s
Ingers Hjemmeside

Stikord til

Mesing sogns kirkebog C 388-2

Adslev 1690-1758
Mesing 1690-1758
Adslev-Mesing 1759-63
Adslev 1764-1813
Mesing 1764-1813

1764
fol. 100
begr Michel Kirkegaards søn Christian 4 år
døbt sognefoged Peder Christensens søn Niels
døbt husmand Anders Jensens datter Kirsten
døbt Søren Jensens søn Jens
begr plantcuren Christopher Mortensens husholderske Sophie N uægte dødfødte, barnefader plantcuren
begr Peder Christensens søn Niels
begr husmand Laurids Frederiksens datter Maren
døbt Niels Tærskemands søn Niels
fol. 100b
begr Jacob Tømmermands hustru
begr husmand Christen Rasmussen 30 år
trol Peder Jensen af Mesing og Maren Thomasdatter af Vitved
begr Jacob Tømmermands søn
døbt Peder Pedersen Taastrups datter Karen
begr hyrden Rasmus Pedersens ældste søn 12 år
døbt Jens Jensens søn Jens
fol. 101
trol Mads Jensen og Maren Frederiksdatter
døbt Svend Rasmussens datter Anne
copul Peder Jensen og Maren Thomasdatter
copul Mads Jensen og Maren Frederiksdatter
begr Sejer Poulsen 24 år
begr Sejer Poulsens moder, Thor Laursens hustru 54 år
begr Marie Thorup 80 år
begr Søren Pedersens hustru 59 år

1765
døbt Niels Larsens datter Kirsten
begr Christen Jensens hustru Margrethe Nielsdatter 51 år
fol. 101b
begr Birthe Pedersdatter Kold 50 år
trol Morten Jensen af Nygård og Anne Pedersdatter af Mesing
trol og copul Søren Pedersen og Kirsten Sørensdatter
copul Morten Jensen og Anne Pedersdatter
begr Niels Andersens dødfødte
begr afg Christen Rasmussens datter
døbt husmand Morten Jensens datter Anne Kirstine
fol. 102
begr Mogens Pedersen smed 53 år
begr gl Christopher Vævers hustru 64 år
begr Christen Pedersen Kolds hustru 52 år
begr Morten Jensens datter Anne Kirstine
døbt Laurids Andersens datter Anne
begr Niels Laursen 49 år
begr Christen Pedersen Kold 60 år
døbt husmand Anders Jensens søn Christen
døbt husmand Mads Jensens søn Jens
begr Skoleholderens barn
fol. 102b
begr Jens Sørensen 33 år
døbt Niels Nielsens datter Frederica Anne Charlotte
trol Rasmus Rasmussen og Anne Cathrine Christensdatter
døbt Peder Christensens datter Anne

1766
døbt Jacob Tømmermands søn Peder
fol. 103
begr Jørgen Andersen 62 år
trol Daniel Rasmussen og Malene Bertelsdatter
copul Rasmus Rasmussen og Anne Cathrine Christensdatter
trol Rasmus Rasmussen af Blegind og afg Jørgen Andersens enke Mette Nielsdatter af Mesing
copul Daniel Rasmussen og Malene Bertelsdatter
trol Ole Pedersen og afg Niels Laursens enke Kirsten Ottesdatter
fol. 103b
begr Jacob Pedersens hustru 80 år
copul Ole Pedersen og Kirsten Ottesdatter
døbt husmand Niels Andersens datter Anne
begr Peder Pedersen Taastrups hustru 26 år
begr Christopher Frederiksen væver 72 år
trol Peder Pedersen og Mette Pedersdatter
begr Rasmus Lauridsens enke Johanne Olufsdatter 63 år
døbt Søren Jensens søn Bertel
fol. 104
copul Peder Pedersen og Mette Pedersdatter
døbt Søren Pedersens søn Søren
døbt Rasmus Madsens søn Rasmus
copul Rasmus Rasmussen og afg Jørgen Andersens enke Mette Nielsdatter
begr Søren Jensens søn Bertel
begr Søren Pedersens søn Søren
begr Rasmus Madsens søn Rasmus
døbt Daniel Rasmussens datter Johanne
fol. 104b
døbt Plantcurens husholderske Sophie N. uægte søn Johan Jørgen, barnefader plantcuren Christopher
begr Sophie Johansdatter Plantcurens husholderske 44 år
begr Niels Nielsen 46 år og hans yngste datter Fredrica Anne Charlotte

1767
døbt Jacob Snedkers datter Dorthe
begr Plantcurens søn Johan Jørgen
begr Jacob Snedkers datter Dorthe
døbt Peder Jensens søn Jens
døbt Christen Jensens søn Frederik Ludvig
fol. 105
døbt Thor Larsens søn Rasmus
begr sognefoged Peder Christensens datter Anne 1 år
begr Anders Jensens søn Christen
døbt Svend Rasmussens søn Peder
begr Jacob Snedkers datter Boel Marie 10 år
døbt Rasmus Rasmussens datter Johanne
begr hyrden Rasmus Pedersens hustru 47 år
fol. 105b
døbt Ole Pedersens søn Morten Andreas
døbt husmand Andreas Jensens søn Rasmus
begr hjulmand Niels Andersens dødfødte
døbt Laurids Andersens søn Peder
begr Jens Haidbergs datter Karen 26 år
døbt skoleholder Anders Pedersens søn Peder
fol. 106
døbt Peder Pedersens datter Anne
døbt Daniel Rasmussens datter Anne Sophie
døbt og begr husmand Mads Jensens datter Maren

1768
døbt Jacob Jensens datter Dorthe
begr Rasmus Rasmussens datter Johanne
døbt husmand Jens Jensens datter Else Marie
fol. 106b
døbt husmand Søren Pedersens søn Peder
begr Peder Pedersens datter Anne
døbt Rasmus Madsens søn Rasmus
trol Jørgen Mortensen af Skanderborg Ladegård og Anne Andersdatter af Mesing
begr Thor Larsen
copul Jørgen Mortensen af Skanderborg Ladegård og Anne Andersdatter af Mesing
begr Svend Rasmussen 41 år
døbt husmand Søren Nielsens søn Niels
begr Rasmus Bødkers dødfødte
fol. 107
trol Jens Jensen af Stilling og Anne Margrethe Christiansdatter af Mesing
begr Svend Rasmussens søn Peder 1 år
døbt hjulmand Niels Andersens datter Anne Marie
døbt Søren Jensens søn Groes
copul Jens Jensen af Stilling og Anne Margrethe Christiansdatter afg Svend Rasmussens enke
døbt Peder Christensens søn Michel
døbt Daniel Rasmussens søn Rasmus
fol. 107b
døbt Rasmus Rasmussens datter Margrethe

