s
Ingers Hjemmeside

Stikord til

Harlev sogns kirkebog 1694 - 1806 C 356 - 1
Harlev sogns kirkebog 1806 - 1813 C 356 - 2

1694-1739
1740-1779
1780-1813

1780
døbt Lars Vævers datter Maren i Tåstrup
døbt skoleholder Niels Nielsens datter Maren
trolovet og copuleret husm. Christen Jensen af Jeksen og Gertrud Madsdatter af Harlev
fol. 131b
trolovet og copuleret Peder Westergaard af Harlev mølle og Anne Jens Sørensens af Harlev
døbt Peder Kaaes søn Niels af Skibby
begravet Rasmus Andersens søn 4 uger
døbt Lars Danielsens søn Peder
døbt Jens Hamborgs datter Anne
fol. 132
begravet Peder Kaaes kone Maren Christensdatter 70 år
copuleret Niels Rasmussen i Harlev og Anders Larsens steddatter Johanne Marie af Skibby

1781
begravet sognepræst Christian Lindemand 77 år, havde været sognepræst i Harlev og Framlev i 19 år
fol. 132b
døbt Anne Cathrine Pedersdatter uægte datter Anne udlagt barnefader Bernt Jensen begge tj. Folk i Tarskov mølle
copuleret mad. Ellen Bødker H. Gimlinger i Harlev mølle og hr. Niels Hoffmann forvalter på Constantinsborg
begravet Anne Cathrine Pedersdatters uægte datter Anne, som var død i sengen hos moderen, blev med tilladelse fra Amtmanden begravet uden ligprædiken 5 uger
fol. 133
døbt Peder Westergaards søn Christen i Harlev
døbt en kvinde til huse hos Christen Hamborg, var ankommet for 3 dage siden, som kalder sig Anne Kirstine Hansdatter og siger sig i ægteskab til og gift med Engelbreth Olesen af fra sogn i Ribe for at rejse til Spørring en søn Ole
døbt Hyrdens søn Daniel af Skibby
fol. 133b
døbt Jens Frandsens søn Frands
døbt Knud Jensens datter Anne af Skibby
døbt husm. Christen Jensens søn Jens af Skibby
begravet Søren Michelsen af Harlev 34 år
døbt Rasmus Andersens datter Dorthe af Tåstrup
begravet Rasmus Skrædder af Harlev 47 år
begravet skoleholder Christopher Madsen i Harlev 67 år
døbt skoleholder Niels Møllers søn Peder i Harlev
trolovet Poul Jensen og Christine Larsdatter begge af Harlev
fol. 134
begravet skoleholder Niels Møllers søn Peder 14 dage
døbt Jens Jensens datter Anne
døbt husm. Christen Jensens søn Jens af Tåstrup

1782
begravet gårdm. Niels Sørensen af Harlev 40 år
døbt Forvalter Hoffmanns søn Frederich Christian i Harlev mølle
døbt Maren Jørgensdatter Jørgen Hyrdes datter uægte datter Anne i Tåstrup udlagt barnefader soldat Søren Jensen
døbt husm. Lars Nielsens datter Anne af Tåstrup
fol. 134b
begravet Anders Rasmussens søn Jens 19 år
døbt sognepræsten i Harlev Ole Flensborgs søn Andreas Nicholai
begravet hus. Christen Jensens søn Jens af Harlev ½ år
døbt Poul Jensens datter Sidsel af Harlev
døbt gårdm. Peder Læths søn Jens i Tåstrup
begravet Christopher Madsens enke hospitalslem 82 år
døbt Niels Sørensens søn Niels i Harlev
begravet Rasmus Hansen i Holm 63 år
begravet Lisbeth Andersdatter af Harlev 65 år
trolovet og copuleret Jens Carlsen og Maren Sørensdatter begge af Skibby
fol. 135
trolovet og copuleret ungk. Anders Jensen og pige Anne Pedersdatter begge af Tåstrup
døbt husm. Peder Pedersens søn Rasmus af Skibby
døbt gårdm. Peder Jensens søn Jens af Tåstrup
trolovet og copuleret ungk. Jens Lauridsen af Torring og enken Maren Jensdatter af Harlev
døbt husm. Anders Jensens datter Lisbeth af Tåstrup
døbt Peder Westergaards datter Marie Kirstine i Harlev
begravet husm. Søren Jacobsens datter Kirsten i Harlev 5 mdr

1783
fol. 135b
hjemdøbt og begravet Niels Rasmussens datter 1 dag (ingen navn noteret)
døbt Rasmus Jensens datter af Tåstrup Apelone
døbt skoleholder Niels Møllers datter af Harlev Kirsten
døbt husm. Christen Jensens datter af Harlev Anne Marie
døbt Christen Nielsens søn i Harlev Niels
døbt Jens Hamborgs søn af Tåstrup Anders
begravet almisselem Anne Margrethe Hansdatter af Tåstrup 57 år
trolovet og copuleret ungk. Jens Pedersen af Skibby og pige Mette Pedersdatter af Harlev
fol. 136
døbt husm. Jens Frederichsens søn af Harlev Jens
begravet skoleholder Niels Møllers datter af Harlev Kirsten ½ år
begravet Peder Læths datter af Tåstrup Anne Kirstine 1år
døbt præsten Ole Flensborgs datter i Harlev Helene Cathrine
trolovet og copuleret enkem. Casper Henrichsen af og Mette Kirstine Sørensdatter i Skibby
trolovet og copuleret ungk. Niels Larsen fra Friis og pige Anne Mortensdatter af Tåstrup
copuleret med kongebrev Poul Heys sognepræst fra Sjelle og jomfru Christine Sophie Harlev af Tarskov mølle
trolovet og copuleret ungk. Michel Michelsen af Høver og pige Inger Andersdatter af Tåstrup
fol. 136b
trolovet og copuleret ungk. Christen Pedersen af Friis og pige Anne Andersdatter af Harlev
døbt Peder Kaaes datter i Skibby Maren
begravet Jens Lauridsens stedsøn i Harlev Niels 1½ år

1784
døbt husm. Jens Christensens søn i Harlev Peder
begravet sognepræst Ole Flensborgs datter Helene Cathrine 18 uger
trolovet og copuleret ungk. Rasmus Rasmussen af Tåstrup og pige Maren Rasmusdatter ibid
begravet gl. hyrde Jens Lauridsen i Harlev 70 år
døbt smed Casper Hylsbergs søn i Harlev Frederich Christian
fol. 137
døbt gårdm. Rasmus Andersens datter i Tåstrup Anne Kirstine
døbt Rasmus Rasmussens søn i Tåstrup Rasmus
døbt husm. Anders Jensen Berentsens datter i Harlev Lisbeth
døbt skoleholder Niels Møllers søn i Harlev Peder
begravet Søren Michelsens enke Anne Nielsdatter i Harlev 48 år
begravet Niels Pedersen af Skibby 75 år
døbt husm. Christen Jensens søn af Tåstrup Jørgen

1785
fol. 137b
døbt husm. Jens Andersens datter i Holm Mette
begravet Anders Rasmussens søn i Harlev Rasmus 25 år
døbt husm. Laurids Nielsens datter i Tåstrup Anne Margrethe
døbt husm. Jens Jensens datter af Tåstrup Else
begravet Rasmus Jensens datter af Tåstrup Anne 2 år
døbt Niels Rytter boende i Rasmus Andersens hus i Tåstrup hans datter Anne Kirstine
begravet gårdm. Niels Rasmussens moder Anne Nielsdatter af Harlev 88 år
døbt Mads Lauridsen Skyttes søn Jens
trolovet og copuleret gårdm. Anders Nielsen af Lillering og pige Mette Nielsdatter af Harlev
trolovet og copuleret enkem. Jens Sørensen True af Århus og pige Mette Rasmusdatter af Holm
fol. 138
trolovet og copuleret Anders Jensen og pige Maren Nielsdatter begge af Harlev
døbt gårdm. Jens Lauridsens søn i Harlev Niels
døbt Peder Læths søn af Tåstrup Niels
døbt Niels Rasmussens datter af Harlev Anne
trolovet og copuleret ungk. Søren Nielsen af Lyngby og pige Maren Pedersdatter af Skibby
begravet Forvalter Hoffmanns søn Frederich Christian 4 år
døbt Peder Westergaards søn af Harlev Jens
begravet Provstinde Lodberg i Harlev 100 år
begravet Laurids Skrædders kone Marie i Harlev 55 år
begravet almisselem Maren Hamborg i Tåstrup 40 år
begravet hyrde Knud Jensen af Skibby 70 år
begravet Anders Rytters hejmmedøbte søn Jens 14 dage

