s
Ingers Hjemmeside

Stikord til

Adslev-Mesing sognes kirkebog C 888-2

Adslev 1690-1758
Mesing 1690-1758
Adslev-Mesing 1759-63
Adslev 1764-1813
Mesing 1764-1813

1759
fol. 1
trol Niels Hansen og Kirsten Sørensdatter begge af Jeksen
begr ældgamle Laurids Rytter af Jeksen
begr Svend Rasmussens søn af Mesing
copul Niels Hansen og Kirsten Sørensdatter af Jeksen
døbt Laurids Husmands barn i Mesing, intet navn noteret
begr murmester Anders Nielsens nyfødte tvillinger
døbt Michel Smeds datter Else Marie
døbt skovfoged Mads Laursens datter Ellen
fol. 1b
døbt en fattig kvinde Maren Sørensdatter var kommet fra Dover til Mesing en uægte søn Niels, barnefader murmester Laurids Nielsen
døbt urmager Jens Larsens datter Anne
begr Margrethe Smed af Jeksen
begr husmand Christen Pedersens datter af Mesing
døbt degnen Erich Froms søn Jens
døbt Peder Veilbyes datter Maren
døbt Ole Andersens datter Anne
fol. 2
døbt Snedkers datter af Jeksen Maren
begr Dines Simonsens datter Maren, hun druknede i liden vandpyt 3 timer før solens nedgang
døbt Peder Basses søn Laurids
copul 2 fattige personer Christian Nielsen af Hørning og Kirsten Nielsdatter af Jeksen
begr træskomand Niels Nielsens dødfødte pige
døbt Hjulmandens datter Maren
døbt markmand Morten Sørensens datter af Mesing Boel
fol. 2b
døbt Christen Vestergaards datter Maren
døbt Jørgen Andersens datter Maren
døbt Præstens søn Palle Møller
trol og copul Christen Carlsen og Else Nielsdatter af Adslev
døbt Michel Kirkegaards søn Christian
fol. 3
begr Jens Haidberg af Jeksen 50 år
begr tjenestedreng Christen Jensen i Mesing 40 år
begr hyrden Mads Frandsens hustru af Adslev 74 år
døbt Rasmus Madsens datter Karen
begr den blinde almisselem Anne Pinds af Jeksen 65 år
begr Gertrud Sørensdatter af Adslev
begr gl Axel Christensen, som opholdt sig i Koldens mølle
begr Jacob Tømmermands nyfødte

1760
døbt Jacob Møllers datter Juliane
trol Jacob Poulsen af Århus og Jens Christensen Gyllings enke Anne Nielsdatter af Århus
fol. 3b
døbt Jens Soldats søn Af Jeksen Jens
døbt Niels Hansens datter Anne Johanne
copul Jacob Poulsen og Anne Nielsdatter af Århus
trol og copul enkemand Mads Frandsen hyrde og Maren Jensdatter begge af Adslev
døbt Søren Pedersens søn, intet navn noteret
fol. 4
begr Søren Rasmussen af Jeksen 56 år
døbt Christen Carlsens søn Niels
døbt Peder Christensens søn af Mesing Peder
begr Jens Soldats søn af Jeksen Jens
begr Søren Pedersen af Jeksen 61 år
begr Rasmus Stephansens datter af Adslev Gertrud 2 år
begr Rasmus Stephansen af Adslev 65 år
døbt Christen Kolds datter af Mesing Birret
trol Anders Enevoldsen af Hørslevboel og Søren Pedersens enke af Jeksen [Anne Jensdatter]
fol. 4b
begr Mogens Gabrielsens kones moder Maren Sørensdatter af Mesing 70 år
begr Degnens søn Jens 2 år
begr Knippel Karens datter af Adslev 18 år
begr den gl Hans Nielsen af Jeksen 88 år
begr Søren Munchs steddatter af Jeksen Anne Mortensdatter 12 år
begr Mads Skovfogeds datter Anne 17 år
begr Michel Spilmands søn Rasmus 2 år
døbt Peder Poulsens søn af Jeksen Jørgen
døbt Dines Simonsens datter af Jeksen Anne Johanne
fol. 5
døbt Peder Michelsens søn af Mesing Niels
copul Anders Enevoldsen af Hørslevboel og Søren Pedersen enke af Jeksen [Anne Jensdatter]
døbt Michel Spilmands datter af Adslev Anne Marie
begr afg Rasmus Lauridsens søn Peder Rasmussen 21 år
begr Michel Spilmands datter Anne Marie
begr Søren Jørgensen Møller af Jeksen 40 år
døbt Andreas Jensens datter af Mesing Anne
fol. 5b
døbt Niels Hjulmands datter af Adslev Anne
døbt Niels Larsen snedkers søn af Mesing Jens
døbt Rasmus Thomsens søn af Adslev Michel
døbt Christen Pedersen hyrdes datter Johanne
begr Peder Taastrups datter Karen 2 år
døbt Niels Nielsens søn af Mesing Haagen
begr Jens Møller af Jeksen 29 år
fol. 6
begr Christian Hansens søn Peder 8 år
begr Niels Hjulmands datter Anne
trol Jens Pedersen af Stjær og Karen Thøgersdatter afg Rasmus Stephansens enke af Adslev
begr Michel Kirkegaards søn Niels 3 år
copul i Stjær kirke Jens Pedersen og Karen Thøgersdatter

