s
Stikord til Tørring sogns kirkebog, Vrads herred, 1721 - 1813

1721-49


På andre sider:
Åle sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814
Tørring sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814

På denne side:
1721-29
1730-34
1735-39
1740-44
1745-49


1721-29

1721
fol 3
Christen Andersen og Kirsten Madsdatter af Egholm Mølle (copuleret)
Peder Terkildsens barn - Maren
Peder Terkildsens Maren (begravet)
Niels Pallesens barn af Plovstrup - Jens
Christen Lundfods hustru (introduceret)
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
lille Niels Pallesens hustru af Plovstrup (introduceret)
store Niels Pallesens barn - Laurs
Laurs Berentsen og Karen Nielsdatter begge af Tørring (trolovet)
Rasmus Christensens barn - Christen
store Niels Pallesens hustru af Plovstrup (introduceret)
Lene Guldmandsdatter for udeblivelse fra sakramente (public absolveret)
Rasmus Christensens hustru (introduceret)
Michel Laursens hjemmedøbte barn af Tørring - Maren
Michel Laursens Maren (begravet)
Laurs Berentsen og Karen Nielsdatter (copuleret)
lille Peder Madsens søn Anders - 1 år
Jep Olufsens hjemmedøbte barn - Kirsten
Michel Laursens hustru (introduceret)

1722
fol 3
Anders Christensens barn af Reisenhus - Kirsten
Jep Olufsens hustru (introduceret)
Peder Villadsens barn - Villads
Peder Villadsens hustru (introduceret)
Anders Christensens hustru (introduceret)
Claus Jessens barn af Stougård - Henning
fol 5
sr Claus Jessens hustru (introduceret)
Peder Christensen Uhrskov og Maren Jørgensdatter (trolovet)
Jørgen Uhrskovs barn Christen - 1 år
Knud Nielsens barn - Anne
Oluf Markorsens barn af Plovstrup - Anne
Peder Uhrskov og Maren Jørgensdatter (copuleret)
Peder Terkildsens barn - Anne
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
lille Peder Madsens barn - Anders
Oluf Markorsens hustru (introduceret)
Peder Madsens hustru (introduceret)
Jørgen Christensen Hyrdes barn - Margrethe
Knud Christensens barn af Plovstrup - Anne
Jørgen Christensens hustru (introduceret)
Laurs Berentsens hjemmedøbte barn - Søren
Knud Christensens hustru (introduceret)
Laurs Berentsens barn - 3 uger
Jens Gregersens barn af Tørring - Jens
Peder Andersen og Sidsel Laursdatter begge af Tørring (trolovet)
Niels Laursen Bang og Margrethe Hansdatter (trolovet - med major Willers tilladelse)

1723
fol 6b
Gregers Andersens datter Maren - 5 år
Erich Christensens hjemmedøbte barn af Plovstrup - Maren
Knud Nielsens søn Niels - 7 år
Peder Villadsens søn Villads - 1 år
Jens Gregersens hustru (introduceret)
Svend Svensks barn - Anne
Niels Laursen Bang og Margrethe Hansdatter (copuleret)
Peder Andersen og Sidsel Laursdatter (copuleret)
Jørgen Findsen - 78 år
Svend Svensks hustru af Tørring (introduceret)
Erich Christensens hustru af Plovstrup (introduceret)
Erich Christensens Maren (i kirke)
Christen Lundfods hjemmedøbte barn - Niels
Anders Christensens barn af Reisenhus - Mette
Christen Lundfods hustru (introduceret)
Christen Lundfods barn (i kirke)
Jørgen Uhrskovs barn - Karen
Peder Uhrskovs barn - Anne
Anders Christensens hustru (introduceret)
Jørgen Uhrskovs hustru (introduceret)
Peder Uhrskovs hustru (introduceret)
Oluf Markorsens barn Markor - 4 år
Laurs Vestergaards hustru Else Andersdatter - 44 år
Erich Christensens steddatter - 12 år
Christen Alsteds hustru Else Hansdatter - 64 år
Christen Lundfods barn - 5 mdr
Erich Christensens barn af Plovstrup - 7 mdr
Erich Christensens hustru Karen Andersdatter (begravet)
Jep Olufsens barn - Christen
Jep Olufsens hustru (introduceret)
Knud Nielsens barn af Tørring - Niels
Laurs Berentsens barn - Hedvig Margrethe Elisabeth
sergeant Wahrhusens barn - Else Mette

1724
fol 7b
Markor Olufsen af Plovstrup - 64 år
Knud Nielsens hustru (introduceret)
Knud Nielsens barn - 6 uger
sergeantens hustru (introduceret)
Peder Villadsens hjemmedøbte barn - Mette
Laurs Berentsens hustru (introduceret)
Rasmus Christensens barn - Peder
Peder Villadsens Mette (i kirke)
Peder Villadsens hustru (introduceret)
Rasmus Christensens hustru (introduceret)
Laurs Vestergaard [og Maren Nielsdatter] (trolovet)
sadelmager Oluf Hansen og Birthe Guldmandsdatter (trolovet)
Hjulmageren af Vonge og Markors enke i Plovstrup (trolovet)
Søren Hansen af Stougård og Anne Colde Mortens
Hans Christensen og lille Peder Madsens datter Karen Pedersdatter (trolovet)
Laurs Vestergaard og Maren Nielsdatter (copuleret)
Anne Hattings - 78 år
Johan Ernst Rasmussen og Else Hansdatter (trolovet)
Søren Hansen og Anne Colde Mortens (copuleret)
Johan Ernst Rasmussen og Else Hansdatter (copuleret)
Frands Hansen og Else Nielsdatter begge tjenende i Uhrskov (trolovet)
Christen Lundfods hjemmedøbte barn - Laurs
Peder Terkildsens hjemmedøbte barn (navn mangler)
Hans Christensen og Peder Madsens datter (copuleret)
Frands Hansen og Else Nielsdatter (copuleret)
Oluf Hansen og Birthe Guldmandsdatter (copuleret)
Ingeborg Pedersdatter af Plovstrup (begravet)
Christen Lundfods hustru (introduceret)
Christen Lundfods barn (i kirke)
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
Peder Terkildsens barn (i kirke)
Maren Clemensdatter af Tørring som udlagde soldat Hans Jensen (public absolveret)
Hans Christian Bachmans hjemmedøbte barn - Christian Hansen
Frands Hansens barn - Maren
Peder Andersens dødfødte barn (begravet)
hjulmand Christen Nielsen og Maren Jensdatter af Plovstrup (copuleret)
Laurs Vestergaards barn - Hedvig Henrica Elisabeth

