s
Stikord til Tranbjerg sogns kirkebog, Ning herred, 1738 - 1813

1780-1813
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780-89

1780
fol 71b
Peder Amdi af Gunnestrup - 84 år
gl Kirsten Nielsdatter af Slet - 82 år
Niels Ovesens hustru af Slet - 50 år
Poul Sørensen af Bjødstrup - 78 år

1781
fol 71b
Jens Hansen af Slet - 61 år
gl Rasmus Jensen hos Peder Rasmussen i Østerby - 65 år
Anders Sejersen i Østerby - 77 år
Niels Christensens hustru i Slet - 76 år
Peder Poulsen af Jegstrup - 51 år
Peder Poulsens broder af Gunnestrup - 36 år
Peder Andersen i Skovhuset - 60 år

1782
fol 71b
Rasmus Hansens datter af Slet - 23 år
Jens Jacobsens datter af Slet - 3 år
Jens Laursens hustru af Gunnestrup - 57 år
Niels Ovesens søn af Slet - 1 år
Peder Poulsens datter af Gunnestrup - 4 uger
den gl hyrde af Slet - 60+ år

1783
fol 72a
Peder Conrads tvillingedøtre i Bjødstrup - 8 dage
Jacob Knudsens datter af Børup - 8 dage
Niels Michelsens søn af Bjødstrup - 3 mdr
Niels Ovesens datter af Slet - 8 dage
Jacob Mortensens søn af Bjødstrup - 8 dage
Anne Michelsdatter af Børup - 83 år


slut på bog 1

1784
fol 61b
Peder Thomasen af Slet - 76 år
Jacob Mortensen af Bjødstrup - 54 år
Johanne Jacobsdatter af Bjødstrup - 23 år
Søren Rasmussens datter af Jegstrup - år
Knud Christensen af Børup - 65 år
Niels Pedersen Loft af Gunnestrup - 67 år
Thomas Poulsen af Østerby - 59 år
Hans Jacobsens søn af Slet - 2 år
Peder Rasmussen af Slet - 54 år

1785
ingen

1786
fol 61b
Peder Christensens datter af Slet - 2 år
Niels Ovesens hustru af Slet - 42 år
Niels Ovesens søn af Slet - år
sl Jens Møllers søn Mogens af Slet - 30 år
Søren Rasmussens datter af Jegstrup - 1 år
gl Jens Hansen af Børup - 81 år
Peder Conrads søn af Bjødstrup - 2 uger

1787
fol 62a
Niels Rasmussens datter af Slet - 14 år
Niels Michelsens søn af Bjødstrup - 3 mdr
Thomas Pedersens hustru af Bjødstrup - 60 år
Niels Rasmussens søn af Slet - 9 mdr
sl Jens Hansens datter - 10 år
Søren Christensens søn af Slet - 3 mdr
Søren Jacobsen af Jegstrup - 69 år
Peder Lofts hustru af Gunnestrup - 34 år
Jens Stephansen af Jegstrup - 55 år
Niels Michelsens hustru af Bjødstrup - 31 år

1788
fol 62b
Søren Rasmussens søn af Jegstrup - 9 mdr
Niels Ovesens datter af Slet - 12 uger
hyrdens søn af Jegstrup - år
Mads Michelsens datter af Østerby - 7 år
Jens Jacobsens søn af Slet - 9 år
hyrdens hustru af Jegstrup - 42 år
hyrdens søn af Jegstrup - 12 år
Jens Jacobsens hustrus søster af Slet - 43 år

1789
fol 62b
skoleholderens hustru Maren Pedersdatter ved kirken
Christian Jacobsens hustru af Jegstrup - 67 år
Ove Michelsens steddatter Sidsel Jensdatter af Jegstrup - 6 år
smeden Niels Rasmussens søn Jens af Slet - 12 uger