1786
fol. 138b
døbt gårdm. Søren Rasmussens datter i Tåstrup Anne Marie
begravet almisselem Else Hyrde af Skibby 64 år
begravet Anders Berentsens datter i Harlev Lisbeth 2 år
døbt gårdm. Peder Jensens datter i Tåstrup Anne
døbt Christen Nielsen Hamborgs søn i Harlev Jens
døbt Jens Hamborgs datter i Tåstrup Karen
begravet gårdm. Søren Rasmussens datter Anne Marie 12 uger
døbt Anders Jensen søn i Harlev Jens
begravet Peder Pedersen Rytters søn i Skibby Rasmus 4 år
trolovet og copuleret ungk. Søren Henrichsen og pige Mette Andersdatter begge af Tåstrup
fol. 139
begravet Niels Nielsen Læth af Skibby 72 år

1787
døbt rytter Anders Jensens datter i Harlev Sidsel
begravet Jens Madsen af Tåstrup 75 år
begravet Jens Hamborgs datter i Tåstrup Anne 6 år
begravet Anders Pedersens søn Rasmus 7 år
trolovet og copuleret forvalter Søren Stilling og jomfru Harlev i Tarskov mølle
begravet Niels Rasmussens datter i Harlevgård Anne 2 år
trolovet og copuleret ungk. Carl Nielsen og pige Anne Andersdatter begge af Skibby
døbt Carl Nielsens datter Kirsten
trolovet og copuleret ungk. Rasmus Holgersen og enken Sidsel Sørensdatter begge af Tåstrup
fol. 139b
døbt Søren Stillings søn Jochum Nicholai
begravet Søren Olesens kone Voldborg Larsdatter af Tåstrup 85 år
døbt husm. Christian Christiansen, som er gift med Peder Smelters datter deres søn Christen
begravet gårdm. Søren Olesen af Tåstrup 86 år

1788
begravet husm. Christen Jensens hjemmedøbte datter Anne 8 dage
trolovet og copuleret ungk. Christen Pedersen af Tåstrup og pige Gertrud Frandsdatter ibid
døbt husm. Anders Rytters datter i Harlev Anne
døbt husm. Anders Bentsens datter i Harlev Anne Kirstine
døbt husm. Laurids Nielsens datter i Tåstrup Mette
trolovet og copuleret ungk. Nicholai Sørensen af Tarskov mølle og pige Karen Pedersdatter af Harlev
fol. 140
døbt Jens Mortensens datter i Harlev Maren
døbt husm. Jens Andersens søn i Harlev Anders
døbt husm. Rasmus Holgersens datter i Tåstrup Kirsten
begravet Anders Sørensen Smed i Harlev 51 år
døbt gårdm. Søren Rasmussens datter i Tåstrup Anne Marie
begravet gårdm. Rasmus Andersens søn i Tåstrup Jens 10 år
begravet gårdm. Rasmus Andersens datter i Tåstrup Dorthe 16 år
begravet Laurids Nielsens datter i Tåstrup Anne Margrethe 1 år
begravet gårdm. Rasmus Andersens datter i Tåstrup Mette Kirstine 1 år
døbt gårdm. Peder Westergaards søn i Harlev Mads
trolovet og copuleret enkem. Wogn Nielsen af Stjær og enken Birthe Christensdatter af Tåstrup
døbt gårdm. Peder Læths søn Ole
begravet gårdm. Peder Westergaards datter Kirstine 5 år
fol. 140b
begravet husm. Rasmus Holgersens steddatter Anne 6 år
begravet husm. Jens Hamborgs datter Karen 2 år
begravet husm. Hans Jensens dødsfødte i Tåstrup
begravet husm. Christen Jensens søn i Tåstrup Jacob 4 år
døbt Husm. Hans Jensens søn i Tåstrup Jens
døbt gårdm. Christen Nielsens datter i Harlev Lisbeth
døbt husm. Christen Pedersens datter i Tåstrup Anne
døbt husm. Jens Pedersens datter i Tåstrup Anne Marie
begravet husm. Jens Andersens søn i Harlev Anders 1 år

1789
begravet husm. Laurids Hjulmands datter i Tåstrup Anne Margrethe 3 år
begravet husm. Jens Andersens datter i Harlev Mette 4 år
døbt hyrden Christen Jensens datter Anne
døbt mon. Wilskums datter i Tarskov mølle Maren
fol. 141
begravet Anne Sophie Frandsdatter i Tåstrup 17 år
trolovet og copuleret ungk. Anders Andersen i Tåstrup og pige Kirstine Marie Christensdatter af Harlev
begravet Niels Rytters dødfødte søn
døbt skoleholder Niels Møllers datter i Harlev Johanne Kirstine
døbt Forvalter Hoffmanns søn i Harlev mølle Frederich Nicholai
døbt husm. Søren Henrichsens søn i Tåstrup Anders
trolovet ungk. Anders Christensen af Skibby og Pige Johanne Andersdatter af Harlev
døbt gårdm. Jens Mortensens søn i Holm Søren
døbt Anders Christensens søn i Harlev Christen
trolovet og copuleret Christen Christensen af Åbo og pige Anne Johanne Andersdatter af Harlev

1790
fol. 141b
begravet Jens Hamborgs datter i Tåstrup Maren 9 mdr
døbt husm. Søren Jensen vævers datter i Tåstrup Anne
døbt husm. Anders Jensens søn i Harlev Peder
begravet husm. Laurids Nielsen i Tåstrup 92 år
trolovet enkem.
Jens Abrahamsen af Tåstrup og pige Kirsten Jensdatter i Harlev mølle
Begravet husm. Søren Henrichsens udøbte datter
Begravet Anders Jensen Berentsens søn Peder 4 år
Begravet husm. Søren Jensens datter i Tåstrup Anne 3 uger
Døbt Gothlieb Murmesters datter i Harlev Anne Marie
Fol. 142
Copuleret enkem. Jens Abrahamsen af Tåstrup og pige Kirsten Jensdatter af Harlev mølle
Begravet Mogens Michelsen af Skibby 28 år
Døbt gårdm. Niels Rasmussens datter i Harlevgård Anne Kirstine
Døbt Anders Jensen Rytters søn af Harlev Jens
Hjemmedøbt og begravet husm. Jens Andersens søn i Harlev Peder 1 time
Begravet gårdm. Rasmus Nielsen af Tåstrup 73 år
Begravet husm. Jens Nielsens datter i Harlev Margrethe 1 år
Døbt husm. Rasmus Holgersens søn i Tåstrup Holger

