s
Stikord til Hansted sogns kirkebog, Voer herred, 1736-1813

1736-49
Blandede poster


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

På denne side:
 
1636
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749


1736
fol 2a
Christen Simonsens barn af Hansted - Anne
Søren Jensens datter af Hansted (begravet)
Hans Andersens barn af Rådved - Anders
Knud Jensen barn af Hansted - Anders
Jens Foghs barn af Hansted - Mette
Simon Knudsens barn af Kannerup - Søren
Jens Rasmussens barn af Egebjerg (begravet)
Thomas Nielsen af Hospitalet (begravet)
snedkerens barn af Egebjerg (begravet)
hyrdens søn af Rådved (begravet)
Friderich Castensen af Rådved (begravet)
Jens Rodveds barn af Rådved - Kirsten
Jens Mortensen og Karen Stisdatter af Egebjerg (copuleret)
Anders Andersens barn af Egebjerg - Rasmus
Søren Marcussen og Anne Pedersdatter af Rådved (copuleret)
fol 2b
Jens Simonsen af Ås og Anne Rasmusdatter af Rådved (copuleret)
Niels Fusmand af Egebjerg (begravet)
Laurs Pedersens barn af Hansted - Karen
Jens Rasmussen Soldats barn af Egebjerg - Peder
Jørgen Bertelsens barn af Egebjerg (begravet)
Peder Tranes barn af Egebjerg - Christen
Jens Andersen og Bodil Laursdatter af Hansted (copuleret)
Asser Andersens barn af Rådved - Anders
Maren Pedersdatter af Egebjerg som udlagde Christian Christensen soldat i Glüchstad (public absolveret)
Niels Pedersen af Kalhave og Maren Jørgensdatter af Hansted (copuleret)
Jens Peitersen af Egebjerg og Anne Andersdatter af Lundum (copuleret)
Christen Rasmussen og Karen Thomasdatter begge af Rådved (copuleret)
Jens Sørensen af Hansted og Marie Nielsdatter af Egebjerg (copuleret)
Jens Sørensens barn af Hansted - Thomas
Niels Laursen og Kirsten Hansdatter begge af Rådved (copuleret)
Niels Høghs barn af Hansted (begravet)
fol 3a
Christen Rasmussens barn af Rådved - Karen
Laurs Sørensen og Anne Hansdatter af Hansted (copuleret)
Anders Knudsens barn af Hansted - Mette
Maren Pedersdatters uægte barn af Egebjerg - Johanne

1737

Top


fol 3a
Jens Rasmussens barn af Egebjerg - Mette
Jens Rasmussen Soldats barn af Egebjerg (begravet)
Peder Smeds barn af Hansted - Inger
Simon Dams barn af Egebjerg - Rasmus
Rasmus Busks barn af Hansted - Mette
Michel Sørensens barn af Egebjerg - Maren
Michel Pedersen af Hospitalet (begravet)
Jens Skrædders hjemmedøbte barn Anders af Egebjerg (begravet)
Niels Høghs barn af Hansted - Hans
Knud Frandsens barn af Egebjerg - Rasmus
Niels Beyers barn af Egebjerg - Erich
Christen Simonsens barn af Hansted (begravet)
Erich Jensen Addit af Horsens og Mette Magdalene af Egebjerg Mølle (copuleret)
Christen Sørensens barn af Rådved (begravet)
fol 3b
Knud Laursen? Vissing af Horsens og Lucia Sørensdatter Steen af Hansted (copuleret)
Jens Andersens barn af Rådved - Søren
Hans Jensen N? og Christine Sørensdatter af Egebjerg (copuleret)
Christen Sørensens barn af Rådved - Niels
Niels Laursens hustru af Hansted (begravet)
Enevold Christensens barn af Rådved - Anne
Søren Hansens barn af Rådved - Iver
Jørgen Bertelsens barn af Egebjerg - Maren
Anders Jensens barn af Hansted - Jens
Niels Pedersens barn af Hansted - Hans
Oluf Pedersens moder af Egebjerg (begravet)
Jens Rodveds barn af Rådved - Bodil
Knud Frandsen og hustru af Egebjerg (begravet)
Laurs Snedkers barn af Egebjerg - Anne Marie
Niels Laursens barn af Rådved - Maren
Laurs Pedersens barn af Hansted - Helle
Mette Christensdatter af Hospitalet (begravet)
fol 4a
Rosale Margrethe af Hospitalet (begravet)
Maren Pedersdatter af Hospitalet (begravet)
Niels Sattrup af Hospitalet (begravet)
Hans Andersens barn af Rådved - Karen
Peder Rasmussen og Ellen Bertelsdatter af Egebjerg (copuleret)
gl fattig afdanket grenader Christen Nielsen Ferchel af Hansted (begravet)
betlere Christen Christensens og Karen Madsdatters barn (begravet)

