s
Stikord til Åle sogns kirkebog, Vrads herred, 1721 - 1813

1790-1813


På andre sider:
Åle sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814
Tørring sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814

På denne side:
1790-94
1795-99
1800-04
1805-09
1810-13


1790-94

1790
fol 111b
Jens Marcussen af Vrønding og Maren Olufsdatter Hvirring (copuleret)
Mads Tobaks hustru af Åle - 38 år
Mads Tobaks datter - 11 uger
Jørgen Christensens søn af Plovstrup - Hans Christian
Jørgen Christensens hustru af Plovstrup (introduceret)
Mads Hansen af Åle - 38 år
Mette Pedersdatter af Åle - 70 år
Hans Hjulmands datter Anne Kirstine af Åle - 24 år
skomagersvend Jacob Birkenhagen af Horsens og Marie Kirstine Pedersdatter af Åle (trolovet)
Christen Bødkers barn af Åle - Karen Friis
fol 112a
Peder Uhrskovs hustru af Åle (introduceret)
skomagersvend Jacob Birkenhagen og Marie Kirstine Pedersdatter af Åle (copuleret)
Jacob Birkenhagens barn - Peder
Michel Andersens barn Anders Michelsen af Åle - 10 år
Michel Andersens datter Karen af Åle - 6 år
ungkarl Rasmus Christensen af Klovborg og pige Anne Kirstine Jensdatter af Åle (trolovet)
ungkarl Hans Laursen skomagersvend af Horsens og pige Mette Kirstine Jørgensdatter af Åle (trolovet)
Ulrich Skrædders dødfødte barn af Åle (begravet)
Troels Andersens søn Anders af Åle - 4 år
Anders Hansens barn af Åle - Friderich Christian
Anders Hansens hustru (introduceret)
Ulrich Skrædders hustru af Åle (introduceret)
Hans Laursen af Horsens og Mette Kirstine Jørgensdatter af Åle (copuleret)
Rasmus Christensen af Klovborg og Anne Kirstine Jensdatter af Åle (copuleret)
Jens Skousbøls barn - Marie Kirstine
Jens Skousbøls hustru - 36 år
fol 113a
Anders Nielsens hjemmedøbte barn af Åle - Oluf
Anders Nielsens hustru (introduceret)
ungkarl Niels Pedersen og pige Mette Laursdatter af Åle (trolovet)

1791
fol 113a
notits vedr. degneskift i sognet
Peder Hansens barn af Åle - Søren
Peder Hansens hustru af Åle (introduceret)
Niels Pedersen af Bjerre og Mette Laursdatter af Åle (copuleret)
fol 113b
ungkarl Michel Pedersen gartner på Bjerregård og pige Mette Margrethe Hansdatter af Åle (trolovet)
ungkarl Jens Jensen og pige Maren Svendsdatter af Åle (trolovet)
ungkarl Jens Jensen Skovsbøl af Horsens og pige Karen Simonsdatter af Åle (trolovet)
ungkarl Michel Pedersen og pige Mette Margrethe Hansdatter af Åle (copuleret)
ungkarl Jens Jensen og Maren Svendsdatter af Åle (copuleret)
Jens Skovsbøl og Karen Simonsdatter af Åle (copuleret)
præstens søn - Vitus Johannes (præstens første levendefødte søn, lang udredning)
fol 114a
Jens Pedersen Hyrde af Åle - 53 år
Terkild Havbjergs barn - Maren
Jens Jensen og Karen Simonsdatter (copuleret)
fol 114b
præstens hustru Johanne Corvina Helene Cathrine Sadolin (introduceret)
ungkarl Bertel Pedersen og pige Anne Olufsdatter af Åle (trolovet)
Peder Hansens pige af Åle - 15 år
ungkarl Bertel Pedersen Smed og pige Anne Olufsdatter af Åle (copuleret)
galanterihandler Johan Frands Zinche af Horsens og jomf Anne Kirstine Jensdatter Schandrup som logerede i Åstedbro (trolovet og copuleret)
husmand Jens Jensens barn af Åle - Jens
gårdmand Oluf Pedersen af Åle - 56 år
Jens Michelsens barn af Åle - Karen
fol 115a
Peder Uhrskovs barn - Jens
Peder Uhrskovs hustru (introduceret)
Ulrich Skrædders barn af Åle - Frands Christian
Ulrich Skrædders hustru (introduceret)

1792
fol 115a
Rasmus Pedersens hjemmedøbte søn Peder Christian (begravet)
Michel Pedersens barn - Peder
Michel Pedersens hustru (introduceret)
ungkarl Christen Rasmussen af Bjerre og pige Esther Laursdatter af Åle (trolovet)
Christen Christensens barn af Åle - Maren
Christen Christensens hustru (introduceret)
ungkarl Christen Andersen og enke Karen Simonsdatter af Åle (trolovet)
fol 116a
Rasmus Pedersens hustru af Åle (introduceret)
Maren Jacobsdatter af Åle - 78 år
ungkarl Christen Rasmussen og pige Esther Laursdatter af Bjerre (copuleret)
ungkarl Christen Knudsen Knippel af Flemming og pige Johanne Cathrine Albretsdatter af Åle præstegård (trolovet)
enkemand Hans Hansen af Åle og pige Else Dorothea Hansdatter (trolovet)
ungkarl Oluf Jensen og pige Karen Pedersdatter af Åstedbro Brohus (trolovet)
ungkarl Christen Andersen og enke Karen Simonsdatter af Åle (copuleret)
fol 117a
ungkarl Christen Knudsen Knippel af Flemming og Johanne Cathrine Albretsdatter af Åle præstegård (copuleret)
Jens Nielsen Skousbøls og Birthe Marie Pedersdatters barn af Åle - Peder
Jens Skousbøls søn Peder - 6 uger
Jens Madsens og Sidsel Friderichsdatters barn af Åle Skovhus - Friderich Christian
enkemand Hans Hansen af Åle og pige Else Dorothea Hansdatter (copuleret)
Anne Tinnets uægte søn Laurs - 3 mdr
Mads Jørgensen - 60 år
fol 118a
Christen Rasmussens og Esther Laursdatters barn af Åle - Maren
Christen Rasmussens hustru (introduceret)
Troels Andersens og Kirsten Jacobsdatters barn af Åle - Anders
Troels Andersens hustru (introduceret)
Morten Jacobsen af Åle - 64 år

