s
Ingers Hjemmeside

Stikord til

Harlev sogns kirkebog 1694 - 1806 C 356 - 1

1694-1739
1740-1779
1780-1813

1740
fol 79 (fol 85)
døbt Niels Wads datter af Harlev Christine
begravet Sidsel Knudsdatter af Harlev 77 år
døbt Jørgen Nielsens søn af Tåstrup Niels
copuleret Jens Jensen af Mesing og Maren Rasmusdatter af Skibby
copuleret Rasmus Rasmussen af Stjær og Anne Nielsdatter af Harlev
trolovet Jens Pedersen af Labing og Bodil Pedersdatter af Tåstrup
fol. 79b (fol. 85b)
døbt Niels Nielsen Læths søn af Skibby Peder
begravet gl. Karen Rasmusdatter af Harlev 90 år
trolovet Hans Bendiksen Graa fra København og Else Nielsdatter af Tåstrup
copuleret Jens Pedersen af Labing og Bodil Pedersdatter af Tåstrup
døbt Peder Andersens datter af Harlev Anne
fol. 80 (fol. 86)
copuleret Hans Jacob Løete? Og Gertrud Sørensdatter af Tarskov mølle
døbt Rasmus Rasmussens datter af Harlev Maren
døbt Bertel Nielsens datter af Harlev Maren
begravet Rasmus Rasmussens datter af Harlev Maren 13 uger
copuleret Hans Bendiksen Graa skrædder og Else Nielsdatter begge af Tåstrup
fol. 80b (fol. 86b)
copuleret Jens Nielsen og Maren Jensdatter begge af Tåstrup
døbt Søren Olufsens søn af Tåstrup Anders

1741
fol. 81 (fol 87)
begravet Niels Nielsen Læth af Skibby 61 år 5 mdr 1 uge
begravet Rosine Therhelsdatter af Tåstrup 34 år
døbt Anders Nielsen Læths førstefødte datter af Skibby Anne
døbt skrædder Hans Bendiksen Graaes datter af Tåstrup Abel
døbt Jens Rasmussens datter af Harlevholm, ingen navn noteret
trolovet og copuleret Niels Søegaard og Anne Christophersdatter begge af Tåstrup
fol. 81b (fol. 87b)
døbt Jens Jensens datter af Skibby Anne Marie
begravet Daniel Pedersen Kaae af Skibby 63 år
begravet Karen Hamborg af Harlev 54 år
døbt Niels Pedersens datter af Skibby Maren
begravet Jens Jensens datter af Skibby Anne Marie
begravet Maren Munch af Tåstrup
døbt Rasmus Rasmussens datter af Harlev Lisbeth
begravet Jens Christensens kone af Tåstrup 35 år
begravet Bertel Nielsens datter af Harlev 6 år
fol. 82 (fol. 88)
begravet Niels Søegaards 2 dødfødte børn af Tåstrup
begravet Niels Søegaards kone af Tåstrup Anne Christophersdatter 35 år
begravet Laurs Skyttes datter af Harlev Maren 2 år
public absolveret Rasmus Christensen som over år og dag havde holdt sig fra sacrementet
begravet Jens Jensen Harlev sognepræst for Harlev og Framlev menigheder og provst over Framlev herred 74 år

1742
fol. 82b (fol. 88b)
begravet Johanne Knudsdatter af Skibby 53 år
public absolveret Anne Rasmusdatter tjenende Jens Andersen i Tåstrup udlagt barnefader Rasmus Nielsen tjenende ibid
begravet Hans Læths søn Anders, som døde i møllen
public absolveret Rasmus Nielsen af Tåstrup for brud på 6 bud
døbt Jens Jensens søn af Skibby Knud
begravet Rasmus Pedersen af Skibby 42 år
døbt Niels Andersens datter af Harlev Karen
trolovet Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter begge af Skibby
begravet Jens Berentsens kone af Harlev
fol. 83 (fol. 89)
begravet Anders Læths datter Anne af Skibby 1½ år
døbt Johan Høvingshoffs datter af Harlev mølle Anne
begravet Bodil Andersdatter af Harlevholm 30 år
døbt Lars Christensens søn af Harlev Niels
copuleret Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter begge af Skibby
begravet Christen Pedersens kone Barbara af Skibby 54 år
døbt Jørgen Nielsens datter af Tåstrup Johanne

1743
fol. 83b (fol. 89b)
begravet Mads Larsen af Harlevholm 90 år 3 mdr
trolovet Just Jensen af Hørslev og Mette Nielsdatter af Tåstrup
døbt Anders Christensens søn af Harlev Jens
begravet Peder Læth af Skibby 90 år 4 uger
døbt Jens Rasmussens datter af Harlevholm Ingeborg
døbt Anders Læths datter af Skibby Anne
trolovet Knud Jensen af Galten og Kirsten Danielsdatter af Skibby
døbt Jens Berentsens datter af Harlev Anne
døbt Bertel Nielsens søn af Harlev Jens
fol. 84 (fol.90)
copuleret Knud Jensen af Galten og Kirsten Danielsdatter af Skibby
døbt Niels Søegaards søn af Tåstrup Peder
døbt Niels Peder Vævers datter af Harlev Mette
begravet Karen Rasmusdatter af Tåstrup 70 år
begravet Peder Vævers datter Mette 10 uger
trolovet Mads Hansen og Anne Jensdatter begge af Skibby
trolovet Jens Madsen og Voldborg Jensdatter begge af Tåstrup
begravet Anne Nielsdatter af Tåstrup 63 år
døbt Jens Christensens søn af Tåstrup Niels
fol. 84b (fol. 90b)
public absolveret Gertrud Sørensdatter i Harlev udlagt barnefader Adam Bertelsen i Tarskov mølle
begravet Gertrud Sørensdatter, som døde i barnsnød 27 år
døbt Johan Madsens datter af Holm Bodil
public absolveret Adam Bertelsen af Tarskov mølle omgåelse af 6 bud
copuleret Mads Hansen og Anne Jensdatter begge af Skibby

1744
døbt Rasmus Rasmussens datter af Harlev Mette
døbt enkekvindens søn Niels i Tarskov hus
døbt Niels Andersens søn af Harlev Peder
fol. 85 (fol. 91)
døbt Jens Berentsens datter Sidsel
trolovet Christen Michelsen af Ormslev og Anne Jensdatter af Harlev
copuleret mons. Christopher Hansen skovfoged i Søballe og Maren Johansdatter Høvingshoff af Harlev mølle
døbt Peder Andersens søn af Harlev Anders
døbt præstens datter Christine Sophie
døbt Mads Hansens datter af Skibby Sidsel Marie
fol. 85b (fol. 91b)
begravet Mads Rasmussens kone Maren Jensdatter af Tåstrup 63 år
døbt Jens Jensens søn af Skibby Jens
trolovet Niels Nielsen af Fregerslev og Maren Danielsdatter af Skibby
døbt Peder Nielsens søn af Harlev Niels