1791
døbt gårdm. Peder Læths søn i Tåstrup Mads
døbt husm. Christen Pedersens datter i Tåstrup Anne
fol. 142b
døbt skolemester Niels Møllers søn i Harlev Jens
begravet almisselem Lau Karn af Harlev 94 år
trolovet og copuleret Thomas Rasmussen af Skibby og pige Karen Clemensdatter ibid
trolovet og copuleret ungk. Jens Pedersen af Tåstrup og enken Anne Knudsdatter af Tåstrup
trolovet og copuleret ungk. Jørgen Michelsen og pige Anne Sophie Jørgensdatter begge af Skibby
døbt gårdm. Peder Westergaards datter i Harlev Kirsten Marie
begravet Jens Sørensens hustru Maren Nielsdatter i Harlev 62 år
døbt Niels Lauridsen Wads søn Laurids avlet med pige Anne Hansdatter som var trolovet
fol. 143
copuleret Niels Lauridsen Wad og pige Anne Hansdatter begge af Harlev
begravet gårdm. Jens Knudsens kone Sidsel Cathrine af Tåstrup 25 år
døbt gårdm. Jens Knudsens datter Kirstine
døbt Christen Nielsens søn i Harlev Simon
døbt husm. Søren Vævers datter i Tåstrup Anne Margrethe
døbt husm. Anders Berentsens datter i Harlev Anne
døbt S. Wilstrups søn i Tåstrup Erich
begravet dragon Christen Madsen af Storring, som tjener i Tåstrup
copuleret ungk. Torchild Andersen af Tåstrup og Sidsel Jensdatter af Harlev
fol. 143b
døbt husm. Søren Henrichsens søn i Tåstrup Anders
copuleret ungk. Mogens Andersen og pige Maren Nielsdatter begge i Tarskov mølle
døbt gårdm. Jens Mortensens datter i Holm Bodil
døbt husm. Mogens Andersens søn i Tarskov mølle Anders

1792
døbt gårdm. Peder Læths søn i Skibby Anders
døbt husm. Christen Jensens søn i Tåstrup Jørgen
døbt husm. Johan Christensen gift med Peder Smelters datter i Harlev deres datter Else Marie
døbt husm. Christen Jensens datter i Harlev Maren
fol. 144
døbt husm. og hyrde Just Hansen Vibys søn i Skibby Jens
døbt husm. Jens Nielsens datter i Harlev Margrethe
begravet gårdm. Anders Læth af Skibby 72 år
begravet gårdm. Peder Jensens søn i Tåstrup Jens 10 år
copuleret ungk. og snedker Søren Rasmussen af Skibby og pige Dorthe Michelsdatter af Tarskov mølle
copuleret ungk. Rasmus Christensen af Farre og pige Anne Rasmusdatter af Tarskov mølle
begravet gårdm. Peder Dinesen af Skibby 59 år
begravet hyrde Christen Lilles kone i Harlev Maren Ibsdatter 74 år
begravet husm. Jens Hamborgs kone i Tåstrup Anne Cathrine 52 år
trolovet og copuleret ungk. Rasmus Rasmussen og enken Anne Jensdatter begge af Tåstrup

1793
fol. 144b
døbt gårdm. Anders Andersen og Kirstine Marie Christensdatters søn Christen
begravet Niels Pedersens enke af Skibby 91 år
døbt væver Søren Jensens datter i Tåstrup Anne Kirstine
døbt husm. Søren Henrichsen og Kirsten Rasmusdatters søn Rasmus
døbt gårdm. Peder Læth og Birthe Nielsdatters søn af Tåstrup Peder
begravet gårdm. Peder Læths søn i Tåstrup Peder 7 uger
copuleret ungk. Søren Jensen tjenende Anders Rasmussen i Harlev og pige Kirsten Andersdatter af Harlev
begravet gårdm. Rasmus Nielsens enke af Tåstrup Maren Jørgensdatter 51 år
begravet gårdmand Rasmus Nielsens søn i Tåstrup Jørgen Rasmussen 27 år
døbt inds. Hos Anders Rasmussen Søren Jensen og Kirsten Andersdatters datter i Harlev Anne
fol. 145
copuleret med kongebrev ungk. Peder Knudsen af Tåstrup og pige Maren Rasmusdatter af Tåstrup
begravet gårdm. Rasmus Nielsens søn i Tåstrup Peder 20 år
begravet Søren Jensens datter i Harlev Anne 4 uger
døbt husm. Anders Jensen Berentsen og Anne Pedersdatter i Harlev deres datter Maren
begravet Anders Berentsens datter Anne 3 uger
døbt skoleholder Niels Møller og Anne Jensdatters søn Jens Peter
hjemmedøbt og begravet Peder Knudsen og Maren Rasmusdatters søn i Tåstrup Knud 2 dage
døbt Peder Læth og Maren Sørensdatters datter i Skibby Anne
døbt husm. Mogens Andersen og Maren Nielsdatters søn i Harlev Niels

1794
døbt sognefoged Niels Rasmussen og Johanne Marie Hansdatters søn i Harlevgård Rasmus
fol. 145b
døbt hyrde Erich Michelsen og Maria Kirstine Nielsdatters datter i Tåstrup Else Marie
døbt husm. Søren Jensen og Kirsten Knudsdatters datter i Tåstrup Anne Kirstine
begravet Peder Læths datter i Skibby Anne ¼ år
begravet ungk. Søren Knudsen af Tåstrup 84 år
døbt gårdm. Jens Christensen Westergaard og Anne Jensdatters søn i Harlev Niels
begravet husm. Johan Christensen og Peder Smelters datters datter Else Marie
copuleret ungk. Og snedker Christen Nielsen af Lemming og pige Maren Nielsdatter af Holm, med kongelig bevilling som søskendebørn
døbt husm. Niels Lauridsen Wad og Anne Jensdatters datter i Harlev Anne Margrethe
begravet husm. Niels Lauridsen Wads søn i Harlev Laurids 2½ år
døbt gårdm. Peder Læth og Birthe Nielsdatters datter i Tåstrup Anne
fol. 146
døbt smed Jens Olesen og Karen Rasmusdatters søn i Tåstrup Ole
døbt konen Anne Dorthe Pedersdatter af Dørup i Woer Ladegård sogn, foregivende i ægteskab med Jens Rasmussen, blev forløst ved sin ankomst til Tåstrup hendes datter Anne Margrethe
døbt husm. Peder Rasmussen Hougaard og Kirsten Sørensdatters datter i Skibby Birthe
copuleret ungk. Niels Jensen af Tåstrup og pige Anne Margrethe Henrichsdatter begge af Tåstrup
copuleret ungk. Niels Christian Frandsen og pige Kirsten Madsdatter af Tåstrup
fol. 146b
copuleret ungk. Anders Pedersen væver og pige Anne Jensdatter begge af Harlev

1795
døbt inds. Søren Jensen og Anne Andersdatters datter i Harlev Anne
døbt husm. Christen Jensen og Ingeborg Olesdatters datter Mette Kirstine
døbt husm. Niels Christian Frandsen og Kirsten Madsdatters datter i Harlev Anne
fol. 147
copuleret ungk. Rasmus Rasmussen og enken Maren Sørensdatter af Skibby
copuleret med kongelig bevilling ungk. Jens Larsen af Tarskov mølle og pige Kirsten Rasmusdatter af Tåstrup
døbt Hans Henrichsen og Anne Margrethe Nielsdatters søn Christen
begravet husm. Rasmus Holgier af Veng, som druknede ved sivarbejde i Tarskov mølle 40 år
begravet aftm. Anders Andersen af Tåstrup 65 år
døbt husm. Anders Pedersen væver og Anne Jensdatters søn i Harlev Jens
begravet aftm. Jens Nielsen af Tåstrup 80 år
døbt gårdm. Anders Andersen og Kirstine Maries datter i Tåstrup Else
fol. 147b
døbt husm. Søren Henrichsen og Kirsten Rasmusdatters søn i Tåstrup Jens
copuleret ungk. Søren Lauridsen Schiøtz af Harlev mølle og pige Sidsel Jensdatter af Harlev
begravet snedker Knud Jensen af Tåstrup 82 år
begravet en besovet kvinde Anne Marie Andersdatter af Søballe hendes søn Peder, barnet død i sengen hos hende, logerende hos Christen Hamborg i Harlev 8 uger
døbt husm. Niels Jensen og Anne Margrethe Henrichsdatters datter i Tåstrup Eva
begravet gårdm. Peder Læths søn i Tåstrup Jens 13 år
begravet husm. Niels Jensen af Tåstrup 26 år
døbt husm. Jens Nielsen og Maren Sørensdatters søn i Sorgenfrie ved Tarskov mølle Niels
døbt husm. Søren Skytte og Sidsel Jensdatters søn i Harlev Laurids
copuleret ungk. Rasmus Jacobsen og pige Johanne Nielsdatter begge af Tåstrup
fol. 148
begravet Peder Læths datter i Tåstrup Anne 2 år
døbt smed Peder Olesen og Sidsel Jensdatters datter i Skibby Anne Kirstine
døbt gårdm. Jens Mortensen og Anne Sørensdatters søn i Harlevholm Morten

