s
Stikord til Hansted sogns kirkebog, Voer herred, 1736-1813

1790-99
Blandede poster


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

På denne side:
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799


1790

fol 51a
gårdmand Jens Laursens hjemmedøbte datter Mette af Hansted - 3 uger
fol 51b
Hans Sørensen og Birthe Jacobsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Niels Andersen og enke Maren Assersdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Peder Justesens barn af Egebjerg - Maren
gårdmand Niels Sørensens barn af Egebjerg - Maren
Jørgen Nielsen Dams barn af Hansted - Peder
indsidder Rasmus Pedersens barn af Egebjerg - Knud
fol 52a
gårdmand Niels Christensens barn af Hansted - Peder
Niels Christensens søn Peder af Hansted - 6 uger
Erich Smeds barn af Hansted - Else Marie
Niels Sørensen og Karen Jacobsdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
møller Johannes Jensens barn af Egebjerg Mølle - Birgitte
gårdmand Jens Nielsens barn af Egebjerg - Maren
fol 52b
gårdmand Rasmus Nielsens barn Anne Cathrine af Egebjerg - 1 uge
gårdmand Jens Michelsens barn af Egebjerg - Søren
gårdmand Anders Laursens datter Mette af Hansted - 1 år
Jens Poulsen og Christopher Jensens enke Maren Pedersdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
den bortrømte Anders Christensens hustru Bodil Jørgensdatter af Hansted - 75 år
selvejer Niels Nielsen Stenhuggers søn af Rådved - Niels
Niels Stenhuggers Niels (begravet)
Niels Christensen af Ølsted sogn og Anne Mortensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Anne Joens af Hospitalet - 68 år
indsidder Hans Sørensens barn af Egebjerg - Ellen Marie
husmand Rasmus Rasmussens barn af Hansted - Rasmus
fol 53a
husmand Søren Pedersen Tømmerkarls barn af Hansted - Niels
gårdmand Rasmus Jensens barn af Rådved - Peder
gårdmand Rasmus Andersens barn af Egebjerg - Niels
gårdmand Peder Pedersens barn af Egebjerg - Peder
Peder Pedersens hustru Karen Andersdatter af Egebjerg - 25 år
indsidder Thomas Jørgensens hustru Maren af Egebjerg - 60 år
Karen Thomasdatters uægte barn af Hansted - Rasmus (landsoldat Jens Rasmussen af Hansted)
aftægtsmand Peder Nielsen Ladefoged af Hansted - 85 år
fol 53b
gårdmand og enkemand Peder Pedersen og Maren Rasmusdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Egebjerg - Hans
snedkersvend Jens Clausens barn af Egebjerg - Christian
indsidder og tømmersvend Søren Nielsen Astrups barn af Egebjerg - Anne Marie
fremmed kvinde Else Christensdatters uægte barn - Christen (Herman Pedersen Skomagersvend i Horsens)
husmand Laurs Pedersen og Ingeborg Madsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
husmand Niels Nicolaj Christophersens dødfødte søn af Rådved (begravet)
gårdmand Peder Nielsens barn af Egebjerg - Niels
fol 54a
Søren Jensen Smeds barn af Rådved - Niels
Rasmus ?thers barn af Rådved - Anne Kirstine
aftakket rytter Peder Kruses hustru af Egebjerg - 68 år
indsidder Hans Sørensens datter Ellen Marie af Egebjerg - 9 mdr
tømmersvend Søren Nielsen Astrups datter Anne Marie af Egebjerg - 3 mdr
gårdmand Søren Jørgensens datter Lisbeth af Egebjerg - 1 år