1793
fol 118a
enkemand Peder Christensen af Ring og pige Anne Stephansdatter af Åle (trolovet)
Bertel Pedersens og Anne Olufsdatters barn - Birthe Marie
Bertel Pedersens hustru (introduceret)
hr Danæus sognets præst gennem 3 år 7 mdr - 54 år
fol 119a
enkemand Peder Christensen af Ring og pige Anne Stephansdatter af Åle (copuleret - i Ring kirke)
Christen Andersens og Karen Simonsdatters barn af Åle - Peder
Christen Andersens hustru (introduceret)
Peder Nielsen af Åle - 31 år
Rasmus Pedersens og Johanne Christensdatters barn af Åle - Karen
Peder Hansens hustru af Åle - 44 år
Rasmus Pedersens datter - 4 uger
enkemand Peder Hansen af Åle og pige Anne Pedersdatter af Stougård (trolovet)
ungkarl Peder Pedersen og pige Karen Hansdatter af Bjerremølle (trolovet)
Jens Jensens søn af Åle - 2 år
præsteenken madam Danæus' barn - Jacob Albret
fol 120a
sr Høys barn af Åstedbro - Peder
Christen Høys hustru af Åstedbro (introduceret)
enkemadam Danæus (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Åle (introduceret)
pastor Monrad indsat
Anders Hansens og Anne Jørgensdatters barn af Åle - Karen
Anders Hansens hustru (introduceret)
fol 121a
Terkild Andersens og Birthe Andersdatters barn af Havbjerg - Anne Kirstine
ungkarl Jens Andersen og pige Maren Nielsdatter af Åle (trolovet)
ungkarl Peder Pedersen og pige Karen Hansdatter af Bjerresmølle (copuleret - i Hvirring kirke)
Terkild Andersens datter - 3 dage
enkemand Peder Hansen og pige Anne Pedersdatter af Åle (copuleret)
Hans Murmand - 86 år
Terkild Andersens hustru af Havbjerg (introduceret)
ungkarl Niels Pedersen og pige Anne Margrethe Pedersdatter af Åle (trolovet)
Jens Skousbøls og Birthe Marie Pedersdatters barn - Peder
Jens Skousbøls hustru (introduceret)
ungkarl Jens Andersen og pige Maren Nielsdatter af Åle (copuleret)
Christen Jørgensens og Anne Sophie Pedersdatters barn af Åle - Laurs
Christen Jørgensens hustru (introduceret)
fol 122a [kort 5]
ungkarl Niels Pedersen og pige Anne Margrethe Pedersdatter af Åle (copuleret - i Tyrsted kirke)
Anders Skousbøls og Mette Jensdatters barn af Bjerre Mark - Niels
Barnets moder (introduceret)
Iver Jensen af Åle - 78 år

1794
fol 122a
Anne Kudsks søn - 9 år
ungkarl Peder Nielsen og pige Birthe Jensdatter af Åle (trolovet)
Hans Hansens og Dorothea Marie Jørgensdatters barn af Åle - Karen Marie
Barnets moder (introduceret)
fol 123a
Jens Jensens og Maren Svendsdatters barn - Johanne Marie
Barnets moder (introduceret)
Jens Knudsen af Åle - 70 år
konfirmation:
Åle sogn:
Didrich Poul Riisbrink af Bjerresmølle
Christen Jacobsen af Havbjerg
Christen Andersen af Åle
Jens Nielsen af Åle
Jens Madsen af Åle
Anders Jørgensen af Åle
Laurs Pedersen af Åle
Claus Hansen af Bjerre Mark
Anne Nielsdatter af Åle
Ingeborg Nicolajsdatter af Åle
Anne Pedersdatter af Åle
Mette Pedersdatter af Åle
Anne Jensdatter af Åle
Anne Jensdatter af Åle
Anne Johansdatter af Åle
Mette Kirstine Andersdatter af Åle
Anne Jensdatter af Åle
Søren Myllerups pige Maren Olufsdatter fra Hjortsvang Mark
Tørring sogn:
Maren Andersdatter af Uhrskov
Johanne Marie Pedersdatter af Bril
Lisbeth Willumsdatter af Tørring
Oluf Christensen af Tørring
Anne Marie Sørensdatter af Tørring
Maren Hansdatter af Tørring
Helene Friderichsdatter af Tørringholt
Anne Mette Michelsdatter af Tørring
Anne Kirstine Pedersdatter af Tørring
Karen Madsdatter af Tørring
Knud Olufsen af Plovstrup
fol 124a
Peder Hansens og Anne Pedersdatters barn af Åle - Peder
Barnets moder (introduceret)
ungkarl Peder Nielsen og pige Birthe Jensdatter begge af Åle (copuleret)
Jens Andersens og Maren Nielsdatters barn af Åle - Niels
Barnets moder (introduceret)
ungkarl Christen Madsen af Bjerre og pige Apelone af Åle (trolovet)
Christen Jørgensens søn Laurs - ½ år
Ulrich Jensen Broes og Johanne Iversdatters barn - Anne Kirstine
Barnets moder (introduceret)
fol 125a
Anders Nielsens og Anne Cathrine Madsdatters barn - Jacob
Barnets moder (introduceret)
Niels Madsens og Lisbeth Rasmusdatters barn - Karen Marie
Barnets moder (introduceret)
ungkarl Jens Pedersen og pige Maren Olufsdatter begge af Åle (trolovet)
ungkarl Christen Madsen af Bjerre og pige Apelone Laursdatter af Åle (copuleret)
Rasmus Pedersens og Johanne Christensdatters barn - Anne Karen Kirstine
Barnets moder (introduceret)
Peder Nielsens og Birthe Jensdatters barn af Åle - Niels
Barnets moder (introduceret)
fol 126a
Terkild Andersens og Birthe Andersdatters barn af Havbjerg - Jensine
Barnets moder (introduceret)
ungkarl Søren Nielsen af Hjortsvang og pige Maren Nielsdatter af Bjerre Mark (trolovet)
Christen Christensens og Karen Christensdatters barn - Anne
Peder Uhrskovs og Maren Pedersdatters barn - Anne
Barnets moder (introduceret)
Niels Pedersens og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Åle - Karen
Barnets moder (introduceret)
fol 127a
ungkarl Søren Nielsen af Hjortsvang og pige Maren Nielsdatter af Bjerre Mark (copuleret)
ungkarl Jens Pedersen af Åle og pige Maren Olufsdatter af Åle (copuleret)
Christen Christensens og Karen Christensdatters datter Anne - 4 uger
Christen Andersens og Karen Simonsdatters barn - Anders
Barnets moder (introduceret)

