s
Stikord til Feldballe sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1780-89


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789


1780

Trolovet
fol 226a
Søren Høgh og Margrethe Laursdatter af Feldballe
Jens Skovsen og Joens datter af Tåstrup

Copuleret
fol 226a
Søren Høgh og Margrethe Laursdatter
Jens Skovsen og Joens datter
Anders Bech og Maren Knudsdatter

1781

Top


Døbt
fol 226b
Jens Skovsens datter af Tåstrup - Mette
Anders Bachs søn af Tåstrup - Niels
Mads Møllers datter af Ulstrup - Mette Marie
Peder Hvidkjærs datter af Kejlstrup - Karen
skoleholder Friises datter af Feldballe - Anne Marie
Christen Jensens broders søn af Ulstrup - Hans
Jens Jensens søn af Essig - Hans
ung Niels Ebbesens søn af Feldballe - Jens
Jens a Rasmus Poulsens søn af Tåstrup - Jens
Søren Trolds søn af Troldhuset - Niels
Anne Jacobsdatters uægte søn af Torlykke - Laurs
Jens Zachers søn af Kejlstrup - Søren
Jens Bondes søn af Kejlstrup - Niels
Jens Stæhrs søn af Essig - Søren
Rasmus Smeds datter af Feldballe - Anne
Niels Bjerregaards datter af Tåstrup (navn mangler)
Niels a Hansens datter af Kejlstrup - Maren

Begravet
fol 227a
pige Anne Dorthe Jensdatter - 35 år
Rasmus Poulsen i Tåstrup - 86 år
Jens Bødkers søn - 21 år

Introduceret
fol 227b
Mads Møllers hustru af Ulstrup mølle
Jens Skovsens hustru af Tåstrup
Anders Bachs hustru af Tåstrup
Peder Hvidkjærs hustru af Kejlstrup
Friises hustru af Feldballe
Jens Jensens hustru af Essig
Jens Rasmussens hustru af Tåstrup
Søren Trolds hustru af Troldhuset
Jens Bondes hustru af Kejlstrup
Jens Zachers hustru af Kejlstrup

Copuleret
fol 228a
Jens Bødkers datter Maren og Niels Nielsen begge af Feldballe
skoleholderen i Homå og Anne Jensdatter af Lyngsbæk

1782

Top


Døbt
fol 228b
Niels Kochs søn af Tåstrup - Christen
Peder Clemensens datter af Kejlstrup - Karen
Niels Fogeds søn af Kejlstrup - Niels
Baltzers søn af Feldballe - Niels
skoleholder Friises datter af Feldballe - Christiane Friderica
Søren Høghs datter af Feldballe - Maren
Søren Dams søn - Søren
ung Niels Ebbesens datter - Kirsten
Christen Skrædders søn af Feldballe - Christen
Jens Knudsens søn af Kejlstrup - Knud

Begravet
fol 229a
Søren Dam af Feldballe - 72 år
Baltzers mindste barn - 0 år
Søren Dams hustru - 76 år
Palle Rasmussen af Tåstrup - 58 år
en omgående betler
Niels Greves hustru af Kejlstrup - 32 år
Rasmus Smeds søn af Feldballe - 2 år
Jens Stæhrs søn af Essig - 1 år
Peder Kieris svigermoder af Tåstrup - 62 år
Niels Bachs hustru af Hedegård - 52 år
Zacher Jensen af Kejlstrup - 93 år

Introduceret
fol 229b
Niels Svendsens hustru af Kejlstrup
Niels Kochs hustru af Tåstrup
Baltzers hustru af Tåstrup
Peder Clemensens hustru af Kejlstrup
Nør Rasmus' hustru af Kejlstrup
skoleholder Friises hustru af Feldballe
Søren Dams hustru af Feldballe
Niels Ebbesens hustru af Feldballe
Jens Knudsens hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 230a
Søren Pedersen og Maren Zachersdatter af Kejlstrup

