s
Stikord til Vedslet sogns kirkebog, Voer herred, 1683-1813

1770-79


På andre sider:
1683-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779


1770

fol 66a
Peder Sørensens søn i Vedslet - Peder
Jens Aagaards søn i Grumstrup - Søren
Hans Juels søn i Grumstrup - Jørgen
Skoleholder Niels Møllers barn i Grumstrup - Niels Tygesen
Simon Sørensens søn i Grumstrup - Christian
Frands Rasmussen kommen til Grumstrup for forsømmelse af sakramentet i 3 år (public absolveret)
Anders Jensens Apelone i Vedslet - 1 år
Frands Rasmussen og Erich Hyrdes enke Karen Andersdatter i Grumstrup (trolovet)
Rasmus Poulsen Skrædder i Grumstrup - 35 år
Christen Sørensen, enkemand i Vedslet, og pigen Maren Mortensdatter (trolovet)
Christen Sørensen af Vedslet og Maren Mortensdatter (copuleret)
Hans Jensens datter Anne Kirstine i Grumstrup - 4 år
Jens Bjerregaards Laurs i Assendrup - 10 dage
fol 66b
Kjeld Poulsen Smeds datter i Vedslet - Gertrud
Jens Bjerregaards barn i Assendrup - Laurs
Niels Tambours søn i Assendrup - Wilhelm
Sejer Pedersens datter i Grumstrup - Anne Kirstine
Rasmus Nielsen Skrædders datter i Grumstrup - Ellen
omløbende betler Poul Frandsens barn født i Assendrup - Rasmus
Jens Gangsteds søn i Vedslet - Michel
Jørgen Sørensens datter i Grumstrup - Bodil Marie
Niels Tambours søn Wilhelm i Assendrup - 8 dage
gl Anne Ibsdatter i Grumstrup - 74 år
Niels Skolemesters søn Niels Tygesen - 12 uger
Sejer Pedersens Anne Kirstine - 14 dage
tjenestekarl Jens Madsens dødfødte barn i Grumstrup (begravet)
Marie Jensdatter Jens Madsens hustru i Grumstrup - 26 år
Rasmus Rasmussens hustru Anne Pedersdatter i Vedslet - 29 år
Laurs Sørensen Hyrdes Kirsten i Vedslet - 1 år
Frands Rasmussen og Erich Hyrdes enke i Grumstrup (copuleret)
Anders Michelsen tjenende i Vedslet - 45 år
Hans Sørensens hustru Gunder Michelsdatter i Grumstrup - 39 år
Hans Michelsens Maren i Grumstrup - 10 uger
Niels Michelsens barn i Vedslet - 1 time
Søren Hansen og Sidsel Jacobsdatter i Grumstrup (trolovet)
Peder Vellings hustru Bodil Hansdatter i Grumstrup - 74 år
Karen ?datter i Assendrup - 93 år
fol 67a
Hans Michelsens datter i Grumstrup - Maren
Jens Poulsens søn i Grumstrup - Erich
Johanne Nielsdatters uægte søn i Grumstrup - Niels (Hans Christensen soldat i Grumstrup)
Søren Pedersen Smeds barn i Grumstrup - Karen
Michel Bondes datter i Vedslet - Kirsten
Jens Nielsen den yngres søn i Grumstrup - Erich
Jens Michelsens søn i Vedslet - Laurs
Michel Pedersen Crasses datter i Grumstrup - Anne Dorothea
den fattige Anne Rasmusdatter i Grumstrup - 70 år
Søren Hansen og Sidsel Jacobsdatter i Grumstrup (copuleret)
Oluf Sørensens navnløse datter i Grumstrup (begravet)