1738

Top


fol 4a
Michel Graversens hustru af Hansted (begravet)
Knud Sørensen af Hansted (begravet)
Hans Berentsens barn af Egebjerg - Berent
Jens Rasmussens barn af Egebjerg - Mette
Søren Pedersen og Inger Nielsdatter af Hansted (copuleret)
Jørgen Hansens barn af Rådved (begravet)
Hans Snedkers barn af Egebjerg - Claus
Jørgen Sørensens hustru af Hansted (begravet)
fol 4b
Peder Rasmussens barn af Egebjerg - Karen
Niels Jørgensens barn af Rådved - Hans
Niels Hansens datter Anne Nielsdatters uægte barn af Hansted - Søren (Søren Jensens søn Hans Sørensen af Hansted)
Jens Mortensens barn af Egebjerg - Mette
Simon Knudsens barn af Kannerup - Michel
Jens Mortensens barn af Egebjerg (begravet)
Anne Nielsdatter af Hansted som udlagde Søren Jensens søn Hans Sørensen af Hansted (public absolveret)
Jørgen Hansens hustru af Rådved (begravet)
Søren Jensens søn af Hansted (public absolveret)
Christen Laursen af Egebjerg (begravet)
Jens Andersens barn af Rådved - Søren
Jens Sørensens barn af Rådved (begravet)
Jens Enevoldsens barn af Rådved - Dorthe
gl Jens Mortensen af Egebjerg (begravet)
Jens Peitersens barn af Egebjerg - Anders
Peder Nielsens barn af Egebjerg - Anne
fol 5a
Niels Jørgensens barn af Rådved (begravet)
Anders Nielsen af Rådved (begravet)
Jørgen Bertelsens barn af Egebjerg (begravet)
Christen Rasmussen og Karen Enevoldsdatter af Rådved (copuleret)
Søren Pedersens barn af Hansted - Peder
Michel Graversen og Inger Rasmusdatter af Hansted (copuleret)
Niels Laursens barn af Rådved (begravet)
Christopher Jepsen og Anne Nielsdatter af Egebjerg (copuleret)
Simon Knudsens barn af Kannerup (begravet)
Asser Anderses barn af Rådved (begravet)
Niels Enevoldsens datter af Hansted - Anne
Jens Skrædders barn af Egebjerg (begravet)
Anders Erichsens barn af Egebjerg (begravet)
Hans Berentsens barn af Egebjerg (begravet)
Peder Nielsens barn af Egebjerg (begravet)
et barn fra Tåning, død i Hansted Kroerhus (begravet)
Christen Sørensens barn af Rådved (begravet)
Enevold Pedersen og Bodil Andersdatter af Egebjerg (copuleret)
Niels Enevoldsens barn af Rådved - Sidsel
Christen Sørensens barn af Rådved (begravet)
Jens Rasmussen Soldats barn af Egebjerg (begravet)

