s
Stikord til Vedslet sogns kirkebog, Voer herred, 1683-1813

1710-19


På andre sider:
1683-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719


1710

fol 26b
Jørgen Pedersens barn - Cathrine
Johan Hyrdes datter - Johanne
Peder Jacobsens barn - Anne
Niels Olufsens navnløse barn (begravet)
Rasmus Nielsen og Kirsten Nielsdatter (trolovet)
Søren Michelsens barn - Anne
Jens Holbechs barn - Johanne
Morten Andersens navnløse barn (begravet)
Jens Andersen af Grumstrup - 85 år
hr løjtnant Strais barn - Friderich Christian
fol 27a
Laurs Nygaard - 66 år
Søren Jensens barn - 3 år
Morten Kirkegaards barn - 2 år
Søren Michelsens datter - 8 mdr
Rasmus Vrolds datter - 7 år
Rasmus Nielsen og Kirsten Nielsdatter (copuleret)
Jens Madsen Grumstrup som 19 juni blev ihjelslagen - 42 år
Peder Ørbech - 66 år
Morten Nielsens datter i Vedslet - Anne
Niels Ringers barn - Maren
Rasmus Østergaards barn - Oluf
Søren Laursens datter - 5 år
Niels Nielsen Rytter af Sgr Major Doneps Compagnie og Gertrud Poulsdatter (copuleret)
Jens Jensens navnløse barn - 2 dage

1711

Top


fol 27a
Knud Jensen og Mette Rasmusdatter (trolovet)
Niels Andersens hustru - 70 år
Laurs Laursens barn - Poul
Anne Simonsdatters uægte barn - Anders (landsoldat Knud Michelsen)
Morten Andersens barn - Anne
Knud Jensens barn - Anne
fol 27b
Jep Jacobsens barn - Jens
Maren Rasmusdatter - 87 år
Niels Andersen og Karen Laursdatter (trolovet)
Maren Joens - 80 år
Niels Jensens barn - Mathias
Johane Michelsdatter, som udlagde løjtnant Trapo (public absolveret)
Mads Jensens hustru - 23 år
Niels Olafsens barn - Anders
Søren Jensen Kurvemands barn - Kirsten
Mads Jensen og Maren Hansdatter (trolovet)
Niels Andersen og Karen Laursdatter (copuleret)
Michel Hadrups barn - Else
Albinus Hansens barn - Hans
Anders Christensens barn - Christen
Niels Rytters barn - Marie
Jacob Smeds søn - Mathias
Morten Jensens barn - Laurs
Mads Jensen og Maren Hansdatter (copuleret)
fol 28a
Anders Eskesen af Ørridslev og Jørgen Madsens datter af Grumstrup, Anne Jørgensdatter (trolovet)
Anders Eskesen og Anne Jørgensdatter (copuleret)
Peder Andersen og Maren Simonsdatter (copuleret)

1712

Top


fol 28a
Laurs Jensens barn - Niels
Anders Busk - 36 år
Maren Poulsdatter - 78 år
Jens Knudsens svigerfader - 81 år
Rasmus Jensens barn - Enevold
Jacob Smed - 35 år
Rasmus Ringer - 78 år
Michel Pedersens barn af Vedslet - Rasmus
Thomas Sørensens barn - Anne Cathrine
Søren Michelsens barn - Anne Margrethe
Mads Jensens barn - Ingeborg
Anders Clausens barn - Maren
Laurs Jensens barn - Niels
Niels Mortensens datter Maren Nielsdatter - 15 år