1771

Top


fol 67a
enkemand Jens Madsen tjenende i Grumstrup og Malene Rasmusdatter (trolovet)
Anders Østergaards enke i Assendrup - 79 år
Hans Sørensen, enkemand i Grumstrup, og Sidsel Michelsdatter, (trolovet - kongebrev)
Hans Christensen af Brørup og Johanne Nielsdatter af Grumstrup (trolovet)
Niels Møller Skoleholders hustru Anne Nielsdatter i Grumstrup - 27 år
Jørgen Sørensens datter i Grumstrup - år
Hans Sørensen og Sidsel Michelsdatter i Grumstrup (copuleret)
Knud Michelsen af Grumstrup som døde hos sin søn i Vedslet - 81 år
Oluf Sørensens hustru Anne Jørgensdatter Grumstrup - 27 år
Jens Madsen og Malene Rasmusdatter i Grumstrup (copuleret)
Søren Vissings tvillinger Michel og Birthe i Grumstrup - 14 dage
fol 67b
Peder Nielsens søn i Grumstrup - Søren
Sejer Pedersens datter i Grumstrup - Bodil Marie
Jens Jensens barn i Grumstrup - Anders
Niels Møller Skoleholders tvillinger i Grumstrup - Niels og Anne
Søren Sørensen Skrædders datter i Vedslet - Karen
Søren Vissings tvillinger i Grumstrup - Michel og Birthe
Michel Kirkegaards datter i Vedslet - Apelone
Hans Jensens søn i Grumstrup - Jens
Ebbe Pedersens søn i Grumstrup - Peder
Søren Smeds Karen i Grumstrup - 9 mdr
Jens Aagaards Søren i Grumstrup - 1 år
Sejer Pedersens Bodil Marie i Grumstrup - 3 mdr
Hans Jensens Jens i Grumstrup - 14 dage
Hans Christensen fra Brørup og Johanne Nielsdatter i Grumstrup (copuleret)
gl Johanne Crass i Grumstrup - 99 år
Enken Maren Jensdatter i Grumstrup - 79 år
omløbende betler Jens Nielsen død i Grumstrup - 76 år
Peder Hjulmand i Vedslet - 39 år
Andreas Jensens dødfødte barn i Grumstrup (begravet)
Andreas Jensens hustru Maren Jensdatter - 27 år
Laurs Nicolajsen Rye fra Odder og Anne Jensdatter Møller fra Grumstrup (trolovet)
Skoleholder Niels Jensen Møller i Grumstrup og degneenke Else Kirstine Fugl (trolovet og copuleret)
Jeppe Jacobsen og Else Thomasdatter i Grumstrup (trolovet og copuleret)
Michel Kirkegaards Apelone i Vedslet - 17 uger
Søren Smeds datter Anne i Grumstrup - 18 uger
Niels Simonsens hustru i Vedslet - 86 år
Laurs Nicolajsen Rye og Anne Jensdatter Møller (copuleret - i Odder kirke)
fol 68a
Jens Hansens barn i Grumstrup - Albret
Michel Nielsens datter i Vedslet - Karen
Jens Bjerregaards barn i Assendrup - Niels
Søren Jensens datter i Grumstrup - Anne
Mourits Johansens datter i Grumstrup - Marie Kirstine
Søren Smeds datter i Grumstrup - Anne
Søren Hansens søn i Grumstrup - Jacob
Rasmus Nielsens søn i Assendrup - Jørgen Ludvig
Berent Hyrdes søn i Grumstrup - Rasmus
Anders Jensens søn i Vedslet - Peder