1725
fol 8b
Frands Hansens hustru (introduceret)
Laurs Vestergaards datter - 4 uger
Hans Christian Bachman og Johanne Jensdatter begge af Stougård (copuleret - kongebrev)
Peder Andersens hustru (introduceret)
Laurs Vestergaards hustru (introduceret)
Peder Uhrskovs barn - Christen
Jens Gregersens barn - Hedvig Margrethe Elisabeth
Hans Jensen (public absolveret)
Knud Nielsens hjemmedøbte barn - Hans
Erich Christensens søn af Plovstrup (navn mangler)
Knud Nielsens søn (i kirke)
Erich Christensens hustru (introduceret)
Margrethe [mlg] af Engum sogn som udlagde ritmester Ahrenstorffs tjener Christen Høst (public absolveret)
Peder Uhrskovs hustru (introduceret)
Jens Gregersens hustru (introduceret)
Knud Nielsens hustru (introduceret)
Anders Laursens barn - Maren
Mads Sørensen af Ildved og Maren Nielsdatter af Tørring (trolovet)
Søren Hansen Ladefogeds barn - Maren
kokken på Stougård (begravet)
Johan Sporman og Kirsten Nielsdatter begge af Stougård (trolovet)
Jacob Høst hr Laurs Høsts søn af Velling (begravet)
Anders Pedersen - 80 år
Johan Sporman og Kirsten Nielsdatter (copuleret)
Søren Ladefogeds hustru (introduceret)
Johan Ernsts barn - Rasmus
Mads Sørensen af Ildved og Maren Nielsdatter (copuleret)
Johan Ernsts hustru (introduceret)
Maren Ammes barn - Niels (Berent Jørgensen)
lille Peder Madsens barn - Maren
fol 9b
Søren Christensen Alsted af Tørring og Karen Olufsdatter ibd (trolovet - kongebrev)
Peder Madsens hustru (introduceret)
Anders Christensens hustru af Reisenhus (introduceret)
Peder Villadsen og Jens Hansens enke Anne Pedersdatter (trolovet)

1726
fol 9b
Peder Villadsen og Anne Pedersdatter (copuleret)
lille Niels Pallesens barn - Niels
Jørgen Uhrskovs hjemmedøbte barn - Christen
Knud Christensens barn - Hedvig Margrethe Elisabeth
Jørgen Uhrskovs søn (i kirke)
Jørgen Uhrskovs hustru (introduceret)
Peder Andersens barn - Maren
Niels Pallesens hustru (introduceret)
Søren Christensen Alsted og Karen Olufsdatter (copuleret)
Knud Christensens hustru (introduceret)
Jørgen Uhrskovs søn Christen (begravet)
Hans Christensens hjemmedøbte barn - Maren
Laurs Vestergaards hjemmedøbte barn - Rasmus
Hans Christensens barn Maren (i kirke)
fol 10b
Hans Christensens hustru (introduceret)
Laurs Vestergaards søn Rasmus (i kirke)
Laurs Vestergaards hustru (introduceret)
store Niels Pallesens barn - Palle Nielsen
Hans Jensen af Tørring og Maren Clemensdatter (trolovet - med sessionsseddel)
Niels Pallesens hustru (introduceret)
Hans Jensen og Maren Clemensdatter (copuleret)
Erich Christensens barn - 1 år

1727
fol 10b
Anders Laursen og Anne Elisabeth Hansdatter (trolovet)
Byrres hjemmedøbte barn af Plovstrup - Ingeborg
Anders Laursen og Anne Elisabeth Hansdatter (copuleret)
Erich Christensens barn af Plovstrup - Christen
Byrres datter af Plovstrup - 3 uger
Byrres hustru (introduceret)
Karen Olufsdatter - 96 år
Erich Christensens hustru (introduceret)
Oluf Madsens barn af Tørring - Maren
Anders Christensen af Hauge og Maren Knudsdatter (trolovet)
Anders Villadsen af Tørring og Maren Nielsdatter (trolovet)
Jørgen Uhrskovs barn - Anders
fol 11b
Peder Terkildsens hustru som døde i barnsnød - 45 år
Peder Terkildsens dødfødte barn (begravet)
Oluf Madsens hustru (introduceret)
Jørgen Uhrskovs hustru (introduceret)
Knud Jensen af Åstedbro og Dorthe Deliane Jensdatter Møller (trolovet)
Peder Uhrskovs hjemmedøbte barn - Jørgen
Hans Jensens barn - Jens
Erich Christensens barn - ½ år
Hans Jensens hustru (introduceret)
Peder Uhrskovs søn Jørgen (i kirke)
Peder Uhrskovs hustru (introduceret)
Knud Jensen af Åstedbro og Dorthe Deliane Jensdatter Møller (copuleret)
Peder Terkildsen og Maren Nielsdatter (trolovet)
Jens Gregersens hjemmedøbte barn af Tørring - Deliane
Anders Christensen af Hauge og Maren Knudsdatter af Tørring (copuleret)
Anders Villadsen af Tørring og Maren Nielsdatter (copuleret)
Christen Bertelsens hjemmedøbte barn (navn mangler - i kirke)
Christen Bertelsens hustru (introduceret)
Peder Terkildsen og Anne Nielsdatter (copuleret)
Jens Gregersens datter Deliane (i kirke)
Jens Gregersens hustru (introduceret)
fol 12b
Jep Christensen og enke Maren Pedersdatter (trolovet)
Anders Villadsens barn - Lisbeth
Anders Villadsens Lisbeth (begravet)
Søren Hansens hjemmedøbte barn af Uhrskov - Friderica Margrethe Elisabeth
Byrres barn af Plovstrup - Henrich
Jep Christensen og Maren Pedersdatter (copuleret)