1796
copuleret ungk. Rasmus Sørensen af Sorring tjenende i Skibby og pige Maren Rasmusdatter af Tåstrup tjenende ibid
begravet Jens Hamborgs søn i Tåstrup Anders 18? År
begravet skoleholder Niels Møller af Harlev 43 år
døbt Niels Jensen og Johanne Pedersdatters datter i Harlev Johanne Marie
begravet Peder Dinesens enke Kirsten Nielsdatter af Skibby 61 år
begravet husm. Rasmus Rasmussens steddater i Tåstrup Mette 6 år
begravet ungk. Mogens Jensen af Holm 58 år
begravet gårdm. Mads Jensen af Holm 60 år
døbt husm. Mogens Andersen og Maren Nielsdatters søn i Harlev Rasmus
døbt Jens Larsen og Kirsten Rasmusdatters datter i Tarskov mølle Karen
copuleret ungk. Niels Knudsen og pige Sidsel Jensdatter begge af Tåstrup
fol. 148b
copuleret med kongebrev forvalter Jens Sørensen af Gammelgård og jomfru Anne Møller af Skibby
døbt gårdm. Peder Læth og Birthe Nielsdatters søn i Tåstrup Jens
døbt husm. Søren Væver og Kirsten Knudsdatters søn i Tåstrup Jens

1797
døbt gårdm Peder Christensen Westergaard og Anne Jensdatters søn Poul
døbt husm. Niels Knudsen og Sidsel Jensdatters søn i Tåstrup Knud
døbt smeden Jens Olesen og Karen Rasmusdatters datter i Tåstrup Maren
begravet husm. Søren Sigiol? Kone Sidsel i Harlev 35 år
døbt lægsm. Og gårdm. Niels Rasmussen og Johanne Margrethe Olesdatters datter i Harlevgård Kirsten
døbt gårdm. Søren Jensen og Kirsten Andersdatters søn i Harlev Jens
begravet Peder Læths søn i Tåstrup Jens 8 uger
fol. 149
begravet Peder Westergaards moder Kirsten Jensdatter af Harlev 72 år
copuleret enkem. Erich Christensen af Sorring og pige Margrethe Rasmusdatter af Skibby
copuleret ungk. Ole Frandsen af Tarskov mølle og pige Kirsten Henrichsdatter af Tåstrup
begravet aftm. Jens Sørensen hos Peder Christensen i Harlev 82 år
døbt skoleholder Hans Pedersen Edslev og Margrethe Rasmusdatters søn i Harlev Rasmus
copuleret ungk. Anders Rasmussen af Brabrand og pige Anne Marie Andersdatter af Harlev
copuleret ungk. Niels Rasmussen af Snåstrup og pige Anne Marie Knudsdatter af Skibby
begravet husm. Christen Jensens datter i Tåstrup Anne 13 år
døbt husm. Anders Pedersen væver og Anne Jensdatters datter i Harlev Mette Marie
copuleret ungk. Søren Nielsen og pige Anne Rasmusdatter begge af Tåstrup
fol. 149b
begravet Anders Læth af Skibby 79 år
døbt husm Christian Frandsen væver og Kirsten Madsdatters datter i Tåstrup Mette Marie

1798
copuleret ungk. Niels Pedersen og pige Mette Kirstine Nielsdatter begge af Harlev præstegård
døbt gårdm. Jens Knudsen og Anne Lisbeths søn Knud
døbt husm. Peder Madsen og Helle Madsdatters søn i Tåstrup Mads
fol. 150
døbt smed Jens Olesen og Karen Rasmusdatters datter i Tåstrup Maren
begravet husm. Søren Henrichsens dødfødte datter i Tåstrup
døbt Jens Larsen og Kirsten Rasmusdatters datter i Tåstrup Anne
døbt gårdm. Søren Nielsen og Anne Rasmusdatters datter i Tåstrup Mette
hjemmedøbt gårdm. Anders Andersen og Kirsten Marie Christensdatters søn i Tåstrup Anders
døbt husm. Jens Nielsen og Maren Sørensdatters søn i Sorgenfrie ved Tarskov mølle Søren
begravet gårdm. Anders Andersens søn i Tåstrup Anders 7 dage
copuleret med kongebrev han er brodersøn af hendes 1 mand, ungk. Jens Rasmussen og enken Mette Pedersdatter begge af Harlevholm
døbt Johan Thomsen tjenende i Ladegård ved Skanderborg og Anne Kirstine Pedersdatter inds. I Harlev deres søn Thomas
fol. 150b
døbt smed Peder Andersen og Sidsel Jensdatters søn i Skibby Jens
copuleret ungk. Niels Pedersen Smelter og pige Kirsten Sørensdatter begge af Harlev
døbt husm. Niels Knudsen og Sidsel Jensdatters datter i Tåstrup Margrethe
døbt husm. Niels Pedersen Smelter og Kirsten Sørensdatters datter i Harlev Maren
døbt gårdm. Peder Læth og Birthes døtre i Tåstrup Anne og Kirsten
døbt husm. Samuel Jensen og Anne Pedersdatters søn i Tåstrup Peder
døbt husm. Christen Skytte og Cathrine Mogensdatters datter i Harlev Sidsel
begravet Peder Læths datter Anne 8 uger
døbt gårdm. Peder Knudsen og Maren Rasmusdatters datter i Tåstrup Anne Marie
begravet væver Søren Jensens søn i Tåstrup Jens 2 år
fol. 151
begravet husm. Jens Nielsen søn i Sorgenfri Søren ¾ år
begravet gårdm. Peder Læth dødfødte søn i Skibby

1799
døbt gårdm. Søren Jensen og Kirsten Andersdatters søn i Harlev Anders
copuleret ungk. Og skrædder Søren Pedersen og pige Stine Christensdatter begge i Tåstrup
døbt skoleholder Hans Edslev og Margrethe Rasmusdatters datter i Harlev Johanne
døbt husm. Søren Jensen væver og Kirsten Knudsdatters datter i Tåstrup Mette
døbt husm. Niels Pedersen Schodberg og Anne Gregersdatters søn i Harlev Gregers
begravet enken Kirsten Danielsdatter af Tåstrup 77 år
døbt husm. Jens Nielsen og Maren Sørensdatter boende i Sorgenfrie deres datter Inger Marie
copuleret i Harlev kirke, lysning i Stjær kirke, ungk. Rasmus Andersen af Ormslev og pige Anne Marie Nielsdatter af Tåstrup
copuleret i Harlev kirke, lysning i Galten kirke, ungk. Peder Madsen af Galten og pige Inger Rasmusdatter af Tåstrup
fol. 151b
døbt Anders Jensen Juul af Skibby hans datter Anne Helene Andersdatters uægte datter Karen udlagt barnefader ungk. Rasmus Pedersen gårdm. Knud Jensens stedsøn af Skibby
begravet aftm. Rasmus Andersens kone af Tåstrup Anne Marie Jensdatter 51 år
begravet gårdm. Peder Læths datter i Tåstrup Kirsten 1½ år
døbt husm. Mogens Andersen og Maren Nielsdatters søn i Harlev Jørgen