1772

Top


fol 68a
Berent Hyrdes Rasmus i Grumstrup - 9 uger
Rasmus Brændbygges dødfødte barn i Vedslet (begravet)
en gammel pige i Vedslet, Maren Jensdatter - 68 år
Peder Velling i Grumstrup og Anne Margrethe Sørensdatter (trolovet)
Jens Poulsens Erich i Grumstrup - 2 år
Cornelii hustru Johanne Poulsdatter i Grumstrup - 60 år
Jens Mortensen Skrædders hustru i Grumstrup - 39 år
Mads Skrædders enke Dorthe i Grumstrup - 58 år
Jens Hansens datter i Grumstrup - 4 år
Laurs Nygaards hustru i Vedslet - 75 år
Rasmus Nielsens Jørgen Ludvig - år
Cornelius Rasmussen i Grumstrup og Birthe Erichsdatter ibid (trolovet)
Søren Jensens datter Anne Margrethe i Grumstrup - 4 år
Søren Jensens datter Anne - 1 år
sl Jens Madsens søn Jens i Grumstrup - 2 år
Morten Husmands hustru i Grumstrup - 76 år
Peder Velling og Anne Margrethe Sørensdatter (copuleret)
Rasmus Jensen som tjente Søren Jensen i Grumstrup - 28 år
Søren Hansens Jacob i Grumstrup - 9 mdr
fol 68b
Christian Castensens datter i Assendrup - Anne
Peder Nielsens søn i Grumstrup - Niels
Sejer Pedersens søn i Grumstrup - Peder
Morten Pedersens søn i Assendrup - Peder
Niels Nielsen Tambours søn i Assendrup - Michel
Jeppe Jacobsens søn i Grumstrup - Jacob
Søren Vissings datter i Grumstrup - Anne Marie
sl Søren Tranes datter i Grumstrup - Dorthe
Hans Christensens barn i Grumstrup - Michel
Kjeld Smeds datter i Vedslet - Kirsten
Søren Smeds datter i Grumstrup - Anne
Niels Michelsens søn i Vedslet - Jørgen Ludvig Ditlev
Oluf Sørensens datter i Grumstrup - Anne
Hans Jensens datter i Grumstrup - Anne
Michel Kirkegaards søn i Vedslet - Jacob
Skoleholder Niels Jensen Møllers søn i Grumstrup - Jacob
fol 69a
Rasmus Pedersen Rude og Maren Rasmusdatter i Assendrup (trolovet)
Anders Olufsen af Grumstrup - 80 år
Johanne Juelsdatter for forsømmelse af sakramentet (public absolveret)
Søren Smeds hustru Anne Olufsdatter i Grumstrup - 37 år
Rasmus Rude og Maren Rasmusdatter i Assendrup (copuleret)
Oluf Nielsen i Grumstrup - 30 år
Niels Simonsen i Vedslet - 86 år
Cornelius Rasmussen og Birthe Erichsdatter i Grumstrup (copuleret)

1773

Top


fol 69a
Jens Gangsteds barn i Vedslet - Maren
Andreas Jensens søn i Grumstrup - Rasmus
Kirsten Sørensdatters uægte barn i Vedslet - Søren (Peder Kræmmer)
Jens Poulsens datter i Grumstrup - Maren
Svend Christiansens datter i Grumstrup - Dorthe
Rasmus Nielsen Skrædders barn i Grumstrup - Margrethe
Cornelius Rasmussens datter i Grumstrup - Johanne
Jens Aagaards barn i Grumstrup - Maren
Søren Hansens datter i Grumstrup - Karen
Søren Skovfogeds datter Anne Marie i Grumstrup - år
Niels Lind, en omløbende betler kommen til Assendrup fra Svinsager (begravet)
Jens Hansen i Grumstrup - 46 år
Kirsten Sørensdatters uægte barn Søren i Vedslet - 2 dage
Berent Hyrdes navnløse barn i Grumstrup - 1 time
Andreas Jensens Rasmus i Grumstrup - 7 uger
sl Jens Hansens søn Hans i Grumstrup - 16 år
Marie Andersdatter Jens Laursens hustru i Grumstrup - 27 år
fol 69b
Peder Vellings datter i Grumstrup - Bodil Anne Marie
Niels Normands søn i Assendrup - Oluf
Maren Poulsdatters uægte barn i Grumstrup - Kirsten (Jacob Hansen tømmersvend på Frisenborg)
Rasmus Rudes søn i Assendrup - Rasmus
Anders Jensen Juels søn i Grumstrup - Jens Madsen
Søren Vissings søn i Grumstrup - Michel
Hans Juels søn - Jacob
Cornelius Rasmussens Johanne i Grumstrup - 3 mdr
Søren Hansens Karen i Grumstrup - 6 uger
Jens Michelsens hustru Sidsel Nielsdatter i Vedslet - ?9 år
Ellen Marie Møller i Grumstrup skole - 22 år
Søren Tranes Dorthe i Grumstrup - 1 år