1745
døbt Knud Knudsens søn af Tåstrup Knud
begravet Dorthe Kirstine Mortensdatter af Harlev 30 år
begravet Anne Nielsdatter af Tåstrup
begravet Anne Jensdatter af Harlev 63 år
begravet Knud Knudsens søn af Tåstrup Knud
public absolveret Rasmus Nielsen i Tåstrup sin forsagelse med Maren Lauridsdatter
fol. 86 (fol. 92)
døbt Anders Læths søn af Skibby Niels
døbt Jens Jensen soldats søn af Tåstrup Søren
copuleret Niels Nielsen Læth af Fregerslev og Maren Danielsdatter af Skibby
begravet provstinde og hendes datter Kirstine Jensdatter
public absolveret Else Jensdatter af Skibby udlagt barnefader Søren Jensen tjenende enken Anne Laursdatter i Skibby
begravet Niels Laursens hustru Anne Rasmusdatter af Harlev 44 år
døbt Jens Berentsens søn af Harlev Bernt
døbt Johan Madsens datter af Harlevholm Sidsel
døbt Niels Søegaards datter af Tåstrup Rosine
døbt Else Jensdatters uægte datter af Skibby Kirsten
fol. 86b (fol. 92b)
public absolveret Søren Jensen af Skibby for omgåelse af 6 bud
trolovet Erich Pedersen og Maren Jensdatter begge af Skibby
begravet hyrdens hustru Anne Nielsdatter af Tåstrup 45 år

1746
copuleret Erich Pedersen og Maren Jensdatter begge af Skibby
begravet Anders Læths datter af Skibby Anne 3 år
døbt Jens Madsens datter af Tåstrup Maren
begravet skoleholderens kone Maren Thomasdatter af Harlev 72 år
fol 87 (fol. 93)
døbt Niels Andersens søn af Harlev Christen
døbt Erich Pedersens datter af Tåstrup Johanne
trolovet Peder Jensen Møller af Edslev mølle og Anne Sørensdatter af Tåstrup
døbt Rasmus Rasmussens søn af Harlev Niels
trolovet Christian Laursen af Labing og Karen Jensdatter af Tåstrup
copuleret Peder Jensen Møller af Edslev mølle og Anne Sørensdatter af Tåstrup
fol. 87b (fol. 93b)
døbt Jens Jensen soldats datter af Tåstrup Anne
begravet Jørgen Nielsen af Tåstrup 51 år
begravet Kirsten Laursdatter Wad af Harlev 86 år
begravet Anne Jensdatter af Tåstrup 81 år
begravet Jens Jensen soldats barn af Tåstrup
copuleret Christian Laursen og Karen Jensdatter af Tåstrup

1747
trolovet Jens Nielsen af Snåstrup og enken Kirsten Jensdatter af Tåstrup
døbt Jens Berentsens datter af Harlev Anne Marie
begravet Bertel Nielsen af Harlev 48 år
døbt Peder Nielsens søn af Harlev Rasmus
fol. 88 (fol. 94)
døbt Jens Jensens søn af Skibby Christen
copuleret Christian Laursen af Labing og Karen Jensdatter af Tåstrup
begravet Morten Jørgensen skoleholder i Harlev 63 år
public absolveret Birthe Madsdatter besovet i Skibby udlagt barnefader ægtemand Jens Jensen tjenende i Skibby
trolovet Jens Nielsen af Tåstrup og Mette Nielsdatter af Harlev
public absolveret Jens Jensen for omgåelsen af det 6 bud
copuleret Jens Nielsen af Snåstrup og Kirsten Jensdatter af Tåstrup
døbt Knud Knudsens datter af Tåstrup Anne
begravet Knud Knudsens datter af Tåstrup Anne 4 uger
begravet Anders Læths dødfødte søn af Skibby
døbt Laurids Skyttes datter af Harlev Voldborg
fol. 88b (fol. 94b)
copuleret Christopher Olesen skoleholder og Karen Henrichsdatter begge af Harlev
copuleret Jens Nielsen og Mette Nielsdatter af Harlev
døbt Johan Madsens søn af Harlevholm Niels
døbt sl. Bertel Nielsens datter af Harlev Anne
begravet Søren Madsen af Tåstrup 78 år
begravet Jens Ladsens kone af Harlev 41 år
døbt Niels Søegaards søn af Tåstrup Rasmus
begravet Søren Mortensen af Harlevholm 29 år

1748
fol. 89 (fol. 95)
begravet Jens Berentsens datter af Harlev Anne Marie 1 år
døbt Christian Laursen Bagges søn af Tåstrup Jens
begravet Laurs Skyttes datter af Harlev Voldborg
døbt Jens Berntsens datter af Harlev Anne
trolovet Frands Nielsen og Karen Rasmusdatter begge af Skibby
trolovet Jens Ladsen og Johanne Andersdatter af Harlev
døbt Rasmus Sørensens datter i Harlev Anne
begravet Christine Michelsdatter af Harlev 62 år
døbt Jens Nielsens søn af Harlev Niels
fol. 89b (fol. 95b)
begravet Erich Pedersens søn af Tåstrup
døbt Erich Pedersens søn af Tåstrup Peder
copuleret Jens Ladsen og Johanne Andersdatter af Harlev
copuleret Frands Nielsen og Karen Rasmusdatter af Skibby
døbt Anders Læths datter af Skibby Maren
trolovet Knud Sørensen snedkersvend og Maren Jørgensdatter begge af Tåstrup
begravet Jens Jensen af Skibby 39 år
begravet sl. Jens Jensens stedsøn af Skibby Laurs 10 år
begravet Niels Andersens dødfødte søn af Harlev
trolovet Søren Jacobsen og Karen Michelsdatter begge af Harlev
copuleret Knud Sørensen snedker og Maren Jørgensdatter
trolovet Peder Rasmussen af Dørup og enken Maren Rasmusdatter af Skibby
fol. 90 (fol. 96)
begravet Thomas Nielsens barn af Lyngå, døde hos Knud Knudsen i Tåstrup
begravet Jens Nielsens søn af Harlev Niels 8 mdr
begravet en stodderkvinde, som kom fra Vorrup, og døde her
copuleret Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Skibby
begravet Jens Berentsens søn af Harlev Bernt 3½ år
døbt Karen Jensdatters uægte datter af Tåstrup Anne, barnefader udlagt rytter Frederich Jensen af Årslev
døbt Knud Knudsens søn af Tåstrup Søren