1791

Top


fol 54a
husmand Niels Pedersen Hedegaards dødfødte søn af Egebjerg (begravet)
husmand Niels Pedersen Hedegaards hustru af Egebjerg - 32 år
gårdmand Christen Pedersens barn af Hansted - Jørgen
Karen Jensdatters uægte barn af Hansted - Jens (Christen Jensen af Gedved)
soldat Jørgen Eskesen og Karen Jensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
fol 54b
gårdmand Peder Sørensens barn af Rådved - Niels
husmand Michel Andersens barn af Hansted - Mette
Anne Knudsdatter af Hospitalet - 75 år
gårdmand Peder Pedersens søn Peder af Egebjerg - 1 år
husmand og enkemand Niels Pedersen og Maren Bertelsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Niels Michelsens barn af Rådved - Maren
indsidder Niels Nielsen Stenhuggers barn af Rådved - Niels
Maren Rasmusdatter af Hospitalet - 71 år
gårdmand Niels Michelsens barn af Egebjerg - Christen
gårdmand Peder Justesens barn af Egebjerg - Just
gårdmand Jens Nielsen Smeds barn af Egebjerg - Maren
fol 55a
Niels Stenhuggers søn Niels - se ovenfor
indsidder Søren Jensens barn af Egebjerg - Ingeborg
Søren Jensen Smeds datter Anne af Rådved - 2 år
husmand Peder Christensens hustru af Hansted - 45 år
Oluf Mouritsen Møller af Horsens og Anne Elisabeth Mønnich af Hanstedgård (trolovet og copuleret)
gårdmand Jens Nielsen Smeds barn Maren af Egebjerg - 10 uger
Niels Christensen Feldberedersvend og Johanne Cathrine Hansdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
husmand Jens Jensen Egeberg af Egebjerg - 59 år
indsidder Søren Jensens barn Ingeborg af Egebjerg - 8 uger
gårdmand Peder Jørgensen Smeds barn af Hansted - Inger Marie
gårdmand Peder Jørgensen Smeds hustru Karen Pedersdatter af Hansted - 42 år
gårdmand Anders Holsts hjemmedøbte barn Maren af Egebjerg (begravet)
fol 55b
kammerherre Gersdorffs tjener Oluf Møller af Horsens og husholderske Anne Elisabeth Mønnich af Hanstedgård (trolovet)
Niels Christensen og Johanne Cathrine Hansdatter (trolovet - præstens gentagelse)
Jens Sørensens barn af Hansted - Søren
Anders Laursens barn af Hansted - Peder
Jørgen Eskesens barn af Hansted - Jens
fol 56a
degnen Emborgs barn af Hansted - Friderica Cathrine
Niels Sørensens barn af Hansted - Jacob
Niels Thomasens barn af Egebjerg - Jørgen
Anders Holsts hjemmedøbte barn af Egebjerg (begravet)
Niels Sørensens søn Jacob af Hansted (begravet)
Niels Nicolaj Christophersens hjemmedøbte datter Ingeborg af Rådved (begravet)
fol 56b
Peder Christensen og Anne Jacobsdatter af Hansted (trolovet)
enkemand Peder Jørgensen Smed og Inger Jensdatter af Hansted (trolovet)
Niels Pedersens dødfødte barn af Egebjerg (begravet)
Jens Laursens barn af Hansted - Laurs
Søren Nielsens barn af Egebjerg - Anne Marie

1792

Top


fol 56b
Hans Sørensens barn af Hansted - Jacob
Birgitte Andersdatter Aarestrup af Hospitalet - 91 år
Niels Laursens barn af Egebjerg - Anne
Oluf Olufsens barn af Egebjerg - Oluf
fol 57a
sl Laurs Sørensens enke Mette Nielsdatter af Hansted - 74 år
Poul Terkildsen og Else Marie Møllers uægte barn af Rådved - Erich
Niels Sørensens dødfødte søn af Egebjerg (begravet)
indsidder Niels Andersen af Egebjerg - 65 år
Christen Jensens barn af Rådved - Anne Kirstine
Hans Mortensens barn af Egebjerg - Inger Sophie
Johannes Møllers barn af Egebjerg Mølle - Peder
Hans Jensen og Margrethe Sophie Johan Henrichsdatter af Hansted (trolovet)
Rasmus Knudsen og Mette ?datter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
fol 57b
Erich Erichsens barn af Egebjerg - Mette Marie
Jens Nielsens Smeds barn af Egebjerg - Elisabeth
Erich Smeds barn af Hansted - Peder
Peder Justesens søn Just af Egebjerg - 1 år
Michel Christophersens datter Sidsel af Egebjerg - 8 år
husmand Søren Jensens datter Maren af Egebjerg - 4 år
husmand Laurs Pedersens barn af Egebjerg - Mette Cathrine
Hans Jensen og Margrethe Sophie Johan Henrichsdatter af Hansted (copuleret)
Peder Nielsen og Sidsel Thomasdatter af Rådved (trolovet)
Søren Rendsborgs barn Maren af Hansted - 4 år
Stephan Knudsens steddatter Mette Knudsdatter af Hansted - 15 år
gårdmand Jens Nielsens barn af Egebjerg - Maren
fol 58a
Peder Christensens barn af Hansted - Christen
Elias Emborg degn i Hansted - 60 år
Niels Dahlsen tjener på Hanstedgård - 30 år
Laurs Jensens datter af Rådved - Mette
Søren Jensens datter af Egebjerg - Maren
Søren Jensens barn af Rådved - Oluf
Peder Pedersens barn af Egebjerg - Karen
Edel Jørgensdatters uægte barn Karen af Rådved - 3 mdr
Dorothea Poulsdatter af Hanstedgård - 24 år
Oluf Sandersen og Thyre Jørgensdatter af Hansted (trolovet)
Anne Ibsdatter af Egebjerg - 64 år
gårdmand Hans Jensen af Rådved - 50 år
Margrethe Mortensdatters uægte barn af Egebjerg - Berent (Hans Jacobsen skomagersvend af Horsens)
fol 58b
Jørgen Nielsen Dams barn af Hansted - Anne
Niels Sørensens barn af Hansted - Maren
pige Helle Laursdatter af Hansted - 55 år
Peder Nielsens barn af Egebjerg - Dorothea
Hans Jensens barn af Hansted - Jens
Peder Nielsen Røgter fra Hanstedgård - 23 år
Christopher Eliasen aftakket rytter og Kirsten Hansdatter af Egebjerg (trolovet)