1728
fol 12b
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Jørgen Findsens enke Kirsten Pedersdatter (begravet)
Søren Hansens datter Friderica Margrethe Elisabeth (i kirke)
Søren Hansens hustru (introduceret)
Laurs Bryrup (begravet)
Anne Jensdatters uægte barn - Anne (soldat Peder Mæring)
Johan Skyttes barn af Stougård - Hedvig Margrethe Elisabeth
Johan Skyttes hustru (introduceret)
Anne Jensdatter af Tørring som udlagde soldat Søren Mæring (public absolveret)
fol 13b
Knud Nielsens barn af Tørring - Jørgen
Peder Jensens hustru af Tørring (begravet)
Søren Alsteds barn af Tørring - Christen
Anders Christensens barn af Reisenhus - Karen
Knud Nielsens hustru (introduceret)
Erich Christensens barn af Plovstrup - Karen
Søren Alsteds hustru (introduceret)
Oluf Madsens datter Maren (begravet)
Erich Christensens hustru (introduceret)
Peder Andersens barn - Anne
Peder Andersens hustru (introduceret)
Jørgen Uhrskovs søn Anders - 1½ år
Peder Terkildsens barn - Kirsten
Peder Mæring og Anne Jensdatter (trolovet)
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
Anders Wistisen og Johanne Nielsdatter af Plovstrup (trolovet)
Peder Sørensen Mæring og Johanne Nielsdatter (copuleret)

1729
fol 14b
Peder Terkildsens barn Kirsten - 10 uger
Jep Christensens barn af Tørring - Maren
Hans Jensens barn - Jens
Jep Christensens hustru (introduceret)
Jens Bager af Tørring Brohus (begravet)
Knud Kudsks barn af Stougård - Hans Jeremias
kokkens barn af Stougård - Johan Friderich
Hans Jensens hustru (introduceret)
Budde Nielsens barn - Niels
Knud Kudsks hustru (introduceret)
Hans Pedersen af Tørring (begravet)
Lorentz Koks hustru (introduceret)
Anders Wistisen og Johanne Nielsdatter (copuleret)
store Peder Madsens hustru (begravet)
Jens Madsen af Åle og Anne Christensdatter Qvist (trolovet)
Peder Uhrskovs hjemmedøbte barn - Karen
Anders Christensen af Reisenhus (begravet)
Peder Mærings barn af Tørring - Maren
Søren Hansens barn af Uhrskov - Birthe
Berent Jørgensen og Barbara Pedersdatter (trolovet - med sessionsseddel)
Byrres af jordemoderen nøddøbte barn af Plovstrup (begravet)
fol 15b
Peder Mærings hustru (introduceret)
Anders Wistisens af jordemoderen nøddøbte datter (begravet)
Peder Jensens barn af Tørring - Peder
Peder Uhrskovs datter Karen (i kirke)
Peder Uhrskovs hustru (introduceret)
Søren Hansens hustru af Uhrskov (introduceret)
Jens Madsen af Åle og Anne Christensdatter af Tørring (copuleret)
Berent Jørgensen og Barbara Pedersdatter (copuleret)
Byrres hustru af Plovstrup (introduceret)
Anders Wistisens hustru (introduceret)
lille Peder Madsens barn - Laurs

1730-34

Top


1730
fol 16b
Berent Jørgensens barn af Tørring (navn mangler)
Peder Madsens hustru (introduceret)
Berent Jørgensens hustru (introduceret)
Jep Olufsens barn af Tørring - Niels
Jep Olufsens Niels (begravet)
Christen Christensen af Linderup og Kirsten Sørensdatter af Reisenhus (trolovet)
Knud Nielsens barn - Niels
Knud Nielsens hustru og barn (begravet)
Anders Villadsens barn - Lisbeth
Niels Rasmussens hjemmedøbte barn af Egholm Mølle - Rasmus Jørgen
Jep Olufsens hustru (introduceret)
Niels Christensen af Plovstrup - 52 år
Johan Ernsts barn - Birthe
Jens Gregersens barn af Tørring - Johanne
Peder Terkildsens barn - Kirsten
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Hans Jensens søn Jens - 1 år
Johan Ernsts hustru (introduceret)
Niels Rasmussens hustru (introduceret)
Niels Rasmussens Rasmus Jørgen (i kirke)
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
fol 17b
Jens Gregersens hustru (introduceret)
Johan Ernsts hustru (introduceret)
skytte Johan Spormans barn - Birthe
Anders Wistisens hjemmedøbte barn af Plovstrup - Niels
Anders Wistisens Niels (begravet)
Anders Wistisens hustru - 19 år
Johan Ernsts barn Birthe (begravet)
Peder Nielsen af Plovstrup - 16 år
skyttens hustru (introduceret)
Jacob Hyrde og Lang Birthe (copuleret)
Peder Villadsens hjemmedøbte tvillinger - [Villads og Karen]
Knud Nielsen og Anne Olufsdatter (copuleret)
Anders Wistisen og Karen Pedersdatter (trolovet og copuleret)
Mads Pedersen og Anne Sørensdatter Lerche (trolovet)
Peder Villadsens tvillinger Villads og [Karen] (i kirke)
Jep Christensens hjemmedøbte søn - Rasmus
Jep Christensens Rasmus (begravet)