1800
døbt Peder Pedersen barnefødt i Haderslev og Elsabeth Johansdatter født i Hatting sogn deres søn Albrech Søren
begravet enken af Framlev Mette Marie sl. Prangs i Harlev 90 år
begravet gårdm. Peder Læths dødfødte søn i Skibby
begravet sl. Skoleholder Møllers datter Maren Nielsdatter af Tåstrup 20 år
begravet en fattig kone Anne Kirstine Mouridsdatter opholdende sig hos Jens Nielsen i Sorgenfrie 47 år
døbt husm. Christen Jensen og Ingeborg Olesdatters datter Dorthe Sophie
begravet gårdm. Peder Knudsens søn i Tåstrup Knud 5 år
fol. 152
begravet Peder Knudsens datter i Tåstrup Kirsten 7 år
begravet husm. Søren Nielsen af Tåstrup 68 år
døbt gårdm. Søren Nielsen Due og Anne Rasmusdatters datter i Tåstrup Mette Marie
begravet husm. Anders Jensen Berentsen i Harlev 44 år
begravet husm. Mogens Andersens søn i Harlev Jørgen ½ år
begravet Jens Mortensens kone i Holm Anne Sørensdatter 48 år
døbt husm. Niels Pedersen Smelter og Kirsten Sørensdatters datter i Harlev Mette Kirstine
døbt husm. Søren Pedersen skrædder og Stine Christensdatters søn i Tåstrup Knud
begravet almisselem Henrich Jensen i Tåstrup 64 år

1801
begravet madame Kirsten Larsen af Tarskov mølle 28 år
begravet Johan Thomsen tjenende i Ladegård og konen inds. I Harlev deres søn Thomas 2 3/4 år
døbt husm. Niels Christian Frandsen skrædder og Kirsten Madsdatters datter i Tåstrup Apelone
begravet inds Hans Henrich Madsen af Bottrup i Ølsted sogn ved Horsens hans kone Anne Madsdatter, døde i Tåstrup 42 år
begravet gårdm. Peder Læths datter af Tåstrup Voldborg 24 år
døbt gårdm. Peder Knudsen og Maren Rasmusdatters datter i Tåstrup Kirstine
fol. 152b
døbt husm. Anders Pedersen væver og Anne Jensdatters sønner i Harlev Thomas og Peder
begravet gårdm. Jens Rasmussens kone af Harlevholm Mette Pedersdatter 55 år
begravet sl. Knud Snedkers enke Maren Jørgensdatter i Tåstrup 87 år
døbt husm. Niels Pedersen Schodberg og Anne Gregersdatters søn i Harlev Jens
begravet Peder Smelters kone i Harlev Mette Andersdatter 74 år
døbt gårdm. Peder Læth og Kirsten Nielsdatters søn i Skibby Niels
begravet gårdm. Peder Jensens datter i Tåstrup Kirsten 25 år
copuleret enkem. Skoleholder Anders Møller af Skovsrode og jomfru Marie Clanis? Sophie Thygesen? Af Harlev præstegård
døbt gårdm. Søren Nielsen og Anne Rasmusdatters søn i Tåstrup Rasmus
døbt husm. Mogens Andersen og Maren Nielsdatters datter i Harlev Else
fol. 153
copuleret enkem. Jens Mortensen af Harlevholm og pige Anne Kirstine Pedersdatter af Tåstrup
begravet husm. Laurids Pedersens dødfødte datter i Harlev
copuleret ungk. Christen Christiansen og enken Anne Margrethe Henrichsdatter begge af Tåstrup
begravet Rasmus Rasmussen af Mesing hans kone Anne Pedersdatter Smelter af Harlev 45 år
copuleret ungk. Peder Jensen og pige Else Marie Nielsdatter begge af Harlev præstegård
copuleret Peder Rasmussen og pige Anne Marie Jensdatter begge af Harlevholm

1802
døbt Peder Jensen tjenende i Harlev præstegård og Else Marie Nielsdatters søn Jens
begravet Jørgen Frederichsen og Barbara Sørensdatters søn af Veng Søren født og døbt i Kolt, død i Harlev 13 dage
døbt skoleholder Hans Edslevs søn i Harlev Niels
døbt husm. Christen Christiansen og Anne Margrethe Henrichsdatters datter i Tåstrup Anne
fol. 153b
døbt gårdm. Søren Jensen og Kirsten Andersdatters søn i Harlev Rasmus
døbt gårdm. Peder Knudsen og Maren Rasmusdatters søn i Tåstrup Knud
døbt husm. Samuel Jensen og Anne Pedersdatters datter i Tåstrup Anne Cathrine
begravet gårdm. Niels Rasmussens søn i Harlev Rasmus 8½ år
begravet husm. Niels Knudsens dødfødte dreng i Tåstrup
døbt husm. Johan Thomsen og Anne Kirstine Pedersdatters søn i Harlev Thomas
copuleret ungk. Enevold Nielsen af Skovby og pige Marie Kirstine Andersdatter af Skibby
fol. 154
copuleret ungk. Christian Rasmussen og pige Anne Dorthe Jensdatter begge af Tåstrup
døbt husm. Søren Jensen væver og Kirsten Knudsdatters søn i Tåstrup Jens
begravet mons. Jens Bødker Gimling af Harlev mølle 25 år
begravet skoleholder Hans Edslevs søn i Harlev Niels ½ år
døbt gårdm. Anders Andersen og Kirsten Marie Christensdatters søn i Tåstrup Laurids
hjemmedøbt og begravet husm. Christian Rasmussen og Anne Dorthe Jensdatters datter i Tåstrup Mette Marie 2 dage
begravet gårdm. Søren Poulsens kone af Skibby Johanne Pedersdatter 71 år
begravet aftm. Rasmus Andersen af Tåstrup 55 år
begravet husm. Samuel Jensens datter i Tåstrup Anne Cathrine ½ år

1803
begravet gårdm. Knud Jensens datter i Skibby Anne 21 år
begravet gårdm. Peder Pedersen aftakket rytter af Tåstrup 76 år
døbt husm. Niels Pedersen Smelter og Kirsten Sørensdatters datter i Harlev Anne
døbt gårdm. Jens Mortensen og Anne Kirstine Jensdatters søn i Harlev Peder
fol. 154b
begravet ungk. Jens Pedersen tjenende gårdm. Søren Rasmussen i Tåstrup 27 år
copuleret ungk. Anders Christensen og pige Anne Marie Jacobsdatter begge af Harlev
copuleret enkem. Peder Olesen af Lillering og pige Maren Sørensdatter af Tåstrup
copuleret enkem. Henrich Anthon Flintje af Jægergården ved Marselisborg og Pige Anne Kirstine Lauridsdatter af Skibby
begravet gårdm. Søren Jensens søn i Harlev Rasmus 1 år
copuleret ungk. Tømrersvend Hans Jensen og pige Maren Jensdatter begge af Harlev
copuleret ungk. Poul Sørensen og pige Anne Kirstine Knudsdatter begge af Skibby
døbt gårdm. Peder Læth og Kirsten Nielsdatters søn i Skibby Christen
døbt gårdm. Anders Christensen og Anne Margrethe Jacobsdatters søn i Harlev Christen
fol. 155
begravet gårdm. Og sognefoged Niels Rasmussens kone i Harlev Johanne Marie Olesdatter 43 år
begravet husm. Christen Jensens kone i Tåstrup Ingeborg Olesdatter 52 år
døbt skoleholder Hans Edslev og Margrethe Rasmusdatters datter i Harlev Anne Marie
begravet madam Colding født Larsen i Tarskov mølle 51 år
døbt gårdm. Peder Knudsen og Karen Rasmusdatters søn i Tåstrup Rasmus
begravet gårdm. Peder Knudsens søn i Tåstrup Rasmus 7 uger
copuleret ungk. Søren Pedersen Brandstrup af Skanderborg Ladegård og pige Maren Pedersdatter Kaae af Skibby
døbt gårdm. Poul Sørensen og Anne Kirstine Knudsdatters datter i Skibby Anne
begravet husm. Og skrædder Niels Christian Frandsen og Kirsten Madsdatter i Tåstrup dødfødt dreng