1749
fol. 90b (fol 96b)
døbt Peder Nielsens søn af Harlev Peder
døbt Laurs Skyttes datter af Harlev Kirsten
døbt Rasmus Rasmussens søn af Harlev Søren
døbt Jens Ladsens datter af Harlev Anne
begravet Kirsten Jensdatter af Tåstrup 90 år
public absolveret Søren Rasmussen og Maren Jensdatter begge af Skibby for omgåelse af 6 bud
døbt Knud Snedkers datter af Tåstrup Anne
fol. 91 (fol. 97)
døbt Jens Christensens søn af Tåstrup Christen
copuleret Søren Jacobsen og Karen Michelsdatter
trolovet Rasmus Michelsen og Anne Sørensdatter af Tåstrup
begravet sl. Bertel Nielsens datter af Tåstrup Maren
døbt Jens Jensen soldats datter af Tåstrup Bodil
døbt Jens Madsens søn af Tåstrup Peder
døbt Jens Nielsens datter af Tåstrup Anne Marie
public absolveret Rasmus Toersen og Karen Pedersdatter af Skibby for omgåelse af 6 bud
fol. 91b
døbt Peder Rasmussens søn af Skibby Jens
begravet Birthe Pedersdatter af Skibby
trolovet og copuleret Jens Nielsen af Harlev og Gertrud Rasmusdatter af Skibby
døbt Jens Berentsens datter af Harlev Maren
copuleret Rasmus Michelsen og Anne Sørensdatter af Tåstrup

1750
fol. 92
døbt Lads Jensens søn af Harlev Jens
begravet Niels Andersens dødfødte af Harlev
trolovet Niels Pedersen af Gammelgård og Helle Jensdatter af Holm
trolovet Rasmus Jensen Balle og Maren Nielsdatter begge af Harlev
begravet Jens Rasmussens datter af Holm Maren
copuleret Niels Pedersen af Gammelgård og Helle Jensdatter af Harlevholm
døbt Niels Søegaards søn af Tåstrup Laurs
fol. 92b
copuleret Rasmus Jensen Balle og Maren Nielsdatter af Harlev
begravet Hans Læth af Tarskov mølle
begravet Voldborg Rasmusdatter af Skibby 81 år
trolovet Jørgen Rasmussen enkemand af Storring og Mette Rasmusdatter af Harlev
begravet Mads Rasmussen af Tåstrup 84 år
begravet mad. Sl. Hans Høstes 46 år
døbt Jens Nielsens datter af Harlev Mette

1751
fol. 93
begravet Jens Pedersen Søegaard af Tåstrup 55 år
begravet Jørgen Jensen hyrde i Harlev 45 år
copuleret Christian Pedersen og Karen Rasmusdatter af Skibby
begravet Peder Rasmussens dødfødte af Skibby
døbt Rasmus Jensens søn Jens her i præstens hus
copuleret Jørgen Rasmussen af Storring og Mette Rasmusdatter af Harlev
døbt Laurs Skyttes datter af Harlev Voldborg
døbt Anders Læths søn af Skibby Christen
fol. 93b
døbt Niels Andersens søn af Harlev Rasmus
trolovet Stephen Nielsen af Stautrup og enken Maren Sørensdatter af Tåstrup
trolovet Jeppe Laursen og Maren Pedersdatter af Skiby
begravet Rasmus Rasmussens datter af Harlev Elisabeth 10 år
trolovet Knud Jensen i Harlev og Else Jensdatter af Skibby
døbt Jens Clausens datter af Tåstrup Johanne
trolovet Søren Jensen og Dorthe Ovesdatter af Skibby
copuleret Jeppe Laursen og Maren Pedersdatter af Skibby
begravet Jens Rasmussen af Harlevholm
fol. 94
trolovet Niels Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Skibby
copuleret Knud Jensen af Harlev og Else Jensdatter af Skibby
copuleret Søren Jensen og Dorthe Ovesdatter af Skibby
døbt Johan Madsens datter af Harlevholm Maren
trolovet Rasmus Jensen og Gertrud Jensdatter af Års

1752
fol. 94b
copuleret Stephen Nielsen af Stautrup og Maren Sørensdatter af Tåstrup
døbt Jens Berentsens søn af Harlev Bernt
døbt Rasmus Michelsens datter af Tåstrup Lisbeth
copuleret Niels Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Skibby
døbt Knud Jensens datter af Skibby Johanne
trolovet Rasmus Hansen af Ask og enken Maren Madsdatter i Holm
døbt Knud Lauridsens søn af Tåstrup Niels
fol. 95
public absolveret Knud Jensen af Holm og Maren Andersdatter for brud på 6 bud
begravet Maren Nielsdatter af Harlev 70 år
copuleret Rasmus Jensen og Gertrud Jensdatter af Års
copuleret Rasmus Hansen og Maren Madsdatter af Harlevholm
copuleret Rasmus Hammer skoleholder i Storring og Maren Nielsdatter Labing her i præstegården
døbt Peder Rasmussens datter af Skibby Maren
begravet Erich Pedersens kone Maren Jensdatter af Tåstrup
døbt Skoleholderens datters søn af Harlev Ole
begravet Johan Madsen af Harlev 73 år
fol. 95b
døbt Jens Madsens søn af Tåstrup Mads
begravet Søren Laursen af Tåstrup
døbt Jens Christensens datter af Tåstrup Ingeborg
begravet Jens Christensens kone 33 år
trolovet Knud Jensen og Maren Andersdatter i Holm
døbt Jens Nielsens datter af Harlev Maren
døbt Laurs Jensens datter af Harlev Johanne

1753
fol. 96
trolovet Niels Jensen snedkersvend og Maren Jacobsdatter af Harlev
copuleret Knud Jensen og Maren Andersdatter af holm
døbt Niels Jensen hyrdes datter af Harlev Mette
døbt Rasmus Jensen Balles datter af Harlev Kirstine Cathrine
copuleret Jens Sørensen og Maren Nielsdatter af Harlev
fol. 96b
begravet Anders Christensens kone Kirsten Jensdatter af Harlev 53 år
public absolveret Peder Nielsen og Johanne Jensdatter af Skibby for brud på 6 bud
copuleret Niels Jensen snedker og Maren Jensdatter af Harlev
begravet Niels Nielsen almisselem af Tåstrup
public absolveret Peder Rasmussen af Tarskov mølle og Maren Jensdatter af Lillering for brud på 6 bud
døbt Rasmus Nielsens søn af Tåstrup Niels
trolovet og copuleret Søren Rasmussen af Jeksen og Johanne Rasmusdatter af Tåstrup
døbt Laurs Christensens skyts datter Christine
døbt Eva Hansdatters uægte søn Jens udlagt til barnefader Henrich Jensen