1769
døbt Niels Andreasens datter Sidsel
døbt Peder Taastrups søn Peder og begr datter Karen 5 år
fol. 108
trol Rasmus Sørensen af Stilling og Anne Christiansdatter af Mesing
begr skoleholder Just Henriksen Wuulmans hustru 60 år
begr Daniel Rasmussens søn Rasmus
copul Rasmus Sørensen af Stilling og Anne Christiansdatter af Mesing
begr Niels Andreasen datter af Dalenhuset Sidsel 6 mdr
begr Rasmus Madsens datter Kirsten 6 år
begr Rasmus Svejstrups steddatter Maren Jørgensdatter 10 år død af børnekopper
begr Søren Pedersens søn død af børnekopper
begr Laurids Andersens datter Anne 4 år
døbt Laurids Andersens søn Anders
fol. 108b
døbt Ole Pedersens datter Anne

1770
døbt Rasmus Bødkers søn Hans Frederik
døbt Tøger Hansens søn Niels
døbt Peder Jensens datter Sophie
begr tømmer Hansens svigermoder gl Peder Handskemagers enke af Stilling
fol. 109
begr Mads Jensens enke Karen Rasmusdatter 75 år
døbt Daniel Rasmussens søn Bertel
døbt hjulmand Niels Andersens datter Johanne
døbt Jens Trues datter Anne
døbt husmand Søren Pedersens datter Else
begr Ole Pedersens datter Anne 6 mdr
døbt Just Henriksen Wimelmans enkes søn Just
fol. 109b
trol Rasmus Knudsen af Adslev og Maren Pedersdatter af Mesing
døbt Jacob Jensens datter Kirsten Marie
døbt Jens Schorups, som tjener Søren Sørensen i Ladegård hans datter Anne
fol. 110
døbt Niels Andreasen søn Mads
copul i Adslev kirke Rasmus Knudsen som tjener i Adslev præstegård og Maren Pedersdatter af Mesing
begr Jens Schorups datter Anne 9 uger
begr Jens Jensen Freslev 30 år
begr Christian Hansens moder Margrethe Michelsdatter 88 år

1771
begr Sinne Haiebergs 59 år
begr Rasmus Svejstrups hustru Mette Nielsdatter 58 år
døbt Rasmus Madsens søn Mads
fol. 110b
copul Frands Pedersen Leth af Hørning og sl Jens Freslevs enke Margrethe Christiansdatter af Mesing
begr Rasmus Madsens søn Mads 2 mdr
fol. 111
døbt Rasmus Overgaards datter Johanne
trol Rasmus Jensen Freslev af Stilling og Johanne Pedersdatter af Mesing
begr Andreas Jensens datter
begr Peder Jensens hustrus broder Willum Thomasen 35 år
copul Rasmus Jensen Freslev og Johanne Pedersdatter
begr Johanne Christensdatter

1772
fol. 111b
døbt Frands Pedersens søn Jens
døbt Peder Taastrups datter Anne
begr Niels Hjulmands moder
døbt Rasmus Madsens datter Gertrud
døbt Ole Pedersens søn Niels
fol. 112
døbt Peder Christensens søn Knud
begr husmand Andreas Jensens søn Rasmus 5 år
døbt Jens Schorups søn Niels
begr husmand Søren Jensen
døbt Daniel Rasmussens søn Rasmus
fol. 112b
begr Laurids Frederiksen kones fader Jens Christensen hjemmehørende i Veng 70 år
trol Rasmus Mogensen og Kirsten Thomasdatter

1773
begr Rasmus Madsens datter Gertrud 8 mdr
døbt ? Grimstrups søn Michel
begr husmand Niels Nielsens søn Niels 8 år
fol. 113
begr Bertel Groesens hustru Maren Christensdatter 63 år
begr Rasmus Danielsens ældste søn Bertel
begr Michel Sørensens datter Mette 11 år
trol Hans Mortensen af Stilling og Karen Pedersdatter af Mesing
begr husmand Hans Pedersens søn Niels 3 år
fol. 113b
døbt Rasmus Bødkers søn Peder
copul Rasmus Mogensen smed og Kirsten Thomasdatter
begr Anne Halds 80 år
trol Christopher Jensen og Anne Michelsdatter
begr Daniel Rasmussens søn Rasmus 7 mdr
fol. 114
begr gl Jens Christensen
begr Peder Poulsen 57 år
begr Frands Pedersens søn Jens 1 år
døbt Rasmus Jensens søn Peder
begr Frands Pedersens hustru 39 år
døbt og begr Søren Pedersens datter Maren
døbt Rasmus Svejstrups søn Rasmus
fol. 114b
begr Rasmus Svejstrups søn
copul Hans Mortensen af Hørning og Karen Pedersdatter af Mesing
copul Christopher Jensen og Anne Michelsdatter
begr Rasmus Madsens dødfødte søn

1774
døbt Laurids Andersens datter Anne Cathrine
døbt Rasmus Overgaards datter Voldborg
fol. 115
døbt Daniel Rasmussens søn Bertel
begr Anne Willumsdatter
begr Daniel Rasmussens søn Bertel 12 uger
døbt Frands Pedersens søn Michel
fol. 115b
døbt Peder Jensens datter Anne Cathrine
døbt Jens Schorups datter Anne Cathrine
trol Søren Jensen og Maren Christensdatter
fol. 116
døbt Rasmus Mogensen smeds søn Mogens
begr Poul Nielsens hustru Maren Jensdatter 74 år
trol Poul Nielsen af Mesing og Maren Rasmusdatter sl Søren Jepsens enke af Adslev
døbt Tømmer Hansens, intet navn noteret
fol. 116b
døbt Søren Pedersens datter Maren
begr Christen Andersen Horn 66 år
copul Søren Jensen og Maren Christensdatter
begr Rasmus Overgaards datter Voldborg 11 mdr
døbt sognefoged Peder Christensens datter Anne Johanne

1775
fol. 117
trol Christian Albretsen og Maren Nielsdatter
døbt og begr Jacob Tømmermands søn Niels
copul Poul Nielsen af Mesing og Maren Rasmusdatter afg Søren Jepsens enke af Adslev
døbt Søren Jensen tjenende hos Rasmus Overgaard hans søn Jens
fol. 117b
begr Søren Jensens søn Jens
døbt Daniel Rasmussens søn Peder
døbt Peder Taastrups datter Voldborg
fol. 118
døbt Rasmus Svejstrups søn Rasmus
døbt Officer Grimstrups søn Christian
begr Rasmus Svejstrups søn Rasmus
copul Christian Albretsen og Maren Nielsdatter
begr Jens Vævers hustru Apelone N.
trol Jens Væver af Mesing og Mette Cathrine Sørensdatter af Veng
fol. 118b
døbt Rasmus Madsens datter Kirsten
døbt Christian Albretsens søn Frederik Christian
begr Skoleholder Lundeys hustru
copul Jens Væver og Mette Cathrine Sørensdatter
døbt Rasmus Jensens søn Peder
døbt Rasmus Overgaards datter Voldborg
fol. 119
begr Rasmus Jensens barn
begr Christian Hansen 66 år
døbt skoleholder Nicolaj Svendsens søn Johan Nicolaj