1795-99

Top


1795
fol 127a
Johan Rudolph af Åle - 77 år
Michel Pedersens og Mette Hansdatters barn af Åle - Johanne Kirstine
Barnets moder (introduceret)
Terkild Andersens hustru Birthe Andersdatter af Havbjerg - 32 år
fol 128a
Troels Andersens og Kirsten Mortensdatters barn af Åle - Niels
Barnets moder (introduceret)
konfirmation:
Åle sogn:
Jens Olufsen af Åle
Hans Christensen af Åle
Hans Nielsen af Bjerresmølle
Niels Jensen af Åle
Peder Christensen af Åle
Jens Poulsen af Breinholm Mølle
Anne Cathrine Møller af Bjerresmølle
Philipine Cathrine Sabro af Åle præstegård
Christiane Hansen af Bjerre Mark
Karen Nicolajsdatter af Åle
Tørring sogn:
Else Olufsdatter af Tørring
Anne Margrethe Jensdatter af Tørring
Ellen Rasmusdatter af Tørring
ungkarl Jens Rasmussen af Bjerresmølle og pige Anne Hansdatter af Bjerre (trolovet)
Troels Andersens søn Anders af Åle - 3 år
ungkarl Jens Rasmussen af Bjerresmølle og pige Anne Hansdatter af Bjerre (copuleret)
fol 129a
Bertel Pedersens og Anne Olufsdatters barn af Åle - Oluf
Barnets moder (introduceret)
Jens Mariagers og Maren Nielsdatters barn af Åle - Maren
Barnets moder (introduceret)
Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Bjerre Mark - Niels
Barnets moder (introduceret)
fol 131a
Hans Hansens og Dorthe Jørgensdatters barn af Åle - Hans
Barnets moder (introduceret)
Michel Pedersens og Mette Hansdatters datter Johanne Kirstine af Åle - 1 år

1796
fol 131a
Christen Høys barn af Åstedbro - Christian
Barnets moder (introduceret)
fol 132a
Christen Christensens og Karen Christensdatters barn af Bjerre Mark - Anne
Barnets moder (introduceret)
Kirsten Christensdatter af Åle - 67 år
Anne Nielsdatter som døde i Tørring - 17 år
konfirmation:
Åle sogn:
Friderica Ulrichsdatter af Åle
Stephan Jensen af Breinholm Mølle
Tørring sogn:
Jacob Johansen af Tørring
Laurs Rasmussen af Tørring
Søren Laursen af Tørring
Anne Mette Madsdatter af Tørring
Mette Kirstine Pedersdatter af Stougård Mark
fol 133a
Peder Hansens og Anne Pedersdatters barn af Åle Mark - Anne Kirstine
Barnets moder (introduceret)
Christen Sørensens og Maren Simonsdatters barn af Åle - Søren
Barnets moder (introduceret)
Jens Jensens og Maren Svendsdatters barn af Åle - Anne
Barnets moder (introduceret)
fol 135a
Terkild Andersens og Maren Smeds hjemmedøbte søn - 2 dage
Barnets moder (introduceret)
Jens Skousbøls og Birthe Marie Pedersdatters barn af Åle - Thomas
Barnets moder (introduceret)
Karen Christensdatters uægte barn - Kirsten (Niels Pedersen af Ølsted)
ungkarl Peder Nielsen af Uldum og enke Karen Carstensdatter af Åle (trolovet)
fol 136a
Niels Madsens og Lisbeth Rasmusdatters barn af Åle - Margrethe
Barnets moder (introduceret)
ungkarl Peder Nielsen af Uldum og enke Karen Carstensdatter af Åle (copuleret)
Michel Pedersens og Mette Hansdatters barn af Åle - Johanne Kirstine
Barnets moder (introduceret)
Simon Pedersen af Åle - 64 år

[bog 2]

1797
fol 1
Jørgen Jørgensens og Anne Nielsdatters barn af Åle - Maren
Barnets moder introduceret
Peder Nielsens og Birthe Jensdatters barn af Åle - Maren
Barnets moder introduceret
Anders Skousbøls og Mette Jensdatters barn af Lille Bjerre - Mads
Barnets moder introduceret
Maren Nielsdatter af Åle - 80 år
Terkild Andersen af Havbjerg - 42 år
sl Terkild Andersens og Maren Smiths dødfødte søn af Havbjerg (begravet)
madam Hedvig Margrethe Nygaard født Norup af Petters Bjerre - 38 år
fol 2
forvalter Nygaards og Hedvig Margrethe Norups datter - Øllegaard
Anders Nielsens og Anne Cathrines søn Jacob af Åle - 3 år
Jørgen Jørgensens hustru Anne Nielsdatter af Åle - 37 år
Rasmus Pedersens og Johanne Christensdatters datter Anne Karen Kirstine - 3 år
Anders Hansens og Anne Jørgensdatters barn af Åle - Marie Kirstine
Barnets moder introduceret
Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Bjerre Mark - Kirsten
Barnets moder introduceret
enkemand Jørgen Jørgensen og pige Johanne Nielsdatter begge af Åle (trolovet)
Peder Snedkers enke Anne Cathrine af Åle - 70 år
fol 3
enkemand Jørgen Jørgensen og pige Johanne Nielsdatter af Åle (copuleret)
Rasmus Pedersens og Johanne Christensdatters barn af Åle - Anne
Barnets moder introduceret
Troels Andersens og Kirsten Mortensdatters barn af Åle - Niels
Barnets moder introduceret
Bertel Pedersens og Anne Olufsdatters barn af Åle - Maren
Barnets moder introduceret
Jens Hansen Væver af Åle - 94 år
Ulrich Jensen Broes og Johanne Iversdatters barn af Lystlund på Bjerre Mark - Frands Christian
fol 4
Barnets moder introduceret

