s
Stikord til Tranbjerg sogns kirkebog, Ning herred, 1738 - 1813

1738-1779
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1738-49
1750-59
1760-69
1770-79


1738-49

1738
Trolovede:
fol 72b
Christen Rasmussen af Gunnestrup og Maren Sørensdatter af Slet

Copulerede:
fol 80b
Christen Rasmussen af Gunnestrup og Maren Sørensdatter af Slet

1739
Trolovede:
fol 72b
Søren Andersen Hyrde af Børup og Mette Pedersdatter af Gunnestrup

Copulerede:
Ingen

1740
Trolovede:
fol 72b
Niels Michelsen af Kolt og Anne Nielsdatter af Jegstrup

Copulerede:
fol 80b
Niels Michelsen og Anne Nielsdatter af Jegstrup

1741
Trolovede:
fol 72b
Søren Nielsen af Slet og Kirsten Hansdatter af Børup
Erich Nielsen af Endslev og Anne Christensdatter af Østerby
Niels Christensen af Bjødstrup og Anne Pedersdatter af Slet

Copulerede:
fol 80b
Søren Andersen og Mette Pedersdatter af Børup?
Søren Nielsen og Kirsten Hansdatter af Børup
Erich Nielsen af Ingerslev og Anne Christensdatter af Østerby
Niels Christensen af Bjødstrup og Anne Pedersdatter af Slet
Søren Sørensen og Anne Jensdatter af Østerby (trol. i Ormslev)

1742
Trolovede:
fol 72b
Niels Michelsen af Ingerslev og Karen Pedersdatter af Gunnestrup
Peder Pedersen Fogh og Maren Sørensdatter af Gunnestrup
Rasmus Hansen af Enslev og Karen Pedersdatter af Jegstrup
Rasmus Jacobsen af Testrup og Johanne Nielsdatter af Slet

Copulerede:
fol 80b
Niels Michelsen Loft af Enslev og Karen Pedersdatter af Gunnestrup
Peder Pedersen Fogh af Testrup og Maren Sørensdatter af Gunnestrup

1743
Trolovede:
fol 72b
Peder Jensen af Viby og Maren Michelsdatter af Gunnestrup
Søren Jensen af Hasselager og Maren Pedersdatter af Slet
Niels Pedersen af Viby og Kirsten Nielsdatter af Østerby
Søren Jacobsen af Testrup og Bodil Rasmusdatter af Slet

Copulerede:
fol 80b
Rasmus Jacobsen af Testrup og Johanne Nielsdatter af Slet
Rasmus Hansen af Enslev og Karen Pedersdatter af Jegstrup
Peder Jensen af Viby og Maren Michelsdatter af Gunnestrup
Søren Jensen af Hasselager og Maren Pedersdatter af Jegstrup
Niels Pedersen af Viby og Kirsten Nielsdatter af Østerby

1744
Trolovede:
ingen

Copulerede:
fol 81a
Søren Jacobsen af Testrup og Bodil Rasmusdatter af Slet

1745
Trolovede:
fol 73a
Hans Nielsen af Hørret og Kirsten Christensdatter af Gunnestrup
Laurits Christensen af Viby og Anne Rasmusdatter af Slet
Anders Nielsen af Mustrup og Mette Nielsdatter af Østerby

Copulerede:
fol 81a
Hans Nielsen af Hørret og Kirsten Christensdatter af Gunnestrup
Laurits Christensen af Viby og Anne Rasmusdatter af Slet
Anders Nielsen af Mustrup og Mette Nielsdatter af Østerby

1746
Trolovede:
fol 73a
Mogens Rasmussen af Gunnestrup og Karen Jespersdatter af Østerby
Michel Jensen af Østerby og Karen Jacobsdatter af Jegstrup

Copulerede:
fol 81a
Mogens Rasmussen af Gunnestrup og Karen Jespersdatter af Østerby
Michel Jensen af Østerby og Karen Jacobsdatter af Jegstrup