1774

Top


fol 69b
Jens Nielsen den yngres barn i Grumstrup - Peder
Peder Nielsens Maren i Grumstrup - 14 dage
Anders Jensen, tjenestekarl i Assendrup, og Anne Marie Christiansdatter ibid (trolovet)
Michel Sørensen, tjenestekarl i Grumstrup, og Johanne Jensdatter ibid (trolovet)
Niels Nielsen fra Skårup i Fruering sogn og Maren Madsdatter fra Grumstrup (trolovet)
Knud Rasmussen og Anne Rasmusdatter begge af Grumstrup (trolovet)
Michel Sørensen og Johanne Jensdatter (copuleret)
Anders Jensen og Anne Marie Christiansdatter (copuleret)
Knud Rasmussen og Anne Rasmusdatter (copuleret)
gl Søren Sørensen i Grumstrup - 84 år
Niels Nielsen af Skårup og Maren Madsdatter i Grumstrup (copuleret)
Søren Olufsen i Grumstrup - 73 år
Søren Olufsens hustru Maren Jørgensdatter - 68 år
fol 70a
Peder Nielsens barn i Grumstrup - Maren
Sejer Pedersens barn i Grumstrup - Kirsten
Ebbe Pedersens søn i Grumstrup - Anders
Kirsten Sørensdatters uægte barn i Vedslet - Søren (gl Peder Stærk i Gjesing)
Peder Sørensens barn i Vedslet - Søren
Michel Sørensens datter i Grumstrup - Anne Marie
Mourits Johansens barn i Grumstrup - Jørgen
Oluf Sørensens barn i Grumstrup - Maren
en omløben betlerkvindes barn fra Århus, som blev døbt Else (begravet)
Hans Erichsen i Grumstrup - 70 år
Mourits Johansens Jørgen i Grumstrup - 3 mdr
Rasmus Brændbygges dødfødte barn i Vedslet (begravet)
Sejer Pedersens Kirsten i Grumstrup - 9 mdr
Bodil Marie Nielsdatter af Tvingstrup, død hos Jørgen Sørensen i Grumstrup - 7 år
Sidsel Jacobsdatter Søren Hansens hustru i Grumstrup - 37 år
Knud Rasmussens Rasmus i Grumstrup - 8 dage
fol 70b
Anders Jensens barn i Assendrup - Kirsten
Cornelius Rasmussens barn i Grumstrup - Johanne
Jeppe Jacobsens barn i Grumstrup - Thomas
tjenestepige Maren Jensdatters uægte barn i Grumstrup - Anne Margrethe (landsoldat Jens Poulsen)
Andreas Jensens barn i Grumstrup - Maren
Morten Pedersens barn i Assendrup - Barbara
Jens Mortensen Skrædders barn i Grumstrup - Morten
Knud Rasmussens barn i Grumstrup - Rasmus