1754
fol.97
døbt Niels Jensen markmands datter af Tåstrup Anne
døbt Niels Søegaards datter af Tåstrup Anne
døbt Jens Sørensens datter af Harlev Anne
døbt Jens Berentsens søn af Harlev Anders
fol. 97b
public absolveret Henrich Jensen og Eva Hansdatter af Skibby for brud på 6 bud
trolovet Christian Laursen og Karen Thomasdatter af Harlev
begravet Kirsten Willumsdatter af Tåstrup 76 år
begravet Bodil Andersdatter et almisselem af Harlev
copuleret Christian Laursen og Karen Thomasdatter
trolovet Laurs Pedersen og Elsebeth Rasmusdatter af Tåstrup
døbt Christian Laursens datter af Harlev Anne
begravet Jens Madsens kone Voldborg af Tåstrup 29 år
copuleret Laurs Pedersen og Elsebeth Rasmusdatter af Tåstrup
blev almisselem Niels Baltosen? Af Tåstrup begravet i Ormslev, hvorhen han var udgangen og der døde
begravet Anne Hofmansdatter et almisselem af Holm
fol. 98
døbt Niels Rasmussen Skrædders søn af Skibby Rasmus

1755
begravet Maren Andersdatter af Harlev 21 år
begravet Christian Laursens datter af Harlev Anne
døbt Rasmus Michelsens søn af Tåstrup Michel
døbt Anders Læths søn af Skibby Peder
døbt Jens Nielsens søn af Harlev Niels
begravet Inger Jensdatter af Tarskov mølle 77 år
fol. 98b
begravet Maren Nielsdatter R. Balles kone af Harlev 34 år
begravet Anne Nielsdatter af Tåstrup 88 år
trolovet Niels Jensen og Maren Nielsdatter af Harlev
public absolveret Gertrud Pedersdatter af Holm udlagt barnefader Søren Sørensen tjenende i Åbo
døbt Jens Christensens datter af Tåstrup Dorthe Sophie
public absolveret Peder Rasmussen og Marie Pedersdatter begge af Skibby for brud på 6 bud
copuleret Niels Jensen og Maren Nielsdatter af Harlev
døbt Anders Jensens datter af Tåstrup Inger
fol. 99
begravet Jens Nielsens søn af Harlev Niels ½ år

1756
begravet Jens Nielsen af Tåstrup almisselem
trolovet og copuleret Henrich Jensen af Skibby og Eva Hansdatter af Harlev
begravet Knud Knudsens søn af Tåstrup
begravet Knud Knudsen anden søn af Tåstrup Søren
døbt Anders Sørensen smeds datter af Harlev Kirsten
døbt Henrich Jensens søn af Harlev Hans
begravet Jens Ladsen af Harlev 5 år
døbt Jens Madsens datter af Tåstrup Voldborg
fol. 99b
døbt Knud Knudsens datter af Tåstrup Anne Kirstine
begravet Jens Madsens datter af Tåstrup Voldborg
trolovet enken Johanne Andersdatter af Harlev og Anders Rasmussen af Tåstrup
døbt Michel Jensens datters uægte søn af Tåstrup Niels den udlagte barnefader er Jens Hansen af Harlev
døbt Knud Jensens datter af Harlev Anne
begravet Niels Søegaard af Tåstrup 54 år
public absolveret Mette Jensdatter af Tåstrup for brud på 6 bud med Jens Hansen i Harlev
trolovet Ole Sørensen og Kirsten Jensdatter begge af Tåstrup
begravet Jeppe Christophersen af Tåstrup 20 år
public absolveret Jens Hansen af Harlev for brud på 6 bud med Mette Jensdatter af Tåstrup
fol. 100
døbt Jens Berentsens søn af Harlev Anders
døbt Niels Hyrdes datter af Tåstrup Maren
copuleret Anders Rasmussen og A. Ladsens enke Johanne Andersdatter af Harlev
begravet Knud Rygters datter af Skibby Anne
copuleret Ole Sørensen og Kirsten Jensdatter af Tåstrup
døbt Jens Nielsens søn af Harlev Niels
trolovet Søren Thomsen af Søballe og Mette Bertelsdatter af Tåstrup

1757
fol. 100b
begravet Niels Andersen af Harlev 50 år
døbt Laurs Christensen skyttes søn af Harlev Christen
public absolveret Maren Jensdatter af Skibby udlagt barnefader Morten Andersen tjenende And. Læth ibid
døbt en afstanden rytter Johan N. Datter Ellen Marie
døbt Michel Pedersens søn af Skibby Peder
trolovet Laurs Rasmussen Wad og Maren Nielsdatter begge af Harlev
døbt Christian Laursens datter af præstegårdens hus Anne
fol. 101
copuleret Søren Thomsen af Søballe og Mette Bertelsdatter af Tåstrup
begravet Jens Andersens kone Anne Pedersdatter af Tåstrup 57 år
døbt Jens Madsens datter af Tåstrup Anne
public absolveret Maren Andersdatter for brud på 6 bud
døbt Anders Sørensens søn af Harlev Niels
copuleret Laurs Rasmussen og Maren Nielsdatter af Harlev
døbt Rasmus Michelsens datter af Tåstrup Sidsel
begravet Anders Rasmussens kone Johanne Andersdatter af Harlev 34 år
trolovet og copuleret Jens Herleff af Galten og Anne Marie Danielsdatter af Skibby

1758
fol. 101b
begravet Rasmus Munk almisslem
trolovet Anders Rasmussen og Anne Andersdatter begge af Harlev
begravet Laurs Jensen almisselem af Tåstrup
døbt Jeppe Laursen hyrde af Harlev hans søn Peder
døbt Smedens søn af Tåstrup Jens
døbt Henrich Jensens søn Søren af præstegårdens hus
trolovet Peder Nielsen og Voldborg Jensdatter begge af Harlev
begravet Peder Dørrups stedsøn af Skibby 14 år
fol. 102
begravet Christen Pedersen Kaae af Skibby 79 år
trolovet Rasmus Nielsen af Tåstrup og Maren Simonsdatter af Tarskov mølle tjenestefolk
begravet Henrich Jensens søn af Harlev
begravet Anne Nielsdatter af Tåstrup 25 år
begravet Jens Nielsens stedsøn Jens Pedersen af Tåstrup
public absolveret Mette Jensdatter af Høver udlagt barnefader rytter Rasmus Hansen
copuleret Peder Nielsen og Voldborg Jensdatter af Harlev
copuleret Anders Rasmussen og Anne Andersdatter begge af Harlev
døbt Jens Sørensens søn Niels af Harlev
døbt Peder Nielsens datter Karen af Harlev
fol. 102b
copuleret Rasmus Nielsen og Maren Simonsdatter af Tåstrup
begravet Jens Andersens karl Laurs Jensen af Tåstrup
døbt Jens Berentsens datter Elsebeth af Harlev