1739

Top


fol 5a
Niels Laursens barn af Rådved - Johanne
Maren Pedersdatter af Hospitalet (begravet)
Enevold Christensens barn af Rådved - Christen
fol 5b
sl Laurs Snedkers søn af Rådved (begravet)
Søren Hansens hustru af Rådved (begravet)
Søren Hansens barn af Rådved - Niels
Hans Michelsens søn af Hansted Skovhus (begravet)
Laurs Pedersens barn af Hansted - Anne
Peder Rasmussens barn af Egebjerg - Mette
Rasmus Sørensen af Rådved (begravet)
Anders Andersens barn af Egebjerg - Jens
Christopher Jepsens barn af Egebjerg - Jep
Jens Foghs barn af Hansted - Maren
Jørgen Hansen og Kirsten Sørensdatter af Rådved (copuleret)
Søren Knudsens hustru af Hansted (begravet)
Jens Pedersen af Hansted (begravet)
Niels Høghs barn af Hansted - Kirsten
Søren Hansens barn af Rådved (begravet)
Jens Foghs hustru af Hansted (begravet)
Anders Andersens barn af Egebjerg (begravet)
Peder Hansens barn af Egebjerg - Karen
Jørgen Bertelsens barn af Egebjerg - Maren
fol 6a
Jens Fogh af Hansted (begravet)
Rasmus Laursens barn af Hansted - Voldborg
Jens Mortensens barn af Egebjerg - Mette
Jens Mortensens barn af Egebjerg (begravet)
Niels Jørgensens barn af Rådved - Anne
Stephanus Philippart og Maren Andersdatter af Hansted (copuleret)
Simon Knudsens barn af Hansted - Mette
Søren Hansen og Mette Christensdatter af Rådved (copuleret)
Laurs Snedkers barn af Egebjerg - Hans
Jens Sørensens barn af Hansted - Kirsten
Jens Skrædders barn af Egebjerg - Cathrine
Christen Rasmussens barn af Rådved - Anne
Jørgen Hansens tvillinger af Rådved - Hans og Johanne
Jens Hansen af Hansted Skovhus og Anne Jensdatter af Egebjerg (copuleret)
Peder Nielsen af Hansted og Mette Knudsdatter af Kannerup (copuleret)
Jørgen Hansens børn af Rådved (begravet)

1740

Top


fol 6b
Hans Stisen og Karen Frandsdatter af Egebjerg (copuleret)
Hans Andersens barn af Rådved - Anne
Rasmus Jensen af Rådved (begravet)
Simon Dams søn af Egebjerg (begravet)
Michel Hansen Soldat af Hansted (begravet)
Marie Sørensdatters uægte barn af Rådved - Niels
Knud Jensens tvillinger af Hansted - Sidsel og Maren
Jens Rasmussens barn af Egebjerg - Karen
Jens Nielsens barn af Egebjerg - Mette
Knud Jensens to børn af Hansted (begravet)
Peder Nielsens barn af Egebjerg - Anne
Hans Pedersen og Maren Andersdatter af Egebjerg (copuleret)
smedens barn af Rådved - Mette
Jens Rasmussen Soldats barn af Egebjerg - Mette
Hans Snedkers barn af Egebjerg (begravet)
Søren Thomasen af Rådved (begravet)
Kirsten Eskesdatter af Egebjerg (begravet)
Karen Hansdatter af Rådved (begravet)
Hans Pedersens barn af Egebjerg - Anne
Hans Snedkers barn af Egebjerg - Claus
fol 7a
Niels Beyers barn af Rådved - Søren
Christen Simonsens barn af Hansted - Karen
Sidsel Sørensdatter af Egebjerg (begravet)
Mette Thomasdatters uægte barn af Egebjerg - Anders (Anders Jensens søn Michel Andersen af Hansted)
Christen Sørensens barn af Rådved - Mette
Anders Andersens barn af Egebjerg - Jens
Stephani Philipparts søn af Egebjerg - Jens
Rasmus Andersen og Kirsten Hansdatter af Hansted (copuleret)
Simon Knudsens hustrus søster af Kannerup (begravet)
Niels Laursens barn af Rådved - Hans
Niels Laursens barn af Rådved (begravet)
Michel Jørgensens tvillinger af Egebjerg - Michel og Anne
Jens Hansens barn af Skovhuset - Jens
Peder Nielsens barn af Hansted - Niels
Peder Nielsens barn af Hansted (begravet)
Laurs Pedersens barn af Hansted - Maren
fol 7b
Frands Enevoldsens datter af Egebjerg (begravet)
Christopher Jepsens barn af Egebjerg (begravet)
Søren Knudsens barn af Hansted - Birgitte
Søren Pedersens barn af Hansted - Anne
Søren Hansens barn af Rådved - Christen
Mette Jespersdatter af Rådved (begravet)
Mette Thomasdatters uægte barn af Egebjerg (begravet)
Asser Andersens barn af Rådved - Maren
Søren Olufsens hustru af Egebjerg (begravet)
Henrich Nielsen af Egebjerg (begravet)
Hans Stisens barn af Egebjerg - Sti