1798
fol 4
Jørgen Jørgensens datter Mette Marie af Åle - 9 år
Hans Hansens og Dorthe Jørgensdatters barn af Åle - Jørgen
Barnets moder introduceret
Christen Møllers og Karen Simonsdatters barn af Åle Mark - Simon
Barnets moder introduceret
Anne Kirstine Madsdatter hos Mads Mærring i Åle (begravet)
Søren Hattings hustru Mette Pedersdatter af Åle - 58 år
Jørgen Jørgensens hustru (introduceret)
Jørgen Jørgensens og Johanne Nielsdatters datter Anne af Åle - 1 mdr
fol 5
enkemand Anders Nedergaard, degn og skoleholder i Nim, og jomf Wilhelmine Marie Cathrine Wolter (copuleret - kongebrev - i Nim kirke)
fol 7-8
Jens Andersen Mariagers og Maren Nielsdatters barn af Åle - Anders
sr Christen Høys barn af Åstedbro - Hans
ungkarl Iver Olufsen sognefoged i Åle og gårdmand Niels Mortensens søster pige Maren Mortensdatter (trolovet og copuleret)
Jens Jensen Hattings og Maren Svendsdatters barn af Åle - Jens
ungkarl Jens Christensen møllersvend i Breinholm Mølle og pige Barbara Marie Mogensdatter som tjente i Åstedbro (trolovet og copuleret - i Klovborg kirke)
Poul Hyrups hustru Anne Lisbeth af Lindenhus - 35 år

1799
fol 7-8
husmand Niels Madsens og Elisabeth Marie Rasmusdatters barn af Åle - Anne
almisselem Niels Michelsen af Åle - 54 år
husmand Jens Jensen Hattings søn Jens - 4 mdr
skomager Marcus Listos hustru Anne Marie Rasmusdatter af Åle - 63 år
enkemand Poul Andersen Hyrup og Maren Christensdatter af Bjerre Mark (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen Malunds og Birthe Jensdatters barn af Åle - Jens
Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Breinholm på Bjerre Mark - Apelone
konfirmation:
sl stiftsamtsmand Schouboes søn Ulrich Friderich Anton de Schoubo fra Bergen
Michel Smeds søn Christen af Tørring
husmand Anders Hansens søn Jørgen Andersen af Åle
husmand Hans Hjulmands søn Michel af Åle
Christen Sørensens tjenestedreng Niels af Plovstrup
Mads Poulsens søn Jens af Tørring Mark
Møllers tjenestedreng Mads af Bjerre
Anders Nielsen Malunds tjenestedreng Laurs af Åle
Breinholm Møllers tjenestedreng Christian
Else
Mette Pedersdatter
Kirsten Ulrichsdatter
Maren
Anne Nielsdatter
Anne Marie Mathiasdatter
Christen Christensens og Karen Michelsdatters barn af Bjerre Mark - Christen
Jens Skousbøls og Birthes barn af Åle - Mette Marie
Søren Jensen Hattings og Anne Cathrine Jensdatters barn af Bjerre Mark - Mette Marie
husmand Niels Pedersen Snedkers og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Åle - Bodil Anne Cathrine
Poul Hyrup Andersens og Maren Christensdatters søn af Lindenhus på Bjerre Mark - Anders Christian
Michel Pedersens og Mette Hansdatters barn - Karen
fol 9-10
gårdmand Jørgen Jørgensens og Johanne Nielsdatters barn af Åle - Niels
husmand Jens Jensen Hattings og Maren Svendsdatters barn af Åle - Maren

1800-04

Top


1800
fol 9-10
gårdmand Troels Andersens barn Henrich af Åle - 10 år
præsten Christian Nielsen Krarups og Kirstine født Thomasens barn af Åle - Ove Thomas Nicolaj
Ulrich Skrædders barn Anne Kirstine af Lystlund på Bjerre Mark - 5½ år
smed Bertel Pedersens og Anne Olufsdatters barn af Åle - Peder
snedker Peder Hansens og Else Pedersdatters barn af Åle - Peder
den undvegne udflyttede boelsmand Christen Møllers og efterladte hustru Karen Simonsdatters barn af Åle - Barbara
husmand Michel Madsen Fyhns og Karen Andersdatters barn af Åle - Mads
Peder Pedersen og Anne Andersdatter af Havbjerg (trolovet og copuleret)
Konfirmation i Tørring kirke
gårdmand Iver Olufsens og Maren Mortensdatters barn af Åle - Oluf
Poul Hyrups barn Anders Christian af Åle - 9 mdr
Ulrich Jensen Skrædders barn Frands Christian af Lystlund på Bjerre Mark - 2½ år
Christen Møllers og Karen Simonsdatters barn Barbara af Åle - 3½ mdr
skomager Marcus Listo og pige Gertrud Mette Hansdatter af Åle (trolovet og copuleret)
Bertel Pedersen Smeds datter Birthe Marie af Åle - 7½ år
Peder Pedersens og Anne Andersdatters barn af Åle - Anne
Anders Tinnets datterdatter Kirsten Nielsdatter af Åle - 4 år
Michel Fyhns datter Maren (begravet)
Michel Fyhns barn af Åle - Maren
gårdmand Anders Nielsen Skousbøls og Mette Jensdatters barn af Lille Bjerre - Peder
gårdmand Troels Andersens og Kirsten Mortensdatters barn af Åle - Else
Troels Andersens datter Else - 2 uger
Simon Pedersens enke Karen Albretsdatter af Åle - 63 år
Niels Madsens hustru Elisabeth Marie Rasmusdatter af Åle - 35 år

1801
fol 9-10
Jørgen Nielsens søn Anders af Åle - ½ år
husmand og væver Anders Johansen Høghs og Karen Erichsdatters barn af Åle - Terkild
Søren Jensen Hattings og Anne Cathrine Jensdatters barn af Bjerre Mark - Jens
Anne Dorthe Nielsdatter Hørups uægte barn af Åle - Else (Rasmus Rasmussen Kokborg)
gårdmand Peder Hansens og Anne Pedersdatters barn - Anne Marie
fol 11-12
møller Jørgen Nissens og Sophie Bredahls barn af Bjerre Mølle - Jens Bredahl
en dødfunden betler Thomas Thomasen - 78 år
Niels Madsens datter Anne Nielsdatter hos Poul Hyrup - 2½ år
gårdmand Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Breinholm - Niels Christian
gårdmand Peder Hansens på 7. år sengeliggende søn Jens konfirmeret hjemme i huset
gørtler Christen Olufsen og pige Sara Knudsdatter (trolovet og copuleret)
skomager Peder Nielsen Blichfeldts og Mette Kirstine Christensdatters barn af Åle - Mette Marie
husmand Mads Pedersens hustru Margrethe Jensdatter af Åle - 80 år
gårdmand Peder Nielsen Malunds og Birthe Jensdatters barn - Morten
husmand Poul Andersen Hyrups og Maren Christensdatters barn af Åle - Anders Christian
Niels Offersen af bolet Christiansborg på Åle mark - 77 år
husmand Jørgen Nielsen Daugaard?s og Karen Andersdatters barn af Åle - Niels
Jens Hansen almisselem og indsidder hos Jens Mæring (begravet)