Copuleret
fol 230a
Søren Pedersen og Maren Zachersdatter af Kejlstrup

1783

Top


Døbt
fol 1b
Poul Rasmussens datter af Feldballe - Karen
Peder Ugelkjærs datter af Hedegård - Mette
Jens Bondes datter af Kejlstrup - Maren
Jens Skovsens søn af Tåstrup - Rasmus
Svends datter af Feldballe - Maren
Jens Stæhrs datter af Essig - Anne
Peder Hansens datter af Ulstrup - Mette Malene
Søren Hougesens søn af Kejlstrup - Peder
Søren Trolds datter af Troldhuset - Maren
Mads Nielsens søn af Tåstrup - Palle
Terkilds datter af Kejlstrup - Kirsten
Niels Bechs søn af Hedegård - Niels
Peder Nymands datter af Feldballe - Inger
Niels Baltzers datter af Feldballe - Anne Marie
Søren Kochs datter af Feldballe - Anne
Baltzers søn af Feldballe - Niels

Begravet
fol 2b
Niels a Houges søn - 12 år
Niels Bach i Hedegård - 50 år
Maren Høghs datter af Feldballe - 21 år
Peder Guddesen af Tåstrup - 35 år
Jens Houge af Kejlstrup - 36 år
Rasmus Byrres hustru af Feldballe - 39 år
Niels Christensens hustru af Skårup - 72 år
skoleholder Friises datter af Feldballe

Introduceret
fol 3a
Pouls hustru af Feldballe
Peder Ugelkjærs hustru af Hedegård
Jens Bondes hustru af Kejlstrup
Jens Skovsens hustru af Tåstrup
Jens Stæhrs hustru af Essig
Peder Hansens hustru af Ulstrup
Søren Hougesens hustru af Kejlstrup
Søren Trolds hustru af Troldhuset
Mads Nielsens hustru af Tåstrup
Terkilds hustru af Kejlstrup
Niels Bachs enke i Hedegård
Peder Nymands hustru af Feldballe
skoleholder Friises hustru af Feldballe

Trolovet
fol 3b
Rasmus Nielsen og Dorthe Pedersdatter begge af Kejlstrup
Jens Sørensen og enke Maren Nielsdatter af Hedegård
Anders Clausen af Hoed og enke Anne Nielsdatter af Tåstrup

Copuleret
fol 3b
Rasmus Nielsen og Dorthe Pedersdatter af Kejlstrup
Jens Sørensen og enke Maren Nielsdatter af Hedegård
hr C. Degen og jomf Johanne F: Becher af Feldballe
Anders Clausen af Hoed og Anne Nielsdatter af Tåstrup

1784

Top


Døbt
fol 4a
Rasmus Bondes søn af Kejlstrup - Niels
Jens Rasmussens søn af Tåstrup - Rasmus
Christen Skrædders datter af Feldballe - Dorthe
Peder Hvidkjærs søn af Kejlstrup - Niels
Christen Houges søn af Kejlstrup - Jens Houge
Nør Rasmus' søn af Kejlstrup - Jens
Søren Høghs datter af Feldballe - Inger
natmanden Friderichs søn af Tåstrup - Friderich Møller
Niels a Bødkerens datter af Feldballe - Anne

Begravet
fol 5a
Mads Nielsens datter af Tåstrup - 3 år
Rasmus Bolesen af Feldballe - 46 år
Jens Ravns datter af Feldballe - 26 år
Jens Ravns hustru af Feldballe - 72 år

Introduceret
fol 5b
Rasmus Smeds hustru af Feldballe
Baltzers hustru af Feldballe
Jens Rasmussens hustru af Tåstrup
Christen Skrædders hustru af Feldballe
Peder Hvidkjærs hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 6b
Philip Petersen Mejer og Kirsten Christensdatter begge af Kejlstrup

Copuleret
fol 6b
enkemand Niels Sørensen og enke Karen Olufsdatter af Stabrand
Philip Petersen Mejer og Kirsten Jensdatter begge af Kejlstrup

1785

Top


Døbt
fol 7a
Peder Clemensens søn af Kejlstrup - Jens
Peder Nymands datter af Feldballe - Maren
skoleholder Friises datter - Mette Margrethe
Niels Ebbesens datter af Feldballe - Else
Maren Adams uægte barn - Anne Marie (Oluf Kræmmer i Århus)
Rasmus Hansens søn af Ulstrup - Jens
smedens søn af Kejlstrup - Hans
Jens Stæhrs søn af Essig - Søren
Jens Jensens søn af Essig - Oluf
Poul Hansens datter af Feldballe - Kirsten