1759
døbt N. J. Skrædders søn Peder af Skibby
døbt Anders Rasmussens søn Rasmus af Harlev
begravet Forvalter And. Søn af Harlev
døbt Knud Knudsens søn Niels af Tåstrup
fol. 103
døbt Johan Mouridsens datter Marie af Tåstrup
begravet Peder Dørrups kone af Skibby 50 år
døbt Anders Jensens søn Jens af Tåstrup
begravet Maren Svensker? Almisselem af Tåstrup
døbt Henrich Jensens søn Søren af Harlev
trolovet Rasmus Rasmussen af Fregerslev og Else Marie Jensdatter af Tåstrup
døbt Christen Andersens søn Anders af Harlev
trolovet Frands Nielsen af Års og Anne Nielsdatter af Harlev
døbt Knud Jensens datter Anne af Skibby
copuleret Frands Nielsen og Anne Nielsdatter
fol. 103b
public absolveret Kirsten Andersdatter af Tarskov mølle udlagt barnefader Peder Møllersvend
copuleret Rasmus Rasmussen af Fregerslev og Else Marie Jensdatter af Tåstrup
begravet Hyrdens af Harlev hans barn, som var inddøbt
public absolveret Peder Rasmussens møllersvend i Tarskov mølle for brud på 6 bud
døbt Jens Nielsens søn af Harlev Jens
begravet Anders Christensen af Harlev 49 år
begravet en stodder Rasmus Kattrup af Tåstrup
døbt Anders Rasmussens søn af Harlev Rasmus
trolovet Rasmus Rasmussen af Gram og Anne Knudsdatter af Skibby

1760
fol. 104
begravet Peder Andersen af Harlev
trolovet Peder Andersen og Margrethe Sørensdatter af Skibby
begravet Rasmus Rasmussen af Harlev 60 år
public absolveret Michel Christensen og Kirsten Christensdatter for brud på 6bud
trolovet Morten Erichsen af Hørning og Kirsten Jensdatter af Tåstrup
copuleret Rasmus Rasmussen af Gram og Anne Knudsdatter af Skibby
begravet Jens Andersen af Tåstrup 69 år
døbt Kirsten Christensdatters uægte datter af Harlev Anne udlagt barnefader Jens Sørensen tjenende i præstegården
begravet Peder Andersen af Skibby 56 år
trolovet skrædder Rasmus Jørgensen af Gram og Mette Jensdatter af Skibby
public absolveret Jens Sørensen for brud på det 6 bud med Kirsten Christensdatter af Harlev
begravet Mogens Michelsens kone Anne Michelsdatter af Skibby
begravet Hyrdens kone Bodil af Tåstrup
fol. 104b
copuleret Morten Erichsen af Hørning og Kirsten Jensdatter af Tåstrup
copuleret skrædder Rasmus Jørgensen af Gram og Mette Jensdatter af Skibby
døbt Rasmus Nielsens søn af Tåstrup Niels
trolovet enkemand Rasmus Nielsen af Tåstrup og pigen Maren Jørgensdatter ibid
begravet Holgers søn af Tåstrup
døbt Jens Madsens søn Bertel af Tåstrup
begravet Rasmus Nielsens søn Niels af Tåstrup
døbt soldat Hans Jørgensens datter Mette af Tåstrup
døbt Rasmus Jensens datter Sidsel af Tåstrup
døbt Peder Dørrups datter Maren af Skibby

1761
fol. 105
begravet Rasmus Jensens kone af Tåstrup 29 år
døbt Jens Christensens søn Jørgen af Tåstrup
døbt Anders Sørensen smeds datter af Harlev Johanne
døbt Rasmus Michelsen rytters datter af Tåstrup Anne
begravet gl. hr. Provst Lodberg 50 år
døbt Henrich Jensens datter Anne
døbt Frands Nielsens søn Christian Johan
fol. 105b
døbt Rasmus Nielsens datter Maren
døbt Jens Berentsens søn Rasmus
begravet Anne Pedersdatter af Tåstrup 82 år
døbt Lars Christensen skoleholders søn Søren
døbt Michel Pedersens søn af Skibby Mogens

1762
fol. 106
døbt Peder Nielsens datter Maren
begravet Johan Madsens datter af Harlevholm Sidsel
begravet Michel Pedersens søn af Skibby Peder 5 år
trolovet Niels Olesen og Lisbeth Bertelsdatter af præstegården
døbt Anders Rasmussens søn af Harlev Jens
døbt Anders Smeds søn i Tåstrup Rasmus
fol. 106b
døbt mons. Jochum Harlevs datter Christine
begravet Jens Madsens hustru Maren af Tåstrup 29 år
døbt Holger Lemruks? Husmands søn af Holm Rasmus
døbt Peder Dørrups datter af Skibby Anne
døbt Rasmus Nielsens datter af Tåstrup Anne
døbt Rasmus Jensens datter Anne
trolovet Anders Nielsen og Maren Christiansdatter

1763
fol. 107
døbt Peder Læths søn Christian
trolovet Laurids Andersen af Jeksen og Cathrine Væverpige
public absolveret Maren Nielsdatter væverpige af Tåstrup udlagt barnefader John
døbt Maren Nielsdatters væverpiges uægte søn Abraham
begravet Lars Skrædder af Tåstrup 86 år
begravet Rasmus Jensens datter af Tåstrup Anne
døbt Christen Andersens datter Kirsten Marie
begravet Kirsten Nielsdatter af Holm
fol. 107b
døbt Christian Lauridsen markmands datter af Harlev Maren
døbt Henrich Jensens datter af Tåstrup Kirsten
døbt Knud Knudsens datter Kirsten
copuleret Niels Bagge Krarup sognepræst til Winkel og Ring menigheder og provstinde Lodbergs datter Christine Sophie Lodberg efter kongebrev
fol 108
døbt hyrden Michel Gabriels søn i Skibby Peder
copuleret Laurids Thomsen og Maren Jensdatter af Tåstrup