1793

Top


fol 58b
Søren Jensen Møller af Egebjerg - 69 år
Søren Jensen og Mette Andersdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
gårdmand Oluf Pedersen af Hansted - 61 år
Barbara Jensdatter af Egebjerg - 62 år
Anne Pedersdatter af Hospitalet - 78 år
tjenestedreng Laurs Jacobsen af Hansted - 20 år
fol 59a
Peder Nielsens barn af Rådved - Bodil
Anne Eskesdatters uægte barn af Hansted - Maren (Niels Christensen af Horsens)
pige Kirstine Nielsdatter af Hansted - 24 år
Else Laursdatter af Hospitalet - 55 år
Rasmus Knudsens barn af Egebjerg - Juel
Mogens Pedersen Kudsk på Borup og Karen Andersdatter i Hansted (trolovet og copuleret)
Christen Pedersens barn af Hansted - Sidsel
Rasmus Nielsens barn af Egebjerg - Laurs
Niels Pedersen og Else Cathrine Christensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Rasmus Rasmussens barn af Hansted - Anne Kirstine
Jens Rasmussen og Karen Thomasdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Margrethe Nielsdatter af Rådved - 79 år
husmand Søren Jensens barn af Rådved - Mette Kirstine
fol 59b
Simon Sørensen og Sidsel Rasmusdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Christen Madsen og Maren Madsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Laurs Sørensen af Egebjerg - 85 år
Søren Væver af Kannerup - 21 år
Morten Jensens hustru Inger af Egebjerg - 64 år
Rasmus Andersens barn af Egebjerg - Johanne
Cathrine Pedersdatter af Egebjerg - 60 år
Peder Jensen af Hospitalet - 73 år
Tyge Pedersen og Maren Sørensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Jørgen Nielsen og enke Mette Jensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Karen Nielsdatter af Rådved - 9 år
fol 60a
gårdmand Søren Jørgensens og Anne Jensdatters barn af Egebjerg - Lisbeth
gårdmand Niels Michelsens og Sidsel Nielsdatters barn af Rådved - Niels
Simon Sørensens og Sidsel Rasmusdatters barn af Hansted - Søren
Simon Sørensens barn Søren (begravet)
Thomas Jørgensen af Egebjerg - 84 år
Rasmus Nielsens barn Laurs af Egebjerg - år
Peder Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Rådved - Mette Cathrine
Peder Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Egebjerg - Rasmus
Mads Michelsen og Else Rasmusdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Niels Thomasens og Anne Bertelsdatters barn af Egebjerg - Bertel
Egebjerg Møllers barn - Anne Margrethe
Jens Nielsens barn Maren af Egebjerg - 3 år
fol 60b
Søren Smeds søn Niels af Rådved - 3 år
Søren Smeds søn Jens af Rådved - 8 år
Christen Jensens og Anne Marie Jensdatters barn af Rådved - Hans Christian
gårdmand Søren Jørgensen af Egebjerg - 74 år
Anders Sørensens datter Marie Lisbeth af Egebjerg - 8 år
Anders Laursens og Mette Pedersdatters barn af Hansted - Laurs
Erich Erichsens barn Mette Marie af Egebjerg - 1 år
Niels Laursens datter Mette Marie af Egebjerg - 4 år
Jørgen Nielsen og enke Kirsten Jensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Morten Nielsens og Karen Sørensdatters barn af Rådved - Maren
Niels Sørensens søn Peder af Egebjerg - 6 år
Niels Hedegaards og Maren Bertelsdatters barn af Egebjerg - Bertel
fol 61a
Peder Smeds barn Niels af Egebjerg - 3 år
Niels Thomasens barn Anne Cathrine af Egebjerg - 5 år
husmand Peder Nielsens datter Bodil af Rådved - 1 år
Rasmus Nielsens søn Hans af Egebjerg - 3 år
Niels Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Egebjerg - Anne
Christen Jensens datter Maren af Rådved - 8 år
Niels Nielsens søn Niels af Rådved - 2 år
Anders Laursens søn Laurs af Hansted - 1 mdr