1802
fol 11-12
Konfirmation
Johannes Andersens 2 børn Peder og Karen af Reisenhus i Tørring sogn
Anders Hansens søn Søren af Åle
Jens Madsen af Brande sogn tjenende i Breinholm Mølle
Sr. Christen Høis datter Louise af Åstedbro
Oluf Hansens datter Else af Åle Mark
Anders Nielsen Bødkers datter Karen af Åle
Laurs Mærings datter Anne Dorthe af Melhede i Tørring sogn
Michel Madsen Fyhns søn Mads af Åle - 1½ år
Mads Pedersen af Åle - 88 år
præsten Christian Nielsen Krarups og Kirstine født Thomasens barn af Åle - Niels Bygum? Christian
Mads Mæring af Åle (begravet)
ungkarl Niels Mortensen og Christen Sørensens enke Mette Marcusdatter af Plovstrup (trolovet og copuleret)
sr Poul Hansen og enke Maren Johansdatter Schmidt af Havbjerg (trolovet og copuleret)
Peder Hansen Snedkers søn Hans af Åle Mark - 5 år
gørtler og husmand Christen Olufsen Honums og Sara Knudsdatters barn af Åle - Oluf
gårdmand Jørgen Jørgensens og Johanne Nielsdatters barn af Åle - Jens
gårdmand Niels Mortensens hustru Mette Marcusdatter - 40 år
husmand Niels Pedersen Snedkers og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Åle - Else Marie
gårdmand Michel Pedersens og Mette Margrethes barn af Åle - Mads
Jens Jensen Hattings og Maren Svendsdatters barn af Åle - Mette Margrethe
Ritmester Christian Høgh Guldberg og frk Anne Dorthe Munthe Morgenstierne af Bjerregård (copuleret)
fol 13
gårdmand Jens Nielsen Skousbøls og Birthe Marie Pedersdatters barn af Åle - Hans
Jens Andersen Skousbøl af Lille Bjerre og Karen Jensdatter af Kodallund (copuleret)
Jens Pedersen Poders datter Maren Jensdatters uægte barn - Mette Kirstine (Jacob Sørensens stedsøn Hans Christensen af Hatting)

1803
fol 13
Hans Christensens og Maren Jensdatters uægte barn Mette Kirstine (i kirke)
husmand Christen Christensens og Karen Michelsdatters barn af Breinholm Mark - Birgitte Kirstine
Friderich Skovmands enke Maren Madsdatter af Åle Skovhus - 70 år
Isak Welling af Lindenhus (reformeret) - 57 år
ungkarl Peder Iversen af Kodallund og Niels Offersens enke Mette Kirstine Pedersdatter (copuleret)
Søren Jensen Hattings og Anne Cathrine Jensdatters barn af Mellembjerg - Christen
Isak Wellings enke Elisabeth Lambertsdatter (reformeret, begravet i Fredericia) - 63 år
sognefoged Iver Olufsens og Maren Mortensdatters barn af Åle - Karen
gårdmand Peder Hansens søn Jens af Åle Mark - 19 år
Jens Hattings datter Mette Margrethe - ½ år
Christen Christensens barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
ungkarl Peder Poulsen af Them og pige Friderica Christiane Ulrichsdatter af Lystlund (trolovet)
Iver Olufsens og Maren Mortensdatters datter Karen (i kirke)
Barnets moder introduceret
Niels Andersen født i Barrithule nu i Stenderup sogn og Anders Tinnets steddatter Karen Christensdatter af Åle (trolovet)
trolovelsen udsat
Søren Hattings søn Christen (i kirke)
husmand Peder Hansen Snedkers og Else Pedersdatters barn - Hans Jacob
konfirmation
husmand Niels Pedersen - 87 år
fol 14
Søren Nielsen Breinholms og Maren Nielsdatters barn af Breinholm Mark - Jørgen
Peder Poulsen af Them og Friderica Christiane Ulrichsdatter af Lystlund på Bjerre Mark (copuleret)
Niels Andersen af Barrit og Anders Tinnets steddatter Karen Christensdatter (copuleret)
gårdmand Peder Hansens og Anne Pedersdatters barn af Spoergård - Anne Lisbeth
Christen Christensens hustru Karen Michelsdatter af Breinholm Mark - 50 år
Søren Nielsens søn Jørgen - 4 uger
Søren Nielsen Breinholms hustru (introduceret)
Peder Hansen Snedkers barn - Hans Jacob
Barnets moder introduceret
Peder Hansens datter Anne Lisbeth (i kirke)
Barnets moder introduceret
Christen Gørtlers moder Birthe Rasmusdatter, skoleholderenke af Honum - 78 år
Peder Poulsens og Friderica Christiane Ulrichsdatters barn af Lystlund - Anne Kirstine
Niels Andersens og Karen Christensdatters barn af Åle - Jens
enkemand Christen Christensen og pige Dorthe Jensdatter af Breinholm Mark (trolovet)
Niels Andersens hustru Karen Christensdatter (introduceret)
Niels Andersens barn (i kirke)
væver Anders Johansen Høghs barn - Johan
Christen Christensen og Dorthe Jensdatter af Breinholm Mark (copuleret)
Peder Poulsens barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Christen Qvists hustru Maren Qvist - 58 år
Anders Johansen Høghs barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Mads Guldagers og madam Christiane Guldagers født Vinters barn af Bjerresmølle - Peder Christian
sognepræst Christian Nielsen Krarups og Kirstine født Thomasens barn - Thure
Erich Poulsens hustru Karen Jørgensdatter - 67 år
Mads Bødkers enke Anne Nielsdatter - 74 år
Oluf Pedersens enke Birthe Iversdatter - 74 år
hr Guldagers søn af Bjerresmølle (i kirke)
Barnets moder introduceret
husmand Rasmus Pedersen af Åle - 62 år
ungkarl og væver Søren Sørensen af Stubberup by i Løsning sogn og pige Sophie Madsdatter af Åle (trolovet)
gårdmand Troels Andersens og Kirsten Mortensdatters barn af Åle - Henrich