1764
fol. 108b
begravet Jens Christensens søn af Tåstrup Jørgen 5 år
døbt Rasmus Jensens datter Anne
døbt Rasmus Nielsens datter Anne
døbt Frands Skrædders datter Inger
trolovet Jens Jensen enkemand af Stjær og Karen Thomasdatter
trolovet Hans Sørensen og Kirsten Christensdatter af Harlev
døbt Jens Hagenhofs datter Mette
copuleret Hans Sørensen og Kirsten Christensdatter af Harlev
fol. 109
copuleret Peder Rasmussen fra Blegind og Sidsel Rasmusdatter af Skibby
copuleret Søren Bødker og Anne Mouridsdatter
døbt snedker Hans Jensens datter af Tåstrup Mette
døbt Søren Bødkers datter Anne Marie
begravet Anne Lauridsdatter af Skibby 69 år
public absolveret Else Johansdatter af Harlev
begravet murer Lars Skyttes af Harlev hos Mogens Jensen af Holm

1765
fol. 109b
døbt Lars Danielsens søn af Skibby Anders
døbt Peder Dørrups søn af Skibby Peder
copuleret Mads Rasmussen og Barbara Nielsdatter af Tarskov mølle
døbt Kirsten Grenne af Skibby hendes uægte søn, ingen navn noteret
begravet Niels Laursen Wad 78 år
copuleret Rasmus Jensen og Christine hos Jens Madsen
fol. 110
copuleret Peder Dinesen af Skibby og Kirsten Nielsdatter
døbt Christen Andersens datter Mette
døbt Lads Sørensens søn af Tåstrup Anders
fol. 110b
døbt hr. Nielsens datter i præstegården Ingeborg
copuleret Søren Sørensen af Bjertrup og Ingeborg Jensdatter af Holm
copuleret Peder Pedersen rytter og Kirsten Sørensdatter af Skibby
trolovet Peder Mogensen og Kirsten Jensdatter af Tåstrup
begravet Søren Bødkers datter Anne Marie
døbt lille Henrichsens datter Anne Margrethe
døbt Niels Johansens datter Kirsten
fol. 111
døbt Kirsten Søegaard og Peder Mogensens datter Maren
begravet Jens Rasmussens kone Maren Jensdatter af Tåstrup 62 år

1766
døbt Rasmus Nielsens søn af Tåstrup Jørgen
trolovet Søren Hoy og Anne Nielsdatter af Harlev mølle
døbt Lars Danielsens søn af Skibby Daniel
fol. 111b
døbt Rasmus Søegaards søn Jens
døbt rytter Peder Pedersens søn af Skibby Peder
døbt Laurs Wads datter Anne
døbt Frands Skrædders datter i Harlev Abelone
døbt Søren Bødkers datter i Tåstrup Anne Marie

1767
fol. 112
trolovet og copuleret Jens Nielsen og Anne Cathrine Samuelsdatter
public absolveret Maren Olesdatter
copuleret Peder Nielsen Hamborg og Anne Johanne Sørensdatter af Skibby
døbt Niels Johansens datter af Holm Maren
begravet Jens Rasmussen i præstehuset
døbt Peder Nielsens førstefødte af Skibby Niels
begravet Søren Jacobsen af præstehuset
døbt Jens Nielsen Hamborg af Tåstrup en søn Niels
døbt Rasmus Jensens datter Maren
fol. 112b
døbt Søren Bødkers søn af Tåstrup Rasmus
døbt Peder Nielsen husm. I præstehuset hans søn Niels
copuleret Poul Brasen og Anne Pedersdatter

1768
døbt Peder Dørrups søn Rasmus
døbt Lars Danielsens søn af Skibby Thomas
begravet Stiær Jens af Tåstrup
døbt Rasmus Nielsens søn af Tåstrup Peder
døbt Jacob Snedkers datter Anne
begravet Præstens søn
fol. 113
trolovet Rasmus Andersen og Anne Marie Jensdatter af Tåstrup
døbt Lars Sørensens søn af Tåstrup Søren
døbt Christen datter i Tåstrup Maren
døbt Rasmus Søegaards datter i Tåstrup Kirsten
begravet Rasmus Nielsens søn Peder 12 uger
begravet Rasmus Nielsens broder af Tåstrup
døbt Peder Skomager af Skibby og Else Høvenhoffs datter Kirsten
døbt Knud Snedkers datter Anne Knudsdatter og Peder Joensens datter Maren
Fol. 113b
Døbt Mads Skrædders datter Kirsten
Copuleret Peder Joensen og Anne Knudsdatter
Copuleret Rasmus Andersen og Anne Marie Jensdatter Jens Nielsens datter
Copuleret Rasmus og Karen Margrethe
Copuleret Michel Pedersen og Abigael Johansdatter af Holm
Copuleret Mogens Nielsen og Kirsten Rasmusdatter
Copuleret Michel Nævn? Af Hørning og Anne Rasmusdatter her i præstegården
Begravet Maren Samuelsdatter 76 år

1769
fol. 114
døbt og begravet Anders Pedersens søn af Harlev Peder 8 dage
begravet Frands Skyttes søn af præstehuset Christen Johan 7 år
døbt Lars Danielsens søn af Skibby Peder
begravet Laurs Wads datter Anne død af små kopper
døbt Lars Rasmussen og Rosine Jensdatter af Tåstrup en søn Rasmus
døbt Rasmus Andersens søn Knud
døbt Frands Skyttes søn i præstehuset Niels
fol. 114b
begravet Lars Danielsens søn Peder
døbt Smeds pige Anne
døbt Søren Bødkers datter Kirsten
døbt gårdm Rasmus Nielsens søn af Tåstrup Peder
døbt Peder Jensens datter af Tåstrup Sidsel
døbt Niels Jensen hos Anders Pedersen i Harlev en datter Karen

1770
døbt Peder Dørrups datter Kirsten
trolovet Jens Andersen og Christine Nielsdatter
fol. 115
døbt Jens Hamborgs søn i Tåstrup Samuel
døbt Rasmus Søegaards datter Anne
døbt Lars Danielsens søn Peder
begravet husm. Mogens datter Karen 14 uger
døbt Laurs Wads søn Hans i præstehuset
begravet Smed Jens Tåstrup 75 år
begravet Jens Madsens kone Karen Sørensdatter 57 år
døbt Jens Rasmussens søn Mads
døbt Michel Pedersen søn af Skibby Peder
fol. 115b
døbt Lars Rasmussens hos Rasmus Andersen en søn Niels
døbt Rasmus Andersens datter i Tåstrup Maren
copuleret Søren Jensen og Maren Larsdatter begge af Harlev
trolovet og copuleret Jens Andersen og Anne Christensdatter
døbt Niels Johansens datter af Holm Bodil
døbt Søren Jensen og Marie Skyttes datter Anne

