s
Stikord til Hansted sogns kirkebog, Voer herred, 1736-1813

1780-89
Blandede poster


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

På denne side:
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789


1780

fol 31b
gårdmand Rasmus Rasmussens datter Dorthe af Egebjerg - 10 dage
fol 32a
gårdmand Knud Simonsens barn af Hansted - Maren
gårdmand Frands Jensens barn af Egebjerg - Mariane
gårdmand Enevold Jensen af Rådved - 63 år
smed Johan Vejbels barn af Hansted - Anne Mette
Morten Michelsen Postbud af Hanstedgård - 54 år
Rasmus Nielsen af Hospitalet - 72 år
gårdmand Niels Michelsens barn af Rådved - Michel
Frands Gothardsen af Hospitalet - 50 år
landsoldat Jens Nielsen og Voldborg Pedersdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Egebjerg - Niels
gårdmand Peder Jørgensens barn af Hansted - Maren
husmand og enkemand Niels Thomasen og Maren Madsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
fol 32b
gårdmand Anders Jensens barn af Rådved - Anders
smeden Johan Vejbels datter Anne Mette af Hansted - 3 mdr
annexbonden gårdmand Niels Pedersen af Hansted - 70 år
Maren Thomasdatter af Hospitalet - 76 år
gårdmand Christen Pedersens datter Mette af Hansted - 6 mdr
Søren Jensen Møllers barn af Egebjerg Mølle - Jens
husmand Michel Andersens barn af Hansted - Mette
husmand Niels Jørgensens barn af Egebjerg - Anne
husmand Niels Laursens barn af Egebjerg - Jørgen
husmand Niels Laursens hustru Maren Gregersdatter af Egebjerg - 38 år
gårdmand Anders Jensens søn Anders af Rådved - 3 mdr
gårdmand Søren Sørensens barn af Hansted - Peder
husmand og enkemand Niels Laursen og Kirsten [mangler] af Egebjerg (trolovet og copuleret)
fol 33a
Niels Jacobsen og annexbonden sl Niels Pedersens enke Anne Hansdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
omløbende kvinde Johanne Jensdatter af Nim - 71 år
gåsehyrde Anders Nielsens dødfødte søn (begravet)
indsidder Rasmus Hestesniders? barn af Kannerup - Johanne
gårdmand Peder Hansens dødfødte søn af Rådved (begravet)
gårdmand Peder Jensen af Stubberup og Maren Michelsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
indsidder Niels Jørgensens barn af Hansted - Mette
gårdmand Jens Sørensen Laursen af Hansted - 61 år
indsidder og landsoldat Jens Nielsens tvilling af Rådved - Sidsel
indsidder Jens Nielsens dødfødte tvillingedatter (begravet)
fol 33b
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Egebjerg - Dorthe
skoleholder Elias Emborgs barn af Hansted - Jens Jørgen
indsidder tidl gårdmand Jørgen Hansen af Rådved - 75 år
gårdmand Niels Christensens barn af Hansted - Bodil
indsidder og landsoldat Jens Nielsens datter Sidsel af Rådved (begravet)
gårdmand Søren Jørgensens barn af Egebjerg - Jens
gårdmand Jørgen Michelsen Grabous barn af Rådved - Michel