1775

Top


fol 70b
Peder Skrædders søn Christen i Grumstrup (begravet)
Niels Tambours hjemmedøbte datter Sidsel i Assendrup (begravet)
Maren Poulsdatters uægte barn Kirsten i Grumstrup - 1 år
Kjeld Smeds Bodil Marie i Grumstrup - 4 uger
Søren Pedersen Hyrde i Kattrup og Maren Laursdatter tjenende i Vedslet (trolovet)
Anders Hansen i Hedvigslund i Grumstrup - 43 år
Bodil Hansdatters uægte barn Peder i Grumstrup, som Niels Rasmussen der tjente hendes moder Hans Erichsens enke var far til - nyfødt
den gl Ingild Johansdatter hos hyrden i Grumstrup - 85 år
Skoleholder Niels Møllers hustru Else Fugl i Grumstrup - 43 år
Jens Mortensen Skrædders barn Morten - år
enkemand Thomas Jensens af Virring og Dorthe Jensdatter i Assendrup (trolovet)
Niels Jørgensen Sabro og enken Anne Cathrine Pedersdatter i Hedvigslund (trolovet)
Mourits Johansens Oliffa - 14 dage
Søren Hyrde i Kattrup og Maren Laursdatter i Vedslet (copuleret)
Thomas Jensen af Virring og Dorthe Jensdatter af Assendrup (copuleret)
fol 71a
Michel Kirkegaards søn i Vedslet - Jens
Peder Vellings datter i Grumstrup - Karen
Kjeld Smeds barn i Grumstrup - Bodil Marie
Dorthe Jensdatters uægte barn i Grumstrup - Jens (kammerherre Skovenbergs tjener i Åbenrå Johan Reinbach)
Peder Nielsens barn i Grumstrup - Maren
Rasmus Nielsens barn i Grumstrup - Anne
Rasmus Rudes datter i Assendrup - Anne Marie
Jens Aagaards barn i Grumstrup - Karen
Mourits Johansens datter i Grumstrup - Oliffa
Jens Poulsens Erich i Grumstrup - 10 dage
Morten Hjulmand i Grumstrup - 74 år
Niels Jørgensen i Hedvigslund og Anne Cathrine Pedersdatter (copuleret)
Niels Nielsen Crass i Grumstrup - 56 år
Anders Olufsens enke i Grumstrup - 73 år
fol 71b
Jens Gangsteds barn i Vedslet - Karen
Sejer Pedersens barn i Grumstrup - Hans
Jens Poulsens barn i Grumstrup - Erich
Michel Pedersens søn i Vedslet - Peder
Anders Jensens søn i Vedslet - Niels Hempel
Jens Bjerregaards datter i Assendrup - Sidsel
Knud Rasmussens søn i Grumstrup - Rasmus
Jens Mortensen Skrædders søn i Grumstrup - Morten

1776

Top


fol 71a
Knud Rasmussens Rasmus i Grumstrup - 11 uger
Jens Michelsens hjemmedøbte tvillinger Niels og Hans i Vedslet (begravet)
Søren Hansens søn Hans i Grumstrup - 3 uger
Peder Sørensen i Vedslet - 58 år
gl Jacob Wolf i Grumstrup - 103 år
Morten Rasmussen i Vedslet og enken Karen Nielsdatter i Grumstrup (trolovet)
Rasmus Rudes Rasmus i Assendrup - 2 år
Maren Nielsdatter i Grumstrup for forsømmelse af altergang (public absolveret)
Hans Michelsen i Vedslet og enken Kirsten Nielsdatter (trolovet)
fol 71b
Jens Nielsens søn i Grumstrup - Christen
Søren Hansens søn i Grumstrup - Hans
Niels Jørgensens datter i Hedvigslund - Marie Kirstine
Mourits Johansens datter i Grumstrup - Oliffa
Oluf Sørensens søn i Grumstrup - Søren
Hans Juels barn - Rasmus
sl Peder Sørensens barn i Vedslet - Peder
Michel Sørensens barn i Grumstrup - Jens
Cornelius Rasmussens barn i Grumstrup - Rasmus
Christen Winthers barn i Hedvigslund - Niels
Peder Jensens Smeds barn i Vedslet - Maren
fol 72a
Jep Jacobsens datter i Grumstrup - Maren
Jens Aagaards datter Karen i Grumstrup - 1 år
Hans Juels Rasmus i Grumstrup - 3 mdr
Maren Rasmusdatter som tjente Søren Jensen i Grumstrup - 16 år
Morten Rasmussen og enken Karen Nielsdatter af Grumstrup (copuleret)
Hans Michelsen og Peder Sørensens enke i Vedslet (copuleret)