1761
døbt Jacob Tømmermands søn af Mesing Jens
begr Michel Kirkegaards datter Riise 11 år
døbt Christen Rasmussens tvillinger Rasmus og Anne Kirstine
fol. 6b
begr Helle Michelsdatter af Adslev 72 år
begr husmand Christen Rasmussens datter Anne Kirstine
begr husmand Niels Nielsens dødfødte af Mesing
begr Christen Rasmussens tvillingsøn Rasmus
døbt Laurids Frederichsens datter af Mesing Maren
begr gl Hans Basses hustru Mette Lauridsdatter 84 år
døbt Rasmus Jørgensens søn af Jeksen Jørgen
begr Søren Sørensens søn af Mesing Søren 19 år
fol. 7
døbt Simon Michelsen, som tjener i Hårby, hans søn Søren i Mesing
døbt en omløber Ole Jensen hjemhørende i Øster Grønninge, hans kone Anne Marie Hansdatter havde født en søn i Rasmus Lauridsens lade her i byen navn Ole
begr Anders Skrædders søn af Jeksen Jens 22 uger
begr Simon Michelsens søn
døbt Morten Jespersens søn Hans
begr Knud Christensen af Mesing 26 år
begr Peder Hansen af Jeksen 42 år
fol. 7b
trol og copul Hendrich Christophersen og Peder Hansens enke Kirsten Jensdatter af Jeksen
begr Svend Rasmussens hustru af Mesing 30 år
døbt Svend Rasmussens datter Kirsten
døbt Præstens søn Michel Seidelin
døbt Jens Pedersens datter af Adslev Anne Marie
døbt Michel Spilmands søn Rasmus
fol. 8
døbt Anders Enevoldsens datter Else Marie
begr Christen Carlsens søn Niels
trol Svend Rasmussen og Anne Margrethe Christiansdatter af Mesing
begr Peder Taastrups søn Mads
trol Jens Pedersen af Stjær og Anne Margrethe Michelsdatter
fol. 8b
trol og copul Johan Frederich Demont af Århus og Marie Peerstrup
copul Peder Christensen og Dorthe Jørgensdatter af Jeksen
døbt Rasmus Lauridsens søn Peder