1747
Trolovede:
fol 73a
Oluf Olufsen og Anne Mortensdatter af Bjødstrup
Rasmus Stephansen og Sidsel Hansdatter af Slet

Copulerede:
Ingen

1748
Trolovede:
fol 73a
Peder Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Ingerslev
Rasmus Jacobsen af Slet og Kirsten Nielsdatter af Børup
Peder Jensen Dalsgaard af Mårslet og Kirsten Sørensdatter af Østerby
Laurs Pedersen Fogh af Testrup og Karen Sørensdatter af Slet
Peder Jensen Møller og Maren Andersdatter af Jegstrup
Michel Andersen og Anne Pedersdatter af Jegstrup
Thomas Pedersen af Hinnerup og Mette Christensdatter af Bjødstrup

Copulerede:
fol 81a
Rasmus Stephansen og Sidsel Hansdatter begge af Slet
Rasmus Jacobsen af Slet og Kirsten Nielsdatter af Børup
Oluf Olufsen af Mårslet og Anne Mortensdatter af Bjødstrup
Peder Rasmussen af Århus og Anne Rasmusdatter af Ingerslev
Lads Pedersen Fogh af Testrup og Karen Sørensdatter af Slet
Peder Jensen Møller og Maren Andersdatter begge af Jegstrup
Peder Jensen af Langballe og Kirsten Sørensdatter af Østerby
Michel Andersen og Anne Pedersdatter begge af Jegstrup

1749
Trolovede:
fol 73b
Peder Hansen af Fulden og Maren Poulsdatter af Østerby
Jens Rasmussen og Maren Jespersdatter begge af Østerby
Søren Jensen af Bisgaard og Anne Sørensdatter af Slet

Copulerede:
fol 81b
Thomas Pedersen af Hinnerup og Mette Christensdatter af Bjødstrup
Peder Hansen af Fulden og Maren Poulsdatter af Østerby
Søren Jensen af Bisgaard og Anne Sørensdatter af Slet

1750-59

Top


1750
Trolovede:
Ingen

Copulerede:
fol 81b
Jens Rasmussen og Maren Jespersdatter begge af Østerby

1751
Trolovede:
fol 73b
Jens Nielsen af Børup og Kirsten Sørensdatter af Slet (de kom ej sammen)
Peder Christensen og Karen Hansdatter begge af Slet
Jens Jespersen af Østerby og Maren Jacobsdatter af Jegstrup
Jens Rasmussen af Holme og Kirsten Sørensdatter af Børup
Michel Christensen af Østerby og Anne Mortensdatter af Bjødstrup
Niels Rasmussen af Solbjerg og Maren Michelsdatter af Bjødstrup
Jens Hansen af Børup og Mette Jensdatter af Jegstrup
Hans Nielsen af Skåde og Maren Jespersdatter af Østerby
Jens Frandsen af Viby og Karen Jespersdatter af Østerby

Copulerede:
fol 81b
Peder Christensen og Karen Hansdatter begge af Slet
Jens Jespersen af Østerby og Maren Jacobsdatter af Jegstrup
Jens Rasmussen af Holme og Kirsten Sørensdatter af Børup
Niels Rasmussen af Solbjerg i Tiset sogn og Maren Michelsdatter af Bjødstrup
Michel Christensen af Østerby og Anne Mortensdatter af Bjødstrup
Jens Hansen af Børup og Mette Jensdatter af Jegstrup
Hans Nielsen af Skåde og Maren Jespersdatter af Østerby

1752
Trolovede:
fol 74a
Michel Sørensen Hald og Johanne Mortensdatter af Bjødstrup

Copulerede:
fol 82a
Michel Sørensen Hald og Johanne Mortensdatter begge af Bjødstrup

1753
Trolovede:
fol 74a
Jacob Rasmussen af Hørret og Johanne Poulsdatter af Bjødstrup
Clemen Mogensen af Stautrup og Kirsten Nielsdatter af Slet
Jens Stephansen af Slet og Maren Andersdatter af Jegstrup
Michel Christensen Loft af Østerby og Maren Sørensdatter af Slet
Niels Sørensen Bødker af Århus og Ingeborg Christensdatter af Østerby