Begravet
fol 8a
Søren Ugelkjær af Ulstrup - 76 år
Christen Terkildsens enke af Kejlstrup - 82 år
Rasmus Hansen af Ulstrup - 72 år
Peder Hansens hustru - 63 år
enke Maren Rytters af Feldballe - 82 år
Søren Rasmussens hustru - 32 år
Søren Rasmussens nyfødte tvillingesønner

Introduceret
fol 8b
Niels a Bødkerens hustru af Feldballe
Peder Clemensens hustru af Kejlstrup
Peder Nymands hustru af Kejlstrup
skoleholder Friises hustru
Rasmus Hansens hustru af Ulstrup
smedens hustru af Kejlstrup
Jens Stæhrs hustru af Essig
Jens Jensens hustru af Essig

Trolovet
fol 9a
Søren Terkildsen og Anne Nielsdatter begge af Feldballe
Søren Rasmussen af Ulstrup og Mette Pedersdatter af Tåstrup
Hans Nielsen af Glatved og Anne Marie Sørensdatter af Tåstrup

Copuleret
fol 9a
Søren Terkildsen og Anne Nielsdatter begge af Feldballe
Søren Rasmussen af Ulstrup og Mette Pedersdatter af Tåstrup
Hans Nielsen af Glatved og Anne Marie Sørensdatter af Tåstrup

1786

Top


Døbt
fol 9b
Svend Sørensens søn af Feldballe - Jørgen
Niels a Hansens søn af Kejlstrup - Jens
Peder Pedersens datter af Tåstrup - Kirsten
Poul Rasmussens datter af Tåstrup - Kirsten
Søren Nielsens søn af Troldhuset - Christen
Baltzer Andersens søn af Feldballe - Rasmus
Søren Hougesens søn af Kejlstrup - Jens
Rasmus Smeds datter af Feldballe - Anne
Jens Rasmussens søn af Tåstrup - Søren
Anders Vendelbos søn af Tåstrup - Kjeld
Maren Høghs datters uægte barn af Feldballe - (navn mangler - en karl af Agri)
Rasmus Kjærs tvillinger af Feldballe - Peder og Maren

Begravet
fol 10b
Rasmus Stæhrs hustru af Feldballe - 63 år
sl Peder Molbos datter - 23 år
Søren Hansens moder af Kejlstrup - 59 år
Anders Bisp af Feldballe - 56 år
Jens Bisp - 26 år
smedens hustru i Gåsekjær - 65 år
Niels a Houges datter af Kejlstrup - 19 år
Jens Nielsen af Kejlstrup - 28 år
Anders Laursens hustru i Torlykke - 76 år
Rasmus Møller i Ulstrup Mølle - 76 år

Introduceret
fol 11a
enkemand?? Rasmus Smeds hustru af Feldballe
Niels a Hansens hustru af Kejlstrup
Peder Pedersens hustru af Tåstrup
Poul Rasmussens hustru af Tåstrup
Søren Nielsens hustru af Troldhuset
Baltzer Andersens hustru af Feldballe
Søren Hougesens hustru af Kejlstrup
Rasmus Smeds hustru af Feldballe
Jens Rasmussens hustru af Tåstrup
Anders Vendelbos hustru af Tåstrup

Trolovet
fol 11b
enkemand Rasmus Pedersen af Feldballe og Mette Zachersdatter af Kejlstrup
Niels Jensen af Bjødstrup og Kirsten Giødesdatter af Tåstrup

Copuleret
fol 12a
enkemand Rasmus Pedersen og Mette Zachariasdatter af Feldballe
Niels Jensen af Bjødstrup og Kirsten Giødesdatter af Tåstrup