1777

Top


fol 72a
Knud Rasmussens datter i Grumstrup - Karen
Søren Hansens søn i Grumstrup - Baltzer
Ebbe Pedersens datter i Grumstrup - Maren
Niels Michelsens barn i Vedslet - Kirsten
Maren Mortensdatters uægte barn i Grumstrup - Anne Margrethe (Laurs Albretsen tjenende Erich i Hoved)
Anders Jensen ?ls datter i Grumstrup - Cathrine Elisabeth
Niels Tambours hjemmedøbte datter af Assendrup (begravet)
Else Erichsdatter i Grumstrup - 28 år
Anders Erichsen tjenende i Hoved og Anne Sørensdatter i Grumstrup (trolovet)
Hans Juels Jørgen i Grumstrup - 7 år
sl Peder Sørensens søn i Vedslet - år
Søren Aagaards enke Maren Nielsdatter i Grumstrup - 68 år
Rasmus Nielsens Anne i Grumstrup - 2 år
gamle Kirsten Jacobsdatter i Assendrup - 83 år
Michel Ovesen af Hadrup og Anne Margrethe Jacobsdatter af Grumstrup (trolovet og copuleret)
Anders Erichsen og Anne Sørensdatter (copuleret)
fol 72b
Kjeld Smeds barn i Grumstrup - Maren
Morten Pedersens søn i Assendrup - Frands
Rasmus Rudes søn i Assendrup - Peder
Jens Poulsen soldats søn i Grumstrup - Poul
Anders Erichsens barn i Grumstrup - Anne Marie
Mourits Johansens datter i Grumstrup - Oliffa
Jens Aagaards datter i Grumstrup - Karen
Jens Poulsens søn i Grumstrup - Jørgen
Christen Nielsen barn af Hede mølle født i Assendrup - Maren
Kirsten Albretsdatters uægte barn i Grumstrup - Anders (Morten Nielsen soldat i Grumstrup)
omløbende betler Jens Pedersen død i Assendrup - 80 år
Hans Jensens Edel i Grumstrup - 8 år
Peder Pedersen i Vedslet og Kirsten Sørensdatter ibid (trolovet og copuleret)
Kirsten Albrectsdatters uægte barn Anders i Grumstrup - 4 uger
fol 73a
Jens Gangsteds søn i Vedslet - Rasmus
Henrich Jensen Skrædders barn i Grumstrup - Daniel
Peder Skrædders barn i Grumstrup - Else

1778

Top


fol 72b
Mette Olufsdatter i Grumstrup - 37 år
Peder Juels hustru Maren Andersdatter i Grumstrup - 68 år
Anders Nielsens Niels i Grumstrup - 4 uger
Peder Skrædders Else i Grumstrup - 5 uger
tjenestekarl Jens Erichsen og Anne Malene Christiansdatter i Grumstrup (trolovet)
Michel Pedersens hjemmedøbte søn Mads i Vedslet (begravet)
Jens Erichsen og Anne Malene Christiansdatter i Grumstrup (copuleret)
gl Niels Michelsen i Vedslet - 69 år
Michel Kirkegaards Oluf i Vedslet - 8 dage
gårdmand Peder Jensen i Grumstrup - 61 år
fol 73a
Anders Nielsens søn i Grumstrup - Niels
Andreas Jensens datter i Grumstrup - Margrethe
Jens Mortensens datter i Grumstrup - Kirsten
Michel Kirkegaards søn i Vedslet - Oluf
Jens Michelsens datter i Vedslet - Sidsel
Poul Jensens enke Karen Jørgensdatter i Grumstrup - 75 år
tjenestekarl Niels Jensen og Kirsten Jørgensdatter i Grumstrup (trolovet)
tjenestekarl Jørgen Michelsen i Vedslet og Karen Hansdatter af Grumstrup (trolovet)
Peder Rudes hustru i Assendrup - 69 år
Jørgen Michelsen og Karen Hansdatter (copuleret)
Niels Jensen og Kirsten Jørgensdatter i Grumstrup (copuleret)
fol 73b
Jens Erichsens søn i Grumstrup - Christian Friderich
Niels Sabros datter i Hedvigslund - Anne
Laurs Bertelsens barn i Annexgården i Vedslet - Oluf
Peder Smeds barn i Vedslet - Anne Justine
Oluf Sørensens datter i Grumstrup - Oliffa
Sejer Pedersens søn i Grumstrup - Anders
Rasmus Nielsen i Grumstrup - Anne
Peder Pedersens søn i Vedslet - Peder
Rasmus Nielsens søn i Vedslet - Jørgen
Søren Hansens søn i Grumstrup - Hans