1731
fol 18b
Peder Villadsens hustru (introduceret)
Peder Jørgensens hjemmedøbte barn af Plovstrup - Maren
Jep Christensens hustru (introduceret)
Rasmus Havbjerg og Kirsten Hansdatter (trolovet)
Jep Olufsen - 57 år
Peder Jørgensens hustru (introduceret)
Peder Jørgensens Maren (i kirke)
Hans Jensens barn - Mette
Hans Christensens barn - Anne
Mads Andersen af Haustrup og Sidsel Knudsdatter af Egholm Mølle (trolovet)
Søren Alsteds hjemmedøbte barn - Else
Søren Alsteds Else (begravet)
Berent Jørgensens barn - Ingeborg
Byrres barn af Plovstrup - Kirsten
Byrres hustru (introduceret)
Maren Nielsdatter som udlagde Gregers Andersen (public absolveret)
Søren Alsteds hustru (introduceret)
Berent Jørgensens hustru (introduceret)
Maren Nielsdatters uægte barn (begravet)
Peder Rasmussen af Åle og Ellen Nielsdatter af Tørring (copuleret)
Hans Christensens hustru (introduceret)
Knud Nielsens barn - Karen
Mads Pedersen og Anne Sørensdatter (copuleret)
Knud Nielsens hustru (introduceret)
Søren Uhrskovs barn - Anne Cathrine
Berent Jørgensens barn (begravet)
Peder Jensens barn - Jens
fol 19b
Peder Andersens barn - Karen
Mads Lerche og Anne Kirstine Lassen begge af Stougård (copuleret)
Rasmus Havbjerg og Kirsten Hansdatter (copuleret)
Peder Jensens hustru (introduceret)
Erich Christensens barn af Reisenhus - Maren
Peder Andersens hustru (introduceret)
Johan Skyttes barn - Michel Christopher
Gregers Andersen (public absolveret)
Mads Andersen af Haustrup og Sidsel Knudsdatter af Egholm Mølle (copuleret)
Johan Skyttes hustru (introduceret)
Johan Ernst Rasmussens barn - Hans
Knud Kudsks barn - Mette Margrethe
Poul Jepsen af Vindelev og Birgitte Nielsdatter (trolovet)
Erich Christensens hustru (introduceret)
Jens Pedersen af Jelling sogn og Jens Skovfogeds datter (trolovet)
Terkild Olufsen (begravet)

1732
fol 19b
Johan Ernsts hustru (introduceret)
etatsrådinde Ahrenstorff (begravet)
Mads Pedersens barn - Søren
Knud Kudsks hustru (introduceret)
Knud Kudsks barn (i kirke)
Peder Mærings barn - Christen
Peder Rasmussens hjemmedøbte barn - Jep
Mads Pedersens hustru (introduceret)
Knud Nielsens datter - 40 uger
Søren Hansens datter Friderica Margrethe Elisabeth af Uhrskov (begravet)
fol 20b
Jep Christensens barn - Anne
Jep Olufsens søn Christen - 8½ år
Anders Wistisens hjemmedøbte barn af Plovstrup - Peder
Peder Mærings hustru (introduceret)
Peder Rasmussens hustru (introduceret)
Peder Rasmussens Jep (i kirke)
Poul Jepsen af Vindelev og Birthe Nielsdatter (copuleret)
Mads Pedersens barn (begravet)
Peder Mærings barn (begravet)
Johan Skyttes barn - ½ år
Jens Nielsen (begravet)
Anders Wistisens hustru (introduceret)
Anders Wistisens barn (i kirke)
Peder Villadsens tvillinger Villads og Karen - 1½ år
Jep Christensens hustru (introduceret)
Peder Uhrskovs barn - Maren
Anders Villadsens barn - Christen
Søren Alsteds barn - Søren
Jens Pedersen af Vindelev og Anne Jensdatter af Tørring (copuleret)
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Berent Jørgensens barn - Else
Søren Alsteds hustru (introduceret)
Peder Uhrskovs hustru (introduceret)
Peder Andersens barn (begravet)
Berent Jørgensens hustru (introduceret)
Lorentz Koks barn - Friderich Otte
Niels Rasmussens hjemmedøbte barn af Egholm Mølle - Henning
Niels Laursen af Tørring - 69 år

1733
fol 21
Niels Rasmussen Møllers barn Henning (i kirke)
Niels Rasmussen Møllers hustru (introduceret)
Peder Terkildsens barn - Niels
Knud Nielsens barn - Oluf
Maren Hansdatter - 80 år
Johan Skyttes dødfødte barn (begravet)
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
Knud Nielsens hustru (introduceret)
Johan Skyttes hustru (introduceret)
Peder Pedersen af Ulkær og Karen Pedersdatter (trolovet)
Mads Pedersens barn - Søren
Ditlev Johan Hansen og Inger Sørensdatter Basse (trolovet)
Jens Gregersens hjemmedøbte barn - Inger
Mads Pedersens hustru (introduceret)
Peder Pedersen af Ulkær og Karen Pedersdatter (copuleret)
Knud Nielsens søn Oluf (begravet)
Jens Gregersens hustru (introduceret)
Jens Gregersens barn Inger (i kirke)
Niels Thomasen af Vindelev og Karen Gedveds (trolovet)
Peder Rasmussens barn - Rasmus
Karen Gedveds datters uægte barn - Elle Marie (en løjtnantstjener fra København som besov hende på Mattrup)
Ditlev Johan Hansen og Inger Basse (copuleret)
Peder Rasmussens hustru (introduceret)
Niels Thomasen af Vindelev og Karen Nielsdatter Gedveds (copuleret)
fol 22b
Oluf Hansens steddatter Maren Nielsdatters barn - Hans (hun var viet i Løgumkloster til Hans Hansen af Gram sogn)
Maren Nielsdatter (introduceret)
Niels Nielsen Bech og Sidsel Pedersdatter (trolovet)
Søren Hansens barn af Uhrskov - Hans
Hans Christensens dødfødte barn (begravet)
Niels Nielsen Bech og Sidsel Pedersdatter (copuleret)
Hans Jensens barn - Jens
Ditlev Johan Hansens hjemmedøbte barn - Elisabeth Margrethe
Peder Mærings barn - Jens
Søren Hansens hustru af Uhrskov (introduceret)