1776
døbt hyrden Jens Jensens søn Søren
døbt husmand Søren Jensens datter Kirsten
begr Skoleholder Svendsens søn Johan Nicolaj
trol Niels Nielsen af Stjær og Anne Jensdatter Christen Pedersens enke af Jeksen, tjenende Christen Jensen i Mesing
fol. 119b
døbt hjulmand Laurids Andersens datter Karen
døbt Daniel Rasmussens datter Maren
begr Jacob ? dødfødt
begr Bertel Groesen 59 år
døbt Rasmus Svejstrups søn Las
fol. 120
trol Peder Thomasen og Anne Lauridsdatter
copul i Stjær kirke Niels Nielsen af Stjær og Anne Jensdatter, Christen Pedersens enke af Jeksen
fol. 120b
copul prokurator Nicolaj Stabel af Århus og Anne Margrethe Albretsdatter af Mesing
døbt væver Jens Rasmussens datter Apelone
døbt Prokurator Stabels søn Nicolaus
fol. 121
trol Jens Nielsen og Johanne Rasmusdatter
døbt Laurids Andersens søn Rasmus
døbt Rasmus Jensens søn Jens
fol. 121b
copul Peder Thomasen og Anne Lauridsdatter
coupl Jens Nielsen og Johanne Rasmusdatter
døbt Christian Albretsens datter Lovise Magdalene Charlotte
trol Jens Rasmussen af Mollerup og Dorthe Nielsdatter af Sorring

1777
fol. 122
døbt Peder Thomasen og Anne Lauridsdatters søn Thomas
copul Jens Rasmussen af Mollerup og Dorthe Nielsdatter
døbt husmand Hans Pedersens datter Kirsten
døbt Rasmus Mogensen smed og Kirsten Thomasdatters datter Sophie
døbt skoleholder Nicolaj Svendsens datter Cathrine Marie
fol. 122b
døbt Søren Pedersens søn Anders
begr Niels Rytters hustru Anne Rasmusdatter
begr Jens Rasmussen væver 50 år
begr gl Christen Pedersens hustru Cathrine Elisabeth Severin 84 år
fol. 123
trol Frands Hansen af Mårslet og afg Jens Vævers enke Mette Cathrine Sørensdatter af Mesing
døbt husmand Jens Nielsen og Johanne Rasmusdatters datter Anne
trol Jens Andreasen og Laurids Andersens tjenestepige Birthe Sørensdatter
døbt Jacob Jensen snedker og Karen Pedersdatters søn Niels
fol. 123b
begr skrøbelige og vanføre husmand Christopher Jensens hustru Anne Michelsdatter
døbt Peder Taastrup og Mette Pedersdatters datter Karen
døbt husmand Søren Jensens søn Jens
døbt Frands P. Leths søn Peder
begr gl Poul Nielsen
copul Jens Andreasen og Birthe Sørensdatter
fol. 124
copul Frands Hansen og Mette Cathrine Sørensdatter
begr skoleholder Nicolaj Svendsens datter Cathrine Marie 6 mdr
begr Laurids Andersens søn Christen 3 dage
trol Christopher Jensen og Anne Rasmusdatter

1778
begr husmand Hans Pedersens søn
fol. 124b
begr sl Christen Andersens enke Maren Pedersdatter 76 år
døbt Laurids Christiansens datter Anne Kirstine
begr Jens Johansens moder Else Jensdatter 66 år
trol Niels Sørensen af Bjertrup og Poul Nielsens enke Maren Rasmusdatter af Mesing
begr Albret Skrædder 65 år
fol. 125
døbt Jens Andreasens søn Andreas
døbt husmand Laurids Andersens 2 sønner
trol og copul Rasmus Michelsen og Anne Rasmusdatter
trol enkemand N. Nielsen og Anette Jensdatter
fol. 125b
døbt Rasmus Jensen og Johanne Pedersdatters søn Niels
døbt Frands Pedersens søn Peder
døbt Rasmus ? tvillingsønner Rasmus og Albret

1779
fol. 126
døbt Rasmus Overgaards søn Jens
begr Rasmus Jensens søn Niels 11 uger
begr Frands Pedersens søn 6 uger
døbt og begr Skoleholder Svendsens 2 børn Johan Nicolaj og Cathrine Marie
begr Rasmus Madsens hustru Anne Rasmusdatter 46 år
begr Hans Pedersens datter Maren 12 år
fol. 126b
døbt Daniel Rasmussens datter Anne Kirstine
begr Frands Pedersens søn Michel 4 år
begr Kirsten Poulsdatter 69 år
copul Niels Nielsen og Margrethe Jensdatter
begr Peder Thomasens søn Thomas 2 år
begr Peder Taastrups 3 børn Mads 17 år, Anne 7 år og Karen 1 år
fol. 127
døbt Johan Nielsens søn Jens
begr Peder Taastrups søn Peder 10 år
begr Johan Nielsens hustru Kirsten Simonsdatter 45 år
begr husmand Søren Jensens søn Jens 2 år
døbt husmand Rasmus Nielsens søn Niels
døbt Maren Christiansdatters uægte søn Christian, barnefader Samuel Lacbek tjenende Daniel Bøggild i Århus
fol. 127b
døbt Rasmus Michelsen søn i Annexgården Michel
døbt husmand Søren Jensens datter Johanne
begr husmand Jens Andersens hustru Anne Mortensdatter 56 år
begr Michel Rasmussen i Annexgården 66 år
trol Søren Mortensen og Maren Jensdatter
begr Lars Andersens søn

1780
begr Morten Sørensens hustru 66 år
fol. 128
døbt gårdmand Rasmus Svejstrups søn Rasmus
trol enkemand og indsidder Johan Nielsen og pige Maren Rasmusdatter
døbt husmand Hans Pedersens datter Anne Johanne
døbt Frands Pedersens datter Apelone
døbt Peder Taastrups søn Peder
begr Lars Christiansens dødfødte
fol. 128b
copul husmand Søren Mortensen og Maren Jensdatter
døbt soldat Jens Andreasens datter Anne Cathrine
døbt landsoldat Søren Mortensens datter Anne
copul Johan Nielsen og Maren Rasmusdatter
døbt husmand Niels Nielsens søn Jacob
begr Rasmus Jensens nyfødte
døbt husmand Søren Pedersens søn Jens
døbt smed Rasmus Mogensens søn Thomas
fol 129
trol ungkarl Rasmus Sørensen Høver og pige Anne Larsdatter