1779

Top


fol 73a
sl Oluf Kirkegaards enke Kirsten Sørensdatter i Vedslet - 67 år
Jens Nielsens Erich i Grumstrup - 10 år
Hans Juels hustru i Grumstrup - 41 år
Michel Sørensens Anne Marie - 5 år
Søren Vissings Michel - 5 år
Christen Winthers hjemmedøbte søn i Hedvigslund (begravet)
Rasmus Brændbygges hjemmedøbte søn i Vedslet (begravet)
Hans Tangaards barn i Grumstrup - 14 dage
fol 73b
Oluf Sørensens datter Oliffa i Grumstrup - år
Jens Mortensens Kirsten i Grumstrup - 1 år
Hans Sørensens Anne i Assendrup - 14 år
Sejer Pedersens Anders i Grumstrup - år
Sejer Pedersens ældste søn Peder - 7 år
tjenestekarl Niels Jensen i Grumstrup og pige Anne Madsdatter (trolovet)
Cornelius Rasmussen i Grumstrup - 56 år
Anders Nielsens Marcus i Grumstrup - 7 uger
Michel Nielsens Karen i Vedslet - 8 år
Anders Jensens barn Peder i Vedslet - 8 år
Peder Pedersens Peder i Vedslet - 1 år
Skoleholder Niels Jensen Møllers 3. hustru Malene Nielsdatter i Grumstrup - 40 år
Niels Jensen og Anne Madsdatter i Grumstrup (copuleret)
fol 74a
Michel Sørensens barn i Grumstrup - Søren
Knud Rasmussens søn i Grumstrup - Rasmus
Hans Juels søn i Grumstrup - Jørgen
Peder Christensen Skrædders barn i Grumstrup - Jens
Niels Normands datter i Assendrup - Anne Cathrine
Hans Jensens barn i Grumstrup - Jens
Anders Nielsens søn i Grumstrup - Marcus
Niels Jensen Crasses barn i Grumstrup - Jens
sl Cornelius Rasmussens barn i Grumstrup - Cornelius
Jeppe Jacobsens barn i Grumstrup - Marcus
gl Anne Nielsdatter i Grumstrup - 88 år
Niels Normands datter Maren af Assendrup - 21 år
Knud Pedersen i Grumstrup - 27 år
sl Niels Michelsens enke i Vedslet - 56 år
Mads Rasmussen i Vedslet - 70 år
Frands Benjaminsen i Grumstrup - 39 år
Peder Sørensen og Jens Hansens enke Kirsten Albretsdatter af Grumstrup (trolovet)
fol 74b
Anders Erichsens datter i Grumstrup - Johanne
Jens Poulsen Soldats søn i Grumstrup - Jens Leth
Niels Jensens barn i Grumstrup - Jens
Anders Bertelsens barn i Assendrup - Anne Marie
Ebbe Pedersens barn i Grumstrup - Mads Bruun
Michel Pedersens søn i Vedslet - Mads
Svend Christiansens søn i Grumstrup - Hans Christian


Samme kirkebog, andre sider:
1683-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Opdateret d. Opdateret d. 4.5.2014 c