1794

Top


fol 61a
Stephen Knudsens barn Knud af Hansted - 5 år
Frands Jensens barn Enevold af Rådved - 5 år
Niels Christensens og Anne Mortensdatters barn af Egebjerg - Christen
fol 61b
Thomas Jensens datter Else af Hansted - 7 år
Søren Pedersen af Rådved - 62 år
Peder Jørgensens datter Inger Marie af Hansted - 3 år
Eske Knudsens datter Maren af Hansted - år
Jens Hansen skolediscipel fra Horsens - 17 år
husmand Jens Rasmussens barn Rasmus af Hansted - 3 år
Maren Hansdatter af Egebjerg - 80 år
Rasmus Andersens datter Maren af Rådved - 4 år
Jørgen Eskesens datter af Hansted - Kirsten
Niels Pedersens og Else Cathrines barn af Hansted - Mette
Hans Jensens og Sophie Johansdatters barn af Hansted - Johan Henrich
Jens Hansen af Rådved - 54 år
Hans Sørensens og Birthe Jacobsdatters barn af Hansted - Søren
fol 62a
Rasmus Rasmussens barn Rasmus af Hansted - 4 år
Erich Erichsens og Karen Laursdatters barn af Egebjerg - Søren
Christen Madsens og Maren Madsdatters barn af Egebjerg - Mads
Christen Madsens Mads af Egebjerg - 3 uger
Maren Madsdatter af Egebjerg - 29 år
Hans Andersen og Anne Marie Frandsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Elias Hansen af Hansted - 20 år
Laurs Pedersen af Egebjerg - 65 år
Jørgen Nielsens dødfødte barn af Hansted (begravet)
Christen Godskes barn Hans Christian af Rådved - år
Oluf Olufsens søn af Egebjerg - Peder
Erich Smeds hustru Anne Nielsdatter af Hansted - 46 år
fol 62b
omløbende glarmester Axel Johansens søn født i Egebjerg - Anders
Peder Justesens og Anne Nielsdatters barn af Egebjerg - Maren
Tyge Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Egebjerg - Søren
Søren Nielsens og Anne Hansdatters barn af Egebjerg - Maren
Maren Simonsdatter af Egebjerg - 85 år
hyrden Jens Christensens hustru af Egebjerg - 50 år
Egebjerg Møllers datter Anne Margrethe - 1 år
ungkarl Hans Madsen af Egebjerg - 34 år
Niels Madsen og enke Maren Laursdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
Niels Pedersens og Anne Cathrine Jørgensdatters barn af Rådved - Mads
Stephan Knudsens steddatter Maren Knudsdatter af Hansted - 13 år
Anne Berentsdatters uægte barn af Egebjerg - Hans (Christen Hansen af Hansted)
fol 63a
Niels Poulsen gartner på Hanstedgård og Anne Margrethe Christensdatter (trolovet og copuleret)
gårdmand Christen Madsen af Egebjerg - 45 år
gårdmand Peder Smeds barn af Egebjerg - Karen
Jacob Jensen Due af Schiolde og Cathrine Jensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Willum Jensen af Egebjerg - 56 år
Jens Laursens søn af Hansted - 2 dage
Søren Smeds og Sidsel Nielsdatters barn af Rådved - Anne
Hans Møllers datter Marie Lisbeth af Rådved - 2 år
Johannes Møllers tvillinger af Egebjerg Mølle - Anne Marie og Jens
Johannes Møllers tvillinger (begravet)
Ellen Pedersdatters uægte barn fra Horsens - Peder (rytter Hans Nielsen i Horsens)
Ellen Pedersdatters uægte barn Peder - 2 uger
Jens Johansen og Kirsten Sørensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
fol 63b
Søren Jensen af Hospitalet - 85 år
Simon Sørensens og Sidsel Rasmusdatters barn af Hansted - Margrethe
Simon Sørensens Margrethe - 2 uger