1781
copul Rasmus Sørensen Høver og Anne Larsdatter
trol ungkarl Lars Nielsen og pige Anne Sørensdatter
døbt husmand Rasmus Nielsens datter Anne Sophie
begr Anne Johannes uægte dødfødte, barnefader Rasmus Jensen tjenende i Koldens mølle
begr husmand Rasmus Nielsens datter Anne
begr husmand Søren Jensen Kold 28 år
døbt Rasmus Michelsens datter Anne
fol. 129b
døbt husmand Jacob Jensens datter Bodil
begr Rasmus Michelsens datter Anne 3 uger
copul Lars Nielsen og Anne Sørensdatter
begr Rasmus Svejstrups søn Lars 5 år
døbt Lars Christiansens søn Christopher
døbt Jens Murmesters datter Johanne
døbt Niels Christiansen snedkers søn Gotfred
døbt Rasmus Overgaards søn Christen
fol. 130
døbt Lars Andersens datter Maren
døbt enken Maren Christensdatters søn Søren
døbt husmand Rasmus Sørensens datter Karen

1782
begr Lars Christiansens søn Christopher 12 uger
begr Rasmus Overgaards søn Christen 17 uger
døbt husmand Rasmus Nielsens søn Anders
døbt Rasmus Michelsen annexbondes datter Anne
fol. 130b
døbt Frands Pedersen Leths datter Anne
begr selvejer Christen Jensen 62 år
begr selvejer Lars Christiansens hustru Maren Christophersdatter 32 år
begr Frands Pedersen Leths datter Anne 5 uger
begr ungkarl Michel Rasmussen 20 år
døbt og begr Daniel Rasmussens datter Anne 14 dage
døbt rytter Søren Mortensens søn Jens

1783
fol. 131
begr smed Rasmus Mogensens hustru Kirsten Thomasdatter 35 år
begr selvejer Christopher Jensen 44 år
trol enkemand Rasmus Mogensen og pige Birthe Christensdatter
begr husmand Lars Andersens datter Maren 1 år
døbt Jens Johansen murmesters datter Else
døbt selvejergårdmand Peder Taastrups datter Cathrine
begr husmand Jacob Christensens søn Peder 16 år
trol ungkarl Rasmus Jensen og pige Anne Margrethe Sørensdatter
fol. 131b
copul enkemand Rasmus Mogensen og pige Birthe Christensdatter
copul Anders Jensen fra Nissumgård og pige Anne Margrethe Sørensdatter
døbt gårdmand Frands Pedersens datter Anne
begr Kirsten Lauridsdatter 73 år
trol og copul i Adslev kirke ungkarl Mads Pedersen og pige Mette Pedersdatter
døbt gårdmand Rasmus Overgaards datter Anne

1784
døbt bonden Rasmus Michelsens søn Rasmus
døbt husmand Niels Rytters søn, intet navn noteret
begr Rasmus Madsens datter Karen 24 år
fol. 132
døbt selvejer Niels Christiansens datter Inger Margrethe
døbt Frands Hansens datter Karen
døbt hjulmand Laurids Nielsens datter Karen
døbt enke Dorthe Jensdatters datter Maren
trol Johan Rasmussen af Storring og Mette Kirstine Christensdatter af Mesing
fol. 132b
begr gårdmand Laurids Christiansens dødfødte
begr Smedens datter Mette 4 dage
døbt Jens Murmesters søn Søren
begr Rasmus Madsens datter Kirsten 9 år
døbt husmand Rasmus Nielsens datter Anne Dorthe
døbt husmand Joen Rasmussens søn Christen

1785
døbt Marie Kirstine Jacobsdatters uægte datter Charlotte Marie, kvinden forgav sig at være fra Malmø i Skåne, barnefader Johannes Jensen en matros
døbt smed Rasmus Mogensens datter Kirsten
trol og copul enkemand Rasmus Pedersen af Stjær og pige Mette Marie Nielsdatter
fol. 133
trol ungkarl Rasmus Rasmussen og pige Apelone Pedersdatter
begr Søren Nielsens hustru 55 år
copul Rasmus Rasmussen og Apelone Pedersdatter
begr Laurids Christiansens dødfødte søn

1786
døbt gårdmand Peder Taastrups datter Johanne
døbt murmester Jens Johansens søn Christen
døbt og begr Frands Vævers 2 sønner Jens, intet navn noteret på den anden søn
døbt Jacob Snedkers datter Johanne
fol. 133b
døbt gårdmand Frands Pedersens datter Maren
begr gårdmand Laurids Christiansens datter Anne Kirstine 9 år
døbt gårdmand Rasmus Rasmussens datter Anne
døbt Rasmus Madsens datter Anne Margrethe
begr ungkarl og almisselem Jens Hald 80 år
begr Frands Vævers datter Apelone 10 år

1787
trol og copul ungkarl Peder Pedersen af Adslev og pige Margrethe Rasmusdatter af Mesing
begr snedker Niels Christiansens dødfødte
begr Rasmus Overgaards datter Anne 3 år
fol. 134
begr Jacob Jensens søn Niels 10 år
døbt smed Rasmus Mogensens datter Maren
begr Søren Pedersens hustru 44 år
døbt Frands Vævers søn Jens
døbt Lars Christiansens søn Christian
døbt Lars Andersens datter Anne Cathrine
fol. 134b
begr snedker Niels Christiansens datter Karen 11 år
begr Jens Andreasens søn Andreas 9 år
døbt husmand Rasmus Nielsens datter Anne Kirstine
døbt Rasmus Rasmussens datter Karen
begr gårdmand Lars Andersen 48 år

1788
begr husmand Lars Frederiksens hustru 68 år
begr gårdmand Rasmus Svejstrup 58 år
trol og copul ungkarl Anders Pedersen af Søballe og pige Anne Svendsdatter af Mesing
fol. 135
trol og copul ungkarl Rasmus Christensen af Stilling og afg Rasmus Svejstrups enke
døbt gårdmand Peder Taastrups datter Anne
døbt drejer Jens Henriksens datter Birgitte
døbt Anders Christensens søn Christen
døbt enken Maren Christensdatters uægte søn Peder, barnefader Hans Pedersen
fol. 135b
begr almisselem Morten Sørensen 78 år