1790-99

Top


1790
fol 63a
Laurs Jacobsen af Børup - 29 år
Hans Jensens søn Jens af Børup - 3 dage
skoleholder Jens Soelbergs datter Mette af Tranbjerg - 48 år
Peder Nielsens hjemmedøbte søn Peder af Gunnestrup - 8 dage
Jens Laursens søn Anders af Gunnestrup - 4 uger
Rasmus Stephansens hustru Sidsel Hansdatter af Slet - 75 år
enke Maren Michelsdatter af Gunnestrup - 84 år
skoleholder Jens Michelsen Soelberg af Tranbjerg - 85 år
Søren Rasmussens steddatter Maren af Jegstrup - 13 år
gårdmand Jens Hansen af Østerby - 35 år
hyrde Jørgen Jensen af Jegstrup - 59 år
Rasmus Rasmussen af Gunnestrup - 67 år
Peder Christensen af Slet - 64 år

1791
fol 63b
Hans Rasmussen af Slet - 61 år

1792
fol 63b
Peder Nielsen Foghs datter Kirsten - 15 år
Hans Jensens datter Maren - 1 år
Kirsten Michelsdatter aftægtskone hos Ove Michelsen i Jegstrup - 69 år
Hans Rasmussens søn Jens - 3 uger

1793
fol 63b
Jens Jespersen af Østerby - 64 år
Søren Michelsens datter Karen af Bjødstrup - 8 dage
Michel Sørensens datter af Bjødstrup som druknede i en brønd - 5 år
Peder Nielsen Loft af Gunnestrup - 37 år
Peder Nielsen Lofts søn Peder - 15 uger
Peder Nielsen Lofts søn Niels - 4 år
Rasmus Rasmussens søn Christen af Gunnestrup - 22 år
Søren Møllers søn - 2 dage
Jens Laursens søn Peder af Gunnestrup - 10 år
Søren Christensens søn Peder af Slet - 16 uger
Christen Pedersens søn Jacob af Bjødstrup - 10 år
Søren Rasks hustru af Jegstrup - 42 år

1794
fol 64a
Hans Rasmussens datter Anne af Slet - 2 år
Søren Christensens søn Niels - 1 år
Jens Laursens datter Kirsten af Gunnestrup - 1 år
Anne Marie Jørgensdatters søn Jørgen Andersen af Slet - 3 mdr
Hans Jensens søn Hans - 3 uger
Peder Jensen af Børup - 65 år
Ove Michelsens søn Peder af Jegstrup - 4 dage
Ove Michelsens hustru Barbara Jensdatter af Jegstrup - 43 år
Søren Pedersens hustru Mette Michelsdatter af Børup - 28 år
Søren Pedersens datter Karen - 5 uger

1795
fol 64a
Thomas Pedersen af Bjødstrup - 80 år
Maren Jespersdatter af Østerby - 73 år
Søren Rasks datter Kirsten af Jegstrup - 2 mdr
Rasmus Michelsen Væver - 33 år
Peder Conrads datter Anne - 9 mdr
sl Rasmus Vævers datter Maren - 3 mdr
Jens Laursens datter Maren - 4 dage
Kirsten Sørensdatter af Børup - 62 år
Anders Michelsen af Jegstrup - 43 år
Rasmus Sørensens søn Søren af Gunnestrup - 2 uger

1796
fol 64b
Søren Rasmussens datter Kirsten af Jegstrup - 10 dage
skoleholder Grimstrups søn Christian Collin - 21 år
Søren Pedersens søn Peder af Børup - 4 dage
Poul Thomasens datter Anne Marie - 2 mdr
Niels Michelsens hustru Sidsel Jensdatter af Bjødstrup - 33 år
Karen Sørensdatters barn Else - 5 dage
Rasmus Stephansen af Slet - 68 år

1797
fol 64b
Jens Laursen en fattig kvindes barn - 11 mdr
Peder Rasmussens søn Rasmus af Slet - 2 dage
Hans Jensens dødfødte barn
Søren Pedersens søn Peder af Børup - 16 uger
Kirsten Christiansdatter af Gunnestrup - 64 år
Jens Pedersens datter Maren af Jegstrup - 3 dage
Søren Rasmussens søn Rasmus af Jegstrup - 1 år
Anne Rasmusdatter af Gunnestrup - 30 år