1804
fol 14
præstens barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Peder Pedersen Grættrups og Anne Andersdatters barn - Johannes
gårdmand Jørgen Jørgensen i en nybygget gård på Åle Mark - 44 år
Troels Andersens barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
fol 15
husmand Niels Pedersens enke Kirsten Marcusdatter - 72 år
ungkarl Søren Sørensen Væver og pige Sophie Madsdatter (copuleret)
udflyttergårdmand Peder Nielsen Malunds og Birthe Jensdatters barn af Åle Mark - Karen
Peder Pedersen Grættrups barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
sl gårdmand Jørgen Jørgensens og Johanne Nielsdatters barn af Åle Mark - Jørgine
Peder Nielsen Malunds barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
sl Jørgen Jørgensens barn Jørgine (i kirke)
Barnets moder introduceret
gårdmand Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Breinholm Mark - Jørgen
husmand Jens Andersen Skousbøls og Karen Jensdatters barn af Åle Mark - Anders
husmand Jens Jensen Hattings og Maren Svendsdatters barn af Åle Mark - Jens Jensen Hatting
husmand Jens Pedersen Snedkers og Anne Sejersdatters barn af Åle - Anne Cathrine
Søren Nielsens barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Peder Bertelsen Smed - 6 år
Jens Andersen Skousbøls barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Maren Christensdatters uægte barn - Mette Marie (Niels Jensen tjenende på Petters Bjerre)
Jens Jensen Hattings barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Jens Pedersen Snedkers barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Jørgen Jørgensens enkes datter Jørgine - 18 uger
Jens Pedersen Snedkers datter Anne Cathrine - 6 uger
barnet Mette Marie (i kirke)
Maren Christensdatters og Niels Jensens barn Mette Marie - 9 uger
Christen Olufsen Gørtlers og Sara Knudsdatters barn - Christian
Søren Sørensen Vævers og Sophie Madsdatters barn - Anne Mette
ungkarl Peder Rudolphsen og enke Johanne Christensdatter (copuleret)
enkemand Simon Nielsen af Flemming og pige Anne Nielsdatter Malund (copuleret)
fol 16
Iver Nielsens dødfødte søn (begravet)
Peder Mønster Guldagers og hustru født Wielandts barn af Bjerresmølle - Friderich Peder
gørtlerens barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Søren Vævers barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
gørtlerens barn Christian - 7 uger
husmand Niels Pedersen Skousbøls og Inger Nielsdatters barn af Åle Mark - Anne Marie

1805-09

Top


1805
fol 16
Iver Nielsens hustru (introduceret)
Niels Pedersen Skousbøls barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Peder Mønster Guldagers og hustru født Wielandts barn Friderich Peter (i kirke)
Barnets moder introduceret
gårdmand Søren Hattings og Anne Cathrine Jensdatters barn af Bjerre Mark - Oluf
Jens Nielsen af Honum og enke Johanne Nielsdatter af Åle (copuleret)
Johan Murmesters hustru Esther Jensdatter, Morten Malunds konemoder - 72 år
boelsmand Jens Nielsen Skousbøls og hustru Birthes datter Anne Marie (i kirke)
Søren Hattings barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Christen Christensen Hvillums og Marens barn af Lindenhus - Henrich
konfirmation
Mads Christensen Fyhn - 70 år
enke Anne Kudsks datter Maren Jensdatters uægte barn - Jensine (matros Jens Sørensen Them som nu er i kongens tjeneste)
Mads Christensen Fyhns enke Maren Olufsdatter - 68 år
Maren Jensdatters datter Jensine (i kirke)
Jens Skousbøls barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
Christen Hvillums barn (i kirke)
Barnets moder introduceret
fol 17
Maren Jensdatters Jensine (i kirke - præstens gentagelse)
sl Terkild Andersens datter Maren af Havbjerg - 14 år
Niels Mortensens og Johanne [Hansdatter]s barn - Mette Marie
Niels Andersen og Maren Michelsdatter begge af Åle (copuleret)
Anne Maries uægte barn fra Bjerregård - Maren (Christen Suder af Stougård Mark)
Peder Nielsens og Birthe Jensdatters datter af Åle Mark (begravet)
Iver Nielsens og Elle Marie Rasmusdatters barn - Niels
ungkarl Christen Jensen af Horsens og pige Johanne Marie Madsdatter af Åle (copuleret)
Claudine Cathrine Augusta Jacobsen hos degnen Chronius i Åle - 14 år
Jens Jørgensens og Lene Christensdatters barn af Åle Mark - Birthe Kirstine
fol 18
Niels Andersens og Maren Michelsdatters barn af Åle - Anne Margrethe
Barnets moder introduceret
Jens Nielsens og Johanne Nielsdatters barn af Åle - Jørgen

1806
fol 22
Mette Kirstine Henrichsdatters barn - Niels (Niels Andersen Bødker)
Michel Pedersens og Anne Margrethe Hansdatters barn - Else Marie
væver Anders Johansen Høghs og Karen Erichsdatters barn - Christian
fol 23
gørtler Christen Olufsens og Sara Knudsdatters barn - Birthe Marie
Søren Michelsens og Anne Jensdatters barn - Mette Marie
Niels Pedersen Snedkers og Anne Margrethe Christensdatters barn - Peder
Jens Andersen Skousbøls og Karen Jensdatters barn - Anders
fol 24
hr Sabros barn af Bjerresmølle - Jensine Marie
Peder Hansens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Mellembjerre - Hans
Christen Jensens og Johanne Marie Madsdatters barn - Jens
fol 25
Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Breinholmgård - Anne Mette
Peder Nielsen Malunds og Birthe Jensdatters barn af Åle Mark - Christen
Niels Nielsen Kjærs og Karen Christensdatters barn af Åle Mark - Kirstine
fol 26
Erhard Norups og Karen Nielsens barn af Petters Bjerre - Øllegaard Helene
fol 278
ungkarl Søren Michelsen af Borring i Hvirring sogn og pige Anne Jensdatter Poder af Åle (copuleret)
Erhard Norup af Petters Bjerre og jomf Karen Marie Nielsen af Bollergård (copuleret)
fol 376
Jens Nielsens og Birthe Marie Pedersdatters datter Anne Marie - 9 mdr
almisselem Søren Andersen af Åle - 5 år
Jens Andersen Skousbøls søn Anders - 5 uger