1789
trol og copul ungkarl Søren Sørensen af Forlev og pige Bodil Mortensdatter af Mesing
begr drejer Jens Henriksens moder 64 år
døbt smed Rasmus Mogensens søn Christen
fol. 136
døbt annexbonden Rasmus Michelsens datter Anne Cathrine
begr Jacob Tømmermands datter 7 år
begr Rasmus Overgaards tvillingdatter nogle timer
døbt og begr Rasmus Overgaards tvillingdatter Anne Johanne 14 dage
copul ungkarl Hans Pedersen af Fruering og enken Maren Christensdatter af Mesing
fol. 136b
copul ungkarl Jens Christiansen og pige Karen Sørensdatter

1790
døbt gårdmand Ludvig Christensen datter Frederica Lovise
begr Syd? Johannes? datter 8 år
døbt husmand Lars Andersens søn Lars
fol. 137
begr Maren Jensdatter 64 år
begr husmand Lars Andersens søn Lars 11 uger
trol og copul ungkarl Mads Jensen af Stjær og pige Anne Johansdatter af Mesing
begr Jacob Jensen 68 år
fol. 137b
trol og copul ungkarl Rasmus Jensen af Forlev og pige Johanne Danielsdatter af Mesing
begr enken Margrethe Espensdatter 74 år

1791
døbt husmand Hans Pedersens søn Christen
trol og copul enkemand Iver Pedersen af Drammelstrup og pige Sophie Pedersdatter af Mesing
døbt Christen Lemmings datter Marie Cathrine
fol. 138
døbt Søren Olufsens søn Albert
døbt husmand Søren Sørensens søn Morten
begr gårdmand Rasmus Christensens hustru 48 år
døbt smed Rasmus Mogensens datter Mette
begr hjulmand Lars Andreasens hustru 44 år
begr Daniel Rasmussens datter Maren 14 år
trol og copul enkemand Rasmus Christensen og pige Johanne Rasmusdatter
fol. 138b
trol og copul enkemand Lars Andersen og enke Johanne Rasmusdatter
begr Christen Lemmings datter Marie Cathrine 8 mdr
begr Søren Olufsens moder Maren 64 år

1792
begr husmand Rasmus Munks faster 58 år
døbt husmand Rasmus Munks søn Søren
døbt Christen Lemming søn Georg
begr almisselem Lars Frederiksen 82 år
fol. 139
døbt husmand Lars Andersens søn Rasmus
døbt Frands Vævers datter Cathrine
døbt Søren Olesens søn Ole
døbt Hans Pedersen søn Hans
begr Søren Olesens søn Ole 8 uger
døbt betler Dorthe Pedersdatters uægte datter Christiane, barnefader en ungkarl fra Thyeland, som hun var ifølge med Jens Christensen

1793
fol. 139b
døbt Anders Christensens datter Anne Kirstine
døbt Søren Sørensens søn Søren
begr Rasmus Michelsens hustru 36 år
døbt Hagen Knudsens datter Karen
copul Jens Andersen og Karen Andersdatter
begr Jacob Pedersen 84 år
døbt Groes Sørensens datter Margrethe
begr hjulmand Hans Pedersen 59 år
fol. 140
døbt Peder Vævers søn Frederik Anker Sophus
døbt Frederik Christensens datter Anne Margrethe
døbt Rasmus Christensens søn Christen
trol Peder Michelsen og Sidsel Christiansdatter
døbt Rasmus Rasmussen søn Rasmus
fol. 140b
begr Peder Pedersens søn Peder 13 år

1794
døbt Anders Pedersens datter Mette
døbt hjulmand Lars Andersens søn Anders
begr Hagen Knudsens datter Karen 10 mdr
døbt Jens Andersens datter Marie Cathrine
fol. 141
begr gårdmand Peder Jensen 88 år
døbt husmand Søren Olesens datter Anne
fol. 141b
begr Søren Sørensens søn Søren 1 år
begr Peder Christensens kone 58 år
begr Hagen Knudsen ?
døbt gårdmand Rasmus Michelsens søn Søren
døbt Peder Christensen og Sidsel Christiansdatters søn Michel
trol og copul ungkarl Niels Olesen og pige Voldborg Rasmusdatter
døbt Groes Sørensens søn Jens
begr ungkarl Niels Jensen 17 år

1795
fol. 142
begr husmand Hans Kolds søn Jens 1 år
trol og copul ungkarl Christen Pedersen og pige Anne Cathrine Pedersdatter
døbt husmand Søren Poulsens søn Søren
døbt Hansens enke hos Peder Leth hendes søn Niels
begr husmand Søren Olesens datter Anne 1 år
døbt Søren Houlbegrs datter Anne
døbt Peder Vævers søn Rasmus
fol. 142b
døbt gårdmand Niels Olesens datter Kirsten

1796
døbt hjulmand Laurs Andersens søn Jens
begr Peder Vævers søn Rasmus 4 mdr
begr gårdmand Niels Olesens datter Kirsten 11 uger
døbt og begr gårdmand Christen Pedersens datter Anne Cathrine
begr Laurids Christensen 73 år
begr husmand Jens Jensen 64 år
fol. 143
døbt gårdmand Anders Christensens datter Anne Kirstine
døbt ? Christensens søn Christen
begr Rasmus Overgaard 52 år
begr husmand Søren Pedersens datter Maren 21 år
begr gårdmand Rasmus Jensen 25 år
døbt Søren Olesens søn Jacob
døbt husmand Anders Østerbyes søn Anders
begr Kirsten Michelsdatter 86 år
fol. 143b
begr husmand Søren Nielsen 67 år
døbt Rasmus Jensens enkes søn Rasmus

1797
døbt Peder Vævers søn Jens
døbt gårdmand Rasmus Michelsens søn Jens
trol og copul ungkarl Jens Nielsen og enke Johanne Danielsdatter
døbt Groes Sørensens datter Gertrud
døbt Hans Kolds datter Bodil
fol. 144
døbt Peder Gabrielsen og Sidsel Christiansdatters søn Christian
døbt Christen Pedersen og Anne Katrine Pedersdatters datter Maren
begr enken Bodil Madsdatter 52 år
døbt gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters datter Anne Kirstine
døbt husmand Rasmus Munk og Mette Christensdatters søn Christen
døbt husmand Jens Andersen og Karen Andersdatters søn Anders
fol. 144b
døbt Michel Mathiasen og Maren Albretsdatters søn Mathias
døbt snedker Søren Houlberg og Dorthe Michelsdatters søn Michel
begr husmand Rasmus Munk og Mette Christensdatters søn Christen 5 mdr