1804
døbt husm. Christian Rasmussen og Anne Dorthe Jensdatters søn i Tåstrup Rasmus
begravet Peder Christensen Westergaards kone i Harlev Anne Jensdatter 49 år
døbt husm. Samuel Jensen og Anne Pedersdatters søn i Tåstrup Jens
fol. 155b
døbt husm. Mogens Andersen og Maren Nielsdatters søn i Harlev Jørgen
døbt husm. Anders Pedersen Smelter og Anne Jensdatters søn i Harlev Christian
copuleret ungk. Niels Frandsen af Høver og Bodil Nielsdatter Niels Johansens datter af Harlevholm
døbt gårdm. Søren Jensen og Kirsten Andersdatters datter i Harlev Anne Cathrine
begravet gårdm. Poul Sørensens datter i Skibby Anne ½ år
begravet husm. Samuel Jensens søn i Tåstrup Jens ½ år
begravet aftm. Niels Jørgensen af Tåstrup 64 år
begravet husm. Jens Nielsen af Voldby tjenende i Harlev mølle 54 år
døbt pige Mette Knudsdatters uægte datter i Skibby Anne udlagt barnefader Laurids Michelsen nu soldat i Viborg
døbt smed Willum Christensen og Karen Jørgensdatters datter i Tåstrup Kirsten
døbt gårdm. Peder Knudsen og Maren Rasmusdatters søn i Tåstrup Rasmus
fol. 156
hjemmedøbt og begravet gårdm. Søren Nielsen og Anne Rasmusdatters søn i Tåstrup Niels 6 dage
begravet smed Willum Christensens datter i Tåstrup Kirsten 4 uger
begravet enkem. Jens Larsen Møller i Tarskov mølle 34 år

1805
døbt gårdm. Jens Rasmussen og Karen Pedersdatters søn i Harlevholm Mads
begravet gårdm. Søren Jensens kone Kirsten Andersdatter 31 år
begravet gårdm. Søren Jensens datter i Harlev Anne Cathrine 7 mdr
begravet ungk. Søren Albretsen af Tåstrup 59 år
døbt Anne Marie Christensdatters uægte søn i Harlev Christen udlagt barnefader snedkersvend Peder Christensen i Skanderborg
døbt husm. Samuel Jensen og Anne Pedersdatters datter i Tåstrup Anne Cathrine
begravet husm. Niels Pedersen Smelters datter i Harlev Anne 2 år
døbt hestehandler Anders Christensen og Anne Kirstine Jacobsdatters datter i Harlev Anne
fol. 156b
døbt gårdm. Peder Christensen Westergaard og Johanne Marie Sørensdatters datter i Harlev Anne
døbt degnen Hans Edslev og Margrethe Rasmusdatters datter i Harlev Anne Kirstine
begravet husm. Søren Henrichsens kone i Tåstrup Kirsten Rasmusdatter 44 år
begravet degnen Hans Edslevs søn i Harlev Rasmus 8 år
døbt Søren Jensen væver og Kirsten Knudsdatters søn i Tåstrup Knud
begravet hr. Hofmanns pige Mette Marie Pedersdatter født i Borum mølle 43 år
copuleret ungk. Jens Rasmussen og pige Mette Rasmusdatter begge af Tåstrup
copuleret ungk. Laurs Michelsen og pige Mette Knudsdatter begge af Skibby
døbt gårdm. Peder Læth og Kirsten Nielsdatters søn i Skibby Jens
døbt gårdm. Enevold Nielsen og Marie Kirstine Andersdatters datter i Skibby Anne Kirstine
fol. 157
døbt husm. Hans Jensen Møller og Maren Jensdatters søn i Harlev Ole
begravet almisselem Trine af Tåstrup
copuleret hr. Andreas Nicholai Flensborg sognepræst fra Borum og Lyngby menigheder og jomfru Lille Marie Bay
døbt husm. Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatters datter i Harlev Anne
begravet husm. Søren Jensen og Kirsten Andersdatters søn Knud ½ år
copuleret enkem. Søren Henrichsen og pige Karen Andersdatter begge af Tåstrup
begravet forvalter Hoffman af Harlev mølle, ingen alder noteret

1806
begravet Enevold Nielsens datter Anne Kirstine ½ år
døbt Willum Christensen og Karen Jørgensdatters søn Christen
fol. 157b
begravet Jens Rasmussen af Tåstrup 27 år 5 uger
døbt sl. Jens Rasmussen og hustrus datter Maren
døbt Søren Jensen og hustrus søn i Harlev Niels
døbt Jens Mortensen og Anne Kirstine Pedersdatter søn Jens
døbt husm. Christian Rasmussen og Anne Dorthe Jensdatters søn i Tåstrup Jens
begravet inds. Søren Skyttes hjemmedøbte søn Mogens 1 dag
begravet præstens datter Sara Marie 1½ år
det blev glemt at antegne afg. Provst Flensborgs død og begravelse i 1805

Harlev sogns kirkebog 1806 - 1813 C 356-2

Fødte

1805
fol. 3
husm. Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatters datter i Harlev Anne

1806

smeden Willum Christensen og Karen Jørgensdatters søn Christen
sl. Husm. Jens Rasmussens datter Maren
gårdm. Søren Jensens søn i Harlev Niels
gårdm. Jens Mortensen og Anne Kirstine Pedersdatters søn i Holm Jens
husm. Christen Rasmussen og Anne Dorthe Jensdatters søn i Tåstrup Jens
gårdm. Laurs Michelsens datter Kirsten
fol. 4
Niels Christian Frandsen af Tåstrup hans datter Christense
Husm. Søren Henrichsen af Tåstrup hans datter Kirsten
Gårdm. Enevold Nielsens datter af Skibby Kirsten

1807
gårdm. Søren Nielsen Due og Anne Rasmusdatters datter Maren
husm. Samuel Jensen og Anne Pedersdatters søn af Tåstrup Jens
husm. Peder Jensen og Else Marie Nielsdatters søn af Harlev Niels
gårdm. Jens Mortensen og Anne Kirstine Pedersdatters datter af Holm Johanne
fol. 5
gårdm. Søren Jensen og Karen Jacobsdatters søn af Harlev Jacob
gårdm. Jens Olesen og Sidsel Cathrine Jensdatters datter i Tåstrup Anne
pigen Kirsten Michelsdatter af Tarskov mølle hendes uægte søn Michel udlagt barnefader ungk. Jens Andersen fra Mårslet
hjemd. Gårdm. Laurs Michelsens datter Karen
hjemd. Pigen Apelone Simonsdatter og forlovede Jens Sørensen af Harlev deres søn Søren
hjemd. Poul Sørensen og Anne Kirstine søn af Skibby Søren
gårdm. Peder Christensen og Johanne Marie Sørensdatters søn af Harlev Søren
præstens søn Johan Frederich

1808
fol. 6
husm. Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatters søn af Harlev Søren
fol. 7
gårdm. Anders Christensen Harlev og Kirsten Jacobsdatters datter i Tåstrup Anne Marie
husm. Christian Rasmussen og Anne Dorthe Sørensdatters datter Mette Marie
udflytter Christen Jensen og Anne Kirstine Laursdatters søn i Tåstrup Laurs
præstens tolvte barn Carl Georg
husm. Søren Schiødt og Trine Mogensdatters søn i Harlev Mogens
gårdm. Laurs Michelsen og Mette Knudsdatters søn i Skibby Knud
gårdm. Søren Jensen og Karen Jacobsdatters søn i Harlev Laurs

1809
fol. 8
husm. Samuel Jensen og Anne Pedersdatter i Tåstrup dødfødt pige
pige Lisbeth Christensdatters uægte datter Anne Cathrine udlagt barnefader ungk. Niels Jensen skrædder af Kattrup?
Degnen Edslev og Margrethe Rasmusdatters datter Margrethe
Sidsel Laursdatter af Tåstrup forlovet med Jacob Sørensen dødfødt pige
Fol. 9
Udflytter Niels Christian Frandsen og Kirsten Madsdatters datter Karen Marie
Gårdm. Og sognefoged Peder Læth og Kirsten Nielsdatters søn i Skibby Peder
Gårdm. Jens Mortensen og Anne Kirstine Pedersdatters søn i Holm Jens
Skomager Niels Hansen Molt og Anne Kirstine Møllers søn Niels
Husm. Christen Jensen og Anne Kirstine Laursdatters datter i Tåstrup Ingeborg