1734
fol 22b
Hans Christensens hustru (introduceret)
ung Niels Nielsen Bechs barn - Niels
Hans Jensens hustru (introduceret)
Kirsten Friderichsdatters uægte barn - Kirsten (Niels Jensen af Farre i Ringive sogn, der røgtede på Stougård)
Gregers Jensen og Kirsten Nielsdatter (trolovet)
Peder Mærings hustru (introduceret)
fol 23b
Ditlev Johan Hansens barn Elisabeth Margrethe (i kirke)
Ditlev Johan Hansens hustru (introduceret)
Niels Bechs hustru (introduceret)
Gregers Jensen og Kirsten Nielsdatter (copuleret)
Kirsten Friderichsdatter som udlagde Niels Jensen af Farre (public absolveret)
Erich Christensens barn af Plovstrup - Bodil
Johan Skyttes barn - Birthe
Erich Christensens hustru (introduceret)
Peder Jørgensens barn af Plovstrup - Anne Marie
Knud Nielsens barn - Oluf
Johan Skyttes hustru (introduceret)
Anders Wistisens barn af Plovstrup - Wisti
Peder Uhrskovs barn - Hans Christian
Peder Jørgensens hustru af Plovstrup (introduceret)
Knud Nielsens hustru (introduceret)
Anders Wistisens hustru (introduceret)
Morten Vævers barn - Anne
Peder Uhrskovs hustru (introduceret)
Gregers Jensens hjemmedøbte barn (navn mangler)
Gregers Jensens hjemmedøbte barn (begravet)
fol 24b
Gregers Jensens hustru (introduceret)
Morten Vævers fader Niels Madsen Teglbrænder (begravet)
Morten Vævers hustru (introduceret)
Søren Mærings hustru (begravet)
Knud Kudsks barn - Ingeborg
Anders Villadsens barn - Niels
Knud Kudsks hustru (introduceret)
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Jep Christensens af jordemoderen døbte tvillinger - Christen (døde strax) og Rasmus
Hans Christensen Rødding og Else Hansdatter (copuleret)
Jep Christensens Rasmus (i kirke)
Jep Christensens Christen (begravet)
Niels Pedersens hustru (begravet)

1735-39

Top


1735
fol 24b
Jep Christensens barn Rasmus (begravet)
Berent Jørgensens barn af Tørring - Mette
Hans Christensen Røddings barn - Hans
Jep Christensens hustru (introduceret)
Mads Madsens barn - Anders
Berent Jørgensens hustru (introduceret)
Hans Christensen Røddings hustru (introduceret)
Mads Pedersens barn Søren - 2 år
Mads Madsens hustru (introduceret)
Erich Andersens datters uægte barn - Jens (Laurs Gartner af Stougaard)
fol 25b
Niels Jensens barn af Plovstrup - Niels
Niels Jensens hustru (introduceret)
Egholm møllers hjemmedøbte barn - Cathrine Johanne
Gregers Jensens barn af Tørring - Jens
Peder Terkildsens barn - Terkild
Niels Møllers hustru af Egholm Mølle (introduceret)
Niels Møllers datter Cathrine Johanne (i kirke)
Christen Pedersen af Plovstrup (begravet)
Søren Hansens barn af Uhrskov - Jens
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
Laurs Gartner (public absolveret)
Søren Alsteds barn - Else
Gregers Jensens hustru (introduceret)
Søren Hansens hustru af Uhrskov (introduceret)
gl Peder Madsen (begravet)
Maren Erichsdatter som udlagde Laurs Gartner af Stougård (public absolveret)
Peder Qvist og Cathrine Olufsdatter (trolovet)
Anders Jensen og Karen Thomasdatter (trolovet)
Hans Jensen og Kirsten Olufsdatter (copuleret)
Peder Qvist og Cathrine Olufsdatter (copuleret)
fol 26b
Ditlev Johan Hansens hjemmedøbte barn - Henning
Jep Christensen Hauges barn af Tørring - Rasmus

1736
fol 26b
Christen Zerlings søn Hans (begravet)
Ditlev Johan Hansens barn (i kirke)
Ditlev Johan Hansens hustru (introduceret)
Anders Jensen og Karen Thomasdatter (copuleret)
Gregers Andersens moder Karen (begravet)
Jep Christensens hustru (introduceret)
Peder Mærings barn - Søren
Mads Pedersen og Karen Pedersdatter (trolovet - kongebrev - søskendebørn)
Peder Mærings hustru (introduceret)
Gior Christopher Jørgensen og Johanne Jensdatter (trolovet)
Søren Uhrskovs søn - 2 år
Jens Gregersens datter (begravet)
Peder Qvists barn - Maren
Jens Bagers barn af Tørring - Anne Mette
fol 27b
Jep Hauges barn Rasmus (begravet)
Hans Jensens barn - Karen
Mads Pedersen og Karen Pedersdatter (copuleret)
Peder Jørgensens hustru (introduceret)
Peder Qvists datter Maren (begravet)
Hans Jensens barn af Tørring - Jens
Maren Erichsdatters barn (begravet)
Friderica af Stougård (begravet)
Peder Qvists hustru (introduceret)
Jens Christensen Bagers hustru af Tørring Bro (introduceret)
Hans Jensens hustru (introduceret)
Christen Iversen af Stougård og Hedvig Christensdatter (trolovet)
Ditlev Johan Hansens søn Henning (begravet)
ung Hans Jensens hustru (introduceret)
Gregers Jensens barn (begravet)
Albret Pedersen af Hjortsvang og Karen Gregersdatter (trolovet)
Erich Andersens hustru (begravet)
Anders Jensen Tømmermands barn - Maren
Gior Christopher Jørgensen og Johanne Jensdatter (copuleret)
Anders Jensen Tømmermands hustru (introduceret)
Anders Wistisens barn af Plovstrup - Anne
fol 28b
Gior Christopher Jørgensen og Johanne Jensdatter (copuleret - præstens gentagelse)
Anders Jensens hustru (introduceret)
Albret Pedersen af Hjortsvang og Karen Gregersdatter (copuleret)
Christen Iversen af Stougård og Hedvig Christensdatter (copuleret)
Erich Andersen og Karen Jensdatter (trolovet)
Anders Wistisens hustru (introduceret)