1798
døbt og begr Peder Væver og Anne Sørensdatters søn Søren
døbt husmand Søren Sørensen og Bodil Mortensdatters søn Laurids
fol. 145
begr Rasmus Poulsens barn
begr Søren Houlbergs søn Michel 9 mdr
copul ungkarl Michel Pedersen og pige Apelone Frandsdatter
copul ungkarl Knud Pedersen og pige Anne Margrethe Frandsdatter
fol. 145b
begr Simon Jensens datter Anne Johanne
døbt Jens Nielsen og Johanne Danielsdatters datter Anne
døbt og begr gårdmand Søren Olesens søn Ole
fol. 146
døbt gårdmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmusdatters datter Anne Cathrine
begr husmand Søren Olesens søn Ole 1 mdr
begr husmand Søren Pedersens søn Jens 18 år
døbt husmand Anders Østerbyes søn Frederik
døbt Michel Mathiasen og Maren Albretsdatters datter Johanne Marie
begr husmand Hans Kold og Maren Christensdatters datter Bodil

1799
fol. 146b
begr gårdmand Jens Nielsen og Johanne Rasmusdatters datter Anne
begr Ole Pedersens hustru Kirstine Ottesdatter 72 år
begr Peder Christensen 79 år
døbt gårdmand Groes Sørensen og Kirsten Jensdatters datter Birthe
begr gårdmand Christen Pedersen og Anne Cathrine Pedersdatters dødfødte søn
døbt gårdmand Knud Pedersen og Anne Margrethe Frandsdatters datter Anne Kirstine
begr hjulmand Lars Andersens søn Jens 3 år
fol. 147
døbt gårdmand Michel Pedersen og Apelone Fransdatters datter Anne
døbt Rasmus Sørensen og Mette Marie Christensdatters søn Christen Carl
døbt og begr husmand Søren Sørensen og Bodil Mortensdatters datter Mette
døbt gårdmand Ole Michelsen og Anne Pedersdatters søn Peder
fol. 147b
døbt husmand Peder Gabrielsen og Sidsel Christensdatters datter Karen
døbt lægsmand Rasmus Rasmussen og Apelone Pedersdatters datter Anne
copul ungkarl Jens Rasmussen og pige Maren Jespersdatter
copul ungkarl Jens Pedersen og pige Johanne Jensdatter
døbt gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters datter Anne Cathrine
døbt og begr gårdmand Jens Nielsen og Johanne Lauridsdatters datter Anne Marie
døbt snedker Søren Houlberg og Dorthe Nielsdatters søn Rasmus

1800
fol. 148
døbt husmand Søren Olesen og Johanne Rasmusdatters søn Rasmus
døbt Kirsten Sørensdatters uægte datter Anne, barnefader Jens Hagensen
begr Ellen Sørensdatter gårdmand Rasmus Michelsens hustru 47 år
døbt hjulmand Lars Andersens søn Jens
begr Groes Sørensens søn Jens 5 år
døbt Simon Jensens søn Jens
fol. 148b
døbt gårdmand Søren Kortsen og Maren Lauridsdatters datter Voldborg
begr enken Maren Pedersdatter 86 år
døbt Rasmus Christensen og Johanne Rasmusdatters søn Rasmus
døbt husmand Jens Pedersen og Johanne Jensdatters datter Maren
begr gårdmand Christen Pedersen og Anne Cathrine Pedersdatters dødfødte søn
døbt hjulmand Jens Rasmussen og Maren Jespersdatters søn Rasmus
fol. 149
døbt husmand Søren Sørensen og Maren Jensdatters søn Peder
copul Jens Hagensen og Kirsten Sørensdatter
døbt gårdmand Knud Pedersen og Anne Margrethe Frandsdatters søn Peder

1801
begr gårdmand Peder Taastrup hustru Mette Pedersdatters 68 år
døbt udflytter Michel Mathiasen og Maren Albretsdatters søn Rasmus
døbt og begr gårdmand Michel Pedersen og Apelone Frandsdatters datter Edel 5 uger
copul ungkarl Poul Christensen af Venge og pige Dorthe Pedersdatter af Mesing
døbt gårdmand Jens Nielsen og Johanne Danielsdatters søn Daniel
døbt Niels Jensen og Kirsten Jacobsdatters datter Grethe
fol. 149b
begr gårdmand Christen Pedersen og Anne Cathrine Pedersdatters dødfødt datter
begr gårdmand Christen Pedersens kone Anne Cathrine Pedersdatter 27 år
døbt husmand Jens Pedersen og Johanne Jensdatters datter Anne Cathrine
copul ungkarl Rasmus Rasmussen og pige Anne Kirstine Danielsdatter
døbt husmand Anders Nielsen og Kirsten Marie Jacobsdatters søn Jens
døbt gårdmand Ole Michelsen og Anne Pedersdatters søn Michel
døbt skoleholder Peder Jensens søn Søren
døbt gårdmand Anders Lauridsens søn Laurids

1802
fol. 150
begr skoleholder Peder Jensens søn Søren 10 uger
begr gårdmand Knud Pedersens søn Peder 1 år
copul ungkarl Søren Christensen og enke Anne Marie Jacobsdatter begge af Adslev
døbt husmand Jens Poulsens søn Søren
begr gårdmand Ole Michelsens søn Michel 5 mdr
begr almisselem Anders Sørensen 84 år
begr Karen Rasmusdatter husmand Jens Nielsens hustru 75 år
døbt gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters søn Ole
døbt gårdmand Peder Christensen og Dorthe Pedersdatters søn Christen
fol. 150b
døbt husmand Søren Olesen og Johanne Rasmusdatters datter Anne Marie
begr skolemester Peder Jensen og Anne Sørensdatters søn Jens 5 år
døbt gårdmand Michel Pedersen og Apelone Frandsdatters søn Peder
begr gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters søn Ole 10 uger
begr hjulmand Lars Andersen 51 år
begr husmand Michel Mathiasen og Maren Albretsdatters datter Johanne Marie 4 år og søn Mathias 5 år
copul enkemand Peder Danielsen af Forlev og pige Anne Cathrine Larsdatter af Mesing
døbt boelsmand Ole Poulsen og Maren Pedersdatters søn Poul
fol. 151
døbt smed Hans Tarskov og Birthe Olesdatters søn Jens Johan