1795

Top


fol 63b
Jens Nielsens barn af Egebjerg - Rasmus
Søren Smeds barn Oluf af Rådved - 2 år
Niels Skrædder fra Lundumskov - 68 år
Karen Nielsdatter af Hospitalet - 64 år
Jens Michelsen af Egebjerg - 42 år
Johanne Sørensdatter af Egebjerg - 50 år
Erich Laursens hustru Margrethe Thomasdatter af Rådved - 64 år
Hans Andersens og Anne Marie Frandsdatters barn af Egebjerg - Anders
Laurs Jørgensen af Onstrup og enke Ingeborg Jensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Søren Thomasens og Martha Olufsdatters barn af Kannerup - Maren
Niels Stenhuggers barn Niels af Rådved - 3 dage
fol 64a
sl Christen Madsens barn af Egebjerg - Maren
Christen Pedersens og Maren Jensdatters barn af Hansted - Knud
Hans Andersens søn Anders af Egebjerg - 2 mdr
gartner Niels Poulsens og Anne Margrethe Christensdatters barn af Hansted - Poul
Peder Sønderbos barn af Rådved - Niels
Jørgen Skifter af Rådved - 70 år
Jens Nielsen Smeds og Maren Sørensdatters barn af Egebjerg - Maren
Karen Christensdatter af Hansted - 55 år
Niels Michelsens og Karen Nielsdatters barn af Egebjerg - Niels
Hans Isak Nielsen og Mette Rasmusdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
ritmester Carl Bernhardt August v. Bibou og frk Lucia Magdalena v. Leunbach af Rådved (copuleret)
Stephan Hansen og enke Maria Rasmusdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Peder Smeds datter Karen af Egebjerg - år
fol 64b
Peder Jørgensens og Inger Jensdatters barn af Hansted - Peder
gårdmand Rasmus Nielsens søn Jens Rasmussen af Egebjerg - 18 år
gårdmand Søren Sørensen og Inger Munks af Hansted (trolovet og copuleret)
Hans Jørgensen Dam af Hospitalet - 72 år
Morten Piilborgs og Karen Sørens barn af Rådved - Niels
husmand Rasmus Pedersens og Karen Michelsdatters barn af Egebjerg - Michel
Karen Jensdatter Dam af Hansted - 70 år
Peder Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Rådved - Anne Kirstine
Hans Isaks og Mette Rasmusdatters barn af Rådved - Johanne
Niels Christensens søn Christen af Egebjerg - 2 år
Rasmus Andersens og Kirsten Nielsdatters barn af Egebjerg - Peder
Erich Erichsens og Kirsten Laursdatters barn af Egebjerg - Laurs
Hans Jensen og Karen Pedersdatter af Rådved (trolovet og copuleret)