1741

Top


fol 7b
Jens Enevoldsens barn af Rådved - Elias
Jørgen Hansens barn af Rådved - Søren
Jens Madsen af Egebjerg (begravet)
Enevold Christensens barn af Rådved - Jørgen
Rasmus Christensens tvillinger af Egebjerg - Anne og Kirsten
Anders Knudsens barn af Hansted (begravet)
Rasmus Christensens barn af Egebjerg (begravet)
fol 8a
Christopher Jepsens barn af Egebjerg - Niels
Jens Laursen og Anne Christensdatter af Rådved (copuleret)
Niels Enevoldsens barn af Hansted - Karen
Anders Jensens barn af Hansted - Karen
Peder Hansens barn af Egebjerg - Voldborg
Michel Jørgensens barn (begravet)
Anne Laursdatter af Egebjerg (begravet)
Jens Nielsen af Hospitalet (begravet)
Rasmus Christensens barn af Egebjerg (begravet)
Just Caspersens barn af Egebjerg Mølle - Margrethe Malene
Knud Nielsens hustru af Kannerup (begravet)
Peder Rasmussens barn af Egebjerg - Sidsel
Simon Knudsens barn af Kannerup - Michel
Jens Laursens barn af Rådved - Anne
Frands Enevoldsen af Egebjerg (begravet)
Christen Poulsen og Maren Sørensdatter af Egebjerg (copuleret)
fol 8b
Peder Nielsens barn af Hansted - Niels
Niels Enevoldsen af Gedved og Helle Olufsdatter af Rådved (copuleret)
Erich Jensens hustru af Egebjerg Mølle (begravet)
Karen Stou?kone af Hansted (begravet)
hr Toksverds broder (begravet)
Jørgen Pedersen af Rådved (begravet)
Anders Jensen af Hansted (begravet)
Enevold Pedersens barn af Egebjerg - Peder
Hans Jacobsen af Egebjerg (begravet)
Peder Nielsens barn af Hansted (begravet)

1742

Top


fol 8b
Anders Knudsen af Hansted (begravet)
Just Høvinghofs barn af Egebjerg Mølle (begravet)
Simon Dam af Egebjerg (begravet)
Rasmus Laursen af Hansted (begravet)
Niels Hansens søn af Hansted (begravet)
Kirsten Pedersdatter af Egebjerg (begravet)
Rasmus Eskesen af Hansted (begravet)
Niels Høghs barn af Hansted - Christiane
Roland af Hospitalet (begravet)
Michel Graversen af Hansted (begravet)
Maren Michelsdatter af Egebjerg (begravet)
Jørgen Dam og hustru af Egebjerg (begravet)
Hans Stisens hustru af Egebjerg (begravet)
fol 9a
Michel Sørensens barn af Egebjerg - Kirsten
Peder Hansen af Egebjerg (begravet)
Laurs Sørensens hustru af Egebjerg (begravet)
Laurs Sørensens barn af Egebjerg - Karen
Niels Bødker af Rådved (begravet)
Laurs Sørensens barn af Egebjerg (begravet)
Anders Pedersen af Hospitalet (begravet)
smeden af Hansted (begravet)
Knud Nielsens datter af Kannerup (begravet)
Jens Andersens søn af Rådved (begravet)
Hans Hansen af Hansted (begravet)
sl Hans Hansens hustru af Hansted (begravet)
Jens Hansens barn af Skovhuset - Margrethe
Jens Rasmussens barn af Egebjerg (begravet)
Enevold Christensens søster af Rådved (begravet)
Jørgen Hansens moder af Rådved (begravet)
sl Michel Andersens hustru af Egebjerg (begravet)
Anders Jensen af Hospitalet (begravet)
smedens hustru af Rådved (begravet)
Søren Knudsens barn af Hansted - Lisbeth
Hans Clausens barn af Egebjerg (begravet)
sl Anders Jensens barn af Hansted (begravet)
Niels Jørgensens hjemmedøbte barn af Rådved (begravet)
fol 9b
Niels Laursen af Hansted (begravet)
Laurs Snedker og Mette Rasmusdatter af Egebjerg (copuleret)
Kirsten Pedersdatter af Egebjerg (begravet)
Hans Michelsens hustru af Skovhuset (begravet)
Peder Rasmussen af Egebjerg (begravet)
betler Peiter Simonsens barn af Stilling ved Skanderborg - Simon
sl Rasmus Laursens enkes barn af Hansted - Maren
Jens Tambours barn af Egebjerg - Hans
Asser Andersens barn af Rådved - Karen
Knud Jensens barn af Hansted - Maren
Niels Laursens barn af Rådved - Maren
Jørgen Hansens barn af Rådved - Hans
Christen Sørensens hustru af Rådved (begravet)
Laurs Pedersens barn af Hansted - Peder
Jørgen Bertelsens barn af Egebjerg - Claus
fol 10a
Jørgen Nielsen og Maren Simonsdatter af Egebjerg (copuleret)
Hans Rasmussen Smed og Kirsten Sørensdatter af Rådved (copuleret)
Laurs Andersen og Anne Nielsdatter af Egebjerg (copuleret)
Jens Tambours barn af Egebjerg (begravet)
Jens Sørensens barn af Hansted - Lene
Christen Rasmussens barn af Rådved - Enevold
Laurs Andersen og Johanne Andersdatter af Hansted (copuleret)
Anders Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Egebjerg (copuleret)
Maren Christensdatters uægte barn af Rådved - Maren (Jochum Jacobsen sl Jacob Bagers enkes søn af Randers)
Hans Sørensen og Elin Bertelsdatter af Egebjerg (copuleret)