1803
døbt og begr husmand Søren Sørensen og Kirsten Pedersdatters søn Jacob 8 uger
døbt Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Danielsdatters datter Anne Cathrine
fol. 151b
døbt gårdmand Michel Pedersen og Apelone Frandsdatters datter Edel
døbt gårdmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmusdatters søn Jens
døbt gårdmand Ole Michelsen og Anne Pedersdatters søn Christen
døbt gårdmand Poul Christensen og Dorthe Pedersdatters søn Peder
døbt gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters datter Anne
begr snedker Søren Rasmussen og Dorthe Michelsdatters søn Rasmus 3 år
fol. 152
døbt Mette Jensdatters uægte datter Apelone, barnefader landsoldat Jens Jensen tjenende i Illerup
døbt skoleholder Peder Jensen og Anne Sørensdatters datter Anne
begr gårdmand Rasmus Rasmussens datter Anne Cathrine 6 mdr
begr Dorthe Michelsdatter Søren Rasmussen snedkers hustru 40 år
copul gårdmand Christen Pedersen og pige Johanne Pedersdatter
døbt husmand Simon Jensen og Anne Nielsdatters datter Anne
begr Anne Nielsdatter husmand Simon Jensens hustru 42 år
fol. 152b
begr gårdmand Ole Michelsen og Anne Pedersdatters søn Christen 7 mdr
begr Gertrud Bertelsdatter Søren Jensens hustru 69 år
copul enkemand Søren Rasmussen af Mesing og pige Karen Andersdatter af Yderup
begr husmand Simon Jensen og Anne Nielsdatters datter Anne 3 uger
døbt gårdmand Anders Larsen og Apelone Rasmusdatters datter Dorthe
døbt Christian ? Smed og Birgitte Olesdatters datter Betine Cathrine

1804
begr gårdmand Lars Christiansen 71 år
døbt gårdmand Christen Pedersen og Johanne Pedersdatters søn Peder
fol. 153
copul hvalfanger matros fra Århus Ole Andreasen og pige Anne Christophersdatter af Mesing
døbt Anne Andersdatters uægte søn Niels, barnefader Mads Sørensen ? fra Holsten
døbt husmand Jens Pedersens søn Peder
døbt Søren Olesen og Johanne Rasmusdatters datter Mette Kirstine
døbt gårdmand Michel Pedersens søn Frands
døbt husmand Rasmus Sørensens søn Rasmus
fol. 152b
døbt Husmand Jens ? datter Maren
døbt husmand Søren Sørensen og Kirsten Pedersdatters søn Jacob
døbt gårdmand Rasmus Rasmussen datter Anne Malene
døbt snedker Søren Rasmussens datter Dorthe
copul ungkarl Niels Nielsen Nelleblad af Adslev og pige Sophie Rasmusdatter af Mesing

1805
copul ungkarl Thomas Rasmussen og pige Maren Pedersdatter
copul enkemand Casper Nelleblad i Koldens mølle og pige Anne Frandsdatter af Mesing
fol. 154
begr gårdmand Jens Nielsen 46 år
copul ungkarl Christian Larsen og pige Karen Rasmusdatter
døbt gårdmand Ole Michelsen og Anne Pedersdatters datter Maren
copul ungkarl Thomas Jensen fra Mallinggård og enke Johanne Danielsdatter af Mesing
døbt gårdmand Poul Christensen og Dorthe Pedersdatters datter Mette
døbt boelsmand Ole Poulsen og Maren Pedersdatters datter Kirsten
døbt gårdmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmusdatters datter Margrethe
copul enkemand Simon Jensen og enke Maren Rasmusdatter
fol. 154b
døbt Rasmus Overgaard og Anne Kirstine Danielsdatters datter Anne Cathrine
døbt gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters søn Ole

1806
copul ungkarl Christopher Ibsen og pige Anne Rasmusdatter
døbt hjulmand Jens Rasmussen og Maren Jespersdatters datter Karen Marie
begr boelsmand Søren Olesen og Johanne Rasmusdatters datter Anne Marie 4 år
døbt og begr gårdmand Christen Pedersen og Johanne Pedersdatters datter Anne Cathrine 2 mdr
døbt boelsmand Ole Poulsen og Maren Pedersdatters datter Kirsten
fol. 155
døbt snedker Søren Rasmussens datter Anne Cathrine
begr Kirsten Olesdatter afg Lars Christensens enke 58 år
døbt husmand Jens ? og Kirsten Sørensdatters søn Rasmus
døbt og begr husmand Rasmus Pedersen og Anne Marie Sørensdatters datter Maren
begr Anne Cathrine Pedersdatter 25 år
døbt husmand Søren Sørensen og Kirsten Pedersdatters datter Bodil

1807
copul ungkarl Jens Danielsen af Stjær og pige Anne Olesdatter af Mesing
døbt husmand Hans Andersen og Kirsten Larsdatters datter Karen
fol. 155b
begr husmand Jens Pedersen og Johanne Jensdatters søn Peder 13 år
døbt gårdmand Poul Christensen og Dorthe Pedersdatters datter Anne Cathrine
døbt husmand Anders Jensen og Kirsten Jacobsdatters søn Peder
døbt gårdmand Christen Rasmussen og Else Pedersdatters søn Peder
døbt husmand Jens Pedersen og Johanne Jensdatters datter Karen
begr Voldborg Eriksdatter 84 år
fol. 156
døbt udflytter Ole Poulsen og Maren Pedersdatters datter Kirsten
døbt gårdmand Christen Pedersen og Johanne Pedersdatters søn Michel
døbt gårdmand Anders Larsen og Apelone Rasmusdatters datter Karen
begr gårdmand Poul Christensen og Dorthe Pedersdatters datter Mette 1 år
begr husmand Søren Sørensen og Kirsten Marie Pedersdatters søn Peder 7 år
copul ungkarl Jens Pedersen af Venge og pige Kirsten Hansdatter af Mesing
døbt en omløbende betlerske Kristense Pedersdatters født i Gylling hendes uægte søn Ole født i Mesing, barnefader Johannes Pedersen fra Ålborg

1808
fol. 156b
døbt husmand Rasmus Pedersen og Anne Marie Sørensdatters datter Inger
begr Jens Christensen og Sidsel Michelsdatters søn Jens 1 år
døbt husmand Søren Olesen og Johanne Rasmusdatters søn Ole
døbt skrædder Jens Danielsen og Anne Olesdatters søn Ole
døbt husmand Jens Rasmussen og Maren Jespersdatters datter Karen Marie
begr skrædder Jens Danielsen og Anne Olesdatters søn Ole 11 uger
døbt snedker Søren Rasmussen og Karen Andersdatters datter Hansine
fol. 157
begr Johanne Pedersdatter almisselem 76 år
døbt gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters søn Rasmus
døbt gårdmand Christian Larsen og Karen Rasmusdatters søn Lars
begr gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters søn Rasmus 3 mdr
begr Niels Madsen og Anne Andersdatters uægte 4 år
døbt gårdmand Rasmus Overgaard og Anne Cathrine Danielsdatters søn Rasmus
begr husmand Ole Michelsen 73 år
døbt gårdmand Christopher Jensen og Anne Rasmusdatters datter Anne
fol. 157b
døbt gårdmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmusdatters søn Lars
begr Frands Pedersen væver 61 år

