans Hansen og Maren Jensdatter af Halling
Jørgen Jørgensen af Gosmer og Kirsten Nielsdatter af Halling
Just Nielsen af Hvilsted og enke Karen Pedersdatter af Spøttrup

1799

Døbte:
fol 63b
Søren Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn af Spøttrup - Mette (døde strax)
Jens Thøgersens og Johanne Hansdatters barn af Spøttrup - Maren
fol 64a
Kirsten Thøgersdatters uægte barn af Halling - Christen (Michel Christensen af Gosmer)
Peder Jensens og Karen Knudsdatters barn af Halling - Knud
Niels Rasmussens og Anne Jensdatters barn af Halling - Rasmus
Hans Hansens og Maren Jensdatters barn af Halling - Hans
Sejer Pedersens og Else Rasmusdatters barn af Halling - Rasmus
fol 64b
Rasmus Sørensens og Anne Sejersdatters barn af Halling - Søren
Rasmus Jensens og Maren Thøgersdatters barn af Spøttrup - Thøger
Just Nielsens og Karen Pedersdatters barn af Spøttrup - Mogens

Begravede:
fol 64b
Maren Jensdatter af Halling - 79 år
Frands Frandsen af Spøttrup - 75 år
Mette Mouritsdatter af Spøttrup - 72 år
Kirsten Michelsdatter af Spøttrup - 82 år
Rasmus Vissing skoleholder af Halling - 51 år
Johanne Nielsdatter af Spøttrup - 71 år
Peder Jensens søn Knud af Halling - 0 år
Kirsten Jensdatter af Spøttrup - 85 år
Rasmus Sørensens søn Niels af Halling - 4 år
fol 65a
Sejer Hansens søn Hans af Halling - 39 år
Oluf Nielsens søn Oluf af Halling - 4 år
Rasmus Jensens datter Maren af Spøttrup - 1 år
Sejer Pedersens søn Peder af Halling - 2 år

Copulerede:
fol 65a
Jørgen Jørgensen Skrædder af Gosmer og Kirsten Nielsdatter af Halling
Just Nielsen af Hvilsted og enke Karen Pedersdatter af Spøttrup
Jørgen Hansen og Helle Pedersdatter begge af Spøttrup

1800

Døbte:
fol 65a
Anders Michelsens og Anne Pedersdatters barn af Halling - Sidsel
Søren Poulsens og Anne Nielsdatters barn af Halling - Anne Margrethe
fol 65b
Søren Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn af Spøttrup - Jørgen
Rasmus Rasmussens og Birthe Sørensdatters barn af Spøttrup - Rasmus
Peder Jensens og Karen Knudsdatters barn af Halling - Knud
Juel Pedersens og Maren Pedersdatters uægte barn af Halling - Peder
Rasmus Jensens og Karen Jensdatters barn af Halling - Frands
Jørgen Hansens og Helle Pedersdatters barn af Spøttrup - Hans

Begravede:
fol 66a
Rasmus Pedersens hustru Mette Nielsdatter af Halling - 52 år
Christian Poulsen af Spøttrup - 59 år
Sejer Pedersens søn Rasmus af Halling - 1 år
Anders Michelsens søn Oluf af Halling - 2 år
Rasmus Sørensens datter Johanne af Halling - 2 år
Michel Christensens søn Christen af Halling - 1 år
Peder Jensens søn Knud af Halling - 0 år
Niels Hansens datter Karen af Halling - 6 år

Copulerede:
fol 66a
Jens Sørensen og Mette Rasmusdatter begge af Halling
Rasmus Ovesen og Anne Sørensdatter begge af Halling
fol 66b
Peder Hansen af Halling og Helle Pedersdatter af Gylling
Søren Sørensen af Saksild og enke Kirsten Christensdatter af Halling

1801

Døbte:
fol 66b
Peder Rasmussen Smeds og Karen Jensdatters barn af Halling - Rasmus
Peder Jensens og Karen Knudsdatters barn af Halling - Christian
Sejer Pedersen Vævers og Else Rasmusdatters barn af Halling - Maren
fol 67a
Niels Rasmussens og Anne Jensdatters barn af Halling - Jens
Rasmus Foghs og Anne Jensdatters barn af Halling - Peder

Begravede:
fol 67a
Søren Laursens hustru Anne Nielsdatter af Halling - 57 år
Søren Sejersen af Halling - 30 år
Rasmus Jensens datter Karen af Spøttrup

Copulerede:
fol 67a
Mogens Poulsen og [mangler] Andersdatter begge af Halling
Rasmus Nielsen af Assedrup og Karen Sejersdatter af Halling
Christen Sørensen af Fensten og Kirsten Pedersdatter af Spøttrup