1810
præstens trettende barn Hans Marius
gårdm. Ole Rasmussen og Anne Pedersdatters datter i Tåstrup Johanne
gårdm. Jens Olesen og Sidsel Cathrine Jensdatters datter i Tåstrup Kirsten
smed Peder Hansen og Johanne Marie Christensdatters datter i Tåstrup Anne
gårdm. Michel Jensen og Anne Marie Sørensdatters søn i Tåstrup Jens
gårdm. Laurs Michelsen og Mette Knudsdatters datter i Skibby Karen
degnen Edslev og Anne Cathrine Jensdatters søn Jens
Niels Hansen Molt og Anne Nielsdatters søn Jesper

1811
fol. 11
gårdm. Enevold Nielsen og Marie Kirstine Andersdatters datter Ellen
rytterbefalingsmand hr. Skandorph og madame Karen Fred. Nic. Skandorphs søn Niels Peiter
gårdm. Jens Sørensen og Bodil Hansdatters datter i Harlev Bodil
husm. Christian Væver og Anne Dorthe Sørensdatters søn i Tåstrup Peder
gårdm. Ole Rasmussen og Anne Pedersdatters søn i Tåstrup Rasmus
husm. Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatters datter Anne Kirstine
gårdm. Jens Rasmussen og Karen Pedersdatters datter i Holm Mette
fol. 12
præstens søn Jens Ludvig
pige Anne Jensdatters uægte datter i Skibby Anne udlagt barnefader Carl Pedersen tjenende i Hørning
gårdm. Jens Olesens søn i Tåstrup Ole
gårdm. Poul Sørensen og Anne Kirstine Knudsdatters søn i Skibby Knud
sadelmager Mads Hansen og jordemoder Apelone Albretsdatters søn i Tåstrup Peder
gårdm. Laurs Michelsen og Mette Knudsdatters dødfødte pige i Skibby
husm. Samuel Jensen og Anne Pedersdatters søn Niels
fol. 13
husm. Christen Jensen og Anne Kirstine Laursdatters søn i Tåstrup Niels
degnen Edslevs piger Margrethe og Maren
Jacob Sørensen og Sidsel Laursdatters datter i Tåstrup Anne

1812
gårdm. Michel Jensen og Anne Marie Sørensdatters søn i Tåstrup Søren
gårdm. Peder Møller og Else Pedersdatters søn i Tåstrup Christen
gårdm. Frands Mortensens datter i Tåstrup Anne Kirstine
husm. Peder Jensen og Ingeborg Christensdatters søn i Tåstrup Jens
møller rytterbefalingsm. Hr. Schandorph og madame Frid Nic. Datter af Tarskov mølle Ellen Christiane
fol. 14
gårdm. Jens Jensen og Mette Nielsdatters datter i Tåstrup Karen Marie
gårdm. Søren Jensens søn i Harlev Niels
gårdm. Enevold Nielsen og Marie Kirstine Andersdatters datter i Skibby Anne Kirstine
præstens søn Sigvard Jørgen
gårdm. Poul Sørensen og Anne Kirstine Knudsdatters datter i Skibby Anne Johanne
tj. Karl Niels Jensen og Kirsten Marie Pedersdatters datter i Skibby Mette
gårdm. Jens Olesens søn i Tåstrup Ole

1813
fol. 15
degnen Edslev og Anne Cathrines datter Margrethe
møller og rytterbefalingsm. Schandorphs datter Marie Charlotte Fredericha
gårdm. Laurs Michelsen og Mette Knudsdatters søn i Skibby Michel
gårdm. Jacob Jensens søn i Tåstrup Christen
gårdm Ole Rasmussen og Anne Pedersdatters søn i Tåstrup Peder
gårdm. Jens Mortensen og Anne Kirstine Pedersdatters datter i Holm Anne
gårdm. Søren Andersen og Lisbeth Christensdatters søn Anders
fol. 16
pige Karen Jensdatter af Tåstrup en uægte datter Anne Marie udlagt barnefader Jens Christensen Hamborg tjenede i Tåstrup
gårdm. Laurs Sørensen og Bodil Hansdatters søn i Harlev Anders
gårdm. Enevold Nielsen og Marie Kirstine Andersdatters søn i Skibby Niels
gårdm. Peder Møller og Kirsten Knudsdatters datter i Tåstrup Else Marie
udflytter Christen Jensen og Anne Lisbeth Pedersdatters søn i Tåstrup Peder
udflytter Christen Jensen og Anne Kirstine Laursdatters søn i Tåstrup Peder
fol. 17
smed Peder Hansen og Anne Marie Christensdatters søn Christen
madam Saabye af Harlev mølle dødfødt dreng
husm. Christian Rasmussen og Anne Dorthe af Tåstrup dødfødt dreng

Copulerede

1806
fol. 99
trolovet og copuleret enkem Søren Henrichsen og pige Karen Andersdatter begge af Tåstrup

1807
trolovet og copuleret ungk. Ole Rasmussen og pige Anne Pedersdatter begge af Tåstrup
trolovet ungk. Anders Sørensen af Storring og pige Gertrud Lauridsdatter af Harlev mølle
trolovet ungk. Jens Sørensen og pige Apelone Simonsdatter af Harlev
fol. 100
copuleret ungk. Jens Sørensen og pige Apelone Simonsdatter af Harlev
copuleret Anders Sørensen af Storring og pige Gertrud Lauridsdatter af Harlev mølle
trolovet gårdm. Anders Christensen og pige Kirsten Jacobsdatter begge af Tåstrup

1808
copuleret gårdm. Anders Christensen og pige Kirsten Jacobsdatter begge af Tåstrup
trolovet enkem. Peder Pedersen og pige Maren Rasmusdatter begge tjenende i Harlev mølle
fol. 101
trolovet ungk. Anders Michelsen og pige Anne Nielsdatter begge af Skibby
trolovet enkem. Jens Frandsen i Årslev og pige Kirsten Lauridsdatter af Skibby
copuleret Anders Michelsen og Anne Nielsdatter
copuleret Peder Pedersen og Maren Rasmusdatter
copuleret Jens Frandsen og Kirsten Lauridsdatter
trolovet enkem. Smed Peder Hansen af Tåstrup og pige Johanne Marie Christensdatter i Tarskov mølle
fol. 102
copuleret Peder Hansen og Johanne Marie Christensdatter

1809
trolovet ungk. Skomagersvend Niels Hansen Molt og pige Anne Kirstine Nielsdatter af Tåstrup
trolovet ungk. Jacob Sørensen og pige Sidsel Lauridsdatter af Tåstrup
trolovet ungk. Søren Nielsen af Storring og pige Anne Kirstine Nielsdatter af Harlevgård
trolovet ungk. Michel Jensen af Åby og pige Anne Marie Sørensdatter af Tåstrup
fol. 103
copuleret Niels Hansen Molt og Anne Kirstine Møller
copuleret Michel Jensen og Anne Marie Sørensdatter
copuleret Søren Nielsen og Anne Kirstine Nielsdatter
trolovet enkem. Degnen Edslev og pige Anne Cathrine Jensdatter af Hørslevgård
copuleret Jacob Sørensen og Sidsel Lauridsdatter
copuleret degnen Edslev og Anne Cathrine Jensdatter

1810
fol. 104
trolovet og copuleret ungk. Jens Sørensen af Harlevholm og pige Bodil Hansdatter af Harlev
trolovet og copuleret med kongebrev rytterbefalingsmand hr. Peiter Wennemoes Schandorph og jomfru Karen Frederiche Nicoline Hoffmann af Harlev mølle
trolovet og copuleret ungk. Hans Andersen af Århus og pige Edel Rasmusdatter
trolovet og copuleret ungk. Peder Jensen og pige Ingeborg Christensdatter
fol. 105
trolovet enkem. Jonas Elmsted af Viby og pige Anne Pedersdatter af Tåstrup