1713

Top


fol 28b
Johanne Hansdatters uægte datter - Maren (ritmester Friderich Christian Bugge)
Peder Michelsens barn - Anne
Mads Jensens barn - Ingeborg
Peder Michelsens barn - Anne
Esben Jensens barn - Maren
Rasmus Vrolds barn - Karen
Poul Jensens barn - Søren
Gregers Jensen - 42 år
Rasmus Jacobsen - 18 år
Poul Jensens Søren - 4 uger
Rasmus Østergaards barn - Maren
Rasmus Jørgensen - 74 år
Søren Andersens hustru - 72 år
trompeter Hans Friderichs søn - Hans Casper
Bodil Rasmusdatters uægte datter - Karen (skomagersvend fra Horsens Jens Nielsen)
Niels Ringers barn - Peder
Maren Nielsdatter - 84 år
Maren Ibsdatter - 60 år
Mette Ibsdatter - 75 år
Niels Christensen og Elisabeth Kofoed (copuleret)
Kirsten Sørensdatter som udlagde hestekøber Rasmus Pedersen fra Haderslev (public absolveret)
Thomas Skolemæsters barn - Anne Cathrine
Søren Andersens barn - Johanne
Jens Holbech - 38 år
Niels Ørridslev - 45 år
Rasmus Jensen og Anne Hansdatter (trolovet)

1714

Top


fol 29a
Christen Jensens barn - Michel
Maren Nielsdatter -70 år Maren Rasmusdatter - 70 år
Niels Olufsens barn - Mette
Jep Jacobsens barn - Eske
Niels Christensens barn - Inger
Morten Jensens Michel - 10 år
Michel Hadrups barn - Maren
fol 29b
Maren Jørgensdatter - 77 år
Rasmus Jensen og Anne Hansdatter (copuleret)
Oluf Jensen - 70 år
overstreget: Rasmus Rasmussen og Anne Sørensdatter af Fensholt (trolovet)
Niels Jensen i Grumstrup - 66 år
Morten Jensens datter paa Annexgården - Karen
Ib Hyrde i Grumstrup - 51 år
Christen? Jensens barn i Grumstrup - Jens
Søren Jensens datter i Annexgården - Maren
Peder Andersens datter i Assendrup - Anne
Michel Rasmussen af Gangsted og Anne Michelsdatter af Grumstrup (copuleret)
Rasmus Jensens datter i Assendrup - Karen
Niels Andersens datter i Assendrup - Sidsel
Laurs Jensens datter af Grumstrup - Anne
Peder Jensen Skomagersvend af Skanderborg og Anne Marie Michelsdatter af Grumstrup (copuleret)
fol 30a
Rytter Jens Krejborgs søn - Wilhelm

1715

Top


fol 29b
Peder Jacobsens datter af Grumstrup - Bodil
fol 30a
Søren Smeds barn af Grumstrup - Casper
Mads Andersen Røgters barn - Karen
Hans Pedersen Hyrdes barn - Christen
Johanne Michelsdatter, som udlagde rytter Niels Thomasen (public absolveret)
Benjamin Rasmussens søn - Rasmus
Anders Christensens søn i Assendrup - Christen
Anders Nielsens barn af Grumstrup - Mette
Thomas Skolemesters datter Anne Cathrine - 2 år
Søren Michelsens Anne Margrethe - 3 år
Thomas Skolemesters konemoder Bodil Rasmusdatter - 68 år
Jacob Knudsens enke Anne Pedersdatter af Grumstrup - 62 år
Anders Christensens Christen af Assendrup - 4 år
Simon Michelsens søn Hans Simonsen af Assendrup - 10 år
Peder Andersens datter Anne af Assendrup - 27 uger
Rasmus Vrolds datter Karen af Assendrup - 3 år
Morten Andersens datter af Grumstrup - 14 dage
liden Rasmus Pedersens barn af Grumstrup - Karen
Jeppe Michelsen af Grumstrup - 66 år
Peder Jacobsens hustru Anne Pedersdatter af Grumstrup - 31 år
Simon Knudsen og Maren Sørensdatter af Grumstrup (trolovet)
Laurs Andersens hustru Margrethe Rasmusdatter af Grumstrup - 66 år
Niels Rasmussen Ørbech af Grumstrup - 65 år
fol 30b
Søren Laursens datter af Vedslet - Anne
Rasmus Jensens barn af Vedslet - Jens
Morten Andersens datter af Grumstrup - Helle
rytterenke Anne Sørensdatters uægte barn - Laurs
Michel Pedersens barn af Vedslet - Sidsel
Rasmus Andersens barn af Assendrup - Kirsten
Niels Michelsen Hyrdes barn i Vedslet - Michel
Simon Knudsen og Maren Sørensdatter (copuleret)
Anne Sørensdatter af Grumstrup, som udlagde Niels Pedersen rytter ved Rosenørns regiment (public absolveret)