1802

Døbte:
fol 67b
Just Nielsens og Karen Pedersdatters barn af Halling - Peder
Rasmus Jensens og Maren Thøgersdatters barn af Spøttrup - Karen
Hans Hansens og Anne Jensdatters barn af Halling - Anne
Jens Thøgersens og Johanne Hansdatters barn af Spøttrup - Karen
fol 68a
Rasmus Sørensens og Anne Sejersdatters barn af Halling - Karen
husmand Jens Sørensens og Mette Rasmusdatters barn af Halling - Maren
Niels Hansens og Maren Jensdatters barn af Halling - Hans
Sejer Nielsens og Anne Jensdatters barn af Halling - Kirsten
Rasmus Brøgger Skoleholders og Anne Pedersdatters barn af Halling - Kirsten
fol 68b
Anders Michelsens og Anne Pedersdatters barn af Halling - Michel
Rasmus Nielsens og Karen Sejersdatters barn af Halling - Maren
Thomas Jensens og Maren Pedersdatters barn af Halling - Anne

Begravede:
fol 68b
Christian Albrecht Schrøder gartner på Gersdorphslund - 55 år
Christian Gartners enke Maren Nielsdatter af Gersdorphslund - 52 år
fol 69a
Jens Friderich Christian Schrøder af Gersdorphslund - 21 år
Rasmus Jensens datter Karen af Spøttrup - 0 år
Morten Rasmussen af Spøttrup - 59 år
Peder Mogensen af Halling - 65 år
Hans Hansen af Halling - 63 år

Copulerede:
fol 69a
Rasmus Brøgger Skoleholder og Anne Pedersdatter begge af Halling
Jens Christensen af Gosmer og Birthe Sørensdatter af Halling
Thomas Jensen og Maren Pedersdatter begge af Halling

1803

Døbte:
fol 69b
Jørgen Hansens og Helle Pedersdatters barn af Spøttrup - Inger
Jacob Pedersens og Maren Pedersdatters barn - Niels
indsidder Michel Christensens og Kirsten Thøgersdatters barn - Thøger
Peder Rasmussen Smeds og Anne Jensdatters barn af Halling - Niels
Rasmus Jensens og Maren Thøgersdatters barn af Spøttrup - Jens
Rasmus Jensens og Karen Jensdatters barn af Halling - Peder
fol 70a
Rasmus Rasmussen Skrædders og Birthe Sørensdatters barn af Spøttrup - Søren
Peder Jensens og Karen Hjorts barn - Knud

Begravede:
fol 70a
Rasmus Jensen Leysten af Spøttrup - 57 år
Peder Rasmussen Smeds søn Niels af Halling - 0 år
gårdmand Thøger Andersen af Spøttrup - 60 år
Just Nielsens søn Peder af Halling - 2 år

Copulerede:
fol 70a
enkemand Jørgen Sørensen af Ørting og Kirsten Jacobsdatter af Spøttrup

1804

Døbte:
fol 70a
Søren Andersens og Johanne Sørensdatters barn af Spøttrup - Anders
fol 70b
Niels Rasmussens og Anne Jensdatters barn af Halling - Anne
Søren Skrædders barn af Spøttrup - Rasmus (døde strax)
Jens Thøgersens barn - Laurits Peter (døde strax)
Sejer Pedersen Vævers barn af Halling - Peder (døde strax)
Rasmus Brøgger Skoleholders barn af Halling - Peder (døde strax)
Rasmus Sørensens og Anne Sejersdatters barn af Halling - Maren
fol 71a
Peder Rasmussen Smeds og Karen Jensdatters barn af Halling - Johanne
Niels Hansens og Maren Jensdatters barn af Halling - Laurs
Just Nielsens og Karen Pedersdatters barn af Halling - Karen

Begravede:
fol 70b
Søren Skrædders søn Rasmus af Spøttrup - 0 år
Peder Jensens søn Knud af Halling - 0 år
Jens Thøgersens søn Laurits Peter af Spøttrup - 0 år
Sejer Vævers søn Peder af Halling - 0 år
fol 71a
Rasmus Skoleholders søn Peder af Halling - 0 år
Rasmus Sørensens datter Maren af Halling - 0 år
Peder Smeds datter Johanne af Halling - 0 år
Jens Thøgersens datter Maren af Spøttrup - 5 år