1737
fol 28b
Johan Skyttes barn - Amalie
Mads Pedersens barn - Peder
Oluf Jepsen og Maren Jensdatter (copuleret)
Anders Tømmermands barn Maren (begravet)
Erich Andersen og Maren Jensdatter (copuleret)
Johan Skyttes hustru (introduceret)
Mads Pedersens hustru (introduceret)
Erich Andersens barn af Reisenhus - Christen
Oluf Jepsens barn - Jep
Jep Christensens barn - Karen
Erich Christensens hustru (introduceret)
Jens Olufsen (begravet)
Oluf Jepsens hustru (introduceret)
Jens Bagers barn af Tørring Bro - Lene
fol 29b
Jep Christensens hustru af Tørring (introduceret)
Jens Gregersens barn - Hedvig Margrethe Elisabeth
Niels Pallesen som døde i Plovstrup (begravet)
Jens Gregersens hustru (introduceret)
Morten Vævers barn - Henning
Jens Bagers hustru (introduceret)
Morten Vævers hustru (introduceret)
Erich Christensens barn af Reisenhus - ½ år
Peder Uhrskovs barn - Søren
Hans Jensen Fogeds barn af Tørring - Karen
Hans Jensens hustru (introduceret)
Jens Iversen som tjente Knud Nielsen (begravet)
Peder Qvists barn - Birthe
Peder Uhrskovs hustru (introduceret)
Jens Rytter af Hjortsvang og Martha Cathrine Johansdatter på Stougård (trolovet)
Poul Sørensen og Lene Jensdatter (trolovet)
Ditlev Johan Hansens barn - Friderich
Søren Uhrskovs barn - Johanne
fol 30b
Jens Rytter og Martha Johansdatter (copuleret)
Ditlev Hansens hustru (introduceret)
Knud Kudsks af jordemoderen nøddøbte barn (begravet)

1738
fol 30b
Knud Kudsks hustru (introduceret)
Knud Kudsks broder Niels (begravet)
Søren Hansens hustru (introduceret)
Maren Andersdatter (begravet)
Anders Tømmermands barn - Jens
Berent Jørgensens barn - Peder
Peder Jensen (begravet)
Niels Jensens barn af Plovstrup - Kirsten
Anders Tømmermands hustru (introduceret)
Berent Jørgensens hustru (introduceret)
Gregers Andersens hustru (begravet)
Niels Møllers hjemmedøbte barn af Egholm Mølle - Cathrine Elisabeth
Niels Jensens hustru af Plovstrup (introduceret)
Poul Sørensens og Lene Jensdatter (copuleret)
Anders Villadsens barn - Johanne Marie
Hans Jensen (begravet)
fol 31a
Egholm Møllers hustru (introduceret)
Egholm Møllers barn (i kirke)
Poul Teglbrænders barn - Søren
Niels Møllers datter Cathrine Elisabeth - 12 uger
Anders Tømmermands søn - ½ år
Poul Teglbrænders hustru (introduceret)
Niels Smeds dødfødte barn (begravet)
Peder Terkildsens hjemmedøbte barn - Hans
Peder Terkildsens Hans (begravet)
Niels Smeds hustru (introduceret)
Anders Villadsens søn Christen (begravet)
Anders Villadsens broderdatter - 14 år
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
Jens Bagers barn af Tørring Brohus - Apelone
Hans Olufsen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Hans Jensens barn - Oluf
Christen Andersen (begravet)

1739
fol 31a
Rasmus Laursen Skoleholder (begravet)
Jens Bagers hustru (introduceret)
Peder Mærings barn - Søren
Hans Jensens hustru (introduceret)
almisselem Søren Mæring (begravet)
Ditlev Johan Hansens barn - Henning
fol 32b [kort 2]
Mads Pedersens hjemmedøbte barn - Oluf
Ditlev Johan Hansens hustru (introduceret)
en pige som druknede ved Egholm Mølle (begravet)
Knud Kudsks barn - Anne Marie
Niels Møllers hjemmedøbte barn af Egholm Mølle - Rasmus Leth
Søren Mærings barn Jep (begravet)
Knud Kudsks hustru (introduceret)
Knud Nielsens barn - Peder
Niels Møllers barn Rasmus Leth (i kirke)
Niels Møllers hustru (introduceret)
Anders Tømmermands hustru Karen Thomasdatter (begravet)
Knud Nielsens hustru (introduceret)
Anders Villadsens barn - Kirsten
Anders Wistisens hjemmedøbte barn af Plovstrup - Kirsten
Anders Wistisens hustru (introduceret)
Anders Tømmermand og Anne Sørensdatter (trolovet)
fol 33b
Niels Smeds barn af Tørring - Jørgen
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Mads Jepsen af Vindelev og Anne Marie Jepsdatter af Tørring (copuleret)
Anders Tømmermand og Anne Sørensdatter (copuleret)
almisselem Anne Clemensdatter (begravet)
Peder Terkildsens barn af Tørring - Hans

1740-44

Top


1740
fol 33b
Jep Christensens barn - Bodil
Jens Gregersens barn - Anne
Johan Skyttes barn - Sophie
Peder Terkildsens barn Hans (begravet)
Karen Mouritsdatter af Stougård (begravet)
Jens Gregersens hustru (introduceret)
Jep Christensens hustru (introduceret)
Johan Skyttes hustru (introduceret)
hyrden Christen Wistisens hjemmedøbte tvillinger af Tørring (navne mangler)
Christen Wistisens hjemmedøbte tvillinger (begravet)
fol 34b
hyrdens hustru (introduceret)
Terkild Kræmmers hustru (begravet)
Peder Qvists barn - Laurs
Jep Christensens barn (begravet)
Peder Qvists hustru (introduceret)
Peder Mæringes barn - Maren
husmand Hans Jensens barn - Else
Peder Mærings hustru (introduceret)
Hans Jensens hustru (introduceret)
Ditlev Johan Hansens barn - Christian
Søren Alsteds søn Oluf (begravet)
Peder Qvists søn Laurs (begravet)
Ditlev Johan Hansens hustru (introduceret)
Poul Teglbrænders barn - Mette
Niels Smeds barn - 1 år
Søren Hansens hjemmedøbte barn af Uhrskov - Hans
Søren Hansens Hans af Uhrskov (begravet)
fol 35b
Poul Teglbrænders hustru (introduceret)
Oluf Smeds hustru (begravet)
Peder Terkildsens barn - Christen
Laurs Gregersens barn - Hans
Oluf Smed (begravet)