1781

Top


fol 33b
gårdmand Laurs Sørensen af Hansted - 61 år
husmand Laurs Skrædders barn af Hansted - Anne Marie
fol 34a
gårdmand Christen Erichsen og enke Margrethe Nielsdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
Niels Jensen Skovfogeds barn af Hansted Skovhus - Maren
gårdmand Jens Nielsens barn af Egebjerg - Niels
husmand Niels Thomasens dødfødte datter af Egebjerg (begravet)
Maren Jørgensdatter af Hospitalet - 75 år
gårdmand Anders Holsts søn af Egebjerg - Jørgen
gårdmand Jacob Jensens hustru af Hansted - 73 år
gårdmand Niels Simonsens barn af Egebjerg - Dorthe
husmand Niels Laursens barn af Egebjerg - Rasmus
gårdmand Knud Simonsens datter Maren - 1 år
husmand Niels Nielsens barn af Rådved - Frands
fol 34b
husmand Niels Nielsen Dues hustru af Rådved - 33 år
gårdmand Peder Hansens karl Christen Andersen af Rådved - 31 år
enkemand og husmand Niels Nielsen Due og Kirsten Nielsdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
indsidder Rasmus Christensens datter Johanne af Kannerup - 1 år
gårdmand Peder Hansen af Rådved - 69 år
snedkersvend Peder Laursen Veng af Horsens og Johanne Simonsdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
landsoldat Jørgen Laursen og Karen Nielsdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
gårdmand Niels Simonsens barn af Egebjerg - Niels
gårdmand Anders Jensens barn af Rådved - Kirsten
husmand Niels Laursens søn Rasmus af Egebjerg - 3 mdr
husmand Jens Andersens datter Anne Cathrine af Rådved - 2 år
gårdmand Knud Simonsens barn af Hansted - Maren
fol 35a
gårdmand Frands Jensens barn af Egebjerg - Karen
Søren Jensen Møllers søn Jens af Egebjerg Mølle - 1 år
husmand Thomas Jensens barn af Hansted - Jens
gårdmand Jens Jensen Torps tvillinger af Rådved - Anders og Karen
husmand Peder Enevoldsens barn af Hansted - Jens
gårdmand Niels Laursen og Else Jaocbsdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
gårdmand Elias Jensen og enke Mette Jørgensdatter sl Peder Hansens af Rådved (trolovet og copuleret)
husmand Michel Christophersens barn af Egebjerg - Jørgen
gårdmand Jens Christensen Munks barn af Hansted - Jens
fol 35b
gårdmand Peder Jørgensens barn af Hansted - Karen
sl Niels Thomasens enke Apelone Rasmusdatter af Hospitalet - 90 år
Jens Christensen Munks søn Jens af Hansted - 9 uger
husmand Anders Hansens barn af Egebjerg - Laurs
gårdmand Christen Pedersens barn af Hansted - Anders
husmand Søren Nielsens dødfødte søn af Egebjerg (født)
gårdmand Christen Pedersens hjemmedøbte søn Anders af Hansted (begravet)
husmand Søren Nielsens dødfødte barn af Egebjerg (begravet)
Jørgen Nielsen hus?mand af Egebjerg - 60 år
husmand Søren Nielsens hustru af Egebjerg - 37 år
husmand Bertel Jørgensen af Egebjerg - 45 år

1782

Top


fol 35b
husmand Jørgen Eskesens barn af Rådved - Erich
gårdmand Hans Jensens barn af Rådved - Laurs
fol 36a
husmand Jens Andersens barn af Rådved - Peder
gårdmand Frands Jensens pige Anne Jensdatter af Egebjerg - 38 år
tidl gårdmand nu indsidder Peder Nielsen Ladefogeds hustru af Hansted - 73 år
annexgårdmand Niels Jacobsens barn af Hansted - Niels
Karen Pedersdatters andet uægte barn af Rådved - Elias (Elias Jensen gårdmand i Rådved)
gårdmand Niels Michelsens barn af Rådved - Karen
gårdmand Jens Jensen Torps tvilling Karen af Rådved - 5 mdr
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Egebjerg - Søren
sl Christen Staals søn Ulrich Staal hos sin moder i Egebjerg - 22 år
husmand Rasmus Pedersen Kragh af Hansted - 71 år
gårdmand Rasmus Sørensens dødfødte søn af Rådved (begravet)
fol 36b
husmand Niels Thomasens barn af Egebjerg - Mette
Anders Michelsen og Inger Marie Sørensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
husmand Niels Jørgensens barn af Egebjerg - Anne
husmand Jørgen Nielsen Dams barn af Hansted - Niels
Enevold Andersen af Eldrup og Bertel Jørgensens enke Karen Jørgensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Rasmus Jensens dødfødte søn af Rådved (begravet)
husmand Niels Nielsen Dues barn af Rådved - Niels
gårdmand Anders Jensen dreng Jochum af Rådved - 14 år
sl gårdmand Søren Pedersens enke Inger Nielsdatter af Hansted - 80 år
husmand Niels Laursens barn af Egebjerg - Mette Marie
fol 37a
husmand Jens Nielsens tvillinger af Hansted - Kirsten og Sidsel
gårdmand Oluf Christensens hustru af Kannerup - 71 år
indsidder og landsoldat Rasmus Christensens datter af Kannerup - Johanne
husmand Jens Nielsens tvilling Kirsten af Hansted - 4 uger
husmand Peder Laursens barn af Hansted - Anne
skovfoged Niels Jensens barn af Hansted Skovhus - Jens
gårdmand Elias Jensens barn af Rådved - Peder
sl Peder Andersens enke Lene Jensdatters uægte barn af Hansted - Peder (Anders Pedersen af Århus)
fol 37b
gårdmand Niels Laursens barn af Hansted - Maren
gårdmand Søren Jørgensens søn Jens af Egebjerg - 2 år
selvejer Niels Rasmussen Naldals søn af Rådved - Rasmus
Niels Rasmussen Naldals søn Rasmus - 3 uger
gårdmand og enkemand Oluf Christensen og Margrethe Andersdatter begge af Kannerup (trolovet og copuleret)
Rene Marie sl møller Høvinghofs enke af Hospitalet - 74 år
gårdmand Niels Christensens barn af Hansted - Cathrine
husmand Niels Nielsen Dues søn Frands af Rådved - 2 år
gårdmand Niels Christensens barn Cathrine af Hansted - 5 uger
Mathias Smeds barn af Hansted - Anne Marie