Copulerede:
fol 71a
Mogens Jacobsen af Spøttrup og Anne Andersdatter sst

1805

Top


Døbte:
fol 71b
indsidder Thomas Jensens og Maren Pedersdatters barn - Maren
gårdmand Hans Hansens og Maren Jensdatters barn af Halling - Maren
gårdmand Anders Michelsens og Anne Pedersdatters barn af Halling - Peder
husmand Jens Sørensens og Mette Rasmusdatters barn - Rasmus
gårdmand Peder Jensens og Karen Hjorts barn af Halling - Hans
gårdmand gl Rasmus Sørensens og Anne Sejersdatters barn af Halling - Maren
indsidder Jørgen Sørensens og Kirsten Jacobsdatters barn af Spøttrup - Knud
fol 72a
husmand Jørgen Hansens og Helle Pedersdatters barn af Spøttrup - Peder
gårdmand Rasmus Jensens og Maren Thøgersdatters barn af Spøttrup - Rasmus
gårdmand Søren Andersens og Johanne Sørensdatters barn af Spøttrup - Søren
Peder Rasmussen Smeds og Anne Jensdatters barn af Halling - Mogens
husmand Søren Skrædders og Maren Rasmusdatters barn af Spøttrup - Anne
husmand Sejer Vævers og Else Rasmusdatter Gyllings barn - Mette Kirstine
gårdmand Rasmus Nielsens og Karen Sejersdatters barn af Halling - Niels
indsidder Michel Christensens og Kirsten Thøgersdatters tvillinger af Halling - Karen og Margrethe

Begravede:
fol 72b
husmand Søren Jørgensen af Halling - 63 år
Peder Mogensens enke Maren Sejersdatter - 70 år

1806

Døbte:
fol 72b
Rasmus Brøgger Skoleholders og Anne Pedersdatters barn af Halling - Niels
gårdmand Rasmus Jensens og Karen Jensdatters barn af Halling - Anne
husmand Jens Thøgersens og Johanne Hansdatters barn af Spøttrup - Laurits Peter
husmand Rasmus Rasmussens og Birthe Sørensdatters barn af Spøttrup - Sejer
fol 73a
gårdmand Laurs Sørensens og Anne Sophie Erichsdatters barn af Halling - Anne

Begravede:
fol 73a
Rasmus Brøggers søn Niels af Halling - 0 år
Rasmus Jensens søn Rasmus af Spøttrup - 0 år
Hans Andersens hustru Bodil Mogensdatter af Halling - 80 år
Niels Nørlund Gartner på Gersdorphslund - 31 år
enke Anne Jensdatter af Spøttrup - 81 år
Rasmus Paaskes datter Birgitte af Halling Skovfogedhus - 2 år
Anne Johanne Laursdatter af Halling - 19 år
Peder Hansens hustru Maren Pedersdatter af Halling - 75 år

Copulerede:
fol 73a
erklæring: Jacob Sørensen Lund og Johanne Hansdatter af Gosmer
fol 73b
Otte Knudsen Balle og Else Christiansdatter af Gersdorphslund
Jacob Sørensen Lund af Gersdorphslund og Johanne Hansdatter af Gosmer
enkemand Hans Andersen af Halling og Karen Hansdatter sst
Niels Knudsen af Dyngby og enke Ingeborg [mangler] af Halling

1807

Døbte:
fol 73b
gårdmand Rasmus Jensens og Maren Thøgersdatters barn af Spøttrup - Johanne Cathrine
skoleholder Rasmus Brøggers og Anne Nielsdatters barn af Halling - Niels
gårdmand Hans Hansens og Maren Jensdatters barn af Halling - Jens
gårdmand Jørgen Sørensens og Kirsten Jacobsdatters barn af Spøttrup - Jacob
fol 74a
gårdmand Niels Rasmussens og Anne Jensdatters barn af Halling - Else
gårdmand Niels Hansens og Anne Jensdatters barn af Halling - Rasmus
indsidder Niels Sørensen Taanings og Anne Jensdatters barn af Halling - Kirsten
husmand Hans Christensens og Anne Thøgersdatters barn af Spøttrup - Søren
sl gårdmand Søren Andersens og Johanne Sørensdatters barn af Spøttrup - Rasmus
Anne Pedersdatters uægte barn af Gersdorphslund - Peder (Christen Sørensen Østbirk)
indsidder Rasmus Corts dødfødte barn fra Brørup

Begravede:
fol 74b
indsidder Michel Jensen Hvirring af Halling - 96 år
gårdmand Søren Andersen af Spøttrup - 35 år
Christen Snedkers søn Peder ved Gersdorphslund - 0 år
Rasmus Corts dødfødte søn af Halling
husmand Søren Rasmussens hustru Maren Jensdatter af Halling - 67 år