Copulerede:
fol 82a
Jens Stephansen af Slet og Maren Andersdatter af Jegstrup
Clemen Mogensen af Stautrup og Kirsten Nielsdatter af Slet
Jacob Rasmussen af Hørret og Johanne Poulsdatter af Bjødstrup
Michel Christensen af Østerby og Maren Sørensdatter af Slet
Niels Sørensen Bødker af Århus og Ingeborg Christensdatter af Østerby

1754
Trolovede:
fol 74a
Mads Olufsen af Stautrup og Karen Rasmusdatter af Slet
Niels Frandsen af Holme og Maren Mortensdatter af Bjødstrup
overstreget?: Jørgen Jensen af Pederstrup og Kirsten Jørgensdatter af Jegstrup

Copulerede:
fol 82a
Niels Frandsen af Holme og Maren Mortensdatter af Bjødstrup
Mads Olufsen af Stautrup og Karen Rasmusdatter af Slet
Peder Nielsen og Anne Friderichsdatter af Østerby

1755
Trolovede:
fol 74b
Jørgen Jensen af Malling og Kirsten Jørgensdatter af Jegstrup
Niels Pedersen Loft og Mette Sørensdatter begge af Gunnestrup
Ejlert Jacobsen og Maren Sørensdatter begge af Østerby

Copulerede:
fol 82a
Jørgen Jensen af Malling og Kirsten Jørgensdatter af Jegstrup
Niels Pedersen Loft og Mette Sørensdatter af Gunnestrup

1756
Trolovede:
fol 74b
Jens Michelsen af Ingerslev og Mette Christensdatter af Østerby
Søren Rasmussen Bech af Holme og Anne Nielsdatter af Hundslund

Copulerede:
fol 82b
Ejlert Jacobsen Loft og Maren Sørensdatter af Østerby
Jens Michelsen af Ingerslev og Mette Christensdatter af Østerby

1757
Trolovede:
fol 74b
Søren Jensen af Holme og Maren Jespersdatter af Østerby
Søren Michelsen af Bjødstrup og Johanne Jacobsdatter af Børup

Copulerede:
fol 82b
Søren Jensen af Holme og Maren Jespersdatter af Østerby
Søren Michelsen og Johanne Jacobsdatter begge af Bjødstrup

1758
Trolovede:
fol 74b
Michel Rasmussen af Børup og Johanne Michelsdatter af Slet

Copulerede:
fol 82b
Michel Rasmussen af Børup og Johanne Michelsdatter af Slet

1759
Trolovede:
fol 74b
Jens Hansen og Maren Jensdatter begge af Slet
Hans Rasmussen af Onsted og Birgitte Michelsdatter af Bjødstrup
Jens Andersen af Slet og Maren Jespersdatter af Østerby

Copulerede:
fol 82b
Jens Hansen og Maren Jensdatter begge af Slet
Hans Rasmussen af Onsted og Birgitte Michelsdatter af Bjødstrup
Jens Andersen af Slet og Maren Jespersdatter af Østerby

1760-69

Top


1760
Trolovede:
fol 75a
Rasmus Rasmussen af Stautrup og Kirsten Andersdatter af Østerby
Christian Jacobsen og Anne Christensdatter begge af Jegstrup
Anders Sørensen af Bering og Marie Jensdatter af Slet

Copulerede:
fol 83a
Rasmus Rasmussen af Stautrup og Kirsten Andersdatter af Østerby
Anders Sørensen af Bering og Marie Jensdatter Kattrup af Slet
Christian Jacobsen og Anne Christensdatter begge af Jegstrup

1761
Trolovede:
fol 75a
Søren Lauritsen af Ingerslev og Anne Jacobsdatter af Børup
Søren Rasmussen af Gunnestrup og Anne Jensdatter af Slet
Michel Ovesen og Elisabeth Christensdatter begge af Slet

Copulerede:
fol 83a
Søren Rasmussen af Gunnestrup og Anne Jensdatter af Slet
Søren Lauritsen af Ingerslev og Anne Jacobsdatter af Børup
Michel Ovesen og Elisabeth Christensdatter begge af Slet