1809
begr Johan Nielsen almisselem 76 år
begr Malene Bertelsdatter 63 år
døbt husmand Jens Cortsen og Sidsel Michelsdatters søn Jens
døbt husmand Anders Jensen og Kirsten Jacobsdatters søn Niels
begr Anders Jensen udflytter 30 år
døbt husmand Søren Sørensen og Kirsten Pedersdatters søn Peder
fol. 158
døbt husmand Rasmus Sørensen og Mette Marie Christensdatter 2 børn Niels og Anne Kirstine
døbt og begr gårdmand Ole Michelsen og Anne Pedersdatters søn Michel 5 mdr
døbt gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters datter Kirsten
døbt skrædder Jens Danielsen og Anne Olesdatters søn Daniel
døbt husmand Jens Pedersen og Kirsten Hansdatters datter Anne Johanne
døbt gårdmand Christen Pedersen og Anne Pedersdatters søn Søren
døbt gårdmand Christen Rasmussen og Else Pedersdatters søn Jens

1810
fol. 158b
begr husmand Anders Jensen og Kirsten Jacobsdatters søn Peder 3 år
døbt Kirsten Rasmusdatters uægte datter Stine, barnefader Jens Madsen Wad forfagter på Kalbyegård
begr Johanne Margrethe Hvid enke efter afg Worsøe i Tinning
døbt husmand Jens Pedersens søn Peder
begr udflytter Ole Poulsen og Maren Pedersdatters dødfødte datter
begr Maren Pedersdatter Ole Poulsens kone 29 år
døbt gårdmand Poul Christensen og Dorthe Pedersdatters datter Mette
fol. 159
begr smed Rasmus Mogensen 65 år
døbt gårdmand Christen Larsen og Karen Rasmusdatters søn Rasmus
døbt snedker Søren Rasmussen og Karen Andersdatters datter Kirsten Marie
begr husmand Anders Jensen og Kirsten Jacobsdatters søn Niels 1 år
døbt og begr husmand Erik Sørensen og Stine Andersdatters datter Anne Kirstine
begr gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters datter Kirsten 1 år

1811
copul ungkarl Peder Rasmussen af Stjær og pige Maren Frandsdatter af Mesing
fol. 159b
begr gårdmand Christen Rasmussen og Else Pedersdatters søn Jens 1 år
begr Kirsten Rasmusdatter husmand Ditlev Rasmussens hustru 53 år
begr Karen Hansdatter udflytter Anders Østerbyes hustru 53 år
døbt gårdmand Christen Rasmussen og Else Pedersdatters datter Frederica Elisbeth
døbt gårdmand Christopher Jensen og Anne Rasmusdatters datter Frederica
døbt udflytter Søren Olesen og Anne Rasmusdatters datter Anne Marie
døbt udflytter Ole Poulsen og Maren Christensdatters datter Maren
fol. 160
døbt boelsmand Rasmus Pedersen og Anne Marie Sørensdatters søn Peder
døbt husmand Thomas Rasmussen og Maren Pedersdatters datter Mette
døbt og begr gårdmand Ole Michelsen og Anne Pedersdatters datter Kirsten 5 uger
døbt og begr husmand Erik Sørensen og Stine Andersdatters datter Anne Kirstine få timer
døbt og begr ? ? Ellind Marie
fol. 160b
døbt gårdmand Rasmus Rasmussens datter Anne
copul enkemand Ditlev Rasmussen og pige Anne Margrethe Johansdatter

1812
døbt gårdmand Anders Larsen og Apelone Rasmusdatters søn Rasmus
begr gårdmand Anders Larsen og Apelone Rasmusdatters datter Anne Margrethe 25 år
begr udflytter Søren Olesen og Johanne Rasmusdatters datter Anne Marie 10 mdr
begr gårdmand Ole Michelsen og Maren Olesdatters søn Lars 17 år
begr Christopher Jensen og Anne Rasmusdatters datter Frederica 1 år
døbt husmand Søren Sørensen og Kirsten Marie Pedersdatters søn Rasmus
fol 161
døbt gårdmand Jens Christensen og Dorthe Pedersdatters søn Mads
døbt og begr Erik Sørensen og Stine Andersdatters datter Anne Kirstine
døbt gårdmand Niels Olesen og Voldborg Rasmusdatters datter Kirsten
døbt gårdmand Christen Pedersen og Anne Pedersdatters søn Lars
døbt husmand Jens Pedersens datter Kirsten
begr opholdsmand Rasmus Madsen 84 år
copul ungkarl Lars Jensen af Stilling og Kirsten Rasmusdatter

1813
fol. 161b
begr Anne Kirstine Rasmusdatter gårdmand Anders Christensen og Johanne Rasmusdatters datter 16 år
begr Johanne Hansdatter enke og opholdskone hos boelsmand Rasmus Pedersen 72 år
begr Anne Kirstine Danielsdatter gårdmand Rasmus Rasmussens hustru 33 år
begr Maren Frederiksdatter husmand Mads Jensens hustru 90 år
døbt skrædder Jens Danielsen og Anne Olesdatters datter Oleane
begr gårdmand Rasmus Overgaard og Anne Kirstine Danielsdatters datter Anne
begr Kirsten Pedersdatter afg husmand Ole Michelsens enke 78 år
begr udflytter Ole Poulsen og Maren Christensdatters datter Maren
begr boelsmand Rasmus Pedersen og Maren Sørensdatters søn Peder 2 år
fol. 162
begr skrædder Jens Danielsen og Anne Olesdatters datter Oleane 17 uger
begr gårdmand Christen Pedersen og Anne Pedersdatters søn Søren 3 år
døbt og begr husmand Thomas Rasmussen og Maren Pedersdatter søn Peder og begr moderen Maren Pedersdatter
døbt gårdmand Ole Michelsen og Anne Pedersdatters sønner Christen og Lars
døbt udflytter Anders Østerbye og Kirsten Marie Hansdatters datter Karen
døbt husmand Ole Poulsen og Maren Christensdatters datter Anne Marie
fol. 162b
begr gårdmand Ole Michelsen og Anne Pedersdatters tvillingsøn Lars 6 uger
døbt Christen Rasmussen smed og Bodil Andersdatters datter Anne
døbt gårdmand Christian Larsen og Karen Rasmusdatters søn Michel
begr Anders Pedersen Østerbye boelsmand 59 år
begr Anders Christensens husmand 60 år

Top

Forside

Opdateret d. 29-12-04 c