1716

Top


fol 30a
Anne Mortensdatter af Grumstrup - 56 år
Karen Nielsdatter af Grumstrup - 42 år
Michel Skrædder af Grumstrup - 56 år
Mette Ibsdatter hos Søren Michelsen i Grumstrup - 70 år
Knud Jensens barn af Grumstrup - Anne
Morten Nielsens barn af Vedslet - Frands
Thomas Skolemesters barn af Grumstrup - Anne Cathrine
Peder Jacobsen og Sidsel Olufsdatter (trolovet)
hyrdens barn af Grumstrup - Rasmus
Peder Andersens af Assendrup - Anne
Niels Ringers barn døbt af jordmoderen og død en time efter (begravet)
fol 31a
Niels Snedker af Grumstrup - 65 år
Niels Michelsens Hyrdes vanføre barn - 3 år
Søren Enevoldsen i Vedslet - 81 år
Anne Christensdatter af Grumstrup - 66 år
Mette Sørensdatter i Grumstrup - 75 år
Morten Ørbechs datter af Grumstrup - 14 dage
Hans Kaniksen? og Karen Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Maren Hansdatter Mads Jensens hustru af Grumstrup - 27 år
Peder Smeds barn af Vedslet - Anne
Peder Jacobsen og Sidsel Olufsdatter begge af Grumstrup (copuleret)
Morten Andersen Ørbechs datter af Grumstrup - Helle
Niels Snedkers barn af Assendrup - Jørgen
Morten Jensens søn af Vedslet - Michel
Laurs Jensens barn af Grumstrup - Jens
Søren Axelsen Hyrdes barn af Grumstrup - Maren

1717

Top


fol 31a
Jeppe Jacobsens barn af Grumstrup - Maren
Peder Jacobsens barn af Grumstrup - Apelone
Søren Laursens barn af Vedslet - Anders
Niels Ringers? hjemmedøbte tvillinger - 2 dage
Jens Michelsens hustru Maren Gabrielsdatter i Grumstrup - 48 år
Laurs Ørbechs dødfødte barn (begravet)
fol 31b
Knud Bondes søn Christen - 22 år
Michel Pedersen af Vedslet - 56 år
Mads Jensens datter - 4 år
Thomas Skolemesters barn - 5 år
Søren Jensens søn Casper af Grumstrup - 6 år
Søren Laursens søn Anders - 12 uger
Morten Ørbechs dødfødte barn af Grumstrup (begravet)
en betlers barn Dorthe Cathrine barnefødt i Ålborg - 16 år
Peder Andersen af Assendrup - 44 år
Christense Jensdatter som udlagde Erich Michelsen smedesvend i Grumstrup (public absolveret)
Johanne Michelsdatter af Vedslet som havde afholdt sig fra Alters Sacramente (public absolveret)
Erich Michelsen (public absolveret)
Jens Rasmussen Husmand af Grumstrup og Johanne Michelsdatter (trolovet og copuleret)
degneenken af Vær - 85 år
Anne Andersdatter af Grumstrup - 20 år
Christense Jensdatters uægte barn - Karen (Erich Michelsen smedesvend)
Mette Sørensdatters uægte barn - Christen? (rytter Anders Colding)
rytter Johan Henrichs barn - Anne Elisabeth Apelone
Esben Jensens barn af Vedslet - Karen
Else Ammes uægte barn - Kirsten (Andreas tjenende i Gjesing)
Mads Jensen og Maren Jensdatter af Grumstrup (trolovet og copuleret)
Søren Laursen og Michel Pedersens enke af Vedslet (copuleret)
Anders Christensens datter af Assendrup - Kirsten
fol 32a
Jørgen Knudsen og sl Peder Andersens enke (trolovet)
Jens Pedersen og Kirsten Jensdatter af Grumstrup (trolovet)
Henrich Peters og Maren Pedersdatter (copuleret)
Troels Olufsens barn af Grumstrup - Johanne