Copulerede:
fol 74b
Niels Sørensen Taaning og Anne Jensdatter begge af Halling

1808

Døbte:
fol 74b
gårdmand Rasmus Sørensens og Anne Sejersdatters barn af Halling - Sejer
husmand Jens Sørensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Halling - Anne Kirstine
fol 75a
gårdmand Rasmus Nielsens og Karen Sejersdatters barn af Halling - Mette
husmand Jørgen Hansens og Helle Pedesdatters barn af Spøttrup - Anders
gårdmand Peder Jensens og Karen Hjorts barn af Halling - Peder Bentzen
indsidder Juel Pedersens og Anne Rasmusdatters barn af Halling - Peder
indsidder Michel Christensens barn af Halling - Christen
gårdmand Laurs Sørensens og Anne Sophie Erichsdatters barn af Halling - Erich

Begravede:
fol 75b
Ove Frandsens hustru Kirsten Christensdatter af Halling - 75 år
Jacob Mogensen af Halling - 55 år
Hans Hansens søn Jens af Halling - 1 år
Rasmus Rasmussen af Spøttrup - 38 år
sl Thøger Andersens søn Jens af Spøttrup - 15 år
sl Thøger Andersens datter Karen af Spøttrup - 31 år
skovfoged Rasmus Paaskes dødfødte søn

Copulerede:
fol 75b
Juel Pedersen af Halling og Anne Nielsdatter af Præstholm
Jens Nielsen af Halling og enke Johanne Sørensdatter af Spøttrup

1809

Døbte:
fol 75b
gårdmand Hans Hansens søn af Halling - Jens
gårdmand Rasmus Jensens og Maren Thøgersdatters barn af Spøttrup - Anne Kirstine
fol 76a
gårdmand Jørgen Sørensens og Kirsten Jacobsdatters barn af Spøttrup - Søren
skoleholder Rasmus Nielsen Brøggers og Anne Pedersdatters barn af Halling - Maren

Begravede:
fol 76a
indsidder Michel Christensens søn Christen - 0 år
Terkild Jørgensens hustru af Halling - 60 år
Rasmus Sørensens hustru af Halling - 33 år
Anders Michelsens søn Michel af Halling - 7 år
udflytter Rasmus Sørensens hustru af Halling - 74 år
aftægtskone Maren Nielsdatter af Halling - 75 år
gårdmand Jens Nielsens dødfødte datter af Spøttrup
gårdmand Rasmus Jensens datter Anne Kirstine af Spøttrup - år
husmand Niels Knudsens hustru Ingeborg Hansdatter af Halling - 51 år
gårdmand Laurits Sørensen af Halling - 34 år

Copulerede:
fol 76a
enkemand Rasmus Cortsen tjenende på Gersdorphslund og Anne Rasmusdatter af Halling

1810

Døbte:
fol 76b
gårdmand Rasmus Jensens og Karen Jensdatters barn af Halling - Niels
husmand Sejer Pedersens og Else Rasmusdatters barn af Halling - Jens
husmand Knud Rasmussens og Birthe Sørensdatters barn af Spøttrup - Niels
husmand Jens Sørensens og Mette Rasmusdatters barn af Halling - Anne
sl indsidder Michel Christensens og Kirsten Thøgersdatters barn af Halling - Maren
fol 77a
gårdmand Jørgen Sørensens og Kirsten Jacobsdatters barn af Spøttrup - Søren
husmand Jens Thøgersens og Johanne Hansdatters barn af Spøttrup - Marie Kirstine
gårdmand Rasmus Nielsens og Karen Sejersdatters barn af Halling - Sejer

Begravede:
fol 77a
gårdmand Jacob Pedersens moder Maren Jacobsdatter af Spøttrup - 72 år
gårdmand Jacob Pedersens hustru Maren Pedersdatter af Spøttrup - 47 år
Johanne Jacobsdatter Michel Hvirrings enke af Halling - 71 år
gårdmand Peder Jensen af Halling - 58 år
aftægtskone Else Frandsdatter af Halling - 80 år
fol 77b
gårdmand Rasmus Nielsens datter Maren af Halling - 7 år
gårdmand Rasmus Sørensens dødfødte søn af Halling
skoleholder Rasmus Nielsen Brøggers datter Kirsten af Halling - 7 år
husmand Søren Madsens søn Mads af Spøttrup - 10 dage

Copulerede:
fol 77b
husmand Niels Knudsen af Halling og Kirsten Sørensdatter af Smederup
Søren Madsen af Gersdorphslund og enke Maren Rasmusdatter af Spøttrup
gårdmand Rasmus Michelsen af Bjerager og enke Karen Knudsdatter af Halling
Rasmus Sejersen af Smederup og enke Anne Sophie Erichsdatter af Halling