1743

Top


fol 10b
Enevold Christensens tvillinger af Rådved - Peder og Birgitte
Enevold Christensens ene tvilling (begravet)
Christopher Jepsens barn af Egebjerg - Jep
Eske Hansens barn af Rådved - Bodil
Simon Rasmussen og Anne Jørgensdatter af Hansted (copuleret)
Niels Thomasens barn af Hansted (begravet)
Christopher Jepsens barn af Egebjerg (begravet)
Jens Rasmussens barn af Egebjerg - Søren
Jørgen Hansens barn af Rådved (begravet)
Enevold Pedersen af Egebjerg (begravet)
Peder Nielsens barn af Hansted - Knud
Just Høvinghoffs barn af Egebjerg Mølle - Hans
Laurs Pedersen af Rådved (begravet)
Hans Pedersen af Underup og Maren Marcusdatter af Egebjerg (copuleret)
fol 11a
Niels Enevoldsens barn af Hansted - Inger
sl Simon Dams søn af Egebjerg (begravet)
sl Jens Foghs søn af Hansted (begravet)
Christen Rasmussen og Anne Knudsdatter af Hansted (copuleret)
Anders Andersen af Egebjerg (begravet)
Laurs Snedkers barn af Egebjerg - Anne
Søren Pedersen af Rådved (begravet)
Maren Rasmusdatter af Egebjerg (begravet)
sergeantens barn af Hansted - Marie Lisbeth
Jens Rasmussen Soldats barn af Egebjerg - Peder
hyrdens barn af Rådved - Thomas
Hans Andersens barn af Rådved - Bodil
Christen Knudsens barn af Kannerup - Niels
Jørgen Høgh af Torp og Karen Pedersdatter af Rådved (copuleret)
Peder Jensen og Maren Hansdatter af Hansted (copuleret)
fol 11b
Simon Knudsens barn af Kannerup - Johanne
Peder Laursen og Mette Hansdatter af Rådved (copuleret)
Hans Sørensens barn af Egebjerg - Maren
Søren Hansen af Møballe og Maren Jørgensdatter af Egebjerg (copuleret)
Jens Frandsen og Bodil Andersdatter af Egebjerg (copuleret)
Jens Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter af Egebjerg (copuleret)
Niels Jørgensens barn af Rådved - Hedvig
Niels Jørgensens barn Hedvig (begravet)
Hans Sørensens hustru af Egebjerg (begravet)
Enevold Nielsen af Hansted (begravet)
Søren Pedersens barn af Hansted - Jens
smedens barn af Rådved - Maren
Christen Rasmussens barn af Hansted - Rasmus
Niels Beyers barn af Rådved - Oluf
Jens Rasmussens barn af Egebjerg (begravet)