1783

Top


fol 37b
gårdmand Jens Nielsens barn af Egebjerg - Hans
husmand Jørgen Andersen Skifters dødfødte tvillingedatter af Rådved (begravet)
fol 38a
Johanne Laursdatter af Hansted - 23 år
husmand Søren Jensens hustrus moder af Hansted - 74 år
Asser Assersen af Egebjerg - 31 år
husmand Jørgen Andersen Skifters tvilling af Rådved - Bodil
Anders Pedersen Holst af Hospitalet - 68 år
husmand Rasmus Mortensens søsterdatter Margrethe Christensdatter af Egebjerg - 13 år
Anne Marie Kruses søn Hans af Egebjerg - 2 år
degn og skoleholder Elias Emborgs barn af Hansted - Mariane
bortrømt gårdmand Anders Christensens steddatter Johanne Laursdatters uægte barn af Hansted - Laurs (Antonni)
gårdmand Anders Jensens barn af Rådved - Anders
husmand Thomas Jensens barn af Hansted - Niels
fol 38b
husmand Jørgen Rasmussens barn af Rådved - Rasmus
husmand Niels Jørgensen af Egebjerg - 33 år
gårdmand Niels Sørensens søn Niels af Egebjerg - 2 år
Simon Christensen af Hansted - 22 år
gårdmand Knud Simonsens barn af Hansted - Karen
Christen Pedersen Rye af Horsens og Maren Andersdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Anne Andersdatter af Hospitalet - 68 år
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Egebjerg - Anne
gårdmand Rasmus Rasmussens datter Anne af Egebjerg - 4 uger
husmand Michel Christophersens barn af Egebjerg - Sidsel
husmand Niels Laursens datter Mette Marie af Egebjerg - 1 år
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Egebjerg - Anne
fol 39a
gårdmand Anders Andersens barn af Egebjerg - Maren
husmand Jørgen Nielsen Dams barn af Hansted - Anne Cathrine
gårdmand Rasmus Nielsens datter Anne af Egebjerg - 4 uger
gårdmand Oluf Christensens barn af Kannerup - Christen
Anne Marie Kruses uægte barn af Egebjerg - Grethe (en fremmed ved navn Niels, angiveligt fra Sjælland)
gårdmand Christen Pedersens barn af Hansted - Peder
gårdmand Søren Jørgensens barn af Egebjerg - Karen
feldbereder Christen Pedersen Ryes barn af Egebjerg - Anne
fol 39b
enkemand, borger og drejer Christen Jørgensen af Horsens og Rasmus Kraghs enke Margrethe Mortensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Anne Lisbeth Enevoldsdatters uægte barn af Rådved - Niels (Anders Hansen nu på Søllestedgård, Lolland)
gårdmand og annexbonde Niels Jacobsens barn af Hansted - Jacob
Inger Marie Rasmusdatter af Egebjerg - 23 år
Anne Marie Christophersdatters uægte barn af Egebjerg - Anne (Christian Tømmerkarl i Horsens)
gårdmand Anders Mortensens barn af Lund, Tamdrup sogn - Hans
fol 40a
gårdmand Anders Mortensens barn Hans af Lund - 14 dage
gårdmand Graver Madsen af Lund og Anne Jørgensdatter af Rådved (trolovet og copuleret)