1787

Top


Døbt
fol 12b
Jens Knudsens søn af Kejlstrup - Rasmus
Peder Skrædders datter af Feldballe - Karen
Smedens datter af Gåsekjær - Johanne
Rasmus Bondes datter af Kejlstrup - Anne
Niels Baltzers datter af Feldballe - (navn mangler)
Søren Hansens datter af Kejlstrup - Anne
Philip Smeds datter af Kejlstrup - Anne
Poul Hansens søn af Nødager - Oluf

Begravet
fol 13a
Rasmus Møller - 80 år
Jens Hare - 70 år
Niels Agris hustru - 82 år
Jens Hares hustru af Feldballe - 68 år
Niels Bonde af Kejlstrup - 76 år
Niels Christensen af Skårup - 78 år

Introduceret
fol 13b
Jens Knudsens hustru af Kejlstrup
Peder Skrædders hustru af Feldballe
Smedens hustru af Gåsekjær
Rasmus Bondes hustru af Kejlstrup
Niels Baltzers hustru af Feldballe
Søren Hansens hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 14a
enkemand Niels Agri og Barbara Nielsdatter af Feldballe
enkemand Rasmus Jensen af Rostved og Maren Nielsdatter af Nymølle

Copuleret
fol 14a
Niels Agri og Barbara Nielsdatter begge af Feldballe
Rasmus Jensen af Rostved og Maren Nielsdatter af Nymølle

1788

Top


Døbt
fol 14b
Jens Stæhrs søn af Essig - (navn mangler)
Niels Fogeds søn af Kejlstrup - Niels
Jens Knudsens søn af Kejlstrup - Jens
Peder Rostved?s søn af Kejlstrup - Søren
Søren Trolds søn af Troldhuset - Søren
Søren Laursens datters uægte datter af Tåstrup - Anne Kirstine (Morten Jensen af Randers)
Mads Nielsens søn af Tåstrup - Søren
Søren Hansens datter af Tåstrup - Karen
Peder Boels søn af Tåstrup - Peder
Rasmus Smeds datter af Feldballe - Karen
Jørgen Houges barn af Kejlstrup - (navn mangler)
Søren Clemensens datter af Ulstrup - Marie Cathrine
Jacobs datter af Skårup - Kirsten
Anders Vendelbos søn af Tåstrup - Christen

Begravet
fol 15a
gl Niels Bonde i Kejlstrup - 76 år
gl Anne Svittrichs - 69 år
Peder Clemensens dødfødte barn

Introduceret
fol 15b
Jens Knudsens hustru af Kejlstrup
Jens Stæhrs hustru af Essig

Trolovet
fol 16a
enkemand Rasmus Rasmussen af Grønfeld og Dorthe Nielsdatter af Feldballe

1789

Top


Døbt
fol 16b
Anders Baltzers barn af Feldballe - Christen
Svend Sørensens barn af Feldballe - Dorthe
Baltzers barn af Feldballe - Dorthe
Anders Vendelbos barn af Tåstrup - Christen
Søren Høghs barn af Feldballe - Hans Christian
Mads Nielsens barn af Tåstrup (navn mangler)
Søren Molbos barn af Tåstrup - Karen
Niels Bødkers barn af Feldballe - Birthe
Rasmus Ravns barn af Feldballe - Mette
Niels Skovsens barn - Rasmus
Peder Boels barn af Tåstrup - Giøde
Christen Houges barn af Kejlstrup - Jens Houge
Nør Rasmus' datter af Kejlstrup (navn mangler)
Jens Høghs barn af Tåstrup - Peder

Begravet
fol 17a
mad Rhode ved Møllerup - 56 år
Anders Jensen af Kejlstrup - 79 år
Niels Just - 82 år
Jens Bødkers hustru af Feldballe - 63 år
Jørgen Houges datter af Kejlstrup - 2 år
Anders Vendelbo af Tåstrup - 32 år

Introduceret
fol 17b
Anders Baltzers hustru af Feldballe
Svend Sørensens hustru af Feldballe
Baltzers hustru af Feldballe
Anders Vendelbos enke af Tåstrup
Søren Høghs hustru af Feldballe
Mads Nielsens hustru af Tåstrup
Søren Molbos hustru af Tåstrup
Niels Bødkers hustru af Feldballe
Rasmus Ravns hustru af Feldballe
Niels Skovsens hustru af Feldballe


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c