1744

Top


fol 12a
Jens Nielsens tvillinger af Egebjerg - Margrethe og Bodil
Anders Rasmussens barn af Egebjerg - Sidsel
Jens Nielsens hustru af Egebjerg (begravet)
Niels Jørgensen af Rådved (begravet)
Knud Nielsen af Kannerup (begravet)
Jens Pedersen af Rådved og Gertrud Nielsdatter af Hansted (copuleret)
Søren Andersen af Egebjerg og Anne Nielsdatter af Hansted (copuleret)
Laurs Pedersens barn af Hansted - Hans
husmand Jens Laursens barn af Rådved - Christen
Jens Christensen barn af Egebjerg - Hans
Jørgen Hansens barn af Rådved - Kirsten
Jens Eskesen af Egebjerg (begravet)
Jens Hansens barn af Skovhuset - Hans
Niels Hansen af Hansted (begravet)
fol 12b
Christopher Jepsens barn af Egebjerg - Anne
Michel Sørensens barn af Egebjerg - Johanne
Niels Endvolsen af Hansted (begravet)
Niels Høghs barn af Hansted - Jørgen
Niels Knudsen af Tammestrup og Kirsten Pedersdatter af Rådved (copuleret)
Jens Hansens barn i Skovhuset (begravet)
Anders Rasmussens barn af Egebjerg (begravet)
Laurs Pedersens barn af Hansted (begravet)
Niels Christensen og Karen Pedersdatter af Egebjerg (copuleret)
Laurs Sørensen og Anne Hansdatter af Hansted (copuleret)
Jørgen Hansen og Sidsel Pedersdatter af Rådved (copuleret)
sl Niels Enevoldsens barn af Hansted (begravet)
Anders Pedersen og Anne Andersdatter af Egebjerg (copuleret)
Niels Christensens barn af Egebjerg - Jens
fol 13a
Peder Laursens barn af Rådved - Laurs
Anders Pedersen Soldats barn af Egebjerg - Karen
Laurs Sørensens barn af Egebjerg - Karen

1745

Top


fol 13a
Søren Andersens barn af Hansted - Anders
Laurs Sørensens hustru af Hansted (begravet)
Anne Beyers af Rådved (begravet)
Jørgen Hansens hustru af Rådved (begravet)
Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter af Hansted (copuleret)
Niels Laursens barn af Rådved - Karen
Hans Sørensens barn af Egebjerg - Peder
Peder Nielsen og Mette Knudsdatter af Hansted (copuleret)
Jørgen Bertelsens barn af Egebjerg - Søren
Christen Rasmussens barn af Egebjerg - Niels
fol 13b
Niels Rasmussens barn af Egebjerg - Maren
Hansted Hospitals forstander Christen Berentsen (begravet)
Christen Knudsens barn af Kannerup - Knud
smedens moder af Hansted (begravet)
Knud Jensens hjemmedøbte barn af Hansted (begravet)
Jens Sørensens barn af Egebjerg (begravet)
Jacob Christensens hustru af Rådved (begravet)
Eske Sørensens tvillinger af Rådved - Jørgen og Anne
Christen Rasmussens barn af Egebjerg (begravet)
Jens Hansens barn af Hansted Skovhus - Laurs
Hans Sørensens barn af Egebjerg (begravet)
Bertel Andersens hustru af Egebjerg (begravet)
Laurs Pedersens hustru af Hansted (begravet)
fol 14a
Peder Nielsens barn af Hansted - Maren
Jørgen Hansens barn af Rådved (begravet)
Jacob Christensen af Rådved og Johanne Hansdatter af Egebjerg (copuleret)
Laurs Pedersen og Mette Nielsdatter af Hansted (copuleret)
Bertel Andersen og Maren Hansdatter af Egebjerg (copuleret)
stue?konen af Hospitalet (begravet)
Niels Laursens barn af Rådved (begravet)