1784

Top


fol 40a
husmand Anders Hansens barn af Egebjerg - Karen
gårdmand og selvejer Niels Hansen af Rådved - 67 år
gårdmand Niels Christensens barn af Hansted - Anne Cathrine
husmand Anders Hansens datter Karen af Egebjerg - 15 dage
gårdmand Niels Michelsens barn af Rådved - Apelone
gårdmand Niels Sørensens dødfødte datter af Egebjerg (begravet)
ungkarl Søren Jensen af Rådved - 40 år
fol 40b
husmand Jørgen Erich?sens barn af Rådved - Anne Marie
ungkarl Søren Jensen af Rådved - 40 år (præstens gentagelse)
gårdmand Rasmus Jensens barn af Rådved - Anne
gårdmand Frands Jensens barn af Egebjerg - Anne
gårdmand Niels Simonsens barn af Egebjerg - Anne
Mette Cathrine Mønnichs uægte barn af Hansted - Johan Peder
Niels Jensen af Hospitalet - 84 år
enkemand Anders Sørensen og Anne Jørgensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
gårdmand Niels Laursens søn af Hansted - Laurs
fol 41a
husmand Jens Andersens barn af Rådved - (navn mv mangler)
enkemand Thomas Pedersen og Anne Sørensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
husmand Jens Nielsens barn af Hansted - Peder
enkemand Søren Simonsen og Karen Andersdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Christen Laursen og Dorthe Jørgensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Christen Staals enke af Egebjerg - 67 år
gårdmand Peder Jørgensens barn af Hansted - Margrethe
husmand Niels Laursens barn af Egebjerg - Laurs
Søren Christensen og Ellen Nielsdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
husmand Niels Dues barn af Rådved - (navn mv mangler)
fol 41b
husmand Jørgen Nielsens barn af Hansted - Anne
gårdmand Jens Nielsens barn af Egebjerg - Søren
Anders Laursen og Mette Pedersdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Rasmus Andersen og Elisabeth Laursdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Peder Andersen og enke Karen Laursdatter (trolovet og copuleret)

1785

Top


fol 41b
Michel Jørgensen af Hospitalet (begravet)
Maren Nielsdatter af Hospitalet (begravet)
Rasmus Knudsens hustru af Egebjerg (begravet)
Rasmus Rasmussens barn af Egebjerg - Søren
Frands Jensen og Elisabeth Enevoldsdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
Eske Knudsens datters uægte barn af Hansted - Anne
husmand Thomas Jensens barn af Hansted - Jens
fol 42a
Niels Sørensens barn af Egebjerg - Niels
gårdmand Anders Christensen af Egebjerg - 54 år
Knud Christensen og Johanne Christensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Christen Laursens hustru Dorthe Jørgensdatter af Egebjerg - 36 år
Oluf Christensens barn af Kannerup - Maren
husmand Peder Laursens barn af Hansted - Niels
Peder Frandsen og Maren Pedersdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
gårdmand Knud Simonsens barn af Hansted - Anne
indsidder Rasmus Christensens barn af Egebjerg - Morten
fol 42b
Jens Michelsen og Anne Sørensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Christen Jensens barn af Rådved - Maren
gårdmand Søren Jørgensens barn af Egebjerg - Karen
Rasmus Rasmussen og Sidsel Jensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
gårdmand Anders Jensens barn af Rådved - Anders
indsidder Christen Nielsens barn af Hansted - Anne
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Egebjerg - Hans
husmand Hans Hylds barn af Egebjerg - Marie Elisabeth