1812
trolovet enkem. Rasmus Sørensen af Bering og pige Karen Mortensdatter tjenende i Tarskov mølle
trolovet ungk. Søren Andersen af Høver og pige Lisbeth Christensdatter af Harlev
trolovet ungk. Christen Jensen af Kiettin? Og pige Anne Lisbeth Pedersdatter af Tåstrup
copuleret Rasmus Sørensen og Karen Mortensdatter
fol. 106
copuleret Jonas Elmsted og Anne Pedersdatter
copuleret Christen Jensen og Anne Lisbeth Pedersdatter
copuleret Søren Andersen og Lisbeth Christensdatter
trolovet og copuleret ungk. Niels Jensen af Voldby og pige Kirsten Marie Pedersdatter af Harlev
trolovet og copuleret ungk. Jens Christensen Hamborg og pige Karen Jensdatter af Tåstrup
trolovet enkem. Husm. Peder Rasmussen af Edslev og pige Anne Cathrine Hansdatter af Tåstrup

1813
fol. 107
ophævet trolovelse med frivillig samtykke med husm. Peder Rasmussen af Edslev og pige Anne Cathrine Hansdatter af Tåstrup
trolovet og copuleret anførte husm. Peder Rasmussen af Edslev og pige Kirsten Jensdatter af Adslev tjenende hos Jens Rasmussen i Holm
trolovet smed Ole Nielsen af Skibby og pige Maren Christensdatter af Debbellund tjenende i Skibby
fol. 108
copuleret Ole Nielsen og Maren Christensdatter

døde

1805
fol. 149
husm. Søren Jensens og Kirsten Knudsdatters søn Knud 6 år
forvalter Hoffmann af Harlev mølle 52 år

1806
Enevold Nielsens datter Anne Kirstine ½ år
Husm. Jens Rasmussen at Tåstrup 27 år
Præstens datter Sara Maria Ramsing 1½ år
Inds. Søren Skyttes søn Mogens 1½ dag
Sl. Jens Rasmussens datter Maren af Tåstrup 5 mdr
Jens Mortensens søn i Holm Jens 3 mdr
Husm. Samuel Jensens datter Anne Cathrine af Tåstrup ¾ år
Inds. Jens Sørensen af Skibby 86 år

1807
Anne Johanne Poulsdatter, husm. Jens Sørensens kone af Linå 71 år
Gårdm. Anders Christensens kone Anne Marie Jocobsdatter af Tåstrup 25 år
Fol. 150
Husm. Christen Jensens søn i Tåstrup 6 timer
Gårdm. Knud Jensen af Skibby 64 år 10 mdr 3 dage
Gårdm. Niels Johansens kone Kirsten Sørensdatter 69 år
Husm. Niels Pedersens datter Anne 1½ år
Gårdm. Peder Knudsens søn af Tåstrup Knud 5 år
Gårdm. Peder Knudsens søn Rasmus 2 år 4 mdr
Gårdm. Laurs Michelsens datter Karen 14 dage
Gårdm. Anders Pedersen af Harlev 64 år
Fol. 151
Pigen Kirsten Michelsdatters søn Michel af Tarskov mølle 9 uger
Smed Peder Hansens kone Anne i Tåstrup 56 år
Degnen Edslevs kone Margrethes dødfødte børn 1 dreng og 1 pige
Poul Sørensen og Anne Kirstines søn Søren 10 timer

1808
fol. 152
gårdm. Jens Knudsen af Tåstrup 55 år pludselig død i Randers
smed Peder Hansens søn i Tåstrup Hans 12 år
husm. Peder Jensen og Else Marie Nielsdatters søn Jens 6½ år
Kirsten Skytte af Tåstrup almisselem 91 år
Smed Rasmus Jensen af Skibby 92 år

1809
husm. Samuel Jensens dødfødte pige i Tåstrup
gårdm. Christen Nielsens kone Anne Jensdatter af Harlev 61 år
husm. Jens Hamborg af Tåstrup 69 år
degnen Edslevs kone Margrethe Rasmusdatter 41½ år
gårdm. Søren Jensen og Karen Jacobsdatters søn Laurs 4½ mdr
ophm. Søren Poulsen af Skibby 70 ¾ år
Sidsel Laursdatters dødfødte pige i Tåstrup
Gårdm. Peder Knudsens kone Maren Rasmusdatter af Tåstrup 39 år
Skomager Niels Hansens søn Niels 14 dage
Gårdm. Poul Sørensens datter Anne 4 uger

1810
fol. 153
gårdm. Peder Christensens søn Christen 31 år
Ole Rasmussens datter Johanne 28 dage
Atm. Peder Jensens kone Johanne Jørgensdatter af Tåstrup 67 år
Gårdm. Søren Jensens kone Karen Jacobsdatter af Harlev 29 år
Gårdm. Peder Knudsen af Tåstrup 51 år
Gårdm. Jens Olesens datter af Tåstrup Kirsten 5 mdr
Gårdm. Laurs Michelsens datter af Skibby Karen 3 uger
Husm. Søren Bødker af Harlev 74 år
Degnen Edslevs datter Apelone 15 år

1811
aftm. Anders Rasmussen af Harlev 84½ år
gårdm. Søren Jensens søn af Harlev Niels 5 år
gårdm. Jens Olesens søn af Tåstrup Ole 4 uger 5 dage
gårdm. Laurs Mortensens kone Anne Jensdatter af Harlev 80 år
Laurs Michelsens dødfødte pige i Skibby

1812
fol. 154
degnen Edslevs tvillingpiger Margrethe og Maren 4 dage
gårdm. Ole Rasmussens søn Rasmus 13 ?
gårdm. Niels Jensens kone Mette Rasmusdatter af Tåstrup 69 år
gårdm. Peder Møllers kone Else Pedersdatter af Tåstrup 28 år og deres nyfødte søn Christen 1½ dag
gårdm. Frands Mortensens datter Anne Kirstine af Tåstrup 5 uger
gårdm. Michel Jensens søn af Tåstrup Søren 4½ mdr
husm. Samuel Jensens søn Niels 10 mdr
degnen Edslevs datter Anne Kirstine 7 år
gårdm. Peder Møllers søn af Tåstrup Rasmus 1 ¾ år
sadelmager og husm. Af Tåstrup Mads Hansens søn Albreth 6 år
madam Ellen sl. Hoffmanns af Harlev mølle 60½ år
husm. Mads Skyttes kone Mette Sørensdatter af Tåstrup 70 år
forrige gårdm. Af Harlev Peder Christensen Westergaard 55 år, død af kræft i ansigtet, som havde borttaget det halve ansigt, og tilsidst gjorde det umuligt for ham af nyde noget, så han døde af udmattelse

1813
fol. 155
gårdm. Jens Olesens søn Ole 5 uger
inds. Laurs Pedersen skrædder af Harlev 88 år
ophm. Niels Jensen Vaast af Tåstrup 64 år
ophm. Peder Jensen af Tåstrup 74 år
tj. Karl Niels Jensen og Kirsten Marie Pedersdatters datter af Harlev Maren ¼ år
gårdm. Søren Jensen s søn af Harlev Niels ¾ år
gårdm. Ole Rasmussens søn af Tåstrup Peder ¼ år
ophm. Rasmus Jensen af Tåstrup 84 år
ophkone Knud Jensens enke Karen Jensdatter af Skibby 73 år
husm. Samuel Jensens søn af Tåstrup Jens 7 år
ophm Søren Rasmussens kone Sidsel Rasmusdatter af Tåstrup 55 år
fol. 156
gårdm. Søren Jensens datter Anne af Harlev 18½ år
forvalter Saabyes dødfødte søn af Harlev mølle
forvalter madam Saabye Marie Cathrine født Borup af Harlev mølle 34 år
husm. Christian Rasmussens dødfødte af Tåstrup

Top

Forside

Opdateret d. 5-4-04 c