1762
Trolovede:
fol 75a
Rasmus Michelsen af Ingerslev og Karen Michelsdatter af Jegstrup
Jens Laursen af Gunnestrup og Maren Andersdatter af Østerby

Copulerede:
fol 83a
Rasmus Michelsen af Ingerslev og Karen Michelsdatter af Jegstrup
Jens Laursen af Gunnestrup og Maren Andersdatter af Østerby

1763
Trolovede:
fol 75b
Jens Jacobsen af Børup og Margrethe Pedersdatter af Slet
Peder Jensen af Langballe og Kirsten Sørensdatter af Børup

Copulerede:
fol 83a
Jens Jacobsen og Margrethe Pedersdatter begge af Slet
Peder Jensen af Langballe og sl Jens Rasmussens enke Kirsten Sørensdatter af Børup

1764
Trolovede:
fol 75b
Christopher Madsen af Skåde og Birgitte Jacobsdatter af Jegstrup

Copulerede:
fol 83b
Christopher Madsen af Skåde og Birgitte Jacobsdatter af Jegstrup

1765
Trolovede:
fol 75b
Jens Christensen af Gunnestrup og Kirsten Christensdatter af Bjødstrup
Peder Rasmussen af Testrup og Maren Michelsdatter af Østerby
Peder Poulsen af Hasselager og Maren Ovesdatter af Jegstrup

Copulerede:
fol 83b
Peder Rasmussen af Testrup og Maren Michelsdatter af Østerby
Jens Christensen af Gunnestrup og Kirsten Christensdatter af Bjødstrup
Peder Poulsen af Hasselager og Maren Ovesdatter af Jegstrup

1766
Trolovede:
fol 75b
Rasmus Cortsen Smed og Mette Olufsdatter af Slet
Rasmus Rasmussen og sl Jens Christensens enke Kirsten Christensdatter begge af Gunnestrup

Copulerede:
fol 83b
Rasmus Rasmussen og Kirsten Christensdatter af Gunnestrup
Rasmus Cortsen Grandesmed af Slet og Mette Olofsdatter

1767
Trolovede:
fol 75b
Jens Laursen og Kirsten Sørensdatter begge af Gunnestrup
Laurs Jensen af Fulden og Karen Jensdatter af Jegstrup
Jens Rasmussen og Anne Sørensdatter af Jegstrup

Copulerede:
fol 83b
Jens Laursen og Kirsten Sørensdatter begge af Gunnestrup
Laurits Jensen af Fulden og Karen Jensdatter af Jegstrup

1768
Trolovede:
fol 76a
Peder Christensen og Anne Rasmusdatter begge af Slet

Copulerede:
fol 83b
Jens Rasmussen af Jegstrup og Anne Sørensdatter af Viby

1769
Trolovede:
ingen

Copulerede:
fol 84a
Peder Christensen og Anne Rasmusdatter begge af Slet

1770-79

Top


1770
Trolovede:
fol 76a
Søren Jacobsen og Kirsten Ottesdatter begge af Jegstrup

Copulerede:
fol 84a
Søren Jacobsen og Kirsten Ottesdatter begge af Jegstrup

1771
Trolovede:
fol 76a
Peder Jensen af Hørret og Kirsten Sørensdatter af Gunnestrup
Jørgen Jacobsen af Skåde og Anne Kirstine Jensdatter af Østerby
Niels Ovesen og Kirsten Nielsdatter begge af Slet
Niels Lauritsen og Karen Pedersdatter af Gunnestrup
Peder Rasmussen af Børup og Bodil Nielsdatter af Slet
Jens Nielsen af Slet og Anne Rasmusdatter af Børup
Jørgen Rasmussen af Børup og Bodil Christensdatter af Bjødstrup

Copulerede:
fol 84a
Peder Jensen af Hørret og Kirsten Pedersdatter af Gunnestrup
Jørgen Jacobsen af Jegstrup og Anne Kirstine Jensdatter af Østerby
Niels Ovesen og Kirsten Nielsdatter begge af Slet
Niels Lauritsen og Karen Pedersdatter begge af Gunnestrup