1786

Top


fol 43a
gårdmand Christen Pedersens barn af Hansted - Anders
Peder Sørensen og Maren Nielsdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
Andreas Jensen Hass og Sidsel Pedersdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Niels Christensens barn af Hansted - Anne Cathrine
gårdmand Niels Michelsens barn af Rådved - Mette
gårdmand Frands Jensens barn af Rådved - Jens
gårdmand Elias Jensens barn af Rådved - Jens
husmand Jens Jensens barn af Egebjerg - Anne Marie
gårdmand Anders Laursens barn af Hansted - Mette
fol 43b
gårdmand Anders Laursens Mette (begravet)
husmand Jørgen Dams barn af Hansted - Anders
husmand Michel Andersens barn af Hansted - Morten
Niels Thomasen og Anne Bertelsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Niels Laursens barn af Hansted - Jacob
indsidder Rasmus Rasmussens barn af Kannerup - Kirsten
gårdmand Jens Michelsens barn af Egebjerg - Michel
Isak Mortensens barn af Rådved - Mette Kirstine
Oluf Christensens barn af Kannerup - Anders (døde strax)
gårdmand Anders Holsts dødfødte datter af Egebjerg (begravet)
gårdmand Jens Christensen af Hansted - 54 år
fol 44a
gårdmand Søren Jørgensens barn af Egebjerg - Maren
husmand Niels Thomasens barn af Egebjerg - Anne Cathrine
gårdmand Knud Simonsen af Hansted - 56 år
Stephan Knudsen og enke Else Laursdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Peder Kruses datters uægte søn af Hansted - 4 år

1787

Top


fol 44a
Karen Pedersdatters uægte søn Peder af Rådved - 9 år
husmand Anders Hansens søn af Egebjerg - 8 år
gårdmand Anders Jensens barn af Rådved - Peder
Oluf Olufsen og Anne Christensdatter [fejl for Andersdatter] af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Peder Justesen og Anne Nielsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
fol 44b
Rasmus Andersen og Kirsten Nielsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Testrup og enke Lene Jensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
gårdmand Niels Laursens søn Jacob af Hansted - 1 år
husmand Jens Jensen Egebergs datter af Egebjerg - 1 år
husmand Willum Jensens søn af Rådved - 8 år
Erich Smeds hustru af Hansted - 44 år
Anne Pedersdatters uægte barn af Hansted - Jens (Niels Jensen Ladefoged på Hanstedgård)
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Egebjerg - Karen
Anne Pedersdatters uægte søn Jens af Hansted - 12 dage
Jørgen Andersen Skifters datter af Rådved - 5 år
Johannes Jensen Møllers barn af Egebjerg Mølle - Anne Margrethe
husmand Niels Laursens barn af Egebjerg - Maren
fol 45a
almisselem Kirsten Pedersdatter af Egebjerg - 71 år
gårdmand Rasmus Nielsens datter Karen af Egebjerg - 10 uger
gårdmand Rasmus Jensens barn af Rådved - Enevold
husmand Christen Laursen Skrædders barn af Egebjerg - Dorthe
gårdmand Peder Sørensens barn af Rådved - Søren
gårdmand Christen Pedersens barn af Hansted - Mette
Erich Erichsen og Karen Laursdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
husmand Thomas Jensen Hyrdes barn af Hansted - Else
fol 45b
Anne Jacobsdatters uægte dødfødte datter af Hansted (begravet)
Niels Nielsen Stenhugger husmand i Rådved og Anne Sørensdatter mejerske på Hanstedgård (trolovet og copuleret)
gårdmand Anders Laursens barn af Hansted - Peder
gårdmand Anders Laursens hjemmedøbte barn Peder af Hansted - 3 uger
gårdmand Jens Nielsens barn af Egebjerg - Christen
døvstumme Karen Pedersdatter af Hospitalet - 44 år
husmand Peder Christensen og Anne Malene af Hansted (trolovet og copuleret)
husmand Jens Sørensen og Margrethe Christensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Oluf Christensens barn af Kannerup - Andreas
Oluf Christensens Andreas af Kannerup - 10 dage
indsidder Willum Jensens barn af Rådved - Morten
gårdmand Niels Sørensens barn af Egebjerg - Peder
fol 46a
gårdmand Niels Nielsen Vorbjergs hustru af Egebjerg - 61 år
gårdmand Oluf Christensens barn Christen af Kannerup - 4 år
gårdmand Søren Hansens hustru af Hansted - 54 år
Kirsten Pedersdatters uægte barn af Egebjerg - Jens (Jens Laursen hos Jens Kjær i Kattrup)
gårdmand Anders Eskesens karl Oluf Hansen af Rådved - 56 år