1796

Top


fol 65a
Jørgen Michelsens og Maren Michelsdatters barn af Egebjerg - Anne Marie
Hans Jensens og Sophie Johansdatters barn af Egebjerg - Karen
Maren Christensdatters uægte barn af Hansted - Maren (Jens Jacobsen tjener hos major Bechman i Horsens)
gårdmand Niels Michelsens og Sidsel Nielsdatters barn af Rådved - Thomas
landsoldat Hans Jensen og Maren Thomasdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
Rasmus Andersen og enke Anne Jensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Peder Justs og Anne Nielsdatters barn af Egebjerg - Karen
Mogens Mortensen af Egebjerg - 64 år
Niels Michelsens søn Niels af Egebjerg - år
Hans Jensens og Maren Thomasdatters barn af Rådved - Karen
Jørgen Nielsens og Mette Jensdatters barn af Hansted - Karen
fol 65b
Niels Thomasens og Anne Bertelsdatters barn af Egebjerg - Thomas Peder
Niels Hedegaards og Maren Bertelsdatters barn af Egebjerg - Laurs
mad Fugl af Hospitalet - 81 år
Karen Rasmusdatter af Hospitalet - 93 år
Niels Jensen af Hospitalet - 77 år
Hans Andersens og Anne Marie Frandsdatters barn af Egebjerg - Hanne
mad Sophie Magdalene Haslev af Hansted - 19 år
Søren Sørensens og Inger Jensdatters barn af Hansted - Karen
Stephan Hansens og Marie Rasmusdatters barn af Egebjerg - Christen
Niels Stenhuggers og Anne Kirstines barn af Rådved - Bodil Cathrine
husmand Rasmus Rasmussens og Sidsel Jensdatters barn af Hansted - Jens
Niels Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Egebjerg - Jens
Simon Sørensens og Sidsel Rasmusdatters barn af Hansted - Anne Cathrine
fol 66a
gårdmand Jens Pedersens og Anne Cathrines barn af Rådved - Kirsten
Johannes Møllers og Hedvig Sophie Pedersdatters barn af Egebjerg - Jens Peder
Jens Nielsens søn Rasmus af Egebjerg - 1 år
gårdmand Peder Smeds og Mette Rasmusdatters barn af Egebjerg - Niels
pige Kirsten Jørgensdatter af Egebjerg - 40 år
Frandses hustru Lisbeth Enevolds af Rådved - 34 år
Niels Christensen Høls og Anne Mortensdatters barn af Egebjerg - Christen Henrich
gårdmand Niels Sørensen af Egebjerg - 52 år
Niels Sørensens hustru Karen Nielsdatter af Egebjerg - 40 år
husmand Rasmus Smeds og Mette Juelsdatters barn af Egebjerg - Peder
gårdmand Peder Jørgensens og Inger Jensdatters barn af Hansted - Jens
Eske Knudsens hustru af Hansted - 52 år

1797

Top


fol 66b
Jens Johansens dødfødte søn af Hansted (begravet)
Anders Themsen og Anne Cathrine Laursdatter af Hanstedgård (trolovet og copuleret)
Peder Jørgensens søn Jens af Hansted - 2 uger
Søren Smeds og Sidsel Nielsdatters barn af Rådved - Maren
Jacob Severin Vogelius student og Sophia Magdalena Bechern af Carlsruhe (trolovet og copuleret)
Niels Pedersens og Else Christensdatters barn af Hansted - Peder
Søren Nielsen Snedkers og Anne Hansdatters barn af Rådved - Elias
gårdmand Niels Kannerups søn Christen af Hansted - 19 år
Hans Jensens og Margrethe Sophies barn af Egebjerg - Peder
Christen Pedersens og Maren Jensdatters barn af Hansted - Peder
Maren Gram af Hospitalet - 49 år
fol 67a
Christen Nielsen af Rådved - 24 år
Jens Nielsens og Dorthe Nielsdatters barn af Egebjerg - Rasmus
husmand Niels Christensens og Johanne Cathrines barn af Rådved - Laurs
Anders Simonsens og Kirsten Jacobsdatters barn af Rådved - Jacob
Peder Christensen Skrædders og Anne Jacobsdatters barn af Hansted - Sidsel Kirstine
Laurs Sørensen og Inger Nielsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Søren Jensen Munk og Maren Nielsdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Johanne Cathrine Hansdatter Niels Christensens hustru af Rådved - 36 år
Oluf Olufsens og Anne Cathrine Andersdatters barn af Egebjerg - Jens
Jens Andersen Busk og Anne Marie Nielsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
fol 67b
Jens Nielsen af Egebjerg - 9 mdr
Frands Jensen af Rådved - 50 år
gårdmand Oluf Christian Christensen af Kannerup - 80 år
Jens Poulsens og Margrethe Mortensdatters barn af Egebjerg - Jens Peder
Niels Michelsens og Karen Nielsdatters barn af Egebjerg - Mette
Anders Themsens og Anne Cathrine Laursdatters barn af Egebjerg - Rasmus
Hans Isaks og Mette Rasmusdatters barn af Rådved - Mette Cathrine
Jens Kornings og Maren Sørensdatters tvillinger af Egebjerg - Anne og Kirsten
fol 68a
Jens Kornings datter Anne af Egebjerg - 8 dage
Michel Simonsen og enke Margrethe Andersdatter af Kannerup (trolovet og copuleret)
Anne Christensdatter Daugaard af Hansted - 77 år
Søren Hansen af Hansted - 79 år
Jens Kornings datter Kirsten af Egebjerg - 5 uger
Erich Erichsens og Karen Laursdatters barn af Egebjerg - Erich
Jens Johansen af Kattrup og Maren Jensdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
Jørgen Andreasens og Maren Nielsdatters barn af Hansted - Andreas
Jens Jensen af Rådved - 25 år
gårdmand Peder Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Egebjerg - Peder