1772
Trolovede:
fol 76b
Peder Nielsen Fogh af Testrup og sl Sejer Andersens enke Margrethe Andersdatter af Østerby
Sejer Jensen af Ravnholt og Maren Pedersdatter af Jegstrup
Michel Andersen af Ingerslev og Karen Jensdatter af Jegstrup (hun døde)

Copulerede:
fol 84a
Jens Nielsen af Slet og Anne Rasmusdatter af Børup
Jørgen Rasmussen af Børup og Bodil Christensdatter af Bjødstrup
Peder Nielsen Fogh af Testrup og Margrethe Andersdatter af Østerby
Peder Rasmussen af Børup og Bodil Nielsdatter af Slet
Sejer Jensen af Ravnholt og Maren Pedersdatter af Jegstrup

1773
Trolovede:
fol 76b
Jacob Sørensen Loft af Holme og Karen Poulsdatter af Bjødstrup
Mads Michelsen af Obstrup og enke Maren Sørensdatter af Østerby
Peder Poulsen af Ingerslev og sl Søren Rasmussens enke Anne Jensdatter af Gunnestrup

Copulerede:
fol 84b
Jacob Sørensen af Holme og Karen Poulsdatter af Bjødstrup
Mads Michelsen af Obstrup og Maren Sørensdatter af Østerby
Peder Poulsen og Anne Jensdatter af Gunnestrup

1774
Trolovede:
fol 77a
Poul Pedersen af Viby og Sidsel Rasmusdatter af Børup

Copulerede:
Ingen

1775
Trolovede:
fol 77a
Frands Sørensen af Åbo og Anne Christensdatter af Slet
Peder Sørensen og Kirsten Jensdatter begge af Jegstrup
Søren Michelsen og Anne Johansdatter af Bjødstrup

Copulerede:
fol 84b
Frands Sørensen af Åbo og Anne Christensdatter af Slet
Poul Pedersen Smed af Viby og Sidsel Rasmusdatter af Børup
Peder Jensen af Jegstrup og Kirsten Jensdatter af Fulden
Søren Michelsen og Anne Johansdatter begge af Bjødstrup

1776
Trolovede:
fol 77a
Anders Christensen og Anne Jensdatter begge af Slet
Mads Andersen af Hørret og Sidsel Rasmusdatter af Gunnestrup

Copulerede:
fol 85a
Anders Christensen og Anne Jensdatter begge af Slet
Mads Andersen af Hørret og Sidsel Rasmusdatter af Gunnestrup

1777
Trolovede:
fol 77a
enkemand Søren Jensen Juel af Ravnholt og Jacobine Christensdatter af Jegstrup
Hans Rasmussen af Slet og Anne Michelsdatter af Jegstrup
Rasmus Mogensen af Skåde og Maren Jacobsdatter af Bjødstrup

Copulerede:
fol 85a
Søren Jensen Juel af Ravnholt og Jacobine Christensdatter af Jegstrup
Hans Rasmussen af Slet og Anne Michelsdatter af Jegstrup
Rasmus Mogensen af Skåde og Maren Jacobsdatter af Bjødstrup

1778
Trolovede:
fol 77b
enkemand Christian Jacobsen og enke Anne Nielsdatter begge af Jegstrup
enkemand Jens Rasmussen af Stautrup og enke Lisbeth Christensdatter af Slet

Copulerede:
fol 85a
Christian Jacobsen og Anne Nielsdatter begge af Jegstrup
Jens Rasmussen af Stautrup og Lisbeth Christensdatter af Slet

1779
Trolovede:
fol 77b
Jørgen Jensen af Malling og Maren Ottesdatter af Jegstrup
enkemand Niels Michelsen og Anne Thomasdatter begge af Bjødstrup
Christen Michelsen af Østerby og Mette Madsdatter af Slet
enkemand Jacob Knudsen af Børup og enke Maren Jacobsdatter af Bjødstrup

Copulerede:
fol 85a
Jørgen Jensen af Malling og Maren Ottesdatter af Jegstrup
Niels Michelsen og Anne Thomasdatter begge af Bjødstrup
Christen Michelsen af Østerby og Mette Madsdatter af Slet (viet i Kolt kirke)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c