1788

Top


fol 46a
husmand Christen Laursen Skrædder af Egebjerg - 39 år
gårdmand Mads Nielsen af Egebjerg - 57 år
pige Anne Margrethe Jensdatter af Egebjerg - 36 år
Kirsten Pedersdatters uægte søn af Egebjerg - 4 uger
degn og skoleholder Elias Emborgs barn af Hansted - Mette Marie
enkemand Rasmus Hansen af Falling sogn og Anne Cathrine Christensdatter af Hanstedgård (trolovet og copuleret)
fol 46b
gårdmand Niels Simonsens barn af Egebjerg - Sidsel
Niels Michelsen og Christen Skrædders enke Karen Nielsdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Søren Sørensen af Egebjerg - 48 år
gårdmand Rasmus Rasmussen Onstrup af Egebjerg - 42 år
almisselem Anne Nielsdatter Christopher Jepsens enke af Egebjerg - 76 år
gårdmand Stephan Knudsens barn af Hansted - Knud
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Egebjerg - Anne Cathrine
husmand Niels Thomasens datter af Egebjerg - 2 år
husmand Jørgen Nielsen Dams barn af Hansted - Hans
ungkarl Søren Christensen Røgter af Hanstedgård - 31 år
Maren Jørgensdatter af Hospitalet - 71 år
fol 47a
Bodil Nielsdatters uægte barn af Rådved - Henrich (landsoldat tjenende i Gedved)
husmand Isak Mortensens barn af Rådved - Hans
gårdmand Rasmus Andersens barn af Egebjerg - Anders
husmand Hans Sørensen Hyld af Egebjerg - 32 år
husmand Rasmus Mortensen af Egebjerg - 54 år
Erich Laursen Smeds barn af Hansted - Niels
gårdmand Frands Jensens barn af Rådved - Enevold
husmand Johan Pedersen af Hansted - 65 år
skovfoged Niels Jensens barn af Hansted Skovhus - Søren
fol 47b
Søren Pedersen Tømmermands barn af Hansted - Hans Christian
stuekonens datter af Hospitalet - 9 år
gårdmand Christen Jensen Godskes barn af Rådved - Thomas
Anne Nielsdatter Hjort af Hospitalet - 71 år
Karen Friderichsdatter af Hospitalet - 72 år
Lisbeth Sørensdatter sl gårdmand Rasmus Sørensens enkes søn af Egebjerg - Søren
sl Rasmus Rasmussens enke Lisbeth Sørensdatter af Egebjerg - 41 år
Christen Sørensen Brøgger af Hospitalet - 82 år
husmand Niels Nielsen Stenhuggers dødfødte barn af Rådved (begravet)
fol 48a
gårdmand Peder Jørgensens barn af Hansted - Maren
Johannes Jensen Møllers barn af Egebjerg Mølle - Silke
gårdmand Elias Jensens barn af Rådved - Karen
gårdmand Oluf Olufsens barn af Egebjerg - Anders
gårdmand Oluf Olufsens hustru af Egebjerg - 28 år
gårdmand Oluf Olufsens søn Anders af Egebjerg (begravet)
sl husmand Hans Hylds enkes barn af Egebjerg - Maren
Jens Hansen af Hospitalet - 79 år
snedkersvend Jens Clausen og Anne Marie Pedersdatter Kruse af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Elias Jensen af Rådved - 50 år
fol 48b
Søren Jensen Smeds barn af Rådved - Anne
Karen Stuekone af Hospitalet - 37 år
husmand Rasmus Jensens hustru Karen Pedersdatter af Rådved - 30 år
almisselem husmand Anders Andersen Valdmand af Rådved - 80 år
Søren Hyld af Hospitalet - 81 år
Søren Jensen Floritz hustru Else af Hansted - 56 år
gårdmand og enkemand Oluf Olufsen og Anne Cathrine Andersdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Jens Laursen og Anne Marie Laursdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
husmand og enkemand Rasmus Jensen og Sidsel Andersdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
Anne Eskesdatters uægte barn af Hansted - Anne (rytter Niels Hansen af Horsens)
gårdmand Peder Justesens barn af Egebjerg - Maren
fol 49a
gårdmand Jens Nielsen og Maren Sørensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
gårdmand Niels Michelsens barn af Rådved - Maren
snedkersvend Jens Clausens barn af Egebjerg - Claus
gårdmand Peder Justesens datter Maren af Egebjerg - 12 uger
husmand Christopher Jensen af Rådved - 69 år