1741
fol 35b
Maren Jeppes - 30 år
Barbara Jens Olufsens (begravet)
Anders Tømmermands barn - Karen
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
Laurs Gregersens hustru (introduceret)
Jens Bagers barn af Brohuset - Birthe
Niels Jensens barn af Plovstrup - Svend
Anders Tømmermands hustru (introduceret)
Maren Erichsdatters uægte barn - Anne (Friderich Hansen soldat ved markgrevens regiment)
fol 36b
Anders Villadsens barn - Anne
Søren Alsteds karl Anders Hansen (begravet)
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Niels Jensens hustru af Plovstrup (introduceret)
Jens Jørgensen (begravet)
Erich Andersen (begravet)
Johan Scavenius (public absolveret - lejermål)
Maren Erichsdatter som udlagde Friderich Hansen (public absolveret)
Niels Smeds barn - Anne
den tyske skrædders barn - Anne
skrædderens hustru (introduceret)
Niels Smeds hustru (introduceret)
Peder Qvists barn - Anne
Hans Jensen Smeds barn - Christen
Peder Qvists hustru (introduceret)
Hans Jensens hustru (introduceret)
Ditlev Johan Hansens barn - Carl Gustav

1742
fol 37b
majorinde Gylners hjemmedøbte barn - Gustav Adolf
Ditlev Johan Hansens hustru (introduceret)
Conrad Pedersens barn - Anne
Jens Jensen og Maren Rasmusdatter (trolovet)
majorinde Gylners Gustav Adolf (i kirke)
majorinden (introduceret)
Jens Jensen og Maren Rasmusdatter (copuleret)
Hans Jensens søn (begravet)
Mads Pedersens barn - Anne
Mads Pedersens hustru (introduceret)
Anders Villadsens barn - Villads
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Peder Mærings af jordemoderen hjemmedøbte barn (begravet)
fol 38b
Peder Mærings hustru (introduceret)
generalmajor von Dombrock og frk Margrethe von Ahrenstorff (copuleret)
Anders Tømmermands barn - Maren
Christen Christensen af Plovstrup og Maren Nielsdatter af Tørring (copuleret)
frk Amalie von Ahrenstorff (begravet)
Anders Tømmermands hustru (introduceret)
Anders Wistisens barn af Plovstrup - Johanne

1743
fol 38b
Christen Christensen Lund af Honum og Lisbeth Pedersdatter (copuleret)
Laurs Gregersens barn - Maren
Laurs Gregersens hustru (introduceret)
Hans Jensens hjemmedøbte barn - Laurs
Hans Jensens Laurs (begravet)
Jens Bagers barn - Hans Christian
Hans Jensens hustru (introduceret)
Anders Wistisens hustru (introduceret)
Christen Skrædders barn af Tørring - Niels
Jens Bagers søn Hans Christian (i kirke)
Jens Bagers hustru (introduceret)
fol 39b
Hans Christensen af Tørring (begravet)
Mads Olufsen og Mette Nielsdatter (copuleret)
Christen Skrædders hustru (introduceret)
Johan Sporman af Tørring Skovhus (begravet)
Thomas Jensens barn - Mette Kirstine
Thomas Jensens hustru (introduceret)
Ditlev Johan Hansens barn - Friderica Augusta
Ditlev Johans hustru (introduceret)
Christen Christensen og Karen Pedersdatter af Tørring (trolovet og copuleret)

1744
fol 39b
Niels Smeds barn af Tørring - Else
Niels Smeds hustru (introduceret)
Niels Skolemesters barn - Anne
Anders Villadsens søster Lisbeth Villadsdatters dødfødte uægte barn fra Kollemorten, som Samuel i Hastrup Mølle var far til (begravet)
Niels Skolemesters hustru (introduceret)
Søren Nielsen Lund og Anne Sørensdatter af Stougård (copuleret)
fol 40b
Peder Mærings barn - Laurs
Jacob Jensen og Kirsten Nielsdatter af Tørring Skovhus (copuleret)
Peder Mærings hustru (introduceret)
Mads Olufsens barn - Else
Mads Olufsens hustru (introduceret)
Christen Christensen Kroers barn - Hans
Jep Christensens barn - Karen
Jep Christensens hustru (introduceret)
oberstløjtnantinde von Ahrenstorff (begravet)
Christen Christensen Kroers hustru (introduceret)
Niels Hjulers barn af Plovstrup - Oluf
Jens Jensen og Maren Pedersdatter af Tørring (copuleret)
Søren Hansens hustru af Uhrskov (begravet)
Laurs Gregersens barn - Gregers
Laurs Gregersens hustru (introduceret)
Niels Hjulers hustru (introduceret)
fol 41b
Ursula Maries uægte barn avlet på Stougård - Anne Kirstine (Christian Holwitz)
Jochum Skrædders barn - Henning

1745-49

Top


1745
fol 41b
Jochum Skrædders hustru (introduceret)
Peder Terkildsens søn - Jens
hyrdens moder (begravet)
Ursula Maries barn (begravet)
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
Mads Pedersens barn - Søren
Peder Qvists barn - Helvig
Niels Pedersen Skoleholders barn - Anne Mette
Jens Foged (begravet)
Anders Tømmermands barn - Maren
Mads Pedersens hustru (introduceret)
Niels Skolemesters hustru (introduceret)
Peder Qvists hustru (introduceret)
Ditlev Hansens barn - Maximilianus Wilhelm
Anders Tømmermands hustru (introduceret)
Jens Bagers barn - Anne
fol 42b
Jens Bagers hustru (introduceret)
Ditlev Hansens hustru (introduceret)
Jens Olufsen og Maren Nielsdatter (copuleret)
Jacob Skovfogeds barn - Johanne
Jens Bagers datter (begravet)
Jens Jensens barn - Sidsel
Jacob Skovfogeds hustru (introduceret)
Jens Jensens hustru (introduceret)
Anders Wistisens barn af Plovstrup - Anne Mette
Anders Villadsens barn - Johanne
Peder Lerche og Birthe Jespersdatter af Stougård (trolovet og copuleret)