1798

Top


fol 68b
Hans Jensens og Maren Thomasdatters barn af Rådved - Johanne
Peder Nielsens og Sidsel Thomasdatters barn af Rådved - Bodil
Peder Sørensens og Mette Margrethe Nielsdatters barn af Egebjerg - Anne Cathrine
Rasmus Pedersens og Anne Bertelsdatters barn af Egebjerg - Karen
Jens Johansens og Kirsten Sørensdatters trillinger af Hansted - Johan og Maren
Jens Johansens tredie trilling, en dødfødt søn (begravet)
Jens Busks barn af Egebjerg - Anders
Peder Jørgensens og Inger Jensdatters barn af Hansted - Karen
ritmester v. Bibous barn af Rådved - Carl Leopold
Erich Smeds og Kirsten Nielsdatters barn af Hansted - Søren
husmand Laurs Jørgensens og Ingeborg Jensdatters barn af Egebjerg - Johanne Marie
Søren Smeds barn Erich af Hansted - 1 mdr
Jørgen Nielsens dødfødte datter af Hansted (begravet)
fol 69a
Rasmus Andersens og Kirsten Nielsdatters barn af Egebjerg - Karen
Stephan Hansens og Marie Rasmusdatters barn af Egebjerg - Anne Margrethe
Michel Jensen af Hospitalet - 79 år
Hans Møller af Rådved - 40 år
Anne Jensdatter af Hospitalet - 87 år
Laurs Sørensens og Inger Nielsdatters barn af Egebjerg - Karen
Jørgen Michelsens og Maren Michelsdatters barn af Egebjerg - Maren
Hans Sørensens og Birgitte Jacobsdatters barn af Hansted - Laurs
Hans Andersens og Anne Marie Frandsdatters barn af Egebjerg - Frands
degnen Rasmus Haslev og jomf Caroline Christiane Sandager af Hansted (copuleret)
landsoldat Jens Jensen og Else Maries barn af Rådved - Elisabeth Margrethe
Søren Sørensens og Inger Jensdatters barn af Hansted - Anne Margrethe
Jens Skrædder af Hospitalet - 60 år
fol 69b
Simon Sørensens og Sidsel Rasmusdatters barn af Hansted - Søren
Christen Jensen Godsk af Rådved - 52 år
Peder Eskesen af Horsens og enke Maren Nielsdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
landsoldat Jens Jensens datter Elisabeth Margrethe af Rådved - 2 mdr
Niels Michelsens barn af Rådved - Karen
Niels Hansens og Maren Laursdatters barn af Rådved - Kirsten
Johannes Møllers og Hedvig Sophie Pedersdatters barn af Egebjerg - Margrethe
Jørgen Eskesens og Karen Jensdatters barn af Hansted - Dorthe
Egebjerg Møllers barn Margrethe - 3 uger
Niels Hedegaards barn Jørgen af Egebjerg - 2 dage
Niels Poulsens og Anne Margrethes barn af Hansted - Mariane
Egebjerg Møllers barn Peder - 6 år
fol 70a
Anders Skifter og Birthe Pedersdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
Søren Jørgensen af Hospitalet - 79 år
løs kvinde Anne Rasmusdatters uægte barn - Johanne (Niels Tærsker på hin side Vejle)
Jens Holsts og Johanne Nielsdatters barn af Hansted - Karen
Inger Nielsdatter af Egebjerg - 22 år
Egebjerg Møllers datter Silke - 10 år
Egebjerg Møllers datter Birgitte - 8 år
Johan Brixen og Ingeborg Rasmusdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
Christen Rasmussen og enke Anne Brixens af Rådved (trolovet og copuleret)
Jens Willumsen og Anne Thomasdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersens datter Karen af Egebjerg - år
Jens Enevoldsen Bødker og Karen Nielsdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
fol 70b
Christopher Johansen og Maren Pedersdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersens og Karen Michelsdatters barn af Egebjerg - Else Margrethe
enkemand Laurs Sørensen af Egebjerg og Maren Christensdatter af Kannerup (trolovet og copuleret)
Anne Dams af Hansted - 68 år
husmand Hans Jensen af Rådved - 40 år
Niels Stenhuggers og Anne Kirstines barn af Rådved - Christen