1789

Top


fol 49a
gårdmand Oluf Pedersens hustru af Hansted - 66 år
husmand Jens Jensen Egebergs barn af Egebjerg - Jens
gårdmand Laurs Jensen og Elias Jensens enke Mette Jørgensdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
gårdmand Peder Sørensens barn af Rådved - Johanne
fol 49b
gårdmand og enkemand Oluf Pedersen og Dorthe? Jensdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
gårdmand Christen Pedersens barn af Hansted - Maren
gårdmand Peder Pedersen og Karen Andersdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
husmand og enkemand Søren Jensen og Hans Hylds enke Anne Sørensdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
husmand Rasmus Rasmussens dødfødte søn af Hansted (begravet)
den vanvittige Else af Hospitalet - 41 år
husmand Niels Nielsen Stenhuggers hustru Anne Sørensdatter af Rådved - 28 år
indsidder Niels Sørensens barn af Hansted - Hans
gårdmand Peder Nielsen og Mette Rasmusdatter af Egebjerg (trolovet og copuleret)
husmand Niels Thomasens barn af Egebjerg - Anne Marie
fol 50a
gårdmand Oluf Christensens barn af Kannerup - Christen
gårdmand Anders Laursens barn af Hansted - Mette
husmand Niels Laursens barn af Egebjerg - Mette Marie
Johanne Mortensdatters datter Marie af Egebjerg - 9 år
gårdmand Søren Jørgensens barn af Egebjerg - Lisbeth
husmand Niels Michelsens dødfødte datter af Egebjerg (begravet)
gl Michel Andersen af Hospitalet - 73 år
fol 50b
enkemand og selvejer Niels Nielsen Stenhugger og Anne Kirstine Poulsdatter af Rådved (trolovet og copuleret)
gårdmand Anders Andersen Holsts dødfødte datter af Egebjerg (begravet)
aftakket rytter Isak Joensen Snelveds og Anne Cathrine Christensdatters barn født i Egebjerg - Joen
Niels Sørensen og Dorthe Cathrine Christensdatter begge af Hansted (trolovet og copuleret)
gårdmand Oluf Christensens dreng Anders Terkildsen af Kannerup - 10 år
indsidder Niels Andersens hustru Maren Skyttes af Egebjerg - 83 år
gårdmand Oluf Olufsens barn af Egebjerg - Anders
indsidder Erich Erichsens barn af Egebjerg - Kirsten
fol 51a
gårdmand Jens Nielsen Smeds barn af Egebjerg - Niels
degn og skoleholder Elias Emborgs barn af Hansted - Enoch Green
Søren Nielsen Astrup og Anne Hansdatter af Hansted (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen Smeds søn Niels af Egebjerg - 9 uger
gårdmand Peder Laursens barn af Hansted - Mette
degn og skoleholder Elias Emborgs barn af Hansted - 9 uger


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 23-5-06
c