1807
fol 26
væver Søren Sørensens og Sophie Magdalene Madsdatters barn - Søren
fol 27
Jens Nielsen Skovsbøls og Birthe Marie Pedersdatters barn - Anne Marie
Jens Andersen Skousbøls og Karen Jensdatters barn af Åle Mark - Mette
sognepræst Thomas Andreas Borups og Antoinette Borup født Thorsagers barn - Hansine Birgitte
fol 29
Niels Pedersen Skousbøls hustru (introduceret)
madam Borup (introduceret)
Iver Nielsens og Elle Marie Rasmusdatters barn af Åle Mark - Mette Marie
fol 30
Niels Andersen Bødkers og Maren Michelsdatters barn af Åle - Anders
fol 31
Niels Nielsen Kjærs og Karen Christensdatters barn af Åle Mark - Mette
fol 279
ungkarl Christen Laursen af Låge Mark og pige Maren Christensdatter af Davding (copuleret)
fol 377
almisselem Christen Qvist - 67 år
pige Inger Pedersdatter - 58 år
Niels Pedersen Skousbøls dødfødte søn (begravet)
almisselem Karen Hattings - 84 år
Peder Sørensen Malunds hustru Mette Sørensdatter - 77 år
fol 378
Jens Nielsen Skousbøls datter Anne Marie - 5 mdr
jordemoderindberetning vedr Niels Pedersen Skousbøls og hustru Inger Jensdatters dødfødte barn
på Åle Mark

1808
fol 31
Niels Mortensens og Johanne Hansdatters barn - Hans
Jens Jørgensens og Lene Christensdatters barn af Åle Mark - Christen
fol 32
Peder Hansens hustru Ane Cathrine Christensdatter? introduceret
fol 33
Christen Olufsen Gørtlers og Sara Knudsdatters barn - Poul
Christen Jensens og Johanne Marie Madsdatters barn - Anne Marie
Jens Pedersen Snedkers og Anne Sejersdatters barn - Erich
fol 279
Christian Friderich August Møller af Palsgård og enkemadam Sophie Christine Georgine Junge født Andersen (copuleret)
ungkarl Hans Nielsen af Åle og Else Andersdatter (copuleret)
fol 280
ungkarl Jens Ulrichsen af Åle og pige Karen Christensdatter af Hesselballe i Uldum sogn (copuleret)
ungkarl Jens Madsen af Krollerup i Øster Snede sogn og pige Anne Margrethe Nielsdatter af Åle Mark (copuleret)
fol 379
gårdmand Peder Hansens dødfødte søn af Bjerre Mark (begravet)
Morten Jacobsens enke Karen Andersdatter af Åle - 83 år
Jens Michelsen Skrædder af Åle - 67 år
Michel Pedersens ældste datter af Åle - 12 år
Knud Mortensen Skrædder - 87 år

1809
fol 35
Jens Nielsens og Johanne Nielsdatters barn af Åle - Sidsel Marie
Jens Nielsen Skousbøls og Birthe Marie Pedersdatters barn af Åle - Karen Marie
Peder Nielsen Malunds og Birthe Jensdatters barn af Åle Mark - Peder
husmand Jens Ulrichsens og Karen Jensdatters barn af Åle - Ulrich Christian
gårdmand Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Breinholmgård - Søren
Niels Nielsen Kjærs og Karen Christensdatters barn af Åle Mark - Niels Christian
fol 37
Niels Pedersen Skousbøls og Inger Nielsdatters barn af Åle Mark - Marie
madam Karen Norup født Nielsen (introduceret)
Bertel Pedersen Smeds og Anne Olufsdatters barn af Åle - Søren
Iver Nielsens og Ellen Marie Rasmusdatters barn - Rasmus Peder
Erhard Norups og Karen født Nielsens barn af Petters Bjerre - Jacobine Nicoline
Maren Christensdatters barn af Bjerresmølle - Laurs (Jens Pedersen, gift mand i Vejle)
Hans Nielsens og Else Andersdatters barn af Østerlund på Bjerre Mark - Anders
fol 39
forpagter i Åle præstegård Hans Andersens hustru Anne Nielsdatter (introduceret)
Hans Nielsens hustru (introduceret)
væver Anders Johansen Høghs og Karen Erichsdatters barn af Åle - Maren
Søren Sørensen Vævers og Sophie Magdalene Madsdatters barn af Åle Mark - Mads
smed Peder Nissen Bechs og Anne Marie Nielsdatter Buchs barn af Åle - Anne Cathrine Marie
fol 280
ophævelse af trolovelse for Niels Madsen af Bjerregård og Mette Marie Henriksdatter af Føvling sogn
fol 380
Michel Pedersens hustru Mette Margrethe Hansdatter - 39 år
kudsk Christen Laursens datter Friderica Christiane Dorothea af Bjerre - 1 år
Casper Jensen Rings hustru Mette Christensdatter af Åle - 74 år
Jens Madsens datter af Stejlberg på Åle Mark - 1 dag
Anders Nielsen Skousbøls søn Niels af Bjerre Mark som druknede - 16 år
Anders Nielsen Skousbøls tjenestekarl Jørgen Nielsen af Katballe i Vester sogn som druknede på samme tid - 18 år
Jens Hansen røgter i Bjerresmølle født i Ejstrup sogn 1745 - 64 år
Christen Jørgensen Bødker af Bjerre Mark - 62 år
Jens Jørgensens søn Christen af Åle - 2 år
Peder Nielsen Malunds søn Peder af Åle Mark - 1 år
Niels Jensens moder (begravet)
Karen Christensdatter - 64 år