1746
fol 42b
skolemesterens datter Anne Mette (begravet)
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Anders Wistisens hustru (introduceret)
Karen Jensdatters uægte barn - Gregers (Eskild Jensen møllersvend)
Christen Christensen Skrædder (begravet)
et barn som var hos store Peder Villadsen (begravet)
Peder Lerches barn - Helvig
Christen Jensen og Maren Nielsdatter (trolovet)
fol 43b
Karen Jensdatter (public absolveret)
Peder Lerches hustru (introduceret)
Jens Christensen af Vonge og Maren Christensdatter af Plovstrup (trolovet)
Christen Jensen og Maren Nielsdatter (copuleret)
Jens Christensen og Maren Christensdatter (copuleret)
Jens Nørbos dødfødte tvilling (begravet)
Jens Nørbos tvilling - Rasmus
Jens Nørbos hustru (introduceret)
Jens Bagers barn - Christen
Jens Bagers barn (begravet)
Jens Bagers hustru (introduceret)
skolemesterens barn - Rasmus
skolemesterens hustru (introduceret)
Niels Smeds barn - Michel
Niels Smeds hustru (introduceret)
Jørgen Michelsen og Anne Marie Jørgensdatter af Stougård (trolovet)

1747
fol 44b
Peder Andersen (begravet)
Jens Nørbos søn Rasmus (begravet)
Mads Olufsens barn - Mette Kirstine
Søren Uhrskovs datter (begravet)
Christen Jensens barn - Christen
Gustav Carl Hadeler og Ursula Marie (trolovet)
Mads Olufsens hustru (introduceret)
Niels Pedersens hustru (begravet)
Christen Jensens hustru (introduceret)
Gustav Carl Hadeler og Ursula Marie (copuleret)
Christen Bager Feldbereders hustru (begravet)
Laurs Gregersens barn - Anne Marie
Laurs Christensen af Stougård (begravet)
Mads Madsen og Maren Sørensdatter (trolovet)
Anders Tømmermands datter (begravet)
Peder Terkildsens barn - Hans
Hans Jensens barn - Hans
Mads Madsen og Maren Sørensdatter (copuleret)
Laurs Gregersens hustru (introduceret)
Hans Jensens hustru (introduceret)
Peder Terkildsens hustru (introduceret)
Karen Madsdatter (begravet)
lille Peder Villadsens hustru (begravet)
Peder Villadsen og Anne Jensdatter (trolovet)
fol 45b
Jørgen Michelsen og Anne Marie Jørgensdatter (copuleret)
Charlotte Dueborgs uægte barn af Stougård - Christian August
Ditlev Hansens dødfødte barn (begravet)

1748
fol 45b
Ditlev Hansens hustru (introduceret)
Anders Villadsens dødfødte barn (begravet)
Peder Villadsen og Anne Jensdatter (copuleret)
Mads Pedersens barn - Peder
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Jens Nørbos barn - Rasmus
Jens Nørbos hustru (introduceret)
Mads Madsens barn af Uhrskov - Anne
Anders Tømmermands dødfødte barn (begravet)
Mads Pedersens hustru (introduceret)
Mads Olufsen (begravet)
husmand Jens Christensens barn af Plovstrup - Maren
skolemesterens søn (begravet)
Mads Madsens hustru (introduceret)
Anders Tømmermands hustru (introduceret)
Jens Christensens hustru af Plovstrup (introduceret)
Oluf Nielsen Bech og Maren Hansdatter (trolovet)
Søren Nielsen Bech og Anne Christiansdatter Zerling (trolovet)
fol 46b
Anne Pedersdatters dødfødte tvilling (begravet)
Anne Pedersdatters hjemmedøbte tvilling - Jens (døde strax)
Anne Pedersdatters Jens (begravet)
Jens Bagers barn - Anne Cathrine
Anne Pedersdatter som udlagde Jens Jensen tjener på Stougård (public absolveret)
skoleholderens barn - Anne Mette
Christian Zerlings datter (begravet)
Jens Bagers hustru (introduceret)
skoleholderens hustru (introduceret)
Oluf Nielsen og Maren Jensdatter begge af Tørring (copuleret)
Jens Bagers datter (begravet)
Mathias Nielsen og Mette Pedersdatter (copuleret)
Peder Villadsens barn - Villads
Maren Jensdatter (begravet)

1749
fol 46b
Peder Villadsens søn (begravet)
Søren Bech og Maren Laursdatter (copuleret)
Peder Villadsens hustru (introduceret)
Anders Villadsens barn - Sidsel
Anders Wistisens barn - Maren
Anders Tømmermands barn - Maren
Anders Villadsens hustru (introduceret)
Niels Smeds barn - Mette
fol 47b
Anders Wistisens hustru (introduceret)
Christen Qvist (begravet)
Anders Tømmermands hustru (introduceret)
lille Jeppes datter (begravet)
smedens hustru (introduceret)
Mads Pedersens søn (begravet)
Jens Nørbos søn (begravet)
Else Andersdatter (begravet)
Laurs Gregersens barn - Terkild
Christen Jensens barn - Jens
Oluf Sadelmager (begravet)
Laurs Gregersens hustru (introduceret)
Søren Bechs barn - Niels
ung Mads Pedersens barn - Maren
Søren Bechs hustru (introduceret)
Peder Qvists barn - Maren
Oluf Madsen (begravet)
ung Mads Pedersens datter (begravet)
Jens Bagers barn - Christen
ung Peder Villadsens barn - Anne
Peder Qvists hustru (introduceret)

Top


På andre sider:
Åle sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814
Tørring sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 5-1-06
c