1762
døbt Niels Jørgensens søn af Jeksen Jørgen
døbt Rasmus Madsens datter af Mesing Kirsten
fol. 9
begr Michel Smeds datter
døbt Peder Michelsens datter af Mesing Apelone
begr Hans Johansens søstersøn Johan Poulsen 4 år
døbt Mads Laursens søn af Jeksen Rasmus
døbt Peder Christensens datter af Jeksen Helle
copul Jens Pedersen af Stjær og Anne Margrethe Michelsdatter af Dalahuset
copul Svend Rasmussen og Anne Margrethe Christiansdatter af Mesing
døbt husmand Christen Rasmussens datter af Mesing Anne Kirstine
døbt Niels Hansens datter af Jeksen Maren
fol. 9b
begr Maren Giersing af Mesing 60 år
begr Trine Peerstrups søn 2 år
døbt Jens Jensens søn af Mesing Rasmus
døbt Peder Christensens søn Knud
døbt Ole Andersens datter af Adslev Gertrud
døbt Niels Larsens datter af Mesing Kirsten
begr skovfoged Mads Laursens søn Jesper
døbt Jacob Møllers datter i Koldens mølle Maren
døbt Peder Brylbyes datter Anne Cathrine
begr Kirsten Christensdatter af Mesing 20 år
fol. 10
begr Mads Skovfogeds søsterdatter Ellen N, som tjente i Jeksen 18 år
begr Søren Sørensen af Mesing 64 år
begr Niels Larsens yngste datter af Mesing
begr Peder Christensens datter af Jeksen
døbt Peder Hansens datter af Adslev Anne Birgitte
copul Peder Sørensen og Karen Jensdatter af Stjær
begr Anders Enevoldsens datter Else Marie, som han selv myrdet og skar halsen over på med en kniv
døbt Michel Kirkegaards datter Johanne
fol. 10b
døbt Poul Smeds tvillingdatter af Adslev Karen og begr den dødfødte tvillingdatter
døbt Niels Rasmussens søn af Mesing Rasmus
døbt Christen Carlsens datter Mette
begr gl Anne Stolemesters af Mesing 75 år
døbt Christen Vestergaards datter Helle
begr Rasmus Madsens yngste datter Kirsten 1 år
begr Mads Laursens hustru Karen Christensdatter 41 år

1763
fol. 11
begr gl Rasmus Knudsen af Jeksen 74 år
trol Jens Thorsen af Framlev og Mette Pedersdatter af Mesing
begr Rasmus Lauridsens moder Maren Rasmusdatter af Adslev 59 år
trol Johan Andreasen af Nør Vissing og Anders Enevoldsens enke Anne Jensdatter af Jeksen
begr Søren Jensens hustru af Mesing
begr Mads Skovfogeds fader Laurids Rasmussen af Jeksen 82 år
begr Niels Jørgensens moder Gertrud Lauridsdatter af Jeksen 72 år
døbt Mette Nielsdatters uægte datter af Adslev, barnefader Anders Dyrs stedsøn Peder Pedersen af Stjær
fol. 11b
trol Søren Jensen og Gertrud Berthelsdatter af Mesing
copul Johan Andreasen og Anders Enevoldsens enke Anne Jensdatter af Jeksen
døbt Præstens datter Ide Margrethe
begr Peder Christensens søn Knud
begr Kirsten Jensdatter som nød almisse
trol Niels Rasmussen og Else Jørgensdatter
fol. 12
begr Christen Andersens datter af Mesing 22 år
begr Peder Michelsen af Mesing 37 år
døbt Jacob Tømmermands søn af Mesing Christopher
begr Berthel Groesens søn Christen 14 år
døbt Niels Spilmands datter af Mesing Mette
begr gl Møller Gertrud
døbt Rasmus Thomasens søn af Adslev Thomas
begr Christen Vestergaards datter Helle 6 år
copul Søren Jensen og Gertrud Berthelsdatter af Mesing
døbt Jens Borums datter af Mesing Anne
begr Præstens søn Michel Seidelin 2 år
trol Jens Sørensen af Stjær og Anne Poulsdatter af Adslev
fol. 12b
døbt Peder Christensens søn af Jeksen Søren
begr gl Peder Poulsen af Jeksen 70 år
døbt hjulmand Niels Andersens søn af Mesing Abraham
begr Poul Nielsens datter af Mesing
døbt unge Peder Poulsens søn Søren
begr Jens Vævers datter af Mesing
døbt Rasmus Madsens datter af Mesing Kirsten
copul Niels Rasmussen og Else Jørgensdatter af Jeksen
fol. 13
trol Laurids Andersen af Hårby og afg Peder Michelsens enke af Mesing
copul Jens Sørensen af Stjær og Anne Poulsdatter af Adslev
begr Svend Rasmussens yngste datter
copul Jens Thorsen af Framlev og Mette Pedersdatter af Mesing
begr Svend Rasmussens søn Rasmus
copul Laurids Andersen og afg Peder Michelsens enke Karen Pedersdatter Leth
døbt Rasmus Jørgensens søn Peder
døbt Laurids Andersens søn Christen
begr Peder Brylbyes yngste datter
begr Laurids Andersens søn Christen
fol. 13b
begr madame Sophie Kisbye 34 år
begr Niels Hjulmands barn af Mesing
begr Morten Jespersens datter Anne 13 år
begr Mette Nielsdatters uægte datter Anne

Top

Forside

Opdateret d. 29-12-04 c