1811

Døbte:
fol 77b
gårdmand Jens Nielsens og Johanne Sørensdatters barn af Spøttrup - Anne Cathrine
gårdmand Hans Hansens og Maren Jensdatters barn af Halling - Karen
fol 78a
gårdmand Rasmus Sejersens og Anne Sophie Erichsdatters barn af Halling - Laurits
husmand Thomas Jensens og Maren Pedersdatters barn af Halling - Else
landsoldat Simon Thøgersens og Else Rasmusdatters barn af Halling - Johanne
gårdmand Rasmus Pedersens og Anne Rasmusdatters barn af Spøttrup - Peder
gårdmand Rasmus Jensens og Maren Thøgersdatters barn af Spøttrup - Hans
fol 78b
husmand Niels Knudsens og Kirsten Sørensdatters barn af Halling - Søren
husmand Hans Christensens og Anne Thøgersdatters barn af Spøttrup - Thøger
husmand Rasmus Cortsens og Anne Rasmusdatters barn af Halling - Rasmus

Begravede:
fol 78b
gårdmand Rasmus Nielsens søn Sejer Rasmussen af Halling - 9 mdr
sl husmand Jørgen Hansens søn Peder af Spøttrup - 6 år
aftægtsmand Jens Frandsen af Halling - 70 år
husmand Thøger Jensen af Halling - 75 år
gårdmand Rasmus Fenstens dødfødte datter af Halling

Copulerede:
fol 79a
Simon Thøgersen af Spøttrup og Else Rasmusdatter af Halling

1812

Døbte:
fol 79a
gårdmand Rasmus Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Halling - Niels
skoleholder Rasmus Nielsen Brøggers og Anne Pedersdatters barn af Halling - Peder
gårdmand Rasmus Sejersens og Anne Sophie Erichsdatters barn af Halling - Karen

Begravede:
fol 79b
gårdmand Rasmus Michelsens stedsøn Peder Bentzen Pedersen af Halling - 3 år
skovfoged Rasmus Paaskes dødfødte søn af Halling Skovhus
husmand Hans Christensens søn Thøger Hansen af Spøttrup - 5 mdr
gårdmand Jørgen Sørensens søn Knud af Spøttrup - 7 år
husmand Jens Thøgersens datter Karen af Spøttrup - 10 år
gårdmand Jens Nielsens datter Anne Cathrine af Spøttrup - 1 år
aftægtskone Anne Sørensdatter sl gårdmand Jens Frandsens enke - 62 år

Copulerede:
fol 79b
Esben Jacobsen og Mette Marie Jacobsdatter begge af Halling

1813

Døbte:
fol 79b
gårdmand Rasmus Pedersens og Anne Rasmusdatters barn af Spøttrup - Rasmus
fol 80a
husmand Jens Sørensens og Mette Rasmusdatters barn af Halling - Peder Bentzen
gårdmand Hans Hansens og Maren Jensdatters barn af Halling - Kirsten
enkemand Rasmus Nielsens og sl Karen Sejersdatters barn af Halling - Maren
gårdmand Jens Nielsens og Johanne Sørensdatters barn af Spøttrup - Mariane
fol 80b
gårdmand Rasmus Sørensens Fenstens og Anne Pedersdatters barn af Halling - Kirsten
gårdmand Rasmus Jensens og Karen Jensdatters barn af Halling - Maren
husmand Hans Christensens og Anne Thøgersdatters barn af Spøttrup - Niels

Begravede:
fol 80b
gårdmand og sognefoged Niels Hansens datter Anne Nielsdatter af Halling - 21 år
aftægtsmand Sejer Hansen af Halling - 79 år
fol 81a
husmand Ove Sørensens hustru Margrethe Jørgensdatter af Halling - 64 år
gårdmand Just Nielsens datter Karen af Halling - 8 år
gårdmand Rasmus Nielsens hustru Karen Sejersdatter af Halling - 38 år
husmand Jens Christensen Vangs to sønner af Spøttrup - dødfødt og 7 dage
gårdmand Rasmus Nielsens datter Maren af Halling - 5 mdr

Copulerede:
fol 81a
Søren Pedersen og Helle Sørensdatter begge af Halling
enkemand og gårdmand Rasmus Nielsen og Else Jensdatter begge af Halling


På andre sider:
Gosmer sogn:
1735-1774
1775-1813
Halling sogn:
1735-1774
1775-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c