1810-13

Top


1810
fol 41
Michel Pedersens og Else Marie Andersdatters barn - Anders
Jens Michelsens datter Annes barn - Jens (Hans Jørgen Christophersen af Hatting)
Niels Mortensens og Hanne Hansdatters barn af Åle - Karen Marie
Jens Madsens og Anne Margrethe Nielsdatters barn af Stejlberg - Else
sognepræsten Thomas Andreas Borups og Antoinette født Thorsagers barn - Petra Sophie Margrethe
fol 43
Anne Marie Olufsdatters barn - Jens (Jens Christensen af Nørhoved der tjente med hende på Petters Bjerre)
Niels Andersen Bødkers og Maren Michelsdatters barn - Anne Cathrine
Jens Jørgensens og Friderica Christine Ulrichsdatters barn - Jørgen Christian
Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Breinholmgård - Karen
fol 281
enkemand Iver Olufsen sognefoged i Åle og pige Anne Olufsdatter af Åle Mark (copuleret)
enkemand Jens Jørgensen og Friderica Christiane Ulrichsdatter af Åle (copuleret)
ungkarl Hans Andersen forpagter i Åle Præstegård og Maren Olufsdatter husholderske ibd (copuleret)
fol 381
Nis Smeds hustru Bodil Christensdatter af Stejlberg født 1750 i Mæring sogn - 60 år
Bertel Pedersen Smed - 43 år
Jens Jørgensen Kallehaves hustru Lene Christensdatter født i Uldum 1778 - 32 år
Iver Olufsens hustru Maren Mortensdatter af Åle - 43 år
Anders Sørensen Malund af Østerlund på Bjerre Mark - 62 år
Christen Olufsen Gørtlers datter Birthe Marie af Åle - 4 år
almisselem Else Mouritses - 63 år
Johan Conrad Fischer født 1734 i Saksen - 76 år
Niels Mortensens søn Hans - 2 år
Anders Pedersen Bødkers hustru Anne Nielsdatter - 79 år

1811
fol 46
Peder Nielsens og Birthe Jensdatters barn af Pedersdal på Åle Mark - Anders
fol 47
Iver Nielsens og Ellen Marie Rasmusdatters barn af Frydenspor på Åle Mark - Søren
Erhard Norups og Karen Nielsens barn af Petters Bjerre - Hedvig Margrethe
fol 49
smed Peder Nissen Bechs og Anne Marie Nielsdatter Buchs barn af Åle - Maren
Niels Pedersen Skousbøls og Inger Nielsdatters barn af Åle Mark - Anders
fol 281
ungkarl Christen Andersen af Hammergård og enke Karen Christensdatter af Skovborghus på Åle Mark (copuleret)
enkemand Anders Pedersen og pige Mette Marie Clausdatter (copuleret)
fol 282
ungkarl Christen Carlsen Mæring og pige Karen Nicolajsdatter af Åle Mark (copuleret)
ungkarl Niels Johansen Møller Askløv og pige Ingeborg Nicolajsdatter (copuleret)
enkemand Søren Knudsen af Margrethelund og pige Karen Henrichsdatter af Åstrup (copuleret)
fol 382
Niels Nielsen Kjær af Åle Mark født 1771 i Føvling - 39 år
Peder Nielsen af Åle født 1743 i Tamdruplund - 67 år
Maren Davidsdatter Søren Knudsens hustru af Margrethelund på Bjerre Mark - 38 år
Søren Knudsens dødfødte søn af Margrethelund (begravet)
Christen Laursens dødfødte søn af Åle (begravet)
Peder Hansens svigermoder Maren Pedersdatter af Åle Mark - 72 år
Anne Mæring Pedersdatter af Åle - 73 år

1812
fol 49
Jens Madsens og Anne Margrethe Nielsdatters barn af Stejlberg - Inger Marie
Michel Pedersens hustru Else Marie Andersdatter efter datter død 3 uger gl (introduceret)
Hans Nielsens hustru Else Andersdatter efter barn død 4 uger gl (introduceret)
sognefoged Iver Olufsens og Anne Olufsdatters barn - Maren
madam Norup født Nielsen af Petters Bjerre (introduceret)
Niels Johansen Askløvs og Ingeborg Nicolajsdatters barn af Åle - Christen
fol 51
husmand Christen Jensens og Johanne Marie Madsdatters barn af Åle - Mads
Hans Andersens og Maren Olufsdatters barn af Bjerregård - Johanne Marie
Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Breinholmgård - Maren
gørtler Christen Olufsens og Sara Knudsdatters barn af Åle - Christian
fol 54
Christen Carlsens og Karen Nicolajsdatters barn - Jens
Oluf Olufsens og Maren Pedersdatters barn af Åle - Anne Marie
Søren Knudsens og Karen Henrichsdatters barn af Margrethelund på Bjerregårds Mark - Knud
fol 383
Urbanus Thornfeldt tidl sognedegn i Vinding, Bryrup og Vrads, født i Rudkøbing - 80 år
Peder Hansens hustru Maren Johansdatter Smidt af Havbjerg - 58 år
Michel Pedersens datter Mette Cathrine af Åle - 3 uger
Hans Nielsens datter Maren af Østerlund på Bjerre Mark - 4 uger
Christen Madsens hustru Kirsten Bruuns af Åle - 83 år
Anders Nielsen Malund af Åle - 55 år
Christen Rasmussens moder Kirsten Andersdatter født 1721 i Linnerup - 90 år
Michel Pedersens datter Karen - 13 år
Anders Pedersens hustru Mette Marie Clausdatter født 1759 i Åstrup - 53 år

1813
fol 54
Mads Vissings og Mette Bertelsdatters barn af Bjerregård - Jens Peder
fol 56
Christen Laursens og Maren Christensdatters barn af Åle - Christen Laurs
sognefoged Iver Olufsens og Anne Olufsdatters barn af Åle - Birthe Marie
bødker Anders Pedersens og Anne Jensdatters barn af Åle - Anne Mette
Hans Andersens og Maren Olufsdatters barn af Bjerregård - Erich
Christen Andersens og Karen Christensdatters barn af Skovborghus - Mette Cathrine
fol 58
Niels Andersens og Maren Michelsdatters barn af Åle - Michel
Jens Jørgensens og Friderica Christiane Ulrichsdatters barn af Åle - Friderich Christian
fol 283
enkemand Anders Pedersen og pige Anne Jensdatter (copuleret)
ungkarl Anders Nielsen Tømmerbye af Them sogn og pige Maren Friderichsdatter af Åle (copuleret)
fol 384
madam Maren Kirstine Chronius født Thornfeldt født i Vinding degnebolig 1766 - 47 år
Erich Poulsen født i Bjørnskov i Nørre Snede sogn 1745 - 68 år
Iver Olufsens datter Birthe Marie - 8 uger
Jens Madsens søn Christen af Lykkebjerg - 1 dag
Christen Carlsens søn Jens - 10 mdr
Friderica Christiane Christiansdatter - 86 år
Jens Michelsens enke Christiane Andersdatter af Åle - 53 år

1814
fol 283
overstreget: ungkarl Peder Frandsen af Hvirring og pige Johanne Marie Andersdatter Skousbøl af Rask (copuleret - indført i den nye kirkebog)

Top


På andre sider:
Åle sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814
Tørring sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-1-06
c