1799

Top


fol 70b
Hans Isaks og Mette Rasmusdatters barn af Rådved - Niels
Dorthe Møllers af Hospitalet - 86 år
Peder Knapmager af Egebjerg - 80 år
gårdmand Niels Christensen af Hansted - 53 år
Rasmus Knudsen Smed af Egebjerg - 60 år
fol 71a
Erich Smeds dødfødte barn af Hansted (begravet)
Jens Kjær af Egebjerg - 83 år
gårdmand Peder Jørgensens og Inger Jensdatters barn af Hansted - Anne Cathrine
gårdmand Stephan Hansen af Egebjerg - 42 år
gårdmand Søren Munks og Karen Nielsdatters barn af Hansted - Jens
gårdmand Jens Pedersens og Anne Cathrine Jørgensdatters barn af Rådved - Anne
gårdmand Jens Pedersens og Anne Cathrine Jørgensdatters barn Anne af Rådved - få dage
Niels Thomasen Murmesters og Anne Bertelsdatters barn af Egebjerg - Mette
Thomas Jensen af Hansted - 62 år
Peder Laursen af Hansted - 50 år
husmand Anders Jørgensens og Birthe Pedersdatters barn af Rådved - Jørgen Peder
gårdmand Peder Nielsens og Mette Rasmusdatters barn af Egebjerg - Rasmus
Karen Kjærs af Egebjerg - 50 år
husmand Jens Enevoldsens og Karen Nielsdatters barn af Hansted - Anne
fol 71b
Rasmus Christensens hustru Anne Marie Simonsdatter af Hansted - 55 år
Søren Smeds og Sidsel Nielsdatters barn af Rådved - Jens
husmand Hans Jensens og Sophies barn af Egebjerg - Søren
gårdmand Jørgen Nielsens barn af Hansted - Oluf
Kirsten Hansdatter af Hospitalet - 71 år
Anders Themsens barn af Egebjerg - Dorthe
Jørgen Andreasens barn af Hansted - Anne Marie
Jens Jensen og Else Marie Andersdatters barn af Rådved - Jens
gårdmand Søren Sørensens barn Anne Margrethe af Hansted - 1 år
gårdmand Jens Busks og Anne Maries barn af Egebjerg - Anne
indsidder Rasmus Pedersens og Anne Bertelsdatters barn af Egebjerg - Peder
hjulmand Niels Pedersens barn af Hansted - Jens
fol 72a
Karen Johansdatters uægte barn af Hansted - Peder (Enevold Pedersen tjenende Jørgen Smed)
Sidsel Marie Nielsdatters uægte barn af Hanstedgård - Anne Cathrine (Peder Pedersen Hedegaard tjenende på Hanstedgård)
gårdmand Simon Sørensens og Sidsel Rasmusdatters barn af Hansted - Rasmus
gårdmand Søren Sørensens datter Karen af Hansted - 3 år
gårdmand Peder Justs og Anne Nielsdatters barn af Egebjerg - Just
husmand Hans Jensen barn Karen af Egebjerg - 3 år
Søren Nielsen og enke Marie Rasmusdatter af Egebjerg (copuleret)
Anders Nielsen og Anne Margrethe Jørgensdatter af Hanstedgård (copuleret)
fol 72b
Peder Laursens og Maren Nielsdatters barn af Rådved - Christiane
Søren Sørensen og Karen Rasmusdatter af Hansted (copuleret)
Søren Rendsborgs datter Maren af Egebjerg - 7 år
Jens Johansens og Kirsten Sørensdatters barn af Hansted - Søren
husmand Christopher Johansens og Maren Pedersdatters barn af Egebjerg - Jens Peder
husmand Jens Jensens barn Jens af Rådved - 17 uger


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c