1798
fol 64b
Hans Lausens søn Rasmus af Slet - år
en dødfunden mand - 30-40 år
Hans Jensens datter Maren af Slet - 13 dage
Michel Skrædders datter Karen af Slet - 32 år
Niels Michelsen af Bjødstrup - 67 år
Søren Møllers datter Maren af Slet - 15 uger
Rasmus Rasmussens søn af Gunnestrup - 3 uger
Peder Nielsens søn Niels af Østerby - 25 år

1799
fol 65a
Niels Christensen Overgaard af Slet - 89 år
Niels Thomasens søn Niels af Gunnestrup - år
Jens Pedersens datter Maren af Jegstrup - 1 år
Maren Jacobsdatter af Østerby - 75 år
Kirsten Jensdatter af Jelsbak - 26 år
Niels Sørensens hustru Inger Andersdatter af Østerby - 27 år
Maren Mogensdatter af Slet - 72 år
Christen Pedersens hustru Maren Pedersdatter af Broholt - 42 år

1800-09

Top


1800
fol 65b
Maren Sørensdatter Hougaard af Østerby - 72 år
Anne Rasmusdatter af Jegstrup - 81 år
Hans Jensens datter Margrethe af Østerby - 17 dage
Peder Rasmussens hustru Maren Michelsdatter af Østerby - 51 år
Rasmus Rasmussens datter Kirsten af Gunnestrup - 2 mdr

1801
fol 65b
Søren Michelsens hustru Anne Johansdatter af Bjødstrup - 81 år
Hans Jensen af Østerby - 39 år
Rasmus Rasmussens søn Rasmus af Gunnestrup - 7 mdr
Christian Jacobsen af Jegstrup - 69 år
enke Maren Sejersdatters søn Jens af Østerby - 5 år
Søren Michelsen af Bjødstrup - 92 år
Jens Jacobsen af Slet - 72 år
Michel Pedersens dødfødte søn
Hans Laursens hustru Mariane Pedersdatter af Slet - 32 år
Michel Pedersens hustru Anne Nielsdatter af Bjødstrup - 21 år
Jens Michelsen af Slet - 65 år

1802
fol 66a
Niels Sørensens søn i huset på Bjødstrup mark - 6 timer
Hans Jensens søn Søren af Slet - 4 uger
Ove Mortensens pige Maren Sørensdatter - 56 år
Søren Pedersens søn Peder af Børup - 3 uger
Knud Sørensen af Kirkegård - 44 år

1803
fol 66b
Søren Møllers datter Kirsten af Slet - 3 mdr
Michel Pedersens tvillinger Anne Marie og Sidsel af Bjødstrup - 3 uger
Mette Sørensdatter af Gunnestrup - 76 år
Anne Rasmusdatter af Børup - 71 år
Hans Laursens søn Laurs af Slet - år
Christen Pedersens dødfødte datter af Broholt
Jens Pedersens datter Maren af Jegstrup - 14 uger
Christen Jensens datter Anne Margrethe af Slet - 16 dage

1804
fol 66b
Søren Pedersens søn Peder af Børup - år
Mette Nielsdatter Niels Rasmussens moder af Slet - 99 år
Rasmus Rasmussens søn Jacob af Gunnestrup - 22 uger
Anne Rasmusdatters barn Karen Marie af Slet - 4 år
Ejlert Jacobsen af Østerby - 66 år
Søren Pedersens datter af Børup - 3 år

1805
fol 66b
Søren Jensens søn Jens af Slet - 16 uger
Jens Madsens søn Jens af Bjødstrup - 2 år
Rasmus Rasmussens søn Christen af Gunnestrup - 13 uger
Peder Rasmussens søn Knud af Slet - 4 uger
Jens Hjulmands datter Ingeborg af Jegstrup - 28 år