1746

Top


fol 14a
Jacob Jensen og Maren Rasmusdatter af Hansted (copuleret)
Christen Rasmussens barn af Hansted - Maren
Søren Pedersens barn af Hansted - Niels
Jens Rasmussen Soldats barn af Rådved - Anne
Anders Rasmussens barn af Egebjerg - Peder
Jens Pedersens barn af Rådved - Karen
fol 14b
Jørgen Hansens barn af Rådved - Hans
sl Niels Hansens hustru af Hansted (begravet)
Niels Christensens barn af Egebjerg - Peder
hyrdens barn af Rådved - Mette
Jens Nielsen af Hospitalet (begravet)
Hans Rasmussen af Egebjerg (begravet)
smedens barn af Hansted - Peder
Peder Michelsen og Kirsten Pedersdatter af Hansted (copuleret)
Peder Laursens barn af Rådved (begravet)
sl Jens Madsens enke af Egebjerg (begravet)
Anders Pedersen Soldats barn af Egebjerg - Anders
Jørgen Møllers barn af Rådved - Niels
hyrdens barn af Rådved - Kirsten
Laurs Snedkers barn af Egebjerg - Rasmus
Hans Sørensens barn af Egebjerg - Hans
Christen Rasmussens barn af Egebjerg - Niels
fol 15a
smedens søster af Hansted (begravet)
Christen Rasmussens barn af Hansted (begravet)
Christopher Jepsens barn af Egebjerg - Michel
Peder Nielsens barn af Hansted - Niels
Simon Knudsens barn af Kannerup - Peder
Jens Jensens barn af Hansted - Else
Thomas Thomasen og Anne Hansdatter af Tolstrup (copuleret)
Laurs Pedersens barn af Hansted - Karen
Enevold Christensens barn af Rådved - Else
Hans Nielsen Dahl og Kirsten Simonsdatter af Egebjerg (copuleret)
Maren Pedersdatter af Hospitalet (begravet)
Asser Andersens hustru af Rådved (begravet)
Oluf Pedersens hustru af Egebjerg (begravet)
Malthe Kronius og Else Michelsdatter af Egebjerg (copuleret)
Peder Knapmager af Rådved (begravet)
Anders Andersens barn af Rådved - Peder
fol 15b
Niels Christensens barn af Egebjerg (begravet)
Jens Nielsen og Kirsten Pedersdatter af Egebjerg (copuleret)
Dorthe Pedersdatters uægte barn af Hansted - Karen (Them Andersen Soldat af Hansted)

1747

Top


fol 15b
Michel Sørensens barn af Egebjerg - Niels
Maren Skyttes barn af Rådved (begravet)
Laurs Frandsen og Maren Pedersdatter af Egebjerg (copuleret)
Asser Andersen og Kirsten Pedersdatter af Rådved (copuleret)
Anne Sørensdatters uægte barn af Egebjerg - Jens
Malthe Kronii hustru af Egebjerg (begravet)
Malthe Kronii barn af Egebjerg - Else
Niels Dalsgaards barn af Egebjerg - Christen
fol 16a
Hans Rasmussen og Anne Jensdatter af Hansted (copuleret)
Søren Jensen og Maren Rasmusdatter af Egebjerg (copuleret)
Karen Jensdatter af Rådved (begravet)
Knud Jensens barn af Hansted - Rasmus
mag. Samuels søn af Hansted (begravet)
Niels Høghs barn af Hansted - Karen
Eske Sørensens barn af Rådved - Søren
Christen Rasmussens barn af Hansted - Anne Cathrine
Laurs Andersens hustru af Hansted (begravet)
Anne Lises (begravet)
Niels Beyers barn af Rådved - Peder
skovriderens hustru af Egebjerg (begravet)
Peder Nielsens barn af Hansted - Karen
Peder Nielsens hustru af Hansted (begravet)
Christopher Jepsens barn af Egebjerg (begravet)
fol 16b
Egebjerg Møllers svends barn - Jens
Niels Beyers barn af Rådved (begravet)
Jens Skrædder af Egebjerg (begravet)
Hans Pedersens søn af Egebjerg (begravet)
Hans Dahls barn af Egebjerg - Dorthe Marie
Christen Rasmussens broder i Hansted (begravet)
Bertel Andersen af Egebjerg (begravet)
Oluf Pedersens barn af Egebjerg - Mette
Søren Hjorts barn af Hansted - Maren
Stephan Sørensens barn af Egebjerg - Niels
Jens Møllers hustru af Egebjerg (begravet)
Peder Ladefogeds barn af Hansted (begravet)
Simon Rasmussen af Hansted (begravet)
Asser Andersens barn af Rådved - Mette
Anne Jørgensdatter af Hospitalet (begravet)
Niels Sørensens barn af Rådved - Anne Marie