1718

Top


fol 32a
Søren Laursen og Johanne Michelsdatter af Vedslet (copuleret)
Esben Jensens hustru af Vedslet - 50 år
Søren Pedersen af Gjesing og Johanne Sørensdatter af Vedslet (trolovet)
N: Skeel af Muhles compagnie hans barn - 8 dage
Jørgen Jensen og Peder Andersens enke (trolovet og copuleret)
en betler kommen langvejs fra og død til Michel Hansen i Grumstrup (begravet)
Jens Pedersen i Grumstrup og Kirsten Jensdatter sst (copuleret)
aftakket corporal Henrich Peters (begravet)
Sigmund Kejsers hustru af Grumstrup - 54 år
gl Margrethe Boelskone - 106 år
Søren Pedersen af Gjesing og Johanne Sørensdatter af Vedslet (copuleret)
Mads Jensens barn af Grumstrup - Jens
et rytterbarn af Assendrup - Anne Lisbeth
rytter H.C. Mejer af ritmester Muhles compagnie hans datter - Claudiana
rytter H. N. Skeel af ritmester Muhles compagnie hans søn - Hans Henrich
Søren Pedersens barn af Gjesing - Anne
Laurs Michelsens barn af Grumstrup - Anne Kirstine
fol 32b
Jens Christensen af Hedemølle og Sidsel Nielsdatter af Vedslet (trolovet)
gl Søren Andersen i Grumstrup - 8?3 år
gl aftakket rytter Niels Skellerup - 75 år
Hans Pedersen Skomagersvend og Kirsten Sørensdatter i Grumstrup (trolovet)
Morten Kirkegaards søn i Vedslet - 21 år
Christen Christensens moder af Riis
Jens Christensen af Hedemølle og Sidsel Nielsdatter af Vedslet (copuleret)
Jens Pedersens barn af Grumstrup - Peder
Michel Hadrups barn - Anders
Peder Michelsens søn af Vedslet - Michel
Rasmus Nielsens barn af Vedslet - Rasmus
Knud Jensens barn af Grumstrup - Anne Kirstine
Søren Alexanders barn - Casper
Niels Andersens søn af Assendrup - Laurs

1719

Top


fol 32b
Rasmus Markmands hustru af Vedslet - 93 år
Søren Alexanders søn - Casper
fol 33a
Rasmus Markmand og Bodil Nielsdatter (trolovet)
Søren Michelsen af Grumstrup - 50 år
Kirsten Ammes datters barn (begravet)
Rasmus Markmand og Bodil Nielsdatter (copuleret)
Anne Pedersdatter af Grumstrup som udlagde Erich Svensk (public absolveret)
Christen Christensens barn i Vedslet - Anne
Jørgen Jensens barn af Assendrup - Peder
Rasmus Andersens datter af Assendrup - Else
Laurs Jensens barn af Grumstrup - Jacob
Peder Jacobsens barn af Grumstrup - Anne
Morten Andersens barn af Grumstrup - Anders
Jeppe Jacobsens barn - Anne Marie
Jens Christensens barn af Vedslet - Christen


Samme kirkebog, andre sider:
1683-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Opdateret d. 15-11-04 c