1806
fol 67a
Jacob Sørensens datter Kirsten af Kirkegården - år
Søren Lofts datter Maren af Tingskovgård - 8 uger
Mette Pedersdatter Anders Nielsens steddatter af Slet - 26 år
Niels Jensens datter Maren af Gunnestrup - 1 år
Niels Thomasens søn Niels af Gunnestrup - år
Jens Pedersens hustru af Jegstrup - 40 år
Christen Jensens datter Anne Margrethe af Slet - 7 mdr
Peder Nielsen Fogh af Østerby - 59 år

1807
fol 67a
Peder Michelsen, Peder Rasmussen Foghs sønnesøn af Østerby - 3 år
Christen Pedersens datter af Broholt - 2 timer
Christen Pedersens søn Jacob af Broholt - 2 år
Mads Michelsens hustru af Tingskovgård - 79 år

1808
fol 67b
Niels Jensens datter Anne af Børup - 1 år
Anne Margrethe Pedersdatter af Slet - 64 år
Hans Jensens hustru af Slet - 35 år
Hans Jensens dødfødte tvillinger af Slet
Jens Rasmussens datter Ingeborg af Jegstrup - 10 dage
Hans Jensens søn Jacob af Slet - 1 år
Rasmus Poulsens hustru af Bjødstrup - 62 år
Jacob Knudsens datter Anne Cathrine af Børup - 19 år
Søren Mortensen af Østerby - 43 år
Jens Juels datter Maren af Jegstrup - 2 år
Hans Jensens datter Maren af Slet - år

1809
fol 67b
Christen Pedersens datter Kirsten af Broholt - 4 uger
enke Maren Sejersdatters søn Søren af Østerby - 4 dage
Peder Rasmussens datters datter Karen Marie af Slet - 6 uger
Peder Rasmussen Foghs datter Karen af Østerby - 30 år

1810-13

Top


1810
fol 68a
Niels Thomasens søn af Gunnestrup
Søren Lofts hustru Anne Nielsdatter af Tingskovgård - 44 år
Anders Harlevs hustru Kirsten af Tåstrup - 25 år
Christen Jensens søn Niels af Slet - 1 år
Anders Pedersen hos smeden i Slet - 75 år
Hans Jensens søn Hans af Børup - 13 år
Jens Rasmussens hustru Anne Laursdatter af Jegstrup - 26 år
Niels Jensens datter Maren af Gunnestrup - 3 år

1811
fol 68a
Peder Nielsen Foghs enke af Østerby - 76 år
Jens Michelsens hustru af Østerby - 40 år
Rasmus Rasmussens datter Karen af Gunnestrup - 8 år
Rasmus Rasmussens søn Christen af Gunnestrup - 1 år
Peder Poulsen af Gunnestrup - 82 år
Peder Rasmussens dødfødte barn af Slet
Michel Skrædders hustru af Slet - 79 år
Hans Jensens søn Rasmus af Slet - 2 år

1812
fol 68b
Jens Rasmussens barn Anne af Jegstrup - 6 dage
Michel Rasmussen Skrædder af Slet - 83 år
Christen Jensen af Slet - 41 år
Christen Jensens enke Karen Jensdatter af Slet - 31 år
sl Christen Jensens datter Christine Christensdatter af Slet - 2 uger

1813
fol 68b
Helvig Pedersdatter af Bjødstrup - 56 år
Hans Laursens søn Jens af Slet - år
Hans Jensens moder Maren Jensdatter af Slet - 75 år
Søren Christensen af Slet - 72 år
Rasmus Jacobsens søn Jacob af Børup - 10 mdr
Niels Michelsen af Østerby - 24 år
Michel Pedersens datter Anne af Bjødstrup - 15 år
Michel Pedersens datter Karen af Bjødstrup - 2 mdr
Laurs Jensens søn Poul af Slet - 17 uger
Jens Juels hustru Karen Laursdatter af Jegstrup - 38 år
Rasmus Pedersen af Østerby - 47 år
aftægtsmand Jens Laursen af Gunnestrup - 77 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c