1771
copuleret Christian Johansen og Maren
begravet Maren Pedersdatter af præstehuset hos Peder Nielsen 76 år
begravet Anders Pedersens søn af Harlev 13 uger
døbt Mads Skyttes datter af Harlev Abelone
fol. 116
døbt Lars Sørensens søn af Tåstrup Jens
copuleret med kongebrev Jacob Rotzhaus Fabreq? I Bodil mølle
og jomfru Maria Rasdulfense?
Begravet Jens Nielsens kone i Tåstrup 65 år
Døbt Peder Sørensen tjenende Jens Nielsen og Knud Snedkers datter deres søn Søren
Døbt Jacob Poulsens datter Mette Kirstine
Begravet Jens Nielsens kone af Tåstrup 64 år
Begravet Johan Madsen Høvinghoff 71 år
Begravet Rasmus Nielsens søn i Tåstrup Peder
Døbt Casper Smeds søn Henrich
Fol. 116b
Begravet Maren Bødker af Tåstrup 60 år
Begravet ungk. Niels Jensen 65 år
Begravet Rasmus Nielsen 20 år
Døbt Jens Andersens datter Kirsten
Begravet Jens Christensen af Tåstrup 61 år
Døbt Christen datter i Tåstrup Anne
Døbt Niels Læths datter Ellen
Begravet Peder Rasmussen Dørrup i Skibby 55 år
Døbt Rasmus Nielsen i Tåstrup, ingen navn noteret
Døbt Christen Andersens søn i Harlev Jens
Copuleret Enkem. Peder Poulsen af Jeksen og Anne Nielsdatter af Tarskov mølle
Fol. 117
Copuleret Niels Jensen af Tåstrup og Mette Rasmusdatter af Harlev

1772
døbt Lars Danielsens søn Christen
begravet Christen Andersen i Harlev 33 år 3 uger 4 dage
begravet Jens Andersen datter Kirsten 24 uger
begravet Jens Nielsens kone i Harlev 56 år
begravet Jacob Snedker 56 år
begravet Maren Bertelsdatter 58 år
begravet Henrichsens kone Eva 48 år
begravet Michel Pedersen i Skibby 76 år
begravet husm. Peder Nielsen i præstens hus 43 år
begravet gårdm. Jens Nielsen 58 år
begravet Knud Jørgen Harlef fra Tarskov mølle 43 år
fol. 117b
copuleret Niels Poulsen og Jens Nielsens datter Maren Jensdatter af Harlev
copuleret Peder Jensen og Johanne Jørgensdatter af Tåstrup
copuleret Søren Poulsen og Michel Pedersens enke i Skibby
døbt Anders Pedersens søn af Harlev Søren
copuleret Peder Dørrups enke og Knud Jensen
copuleret Christen Sørensen og Voldborg i præstehuset
døbt Rasmus Andersens datter af Tåstrup Sidsel

1773
fol. 118
begravet Mads Skyttes datter Abelone 2 år
begravet Hyrden af Tåstrup Rasmus Larsen 77 år
døbt Niels Johansens søn af Harlev Johan
begravet Kneppel? Peder i Holm
døbt Jens Christensens datter Kirsten
begravet Rasmus Jensens søn af Tåstrup Peder 3 år
begravet Hyrden af Tåstrup 70 år
trolovet Rasmus Jensen af Fruering og enken Anne Christensdatter af Tåstrup
døbt Niels Pedersens søn Anders
døbt Anders Rasmussens datter i Harlev Kirsten
fol. 118b
døbt Knud Jensens datter Anne Marie
døbt og begravet Rasmus Søegaards datter Abel
begravet Rasmus Jensens karl Michel Madsen 36 år
døbt Lars Rasmussens datter i Tåstrup Mette
døbt Rasmus Nielsens Søn Peder
døbt Jens Hamborgs søn af Tåstrup Peder
døbt Mads Skyttes søn Lars
begravet gl. Maren Andersdatter af Tåstrup 74 år
begravet Rasmus Søegaards søn af Tåstrup 4 år

1774
fol. 119
døbt Søren Bødkers søn af Tåstrup Anders
trolovet og copuleret Niels Christiansen og Mette Christensdatter fra Harlev mølle
døbt Peder Rytters datter i Skibby Else
døbt Rasmus Søegaards datter i Tåstrup Anne
trolovet og copuleret enkem. Rasmus Thomsen af og Anne Jensdatter af Harlev
trolovet og copuleret Johan Nielsen skolemester i Stjær og Margrethe Nielsdatter i Tarskov mølle
døbt og begravet Christen Jensens Knuds broder i Skibby med Kirsten Jensdatter en uægte søn Peder
døbt og begravet Niels Sørensens datter i Harlev Gertrud
trolovet og copuleret Søren Nielsen af Skibby og Kirsten Rasmusdatter af Harlev
døbt og begravet Mads Skyttes datter Kirsten af Harlev
fol. 119b
copuleret Peder Læth og Birthe Nielsdatter af Framlev
copuleret Søren Madsen af Stjær og Anne Jensdatter af Tåstrup
trolovet og copuleret Rasmus Nielsen tjenende Michel Poulsen i Storring og Johanne Jensdatter hos Lars Rasmussen i Tåstrup
trolovet Lars Mortensen og Anne Jensdatter Christen Andersens enke i Harlev
døbt Lars Sørensens søn i Tåstrup Ole
døbt Anders Jensens søn i præstegården Christian

1775
fol. 120
begravet Rasmus Jensens kone Edel 24 år døde i barselsseng
døbt Rasmus Jensens datter Edel
døbt Christen Sørensen datter fra præstehuset Anne
trolovet Jørgen Jensen bødkersvend fra Århus og Dorthe Sophie Jens Christensens datter af Tåstrup
døbt Rasmus Nielsens søn i Tåstrup Niels
trolovet og copuleret Christen Jensen og Kirsten Jensdatter af Skibby
døbt Frands Jensens datter Christine Sophie
fol. 120b
trolovet og copuleret Niels Sørensen af Vissing og Johanne Jensdatter af Tarskov mølle
trolovet og copuleret Christen Jensen og Ingeborg af Tåstrup
døbt Knud Jensens datter af Skibby Mette
døbt Mads Jensens datter af Holm Maren
begravet Rasmus Jensens bror Mads af Holm 34 år
døbt Rasmus Nielsens søn af Tåstrup Jens
døbt Lars Danielsens datter af Skibby Kirsten
begravet Rasmus Dinesen 37 år 7 mdr
fol. 121
døbt Peder Jensens datter af Tåstrup Kirsten
døbt mons. Jen? Datter i Harlev mølle Anne Margrethe
døbt Peder Smelters søn Jens Christian
døbt Christen Jensens og Ingeborgs datter Ingeborg
begravet Mads Jensens datter af Holm 10 uger
fol. 121b
døbt Peder datter Anne
døbt Rasmus Andersens datter i Tåstrup Voldborg
døbt Jens Hamborgs datter i Tåstrup Maren