1748

Top


fol 17a
Jørgen Skovs barn af Egebjerg - Elle
Jens Hansens barn af Skovhuset - Michel
Jacob Jensens broder af Hansted (begravet)
Peder Ladefogeds barn af Hansted - Maren
Søren Jørgensen og Maren Hansdatter af Egebjerg (copuleret)
Jens Enevoldsens søn af Rådved (begravet)
Niels Rasmussens barn af Egebjerg - Rasmus
Just Høvinghoffs barn af Egebjerg mølle - Polene Marie
Søren Christophersen af Egebjerg (begravet)
hyrdens barn af Rådved - Anne
forstanderens barn af Hanstedgård - Cathrine Welleja
forstander Hygoms datter (begravet)
fol 17b
Jens Andersens hustru af Hansted (begravet)
Laurs Pedersens barn af Hansted - Niels
Jørgen Hansens barn af Rådved - Thomas
Else Christensdatters uægte barn af Rådved - Christen (Anders Christensen af Rådved)
Niels Laursens? barn af Rådved - Kirsten
den dumme af Hospitalet (begravet)
Niels Andersen og Sidsel Thomasdatter af Egebjerg (copuleret)
smedens barn af Egebjerg - Anne
Laurs Andersens barn af Hansted - Anders
Knud Jensens barn af Hansted (begravet)
Jørgen Hansens barn af Rådved (begravet)
smedens barn af Hansted - Anne
Carel Jensen Kiole?chers barn af Hansted - Christian
fol 18a
Jørgen Møllers barn af Rådved - Hans
Høvinghoffs barn af Egebjerg Mølle (begravet)
Søren Jensens dreng af Hansted (begravet)
hyrdens barn af Rådved (begravet)
Dorthe Jensdatters uægte barn af Hansted (begravet)
Simon Knudsens barn af Kannerup - Niels
Niels Andersens barn af Egebjerg - Jens
Laurs Pedersens barn af Hansted (begravet)
Peder Nielsens barn af Hansted (begravet)
Søren Hjorts barn af Hansted (begravet)
Peder Nielsens barn af Hansted - Peder
Laurs Sørensens barn af Egebjerg - Søren
Rasmus Pedersen og Anne Nielsdatter af Hansted (copuleret)
sl Knud Frandsens datter af Egebjerg (begravet)
Hans Dahls barn af Egebjerg (begravet)
Niels Høghs barn af Hansted (begravet)
sl Rasmus Busks barn af Hansted (begravet)
Anders Holsts barn af Egebjerg - Peder
hyrdens barn af Hansted (begravet)
Peder Ladefogeds barn af Hansted (begravet)
Niels Daugaards barn af Egebjerg - Rasmus
fol 18b
smedens barn af Rådved - Karen
Christopher Jepsens barn af Egebjerg - Michel
Jacob Jensens barn af Hansted - Niels
Niels Beyers barn af Rådved - Peder
Søren Knudsens barn af Hansted (begravet)
Jens Hansens barn af Skovhuset (begravet)
Niels Kjærs barn af Rådved (begravet)
en omrejsende betlers barn (begravet)
Søren Jørgensens barn af Egebjerg - Lisbeth
Michel Jensen og Anne Jensdatter af Egebjerg (copuleret)
Hans Sørensens barn af Egebjerg - Søren
Morten Tønnesen Staal og Anne Sørensdatter Bjerregaard af Egebjerg (copuleret)
Søren Hjorts barn af Hansted (begravet)
Søren Hansen og Anne Jørgensdatter af Hansted (copuleret)
Laurs Frandsens barn af Egebjerg - Peder
Them Andersen og Dorthe Jensdatter af Hansted (copuleret)
Laurs Sørensens barn af Hansted - Søren

1749

Top


fol 19a
Enevold Christensens barn af Rådved (begravet)
sl Peder Rasmussens barn af Egebjerg (begravet)
Jørgen Nielsen og Mette Thomasdatter af Hansted (copuleret)
Malthe Kronii barn af Egebjerg - Jørgen
forstanderens barn af Hanstedgård - Peder
Niels Høghs barn af Hansted - Karen
Peder Rasmussens barn af Hansted (begravet)
Rasmus Pedersens barn af Hansted - Anne
Anders Rasmussens barn af Egebjerg - Sidsel
Daniel af Egebjerg (begravet)
Laurs Frandsens barn af Egebjerg (begravet)
Peder Michelsens barn af Hansted - Peder
Jens Hansens barn af Skovhuset - Mette
Søren Hjorts barn af Hansted - Maren
fol 19b
Them Andersens barn af Hansted - Karen
Søren Hansens hustru af Hansted (begravet)
Søren Hansens barn af Hansted - Karen
Margrethe Høvinghof af Egebjerg Mølle (begravet)
Peder Ladefogeds barn af Hansted - Karen
Anders Christensen og Maren Rasmusdatter af Rådved (copuleret)
Jørgen Nielsens barn af Egebjerg - Niels
Laurs Pedersens barn af Hansted - Niels
Christen Rasmussens barn af Hansted - Simon
Christen Rasmussens barn af Hansted (begravet)


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c