1776
døbt Jens Andersen Jensens datter i Harlev Anne
begravet Rasmus Nielsens søn i Tåstrup Jens ½ år
døbt Lars Rasmussens søn af Tåstrup Peder
døbt Søren Nielsen og Kirstens søn af Harlev Niels
fol. 122
trolovet og copuleret Peder Christiansen i Skibby og Maren Jensdatter
døbt Peder Christiansens søn i Skibby Jens
trolovet og copuleret Lars Nielsen og Anne Jensdatter
begravet Rasmus Søegaards datter Anne
døbt Christen Nielsen Hamborgs søn i Harlev Niels
begravet Peder Kaaes datter af Skibby Anne
begravet Jens Sørensens søn Niels 17 år
trolovet og copuleret smeden i Tåstrup Anders Jensen og Karen Madsdatter fra Jeksen
begravet Anne Pedersdatter af Tåstrup
fol. 122b
trolovet Jens Sørensen med Anders Rasmussens steddatter Anne Jensdatter
trolovet og copuleret Jens Larsen Hasle skipper fra Århus og Maren Johansdatter af Harlevholm
døbt J. Gimlings søn i Harlev mølle Jens
fol. 123
døbt Peder Læths datter i Tåstrup Voldborg
døbt og begravet Anders snedkers datter Ellen
begravet Lars Rasmussens kone Rosine

1777
fol. 123b
døbt Rasmus Pedersen og Kirsten Skyttes datter i Tåstrup Anne Marie
døbt Anne Berentsdatter i Harlev hendes uægte søn Johan
udlagt barnefader Henrich Jensen af Javngyde
døbt en omløbende kvinde som navngav sig Anne Christiane som var fra Lynnet sogn i Holstebro Dorthe Kirstine barnefader Peder Jeppe soldat
døbt Niels Sørensens søn fra Harlev Jens
fol. 124
begravet Frands Skrædder 43 år
begravet Rasmus Andersens datter Voldborg 1 år
begravet store Rasmus Nielsen 64 år
trolovet og copuleret Rasmus Pedersen fra Tåstrup med Kirsten Larsdatter
begravet Anne Willums præstens kones moder 74 år
trolovet og copuleret Rasmus Yde af Harlev og Ingeborg Jensdatter af Tåstrup
trolovet ungk. Hans Hansen af Wilhelmsborg i Malling sogn og Karen Peder Dørrups datter af Skibby
fol. 124b
døbt Christen Jensens datter i Tåstrup Stine
døbt Rasmus Søegaards søn i Tåstrup Niels
fol. 125
copuleret Hans Hansen af Malling og Karen Pedersdatter Dørrup af Skibby
trolovet og copuleret Rasmus Mortensen fra Edslev? Og Johanne Pedersdatter Dørrups af Skibby
trolovet og copuleret Lars Rasmussen inds. I Tåstrup og Maren Pedersdatter
trolovet og copuleret Søren Jacobsen og Anne Jensdatter af Harlev
trolovet og copuleret møllersvend Peder Nielsen i Tarskov mølle og Maren Christensdatter
fol. 125b
døbt Rasmus Søegaards søn Niels
døbt Rasmus Jensen søn at Tåstrup Jens
døbt Søren Jacobsen søn af Harlev Jacob
døbt Lars Rasmussens datter i Tåstrup Anne Rosine
fol. 126
copuleret ungk. Bertel Mogensen og Ingeborg Jensdatter begge fra Århus
copuleret Hans Hølfberg og Kirsten Pedersdatter i præstegården
begravet jomfru Helle Bay i Harlev mølle 5 år
begravet Niels Jørgensens kones moder i Tåstrup 83 år
fol. 126b
døbt Rasmus Andersens søn Jens
døbt Jens Knudsens datter Mette
døbt Peder Kaaes datter Kirsten Marie

1778
begravet Rasmus Jensens datter Kirsten i Skibby
døbt Peder Rytters søn Niels af Skibby
fol. 127
begravet Jens Andersens datter Anne 2 år
begravet Christian Jacob Smelter enkens søn 19 år
begravet Peder Smelters søn Jens Christian
begravet Christen Jensens dødfødte søn af Tåstrup
begravet Anders Jensens søn af Harlev 5½ år
fol. 127b
døbt inds. Christen Jensens søn Jens i Tåstrup
døbt inds. Lars Nielsens datter Sidsel i Tåstrup
døbt Jens Hamborgs søn Peter af Tåstrup
døbt Lars Danielsens datter Kirsten
døbt Anders Rasmussen Kaaes datter Anne Marie
døbt Anders Smeds datter Ellen
fol. 128
begravet Jens Berentsen i Harlev 80 år
copuleret Niels Jacobsen og Kirsten Jensdatter inds. I Harlev
copuleret Søren Michelsen fra Tåstrup og Anne Nielsdatter Frands Skrædders enke i præstehuset
fol. 128b
døbt Peder Jensens datter Anne Kirstine i Tåstrup

1779
fol. 129
døbt inds. Jens Andersens søn Christen
døbt og skoleholder Niels Michelsens? Datter Kirsten Marie
begravet skoleholder Niels Michelsens? Kone
døbt Rasmus Jensens søn Ole i Tåstrup
døbt husm. Christen Jensens datter Maren i Tåstrup
døbt Mads Schivbys søn Lars i Harlev
fol. 129b
begravet skoleholder Niels Michelsens? Datter Kirsten Marie ½ år
døbt Peder Læths datter Anne Kirstine i Tåstrup
copuleret i Tiset kirke Peder Rasmussen og Kirsten Sørensdatter begge tjenende i Skibby
døbt Søren Jacobsen Smelters datter Sidsel i Harlev
fol. 130
døbt Laurs Rasmussens datter Mette Marie i Tåstrup
copuleret i Tilst kirke Niels Justsen væver af Lillering og Anne Nielsdatter af Harlev
begravet Peder Kaae og Anne Knudsdatter af Skibby deres datter Kirsten Marie 9 mdr
begravet Rasmus Søegaards kone Anne Jensdatter 37 år
begravet Maren Madsdatter i Holm 76 år
fol. 130b
copuleret Jens? Christophersen? Af Tønder og jomfru Helle Birgitte Marie i Tarskov mølle
fol. 131
døbt Jens Jensens søn Søren
døbt Niels Jørgensens datter Voldborg i Holm

Top

Forside

Opdateret d. 7-5-09